Afgifter skal bruges til forebyggelse og behandling

nbl.landsforening.dk

Afgifter skal bruges til forebyggelse og behandling

Mobiloperatør stormer frem

Side 10

Branchebladet for Nærbutikkernes Landsforening · Nr. 10 · Oktober 2011 · Årgang 109

Afgifter skal bruges

til forebyggelse

og behandling

NBL har mødt Socialdemokraternes

fødevareordfører Bjarne Laustsen

til en snak om afgifter

Smilet er den korteste vej til kontakt

Side 12-13

Side 6-8

Stanleybet – ny spiller på markedet

Side 14-15

ISSN 1904-6480


NBLs

SOMMERHUS

i Hulsig ved Skagen

Pris pr. uge - højsæson (uge 23-35) kr. 4.000,- ekskl. rengøring.

Pris pr. uge - lavsæson (uge 36-22) kr. 3.000,- ekskl. rengøring.

Prisen er inklusiv strøm og vand. Prisen er beregnet efter gældende regler i skatteloven.

I skolernes sommerferie kan huset kun udlejes for én uge. Resten af året kan det lejes

for mere end en uge.

Du kan altid se, hvilke uger sommerhuset er ledigt ved at gå ind på

www.nbl-landsforening.dk, klikke på ”Medlemsgoder” og vælge ”Sommerhus i Skagen”.

Huset udlejes til kun NBL's medlemmer.

Aktive får 1. prioritet, andre medlemmer af foreningen får 2. prioritet.

Hovedbestyrelsen besluttede enstemmigt at købe dette meget lækre sommerhus til

gavn for vore medlemmer. Dette dejlige sommerhus er opført i 1999 med et boligareal

på 103 m 2 samt et udhus på 6 m 2 . Huset ligger kun 800 meter fra Kattegat med

en dejlig badestrand. Der er ligeledes cykelsti fra Hulsig til Skagen ca. 10 kilometer, og

der er togforbindelse til Skagen.

Sommerhuset har plads til 6 personer.

Huset indeholder: Ét værelse med dobbeltseng, ét værelse med en 1,40 m seng og ét

værelse med 2 enkeltsenge. Derudover er der en barneseng samt en højstol.

Et sommerhus, som bare har det hele...

Der må ikke ske videreudlejning af sommerhuset.

Afbestillingsgebyr

Såfremt det bestilte sommerhus ikke benyttes, vil der i alle tilfælde blive opkrævet et

afbestillingsgebyr svarende til 1 dagspris.

Adresse: Tranevænget 1, Hulsig Kontaktperson for leje af sommerhuset:

9990 Skagen Hanne Nielsen, tlf. 7542 4577

hn@nbl-landsforening.dk


INDHOLD

Demokratiet har talt ...............3

Afgifter skal bruges til

forebyggelse

og behandling ..........................6

Internationale samtaler

til kun 6 ører i minuttet ........10

Smilet er den korteste vej

til kundekontakt ....................12

Besøg på DANNEMANN

fabrikken i Lübbecke ............16

Kiosker og nærbutikker skal

fritages for nye afgifter .........18

Tobak under disken

er i strid med EUs

frihandelsprincip ...................20

Information om

den nye afgift til finansiering

af Fødevarestyrelsens

kampagnekontrol ..................20

Kommissionen godkender

danske afgiftsregler

for onlinespil ..........................22

Nye regler for kortgebyrer

fra 1. oktober 2011 .................25

Nye affaldsregler

fra 2012 ....................................25

Leder

Demokratiet har talt

Folketingsvalget den 15. september

har naturligvis fyldt meget

hos den danske befolkning, siden

valget blev udskrevet, og nu har

demokratiet talt, Danmark har

fået en ny regering. Hvad den nye

regering kommer til at betyde

for kioskerne og nærbutikkerne i

Danmark, kan kun fremtiden vise,

men NBL har naturligvis noteret

sig, hvilke områder den ny regering

blandt andet er gået til valg

på, og her kan nævnes et par vigtige

områder for vores branche

nemlig salg af tobak og afgiftsstigninger

på slik, sodavand og øl.

NBL er allerede gået i dialog

med politikerne vedrørende disse

områder, og NBL har klart fortalt

politikerne, at ændringerne på

disse områder kan få store konsekvenser

for kioskerne og nærbutikkerne

i Danmark. Vi kan ikke

acceptere, at tobakken skal gemmes

væk i butikkerne. NBL mener,

det er urimeligt, at butikkerne

skal have omkostninger på nye

inventarløsninger, for at tobakken

kan gemmes væk. Lad os i stedet

fortsætte med præventive oplysningskampagner

om rygning og

sundhed.

Et andet område, NBL drøfter

med politikerne, er afgiftsstigninger

på tobak, slik, sodavand

og øl. Op til valget har der været

udtalelser fra politikerne om, at

tobakspriserne skal hæves, og en

gennemsnitspris på en pakke cigaretter

er nævnt til kr. 43,-. NBL

har argumenteret overfor politikerne,

at hvis tobakspriserne

hæves så markant, vil den danske

forbruger købe tobak i grænsebutikkerne

og derved sende det

danske forbrug til vores nabolande,

og det samme ville ske, endda

i endnu højere grad end det allerede

er i dag, med konfekture,

sodavand og øl.

NBL frygter, disse mulige lovændringer

vil medføre endnu mere

systematisk illegal import til det

danske marked, end vi oplever i

dag, og ”lovlydige” butikker vil få

svært ved at være konkurrencedygtige

mod den illegale import.

Budskabet fra NBL til politikerne

er helt klart, at branchen ikke kan

acceptere disse lovændringer, og

konsekvenserne er store både for

kioskerne og nærbutikkerne og

for den kriminelle verden, der lever

af illegale import til Danmark.

Med disse ord ønsker jeg alle

læsere en god oktober måned

med et forhåbentligt tilfredsstillende

salg.

Martin Schjøth

Adm. direktør

Brancheblad for for Nærbutikkernes Landsforening / Oktober / Oktober 2011

3


NB

Brancheblad for

Nærbutikkernes

Landsforening

Oktober 2011

Nr. 10, 109. årgang

ISSN 1904-6480

Hanne Nielsen

Landsformand og ansvarshavende redaktør

Redaktion

Hanne Nielsen

Rønbjergvej 78

9681 Ranum

Telefon 75 42 45 77

Mobil 20 51 60 12 (nødtelefon)

Fax 98 66 45 77

E-mail hn@nbl-landsforening.dk

info@nbl-landsforening.dk

Internet www.nbl-landsforening.dk

Adm. direktør

Martin Schjøth

Amballegård 25

8700 Horsens

Mobil 51 71 37 07

E-mail ms@nbl-landsforening.dk

NBL Formandskontor

Bogholderi

Rønbjergvej 78, 9681 Ranum

Telefon 75 42 45 77

Fax 98 66 45 77

Giro 478-1147

Mail hn@nbl-landsforening.dk

info@nbl-landsforening.dk

Internet www.nbl-landsforening.dk

Udgiver

NærButikkernes Landsforening (NBL)

