DANSK VINDØ KLUB

vindo.dk

DANSK VINDØ KLUB

DANSK VINDØ

KLUB

NR. 10 December 2005


DANSK VINDØ

KLUB

NR. 10 December 2005

FORMANDEN HAR

ORDET

Så kom vinteren med

minusgrader, det har jeg lidt

dårlige erfaringer med, især

når det gælder vores tykke

båd, så jeg brugte lidt af natten

til at tømme vandtanken der

var helt fuld. Vandet blev

brugt til, at skylle motoren

igennem og der kom

frostvæske på. Toilettet fik

også en gang ferskvand med

frostvæske, så virker pumpen

også til næste år. Der ud over

har jeg ikke lavet noget efter

båden kom hjem i haven, jo

presenningen er kommet på,

men skidt og møg hænger ned

over alt, det har jeg det rigtig

dårligt med. Når, men vi har

selv valgt vores håbløse

fortravlede hverdag.

Det havde Poul Jørgen

Kolding derimod ikke, Poul

Jørgen døde i efteråret efter

længere tids sygdom. Poul

Jørgen og hans kone Lotte har

været med i vores klub siden

starten og har altid deltaget i

vores arrangementer på en

hyggelig og rar måde.

Poul Jørgen vil være savnet.

Set i bakspejlet har vi vel alle

haft en god sejlsæson, vejret

har da i efteråret været med

os.

Vi har haft nogle gode træf,

det ene i Rantzausminde, hvor

der kom en båd og efter

sigende, rå hyggede de sig

med den hjemmehørende båd,

så der skal ikke så meget til.

Frederiksværk trak igen i år

mange både til en hyggelig

weekend.


Generalforsamlingen i foråret

gik lidt i kludder, ja i så meget

kludder, at den blev holdt i

Bogense her i november. Det

var der egentlig stort flertal

for, at generalforsamlingen

skal flyttes til Bogense i

efteråret, sammen med et nyt

fælles emne.

Det skulle undre mig meget

om emnet ikke blev noget med

nye brædder rundt omkring.

Vores 30 årige gamle piger

begynder så småt at jamre lidt

her og der.

Jeg er dog ked af hvis der ikke

sker noget i foråret

overhovedet. Vi har altid haft

nogle gode

generalforsamlinger med en

tilhørende pragtfuld grillaften.

Så som det ser ud nu bliver

der arrangeret kapsejlads i

Kerteminde, hvor klubbens 68

både kan sejle lidt rundt

sammen og måske kunne vi

foretage os noget kulturelt ved

samme lejlighed, herom

senere.

Må i alle have en god vinter

samt god jul og godt Nytår.

2

HUSK det er aldrig for sent at

komme med dit indlæg til

vores blad.

Per ”Monsoon” sejl. Nr. 175

Generalforsamling 2005

Generalforsamlingen begyndte

med 1 minuts stilhed for Poul

Jørgen Kolding.

Formanden bød velkommen

og Robert blev valgt som

ordstyrer .

Generalforsamlingen i foråret

blev udsat på grund af for lille

tilmelding.

Åben båd på Ven blev ikke til

noget da båden ikke dukkede

op.

Træffet i Frederiksværk var

vellykket med 7-8 både.

Træffet i Rantzausminde

bestod kun af 1 båd.

Formanden overbragte en

hilsen fra Mogens.

Vedrørende hjemmesiden så

har Søren indvilget i at

overtage styringen.

Regnskabet blev godkendt.


Budgettet blev godkendt på

betingelse af at underskuddet

blev minimeret.

Kontingentet forbliver

uændret. Næste år udsendes 1

stander sammen med

kontingentopkrævning.

Der var ingen indkomne

forslag.

Mogens Andersen modtog

genvalg. Jørgen Hansen

modtog ikke genvalg og i

stedet blev Lars Lademann

valgt og bestyrelsen

konstituerede sig med Lars

som fremtidig kasserer.

Robert overbragte en hilsen

fra Claes og Marianne.

Formanden afsluttede

generalforsamlingen og

takkede for god ro og orden.

Anders ”Albatros”

WNW

W

WSW

NW

SW

NN

W

SS

W

N NN

E

S SS

E

NE

SE

ENE

ESE

E

3

Havari

Følgende beretning kommer

fra Claes i Blue Shackle, og

kunne måske foranledige en

og anden til at chekke sin rig

inden næste sæson.

