Guide til oplevelsesbaseret forretningsudvikling

visitnordsjaelland

Guide til

oplevelsesbaseret

forretningsudvikling

Udarbejdet af Seismonaut for VisitNordsjælland

December 2021


Billede fra Gribskov Går Sammen - en af aktørerne bag Nordsjællands Vandrefestival. Øvrige samarbejdspartnere er DGI, Esrum Kloster & Møllegård, foreningen Esrum-Tisvildevejen, Gribskov Kommune og VisitNordsjælland. Foto: Daniel Villadsen Photography 2


Indhold

Introduktion: Oplevelsesbaseret

forretningsudvikling

Idéudvikling

Værditilbud

Test idéen

Samarbejde og organisering

Salgs- og booking setup

Forretningsplan

Cases: Seks nye oplevelser i

Nationalpark Kongernes

Nordsjælland

5

7

11

15

18

21

25

31

3


Kolofon

December 2021

Denne guide er udarbejdet af

Seismonaut for VisitNordsjælland.

Guiden bygger på erfaringer fra

innovationsforløbet Turismeudvikling

i Nationalpark Kongernes Nordsjælland,

som fandt sted i 2020-2021.

Guiden rummer gode råd og værktøjer

til dig, som arbejder med turisme og

oplevelser i og omkring

nationalparken.

Billede fra Gastrominoen, som er en full service gastronomisk cykeltur med gastro-stops i det nordsjællandske. Foto: yellowwhatphoto, Martin Paldan. 4


Introduktion

Oplevelsesbaseret

forretningsudvikling

I Nationalpark Kongernes Nordsjælland tegner der sig et nyt

oplevelseslandskab, som skal tiltrække flere gæster til

Nationalparken. Med VisitNordsjællands innovationsforløb

”Turismeudvikling i Nationalpark Kongernes Nordsjælland”

gik startskuddet i 2020-2021 til at udvikle nye, stærke

oplevelseskoncepter med et bæredygtigt afsæt. De skal være

med til at styrke parkens oplevelsestilbud til gavn for

borgere, erhvervslivet og turisterne.

Men der er stadig plads til flere oplevelser i Nationalparken.

Har du en idé, som venter på at se dagens lys? Eller har du

mod på at udvikle din forretning, men mangler inspirationen

til at gå igang?

Dette er en guide, som hjælper dig på vej. En guide til

oplevelsesbaseret forretningsudvikling. Alle eksempler og

redskaber i guiden handler om at skabe unikke og

mindeværdige oplevelser for gæsterne - til gavn for din

forretning og for Nationalparken som helhed. For det er

naturligvis afgørende, at de nye oplevelser understøtter

Nationalparkens unikke kultur og natur. Heri ligger

meningen med begrebet om oplevelser med et bæredygtigt

afsæt.

Guiden rummer inspiration og værktøjer til idéudvikling,

værditilbud, test, forretningsmodel, budget, udviklingsplan,

organisering samt salgs- og booking setup.

Guiden er skabt med afsæt i et innovationsforløb, hvor et

væld af lokale attraktioner, iværksættere, foreninger, overnatningssteder,

virksomheder og ildsjæle har udviklet og prøvet

kræfter med forretningsudvikling.

Denne guide er en kondenseret udgave af innovationsforløbet.

En bouillonterning, om du vil, kogt helt ind til

essensen. Vi håber, at guiden kan inspirere dig til at tage

skridtet og udvikle endnu flere bæredygtige oplevelsesprodukter

i Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

God fornøjelse!

5


Introduktion

Fra 537 idéer til seks projekter

Innovationsforløbet blev indledt med en

stor kollektiv idéudvikling. Hele 537 idéer

kom på bordet over tre dage med masser

af entusiastiske deltagere. Vi takker alle,

som var med til at gøre dagene

inspirerende og frugtbare.

Efter idéudviklingen blev seks idéer

udvalgt af projektets styregruppe til at få

yderligere assistance og sparring fra

faglige eksperter. De seks nye oplevelseskoncepter

har nu set dagens lys. På side

31 kan du få en forsmag på dem.

Innovationsforløbet blev tilrettelagt og

faciliteret af Seismonaut i samarbejde

med Idea & Daughters og Further.

