24.12.2012 Views

Afgifter skal bruges til forebyggelse og behandling

Afgifter skal bruges til forebyggelse og behandling

Afgifter skal bruges til forebyggelse og behandling

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Mobiloperatør stormer frem<br />

Side 10<br />

Branchebladet for Nærbutikkernes Landsforening · Nr. 10 · Oktober 2011 · Årgang 109<br />

<strong>Afgifter</strong> <strong>skal</strong> <strong>bruges</strong><br />

<strong>til</strong> <strong>forebyggelse</strong><br />

<strong>og</strong> <strong>behandling</strong><br />

NBL har mødt Socialdemokraternes<br />

fødevareordfører Bjarne Laustsen<br />

<strong>til</strong> en snak om afgifter<br />

Smilet er den korteste vej <strong>til</strong> kontakt<br />

Side 12-13<br />

Side 6-8<br />

Stanleybet – ny spiller på markedet<br />

Side 14-15<br />

ISSN 1904-6480


NBLs<br />

SOMMERHUS<br />

i Hulsig ved Skagen<br />

Pris pr. uge - højsæson (uge 23-35) kr. 4.000,- ekskl. rengøring.<br />

Pris pr. uge - lavsæson (uge 36-22) kr. 3.000,- ekskl. rengøring.<br />

Prisen er inklusiv strøm <strong>og</strong> vand. Prisen er beregnet efter gældende regler i skatteloven.<br />

I skolernes sommerferie kan huset kun udlejes for én uge. Resten af året kan det lejes<br />

for mere end en uge.<br />

Du kan altid se, hvilke uger sommerhuset er ledigt ved at gå ind på<br />

www.nbl-landsforening.dk, klikke på ”Medlemsgoder” <strong>og</strong> vælge ”Sommerhus i Skagen”.<br />

Huset udlejes <strong>til</strong> kun NBL's medlemmer.<br />

Aktive får 1. prioritet, andre medlemmer af foreningen får 2. prioritet.<br />

Hovedbestyrelsen besluttede enstemmigt at købe dette meget lækre sommerhus <strong>til</strong><br />

gavn for vore medlemmer. Dette dejlige sommerhus er opført i 1999 med et boligareal<br />

på 103 m 2 samt et udhus på 6 m 2 . Huset ligger kun 800 meter fra Kattegat med<br />

en dejlig badestrand. Der er ligeledes cykelsti fra Hulsig <strong>til</strong> Skagen ca. 10 kilometer, <strong>og</strong><br />

der er t<strong>og</strong>forbindelse <strong>til</strong> Skagen.<br />

Sommerhuset har plads <strong>til</strong> 6 personer.<br />

Huset indeholder: Ét værelse med dobbeltseng, ét værelse med en 1,40 m seng <strong>og</strong> ét<br />

værelse med 2 enkeltsenge. Derudover er der en barneseng samt en højstol.<br />

Et sommerhus, som bare har det hele...<br />

Der må ikke ske videreudlejning af sommerhuset.<br />

Afbes<strong>til</strong>lingsgebyr<br />

Såfremt det bes<strong>til</strong>te sommerhus ikke benyttes, vil der i alle <strong>til</strong>fælde blive opkrævet et<br />

afbes<strong>til</strong>lingsgebyr svarende <strong>til</strong> 1 dagspris.<br />

Adresse: Tranevænget 1, Hulsig Kontaktperson for leje af sommerhuset:<br />

9990 Skagen Hanne Nielsen, tlf. 7542 4577<br />

hn@nbl-landsforening.dk


INDHOLD<br />

Demokratiet har talt ...............3<br />

<strong>Afgifter</strong> <strong>skal</strong> <strong>bruges</strong> <strong>til</strong><br />

<strong>forebyggelse</strong><br />

<strong>og</strong> <strong>behandling</strong> ..........................6<br />

