18.01.2022 Views

Program 2022 - Haveselskabet Nibe

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Nibe Kreds

PROGRAM

2022


FORORD

GODT NYTÅR – og velkommen til et

spændende og alsidigt HAVEÅR 2022.

Årets arrangementer består igen af Nibe kreds´ egne og arrangementer lavet i samarbejde

med de 5 kredse: Hammer Bakker, Hals, Aalborg, Midthimmerland og Nibe. Dertil kommer

plantemarkederne og CPH Garden og Åbne haver landet over.

Allerførst en stor tak for den opbakning bestyrelsen har oplevet i det forgangne år. Vi har

været glade for at se både medlemmer og ikke medlemmer til vores arrangementer:

• Generalforsamlingen i maj, hvor vi måtte aflyse oplæg af Vibeke og Ole om deres

haverum på Vandstedgård pga restriktioner. (De kommer i år)

• Forårshaverne Godensgård og Trilbakkegård.

• Potpourrihaven og kulturlandskabet i august i Sebbersund,

• Betonkurserne i september og oktober hos Mette i Sønderholm.

Men ikke mindst tak for opbakningen til vores plante/havemarked & 75års jubilæum. Det

blev så smuk en solskinsdag ved Skørbæk søpavillon med mange forskellige

stadeholdere, fine taler af Haveselskabets direktør Charlotte Garby og Ole Heide, Heides

planteskole, trompet- og guitarspil til sangene, et succesfuldt amerikansk lotteri og

kagebord med kaffe/the og drikke og et dejligt publikum.

I det kommende år skal vi opleve interessante haver i maj, juni, og august, vores

havemarked i Skørbæk søpavillon, kurser i haverelateret mosaik, beton og pileflet.

I samarbejdet med de 5 kredse skal vi til foredrag med havearkitekt Kjeld Slot, på besøg

hos Ny Vrå Energi og i Pastor Wøldikes Æblehave (Carsten ”Kortbuks” Hansen).

”Så er det ganske vist” - igennem 2-3 år har Haveselskabets bestyrelse og sekretariat

arbejdet med en ny struktur på landsplan. Januar 2008 skete en fusion imellem Det

kongelige danske Haveselskab (stiftet 1830), Det danske Haveselskab (stiftet 1900), Det

danske Haveselskab/Øerne (stiftet 1888) og Det jyske Haveselskab (stiftet 1873) til én

juridisk enhed, men fastholdt den dengang forskelligartede struktur på landsplan. Nu

ønskes en ny organisatorisk struktur som skal udfolde sig i årene 2022 – 2025. Hver

kommune bliver én afdeling med bestyrelse (Aalborg kommune), hvor der tilknyttes

bynære aktivitetsudvalg fra bl.a. Nibe, Hals og Hammerbakker. Midthimmerland går til

Støvring kommune. Hovedbestyrelsen og sekretariatet har opbakning til denne beslutning

– også fra herværende bestyrelse, da det vil give en ensartet struktur på landsplan.

På glædeligt havegensyn

Bente/ formand

2


PROGRAM FOR 2022

Et hurtigt overblikDato Arrangement Arrangeret af

8. februar Generalforsamling

Foredrag Vandstedgaard

Nibe Havekreds

30. marts Foredrag om haveanlægv/Kjeld Slot De 5 kredse*

2. & 3. april Mosaikkursus/ Inge Bøgel Nibe Kreds

5. maj Havevandring

Sebber StaMon og nabohave

Nibe Kreds

24. maj Besøg hos Ny Vrå Bioenergy De 5 kredse*

29.maj

Plantemarked

Skørbæk Søpavillon

Nibe Kreds

19. juni Havevandring i Tostrup Nibe Kreds

Maj, juni,

august

13. & 14.

august

Havemarkeder

Haveselskabets havefesMval

Nibe Havekreds*

Haveselskabet

28. august Havevandring hos Thranes Keramik Nibe Kreds

10. & 11.

september

Betonkursus/ Ege Bech

Nibe Havekreds

25. september Besøg i Pastor Wøldikes have De 5 kredse*

4. november Pilefletkursus/ Rie Carstens Nibe Havekreds

* De 5 kredse: Samarbejde mellem Hammerbakker, Hals, Aalborg, Midthimmerland og Nibe.