Foto fra Vilde Middage, som afholdes af sanketure.dk.

6

6


Step 1.

Idéudvikling


Step 1.

Idéudvikling

Hvordan får du en god idé?

“Idéer er som heste… Hvis man

kun har en enkelt, vil man altid

synes, at den løber hurtigt.

Men hvis man har en hel flok,

kan man afgøre, hvilken én der

er hurtigst.”

Theis Dinesen

Idea & Daughters

Den gode idé kan opstå i badet, når du lægger dig til at sove

eller på cyklen på vej til arbejde. Men den kan også trænes til

at opstå, når du gerne vil have den. Idéer er nemlig ikke så

mystiske igen. De kan sagtens hjælpes lidt på vej. Kodeordet

er at starte med få mange idéer. Når man har en hel masse

idéer kan de sammenlignes, kombineres eller knopskyde til

helt nye og bedre idéer. Og det er dét, du skal gå efter.

Her er et bud på, hvordan du gør.


Nedfæld så mange idéer, som overhovedet muligt

på 5 minutter. Du kan med fordel bruge idéarket

fra værktøjskassen Skab oplevelser til at nedfælde

idéerne. Én idé pr. ark! Vær ikke kritisk eller

realistisk. Byd alle idéer velkomne. I første omgang

handler det om kvantitet fremfor kvalitet. Alt over

10-15 idéer på 5 minutter er godt - alt andet er for

lidt. Forcerer du 20 idéer kan du snuppe en

flødebolle i belønning.Når er kommet op med et hav af idéer, skal du til

at udvælge den eller de idé(er), du synes bedst om.

Spørg dig selv, hvad der gør ideerne særligt gode og

appellerende. Hold muligheden åben for at

kombinere elementer fra forskellige idéer til helt

nye idéer. Gentag evt. processen fra step 1.

Nu har du “sammenlignet hestene” (jf. citatet til

venstre), og du kan begynde at se, hvilken idé i din

fold, som faktisk er den bedste. Det er nu tid til at

kvalificere idéen ved at lære dens styrker og

svagheder at kende og begynde at definere, hvad

du vil stille op med idéen. Her kan du gøre brug af

SMS-arket fra førnævnte redskabskasse til at

overveje, hvilke styrker, muligheder og svagheder

dine idéer rummer.

Når du har kvalificeret din idé skal den

videreudvikles og konkretiseres. Følg de næste

steps i guiden, og du er allerede godt på vej!

8


Tip!

Hvis du allerede har et produkt eller en idé, som du gerne

videreudvikle på, kan du overveje, hvordan du kan udvide

produktet eller idéen - også hvis det betyder, at du bevæger

dig ud af din komfortzone.

Kan du f.eks. udvide din målgruppe til også at omfatte

erhvervsturister, seniorer, skoleklasser, børn eller familier på

tværs af generationer?

Du kan også overveje at udvide din sæson. Tag hul på

skulder- og vintersæsonen og tænk i nye tilbud, som kan

lokke sommergæsterne til et genbesøg om vinteren eller

omvendt.

Det kræver lidt nytænkning, for produktet kan sjældent være

det samme hele året rundt. Vind og vejr, højtider og mange

andre forhold skal tænkes med. Men lad det ikke være

begrænsninger, lad det være muligheder for idéudvikling!

Link til værktøjskassen: Skab oplevelser

9


Fra idé til forretningskoncept

Alle forretninger starter med en god idé. Men en god idé

bliver ikke automatisk til en god forretning.

Herunder er en liste med nogle basale elementer, du skal

have på plads, for at din idé kan realiseres som en forretning

- og ikke “blot” som noget, du brænder for. Du skal ikke

nødvendigvis kunne svare på det hele endnu, mens idéen er

helt spæd. Men se det som din mission at finde svar på de

følgende spørgsmål i dit arbejde med at omdanne idéen til et

forretningskoncept.Oplevelsen

Start med at lave en kort og fængende beskrivelse

af den oplevelse, du vil give din kunde. Tænk på

idéens wow-factor. Hvad er det, der skal få aviserne

til at skrive om dig?

Konkurrenterne

Hvis din idé er rigtig god, er der sikkert nogen, som

gør noget lignende et andet sted. Identificér hurtigt

dine konkurrenter og vurdér, hvad du kan lære af

dem, og hvordan du adskiller dig.


