Horsens i drift på rekordtid - Taxa 4x35

taxa.dk

Horsens i drift på rekordtid - Taxa 4x35

Årgang 38 / marts 2012

Horsens i drift

rekordtid

Læs mere pÅ side 4-5


INDHOLD

I dette nummer:

Side 3:

Leder

Side 4-5:

Horsens i drift rekordtid

Side 6:

Perfekt samarbejde med djævleøen

Side 7:

Kolding foran elektroniske trafikbøger

Side 8-9:

Hjælp jeg blev voldtaget af en kvinde

KONTAKT

Sammenslutningen TAXA 4x35

Rosenlunds Allé 8 * 2720 Vanløse

Bestyrelsesformand

Leif Hytten : formand@taxa4x35.dk 3530 9144

Træffes mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 12—14

TAXA 4x35

Rosenlunds Allé 8 * 2720 Vanløse

Administrationen 35 35 90 01 / Fax: 35 30 91 71

Åbningstider: mandag - torsdag: kl. 08.30 - 15 fredag: kl. 10 - 14

Adm. Direktør

Niels Kaae niels.kaae@taxa.dk 3530 9125

Sekretariat

Annette Jensen annette.jensen@taxa.dk 3530 9143

Økonomi & Personale:

Kim Marsengo kim.marsengo@taxa.dk 3530 9134

Jørgen Hertz jorgen.hertz@taxa.dk 2933 2045

Forretningsudvikling

Jeppe Larsen jeppe.larsen@taxa.dk 2022 5039

Projektleder

Christian Rohmann christian.rohmann@taxa.dk 3530 9133

HR & Løn

Vibeke Hansen vibeke.hansen@taxa.dk 3530 9138

Salg og Marketing

Jonas Schmidt jonas.schmidt@taxa.dk 3530 9126

Niels-Erik Friedrich niels.friedrich@taxa.dk 2779 1243

Cecilla Campora cecilla.campora@taxa.dk 3530 9114

BESTYRELSE

Leif Hytten (formand) 1-0089

Hans-Jørgen Bøgfeldt 1-1661

Mohammad Aslam 1-1139

Helge Poulsen 1-0044

Sheikh Wasim Ahmed 1-0181

Mehmet Kucuk Avci 1-1051

Bent Donner 1-1086

Per Dalskov Extern

Torben Svanberg Extern

2 | 03 . 1 2

Side 10:

Flyt til nyt

Side 11

Fair play i trængslen

Side 12-13:

Fokus fejlture

Side 14

TAXAtøj – mangler du stadigvæk at købe?

Side 16:

CO 2 -feberen raser

Side 17:

Læserbrev og Det er så yndigt at følges ad

TRAFIKUDVALG

Muhammad Aslam (formand) 1-1139

Bent Donner 1-1086

Leif Hytten 1-0089

Mehmet Kücük Avci 1-1051

Niels Kaae (ADM)

Leon Nielsen (IT)

Anne Bajwa (VMS)

Helle Erbs (KC)

Annette Jensen (ADM)

MIDLERTIDIGE MEDLEMMER

Nail Erdem 1-1938

Josef Grünbaum 1-0865

Ghulam Mohiuddin 1-2386

Bo Weye Hansen 1-1384

Debitorbogholderi

Charlotte Larsen charlotte.larsen@taxa.dk 3530 9142

Jette Sørensen jette.sorensen@taxa.dk 3530 9128

Gabriel Macioci gabriel.macioci@taxa.dk 3530 9130

Fax / bogholderiet: 3530 9172

Vognmandsservice: 3530 9160

Anne Bajwa anne.bajwa@taxa.dk 3530 9136

Lis Rasmussen lis.rasmussen@taxa.dk 3530 9124

Lone Søndergaard lone.sondergaard@taxa.dk 3530 9127

Frida Nielsen frida.nielsen@taxa.dk 3530 9140

Fax/vognmandsservice: 3530 9171

Concierge:

Jesper Vinding jesper.vinding@taxa.dk 4241 6349

Kundecenter:

Kundecenterchef Helle Erbs 2779 4176

Teamleder teamleder@taxa.dk 3530 9115

Reklamationer reklamationer@taxa.dk 3530 9137

Førertelefonen 3530 9152

TAXANYT PRODUKTION: (Stof til bladet: Senest d. 25. i måneden.)

Ansv. Redaktør:

Lau Ishøj taxatryk@taxa4x35.dk

TaxaTryk og annoncer: taxatryk@taxa4x35.dk

TAXAnyt modtager gerne læserbreve: Redaktionen forbeholder sig

ret til at afvise, forkorte eller redigere i læserbreve.

Lay-out og tryk:

PRinfo Paritas, Rødovre

Side 18:

Generalforsamling

og Busbaneappel fra DTR

Side 19:

Læserbrev

Side 20-21:

God presse-omtale kan aflæses

direkte taxametret

Side 22-23:

Kort og praktisk

Rækkefølge til at komme i

TRAFIKUDVALGET

Freddie Spliid 1-1005

Dragomir Pajkovic 1-1707

John Egtved Ankerberg 1-1507

Chaudhry Afzal 1-0735

Savas Ögut, fører 1-7675

Nail Erdem 1-1938

Sli Erdem chf. 1-8956

Johnnie Gregersen 1-1948

Gert Schmidt-Petersen 17903

Forslag til trafikudvalget mailes til:

trafikudvalg@taxa.dk


LEDER

Far er ikke vred

Leif Hytten

Bestyrelsesformand

Far er skuffet. Skuffet over alle de penge vi i TAXA 4x35 betaler for at

være med i DTR specielt når man ser, hvad vi får/ikke får for pengene.

I tiden op til sidste generalforsamling i DTR var vi nogle der

prøvede, om vi kunne finde alternativer til formanden, der var

valg men ingen kunne/ville/turde eller hvad ved jeg. Der var

mange der gav udtryk for deres utilfredshed, men ingen ville gå

det sidste stykke og stille op. Så siger folk hvorfor stiller du ikke selv

op, men det er jo ikke endnu en gammel mand, organisationen

har brug for. Det vi alle har brug for er nogle yngre folk, der

en uselvisk måde vil bruge nogle år af deres liv at gøre noget

for vores fælles organisation. Folk der sætter sig ordentlig ind i

sagerne, folk der kommunikerer ordentligt med deres kolleger,

folk der ikke er korrumperede og har den ene retssag kørende

efter den anden, folk der gennem deres daglige arbejde viser, at

de kan opnå resultater og folk vi har tillid til.

Jeg kan altså ikke have tillid til en formand og en tidligere og måske

kommende næstformand som driver deres domæner med magt,

som er ligeglade med alle gældende regler og deraf følgende

retssager som medlemmerne så bare skal betale og som binder

deres tilsluttede vognmænd ulovligt eller binder dem så de ikke har

råd til andet end at følge trop. Og når jeg ser det forslag til fornyelse

af vedtægterne i DTR fra Peter Kjærgaad bliver jeg blot bekræftet i

mine iagttagelser. Forslaget indeholder kun en ting – yderligere og

total topstyring. Når jeg så tænker nogle af dem der bakker dem

op, så får jeg nærmest kuldegysninger.

Og det varmer overhovedet ikke at læse organisationens blad TAXI.

Det er en lang gang: se hvor er vi gode og se hvilke resultater vi har

opnået!!! Og så er det den ene endeløse reportage efter den anden

om alle de ligegyldige konferencer disse betydningsfulde mænd har

deltaget i og hvis man ser billederne så er det tordenskjolds soldater

hele tiden. Men hvor bliver resultaterne af? Hvad får medlemmerne i

TAXA 4x35 for deres næsten 500.000 kr. i årlig kontingent? Det vil vi

gerne have svar . Det kunne jo være der var andre organisationer

der kan levere en bedre vare.

Klik ind www.taxa.dk

Og kronen værket var den artikel om en chauffør fra et

Københavnsk selskab (gæt selv hvilket)der en nytårsaften/dag havde

kørt 10.000 kr. ind. Det kunne selv jeg have gjort over alle de timer

og så endda med bind for øjnene. Men det der var budskabet med

artiklen var problemerne omkring lufthavnen og ærligt talt DTR.

Bland jer udenom. Det ordner vi selv i København og så er vi også fri

for at blive kaldt forkælede og alt muligt andet.

Skal jeg sige noget positivt om DTR så er det om den administrative del

af organisationen der mestendels består af nogle meget behagelige

mennesker der efter bedste evne løser nogle af de mindre daglige

problemer vi stiller dem overfor.

Der er noget problematisk og selvmodsigende i, at vognmanden

er tvunget til at betale for DTR gennem sin pladsleje, men det er

bestillingskontoret og kun det, der nyder godt af DTR, hvis der opstår

tvister mellem vognmand og kontor. I det hele taget er DTR en mærkelig

størrelse og det bliver da ikke bedre hvis resultaterne udebliver.

På sidste års generalforsamling sagde jeg fra talerstolen, da

formanden uden modkandidat var ”genvalgt”, at vi i TAXA 4x35

selvfølgelig ikke var tilfredse med resultatet men, at vi loyalt ville blive

i organisationen fordi branchen havde brug for et samlingssted. Nu

er der gået et år mere og vi har lært meget og vi har set meget.