Tryk

Grafisk Hus Løgstør A/S

Blekingevej 13

9670 Løgstør

Telefon 98 67 10 72

Fax 98 67 24 59

Mail soren@vf-logstor.dk

Deadline for næste nummer

af NB Bladet er

15. oktober

2011

NBL

Hovedbestyrelse

Medlem af Forretningsudvalg

Hanne Nielsen, landsformand

Rønbjergvej 78, 9681 Ranum

Telefon 75 42 45 77

Telefax 98 66 45 77

Mobil 20 51 60 12

E-mail: hn@nbl-landsforening.dk

Erik Golczyk - næstformand, medl. af FU

Veri Kiosk & Video

Frijsenborgvej 5, 8240 Risskov

Telefon 86 21 59 55

Region 1 - Storkøbenhavn

Kurt Jensen - formand

Lokalkøbmanden

Roskildevej 22 A, 3600 Frederikssund

Telefon 47 31 28 33

Region 2 - Sjælland

Nærbutikkernes Landsforening

Rønbjergvej 78, 9681 Ranum

Telefon 75 42 45 77

Region 3 - Fyn

Asger Møller Christiansen - formand

Bogensevej 67, 5270 Odense N

Telefon 26 44 72 36

Region 4 - Sydøstjylland

Michael Albrectsen

Sydbyens Tips og Lotto

Haderslevvej 116, 6000 Kolding

Telefon 75 52 36 44

Region 5 - Sydvestjylland

Torben Pedersen - formand, medl. af FU

Strengevej 49, 6760 Ribe

Telefon 75 42 21 44

Region 6 - Vestjylland

Ole Aadal - formand

Munkegårdskvarteret 262, 7400 Herning

Telefon 42 49 75 15 / 30 26 55 15

Region 7 - Århus Amt

Erik Golczyk - formand

Veri Kiosk & Video

Frijsenborgvej 5, 8240 Risskov

Telefon 86 21 59 55

Region 8 - Nordjylland

Annette Bastholm Grøn - formand

Idræts Allé 15 st. th., 9800 Hjørring

Telefon 21 64 29 59

Kioskland

Bugattivej 18, 7100 Vejle

Telefon 76 41 64 40

DIVERSE

udvalg

Politisk udvalg

Hanne Nielsen ...................................... 75 42 45 77

Martin Schjøth .....................................51 71 37 07

Spillemyndigheden

Hanne Nielsen ...................................... 75 42 45 77

SPILLEUDVALG

Martin Schjøth .....................................51 71 37 07

Erik Golczyk ...........................................86 21 59 55

NBL’s ADVOKAT

Allan Sørensen .....................................88 82 03 30

Uffe Skalborg Hansen.........................75 41 12 11

www.advokathb.dk

NBL’s REVISOR

Beierholm - 9640 Farsø .....................98 63 14 44

PSyKOLOGHJæLP

Falck Health Care................................. 70 10 20 12

Følg seneste nyt på:

www.nbl-landsforening.dk

NBL’s KONSULENT

Hans Rasmussen ........................ 59 51 03 25

Tilmeld dig

NBLs nyhedsmail på

www.nbl-landsforening.dk

UDGIVELSES-

MÅNED

DEADLINE

November 15. oktober 2011

December 15. november 2011

Abonnement

på NBL-bladet:

Kr. 600,-

årligt ekskl. moms

44 Brancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Oktober 2011


JOBBESKRIVELSE:

BBESKRIVELSE:

BBESKRIVELSE:

BBESKRIVELSE:

SKRAB ETT

TT

MEGAQUICK-LOD.

UICK- UICK- UICK- K- K-LO K-LO K-LO LO LO LO LO LOD LOD LOD D

DDD

D. .

LØN:

13.000,- -

HVER MÅNED I 13 ÅR.

SKATTEFRIT.

Quick. Quick.

Ikke Ikke arbejde. arbejde. Kun Kun løn. løn.


Afgifter skal bruges til

forebyggelse og behandling

Tekst og fotos af Heine Pedersen

Det er kvælertag på kiosker, tankstationer og nærbutikker,

hvis den nye regering indfører tårnhøje afgifter på

tobak, slik, chokolade, sodavand, øl, vine og spiritus. Det

vil fj erne eksistensgrundlaget for mange af vore medlemmer,

mener landsformand Hanne Nielsen, Nærbutikkernes

Landsforening. Hun har brugt valgkampen til at

påvirke folketingskandidaternes holdning til tobaks- og

sukkerafgifterne.

Lukning vil ramme yderområderne

Halvdelen af mange kiosker og nærbutikkers omsætning

er fra salg af tobak, og en meget stor del af det resterende

salg er varer, som bliver ramt af sukkerafgiften. Indfø-

6

relsen af afgifterne vil kunne betyde lukning af mange

mindre forretninger. Det vil ramme yderområderne, hvor

kiosker og nærbutikker er den forretningsform, som er

tilbage. Er den først væk, så fl ytter befolkningen også, og

landsbyerne uddør.

Spørgsmål til socialdemokratiets

fødevareordfører

Er det de mål, den nyvalgte regering har med sine forslag

om afgifter, spørger mange sig selv. Kun folketingsmedlemmerne

i de berørte partier kender svaret, erkender

landsformand Hanne Nielsen, Nærbutikkernes Landsforening

og har kontaktet fødevareordfører Bjarne Laustsen,

S, for at forelægge ham en række relevante spørgsmål

om afgifterne og hvorfor de rejses.

Folketingsmedlem Bjarne Laustsen og landsformand Hanne Nielsen, Nærbutikkernes Landsforening, fi k sig en alvorlig snak

om den negative betydning de nye afgifter vil få for salg af slik og tobak.

Brancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Oktober 2011


Forventer du, at tobaks- og sukkerafgifterne

giver større sundhed i den danske befolkning?

– Folk ryger, drikker og spiser sig til en lang række livsstilssygdomme.

Befolkningen bliver mere og mere overvægtig.

Deres sygdomme kræver så meget behandling,

at sundhedsbudgettet sprænges og bliver uoverskueligt,

hvis der ikke laves forebyggende arbejde. Indtægterne

fra afgifterne skal bruges til at betale dele af den behandling,

livsstilssygdommene kræver. På sigt tror jeg,

at folkesundheden bliver bedre, da mange med afgiftsforhøjelserne

vil stoppe med at ryge og nedsætte deres

forbrug af usund ernæring. Jeg tror på, at mange unge vil

stoppe med at ryge og stoppe med at bruge det samme

på slik, sodavand, snacks og anden usund spise, siger fødevareordfører

Bjarne Laustsen, S.

Flytter vi handlen til de tyske grænsebutikker

eller smuglere?

– Noget salg af tobak, slik og drikkevarer vil selvfølgelig

blive fl yttet til grænsebutikkerne, men det er ikke mit

indtryk, at det bliver væsentligt mere, end det er nu. Folk

har selvfølgelig svært ved at forstå forslagene nu, men

når de først er indført, så går der ikke mange dage, før

de er glemt, og det er dagligdag igen. Tænk på, hvor rystede

vi var, da benzinpriserne nærmede sig ti kroner.

Hvis de kom over denne smertegrænse, var man sikker

på, at mange ville sælge deres bil eller nedsætte kørslen.

Nu er prisen langt over, og det er ikke mit indtryk, at det

har betydet det fj erneste, siger fødevareordfører Bjarne

Laustsen, S.

Fødevareordfører Bjarne Laustsen tror ikke på, at de nye afgifter

på sukker vil betyde en nedgang i salget. Det tager en

kort tid, så er de nye priser accepteret.

Softice er en herlig spise og folketingsmedlem Bjarne Laustsen

mener ikke, at salget vil blive reduceret ved, at der indføres

nye afgifter.

Er det den nye regerings mål

at lukke kiosker og småbutikker?

