25.01.2022 Views

Program 2022 - Haveselskabet Aarhus

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

PROGRAM <strong>2022</strong>


Bestyrelsen i <strong>Haveselskabet</strong>s <strong>Aarhus</strong>kreds<br />

Formand<br />

Hans Hviid, Ellebrinken 87A 8520 Lystrup,<br />

Tlf. 31 52 29 39, E-mail: hans@hviid.eu<br />

Næstformand<br />

Mette Harby, Skovlundgårsvej 54 8260 Viby J.<br />

Tlf. 31 62 48 47, E-mail: mharby55@gmail.com<br />

Kasserer<br />

Annette Dørup, L. A. Ringsvej 23 8270 Højbjerg,<br />

tlf. 51 94 50 99, E-mail: annette@dorup.dk<br />

Sekretær<br />

Inge Meldgaard, Rågevænget 3 8270 Højbjerg,<br />

Tlf: 30 95 43 82, E-mail: inge.meldgaard1@gmail.com<br />

Webredaktør<br />

Stina Hauge, Bakkegårdsvej 4 8240 Risskov,<br />

Tlf. 23 81 36 10, E-mail: stina_hauge@hotmail.com<br />

Design, layout og tryk: Hans Hviid


Velkommen til det nye havea r <strong>2022</strong>.<br />

Bestyrelsen i <strong>Aarhus</strong>kredsen har bestræbt sig på at sammensætte et program<br />

for <strong>2022</strong>, hvor der er inspiration at hente for både nye og gamle<br />

medlemmer.<br />

Hold øje med <strong>Aarhus</strong>kredsens hjemmeside https://haveselskabet.dk/<br />

aarhus Her kan du læse om kredsens arrangementer, se hvilke haver der<br />

har åbent hvornår, samt ikke mindst se, hvis der skulle ske ændring i<br />

et arrangement.<br />

2020 og 21 var meget præget af COVID-19 epidemien, hvilket betød at en<br />

stor del af de arrangementer vi havde planlagt måtte aflyses. Epidemien er<br />

skrivende stund stadig tilstede, men vores håb er situationen bliver bedre i<br />

<strong>2022</strong>.<br />

Bestyrelsen er meget interesseret i at I som medlemmer kommer med forslag<br />

til kommende arrangementer, udflugter og besøgshaver.<br />

Bagerst i hæftet finder I listen over sommerens plantemarkeder i Østjylland.<br />

Ligeledes håber vi, at rigtig mange vil hente viden, lærdom og få bekendtskaber<br />

ved at deltage i nogle af havekredsens aktiviteter i årets løb.<br />

Så kære medlemmer i <strong>Aarhus</strong>kredsen og øvrige læsere, kredsbestyrelsen<br />

glæder sig til at hilse på jer ved arrangementer i årets løb.<br />

Kredsbestyrelsen


Mandag den 23. februar 2021 kl. 1900 til 22:00<br />

Ordinær generalforsamling med foredrag om Georginer.<br />

Sted: Væksthusene, Botanisk Have, Peter Holms Vej, <strong>Aarhus</strong> C.<br />

”Se afsnit om muligheder for parkering side 23.”<br />

Pris:<br />

Tilmelding:<br />

Gratis for medlemmer. Ikke medlemmer kan deltage pris 50 kr.<br />

Af hensyn til forplejning vil vi gerne have en tilmelding dette kan ske på:<br />

https://haveselskabet.dk/aarhus<br />

Dagsorden i henhold til <strong>Haveselskabet</strong>s vedtægter.<br />

1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent blandt de tilstedeværende.<br />

2. Lokalbestyrelsens beretning for kredsens virksomhed i det forløbne år forelægges til<br />

godkendelse.<br />

3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse.<br />

4. Forelæggelse af budget og aktivitetsplan til orientering.<br />

5. Indkomne forslag.<br />

Forslag, der ønskes behandlet, skal meddeles skriftligt (pr. mail) til formanden senest 8<br />

dage før generalforsamlingens afholdelse.<br />

6. Valg. Medlemmer til bestyrelsen (vælges for 2 år).<br />

På valg er: Mette Harby, Annette Dørup og Stina Hauge.<br />

7. Bestyrelsessuppleanter på valg er Christine Aagaard og Ivan Nielsen<br />

8. Revisor/er (vælges for 2 år således, at de afgår skiftevis).<br />

På valg er Aksel Hoffmann<br />

9. Revisorsuppleant.<br />

10. Eventuelt.<br />

Foredrag<br />

Efter generalforsamlingen vil Vagn Stensig Kristensen fra Boes komme og fortæller om "Årets<br />