Bl.a. hvordan et Københavnsk selskab deponerede deres opsigelse af

DTR fordi de blev tøse fornærmede og ikke fik deres vilje og da det så

lige pludselig gik deres vej så tilbagekaldte de opsigelsen. Selvfølgelig

først i allersidste sekund, for man skulle da lige vise at man var noget.

Hvis ikke DTR s medlemmer snart tager skeen over i den anden hånd,

så vil vi forbeholde os ret til at spille tøse fornærmede, for der findes

masser af alternativer ude i samfundet og så til en billigere pris. Når

dette års generalforsamling er slut så ved vi hvor vores fremtid ligger.

Normalt slutter vi altid af her denne plads med at konstatere

at, sammen er vi stærke, men det kniber lidt med at finde et godt

slagord når vi taler om DTR.

3


REPORTAGE

Horsens i drift

rekordtid

Annette Jensen

Københavns Lufthavn er fortrinlig, når det

drejer sig om fly af- og tilgange. Men den er

rent faktisk også ganske glimrende til at få

nødaftaler plads i. Det erfarede udsendte

fra TAXA, som deres vej til konference

i Wien fik et opkald om, at Skanderborg-

Odder Taxa ville trække driftstikket til TAXA

4 | 03 . 1 2

4x35 Horsens, hvis ikke der kom en løsning

en økonomisk tvist – NU!

Gode råd kan i sådan en situation være

dyre. Men med beslutningsdygtige folk

bag og en hastigt nedfældet aftale en

lufthavnsserviet, så blev første skridt med

Drengene nyder velfortjent... varm kakao med flødeskum.. eller noget..

SWAT teamet som indsatsleder iværksat.

Allerede inden turen gik mod Horsens, var

hardware sat op og pc’ere indkøbt. Og med

erfaringerne fra Grenå at trække , var

rollefordelingen nem: Leon stod for den

IT-mæssige installering, Jesper gennemførte


REPORTAGE

Koncentration højt niveau.

oplæring af kundecenterpersonale,

Zoran klarede chaufførtræning, Steen fra

Ishøi’s Autoelektro monterede i vognene

og Christian stod for den overordnede

koordinering.

Nu er der som regel intet der lykkes

uden problemer – og Horsens var ingen

udtagelse. Det største problem var dog

ISHØI´S AUTOELEKTRO APS

Skjulhøj Alle 53 – 55 * 2720 Vanløse * Tlf: 38 74 78 80

www.ishoi.dk email@ishoi.dk

MOBIL-ELEKTRONIK OG TAXIUDSTYR

AUTORADIOER

RADIONETVÆRKER

RADIO – DATASYSTEMER

NAVIGATIONSSYSTEMER

SALG – MONTAGE

DEMONTAGE

SERVICERING

internetforbindelsen i huset, som voldte

gevaldige kvaler og forsinkede processen

med en halv dags tid. Men med det i

mente: fra start og til den første vogn var

gaden – med monteret Vector skærm og

forbindelse til driften – gik der rent faktisk

mindre end 48 timer.

Det er virkelig godt klaret af TAXA’s SWAT

Skandinavisk agent for Verdens ledende taximeterproducent

Klik ind www.taxa.dk

SWAT

Betyder: Special Weapon And Tactics;

Oprindeligt Special Weapons Assault

Team.

Begrebet opstod I 1960’ernes USA og

dækker over specialenheder inden

for politiet, hvor mandskab med

særlige egenskaber er trænet til at løse

specialopgaver.

I øvrigt går den karakteristiske

kampuniform i mørkeblå (eller sort)

som bruges det meste af verden

over, fint hånd i hånd med TAXA’s nye

profiluniform.

team. Og Horsens er faktisk det første TAXA

4x35 selskab, hvor hele flåden kører med

den nye Vector model.

Der sker en fortsat supportering pr. telefon

samt opfølgningsbesøg, så det sikres at de

udfordringer der opstår løbende bliver løst.

ÅBNINGSTIDER:

Mandag – Fredag 7.30 – 16.00

Lørdag 8.00 – 11.00

PIONEER

The Art of Entertainment

Weekendvagten har åbent fredag og lørdag aften fra kl. 17 - 22 pris kr. 500,- ( se også servicesiden)

5


MåNEDENS PORTRæT

Månedens portræt Poul B. Hansen, Kolding:

perfekt samarbejde

med djævleøen

Lau Ishøj

Og hvordan går det så med samarbejdet

mellem Kolding og Djævleøens TAXA 4x35?

TAXAnyt har stukket fingeren i emnet hos

vognmand Poul B. Hansen (tidligere Krone

Taxi), som nu er formand for det lokale

trafikudvalg.

Poul B. Hansen: ”Samarbejdet mellem

Koldings to gamle arvefjender (Kolding

Taxa og Krone Taxi), går fint. ”Kanterne”

slibes af, og der er stor entusiasme hos alle.

Vi snakker om det en konstruktiv måde

- og er glade for de kompetencer, vi nu kan

trække hos TAXA 4x35. Alle er enige om,

at samarbejdet landsbasis er fremtiden”,

siger Poul B. Hansen - og fortsætter:

Mangler chauffører

”De største problemer, vi netop nu har,

er, (udover faldende omsætning) at få

6 | 03 . 1 2

tilstrækkeligt med egnede chauffører. I

øjeblikket mangler vi 10 – 15 chauffører, og

samtidig presser vores storkunder os

prisen, hvilket er naturligt, når krisetiden

kradser.

Glad for samarbejdet

Imidlertid er vi helt det rene med,

at fremtiden hedder landsdækkende

samarbejde, og alle er bundlinjen glade

for, at vi har fundet sammen med netop

TAXA 4x35.

Kemien er optimal mellem det tidligere

Krone Taxi og Kolding Taxa, TAXAs

formand, Leif Hytten og direktør Niels Kaae.

De er begge visionære og iderige - så alle er

overbeviste om, at vi (sammen med TAXA

4x35) skal komme succesrige ud af krisen

som vindere - også i det jyske, hvilket er en

stor fornøjelse”.

Poul B. Hansen ved,

hvad han snakker om

Han sad første gang i en taxi i 1997 hos

vognmand Claus Sørensen (Krone Taxi), og

blev vognmand september 2001 (også hos

Krone Taxi).

Poul har fem vogne - alle Mercedes: to

E-klasse stationcar, én Vito og to Sprintere

med plads til otte kunder.

Fritiden går primært med jobbet som

trafikudvalgsformand.

poul B. Hansen, 54 år.

Formand for det lokale trafikudvalg

Gift og har hjemmeboende børn.

Har fem mercedes-biler

13 chauffører


REPORTAGE

kolding foran

elektroniske trafikbøger

Lau Ishøj

Det går godt med elektronikken, og den

sparer os oceaner af tid og fejltagelser. Ikke

blot internt i taxibranchen, men også for

kunderne. Tænk bare alle de nye måder

at bestille en vogn .

Myndighederne har ikke været indblandet i,

hvordan elektronikken har gjort fremskridt

i den afdeling. Det har de derimod

vedrørende trafikbøgerne.

Selv elektroniske novicer har i 10 - 15 år (eller

mere) ønsker elektroniske trafikbøger, selv

om myndighederne (politiet) strittede imod

i endnu flere år.

Men for cirka tre år siden indførtes den

elektroniske trafikbog definitivt i Kolding.

Og er der nogen, som har fulgt den

sag, så er det Nicky Iversen, der sidder i

kundecentret i Kolding som IT-specialist.

TAXAnyt har spurgt Nicky om erfaringerne

siden trafikbogen blev elektronisk:

Nicky Iversen: ”Det har aflastet kolossalt rent

tidsmæssigt ved hver vagt-slut, og vi har

ikke konstateret nogen fejl i systemet. Alt

kører perfekt - og alle er positive”.

Tidligere kunne en træt chauffør (efter en

lang vagt) komme grueligt galt af sted og

inkassere en klækkelig bøder, hvis han kom

til at lave en lille, bagatelagtig ”sjuske-fejl” i

sin trafikbog.

Nu er alt registreret elektronisk uden risiko

for ”hokus-pokus” - efter at Trafikstyrelsen

godkendte systemet.

Når en vagt er slut, er alt gemt i taxametret:

besatte kilometer, total antal kilometer,

kontrolkilometer etc.

Slutudskriften indeholder alt

Chaufføren skal blot afslutte vagten ved at

printe slutrapporten ud. Denne fortæller

om hele forløbet. Eksempelvis hvor mange

penge vognmanden skal have.

Slutprocessen tager maksimum to minutter.

Der skal ikke forberedes noget til næste

chauffør. Og man skal bare sørge for at lade

en kopi blive liggende i bilen. Der skal altid

ligge slutrapporter i bilen for de seneste syv

dage af hensyn til et eventuelt politi-tjek.

Så der kan hurtigt være tale om en

tidsbesparelse ved vagtslut ti minutter i

forhold til den gamle manuelle kørebog.

Nicky Iversen, Kolding.

Klik ind www.taxa.dk

Kommer til København

Der har aldrig været registreret fejl siden

den elektroniske trafikbog blev indført i

Kolding.

