Kirkeblad for Bårse og Beldringe Sogn

mikkelsenconsultingdk

for december - februar 2022

Jul på godset

Billedet af karle på deres arbejdsheste sammen med godsforvalteren

og medarbejderne foran Beldringes porthus er

fra omkring år 1900. Det lille juletræ i højre hjørne har jeg

tilføjet, fordi jeg vil skrive om julemad gennem tiderne og i

forskellige lande.

Om „Julemad til Folkene“ (ca. 1900) på et gods i Nordvestsjælland

læste jeg:

Juleaften: Risinggrød, Flæskesteg, Æbleskiver 5 pr. Mand,

Sigtebrød til.

Julemiddag: Kjødsuppe, Peberrodskjød.

Juledags Aften: Sylte.

Anden Juledags Morgen: Caffe, 1 ½ Rundenom.

Middag: Øllebrød og hvad man ellers vil.

Røgterne til Middag.

Det gav mig stof til eftertanke, da jeg læste om dette festlige

julemåltid for ca. 120 år siden, og for mit indre øje dukkede

synet op af vore overdådige julefrokoster.

Men vi har ikke altid fejret jul i en tid med overflod på alle

måder. Jeg kan huske jul i Tyskland i 1950’erne, og fordi vi

i Bårse-Beldringes menighedsråd jo er lidt „internationale“,

spurgte jeg om madtraditionerne i Holland, Brasilien og

Grønland. Kalkun er nok den mest populære juleaftenspisning

i flere lande, og i Grønland spises også lam.

Det mest spændende, jeg fik at vide, var små informationer

omkring maden og juletraditionerne. I Holland får

børn og voksne gaverne den 5. december til Sinterklaas-fest

(Sint-Nicolaas), hvor børnene har stillet deres sko frem om

aftenen og får gaver inde i dem næste morgen. I Brasilien

er det vigtigst, at julemaden skal være så farverig som muligt

(peberfrugter, nødder, rosiner, masser af frugter m.m.).

I Grønland spiser man også edderfugl, mens fisk og sæl

er hverdagsmad og bliver sjældent spist så fin en aften. I

Tyskland er traditionen med at spise kartoffelsalat og Wiener-pølser

juleaften stadig levende. Grunden til denne „sølle“

spisning ligger i juleaftens placering på en hverdag (i de

fleste tilfælde). Da jeg var barn, var den 24. december ikke

en fridag: Far var på arbejde halvdelen af dagen og mor skulle

ikke belastes med stort arbejde i køkkenet juleaften. Men

i juledagene kom gåsestegen og andre lækkerier på bordet.

I et gammelt, tysk juledigt står, at hvis Jesus var født i

Kaschubenland (ligger i det nuværende Polen), var han

blevet klædt i det fineste tøj og var blevet bespist med den

lækreste mad. Måske har vores fine julemad-traditioner for

Fortsætter på bagsiden

mange år siden været udtryk for at unde det lille

barn, som blev født i en stald og lagt i krybben,

alt det gode, man kunne komme i tanke om.

Jeg kan godt lide juletraditionerne (inklusive

dansk julemad), og at gå til gudstjeneste mindst

én af dagene, vil jeg ikke undvære. Når vi går i

kirken juleaften, bliver vi mindet om, at det var

Gud, der gav os sin søn, som var og er den fineste

gave, vi nogensinde fik.

Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt og velsignet

nytår 2022!

