14.10.2021 Views

Ildhu 03 2021

Ildhu er KFUM-Spejdernes medlemsblad til vores frivillige ledere. I dette nummer med temaet Energi kan du bl.a. læse om SciencePirater, bogen Spejderliv som er blevet genudgivet i en opdateret version samt se fotos fra Landstræf 2021.

Ildhu er KFUM-Spejdernes medlemsblad til vores frivillige ledere. I dette nummer med temaet Energi kan du bl.a. læse om SciencePirater, bogen Spejderliv som er blevet genudgivet i en opdateret version samt se fotos fra Landstræf 2021.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ILDHU 03 2021

LEDERMAGASIN

Tema:

Energi

Bliv ScienceParat

til SciencePirat

KFUM-SPEJDERNE I DANMARK


LEDER

INDHOLD

Linea

Blom-Bloch

Du sidder med Ildhu i hånden, fordi du er én af mange ledere i

KFUM-Spejderne i Danmark. Du lægger frivillige kræfter i spejderarbejdet.

Vi i redaktionen håber inderligt på, at du gør det,

fordi det giver dig energi. Fordi du føler, at det de fleste dage er

noget, du glæder dig til at skulle gøre igen.

Vi har i årets tredje nummer af Ildhu valgt temaet energi. Derfor

kan du i dette nummer læse både om SciencePiraternes nye

mærker, blive inspireret til at holde en andagt med temaet

energi og blive inspireret til, hvordan du kan gentænke det næste

madmøde til spejder.

Du kan også læse om arbejdet med den “nye” bog Spejderliv

samt høre Sofie, som er stabmedlem på ULK, fortælle om, hvordan

det var endelig(!) at få lov til at lave spejderkursus igen.

Vi i redaktionen bag Ildhu får energi af at se vores ord blive

lavet om til et flot magasin, som lander i postkasserne rundt

omkring i hele landet. Vi får energi af at udvikle og finde på

krøllede ideer sammen. Men vi drømmer også om at få et par

frivillige skribenter mere med i redaktionen, så vi kan blive ved

med at levere et godt produkt! Skal du være være med, så læs

med på side 11.

Sofie Lindgaard

Nielsen

ENERGI

God læselyst

Ildhu redaktionen

Zenia Bille

Karoline Lundegaard

Mandrup

Jeppe

Madsen

#03 OKTOBER 2021

Udgiver

KFUM-Spejderne i Danmark

Oplag: 6.100 eksemplarer. ISSN 1904-1950

Ansvarshavende redaktør

Lisette Lykke Andersen

Kommunikationskonsulent

Redaktion

Linea Blom-Bloch (redaktør)

Sofie Lindgaard Nielsen (redaktør)

Karoline Lundegaard Mandrup

Jeppe Madsen

Zenia Bille

Skribenter

Sofie Lindgaard Nielsen

Mikael Kamber

Oliver Simmelsgaard

Maiken Kuld

Sofie Scou Mølgaard

Tobias Simonsen

Karoline Lundegaard Mandrup

Kim Georg Lind Pedersen

Pernille Bille Tvedt

Zenia Bille

Julie Spindler

Grafisk design og layout

KFUM-Spejderne Kommunikation

Juliane Holmstrøm

Forsidefoto

Pernille Bille Tvedt

Fotos og illustration

Pernille Bille Tvedt s. 6-7, 24-25

Sciencepirater s. 8-9

@drynvalo s. 11

Sofie Schou Mølgaard s. 12-13

Johny Kristensen s. 4, 16,19, 20-21

Lasse Mørch s. 21

Allan Trolle s. 26-27

Tryk

proffset.dk

Ildhu trykkes på rest-papir fra andre udgivelser.

Det betyder, at ikke alle blade er trykt i samme

papirkvalitet og papiret kan være både mat og

blankt. På den måde er KFUM-Spejderne med til at

reducere et muligt papirspild.

Foto, artikler og andet indhold må citeres/gengives

når kildeangivelse »KFUM-Spejderne i Danmark –

Ildhu« er angivet sammen med nr. og årgang

Ris, ros og forslag til indhold

ildhu@kfumspejderne.dk

KFUM-Spejderne i Danmark

Wagnersvej 33 / 2450 København SV

Tlf.: 70 10 26 66 / info@kfumspejderne.dk

Yderligere oplysninger

www.kfumspejderne.dk/ildhu

Næste udgaver

Nr. 4/2021 udkommer 18. december

4

8

REFLEKSION SCIENCEPIRAT

4 Refleksion: 3 gode ting - en af verdens bedste vaner

6 Energien bag maden

8 Er du ScienceParat til SciencePirat?

11 Vil du være med i KFUM-Spejdernes redaktioner?

12 Den gode historie: Grøn energi

14 Opslagstavlen

16 Formandskabets klumme: Klar, parat spejderstart

17 Andagt: Hvor for du din energi fra?

18 Spejderliv vender tilbage - et kig bag kulisserne

22 Landstræf 2021 i billeder

24 Ledernes energi

26 Hele Danmarks Familieklub giver god energi

ILDHU 03 2021 Ledermagasin

3REFLEKSION

AF MIKAEL KAMBER

For kort tid siden havde jeg fornøjelsen af at tale om metoden 3 gode

ting på KFUM-Spejdernes landstræf. Metoden er god at kende for enhver,

der gerne vil træne sin evne til at påskønne de gode ting i hverdagen og

til at sprede god energi. Altså en metode der også passer fortrinligt til

spejderlederens arbejde og mission.

3 gode ting

- en af verdens

bedste vaner

Man kan lære metoden på få sekunder: Ved slutningen

af en dag, et spejdertræf, en udflugt eller noget andet

man netop har afsluttet, hæfter man sig ved tre ting,

der var gode undervejs. Det behøver ikke at være de tre

bedste ting, der skete, for det er ikke en konkurrence eller

en hitliste, man skal lave. Man hæfter sig simpelthen

ved 3 ting, der var gode. Og det er vigtigt, at man for

hver af tingene sætter et par ord på, HVORFOR de var

gode. Fx: ”Vi sang den der med Mona, Mona, Mona…

Det var fedt, fordi vi fik grinet sammen.” Eller: ”Alle fik

en succesoplevelse under øvelsen - det skete kun, fordi

vi alle arbejdede sammen og hjalp hinanden.” Så skriver

man de tre gode ting ned. Eller hvis man er sammen

med andre, som man fx er til spejder, tager man

en runde, hvor alle på skift nævner en god ting. Og man

må gerne tage flere runder. Sværere er det ikke. Du kan

bogstaveligt talt lære at lave 3 gode ting på 30 sekunder,

og det smukke ved metoden er, at du kan blive ved

med at få glæde af den og udforske den livet igennem.

Jo mere du bruger metoden, jo mere bliver den en del

af din måde at tænke på.

Du ser det, du ser efter

Når du laver 3 gode ting, sker der det, at du træner den

måde, du oplever virkeligheden på. Det, du giver din

opmærksomhed, er det, der fylder mest i din bevidsthed.

