17.12.2021 Views

Årsprogram 2022 - Haveselskabet Sønderborg

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Sønderborg kredsens

Årsprogram 2022


Sønderborg kreds byder

velkommen til en ny havesæson

22. Februar ”Roser vi kan lide - Foredrag ved

kl. 19.00

Ejnar Jørgensen og Lars Bengtson”

Pris: 0/50 kr. Frivillighedens Hus, Perlegade 50,

6400 Sønderborg

Ejnar og Lars fortæller om sunde roser de kan lide og kommer ind på

rosernes historie, røgt og pleje. Der vil være god tid til at få besvaret

spørgsmål. Den årlige generalforsamling afholdes i løbet af aftenen.

Der er amerikansk lotteri. Havekredsen giver kaffe og kage.

Tilmelding senest 15. februar til Birgit tlf. 2249 2295 eller

mail birgit@da2m.dk

19. Marts ”Beskæring af roser - med Lars Bengtson

kl. 13.00 - 15.00 i Birgits have”

Nørregade 3, 6400 Sønderborg

Pris incl. Kaffe og kage 50/75 kr. - Max. 20 personer

Tilmelding senest 13. marts til Birgit tlf. 2249 2295 eller

mail birgit@da2m.dk

Life begins the day

you start a garden


23. april ”Beskæring af frugttræer med

kl. 13.00 - 15.00 Karsten Nybjørn i Pias have”

Bygaden 4 i Asserballe 6440 Augustenborg

Pris incl. Kaffe og kage 50/75 kr. - Max. 20 personer

Tilmelding senest 17. april til Birgit tlf. 2249 2295 eller

mail birgit@da2m.dk

30. April ”Forårsplantemarked ved Eegholm”

kl. 10.00 - 12.00 Grundtvigs Allé 165, 6400 Sønderborg

Foråret indbyder til fornyelse i haven. På markedet kan du købe og

sælge sunde planter og andre haverelaterede ting. Bestyrelsen byder

på kaffe/te og en god havesnak.

Stadeplads: 50,- kr.

23. Maj ”Kør selv tur til Betty Jensen”

kl. 18.30

Hølleskovvej 11 i Spandet. 6760 Ribe

Betty har en stor flot have og en planteskole med hosta som speciale.

Vi mødes i haven klokken 18.30 og slutter aftenen med lidt godt til ganen.

Tilmelding senest 15. maj til Birgit tlf. 2249 2295 eller

mail birgit@da2m.dk


11. Juni Den årlige udflugt

kl. 07.30

Vi besøger 3 haver og en rosenmager.

Pris: 275/375 kr.

Årets udflugt er planlagt af Gråsten kredsen.

Program:

Kl. 07.30 Opsamling ved Silvan, Center øst i Sønderborg

Kl. 08.00 Opsamling ved Ahlmannsparken i Gråsten.

Efterfølgende tider er ca. tidspunkter:

Kl. 09.30 Per Eskelund Mortensen, Hvejselvej 119, Bjerlev, 7300 Jelling

Per er en passioneret rosenforædler, der hvert år sår ca. 25.000

rosenfrø, af krydsninger mellem 400 forskellige rosensorter.

Vi skal se og høre Per fortælle om sit arbejde og der bliver rig

mulighed for at købe roser. Følg gerne Per på Facebook på

https://www.facebook.com/rosenmageren.

Havekredsene giver rundstykker – tag selv kaffe/the med.

Kl. 11.30 Lille Malunds have, Malundvej 18, 8765 Klovborg

Lille Malunds Have udgør i dag et areal på ca. 25.000 m2

og har en unik plantesamling på mere end 10.000 forskellige

planter, alt sammen harmonisk anlagt i en overvejende engelsk

havestil. I haven indgår flere anlæg med f.eks. vand, alpine

stenbede, rosenhave og ikke mindst en japansk meditationshave.

Der er mulighed for at nyde medbragt mad eller bestille

lækkert smørrebrød, 25 kr./stk. som kan spises i haven/ spisehus.

Smørrebrød bestilles i god tid på preben@lillemalundshave.dk.

Der kan købes øl, sodavand og is.


Kl. 14.30

Haven i Hygild. Hygildvej 5, Hygild, 7361 Ejstrupholm

Et imponerende 30.000 m2 stort have- og parkanlæg med

søer, rosenhave, urtehave, rosenhus og drivhus samt frugt og

bærhave med over 400 forskellige sorter. Haven glider naturligt

over i den omkransende skov. De fleste af de mere sjældne

sorter er forsynet med navneskilte.