– Nej! Det er det bestemt ikke. Der er brug for dem overalt

i Danmark, og det vil gå galt for mange områder i Danmark,

hvis det sker. Vi vil kæmpe for at beholde kiosker

og nærbutikker. Det er her, der er trivsel, og hvor det er

let og hurtigt at foretage sine indkøb. Skulle afgifterne

betyde nedgang i deres omsætning, så er det vigtigt, at

der fi ndes nye indtægtsformer. Vi vil ikke medvirke til, at

der laves hypermarkeder i de større byer. For er der noget,

som vil være dødsstødet for kiosker og nærbutikker,

så vil det være sådanne butikker. En vigtig udfordring for

os er at få set på liberaliseringen af lukkeloven. Er der noget,

der for mig at se er en trussel mod små handlende, så

er det den, understreger fødevareordfører Bjarne Laustsen,

S.

Hvornår forventer du, at afgifterne bliver indført?

– Danmark står med store udfordringer til at skabe økonomi,

vækst og forebyggende arbejde inden for sundhedsområdet.

Det samt meget andet skal der penge til,

og det er mit indtryk, at de nævnte afgifter er noget af

det, som regeringen går i gang med at få gennemført

hurtigst muligt.

Hvordan vil regeringen forholde sig til et ID kort

med foto, som de unge får på deres fyldte 16 år,

og som skal fremvises, når man køber tobak og

spiritus?

– En tanke, som vi ikke har diskuteret, men som jeg kan se

meget fornuftigt i. Alle der sælger tobak og spiritus har

pligt til at overholde aldersgrænserne. Et ekstra arbejde,

Brancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Oktober 2011 7


som ville kunne lettes ved, at ID kortene skal fremvises.

En idé, som jeg vil tage med i det kommende arbejde, og

som jeg vil anbefale. Vi må som landets bestemmende

myndighed være åben for gode ideer, og det føler jeg,

at ID kortet er, siger fødevareordfører Bjarne Laustsen, S.

Skal tobak og usunde ting gemmes væk

i forretningerne?

– Nej det er ikke min opfattelse, at det skal ske. Men! Ifølge

forebyggelseskommissionen bør der laves tiltag, så børn

og unge ikke går lige i fristelserne af usunde varer, når de

kommer ind i butikkerne. Jeg ved ikke, hvordan det skal

laves, men vil være indstillet på en snak med Nærbutikkernes

Landsforening om muligheder. I ved, hvordan tingene

kører, og hvad der vil kunne ændres til noget bedre,

siger fødevareordfører Bjarne Laustsen, S.

Han tilføjer, at det nu er op til den nye regering at fi nde

frem til enighed om, hvordan afgifterne skal indføres. ■

Red Tag

Brug 80% mindre tid på

håndtering af film i butikken!

Red Tag sparer dig for en hel del. Den er et effektivt middel

mod tyveri og tidsrøveri og stjæler ingen plads på hylden.

Red Tag optimerer forretningsgangen i din butik, så den

sædvanlige tidskrævende DVD-håndtering reduceres med

80%. Dermed kan dyrebar tid flyttes fra administrativt

arbejde til salg og kundeservice. Samtidig er Red Tag et

effektivt middel mod tyveri - så effektivt at det ikke kan

betale sig at stjæle DVD’er i din butik.

Vi vil gerne præsentere Red Tag for dig og demonstrere

alle fordelene. Så kontakt os, og vi kigger forbi og åbner

dine øje for Red Tag’s fortræffeligheder.

8

Halvtreds øres afgift på en sodavand gør ikke, at de vil køre

til Tyskland for at købe den, siger folketingsmedlem Bjarne

Laustsen.

RING NU PÅ

OG FÅ EN UFORPLIGTENDE SNAK

MED OS OM DINE MULIGHEDER

Klokkestøbervej 15 B

8800 Viborg

Tlf. 8662 1622 Fax. 8662 6099

www.videoclub.dk

www.dvs-entertainment.dk

Brancheblad for Nærbutikkernes mail@dvs-entertainment.dk

Landsforening / Oktober 2011


NærButikkernes

Landsforening

– Et medlemskab der betaler sig!

I fællesskab kan store byrder løftes og give alle fordele. Et medlemskab af NBL

byder på hjælp til løsning af mange problemstillinger i dagligdagen og adgang til

store rabatter og besparelser.

NBL er:

• garant for, at netop dine interesser bliver varetaget optimalt

• en ikke politisk brancheorganisation

• repræsenteret i alle relevante udvalg

• i forbindelse med hele branchens leverandørkreds

• permanent medlem af Danske Spils 2 forhandlerudvalg.

• din repræsentant ved behandling af lovstof, der vedrører branchen

• udgiver af månedlig brancheblad

• udgiver af årlig Håndbog med relevant lovstof, skemaer til APV,

politianmeldelse og meget mere

• udlejer af eget sommerhus i Skagen

NBL tilbyder medlemmerne:

• psykologhjælp til ejer og medarbejdere hvis uheldet rammer en

• gratis konsulentbistand

• gratis rådgivning fra advokat med fx personalejura

• gratis rådgivning af revisor

• rabat på overnatning på Best Western Mercur Hotel, København

• rabat på overnatning på Best Western Richmond Hotel, København

• rabat på alle former for tryksager fra Grafi sk Hus, Løgstør.

• rabat hos TDC. Telerabat aftale giver 30 % rabat på både national og

international fastnettrafi k og 5% rabat på opkald til mobiltelefoner.

NBL samarbejder med:

• en række af andre organisationer vedrørende dine betingelser for salg af

magasiner, blade, aviser, tobak, rygeartikler, vin, konfekture, øl og vand m.v.

• Dansikring Direct A/S – alt i sikring af butikken

• WinKASPro – i alt omkring økonomistyring

• ASE – A-kassen for selvstændige

• Sügro – alt i dagligvarer

• Dansk Indkøb – alt i dagligvarer

• Teller om kortindløsning

• OptimAir vedr. rygekabiner. Der gives 10% rabat

• Købstædernes Forsikring om skræddersyede forsikringsdækninger

til konkurrencedygtige præmier.

• ProLøn

• NETS

Yderligere information om Nærbutikkernes Landsforening kan fås ved

henvendelse til landsformand Hanne Nielsen, Nærbutikkernes Landsforening,

Rønbjergvej 78, 9681 Ranum. Tlf. 75 42 45 77. Fax. 98 66 45 77.

E-mail: hn@nbl-landsforening.dk. Web: www.nbl-landsforening.dk

Medlemskab ønskes indgået af:

Forretningsnavn:

Navn:

Adr.: Postnr.: By:

Tlf.: E-mail:


Internationale samtaler

til kun 6 ører i minuttet

Tekst og fotos af Heine Pedersen

Verdens største lavpris teleoperatør Lycamobile stormer

frem på det danske marked og er på kun et år blevet

den største operatør vedrørende internationale opkald.

I i alt elleve lande har Lycamobile kontorer og kører en

kraftig markedsføring, og endnu tre lande vil komme til

inden nytår. Den fremadstormende teleoperatør tilbyder

kiosker og nærbutikker hjælp til at øge salget. Det med

markedsføringsmaterialer samt stativer, brochurer og andre

tiltag. Da operatørernes produkter er eftertragtede,

er der gode indtjeningsmuligheder for de erhvervsdrivende.

Priserne er helt i bund

Priserne er helt i bund ved opkald gennem lavpris operatøren

Lycamobile. For kun 6 ører i minuttet vil der kunne

ringes til fastnettelefoner i en række lande. Billigste pris

for mobiltelefoner er 6 ører for samtaler til Thailand og

Kina, syv ører pr. minut fra Danmark til Tyrkiet og 9 ører

til Indien. Med opkaldsafgift på 99 ører pr. opkald og de

lave samtalepriser, er Lycamobiles priser helt i bund på

det danske marked.

Med en opkaldsafgift på kun 6 ører i opkaldsafgift til fx.