gang Georginehaven". Alice og Vagn Kristensen er en kendte georgine-dyrkere og har ca. 600<br />

georgineplanter i ca 300 sorter. Georgine også kendt som Dahlia, stammer oprindelig fra Mexico<br />

og Guatemala. det er en meget populær plante med smukke farvestrålende blomster, i<br />

mange forskellige former, højder og farver.<br />

Vagn Kristensen vil også fortælle lidt om, hvordan man forbereder georgineknoldene tilopbevaring<br />

til vinteren, deling med mere.


Onsdag den 2. marts <strong>2022</strong> kl. 17:00—19:00<br />

Indkøbstur til Lyngeshop<br />

Sted:<br />

Lyngeshop, Kærgårdsvej 42, 8355 Solbjerg.<br />

Bus 17 stopper 500 m fra butikken<br />

Lyngeshop åbner deres butik for os, og giver 20 % på alle varer<br />

(og på bestillinger til senere levering). Her ud over er der ekstra<br />

nedsatte varer.<br />

Der serveres pølser + brød, øl og vand.<br />

Pris:<br />

Medlemmer 30 kr. ikke medlemmer 60 kr.<br />

Deltagergebyr: Indbetales ved tilmelding på MobilePay 751225.<br />

Tilmelding:<br />

På https://haveselskabet.dk/aarhus<br />

Lyngeshop blev etableret som enkeltmands ejet virksomhed i februar 2009 af Kim Lynge<br />

Nielsen.<br />

Lyngeshop udvikler nye produkter, der som hovedregel produceres i Danmark og sælges på<br />

lyngeshop.dk. Vi udvikler nye produkter hele tiden og udbygger webshoppen.<br />

Vi vil gøre vores bedste for, at vores kunder får mest muligt ud af deres investering i dansk<br />

producerede produkter.<br />

Vi går ind for køb dansk. Der kan dog være nogle produkter, hvor det ikke er muligt med<br />

danske leverandører.<br />

Hvis du ikke finder det du søger efter, så husk at kikke forbi en anden dag, vi udvikler nye<br />

produkter hele tiden og udbygger vores hjemmesiden.<br />

Hvis du har en ide til et produkt, som du ønsker udviklet eller produceret er du meget velkommen<br />

til at kontakt os.


Tirsdag den 8. marts <strong>2022</strong> kl. 19:00—22:00<br />

Plantesygdomme og skadedyr<br />

Sted: Væksthusene, Botanisk Have, Peter Holms Vej, <strong>Aarhus</strong> C.<br />

Se afsnit om muligheder for parkering side 23.<br />

Pris:<br />

Medlemmer 50 kr. ikke medlemmer 100 kr.<br />

Deltagergebyr: Indbetales ved tilmelding på MobilePay 751225.<br />

Tilmelding:<br />

På https://haveselskabet.dk/aarhus<br />

Temaaften - Plantesygdomme og skadedyr<br />

Til <strong>Haveselskabet</strong>s <strong>Aarhus</strong>kreds første arrangement i <strong>2022</strong> har vi fået <strong>Haveselskabet</strong>s Plantedoktor<br />

Magnus Gammelgaard til at komme og besøge os og fortælle om den nyeste viden<br />

på området. Vi skal både høre om prydhaven, køkkenhaven og et smut ind i drivhuset<br />

Hvem ødelægger mine porrer? Hvorfor bliver min persille gul og forsvinder? Hvem æder<br />

mine gulerødder? Hvorfor er der gul-orange pletter på pæretræets blade? Hvad er det for<br />

nogle sorte klatter, der er i mine liljer?