Målgruppe

Hvem er din primære målgruppe, og hvilke behov

tilgodeser dit produkt?

Markedsføring

Hvordan markedsføres projektet? Hvilke kanaler er

bedst at bruge?

Ressourcer

Hvem eller hvad mangler projektet? Tid, penge,

ejerskab, salgs- og bookingplatform, fysiske

rammer, kompetencer, samarbejdspartnere?

Pris og betalingsmodel

Hvad er prisen og betalingsmodellen? Hvordan og

hvornår betaler kunderne? Via pre-booking?

Betaling ved ankomst? Abonnement?

Medlemsskab? Vær realistisk i dine overvejelser.

Økonomi

Hvad er indtjeningspotentialet? Projektets

opstartsøkonomi? De løbende omkostninger?

OBS!

Du har måske brug for tilladelser

fra myndigheder, før at din idé kan

blive en realitet. Det kan også

være, at din idé kræver en dialog

med lokale borgere eller andre

berørte.

Overvej i din idéudvikling, om det

er tilfældet. Det kan ofte være

relevant, hvis du vil lave aktiviteter

i naturen, hvor der skal være

balance mellem benyttelse og

beskyttelse.

Se step 2 og 3 for inspiration til,

hvordan du kan komme videre.

10


Step 2.

Værditilbud


Step 2.

Værditilbud

Hvad er dit værditilbud til

gæsten?

Noget af det vigtigste for at få succes med dit produkt er at

få skabt et stærkt værditilbud, der matcher kundernes ønsker

og behov. Værditilbud lyder måske lidt teknisk, men det er

ganske simpelt: Hvad får din kunde ud af at købe dit

produkt?

Prøv at vige udenom de allermest overfladiske svar.

Eksempel: Hvis du sælger kaffe på en café, tænker du måske,

at det kunden får ud af at besøge dig er en kop kaffe. Det er

naturligvis rigtigt, men kunden får (i mange tilfælde) meget

mere end det. Det er måske samvær med veninden, et

afbræk i en travl hverdag, mulighed for at læse i en bog, eller

dét at blive set af andre (fysisk eller på Instagram). Svarene

kan være mange, når først du dykker ned i din kundes

inderste tanker, behov og motivationer.

Du kan lade dig inspirere af Business Model Canvas, som

består af en række byggesten til udviklingen af en forretningsmodel.

Vi zoomer her ind på Value Proposition Canvas

(værditilbud) og Customer Segments (kundeprofiler).

Dit produkt vil formentlig appellere til flere forskellige

kundeprofiler, og derfor skal du lave øvelsen flere gange.

Men start med at analysere værditilbuddet til dén

kundeprofil, som du regner med vil udgøre din første kunde.

Altså den kunde, du går efter at tiltrække først. Stil dig selv

følgende spørgsmål - og overvej dem grundigt. Brug kortet

på næste side til noter.
Behov: Hvad er det, kunden gerne vil opnå?

Eksempler: Ro, fordybelse, samvær, unikke

oplevelser, action/adrenalin, sundhed, læring,

socialt fællesskab, etc.

Motivation: Hvad vil gøre kunden glad?

Eksempler: Pris, komfort, tilgængelighed, lethed

(ingen besvær), fleksibilitet, god service, etc.

Demotivation: Hvad vil gøre kunden frustreret?

Eksempler: Pris, besvær, kø, corona-usikkerhed,

dårlige adgangsforhold, ingen parkering, dårligt

vejr, kedelig oplevelse, etc.

12


Inspiration

Brug kundeprofil-kortet til højre til at

skrive dine noter på.

Øvelsen handler om at sætte sig i

kundens sted og overveje, hvad det er

kunden gerne vil opnå, samt hvilke

parametre der i sidste ende vil være

mest afgørende for, om kunden vender

tomlen op eller ned til dit produkt.

Husk! Du har måske mange

forskellige målgrupper. Det kan derfor

være, at du skal gentage øvelsen og

lave flere kundeprofiler - én profil for

hver målgruppe.

Hent kundeprofil-kortet her.