Pantaenius Forsikring

Som lovet i min

skadesanmeldelse sender jeg

hermed en kort beskrivelse af

hændelsen:

Min hustru og jeg havde været

på en kort ferietur inden båden

skulle på værft for montering

af nyt dæk

og reparation af diverse

småting. Dette er tidligere

meddelt Pantaenius. På sidste

feriedag d.9/5-2005 var vi

under forsejling til

Københavns Yacht &

Motorbådsværft efter et stop i

Helsingborg, som vi forlod

ca.14.30.

Vejret var klart med frisk vind

fra SSØ. Vi satte sejl ud for

Kopparhamnen efter passage

af færge-trafikken. Vi havde

rebet storsejl og 2 reb på


ullegenuaen og kursen var ca.

220 grader, som ville bringe

os nord om Hven. Efter

passage af S-gående sejlrute

NW for Hven blæste det op til

ca. 12m/s og søen

var "grov", (som altid omkring

Hven ved blæst). Der kunne

ses at en kraftig tordenbyge

nærmede sig fra

syd. P.g.a. vindøgningen

havde jeg netop justeret lidt på

genoa-skødet, da sejlet

"levede" lidt i den tunge sø.

Ca. 2 minutter senere lød et

højt brag og det kunne

konstateres at forstaget var

knækket!! Sejl og rullesystem

"flagrede" vildt som en pisk

fra mastetoppen.

Gummibåden, som vi havde

liggende på fordækket var

blevet punkteret, - formentlig

af rullens knækkede indhalerguide.

.

Efter det umiddelbare chok og

konstatering af situationen, fik

vi bjærget storsejlet. Vi turde

ikke gå helt op i vinden p.g.a.

det ukontrollerbare forstag/sejl.

Derefter lykkedes det at

få halet så meget ind på "indhaleren"

og skøderne, så jeg

4

kunne skære sejlet i stykker

for neden i håb om, at det ville

revne og dermed mindske

trækket i mastetoppen, som

svajede voldsomt i de kraftige

ryk både fra sejl og sø. Sejlet

revnede desværre ikke, som

ønsket (situationen taget i

betragtning). Vi måtte så lade

skøderne løbe ud og forsøge at

sejle med vejret. Herunder

kom styrbord skøde i klemme

i roret, så der ikke kunne

drejes til styrbord!!

Det lykkedes dog at få skødet

fri igen. Tilbage var fortsat at

få hold på forstaget og redde

masten. Efter yderligere ca.

1/2 times kamp lykkedes det

at få halet forstag / rullesystem

ind til fortøjnings-klamperne

og surret sammen med

skøderne, således at der kun

var en lille "pose" tilbage af

sejlet, der stadig trak.

Under dette arbejdet havde jeg

på et tidspunkt fået lagt

indhaleren omkring det ene

mastespil for på den måde at

forsøge at trække forstaget

ind, - men et kraftigt træk fra

sejlet knækkede simpelt hen

spillets aksel, så det hele

landede på fordækket!!!!


Under opholdet på fordækket

mistede jeg på et tidspunkt

fodfæstet og faldt tungt på den

punkterede gummibåd.

Herved knækkede toften og

jeg fik trykket et par ribben.

Desuden en lettere forstuvet

hånd og div.

hudafskrabninger. Desuden fik

jeg så meget vand både fra

tordenbygen og fra sø-sprøjt,

at min auto-matiske

redningsvest pustede sig op, -

hvilket chok!!!

Efter bjærgningen af forstag/sejl

m.m. blev der taget

telefonisk kontakt til

Havnemesteren i Humlebæk

for at høre om det var muligt

at anløbe med begrænset

manøvre-evne p.g.a. sejlet.

Det blev positivt bekræftet og

Havnemesteren og et par

andre sejlere fra Humlebæk

stod klar ved mastekranen for

at hjælpe os ind "along-side".

Desuden hjalp de med at få

sejlet pillet ned og forstaget

surret, således at vi kunne

fortsætte til København.

En helt igennem professionel

indsats og

5

imødekommenhed, som

varmede meget oven på et

par timers hårde strabadser.

De fortjener både berøm og

en stor tak!!

Tusind Tak, Humlebæk.

Vi anløb København

velbeholdent Kl. 2330 godt

trætte efter en rolig tur fra

Humlebæk med en enkelt

opstramning af det nødtørftige

forstag undervejs.

