Firmabil - Beierholm

beierholm.dk

Firmabil - Beierholm

2. ERHVERVSMÆSSIG KØRSEL

Erhvervsmæssig kørsel

Begrebet erhvervsmæssig kørsel har betydning i forskellige sammenhænge. Eksempelvis

i relation til en arbejdsgivers mulighed for udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse,

i relation til hvorvidt en firmabil anses for anvendt til privat kørsel og i relation til visse

personers mulighed for fradrag for erhvervsmæssig befordring.

2.1. Afgrænsning af erhvervsmæssig kørsel

Ved erhvervsmæssig kørsel forstås grundlæggende kørsel i virksomhedens interesse.

Derfor er kørsel mellem bopæl og arbejdsplads som hovedregel privat kørsel, hvorimod

kørsel i arbejdsgivers tjeneste som hovedregel er erhvervsmæssig kørsel. Erhvervsmæssig

kørsel kan eks. være kørsel til kunder, konferencer, afhentning af post eller materialer

for virksomheden, samt kørsel inden for og mellem forskellige arbejdspladser.

I den forbindelse betragtes steder, hvor man modtager undervisning som led i arbejdet, i

nogle tilfælde som en arbejdsplads. Ifølge den seneste praksis 1 skal der sondres mellem

grunduddannelse henholdsvis efteruddannelse i forhold til videreuddannelse. Ved

grunduddannelse og efteruddannelse vil der være tale om erhvervsmæssig kørsel.

Sondringen er dog langt fra klar og entydig. Vestre Landsret 2 har bl.a. afgjort, at en kaptajn

ved forsvaret, der deltog på ingeniøruddannelse på universitetet, ikke kunne anses

for at være på efteruddannelse, og derfor kunne universitetet ikke betragtes som en arbejdsplads,

og der var dermed ikke tale om erhvervsmæssig kørsel.

Det nye er, at grunduddannelser, der gennemføres som led i et ansættelsesforhold, sidestilles

med et arbejdssted.

Herudover er erhvervsmæssig kørsel i skattelovgivningen defineret som:

a) Befordring mellem hjem og arbejdsplads i indtil 60 arbejdsdage inden for de seneste

12 måneder

b) Befordring mellem to eller flere arbejdspladser for samme arbejdsgiver

c) Befordring inden for samme arbejdsplads.

Al anden kørsel er privat kørsel.

Ved en arbejdsplads forstås de fysiske steder, hvor medarbejderen udfører et arbejde for

sin arbejdsgiver, uanset om dette sted tilhører arbejdsgiveren, en kunde eller lignende.

1 SKM 2009.624 SKAT

2 SKM 2008.114 VLR

8

More magazines by this user
Similar magazines