Og jo mere opmærksom du er på det gode i din

hverdag, jo mere er det det gode, der fylder. Et godt billede

på mekanismen er det, der sker i en have: De planter,

som du placerer i lyset, vander og gøder, og som du

beskærer og passer og plejer, er dem, der vokser. Imens

de planter, som du overlader til sig selv inde i skyggen,

typisk er dem, som visner hen.

Det handler naturligvis ikke om, at man skal fokusere

på det positive til hver en tid og for enhver pris. For livet

indeholder andet end gode ting. Der findes problemer,

modgang, sorg, forhindringer, overgreb og urimeligheder,

der skal håndteres. Og det kræver, at man også er

i stand til at fokusere på det negative, når situationen

kræver det. 3 gode ting træner til gengæld den evne,

som vi alle kan have en tendens til at lægge låg på i en

hverdag, hvor man meget let kan finde tusind ting at

brokke sig over. Nemlig evnen til at være taknemmelig.

Når man ser verden gennem taknemmelighedens prisme,

er der meget, der ændrer sig til det bedre: ”Ja, det

kan godt være, at de ikke serverede min yndlingsret i

kantinen i dag, men jeg fik dog noget at spise.” Eller:

”Det kan godt være, at ham ved siden af mig har en irriterende

måde at sige tingene på, men jeg vil nu alligevel

nødig undvære hans vilde idéer.”

Jeg mener, verden har brug for mere taknemmelighed.

For det første fordi der ligger så meget godt liv og venter

på den, der møder verden med taknemmelighed. Taknemmelighed

gør det nære liv i hverdagen værdifuldt.

For det andet fordi taknemmelige mennesker passer

bedre på verden. I det at være taknemmelig ligger der

en påskønnelse af, at alt, hvad man har, er en gave, som

man har fået uden at have gjort noget for den. Betragt

universet - med galakserne, stjernerne, planeterne, solen,

månen, jorden og det hele. Alt sammen er her kvit

og frit. Alle blomsterne, bjergene, fiskene, dyrene og

råstofferne var der på forhånd. Solskinnet og regnvejret

kommer af sig selv. Vi har fået livet foræret, evnen

til at grine og græde, alting er en gave. Det er et faktum,

som man grundlæggende kan forholde sig til på

to måder. Man kan sige: ”Ja, men jeg har ret til det, og

jeg gør, hvad der passer mig.” Det er den selvcentrerede

tilgang. Eller man kan sige: ”Ja, jeg ved, det er en gave,

og jeg påskønner den og passer på den.” Det er den taknemmelige

tilgang, og den er der brug for i en tid, hvor

vores stræben efter vækst og perfektion gør mange

mennesker stressede og utilfredse og ofte direkte syge,

og hvor forbruget er blevet så stort, at det ændrer vores

klode og truer vores overlevelse.

Held og lykke med at træne din taknemmelighed.

3 gode ting er et godt sted at begynde.

4 ILDHU 03 2021 Ledermagasin

KFUM-SPEJDERNE

i Danmark

ILDHU 03 2021 Ledermagasin

5Energien

bag maden

Læs mere her

Vi har brugt to databaser, hvor

man kan finde hhv. 500 fødevarers

klimaaftryk og et utal af fødevarers

kalorie- indhold.

Klimaaftrykket finder du på:

denstoreklimadatabase.dk

Kaloerieindhold kan du finde under

fødevarelister på: frida.fooddata.dk

AF SOFIE LINDGAARD NIELSEN

Har du nogensinde tænkt på, hvordan mad-aktiviteter kan gøres på en ny måde

og give spejderne et indblik i energien bag maden? Både indholdsmæssigt og

produktionsmæssigt! Her er fem ideer til, hvordan enhedens næste mad-aktivitet

bliver noget udover det sædvanlige.

Når vi snakker energi og mad, er den første forbindelse

mange af os laver, hvor meget energi, jeg får af

maden: Mad = kaloerier = energi.

Det er noget mere sjældent, vi tænker på, hvor meget

energi der er blevet brugt på at producere de kalorier,

vi indtager. Eller hvor meget CO2 al den energi

udleder. Derfor har vi i denne artikel forsøgt at lave

et inspirationskatalog til, hvordan dine spejdere kan

undersøge, hvor meget energi det kræver at producere

vores mad - samtidig med at I tilbereder et godt

måltid med masser af energi til spejderen. Men bær

over med os: Det har vist sig at være svært at finde

værdier for energi-aftrykket bag fødevarer, mens

hvor meget CO2 en given fødevare udleder har været

lidt nemmere at finde en tabel for.

Vi har forsøgt at komme med et varieret udbud af

ideer. Uanset, om spejderne er bævere eller seniorspejdere,

vil du kunne finde ideer til at lave et

møde, hvor det at lave mad med tanke på energien

bag eller selve energien i maden er i fokus - eller en

kombination af de to.

Lad dig inspirere af ideerne nedenunder og se

hvordan netop dit spejdermøde med temaet

‘Energien bag maden’ udformer sig.

1. Reducer madspild

Lad patruljerne lave snacks til mødet.

Udlever en kasse med madvarer, som er ens

for alle patruljerne. Lad dem tilberede en

snacks til bedømmelse på 30 minutter. Alt

madaffald skal samles i en skål og sættes

ned i kassen med de øvrige ingredienser,

når tiden er gået. Når bedømmelse er sket,

starter 2. runde. Her får de en af kasserne

fra de andre patruljer med deres madrester

og overskudsvarer og skal nu finde på en ny

snack.

Fokuser på madspild, da dette også er en

måde at maksimere udbyttet af de fødevarer,

vi bruger.

2. Kend klimaaftrykket

Lav en liste over klimaaftrykkene på de

fødevarer, som er til rådighed på mødet ud

fra Den Store Klimadatabase. Fortæl så spejderne,

at de må bruge fx totalt 1 kg CO2. Ud

fra det skal de beslutte sig for, hvor meget af

hvilke madvarer de vil “købe”, og hvor meget

mad, de vil have til rådighed.

3. Vælg efter klimaaftryk

Patruljen skal lave en snack til alle i patruljen.

De skal vælge fødevarer ud fra klimaaftrykket

fra fødevaren.

De kan vælge mellem:

• 400 g gulerod eller 143 g tomat

• 55 g taco skaller eller 135 g tortillia brød

• 278 g kartofler eller 116 g squash

• 102 g banan eller 263 g pære

Valgene kan varieres alt efter hvilke fødevarer,

I køber. Hvis det er til de yngste spejdere,

kan valgene vises ved to skåle, hvor de kun

må vælge den ene.

4. Mad med mest energi

Denne ide er oplagt som en dyst mellem

patruljerne. Stil 20 skåle med forskellige

madvarer frem. Det er vigtigt, at madvarerne

er vejet inden start. På skift skal patruljerne

så vælge en madvare ad gangen. Inden de

går i gang med at vælge, får de at vide, at de

skal lave det mest velsmagende, men også

det mest energirige (kalorieholdige) måltid

de kan.

Spejderne skal derfor forsøge at vælge de

madvarer, som de tror har det højeste kalorieindhold.

Mens spejderne tilbereder deres måltid,

regner I ud, hvor mange kalorier hver

patrulje har i deres mad. Ved bedømmelsen

af maden er smagen selvfølgelig vigtig, men

det er selvfølgelig også vigtigt at finde ud

af, hvem der gættede sig frem til det mest

energirige måltid.