Internationale samtaler<br />

<strong>til</strong> kun 6 ører i minuttet ........10<br />

Smilet er den korteste vej<br />

<strong>til</strong> kundekontakt ....................12<br />

Besøg på DANNEMANN<br />

fabrikken i Lübbecke ............16<br />

Kiosker <strong>og</strong> nærbutikker <strong>skal</strong><br />

fritages for nye afgifter .........18<br />

Tobak under disken<br />

er i strid med EUs<br />

frihandelsprincip ...................20<br />

Information om<br />

den nye afgift <strong>til</strong> finansiering<br />

af Fødevarestyrelsens<br />

kampagnekontrol ..................20<br />

Kommissionen godkender<br />

danske afgiftsregler<br />

for onlinespil ..........................22<br />

Nye regler for kortgebyrer<br />

fra 1. oktober 2011 .................25<br />

Nye affaldsregler<br />

fra 2012 ....................................25<br />

Leder<br />

Demokratiet har talt<br />

Folketingsvalget den 15. september<br />

har naturligvis fyldt meget<br />

hos den danske befolkning, siden<br />

valget blev udskrevet, <strong>og</strong> nu har<br />

demokratiet talt, Danmark har<br />

fået en ny regering. Hvad den nye<br />

regering kommer <strong>til</strong> at betyde<br />

for kioskerne <strong>og</strong> nærbutikkerne i<br />

Danmark, kan kun fremtiden vise,<br />

men NBL har naturligvis noteret<br />

sig, hvilke områder den ny regering<br />

blandt andet er gået <strong>til</strong> valg<br />

på, <strong>og</strong> her kan nævnes et par vigtige<br />

områder for vores branche<br />

nemlig salg af tobak <strong>og</strong> afgiftsstigninger<br />

på slik, sodavand <strong>og</strong> øl.<br />

NBL er allerede gået i dial<strong>og</strong><br />

med politikerne vedrørende disse<br />

områder, <strong>og</strong> NBL har klart fortalt<br />

politikerne, at ændringerne på<br />

disse områder kan få store konsekvenser<br />

for kioskerne <strong>og</strong> nærbutikkerne<br />

i Danmark. Vi kan ikke<br />

acceptere, at tobakken <strong>skal</strong> gemmes<br />

væk i butikkerne. NBL mener,<br />

det er urimeligt, at butikkerne<br />

<strong>skal</strong> have omkostninger på nye<br />

inventarløsninger, for at tobakken<br />

kan gemmes væk. Lad os i stedet<br />

fortsætte med præventive oplysningskampagner<br />

om rygning <strong>og</strong><br />

sundhed.<br />

Et andet område, NBL drøfter<br />

med politikerne, er afgiftsstigninger<br />

på tobak, slik, sodavand<br />

<strong>og</strong> øl. Op <strong>til</strong> valget har der været<br />

udtalelser fra politikerne om, at<br />

tobakspriserne <strong>skal</strong> hæves, <strong>og</strong> en<br />

gennemsnitspris på en pakke cigaretter<br />

er nævnt <strong>til</strong> kr. 43,-. NBL<br />

har argumenteret overfor politikerne,<br />

at hvis tobakspriserne<br />

hæves så markant, vil den danske<br />

forbruger købe tobak i grænsebutikkerne<br />

<strong>og</strong> derved sende det<br />

danske forbrug <strong>til</strong> vores nabolande,<br />

<strong>og</strong> det samme ville ske, endda<br />

i endnu højere grad end det allerede<br />

er i dag, med konfekture,<br />

sodavand <strong>og</strong> øl.<br />

NBL frygter, disse mulige lovændringer<br />

vil medføre endnu mere<br />

systematisk illegal import <strong>til</strong> det<br />

danske marked, end vi oplever i<br />

dag, <strong>og</strong> ”lovlydige” butikker vil få<br />

svært ved at være konkurrencedygtige<br />

mod den illegale import.<br />

Budskabet fra NBL <strong>til</strong> politikerne<br />

er helt klart, at branchen ikke kan<br />

acceptere disse lovændringer, <strong>og</strong><br />

konsekvenserne er store både for<br />

kioskerne <strong>og</strong> nærbutikkerne <strong>og</strong><br />

for den kriminelle verden, der lever<br />

af illegale import <strong>til</strong> Danmark.<br />

Med disse ord ønsker jeg alle<br />

læsere en god oktober måned<br />

med et forhåbentligt <strong>til</strong>fredss<strong>til</strong>lende<br />

salg.<br />

Martin Schjøth<br />

Adm. direktør<br />

Brancheblad for for Nærbutikkernes Landsforening / Oktober / Oktober 2011<br />

3


NB<br />

Brancheblad for<br />

Nærbutikkernes<br />

Landsforening<br />

Oktober 2011<br />

Nr. 10, 109. årgang<br />

ISSN 1904-6480<br />

Hanne Nielsen<br />

Landsformand <strong>og</strong> ansvarshavende redaktør<br />

Redaktion<br />

Hanne Nielsen<br />

Rønbjergvej 78<br />

9681 Ranum<br />

Telefon 75 42 45 77<br />

Mobil 20 51 60 12 (nødtelefon)<br />

Fax 98 66 45 77<br />

E-mail hn@nbl-landsforening.dk<br />

info@nbl-landsforening.dk<br />

Internet www.nbl-landsforening.dk<br />

Adm. direktør<br />

Martin Schjøth<br />

Amballegård 25<br />

8700 Horsens<br />

Mobil 51 71 37 07<br />

E-mail ms@nbl-landsforening.dk<br />

NBL Formandskontor<br />

B<strong>og</strong>holderi<br />

Rønbjergvej 78, 9681 Ranum<br />

Telefon 75 42 45 77<br />

Fax 98 66 45 77<br />

Giro 478-1147<br />

Mail hn@nbl-landsforening.dk<br />

info@nbl-landsforening.dk<br />

Internet www.nbl-landsforening.dk<br />

Udgiver<br />

NærButikkernes Landsforening (NBL)<br />

Tryk<br />

Grafisk Hus Løgstør A/S<br />

Blekingevej 13<br />

9670 Løgstør<br />

Telefon 98 67 10 72<br />

Fax 98 67 24 59<br />

Mail soren@vf-l<strong>og</strong>stor.dk<br />

Deadline for næste nummer<br />

af NB Bladet er<br />

15. oktober<br />

2011<br />

NBL<br />

Hovedbestyrelse<br />

Medlem af Forretningsudvalg<br />

Hanne Nielsen, landsformand<br />

Rønbjergvej 78, 9681 Ranum<br />

Telefon 75 42 45 77<br />

Telefax 98 66 45 77<br />

Mobil 20 51 60 12<br />

E-mail: hn@nbl-landsforening.dk<br />

Erik Golczyk - næstformand, medl. af FU<br />

Veri Kiosk & Video<br />

Frijsenborgvej 5, 8240 Risskov<br />

Telefon 86 21 59 55<br />

Region 1 - Storkøbenhavn<br />

Kurt Jensen - formand<br />

Lokalkøbmanden<br />

Roskildevej 22 A, 3600 Frederikssund<br />

Telefon 47 31 28 33<br />

Region 2 - Sjælland<br />

Nærbutikkernes Landsforening<br />

Rønbjergvej 78, 9681 Ranum<br />

Telefon 75 42 45 77<br />

Region 3 - Fyn<br />

Asger Møller Christiansen - formand<br />

B<strong>og</strong>ensevej 67, 5270 Odense N<br />

Telefon 26 44 72 36<br />

Region 4 - Sydøstjylland<br />

Michael Albrectsen<br />

Sydbyens Tips <strong>og</strong> Lotto<br />

Haderslevvej 116, 6000 Kolding<br />

Telefon 75 52 36 44<br />

Region 5 - Sydvestjylland<br />

Torben Pedersen - formand, medl. af FU<br />

Strengevej 49, 6760 Ribe<br />

Telefon 75 42 21 44<br />

Region 6 - Vestjylland<br />

Ole Aadal - formand<br />

Munkegårdskvarteret 262, 7400 Herning<br />

Telefon 42 49 75 15 / 30 26 55 15<br />

Region 7 - Århus Amt<br />

Erik Golczyk - formand<br />

Veri Kiosk & Video<br />

Frijsenborgvej 5, 8240 Risskov<br />

Telefon 86 21 59 55<br />

Region 8 - Nordjylland<br />

Annette Bastholm Grøn - formand<br />

Idræts Allé 15 st. th., 9800 Hjørring<br />

Telefon 21 64 29 59<br />

Kioskland<br />

Bugattivej 18, 7100 Vejle<br />

Telefon 76 41 64 40<br />

DIVERSE<br />

udvalg<br />

Politisk udvalg<br />

Hanne Nielsen ...................................... 75 42 45 77<br />

Martin Schjøth .....................................51 71 37 07<br />

Spillemyndigheden<br />

Hanne Nielsen ...................................... 75 42 45 77<br />

SPILLEUDVALG<br />

Martin Schjøth .....................................51 71 37 07<br />

Erik Golczyk ...........................................86 21 59 55<br />

NBL’s ADVOKAT<br />

Allan Sørensen .....................................88 82 03 30<br />

Uffe Skalborg Hansen.........................75 41 12 11<br />

www.advokathb.dk<br />

NBL’s REVISOR<br />

Beierholm - 9640 Farsø .....................98 63 14 44<br />

PSyKOLOGHJæLP<br />

Falck Health Care................................. 70 10 20 12<br />

Følg seneste nyt på:<br />

www.nbl-landsforening.dk<br />

NBL’s KONSULENT<br />

Hans Rasmussen ........................ 59 51 03 25<br />

Tilmeld dig<br />

NBLs nyhedsmail på<br />

www.nbl-landsforening.dk<br />

UDGIVELSES-<br />

MÅNED<br />

DEADLINE<br />

November 15. oktober 2011<br />

December 15. november 2011<br />

Abonnement<br />

på NBL-bladet:<br />

Kr. 600,-<br />

årligt ekskl. moms<br />

44 Brancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Oktober 2011


JOBBESKRIVELSE:<br />

BBESKRIVELSE:<br />

BBESKRIVELSE:<br />

BBESKRIVELSE:<br />

SKRAB ETT<br />

TT<br />

MEGAQUICK-LOD.<br />

UICK- UICK- UICK- K- K-LO K-LO K-LO LO LO LO LO LOD LOD LOD D<br />

DDD<br />

D. .<br />

LØN:<br />

13.000,- -<br />

HVER MÅNED I 13 ÅR.<br />

SKATTEFRIT.<br />

Quick. Quick.<br />

Ikke Ikke arbejde. arbejde. Kun Kun løn. løn.


<strong>Afgifter</strong> <strong>skal</strong> <strong>bruges</strong> <strong>til</strong><br />

<strong>forebyggelse</strong> <strong>og</strong> <strong>behandling</strong><br />

Tekst <strong>og</strong> fotos af Heine Pedersen<br />

Det er kvælertag på kiosker, tankstationer <strong>og</strong> nærbutikker,<br />

hvis den nye regering indfører tårnhøje afgifter på<br />

tobak, slik, chokolade, sodavand, øl, vine <strong>og</strong> spiritus. Det<br />

vil fj erne eksistensgrundlaget for mange af vore medlemmer,<br />

mener landsformand Hanne Nielsen, Nærbutikkernes<br />

Landsforening. Hun har brugt valgkampen <strong>til</strong> at<br />

påvirke folketingskandidaternes holdning <strong>til</strong> tobaks- <strong>og</strong><br />

sukkerafgifterne.<br />

Lukning vil ramme yderområderne<br />

Halvdelen af mange kiosker <strong>og</strong> nærbutikkers omsætning<br />

er fra salg af tobak, <strong>og</strong> en meget stor del af det resterende<br />

salg er varer, som bliver ramt af sukkerafgiften. Indfø-<br />

6<br />

relsen af afgifterne vil kunne betyde lukning af mange<br />

mindre forretninger. Det vil ramme yderområderne, hvor<br />

kiosker <strong>og</strong> nærbutikker er den forretningsform, som er<br />

<strong>til</strong>bage. Er den først væk, så fl ytter befolkningen <strong>og</strong>så, <strong>og</strong><br />

landsbyerne uddør.<br />

Spørgsmål <strong>til</strong> socialdemokratiets<br />

fødevareordfører<br />

Er det de mål, den nyvalgte regering har med sine forslag<br />

om afgifter, spørger mange sig selv. Kun folketingsmedlemmerne<br />

i de berørte partier kender svaret, erkender<br />

landsformand Hanne Nielsen, Nærbutikkernes Landsforening<br />

<strong>og</strong> har kontaktet fødevareordfører Bjarne Laustsen,<br />

S, for at forelægge ham en række relevante spørgsmål<br />

om afgifterne <strong>og</strong> hvorfor de rejses.<br />

Folketingsmedlem Bjarne Laustsen <strong>og</strong> landsformand Hanne Nielsen, Nærbutikkernes Landsforening, fi k sig en alvorlig snak<br />

om den negative betydning de nye afgifter vil få for salg af slik <strong>og</strong> tobak.<br />

Brancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Oktober 2011


Forventer du, at tobaks- <strong>og</strong> sukkerafgifterne<br />

giver større sundhed i den danske befolkning?<br />

– Folk ryger, drikker <strong>og</strong> spiser sig <strong>til</strong> en lang række livss<strong>til</strong>ssygdomme.<br />

Befolkningen bliver mere <strong>og</strong> mere overvægtig.<br />

Deres sygdomme kræver så meget <strong>behandling</strong>,<br />

at sundhedsbudgettet sprænges <strong>og</strong> bliver uoverskueligt,<br />

hvis der ikke laves forebyggende arbejde. Indtægterne<br />

fra afgifterne <strong>skal</strong> <strong>bruges</strong> <strong>til</strong> at betale dele af den <strong>behandling</strong>,<br />

livss<strong>til</strong>ssygdommene kræver. På sigt tror jeg,<br />

at folkesundheden bliver bedre, da mange med afgiftsforhøjelserne<br />

vil stoppe med at ryge <strong>og</strong> nedsætte deres<br />

forbrug af usund ernæring. Jeg tror på, at mange unge vil<br />

stoppe med at ryge <strong>og</strong> stoppe med at bruge det samme<br />

på slik, sodavand, snacks <strong>og</strong> anden usund spise, siger fødevareordfører<br />

Bjarne Laustsen, S.<br />

Flytter vi handlen <strong>til</strong> de tyske grænsebutikker<br />

eller smuglere?<br />

– N<strong>og</strong>et salg af tobak, slik <strong>og</strong> drikkevarer vil selvfølgelig<br />

blive fl yttet <strong>til</strong> grænsebutikkerne, men det er ikke mit<br />

indtryk, at det bliver væsentligt mere, end det er nu. Folk<br />

har selvfølgelig svært ved at forstå forslagene nu, men<br />

når de først er indført, så går der ikke mange dage, før<br />

de er glemt, <strong>og</strong> det er dagligdag igen. Tænk på, hvor rystede<br />

vi var, da benzinpriserne nærmede sig ti kroner.<br />

Hvis de kom over denne smertegrænse, var man sikker<br />

på, at mange ville sælge deres bil eller nedsætte kørslen.<br />

Nu er prisen langt over, <strong>og</strong> det er ikke mit indtryk, at det<br />

har betydet det fj erneste, siger fødevareordfører Bjarne<br />

Laustsen, S.<br />

Fødevareordfører Bjarne Laustsen tror ikke på, at de nye afgifter<br />

på sukker vil betyde en nedgang i salget. Det tager en<br />

kort tid, så er de nye priser accepteret.<br />

Softice er en herlig spise <strong>og</strong> folketingsmedlem Bjarne Laustsen<br />

mener ikke, at salget vil blive reduceret ved, at der indføres<br />

nye afgifter.<br />

Er det den nye regerings mål<br />

at lukke kiosker <strong>og</strong> småbutikker?<br />

– Nej! Det er det bestemt ikke. Der er brug for dem overalt<br />

i Danmark, <strong>og</strong> det vil gå galt for mange områder i Danmark,<br />