Thailand, er Lycamobile den førende teleoperatør. Country

Manager Gudmund Sigurdsson, Aarhus, ses her med en af

fi rmaets plakater.

10

Indtastning af koder giver taletid

Ved et samarbejde med TDC sørger Lycamobile for, at

der er den optimale dækning over hele Danmark og er

her et hestehoved foran mange af konkurrenterne. Omkring

fem tusinde forhandlere i Danmark sørger for at

sælge teleoperatørens produkter, der består af elektronisk

overførsel af taletid til mobiltelefonerne eller fysiske

skrabekort med koder. Efter indtastning af koden på mobiltelefonen

kan man altid få oplyst, hvilken beholdning

man har tilbage. Det ved at indtaste en kode, og man har

resultater.

Højt serviceniveau

– Vi satser på at give vores kunder den optimale betjening.

Skulle der være spørgsmål til brugen af vores mobiltelefoni,

så har vi et callcenter i Danmark, hvortil man

gratis kan ringe døgnet rundt. Her kan man få oplyst alt

omkring den tekniske brug af mobiltelefonerne. Vi ønsker

at gøre det så let for forbrugerne som muligt og har

derfor et højt serviceniveau. Det skal også være let for

kunderne at få overført taletid til mobiltelefonerne og

samtidig honorerbart for forhandlerne. De taster bare

det beløb ind på kasseapparatet, som kunderne ønsker

at købe taletid for. På bonen står oplyst koden, som kunden

så plotter ind på telefonen, og alt er klar, siger Country

Manager Gudmund Sigurdsson, Lycamobile Aps, der

har stået for al opstart af teleoperatørens aktiviteter i

Danmark.

Gratis taletid mellem mobiltelefoner

– Vore visioner er at hjælpe folk, der er langt væk hjemmefra,

til kontakt med familie og venner. Hertil kommer

erhvervslivet, som taler meget med udlandet. De, der har

et stort behov for teleforbindelse til udlandet, vil kunne

spare mange penge ved at blive kunder hos os. Det samme

gælder i Danmark, hvor Lycamobile kunder kan tale

fra mobil til mobil gratis i 30 minutter. Herefter gælder

normalsatsen. Ved køb af et taletidskort til femhundrede

kroner kan vore brugere ringe til andre mobiler fra niogtyve

ører i minuttet og for seks ører til fastnet. Sms’er koster

kun fra ni ører stykket at sende. Derfor er der store

penge at spare for de aktive bruger af mobiltelefonerne,

understreger Country Manager Gudmund Sigurdsson,

Lycamobile Aps. ■

Brancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Oktober 2011


Billigste minutpriser til Udlandet

Ring til Udlandet fra kun6 Øre

/min

For mere information besøg

www.lycamobile.dk

Indien

Tyrkiet

USA

Thailand

Tyskland

Rusland

Rumænien

Storbritanien

Australien

Hong Kong

Canada

Irak

Pakistan

Sverige

Kina

Vietnam

Fastnet

Kr/min

0.06

0.06

0.06

0.06

0.06

0.06

0.06

0.06

0.06

0.09

0.19

0.29

0.29

0.06

0.06

0.06

Mobil

Kr/min

0.09

0.07

0.06

0.06

0.69

0.48

0.79

0.99

0.94

0.39

0.19

0.79

0.55

0.69

0.06

0.49


Smilet er den korteste vej

til kundekontakt

Tekst og fotos af Heine Pedersen

Kunderne i Skalborg Kiosk, Hobrovej 392, Skalborg ved

Aalborg, er ikke i tvivl om, at de er velkomne. Det sørger

indehaveren Jan Johansen og hans medarbejdere for.

For dem er den korteste vej til kundekontakt smilet, og

det skorter der ikke på. Kunderne er som en stor familie,

der elsker at få en snak om dagens aktualiteter, helbredet,

familien, verdenssituationen eller noget helt andet.

Folk elsker nærheden, og Jan Johansen er ikke i tvivl om,

at denne kontakt er grunden til, at mange kunder kommer

igen og igen.

Kunder der føler sig velkomne, kommer igen

– Vi kan noget, som Bilka og andre supermarkeder ikke

kan, og det vil folk gerne betale for. Bilka ligger et par

kragehop og en spytklat herfra. De kan sælge billigt. Det

kan og skal vi ikke. Vi skal give kunderne nærvær og vise,

at de betyder noget for os, og at de altid er velkomne i

kiosken. Det gør, at vi har mange strøgkunder, som på

vej til og fra arbejde eller på vej hjem fra Bilka skal have

12

drikkevarer, aviser, slik is, tobak eller noget af det, som er

let at fi nde hos os. Den overskuelige kiosk og følelsen af,

at her er man velkommen, belønner sig, siger kioskejer

Jan Johansen, der har drevet Nærkøb – Skalborg Kiosk i

fem år.

Vi har tid til vejlede kunderne om tips og lotto

– Kunderne kender personalet i Skalborg Kiosk, og vi kan

deres navne og ved, hvilket type menneske de er. Det

gør, at vi altid får en snak, hvis varighed passer til deres

eller vores tid. Det giver trofaste kunder og en stabil omsætning,

så vi ikke har kunnet mærke den økonomiske

krise, som har smittet af på mange forretninger. I spillehallen

får gæsterne sig en kop kaff e, wienerbrød eller

smørrebrød. Vi har tid til at vejlede kunderne om tips og

lotto og har alt det, som hjertet måtte begære med undtagelse

af kolonialvarer. Her er det et meget reduceret

udvalg, vi har, for vi kan ikke konkurrere med priserne i

supermarkedet. Men ved at gøre det, som vi er gode til,

så får vi tilfredse kunder.

Grete Møller Jensen, Skalborg, er en trofast kunde i Skalborg Kiosk og elsker stedet, for her kender man hinanden og kan

snakke om alting.

Brancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Oktober 2011


Mac Barens kvalitets tobaksprodukter sælger

– Halvdelen af vort salg er tobak, og her har vi et godt

samarbejde med Mac Baren Tobacco Company A/S,

hvor konsulenten Klaus Winther sørger for, at vi altid er

opdateret inden for tobaksområdet. Vi har altid Mac Barens

fi nskårne rulletobak på et synligt sted på hylderne.

Opals fi re varianter er altid på hylderne, og vi mærker et

voksende salg af de populære tobaksvarer. En stigning

der skyldes den høje kvalitet af tobakssmag. Det samtidig

med, at Opal tobaksvarerne ligger prismæssigt i

mellemklassen, siger Jan Johansen, Skalborg Kiosk, der

varmt anbefalet samarbejdet med Mac Barens, hvor 10

konsulenter på landsplan yder den optimale service over

for kunderne.

Svært at være ”politibetjent”

– Salget af tobaksvarer er dog ikke uden problemer, når

det gælder 16 års reglen. Det er en træls situation, at vi

som forretningsdrivende hele tiden skal være ”politibetjente”

over for de unge. Vi ved, at når vi tager en i at være

for ung til at købe tobak, så får de bare en ældre kammerat

eller en voksen til at købe det til sig. Når det sker, så

føler man sig til grin og tænker, at det ikke kan passe, at

tingene skal være på en sådan måde.

Kiosk livet giver positive oplevelser

– Det hjælper imidlertid ikke at gå i sort over det. Frem

med smilet og positive tanker om de mange gode oplevelser,

man har i det daglige arbejde med de mange

og forskellige kunder. Oplevelser som gør, at jeg en dag

godt kunne tænke mig en større butik med fl ere og andre

udfordringer. Når disse tanker rører sig, så tænker jeg

på det, der er opbygget på de fem år, jeg har haft kiosken,

og hvorfor forlade det. Så længe jeg kan stå glad ud

af sengen om morgenen og lægge mig samme sted om

aftenen med en god fornemmelse af en indholdsrig dag,

hvorfor så ændre på tingene, siger Jan Johansen. ■

Der skal ikke mangle kort til en festlig lejlighed understreger

Sara Kjærulff , der her ses ved et stort udvalg af kort til alle

lejligheder.

