Firmabil - Beierholm

beierholm.dk

Firmabil - Beierholm

5. SELVSTÆNDIGT ERHVERVSDRIVENDE

Selvstændigt erhvervsdrivende

Selvstændigt erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen, kan vælge mellem

tre muligheder for den skattemæssige behandling af bilen:

1. Holde bilen uden for virksomhedsordningen og få fradrag for den erhvervsmæssige

kørsel efter SKATs satser for skattefri befordringsgodtgørelse

2. Holde bilen uden for virksomhedsordningen og få fradrag for den erhvervsmæssige

andel af de faktiske biludgifter

3. Lade bilen indgå i virksomhedsordningen og fradrage alle udgifter mod at blive beskattet

af værdi af fri bil.

Selvstændigt erhvervsdrivende, der ikke anvender virksomhedsordningen, kan alene

vælge mulighed 1 eller 2.

5.1. Bilen holdes uden for virksomhedsordningen, eller virksomhedsordningen

benyttes ikke

Hvis virksomhedsordningen ikke anvendes, eller hvis bilen placeres uden for virksomhedsordningen,

kan fradrag for erhvervsmæssig kørsel foretages enten efter SKATs satser

eller med de faktiske udgifter. Dette gælder også, hvis kapitalafkastordningen anvendes.

Der skal da ske en opgørelse/fordeling af årets kørsel mellem privat og erhvervsmæssig

kørsel.

Såfremt der føres en kørebog efter skattemæssigt anerkendte principper, bør kørebogens

udvisende lægges til grund ved fordelingen af udgifterne mellem erhvervsmæssig og

privat kørsel.

En kørebog skal føres efter følgende skattemæssige principper:

1. Kilometertællerens udvisende ved den daglige kørsels begyndelse og ved dens slutning

2. Datoen for kørslen

3. Den daglige kørsels fordeling mellem privat og erhvervsmæssig kørsel, idet der med

hensyn til den erhvervsmæssige kørsel skal være angivet bestemmelsessteder og lignende

notater, der kan sandsynliggøre/dokumentere regnskabets rigtighed.

32

More magazines by this user
Similar magazines