hvis det sker. Vi vil kæmpe for at beholde kiosker<br />

<strong>og</strong> nærbutikker. Det er her, der er trivsel, <strong>og</strong> hvor det er<br />

let <strong>og</strong> hurtigt at foretage sine indkøb. Skulle afgifterne<br />

betyde nedgang i deres omsætning, så er det vigtigt, at<br />

der fi ndes nye indtægtsformer. Vi vil ikke medvirke <strong>til</strong>, at<br />

der laves hypermarkeder i de større byer. For er der n<strong>og</strong>et,<br />

som vil være dødsstødet for kiosker <strong>og</strong> nærbutikker,<br />

så vil det være sådanne butikker. En vigtig udfordring for<br />

os er at få set på liberaliseringen af lukkeloven. Er der n<strong>og</strong>et,<br />

der for mig at se er en trussel mod små handlende, så<br />

er det den, understreger fødevareordfører Bjarne Laustsen,<br />

S.<br />

Hvornår forventer du, at afgifterne bliver indført?<br />

– Danmark står med store udfordringer <strong>til</strong> at skabe økonomi,<br />

vækst <strong>og</strong> forebyggende arbejde inden for sundhedsområdet.<br />

Det samt meget andet <strong>skal</strong> der penge <strong>til</strong>,<br />

<strong>og</strong> det er mit indtryk, at de nævnte afgifter er n<strong>og</strong>et af<br />

det, som regeringen går i gang med at få gennemført<br />

hurtigst muligt.<br />

Hvordan vil regeringen forholde sig <strong>til</strong> et ID kort<br />

med foto, som de unge får på deres fyldte 16 år,<br />

<strong>og</strong> som <strong>skal</strong> fremvises, når man køber tobak <strong>og</strong><br />

spiritus?<br />

– En tanke, som vi ikke har diskuteret, men som jeg kan se<br />

meget fornuftigt i. Alle der sælger tobak <strong>og</strong> spiritus har<br />

pligt <strong>til</strong> at overholde aldersgrænserne. Et ekstra arbejde,<br />

Brancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Oktober 2011 7


som ville kunne lettes ved, at ID kortene <strong>skal</strong> fremvises.<br />

En idé, som jeg vil tage med i det kommende arbejde, <strong>og</strong><br />

som jeg vil anbefale. Vi må som landets bestemmende<br />

myndighed være åben for gode ideer, <strong>og</strong> det føler jeg,<br />

at ID kortet er, siger fødevareordfører Bjarne Laustsen, S.<br />

Skal tobak <strong>og</strong> usunde ting gemmes væk<br />

i forretningerne?<br />

– Nej det er ikke min opfattelse, at det <strong>skal</strong> ske. Men! Ifølge<br />

<strong>forebyggelse</strong>skommissionen bør der laves <strong>til</strong>tag, så børn<br />

<strong>og</strong> unge ikke går lige i fristelserne af usunde varer, når de<br />

kommer ind i butikkerne. Jeg ved ikke, hvordan det <strong>skal</strong><br />

laves, men vil være inds<strong>til</strong>let på en snak med Nærbutikkernes<br />

Landsforening om muligheder. I ved, hvordan tingene<br />

kører, <strong>og</strong> hvad der vil kunne ændres <strong>til</strong> n<strong>og</strong>et bedre,<br />

siger fødevareordfører Bjarne Laustsen, S.<br />

Han <strong>til</strong>føjer, at det nu er op <strong>til</strong> den nye regering at fi nde<br />

frem <strong>til</strong> enighed om, hvordan afgifterne <strong>skal</strong> indføres. ■<br />

Red Tag<br />

Brug 80% mindre tid på<br />

håndtering af film i butikken!<br />

Red Tag sparer dig for en hel del. Den er et effektivt middel<br />

mod tyveri <strong>og</strong> tidsrøveri <strong>og</strong> stjæler ingen plads på hylden.<br />

Red Tag optimerer forretningsgangen i din butik, så den<br />

sædvanlige tidskrævende DVD-håndtering reduceres med<br />

80%. Dermed kan dyrebar tid flyttes fra administrativt<br />

arbejde <strong>til</strong> salg <strong>og</strong> kundeservice. Samtidig er Red Tag et<br />

effektivt middel mod tyveri - så effektivt at det ikke kan<br />

betale sig at stjæle DVD’er i din butik.<br />

Vi vil gerne præsentere Red Tag for dig <strong>og</strong> demonstrere<br />

alle fordelene. Så kontakt os, <strong>og</strong> vi kigger forbi <strong>og</strong> åbner<br />

dine øje for Red Tag’s fortræffeligheder.<br />

8<br />

Halvtreds øres afgift på en sodavand gør ikke, at de vil køre<br />

<strong>til</strong> Tyskland for at købe den, siger folketingsmedlem Bjarne<br />

Laustsen.<br />

RING NU PÅ<br />

OG FÅ EN UFORPLIGTENDE SNAK<br />

MED OS OM DINE MULIGHEDER<br />

Klokkestøbervej 15 B<br />

8800 Viborg<br />

Tlf. 8662 1622 Fax. 8662 6099<br />

www.videoclub.dk<br />

www.dvs-entertainment.dk<br />

Brancheblad for Nærbutikkernes mail@dvs-entertainment.dk<br />

Landsforening / Oktober 2011


NærButikkernes<br />

Landsforening<br />

– Et medlemskab der betaler sig!<br />

I fællesskab kan store byrder løftes <strong>og</strong> give alle fordele. Et medlemskab af NBL<br />

byder på hjælp <strong>til</strong> løsning af mange problems<strong>til</strong>linger i dagligdagen <strong>og</strong> adgang <strong>til</strong><br />

store rabatter <strong>og</strong> besparelser.<br />

NBL er:<br />

• garant for, at netop dine interesser bliver varetaget optimalt<br />

• en ikke politisk brancheorganisation<br />

• repræsenteret i alle relevante udvalg<br />

• i forbindelse med hele branchens leverandørkreds<br />

• permanent medlem af Danske Spils 2 forhandlerudvalg.<br />

• din repræsentant ved <strong>behandling</strong> af lovstof, der vedrører branchen<br />

• udgiver af månedlig brancheblad<br />

• udgiver af årlig Håndb<strong>og</strong> med relevant lovstof, skemaer <strong>til</strong> APV,<br />

politianmeldelse <strong>og</strong> meget mere<br />

• udlejer af eget sommerhus i Skagen<br />

NBL <strong>til</strong>byder medlemmerne:<br />

• psykol<strong>og</strong>hjælp <strong>til</strong> ejer <strong>og</strong> medarbejdere hvis uheldet rammer en<br />

• gratis konsulentbistand<br />

• gratis rådgivning fra advokat med fx personalejura<br />

• gratis rådgivning af revisor<br />

• rabat på overnatning på Best Western Mercur Hotel, København<br />

• rabat på overnatning på Best Western Richmond Hotel, København<br />

• rabat på alle former for tryksager fra Grafi sk Hus, Løgstør.<br />

• rabat hos TDC. Telerabat aftale giver 30 % rabat på både national <strong>og</strong><br />

international fastnettrafi k <strong>og</strong> 5% rabat på opkald <strong>til</strong> mobiltelefoner.<br />

NBL samarbejder med:<br />

• en række af andre organisationer vedrørende dine betingelser for salg af<br />

magasiner, blade, aviser, tobak, rygeartikler, vin, konfekture, øl <strong>og</strong> vand m.v.<br />

• Dansikring Direct A/S – alt i sikring af butikken<br />

• WinKASPro – i alt omkring økonomistyring<br />

• ASE – A-kassen for selvstændige<br />

• Sügro – alt i dagligvarer<br />

• Dansk Indkøb – alt i dagligvarer<br />

• Teller om kortindløsning<br />

• OptimAir vedr. rygekabiner. Der gives 10% rabat<br />

• Købstædernes Forsikring om skræddersyede forsikringsdækninger<br />

<strong>til</strong> konkurrencedygtige præmier.<br />

• ProLøn<br />

• NETS<br />

Yderligere information om Nærbutikkernes Landsforening kan fås ved<br />

henvendelse <strong>til</strong> landsformand Hanne Nielsen, Nærbutikkernes Landsforening,<br />

Rønbjergvej 78, 9681 Ranum. Tlf. 75 42 45 77. Fax. 98 66 45 77.<br />

E-mail: hn@nbl-landsforening.dk. Web: www.nbl-landsforening.dk<br />

Medlemskab ønskes indgået af:<br />

Forretningsnavn:<br />

Navn:<br />

Adr.: Postnr.: By:<br />

Tlf.: E-mail:


Internationale samtaler<br />

<strong>til</strong> kun 6 ører i minuttet<br />

Tekst <strong>og</strong> fotos af Heine Pedersen<br />

Verdens største lavpris teleoperatør Lycamobile stormer<br />

frem på det danske marked <strong>og</strong> er på kun et år blevet<br />

den største operatør vedrørende internationale opkald.<br />

I i alt elleve lande har Lycamobile kontorer <strong>og</strong> kører en<br />

kraftig markedsføring, <strong>og</strong> endnu tre lande vil komme <strong>til</strong><br />

inden nytår. Den fremadstormende teleoperatør <strong>til</strong>byder<br />

kiosker <strong>og</strong> nærbutikker hjælp <strong>til</strong> at øge salget. Det med<br />

markedsføringsmaterialer samt stativer, brochurer <strong>og</strong> andre<br />

<strong>til</strong>tag. Da operatørernes produkter er eftertragtede,<br />

er der gode indtjeningsmuligheder for de erhvervsdrivende.<br />

Priserne er helt i bund<br />

Priserne er helt i bund ved opkald gennem lavpris operatøren<br />

Lycamobile. For kun 6 ører i minuttet vil der kunne<br />

ringes <strong>til</strong> fastnettelefoner i en række lande. Billigste pris<br />

for mobiltelefoner er 6 ører for samtaler <strong>til</strong> Thailand <strong>og</strong><br />

Kina, syv ører pr. minut fra Danmark <strong>til</strong> Tyrkiet <strong>og</strong> 9 ører<br />