5. Undersøg madpyramiden

Dyk ned i den nye madpyramide. De ældste

enheder kan måske planlægge weekendturens

meny ud fra den, mens de yngste kan

blive inspireret til, hvorfor vi nogle gange

skal spise bønner og grøntsager.

6 ILDHU 03 2021 Ledermagasin

KFUM-SPEJDERNE

i Danmark

ILDHU 03 2021 Ledermagasin

7Hvad er SciencePirater?

SciencePirater er et projekt

under SPEJDERNE, der er

støttet af VILLUM FONDEN.

Projektet skal fremme

nysgerrighed og interesse for

naturvidenskab hos danske

børn og unge. SciencePirater

laver mange forskellige mødematerialer

og aktiviteter, der

skal styrke spejdere og lederes

kendskab til naturvidenskab.

Læs mere og find aktivitetshæfte

og eksperimentguide

på spejderne.dk/projekter/

sciencepirater

Er du ScienceParat

til SciencePirat?

AF OLIVER SIMMELSGAARD

Er dine spejdere nysgerrige, og har de lyst til at prøve sig frem? Har

du mod på at prøve nyudviklede spejderaktiviteter af og se, hvad der

sker, når spejder møder videnskabscience? Så er SciencePiraternes

mærkemateriale lige noget for dig!

SciencePirater udgiver fire forskellige mærker i orange,

grøn, blå og gul, og disse er tiltænkt hver sin aldersgruppe:

Bævere, ulve, juniorer og tropsspejdere. Og nu tænker

du som leder måske; puuuha skal jeg så til at finde

på en masse scienceaktiviteter? NEJ! Bare rolig, for det

har SciencePirater gjort for dig.

Science Spejdermetoden

Science Spejdermetoden er grundstenen i vores materiale.

Det er en kombination af spejdermetoden og den

naturvidenskabelige metode. Metoden består af fem

dele: Leg = læring, Børn og unge bestemmer, Elsk eksperimenter,

Gå på opdagelse sammen og Fejl er fantastiske.

Du kan lige så godt liiiige læse dem igennem én

gang til, for de fem udtryk er vigtige for, at arbejdet med

mærkerne bliver virkelig fedt.

Nu kommer vi til, hvordan man tager et Science-

Pirat-mærke. Idéen er, at man tager mærket over fire møder

á 60 til 90 minutter, hvor man til hvert møde arbejder

med 1-2 af elementerne i Science Spejdermetoden. Til

hvert mærke er der et kompendie, hvor alle aktiviteterne

til de fire møder er beskrevet. Hver aktivitet er grundigt

beskrevet med forventet aktivitets- og forberedelsestid,

materialeliste, aktivitetsbeskrivelse og til sidst en kort

beskrivelse af, hvad der sker under forsøget, og et lille

indblik i den naturvidenskabelige teori, der ligger bag.

Men der er en vigtig pointe: SciencePirat-aktiviteterne

handler IKKE om teorien og om at forstå, hvorfor noget

sker. Det skal skolerne nok bruge en masse tid på.

SciencePirater handler om at se forsøgene ske og blive

nysgerrig på at lære mere. Lad os kigge på en konkret

aktivitet for ulvene.

Kan du tæmme de vilde balloner?

Øverst på aktivitetsbeskrivelsen ser vi to bobler, der

fortæller hvor lang tid, du skal bruge på at forberede

aktiviteten, og hvor lang tid aktiviteten sandsynligvis

varer. Aktivitetstiden kan variere meget fra gruppe til

gruppe, og endda fra spejder til spejder, men forsøg at

give spejderne mulighed for at bruge så lang tid, de har

lyst til aktiviteten, eller indtil at de faktisk har fået det til

at virke, for HUSK: Børn og unge bestemmer!

Under aktivitetsbeskrivelsen finder du en materialeliste,

her skal du kun bruge tre ting, men du kan sagtens

bruge flere! Det vender vi tilbage til. Alle mærkeaktiviteterne

er udviklet på den måde, at materialerne kan →

8 ILDHU 03 2021 Ledermagasin

KFUM-SPEJDERNE

i Danmark

ILDHU 03 2021 Ledermagasin

9ICONS & SOCIAL MEDIA LOGOS FOR BUSINESS CARD

Vil du være med i

KFUM-Spejdernes

redaktioner?

AF MAIKEN KULD

ENHEDSMÆRKER

Vi søger frivillige til vores fire redaktioner, skal du være en af dem? Du

behøver ikke at have erfaring, bare du har lysten til at blive en del af et

fedt fællesskab og bidrage med dine ideer.

BÆVER

BÆVER BÆVER

ULV ULV ULV ULV

findes i de fleste spejderhytter, og hvis I ikke allerede

har det, der skal bruges, bør næsten alt kun-

frem med disse. Og hvem ved? Måske finder dine

hvor spejderne kan hente inspiration og prøve sig

ne skaffes med et smut i Netto.

spejdere på en løsning, der ikke er beskrevet i aktivitetsmaterialet.

Materialet er et oplæg, men du

Nu kommer selve beskrivelsen af aktiviteten, der er mere end velkommen til at gøre det til dit eget!

punkt for punkt guider dig som leder igennem

SPEJDER SPEJDER ROVER ROVER ROVER SENIOR

SENIOR SENIOR

Alvernativ Alvernativ ulv. ulv. ulv. ulv.

aktiviteten. Et godt råd er at læse beskrivelsen Du vil helt sikkert møde spejdere, der har en masse

spørgsmål til hvorfor og hvordan og hvornår

grundigt igennem inden, og derefter genfortælle

opgaven til spejderne med dine egne ord. I dette og hvorledes og hvorhen, og der kommer hvadsker-der-afsnittet

dig til gavn, for her er en kort

tilfælde kan du fx sige: ”I skal finde en måde at

Pantone: 346 Pantone: Pantone: 346 346 346

CMYK 55 CMYK 0 CMYK 5155 0CMYK 05510 051 55 0 51 0

holde en ballon med luft i 3 cm over et tændt lys, beskrivelse af teorien bag forsøget. Og bare rolig,

RGB : 78 RGB 189 RGB : 78 136 : RGB 189 78 189 136 : 78136

189 136

HTML 4EBD88 HTML HTML HTML 4EBD88 4EBD88

uden at den springer.” Nu er det vigtigt at huske, det er skrevet så selv dig, der ikke har åbnet en fysikbog

i årevis, sagtens kan være med! For Scien-

at fejl er fantastiske! Så din vigtigste rolle som

spejderleder er sådan set at bakke tilbage, og lade cePirat-mærkerne er faktisk den perfekte måde at

spejderne gøre alt det forkerte! Når så spejderne komme i gang med at kombinere science og spejder,

og når dine spejdere har taget mærket og er

ikke selv har flere ideer (og først når de virkelig

ikke selv kan komme på mere), kan du begynde at blevet hooket, så bare rolig for der er masser af

give små hints. F.eks. ”Hvad kan ild ikke lide?” Du andet SciencePirat-materiale.

kan sikkert finde på mange flere ting.