Iøvrigt har denne oplevelse

vist, hvor vigtigt det er, at

besætningen (her min hustru)

også er i stand til

at håndtere en kritisk situation,

hvor frygt og panik skal

undertrykkes og

kommunikationen er vanskelig

p.g.a. den infernalske larm fra

et flagrende sejl. Netop de

voldsomme lyde og rystelser

og vejrets påvirkning (her lyn

og torden, hagl og regn i tove)

er jo med til at fremme

indtrykket af "krise". Og når

situationen er uvant (uprøvet)

og det umiddelbare indtryk er,

at man ikke kan afhjælpe

situationen, - sejl og forstag

kunne jo ikke bjærges, - så er


det vigtigt at bevare roen og

udføre de evt. "ordre", der

gives. Også selvom sprogbrug

og stemmeleje ikke altid hører

til det ønskværdige!!!

Alt dette

klarede min hustru,

Marianne, til topkarakter.

Men det var ikke svært at se,

at hun gerne ville have været

denne oplevelse foruden, -

men så må man jo

prise sig lykkelig for, at det

skete i Øresund og ikke midt

ude i Skagerak eller på de

store have.

Desuden er der jo den morale,

at ting altså kan gå i stykker,

selvom man har inspiceret

bl.a. riggen. Her

er tale om træthedsbrud i

"øjebjælken", der er

fastsvejset til stævnbeslaget.

Men kun svejst på undersiden,

hvor man jo ikke kan se, med

mindre stævnbeslaget

demonteres, - og det er jo ikke

normalt!!!! Dette beslag har

altså fået "skæve" træk

(afhængig af halse) og

desuden voldsomme træk og

ryk fra masten i

6

hårdt vejr gennem mange år, -

og nu gav det altså op.

Dette var hændelsesforløbet,

som oplevet af Skipper på S/Y

Blue Shackle, d. 9.Maj 2005.

Skulle det have interesse er

Pantaenius Forsikring

velkommen til at bringe

ovennævnte eller dele deraf

i jeres blad.

Med venlig hilsen

Claes W. Levin


En Ferieberetning

I år havde vi besluttet at

sommerferien skulle gå til

Limfjorden. Vi havde skrabet

3½ ugers ferie sammen, skibet

var sejlklar, katten havde fået

babysitter (3 hold på skift), så

det var bare med at komme af-

sted.

Onsdag d. 3/8 kl. 10.15 smed

vi fortøjningerne og stak ud

fra Kastrup Havn. Det var let

overskyet, men med svag

vind, så vi satte ”piskeriset”

for at komme derudaf.

Vi nåede Gilleleje lidt i 5 og

sejlede først ind i den gamle

havn, for at se om der var en

plads. Helt umuligt! Ud igen

og over i lystbådehavnen. Nix!

Der var heller ikke nogle

pladser. Vi fandt så endelig

en plads ved beddingen foran

værftet. Der gik ikke et

kvarter, så var der også fyldt

op.

Ved beddingen ved siden af,

fik sejlerne at vide, at en

fiskebåd, der havde været til

reparation skulle i baljen kl 7

om morgenen dagen efter .

Det var åbenbart prisen for en

plads den dag. Vi gik

naturligvis vores traditionelle

7

aftentur i havnen og den næste

morgen (lidt over 7) stak vi

gennem molehullet, med kurs

mod vest.

Frisk vind ret ind! (men solen

var dog fremme).

Ved en 2 tiden ud for Odden

Havn havde vi fået nok for

denne dag og satte kurs mod

havnen.

Det var meget heldigt, for ½

time efter lagde en båd til,

ved siden af os. Det var Steen

i hans nye stålbåd, som var på

vej hjemover. Steen er

uddannet bådebygger og han

kom ombord og gennem gik

ruffet på den indvendige side.

Konklusionen var at det skulle

udskiftes og aftalen blev, at vi

skulle kontakte ham, når vi

havde pillet det gamle ruf af.

(God start på ferien,

hmm)!!!!!!!

Nå, men vi fik da et par kølige

pilsner på hans store agterdæk


og pandekager til aftenkaffen.