Vedrørende COVID-19 situationen – hold venligst øje med Nibe Havekreds’ hjemmeside

(WWW.HAVESELSKABET.DK/NIBE) for seneste status /eventuelle ændringer for det enkelte

arrangement.

3


8. februar ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2022

Vibeke Gaard og Ole Christensen holder foredrag med billeder om deres skønne

Vandstedgaard, som er en oase i fjordlandskabet. Her smelter de forskellige

haverum, væksthus, skulpturer og arkitektur sammen med søer, træer og

landskabet.

Dagsorden if. vedtægterne.

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for 2021

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

4. Forelæggelse af kredsens aktivitetsplan og budget for 2022

5. Indkomne forslag fra medlemmer og/eller bestyrelse

indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen

6. Valg til bestyrelsen:

• Lotte Vig Wulff og Ellinor Wolff udtrådte af bestyrelsen henholdsvis juni og

oktober 2021 begge valgt til 8.2.22. Mette Andreasen, 1.supl. og Anne Marie

Ambrosius, 2.supl. indtrådte i bestyrelsen. Begge ønsker genvalg.

Annie Thomassen ønsker ikke at fortsætte sin valgperiode ud til februar 2023.

Derfor valg af 1 bestyrelsesmedlem.

• Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

• Valg af revisorer.

7. Eventuelt. Haveselskabet Nibe kreds er vært med kaffe/the og kage.

Hvornår Hvor Tilmelding Pris

8. februar 2022

Kl 19.00

4

Huset, Grønnegade 29,

9240 Nibe

Ingen

Evt. restrikMoner p.gr. af Covid-19

GRATIS


30. marts FOREDRAG

Haveanlæg v/Kjeld Slot

En skønsom og munter haveaften med landskabsarkitekt Kjeld Slot, der fortæller

om forskellige haveanlæg og havetyper.

Landskabsarkitekt Kjeld Slot, er kendt for sine karakterfulde haveanlæg, der ligger i

mellemrummet mellem den moderne og den klassiske have.

I et billedforedrag tages tilhørerne med på små guidede haveture og der berettes om,

hvorledes nutid og fortid kobles sammen i flere af de haveanlæg, han har formgivet de

senere år.

Der er både små og store haveanlæg, landhaver og forskellige tematiserede haver.

Fælles for alle beplantningerne, der anvendes i en evig vekslen mellem de naturalistiske,

fritvoksende vækster, og legen med de mere styrede geometriske, formfaste

planteelementer.

Hvornår Hvor Tilmelding/Kontakt Senest Pris

30.marts

19-21

Strandvejen 19

Eventsalen i Fokushuset

Aalborg

Kirsten Bengtson

✆ 20136992

29. marts 100/150

5


2. og 3. april MOSAIKKURSUS

Inge Bøgel / Sebbersund

• Har du lyst til at kreere farvestrålende havekunst?

• Har du en krukke, som kunne trænge til et makeover?

• Kunne du tænke dig at fremstille en unik trædeflise eller bordplade?

Så er muligheden der nu.

På kurset vil Inge Bøger Lassen indføre dig i mosaikkens farverige og mangfoldige

univers.

Inge er en erfaren underviser i mosaik, og du vil få lært grundlæggende teknikker og

arbejde med fliser, glas og porcelæn.

Der er plads til 14 deltagere, og kurset foregår i Dorrits havehus i Sebbersund.

Der er sørget for net, glasmosaiksten, farvede fliser, porcelæn, klæb, fuge og værktøj.

Forud for kurset får du mail med yderligere information om materialer mm.

Husk praktisk og varmt tøj og mad & drikke.