Spørgsmålene er mange, og vi kender det sikkert alle. Det er til så stor ærgrelse, at man<br />

næsten opgiver.<br />

Tidligere tider hvor man kunne sprøjte sig ud af problemerne er slut. I dag handler det om<br />

helt andre tiltag og nye måder at indrette sin have på. Naturens egne metoder er fremtiden<br />

og insektlivet i haven er blevet en ekstra kvalitet i havelivet. Så må vi nok også til at<br />

acceptere lidt huller i bladene og pletter på frugterne. Målet er flere gode haveoplevelser.<br />

Magnus Gammelgaard Nielsen er uddannet Gartner og Gartneritekniker inden for havebrugsområdet.<br />

Han har arbejdet med plantesygdomme og skadedyr inden for havebrugskulturer siden<br />

1980 hos Danmarks Jordbrugsforskning. Nu under Århus Universitet, institut for Agro økologi.<br />

Er uddannet på Landbohøjskolen i disciplinerne Plantepatologi og Havebrugszoologi. Specialkurser<br />

i svampeidentifikation bl.a. hos Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS)<br />

Du har måske mødt Magnus Gammelgaard tidligere, da han jævnligt skriver i vores medlemsblad<br />

Haven, er med til at besvare spørgsmål fra <strong>Haveselskabet</strong>s rådgivning, og han har<br />

sin egen hjemmeside www.plante-doktor.dk<br />

Støt Botanisk Haves venner<br />

En gruppe frivillige reddede i 2011 en del af Botanisk Have fra at forsvinde. De<br />

skabte en forening, der holder bedene i fællesskab. Der er blandt andet bede med<br />

lægeplanter og krydderurter.<br />

Da <strong>Aarhus</strong> Kommune i 2012 ville nedlægge rosenhaven, temahaverne, surbundsbed<br />

og staudehaven af sparehensyn, gik 300 borgere i gang med at redde haven. I<br />

dag har foreningen Botanisk Haves Venner en brugeraftale med kommunen. De<br />

holder bedene mellem væksthusene og Langelandsgade fri for ukrudt og vedligeholder<br />

temahaverne. Herudover holder de surbundsbedet og er med til at arbejde<br />

i alpinbedene sammen med <strong>Aarhus</strong> Universitet. Lugerne mødes mindst en gang<br />

om ugen, hvor de luger, sår og planter. Samtidig har de et dejligt socialt fællesskab.<br />

Og der er plads til flere frivillige.


Lørdag den 19. marts <strong>2022</strong> kl. 13:00—16:00<br />

Workshop om planteformering<br />

Sted:<br />

Pris:<br />

Gartneriet Pedersen, Solbjerg Søvej 13, 8362 Hørning<br />

Medlemmer 150 kr. ikke medlemmer 225 kr.<br />

Deltagergebyr: Indbetales ved tilmelding på MobilePay 751225.<br />

Tilmelding:<br />

På https://haveselskabet.dk/aarhus<br />

Max antal deltagere 40.<br />

Vi skal denne dag ved hjælp af praktiske øvelser lære om planteformering under kyndig<br />

vejledning af haveblogger og forfatter Lotte Bjarke og Gartneriet Pedersen.<br />

Om Lotte Bjarke:<br />

Formidling af gode historier om planter, haver og gartnerier er mit hjertebarn. Ikke alene<br />

fordi det er dejligt at fortælle om det, der optager og glæder mig selv, men også fordi jeg<br />

håber at kunne dele ud af glæden og dermed være med til at udbrede interessen for haven.<br />

Mit udgangspunkt er, at det er<br />

sjovt og rart at gå i haven og<br />

aldrig en sur pligt. Det gode<br />

ved at have og holde have er,<br />

at enhver kan tilpasse projektet<br />

efter lyst og ambitionsniveau.<br />

Det er ikke svært og alle kan<br />

være med – også dem der ikke<br />

tror, de har grønne fingre.<br />

Gennem årene har jeg arbejdet<br />

som freelance skribent i utallige<br />

forskellige sammenhænge<br />

og med målgrupper, der strækker<br />

sig fra produktion over detailled til forbrugere.<br />

Lotte Bjarke har bl.a. udgivet bøgerne: ”Sommerblomster - fra frø til fryd” og ”Slip haveglæden<br />

løs - fryd facts og fiduser


Om Gartneriet Pedersen<br />

Gartneriet Pedersen, stedet hvor der i flere generationer er blevet produceret potteplanter<br />

og løgvækster.<br />

Drivkraften for gartneriet har fra første færd været en brændende lidenskab og begejstring<br />

for ikke kun at producere men også at forædle og videreudvikle planter.<br />

Hovedparten af Gartneriets produktion bygger på fordelen ved kombinationen mellem<br />

friland og væksthus, hvor en stor del af produktionstiden foregår på frilandsarealer. Dette<br />

giver mulighed for at præsentere nye planter – eller ‘gamle planter’ på nye måder<br />

