22.11.2021 Views

AndelsboligNyt November 2021

I denne udgivelse sætter vi bestyrelsesarbejdet under luppen og dykker ned i de opgaver og forpligtelser, som posten indebærer. Vi allierer os med dygtige eksperter i både finansiering, vedtægter og administration. Vi får gode råd til det konstruktive samarbejde fra et bestyrelsesmedlem fra erhverslivet og besøger to foreninger, hvor bestyrelsen værner om forskellighed.

I denne udgivelse sætter vi bestyrelsesarbejdet under luppen og dykker ned i de opgaver og forpligtelser, som posten indebærer. Vi allierer os med dygtige eksperter i både finansiering, vedtægter og administration. Vi får gode råd til det konstruktive samarbejde fra et bestyrelsesmedlem fra erhverslivet og besøger to foreninger, hvor bestyrelsen værner om forskellighed.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Nyheder og nyttig viden til landets andelsboligforeninger<br />

<strong>November</strong> <strong>2021</strong><br />

Vedtægterne:<br />

Andelsboligforeningens<br />

rygrad<br />

Sådan styrker<br />

du samarbejdet i<br />

bestyrelsen<br />

Side 25<br />

Side 12<br />

TEMA: BESTYRELSEN<br />

Man skal sikre<br />

foreningens interesser<br />

på tværs af alle grupper<br />

Læs på side 31<br />

OGSÅ I DENNE UDGAVE<br />

• Godtgørelse til bestyrelsen:<br />

Hvad er reglerne?<br />

• Regeringens ønsker for<br />

andelsboligen i fremtiden<br />

• Ventelister i<br />

andelsboligforeningen


Annonce<br />

Annonce<br />

www.entreprisestyring.dk<br />

25 års erfaring som entreprenører har givet os en høj kvalitet og en stor<br />

professionalitet i vores arbejde. Står jeres andelsboligforening og skal have<br />

løftet æstetikken og kvaliteten til et nyt niveau, der samtidig kan skabe mere<br />

værdi i ejendommen, så er vi de rigtige at kontakte.<br />

Vi står for hovedentrepriser, totalentrepriser, fagentrepriser og rådgivning<br />

af projekter – og som en unik del af Entreprisestyring kan du besøge vores<br />

showroom i Charlottenlund og modtage personlig rådgivning til jeres<br />

projekt. Vi glæder os til at høre om, hvordan vi kan hjælpe jeres andelsboligforening<br />

i en spritny, flot og funktionel retning.


Annonce<br />

www.entreprisestyring.dk<br />

FÅ OVERBLIK OVER JERES NÆSTE<br />

BYGGEPROJEKT MED ENTREPRISESTYRING<br />

DIN FORETRUKNE SAMARBEJDSPARTNER<br />

HOVEDENTREPRISER<br />

TOTALENTREPRISER<br />

RÅDGIVNING<br />

FAGENTREPRISER<br />

Tlf.: 51 23 41 45 | Ordrupvej 65, 2920 Charlottenlund


Bestyrelsen behandler meget mere end boligsalg<br />

og beboerklager<br />

Frivilligt engagement er kernen, når vi taler om bestyrelsesposten<br />

i landets andelsboligforeninger. At være en del af bestyrelsen er<br />

nemlig en måde at tage ansvar for driften og vedligeholdelsen af den<br />

andelsboligforening, man bor i. I denne udgave af <strong>AndelsboligNyt</strong><br />

sætter vi derfor bestyrelsesarbejdet under luppen og dykker ned i de<br />

opgaver og forpligtelser, som posten indebærer.<br />

Det kræver hverken en særlige teknisk viden, økonomisk indsigt<br />

eller juridiske kompetence at melde sig ind som bestyrelsesmedlem<br />

i andelsboligforeningen. Rådgivning kan man søge udefra, og<br />

kompetencerne tillære sig. Bestyrelsesposten kræver derimod lysten<br />

til at lære at navigere i de regler og retningslinjer, der omkredser<br />

foreningen – og ønsket om at sikre foreningen og dens beboere<br />

bedst. I denne udgivelse har vi derfor valgt at sætte fokus på både de<br />

praktiske og mere personlige opgaver, bestyrelsesposten indebærer.<br />

<strong>AndelsboligNyt</strong><br />

Udgives af Andelsportal.dk, som er en del af:<br />

3byggetilbud.dk A / S<br />

Antonigade 4<br />

1106 København K<br />

Web: www.andelsportal.dk<br />

E-mail: info@andelsportal.dk<br />

Tlf: 7733 4000<br />

Redaktion: Mette Blume<br />

Anton Egholm<br />

Daniel Christian Hinchely<br />

Maria Carlsen<br />

Nynne Groth Hallander (ansvarshavende)<br />

Layout: Eik Franksdottir Mikkelsen og<br />

Pernille Svalebæk<br />

Oplag: 4.400<br />

Til det praktiske allierer vi os med dygtige eksperter i både<br />

finansiering, vedtægter og administration, der guider os gennem<br />

junglen af relevante overvejelser, bestyrelsen bør træffe beslutninger<br />

ud fra.<br />

Tryk:<br />

GREFTA Tryk<br />

På side 25 får vi gode råd til at sikre det gode samarbejde og den<br />

konstruktive tone i bestyrelsen fra et bestyrelsesmedlem fra<br />

erhvervslivet, og på side 31 besøger vi to bestyrelsesmedlemmer fra<br />

hver deres andelsboligforening, der begge tror på, at forskellighed i<br />

foreningen er en vigtig prioritering.<br />

Mange andelshavere følger nøje med, når det kommer til regeringens<br />

ændringer i forhold til foreningernes værdiansættelse. På side 36<br />

dykker vi derfor ned i regeringens boligudspil, og hvordan ønskerne<br />

for andelsboligens fremtid lyder. Vi bliver også klogere på ventelister i<br />

vores FAQ på side 42.<br />

Er du ikke den rette modtager<br />

af dette blad?<br />

Eller har foreningen skiftet formand?<br />

Så indtast de nye oplysninger på<br />

www.andelsportal.dk/opdater<br />

og vi opdaterer vores adressekartotek.<br />

God vinter og god læselyst.<br />

Nynne Groth Hallander, redaktør<br />

På redaktionen bliver vi altid glade for kommentarer, input og idéer.<br />

Dem kan du sende til os på info@andelsportal.dk.<br />

Side 4<br />

<strong>AndelsboligNyt</strong>


<strong>November</strong> <strong>2021</strong><br />

Indhold<br />

7<br />

Kort <strong>AndelsboligNyt</strong><br />

10<br />

Tema: Bestyrelsen<br />

Bestyrelsen er foreningens vogtere og ansvaret er bredt.<br />

Vi ser på bestyrelsens opgaver og får gode råd til alt fra<br />

vedtægter og finansiering til det gode samarbejde.<br />

12<br />

Vedtægterne: Andelsboligforeningens rygrad<br />

Få et juridisk indblik i vedtægterne og svar på, hvilke<br />

vedtægter bestyrelsen bør tjekke efter i sømmene.<br />

Side 18<br />

16<br />

Bestyrelsens ansvar i en andelsboligforening<br />

Vi laver tjeklisten til bestyrelsens ansvarsområder.<br />

18<br />

Dét bør bestyrelsen vide om finansiering<br />

i andelsboligforeningen<br />

En ekspert gør os klogere på foreningens finansiering,<br />

og giver gode råd til bestyrelsen.<br />

Side 25<br />

25<br />

Ekspert: Sådan styrker du samarbejdet<br />

i bestyrelsen<br />

En formand fra erhvervslivet deler gode råd til et<br />

konstruktivt samarbejde i bestyrelsen.<br />

29<br />

31<br />

38<br />

Godtgørelse til bestyrelsen: Hvad er reglerne?<br />

Få svar på, om bestyrelsen må få penge for deres arbejde.<br />

Erfaringer fra bestyrelsen<br />

Vi besøger to erfarne bestyrelses-ildsjæle og hører<br />

deres gode råd til bestyrelsesposten.<br />

Bestyrelsens overvejelser:<br />

Administration eller selvadministration?<br />

Disse overvejelser bør bestyrelsen gøre sig om<br />

administrationsaftalen.<br />

Også i denne udgave<br />

36<br />

42<br />

Side 31<br />

Regeringens ønsker for andelsboligen<br />

i fremtiden<br />

Nyt boligudspil fra regeringen varsler nye,<br />

billigere andelsboliger.<br />

FAQ<br />

Ofte stillede spørgsmål om ventelister i<br />

andelsboligforeningen.<br />

<strong>AndelsboligNyt</strong><br />

Side 5


Annonce<br />

Nye vinduer giver mere<br />

end<br />

.<br />

bare en besparelse<br />

pa varmeregningen<br />

Kontakt os på telefon:<br />

81 81 81 54<br />

Hvis vinduerne i andelsboligforeningen er gamle og slidte,<br />

er det på tide at overveje et skift til en nyere og mere<br />

energirigtig model. Udover at pynte på facaden er nye<br />

vinduer med til at nedsætte energiforbruget i foreningen.<br />

Dertil er nye vinduer nemme at vedligeholde og er både<br />

isolerende og støjdæmpende.<br />

Ønsker jeres andelsboligforening en faglig vurdering af<br />

jeres vinduers tilstand, er Stenkilde Tømrer & Entreprise<br />

ApS klar med råd og vejledning.<br />

Vi er eksperter i udskiftning af vinduer og døre<br />

og giver gerne et uforpligtende tilbud på jeres<br />

renovering.<br />

ADRESSE<br />

Benedikte Alle 18,<br />

2690 Karlslunde<br />

WEB<br />

www.stenkilde-toemrer.dk<br />

www.facebook.com/StenkildeTE<br />

KONTAKT OS<br />

Steffen: 81 81 81 54<br />

Mail: ss@b-s-e.dk<br />

CVR: 39425378


Kort <strong>AndelsboligNyt</strong><br />

Farvel til forhøjet<br />

håndværkerfradrag<br />

Ifølge regeringens nye finanslovsudspil<br />

bliver håndværkerfradraget næste år<br />

reduceret til næsten det niveau, det lå<br />

på inden coronaepedemien – altså<br />

12.900 kroner for håndværkeropgaver og<br />

6.400 for serviceopgaver. Flere partier havde<br />

ønsket fradragsordningen helt afskaffet.<br />

Fra brevkassen på Andelsportal.dk<br />

Hvem hæfter for ulovligt loft<br />

i andelsboligen?<br />

Svar fra valuar Erik Matthiesen:<br />

Hej Birgitte<br />

Udgangspunktet er, at<br />

man ved salg af andelsboliger<br />

er ansvarlig for<br />

mangler efter de samme<br />

regler, som sælgere af<br />

ejerlejligheder – dog<br />

således, at reglerne for<br />

maksimalpriser på andelsboliger<br />

afstedkommer en<br />

lille afvigelse derfra.<br />

Hvis du ikke har udført de<br />

ulovlige lofter og heller<br />

ikke var bekendt med, at<br />

lofterne er ulovlige vil du – kort fortalt – kun<br />

kunne blive mødt med et krav fra køber, hvis<br />

forholdene omkring lofterne koster mere end<br />

5-8 % af købesummen at udbedre. Dette fordi<br />

mindstegrænsen for afslag gør, at købere<br />

ikke kan gennemføre krav om forholdsmæssigt<br />

afslag i købesummen, hvis værdiforringelsen<br />

af manglen (afhjælpningsomkostningerne<br />

korrigeret for at spare fremadrettet<br />

vedligehold) er mindre end den nævnte<br />

grænse.<br />

ENTREPRISEGARANTI<br />

Andelsportal.dk tilbyder en<br />

gratis entreprisegaranti<br />

– når I indsender bygge- eller renoverings-<br />

opgaven til os. Entreprisegarantien dækker<br />

op til 100.000 kroner for boligforeninger og<br />

op til 35.000 kroner for privatpersoner.<br />

Læs mere om entreprisegaranti her:<br />

www.andelsportal.dk/om-os/<br />

entreprisegaranti<br />

35-årige kvinder og mænd er i<br />

gennemsnit flyttet henholdsvis<br />

9,3 og 8,8 gange i løbet af deres liv.<br />

Kilde: Danmarks statistik, 2020<br />

Mvh Erik Matthiesen, Advokat (H)<br />

Læs hele brevkasseindlægget her:<br />

www.andelsportal.dk/brevkasse/<br />

haefter-ulovligt-loft<br />

<strong>AndelsboligNyt</strong><br />

Side 7


Kort <strong>AndelsboligNyt</strong><br />

50<br />

45<br />

40<br />

35<br />

30<br />

25<br />

20<br />

15<br />

10<br />

5<br />

0<br />

Figur 1. Fordeling af energimærker<br />

Fordeling %<br />

Andelsboligforeninger, RD-data<br />

Etageejendomme, Energistyrelsen<br />

Parcelhuse,<br />

Energistyrelsen<br />

A B C D E F G<br />

Kun 4 % af andelsboligforeningerne<br />

har<br />

energimærke A<br />

Realkredit Danmark /<br />

Danske Bank er ude med en<br />

analyse, der sætter fokus på<br />

energiforbruget i de danske<br />

andelsboligforeninger.<br />

I analysen ser man på<br />

energimærkerne i 2.200<br />

andelsboligforeninger, som<br />

består af næsten 5.800<br />

bygninger. Energimærkerne<br />

fordeler sig som i figur 1.<br />

Kilde: Realkredit Danmark,<br />

e-nettet og Energistyrelsen<br />

5 hurtige råd til et sundt indeklima<br />

i de kolde vintermåneder:<br />

1. Luft ud 2-3 gange om dagen<br />

2. Ingen vinduer på klem: 5 minutters<br />

udluftning er nok<br />

3. Husk gennemtræk<br />

4. Tænk over bad, tøj og mad: Undgå tørring<br />

af tøj i stuen, hold døren til badeværelset<br />

lukket efter bad og tænd for emhætten<br />

5. Stearinlys: Hyggelige med forbehold, da<br />

levende lys forurener luften med små<br />

partikler og derfor kræver ekstra udluftning<br />

46 % af ejendomsmæglerne<br />

oplever, at køberne har fået mere fokus på<br />

støj det seneste år. Det viser en ny spørgeskemaundersøgelse<br />

(august <strong>2021</strong>) blandt<br />

Homes ejendomsmæglere.<br />

Er der også et støjproblem i jeres forening,<br />

bør I overveje, hvordan I bedst kommer det<br />

til livs. Er det etageadskillelsen, der trænger<br />

til lyddæmpende isolering? Er vinduerne<br />

ikke tætte, eller er det noget helt tredje, der<br />

kunne hjælpe på støjgener?<br />

På Andelsportal.dk finder du mere viden<br />

om støjgener og kan komme i kontakt med<br />

fagmænd, der hjælper jer godt på vej.