Vi fik senere at vide at de

havde ventet 4 dage på deres

kat, der var hoppet i land, så

snart de havde lagt til, men

havde været nødt til at sejle

uden, da de skulle på

arbejde.(Vi tænkte

selvfølgelig på vores egen kat,

men et hurtigt mobilopkald,

fjernede vores bekymring)

Næste dag stak vi afsted kl. 8

og kursen var vest. (Jylland

here we come)

Det småregnede, vinden var

frisk og bølgerne kom

irriterende lige midt på siden,

så båden rullede godt. Vi

havde stadig ikke rigtigt fået

”søben” endnu, så vi åd en

halv pakke kiks, for at holde

søsygen nede. Samtidig lagde

vi kursen lidt sydligere, så

båden ikke rullede så meget.

Vi nåede Grenå ved 1 tiden

om eftermiddagen og

opdagede der var et museum

vi godt ville se.

Vi havde besluttet hjemmefra,

at på udturen kun overnatte 1

nat i hver havn og på

hjemturen, ”hænge” lidt mere

i havnene. Vi ville sejle videre

8

dagen efter og se museummet

på hjemvejen. (vi kom bare

ikke samme vej hjem).

Fra Grenå til Hals havde vi

igen vind og strøm lige i

”snotten”, men vi fik da med

motorhjælp sejlet 51 sømil.

Jeg ved ikke om det var fordi

Majbritt stod ved rattet, men

mændene i Hals var meget

hjælpsomme, da vi skulle

lægge til.

Det var første gang vi var i

Hals og blev imponeret af

deres lækre klubhus (sådant et

kunne vi godt bruge i Kastrup

Havn). Vi provianterede i

Netto, der ligger lige ved

havnen og næste morgen stak

vi afsted.

Vi havde stadig vinden lige i

stævnen, men vi knaldede

motoren på når det var

nødvendigt og nød de mange

pragtfulde gamle sejlskibe, vi

passerede.


Der var masser af koste at

navigere efter og ved Ålborg

gik vi gennem 2 broer (den

ene en jernbanebro).

Efter 52 sømil nåede vi

Løgstør i det smukkeste

solskinvejr kl. 17.30. En

aftendukkert, grill på kajen, en

kølig Retzina, lidt amatør

guitarmusik, en kone der

havde at fået røde, vejrbidte

kinder (og så skide godt ud),

jo, det var ligesom om, at

ferien først nu rigtig skulle til

at begynde.

Vi var rundt en aftentur i byen

og opdagede at mange af

husene var nymalede, det var

ligefrem svært at finde spor

efter oversvømmelsen i

vinters.

Byen ligger lige ved havnen

og er derfor meget udsat for

oversvømmelser, men det var

rart at se at de var kommet

ovenpå igen.

For øvrigt har kanalen en

spændende historie og selve

havnen var også under

opbygning efter stormen. På

plancher nede i havnen, havde

de sat fotografier af havnen

lige under og efter stormen.

Det var skræmmende! Men

9

man kan sige at i al

elendigheden, fik de endelig

taget sig sammen til at sikre

havnen endnu mere.

Vi sov længe næste morgen

(det var sku` nok den Retzina),

men ved 10 tiden var kursen

atter vest. Efter 10 timers

sejlads/motor i stik modvind

og småbyger nåede vi

Thyborøn i det flotteste

solskinsvejr og total vindstille.

Vi havde sejlet gennem

masser af koste næsten lige ud

fra Lemvig af, sejlet forbi den

store klods (Cheminova) og

sejlede op langs Thyborøn

Havn, mens store dønninger

vuggede mod os gennem

hullet fra Vesterhavet. Det var

virkelig en oplevelse! Vi lagde

til i det vestligste basin, som

åbenbart var blevet lejet af

fiskerne, så det nu kun var

forbeholdt sejlere. Efter vi

havde spist ringede vi til min

storesøster og fortalte at de

havde fået besøg fra

Kjøbenhavn.

Vi havde brugt 5 dage at sejle

til Thyborøn, det var vi meget

godt tilfreds med, når man

tænker på at vi havde haft

modvind det meste af vejen.


Dagen efter var det pragtfuldt

vejr, så vi foldede vores

sammenklappelige cykler ud

og cyklede sydover langs

dæmningen ned til

Langerhuse, hvor der skulle

bo en del kunstnere. (vi så

hverken kunstnere eller

gallerier). Nå, men på

tilbagevejen, stoppede vi op

og tog vi en dukkert i

vesterhavet. (det var skide

koldt), og vi så også en af de

forurenede høfder, nr. 42.