Kioskejer Jan Johansen og konsulent Klaus Winther, Mac

Baren Tobacco Company A/S arbejder godt sammen om, at

rulletobakken Opal altid er synlig på kioskens hylder.

Salg og udlejning af DVD’er går strygende for Jan Johansen,

der her ses ved kioskens store udvalg med såvel nye som

gamle fi lm.

Sammen får medarbejder Sara Kjærulff og kioskejer Jan

Johansen tingene til at køre på en positiv måde i Skalborg

Kiosk.

Brancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Oktober 2011 13


Stanleybet Stanleybet Stanleybet International International International Limited Limited Limited (« (« (« Stanleybet Stanleybet Stanleybet ») ») »)

q Siden Siden 1956 1956

q + 1700 1700 salgssteder salgssteder i Europa Europa

q 2600 2600 ansatte ansatte

q Har Har Har spillelicenser spillelicenser spillelicenser i i 7 7 europæiske europæiske europæiske lande lande

lande

Stanleybet


s p o r t s v æ d d e m å l

har anmodet den Danske spillekommissionen om en licens.. Licensen vil være gyldig fra den 1. januar 2012


Besøg på DANNEMANN

fabrikken i Lübbecke

Tekst: Hanne Nielsen

Foto: Bruno Kringlum og Hanne Nielsen

Mac Baren inviterede i september et blandet hold af butiksindehavere

og disponenter med til fabrikken DANNE-

MANN i Lübbecke i Tyskland. Der var stor interesse for turen,

for i Danmark er vi ikke så gode til det med cigarillos

og cigarer, og heldigvis er der stadig nogle, der gerne vil

lære noget om fremstilling af tobak.

Vi blev samlet op af Vildbjerg Taxi og Bus med en lun

chauff ør bag rattet. Vi brugte den tvungne kørepause til

et besøg hos Fleggaard i Tyskland. Måske nok mere for at

se, hvor mange kunder der var der, end for at lave storhandel

eller hvad vi kalder grænsehandel, for man må

sige, at der ikke var den store købelyst blandt deltagerne

på turen.

På turen nedover er det klart, at valgdagen fyldte meget,

det var nemlig den dag vi skulle af sted. Alle var lidt

spændte på resultatet, det har jo enorm stor betydning

for butikkerne, hvad der sker fremadrettet.

Vi spiste frokost på den Historiske Kro i Oeversee. Kroen

er bygget i 1519 og er kongelig privilegeret – den er og

et besøg værd. For eksempel kan man med glæde besøge

kroen ved juletid i forbindelse med en overnatning.

16

Vi ankom til hotellet og lærte hinanden lidt bedre at

kende over en god middag. Aftenen sluttede tidligt,

vi skulle afsted til DANNEMANNs fabrikker for at se en

spændende fabrik fredag formiddag.

Egentlig tror jeg, det overraskede os enormt meget, at

der igennem produktionen igen og igen var kontrol. Ikke

at der var kontrol, men at der var så meget kvalitetskontrol.

Når man kommer til fabrikken, bliver man modtaget

med åbne arme af ledelsen. Der fortælles kort om fabrikken

og dens historie. Vi blev inddelt i tre grupper, der

med hver deres fører fi k en guidet tur rundt på fabrikken.

Det er en fornøjelse at se de gamle maskiner blandet

med nye maskiner, men ikke mindst de ansattes glæde

og åbenhed. Det er sådan, at i Lübbecke er det en ære

at arbejde for DANNEMANN, og det forstår man egentlig

godt. Man kunne jo bare se på gennemsnitsalderen

på de ansatte, den var ikke i den laveste ende af skalaen.

Man kunne også se, at fl ere fra samme familie arbejdede

der .

Efter turen rundt på fabrikken fi k vi en let frokost og

derefter et kig ind i tobakkens historie fra frø til færdig

cigar. Vi så, hvor tobakken blev dyrket og hvordan. Vi

mødte, via moderne teknik, folkene på DANNEMANNs

Brancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Oktober 2011


fabrikker i São Félix, Bahia – Brasilien, man kan se, det er

mennesker, der virkelig sætter pris på deres arbejde og

på at yde det optimale for kvaliteten. Det betyder meget

for butikkerne at vide disse ting, det er altid godt at kende

et produkt og vide, hvordan det er fremstillet uanset

hvilket produkt der er tale om. Igen må man sige, at det

var med en enorm omhu, tobakken blev bearbejdet.

Der deltog selvfølgelig folk fra Mac Baren, som passede

os op under hele turen. Gæsterne respekterede deres

indsats og overholdt alle aftaletidspunkter, så vi blev ikke

på noget tidspunkt forsinket eller ventede på, at nogen

skulle dukke op. ■

Fakta om

DANNEMANNs fabrikker

• Fabrikken er stiftet i 1864.

• Bliver drevet af 5. generation af Burger-familien.

• 2000 ansatte på verdensplan

– heraf 225 ansatte i Lübbecke.

• Eksporterer til 60 lande.

• Har egne produktionsfabrikker i 7 lande

– nemlig Brasilien, hvor en del af tobakken

bliver fremstillet, Tyskland, Honduras,

Indonesien, Nicaragua, Spanien og Schweiz.

• Dannemanns mest kendte mærker i Danmark

er Moods og Al Capone

18.-20. marts 2012

NBL træ� es altid på Foodexpo

Brancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Oktober 2011 17


Kiosker og nærbutikker skal

fritages for nye afgifter

Tekst og foto af Heine Pedersen

Kiosker og nærbutikker modtager i disse dage opkrævninger

fra Erhvervs-og Selskabsstyrelsen på betaling til

kontrolkampagner. En ny afgift på sekshundrede kroner,

der skal betales af alle, som er optaget i Næringsbasen.

En afgift, som er ens for alle forretningsstørrelser, og som

man ikke kan slippe for at betale, når man har et fødevarenæringsbrev.

Betaler man ikke beløbet, mister man sit

næringsbrev, og virksomheden slettes af Næringsbasen.

Det betyder, at man ikke længere må drive fødevarevirksomhed.

Har man en alkoholbevilling, skal der ske en

generhvervelse af alkoholbevillingen, før man igen kan

optages i Næringsbasen, hvilket kan blive en kostbar sag.

Ens afgift for små og store er urimelig

– Det er helt ude af proportioner med en sådan ens afgift

for alle. Det kan ikke være rigtig, at pølsemanden

og den lille kiosk eller nærbutik skal betale den samme

beløbsstørrelse. Det er urimeligt over for de mindste forretningsdrivende,

siger landsformand Hanne Nielsen,

Nærbutikkernes Landsforening, efter at hun har fået fl ere

henvendelser fra uforstående medlemmer.

18

Kiosker og nærbutikker skal fritages for afgiften

– Jeg vil tage sagen op med den kommende fødevareminister

og foreslå, at de mindre enheder som kiosker og

nærbutikker fritages for afgiften. Det er galimatias, at regeringen

bliver ved med at lægge afgifter på et presset

erhverv. Jeg håber på, at vi vil kunne få det ændret i den

nye regering, siger landsformand Hanne Nielsen, Nærbutikkernes

Landsforening, som allerede har rejst sagen

over for Socialdemokraternes fødevareordfører Bjarne

Laustsen, S.