Haveselskabet Nibe Kreds er vært ved kaffe og morgenbrød begge kursusdage.

Hvornår Hvor Bindende 8lmelding Senest Pris

2. april 10 - 15

3. april 10-14

Fælledvej 10,

Sebbersund.

9240 Nibe

Dorrit Wassermeier

✆ 6046 6566

✉ dwassermeier@gmail.com

Medlemmer: 1/3

Andre : 1/3 Ml 6/3

200 + 150mat.

275 + 150 mat

6


5. maj. HAVEVANDRING

Sebber station og nabohave

Årets første havevandring

Vi skal besøge 2 smukke veletablerede haver.

Vi mødes hos Asger og Birgith i Sebber gamle station og går dernæst til nabohaven, hvor

Kurt og Karen Margrethe Møller bor.

Vi skal opleve foråret med anemoner og dorthealiljer og se de forskellige sorter af buske

og træer, som der er i ældre haver. Haver hvor man føler sig velkommen , hvor der er

plads til ophold og leg på græsplænen.

Fra den ene have er der en storslået

udsigt til Limfjorden.

Den anden have er gennembrudt af den

naturskønne cykelsti (gamle jernbane).

Haveselskabet Nibe kreds er vært med kaffe/the og kage.

Hvornår Hvor Kontakt Pris

5. maj Sebbersund staMon

Korsrisvej 7

Anne Marie Ambrosius

✆ 21721036

✉ amanavet@gmail.com

40 kr

7


24. maj BESØG

Ny Vrå Bioenergy.

Rundvisning m.m. på Ny Vrå - fra kartoffeldyrkning til produktion af økologiske

vækstmedier uden brug af spagnum.

Iværksætterne og idéudviklerne på Ny Vrå Bioenergy har sagt ja til at få besøg af

Haveselskabets 5 kredse i Aalborg Kommune og der venter en yderst spændende

aften.

Igennem de seneste år er produktionen lagt om og mange initiativer er på vej. Anders og

Lise vil fortælle og vise, hvorledes man nu bl. a. udvikler pil, så det kan anvendes i vores

haver. Hele produktionen er økologisk og der er stor fokus på biodiversitet.

Man vil bl.a. komme ind på følgende:

• Pilekompost – en fortælling om produktion af moderne vækstmedier

• No Dig Garden – anvendelse af kompost i køkkenhave, højbede m.m.

• Ramial-metoden – pileflis til jordforbedring. Hvorfor og hvordan.

Den 800 m2 store butik har åbent med salg af alt indenfor fletkurve, haveartikler, pil,

værktøj m.m.

Selvfølgelig har vi kaffen og kagen med.

I medbringer interessen, spørgelysten og måske lidt til indkøb.

Husk gerne eget krus.

Hvornår Hvor Tilmelding/Kontakt Senest Pris

24.maj

18.30-21

Gl. Vråvej 31

9382 Tylstrup

Helga Hald

✆ 40152136

22.maj 50/100

8


29. MAJ HAVEMARKED

Skørbæk Søpavillon

Efter opmuntrende erfaringer afholder vi plante/havemarked for 4. gang i de

smukkeste rammer ved Skørbæk sø og Søpavillon.

Der bliver mange spændende stader med sommerblomster, stauder, træer, krydderurter,

tomatplanter, keramik, zink, jern m.m. og amerikansk lotteri.

Få en stand: Her kan du sælge fra egen avl, aflæggere, bøger og andre haverelaterede

ting.

Dette kræver tilmelding.

Havelopper. Du kan også få en stand til salg af gamle haveredskaber eller andet

haverelateret genbrug og bøger.

Husk tilmelding.

I Søpavillonen kan købes boller og kage, kaffe og the – og her kan man også købe lodder

til amerikansk lotteri med flotte gevinster fra vores mange sponsorer.

Tilmeldte stader offentliggøres på Facebook og hjemmesiden i løbet af foråret.