Så der er noget at glæde sig til for

københavnerne, når elektronikken rammer

Djævleøen.

”Når det nye DDS-system er indkørt i

alle vore 76 Koldingvogne, er jeg sikker

, at det bliver til yderligere glæde for

samtlige vognmænd og chauffører i de to

nu sammenlagte Koldingselskaber, hvis

arvefjende-stridsøkse nu er begravet

lige så grundigt som den københavnske

betalingsring.. øh ”trængselsring”, fastslår

Nicky Iversen.

7


INFORMATION

Taxichauffør:

Hjælp jeg blev

voldtaget af en kvinde

Historien er til at grine af, men der er et stort og alvorligt ”men”...

Lau Ishøj

I februar lækkede politiet en femstjernet

kioskbasker, der lynhurtigt baskede i alle

landets kiosker: ”Taxichauffør (mandlig

vel at mærke - red.) voldtaget af kvindelig

kunde”.

Straks efter det ståede overgreb, der

angiveligt fandt sted lørdag d. 4. februar

ved 20-tiden Munkevænget i Kolding,

ilede den forurettede 38-årige chauffør til

politiet og meddelte, at han stærkt imod

8 | 03 . 1 2

sin vilje blev overfaldet af en kvindelig

kunde, der uden at han kunne forhindre

det, bemægtigede sig adgang til hans

kønsorgan og gennemtrumfede mere

eller mindre fuldbyrdet oralsex - (dog

uden ”Happy Ending” - red.) før hun forlod

vognen.

Den 38-årige var en smule forvirret, da han

søgte hjælp hos politiet. Han forklarede,

at han var sagesløs og ikke vidste, hvad

han skulle gøre, da kunden pludselig

gennemførte sit forehavende.

Men politiet vejledte efter bedste evne, og

informerede om, at han eventuelt kunne

starte med at indgive en anmeldelse.

Om det skete, ønsker politiet ikke at fortælle

TAXAnyt. Det må politiet nemlig ikke oplyse.

Og statsadvokaten har da også irettesat

Sydøstjyllands Politi for at have været for

åbenmundet ved at lække episoden til

pressen. Derfor er kvinden måske stadig

fri fod. Så pas derude - og glem ikke

alarmknappen.

Tre vigtige spørgsmål

Måske er det første gang den ståede

kvindelige voldtægtsforbryder har slået til?

Måske har hun gjort det før? Og måske gør

hun det igen?

Men hvis hun har forulempet andre

chauffører og/eller vognmænd, kan de trygt

og anonymt henvende sig til TAXAnyt, så

der til skræk og advarsel kan rundkastes

en beskrivelse af kvindens alder, udseende,

bygning, hårfarve, brystmål etc.

Se den historie, er der umiddelbart

blevet skreget af grin over i den machodominerede

hyrevognsbranche.

Men chaufførens hurtige kontakt til politiet,

var måske alligevel ikke så grinagtig...

Katastrofe-scenariet

Der er naturligvis også et hav af historier

om og hvorfor, en taxachauffør ender

bagsædet med sin kunde. Og her kommer

vi tilbage til, hvorfor det måske ikke var så

dumt endda, at Kolding-chaufføren hurtigt


INFORMATION

henvendte sig hurtigt til politiet. På den

måde kom han nemlig alle eventualiteter i

forkøbet en ret fornuftig måde.

For reelt kan en ”hjemtur med sextur” tage

en uretfærdig, katastrofal drejning. For

eksempel, kan en beruset kunde som har

umiddelbart indviet i sex bagsædet,

senere fortryde akten og anmelde

den ellers uskyldige chauffør tilpolitiet.

Hvorefter skyller ulykkerne ind over den

ellers uskyldige chauffør: Anholdelse,

varetægtsfængsling, tabt job, opløst

ægteskab/samleverskab, blacklistning i

branchen og en plettet straffeattest mistet

førerkort, og hvad med de fælles børn m.v.

DON’T TRY

THIS AT HOME

Hvad gør man med et sextilbud fra en kunde?

man skal altid huske, at man er

arbejde og repræsenterer Taxa 4x35.

det bedste man kan gøre er at afvise

en høflig måde.

det er særdeles risikabelt at indlade sig

noget.

Redaktionen har modtaget denne annonce, som viser en

chauffør, der tilbyder gratis ture mod et blowjob. Man kan

skimte vores logo i baggrunden. Vognmænd med en 29 årig

chauffør, der vejer 89 kg og er 182 cm høj, kan jo spørge, om

de er blevet snydt for noget afregning.

Lad os lige slå fast, at denne type tilbud alle måder er

uforenelige med taxikørsel. Det kan føre til anmeldelser for

blufærdighedskrænkelse, beføling, oralsex og voldtægt. I

2009 var der fire sager om sexanklager mod chauffører i

København. I Nordsjælland var der samme år otte sager.

det hænder, at lystige chauffører får

ramt alarmknappen, hvilket medfører

at centralen kan lytte med – til stor

morsomhed for medarbejderne. Tænk

også overvågningskameraer og

smartphones.

Klik ind www.taxa.dk

En DNA-test bakker naturligvis

beskyldningen om voldtægt op.

Så pas derude!

det bedste er at lave en aftale, når

man har fri og man er sikker at

interessen er gensidig.

9


INFORMATION

Til sommer flyttes der rundt Taxas kundecentre:

flyt til nyt

Niels Kaae

I Kolding flytter vi fra Egtvedvej til Ambolten.

Det har givet anledning til en del diskussion,

da vi i første omgang købte ejendommen

Egtvedvej, mens det var uafklaret hvad

der skulle ske med Ambolten som er ejet

af en kreds af vognmænd bag det tidligere

Kolding Taxa. Nu er det afklaret, at der

er fuld opbakning til at vi lejer os ind

Ambolten, mens Egtvedvej skal sælges

eller lejes ud. Ambolten er langt det mest

velegnede sted at drive kundecenter

fra. Bygningen er oprindeligt opført til

taxadrift og har bl.a. en vaskehal som nu

10 | 03 . 1 2

moderniseres og stilles til rådighed for alle

vogne i byen. Det bliver et flytteprojekt, hvor

vi skal friske Ambolten op samt installere alt

det nye udstyr fra DDS. Flyttetidspunktet er

foreløbig sat til 1. juli 2012.

Samme dag er det planen, at TAXAs nye

kundecenter kan slå dørene op 2. sal

Rosenlunds Allé. Fra at have ligget i

kælderen flytter vi nu kundecentret op

i de højere luftlag, bl.a. fordi kælderen

blev oversvømmet 2. juli sidste år under

skybruddet. Der er nytænkt mange

områder og projektgruppen har været

besøg hos bl.a. DSB, Politiet og Falck for at

se hvad de har fundet . Målsætningen

er at skabe et kundecenter i verdensklasse,

men uden at bruge en formue. Så alle

kreative forslag er velkomne.

Endelig vil det være til sommer, at vi flytter

Grenås kundecenter til Kolding, hvor vi

samler alle de nuværende jyske kontorer.

Horsens vil dog fortsat have et dagcenter.

Øverst til venstre: Stor balsal Ambolten

Nederst til venstre: Idéskitse fra United Art til nyt kundecenter

Rosenlunds Allé

Nederst til højre.: Ambolten i Kolding med kundecenter øverst og

vaskehal nederst


SYNSPUNKT

Hans-Jørgen Bøgfeldt, vogn 1-1661 & Bent Donner, vogn 1086

Kære politikere, embedsmænd - og ikke

mindst politiet,

Hver dag kæmper den enkelte taxachauffør

en ulige kamp for at komme frem til

kunderne i indre by.

København er nu - plus de næste fem til

seks år (blandt andet grund af metrobyggeriet)

gravet op kryds og tværs.

Nye vejarbejder skyder hele tiden uventet

op som forårets krokus. Chaufførens

fremkørselstid til kunden bliver længere og

længere og der skal konstant opfindes nye

ruter grund af vejarbejde-helvedet, som

helst ikke skal gøre turen dyrere for kunden

og ej heller give forsinkelser. Det er bare

ikke nemt!

Alle vil gerne have en grønnere by. Og skal

taxaen gøre sig bedst og også være mest

muligt ”grøn”, så bør den køre 17,1 kilometer

fair play i

trængslen

literen. Men med svært tilgængelige

ruter og lange køer, siden taxaerne må

jo ikke benytte busbanerne, køres der

maksimalt 12 kilometer pr. liter diesel, hvilket

forurener lige så meget som før den grønne

bølge blev søsat.

Altså både dårligt for miljøet, borgerne og

chaufførerne.

Det er urimeligt, at vi ikke ligesom busserne

kan betjene kunder hurtigt og effektivt.

Der ligger jo en stor motivationsfaktor for

folk i at lade privatbilen blive hjemme og

vælge en taxa, hvis de derved kan komme

hurtigere frem og tilbage - samt helt uden

parkeringsproblemer/parkeringsbøder.

Klik ind www.taxa.dk

Taxa 4x35 har cirka 400.000 ture

om måneden.

80 % af disse foregår i

storkøbenhavn.

Cirka 250.000 ture foregår i indre by.