<strong>til</strong> Indien. Med opkaldsafgift på 99 ører pr. opkald <strong>og</strong> de<br />

lave samtalepriser, er Lycamobiles priser helt i bund på<br />

det danske marked.<br />

Med en opkaldsafgift på kun 6 ører i opkaldsafgift <strong>til</strong> fx.<br />

Thailand, er Lycamobile den førende teleoperatør. Country<br />

Manager Gudmund Sigurdsson, Aarhus, ses her med en af<br />

fi rmaets plakater.<br />

10<br />

Indtastning af koder giver taletid<br />

Ved et samarbejde med TDC sørger Lycamobile for, at<br />

der er den optimale dækning over hele Danmark <strong>og</strong> er<br />

her et hestehoved foran mange af konkurrenterne. Omkring<br />

fem tusinde forhandlere i Danmark sørger for at<br />

sælge teleoperatørens produkter, der består af elektronisk<br />

overførsel af taletid <strong>til</strong> mobiltelefonerne eller fysiske<br />

skrabekort med koder. Efter indtastning af koden på mobiltelefonen<br />

kan man altid få oplyst, hvilken beholdning<br />

man har <strong>til</strong>bage. Det ved at indtaste en kode, <strong>og</strong> man har<br />

resultater.<br />

Højt serviceniveau<br />

– Vi satser på at give vores kunder den optimale betjening.<br />

Skulle der være spørgsmål <strong>til</strong> brugen af vores mobiltelefoni,<br />

så har vi et callcenter i Danmark, hvor<strong>til</strong> man<br />

gratis kan ringe døgnet rundt. Her kan man få oplyst alt<br />

omkring den tekniske brug af mobiltelefonerne. Vi ønsker<br />

at gøre det så let for forbrugerne som muligt <strong>og</strong> har<br />

derfor et højt serviceniveau. Det <strong>skal</strong> <strong>og</strong>så være let for<br />

kunderne at få overført taletid <strong>til</strong> mobiltelefonerne <strong>og</strong><br />

samtidig honorerbart for forhandlerne. De taster bare<br />

det beløb ind på kasseapparatet, som kunderne ønsker<br />

at købe taletid for. På bonen står oplyst koden, som kunden<br />

så plotter ind på telefonen, <strong>og</strong> alt er klar, siger Country<br />

Manager Gudmund Sigurdsson, Lycamobile Aps, der<br />

har stået for al opstart af teleoperatørens aktiviteter i<br />

Danmark.<br />

Gratis taletid mellem mobiltelefoner<br />

– Vore visioner er at hjælpe folk, der er langt væk hjemmefra,<br />

<strong>til</strong> kontakt med familie <strong>og</strong> venner. Her<strong>til</strong> kommer<br />

erhvervslivet, som taler meget med udlandet. De, der har<br />

et stort behov for teleforbindelse <strong>til</strong> udlandet, vil kunne<br />

spare mange penge ved at blive kunder hos os. Det samme<br />

gælder i Danmark, hvor Lycamobile kunder kan tale<br />

fra mobil <strong>til</strong> mobil gratis i 30 minutter. Herefter gælder<br />

normalsatsen. Ved køb af et taletidskort <strong>til</strong> femhundrede<br />

kroner kan vore brugere ringe <strong>til</strong> andre mobiler fra ni<strong>og</strong>tyve<br />

ører i minuttet <strong>og</strong> for seks ører <strong>til</strong> fastnet. Sms’er koster<br />

kun fra ni ører stykket at sende. Derfor er der store<br />

penge at spare for de aktive bruger af mobiltelefonerne,<br />

understreger Country Manager Gudmund Sigurdsson,<br />

Lycamobile Aps. ■<br />

Brancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Oktober 2011


Billigste minutpriser <strong>til</strong> Udlandet<br />

Ring <strong>til</strong> Udlandet fra kun6 Øre<br />

/min<br />

For mere information besøg<br />

www.lycamobile.dk<br />

Indien<br />

Tyrkiet<br />

USA<br />

Thailand<br />

Tyskland<br />

Rusland<br />

Rumænien<br />

Storbritanien<br />

Australien<br />

Hong Kong<br />

Canada<br />

Irak<br />

Pakistan<br />

Sverige<br />

Kina<br />

Vietnam<br />

Fastnet<br />

Kr/min<br />

0.06<br />

0.06<br />

0.06<br />

0.06<br />

0.06<br />

0.06<br />

0.06<br />

0.06<br />

0.06<br />

0.09<br />

0.19<br />

0.29<br />

0.29<br />

0.06<br />

0.06<br />

0.06<br />

Mobil<br />

Kr/min<br />

0.09<br />

0.07<br />

0.06<br />

0.06<br />

0.69<br />

0.48<br />

0.79<br />

0.99<br />

0.94<br />

0.39<br />

0.19<br />

0.79<br />

0.55<br />

0.69<br />

0.06<br />

0.49


Smilet er den korteste vej<br />

<strong>til</strong> kundekontakt<br />

Tekst <strong>og</strong> fotos af Heine Pedersen<br />

Kunderne i Skalborg Kiosk, Hobrovej 392, Skalborg ved<br />

Aalborg, er ikke i tvivl om, at de er velkomne. Det sørger<br />

indehaveren Jan Johansen <strong>og</strong> hans medarbejdere for.<br />

For dem er den korteste vej <strong>til</strong> kundekontakt smilet, <strong>og</strong><br />

det skorter der ikke på. Kunderne er som en stor familie,<br />

der elsker at få en snak om dagens aktualiteter, helbredet,<br />

familien, verdenssituationen eller n<strong>og</strong>et helt andet.<br />

Folk elsker nærheden, <strong>og</strong> Jan Johansen er ikke i tvivl om,<br />

at denne kontakt er grunden <strong>til</strong>, at mange kunder kommer<br />

igen <strong>og</strong> igen.<br />

Kunder der føler sig velkomne, kommer igen<br />

– Vi kan n<strong>og</strong>et, som Bilka <strong>og</strong> andre supermarkeder ikke<br />

kan, <strong>og</strong> det vil folk gerne betale for. Bilka ligger et par<br />

kragehop <strong>og</strong> en spytklat herfra. De kan sælge billigt. Det<br />

kan <strong>og</strong> <strong>skal</strong> vi ikke. Vi <strong>skal</strong> give kunderne nærvær <strong>og</strong> vise,<br />

at de betyder n<strong>og</strong>et for os, <strong>og</strong> at de altid er velkomne i<br />

kiosken. Det gør, at vi har mange strøgkunder, som på<br />

vej <strong>til</strong> <strong>og</strong> fra arbejde eller på vej hjem fra Bilka <strong>skal</strong> have<br />

12<br />

drikkevarer, aviser, slik is, tobak eller n<strong>og</strong>et af det, som er<br />

let at fi nde hos os. Den overskuelige kiosk <strong>og</strong> følelsen af,<br />

at her er man velkommen, belønner sig, siger kioskejer<br />

Jan Johansen, der har drevet Nærkøb – Skalborg Kiosk i<br />

fem år.<br />

Vi har tid <strong>til</strong> vejlede kunderne om tips <strong>og</strong> lotto<br />

– Kunderne kender personalet i Skalborg Kiosk, <strong>og</strong> vi kan<br />

deres navne <strong>og</strong> ved, hvilket type menneske de er. Det<br />

gør, at vi altid får en snak, hvis varighed passer <strong>til</strong> deres<br />

eller vores tid. Det giver trofaste kunder <strong>og</strong> en stabil omsætning,<br />

så vi ikke har kunnet mærke den økonomiske<br />

krise, som har smittet af på mange forretninger. I spillehallen<br />

får gæsterne sig en kop kaff e, wienerbrød eller<br />

smørrebrød. Vi har tid <strong>til</strong> at vejlede kunderne om tips <strong>og</strong><br />

lotto <strong>og</strong> har alt det, som hjertet måtte begære med undtagelse<br />

af kolonialvarer. Her er det et meget reduceret<br />

udvalg, vi har, for vi kan ikke konkurrere med priserne i<br />

supermarkedet. Men ved at gøre det, som vi er gode <strong>til</strong>,<br />

så får vi <strong>til</strong>fredse kunder.<br />

Grete Møller Jensen, Skalborg, er en trofast kunde i Skalborg Kiosk <strong>og</strong> elsker stedet, for her kender man hinanden <strong>og</strong> kan<br />

snakke om alting.<br />

Brancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Oktober 2011


Mac Barens kvalitets tobaksprodukter sælger<br />

– Halvdelen af vort salg er tobak, <strong>og</strong> her har vi et godt<br />

samarbejde med Mac Baren Tobacco Company A/S,<br />

hvor konsulenten Klaus Winther sørger for, at vi altid er<br />

opdateret inden for tobaksområdet. Vi har altid Mac Barens<br />

fi nskårne rulletobak på et synligt sted på hylderne.<br />

Opals fi re varianter er altid på hylderne, <strong>og</strong> vi mærker et<br />

voksende salg af de populære tobaksvarer. En stigning<br />

der skyldes den høje kvalitet af tobakssmag. Det samtidig<br />

med, at Opal tobaksvarerne ligger prismæssigt i<br />

mellemklassen, siger Jan Johansen, Skalborg Kiosk, der<br />

varmt anbefalet samarbejdet med Mac Barens, hvor 10<br />

konsulenter på landsplan yder den optimale service over<br />

for kunderne.<br />

Svært at være ”politibetjent”<br />

– Salget af tobaksvarer er d<strong>og</strong> ikke uden problemer, når<br />

det gælder 16 års reglen. Det er en træls situation, at vi<br />

som forretningsdrivende hele tiden <strong>skal</strong> være ”politibetjente”<br />

over for de unge. Vi ved, at når vi tager en i at være<br />

for ung <strong>til</strong> at købe tobak, så får de bare en ældre kammerat<br />

eller en voksen <strong>til</strong> at købe det <strong>til</strong> sig. Når det sker, så<br />

føler man sig <strong>til</strong> grin <strong>og</strong> tænker, at det ikke kan passe, at<br />

tingene <strong>skal</strong> være på en sådan måde.<br />

Kiosk livet giver positive oplevelser<br />

– Det hjælper imidlertid ikke at gå i sort over det. Frem<br />

med smilet <strong>og</strong> positive tanker om de mange gode oplevelser,<br />

man har i det daglige arbejde med de mange<br />

<strong>og</strong> forskellige kunder. Oplevelser som gør, at jeg en dag<br />

godt kunne tænke mig en større butik med fl ere <strong>og</strong> andre<br />

udfordringer. Når disse tanker rører sig, så tænker jeg<br />

på det, der er opbygget på de fem år, jeg har haft kiosken,<br />

<strong>og</strong> hvorfor forlade det. Så længe jeg kan stå glad ud<br />

af sengen om morgenen <strong>og</strong> lægge mig samme sted om<br />

aftenen med en god fornemmelse af en indholdsrig dag,<br />

hvorfor så ændre på tingene, siger Jan Johansen. ■<br />

Der <strong>skal</strong> ikke mangle kort <strong>til</strong> en festlig lejlighed understreger<br />