(Min svoger havde i nogle år

arbejdet på cheminova og ville

han ikke indrømme at

chemino havde forurenet, men

en eftermiddag, mens vi stod

og småsludrede i læ bag et

skur nede i havnen kom

indrømmelsen. 15 år efter!

Hm - bedre sent end aldrig)

Om aftenen spiste vi på

havnerestaurationen sammen

med min søster og svoger og

inden vi kørte op og fik

aftenkaffe hos dem (de boede

kun 1 kilometer fra havnen)

fik vi en guidet tur rundt i

industrihavnen. Min svoger

var født i Thyborøn og han

havde været vodbinder, så han

kendte alle fiskerne i havnen

10

og kunne mange historier. Han

fortalte bl.a. at mange skippere

sejlede med skrot fra

Østlandene til en god hyre.

Det var meningen at vi kun

ville have været 2 dage i

Thyborøn, men det blev til 4

dage pga. kuling fra vest. Alle

bådene blev dækket med sand

fra stranden,men det var flot at

se vesterhavet fra denne side.

Vi mistede nogle dage, men til

gengæld fik vi set Kystmuseet,

akvariet, samt en

cafe/museum/bolsjeri. Med

frisk vind agten stak vi afsted

fra Thyborøn ved 7 tiden om

morgenen. Vi havde en fin

sejlads og efter 7 timer lagde

vi til ved en stor granitkaj i

NykøbingMors.

Dagen efter var vi oppe at se

Jesperhus Blomsterpark, der

havde en special udstilling i

forbindelse med H.C.

Andersen. På vej tilbage til

havnen, røg min en pedal af,

så jeg måtte skiftevis gå og stå

på en pedal, når gik ned ad

bakke (det gjorde det heldigvis

meget). Der mødte vi (bortset

fra en tysk vindø 40 i

Thyborøn) den første Vindø


på turen. Det var en dansk

40`er med mørkeblåt fri-

bord. De var i færd med at

sælge og var ikke medlem af

Vindøklubben. (Jeg lagde et

godt ord ind for klubben, de så

kunne give videre tilde nye

ejere)

Derefter gik turen til øen Fur,

hvor vi cyklede hen og så

deres interessante museum.

Desværre fik vi ikke set deres

bryggeri, men som trøst købte

vi nogle af deres øl i den

lokale brugs, som omhyggeligt

og sikkert blev stuvet ombord

(de skulle først drikkes når vi

kom hjem). Vi var kun på øen

i 5 timer, men vejret var så

godt at vi besluttede at besøge

en af de mindre øer. Vi havde

hørt at Billy Cross med band,

skulle spille på Enø, men da vi

samtidig hørte at havnen altid

var propfuld ved disse musik

arrangementer og at man

kunne komme til at ligge

særdeles usikkert, hvis man

kom som en af de sidste,

besluttede vi i stedet at tage til

Livø.

Vi stak afsted kl. 19.15 om

aftenen, men da der kun var en

2 timers sejllads og vejret var

11

pragtfuldt, regnede vi ikke

med at få problemer. Det

skulle vise sig at vi faktisk var

ved at sejle forbi havnen, fordi

mørket var ved at falde på og

sigtbarheden dermed dårlig.

Vi fandt dog havnen og

anduvede kl. 21.00 om

aftenen. Der var kun en sejler i

havnen foruden os. Dagen

efter gik vi rundt på øen,

badede, slikkede sol, drak en

kold pils ude foran

købmanden og købte honning

+ en bog om øens spændende

historie.

Den havde tidligere været

anstalt for ”lettere,

forbryderiske åndsvage”.

En langturssejler fra Holland

var i foråret kommet i hårdt

vejr ud for øen og havde

knækket masten. Man havde

trukket ham op på stranden og

nu lå han der flere måneder

efter og forsøgte at reparere

båden.


Købmanden (som faktisk var

en kvinde) havde fået ondt af

ham og givet ham småjobs, så

han kunne klare sig.

En af de dejlige side-gevinster

man får ved at sejle er, at man

foruden at møde mange sjove

og dejlige mennesker også er

tæt på naturen, og så hører en

masse gode historier.