Uta Tønnesen

Søn. 28. november

Gudstjeneste i Bårse Kirke kl. 10:30 v. LF

1. s. i advent - Luk. 4,16-30

Søn. 5. december

„De 9 læsninger“ og Vokalgruppen

„Real Moments“

Gudstjeneste i Beldringe Kirke

kl. 16:00 v. LF

2. s. i advent - Matt. 25,1-13

Se omtale s. 2

Tors. 9. december

Gudstjeneste i Bårse Kirke kl. 14:00 v. LF

60+ Julehygge i præstegårdsstuerne

Se omtale s. 2

Søn. 12. december

Gudstjeneste i Bårse Kirke kl. 10:30 v. LF

3. s. i advent - Luk. 1,67-80

Søn. 19. december

Gudstjeneste i Beldringe Kirke

kl. 10:30 v. AHE

4. s. i advent - Joh. 3,25-36

Tirs. 21. december

Julegudstjeneste for de små årgange i

Bårse Kirke kl. 09:45 v. LF

Tirs. 21. december

Julegudstjeneste for Bårse skole i Bårse

Kirke kl. 10:30 v. LF

Tors. 23. december

Julegudstjeneste på Aggerhus

kl. 14:00 v. LF

Fre. 24. december

Juleaftensgudstjeneste i Bårse Kirke

kl. 14:00 v. LF

Luk. 2,1-14

Fre. 24. december

Juleaftensgudstjeneste i Faksinge

Byskov kl. 16:00 v. LF

Luk. 2,1-14

Se omtale s. 2

Lør. 25. december

Gudstjeneste i Bårse Kirke

kl. 19:00 v. LF

Juledag - Joh. 1,1-14

I dette kirkeblad „December 2021 - Februar 2022“

forventer vi, at alle gudstjenester får lov at blive gennemført.

Men intet er sikkert, så jeg opfordrer her til,

at du tjekker vores hjemmeside

www.baarse-beldringekirker.dk, om der måtte komme

restriktioner. Hvis der kommer restriktioner, beder jeg

særligt de ældre eller den, som ikke har adgang til en

computer, om at tage kontakt til familie eller naboer og

bede dem undersøge, om der er gudstjeneste eller ikke.

På forhånd tak, Lars

Gudstjenester i Bårse og Beldringe sogne

Søn. 26. december

Gudstjeneste i Beldringe Kirke

kl. 10:30 v. LF

Anden juledag - Matt. 10,32-42

Fre. 31. december

Gudstjeneste i Beldringe Kirke

kl. 15:00 v. LF

Matt. 6, 5-13

Se omtale s. 3

Lør. 1. januar

Nytårsdag. Ingen Gudstjeneste, her

henvises til øvrige kirker

Søn. 2. januar

Helligtrekongers søndag

Gudstjeneste i Bårse Kirke kl. 10:30 v. LF

Matt. 2, 1-12 eller Joh. 8,12-20

Tors. 6. januar

Gudstjeneste på Aggerhus kl. 14:00 v. LF

Søn. 9. januar

Gudstjeneste i Beldringe Kirke kl.

10:30 v. LF

1. s. e. H3K - Mark. 10, 13-16

Søn. 16. januar

Gudstjeneste i Bårse Kirke kl. 10:30 v. LF

2. s. e. H3K - Joh. 4, 5-26

Tors. 20. januar

Sangcafe på Aggerhus kl. 14:00

Søn. 23. januar

Gudstjeneste i Beldringe Kirke kl.

10:30 v. LF

3. s. e. H3K - Luk. 17, 5-10

Tors. 27. januar

Lysmeditationsgudstjeneste i Beldringe

Kirke kl. 17:00 v. LF

Søn. 30. januar

Gudstjeneste i Beldringe Kirke kl.

10:30 v. LF

4. s. e. H3K - Matt. 14, 22-33

Tors. 3. februar

Gudstjeneste på Aggerhus kl. 14:00 v. LF

Søn. 6. februar

Kyndelmisse

Gudstjeneste i Beldringe Kirke kl.

19:00 v. LF

Sidste s. e. H3K - Joh. 12, 23-33

Se omtale s. 3

Søn. 13. februar

Septuagesima

Gudstjeneste i Bårse Kirke kl. 10:30 v. LF

Matt. 25, 14-30

Tors. 17. februar

Sangcafe på Aggerhus kl. 14:00

Søn. 20. februar

Seksagesima

Gudstjeneste i Beldringe Kirke kl.

10:30 v. LF

Mark. 4, 26-32

Tors. 24. februar

Lysmeditationsgudstjeneste i Beldringe

Kirke kl. 17:00 v. LF

Søn. 27. februar

Fastelavn

Gudstjeneste i Bårse idrætshal kl.

13:00 v. LF

Luk. 18, 31-43

Se omtale s. 3

Tors. 3. marts

Gudstjeneste på Aggerhus kl. 14:00 v. LF

Søn. 6. marts

Gudstjeneste i Beldringe Kirke kl.