13


Inspiration

Når du har udfyldt din kundeprofil,

kan du kaste dig over værdikortet til

højre.

Værdikortet kan hentes her.

Nu gælder det om at tage stilling til,

hvordan du kan imødekomme dine

kunders behov og motivationer, og

hvordan du samtidig kan tage hånd om

det, der demotiverer kunden.

Hele pointen med denne øvelse er at

blive bevidst om, at det er helt afgørende,

at der er et match mellem det, du

tilbyder, og det, dine kunder

efterspørger. Det er essensen af at

definere sit værditilbud.

Så langt så godt! Næste step er at teste

dine antagelser.

14


Step 3.

Test idéen


Step 3.

Test idéen

Hvordan tester du idéen?

Undervejs i step 1 og 2 har du gjort dig nogle forestillinger

om, hvordan dine potentielle kunder vil tage imod din

fantastiske idé. Det er et stort skridt i den rigtige retning,

men nu er det tid til at teste, om dine forestillinger holder

stik. Vær nysgerrig, og spørg dine potentielle kunder, om du

har forstået deres behov rigtigt, og om de er klar til at betale

for dit produkt.

Det kan også være, at din idé afhænger af, at du får nogle

særlige samarbejdspartnere med ombord, eller at en fond,

din bank eller en investor vil lege med. Måske er der også

myndigheder og tilladelser, du skal tage bestik af. Igen er det

en god idé at spørge de pågældende aktører om, hvad de

synes om din idé, og hvad der skal til, for at de vil være med.

Ved at stille disse spørgsmål får du et fingerpeg om, hvorvidt

din idé er realiserbar, og om kunderne efterspørger den. Det

er dét, som er essensen af at teste.

Du kan igen gøre brug af værktøjskassen Skab oplevelser.

Denne gang skal vi have fat i et testark og resultatark.

Når du udfylder testarket på næste side, skal du beslutte dig

for, hvad der skal testes, hvordan det skal testes, en testperiode

og hvad målet er med at udføre testen. Virker det

uoverskueligt? Frygt ej! Det behøver ikke være svært eller

tidskrævende.

Måske har du i forvejen nogle loyale kunder, der følger dig

på de sociale medier. Hvis ja, så er det oplagt at lave et

opslag, hvor du kort beskriver din nye idé og beder om

feedback. Der findes funktioner til at lave meningsmålinger

på Facebook og Instagram, som gør det mere appellerende

for dine følgere at svare dig. Hvis du ikke har en eksisterende

kundekreds eller følgere på sociale medier, kan du

række ud til grupper og netværk via LinkedIn, Facebook og

Instagram, hvor der findes repræsentanter for din målgruppe,

som sikkert med glæde vil give dig feedback.

Hvis dit produkt er et fysisk event eller lignende, kan du

måske afholde et prøvearrangement i mini-skala og benytte

anledningen til at forhøre dig om, hvad deltagerne ville

tænke om et lignende arrangement i en større skala.

16


Inspiration

Der findes talrige muligheder for at teste sit koncept i

større eller mindre skala. Det handler blot om at gå på

jagt i testarkene og vælge det eller de testformat(er), som

passer bedst til dit behov og dine ressourcer.

Når du har testet idéen, kan du bruge resultatarket til at

samle op og reflektere over, hvad der gik godt og hvad

der ikke lykkedes. Er der nogle vigtige inputs, der gør, at

du bør overveje at ændre nogle elementer ved dit

produkt?

Det at teste sit produkt er ikke en engangsforestilling. Det

er altid en god idé at føre en dialog med sine kunder og

samarbejdspartnere om deres skiftende behov.

Se værktøjskassen Skab oplevelser.

Opslaget øverst til højre er et eksempel på et testevent

udført af holdet bag konceptet “Nattero”.

17


Step 4.

Samarbejde og

organisering


Step 4.

Samarbejde og organisering

Hvordan organiserer I jer?

Indimellem vil dine testhandlinger vise, at idéen ikke var

holdbar. I så fald er det tilbage til step 2 - eller 1. Måske var

der en anden idé i din “hesteflok”, som også viste gode

takter?

I andre tilfælde vil testfasen føre til, at du bliver rigtig ivrig

for at komme igang. Der er ikke noget mere motiverende,

end at få god respons fra potentielle kunder og samarbejdspartnere.