siden sidst ..<br />

på Andelsportal.dk<br />

Boligstøtte i<br />

andelsboligforeninger<br />

Boligstøtte, også kendt som boligsikring,<br />

er en støtte til huslejen og tildeles primært<br />

lejere rundt omkring i landet. Som<br />

andelshaver er du ikke lejer, og derfor kan<br />

du ikke få boligstøtte. Er du førtidspensionist<br />

eller folkepensionist kan du dog godt under<br />

særlige omstændigheder få boligstøtte<br />

til andelsboligen. Det sker gennem et lån<br />

gennem Udbetaling Danmark.<br />

Vidste du?<br />

at du ikke nødvendigvis bare kan<br />

fremleje din andelsbolig så længe, du<br />

vil? Ifølge ABF’s standardvedtægter kan<br />

andelshaveren kun fremleje sin andelsbolig<br />

i tilfælde af midlertidigt fravær af<br />

særlige grunde såsom udlandsarbejde<br />

eller studieophold. Tjek derfor altid jeres<br />

vedtægter, før du udlejer boligen.<br />

Hvad er en reguleringsklausul?<br />

Køb og overdragelse af andelsbolig<br />

lyder umiddelbart som en simpel<br />

øvelse, fordi prisen af andelsboliger er<br />

styret af et maksimalprisloft. Alligevel<br />

er der et hav af spørgsmål, der hober<br />

sig op hos både køber og sælger.<br />

Vi dykker ned i reguleringsklausuler<br />

og hvad de betyder for køb eller salg<br />

af andelsboligen.<br />

Læs mere her:<br />

www.andelsportal.dk/nyheder/<br />

hvad-er-en-reguleringsklausul<br />

Tilskud og fradrag for andelsboligforeningen<br />

og dens beboere<br />

Det vil være en underdrivelse at sige,<br />

at det er let at finde rundt i, hvilke tilskuds-<br />

og fradragsordninger du i <strong>2021</strong><br />

kan benytte, hvis du bor i andelsboligforening.<br />

Men måske du burde tage<br />

et nærmere kig. For der er faktisk en<br />

del penge at hente, hvis foreningen<br />

eksempelvis energirenoverer, eller hvis<br />

du som privat får professionel hjælp<br />

til havearbejdet. Vi har samlet<br />

overblikket her.<br />

Læs mere: www.andelsportal.dk/<br />

nyheder/aktuelle-tilskud-og-fradrag<br />

Blackstone-indgrebet: Hvad skete der<br />

egentlig, og hvad er op og ned?<br />

Hvad har loven betydet for andelsboligforeningerne?<br />

Og hvordan ser<br />

fremtiden egentlig ud for andelsboligmarkedet<br />

i kølvandet på indgrebet og<br />

afskaffelsen af de offentlige ejendomsvurderinger?<br />

Få eksperternes<br />

bud her.<br />

24 %<br />

mener, at det vil styrke<br />

fællesskabet, hvis vi<br />

deler mere.<br />

Kilde: YouGov for Videncenteret<br />

Bolius, juli <strong>2021</strong><br />

Læs mere: www.andelsportal.dk/<br />

nyheder/eksperter-om-blackstoneindgreb<br />

<strong>AndelsboligNyt</strong> Side 9


Bestyrelsen<br />

TEMA<br />

B<br />

estyrelsen er andelsboligforeningens vogtere, og her spænder<br />

medlemmernes ansvar bredt. Den Danske Ordbog definerer<br />

en bestyrelse som: "En gruppe (valgte) personer, der har<br />

et overordnet ansvar for eller varetager den daglige ledelse af et<br />

foretagende (..)", men hvilke store spørgsmål melder sig egentlig hos<br />

bestyrelsen i landets foreninger? Det dykker vi ned i med<br />

dette tema.<br />

At være bestyrelsesmedlem – eller sågar formand – er ikke en<br />

rolle, man kommer sovende til. I denne udgave af <strong>AndelsboligNyt</strong><br />

har vi derfor valgt at kaste lys over de mange emner, der ofte er på<br />

dagsordenen hos bestyrelserne i landets andelsboligforeninger.<br />

Du kan blandt andet blive klogere på centrale spørgsmål om<br />

finansiering, vedtægter, administration og det gode samarbejde.<br />

Og det er ikke uden grund, at vi har valgt de emner. Det er nemlig<br />

bestyrelsen, der har ansvar for driften i andelsboligforeningen og<br />

sikre, at vedtægter og husorden overholdes.<br />

På side 12 kan du blive klogere på vedtægterne og få svar på, hvilke<br />

vedtægter bestyrelsen bør tjekke efter i sømmene. På side 16 har vi<br />

lavet en tjekliste over bestyrelsens ansvarsområder og blot to sider<br />

længere fremme på side 18, gør en ekspert os klogere på foreningens<br />

finansiering. Et godt samarbejde i bestyrelsen er også vigtigt, og<br />

derfor deler en formand fra erhvervslivet ud af sine gode råd til et<br />

konstruktivt samarbejde på side 25. Og er du i tvivl om, hvorvidt du<br />

må modtage godtgørelse som bestyrelsesmedlem, skal du bladre hen<br />

på side 29 for svaret.<br />

Vil du efter den relevante ekspertviden høre mere om<br />

bestyrelsesarbejdet fra hestens egen mund, har vi også i denne<br />

udgave besøgt to erfarne bestyrelsesmedlemmer, der deler deres<br />

viden efter mange år som henholdsvis bestyrelsesmedlem og<br />

bestyrelsesformand. Den ene i en pulserende andelsboligforening i<br />

hjertet af København – og den anden fra foreningen A/B Toftevang,<br />

som du finder midt i grønne, rolige omgivelser i Kgs. Lyngby.<br />

Hør, hvad de mener, bestyrelsesposten bør rumme – og hvilke<br />

udfordringer de har mødt i foreningerne – på side 31.<br />

Side 10<br />

<strong>AndelsboligNyt</strong>


Annonce<br />

VALUARVURDERING<br />

eller<br />

INDEFRYSNING AF ANDELSKRONEN<br />

Jeg kan hjælpe jer med et <br />

på jeres ejendoms valuarværdi i dag.<br />

- Også efter de nye ‘Blackstone-regler’ er trådt i kraft<br />

<br />

36 mia.<br />

i vurderingssum<br />

503<br />

vurderede ejendomme<br />

16.422<br />

boliger i alt<br />

1.515.435 m 2<br />

vurderede kvadratmeter<br />

Vi valuarvurderer ca. 500<br />

andelsboligforeninger årligt<br />

Gratis vejledende værdiansættelse<br />

og gennemgang af foreningen<br />

Vi sælger også ejendomme,<br />

der danner referencer for en<br />

valuarvurdering<br />

Vi deltager gerne på jeres<br />

generalforsamling<br />

Vi har valuarvurderet<br />

andelsboligforeningers<br />

ejendomme de seneste 10 år<br />

Vi er selvfølgelig medlem af DE<br />

STAD Valuar<br />

Ejendomsmæglere & Valuarer, MDE<br />

Østerfælled Torv 10. 1. sal 2100 København Ø<br />

Telefon 32 83 06 10 • valuar@staderhverv.dk • www.staderhverv.dk<br />

Valuar<br />

En del af STAD Erhverv


TEMA: Bestyrelsen<br />

Vedtægterne:<br />

Andelsboligforeningens<br />

rygrad<br />

Vedtægterne er det mest grundlæggende i en<br />

andelsboligforening, og derfor er det også vigtigt, at<br />

bestyrelsen sætter sig grundigt ind i dem og træder<br />

varsomt, når det kommer til vedtægtsændringer.<br />

Læs med her, hvor en ekspert giver et juridisk indblik i,<br />

hvad der er op og ned i 'andelsboligforeningens rygrad'<br />

– og hvilke bestemmelser bestyrelsen gerne skal tjekke<br />

efter i sømmene.<br />

TEKST: METTE BLUME<br />

Vedtægterne er<br />

grundstenene og<br />

regelsættet i en<br />

andelsboligforening.<br />

På trods af det er det for mange<br />

foreninger svært at finde hoved<br />

og hale i dem. Derfor har vi<br />

stillet advokat Erik Matthiesen<br />

nogle af de spørgsmål, som<br />

ofte leder til forvirring hos<br />

andelsboligforeningerne, når det<br />

kommer til vedtægterne. Men inden<br />

vi kommer så langt, starter han med<br />

at slå én ting fast:<br />

"Vedtægterne tager stilling til<br />

en hel buket af ting, og når man<br />

ændrer dem, skal man gå til det<br />

med forsigtighed," fastslår Erik<br />

Matthiesen, der er partner og<br />

advokat hos Advodan i Helsingør.<br />

Med mange års erfaring på bagen,<br />

besidder han et indgående kendskab<br />

til vedtægter i andelsboligforeninger<br />

– og her deler han ud af denne<br />

viden.<br />

Andelsboligforeninger<br />

adskiller sig fra<br />

ejerforeninger<br />

Først og fremmest beskriver Erik<br />

Matthiesen den strukturelle og<br />

meget grundlæggende forskel<br />

på andelsboligforeninger og<br />

ejerforeninger. Han peger på, at<br />

forskellen har en stor indvirkning<br />

på, hvad man som boligforening kan<br />

gøre med vedtægterne.<br />

"En andelsboligforening er en<br />

forening, hvor man ikke ejer en<br />

bestemt lejlighed på samme vis som<br />

i en ejerforening. Som andelshaver<br />

får man derimod råderet over en af<br />

foreningens lejligheder. Netop dét<br />

gør en kæmpe forskel, når man skal<br />

finde ud af, hvad man kan gøre med<br />

vedtægterne, og herunder hvornår<br />

og hvordan man kan ændre dem,"<br />

siger Erik Matthiesen.<br />

Erik Matthiesen<br />

Partner og advokat<br />

hos Advodan<br />

Grundlæggende kan andelsbolig-<br />

foreninger lave flere vedtægts-<br />

ændringer end ejerforeninger,<br />

eftersom man i en ejerforening<br />

har den såkaldte ejendomsret,<br />

der efter grundloven er<br />

ukrænkelig. I en ejerforening<br />

ejer man altså en lejlighed, og<br />

Side 12<br />

<strong>AndelsboligNyt</strong>


administrationsfællesskabet er<br />

udelukkende nødvendigt, fordi<br />

ejerboligerne er under samme<br />

tag. Ejerne af lejlighederne har<br />

nemlig pligt til at vedligeholde og<br />

administrere fællesejendommen<br />

såsom tag, mursten og vinduer i<br />

fællesskab med foreningen.<br />

Sådan forholder det sig ikke i<br />

andelsboligforeninger, og det har<br />

betydning for, hvordan vedtægterne<br />

kan ændres. Med andre ord:<br />

"I ejerforeninger kan man foretage<br />

meget færre beslutninger og<br />

ændringer med flertalsbeslutninger<br />

sammenlignet med, hvad man<br />

kan i andelsboligforeninger.<br />

Man kan altså i et meget videre<br />

omfang få ændret sine rettigheder<br />

i andelsboligforeninger," siger Erik<br />

Matthiesen.<br />

Vedtægtsændringer og<br />

flertalskrav<br />

Ifølge Erik Matthiesen er der som<br />

beskrevet rig mulighed for at ændre<br />

i andelsboligforeningens vedtægter,<br />

selvom foreningen bør træde<br />

varsomt. Dog kræver det et bestemt<br />

flertal, hvis foreningen ønsker at<br />

ændre i vedtægterne.<br />

"I alle vedtægter er der regler, der<br />

siger, at det kræver kvalificeret<br />

majoritet på en generalforsamling<br />

at ændre vedtægterne," siger Erik<br />

Matthiesen og uddyber, at der er<br />

særskilte regler for, hvor meget<br />

der skal til, før en forening kan<br />

gennemføre en vedtægtsændring.<br />

Som oftest kræver en vedtægts-<br />

ændring dog et flertal på to<br />

tredjedele.<br />

"Typisk kræver en vedtægtsændring,<br />

at to tredjedele stemmer for<br />

ændringen på en generalforsamling,<br />

hvor to tredjedele af andelene<br />

ligeledes er repræsenteret," siger<br />

Erik Matthiesen.<br />

Her vil det åbenlyse spørgsmål lyde:<br />

Hvad nu hvis under to tredjedele af<br />

andelene er repræsenteret på den<br />

pågældende generalforsamling? Er<br />

det så umuligt at ændre en vedtægt?<br />

Det korte svar er: Nej, men…<br />

Undtagelsen for<br />

flertalskravet<br />

Det er ikke umuligt at ændre en<br />

vedtægt, hvis under to tredjedele<br />

af andelene er repræsenteret på<br />

generalforsamlingen, hvor der<br />

stemmes om en vedtægtsændring.<br />

Fortsættes<br />

Annonce<br />

Sydkystens Vinduer er<br />

specialist i vinduer & døre<br />

til din boligforening<br />

Rådgivning, så vi kommer hele vejen<br />

rundt om byggestil, indeklima og støj.<br />

Erfaring med montering af vinduer og<br />

døre i boligforeninger<br />

Tryghed, fordi vi holder aftalen - og mere til<br />

Kontakt os for<br />

uforpligtende møde:<br />

Tlf. 26 800 231<br />

jb@sydkystensvinduer.dk<br />

sydkystensvinduer.dk<br />

Certificeret<br />

VELFAC er et stærkt valg, når boligforeningen skal have nye vinduer.<br />

Energibesparelse, støjreduktion og indbrudssikkerhed er et par af de emner,<br />