Ved 1 tiden den næste dag

sejlede vi for fulde sejl mod

Gjøl. Vi var blevet advaret om

stærk strøm ved Egholm, men

på udturen havde vi ikke haft

problemer. Pludselig lystrede

roret ikke og vi blev trukket

ind mod på lavt grund.

Underlig fornemmelse at stå at

dreje på rattet og at der ikke

skete noget. Strømmens

kræfter var simpelt hen

stærkere. Vi stod på grund.

Vi prøvede det gamle kneb,

med at lægge båden ned for

fulde sejl + motorkraft og den

12

bevægede sig da også lidt,

men fri kunne vi ikke komme.

Til alt held kom der et kvarter

efter en lille motorbåd forbi,

som trak os fri, så vi kunne

forsætte. Vi mødte ham senere

ved Ålborg, da vi lå og

ventede på, at bilbroen skulle

åbne. Vi langede et par kolde

dåseøl over til ham i et net,

som tak for hjælpen.

Inden vi nåede Gjøl var det

blæst op og ved anduvningen

kom prædikestolen ind og

”kyssede” molen.

I et hus tæt ved havnen havde

en kvinde fra Kastrup slået sig

ned med sin familie. Hun

havde lidt loppemarked i et

lille anneks til huset. Hun var

opvokset ikke langt fra , hvor

vi boede. (Det er sjovt så lille

verden er nogle gange) Jeg

købte for resten et jernkors

hos hende, som jeg desværre

lige har sat på vores kats grav

i november måned. Vi havde

regnet med at den ikke ville

overleve vinteren, men den

blev trods alt 17 år gammel og

havde haft et godt liv.

Op ad formiddagen stak vi

afsted og nåede Hals ved

14.30 tiden. Vi fik en god


plads i læ af deres klubhus.

Om aftenen var vi oppe i deres

klublokaler på 1. sal og se

kapsejlads fra 1. parket.

Sikken et syn!

Kl. 6.30 den næste morgen

stak vi fra Hals.

Bestemmelsesstedet var

Vesterø på Læsø, som vi

nåede kl. 12.oo. (lige til

frokost), vi havde bidevind det

meste af turen.

Vi fik igen en god plads ved

den gamle mole og tog en

velfortjent dukkert ved

stranden lige ved siden af

havnen.

Vi blev på Læsø 2 dage og så

bl.a. deres saltsyderier, det

gamle udsigtstårn inde midt på

13

øen, samt en firlænget gård

(med tangtag) fra 1600.

Gården var omdannet til et

slags frilandsmuseum og

meget velbevaret. Det var

skønt at få rørt benene på

vores cykler.

Vi bliver mere og mere glade

for de cykler, især når vi har

sejlet meget og ikke fået rørt

kroppen så meget.

Kl. 4.45 tøffede vi stille ud af

havnen, satte sejl og så solen

stå op bag ved Læsø. Vi skulle

stik syd til Anholt, men vinden

var ret for os. Vores GPS

havde ikke virket hele

sæsonen, så vi krydsede ned

mod Anholt med nogle

gevaldige kryds på 1 til 2

timer længde.

Efter 11 timer sejlads fik vi

øje på Anholt (et øjeblik

troede vi at vi havde passeret

den) og startede motoren, hev

sejlene ned og styrede mod

havnen. Men strømmen var

stærk , så det gik meget

langsomt. Op med kludene

igen og krydse videre ind mod

havnen. Ifølge logen var vi

inde kl 18.45, pyha, en lang

dag!


Vi blev på Anholt i 2 dage og

nød det dejlige vejr med

badning ved den pragtfulde

strand lige ved siden af

havnen. Om aftenen tændte

havnefogeden op i

fællesgrillen og vi spiste i

selskab med de andre sejlere.

En nat hørte vi nogle unge,

svenske pojkar`s kåde

alfabrøl, der gjaldede fra

stranden, de var i gang med

natbadet i det salte vand.

Vi stak afsted lidt over 6 om

morgenen og havde en god tur

ned mod Øresund. Der var

godt nok ikke meget vind,

men det var fantastisk at se

Kattegat, næsten hel ”blik”.

Der kom dog lidt vind op af

dagen og lidt i 5 om

eftermiddagen anduvede vi

Snekkersten, hvor vi lagde os

uden på en fiskekutter. (den

eneste plads i havnen og tæt

på havneløbet) Vi havde den

dag da sejlet 74 sømil.