Alle er velkommen

Hvornår Hvor Tilmelding/Kontakt Senest Pris

29. maj

Kl. 10– 14

Skørbæk søpavillon ,

Halkærvej 81, D 9240

Nibe

Bente Kragh

✆ 20412462

✉ kraghchr@post3.tele.dk

20.05 GraMs

9


Stemningsbilleder fra en

solrig og festlig

jubilæumsdag.

Haveselskabet Nibe Kreds

75 år - hurraaaa

10


11


19. juni HAVEVANDRING

To haver i Tostrup

Tostrup landsby er udstykket i husmandsbrug fra St. Restrup Herregård i 1897, og i

flere mindre landbrug i 1912.

Området gennemstrømmes af Hasseris Å.

Vi skal opleve sommerens første blomstring i de gamle haver, der er tilpasset og

udvidet af de nye generationer, der nu ejer haverne.

Have 1: Tostrupvej 173 ejes af Susanne.

Den ældste del af huset stammer tilbage fra

udstykningen i slutningen af 1800tallet.

Susanne har i flere år boet i England og

hendes tilgang til have er inspireret af de

engelske cottagehaver, som er kendetegnet

ved opdelte haverum med natur imellem og

med opmærksomhed på

farvesammensætninger.

I drivhuset forkultiverer hun stauder og

sommerblomster.

På matriklen er der egen sø med andehus og

ællinger og med Hasseris Å som grænse.

Ren idyl.

12


Have 2: Tostrupvej 160 ejes af Lone og

hendes mand. Det er en mindre

landboejendom med en stor landbohave,

frugthave, gårdsplads, blomsterhave og et

smukt selvbygget orangeri og sidst men

ikke mindst egen skov, som flittigt bruges

af familien og deres børn. Lones

stemningsfulde have har hun og hendes

mand gjort personlig med den flora, som

de holder af og ønsker sig i haven på trods

af råd søgt hos fagkundskab.

Haveselskabet Nibe kreds er vært med

kaffe/the og kage, som nydes i have 2.

Hvornår Hvor Tilmelding/Kontakt Senest Pris

19. juni Tostrupvej 173

Tostrupvej 160

9240 Nibe

Bente Kragh

✆ 20412462

✉ kraghchr@post3.tele.dk

15. juni 35/40

13


30. juni - 3. juli CPH GARDEN

Ballerup

Danmarks største haveshow

Velkommen til 4 festlige havedage med 8 showhaver, 100 foredrag og workshops,

spændende stande med planter og grej til livet i haven.

CPH Garden afvikles i Ballerup fra den 30. juni til den 3. juli 2022. Der er åbent alle

dage fra kl. 10-18.

Køb din billet allerede nu - EARLYBIRD - frem til 1. februar koster billetter kr. 150 for

medlemmer af Haveselskabet - og efter 1. feb. koster billetten 200 kr. for medlemmer og

250 kr. for andre.

Det vil også være muligt at købe en partout billet til kr. 400 for alle dage for medlemmer og

kr. 500 for andre.

Den 1. februar vil hele det store aktivitetsprogram med over 100 foredrag og workshops

også være klar.

I kan godt glæde jer, vi har samlet det bedste program med gæster fra ind- og udland.

14


Maj- august

HAVEMARKEDER

De 5 kredse

Dato Kreds Hvor Link

7. maj Midthimmerland

Terndrup apotek

Hadsundvej 7,

heps://haveselskabet.dk/

midthimmerland

21. maj Brønderslev Rhododendronparken

Hedelund

heps://haveselskabet.dk/

broenderslev

29. maj Nibe Skørbæk Søpavillon heps://haveselskabet.dk/

nibe

11. juni

Kl 10-15 Aalborg Østre Anlæg heps://haveselskabet.dk/

aalborg

13. august Brønderslev Rhododendronparken heps://haveselskabet.dk/

broenderslev

14. august Hals Vester Hassing Bypark heps://haveselskabet.dk/

hals

heps://haveselskabet.dk/

3. september Midthimmerland Hobrovej 53, Støvring

Bag Brugsen

midthimmerland

15


13. & 14. august HAVESELSKABETS HAVEFESTIVAL

Hele landet

Medlemmer af Haveselskabet kan åbne deres haver under havefestivallen til stor

glæde og inspiration for alle haveinteresserede.