Udgifter på 16 mil. skal dækkes ind årligt

– Jeg forstår jeres negativitet over for afgiften til dækning

af kampagnekontrollen. Det var den borgerlige regerings

oplæg, at de, der optaget i Næringsbasen, skal

dække udgifterne på ca. 16 millioner kroner årligt, som

det koster at gennemføre kampagnekontrollen. En model

med en diff erentieret omsætning eller antal ansatte

vil indebære væsentlige merudgifter til en række områder

og dermed gøre udgifterne større. Det forslag, der

kunne fi ndes fl ertal for, blev løsningen med en ensartet

beløbsstørrelse siger fødevareordfører Bjarne Laustsen,

S, der er klar til at kigge på sagen i den nye regeringssammensætning.


Brancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Oktober 2011


Tobak under disken er i strid

med EUs frihandelsprincip

Norges eksponeringsforbud mod tobak er blevet vurderet af EFTA-domstolen,

der har konkluderet at forbuddet strider imod EUs princip om varernes

fri bevægelighed.

Et meget omdiskuteret norsk forbud imod synlighed af

tobaksvarer i norske butikker får nu yderligere modvind

ved domstolene. EFTA-domstolen har konkluderet, at

forbuddet er problematisk i forhold til en af hjørnestenene

i de europæiske frihandelsaftaler, og at den norske

stat derfor bør dokumentere sandsynligheden for egentlige

folkesundhedsfordele af tiltaget.

I kendelsen hedder det bl.a., at ”Et eksponeringsforbud

mod tobaksvarer, påført af et EFTA medlemsland, såsom

det behandlede, udgør en foranstaltning med en eff ekt

svarende til mængdebegrænsning på import inden for

EFTAs artikel 11, såfremt forbuddet har en større eff ekt

på markedsføringen af varer importeret fra andre medlemsstater

end på de importerede produkter, der indtil

for nylig blev produceret i Norge”.

Hanne Nielsen, Landsformand, Nærbutikkernes Landsforening:

”Kendelsen siger tydeligt, at der er et problem i

forhold til markedsmekanismerne. Nærbutikkerne er meget

bevidste og ansvarlige omkring tobakkens skadelige

Information om den nye afgift

til fi nansiering af Fødevarestyrelsens

kampagnekontrol

Nye regler betyder, at alle virksomheder, der har næringsbrev,

og i den forbindelse betaler for at være

optaget i Næringsbasen, fra 2011 skal betale et årligt

beløb på 600 kr. pr. næringsbrev til dækning af Fødevarestyrelsens

omkostninger ved kontrolkampagner.

Der vil blive udsendt breve til alle virksomheder, der

i dag er optaget i Næringsbasen, for at informere om

20

virkninger, men alle hidtidige erfaringer peger på, at et

sådant forbud ingen sundhedseff ekt har”.

I Norge har den norske handelsorganisation HSH vurderet,

at forbuddet har kostet omkring 500.000.000 norske

kroner.

Hanne Nielsen: ”Erfaringerne fra Norge har foreløbigt

vist, at tiltaget koster de handlende enorme summer

uden nogen målbar sundhedseff ekt. Derfor er det glædeligt,

at retten ønsker bevis for et sandsynligt sundhedsmæssigt

udbytte som forudsætning for en så drastisk

indgriben i vores hverdag. Samtidig må det give stof

til eftertanke for de danske politikere, der måtte overveje

forbudsvejen, hvad enten det gælder tobak, slik, sodavand

eller andre usunde varer”.

NBL opfordrer alle myndigheder til grundigt at undersøge

konsekvenserne af regulering med tanke på såvel

ønskede som uønskede eff ekter, inden lovgivning sættes

i værk. ■

den nye afgift. Opkrævningen af den nye afgift vil i 2011

ske i september måned på samme faktura som opkrævningen

af betalingen på 500 kr. pr. næringsbrev årligt

for at stå i Næringsbasen. De efterfølgende år vil opkrævningen

blive foretaget i maj.

Læs mere på www.virk.dk ■

Brancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Oktober 2011


Ta’ din havregrød

med på farten

Travle københavnere og århusianere på farten har fået et nyt og sundt alternativ til

den traditionelle fastfood, da Quaker Oats i samarbejde med 7-Eleven og Baresso Co� ee

lancerede Solgryn Grød2Go. Kræftens Bekæmpelse bifalder det nye convenience koncept,

der bringer det ernæringsrigtige og sunde måltid helt ud på gaden.

Fastfood med god samvittighed

og masser af fuldkorn

Hurtigt, nemt, let tilgængeligt og sundt! Danskerne efterspørger

i stigende grad sunde og lækre fødevareprodukter,

der kan indtages på farten, foran computeren, i

pausen eller i forbindelse med sport. Solgryn Grød2Go er

det første on-the-go havregrødsprodukt i Danmark og et

sundt og mættende alternativ til morgen- eller mellemmåltidet,

når tiden er knap.

Varm havre power på 2 minutter

Med Solgryn Grød2Go får du på blot 2 minutter en varm

og velsmagende havregrød, der booster din energi og

sundhed. Solgryn Grød2Go er nøglehulsmærket, hvilket

er din garanti for et lavt indhold af fedt, sukker og salt.

Grøden bærer desuden Fuldkornlogoet, som sikrer dig

et højt indhold af fuldkorn. Et bæger Solgryn Grød2Go

dækker således 45 % af det anbefalede daglige indtag af

fuldkorn rekommanderet af Fødevarestyrelsen.

Grød2Go kommer i et lille, praktisk portionsbæger

med låg. Havregrynene tilsættes 1,7 dl. kogende vand.

En streg indvendigt i bægret viser, hvortil der skal hældes

kogende vand. Herefter røres gryn og vand sammen,

låget sættes på, og grøden hviler et minut. Enkelt, hurtigt

og velsmagende!

Sundhed gennem tilgængelighed

Hos Kræftens Bekæmpelse byder man det nye grødkoncept

velkommen, fordi det vil gøre fuldkorn mere tilgængeligt.

Og det er positivt for folkesundheden. Susanne

Tøttenborg, seniorkonsulent i Kræftens Bekæmpelse, forklarer:

”Havregrød er en rigtig god kilde til fuldkorn, og

� ere befolkningsundersøgelser har vist, at personer, der

spiser meget fuldkorn, sjældnere udvikler nogle typer

kræft, overvægt og en række andre alvorlige sygdomme.

Med produktinitiativer som Solgryn Grød2Go er det

nemt for forbrugeren at vælge et sundt, mættende og

moderne alternativ til de traditionelle fastfoodprodukter.

Og jo nemmere det er, at få fat i sund mad i en travl

hverdag, jo større er sandsynligheden

for, at forbrugerne

også vælger det.”

En markedsundersøgelse,

foretaget af Kræftens

Bekæmpelse, Quaker Oats

Scandinavia og 7-Eleven,

viser da også, at Grød2Go

bliver rigtig godt modtaget.

9 ud af 10 respondenter

kan lide grøden, og 7

ud af 10 ville købe grøden. Mest interessant er det dog,

at hele 86 % af de adspurgte respondenter, der normalt

ikke spiser morgenmad, ville købe og spise grøden som

morgenmåltid. Mette Klarskov, Brand Manager hos Quaker

Oats Scandinavia, fortæller: ”Undersøgelsen bekræfter

os i, at Grød2Go har potentiale til at blive et naturligt

valg i forbindelse med morgen- og mellemmåltider. Og

det er særlig positivt, at produktet har så stor appel til

dem, der normalt springer det vigtige morgenmåltid

over. Også de unge har en positiv opfattelse af grøden,

hvilket kan hænge sammen med, at de � nder det både

nemt og sjovt at spise out-of-the-box.”