der betyder meget, og med VELFAC kan du trygt regne med, at du får en<br />

sikker og holdbar løsning. Sydkystens Vinduer er VELFAC VinduesMester<br />

<strong>AndelsboligNyt</strong><br />

VinduesMester ®<br />

Side 13


TEMA: Bestyrelsen<br />

Men det kræver, at der igen<br />

stemmes om vedtægtsændringen på<br />

en ny generalforsamling.<br />

"Hvis man på en generalforsamling<br />

konstaterer, at to tredjedele<br />

af de fremmødte stemte for<br />

vedtægtsændringen, men at der<br />

ikke var nok til stede, så kan<br />

man typisk indkalde til en ny<br />

generalforsamling om det samme<br />

spørgsmål," siger Erik Matthiesen<br />

og fortsætter:<br />

"På den nye generalforsamling<br />

kan vedtægtsændringen typisk<br />

vedtages endeligt med to tredjedele<br />

af de afgivne stemmer, uanset hvor<br />

mange der møder op. Logikken er,<br />

at dem, der ikke dukkede op første<br />

gang, nu er blevet advaret. Alle<br />

beboere bør nemlig få et referat<br />

efter den første generalforsamling,<br />

hvori de kan se, at der på<br />

generalforsamlingen blev stemt<br />

for vedtægtsændringen. Dermed<br />

får de øvrige beboere en sidste<br />

chance for at møde op på den nye<br />

generalforsamling, hvis man vil<br />

stemme imod vedtægtsændringen."<br />

Opløsning og salg kræver et<br />

højere flertal<br />

Langt de fleste vedtægter er<br />

forskellige, og derfor er det også<br />

svært at sige noget generelt om alle<br />

vedtægter i andelsboligforeninger.<br />

Dog vil et eventuelt salg eller en<br />

opløsning af en forening typisk<br />

kræve et større flertal end de<br />

førnævnte to tredjedele, der er<br />

standard for vedtægtsændringer.<br />

"Der er nogle beslutninger, der ofte<br />

kræver en større tilslutning end to<br />

tredjedele. I en standardvedtægt<br />

fra ABF er majoritetskravet<br />

til opløsning og salg af en<br />

andelsboligforening fire femtedele,"<br />

siger Erik Matthiesen.<br />

Det høje majoritetskrav skyldes,<br />

at salg eller opløsning er<br />

beslutninger, der er væsentligt mere<br />

indgribende end blot en mindre<br />

vedtægtsændring.<br />

"Det er det ultimative, når en<br />

andelsboligforening siger, at nu<br />

sælger vi ejendommen til en udlejer<br />

og bliver lejere. Derfor kræver det<br />

typisk et højere majoritetskrav,"<br />

understreger advokaten.<br />

Der er grænser for<br />

vedtægtsændringer trods<br />

flertal<br />

Ifølge Erik Matthiesen er der dog<br />

grænser for, hvad der kan ændres<br />

i vedtægterne – også selvom<br />

flertalskravet måske er opfyldt.<br />

"I nogle andelsboligforeninger vil<br />

der være tilfælde, hvor man som<br />

andelshaver kan sige, at noget ikke<br />

må blive stemt igennem, og det er<br />

uanset om et flertal stemmer for<br />

eller ej," siger Erik Matthiesen og<br />

uddyber med et eksempel:<br />

"Det kunne være i en situation, hvor<br />

en forening på en generalforsamling<br />

beslutter, at vedtægterne skal<br />

ændres således, at en af beboerne<br />

ikke får andel i foreningens<br />

formue overhovedet. Der vil den<br />

andelshaver nok række hånden op<br />

og sige stop, da det ikke er en rimelig<br />

vedtægtsændring."<br />

Kig andre veje, hvis<br />

vedtægterne er tavse<br />

Det er ikke altid, at alt står i<br />

vedtægterne, og i de tilfælde<br />

må man kigge i andre såkaldte<br />

’tilstødende retsområder’. Med<br />

andre ord må en forening og dens<br />

bestyrelse til tider finde inspiration<br />

i eksempelvis lejeretten, hvis<br />

vedtægterne er tavse om visse<br />

bestemmelser, som foreningen søger<br />

svar på.<br />

"Selvom noget er uomtalt i<br />

vedtægterne, så kan det godt være,<br />

at man i retsanvendelsen kan finde<br />

svar på det ved at skele til andre<br />

retsområder," siger Erik Matthiesen.<br />

Han tilføjer, at foreningen<br />

naturligvis også kan stille et forslag<br />

om at tilføje den manglende<br />

bestemmelse i vedtægterne<br />

med et flertalskrav på en<br />

generalforsamling. På samme<br />

vis som en vedtægtsændring<br />

kræver det typisk, at to tredjedele<br />

tilslutter sig den nye bestemmelse i<br />

vedtægterne.<br />

Dog understreger Erik Matthiesen,<br />

at det ikke altid er nødvendigt at<br />

skrive alt i vedtægterne, da nogle af<br />

de manglende bestemmelser netop<br />

ofte kan findes andre steder.<br />

Usammenhængende regler i<br />

vedtægterne<br />

Hvis en forening tidligere har lavet<br />

vedtægtsændringer, hænder det,<br />

at nogle bestemmelser ikke passer<br />

sammen i vedtægterne. Af samme<br />

årsag peger Erik Matthiesen på, at<br />

man bør træde varsomt og kigge<br />

ordentligt efter, inden man som<br />

forening laver vedtægtsændringer.<br />

"Hvis man som forening finder<br />

usammenhængende regler i<br />

vedtægterne, er det typisk, fordi<br />

der før er lavet ændringer i<br />

vedtægterne. Hænder det, bør man<br />

få det ændret. Her skal bestyrelsen<br />

indkalde til en generalforsamling<br />

og stille et forslag om en<br />

vedtægtsændring, der retter op på<br />

problematikken, sådan der ikke er<br />

nogle usammenhængende regler i<br />

vedtægterne," siger Erik Matthiesen.<br />

Her har bestyrelsen en vigtig<br />

opgave, og man skal overveje at søge<br />

rådgivning, hvis man er i tvivl.<br />

Side 14<br />

<strong>AndelsboligNyt</strong>


Købere bør gennemgå<br />

vedtægterne inden køb<br />

Eftersom vedtægterne er centrale,<br />

bør enhver køber gennemgå dem<br />

grundigt inden et eventuelt køb.<br />

Vedtægterne bestemmer nemlig<br />

også centrale ting såsom retten til<br />

fremleje og bopælspligt.<br />

"Vedtægterne indeholder ofte<br />

regler om eksempelvis bopælspligt,<br />

fremlejeret, fremlejeret til<br />

korttidsudlejning og husdyrhold.<br />

Det er ting, der kan lyde banale,<br />

men som er af stor betydning<br />

for en potentiel køber," siger Erik<br />

Matthiesen og uddyber:<br />

"Ofte er der bopælspligt i andelsboligforeninger,<br />

og det betyder,<br />

at en lejlighed i en sådan forening<br />

ikke fungerer til forældrekøb, da<br />

køberen ikke vil komme til at bo i<br />

den pågældende lejlighed, hvilket<br />

vedtægterne kræver."<br />

3 gode råd<br />

Andelsboligforeningens vedtægter er en kompleks<br />

størrelse. Erik Matthiesen deler her tre centrale råd om<br />

vedtægter i andelsboligforeninger.<br />

1. Søg rådgivning ved vedtægtsændringer<br />

Først og fremmest bør man som bestyrelse og forening søge<br />

råd hos en advokat, når det kommer til vedtægtsændringer.<br />

Det kan nemlig være svært at få omgjort ændringerne igen,<br />

og derfor skal man tænke sig grundigt om, før man piller ved<br />

rygraden i en andelsboligforening.<br />

2. Tjek om vedtægterne er opdaterede og husk altid<br />

én vigtig bestemmelse<br />

En af de bestemmelser foreningen skal have styr på er, at<br />

en panthaver skal have ret til at blive ejer af en andelsbolig<br />

ved at købe den på tvangsauktion. Det er en meget vigtig<br />

bestemmelse, da en eventuel køber ellers ikke kan låne<br />

penge til at købe en andel i foreningen. Erik Matthiesen<br />

uddyber:<br />

”I alle andelsboligforeningers vedtægter står der, at man<br />

kun kan blive andelshaver, hvis man tager ophold – altså<br />

bopælspligt. Men det kan en bank af gode grunde ikke,<br />

og når en bank udlåner penge til en potentiel køber af en<br />

andelslejlighed, så vil banken have pant i andelen. Dét<br />

sikrer de, at de kan få, ved at se i vedtægterne,” siger Erik<br />

Matthiesen og uddyber:<br />

Erik Matthiesen peger også<br />

på, at der ofte i forbindelse<br />

med fremlejeret administreres<br />

i strid med vedtægterne, da<br />

mange andelshavere ofte<br />

fremlejer lejligheden i korte<br />

perioder. Dog findes der også<br />

vedtægtsbestemmelser, der åbner<br />

muligheder for korttidsfremleje.<br />

Men uanset situationen bør man<br />

som andelshaver, bestyrelse eller<br />

potentiel køber være bevidst om,<br />

hvad der står i vedtægterne, da<br />

det ikke er hensigtsmæssigt, at<br />

der administreres i strid med<br />

vedtægterne.<br />

”Hvis der i vedtægterne så ikke er en bestemmelse om, at<br />

de også kan beskytte deres pant ved at byde på andelen<br />

på en eventuel tvangsauktion, så kan og vil de ikke låne<br />

pengene ud. Derved bliver omsætteligheden af andelene<br />

meget dårlig, da det så kun er dem, som kan betale det hele<br />

kontant, der kan købe.”<br />

Foreningen kan starte med at undersøge, om vedtægterne<br />

er opdaterede, eftersom bestemmelsen i så fald bør<br />

være der. Bestemmelsen skal sige, at panthavere kan<br />

blive medlemmer, men at de ikke har stemmeret, og at<br />

de samtidig er forpligtede til at sælge andelen igen efter<br />

seks måneder. Hvis vedtægterne ikke indeholder den<br />

bestemmelse, bør foreningen kontakte en rådgiver.<br />

3. Træd varsomt<br />

Vedtægterne er dem, der i udgangspunktet regulerer<br />

forholdet mellem medlemmerne, og det er dem, der<br />

regulerer hvordan foreningen hæfter over for bankerne.<br />

Derfor understreger Erik Matthiesen, at man som<br />

andelsboligforening skal tænke sig grundigt om, før man<br />

ændrer vedtægterne.<br />

<strong>AndelsboligNyt</strong><br />

Side 15


TEMA: Bestyrelsen<br />

Bestyrelsens ansvar i<br />

en andelsboligforening<br />

Bestyrelsen er den udøvende magt i andelsboligforeningsregi, som skal sikre en god<br />

drift af foreningen. Det giver bestyrelsen en række ansvarsområder, man kan<br />

forvente håndteret som beboer, køber eller sælger af en andelsbolig. Hvis du er<br />

bestyrelsesmedlem eller overvejer at blive det, så læs med her, og hør kort og præcist,<br />

hvad ansvarsområderne er i en bestyrelse.<br />

TEKST: ANTON EGHOLM<br />

Rollen som bestyrelsesmedlem er bygget på frivilligt<br />

engagement og giver samtidig en mulighed for at få<br />

indflydelse i den forening, man bor i. Flere bestyrelser uddeler<br />

ansvarsområder imellem sig og sikrer løbende sparring på<br />

faste bestyrelsesmøder.<br />

Forsikringer<br />

Først og fremmest har bestyrelsen<br />

et ansvar, når det kommer til, hvilke<br />

forsikringer foreningen har. Det<br />

anbefales, at bestyrelsen, udover<br />

de almene forsikringer såsom<br />

ejendomsforsikringen, også tegner<br />

en bestyrelsesansvarsforsikring,<br />

der sikrer det enkelte<br />

bestyrelsesmedlem mod<br />

erstatningskrav.<br />

Ved byggeprojekter og<br />

vedligehold<br />

Har bestyrelsen det overordnede<br />

ansvar for, at projektet bliver udført<br />

korrekt. Er andelshavere ikke<br />

tilfredse med udførelsen, kan de<br />

i værste tilfælde nemlig forlange<br />

erstatning fra bestyrelsen. Derfor<br />

kan det være fordelagtigt for en<br />

bestyrelse at alliere sig med en<br />

ekstern rådgiver eller byggeleder<br />

for at sikre projektets kvalitet, og at<br />

tidsramme og budget overholdes.<br />

Ved køb og salg af<br />

andelsboliger<br />

Har bestyrelsen også et vigtigt<br />

ansvar. Der er nemlig en<br />

oplysningspligt fra bestyrelsens<br />

side, som pådutter dem ansvaret<br />

om at informere køber og udlevere<br />

relevante oplysninger, som:<br />

› Vedtægter<br />

› Budget<br />

› Regnskaber<br />

› Forsikringspolicer<br />

› Generalforsamlingsreferater<br />

› Husorden og regler for<br />

husdyrforhold<br />

› Omfanget af fællesarbejde<br />

Bestyrelsen skal også sikre, at den<br />

aftalte pris ikke overstiger, hvad<br />

der er tilladt og dermed godkende<br />

prisen. Hvis den aftalte pris<br />

overstiger maksimalprisen, kan<br />

bestyrelsen forlange den aftalte<br />

pris nedsat og en eventuel overpris<br />

tilbagebetalt.<br />

En bred vifte af opgaver<br />

Bestyrelsens opgaver favner<br />

bredt og indebærer udover<br />

ovenstående også elementer<br />

såsom at håndtere klager, indkalde<br />

til generalforsamling, ansætte<br />

rådgivere eller viceværter og sikre<br />

en sund økonomi. Er man som<br />

bestyrelse i tvivl om et område, er<br />

inddragelsen af en fagperson altid<br />

en beslutning, der er værd<br />

at overveje.<br />

Side 16<br />

<strong>AndelsboligNyt</strong>


Annonce<br />

SAVNER I<br />

OVERBLIK OG<br />

KOMPETENT<br />

RÅDGIVNING?<br />

Vidste du, at vi<br />

også tilbyder<br />

Let administration?<br />

Op til 20 enheder:<br />

20.000 kr.<br />

inkl. moms<br />

I Newsec står vi for administration af 1.300 andelsog<br />

ejerforeninger i hele Danmark, hvor vi sikrer,<br />

at den dag lige drift er i orden og hjælper med at<br />

udvikle foreningen.<br />

Med mange års erfaring ved vi, hvad der er<br />

vigtigt for jer som forening.<br />

Vi tager os af bilag, regnskaber, indberetninger,<br />

opkrævninger, rykkere og mere til – og som forening<br />

får du din egen administrator og controller.<br />

Hos os er der plads til både store og små andelsboligforeninger,<br />

og med kontorer i Lyngby,<br />

Næstved og Aarhus dækker vi hele landet.<br />

Administration der passer jer<br />

Vi skræddersyr en administrationsaftale i samarbejde<br />

med jer, som passer til jeres forening.<br />

Tryghed og tilgængelighed<br />

Jeres faste ejendomsadministrator og controller<br />

sidder klar til at hjælpe jer, når I har brug for det.<br />

Digitale løsninger<br />

Vores digitale værktøjer gør bestyrel sens arbejde<br />

meget nemmere. Vi sender desuden dokumenter<br />

digitalt - direkte til medlemmernes e-Boks.<br />

Vil du høre mere, så ring eller mail til os<br />

Puk Rasmussen<br />

45 26 01 27<br />

pur@newsec.dk<br />

THE FULL<br />

SERVICE<br />

PROPERTY<br />

HOUSE<br />

Newsec Property Asset Management<br />

newsec.dk


TEMA: Bestyrelsen<br />

Dét bør bestyrelsen vide<br />

om finansiering i<br />

andelsboligforeningen<br />

Finansiering er en kompleks størrelse, der for mange bestyrelser kan lede til<br />