Hvad er det så for noget med, at du kan bruge flere

materialer? Du kan godt lave et bord, hvor der

ligger en masse forskellige hjælpemidler, såsom

sølvpapir, mel, visne blade eller noget helt andet,

JUNIOR

JUNIOR JUNIOR

FAMILIE

FAMILIE FAMILIE

Uniformsgrøn

Uniformsgrøn Uniformsgrøn

TCX 19-5513 TCX TCX 19-5513 TCX 19-5513

Pantone 560 Pantone C Pantone 560 560 C C560 C

CMYK 70 CMYK 30 CMYK 63 70 CMYK 80 30 70 63 3070 80 6330 8063 80

RGB 29 RGB 60 RGB 52 29 60 29 RGB 52 6029 5260 52

HTML 1D3C34 HTML HTML HTML 1D3C34 1D3C34

Dine muligheder

Vil du være med til at forme det magasin, du læser lige

nu? På vores Ildhu-redaktion skriver vi med fokus på at

inspirere, oplyse og motivere ledere til at fortsætte det

gode spejderarbejde. Måske du har en ide til en fed artikel,

som andre ledere også ville elske?

Eller måske vil du gerne kommunikere til de mindre spejdere?

GRAZAT er vores magasin til bævere og ulve og udkommer

ligesom Ildhu fire gange om året. Vi laver både

læringsrige tegneserier om spejderfærdigheder og kreative

opgaver til de små. Her er der plads til at beskæftige

sig med alt fra dyrelort til stearinbomber.

Er du mere interesseret i at lave fede opslag til de sociale

medier, så har vi også en redaktion til dig. SoMe-redaktionen

er det nyeste skud på stammen, så her er der rig

mulighed for at være med til at forme, hvordan den skal

fungere. Vores fokus ligger på Instagram, Facebook og

YouTube, men måske du også synes, vi skal på Tik Tok?

Der er mange muligheder, og det eneste det kræver er, at

du har en smartphone og lysten til at vise dit og andres

spejderliv frem.

En god tekst er vigtig og ligeså er et godt billede. Det er

her, vores fotoredaktion kommer ind i billedet. Som frivillig

fotograf kommer du ud til mange forskellige spejderevents

og leverer billeder til vores fotodatabase, som

bruges både i vores magasiner og korpsets kommunikation.

Du er i bogstavligste forstand med til at vise hvem

KFUM-Spejderne er.

Vores magasin-redaktioner mødes fire gange om året,

mens SoMe-redaktionen mødes lidt oftere for at planlægge.

Du kan altid rykke rundt mellem redaktionerne,

så der er rig mulighed for at lære en masse.

Som frivillig i en redaktion får du:

• Et fedt fællesskab, hvor vi lærer af hinanden.

• Kompetencer i fx redaktionsarbejde, fotografering,

tekstforfatning, SoMe osv.

• To årlige fælles redaktionsweekender, hvor vi udveksler

erfaringer, hører foredrag og hænger ud.

• Indflydelse på indholdet i vores magasiner og sociale

medier.

Som frivillig på en af vores redaktioner er det op til dig,

hvor meget tid du vil bruge. Det er lysten til at bidrage,

der er det vigtigste.

Vil du være frivillig eller bare gerne høre mere? Så

skriv til os på kommunikation@kfumspejderne.dk

med emnet ‘Frivillig redaktion’. Vi håber på at høre

fra dig!

Prøv det af!

Du må selvfølgelig

gerne være en del af

flere redaktioner på

én gang!

10 ILDHU 03 2021 Ledermagasin

KFUM-SPEJDERNE

i Danmark

ILDHU 03 2021 Ledermagasin

11DEN GODE HISTORIE

DEN GODE HISTORIE

“Hver enkelt af os bidrager med

aktivitet, initiativ, inspiration og ressourcer,

som virker positivt på vores

omgivelser og os selv. Vi kan kalde

det et kraftcenter. Kursusarbejdet er

mit kraftcenter – dér, hvor jeg både

leverer og høster energi.”

Grøn energi

AF SOFIE SCHOU MØLGAARD

Efter mange måneders afsavn er vi

tilbage på kursus, sammen med nye

spejdervenner fra nær og fjern. Hør et

stabsmedlem fortælle om, hvordan

kursus kan give energi, og om hvordan

det kan være givende selv at give.

I noget, der minder om halvandet år, har spejder i stor udstrækning

handlet om forsamlingsforbud, restriktioner og

nedlukning. Noget, der ligger fjernt fra spejderarbejdets inkluderende

ånd og forsamlende fællesskab. Det er i hvert

fald det, spejder altid har været for mig – et rum der giver og

rækker ud og sætter solide pluspoint ind på kontoen.

Mens mange ting stadig var begrænsede, og den grønne

uniform efterhånden havde taget facon efter bøjlen i skabet

(eller fortsat lå krøllet i bunden af vasketøjskurven, vi gør

jo alle sammen tingene forskelligt), begyndte der alligevel

i det tidlige forår at spire et håb – et håb om kursus! Et kursus,

som faktisk allerede var begyndt at blomstre lang tid

forinden, men som så meget andet skulle vente på at få lov

til at slå rod.

Kursusarbejdet har en særlig plads i mit hjerte. Det er her, jeg

har slidt mine første spejdersåler op, men også her jeg har

fundet min plads og mit hjem i spejderverdenen. Her vokser

og gror jeg, som spejder og som menneske. Og det var også

præcis som at komme hjem, at få lov til at lave kursus igen!

Det hjem og den oplevelse vil jeg gerne tage dig med ind i.

Jeg håber, du har lyst til at læse med.

Kursus som kraftcenter

ULK-verdenen, ULK-ånden, ULK-boblen – universet har mange

navne – er og var alt det, jeg havde savnet ved at være

med til at skabe et rum for unge mennesker til udvikling, udfordring

og udfoldelse. Alt det, jeg er stolt over ved at være

spejder, men også mere end det. Det var en rejse sammen

med 13 helt igennem kompetente, empatiske og livgivende

stabskollegaer og 31 seje og modige deltagere mod 45 individuelle

destinationer, men alligevel med samme mål. En

rejse, hvor jeg oplevede og blev fyldt af en kraft og en energi,

som ikke står mål med noget andet, og som skabes i fællesskab.

Hver enkelt af os bidrager med aktivitet, initiativ, inspiration

og ressourcer, som virker positivt på vores omgivelser

og os selv. Vi kan kalde det et kraftcenter. Kursusarbejdet er

mit kraftcenter – dér, hvor jeg både leverer og høster energi.

Energien er fællesbetegnelsen for den ro, jeg oplever midt i

alt det hårde arbejde, det også er. For den anerkendelse jeg

oplever midt i alle udfordringerne og de svære snakke. For

de kram der gives, når udviklingen går stærkere, end man

kan følge med til. For den accept af mig og alle andre, som

hænger tykt i luften overalt. Og for den rummelighed, som vi

møder hinanden med.