Hvis det er der, du står, er du klar til at gøre idéen

til virkelighed!

Der er flere overvejelser, der nu kommer i spil.


Team: Har du det rette hold til at udføre alle

aspekter af idéen? Tænk helt praktisk på udførelsen

af alle opgaver i forbindelse med realiseringen af

idéen. For eksempel funding, tilladelser, etablering,

kommunikation og markedsføring, booking og

salg, oplevelsesdesign, service og værtskab, logistik,

teknik, mv. Alt efter karakteren af din idé, kan listen

over opgaver, der skal udføres være rigtig lang.


Ejerskab: Indimellem vil det vise sig, at du skal

alliere dig med en kreds af samarbejdspartnere for,

at alle aspekter af idéen kan løftes. I det tilfælde vil

I have brug for meget tidligt at have en samtale om

jeres gensidige forventninger. I samme ombæring

skal I drøfte, hvordan I fordeler ejerskabet til idéen

både rent juridisk og økonomisk, men også i forhold

til fordeling af byrder og ansvar.

Der kan være mange måder at organisere sig i et samarbejdsprojekt.

I kan starte med en fælles hensigtserklæring, som

beskriver, hvad I vil samarbejde om, og hvordan I vil fordele

roller, ansvar og ejerskab nu og på sigt. Det kan også være

muligt at stifte en forening. Eller måske har én af jer et

CVR-nummer i form af en virksomhed, en eksisterende

forening eller en anden organisation, som kan være “ejer” af

projektet. Jeres organisering kan blive meget afgørende for

jeres muligheder for eksempelvis at søge funding, tegne en

forsikring, ansætte servicepersonale osv. Og så er det rart at

have rene linjer - ikke mindst når der begynder at rulle

omsætning ind i kasseapparatet.

19


Inspiration

Forskellige idéer og projekter har forskellig

kompleksitet. Som tommelfingerregel bliver alting mere

komplekst, hvis I er flere forskellige aktører, som skal

samarbejde om at få idéen bragt til virkelighed. Det

betyder dog ikke, at det er dårligt at være flere ombord.

Tværtimod kan det være lige netop dét, der skal til, for

at idéen kan blive til virkelighed.

Det betyder blot, at I skal tage jeres forholdsregler og

afsætte god tid til at få jeres indbyrdes aftaler og

forpligtelser over for hinanden på plads.

Har I brug for rådgivning, er det oplagt at tage kontakt

til Erhvervshus Hovedstaden, som tilbyder

iværksætterrådgivning til idémagere i hele Region

Hovedstaden. Det er helt gratis.

Find mere information her.

20


Step 5.

Salgs- og booking

setup


Step 5.

Salgs- og bookingsetup

Hvordan sælger du oplevelsen?

Det er selvfølgelig helt essentielt at sikre, at kunden nemt

kan finde og købe dit produkt. Her er bookingplatforme

ofte et nødvendigt hjælpemiddel. Du skal igen forsøge at

sætte dig i kundens sted og lave en salgs- og bookingløsning,

som er nem og bekvem for kunden.

En klar fordel er at være synlig dér, hvor kunderne søger

inspiration. Og hvor er det så? Ja, det varierer naturligvis fra

målgruppe til målgruppe. Spørg dine kunder!

Der kan være tale om både fysiske og digitale medier - fra

trykte magasiner til rejseblogs, sociale medier, din egen

hjemmeside, visitorganisationens hjemmeside eller digitale

bookingplatforme som eksempelvis Airbnb, Tripadvisor,

Booking.com, www.Place2Book.com, www.GoTour.dk eller

www.truestory.dk. Der findes en del forskellige platforme -

gør dig selv en tjeneste, og se dine konkurrenter og kolleger

over skuldrene. Hvor annoncerer andre, som minder om

dig? Hvordan sælger de, og hvordan kan man booke?

Du kan blive godt hjulpet på vej af et booking-partnerskab

med en aktør, som allerede har trafik fra relevante gæster

samt en god digital infrastruktur. Det kunne f.eks. være et

større lokalt museum eller oplevelsesattraktion, som kunne

sælge dit produkt som et add-on. Det kræver selvfølgelig, at

I kan blive enige om vilkårene.