Sara Kjærulff , der her ses ved et stort udvalg af kort <strong>til</strong> alle<br />

lejligheder.<br />

Kioskejer Jan Johansen <strong>og</strong> konsulent Klaus Winther, Mac<br />

Baren Tobacco Company A/S arbejder godt sammen om, at<br />

rulletobakken Opal altid er synlig på kioskens hylder.<br />

Salg <strong>og</strong> udlejning af DVD’er går strygende for Jan Johansen,<br />

der her ses ved kioskens store udvalg med såvel nye som<br />

gamle fi lm.<br />

Sammen får medarbejder Sara Kjærulff <strong>og</strong> kioskejer Jan<br />

Johansen tingene <strong>til</strong> at køre på en positiv måde i Skalborg<br />

Kiosk.<br />

Brancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Oktober 2011 13


Stanleybet Stanleybet Stanleybet International International International Limited Limited Limited (« (« (« Stanleybet Stanleybet Stanleybet ») ») »)<br />

q Siden Siden 1956 1956<br />

q + 1700 1700 salgssteder salgssteder i Europa Europa<br />

q 2600 2600 ansatte ansatte<br />

q Har Har Har spillelicenser spillelicenser spillelicenser i i 7 7 europæiske europæiske europæiske lande lande<br />

lande<br />

Stanleybet


s p o r t s v æ d d e m å l<br />

har anmodet den Danske spillekommissionen om en licens.. Licensen vil være gyldig fra den 1. januar 2012


Besøg på DANNEMANN<br />

fabrikken i Lübbecke<br />

Tekst: Hanne Nielsen<br />

Foto: Bruno Kringlum <strong>og</strong> Hanne Nielsen<br />

Mac Baren inviterede i september et blandet hold af butiksindehavere<br />

<strong>og</strong> disponenter med <strong>til</strong> fabrikken DANNE-<br />

MANN i Lübbecke i Tyskland. Der var stor interesse for turen,<br />

for i Danmark er vi ikke så gode <strong>til</strong> det med cigarillos<br />

<strong>og</strong> cigarer, <strong>og</strong> heldigvis er der stadig n<strong>og</strong>le, der gerne vil<br />

lære n<strong>og</strong>et om frems<strong>til</strong>ling af tobak.<br />

Vi blev samlet op af Vildbjerg Taxi <strong>og</strong> Bus med en lun<br />

chauff ør bag rattet. Vi brugte den tvungne kørepause <strong>til</strong><br />

et besøg hos Fleggaard i Tyskland. Måske nok mere for at<br />

se, hvor mange kunder der var der, end for at lave storhandel<br />

eller hvad vi kalder grænsehandel, for man må<br />

sige, at der ikke var den store købelyst blandt deltagerne<br />

på turen.<br />

På turen nedover er det klart, at valgdagen fyldte meget,<br />

det var nemlig den dag vi skulle af sted. Alle var lidt<br />

spændte på resultatet, det har jo enorm stor betydning<br />

for butikkerne, hvad der sker fremadrettet.<br />

Vi spiste frokost på den Historiske Kro i Oeversee. Kroen<br />

er bygget i 1519 <strong>og</strong> er kongelig privilegeret – den er <strong>og</strong>så<br />

et besøg værd. For eksempel kan man med glæde besøge<br />

kroen ved juletid i forbindelse med en overnatning.<br />

16<br />

Vi ankom <strong>til</strong> hotellet <strong>og</strong> lærte hinanden lidt bedre at<br />

kende over en god middag. Aftenen sluttede tidligt,<br />

vi skulle afsted <strong>til</strong> DANNEMANNs fabrikker for at se en<br />

spændende fabrik fredag formiddag.<br />

Egentlig tror jeg, det overraskede os enormt meget, at<br />

der igennem produktionen igen <strong>og</strong> igen var kontrol. Ikke<br />

at der var kontrol, men at der var så meget kvalitetskontrol.<br />

Når man kommer <strong>til</strong> fabrikken, bliver man modtaget<br />

med åbne arme af ledelsen. Der fortælles kort om fabrikken<br />

<strong>og</strong> dens historie. Vi blev inddelt i tre grupper, der<br />

med hver deres fører fi k en guidet tur rundt på fabrikken.<br />

Det er en fornøjelse at se de gamle maskiner blandet<br />

med nye maskiner, men ikke mindst de ansattes glæde<br />

<strong>og</strong> åbenhed. Det er sådan, at i Lübbecke er det en ære<br />

at arbejde for DANNEMANN, <strong>og</strong> det forstår man egentlig<br />

godt. Man kunne jo bare se på gennemsnitsalderen<br />

på de ansatte, den var ikke i den laveste ende af <strong>skal</strong>aen.<br />

Man kunne <strong>og</strong>så se, at fl ere fra samme familie arbejdede<br />

der .<br />

Efter turen rundt på fabrikken fi k vi en let frokost <strong>og</strong><br />

derefter et kig ind i tobakkens historie fra frø <strong>til</strong> færdig<br />

cigar. Vi så, hvor tobakken blev dyrket <strong>og</strong> hvordan. Vi<br />

mødte, via moderne teknik, folkene på DANNEMANNs<br />

Brancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Oktober 2011


fabrikker i São Félix, Bahia – Brasilien, man kan se, det er<br />

mennesker, der virkelig sætter pris på deres arbejde <strong>og</strong><br />

på at yde det optimale for kvaliteten. Det betyder meget<br />

for butikkerne at vide disse ting, det er altid godt at kende<br />

et produkt <strong>og</strong> vide, hvordan det er frems<strong>til</strong>let uanset<br />

hvilket produkt der er tale om. Igen må man sige, at det<br />

var med en enorm omhu, tobakken blev bearbejdet.<br />

Der delt<strong>og</strong> selvfølgelig folk fra Mac Baren, som passede<br />

os op under hele turen. Gæsterne respekterede deres<br />

indsats <strong>og</strong> overholdt alle aftaletidspunkter, så vi blev ikke<br />

på n<strong>og</strong>et tidspunkt forsinket eller ventede på, at n<strong>og</strong>en<br />

skulle dukke op. ■<br />

Fakta om<br />

DANNEMANNs fabrikker<br />

• Fabrikken er stiftet i 1864.<br />

• Bliver drevet af 5. generation af Burger-familien.<br />

• 2000 ansatte på verdensplan<br />

– heraf 225 ansatte i Lübbecke.<br />

• Eksporterer <strong>til</strong> 60 lande.<br />

• Har egne produktionsfabrikker i 7 lande<br />

– nemlig Brasilien, hvor en del af tobakken<br />

bliver frems<strong>til</strong>let, Tyskland, Honduras,<br />

Indonesien, Nicaragua, Spanien <strong>og</strong> Schweiz.<br />

• Dannemanns mest kendte mærker i Danmark<br />

er Moods <strong>og</strong> Al Capone<br />

18.-20. marts 2012<br />

NBL træ� es altid på Foodexpo<br />

Brancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Oktober 2011 17


Kiosker <strong>og</strong> nærbutikker <strong>skal</strong><br />

fritages for nye afgifter<br />

Tekst <strong>og</strong> foto af Heine Pedersen<br />

Kiosker <strong>og</strong> nærbutikker modtager i disse dage opkrævninger<br />

fra Erhvervs-<strong>og</strong> Selskabsstyrelsen på betaling <strong>til</strong><br />

kontrolkampagner. En ny afgift på sekshundrede kroner,<br />

der <strong>skal</strong> betales af alle, som er optaget i Næringsbasen.<br />

En afgift, som er ens for alle forretningsstørrelser, <strong>og</strong> som<br />

man ikke kan slippe for at betale, når man har et fødevarenæringsbrev.<br />

Betaler man ikke beløbet, mister man sit<br />

næringsbrev, <strong>og</strong> virksomheden slettes af Næringsbasen.<br />

Det betyder, at man ikke længere må drive fødevarevirksomhed.<br />

Har man en alkoholbevilling, <strong>skal</strong> der ske en<br />

generhvervelse af alkoholbevillingen, før man igen kan<br />

optages i Næringsbasen, hvilket kan blive en kostbar sag.<br />

Ens afgift for små <strong>og</strong> store er urimelig<br />

– Det er helt ude af proportioner med en sådan ens afgift<br />

for alle. Det kan ikke være rigtig, at pølsemanden<br />

<strong>og</strong> den lille kiosk eller nærbutik <strong>skal</strong> betale den samme<br />

beløbsstørrelse. Det er urimeligt over for de mindste forretningsdrivende,<br />

siger landsformand Hanne Nielsen,<br />

Nærbutikkernes Landsforening, efter at hun har fået fl ere<br />

henvendelser fra uforstående medlemmer.<br />

18<br />

Kiosker <strong>og</strong> nærbutikker <strong>skal</strong> fritages for afgiften<br />