Om aftenen havde vi fået at

vide at der var en fiskebåd, der

skulle ud at fiske kl. 6 næste

morgen, så hvis vi ville ligge

på pladsen, skulle vi flytte os

inden kl.6.

14

Det var ikke noget problem, vi

stak bare ud af afsted kl.

5.30.(vi var ved at være i

træning med at komme tidligt

op)

Vi anduvede Kastrup Havn

tidligt på eftermiddagen og

ferien var slut. Vi havde da

været på farten i 19 dage og

havde sejlet 650 sømil. Vi

havde godt nok nogle dage

tilovers af vores ferie, men det

var rart med nogle dage

hjemme, til at vaske tøj, ordne

have, høste tomater fra

drivhus o.s.v. Jeg tror Mille

(vores kat) blev glad for at se

os.

Med sejlerhilsen Majbritt og

Lars.


Aktivitets kalender 2006

Træf i Kerteminde

Den 25 – 28/5

Den tyske Vindøklub har træf

i Ærøskøbing den 3 – 5/6

15

Træf i Frederiksværk den

14 – 16/7

Træf i Faaborg den 14 – 16/7


Træf Kastrup den 21 – 23 / 7

Træf Strib 21 – 23 / 7

16

Generalforsamling / Emne

Bogense

4-5 / 11


Køb og Salg:

Sælges: 4 stk.

sammenklappelige bådbukke.

Pris 1500,- kr

Bukkene har været anvendt til

Vindø32 (Langkølet båd)

Bukkene kan anvendes til

både som Great Dane,

Bandholm både og lignd.

Langkølede både m.

bådlængde 8-9 m.

17

Kontakt os på tlf. 46362133

eller mobil: 22305993

Asta og Peter


Opfordring fra

Kassereren

Vores nye kasserer Lars

Lademann er ved at opdatere

medlemsliste/E-mailadresser.

I den forbindelse bedes de

medlemmer som har en mail

adresse venligst sende Lars en

E-mail.

Det er jo meget lettere og

billigere at udsende

informationer via E-mails.

Lars´s Mail adresse er:

E-mail thelademanns@tele2adsl.dk

18


DANSK VINDØ KLUB

INDMELDELSES-

BLANKET

Navn: ...............................................................................

Adr.: .................................................................................

Postnr./by:........................................................................

Tlf.: ..................................................................................

Bådtype: Vindø ........................ Årgang: ....................................... Bygg

Årgang:……………………………..

Sejl nr.:. .................................... Bådnavn: ................................... ..................... ..

Bygge nr…………………………….

Hjemhavn: .............................................. ........................ ...................... Bro n

Bedes fremsendt til:

Lars Lademann

Adriansvej 19

2300 København S

32 52 01 21

E-mail thelademanns@tele2adsl.dk

19

Bådnavn:…………………………….

Bro nr………………………………..


Adresseliste:

Dansk Vindø Klub

Internet hjemmeside:

www.vindo.dk

E-mail pcras@get2net.dk

Formand

Per Rasmussen

Vænget18

3400 Hillerød

tlf: 48210236

E-mail: pcras@get2net.dk

Næstformand/

Hjemmesideholder

Mogens Andersen –

Hovedgaden 7c

4110 Borup

Tlf: 57522417

E-mail: scan.symatech@get2net.dk

Kasserer

Lars Lademann

Adriansvej 19

2300 København S

32 52 01 21

E-mail thelademanns@tele2adsl.dk

20

Bestyrer af idebank

Peter Valentin Hansen

Dunhammervej 4

4000 Roskilde

tlf: 46362133

Bladudvalg

Anders Christensen

Nybøl Nor 8

6400 Sønderborg

tlf: 74442078

E-mail ac@eucsyd.dk

Suppleant

Robert Tinghøj

Revisorer

Frank Jørgensen

Rantzausmindevej 165

5700 Svendborg

Tlf. 62218800

Jakob Døssing

Kongelysvej 19

2820Gentofte

Tlf. 39680969


Aktivitets kalender 2006

Træf i Kerteminde

Den 25 – 28/5

Den tyske Vindøklub har træf i

Ærøskøbing den 3 – 5/6

Træf i Frederiksværk den 14 – 16/7

Træf i Faaborg den 14 – 16/7

Træf Kastrup den 21 – 23 / 7

Træf Strib 21 – 23 / 7

More magazines by this user
Similar magazines