Jeg ankommer spændt, forventningsfuld, en lille smule

nysgerrig og nervøs, fordi der er rigtig mange ting, der skal

klappe. Og jeg tager hjem træt, glad, inspireret, afladet og

opladet, rørt og klogere end da jeg kom. Der sker rigtig, rigtig

mange ting på en kursusuge, både ting som kan ses, og ting

som skal mærkes og føles. Det er sårbarheden, og det vi alle

sammen sætter på spil, der gør et kursus. Gennem hele ugen

er det et spændingsfelt mellem tryghed og noget, der endnu

er uvant, for at opleve, at vi også kan være hjemme i det, vi

ikke kender. Det er det, der er motivationen og energien for

mig ved at lave kursus og blive ved med at lave kursus. Det

er den energi, der gør mig glad, får mig til at føle mig stærk,

og fylder mig med mod og lyst til at kaste mig ud i verden –

fordi den eneste rigtige måde at forklare hvilken følelse, der

for mig er tale om, er ved at beskrive den som evnen til at

flyve. Og frem for alt er det dén tro på egne evner, jeg gerne

vil give videre.

12 ILDHU 03 2021 Ledermagasin

KFUM-SPEJDERNE

i Danmark

ILDHU 03 2021 Ledermagasin

13OPSLAGSTAVLEN

DEFINITION PÅ ENERGI

HEJ I SPEJDERLAND!

Vi håber, at I alle nyder, at spejder er tilbage i

den form, vi kender og holder af det, uden

virtuelle og opdelte møder. Hvad går I og laver

af spændende ting, efter vi må det hele igen?

Skriv meget gerne til os med interessante

historier eller ideer på:

ildhu@kfumspejderne.dk

Vi glæder os til at høre fra jer!

Lån 3300 følgere

Husk, at I som gruppe, distrikt eller projektgruppe

kan overtage KFUM-Spejdernes

instagram-profil (@kfumspejderne)

og vise billeder af jeres spejderliv.

Se mere på kfumspejderne.dk/vaerktoejer/kommunikation/overtag-instagram

eller skriv til:

kommunikation@kfumspejderne.dk!

[enæ ˈgi?]

Fra fransk énergie, dannet af græsk energeia 'virkekraft',

af en 'i' og ergon 'arbejde.

â

Betydninger

1. FYSIK: en genstands eller et systems evne til at

udføre arbejde eller forårsage bevægelse.

1.a Energi betragtet som resurse, der udnyttes af

samfundet.

2. Et menneskes evne til at være aktivt i handling

og tankegang.

2.a Stærk kraft som en handling, et fænomen eller

en ting kan have i sin indvirken på mennesker.

Kilde: ordnet.dk

Hvilken betydning kommer du til

at tænke på først, når du hører

ordet ‘energi’? Hvilke refleksioner

sætter de forskellige betydninger

af det samme ord i gang hos dig?

Tjek forbrændingen

Prøv at spise 50g chokolade og

50g agurk. Hvor lang tid tror du,

man skal løbe for at forbrænde

henholdsvis chokoladen og agurken?

Tror du, at du bliver overrasket?

Bliv klogere på energi i

mad på side 10.

Del jeres spejderoplevelser med

#voresbidrag og #spejderliv

#kfumspejderne

Så kan I være heldige at komme

på opslagstavlen i næste Ildhu!

Spejderliv er

udkommet!

Bogen ‘Spejderliv’ har været en

del af KFUM-Spejderne i 89 år,

og er netop blevet relanceret i

en helt ny udgave. Det skete på

Landstræf 2021 i Roskilde den

17. september, foran et stort

fremmøde af nysgerrige ledere

og rovere. Bogen kan købes hos

55Nord.

ole_gram: Sommerlejr med hele distriktet #hærulfdistrikt

#kfumspejderne #voresbidrag #virykkerverdenmedvilje

#sommerlejr #kfum #spejder #hjartbro #fnsverdensmål

Kom med i

vores officielle

facebookgruppe

'KFUM-Spejderne i

Danmark'. Find

interne nyheder,

opslag fra andre

spejdere eller deltag

i debatter.

spejderne_esbjerg: Så er sæsonen skudt i gang hos

KFUM-Spejderne Esbjerg Øst. Oprykning, årsstjerner,

forældrekaffe og andagt og tak.

#voresbidrag #kfumspejderne #ildhu #esbjerglive

Nye foldere til junior og

familiespejder klar!

Så er der godt nyt til alle nye junior- og familiespejdere!

De splinternye velkomstfoldere

er landet til bestilling hos 55Nord. Det er som

tilføjelse til de allerede eksisterende velkomstfoldere

til bævere og ulve.

Kommende

arrangementer

• Korpsweekend

Den 19.-21. november er der korpsweekend på Houens Odde. Her

mødes blandt andre hovedbestyrelsen, styregrupper, arbejdsgrupper,

projektgrupper og denne weekend også de frivillige

redaktioner. Skal du være med i en af disse redaktioner som fx

skribent, så skriv til kommunikation@kfumspejderne.dk

• Rejs med Spejderrejser

Drøm dig væk til eksotiske og fascinerende destinationer med

Spejder-Rejser. Nordlys i Sverige, vulkaner i Italien og bjergsøer i

Slovenien er blandt andet på programmet.

Læs mere på spejder-rejser.dk

14 15FORMANDSKABETS KLUMME

ANDAGT

Hvor får du din energi fra?

AF KAROLINE LUNDEGAARD MANDRUP

Klar, parat spejderstart

Når du sidder med KFUM-Spejdernes ledermagasin i hænderne, betyder det højst

sandsynlig, at du er frivillig, og at du lægger mange timer i vores organisation - hvad

enten det er på ugentlig basis som leder i den lokale gruppe, som stab på kurser,

eller noget helt tredje. Tak fordi du deler ud af din energi og dine ressourcer.

AF TOBIAS SIMONSEN

Efter en sommer med godt vejr og genåbning

af samfundet, er batterierne ladet op og vi er

klar til en ny spejdersæson.

Opstarten denne gang virker måske ikke mere

speciel end de forrige, men det er den. I halvandet

år har vores samfund været vendt på

hovedet. Vores rutiner er blevet brudt, og vi

har givet os selv tid til at tænke over, hvorfor vi

bruger tid og energi på de ting, vi gør.

Det betyder at vores medlemmer, og medlemmers

familier, naturligt overvejer hvad energien

i fritiden skal bruges på, og det samme

gør vores spejderledere. Vi skal derfor gøre

os umage med at fortælle, hvorfor vi sammen

rykker verden med vilje igennem spejderbevægelsen.

Vi skal fortælle, hvorfor børn og

unge, der har mærket spejderfællesskabet, har

fået viden og oplevelser, der gør dem i stand til

at bidrage til samfundet og være ledere i eget

liv, og vi skal insistere på at skabe en god kontakt

til spejdernes forældre, så vi fortsat skaber

lokale kraftcentre med spejdernes behov og

trivsel i højsædet.

Det kan virke fuldstændigt basalt at sætte ord

på, hvorfor vi gør som vi gør, men hvis du aldrig

har været spejder før, eller hvis din spejdergruppe

ikke har brugt så mange kræfter på at

fortælle om det, så kan det altså være svært at

forstå, hvorfor spejderne bliver sendt på lange

gåture og skal gennemføre et fuldmånemøde.