Der er mange forskellige måder at dyrke haver på - netop derfor er det så interessant at

komme på besøg, når der er havefestival og havefolket åbner havelågerne.

Det er ikke en konkurrence om at kunne vise den smukkeste have, den bedst indrettede

have, den mest trendy have, den mest kunstfærdige have, den mest frodige have, den

mest farverige have eller den vildeste have.

Det handler om at dele glæden ved havelivet.

På haveselskabet.dk/havefestival kan man se, hvilke haver der holder åbent og i hvilket

tidsrum. Man kan også se, om der er salg af planter og andre haverelaterede ting.

Selv om du ikke er medlem af Haveselskabet, er du meget velkommen til at besøge

alle de åbne haver.

Hvornår Hvor Informa8on

13. & 14. august Hele landet haveselskabet.dk/havefesMval

16


28. august HAVEVANDRING

Thranes Galleri

Denne søndag eftermiddag skal vi helt ud til Næsby ved Limfjorden.

Der er rig mulighed for en dejlig tur langs fjorden før eller efter havevandringen.

Vi skal på spændende havevandring i en

romantisk have, som ligger i tilknytning til

galleri og keramikværksted.

Her bor keramiker Berit Thrane og hendes

mand Idar Olafsen.

Haven blev påbegyndt i 2016 og er stadig under tilblivelse, og man er

ikke i tvivl om, at her bor en kunstner.

Den er anlagt med forskellige rum, fyldt med roser, stauder og

sommerblomster og med Berits egne kunstværker og fra andre norske

og danske kunstnere. Der er også lagt vægt på, at både fugle, insekter,

frøer, fisk og ikke mindst humor trives.

Haveselskabet Nibe kreds er vært med kaffe/the og kage,

Hvornår Hvor Kontakt Pris

28. august

kl. 16 - 18

Thranes Galleri

Rønbjergvej 77

Dorrit Wassermeier

✆ 6046 6566

✉ dwassermeier@gmail.com

40 kr.

17


10. OG 11. september BETONKURSUS

Ege Bech

Vi bliver aldrig trætte af beton.

Der er næsten ingen grænser for, hvilke flotte kreationer man kan lave til haven.

Derfor bliver det igen muligt at komme på betonkursus.

Ege har stor erfaring med beton, og på kurset øser han ud af sin viden og kunnen og er

meget inspirerende. Man kan faktisk få alle ens beton-ønsker opfyldt.

Mette og Mettes mand i Sønderholm har gjort laden klar til hyggelige og kreative

udfoldelser.

Til kurset er der sørget for materialer, forskelligartede former og forud for kurset får du mail

med yderligere information.

Kurset henvender sig både til øvede og nybegyndere.

Husk praktisk og varmt tøj og mad & drikke.

Nibe Havekreds er vært ved kaffe & morgenbrød

Hvornår Hvor Bindende 8lmelding Senest Pris

10. & 11.

September

Sønderholm Hedevej 9

9240 Nibe

Meee Ørbæk Andreasen

✆ 28810111

✉ meeeoerbaek@gmail.com

03.09 Kr. 200,00

Kr. 300,00

+ 100 materiale

18


25. september FOREDRAG

Karsten Kortbuks Hansen

Besøg i Pastor Wøldikes Æblehave I Øster Hornum. Æblehaven blev anlagt i

tiden efter 1860.

Karsten "Kortbuks" Hansen, som for mange vil være kendt fra TV, foredrag og som et stort

naturmenneske, vil denne eftermiddag tage os med igennem denne spændende have og

hele dens historie, fortælle om æblesorterne og der er selvfølgelig smagsprøver.

Hele arrangementet foregår udendørs og kaffen/teen m.m. serveres i haven.