10:30 v. LF

1. s. i fasten - Luk. 22, 24-32

AHE = Anita Hansen Engdahl · HJØ = Hans Jørgen Østergaard · LF = Lars Foged

Distribueret af De Grønne Pigespejdere

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne

Hengivelse ...

Jul på godset

Arrangementer

Gudstjenester

December 2021 - Februar 2022


Hengivelse …

Arrangementskalender

Kirkens ansatte

Den gode emeritus Preben Kok har

skrevet en bog, som han kalder „Arve

Gods“ med undertitlen „Giv visdom

videre“. Preben har hovedsageligt

været hospitalspræst på Vejle hospital

og har bag sig et hav af samtaler.

I kap. 6. „Du skal finde dig i noget“

skriver Preben blandt andet om det at

hengive sig. Jeg tror, jeg har skrevet

eller prædiket eller holdt vielsestaler

om det at hengive sig. Men Preben

går skridtet videre. Han taler om, at

betingelsen for ethvert liv er at hengive

sig - og at hengive sig til det, vi

ikke kan kontrollere; det, vi ikke har

magt over; det, som vi umiddelbart

ikke vil finde os i. Preben Kok skriver:

„Det handler helt simpelt om at finde

sig i det, man ikke kan, og så hengive

sig til, at det heller ikke er nødvendigt

at klare det selv“.

Hengivelse bliver således en grundlæggende

præmis, som holder os i et

forløb. Stopper vi hengivelsen, stopper

vi livets forløb og sidder tilbage

med en magt, som vi ikke kan bære.

Altså mener Preben, at vi eksempelvis

kan hengive os til, at vi ikke har

magt. Den accept „at vi sjældent har

Arrangementskalender

Søndag den 5. december kl. 16:00 i

Beldringe Kirke

2. søndag i advent fejrer vi „De 9-læsninger“

med vokalgruppen „Real moment“.

Som optakt til selve juleaften fejrer

vi den engelske tradition „De 9 læsninger“.

Det er 9 tekster fra henholdsvis Det

Gamle Testamente og Det Nye Testamente,

som begynder med skabelsesberetningen

og slutter med tiden efter

Jesu død og opstandelse. Vekslende

mellem læsninger, fællessang og sange

sunget af „Real moment“ føres vi

igennem en dejlig og stemningsfyldt

og anderledes gudstjeneste.

magten“, mener han, giver en lindring

til vores videre livsforløb. Vi

mennesker har begrænsninger, og tager

vi vores begrænsninger alvorligt,

vil vi kunne hengive os også til det

fællesskab, som vil kunne hjælpe os.

Jeg finder det forløsende, at jeg ved et

nytårsskifte kan hengive mig til et nyt

år, uden at vide hvad det er, jeg hengiver

mig til. For jeg ved intet om 2022.

Til gengæld ved jeg noget om 2021,

og her kan jeg se tilbage fagligt, som

privat, på det år, som var. På godt og

ondt, som man siger. Med den modstand,

som ethvert år giver, og med

den selvfølgelighed at meget lykkedes.

Jeg ved ikke, om jeg har fundet mig

i specielt meget, men jeg ved, at det

kan være til alles fordel, at jeg fandt

mig i noget frem for at gøre modstand.

Med Preben Kok i mine tanker, håber

jeg, at jeg kan blive bedre til at hengive

mig til året, der kommer. Jeg håber,

at også du kan hengive dig til året og

det uvisse og det ukontrollerbare, så

vi alle forbliver i livets proces, som er

båret af fællesskabet.

Glædelig jul og godt Nytår.

Lars

Torsdag den 9. december kl. 14:00

afholder vi Gudstjeneste i Bårse kirke

med efterfølgende kaffe og julehygge

i præstegården.

Som jeg skrev i det tidligere kirkeblad,

har menighedsrådet valgt at afholde

et mere simpelt, men dog stemningsfyldt

julearrangement i præstegården.

Arrangementet er oprindelig tiltænkt

Aggerhus, men desværre har Aggerhus

et eget arrangement samme dag.

Vi vælger dog at gennemføre arrangementet

og håber, at du har mod og

lyst til at få et par dejlige og hyggelige

timer i Bårse Kirke, såvel som i Bårse

Præstegård.