Men når vi fortæller, at spejderne bliver trænet

i planlægning og samarbejde, og at et fuldmånemøde

er en måde at give hinanden plads og

skabe stærke minder på, så er det meningsfuldt

og der er en større chance for at nye som

eksisterende spejdere fortsætter med at bruge

den værdifulde fritid og energi på at være en

del af spejderfællesskabet.

I hovedbestyrelsen er der også nok at tage fat

på. Vi har så småt sat tempo på planlægningen

af Landsmødet i 2022, vi er optaget af hvordan

vi bliver endnu bedre til at fortælle om værdien

af KFUM-Spejderne og så er vi optaget af hvordan

vi gør den frivillige organisering omkring

KFUM-Spejdernes nationale arbejde endnu

bedre.

Jeg ved ikke med dig, men min energi er i top,

og jeg glæder mig til både Landstræf, Spejdernes

Lejr og de mange andre store spejderoplevelser,

som vi sammen skal dele det kommende

år.

Stine Kirk Jensen og Tobias Simonsen

har været henholdsvis formand og

næstformand siden Landsmødet

2020. De skriver på skift formandskabets

klumme.

Som frivillig deler man ud af sig selv. Man donerer sit overskud

og sine evner til gavn for andre mennesker, og for de

fleste af os giver det et boost at se noget ske, at se en udvikling,

at se spejdere glæde sig over en fed aktivitet, som

man har brugt mange timer på. For andre kan den ugentlige

ledergerning måske synes som en pligt - som man dog stadig

gerne påtager sig - og glæden over at give noget videre kan

for nogen overskygges af følelsen af, at man egentlig ikke har

mere at give af.

Uanset om man kender til følelsen af at være helt tømt for

energi eller ej, så er det vigtigt, at vi som ledere hjælper hinanden

til ikke at løbe tør for energi. Når vi bruger energi, skal

der også tilføres energi.

Som et billede på dette kan man se på en sø. For at en sø

kan være levende, skal der være både et afløb og et tilløb -

altså et sted, hvor der kommer vand ind, og et sted, hvor der

kommer vand ud. Hvis der ikke er nogen tilstrømning af vand

til søen, vil den til sidst tørre ud, og så vil der ikke længere

kunne strømme vand ud af søen og videre ud i landskabet.

På samme måde kan man se på vores egen energi. Der er

nødt til at være en tilstrømning af energi, for at vi kan blive

ved med at dele ud af frivillige timer og stadig glædes over

at gøre det.

Man kan få energi mange steder fra: søvn, kaffe (nok mest

midlertidigt), lederfællesskabet, familien. Det er meget individuelt,

hvor man får sin energi fra. Det er bare super vigtigt,

at man får den ét eller andet sted fra og at energikilden er

vedvarende.

Almægtig og stor, verdens skaber. Altid vågen og klar. Sådan

er Gud. Han har så meget kærlighed til os, at det flyder over.

Det strømmer ud af Guds sø, som er en kilde, der aldrig kan

tørre ud. Hvis vi har Gud som indløb i vores sø, vil den aldrig

tørre ud.

Men de, der håber på Herren, får nye kræfter,

de får vinger som ørne.

De løber uden at blive trætte,

de vandrer uden at udmattes.

ESAJAS 40,13

16 ILDHU 03 2021 Ledermagasin

KFUM-SPEJDERNE

i Danmark

ILDHU 03 2021 Ledermagasin

17“Juleaften 1932 fik jeg den bedste gave, jeg nogensinde

har fået. Jeg må fastholde. Min bedste gave nogensinde.

Det var bogen “Spejderliv.” - Elith Olesen (1922 - 2016)

Ikke mange bøger lever efter 89 år. Men Spejderliv gør.

Jeg kan stadig huske, da kursuslederen Morten højtideligt

overrakte mig bogen. Det var på Roland 1 ved Ejstrupholm,

og bogen står stadigt i bogreolen fyldt med

overstregninger og noter. Du kan sikkert også huske din.

Desværre har man ikke kunne købe et eneste eksemplar

af Spejderliv de seneste år. Bogen har været totalt udsolgt,

men mange spejdere har savnet deres håndbog,

og i 2018 vedtog landsmødet, at der skulle skrives en ny

udgave af Spejderliv.

Spejderlivs historie

I 1932 ville KFUM-Spejderne gøre noget ekstraordinært

og udgive spejderhåndbogen over dem alle. “Spejderliv

- Ny dansk spejderbog” udkom d. 1. november. På forsiden

lokkede et billede af bålmad og lejrliv, tegnet af den

populære drengebogstegner Axel Mathiesen. Indeni var

den fyldt med fortællinger, ideer og udfordringer. Det

gav pote. Spejderliv skrev sig ind i KFUM-Spejdernes

hjerter, og nye versioner blev udgivet i 1939 og 1964.

Styrken ved Spejderliv er at bogen tilpasser sig. Sådan

nogenlunde engang hvert 20’ende år skal det nye ind og

det gamle ud. I versionen fra 1980 kan man se en Puch

Maxi og lederne har pagehår og fuldskæg. Som noget

ganske nyt er der i den udgave piger og kvinder med på

billederne, ligesom tanker om demokrati og samfundsengagement

også blomstrer. Spejderliv afspejler sin tid.

Sidste opdatering kommer med Spejderliv i 1999. Her

var den kendte erhvervsmand Lars Kolind blandt forfatterne,

og han inviterede hele flokken en weekend til

virksomheden Oticon, hvor han var koncernchef. Der

brugte de firmaets nyskabende software til at skrive.

Man kunne - gys - være flere om at skrive i samme dokument

samtidigt! →

Spejderliv vender

tilbage - et kig bag

kulisserne

“Juleaften 1932 fik jeg den

bedste gave, jeg nogensinde

har fået. Jeg må fastholde.

Min bedste gave nogensinde.

Det var bogen “Spejderliv.”

- Elith Olesen (1922 - 2016)

AF KIM GEORG LIND PEDERSEN

En ny udgave af Spejderliv er undervejs. Her fortæller

Kim, på vegne af redaktionen bag Spejderliv om

historien bag og arbejdet med bogen.

18 ILDHU 03 2021 Ledermagasin

KFUM-SPEJDERNE

i Danmark

ILDHU 03 2021 Ledermagasin

19Så kan vi spole tiden frem til 2018. Stedet er Houens Odde. Der

sad vi for første gang i arbejdsgruppen. Elektriker, elektroniktekniker,

salgsassistent, grafiker, blød humanist og teoretisk

fysiker. Ingen havde erfaringer med at skrive bøger. Ingen arbejdede

professionelt med at skrive tekst. Vi skulle omsmelte

arvesølvet. Vi skulle lære en masse - rigtigt hurtigt.

Skabt gennem inddragelse

“Fail fast” er et godt princip. Det er bedre at få nederlag og

kritik tidligt, imens man endnu kan nå at ændre bogen. Derfor

var det første, vi gjorde, at skrive tre prøvekapitler. De blev

trykt som små pamfletter. Så lavede vi et spørgeskema og tog

afsted med pamfletterne på Landstræf 2019. Mange kom forbi

vores stand på Landstræf og gav kommentarer og gode råd.