Til en start kan du stille dig selv følgende spørgsmål.

Har du brug for en integreret løsning på din egen

hjemmeside? Eller skal din booking foregå på en af

de store etablerede platforme?

Er dit salg drevet af sociale medier?

Har du brug for Rejsegarantifonden, fordi det er en

pakkerejse, hvor kunden f.eks. skal betale for

oplevelsen og overnatningen på forhånd?

Skal dit salgs- og bookingsetup være så billigt som

muligt, eller vil du betale lidt ekstra for

markedsføring også?

22


Step 5.

Salgs- og bookingsetup

Hvad kan et destinationsselskab

hjælpe med?

VisitNordsjælland

VisitNordsjælland tilbyder en professionel og velbesøgt

indgang for turister til destinationens mange oplevelser og

attraktioner. Det kan du blive en del af.

GuideDanmark

GuideDanmark er den fælles database for dansk turisme.

Databasen indeholder omkring 30.000 turistprodukter og er

en central del af visitdenmark.com. .
Markedsføring: VisitNordsjælland kan hjælpe dig

med at opnå synlighed både lokalt, nationalt eller

internationalt. Læs mere om VisitNordsjællands

forskellige ydelser og pakker her.

Bookingportal: VisitNordsjælland har en

bookingportal via BilletExpressen, som du kan

benytte helt gratis (din gæst betaler et gebyr på 10

kr. per billet). Med portalen får du hurtigt og let

sikret en professionel håndtering af booking,

betaling mv. Læs mere om, hvad du skal gøre her.

Rådgivning: Brug dit destinationsselskab som

sparringspartner ift. salg og synlighed og som

vejviser til de forskellige rådgivningstilbud og andre

ressourcer, der kan være relevante for dig.

Via GuideDanmark kan turister finde oplysninger om

overnatninger, attraktioner og oplevelser i hele Danmark.

Alle produkter er præsenteret med billeder og på tre sprog.

Databasen bruges mange andre steder end på

visitdenmark.com. Den bruges også på de fleste lokale

turismehjemmesider i Danmark. Mange andre bruger også

data fra GuideDanmark. Eksempelvis landsdækkende

sommerhusudlejere, som bruger data på deres egne

hjemmesider.

VisitNordsjælland kan hjælpe dig med at komme med i

databasen. Læs mere om, hvad du skal gøre her.

23


Inspiration

Her har vi samlet et par tips til synlighed og service på sociale

medier, som i nogle tilfælde kan være helt afgørende for at

tiltrække kunder.

Instagram

Facebook

Digital gæsteservice

Helt generelt skal du sørge for, at der går en lige

linje fra dine opslag på sociale medier til mulighed

for booking og køb.

Hvis du sælger fysiske produkter, kan du få gavn af

funktionen ‘Shopping’ på Instagrams app. Med

denne funktion kan du tagge dine produkter i dine

opslag og historier, så de får et lille prisskilt. Det

giver dine følgere klar besked om, at de kan købe de

produkter, du viser i opslaget, og med et enkelt klik

føres brugeren direkte ind i din webshop. Mere

simpelt bliver det ikke. Du kan også bruge ‘Se link i

bio’, som er blevet en fast vending på Instagram.

Link i bio betyder, at man henviser sine følgere til at

klikke på et link i profilens biografi, fordi det ikke er

muligt at have aktive links i en tekst i et opslag.

Hvis du er interesseret i at nå ud til en ny

målgruppe eller minde din eksisterende om, at du

eksisterer, kan du vælge at annoncere på sociale

medier. Gennem Facebooks annonceadministrator

(fungerer også til Instagram) kan du lave annoncer

med ret specifikke målgrupper eller ‘booste’ dine

eksisterende opslag, så de kommer ud til flere. Hvis

du ønsker at skabe dynamiske annoncer, kan du

også begive dig ud i Facebook Canvas.

Uanset salgs- og bookingsetup er det vigtigt, at

du prioriterer din digitale tilstedeværelse. Svar

(så vidt muligt) straks på alle digitale

henvendelser fra gæsterne. Det gælder alt fra

kommentarer på Facebook og Instagram til

anmeldelser på alskens platforme. Jo mere du

kan deltage i den samtale, brugerne fører med

og om dig digitalt, desto bedre.