– Jeg vil tage sagen op med den kommende fødevareminister<br />

<strong>og</strong> foreslå, at de mindre enheder som kiosker <strong>og</strong><br />

nærbutikker fritages for afgiften. Det er galimatias, at regeringen<br />

bliver ved med at lægge afgifter på et presset<br />

erhverv. Jeg håber på, at vi vil kunne få det ændret i den<br />

nye regering, siger landsformand Hanne Nielsen, Nærbutikkernes<br />

Landsforening, som allerede har rejst sagen<br />

over for Socialdemokraternes fødevareordfører Bjarne<br />

Laustsen, S.<br />

Udgifter på 16 mil. <strong>skal</strong> dækkes ind årligt<br />

– Jeg forstår jeres negativitet over for afgiften <strong>til</strong> dækning<br />

af kampagnekontrollen. Det var den borgerlige regerings<br />

oplæg, at de, der optaget i Næringsbasen, <strong>skal</strong><br />

dække udgifterne på ca. 16 millioner kroner årligt, som<br />

det koster at gennemføre kampagnekontrollen. En model<br />

med en diff erentieret omsætning eller antal ansatte<br />

vil indebære væsentlige merudgifter <strong>til</strong> en række områder<br />

<strong>og</strong> dermed gøre udgifterne større. Det forslag, der<br />

kunne fi ndes fl ertal for, blev løsningen med en ensartet<br />

beløbsstørrelse siger fødevareordfører Bjarne Laustsen,<br />

S, der er klar <strong>til</strong> at kigge på sagen i den nye regeringssammensætning.<br />

■<br />

Brancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Oktober 2011


Tobak under disken er i strid<br />

med EUs frihandelsprincip<br />

Norges eksponeringsforbud mod tobak er blevet vurderet af EFTA-domstolen,<br />

der har konkluderet at forbuddet strider imod EUs princip om varernes<br />

fri bevægelighed.<br />

Et meget omdiskuteret norsk forbud imod synlighed af<br />

tobaksvarer i norske butikker får nu yderligere modvind<br />

ved domstolene. EFTA-domstolen har konkluderet, at<br />

forbuddet er problematisk i forhold <strong>til</strong> en af hjørnestenene<br />

i de europæiske frihandelsaftaler, <strong>og</strong> at den norske<br />

stat derfor bør dokumentere sandsynligheden for egentlige<br />

folkesundhedsfordele af <strong>til</strong>taget.<br />

I kendelsen hedder det bl.a., at ”Et eksponeringsforbud<br />

mod tobaksvarer, påført af et EFTA medlemsland, såsom<br />

det behandlede, udgør en foranstaltning med en eff ekt<br />

svarende <strong>til</strong> mængdebegrænsning på import inden for<br />

EFTAs artikel 11, såfremt forbuddet har en større eff ekt<br />

på markedsføringen af varer importeret fra andre medlemsstater<br />

end på de importerede produkter, der ind<strong>til</strong><br />

for nylig blev produceret i Norge”.<br />

Hanne Nielsen, Landsformand, Nærbutikkernes Landsforening:<br />

”Kendelsen siger tydeligt, at der er et problem i<br />

forhold <strong>til</strong> markedsmekanismerne. Nærbutikkerne er meget<br />

bevidste <strong>og</strong> ansvarlige omkring tobakkens skadelige<br />

Information om den nye afgift<br />

<strong>til</strong> fi nansiering af Fødevarestyrelsens<br />

kampagnekontrol<br />

Nye regler betyder, at alle virksomheder, der har næringsbrev,<br />

<strong>og</strong> i den forbindelse betaler for at være<br />

optaget i Næringsbasen, fra 2011 <strong>skal</strong> betale et årligt<br />

beløb på 600 kr. pr. næringsbrev <strong>til</strong> dækning af Fødevarestyrelsens<br />

omkostninger ved kontrolkampagner.<br />

Der vil blive udsendt breve <strong>til</strong> alle virksomheder, der<br />

i dag er optaget i Næringsbasen, for at informere om<br />

20<br />

virkninger, men alle hidtidige erfaringer peger på, at et<br />

sådant forbud ingen sundhedseff ekt har”.<br />

I Norge har den norske handelsorganisation HSH vurderet,<br />

at forbuddet har kostet omkring 500.000.000 norske<br />

kroner.<br />

Hanne Nielsen: ”Erfaringerne fra Norge har foreløbigt<br />

vist, at <strong>til</strong>taget koster de handlende enorme summer<br />

uden n<strong>og</strong>en målbar sundhedseff ekt. Derfor er det glædeligt,<br />

at retten ønsker bevis for et sandsynligt sundhedsmæssigt<br />

udbytte som forudsætning for en så drastisk<br />

indgriben i vores hverdag. Samtidig må det give stof<br />

<strong>til</strong> eftertanke for de danske politikere, der måtte overveje<br />

forbudsvejen, hvad enten det gælder tobak, slik, sodavand<br />

eller andre usunde varer”.<br />

NBL opfordrer alle myndigheder <strong>til</strong> grundigt at undersøge<br />

konsekvenserne af regulering med tanke på såvel<br />

ønskede som uønskede eff ekter, inden lovgivning sættes<br />

i værk. ■<br />

den nye afgift. Opkrævningen af den nye afgift vil i 2011<br />

ske i september måned på samme faktura som opkrævningen<br />

af betalingen på 500 kr. pr. næringsbrev årligt<br />

for at stå i Næringsbasen. De efterfølgende år vil opkrævningen<br />

blive foretaget i maj.<br />

Læs mere på www.virk.dk ■<br />

Brancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Oktober 2011


Ta’ din havregrød<br />

med på farten<br />

Travle københavnere <strong>og</strong> århusianere på farten har fået et nyt <strong>og</strong> sundt alternativ <strong>til</strong><br />

den traditionelle fastfood, da Quaker Oats i samarbejde med 7-Eleven <strong>og</strong> Baresso Co� ee<br />

lancerede Solgryn Grød2Go. Kræftens Bekæmpelse bifalder det nye convenience koncept,<br />

der bringer det ernæringsrigtige <strong>og</strong> sunde måltid helt ud på gaden.<br />

Fastfood med god samvittighed<br />

<strong>og</strong> masser af fuldkorn<br />

Hurtigt, nemt, let <strong>til</strong>gængeligt <strong>og</strong> sundt! Danskerne efterspørger<br />

i stigende grad sunde <strong>og</strong> lækre fødevareprodukter,<br />

der kan indtages på farten, foran computeren, i<br />

pausen eller i forbindelse med sport. Solgryn Grød2Go er<br />

det første on-the-go havregrødsprodukt i Danmark <strong>og</strong> et<br />

sundt <strong>og</strong> mættende alternativ <strong>til</strong> morgen- eller mellemmåltidet,<br />

når tiden er knap.<br />

Varm havre power på 2 minutter<br />

Med Solgryn Grød2Go får du på blot 2 minutter en varm<br />

<strong>og</strong> velsmagende havregrød, der booster din energi <strong>og</strong><br />

sundhed. Solgryn Grød2Go er nøglehulsmærket, hvilket<br />

er din garanti for et lavt indhold af fedt, sukker <strong>og</strong> salt.<br />

Grøden bærer desuden Fuldkornl<strong>og</strong>oet, som sikrer dig<br />

et højt indhold af fuldkorn. Et bæger Solgryn Grød2Go<br />

dækker således 45 % af det anbefalede daglige indtag af<br />

fuldkorn rekommanderet af Fødevarestyrelsen.<br />

Grød2Go kommer i et lille, praktisk portionsbæger<br />

med låg. Havregrynene <strong>til</strong>sættes 1,7 dl. k<strong>og</strong>ende vand.<br />

En streg indvendigt i bægret viser, hvor<strong>til</strong> der <strong>skal</strong> hældes<br />

k<strong>og</strong>ende vand. Herefter røres gryn <strong>og</strong> vand sammen,<br />

låget sættes på, <strong>og</strong> grøden hviler et minut. Enkelt, hurtigt<br />

<strong>og</strong> velsmagende!<br />

Sundhed gennem <strong>til</strong>gængelighed<br />

Hos Kræftens Bekæmpelse byder man det nye grødkoncept<br />

velkommen, fordi det vil gøre fuldkorn mere <strong>til</strong>gængeligt.<br />

Og det er positivt for folkesundheden. Susanne<br />

Tøttenborg, seniorkonsulent i Kræftens Bekæmpelse, forklarer:<br />

”Havregrød er en rigtig god kilde <strong>til</strong> fuldkorn, <strong>og</strong><br />

� ere befolkningsundersøgelser har vist, at personer, der<br />

spiser meget fuldkorn, sjældnere udvikler n<strong>og</strong>le typer<br />

kræft, overvægt <strong>og</strong> en række andre alvorlige sygdomme.<br />

Med produktinitiativer som Solgryn Grød2Go er det<br />

nemt for forbrugeren at vælge et sundt, mættende <strong>og</strong><br />

moderne alternativ <strong>til</strong> de traditionelle fastfoodprodukter.<br />