Der er salg af alt hvad hjertet begærer til hjemmeproduktion,

samt planter fra haven. I haven er der mange siddepladser hvor

medbragt kaffe/the kan nydes. Havekredsene sørger for kage.

Kl. 17.00

Gardenbylundt. Tyrings Ager 60, 6580 Vamdrup.

Efter at have set store haver/anlæg, besøger vi Susanne Lundts

lille hyggelige villahave ved Vamdrup med drivhus, pergolaer,

bålplads, blomster og kreative projekter.

Når hovedet er fyldt med inspiration og bussen fyldt med

planter, vender vi næsen hjemad og ankommer først til Sønderborg

og derefter Gråsten. Husk en kasse til dine indkøb!

Tilmelding senest 1. juni til Birgit tlf. 2249 2295 eller

mail birgit@da2m.dk


Hestehave 19 · 6400 Sønderborg

Tlf. 40 37 09 05 · folehave@mail.dk

www.hestehavefrugt.dk

Skovhuse Grønt

Skovhuse Grønt producerer og sælger

juletræer og pyntegrønt.

Salg af kunsthåndværk i december.

Desuden udlejes 2 ferielejligheder.

Kontakt 30491319 Anton Linnet

www.skovhusegront.dk

Stødagervej 8 - tlf. 74 43 40 50

www.ssph.dk

v/ Lars Schmidt

RANNEGAARD

Biobrændsel og Sten

Spang 14

6400 Sønderborg

Tlf. +45 4017 0427

lschmidt@mailme.dk

Salg af bl.a.

· Kløvet og savet træ

· Flis og Bark

· Forskellige granitskærver

· Sand og grus

74422225

Ringgade 151 - 6400

Sønderborg

Mail: blomst@froekenfin.dk

74 42 22 25

Facebook.com/froekenfin

Instagram.com/froken_fin_bl

omster

Blomsterglæde – vi elsker

blomster

Frivillighedens

Frivillighedens

Hus

Hus

Friv


20. August ”Haveselskabet byder velkommen til

Hele dagen

Grøn dag i hele Sønderborg Kommune”

Vi slår dørene op til en masse spændende og gratis* grønne arrangementer

på tværs af hele kommunen.

Kom på byvandring i Gråsten, Nordborg og Sønderborg eller slå et smut

forbi Universe og få en rundvisning af gartneren.

På Kær Vestermark kan du høre om den nye bæredygtige have tegnet af

Mary Reynolds og samtidig er der også åbne haver flere steder i kommunen.

Fx Den Blå kolonihave, Vild med vilje, Gråsten Slotshave,

Den kongelige køkkenhave, Formidlingshaven - Blomster bygger broer,

genskabt natur og søer i Nordborg og meget mere.

Et mere omfattende program vil blive udsendt på mail og annonceret i

medierne forud for dagen. *Universe koster almindelig entre.

DU FÅR EN GOD

BEHANDLING

Her er nemlig selvbetjening

Åbent alle dage kl. 8-18 - også helligdage

1. april-1. juni kl. 8-19

billigblomst.dk

Augustenborg Landevej 13

6400 Sønderborg


10. september Høstmarked

kl. 10.00 - 13.00 Kær Bygade 20, 6400 Sønderborg

Traditionen tro afholder vi høstmarked i gårdspladsen hos Ane Marie og

Herluf Clausen. Der sælges ringridere mm fra klokken 10.30.

Maj-Britt Varming Hansen laver igen buketter og andet spændende.

25. Oktober ”Foredrag med Poul Petersen fra

kl. 19.00 - 22.00 Overdam Planteskole”

Pris: 75/125 kr.

Frivillighedens Hus. Perlegade 50.

6400 Sønderborg

Poul Petersen fra Overdam Planteskole besøger os og vi ser frem til at høre foredrag

om græsser, stauder og biodiversitet. Begrebet ”Vild med vilje” bliver også

belyst, da Overdam Planteskole har beskæftiget sig med dette de sidste 10 år.

I løbet af aftenen bliver der salg af græsser og vi får en introduktion til bogen:

Design med græsser” som er skrevet af Nina Ewald og Poul Petersen.

Havekredsen giver kaffe og kage.

Tilmelding senest 18. oktober til Birgit tlf. 2249 2295 eller

mail birgit@da2m.dk

22. november ”Inspirerende jul med Aase Hviid Design”

kl. 19.00

Frivillighedens Hus. Perlegade 50.