Hurtig responstid tæller, for på internettet er

brugeren hurtigt videre. Det kræver dog

ressourcer at være til stede alle steder og hele

tiden, så indskrænk gerne din digitale service til

de vigtigste platforme og kanaler.

Husk, at det ikke kun er brugeren, du taler med,

som ser dine svar - mange andre læser med og

får et indtryk af dig ad denne vej.

24


Step 6.

Forretningsplan


Step 6.

Forretningsplan

Hvornår tjener du den

første krone?

En forretningsplan er kort sagt en beskrivelse af, hvordan du

tjener penge på din virksomhed. Den samler trådene fra dit

arbejde med at udvikle dit produkt, værditilbud og målgrupper,

samarbejde og organiseringsform samt salgs- og

booking-setup.

En forretningsplan fungerer som et planlægningsværktøj for

dig selv, og så kommer den også i spil, hvis du har behov for

at låne penge i banken eller søge ekstern finansiering hos

fonde, en investor eller lignende.

I forretningsplanen skal du blive helt konkret på økonomien.

Du skal kort sagt have styr på udgifter og indtægter. Der er

måske etableringsomkostninger i starten, og det kan kræve

investeringer at skabe synlighed og tiltrækning af de første

kunder. Derefter skal der gerne komme et tidspunkt, hvor

din (eller andres) investering lønner sig, og din forretning

begynder at tjene penge. Du skal have en realistisk og

kvalificeret vurdering af, hvornår det tidspunkt indtræffer. Et

godt gammeldags budget er, hvad du har brug for.

Prissætning og budget

Når du skal estimere din omsætning, skal du fastsætte en

prissætning af dit produkt/dine produkter og overveje, hvor

mange enheder du forventer af sælge på et år (brug dine

indsigter fra step 3 til at fastsætte pris og salgsmål). Du kan

gøre brug af skabelonen omsætning, som du finder på næste

side. Dernæst er du klar til at opstille et budget, hvor du

estimerer dine indtægter og udgifter. Her kan du gøre brug

af budgetskabelonen på næste side.

Udviklingsplan

Sidst, men ikke mindst kan en udviklingsplan også være et

godt værktøj til strategisk at planlægge, hvordan du ønsker at

udvikle din virksomhed over tid. Du kan for eksempel tage

udgangspunkt i en treårig periode og beslutte dig for en

række mål, som du gerne vil arbejde med at indfri. Det kan

være udvikling i antal gæster, selve gæsteoplevelsen,

markedsføring, organisering og bemanding, økonomi eller

samarbejdspartnere. Du kan blive inspireret af skabelonen

udviklingsplan, som du finder på side 29.

26


Inspiration - omsætning

Brug skabelonen til højre til at danne dig et

overblik over dine betalingsprodukter og

dit estimerede salg. Hvis du har mange

forskellige produkter, skal du lave en linje

for hvert af dem.

OBS! Det er oplagt at flytte overblikket

over i et Excel-ark, hvis du har det godt

med det. Skabelonen her er udviklet med

som et pædagogisk værktøj til at vise,

hvordan du kommer igang med at tænke i

en realistisk samlet indtjeningsmulighed for

dit produkt.

Lav evt. en oversigt over din forventning til

salget i år 1, 2 og 3 (se også s. 29).

Hent skabelonen her.

27


Inspiration

- budget

Brug skabelonen til højre til at danne dig et

overblik over dit samlede budget.

I modellen har vi indsat nogle eksempler

på indtægter og udgifter. Disse er blot til at

inspirere dig til at komme hele vejen rundt

om din økonomi.

Du skal naturligvis tilpasse posterne, så de

stemmer overens med dit produkt.

Hent skabelonen her.

28


Inspiration - udviklingsplan

Brug skabelonen til højre til at danne dig et

overblik over udviklingen af din samlede

forretning over tid.

I modellen har vi indsat nogle eksempler

på centrale parametre, som vil udvikle sig

over de første tre år, og som vil præge din

forretningsplan i forhold til indtægter,

udgifter, ressourcer mv.

Du skal naturligvis tilpasse rækkerne, så de

stemmer overens med dine planer.