Det hjalp os med at spore ind på den rette stil og tone i bogen,

og mange tak for det.

Omkring Landsmødet 2020 var første udgave klar, og vi sendte

bogen til både ledere og tropsspejdere. De læste grundigt

og kom med masser af forslag og kommentarer. Der blev flyttet

godt rundt på teksten og hele afsnit måtte lade livet, mens

nye kom til.

“Prøv at overveje, hvor stort

spænd der er i en god Spejderliv.

Alt fra kirkeåret til

brandsår skal med. Så meget

ved vi trods alt ikke. Derfor

var det alfa og omega, at vi

kunne få hjælp udefra.”

I den kuriøse afdeling har Jacob fra arbejdsgruppen afholdt

en række afstemninger på facebook, der blandt andet har afsløret

en udbredt uenighed om, hvordan man bedst afslutter

en besnøring. Disse afstemninger blev anledning til en hed

debat, både os og i DDS. Der er givet 700 likes og 200 kommentarer,

og løsningen i bogen er blevet et kompromis. (Men

vi ved allesammen at tre halvstik efter hinanden er den bedste

løsning!)

Skrevet (og indtalt) af spejderkammerater

Prøv at overveje, hvor stort spænd der er i en god Spejderliv.

Alt fra kirkeåret til brandsår skal med. Så meget ved vi trods

alt ikke. Derfor var det alfa og omega, at vi kunne få hjælp

udefra.

Heldigvis har vi fået hjælp fra spejderkammerater med særlig

viden. For mange var det en stor mundfuld at skrive et afsnit.

Derfor endte vi med at optage et interview med kilderne i stedet.

Det er trods alt mere overkommeligt at tale end at skrive.

Bagefter har vi brugt interviewet til at skrive kapitlet.

Ideen med at optage “eksperter” på bånd, gav grobund for en

helt ny ide. Hvorfor ikke lave en podcast? Vi skal jo tale med

dem alligevel. Dermed var podcasten Spejderliv født.

Der er indtil videre udgivet 32 afsnit, der har omkring 7.000

downloads, og så bliver afsnittene tilmed sendt i dårligste

sendetid på Radio4. Giv den gerne et lyt. Du kan skærpe dine

spejderfærdigheder under opvasken eller få lidt grøn kolorit

til turen mellem Slagelse og Køge.

Nye fotos og tegninger til spejderliv

Siden sin fødsel i 1932 har tegningerne i Spejderliv haft et

tårnhøjt niveau. Den tradition ville vi gerne fortsætte. Hele ni

tegnere gav deres bud på, hvordan Spejderliv skulle illustreres.

Tak for alle jeres bud. Vores bog er nu blevet illustreret

af ca. 300 smukke håndtegninger fra Alice Vestergaards hånd.

Alices sort/hvide stregtegninger er et kærligt kig tilbage på en

stærk tradition, og vi er meget glade for dem. Men tegninger

er ikke alt. Spejderliv skal også have fotos.

Derfor lavede vi en meget ægte spejderweekend for at få taget

nogle opstillede modelfotos.

23 spejdere mødte ind på Thorup Hede Spejdercenter til en

slags mini-Rolandlejr i sommeren 2020. Det blev en helt unik

lejr, hvor båltænding, hike, flaghejsning, lejrbål og teltslagning

altid skulle vente, til fotografen var klar. Billederne er

lavet på bestilling, men sved, smil og snavs er helt ægte, og

det er spejderne også. Tak til Johny og Mathias for fotograferingen,

tak til staben der gjorde lejren mulig, og til sidst et

ordentligt Akki-Akki-Akki for de 23 spejdere.

Arbejdet er slut - for nu

Nu er den her altså: Spejderliv årgang 2021. Nu kan et stykke

ægte spejderkultur forhåbentligt leve i 20 år mere. Vi håber,

at I vil synes ligeså godt om den færdige bog, som vi selv gør.

Spejderliv er netop udkommet og kan købes hos 55Nord, og

du kan også læse mere på spejderliv.dk.

“Ideen med at optage “eksperter”

på bånd, gav grobund for en helt ny

ide. Hvorfor ikke lave en podcast? Vi

skal jo tale med dem alligevel. Dermed

var podcasten Spejderliv født.”

20 ILDHU 03 2021 Ledermagasin

KFUM-SPEJDERNE

i Danmark

ILDHU 03 2021 Ledermagasin

21Landstræf 2021

- i billeder

Roskilde dyrskueplads dannede

rammen for Landstræf 2021.

Samtalen gik lederne imellem, da

Mikael Kamber holdt pep-talk om

at fokusere på det, der virker.

Knap 600 ledere og rovere var i weekenden

17.-19. september samlet til Landstræf

2021 i Roskilde. Arrangementet var det

første større spejderarrangement efter

corona-pandemien, som i næsten to år har

sat en stopper for arrangementer i denne

størrelsesorden. Fredagens højdepunkt var

lanceringen af den helt nye og dugfriske

udgave af bogen 'Spejderliv', som også er

omtalt andetsteds i dette magasin. Lørdagen

bød på workshops, god underholdning

og hyggeligt gensyn mellem rovere og ledere,

mens søndagen blev brugt i Hedeland

naturpark.

Workshops mellem de røde

barakker på dyrskuepladsen om

alt fra spejderaktiviteter på vandet,

internationalt spejderarbejde,

snitteværksted og til KFUM-

Spejdernes strategiarbejde.

Sangeren Tim Schou startede

lørdag aftens underholdning med en

koncert. Efter ham fulgte sangduoen

Bajads, og spejderbandet bp-spirits

sluttede festen af.

Om mindre end et år afholdes Spejdernes Lejr i Hedeland naturpark.

Efter pilgrimsvandring blev lederne indviet i planlægningen, som har

været i gang længe.

22 ILDHU 03 2021 Ledermagasin

KFUM-SPEJDERNE

i Danmark

ILDHU 03 2021 Ledermagasin

23LEDERNES

ENERGI

AF PERNILLE OG ZENIA BILLE

I spejderarbejdet har vi alle forskellige relationer til hinanden. Selv er

jeg så heldig at have en stor del af min vennekreds i spejderverdenen

og herudover også min mor. Hun har både igennem mit spejderliv og

hverdagen været en stor puslespilsbrik for at fuldende billedet.

Jeg startede med at spørge min mor:

”Hvad giver dig energi i spejderarbejdet?”

Svarene der kommer ud af spørgsmålet “Hvad giver dig energi i

spejderarbejdet”, danner for mig fundamentet for frivilligheden i

spejderbevægelsen.

For som spejder kommer vi frivilligt, vi deltager, vi løfter, vi sparer,

vi hjælper og ikke mindst får vi en portion energi med hjem igen.

For alle er dette forskelligt, om opgaven med at løfte er et konkret

løft, eller om det er et løft af en spejder med hjemve på sommerlejren,

altså i en mere psykologisk forstand.

Keywords til spejder-hverdagen

Igennem årene har min mor samlet et par citater op, der også for

mig selv har fået en stor betydning, og lægger nogle guidelines for

spejderarbejdet i baghovedet.