Juleaftens gudstjeneste

den 24. december

Sidste år var vi underlagt restriktioner

på grund af Covid-19, og vi havde på

forhånd planlagt en udendørsgudstjeneste

i Faksinge Byskov v. Hans Nielsen,

Faksinge. Hans har på opfordring

af sognebørn, spurgt om vi må og kan

gentage succesen.

På grund af den nuværende usikkerhed

omkring Covid-19, har menighedsrådet

valgt at afholde gudstjenesten

den 24. december kl. 16:00 i

Faksinge Byskov.

Så må vi håbe at vejret er med os.

Jul skal det nok blive.

For dig der ikke ønsker en juleaften i

skoven, så afholder vi en almindelig

juleaftens gudstjeneste i Bårse Kirke

samme dag kl. 14:00

NB: Hvis det regner og hvis det blæser

for meget, OG, hvis der ikke er

unødige restriktioner, flyttes gudstjenesten

fra Faksinge byskov til Beldringe

Kirke.

Nytårsgudstjeneste den 31. december

kl. 15:00 i Beldringe Kirke

I år håber vi, at vi kan fejre nytårsgudstjeneste

den 31. december.

Det er en tradition, der tog sin begyndelse

i Bårse Kirke, men ved en

misforståelse blev annonceret til Beldringe,

da jeg afviklede min første

nytårsgudstjeneste. Det viste sig, at

Beldringe Kirke havde mere plads til

champagneglas og fade med kransekager

og ikke mindst fremmødte sognebørn.

Om det er den ene eller den anden

kirke, så er det fremmødet der tæller

og det fællesskab, der ubestridt derved

opstår.

Jeg ser frem til at hengive mig til det

nye år med jer.

Kyndelmisse søndag den 6. februar

kl. 19:00 i Beldringe Kirke

Kyndelmisse er også en gammel tradition.

Den stammer fra den katolske

kirkes „lysmesse“. Fra gammel, dansk

tid fejrede man „Kjørmes Knud“, som

var det tidligere navn for kyndelmisse

i Danmark. Her markerede man

midten af vinteren. Nej, man vidste

ikke, om det var midten af vinteren,

men man fejrede dagen; så til, om

man havde halvdelen af sit forråd tilbage,

og håbede så, at vinteren ikke

ville blive for streng. I dag, vil vi med

klimaudfordringerne nærmest håbe

på, at vi ville kunne få en streng vinter.

Uanset hvad, fejrer vi en gammel

tradition, fordi traditioner lever ved

at blive fornyet år efter år. I Bårse og

Beldringe gør vi det ved at få besøg af

en ny gæsteprædikant, som i 2022 er

Gunder Gundersen. Han har et helt

særligt og hengivent forhold til den

kristne tro. Så sæt kryds i din kalender

og nyd de lækre pandekager, som

efterfølgende bliver budt - sammen

med solbærrom.

Fastelavn er mit navn …

synger vi, og vi fejrer fastelavn i Bårse

Idrætshal søndag den 27. februar kl.

13:00.

Er det efterhånden 4. år, vi fejrer fastelavnsgudstjeneste

i Bårse Idrætshal?

Jeg er ikke sikker, men jeg ved, at

det er en god tradition, som optakt til

at vi efterfølgende i samme lokale slår

katten af tønden. Det er jo egentlig

en helt almindelig gudstjeneste, som

så er flyttet fra Kirken til Idrætshallen;

og ja, så er den forhåbentlig børnevenlig

og med temaet om, hvorfor vi

fejrer fastelavn! Så, kom og vær med

til at skabe en dejlig gudstjeneste med

de unge.

„Hvorfor hænger Jesus i hver kirke;

og hvorfor bliver han altid vist

på korset?“

Det spurgte mit 9 år gamle barnebarn

ved besøget i en kirke i Tyskland, og

på det første spørgsmål svarede min

søn lapidarisk „Fordi Jesus er kirkens

Lysmeditationsgudstjeneste

Kl. 17:00 i Beldringe Kirke

Torsdag den 27. januar

Torsdag den 24. februar

chef!“ Jeg kender ikke hans videregående

svar, fordi han fortalte mig den

lille historie, og sagde, at han var ked

af, at jeg ikke befandt mig i nærheden

for at give hende en uddybende

forklaring.