forvirring og ubesvarede spørgsmål. Vi har derfor spurgt en ekspert til de<br />

mest centrale elementer, som bestyrelsen bør kende til, når spørgsmålet om<br />

finansiering melder sig på det årlige budgetmøde.<br />

TEKST: METTE BLUME<br />

I<br />

denne artikel tager Kundedirektør i Danske Bank,<br />

Kristian Balleby, os med ind i maskinrummet og gør<br />

os klogere på, hvilke overvejelser bestyrelsen bør gøre<br />

sig, når det kommer til foreningernes finansiering.<br />

Hvor risikovillig er foreningen?<br />

Kristian Balleby peger først og fremmest på, at<br />

bestyrelsen skal gøre sig klart, hvor risikovillige de<br />

ønsker at være med finansieringen i foreningen. Her<br />

forklarer han, at foreningens sårbarhed bør tænkes<br />

ind i, hvor meget forudsigelighed man som bestyrelse<br />

ønsker i sin finansiering.<br />

"Jeg mener, at bestyrelsen bliver nødt til at forholde<br />

sig til foreningens samlede sårbarhed, når de vurderer,<br />

om foreningen har plads til at tage den risiko, som den<br />

pågældende finansiering indebærer," siger Kristian<br />

Balleby og uddyber, hvilke sårbarheder der typisk spiller<br />

ind i foreningens finansieringsvalg:<br />

Kristian Balleby<br />

Kundedirektør i Danske Bank<br />

Side 18<br />

<strong>AndelsboligNyt</strong>


Annonce<br />

Ved jeres bestyrelse at …<br />

...finansieringen påvirker omsætteligheden<br />

i foreningen? Det skyldes, at når<br />

en ny andelshaver skal låne penge til<br />

at købe en andelsbolig, så er pengeinstitutterne<br />

forpligtede til at<br />

omregne foreningens lån til en fast<br />

rente på minimum 4 procent, hvis de<br />

har variabelt forrentede lån. Hvis foreningen<br />

har et variabelt forrentet lån,<br />

kan det påvirke omsætteligheden, fordi<br />

det påvirker bankernes mulighed for at<br />

vide, hvor hårdt de skal kreditvurdere<br />

den kommende andelshaver.<br />

Skal trappeopgangen renoveres, eller<br />

har andelsboligerne brug for en<br />

Expert Gulvservice kan hjælpe jeres andelsboligforening<br />

med at få de gulve, I drømmer om.<br />

Vi hjælper både med polishbehandling af eksisterende<br />

vinylgulve, gulvafslibning og renovering af fællesarealer<br />

og af de enkelte andelsboliger – og altid med et smil på<br />

læben. Vi går op i at have knivskarpe priser uden at gå<br />

på kompromis med materialer.<br />

"Foreningens sårbarheder kan komme til udtryk<br />

i form af stor afhængighed af erhvervsindtægter,<br />

dårlig omsættelighed af boligerne, eller hvis<br />

foreningen består af relativt få medlemmer."<br />

I disse tilfælde fortæller Kristian Balleby, at det kan<br />

være en god idé med en finansiering, der har mere<br />

forudsigelighed. Han uddyber:<br />

"Generelt vil jeg sige, at jo flere uforudsigeligheder<br />

foreningen har på andre punkter end<br />

finansieringen, desto mindre taler det for at købe<br />

mere uforudsigelighed på finansieringen."<br />

Hvad er en forudsigelig finansiering?<br />

Når Kristian Balleby taler om forudsigelighed i<br />

finansieringen, er det særligt vigtigt at dykke ned i,<br />

hvordan lånet er forrentet – og ligeledes hvorvidt<br />

der er afdragsfrihed eller ej.<br />

Garanti for professionelt gulvarbejde, der passer jer<br />

"Fastforrentede lån har den størst mulige<br />

forudsigelighed, hvorimod variabelt forrentede lån<br />

har mindre forudsigelighed. Hvis en forening har<br />

et fastforrentet lån med afdragsfrihed i 10 eller 30<br />

år, så køber den sig automatisk færre ubehagelige<br />

overraskelser," siger Kristian Balleby.<br />

For de mere sårbare foreninger kan det altså<br />

være en god idé med et lån, der er fastforrentet.<br />

Samtidig understreger Kristian Balleby også, at et<br />

fastforrentet lån dog er dyrere end et variabelt lån.<br />

Fortsættes<br />

www.expertgulvservice.dk<br />

kontakt@expertgulvservice.dk<br />

+45 52 40 52 51<br />

Herlev Hovedgade 155<br />

2730 Herlev<br />

CVR: 34292256


TEMA: Bestyrelsen<br />

Ved jeres bestyrelse at …<br />

...foreningens energirapport (eller mangel på samme) har betydning for finansieringen?<br />

Foreningens energirapport er noget, som bankerne interesserer sig for, da den fungerer som et<br />

billede på foreningens energimæssige stand, og derfor har den betydning for værdiansættelsen.<br />

Ifølge Kristian Balleby er det derfor problematisk, når foreningen ikke har en energirapport, da<br />

bankerne i de tilfælde selv må gætte sig til, hvad standen på ejendommen egentlig er<br />

– og her vil der typisk lægges en sikkerhedsmargen ind.<br />

Udover at foreningen med et fastforrentet lån køber<br />

sig forudsigelighed, så køber foreningen sig også<br />

muligheden for at indfri lånet til kurs 100.<br />

"Det betyder, at hvis renten falder, så kan foreningen<br />

ændre sit lån og få glæde af en lavere rente," siger<br />

Kristian Balleby og uddyber, at foreninger med<br />

fastforrentede lån ikke kun får mere forudsigelighed,<br />

men også trygheden ved at kunne udnytte et rentefald.<br />

Tre gode råd til bestyrelsen fra eksperten:<br />

Finansieringen er en af de vigtigste punkter, når det<br />

kommer til at definere, hvorvidt en andelsboligforening<br />

er sund. Derfor giver kundedirektøren hermed<br />

bestyrelsen tre gode råd, når der skal styr på<br />

andelsboligforeningens finansiering.<br />

1. Beskriv foreningens finansielle strategi<br />

"Vi ser mange foreninger, der har beskrevet deres<br />

finansielle strategi. Det indebærer blandt andet, at de<br />

derved har givet den siddende bestyrelse et mandat til<br />

at udnytte renteændringer i markedet," siger Kristian<br />

Balleby, der understreger vigtigheden i, at foreningen<br />

har mulighed for at udnytte rentefald:<br />

2. Hav finansiering som et fast punkt på<br />

dagsordenen på det årlige budgetmøde<br />

"Jeg vil anbefale alle foreninger at have finansiering<br />

som et fast punkt på generalforsamlingen og på det<br />

årlige budgetmøde i bestyrelsen," understreger Kristian<br />

Balleby og tilføjer:<br />

"Det kan godt være, at der ikke er nogle forandringer i<br />

finansieringen fem år i træk, men det vigtige er egentlig<br />

bare, at foreningen forholder sig til det, og til hvilket<br />

mandat bestyrelsen har til at agere i det rentemarked,<br />

som jo går op og ned."<br />

3. Finansieringen skal stemme overens med<br />

medlemmernes præferencer og ejendommens tilstand<br />

"Foreningen skal forholde sig til, om finansieringen<br />

stemmer overens med foreningens og medlemmernes<br />

præferencer. Herunder også hvordan finansieringen<br />

spiller op imod ejendommens beskaffenhed, og de<br />

ting som ejendommen kalder på at få gjort," afslutter<br />

Kristian Balleby og uddyber, at ejendommens løbende<br />

investeringer er planlagt og går igen i den finansiering,<br />

som bestyrelsen har valgt.<br />

"Det er mere kompliceret at udnytte rentefald for de<br />

foreninger, der ikke har givet bestyrelsen mandat til<br />

at handle hurtigt. Det skyldes, at når rentevinduerne<br />

åbner, skal foreningen være i stand til at kunne træffe<br />

en beslutning, og de foreninger, der ikke har forholdt<br />

sig til det skal først til at indkalde alle medlemmer til en<br />

generalforsamling for at få mandat til det."<br />

Det vil altså sige, at de foreninger ofte misser de<br />

muligheder, som rentemarkedet giver dem, fordi renten<br />

hurtigt ændrer sig igen.<br />

Side 20<br />

<strong>AndelsboligNyt</strong>


Annoncer<br />

CUBUS ADMINISTRATION<br />

Et erfarent administrationsselskab<br />

der rådgiver, vejleder og hjælper.<br />

Undgå mangler og sjusk<br />

– brug en erfaren og autoriseret VVS’er til<br />

jeres næste renoveringsprojekt!<br />

Vi er til for jeres forening og giver altid<br />

grundig, fleksibel og professionel<br />

hjælp.<br />

Vi er fuldt opdateret på andelsboligmarkedet,<br />

og med 20 års erfaring samt<br />

fire ansatte advokater er der ikke den<br />

sag, vi ikke kan hjælpe jer med.<br />

Vi hjælper jer med:<br />

Badeværelser<br />

Køkkener<br />

Installationer<br />

Varmekilder<br />

Giv os et kald nu på<br />

7026 9910<br />

Få et uforpligtende tilbud<br />

fra den fynske VVS’er i dag.<br />

Ring på 31 31 91 20!<br />

www.cubusadministration.dk<br />

Dronningens Tværgade 30, 1302 København K<br />

70 26 99 10 – ss@lawfirm.dk<br />

wwww.mk-vvs.dk<br />

info@mk-vvs.dk<br />

Stenløkkeparken 33<br />

5450 Otterup<br />

cubus-administration-kvart-nov20-abnyt.indd 2 15.04.<strong>2021</strong> mk-vvs-kvart-september21.indd 14.39<br />

1 01/06/<strong>2021</strong> 0<br />

TRÆNGER FORENINGENS<br />

TAG ELLER VINDUER TIL<br />

EN PROFESSIONEL HÅND?<br />

Så har Tømrermester Mark Kristensen kompetencerne<br />

til at løfte projektet fra start til slut. Firmaet leverer<br />

solidt jysk håndværk til både små og store foreninger<br />

– og vi er også klar til at rådgive jer!<br />

Alt murerarbejde udføres<br />

med stor glæde<br />

Søger du en professionel murer, der vægter<br />

kvalitet og finish lige så højt som god service<br />

og konkurrence dygtige priser?<br />

Så kontakt Murermester M.B.N ApS i dag!<br />

www.mark-kristensen.dk<br />

tm@mark-kristensen.dk<br />

Nygade 34, 7200 Grindsted<br />

Ring på<br />

5364 5394<br />

Dækker hele<br />

Sjælland!<br />

Mail: mikkelnielse@gmail.com<br />

Tlf.: 29 42 33 36<br />

CVR: 41748788


Medlem af<br />

Anlægsgartner<br />

Vi udfører:<br />

Anlæg af fællesarealer,<br />

flisebelægning, nyanlæg<br />

af haver, vedligeholdelse<br />

og snerydning<br />

Sansehave på Nørrebro<br />

Sansehave på Nørrebro


Annonce<br />

med faglig stolthed<br />

Glostrup Park Hotel<br />

Hvad end der er tale om nye fælles arealer,<br />

omlægning af de eksisterende, beskæring<br />

eller flisearbejde, står Torben Andersen og<br />

hans dygtige stab af anlægs gartnere og<br />

entreprenører klar til at udføre et solidt<br />

stykke arbejde i jeres andelsboligforening.<br />

Hos Bykærs Anlæg løfter vi nemlig alt fra<br />

græsplæner, beplantning og vedlige -<br />

holdelse til snerydning og brolægning.<br />

Kundeservice er vigtigt for os. Derfor er<br />

det et princip, at bygherre altid kontaktes<br />

samme dag, der er rettet henvendelse.<br />

Tilbuddet foreligger 48 timer efter, at<br />

opgaven er besigtiget.<br />

Julemærkehjemmet Roskilde<br />

Vi kører i hele hovedstadsområdet.<br />

Ring på +45 4063 9847.<br />

Bykærs Anlæg ApS<br />

Vestervej 18, 4050 Skibby<br />

CVR 27514073<br />

+45 4063 9847 / info@bykaers.dk<br />

www.bykaers.dk


Annonce<br />

Opladning gjort<br />

enkelt til bolig- og<br />

andelsforeninger<br />

I ejer løsningen<br />

I sætter reglerne for brug af<br />

ladeboksene<br />

I sætter prisen på el, - og kan tjene på<br />

ladeløsningen<br />

Intet abonnement - I betaler kun for<br />

det, I bruger<br />

Ingen bindinger eller skjulte gebyrer<br />

Skalérbar løsning. Nem at udvide i takt<br />

med flere elbiler<br />

Interesset i at høre mere?<br />

Klik ind på homecharge.dk/forening eller kontakt én af vores rådgivere:<br />

ØST: Anders Meulengracht på mobil: 40 41 40 03/ Email: anme@danskkabeltv.dk<br />

VEST: Martin Nymark Christiansen på mobil: 30 60 30 83/ mnc@danskkabeltv.dk


TEMA: Bestyrelsen<br />

Ekspert: Sådan<br />

styrker du samarbejdet<br />

i bestyrelsen<br />

Hvordan sikrer man det gode samarbejde i andelsboligforeningens bestyrelse?<br />

Og kan man drage paralleller mellem bestyrelsesarbejdet i en andelsboligforening<br />

og i erhvervslivet? Det var vi nysgerrige på og har derfor talt med en<br />

ekspert fra erhvervslivet: Jan Boeg Hansen. Læs med her, når vi forsøger at grave<br />

et spadestik dybere i det gode samarbejde i andelsboligforeningens bestyrelse.<br />