Medbring egen kop/krus, børn og børnebørn, naboer m. fl. og godt humør - for det bliver

en fornøjelse at høre Karsten fortælle.

Hvornår Hvor Kontakt Pris

25. september

Kl. 13.30 - 16

Harrildvej v/kirken

Øster Hornum

9530 Støvring

Helga Hald

✆ 14152136

✉ idehaven@idehaven.net

Voksne 75kr

Børn 50 kr

19


4. november PILEFLETKURSUS

Rie Carstens

Tidligere på året har vi haft mulighed for at besøge virksomheden Ny Vraa,

Bioergi I/S, hvor vi har hørt om de mange muligheder for brug af pil: Dyrkning af

energipil, jagtpile, buejagt, pileflethegn, pileflis til afdækning af havebede – og

pileflet.

Denne aften skal vi prøve kunsten at flette i pil i

vinter/julestemning hos Rie Carstens. Rie vil med sin store

erfaring bistå os med at lave modeller, som man kan nå på en

aften.

Får man blod/pil på tanden, er der mulighed for yderligere

kurser.

Vi kan være 10 personer på holdet.

Tilmelding sker efter først til mølle-princippet.

Haveselskabet Nibe kreds er vært med kaffe/the og kage

Hvornår Hvor Tilmelding/Kontakt Senest Pris

4. november

Kl. 18 - 22

Bjerglundsvej 32,

st. Restrup

Bente Kragh

✆ 20412462

✉ kraghchr@post3.tele.dk

26.10 Ml./ 200 kr

Ik.ml./225 kr

20


Bestyrelsen

Nibe Havekreds

januar 2021

Bente Kragh Formand 20412462 kraghchr@post3.tele.dk

Meee Andreasen Næsiormand 28810111 meeeoerbaek@gmail.com

Annie Thomassen Kasserer annie.sol46@gmail.com

Dorrit Wassermeier Sekretær 60466566 dwassermeier@gmail.com

Anne Marie Ambrosius Bestyrelsesmedlem 21721036 amanavet@gmail.com

Kunne du tænke dig ...

... at hjælpe 8l ved nogle af vores arrangementer?

... at prøve at være en del af bestyrelsesarbejdet i din lokale havekreds?

Vi synes selv, at det er ret givende og sjovt at være en del af teamet, der

sammensæeer vores årlige program, samarbejder med andre kredse, hjælper Ml ved

arrangementer, møder andre medlemmer og meget andets spændendeDet er sjovt

at møde andre med samme interesse ( og jo - der er andre, der er lige så nørdet ) ,

man bliver inspireret, man overraskes, man udvider sin kreaMvitet og horisont...

Tænk over det – og kontakt os på nibe@haveselskabet.dk

De bedste hilsner

fra

bestyrelsen

21


TAK TIL VORE GAVMILDE SPONSORER

Blomsterpigen, Nibe

Bog & Idé Nibe

By Froberg, Nibe

Villa C, Nibe

DitUnik, Nibe

Kill Wine, Nibe

Tøjhuset, Nibe

Superbrugsen, Nibe

Nibe Tømmerhandel

GROHE Danmark

Høivang Planter, Frejlev

Krukkefruerne.dk

Zenna Kjeldbjerg, Sebbersund

Min Købmand, Farstrup

Min Købmand, Vegger

Salon Hårnålen, Vegger

Staudeengen, Gundersted

Thybominde Stauder, Gandrup

22


Find os også på:

www.haveselskabet.dk/nibe

Tag din nabo, ven eller veninde med under

armen til et af vores arrangementer.

Vi har altid lidt smagsprøver med.

Giv os et ”synes godt om” på Facebook.

Så følger du med i vores arrangementer & billeder.

Her linker vi også gode ideer m.m.

Søg på Nibe Havekreds – en del af haveselskabet

Alle er velkommen Ml vores arrangementer!

(både Medlemmer / Ikke Medlemmer)

23


24

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!