Mine tanker begyndte at kredse om

de to spørgsmål, og jeg blev klar over,

at det, man er vant til at se og slet

ikke tænker mere over, er noget af

det vanskeligste at formulere en forklaring

om.

I mit lille hoved gik jeg i gang med at

finde en lang fortælling om Jesus og

processen, som førte til hans grusomme

død på korset - men var det ikke i

sidste ende også et emne for filosofiske

tanker?

Så faldt det mig ind, at Josie og jeg

(Josiane Jensen og Uta Tønnesen)

har planlagt en ny sæson med „Livshistorier/Filosofisk

Salon“, hvor vi

måske også drøfter svar, som kan gives

til børn og børnebørn på uventede

spørgsmål.

Men vi mangler ikke emner til vores

aftener, og vi glæder os til en ny omgang

„Livshistorier/Filosofisk salon“.

Vi starter „Livshistorier/Filosofisk Salon“

den 19. januar 2022 kl. 19:00 i

konfirmandstuen i Bårse Præstegård.

Uta

Sognepræst: Lars Foged

Bårse Præstegård, Præstegårdsvej 5, Bårse, 4720 Præstø.

Tlf.: 55 99 00 20. E-mail: lefo@km.dk

Træffes bedst formiddage, hvis jeg ikke svarer, bedes I lægge

en besked, og jeg besvarer jeres henvendelse hurtigst muligt.

Onsdage arbejder jeg på Oringe, men min tlf. er viderestillet

til Oringe, så I ringer når I har behov. Mandage er fridag.

Kirkesanger: Lise Melbye. Tlf. 55 99 88 44

Kirkesanger og kulturmedarbejder:

Ann Elisha Westergaard Hansen. Tlf. 21 17 42 11

Organist: Brian Skovgaard Sell Hansen. Tlf. 29 91 59 30

Graver: Kirkegårdsleder Søren Jensen

Vordingborg Kirkegårdskontor. Tlf. 55 37 02 13

Gravermedhjælper:

Gartner Henrik Jacobsen. Tlf. 29 27 95 46

Formand for Bårse-Beldringe menighedsråd:

Uta Tønnesen, Hastrupvej 3A, 4720 Præstø.

Tlf. 55 99 11 75. E-mail: utahelene@live.dk

Regnskabsfører: Søren Jensen

Vordingborg Kirkegårdskontor. Tlf. 55 37 02 13

Administration af Bårse og Beldringe kirkegårde:

Søren Jensen

Vordingborg Kirkegårdskontor. Tlf. 55 37 02 13

For yderligere informationer se:

www.baarse-beldringekirker.dk

Praktiske oplysninger

Fødsel: Anmeldelsespligten er bortfaldet, og sygehuset indberetter

elektronisk, men er man ikke gift, skal man senest

14 dage efter fødselen have udfyldt og afleveret en omsorgsog

ansvarserklæring der giver fælles forældremyndighed.

Se mere på: www.personregistrering.dk

Dåb og navngivelse: Et barn skal være navngivet senest seks

måneder efter fødselen. Ved dåb henvender man sig til sognepræsten.

Ved navngivelse kan man udfylde en blanket via

www.personregistrering.dk og sende den til sognepræsten.

Vielse: Vielsesdato og kirke aftales med sognepræsten. Herefter

kontaktes bopælskommunen, der udsteder en prøvelsesattest

(gælder kun i 4 måneder), som gives til sognepræsten.

Dødsfald: Meddelelse om dødsfald gives til bedemanden

og/eller sognepræsten i afdødes bopælssogn senest 48 timer

efter dødsfaldet. Herefter aftales nærmere med hensyn til

begravelse eller bisættelse.

Navneændring: Blanketten kan fås hos sognepræsten eller

direkte på www.personregistrering.dk

Personlig samtale: Præsten står til rådighed for sognenes

beboere og har tavshedspligt.

Kirkebil: Ældre og gangbesværede, som bor i sognene, kan

gratis rekvirere kirkebil til gudstjenester og arrangementer.

Senest 2 dage før ringer man til præsten og bestiller kirke-bilen,

læg gerne besked på telefonsvareren, så vender

præsten tilbage.

More magazines by this user
Similar magazines