TEKST: DANIEL CHRISTIAN HINCHELY<br />

B<br />

estyrelsen i andelsboligforeningen har et<br />

vigtigt ansvar for den overordnede drift og<br />

vedligehold af ejendommen, som af gode grunde<br />

også har indflydelse på hverdagen for beboerne i<br />

andelsboligforeningen. Derfor er det nærliggende at<br />

dykke ned i, hvordan man sikrer de bedste rammer for<br />

det gode bestyrelsesarbejde.<br />

Og hvem får man bedre råd fra end en garvet<br />

bestyrelsesprofessionel? Vi har talt med Jan Boeg<br />

Hansen, som har adskillelige bestyrelsesposter på CV’et<br />

som både medlem og formand fra erhvervslivet og fra<br />

en ejerforening. På baggrund af hans erfaringer og<br />

viden fra egne bestyrelsesposter, får du her gode råd til,<br />

hvordan jeres andelsboligforenings bestyrelse kan skabe<br />

gode rammer for godt samarbejde.<br />

Fortsættes<br />

<strong>AndelsboligNyt</strong><br />

Side 25


TEMA: Bestyrelsen<br />

Rekruttering til bestyrelsen<br />

Fremgangsmåden, hvorpå man sætter sin bestyrelse<br />

sammen i andelsboligforeningen, står i skarp kontrast<br />

til måden, det foregår på i erhvervslivet. Her anses<br />

rekrutteringen i højere grad som en ansættelsesproces,<br />

hvor headhuntere i visse tilfælde også involveres<br />

til at finde den helt rette person til posten. Og så<br />

er der jo naturligvis også den vigtige forskel, at<br />

bestyrelsesarbejde i erhvervslivet oftest er vellønnet,<br />

hvorimod det i andelsboligforeningen typisk er frivilligt<br />

eller med et småt, symbolsk beløb.<br />

"I min verden, altså i erhvervslivet, er bestyrelses-<br />

sammensætningen noget, vi bruger tid på, og når vi<br />

skal lave om på bestyrelsessammensætningen, er det<br />

sammenligneligt med en<br />

ansættelsesproces," fortæller<br />

Jan Boeg Hansen, der blandt<br />

andet sidder som formand i<br />

biotech-virksomheden<br />

Unibio og i bestyrelsen hos<br />

Tapperiet ApS.<br />

I erhvervslivet er der nemlig<br />

en stor pulje af kvalificerede<br />

mennesker, hvorfor man kan<br />

sammensætte sin bestyrelse ud<br />

fra professionelle kompetencer.<br />

Er virksomheden eksempelvis i<br />

en fase, hvor der er stort fokus<br />

på salg, kan man headhunte<br />

det næste kommercielle<br />

stjerneskud til at løfte netop<br />

den del af forretningen.<br />

I andelsboligforeningers<br />

bestyrelse er det en helt anden<br />

snak. Her går man på valg ved generalforsamlingen og<br />

sikrer sig en plads ved det runde bord i to år. Udbuddet<br />

af kandidater til posten afhænger naturligvis af, hvor<br />

stor en andelsboligforening man bor i, samt hvem<br />

der har tid og interesse – og det sætter helt naturligt<br />

begrænsninger i forhold til sammensætning af<br />

kompetencer og personligheder.<br />

"Hvis andelsboligforeningen skal have skiftet alle<br />

rørene ud, vil man jo ønske sig en person, der havde<br />

noget erfaring med det – som for eksempel en VVS’er.<br />

Det er ikke, fordi han skal lave selve arbejdet, men<br />

han ved derimod, hvad der skal gøres – så har du<br />

kompetencerne," siger Jan Boeg Hansen.<br />

Og netop fordi selve sammensætningen næppe består<br />

af en perfekt sammensætning af kompetencer til<br />

at drive en boligforening, hvor én er økonom, en<br />

anden boligjurist, en tredje er tømrer, og en fjerde er<br />

anlægsgartner, bør man ifølge Jan Boeg Hansen være<br />

skarp på andre punkter.<br />

"Du må leve med, at det er sværere for dig at vælge<br />

og sætte de professionelle krav til kompetencer i din<br />

bestyrelse – og det er okay. Derfor bliver du nødt til at<br />

prøve at professionalisere processerne," siger Jan Boeg<br />

Hansen.<br />

Klargør en agenda og før referat til møder<br />

Ved generalforsamlingen er der i vedtægterne fastsat<br />

... Du må leve med, at<br />

det er sværere for dig<br />

at vælge og sætte de<br />

professionelle krav<br />

til kompetencer i din<br />

bestyrelse – og det er<br />

okay. Derfor bliver<br />

du nødt til at prøve at<br />

professionalisere<br />

processerne,<br />

— Jan Boeg Hansen<br />

konkrete deadlines for<br />

forslag og hvilke punkter,<br />

der skal tages op. Det er<br />

ikke altid det samme med<br />

bestyrelsesmøderne, som<br />

kan være en smule mere<br />

flydende. Dem bør man dog<br />

også sætte i ramme, mener<br />

Jan Boeg Hansen.<br />

"Inden alle møder bør<br />

man udarbejde en agenda,<br />

ligesom det er fornuftigt<br />

at have en ordstyrer, der<br />

styrer diskussionerne ud<br />

fra den aftalte agenda.<br />

Derved sikrer man, at der<br />

er en retning for mødet,<br />

og at man får diskuteret<br />

det væsentligste. Inkludér<br />

gerne et ’eventuelt’-punkt<br />

sidst på agendaen, hvor<br />

man kan drøfte ting, der ikke på forhånd er aftalt på<br />

agendaen," lyder det fra eksperten.<br />

Ligeledes skal der føres referat – både ved<br />

bestyrelsesmøderne såvel som til generalforsam-<br />

lingerne. Det behøver ikke være lange, detaljerede<br />

referater, hvor al dialog fremgår, men blot et over-<br />

skueligt overblik over, hvad der er blevet besluttet, så<br />

man fra bestyrelsens side kan gå videre med det.<br />

"Det er vigtigt, at der skrives et referat – og det behøver<br />

kun at være i bulletpoints – så man ved, hvad man har<br />

talt om, og hvad man har besluttet," forklarer Jan Boeg<br />

Hansen.<br />

Side 26<br />

<strong>AndelsboligNyt</strong>


Udpluk fra Jan Boeg Hansens CV<br />

› Bachelor of Commerce, Foreign Trade<br />

fra Copenhagen Business School<br />

› Master of Science Dairy Science, Dairy<br />

Economics fra Københavns Universitet<br />

› Bestyrelsesformand i biotechvirksomheden<br />

Unibio A/S<br />

› Bestyrelsesformand for tapperivirksomheden<br />

Tapperiet ApS<br />

› Flere direktørstillinger i fødevareog<br />

biotech-virksomheder<br />

Jan Boeg Hansen<br />

Læg en 3- eller 5-årsplan<br />

Bestyrelsens rolle er at udstikke de overordnede<br />

rammer. I erhvervslivet arbejder man ud fra<br />

strategier, som alle virksomhedens aktiviteter kan<br />

holdes op mod. Jan Boeg Hansen foreslår, at man<br />

i andelsboligforeningens bestyrelse bliver enige<br />

om 3- eller 5-årsplaner på baggrund af ønsker fra<br />

andelshaverne til generalforsamlingen, hvori der indgår<br />

en oversigt over kommende projekter for vedligehold og<br />

forbedringer.<br />

"Så bliver det på generalforsamlingen, at man har et valg<br />

– der sætter den strategiske retning. Her giver beboerne<br />

bestyrelsen mandat til at gå videre med en løsning. Og<br />

det er jo det samme i det professionelle, hvor jeg også<br />

har en generalforsamling en gang om året," forklarer<br />

Jan Boeg Hansen.<br />

Under bestyrelsesmøderne og generalforsamlingerne<br />

er det oplagt, at man vejer tidligere beslutninger og<br />

3- eller 5-årsplanerne op mod den aktuelle situation og<br />

ønsker. Det kunne eksempelvis være, at det var planlagt,<br />

at der skulle males i opgangen, men der nu er et hul i<br />

ejendommens tag. Så er det helt i orden at udskyde det<br />

ene projekt til fordel for det andet, såfremt det sker på et<br />

oplyst grundlag på baggrund af andelshavernes ønsker<br />

og behov.<br />

Overvej at få en administrator<br />

De fleste der træder ind i bestyrelsen, gør det<br />

formentlig, fordi de har ønsker og idéer til, hvordan man<br />

kan gøre det endnu bedre at bo i andelsboligforeningen.<br />

Det er nok få andelshavere, der drømmer sig væk i<br />

tankerne om at skulle holde styr på regnskaber og<br />

behandling af juridiske spørgsmål. Og det er endnu<br />

færre, der har de faglige redskaber til at gøre det på et<br />

tilstrækkeligt niveau. Derfor er det værd at overveje,<br />

som vi også kommer nærmere ind på i en senere artikel<br />

i magasinet her, om man bør udlicitere administrative<br />

opgaver til en administrator.<br />

Fortsættes<br />

<strong>AndelsboligNyt</strong><br />

Side 27


TEMA: Bestyrelsen<br />

"Hvis man har mulighed for det, bør man have en<br />

administrator, som er den, der forestår det daglige<br />

arbejde og regnskabet. Det tager nemlig meget tid,<br />

hvis man ikke er vant til det – og sådan noget kan<br />

bestyrelsen køre død i. Det er jo ikke det, medlemmerne<br />

synes er sjovt. De vil jo hellere sørge for de overordnede<br />

rammer og udvikling af foreningen," forklarer<br />

Jan Boeg Hansen.<br />

Tegn en bestyrelsesansvarsforsikring<br />

Derudover peger Jan Boeg Hansen på, at man i<br />

erhvervslivet typisk tegner en bestyrelsesansvarsforsikring<br />

og anbefaler, at andelsboligforeningers<br />

bestyrelser gør det samme. En sådan forsikring dækker<br />

eksempelvis erstatningskrav og retshjælp.<br />

"Det er okay, der er splid – så længe det ikke bliver<br />

personligt. Det er helt i orden. Det er helt legitimt og<br />

helt normalt, at man har forskellige ambitioner. Én vil<br />

gerne lave en total byfornyelse i haven, og en anden<br />

vil bare gerne have, det er så billigt som muligt at være<br />

beboer," forklarer Jan Boeg Hansen.<br />

Et hjælpemiddel til at forebygge unødvendige,<br />

personlige konflikter er at løfte bestyrelsesarbejdet ud<br />

af privatsfæren ved at gøre alt, inklusive mødereferater<br />

til bestyrelsesmøderne, tilgængeligt for andelshaverne<br />

– eksempelvis via Dropbox eller lignende online arkiver.<br />

Det kan nemlig skabe gennemsigtighed i, hvad og<br />

hvordan der diskuteres, og det kan opmuntre til mere<br />

sobre diskussioner.<br />

Bestyrelsen repræsenterer andelshaverne<br />

Afgørende for den gode dynamik i andelsboligforeningens<br />

bestyrelsesarbejde er, at man husker på, at<br />

man som bestyrelsesmedlem ikke repræsenterer sig selv,<br />

men andelshaverne. Det er naturligvis helt i orden at<br />

have gode idéer og pushe en agenda, som også gavner<br />

en selv som andelshaver, såfremt det ikke udelukkende<br />

gøres af selviske årsager.<br />

Bestyrelsesformanden er diplomat<br />

Og hvem har det overordnede ansvar? Uanset om<br />

det er i erhvervslivet eller i andelsboligforeningen, er<br />

det bestyrelsesformanden, der af andelshaverne er<br />

udpeget til at være ansvarlig for bestyrelsesarbejdet.<br />

Derfor har formanden det endegyldige ansvar for, at<br />

synspunkter mødes – og i sidste ende den gode dynamik<br />

og samarbejde i bestyrelsen.<br />

"Som bestyrelsesmedlem er det vigtigt at tænke på<br />

helheden – og ikke bare sin egen bolig og egne behov.<br />

Det skal gå op i en højere enhed," siger Jan Boeg Hansen.<br />

Undgå konflikter i privatsfæren<br />

Personlige konflikter i andelsboligforeningens bestyrelse<br />

kan være svære at komme til livs, når det sker på<br />

baggrund af uvenskaber. Man bor jo trods alt i samme<br />

ejendom, og det kan være, at Jens fra 4. sal er træt af, at<br />

Gitte fra 3. sal spiller høj musik i dagstimerne – og hvis<br />

de sidder i bestyrelse sammen, må det helst ikke påvirke<br />

deres samarbejde.<br />

"Som bestyrelsesformand skal man prøve at bygge bro<br />

mellem synspunkter. Det er jo politik og diplomati. Og<br />

bestyrelsesformanden er den, der skal få enderne til at<br />

mødes," afslutter Jan Boeg Hansen.<br />

Habilitetsprincippet<br />

Beslutningerne som bestyrelsen træffer,<br />

skal bero på habilitet. Med andre ord skal<br />

bestyrelsen kunne påvise, at emnet er<br />

behandlet uvildigt. Dette habilitetsprincip<br />

skal gælde i alle beslutningerne. Derfor bør<br />

et bestyrelsesmedlem eksempelvis ikke<br />

vælge familiemedlemmer eller venner som<br />

håndværkere eller entreprenører på en<br />

foreningsopgave.<br />

Side 28<br />

<strong>AndelsboligNyt</strong>


Godtgørelse til bestyrelsen:<br />

Hvad er reglerne?<br />

Bestyrelsen kan faktisk godt blive betalt for deres frivillige arbejde i foreningen.<br />

Det kan enten ske gennem godtgørelse for udgifter, der er brugt i forbindelse<br />

med arbejdet eller som et honorar for deres tid og arbejde.<br />

TEKST: NYNNE GROTH HALLANDER<br />

Få betalt udgifterne<br />

Bestyrelsesmedlemmer kan få betalt de udgifter, de har<br />

i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. Godtgørelsen er<br />

skattefri op til følgende beløb:<br />

› 2.400 kr. årligt (telefon og internet)<br />

› 1.450 kr. årligt (kontorartikler, porto osv.)<br />

Om bestyrelseshonorar<br />

Vidste du, at det er op til foreningen, om de ønsker at<br />

tilbyde økonomisk kompensation for bestyrelsesmedlemmernes<br />

tid? Det kræver dog en godkendelse på<br />

generalforsamlingen først.<br />

Udbetaling af honorar til bestyrelsesmedlemmer er<br />

skattepligtigt og betragtes som A-indkomst, hvorfor<br />

der skal betales A-skat og arbejdsmarkedsbidrag af<br />

beløbet. Og nu bliver det rigtig praktisk: Der er<br />

nemlig en undtagelse for foreningens indeholdelsespligt,<br />

da honorarer til bestyrelsesmedlemmer under<br />

1.500 kr. årligt udbetalt af skattefrie foreninger, skal<br />

betragtes som B-indkomst. Det er her det enkelte<br />

bestyrelsesmedlem, der skal indberette beløbet via sin<br />

årsopgørelse.<br />

Kilde: ABF – og for tekniske spørgsmål er det Skat, I skal<br />

have fat i<br />

Annonce<br />

Vil I fremtidssikre jeres<br />

andelsboligforening?<br />

Ved at få udarbejdet en fyldestgørende<br />

vedligeholdelsesplan, får jeres andelsboligforening<br />

et godt overblik over<br />

omfanget af vedligehold.<br />

I får et helt konkret overblik over hvad<br />

der skal laves, hvornår det bør laves og<br />

ikke mindst en idé om, hvad det kommer<br />

til at koste jer.<br />

Hos Husrådgiverne er vi eksperterne i<br />

langsigtede vedligeholdelsesplaner. Så er<br />

I interesseret i, at vi sammen får lavet en<br />

plan for netop jeres forening, så kontakt<br />

os – så hjælper vi jer med at undgå store<br />

økonomiske overraskelser.<br />

www.husraadgiverne.dk | ns@husraadgiverne.dk | Tlf: 71 96 90 96<br />

Margretenborgvej 8, 6622 Bække, Danmark – Find os også på Facebook!