Lørdag den 3. april <strong>2022</strong> kl. 10:00 — ca. 14:00<br />

Workshop om rosenbeskæring<br />

Sted: Botanisk Haves Venners klubhus ved Rosenbedene, Peter Holms<br />

Vej.<br />

Se afsnit om muligheder for parkering side 23.<br />

Pris:<br />

Tilmelding:<br />

25 kr.<br />

På https://haveselskabet.dk/aarhus<br />

<strong>Haveselskabet</strong> <strong>Aarhus</strong>kredsen er sammen med foreningen Botanisk Haves venner arrangør<br />

af dette kursus hvor du kan lære hvordan du skal beskære dine roser. Beskæring af roser<br />

sker bedst i april måned, når risikoen for alvorlig frost er overstået, men inden knopperne<br />

for alvor begynder at bryde.<br />

Workshoppen vil indeholde en demonstration af hvordan roserne bedst beskæres, herefter<br />

får du mulighed for at prøve det du har lært af. Vi skal hjælpe Botanisk Haves venner med<br />

at beskære nogle roser.<br />

Medbring selv kaffe/the mv. eller det kan købes i Væksthusenes Cafe.<br />

Det er ikke muligt at reserverer plads.


Torsdag den 28. april <strong>2022</strong> kl. 19:00—21:30<br />

Foredrag om vilde haver<br />

Sted: Væksthusene, Botanisk Have, Peter Holms Vej, <strong>Aarhus</strong> C.<br />

Se afsnit om muligheder for parkering side 23.<br />

Pris:<br />

Medlemmer 75 kr. ikke medlemmer 125 kr.<br />

Deltagergebyr: Indbetales ved tilmelding på MobilePay 751225.<br />

Tilmelding:<br />

På https://haveselskabet.dk/aarhus<br />

Det er lykkes os at formå landskabsarkitekt Trine Larsen, der er ansat i <strong>Haveselskabet</strong>s<br />

rådgivning, til at komme og fortælle om hvordan vil kan lave en (pæn) vild have som kan<br />

tilgodese biodiversiteten og herunder også hvilken betydning det har for naturen omkring<br />

os.<br />

At byde naturen indenfor i haven er blevet en kæmpe trend de sidste par år fordi den<br />

biologiske mangfoldighed er i krise. Mange arter bliver sjældnere eller forsvinder helt.<br />

Mange haveejere spørger sig selv, om de kan være med til at modvirke krisen ved at gøre<br />

noget på egen matrikel også fordi mange har fået øjnene op for, hvad det betyder for<br />

den mentale og fysiske sundhed at have naturen tættere på i en ellers stresset og fortravlet<br />

hverdag. I dette foredrag vil der blive præsenteret mulige simple tiltag, kan gøre<br />

plads til flere sommerfugle, vilde bier, fugle og smådyr, uden at gå på kompromis med<br />

brug og æstetik i haven, i baggården eller på altanen. Hvilke planter kan man vælge?<br />

hvad betyder vand og sten i haven? hvad er en sol-lomme? Hvad kan man bruge hækafklippet<br />

til? - er bare nogle af de emner der bliver dækket ind under foredraget.


Onsdag den 11. maj <strong>2022</strong> kl. 19:00—22:00<br />

Havevandring, Incl. plantesalg mm i Harlev.<br />

Kør selv arrangement<br />

Sted:<br />

Pris:<br />

Elin og Ivan Nielsen Bennedshede 1, 8462 Harlev<br />

Medlemmer 25 kr. ikke medlemmer 75 kr.<br />

Incl. Kaffe/the og kage<br />

Deltagergebyr: Indbetales ved tilmelding på MobilePay 751225.<br />

Tilmelding:<br />

På https://haveselskabet.dk/aarhus<br />

Besøg hos Ivan Nielsen, der har en 6000 kvm landbohave opdelt i afdelinger. En spændende<br />

have med mange forskellige planter. Bl.a. Jyllands største samling af duft pelargonier,<br />

ca. 130 forskellige slags i drivhus.<br />

Gårdspladsen og baghaven med ca. 400 fuchsiaer fordelt på 350 sorter. En afdeling med<br />

løg, liljer, stauder og mange sjældne buske og træer, også tropiske, palmer, akacier, eukalyptus<br />

m.m. og en afdeling med to vandpartier, en stenhøj, surbundsbedet m.m.<br />

Ivan Nielsen vil fortælle om pasning, omplantning og gødning af sine pelargonier. Samt<br />

komme ind på jordtyper.<br />

Der vil være salg af mange forskellige slags pelargonier.