Tag taxibranchen med råd

Allerede når vejarbejderprocesserne

er tegnebrættet, bør taxierhvervet

inddrages. Der findes et hav af simple

foranstaltninger – midlertidige lyssignaler,

køreplader, asfalt til op- og nedkørsel fra

kantsten mv. - som vil lette fremkørslen til

kunden. Og frem for at blive overrumplet af

de første gravemaskiner og ”gennemkørsel

forbudt-skilte”, så ville taxierhvervet ved

en inddragelse opnå at blive forberedt og

dermed behandlet en fair play facon og

opfattet som en del af den kollektive trafik.

Vi bliver til stadighed målt og vurderet

vores evne til at betjene kunderne hurtigt

og effektivt.

Derfor er det tide at tage hensyn - også

til den københavnske taxachauffør.

Vi samler gerne bolden op og sørger for at

der kommer gang i dialogen om fair play i

de Københavns gader.

Lad din stemme blive hørt.

Har du kommentarer, ønsker, idéer, så skriv

en mail til os:

hans-Jorgen.bogfeldt@taxa.dk

bent@donners.dk

11


INFORMATION

fokus fejlture

Niels Kaae

Så er der tal og statistik til alle. Hvor er

de værste adresser? Hvilke chauffører

har færrest fejlture? TAXA åbner for

statistikposen og inviterer til dialogmøde

om fejlture - se nederst side 13.

De værste adresser. Centrumgaden

og Christiania kandiderer begge til at

være taxamareridt, men af to forskellige

årsager. På Centrumgaden er det nemlig

chaufførerne selv, der trykker fejltur, mens

det Refshalevej er kunderne, som er

forsvundet med en anden vogn. ”Løftebrud”

hedder den slags nudansk, men hvordan

får vi færre fejlture?

Vi har samlet fejltursstatistik fra 13. til 26.

februar 2012 og viser nogle af resultaterne

her- de adresser, der har mere end 10%

procent fejlture vises først.

Hvornår døgnet går

det mest galt?

Hvornår døgnet går det mest galt? Vi har

kigget 24 timer lørdag d. 4. februar, der

således indeholder nattekørsel fra fredag

og lørdag nat. Ingen tvivl om, at i natten

er alle katte grå og den gensidige tillid og

troværdighed er for nedadgående. Tallene

er inklusive gadeture, hvor der i sagens

natur ikke er gadeture, så fejltursprocenten

er i realiteten dobbelt så høj, da gadeturene

udgør halvdelen af turene.

Bestillingsformer, kørselstype

og fejlture fordeling

Også her er der en kilde til fejlture, så

hvem er egentlig bedst? Gadeturene har

nul procent og selvbestilling ligger

0,65 %. Internetbestilling er den mest sikre

bestillingsform med kun 3,92 % fejlture.

Dette er ofte firmaer, hoteller og faste

kunder. Favoritbestilling kommer lige i

hælene med 4,97 %. Det er den med de

3 valgmuligheder som vi introducerede

i november 2011. Til at starte med så vi

fejlprocenter 10 og opefter, men her

er Favorit nu nede et acceptabelt

niveau. Læg mærke til omfanget af

12 | 03 . 1 2

VEJNAVN Fejltursprocent Antal ture

BLåGåRDS PLADS 28,95 38

TORVESTRæDET 23,64 55

BIRKELUNDSVEJ 16,13 31

UNIVERSITETSPARKEN 15,79 76

KLAREBODERNE 15,63 32

REFSHALEVEJ 15,44 149

K M KLAUSENS GADE 15,15 33

LØVSTRæDE 15,15 33

RØDOVRE STATIONSCENTER 14,58 96

SANKT JACOBS VEJ 14,29 77

ALLEEN 14,06 64

SØREN KIERKEGAARDS PLADS 13,89 72

BYGADEN 13,89 36

RAVNSBORG TVæRGADE 13,51 37

VENDSYSSELVEJ 13,51 37

LæDERSTRæDE 13,33 45

PERIKUMHAVEN 12,90 31

CENTRUMGADEN 12,90 186

RAGNHILDGADE 12,68 71

EKVIPAGEMESTERVEJ 12,50 32

KORNVæNGET 12,30 122

DIGEVEJ 12,16 74

KIRKEGADE 12,12 33

STORE KROG 12,00 50

OLDERMANDSVEJ 11,76 34

MOZARTSVEJ 11,76 34

A F BEYERS VEJ 11,43 35

åBAKKEVEJ 11,36 44

KNABROSTRæDE 11,22 98

ANNEXSTRæDE 11,11 45

STENLANDSVEJ 11,11 45

LYONGADE 10,94 64

MOSELGADE 10,81 37

VæREBROVEJ 10,71 84

PEBLINGE DOSSERING 10,71 56

BRAGESGADE 10,71 56

VINHAVEN 10,64 47

GREISVEJ 10,53 38

SKYTTEGADE 10,53 38

LYSHØJ ALLE 10,53 38

BOYESGADE 10,42 48

STUBMØLLEVEJ 10,29 68

ESKILDSGADE 10,26 78

SANDBYVEJ 10,26 39

BISIDDERVEJ 10,26 39

PLATANBUEN 10,20 49

HØVEDSTENSVEJ 10,17 59

DALGAS HAVE 10,10 99

VALBYHOLM 10,00 50

EGEGADE 10,00 40

ANKER ENGELUNDS VEJ 10,00 40

HEDEPARKEN 10,00 220

ELMELUNDEVEJ 10,00 40

P D LØVS ALLE 10,00 60


INFORMATION

favoritbestillinger. Derefter kommer iPhone

og Android bestillinger, der ligger 5,35 %

og endelig har vi manuel betjening, der nu

er nede 7,7 % efter at have ligget 8,5

% ved seneste analyse.

Hvis vi kigger chaufførerne, så fører

handicapchaufførerne klart over alle

andre, men det skyldes måden vi sender

handicapture ud, hvor turen registreres,

printes, fejlmeldes og så køres som gadetur.

Men hvem kan køre flest ture uden en

eneste fejltur? Det højeste antal ture i

perioden står Khalid Hussain for – 242

ture uden en eneste fejltur. Er det så bare

gadeture alt sammen eller gemmer Khalid

en hemmelighed for at undgå fejlture?

Adspurgt, fortæller Khalid at han kører alle

ture og vejen til en god dag vejene går

via tålmodighed. ”Når jeg har kørt en tur

fra A til B, så bliver jeg som regel i området

i et stykke tid for at se, om der dukker

enten en gade- eller centraltur op. Og

når jeg kommer frem til en adresse, hvor

kunden ikke lige er kommet ned, så venter

jeg – uden at sætte taxameter til. Det er her

FEJlTuRSPRocENT i TiMEiNTERVAl 04.02.2012

Kom til dialogmøde om fejlture tirsdag d. 20. marts 2012 kl 18:30

Rosenlunds Allé. Alle er velkomne. Vi vil diskutere de mange

statistikker og lytter til forslag, der kan reducere fejlturene.

Tilmelding hos vognmandsservice.

Klik ind www.taxa.dk

tålmodigheden kommer ind i billedet – man

skal vente nogle minutter ved adressen, så

undgår man som regel fejlture.”

FEJlTuRSPRocENT 13.-26. FEB. 2012

13


REPORTAGE

taXatøj – mangler du

stadigvæk at købe?

Frida Nielsen

Lige omkring årsskiftet skiftede vi tøjleverandører til

Hoffmann A/S – der var behov for et nyt og frisk design, og

samtidigt ville vi gerne give jer chauffører og vognmænd

noget kvalitetsmæssigt tøj.

Hvad siger chaufførerne?

Tøjet udstråler prestige, kvalitetsbevidsthed hos en

velsoigneret chauffør, som gør at TAXA bliver ”Toppen af

Poppen”. Vi får rigtige mange chauffører og vognmænd

ind i vognmandsservice med det nye TAXAtøj, og deres

kommentarer har blandt andet været:

”Det er praktisk, det har flotte farver og så er der flere

valgmuligheder med f.eks. herretøj og dametøj, jeans og

gabardine bukser eller jakke og windbreaker”

– Susanne Nielsen, Chauffør vg. 3320.

”Det skaber respekt hos kunderne fordi det udstråler

professionalisme– jeg har fået positiv respons fra især

receptionister og restauratører fordi de kan se hvem vi er, og

PROFESSIONEL

Driftklargøring

Hold din bil ren og pæn med en driftklargøring

Få eks. bilen klargjort, når den alligevel skal synes.

En driftklargøring består af:

• Spuling af motorrum samt falser/kanter

• Grundig støvsugning

• Rensning af kabine (inkl. rensning af loft )

• Pudsning af ruder

Varighed: 1 dag Pris: 1995,00 inkl. moms

14 | 03 . 1 2

- din totalleverandør inden for

klargøring og auto-elektronik.