Annonce<br />

Få et friskt pust i dit hjem<br />

Hos Bode A/S er kvaliteten af vores arbejde altid i højsædet,<br />

når vi løser kundernes projekter. Vi laver alt fra udskiftning af<br />

tage og energivenlige vinduer til totalrenoveringer af private<br />

hjem. Vi er et fagligt stærkt hold med stor erfaring i murerog<br />

tømrerfaget.<br />

Hvis du synes, det lyder spændende at få et friskt pust i dit<br />

private hjem, så skal du ikke tøve med at kontakte os. Vi sidder<br />

klar på telefonen og sætter en dyd i at have en god dialog med<br />

vores kunder.<br />

Bode A/S<br />

Yderholmvej 35,<br />

2680 Solrød Strand<br />

+45 5616 7610<br />

n.bode@live.dk<br />

5 ud af 5 stjerner<br />

på 3byggetilbud.dk<br />

Bode A/S


TEMA: Bestyrelsen<br />

Erfaringer fra bestyrelsen:<br />

Man skal sikre<br />

foreningens interesser<br />

på tværs af alle grupper<br />

Som bestyrelsesmedlem får du en vigtig stemme i andelsboligforeningen og<br />

muligheden for at påvirke det livsrum, du indgår i. Det betyder dog langt fra, at<br />

det er nemt at sammensætte en bestyrelse – og måske skyldes det, at flere er<br />

i tvivl om, hvad bestyrelsesarbejdet egentligt indebærer. Vi besøger to erfarne<br />

bestyrelses-ildsjæle og hører deres gode råd til bestyrelsesposten.<br />

TEKST: NYNNE GROTH HALLANDER | FOTOGRAFI: EIK FRANKSDOTTIR OG PERNILLE SVALEBÆK<br />

Gården hos A/B Nr. Farimagsgade 21-25B<br />

Bestyrelsen som et<br />

repræsentativt minidemokrati<br />

Som nabo til den kendte<br />

Ørstedsparken i centrum af<br />

København ligger A/B Nr.<br />

Farimagsgade 21-25B. En mindre<br />

andelsboligforening, der med<br />

sine kun 30 andelsboliger<br />

rummer et stort ønske om en<br />

bred beboerdiversitet – også i<br />

bestyrelsen. Vi fanger Nina Palesa<br />

Bonde til en god snak om, hvad en<br />

andelsboligforening bør rumme.<br />

Og med mere end ti års erfaring<br />

som bestyrelsesmedlem, er hun den<br />

helt rette at spørge.<br />

Tal om elefanten i rummet<br />

Det første råd, Nina kommer<br />

med, handler om habilitet. Det er<br />

nemlig utrolig vigtigt, at man som<br />

bestyrelsesmedlem tør deklarere<br />

egne interesser, så andelshaverne<br />

aldrig er i tvivl om, at man handler<br />

på foreningens vegne.<br />

"Som bestyrelsesmedlem er din<br />

fornemmeste opgave at arbejde for,<br />

hvad der er godt for foreningen<br />

– og ikke kun, hvad der er godt<br />

for dig selv. Det er vigtigt, at<br />

man som bestyrelsesmedlem er<br />

skarp på at følge vedtægterne og<br />

træder til siden, hvis der kunne<br />

opstå særskilte interesser. Jeg gør<br />

derfor meget ud af at deklarere,<br />

hvad tankerne bag en beslutning<br />

i bestyrelsen er," siger Nina og<br />

uddyber:<br />

Fortsættes<br />

<strong>AndelsboligNyt</strong><br />

Side 31


TEMA: Bestyrelsen<br />

"Hvis der eksempelvis har været<br />

problemer med bopælspligten, så<br />

har jeg sagt højt, at jeg ikke selv<br />

har interesse i lejligheden, men<br />

at vi skal følge vedtægterne. Man<br />

skal ikke være berøringsangste i<br />

bestyrelsen. Lad os få elefanten ud i<br />

rummet og sige højt, at beslutningen<br />

intet har med egeninteresse at gøre<br />

– kun foreningens. På den måde<br />

undgår man også hvisken i krogene,"<br />

forklarer Nina, der selv trådte ud<br />

af bestyrelsen for at værne om<br />

habiliteten, da hun skulle renovere<br />

sin andelsbolig.<br />

To gode råd til at få nye kræfter i bestyrelsen<br />

Nyt blod i bestyrelsen kan betyde nye idéer og et tiltrængt<br />

opgør med "Jamen det plejer vi at gøre"-mentaliteten.<br />

Bestyrelsesmedlemmet Nina har to gode råd til at rekruttere<br />

nye medlemmer:<br />

1. Prik til nogle konkrette beboere, I mener vil være relevante<br />

at have med ombord. Det vil få dem til at føle sig set og<br />

anerkendt og derved øge chancerne for et ja.<br />

2. Find nogle små ad-hoc-opgaver, beboerne kan starte<br />

med, så de kan få ejerskab og smag for foreningsarbejdet.<br />

Det kan skubbe til lysten for at sidde i bestyrelsen, hvor<br />

man ser resultaterne her og nu. "Det var den nye vaskemaskine,<br />

vi har købt. Den står her og den virker."<br />

Efterlysning: Unge<br />

bestyrelsesmedlemmer<br />

søges<br />

En anden mærkesag for Nina<br />

er at få en bredere aldersgruppe<br />

repræsenteret i bestyrelsen.<br />

"Bestyrelsesarbejdet er et<br />

mini-demokrati. Det er derfor<br />

utroligt vigtigt, at den består<br />

af et repræsentativt udsnit af<br />

dem, der faktisk bor der. Ofte er<br />

bestyrelsen bestående af de ældre<br />

beboere, der har siddet på posten<br />

i mange år, men jeg synes, det er<br />

vanvittigt synd, at der ikke er flere<br />

unge med. Det er jo også deres<br />

andelsboligforening og deres penge,"<br />

siger Nina, der første gang meldte<br />

sig ind i en andelsbestyrelse, da hun<br />

var i starten af 20’erne.<br />

"I stedet for at vi snakker om larmen<br />

fra det irriterende ungdomsband,<br />

så bør vi vende det på hovedet og<br />

snakke om de forskelligheder, der<br />

skal være plads til i foreningen.<br />

Hvorfor ikke foreslå et musikrum<br />

i cykelkælderen eller et cross-fitanlæg<br />

i gården? Det kræver, at den<br />

yngre generation melder sig på<br />

banen og bidrager," siger hun.<br />

Gør det klart, at alle kan<br />

bidrage med noget<br />

Spørger man det erfarne<br />

bestyrelsesmedlem, hvorfor det<br />

kan være svært at rekruttere<br />

nye medlemmer til den frivillige<br />

bestyrelsespost, er svaret klart:<br />

Det skyldes gennemsigtighed.<br />

"Siddende bestyrelser i<br />

almindelighed har nok den<br />

tilgang, at hvis man ikke aktivt<br />

melder sig, så vil man det ikke.<br />

Jeg prøver at vende det rundt og<br />

sige, at vi skal prøve at lokke nye<br />

medlemmer til ved at fortælle dem,<br />

hvad vi laver og gøre opgaverne<br />

mere gennemsigtige," siger Nina,<br />

der mener, at folk nok tror, at<br />

bestyrelsesarbejdet koster mere tid<br />

og viden, end det egentligt gør.<br />

"Min egen oplevelse udefra var, at<br />

det virkede knastørt at være med i<br />

bestyrelsen, men sådan er det ikke<br />

nødvendigvis. Alle kan bidrage,<br />

og det glemmer man måske nogle<br />

gange, da bestyrelserne ofte bliver<br />

sammensat af dem, der går op i det<br />

tekniske – så som den pensionerede<br />

bankmand, eksperten i forsikringer<br />

eller håndværkeren," mener Nina og<br />

uddyber:<br />

"Andelsboligforeningens bestyrelse<br />

kan præges meget bredere. Måske<br />

er det dit job at skabe god stemning<br />

og vande potteplanterne eller<br />

tjekke, om opgangene er i ordentlig<br />

stand en gang om måneden.<br />

Bestyrelsesarbejdet behøver ikke<br />

kun at rime på realkreditlån,<br />

byggeentrepriser eller andre<br />

mastodontopgaver."<br />

Nina Palesa Bonde, bestyrelsesmedlem<br />

Side 32<br />

<strong>AndelsboligNyt</strong>


A/B Toftevang<br />

› Ligger i grønne omgivelser i den Nordsjællandske by, Kgs. Lyngby<br />

Hos A/B Toftevang må man<br />

gerne være forskellige<br />

Hos den hyggelige<br />

andelsboligforening Toftevang<br />

er der plads til forskellighed og<br />

beboerdemokrati. Det handler<br />

nemlig om at skabe rum til alle – lige<br />

fra den travle børnefamilie til den<br />

pensionerede enespænder.<br />

"I bestyrelsen arbejder vi for<br />

det fælles gode. Endegavlen<br />

skal isoleres, selvom det kun<br />

gavner beboere ud til gavlen, og<br />

trampolinerne skal etableres på<br />

legepladsen, selvom ikke alle har<br />

børn. Det handler nemlig ikke om,<br />

hvad den enkelte vil, men hvad der i<br />

det store perspektiv er godt for alle,"<br />

forklarer formanden Jim Schultz,<br />

som vi en smuk efterårsdag møder<br />

til en god snak om bestyrelses-<br />

arbejdet på viceværtens kontor.<br />

Jim kaldes til dagligt for Bimmer<br />

– og det er et kendt navn i A/B<br />

Toftevang. Han er nemlig født<br />

og opvokset i Toftevang tilbage<br />

til dengang, hvor etagebyggeriet<br />

i de røde mursten husede<br />

børnefamilier i hobetal. I dag er<br />

beboersammensætningen dog et<br />

godt mix.<br />

› Består af ca. 140 andele, der er mellem 50-74 m 2 store<br />

› Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter<br />

› Værdigrundlaget i foreningen bygger på: Fællesskab, åbenhed<br />

og ansvarlighed<br />

› En løbende og konstruktiv dialog mellem bestyrelse og<br />

andelshavere er i højsædet<br />

"Toftevang blev en andelsbolig- F for formand og faglighed<br />

forening for omkring 10 år siden, Bimmer meldte sig ind i<br />

hvor andelskronen blev holdt nede, bestyrelsen for omkring otte år<br />

så tidligere lejere kunne købe sig ind siden, hvor han startede som<br />

– også dem uden mange midler. Her bestyrelsesmedlem. Hans mærkesag<br />

er der plads til, at folk er forskellige. var klar: Ejendommen skulle<br />

For det er forskellighederne, der vedligeholdelses, og han bidrog<br />

gør samfundet til det, det er i dag," gerne med sin erfaring.<br />

uddyber Bimmer, som med et glimt i<br />

øjet nogle gange omtaler Toftevang "Med en baggrund som murer vil<br />

som Tossevang.<br />

jeg gerne have noget at skulle have<br />

sagt i forhold til renovering af<br />

ejendommen. Jeg har et kendskab<br />

til foreningen og et kendskab til<br />

fagligheden, så jeg kan nemt spotte<br />

fejl og mangler. Jeg ved også,<br />

hvornår vi skal have ekstern hjælp<br />

på," siger Bimmer, som de seneste<br />

år er blevet formand i foreningen.<br />

Og vedligeholdelsesprojekterne<br />

har været mange i årenes løb. Lige<br />

fra kloaksystemer og isolering til<br />

vinduer og renovering af grønne<br />

arealer er punkter, bestyrelsen har<br />

haft højt på agendaen.<br />

Fortsættes<br />

<strong>AndelsboligNyt</strong><br />

Side 33


TEMA: Bestyrelsen<br />

Bimmer, bestyrelsesformand<br />

"Vi tænker en 1,5-2 procent<br />

huslejestigning ind om året til<br />

istandsættelse af vores gode, men<br />

gamle ejendom. Vi vil nemlig gerne<br />

komme projekterne i forkøbet, så de<br />

ikke rammer os som en ubehagelig<br />

og pludselig ekstraregning," fortæller<br />

formanden, som tydeligt har styr<br />

på fagtermerne. Og i bestyrelsen<br />

supplerer de hinanden godt, mener<br />

Bimmer. Han tager sig af dialogen<br />

med håndværkerne, mens andre er<br />

gode til papirarbejde og samle op på<br />

de gode idéer.<br />

Kalder en spade for en<br />

spade<br />

Bimmers faglighed som murer<br />

kommer også til udtryk i hans sprog,<br />

hvis han selv skal sige det. Han er<br />

nemlig ikke bange for at kalde en<br />

spade for en spade.<br />

"Formandsskabet kan være<br />

en svær rolle at bestride, hvis<br />

man kun tåler ros, og det<br />

skal man vide. Sidste gang vi<br />

afholdte en genralforsamling,<br />

roste en andelshaver vores<br />

bestyrelsesarbejde, og det var<br />

en cadeau, vi virkelig blev glade<br />

for. Nogle gange hører man som<br />

bestyrelse nemlig kun, når noget<br />

ikke er som det skal være."<br />

Medansvar er et vigtigt<br />

ansvar<br />

I andelsboligforeningen Toftevang<br />

har man to arbejdsweekender om<br />

året med projekter, hvor alle kan<br />

deltage. De har også en nyanlagt<br />

petanquebane, en billardklub hver<br />

torsdag og et forsamlingshus tæt på,<br />

som alle kan leje. Med andre ord:<br />

Der er plads til fællesskab.<br />

Bimmer og mindes et hyggeligt<br />

arrangement, hvor beboerne stegte<br />

pattegris og lam sammen.<br />

Om Bimmer er formand om mange<br />

år, ved han ikke. Han vil nemlig<br />

gerne give plads til nye. Han vil<br />

dog helt sikkert altid gerne have en<br />

stemme i foreningen – det er nemlig<br />

vigtigt for ham.<br />

"Jeg synes, at det er sjovt at være<br />

med til at forme Toftevang, få<br />

den vedligeholdt og komme tæt<br />

på beboerne – mine naboer.<br />

Det er fordelen ved at lægge<br />

tid i bestyrelsesarbejdet, og det<br />

kan anbefales til andre," slutter<br />

formanden.<br />

"Mit sprog er ikke altid ligeså<br />

modereret. Jeg kalder en spade for<br />

en spade, men det ved mine medbestyrelsesmedlemmer<br />

godt. Der<br />

er plads til den gode snak alligevel,"<br />

siger Bimmer, som mener, at man<br />

ikke skal påtage sig formandsposten,<br />

hvis man er på et korstog efter ros.<br />

Han uddyber:<br />

"Man har et ansvar over for<br />

ens naboer, og derfor prøver<br />

vi i bestyrelsen at skabe rum<br />

for fællesskab på vores mange<br />

flotte fællesarealer. Under<br />

coronanedlukningen tilbød vi også<br />

hjælp til hinanden, og generelt tror<br />

jeg, at vi er gode til at banke på<br />

og spørge ind til hinanden," siger<br />

Side 34<br />

<strong>AndelsboligNyt</strong>


Annonce<br />

SPECIALISTER<br />

I RENOVERINGSPROJEKTER<br />

HOS BOLIGFORENINGER<br />

KONTAKT<br />

OS I DAG PÅ<br />

22466336<br />

Totalentrepriser<br />

Renovering af trappeopgange<br />

Facaderenovering og maling<br />

Tagopgaver<br />

Vinduesudskiftninger<br />

Hos Hallgren Byg ved vi, at renoveringsopgaver<br />

i boligforeninger kræver overblik,<br />

professionel koordinering og personlig dialog,<br />

da der skal varetages fleres interesser og<br />

tages højde for generalforsamlingens ønsker.<br />

Heldigvis er vi eksperter i netop foreningsopgaver<br />

– og vi er også klar til at hjælpe jer!<br />

Med os som jeres samarbejdspartner bliver<br />

der ikke overladt noget til tilfældighederne.<br />

Vi går aldrig på kompromis med kvaliteten<br />

af vores arbejde og sørger for at være med<br />

hele vejen fra første kontakt til endelige<br />

sluteftersyn.<br />

WWW.HALLGRENBYG.DK<br />

TELEFON: 22466336 | LARS@HALLGRENBYG.DK | STRONGVEJ 3, 2630 TAASTRUP


Regeringens ønsker<br />

for andelsboligen i<br />

fremtiden<br />

I oktober kom regeringen med et boligudspil, der skal sikre flere almene boliger, nye<br />

studieboliger og billige boliger til socialt udsatte. Også andelsboligen blev nævnt,<br />

men hvad er regeringens ambitioner for den ofte diskuterede boform? Få svaret her.<br />

