25.11.2021 Views

klimapris 2021

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

CP får Roskilde kommunes klimapris

CP får Roskilde Kommunes Klimapris 2021

CP har netop modtaget Roskilde Kommunes Klimapris på CORO’s Co-Conference, der bliver afholdt på RUC.

”Kandidater til Klimaprisen skal have gjort en særlig indsats for omstilling til grøn og bæredygtig produktion og

have lokal forankring i Roskilde Kommune”, lyder kommunens kriterium. ”Vinderen(erne) får et diplom samt æren

af at donere midlerne (50.000 kr.) til et velgørende grønt formål efter eget valg”, hedder det videre. De øvrige

kandidater var Næste Skure og De Forenede Dampvaskerier.

Julie Bruun, der er CP’s ejer og administrerende direktør, er glad:

- Prisen er en kæmpe anerkendelse af det arbejde, vi igennem det sidste ca. 1½ år har gjort for alvor at få sat

bæredygtighed på dagsordenen. Et arbejde, som bl.a. omfatter deltagelse i EU-projektet Grøn Cirkulær

Omstilling, etablering af vores bæredygtighedsudvalg og deres uddannelse i bæredygtig forretningsforståelse,

igangsættelse af forskellige konkrete tiltag og oprettelsen af en bæredygtighedskoordinator-funktion i

organisationen.

- Vi er megastolte over at få prisen, og den vil helt sikkert være en kæmpe motivation for os i vores næste skridt

mod et grønnere CP, hvor vi skal til at indsamle data om vores nuværende klimaaftryk og se på, hvor vi kan

reducere det. I den nærmeste fremtid skal vi finde ud af, hvilket grønt formål vi skal donere de 50.000 kroner til,

siger Julie Bruun.

Om CP

CP er blandt de markedsledende inden for byggepladsindretning og udlejning af kontor- og mandskabsmoduler,

containere, entreprenørmateriel, lifte og pavilloner.

Vores kundekreds spænder fra bygge- og anlægssektoren over industrien til offentlige og private virksomheder og

institutioner.

Vores mission er enkel: Kvalitetsprodukter, gennemtænkte løsninger og branchens bedste service skal bidrage til

at skabe optimale processer og resultater for vores kunder.

CP ApS blev grundlagt i 1986 og er en 100 % danskejet familievirksomhed. Vi servicerer kunder i hele landet og

er ca. 140 medarbejdere.

Yderligere information

Peter Jakobsen, CP ApS

Mail: pj@cp.dk

Mobil: 30 18 90 60

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!