Transformervej 4 • 2730 Herlev • Tlf.: 4453 5515

www.rtt.dk • info@rtt.dk

TAxA 4x35

94 vognmænd ud af 513 vognmænd har købt 509

produkter af Taxatøj til sig selv og evt. chauffører

Top 3:

1. skjorte

2. softshell jakke

3. pullover V-hals

dermed gør de deres kunder parate. Tøjet er rart at køre med

og det er nemt at bestille, enten ved at gøre det nettet

og så ligger det klar ude hos Hoffmann eller blot tage ud til

Hoffmann og hente tøjet med det samme”

- Karol Halkier, Vognmand vg. 2345

Vi vil selvfølgelig gerne have alle jer med, som ikke lige har

fået købt tøjet endnu. Ved du, at en Bosweel skjorte kun

koster 63 kr. og softshell jakke kun 179 kr.? Tilbuddene

er mange for TAXA har valgt at støtte med op til 2/3 del af

prisen, så det er bare med at slå til!

Hvad skal du gøre?

Der er nu cirka 100 ud af 500 vognmænd, der har skaffet sig

det nye TAXAtøj. Har du endnu ikke bestilt TAXAtøj, så har du

følgende muligheder:

• Gå ind www.hoffmann-as.dk/4x35 - du får brugernavn

og kodeord af din vognmand. Hvis du er vognmand, så

har du fået det udleveret af TAXA.

• Besøg Hoffmann Banemarksvej 38, 2605 Brøndby, hvor

du kan prøve tøjet og få det med hjem med det samme.

Du er selvfølgelig altid velkommen til at komme forbi hos

Vognmandsservice eller kontakte os

vognmandsservice@taxa.dk eller ring 35 30 91 60.


INFORMATION

Nu hedder vi det, vi er.

Daimler Biler skifter navn til Mercedes-Benz CPH.

Hvis du kører taxi i Storkøbenhavn er der ca. 80% chance for,

at der står Mercedes-Benz bilen. Og så kender du sandsynligvis

også Daimler Biler. Nu kommer vi til at hedde det samme,

som der står bilerne – helt nøjagtigt Mercedes-Benz CPH.

Det er ret logisk, da vi er ejet af moderselskabet i Stuttgart.

Klik ind www.taxa.dk

Desuden forhandler vi ikke længere andre bilmærker.

Så nu fortæller vores navn præcis hvad vi er, nemlig

Mercedes-Benz CPH. Du finder os som altid i Hillerød,

Hørsholm, Ishøj, og ikke mindst i Herlev og Snorresgade,

hvor vi er også holder aftenåbent.

mercedesbenzcph.dk

15


SYNSPUNKT

Co 2 -feberen raser

Reduktion af CO 2 udslip har de senere år – og med rette – haft høj

prioritet den politiske dagsorden og CO 2 neutral er blevet et

buzzword, som bruges og misbruges i flæng. Men det værste er, at ikke

alle tiltag gavner miljøet. Tværtimod.

Bjarne Kjeldbjerg, vogn 1331

For at sikre en løbende reduktion af

CO 2 -udledningen fra en lille del (sic!)

af transportbranchen blev der den 15.

september 2009 indført særligt skrappe

energi- og miljøkrav til taxier, limousiner og

biler til sygetransport. Disse krav skærpes

nu yderligere, idet der den 1. marts 2012

er trådt en ny bekendtgørelse i kraft, som

indebærer en yderligere stramning. De

nye regler indebærer bl.a. at:

• Biler med plads til 5 voksne skal være

mindst i energiklasse B i stedet for C.

• Biler med plads til 6-7 voksne skal være

mindst i energiklasse C i stedet for D.

• Limousiner skal være mindst i

energiklasse D.

• De helt store biler til 8-9 voksne

kan stadig indregistreres i mindst

energiklasse F.

Bekendtgørelsen betyder, at alle nye

taxier skal opfylde miljøkravene, mens

biler købt før bekendtgørelsen træder i

kraft, selvfølgelig ikke behøver at opfylde

de nye og strammere krav.

Energimærkning og krav om mindst

muligt energispild samt udledning af

CO 2 er sund fornuft. Også vi har en

egeninteresse i lav udledning og i at have

så lav brændstofudgift som muligt. Alt

tæller bundlinien, så tendensen mod

mere brændstoføkonomiske biler ville

nok have slået igennem i taxibranchen,

også uden de skærpede krav.

Det kan derimod diskuteres, hvor

meget sund fornuft der er i nogle af de

16 | 03 . 1 2

øvrige tiltag taxibranchen bruger til at

markedsføre sig som grønne.

Nogle taxier kører rundt med store

plakater, som postulerer, at vognen kører

CO 2 -neutralt. Det er desværre ikke sådan,

at vognen så ikke udleder CO 2 . Plakaterne

skal vise, at der er købt kvoter, der tillader

udledning af CO 2 . En kvote, der tillader

udledning af 1 ton CO 2 koster pt. omkring

120 kr. Får vi så en renere verden af det?

Gid det var så vel.

Staten forærer gratis co 2 -kvoter

til forurenende virksomheder

Kvotesystemet er indrettet sådan, at

stærkt forurenende virksomheder fra

staten bliver udstyret med tilladelser, så

de ikke udsættes for urimelig udenlandsk

konkurrence. Enten har staten været

særdeles rundhåndet med uddeling

af kvoter, eller også har recessionen

og tekniske forbedringer nedbragt

udslippet så markant, at der er opstået

et kæmpe overskud af kvoter. Ifølge

Politiken tjener en række af Danmarks

største virksomheder styrtende

de CO 2 forureningskvoter, de har fået

gratis af den danske stat. F.eks. har

Aalborg Portland kun brugt omkring

halvdelen af de tildelte kvoter og har

et overskud svarende til 133 millioner

kroner, de frit kan sælge. Mærsk skulle

have et overskud svarende til 50 mio.

kr., Carlsberg og DONG Energy har også

store mængder. Som kvotesystemet

fungerer nu er der ingen garanti for

mindre forurening.

Udkommet ved køb af kvoter er derimod

en økonomisk omfordeling til fordel for

de store, sælgende virksomheder. Var det

mon det, der var meningen?

Er ”miljøtaxa-app’en” miljøvenlig?

Bestillingskontoret TAXA er gået en

anden vej for at markedsføre sig som

miljøbevidst. TAXA har lanceret en særlig

applikation, så kunder kan føle sig politisk

korrekte og bestille en ”miljøtaxa”. Hvor

meget gavner det lige miljøet, at en TAXA

f.eks. kan komme til at køre 5 km for at

hente en kunde, selv om der er en anden

TAXA 1 m væk – alene grund af en

’forkert’ miljømærkning? Alt andet lige vil

resultatet af at opdele de tilsluttede vogne

i ”miljørigtige” og andre vogne altså være

længere fremkørsel for alle.

Enhver ved også, at der er rigtig dårlig

økonomi i at sælge en taxi, før den

er frikørt, så der bliver næppe kø hos

Mercedes for at skifte til en miljøbil i utide.

Eftersom taxier ikke længere frikøres

udelukkende det totale antal kilometer,

men der også stilles krav til antal besatte,

kan resultatet paradoksalt nok meget

vel blive en større samlet belastning af

miljøet.

Der er måske symbolværdi, men nogen

reel miljøværdi af de to ovennævnte

tiltag er ikke til at få øje . Men hvem

bekymrer sig om virkeligheden? CO 2

udledning har tilsyneladende en effekt

mennesker, ligesom nyheden om

guldforekomster i 1800-tallet. Al fornuft

forsvinder som dug for solen og alle løber

efter ’guldet’.


SYNSPUNKT

svar fra

niels kaae:

Hos TAXA imødekommer vi de ønsker

kunderne har til bestilling af miljøvenlige

vogne. Det startede med de 5 ministerier

og deres styrelser. Siden har vi gjort det

muligt for kunder at vælge en miljøvenlig

vogn, hvis de sætter kryds ved attributten

internet og apps eller hvis de beder om

det ved telefonbestilling.

Niels Kaae

Den 7. marts slog TAXA 4x35 dørene op for samkørsel til

Lufthavnen. Formålet er at få flypassagerer tilbage i taxaerne

og således genopdage komforten ved at blive kørt fra dør

til dør med sin bagage. I første fase tilbyder vi samkørsel i

morgentimerne fra 04-07 og kun fra de nordlige kommuner

(Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Hørsholm) og kun TIL

lufthavnen.

Kunderne kan kun bestille nettet, hvor vi har oprettet en

bestillingsside www.cphtaxa.dk. Her kan kunden vælge

afhentningstidspunkt, bestille og forudbetale en fastpristur til

lufthavnen. Det er også muligt at bestille en normal taxatur,

hvor man råder over hele vognen. Også her er der en fastpris,

svarende til den korteste vej fra by til fly.

Bestillinger skal være modtaget inden 23:30 og så pakkes

vognene af natholdet. Turene sendes ud til de vogne, der har

I perioden 13-26. februar har vi i alt kørt

232.362 ture, hvoraf kunderne 442 ture

havde ønsket en miljøvenlig vogn. Det

svarer til 0,19 % af alle ture eller godt 1 tur

om måneden pr vogn. Da over halvdelen

af vores vogne allerede er energiklasse

C eller bedre betyder det i realiteten, at vi

omfordeler en halv tur om måneden.

det er så

yndigt

Klik ind www.taxa.dk

Så vi er nok mest symbolstadiet

nuværende tidspunkt og co2-feberen

lader ikke til at have bredt sig som nogen

epidemi.

at følges ad

(og spare penge)

tilmeldt sig ordningen. For at blive tilmeldt skal vognen være

stationcar klasse E el.lign og være profilindpakket. Storvogne kan

også deltage. Tilmelding finder sted hos Vognmandsservice.