Grød hitter igen

Gennem de seneste år er grød blevet moderne og kommet

på menuen på nogle af verdens bedste gourmetrestauranter

som Noma og Geranium, der har fokus på

det nordiske, naturlige og oprindelige. Udover de mange

ernæringsrigtige fordele er havregrød desuden en miljøvenlig

spise, idet havre typisk er et nærproduceret produkt.

Først i København og Århus

Solgryn Grød2Go vil i introduktionsperioden blive solgt

på Baresso ka� ebarer og i udvalgte 7-Eleven butikker i

København og Århus.

Prisen for et bæger, der rummer 220 gram færdig grød,

er 20,00 kr. ■

Brancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Oktober 2011 21


Samarbejdsaftale

mellem Nærbutikkernes Landsforening

og Købstædernes Forsikring

Dækninger og fordele

• Skræddersyede forsikringsdækninger til konkurrence-

dygtige præmier.

• Personlig betjening. Aldrig et nummer i køen.

• Ikke bundet af flerårige aftaler. Forsikringerne kan

opsiges med 1 dags varsel.

• Hvis en skade berører flere forsikringer med selvrisiko,

fratrækker vi kun én selvrisiko.

• Underforsikringsgaranti, der dækker hele merværdien

op til den faktiske værdi af løsøret (gælder også for

mindre skader).

• Enhver form for el-skader som følge af eksempelvis

induktion, overspænding eller kortslutning.

• Skader på varer i køle-fryserum.

• Ekstra udgifter til leje af midlertidige bygninger/lokaler og

forøgede lønomkostninger.

• Skader på IT- og svagstrømsudstyr inklusiv dækning for

retablering af mistede data.

• Varer og udstyr m.m. i forretningens biler.

• Krisehjælp til dig og dine medarbejdere.

• Anden skade (bl.a. væltning, påkørsel, udstrømning af

væsker m.m.).

• Hærværk, også uden indbrud.

• Drifttabsforsikring med dækning indtil 24 måneder.

• Erhvervsansvarsforsikring indeholder produktansvar.

• Dækning af løsøre ”under åben himmel” ved brandskader.

• Skiltedækning.

• Ved indbrud dækkes de stjålne ting med op til det maksi-

male erstatningsbeløb, som fremgår af varegruppe- og

sikringsniveauskemaet. Vi gør ikke brug af 60/40 reglen.

• Ved en dækningsberettiget skade dækkes og

”tabt” vand og olie (bygningsforsikring).

• Fastpræmie-produkt på bilforsikring.

Kontakt:

Erhvervsassurandør

Lars E. Bengtsson

Telefon:

2329 1783 eller 7021 1431


NY ADRESSE


Kommissionen godkender

danske afgiftsregler

for onlinespil

Bruxelles, den 20. september 2011: Europa-Kommissionen

konkluderer efter en grundig undersøgelse, at en lov,

der liberaliserer spillemarkedet i Danmark og samtidig

indfører lavere afgifter for onlinekasinoer end for landbaserede

kasinoer, er i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler.

Godkendelsen begrundes med, at liberaliseringens

positive virkninger mere end opvejer eventuelle

konkurrencefordrejninger.

Danmark vedtog i 2010 en lov om liberalisering af spillemarkedet,

som indtil nu har været underlagt statsmonopol.

Lovens ikrafttræden blev udskudt under afventning

af Kommissionens godkendelse efter statsstøttereglerne.

Ifølge den danske spilleafgiftslov skal onlineudbydere

af kasinospil og spilleautomater betale en afgift på 20 %

af deres bruttospilleindtægt (BSI - indtægter minus gevinster),

mens landbaserede kasinoer og spillehaller skal

betale en afgift på op til 75 %.

Da Kommissionen vurderede lovens forenelighed med

artikel 107, stk. 3, litra c), i traktaten om Den Europæiske

Unions funktionsmåde, tog den hensyn til udbuddet af

indimellem ulovlige onlinespil fra udbydere, der er etableret

i andre lande eller er underlagt en lavere afgift eller

fritaget for afgift. En afgift, der gør danske onlineudbyderes

spil for dyre, ville gøre liberaliseringen af markedet

nyttesløs. Kommissionen noterede sig lovens øvrige mål

om at få ulovlige onlinespil underlagt lovgivning og samtidig

beskytte unge og udsatte personer mod at udvikle

spilafhængighed.

Det fremgår af Kommissionens afgørelse, at den lavere

afgift for onlinespil klart udgør statsstøtte, men er for-

24

enelig med EU-reglerne, fordi de positive virkninger af

liberaliseringen af markedet mere end opvejer de konkurrencefordrejninger,

som foranstaltningen indebærer.

Kommissionen indledte i december sidste år en grundig

undersøgelse af den lov, som Danmark anmeldte (se

IP/10/1711), efter at have modtaget klager fra landbaserede

spiludbydere, og den var i tvivl om, hvorvidt den afgiftsmæssige

forskelsbehandling gav onlinekasinoer en

uberettiget konkurrencefordel. Kommissionen modtog

efterfølgende bemærkninger fra 17 interesserede parter

(medlemsstater, foreninger og virksomheder) og fi k derigennem

et bedre indblik i markedssituationen, navnlig

det nye og hurtigt voksende marked for onlinespil i Danmark.


Baggrund

Danmark har i dag et spilmonopol. Risikoen for omgåelse

af monopolet, afgiftsprovenutabet og den

manglende kontrol med ulovlige spil førte til, at regeringen

foreslog at åbne onlinemarkedet. Onlinespil

kan i henhold til den nye lov lovligt udbydes af

spiludbydere, der er etableret i Danmark og har opnået

de danske myndigheders tilladelse.

De medlemsstater, der allerede har liberaliseret

deres spillemarkeder, anvender generelt en lavere

afgift for onlinespil sammenlignet med afgiften for

landbaserede kasinoer (f.eks. Det Forenede Kongerige

med en afgift på 15 % af BSI mod op til 50 % for

landbaserede kasinoer). Flere medlemsstater, som i

øjeblikket er i gang med at liberalisere deres spillemarkeder,

agter også at indføre forskellige afgiftssatser

(f.eks. Spanien, Grækenland og Tyskland).

Den ikke-offi cielle version af afgørelsen vil kunne

fi ndes under sagsnummer C35/2010 i statsstøtteregistret

på webstedet for Generaldirektoratet for

Konkurrence, når alle fortrolige spørgsmål er færdigbehandlet.

Der fi ndes en oversigt over de seneste

statsstøtteafgørelser, der er off entliggjort på nettet

og i Den Europæiske Unions Tidende, i det elektroniske

nyhedsbrev State Aid Weekly e-News.

Brancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Oktober 2011


Nye regler for kortgebyrer

fra 1. oktober 2011

1. oktober træder nye gebyrregler i kraft for alle internationale

betalingskort som Master, Visa, Visa Electron, og

Maestro m.fl . Visa Dankort er ikke omfattet.

Reglerne betyder, at betalingsmodtagere må lægge

gebyr på kreditkort, både danske og udenlandske.

Til gengæld kommer der et forbud mod overvæltning

af gebyrer på alle debetkort – altså også de udenlandske

udstedte debetkort, hvor det ellers i dag er tilladt at lade

forbrugeren betale.

Blandt kreditkortene er de mest kendte Master, Visa,

Diners og American Express mens de mest kendte debetkort

er Maestro, Master Debet og Visa Electron.