Pris: 75/125 kr. 6400 Sønderborg

Vi spreder julestemning sammen med Aase som har været blomsterbinder i

40 år. Aase er kendt for sine eksklusive dekorationer og pileflet. Aftenen slutter

med bortlodning af dekorationer.

Havekredsen giver kaffe og kage.

Tilmelding til Birgit senest 16. november tlf. 2249 2295 eller

mail birgit@da2m.dk


Åbne haver i Sønderborg Kreds 2022

Birgit og Tage Damm Tlf. 22 49 22 95

Nørregade 3, Sundsmark,

6400 Sønderborg

Havefestival 13. og 14. august 2022 fra 10.00 til 17.00

Åben efter aftale - stort plantesalg - Entre: 20 kr.

Grøn dag i Sønderborg kommune - 20. august - gratis

Gitte Korsgaard og Peter Hecquet Tlf. 60 91 23 96

Lysabildgade 86-88, Lysabild,

6470 Sydals

Åben efter aftale - Entre: 20 kr.

Birthe og Jørgen Hedegaard Tlf. 20 63 36 00

Klinteskoven 30, Høruphav,

6470 Sydals

25. og 26. juni 2022 fra 10.00 til 17.00 - Entre: 20 kr.

Grøn dag i Sønderborg kommune - 20. august 2022 - gratis

Åben efter aftale - plantesalg.

Bodil og Henning Laue Petersen Tlf. 20 94 65 40 / 41 62 74 25

Blæsborg 43.

6440 Augustenborg

25. og 26. juni 2022 fra 10.00 til 17.00 - Entre: 20 kr.

Åben efter aftale


Bestyrelsen ønsker alle et godt år i haven og vi håber at se

dig til vore arrangementer.

Sønderborg kredsens bestyrelse ved årsskiftet 2021/2022

• Formand:

Sonja Thordsen, Åbenråvej 96. Uge. Tinglev 20 81 16 44

• Næstformand:

Birgit Damm, Nørregade 3, Sundsmark, Sønderborg 22 49 22 95

• Kasserer:

Lene Holdsbjerg-Larsen, Busholmvej 13, Iller, Broager 28 30 44 44

· Gitte Busch, Mølby 34, Sønderborg 22 75 39 56

· Sonja Uldall-Petersen, Brigadevej 1, Dybbøl, Sønderborg 30 29 79 69

· Pia Laue Petersen, Bygaden 4, Asserballe, Augustenborg 24 44 11 94

· Kristian Nordstrøm, Vesterled 7, Dybbøl, Sønderborg 91 53 23 56

Sønderborg Havekreds er med på Haveselskabets hjemmeside

Gå ind på www.haveselskabet.dk og søg efter dit område

E-mail service

Forud for hvert enkelt arrangement, udsendes der en reminder til alle

de medlemmer, vi har en mailadresse på.

Såfremt du ikke modtager vores reminder, kan du sende din

mailadresse til sonja@thordsen.org

Du kan også følge Sønderborg havekreds på Facebook


Klik & Få leveret

På plantorama.dk kan du købe et stort udvalg af varer og få

dem leveret hjem til dig – nemt og bekvemt!

Bestil dine varer på plantorama.dk

Vi sender en SMS med forventet

leveringsdato

Vi leverer hjem til dig

Se mere på plantorama.dk

Vi hjælper din idé i mål ...

Kirkevej 16 · 6430 Nordborg

t. 74 45 88 88 · grafisk-arbejde.dk

FÅ EN GRATIS

SALGSVURDERING

WWW.HOME.DK

Sønderborg Tlf.: 74 42 65 75

Broager Tlf.: 74 44 16 98


Tilbyder kørsel med busser fra 19 til 55 personer.

I både ind- • Tilbyder og udland, kørsel med samt busser kørsel fra 19 med til 55 liftbusser. personer

Vi har busser • I både både ind- og med udland, køkken, samt kørsel toilet, med klima liftbusser anlæg. Kontakt

• Vi har busser både med køkken, toilet, klima anlæg

for at få et godt tilbud på rejser, udflugter osv.

Rejsegarantifond: Kontakt os 2799 for at få et godt tilbud på rejser, udflugter osv.

Quorp Busser ApS

Stenvej 15 - 6300 Gråsten

Tlf: +45 74 65 08 50

Cvr: 37827681

www.quorpsbusser.dk

mail@quorpsbusser.dk

Rejsegarantifond: 2799 . Quorp Busser ApS

Stenvej 15 - 6300 Gråsten

Cvr: 37827681

Tlf. +45 74 65 08 50

www.quorpsbusser.dk

mail@quorpsbusser.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!