Priserne er fastsat, så chaufføren får den normale turpris. I de

tilfælde, hvor der kun er en enkelt kunde i vognen dækker TAXA

underskuddet, mens overskuddet fra 2 og 3 personers tur går til

at dække underskuddet soloture. Bestillingskontoret skal ikke

tjene arrangementet. Men kunderne kan spare op til 60 %

en taxatur og det skulle jo nok få nogle ind i vognene.

Trafikudvalget betragter forsøget som en succes, når vi når op

25 ture i døgnet.

Hvis du selv kunne vælge helt frit, hvordan ville du så komme ud

i lufthavnen?

17


INFORMATION

busbaneappel fra dtr

Lau Ishøj

DTR's direktør Trine Wollenberg appellerer til regeringens nye

”trængselskommission” om at tænke taxierne ind i den kollektive

trafik - herunder at lade taxierne benytte busbanerne.

”Det kan for eksempel forberedes ved en prøveordning udvalgte

strækninger”, foreslår Trine Wollenberg. Desuden ønsker hun flere

holdepladser og opsamlingssteder i den indre by for at få det hele

til at glide nemmere.

I århus presser taxibranchen også for at komme i busbanerne

Rådmanden for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek mener nemlig, at

taxierne er en del af den kollektive trafik, og at det er en genial ide

med taxier i busbanerne.

I Vejle har taxier kunnet benytte få udvalgte busbaner siden 2001. Nu presser Århus også for at få taxier i busbanerne.

18 | 03 . 1 2

ordinær

generalforsamling

sammenslutningen Taxa 4x35 afholder den årlige ordinære generalforsamling

mandag den 7. maj 2012 kl. 19.00 Hotel scandic, Kettevej 4 i Hvidovre.

der udsendes invitation, adgangskort og materiale,

når vi kommer tættere datoen.

Bemærk dog, at hvis du ønsker at opstille til bestyrelsen

eller

har forslag du vil have behandlet generalforsamlingen

skal dette indgives til vognmandsservice inden 1. april. du kan benytte mail

vognmandsservice@taxa.dk eller aflevere en seddel i vognmandsservice.

Hvis du vil have flere stemmer til generalforsamlingen skal du senest 30. dage før

generalforsamlingen, altså 6. april, fortælle vognmandsservice at du har købt ekstra

indskudsbeviser. man kan maksimalt have 10 stemmer til generalforsamlingen.


LæSERBREV

Så BLIVER VI NEDGJORT

IGEN IGEN...

Stig Rugaard, førernr. 004795

Sidder og ser en reklameblok TV2 ,

pludselig troner en masse mennesker frem

skærmen, en der sover, nogen der er

fulde, en masse tøj kaniner osv osv, tænker

hvad pokker er det reklame for ???, og får

næsten kaffen galt i halsen da jeg ser at det

er en reklame for DSB S tog.

En reklame der direkte går ind og tager

brødet ud af munden vores branche.,

man kan i weekenderne i foreløbig marts

måned natten mellem fredag og Lørdag,

samt Lørdag Søndag,køre 2 en billet

altså en rabat 50%, det er jo netop her

at vores kolleger der kører nat skal lave

pengene, for det er jo næsten umuligt at

lave penge som natmand de almindelige

hverdage.

Undskyld men mig bekendt er taxibranchen

også led i den kollektive trafik, bare ikke når

det gælder eksempler som dette, forstået

den måde, at DSB modtager offentlig

støtte, altså Du og jeg er med til at sparke os

selv bagi, og sidder tilbage med sorteper.

Vi får ikke offentlig støtte i vores branche,

der er der kun een til at betale ”kunden”, og

det må endelig ikke koste for meget.

Nu er mit spørgsmål så, ”Hvordan i hede

hule He.....”, kan en underskudsgivende

organisation som DSB tillade sig at give så

store rabatter???, jo det kan de fordi de får

bare politikerne, læs ”Rød Stue”, til at tildele

dem flere midler, til at dække underskuddet,

men det kan vores branche ikke, vi bliver

derimod lagt flere og dyrere regulativer,

hvis vi vil have kørsel for det offentlige, I

lov om kollektiv trafik, er vores branche

medregnet, men vi bliver overhovedet ikke

betragtet som sådan.

Hvor længe skal vi finde os idet???

Hvornår slår vores ledere i bordet ( taxa`s

direktør & Formand) i bordet og siger nu

slutter festen??

Hvornår tager DTR Silkehandskerne af og

udbytter dem med Boksehandskerne, ??

Hvornår tager hyre vognsnævnet deres

job alvorligt og slår i bordet overfor

politikerne??

Husk vores branche er efterhånden den

eneste , der virkelig må slås for at tjene til

dagen og vejen, vi HAR IKKE EN 8 til 16

arbejdsdag, nej vi har typisk en arbejdsdag

11 til 14 timer for at opnå en rimelig

indtægt, og fri os for at høre at det ikke

passer, for det gør det, kun dem med fast

Skole og institutions kørsel kan gøre det

8 timer, og husk så også at efter 17 er der

ikke flere kontorfolk at køre med og derfor

gælder det for natfolkene om at have den

mulighed det er i weekenden for at tjene

Klik ind www.taxa.dk

penge, ellers vil vi se at flere og flere af de

virkeligt kvalificerede chauffører, stopper og

går understøttelse eller bistand da den

er højere end en mulig indkørsel i vores

branche.

VORES LEDERE SKAL SE OG KOMME På

BANEN, og stoppe den ulige konkurrence

NU.

Hilsen Stig Rugaard

dsb i tal

dsB har udgifter 8,5 mia kr årligt,

men kun billetindtægter for 4,5 mia.

de resterende 4 mia betales af staten.

dsB anvendte i 2010 60 mill kr

udelukkende Harry-reklamer

Lokomotivførere har i snit en årsløn

inkl pension 530.000 kr for en

arbejdstid knap 2 timer pr dag

det øvrige togpersonale har i snit en

årsløn lidt under 500.000 kr.

taXa’s grand lady går pension

Alle vognmænd tilsluttet TAXA 4x35 er med

garanti stødt Lis Rasmussen – om det har

drejer sig om tilslutning, tilmelding til døgnpleje,

ændring i lægevagtsplaner mv., ja, så har Lis i

mange år styret opgaverne uden at ryste

hånden.

Efter 35 år i TAXA har Lis nu valgt at overlade

opgaverne til andre, og nyde pensionistlivet med

hus, have og familie.

I den forbindelse holder

TAXA 4x35 reception

Tirsdag den

17. april kl. 15-17

Læg vejen forbi dagen og giv

Lis en hilsen med vejen.

19


INFORMATION

GOD PRESSE-

OMTALE KAN

AFLæSES

DIREKTE På

TAXAMETRET

Jesper Theilade, førernr. 022309

Saglig Simon Spies udtalte engang: ”Dårlig

presseomtale (PR) er bedre end ingen”.

Det er en sandhed med modifikationer – se

bare shampooen ”Wash ’N Go”, som

mistede sin dominerende markedsandel

24 timer, da et kreativt PR-bureau lod en

historie sive om, at shampooen medførte

hårtab – en opdigtet historie, som alligevel

totalt ødelagde salget af Danmarks

populæreste shampoo.

20 | 03 . 1 2

Stjerne Finans A/S

Finansiering af taxi

Omlægning af dyre taxilån

Finansiering af montering

Garantistillelse for taxitilladelse

Hjælp til import af taxi

Rådgivning

Etableret i 1990

www.stjernefinans.dk

mail. stjernefinans@stjernefinans.dk

Telefon 36 94 78 34

Gassehaven 13, 2840 Gl. Holte

■ BRANCHESKIFT

Af Peter Møller Christensen

N

It-veteran sætter digitalt

fut i hyrevognsbranche

Taxibranchen kan

godt lære noget om

service, mener Niels

Kaae, der har skiftet

Groupcare ud med

direktørkontoret

hos et af landets

største taxiselskaber

iels Kaae siger tingene ligeud.