Søndag den 15. maj <strong>2022</strong> kl. 10:00—14:00<br />

Forårsplantemarked<br />

Sted: Botanisk Have, Peter Holms Vej, <strong>Aarhus</strong> C.<br />

Se afsnit om muligheder for parkering side 23.<br />

Pris:<br />

Gratis. Regler for plantesælger fremgår af Kredsens hjemmeside.<br />

<strong>Haveselskabet</strong>, <strong>Aarhus</strong> afvikler igen sin store forårsplantemarkedsdag i Botanisk Have.<br />

Dette arrangement fortæller havefolket og andre planteelskere, at nu er det endeligt forår<br />

igen. Foråret er ikke blot kommet til <strong>Aarhus</strong> og Østjylland, men til hele landet, for her kommer<br />

have- og planteentusiaster fra mange egne af landet.<br />

De kommer, drevet af lysten og spændingen ved at lede efter planter som normalt ikke er<br />

til at finde i planteskolernes salgsbede.<br />

Årsagen er, at disse planter er fremelsket af specialister og nørder som har gjort det til deres<br />

speciale at fremavle netop denne type planter.<br />

Så her er virkelig muligheder for at gøre et fund, der vil være spændende at bringe hjem til<br />

ens egen have og eventuelle plantesamling. På plantemarkedet vil der også være mulighed<br />

for at købe andre haverelaterede ting.<br />

Markedet er traditionelt godt besøgt.<br />

Har man som havemenneske planter i overskud, så sæt dem i potter, så de tager sig pænt<br />

ud, og tag dem med til plantemarkedsdagen. Så skulle der være en mulighed for at sælge<br />

eller bytte dig til noget som måske har lige din interesse.<br />

Er du ikke til planter, men mere til en havesnak om aktuelle emner, er der også mulighed<br />

for dette, da <strong>Haveselskabet</strong>, <strong>Aarhus</strong> har en stand på pladsen, hvor der foruden en snak vil<br />

være mulighed for at købe havebøger og andre haverelateret ting fra <strong>Haveselskabet</strong>.<br />

Desuden vil der kunne købes lodder i vores tombola, hvor der er chance for at vinde flotte<br />

planter.<br />

På pladsen vil der være mulighed for køb af kaffe og kage.<br />

Alle er velkommen, både med og uden planter.<br />

Det skal dog henstilles til publikum, at der ikke medbringes syge planter til pladsen.


Torsdag den 2. juni <strong>2022</strong> kl. 19:00 — ca. 21:00<br />

Besøg hos Gartneriet Pedersen<br />

Sted:<br />

Pris:<br />

Gartneriet Pedersen, Solbjerg Søvej 13, 8362 Hørning<br />

Medlemmer 25 kr. ikke medlemmer 50 kr.<br />

Deltagergebyr: Indbetales ved tilmelding på MobilePay 751225.<br />

Tilmelding:<br />

På https://haveselskabet.dk/aarhus<br />

Tag med på besøg hos et af Danmarks store staudegartnerier, for ja – de findes. Og de<br />

gør en sej indsats for fortsat at være spillere i branchen.<br />

Gartneriets sortiment i stauder er bredt og omfatter arter og sorter, alle udvalgt efter<br />

blomsterrigdom, bladfarve og vækstform.<br />

Disse planters forskelligartethed gør det muligt at skabe en blomstring på terrassen og<br />

– i haven fra det tidlige forår til sent i efteråret. En løbende blomstring som vil skabe<br />

glæde år efter år, et varigt forbrugsgode.


Lørdag den 18. Juni <strong>2022</strong> kl. 10:00—14:00<br />

Stiklingeformering<br />

Med fokus på urteagtige planter<br />

Sted: BOTANISK Haves venners klubhus, Peter Holms Vej, <strong>Aarhus</strong> C.<br />

Umiddelbart efter indkørsel fra Langelandsgade.<br />

Se afsnit om muligheder for parkering side 23.<br />

Pris:<br />

Medlemmer 100 kr. ikke medlemmer 150 kr.<br />

Deltagergebyr: Indbetales ved tilmelding på MobilePay 751225.<br />

Tilmelding:<br />

På https://haveselskabet.dk/aarhus<br />

Gartner Jacob Justesen, Science Museerne vil komme og vise os hvordan vi stiklingeformerer.<br />

Jacob er en spændende underviser som på en uhøjtidelig måde giver os vejledning stiklingeformering.<br />

Der vil være plads til at han kan give svar på de spørgsmål vi måtte have.


