Firmabil - Beierholm

beierholm.dk

Firmabil - Beierholm

Firmabil

Er bilen f.eks. indregistreret første gang den 3. december 2009 og købt af arbejdsgiveren

den 2. februar 2012, udgør beregningsgrundlaget allerede fra 2012 75% af nyvognsprisen,

da 2012 er det 4. indkomstår, bilen er indregistreret. Købes bilen derimod først den 4.

december 2012 eller senere, gælder reglerne nedenfor om anskaffelse af biler, der på

købstidspunktet er mere end 3 år gamle.

Nyvognsprisen

Ved nyvognsprisen forstås som hovedregel bilens købspris som ny (fakturaprisen) inkl.

moms, leveringsomkostninger, registreringsafgift og registreringsafgiftspligtigt tilbehør

9 .

Ekstraudstyr skal kun medregnes, såfremt der skal betales registreringsafgift af dette,

hvilket er slået fast af Landsskatteretten 10 . Ifølge registreringsafgiftsloven skal der ikke

beregnes registreringsafgift af ekstraudstyr, der eftermonteres af forhandleren. Det er

alene ekstraudstyr der monteres fra fabrikken/leverandør eller importøren af bilen, hvor

der skal ske beregning af registreringsafgift.

Selvom fabriksmonteret sikkerhedsudstyr i form af airbags m.v. reducerer registreringsafgiftsgrundlaget,

kan reduktionen for dette sikkerhedsudstyr ikke fragå i beregningsgrundlaget

for fri bil.

4.1.2. Bilen er ved købet mere end 3 år gammel

Anskaffes en bil, der på arbejdsgiverens købstidspunkt er mere end 3 år gammel, regnet

fra datoen for første indregistrering, er beregningsgrundlaget købsprisen med tillæg af

de eventuelle istandsættelsesudgifter og leveringsomkostninger, som virksomheden afholder

i forbindelse med anskaffelsen.

Der kan ikke opstilles en generel frist for den tidsmæssige sammenhæng mellem erhvervelsen

og eventuel istandsættelse, idet det må bero på en konkret vurdering, om istandsættelsen

har en naturlig sammenhæng med erhvervelsen og dermed skal indgå i købsprisen.

Udgifter til reparation af motoren på en bil udført 1½ år efter arbejdsgiverens erhvervelse

af bilen skulle i en konkret sag 11 ikke medregnes ved opgørelsen af grundlaget

for beskatning af fri bil, da Landsskatteretten ikke anså reparationen for foretaget i forbindelse

med erhvervelsen af bilen. Det er dog uvist, hvor tæt på anskaffelsestidspunktet

udgiften til istandsættelse må være afholdt, men det bør som udgangspunkt tillægges

betydning, om det var en kendt istandsættelsesudgift på anskaffelsestidspunktet eller ej.

Bevisbyrden kan dog være vanskelig at løfte, jo kortere perioden er.

9 SKM 2004.18 VLR

10 SKM 2007.146 LSR

11 TfS 1999.32 LSR

24

More magazines by this user
Similar magazines