“Ingen kan alt - alle kan noget. Sammen kan

vi det hele”

“Hej spejder, vil du være ved, til broderskabets bål”

(bidrage til fællesskabet)

“Vi er glade amatører, som gerne vil blive ved

med at være glade”

For mig fortæller citaterne hver især deres historie om hverdagen

i spejderarbejdet. I gruppen, jeg som barn er vokset op i,

brugte vi det øverste citat. Citatet sætter fokus på vigtigheden

af samarbejdet i spejderverdenen. Uden samarbejdet ville vi

ikke kunne nå målet, så derfor må vi stå sammen.

“ingen kan alt - alle kan noget.

Sammen kan vi det hele”

Det samme gør sig egentligt gældende for det andet citat. Du

kender nok sangen fra spejdersangbogen “Nu flyver mørkets

fugle ud”. I sangen står der “Hej spejder, vil du være ved ...”.

Ordet ‘ved’ betyder brænde, og derfor spørger de egentligt i

sangen, om du vil brænde med i broderskabets bål. For mig er

det en mega vigtig pointe til spejderarbejdet, som mange flere

fortjener at høre mellem linjerne, når sangen går over læben

til lejrbålet.

Det sidste citat, der danner grobund for spejderarbejdet ved

min mor er: “Vi er glade amatører, som gerne vil blive ved med

at være glade”. Citatet understreger, at vi som spejdere gør

vores bedste, men at vi også ved, hvornår nok er nok. Pointen

går på, at man i ledergruppen skal være klare om sine linjer og

planer for spejdermøderne: Hvad vil vi opnå, og hvad giver os

energi i spejderarbejdet.

24 ILDHU 03 2021 Ledermagasin

KFUM-SPEJDERNE

i Danmark

ILDHU 03 2021 Ledermagasin

25Sådan starter I selv en gruppe op under

Hele Danmarks Familieklub

Projektet Hele Danmarks Familieklub er

forlænget og afsluttes først ultimo 2022 -

så I kan nå at være med!

Læs mere på www.heledanmarksfamilieklub.dk

eller https://kfumspejderne.dk/

projekter/hele-danmarks-familieklub/

Kontakt projektmedarbejder Julie Spindler

på juliejensenspindler@kfumspejderne.dk

eller 2055 1183

Hele Danmarks

Familieklub giver

god energi

AF JULIE SPINDLER

Når KFUM-Spejderne og projektet Hele Danmarks Familieklub

kombineres med ressourcestærke og opfindsomme frivillige,

opstår der en helt særlig fællesskabsfølelse.

Hele Danmarks Familieklub (HDF) er et partnerskab mellem

KFUM’s Sociale Arbejde, FDF og KFUM-Spejderne. Spejdergrupperne

er på nuværende tidspunkt repræsenteret i familieklubber

fra Vestervig i vest til Nexø i øst, og fra Hobro i nord til Tappernøje

i syd.

Steffen Klemmensen fra Kaløvig Gruppe er både leder i gruppens

familiespejder-enhed og gruppens familieklub, og det er der en

helt speciel grund til:

“Jeg har haft en kæmpe glæde af at være sammen med mine

børn i naturen. De oplevelser synes jeg, at alle forældre skulle

have, men jeg ved også, at der er mange, som ikke har mod på

udelivet med deres børn. Netop dét er en af grundene til, at jeg

er gået ind i Hele Danmarks Familieklub, for her kan jeg give forældrene

muligheden for at opleve udelivet med deres børn - og

det er fedt!”

En ny vej til spejderhytten

Hvad gør man, hvis man ønsker at ens barn får en tilknytning

til KFUM-Spejderne, men der ikke er en alderssvarende

enhed i den lokale spejdergruppe? Man

gør som Kristoffer Eriksen fra Skærbæk, og melder sig

til Hele Danmarks Familieklub i Skærbæk gruppe. Familien

har deltaget i familieklubben i foråret 2021, og

glæder sig altid til næste mødegang. Derfor var Kristoffer

heller ikke i tvivl, da den frivillige leder spurgte, om

andre ville overtage rollen - selvfølgelig ville han det.

“Familieklubben er en helt fantastisk

måde at få noget mere

fællesskab og nogle flere familier

til at opleve, hvad det vil sige at

være sammen i naturen og lave

aktiviteter under åben himmel.

Dette hænger rigtig godt sammen

med, hvad vi ellers laver hos

KFUM-spejderne.”

Steffen Klemmensen, leder af Kaløvig Gruppes familieklub.

“Hele Danmarks Familieklub er en god måde at skabe et

netværk og være en del af lokalmiljøet. Lige nu skaber vi

selv det, vi efterspørger, nemlig tilknytning til spejdergruppen

indtil vores datter er gammel nok til at blive

meldt ind i en enhed.”

Den nye vej ned til spejdergruppen, som Kristoffer har

fundet, genkender Steffen også i Kaløvig:

“Hele Danmarks Familieklub er en blid introduktion

til spejderarbejdet og giver nogle veje ned til gruppen,

som vi ikke havde før. Nogle familier kommer i familieklubben

et par gange og siger: “Det er fedt det her - vi vil

egentlig gerne komme hver uge, hvis man kan det.” Og

så melder de sig direkte ind som familiespejdere, eller

melder børnene ind som bævere eller ulve.”

Fællesskabet som tilvalg

I Horsens Gruppe har de også en familieklub. Her fortæller

familierne, at de oplever et forventningsfrit frirum,

hvor de kan være mere nærværende sammen med

deres børn. De har også fået et fællesskab med andre

lokale familier, de ellers ikke har haft kontakt til før, og

det er fedt.

Gruppeleder og frivillig i familieklubben, Liane Brandt,

mener at en vis fleksibilitet er essentiel for familiernes

oplevelse af, og engagement i, familieklubberne. De

frivillige planlægger altid familieklubbens møde på forhånd,

men er også indstillet på, at planerne kan ændres.

“Vi laver hvad familierne har lyst til, og vi går op i, at de

har plads til at sige, de hellere vil lave noget andet den

pågældende dag. Den frihed, tror jeg, gør at familierne

ser fællesskabet i familieklubben som et tilvalg og ikke

endnu en forpligtelse i en travl hverdag.”

Generelt er tilbagemeldingerne fra familierne rundt omkring

i familieklubberne, at de oplever en ro til at fokusere

på deres børn, og en dannelse af et utroligt givende

lokalt fællesskab og kendskab gennem familieklubben.

Både familier og frivillige, der alle har travle hverdage,

siger at familieklubben er noget de glæder sig til og prioriterer,

fordi den giver mere energi, end den tager.

Scan QR-koden og hør Steffen

Klemmensen fortælle om samspillet

mellem spejderarbejdet

og Hele Danmarks Familieklub.

26 ILDHU 03 2021 Ledermagasin

KFUM-SPEJDERNE

i Danmark

ILDHU 03 2021 Ledermagasin

27Ildhu trykkes på rest-papir fra andre udgivelser. Det betyder,

at ikke alle blade er trykt i samme papirkvalitet og papiret kan

være både mat og blankt. På den måde er KFUM-Spejderne

med til at reducere et muligt papirspild.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!