Og jo nemmere det er, at få fat i sund mad i en travl<br />

hverdag, jo større er sandsynligheden<br />

for, at forbrugerne<br />

<strong>og</strong>så vælger det.”<br />

En markedsundersøgelse,<br />

foretaget af Kræftens<br />

Bekæmpelse, Quaker Oats<br />

Scandinavia <strong>og</strong> 7-Eleven,<br />

viser da <strong>og</strong>så, at Grød2Go<br />

bliver rigtig godt modtaget.<br />

9 ud af 10 respondenter<br />

kan lide grøden, <strong>og</strong> 7<br />

ud af 10 ville købe grøden. Mest interessant er det d<strong>og</strong>,<br />

at hele 86 % af de adspurgte respondenter, der normalt<br />

ikke spiser morgenmad, ville købe <strong>og</strong> spise grøden som<br />

morgenmåltid. Mette Klarskov, Brand Manager hos Quaker<br />

Oats Scandinavia, fortæller: ”Undersøgelsen bekræfter<br />

os i, at Grød2Go har potentiale <strong>til</strong> at blive et naturligt<br />

valg i forbindelse med morgen- <strong>og</strong> mellemmåltider. Og<br />

det er særlig positivt, at produktet har så stor appel <strong>til</strong><br />

dem, der normalt springer det vigtige morgenmåltid<br />

over. Også de unge har en positiv opfattelse af grøden,<br />

hvilket kan hænge sammen med, at de � nder det både<br />

nemt <strong>og</strong> sjovt at spise out-of-the-box.”<br />

Grød hitter igen<br />

Gennem de seneste år er grød blevet moderne <strong>og</strong> kommet<br />

på menuen på n<strong>og</strong>le af verdens bedste gourmetrestauranter<br />

som Noma <strong>og</strong> Geranium, der har fokus på<br />

det nordiske, naturlige <strong>og</strong> oprindelige. Udover de mange<br />

ernæringsrigtige fordele er havregrød desuden en miljøvenlig<br />

spise, idet havre typisk er et nærproduceret produkt.<br />

Først i København <strong>og</strong> Århus<br />

Solgryn Grød2Go vil i introduktionsperioden blive solgt<br />

på Baresso ka� ebarer <strong>og</strong> i udvalgte 7-Eleven butikker i<br />

København <strong>og</strong> Århus.<br />

Prisen for et bæger, der rummer 220 gram færdig grød,<br />

er 20,00 kr. ■<br />

Brancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Oktober 2011 21


Samarbejdsaftale<br />

mellem Nærbutikkernes Landsforening<br />

<strong>og</strong> Købstædernes Forsikring<br />

Dækninger <strong>og</strong> fordele<br />

• Skræddersyede forsikringsdækninger <strong>til</strong> konkurrence-<br />

dygtige præmier.<br />

• Personlig betjening. Aldrig et nummer i køen.<br />

• Ikke bundet af flerårige aftaler. Forsikringerne kan<br />

opsiges med 1 dags varsel.<br />

• Hvis en skade berører flere forsikringer med selvrisiko,<br />

fratrækker vi kun én selvrisiko.<br />

• Underforsikringsgaranti, der dækker hele merværdien<br />

op <strong>til</strong> den faktiske værdi af løsøret (gælder <strong>og</strong>så for<br />

mindre skader).<br />

• Enhver form for el-skader som følge af eksempelvis<br />

induktion, overspænding eller kortslutning.<br />

• Skader på varer i køle-fryserum.<br />

• Ekstra udgifter <strong>til</strong> leje af midlertidige bygninger/lokaler <strong>og</strong><br />

forøgede lønomkostninger.<br />

• Skader på IT- <strong>og</strong> svagstrømsudstyr inklusiv dækning for<br />

retablering af mistede data.<br />

• Varer <strong>og</strong> udstyr m.m. i forretningens biler.<br />

• Krisehjælp <strong>til</strong> dig <strong>og</strong> dine medarbejdere.<br />

• Anden skade (bl.a. væltning, påkørsel, udstrømning af<br />

væsker m.m.).<br />

• Hærværk, <strong>og</strong>så uden indbrud.<br />

• Drifttabsforsikring med dækning ind<strong>til</strong> 24 måneder.<br />

• Erhvervsansvarsforsikring indeholder produktansvar.<br />

• Dækning af løsøre ”under åben himmel” ved brandskader.<br />

• Skiltedækning.<br />

• Ved indbrud dækkes de stjålne ting med op <strong>til</strong> det maksi-<br />

male erstatningsbeløb, som fremgår af varegruppe- <strong>og</strong><br />

sikringsniveauskemaet. Vi gør ikke brug af 60/40 reglen.<br />

• Ved en dækningsberettiget skade dækkes <strong>og</strong>så<br />

”tabt” vand <strong>og</strong> olie (bygningsforsikring).<br />

• Fastpræmie-produkt på bilforsikring.<br />

Kontakt:<br />

Erhvervsassurandør<br />

Lars E. Bengtsson<br />

Telefon:<br />

2329 1783 eller 7021 1431


NY ADRESSE


Kommissionen godkender<br />

danske afgiftsregler<br />

for onlinespil<br />

Bruxelles, den 20. september 2011: Europa-Kommissionen<br />

konkluderer efter en grundig undersøgelse, at en lov,<br />

der liberaliserer spillemarkedet i Danmark <strong>og</strong> samtidig<br />

indfører lavere afgifter for onlinekasinoer end for landbaserede<br />

kasinoer, er i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler.<br />

Godkendelsen begrundes med, at liberaliseringens<br />

positive virkninger mere end opvejer eventuelle<br />

konkurrencefordrejninger.<br />

Danmark vedt<strong>og</strong> i 2010 en lov om liberalisering af spillemarkedet,<br />

som ind<strong>til</strong> nu har været underlagt statsmonopol.<br />

Lovens ikrafttræden blev udskudt under afventning<br />

af Kommissionens godkendelse efter statsstøttereglerne.<br />

Ifølge den danske spilleafgiftslov <strong>skal</strong> onlineudbydere<br />

af kasinospil <strong>og</strong> spilleautomater betale en afgift på 20 %<br />

af deres bruttospilleindtægt (BSI - indtægter minus gevinster),<br />

mens landbaserede kasinoer <strong>og</strong> spillehaller <strong>skal</strong><br />

betale en afgift på op <strong>til</strong> 75 %.<br />

Da Kommissionen vurderede lovens forenelighed med<br />

artikel 107, stk. 3, litra c), i traktaten om Den Europæiske<br />

Unions funktionsmåde, t<strong>og</strong> den hensyn <strong>til</strong> udbuddet af<br />

indimellem ulovlige onlinespil fra udbydere, der er etableret<br />

i andre lande eller er underlagt en lavere afgift eller<br />

fritaget for afgift. En afgift, der gør danske onlineudbyderes<br />

spil for dyre, ville gøre liberaliseringen af markedet<br />

nyttesløs. Kommissionen noterede sig lovens øvrige mål<br />

om at få ulovlige onlinespil underlagt lovgivning <strong>og</strong> samtidig<br />

beskytte unge <strong>og</strong> udsatte personer mod at udvikle<br />

spilafhængighed.<br />

Det fremgår af Kommissionens afgørelse, at den lavere<br />

afgift for onlinespil klart udgør statsstøtte, men er for-<br />

24<br />

enelig med EU-reglerne, fordi de positive virkninger af<br />

liberaliseringen af markedet mere end opvejer de konkurrencefordrejninger,<br />

som foranstaltningen indebærer.<br />

Kommissionen indledte i december sidste år en grundig<br />

undersøgelse af den lov, som Danmark anmeldte (se<br />

IP/10/1711), efter at have modtaget klager fra landbaserede<br />

spiludbydere, <strong>og</strong> den var i tvivl om, hvorvidt den afgiftsmæssige<br />

forskels<strong>behandling</strong> gav onlinekasinoer en<br />

uberettiget konkurrencefordel. Kommissionen modt<strong>og</strong><br />

efterfølgende bemærkninger fra 17 interesserede parter<br />

(medlemsstater, foreninger <strong>og</strong> virksomheder) <strong>og</strong> fi k derigennem<br />

et bedre indblik i markedssituationen, navnlig<br />

det nye <strong>og</strong> hurtigt voksende marked for onlinespil i Danmark.<br />

■<br />

Baggrund<br />

Danmark har i dag et spilmonopol. Risikoen for omgåelse<br />

af monopolet, afgiftsprovenutabet <strong>og</strong> den<br />

manglende kontrol med ulovlige spil førte <strong>til</strong>, at regeringen<br />

foresl<strong>og</strong> at åbne onlinemarkedet. Onlinespil<br />

kan i henhold <strong>til</strong> den nye lov lovligt udbydes af<br />

spiludbydere, der er etableret i Danmark <strong>og</strong> har opnået<br />

de danske myndigheders <strong>til</strong>ladelse.<br />

De medlemsstater, der allerede har liberaliseret<br />

deres spillemarkeder, anvender generelt en lavere<br />

afgift for onlinespil sammenlignet med afgiften for<br />

landbaserede kasinoer (f.eks. Det Forenede Kongerige<br />

med en afgift på 15 % af BSI mod op <strong>til</strong> 50 % for<br />

landbaserede kasinoer). Flere medlemsstater, som i<br />

øjeblikket er i gang med at liberalisere deres spillemarkeder,<br />

agter <strong>og</strong>så at indføre forskellige afgiftssatser<br />

(f.eks. Spanien, Grækenland <strong>og</strong> Tyskland).<br />

Den ikke-offi cielle version af afgørelsen vil kunne<br />

fi ndes under sagsnummer C35/2010 i statsstøtteregistret<br />

på webstedet for Generaldirektoratet for<br />

Konkurrence, når alle fortrolige spørgsmål er færdigbehandlet.<br />

Der fi ndes en oversigt over de seneste<br />

statsstøtteafgørelser, der er off entliggjort på nettet<br />

<strong>og</strong> i Den Europæiske Unions Tidende, i det elektroniske<br />

nyhedsbrev State Aid Weekly e-News.<br />

Brancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Oktober 2011


Nye regler for kortgebyrer<br />

fra 1. oktober 2011<br />

1. oktober træder nye gebyrregler i kraft for alle internationale<br />

betalingskort som Master, Visa, Visa Electron, <strong>og</strong><br />

Maestro m.fl . Visa Dankort er ikke omfattet.<br />

Reglerne betyder, at betalingsmodtagere må lægge<br />

gebyr på kreditkort, både danske <strong>og</strong> udenlandske.<br />

Til gengæld kommer der et forbud mod overvæltning<br />

af gebyrer på alle debetkort – altså <strong>og</strong>så de udenlandske<br />

udstedte debetkort, hvor det ellers i dag er <strong>til</strong>ladt at lade<br />

forbrugeren betale.<br />

Blandt kreditkortene er de mest kendte Master, Visa,<br />

Diners <strong>og</strong> American Express mens de mest kendte debetkort<br />

er Maestro, Master Debet <strong>og</strong> Visa Electron.<br />

Lægger du i dag gebyrer på udenlandske betalingskort,<br />

så husk at ændre proceduren inden 1. oktober, så<br />

reglerne bliver overholdt. ■<br />

Nye aff aldsregler<br />

fra 2012<br />

Politikerne har vedtaget nye regler for erhvervsaffald<br />

fra årsskiftet 2011-2012. I fremtiden <strong>skal</strong> virksomheder<br />

selv aktivt melde sig <strong>til</strong> hos kommunen<br />

for at få lov <strong>til</strong> at afl evere erhvervsaff ald på genbrugspladsen.<br />