TEKST: NYNNE GROTH HALLANDER<br />

"Nye, billige andelsboliger"<br />

Sådan lyder overskriften til forslaget<br />

om andelsboliger i regeringens nye<br />

boligudspil. Andelsboligen skal<br />

tilbage til sin oprindelige form som<br />

et billigt alternativ til ejerboligen<br />

– og her fremhæver regeringen<br />

særligt vurderingsmetoden, som<br />

være en afgørende faktor.<br />

Nej til liberalisering af<br />

andelsboligen<br />

Mange andelsboligforeninger har<br />

siden 2013 ventet spændt på de nye<br />

offentlige ejendomsvurderinger.<br />

De blev så aflyst, hvilket har<br />

resulteret i, at flere andelsbolig-<br />

foreninger har valgt at anvende<br />

valuarvurderinger i stedet.<br />

Grundet markedsudviklingen<br />

for udlejningsejendomme, har<br />

dette betydet stigende priser for<br />

andelsboliger. Regeringen vil<br />

nu modvirke en liberalisering af<br />

andelsboligmarkedet med en ny,<br />

billigere andelsboligform.<br />

Anskaffelsessummen skal<br />

bruges<br />

I regeringens forslag lægges<br />

vægt på, at anskaffelsessummen<br />

i fremtiden skal danne grundlag<br />

for værdiansættelsen af en ny<br />

andelsboligform. Med anskaffelsesværdien<br />

baseres prisen på det, som<br />

foreningen købte ejendommen for +<br />

eventuelle tilskrevne forbedringer.<br />

Forslaget lyder:<br />

"Der igangsættes et arbejde, som<br />

har til formål at undersøge mulighederne<br />

for etablering af en særlig<br />

andelsboligform, hvor anskaffelsessummen<br />

fastholdes som grundlag<br />

for værdiansættelsen. Den nye<br />

andelsboligform skal gøre det muligt<br />

at etablere andelsboliger med en<br />

begrænset fremtidig prisudvikling<br />

Andelsboligforeninger kunne førhen benytte tre principper<br />

til værdiansættelse: 1) Anskaffelsesprisen, 2) Den offentlige<br />

ejendomsvurdering og 3) Valuarvurdering. Regeringen har<br />

nedsat et udvalg, der skal se på, hvad der kan erstatte de<br />

offentlige vurderinger af andelsboliger.<br />

i modsætning til valuarvurderede<br />

andelsboliger, som derved bliver<br />

relativt billige."<br />

Udspillet i forhandling<br />

Regeringen har nedsat et udvalg,<br />

der skal se på, hvad der kan<br />

erstatte de offentlige vurderinger<br />

til andelsboliger. I skrivende<br />

stund er regeringens boligudspil<br />

i forhandling, men vi opdaterer<br />

Andelsportal.dk, så snart der er<br />

nyt i sagen.<br />

Sådan fordelte vurderingsprincippet sig i andelsboligforeninger<br />

Valuarvurdering<br />

31 %<br />

i 2014 sammenlignet med 2019<br />

Anskaffelsesprisen<br />

Off. ejendomsvurdering<br />

Valuarvurdering<br />

14 % 13 %<br />

2014 2019<br />

61 %<br />

55 %<br />

Anskaffelsesprisen<br />

26 %<br />

Off. ejendomsvurdering<br />

Side 36<br />

<strong>AndelsboligNyt</strong>


Annonce<br />

En dørtelefon til din telefon<br />

“Kan man få det som app”? Et<br />

spørgsmål, vi ofte hører, når<br />

det handler om dørtelefoner.<br />

Ja, det kan man. Hos Mejlshede<br />

findes en masse forskellige<br />

dørtelefonsystemer, heriblandt<br />

nogle der går direkte til din<br />

telefon. Er det løsningen for jer?<br />

Ring til os på 35 39 39 39, og lad<br />

os finde ud af det.


TEMA: Bestyrelsen<br />

Bestyrelsens overvejelser:<br />

Administration eller<br />

selvadministration?<br />

Kan det betale sig i tid og penge for foreningen og dens bestyrelse at have en<br />

administrator? Det prøver vi at afklare i denne artikel.<br />

TEKST: METTE BLUME<br />

I<br />

ngen andelsboligforening er ens,<br />

og derfor er det svært at give et<br />

entydigt svar på, om det er en god<br />

idé at være selvadministrerende<br />

eller ej. Der er dog en række ting,<br />

som foreningen bør forholde sig<br />

til, inden den træffer en beslutning<br />

om, hvorvidt den vil stå for al<br />

administration selv.<br />

Ifølge Tanja Nymann-Jensen, der<br />

er administrationschef hos Valdal<br />

Advokatfirma, bør bestyrelsen gøre<br />

sig klart, om de føler et behov for<br />

juridisk og økonomisk sparring. Det<br />

er nemlig særligt på de områder,<br />

at ejendomsadministration giver<br />

mening.<br />

Tanja Nymann-Jensen,<br />

Administrationschef, Valdal<br />

"Udover generel økonomisk<br />

og juridisk hjælp, så hjælper<br />

vi som administrator med<br />

beslutningsprocesser på<br />

generalforsamlinger. Det gælder<br />

ofte, hvis foreningen har nogle<br />

byggesager, hvor vi agerer<br />

sparringspartner. Byggesager er<br />

En administrator kan bl.a. hjælpe med:<br />

› Bogføring, betaling af regninger, huslejeopkrævning m.m.<br />

› Årsregnskaber og tjek af vand- og varmeregnskab<br />

› Koordinering og kommunikation til myndigheder, lejere<br />

(også erhverv), vicevært m.m.<br />

› Økonomisk og juridisk rådgivning<br />

› Forsikringsskader<br />

› Deltagelse i bestyrelsesmøder og generalforsamling<br />

nemlig ofte komplekse, fordi det hele tiden, og min oplevelse er,<br />

både kræver juridisk, økonomisk, at bestyrelsen ikke altid har<br />

finansiel og forsikringsmæssig kompetencerne til at varetage de<br />

sparring," siger Tanja Nymann- ting, det indebærer," siger Tanja<br />

Jensen.<br />

Nymann-Jensen, der tilføjer, at<br />

det i forvejen kan tage meget tid at<br />

En kompleks boform<br />

varetage diverse driftsopgaver<br />

Administration af en<br />

i bestyrelsen.<br />

andelsboligforening er en kompleks<br />

størrelse, og de løbende ændringer Selvadministration giver mening,<br />

i lovgivningen kan gøre det til en hvis kompetencerne er til det.<br />

kompetence- og tidskrævende Selvom selvadministration kan<br />

opgave for bestyrelsen.<br />

være komplekst for bestyrelsen,<br />

kan det naturligvis give mening,<br />

"Jeg oplever, at det ikke altid er hvis bestyrelsen besidder de<br />

nemt at sidde i en bestyrelse i en forskellige kompetencer, som<br />

andelsboligforening. Det er derimod det kræver at administrere en<br />

et kæmpe arbejde. Lovgivningen andelsboligforening.<br />

på området ændrer sig nemlig<br />

Side 38<br />

<strong>AndelsboligNyt</strong>


"Som forening kan man sagtens<br />

være selvadministrerende, hvis<br />

bestyrelsen har både erfaring og<br />

kompetencer til det,” siger Tanja<br />

Nymann-Jensen, der samtidig<br />

understreger, at bestyrelsen i den<br />

forbindelse skal være opmærksom<br />

på, at kompetencerne hurtigt kan<br />

forsvinde fra bestyrelsen igen:<br />

"Man bør dog være opmærksom på,<br />

at sammensætningen i bestyrelsen<br />

hurtigt kan ændre sig igen, hvis<br />

nogen fraflytter, træder tilbage eller<br />

andet. Derfor er det måske ikke en<br />

så langsigtet måde at tilgå det på."<br />

Ejendomsadministration er<br />

en væsentlig udgift<br />

Selvom det lyder belejligt, at et<br />

administrationsselskab tager sig<br />

af alle de juridiske og økonomiske<br />

problemstillinger, så er det natur-<br />

ligvis ikke uden omkostninger.<br />

Ifølge Tanja Nymann-Jensen er det<br />

svært at sige, hvor stor en udgift,<br />

der er tale om til administration. Det<br />

varierer nemlig meget efter behov.<br />

Hun siger dog, at det naturligvis er<br />

en fordel for de selvadministrerende<br />

foreninger, at de ikke har udgifter til<br />

en administrator.<br />

"Den store forskel på at være<br />

selvadministrerende og have<br />

en administrator tilknyttet<br />

er naturligvis udgiften til<br />

administrationen. Det er den<br />

primære fordel ved at være<br />

selvadministrerende," siger Tanja<br />

Nymann-Jensen.<br />

Det gode råd: Vær bevidst<br />

om ansvaret<br />

Inden foreningen vælger at være<br />

selvadministrerende, er der ifølge<br />

Tanja Nymann-Jensen én ting,<br />

bestyrelsen bør have in mente.<br />

"Det vigtigste er at være meget<br />

bevidst omkring det juridiske<br />

og økonomiske ansvar, man<br />

som bestyrelse påtager sig ved<br />

at være selvadministrerende,"<br />

understreger hun. Med en tilknyttet<br />

administrator kan bestyrelsen med<br />

ro i maven i højere grad fralægge<br />

sig ansvaret for de økonomiske og<br />

juridiske beslutninger.<br />

Vælg den aftale, der passer<br />

jer bedst<br />

Når vi taler om administration,<br />

behøver vi ikke at tale i absolutter.<br />

Det er nemlig ikke altid et spørgsmål<br />

om administration eller ej, men et<br />

spørgsmål om en løsning, der er<br />

tilpasset foreningens behov.<br />

En administrationsaftale kan nemlig<br />

skræddersyes den enkelte forening,<br />

så den letter bestyrelsen på de<br />

områder, de ønsker at uddelegere.<br />

"Det er meget forskelligt, hvad<br />

behovet er. Der er små og store<br />

foreninger, der er foreninger, hvor<br />

bestyrelsen er meget engageret, og<br />

der er foreninger, som er mindre<br />

engageret. I bestyrelsen skal man<br />

derfor snakke om, hvad behovet er<br />

for hjælp og på hvilke områder. Det<br />

kan en uforpligtende dialog med<br />

en administrator også hjælpe med<br />

at afklare," siger Tanja Nymann-<br />

Jensen og slutter:<br />

"Bestyrelsen kan altså sammensætte<br />

den pakkeløsning, de ser som ideel."<br />

<strong>AndelsboligNyt</strong><br />

Side 39


Professionel, Personlig og og Miljøbevidst<br />

ejendomsservice i i København og og omegn omegn<br />

Mange Mange bække bække små gør små en gør stor en å stor – også å – også når vi når taler vi taler klima! klima!<br />

Og jeres Og jeres forening forening kan bidrage kan bidrage positivt positivt til det til grønne det grønne regnskab regnskab ved at ved at<br />

vælge vælge samarbejdspartnere, der værner der værner om miljøet. om miljøet. Det gør Det vi gør hos vi Toroco. hos Toroco.<br />

Toroco Toroco er en professionel er en professionel og og serviceorienteret virksomhed virksomhed med speciale med speciale i rengøring i rengøring og og<br />

ejendomsservice, hvor kvalitet hvor kvalitet og miljørigtige og miljørigtige løsninger løsninger er omdrejningspunktet. Vores Vores<br />

standard standard er høj, er og høj, vi stiller og vi stiller altid krav altid til krav os selv til os om selv at om levere at levere den bedste den bedste løsning løsning til den til den<br />

enkelte enkelte forening forening - hver - eneste hver eneste gang. Jeres gang. Jeres tillid er tillid nemlig er nemlig det vigtigste det vigtigste for os. for os.<br />

Fordi ansvar Fordi ansvar er vigtigt er vigtigt<br />

Hos Toroco Hos Toroco har vi de har sidste vi de sidste mange mange år tænkt år tænkt miljø- miljø- og og<br />

klimapåvirkning ind i de ind løsninger, i de løsninger, vi tilbyder. vi tilbyder. Vi bruger Vi bruger<br />

derfor derfor kun kun svanemærkede og og Ecolabel-produkter, da de da de<br />

er bedre er bedre for vores for grundvand. vores grundvand. Samtidig Samtidig kører vores kører team vores team<br />

af dygtige af dygtige medarbejdere medarbejdere ud til ud til andelsboligforeninger i i<br />

København København på cykel på eller cykel i elbil, eller i da elbil, vi ønsker da vi ønsker at være at så være så<br />

grønne grønne som muligt. som muligt.<br />

Skal vi Skal hjælpe vi hjælpe jer? jer?<br />

I er altid I er velkommen altid velkommen til at kontakte til at kontakte os, hvis os, I vil hvis høre I vil mere høre mere<br />

eller ønsker eller ønsker et uforpligtende et uforpligtende tilbud tilbud på på ejendomsservice<br />

hos jeres hos forening. jeres forening.<br />

Vi h Vi h <br />

<br />

j j <br />

<br />

bi bi <br />

Ring Ring på telefon: på telefon: (+45) (+45) 70 255 70455 255 eller 455 eller skriv skriv på på kontakt@toroco.dk<br />

Læs Læs mere mere om vores om vores services services på: på: www.toroco.dk<br />

TOROCO TOROCO ApS | ApS Åboulevard | Åboulevard 34, 2200 34, Kbh 2200 N Kbh | Smedeholm N | Smedeholm 11D , 2730 11D , Herlev 2730 Herlev | CVR-nr. | CVR-nr. 27 23527 387 235 387


