Firmabil - Beierholm

beierholm.dk

Firmabil - Beierholm

Erhvervsmæssig kørsel

På trods af dette udgangspunkt har Ligningsrådet i 2004 3 i en konkret sag fundet, at der

var tale om erhvervsmæssig kørsel. Arbejdsgiveren havde i denne sag udført kontrol

med, at den ansatte ikke kørte privat i bilen. Derved blev kørslen på trods af det sekundære

anset for erhvervsmæssig.

Medarbejdere, som lejlighedsvis fungerer som chauffør og undtagelsesvis kører mellem

hjem og arbejdspladsen, kan undgå beskatning af fri bil, hvis bilen udelukkende anvendes

erhvervsmæssigt den efterfølgende dag, eller hvor medarbejderen har anvendt bilen

erhvervsmæssigt den pågældende dag og direkte kører fra hjem til arbejdspladsen den

efterfølgende dag. Skatterådet har bestemt, at undtagelsesvis kørsel i denne forbindelse

højst kan udgøre 25 dage årligt – se nedenfor.

2.4. 25-dages-reglen

Denne bestemmelse er tiltænkt de situationer, hvor en medarbejder skal på kursus, kundebesøg

eller lignende, og i den forbindelse skal anvende arbejdsgivers bil. I den situation

kan det være mest hensigtsmæssigt, at medarbejderen medtager bilen til den private

bopæl dagen før den erhvervsmæssig tur, eller først afleverer bilen dagen efter, den erhvervsmæssige

tur.

Sådanne ture skal som udgangspunkt ikke resultere i beskatning af fri bil. Derfor gælder

der en 25-dages-regel, hvorefter medarbejdere må tage bilen med hjem i op til 25 dage.

Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at hvis man medtager bilen til

bopælen mandag, kører erhvervsmæssigt tirsdag og først afleverer bilen onsdag, så tæller

dette for 2 dage i opgørelsen af de 25 dage.

Reglen gælder pr. medarbejder ligesom 60-dages-reglen.

2.5. Dagsbeviser

I forbindelse med lempelse af 60-dages-reglen fra 1. januar 2009 ønskede SKAT samtidig

at indføre muligheden for, at en medarbejder kunne købe et dagsbevis til arbejdsgivers

bil. Hvis medarbejderen købte dette dagsbevis hos SKAT (www.skat.dk), ville der ikke

kunne blive tale om beskatning af fri bil, regulering af evt. moms og betaling af privatbenyttelsesafgift

for gulpladebiler.

Denne regel er imidlertid ikke blevet implementeret endnu, da reglen er til høring i EU.

3 SKM 2004.347 LR

11

More magazines by this user
Similar magazines