Lægger du i dag gebyrer på udenlandske betalingskort,

så husk at ændre proceduren inden 1. oktober, så

reglerne bliver overholdt. ■

Nye aff aldsregler

fra 2012

Politikerne har vedtaget nye regler for erhvervsaffald

fra årsskiftet 2011-2012. I fremtiden skal virksomheder

selv aktivt melde sig til hos kommunen

for at få lov til at afl evere erhvervsaff ald på genbrugspladsen.

Hermed slipper virksomhederne for at betale til

genbrugspladser, som de ikke bruger.

Priserne vil fortsat kunne variere fra kommune til

kommune afhængig af kommunens serviceniveau

og antal tilmeldte virksomheder.

Spilleautomater kan ”løfte” din indtjening...

Et stærkt koncept

til din butik!

Ring: 70 26 47 11

- og aftal et uforpligtende konsulentbesøg

Læs mere på din mobil her:

www.elitegaming.dk

Brancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Oktober 2011 25


26

Pictura: Skandinaviens største kortleverandør

Vi er din lokale samarbejdspartner.

Revision og rådgivning er vores speciale.

Hjørring Frederikshavn Dronninglund Aalborg Farsø Hobro Hadsund

Viborg Århus C Haderslev København Haslev Næstved Slagelse

- et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Pictura A/S

Marielundvej 48D

DK-2720 Herlev

Tlf. +45 44 91 22 11

Fax +45 44 91 01 61

kundeservice@pictura.dk

www.pictura.dk

• Nærbutikker med stor omsætning og

online søges

• Vi kender branchen

- spørg blot dine kollegaer

LA COUR & LYKKE LA COUR & LYKKE LA COUR & LYKKE LA COUR & LYKKE

LA

Ring

COUR

til

& LYKKE

statsaut.

LA COUR

ejd.mægler

& LYKKE LA COUR

Gunnar

& LYKKE

Jørgensen

LA COUR & LYKKE

LA på COUR direkte & LYKKE telefon LA COUR 3330 & LYKKE 1058 LA COUR for & LYKKE en uforplig- LA COUR & LYKKE

LA tende COUR & samtale LYKKE LA COUR om & dine LYKKE muligheder.

LA COUR & LYKKE LA COUR & LYKKE

LA COUR & LYKKE LA COUR & LYKKE LA COUR & LYKKE LA COUR & LYKKE

www.LL.dk

Vi keNdeR ByeN - ByeN keNdeR os

Nørre Voldgade 19 • 1358 København K

Tlf. 33 30 10 50 • E-mail: post@lacourlykke.dk

www.beierholm.dk

Beierholm_Annoncelandbrugsblad_A5liggende.indd 2 14/07/09 13:27:25

10.000 virksomheder

ProLøn personale

bruger i dag ProLøn

Kontakt os og lad os hjælpe dig igang

Tronholmen 3 ◊ 8960 Randers SØ ◊ 87 10 19 30

www.proloen.dk ◊ proloen@proloen.dk

– her handler vi professionelt

Storkunder er kunder, der køber for over 100.000 kr. i METRO om året,

og som derfor har særlige fordele, bl.a. login til METROs storkundeside

på www.metro.dk

Hvis dit køb i METRO tegner til at runde de 100.000 kr. på årsbasis,

kan du naturligvis også blive storkunde og dermed få adgang til en lang

række fordele.

I givet fald bedes du kontakte Kundeservice næste gang, du er i METRO.

Kundeservice vil så formidle kontakten til en af METROs storkundekonsulenter.

ASE er den største a-kasse

for selvstændige

-meld dig ind nu!

Uafhængighed betaler sig

Tlf. 7013 7013 • www.ase.dk

www.nbl-landsforening.dk

Brancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Oktober 2011


carletti.dk

Tlf. 87 49 02 00

Fax 87 49 02 01

frimavafler.dk

Tlf. 70 26 25 11

Fax 70 26 25 12

haribo.dk

Tlf. 56 76 22 00

Fax 56 76 22 61

moenbolcher.dk

Tlf. 55 81 01 01

Fax 55 81 01 12

candyland.dk

Tlf. 43 56 10 07

Fax 43 56 10 22

scandinaviansweet.dk

Tlf. 86 28 46 66

Fax 86 28 52 55

mac-baren-info.com

Tlf. 62 21 31 17

LEVERANDøRLISTE

NY ADRESSE

PR. 15/9

candynavia.dk

Tlf. 86 81 45 15

Fax 86 81 65 16

frisko.dk

Tlf. 70 42 43 44

Fax 70 11 00 01

jotachokolade.dk

Tlf. 38 10 90 25

nestle.dk

Tlf. 35 46 01 23

Fax 35 46 02 34

Skriv her

polar-is@polar-is.dk

Tlf. 96 18 35 00

Fax 96 18 35 55

stimorol.dk

Tlf. 72 15 12 00

Fax 72 15 12 01

Philip Morris ApS

Tlf. 70 23 10 21

Fax 70 23 10 28

FINSK

LAKRIDS

elvirasminde.dk

Tlf. 87 93 70 70

Fax 87 93 70 60

candynavia.dk

Tlf. 86 81 45 15

Fax 86 81 65 16

supergros.dk

Tlf. 70 10 02 03

st-group.com

Tlf. 43 45 67 66

Fax 35 46 02 34

premieris.dk

Tlf. 44 54 50 00

Fax 44 84 21 00

oliver-twist.dk

Tlf. 66 15 71 17

Fax 65 93 07 67

batdenmark.dk

Tlf. 39 55 63 00

Fax 39 55 63 00

Brancheblad for Nærbutikkernes Landsforening / Oktober 2011 27


Telte og forlystelser

til rabatpriser

At blive synlig i bybilledet ved dyrskuer,

sports- og idrætsfester, byfester,

markeder og meget andet, der laves af

forlystelser rundt omkring i landet, kan

virke uoverskueligt for mange nærbutikker.

Her vil Ranum Teltudlejning Aps

kunne være en god samarbejdspartner,

idet man råder over landets største

udvalg af forlystelser til børn, unge

og voksne.

I stedet for at sponsere et beløb for

at få sit logo på en plakat, vil fx en hoppeborg

med forretningslogoet påsat

være en reklamesøjle, som fanger

folks øjne og pressefotografernes opmærksomhed.

Med billeder på plakater

og i aviser, får man masser for sine

annoncekroner.

Nærbutikkernes Landsforening har

lavet en rabatordning med Ranum

Teltudlejning Aps omkring leje af forlystelser

til diverse festligheder. Der

vil kunne placeres banner på forlystelserne,

og det værende sig eget eller

foreningens logo, der kan pryde banneret.

Rabataftalen omfatter også leje af

telte i alle størrelser og til alle formål.

Det kan være til arrangementer ved

sin egen butik, for handelsstandsforeningen

eller til fester af forskellig art.

Det kan også være til udsalg, 10-kroners

markeder eller andre salgstiltag,

der kan lave ved ens forretning.

Ranum Teltudlejning Aps råder over

15.000 kvadratmeter telte, og kan derfor

klare alle opgaver.

Ranum Teltudlejning Aps er landets

største leverandør at telte og forlystelser

og er kendt over hele Danmark

for sin service, det store udbud af forlystelser

og telte, så hvis I mangler en

samarbejdspartner, vil det være en oplagt

mulighed. Ønsker du at vide mere,

vil du kunne indhente oplysninger på

www.ranum-teltudlejning.dk eller

kontakte � rmaet på ranum@teltudlejning.dk

Salgsboder kan laves i alle størrelser.

Børneforlystelser er en oplagt reklamesøjle på alle festpladser.

Med banner på forlystelserne kan der laves meget reklame

for små penge.

Magasinpost MMP

ID-nr. 42003

More magazines by this user
Similar magazines