Hermed slipper virksomhederne for at betale <strong>til</strong><br />

genbrugspladser, som de ikke bruger.<br />

Priserne vil fortsat kunne variere fra kommune <strong>til</strong><br />

kommune afhængig af kommunens serviceniveau<br />

<strong>og</strong> antal <strong>til</strong>meldte virksomheder.<br />

Spilleautomater kan ”løfte” din indtjening...<br />

Et stærkt koncept<br />

<strong>til</strong> din butik!<br />

Ring: 70 26 47 11<br />

- <strong>og</strong> aftal et uforpligtende konsulentbesøg<br />

Læs mere på din mobil her:<br />

www.elitegaming.dk<br />

Brancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Oktober 2011 25


26<br />

Pictura: Skandinaviens største kortleverandør<br />

Vi er din lokale samarbejdspartner.<br />

Revision <strong>og</strong> rådgivning er vores speciale.<br />

Hjørring Frederikshavn Dronninglund Aalborg Farsø Hobro Hadsund<br />

Viborg Århus C Haderslev København Haslev Næstved Slagelse<br />

- et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer <strong>og</strong> virksomhedsrådgivere<br />

Pictura A/S<br />

Marielundvej 48D<br />

DK-2720 Herlev<br />

Tlf. +45 44 91 22 11<br />

Fax +45 44 91 01 61<br />

kundeservice@pictura.dk<br />

www.pictura.dk<br />

• Nærbutikker med stor omsætning <strong>og</strong><br />

online søges<br />

• Vi kender branchen<br />

- spørg blot dine kollegaer<br />

LA COUR & LYKKE LA COUR & LYKKE LA COUR & LYKKE LA COUR & LYKKE<br />

LA<br />

Ring<br />

COUR<br />

<strong>til</strong><br />

& LYKKE<br />

statsaut.<br />

LA COUR<br />

ejd.mægler<br />

& LYKKE LA COUR<br />

Gunnar<br />

& LYKKE<br />

Jørgensen<br />

LA COUR & LYKKE<br />

LA på COUR direkte & LYKKE telefon LA COUR 3330 & LYKKE 1058 LA COUR for & LYKKE en uforplig- LA COUR & LYKKE<br />

LA tende COUR & samtale LYKKE LA COUR om & dine LYKKE muligheder.<br />

LA COUR & LYKKE LA COUR & LYKKE<br />

LA COUR & LYKKE LA COUR & LYKKE LA COUR & LYKKE LA COUR & LYKKE<br />

www.LL.dk<br />

Vi keNdeR ByeN - ByeN keNdeR os<br />

Nørre Voldgade 19 • 1358 København K<br />

Tlf. 33 30 10 50 • E-mail: post@lacourlykke.dk<br />

www.beierholm.dk<br />

Beierholm_Annoncelandbrugsblad_A5liggende.indd 2 14/07/09 13:27:25<br />

10.000 virksomheder<br />

ProLøn personale<br />

bruger i dag ProLøn<br />

Kontakt os <strong>og</strong> lad os hjælpe dig igang<br />

Tronholmen 3 ◊ 8960 Randers SØ ◊ 87 10 19 30<br />

www.proloen.dk ◊ proloen@proloen.dk<br />

– her handler vi professionelt<br />

Storkunder er kunder, der køber for over 100.000 kr. i METRO om året,<br />

<strong>og</strong> som derfor har særlige fordele, bl.a. l<strong>og</strong>in <strong>til</strong> METROs storkundeside<br />

på www.metro.dk<br />

Hvis dit køb i METRO tegner <strong>til</strong> at runde de 100.000 kr. på årsbasis,<br />

kan du naturligvis <strong>og</strong>så blive storkunde <strong>og</strong> dermed få adgang <strong>til</strong> en lang<br />

række fordele.<br />

I givet fald bedes du kontakte Kundeservice næste gang, du er i METRO.<br />

Kundeservice vil så formidle kontakten <strong>til</strong> en af METROs storkundekonsulenter.<br />

ASE er den største a-kasse<br />

for selvstændige<br />

-meld dig ind nu!<br />

Uafhængighed betaler sig<br />

Tlf. 7013 7013 • www.ase.dk<br />

www.nbl-landsforening.dk<br />

Brancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Oktober 2011


carletti.dk<br />

Tlf. 87 49 02 00<br />

Fax 87 49 02 01<br />

frimavafler.dk<br />

Tlf. 70 26 25 11<br />

Fax 70 26 25 12<br />

haribo.dk<br />

Tlf. 56 76 22 00<br />

Fax 56 76 22 61<br />

moenbolcher.dk<br />

Tlf. 55 81 01 01<br />

Fax 55 81 01 12<br />

candyland.dk<br />

Tlf. 43 56 10 07<br />

Fax 43 56 10 22<br />

scandinaviansweet.dk<br />

Tlf. 86 28 46 66<br />

Fax 86 28 52 55<br />

mac-baren-info.com<br />

Tlf. 62 21 31 17<br />

LEVERANDøRLISTE<br />

NY ADRESSE<br />

PR. 15/9<br />

candynavia.dk<br />

Tlf. 86 81 45 15<br />

Fax 86 81 65 16<br />

frisko.dk<br />

Tlf. 70 42 43 44<br />

Fax 70 11 00 01<br />

jotachokolade.dk<br />

Tlf. 38 10 90 25<br />

nestle.dk<br />

Tlf. 35 46 01 23<br />

Fax 35 46 02 34<br />

Skriv her<br />

polar-is@polar-is.dk<br />

Tlf. 96 18 35 00<br />

Fax 96 18 35 55<br />

stimorol.dk<br />

Tlf. 72 15 12 00<br />

Fax 72 15 12 01<br />

Philip Morris ApS<br />

Tlf. 70 23 10 21<br />

Fax 70 23 10 28<br />

FINSK<br />

LAKRIDS<br />

elvirasminde.dk<br />

Tlf. 87 93 70 70<br />

Fax 87 93 70 60<br />

candynavia.dk<br />

Tlf. 86 81 45 15<br />

Fax 86 81 65 16<br />

supergros.dk<br />

Tlf. 70 10 02 03<br />

st-group.com<br />

Tlf. 43 45 67 66<br />

Fax 35 46 02 34<br />

premieris.dk<br />

Tlf. 44 54 50 00<br />

Fax 44 84 21 00<br />

oliver-twist.dk<br />

Tlf. 66 15 71 17<br />

Fax 65 93 07 67<br />

batdenmark.dk<br />

Tlf. 39 55 63 00<br />

Fax 39 55 63 00<br />

Brancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Oktober 2011 27


Telte <strong>og</strong> forlystelser<br />

<strong>til</strong> rabatpriser<br />

At blive synlig i bybilledet ved dyrskuer,<br />

sports- <strong>og</strong> idrætsfester, byfester,<br />

markeder <strong>og</strong> meget andet, der laves af<br />

forlystelser rundt omkring i landet, kan<br />

virke uoverskueligt for mange nærbutikker.<br />

Her vil Ranum Teltudlejning Aps<br />

kunne være en god samarbejdspartner,<br />

idet man råder over landets største<br />

udvalg af forlystelser <strong>til</strong> børn, unge<br />

<strong>og</strong> voksne.<br />

I stedet for at sponsere et beløb for<br />

at få sit l<strong>og</strong>o på en plakat, vil fx en hoppeborg<br />

med forretningsl<strong>og</strong>oet påsat<br />

være en reklamesøjle, som fanger<br />

folks øjne <strong>og</strong> pressefot<strong>og</strong>rafernes opmærksomhed.<br />

Med billeder på plakater<br />

<strong>og</strong> i aviser, får man masser for sine<br />

annoncekroner.<br />

Nærbutikkernes Landsforening har<br />

lavet en rabatordning med Ranum<br />

Teltudlejning Aps omkring leje af forlystelser<br />

<strong>til</strong> diverse festligheder. Der<br />

vil kunne placeres banner på forlystelserne,<br />

<strong>og</strong> det værende sig eget eller<br />

foreningens l<strong>og</strong>o, der kan pryde banneret.<br />

Rabataftalen omfatter <strong>og</strong>så leje af<br />

telte i alle størrelser <strong>og</strong> <strong>til</strong> alle formål.<br />

Det kan være <strong>til</strong> arrangementer ved<br />

sin egen butik, for handelsstandsforeningen<br />

eller <strong>til</strong> fester af forskellig art.<br />

Det kan <strong>og</strong>så være <strong>til</strong> udsalg, 10-kroners<br />

markeder eller andre salgs<strong>til</strong>tag,<br />

der kan lave ved ens forretning.<br />

Ranum Teltudlejning Aps råder over<br />

15.000 kvadratmeter telte, <strong>og</strong> kan derfor<br />

klare alle opgaver.<br />

Ranum Teltudlejning Aps er landets<br />

største leverandør at telte <strong>og</strong> forlystelser<br />

<strong>og</strong> er kendt over hele Danmark<br />

for sin service, det store udbud af forlystelser<br />

<strong>og</strong> telte, så hvis I mangler en<br />

samarbejdspartner, vil det være en oplagt<br />

mulighed. Ønsker du at vide mere,<br />

vil du kunne indhente oplysninger på<br />

www.ranum-teltudlejning.dk eller<br />

kontakte � rmaet på ranum@teltudlejning.dk<br />

Salgsboder kan laves i alle størrelser.<br />

Børneforlystelser er en oplagt reklamesøjle på alle festpladser.<br />

Med banner på forlystelserne kan der laves meget reklame<br />

for små penge.<br />

Magasinpost MMP<br />

ID-nr. 42003

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!