Uanset om han taler

om et af sin ny branches største

handicap – den udbredte mangel

service – eller

hvordan han, med

digitaliseringens Taxa 4x35’ adm. direktør, Niels Kaae, understreger, at de forskellige smartphone-apps også er med til at tiltrække

hjælp, vil hente flere nye, yngre kunder, der ellers aldrig ville have bestilt en vogn gammeldags manér. Foto: Taxa 4x35

kunder til det hyrevognsselskab,

han i “Man behøver ikke at have gået under navnet Københavns Taxa, udelukkende med chauffører, der

dag står i spidsen for, det storkø- handelshøjskolen for at kunne se bliver også selv udsat for – ind- har opnået et snit et minimum

benhavnske Taxa 4x35. På trods formålet med det. Her flytter vi ekbyrdes – konkurrence. I mobilap- antal stjerner.

af at Taxa 4x35 gennem en perisisterende kørsel fra nogle andre plikationen under eget navn har Niels Kaae har selv oplevet,

ode har tilbudt kunderne sin helt og over til os. Taxifind stod sidste kunderne mulighed for at give hvordan der er at blive overhalet

egen, skræddersyede applikation år for ca. 60.000 ture, hvor vi hav-

af den hurtige digitale udvikling.

til smartphones, har taxiselskade de 25.000, så vi flytter 35.000-

Inden han kom til Taxa 4x35 sidst

bet, Niels Kaaes foranledning, 40.000 ture i københavnsområdet

i 2010, var han adm. direktør for

købt retten til en af de eksiste- over til os, og det er selvfølgelig

den danskstartede netværkstjerende,

mere generelle taxibestil- en ondsindet og hostile handling,”

neste Groupcare, som Niels Kaae

lingsapps. Resultatet er, at alle siger Niels Kaae med et slet skjult

betegner som en slags tidlig Face-

smartphonebrugere, der instal- grin.

book.lerer

appen Taxifind deres te-

Groupcare eksisterer i øvrigt

lefoner, udelukkende bliver hen-

stadig, men fra at henvende sig til

vist til Taxa 4x35 i de områder af Han kan dog sagtens forestille sig

alt og alle, og dermed til mange

landet, hvor selskabet har vogne. partnerskaber med taxiselskaber i

Niels Kaae,

gratisbrugere, er Groupcare ifølge

Andre steder linker appen til alle de områder af landet, hvor Taxa adm. direktør, Taxa 4x35 Niels Kaae i dag at betegne som et

taxiselskaber.

4x35 ikke selv har lokale selska-

nicheprodukt især med fokus

Niels Kaae er udmærket klar ber, og hvor partnerselskaberne

fagforeningers og andre medlems-

over, at initiativet kan resultere i derved kan sikres eksklusivitet i en bedømmelse af bestilling, tur, organisationers in- og eksterne

rynkede bryn hos konkurrerende Taxifind. Chaufførerne hos Taxa vogn og chauffør og kan efterføl- samarbejde.

selskaber.

4x35, der i mange år var kendt gende – via appen – bestille ture

Klar til partnerskaber

PR om TaxiFind: Børsen, d. 21. februar 2012

“Vi flytter 35.000

ture over til os, og

det er selvfølgelig en

ondsindet og

“hostile” handling”

EN GOD OPLEVELSE.....

pmc@borsen.dk

Mandag den 6. februar kørte jeg i taxa hjem ved 22-tiden fra Vesterbrogade til

Sortedams Dosseringen.

Da chaufføren så mig, sagde han, at det var tredje gang indenfor et år, at han kørte for

mig.

Han var meget venlig, og vi talte en den sammen om forskelligt, blandt andet om TAXA

4x35.

Vi var enige om, at det ville være ret specielt, hvis han en fjerde gang ville blive min

chauffør.

Hans navn er Erkan med førernummer 022075.

Med venlig hilsen

Litsia Duvå

Oplev den nye Volkswagen up!

Kr. 89.990,-? Er det virkelig en ægte Volkswagen? Ja, den er god nok.

Den føles som en Volkswagen. Kører som en Volkswagen.

Er sikker som en Volkswagen… Det er en Volkswagen.

Den nye up! fås fra kr. 89.990,- ekskl. levering kr. 3.680,-. Brændstofforbrug ved blandet

kørsel 21,3 – 24,4 km/l. CO 2 -udslip 96 – 108 g/km. Bilen er vist med ekstraudstyr.

www.volkswagen.dk

Das Auto.

Herredscentret – Hillerød

ncc.dk/butik mob@ncc.dk 3910 3900

b

h

L

V

“D


m

Da

inn

er

der

tjen

terf

virk

mes

D

inte

sa

geni

En

stødt

gutte

kund

for in

ens hj

succes

Flere butikker vej; 500

ind

Få markedets mest effektive butikker udviklet af


DET SKAL DU

Tjek de

esøgende

jemmesiden

60

50

40

ars Jensen, adm. direktør,

irksomhedszonen:

river man egen virksomhed, kan det

re af stor betydning at kunne følge

ed i, hvem der besøger ens hjemmeside.

nske Leadtracker.dk, som er den mest

ovative, nye teknologivirksomhed, jeg

stødt inden for de seneste måne-

, har til netop det formål lanceret en

este, som via et brugervenligt inace

giver mulighed for at se, hvilke

somheder der har besøgt ens hjemide.

et er et uundværligt salgsværktøj til

lligent leadgenerering og opfølgning

lgsaktiviteter. Simpelthen enkelt og

alt.

anden, interessant tjeneste, jeg er

, er Zopim.com, som nogle unge

r i Singapore har startet. Det er en

eservicefunktion, der giver mulighed

teraktion med brugere og kunder

emmeside. Vi benytter det med stor

bl.a. telefonmoeder.dk.” pmc

750 m 2

klar til

fl ytning

nu ...

-1.500 m 2

NCC

INFORMATION

articles

30

20

10

0

Og hvorfor skriver jeg så det? Jo, fordi

presseomtale skal tackles omhyggeligt og

professionelt.

Den helt store historie (kiosk-baskeren)

sælger sig selv, men hvad gør man i

en branche som vores, hvor de store

revolutionerende nyheder jo ikke ligefrem

er hverdagskost: Man skaber dem selv – og

det er svært, for en historie skal være både

troværdig og relevant.

Alligevel er det lykkedes TAXA 4x35 at nå

massivt igennem til medierne i det sidste

års tid – senest den 4 marts, hvor vores

direktør Niels Kaae var manden bag et

indslag i TV2 Lorry mere end 3 min.

med en historie om rabat ved samkørsel

af folk, der skal til Lufthavnen. I sig selv

ikke en verdens nyhed, men timet og

afleveret den rigtige måde finder sådan

en historie alligevel den stenede vej til

medierne.

24

Er presseomtale

bedre end reklamer?

Det korte svar er: ”Ja”.

Presseomtale er markant bedre end

reklamer, simpelthen fordi PR er troværdig:

Læserne ved jo, at vi har en neutral

journalists ord for, at pr-historien er sand

4

25

3

1

48

Taxa 4x35

8

2011-03 2011-04 2011-05 2011-06 2011-07 2011-08 2011-09

month

2011-10 2011-11 2011-12 2012-01 2012-02 2012-03

Antal artikler om TAXA 4x35 hver måned i 2011

Foto. Thomas Nielsen

(ellers havde han jo ikke skrevet den). Dertil

kommer så, at hvis reklame skal være

effektiv, så koster den spidsen af en jetjager.

Der er altså al mulig grund til at gå efter

presseomtale, og det gør vi da også her hos

4x35. Men det gør de jo også hos de andre

taxiselskaber, så kampen om mediernes

gunst er hård og nådesløs.

TAXA 4x35 kender

vejen til pressen

I det forgangne år er det lykkedes 4x35 at

komme gennem pressens nåleøje næsten

200 gange - Taxa-qiuzzen, el-taxaer og

betalingsringen har været så stærke emner,

at det har fundet nåde for pressens folk.

De sidste 12 månedeer har Københavns

Taxa været genstand for 176 store og

mindre artikler/notitser. 4x35 har altså i

gennemsnit været i medierne hver anden

dag – det er et flot resultat i en branche,

som ikke ligefrem vrimler med nyheder.

Omregnet til læsere så har 176 omtaler

været trykt i et oplag svarende til over

800.000 stk. aviser/blade. Da medierne

regner med et gennemsnitligt læsertal

2, så svarer det til, at over 1,6 mio læsere har

haft mulighed for at ”huske” os – også når

de skal ringe efter en taxa.

Klik ind www.taxa.dk

9

10

4

8

13

Hvad er god

journalistik?

For: Den første betingelse, for at potentielle

kunder ringer til 4x35 i stedet for til et andet

taxiselskab, er jo at det er os de husker og

ikke de andre.

Lige nu bliver vi husket for vores

samkørselstilbud til lufthavnen, hvor alle

aviser har skrevet historien. Det bliver

spændende at se, om marts 2012 kommer

til at slå august 2011, hvor planerne om

eltaxaer slog presserekord.

1

Taxa 4x35

Svaret illustreres meget godt af denne

lille historie:

Moses stod ved Det Røde Hav og

havde problemer med at krydse

vandet. Moses kaldte sin pressechef

og spurgte ham til råds. Pressechefen

tænkte længe over sagen, inden han

svarede: ”Okay, hvis du kan få vandene

til at skille sig, så vi kan komme tørskoet

over, ja så skaffer jeg dig sgu en helside

i Det Gamle Testamente”.

21


KORT OG PRAKTISK

REGISTRERINGSATTESTER

Har du husket at aflevere en kopi af registreringsattesten

i vognmandsservice?

Det er vigtigt at vi kender vognparkens sammensætning. Ved flere og flere af de

opgaver vi har mulighed for at byde , stilles der minimumskrav til bl.a. vognenes

alder, energiklasse og om der er monteret partikelfilter. Hvis vores informationer

om vognparkens sammensætning ikke er opdateret konstant, kan det betyde at

vi afstår fra at byde en opgave, selvom vi faktisk godt kan løfte opgaven. Så

har du ikke allerede afleveret en kopi af din registrerings-attest, eller har du skiftet

vogn siden du afleverede sidst, så tag en kopi af den originale registreringsattest og

aflever den i Vognmandsservice næste gang du er Rosenlunds Allé.