Annonce<br />

Toroco Toroco ApS tilbyder: ApS tilbyder:<br />

Miljørigtig Miljørigtig rengøring rengøring af trapper af trapper<br />

og fællesarealer<br />

og fællesarealer<br />

Vedligeholdelse af grønne af grønne områder områder<br />

Vinduespolering<br />

Affaldshåndtering<br />

Tilsyn Tilsyn med ejendommens<br />

med ejendommens<br />

tekniske tekniske installationer installationer<br />

Energirapportering<br />

Alt i Alt i ejendomsservice<br />

Altid klar Altid med klar med<br />

gratis gratis rådgivning! rådgivning!<br />

Ring på: Ring på:<br />

70 255 70 455 255 455


Hvordan er det<br />

FAQ<br />

med ventelister i<br />

andelsboligforeningen?<br />

TEKST: DANIEL CHRISTIAN HINCHELY<br />

Er det et krav, at andelsboligforeninger<br />

har ventelister?<br />

Nej. Det er helt op til den enkelte andelsboligforening at<br />

vurdere, om de ønsker at have ventelister til overtagelse<br />

af andelsboliger i foreningen. Reglerne om ventelister<br />

skal fremgå i andelsboligforeningens vedtægter.<br />

Ventelister er også et værn mod penge under bordet, da<br />

det mindsker de ulovlige betalinger, når rækkefølgen for<br />

overdragelsen allerede er bestemt på forhånd.<br />

Hvad med interesselister?<br />

Andelsboligforeninger kan også vælge at have<br />

interesselister. Her kan man skrives op som interesseret,<br />

dog uden garanti for at skulle overtage en bolig.<br />

Interesselister benyttes til, at andelsboligforeningen<br />

aktivt selv kan bestemme, hvem de vil have til at<br />

overtage andelsboligen – eksempelvis hvis der er<br />

bestemte kriterier, den kommende andelshaver<br />

skal kunne opfylde, som eksempelvis alder. Ligesom<br />

ventelister er det også bestemt i vedtægterne, hvis der<br />

benyttes interesselister.<br />

Skelner andelsboligforeninger mellem<br />

interne og eksterne ventelister?<br />

Nogle gør, og det er igen helt op til den enkelte<br />

andelsboligforening at afgøre, så længe det er bestemt<br />

i vedtægterne. Nogle foreninger har både en intern<br />

og ekstern venteliste, nogle kun en intern, og andre<br />

har ingen. På de interne ventelister kan nuværende<br />

beboere i andelsboligforeningen skrives op til køen om<br />

en anden bolig i foreningen. Den interne venteliste har<br />

almindeligvis fortrinsret over den eksterne, hvorved en<br />

andelsboligforening udbydes til de nuværende beboere,<br />

før en andelsbolig kan sælges til udefrakommende.<br />

Hvis man har en ekstern liste, vil de opskrevne<br />

efterfølgende få tilbud om at købe andelsboligen ud fra<br />

anciennitetsprincippet.<br />

Hvor lang tid har man til at melde tilbage,<br />

hvis man er interesseret?<br />

Det er også fastsat af andelsboligforeningens vedtægter.<br />

Men det er en god idé, hvis andelsboligforeningen<br />

bestemmer et tidsrum, man senest skal have meldt<br />

tilbage på, om man er interesseret – særligt hvis<br />

man både har interne og eksterne ventelister. Så har<br />

sælgeren af andelsboligen nemlig et klarere indtryk af,<br />

hvornår vedkommende kan forvente at have solgt<br />

sin andelsbolig.<br />

Kan familiemedlemmer springe<br />

foran i køen?<br />

Ja, hvis vedtægterne tillader det. Der kan nemlig<br />

være aftalt bestemmelser om fortrinsret til grupper<br />

af interesserede. I ABF’s standardvedtægter foreslås<br />

følgende liste for fortrinsret i prioriteret rækkefølge:<br />

1. Andelshavers familiemedlem, der er beslægtet i<br />

lige op eller nedstigende linje, eller bytning til en<br />

person, der mindst et år før overdragelse har haft<br />

fælles husstand med andelshaveren.<br />

2. Andelshaverens nabo til sammenlægning af<br />

lejlighederne.<br />

3. Personer skrevet op på den interne venteliste.<br />

4. Personer skrevet op på den eksterne venteliste.<br />

5. Personer indstillet af andelshaveren selv.<br />

Er der gebyrer ved at stå på en venteliste?<br />

Det kan der sagtens være, og det er op til den enkelte<br />

andelsboligforening at afgøre – og det skal ligeledes<br />

fremgå af vedtægterne. Beløbet ligger typisk på mellem<br />

50 og 500 kroner årligt.<br />

Side 42<br />

<strong>AndelsboligNyt</strong>


Annonce<br />

Fleksibel finansiering af<br />

jeres andelsforening<br />

FlexLife ® – nu også med fast rente<br />

Det er ikke alle udgifter, man kan forudse i en ejendom.<br />

Med FlexLife ® kan vi aftale en restgæld, som I først skal<br />

betale sammen med sidste ydelse. Det gør det nemt at<br />

frigøre likviditet, så I også har plads til de udgifter, der ikke<br />

kan planlægges.<br />

Realkreditlån<br />

Restgæld<br />

Etablering af<br />

dørtelefoner<br />

Udskiftning af<br />

tagrender<br />

Stor<br />

vandskade<br />

efter skybrud<br />

Udskiftning af<br />

faldstammer i<br />

2 opgange<br />

0 5 10 15 20 25 30 år<br />

FlexLife ®<br />

Traditionelt realkreditlån<br />

Med FlexLife ® kan I låne op til 75% af ejendommens<br />

værdi. Når rammerne for lånet er aftalt,<br />

har I f.eks. mulighed for at justere ydelserne hen<br />

ad vejen mod et gebyr. Og I kan få helt op til<br />

30 års afdragsfrihed, hvis I har en god<br />

økonomi og friværdi.<br />

Læs mere på rd.dk/erhverv


Annonce<br />

NYD DIN<br />

ALTAN, MED<br />

RO I MAVEN<br />

Har du styr på din altans resterende levetid?<br />

Undersøgelser fra Teknologisk Institut viser, at der findes<br />

mellem 50.000 og 100.000 betonaltaner herhjemme, som<br />

er 50 år eller ældre. De har derfor overskredet deres<br />

forventede levetid og kan potentiel være usikre. Nu<br />

er Altan.dk, Danmarks største altanfirma og NIRAS,<br />

ingeniørfirma med ekspertise i beton, gået sammen om at<br />

udføre altaneftersyn, så danske altanejere kan nyde deres<br />

altan med ro i maven.<br />

Læs mere om altaneftersyn på www.altan.dk/altaneftersyn


Løs annonce<br />

Kontakt Norca inden<br />

næste generalforsamling<br />

Og få svar på alle jeres<br />

spørgsmål om energimærkning<br />

og energiforbedringer<br />

Jeg har booket tid ..<br />

NORCA<br />

Tlf.: 60514788<br />

csm@norca.dk<br />

Energimærkning<br />

Energirådgivning<br />

Vedligeholdelsesplaner<br />

4,7 ud af 5 stjerner<br />

på 3byggetilbud.dk<br />

(80 anmeldelser)<br />

Kampagnepriser (Alle priser er inkl. moms og gebyrer)<br />

Energimærkning af andels- og boligforeninger<br />

Flerfamiliesejendomme under 500 m 2 .................................... Ring for pris<br />

Flerfamiliesejendomme 500 - 1000 m 2 ......................................7.500,00 kr.<br />

Flerfamiliesejendomme 1000 - 1500 m 2 ....................................9.000,00 kr.<br />

Flerfamiliesejendomme 1500 - 2500 m 2 ..................................10.000,00 kr.<br />

Flerfamiliesejendomme +2500 m 2 ................................................Ring for pris<br />

*Arealer er boligkvadratmeter jr. bbr<br />

**Ved blandet erhvervs og boligareal kan der være merpris<br />

Gør brug af vores gode kampagnetilbud – kontakt os inden d. 01.02.22<br />

WWW.NORCA.DK<br />

Tlf.: 60514788 | Mail: csm@norca.dk | Adresse: Transportbuen 5, 1tv, 4700 Næstved | CVR: 40013296


Løs annonce<br />

Vi kører på<br />

hele<br />

Sjælland!<br />

Vil I vide lidt mere om,<br />

hvem Norca er?<br />

Norca er en virksomhed med et bredt kompetencefelt. Vores medarbejdere har<br />

forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, og derfor har vi mulighed for at tilbyde<br />

en række af løsninger, der forgrener sig inden for felterne: Energirenovering og<br />

ingeniørrådgivning.<br />

Vores erfarne og autoriserede energikonsulenter er klar til at rådgive jeres forening<br />

og udarbejde en energimærkningsrapport, I kan bruge mange år frem. Vi formår<br />

altid at give vores kunder en kompetent og professionel rådgivning til skarpe priser.<br />

Der bliver ikke gået på kompromis med kvalitet, og vi har altid kundens behov i fokus.<br />

En ærlig kundedialog<br />

Vores store erfaring i branchen samt vores ærlige og professionelle tilgang til<br />

vores kunder betyder også, at vi stolt kan fremhæve vores eksklusive titel som<br />

branchepartnere inden for energimærkning på Andelsportal.dk. Vi er altid åbne<br />

for en uforpligtende snak og giver gerne svar på alle de spørgsmål, I måtte have.<br />

Chris Skaarup Mortensen<br />

Indehaver<br />

KVALITETSLEDELSESSYSTEM – CERTIFICERET ISO 9001<br />

Norca ApS er certificeret JF. ISO 9001 og godkendt af energistyrelsen til energimærkning.<br />

Certificeringssystemet skal være med til at sikre høj kvalitet og kontinuerlig forbedring af<br />

virksomheders produkter og ydelser.


Løs annonce<br />

SAVNER I<br />

OVERBLIK OG<br />

KOMPETENT<br />

RÅDGIVNING?<br />

Vidste du, at vi<br />

også tilbyder<br />

Let administration?<br />

Op til 20 enheder:<br />

20.000 kr.<br />

inkl. moms<br />

I Newsec står vi for administration af 1.300 andelsog<br />

ejerforeninger i hele Danmark, hvor vi sikrer,<br />

at den dag lige drift er i orden og hjælper med at<br />

udvikle foreningen.<br />

Med mange års erfaring ved vi, hvad der er<br />

vigtigt for jer som forening.<br />

Vi tager os af bilag, regnskaber, indberetninger,<br />

opkrævninger, rykkere og mere til – og som forening<br />

får du din egen administrator og controller.<br />

Hos os er der plads til både store og små andelsboligforeninger,<br />

og med kontorer i Lyngby,<br />

Næstved og Aarhus dækker vi hele landet.<br />

Administration der passer jer<br />

Vi skræddersyr en administrationsaftale i samarbejde<br />

med jer, som passer til jeres forening.<br />

Tryghed og tilgængelighed<br />

Jeres faste ejendomsadministrator og controller<br />

sidder klar til at hjælpe jer, når I har brug for det.<br />

Digitale løsninger<br />

Vores digitale værktøjer gør bestyrel sens arbejde<br />

meget nemmere. Vi sender desuden dokumenter<br />

digitalt - direkte til medlemmernes e-Boks.<br />

Vil du høre mere, så ring eller mail til os<br />

Puk Rasmussen<br />

45 26 01 27<br />

pur@newsec.dk<br />

THE FULL<br />

SERVICE<br />

PROPERTY<br />

HOUSE<br />

Newsec Property Asset Management<br />

newsec.dk


Løs annonce<br />

DRONER OG REB SKAL<br />

SIKRE DEN GRØNNE<br />

OMSTILLING<br />

Sky-Work er en full-service håndværkervirksomhed,<br />

der arbejder i reb og med<br />

droner. Vi dækker hele Danmark og har løst<br />

opgaver i højden og på svært tilgængelige<br />

steder siden 2016.<br />

VIDSTE DU GODT, AT I KAN SPARE OP TIL 70% VED<br />

AT FÅ LAVET EN DRONE INSPEKTION AF JERES TAG?<br />

Vores målgruppe er andelsboligforeninger og boligforeninger. Vi<br />

tilbyder en samlet pakke bestående af droneinspektion samt<br />

udførelse af de skader, vi eventuelt finder.<br />

Sky-Works vision er at undgå unødvendig<br />

brug af stillads og lifte i byen for at skåne<br />

miljøet og din økonomi<br />

Det kan være svært at besigtige sit tag eller facade og danne<br />

sig et overblik over de potentielle skader, fejl og mang ler, der<br />

måtte være. Vores erfaring er, at skader og fejl på taget ofte<br />

bliver opdaget for sent, eller at man booker en håndværker til<br />

at løse en specifik sag uvidende om andre skader eller opgaver,<br />

der med stor besparelse kunne være løst i samme omgang.<br />

Derfor er der behov for en virksomhed som Sky-Work! Via en<br />

droneinspektion kan vi give jer overblik over alle de ud fordringer,<br />

som I står med – også dem I måske ikke selv kender til.<br />

Vi har udviklet et koncept ved Sky-Work, der sikrer, at I som<br />

kunde har 100% overblik over opgaven. Det er sådan set simpelt.<br />

Sky-Work udarbej der en fyldestgørende rapport over jeres<br />

opgave og opdeler skaderne i for skellige kategorier alt efter,<br />

hvornår I skal prioritere at udbedre skaderne. Rapporten bliver<br />

udarbejdet af fagfolk, ligesom skaderne vil blive udbedret af<br />

vores fagfolk.<br />

Fordelene ved at benytte Sky-Work er mange, men de mest<br />

mærkbare for vores kunder er, at vi både er et hurtigere og<br />

mere økonomisk alternativ, fordi vi arbejder uden lift og stillads.<br />

Vores team består af mere end 40 dygtige, faguddannede<br />

håndværkere og specialister, der - udover at være både<br />

grun dige og kvalitetsbevidste - har en international godkendt<br />

klatreruddannelse. Vores fælles fokus på sikkerhed, kvalitet og<br />

ordent lighed sikrer et mangeårigt og tæt samarbejde med alle<br />

vores kunder. Vores 40 håndværkere, repræsenterer en bred<br />

palet af fagspecialer. Det betyder, at I kan samle alle jeres<br />

opgaver hos én ansvarlig leverandør.<br />

SOM KUNDE FÅR DU FØLGENDE UDBYTTE:<br />

• En fyldestgørende rapport over dit tag, som<br />

du kan bruge til budgetplanlægning, optimere<br />

udførsel af skader samt årlige vedligeholdelsesplaner.<br />

• Én leverandør til alle dine opgaver såsom murerarbejde,<br />

blikkenslagerarbejde, tømrerarbejde<br />

og meget mere.<br />

• En stor besparelse på økonomiske omkostninger<br />

ved ikke at skulle bruge lifte eller stilladser.<br />

• Alle skader bliver løst første gang.<br />

• Hurtigere udførelse af opgaven.<br />

• Derfor sikrer du oftest besparelser op mod 70%.<br />

Det koster ikke noget at spørge, men det<br />

kan blive dyrt at lade være!<br />

JYLLAND & FYN<br />

TH@skywork.dk<br />

Kikkenborgvej 12<br />

7400 Herning<br />

SJÆLLAND<br />

LL@skywork.dk<br />

Romancevej 22<br />

2730 Herlev<br />

CVR: 37512931


Løs annonce<br />

Beboervenlig og bæredygtig renovering<br />

af faldstammer og ventilationsskakte<br />

med coating og strømpeforing i etageejendomme.<br />

Beboervenlig og bæredygtig renovering<br />

af faldstammer og ventilationsskakte med<br />

coating og strømpeforing<br />

Kontakt os for et godt tilbud og hør nærmere<br />

om jeres muligheder.<br />

Tlf. 6361 8545<br />

info@proline-group.dk


Løs annonce<br />

El-arbejde med fokus på<br />

kvalitet & sikkerhed<br />

Munkholm EL Teknik er jeres kompetente elektriker og<br />

autoriseret el-installatør på Sjælland. Vores dytige håndværkere<br />

kan mestre selv de mest avancerede opgaver<br />

inden for installation, montering, renovering og reparation.<br />

Munkholm EL Teknik sætter jeres behov først<br />

Vi tager altid udgangspunkt i vores kunders ønsker og<br />

behov, når vi rådgiver ud fra vores faglighed og kendskab<br />

til vores felt. I fællesskab finder vi optimale og energi rigtige<br />

løsninger på netop jeres el-opgave, hvad enten det<br />

drejer sig om renovering, service eller lignende. Vi samarbejder<br />

også med Greentec Energy A/S, som be skæftiger<br />

sig med solceller og ladestandere.<br />

Aut. el-installatør · Mange års erfaring · Intelligente installationer · Energirigtige løsninger<br />

Er I i tvivl om, hvordan man skal gribe el-opgaven an,<br />

så kontakt os endelig i dag! Vi kommer gerne forbi til et<br />

uforpligtende møde, sender et tilbud eller råd giver på<br />

anden vis. Vores førsteprioritet er, at I føler jer trygge<br />

med os på opgaven.<br />

Ring til os på tlf.: 88 44 80 29<br />

www.munkholm-elteknik.dk<br />

kontakt@munkholm-elteknik.dk<br />

+45 88 44 80 29

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!