Hent skabelonen her.

29


Step 6.

Kontaktoplysninger

Ræk ud efter hjælp!

VisitNordsjælland

Har du brug for råd og sparring om turisme generelt eller

om udvikling af oplevelser i Nordsjælland, er du altid

velkommen til at kontakte VisitNordsjælland. Find kontaktoplysninger

her.

Seismonaut

Indholdet i denne guide er udviklet af Seismonaut. Har du

spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Seismonaut.

Find kontaktoplysninger her.

Erhvervshus Hovedstaden

Husk også, at dit lokale erhvervshus altid har en dør åben.

Erhvervshus Hovedstaden tilbyder gratis sparring om

udvikling af din virksomhed. Find mere information her.

Virksomhedsguiden

Har du en forretningsudvikler eller iværksætter i maven, og

har denne guide givet dig appetit på mere?

Virksomhedsguiden kan hjælpe dig videre.

➔ Tjek, hvad virksomhedsguiden kan tilbyde dig her.

➔ Få hjælp til opstart af egen virksomhed her.

➔ Få hjælp og råd om finansiering her.

Iværksætter.dk

Iværksætter.dk samler en masse links på nettet, der er

relevante for iværksættere. Denne side kan virkelig spare dig

for mange timer med google-søgninger. Iværksætter.dk

udgives af Dansk Iværksætter Forening. Læs mere her.

30


Cases

Seks nye oplevelser i nationalparken

Luksus shelters ved Nivå Camping

På Nivå Camping har de udvidet deres

overnatningstilbud med nye luksus shelters.

Komforten er i top med tykke madrasser, lys og

indlagt strøm. Shelterne har en lille overdækket

terrasse, der er isoleret, så de holder regn, varme

og kulde ude for et optimalt indeklima. En unik

mulighed for at overnatte naturnært uden at give

kald på komforten.

www.nivaacamping.dk/shelter

Gastrominoen

Gastrominoen er en guidet cykel- eller vandretur

i nationalparken spækket med udsøgte

gastro-stops. Her er der mulighed for at møde de

lokale producenter og smage på deres unikke

produkter. Turen er full-service med leje af en

cykel samt unikke overnatningsmuligheder

undervejs.

www.facebook.com/gastrominoen

Nat i nord

Nat i nord er en række oplevelseskoncepter, der

på forskellig vis bruger de mørke timer (aften og

nat), som afsæt for nye oplevelser i naturen. Man

kan f.eks. vandre stille gennem skoven, mens

mørket sænker sig, og nattens lyde og dufte tager

over. Stilheden og mørket skærper sanserne og

får roen til at sænke sig. Turen afsluttes rundt om

bålet med et let måltid. Følg med på

www.needfornature.dk, www.groennesse.dk og på

www.nordsjaellandsnaturskole.dk

Natur gør godt

Natur gør godt tilbyder guidede ture med fokus

på mentale pauser i naturen. Konceptet byder på

en vifte af guidede vandreture med fokus på at

fremme den mentale, sociale og fysiske sundhed.

Deltagerne bliver undervejs introduceret til enkle

værktøjer og øvelser, der bringer ro og velvære.

www.facebook.com/naturgorgodt

Vilde middage

Vilde middage er en serie af udsøgte

madoplevelser i naturen baseret på de planter,

bær, nødder osv., man kan finde i det fri.

Gæsterne inviteres på sanketur, og efterfølgende

kan de nyde dagens høst i et lækkert måltid

tilberedt over bål. Bag idéen står Sanketure.dk,

der også tilbyder et hav af forskellige sanketure i

Nordsjælland.

www.sanketure.dk

Nordsjællands Vandrefestival

Nordsjællands Vandrefestival er et nyt

fyrtårnsevent, der samler og inspirerer mennesker

i alle aldre til at komme ud at gå og vandre. Gang

og vandring binder mennesker, landskaber og

fortællinger sammen og skaber øget fysisk- og

mental trivsel, uanset man er ung eller gammel,

går med familien, alene eller i fællesskab med

andre.

www.nordsjaellandsvandrefestival.dk

31


Udarbejdet af Seismonaut for VisitNordsjælland

www.seismonaut.com

December 2021

More magazines by this user
Similar magazines