Informationerne er med til at sikre mere kørsel til TAXA.

VEDR. REGNSKABSBILAG

Man kan i Vognmandsservice afhente sit udskrivningsbilag umiddelbart efter månedsskift.

Hvis man ønsker specifikation til sit skatteregnskab af det i banken trukne beløb, kan bilaget

udfyldes, sammentælles og lægges i kassekladden.

Vognmænd der har afleveret tilmelding til LeverandørService vil blive trukket for driftsbidrag

m.m. tirsdag, den 20. marts.

Vognmænd, der ikke har afleveret tilmelding til LeverandørService vil blive modregnet i boner

mandag, den 19. marts.

Vognmænd, der selv overfører driftsbidrag til TAXAs kassekredit (konto 2191-7561563769)

bedes overføre beløbet senest torsdag, den 15. marts.

Lis Rasmussen

Vognmandsservice

REGNSKABSBILAG Bilags Nr. ________ Dato: _______

indBeTaLinG TiL Taxa 4x35 For marTs pr. VoGn

Driftsbidrag Bestillingskontor .................................................... 5051,00

Driftsbidrag Kontoring ............................................................... 466,00

Evt. afdrag deposita (700.00) .....................................................

Diverse ......................................................................................... ____________

BeTaLinGerne er i 11 mÅneder ÅrLiGT

Sammenslutningen TAXA 4x35

Kontingent pr. medlem kr. 125.00 ............................................... ____________

Kontingent pr. vogn kr. 19.00 ............................................... ____________

Evt. sikkerhedsorganisation pr. vogn kr. 5.00 ............................ ____________

Evt. afdrag I-bevis ....................................................................... ____________

I alt ............................................................................................... ____________

22 | 03 . 1 2

Mærkedage

Aktive medlemmer af

Sammenslutningen TAXA 4x35:

60 år den 17. marts

Jørgen Nielsen

1-2338

65 år den 2. april

Margrethe Jensen

1-2215

70 år den 12. april

Preben Levin

1-0223

65 år den 16. april

Zubear Khan

1-0484

Passive medlemmer af

Sammenslutningen TAXA 4x35:

75 år den 5. april

Elly Hyldested Christensen

Tidl. 1-0727

70 år den 10. april

Erik Bøgh Hansen

Tidl. 1-0936

FORMANDSKONTORET

Har du noget, du vil tale med Sammenslutningens

bestyrelsesformand om,

så træffes jeg mandag, tirsdag, onsdag

og fredag fra kl. 12.00 til kl. 14.00. I mit

fravær vil et andet bestyrelsesmedlem

så vidt muligt være til stede.

Meningen er, at du altid skal kunne

komme i kontakt med DIN bestyrelse,

når du har noget hjertet. Er det pro-

blemer omkring ture m.m.,skal du

stadig henvende dig i Vognmandsservice,

hvor de vil tage vel imod dig.

Med venlig hilsen

Leif Hytten 1-0089

Bestyrelsesformand


KORT OG PRAKTISK

SERVicE

Auto El Specialisten

Vævergangen 23, 2690 Karlslunde

Tlf.: ...................................................7020 4301

Åbningstid:

man.-torsdag: .............................. 7.30-16.00

Fredag: ...........................................7:30-14:00

Lørdag: ..........................................8:00-11:00

RTT ApS.

Transformervej 4, 2730 Herlev

Tlf.: ....................................................44 53 55 15

Åbningstid:

man.-fredag: ...............................7:30-16:00

Lørdag: ..........................................8:00-11:00

iSHØi’s AuToElEKTRo

skjulhøj alle 53 – 55

2720 Vanløse

Tlf.: 38 74 78 80

Åbningstid:

man.-fredag: ...............................7:30 -16:00

(udvidet) Lørdag:. ...................... 8:00 -11:00

Weekendpris: .............................kr. 500.-

WeekendTelefon: ......................41 47 98 18

Weekendvagt:

Fredag: ..........................................17:00-22:00

Lørdag: ..........................................17:00-22:00

Stjerne Finans A/S

Gassehaven 13 , 2840 Gl. Holte

Tlf.: ...................................................36 94 78 34

Mercedes-Benz cPH

snorresgade: åbent alle hverdage

til kl. 22

Herlev: mandag-torsdag åbent til

midnat og fredag til 21.45

døgnvagt som rykker ud

24/7 alle 365 dage

Tlf. ....................................................33 78 55 55

Skoda Auto - Bjørn caning´s Eftf.

Vallensbækvej 5-11, 2605 Brøndby

Tlf.: ...................................................43 29 33 70

ABBilsyn

energivej 24, Ballerup

Tidsbestilling : ...........................2570 7060

TAXiNÆVNET i Region Hovedstaden

nyropsgade 1, 1602 København V.

Telefon: .........................................3366 6677

Telefax: ..........................................3366 7175

e-mail: ......................................... taxi@kff.kk.dk

Åbningstid:

mandag - fredag: .....................9:00 - 17:00

Telefontid: ....................................10:00-14:00

TAXA 4x35 i tal

Pr. 31. januar 2012 Antal Afvigelse i % Pr. vogn

Centralture i måneden 226158 289,57

Samme måned sidste år 208143 266,85

Frem/Tilbagegang 18015 8,66% 8,52%

Gadeture i måneden 216105 276,70

Samme måned sidste år 232276 297,79

Frem/Tilbagegang -16171 -6,96% -7,08%

Centralture år til dato 446333 571,49

Samme periode sidste år 421753 540,71

Frem/Tilbagegang 24580 5,83% 5,69%

Gadeture år til dato 430429 551,13

Samme periode sidste år 456670 585,47

Frem/Tilbagegang -26241 -5,75% -5,87%

Vogne ultimo måneden 781

Vogne samme måned sidste år 780 0,13%

Samme mønster:

Flere centralture og færre gadeture

Niels Kaae

Februar viste en flot fremgang 8,7

% centralture, mens gadeturene

gik -7,0 % tilbage i forhold til februar

2011. Modeugen gav måneden en god

UNDERVISNING AF NYE CHAUFFØRER –

BEGGE KURSER LIGGER NU OM TORSDAGEN!

Undervisningsforløbet er for chauffører,

der har en aftale om job med en

vognmand, og består af:

Kursus 1, chauffør kursus:

Efter kursus 1 får chaufføren adgang til

systemet og kan køre almindelige ture.

Kursus 2, TAXAchauffør kursus:

Efter kursus 2 får chaufføren tildelt alle

former for kørsel.

undervisningen hvert kursus

varer ca. 4 timer og er gratis

Mødetid 15 minutter før. Husk at

Brobizz – nye

priser for Øresund og Storebælt!

Nyt prismærke for Øresund kan nu afhentes i Vognmandsservice.

Priser for overfart med BRoBiZZ

Øresund (kr. 160) kr. 320,- tur/retur

Storebælt (kr. 210,-) kr. 420,- tur/retur

Klik ind www.taxa.dk

start og den første vinterferieuge havde

snevejr, men så gik det i stå i uge 8 og 9.

Måneden bliver reddet d. 29. februar af en

skuddag som vi jo kun oplever hvert 4. år.

Vogntallet følger udviklingen som sidste

år.

medbringe førerkort og kørekort.

Tilmelding er nødvendig til: Lone

Søndergård, tlf.: 35 30 91 27 eller

Vognmandsservice, tlf.: 35 30 91 60,

mandag til torsdag mellem

kl. 08.30 – 15.00 og fredag mellem kl.

10.00 – 14.00

Hvis føreren skal ud at køre og ikke kan

deltage i det planlagte kursus 1, kan en

kvik-undervisning arrangeres, med det

forbehold, at underviseren er ledig

det ønskede tidspunkt. Prisen en kvikundervisning

er 200 kr.

Helsingør / Helsingborg Scandlines

(kr. 165,-) kr. 330,- tur/retur

Rødby / Puttgarten (Dagspris)

23


TRAFIK SIKKER

I VOGNMÆNDENES EGET SELSKAB

”Som taksator er det helt

naturligt for mig, at vi får

kigget skaden med det

samme, så bilen kommer

gaden igen hurtigst

muligt.

Det er sandhedens øjeblik,

når man har brug for sin forsikring

• Kommer du igennem når du ringer op?

• Er det muligt at få besigtiget skaden med det samme?

• Kan du få råd om hvor du hurtigst kan få det lavet?

• Hvor lang tid tager det før vognen er gaden igen?

• Får du den erstatning som du har krav ?

Hvad er Trafi k?

• Venlige og imødekommende

• Professionelle og hurtige

• Rimelige og fornuftige

TRYGHED & SIKKERHED

FOR DIG OG DIN FAMILIE

Tæbyvej 15-17 • 2610 Rødovre • Tlf. 36 73 03 30

Email: trafi k@trafi kgs.dk • www.trafikgs.dk

More magazines by this user
Similar magazines