Torsdag den 30. juni til søndag den 3. juli <strong>2022</strong><br />

CPH Garden <strong>2022</strong><br />

Cph Garden afholdes fra den 30. juni til den 3. juli <strong>2022</strong> i Ballerup - ses vi?<br />

Billetter til Cph Garden koster 200 kr. for medlemmer af <strong>Haveselskabet</strong> og 250 kr.<br />

for andre. Inden 1. februar koster billetterne for medlemmer kr. 150. Navne på<br />

showhavedesignere og hele det store program for Cph Garden <strong>2022</strong> offentliggøres<br />

den 1. februar. KØB BILLETTEN VIA HAVESELSKABETS HJEMMESIDE<br />

Folkemødet for havemennesker<br />

<strong>Haveselskabet</strong> Cph Garden er Danmark største haveshow -men hvad er det? Læs<br />

mere her om showhaver, oplevelser og arrangørerne bag.<br />

Englænderne har gjort det i mange år<br />

Verdens ældste haveselskab er det engelske, og det næstældste er faktisk det<br />

danske. I 2017 tænkte <strong>Haveselskabet</strong> at nu var det pa tide, at Danmark ogsa fik<br />

sit eget "flowershow". Med inspiration fra de engelske floweshows begyndte<br />

den store planlægning. Det var svært at forklare, hvad det var, der var pa tegnebrættet,<br />

men heldigvis bakkede branchen hurtigt op omkring initiativet og<br />

dørene a bnede til den første Cph Garden. I 2019 var det anden gang - og denne<br />

gang blev det afviklet fra et nyt sted, nemlig i Ballerup. Arrangementet blev<br />

flyttet, da et af de store kritikpunkter fra første gang var, at det var alt for svært<br />

at finde parkering tæt pa - og parkeringen er lige ved siden af i Ballerup. Nu er


at præsentere det tredje Cph Garden, der afvikles fra den 30. juni til den 3. juli<br />

<strong>2022</strong> og igen i Ballerup ved Marbækstien.<br />

Ingredienserne til at lave Cph Garden<br />

Man tager 8 showhaver, 100 forskellige foredrag og workshops, 400 frivillige, 120<br />

udstillere og blander det med koncentreret haveglæde og en stor portion hårdt<br />

arbejde, krydrer det med små 20.000 havemennesker, der kommer og tager interessen<br />

og nysgerrigheden med på tur.<br />

Formålet med Cph Garden er at få så mange som muligt til at se, hvor skønt det er<br />

at gå i haven - og så skabe et arrangement, hvor havemennesker kan mødes og<br />

være fælles om deres interesse. Det er derfor vi kalder det for "folkemødet for<br />

havemennesker" eller som andre har kaldt det: "Heartland for havenørder" eller<br />

"Roskilde Festival for havefolk". Vi, i <strong>Haveselskabet</strong>, kan godt lide tanken om, at<br />

det er et folkemøde. Gæsterne til Cph Garden skulle gerne komme hjem beriget<br />

med mere haveglæde og viden. Derfor er alle foredrag og workshops også gratis,<br />

når man først har købt billet.<br />

Det er <strong>Haveselskabet</strong>, der arrangerer og afvikler Cph Garden. Arbejdet med at finde<br />

havedesignere til showhaverne begynder to år før åbningen af et show og herefter<br />

følger en lang planlægningsfase. <strong>Program</strong>met med over 100 forskellige oplevelser<br />

skal gerne afspejle alle hjørner af havelivet fra forædling af roser over foredrag<br />

om jord til buketbinding og et møde med kendte havefolk fra Danmark og<br />

udlandet.<br />

Showhaver, dekorationer og udstillere<br />

Cph Garden er et haveshow - det handler om livet i og omkring haven. Det er derfor<br />

ikke "bare" en livsstils messe - udstillerne er nøje udvalgte og skal kunne vise<br />

varer, løsninger eller forslag til noget, du kan gøre, bruge eller nyde i din have.<br />

Showhaverne er det helt specielle ved Cph Garden.<br />

De 8 showhaver til Cph Garden er en helt unik oplevelse. Det er her udvalgte havedesignere<br />

får lov til tænke stort og lege med former, farver og den store havepensel.


Fredag—lørdag dag den 1. og 2. juli <strong>2022</strong><br />

Bustur til CPH Garden <strong>2022</strong> og<br />

Kongsdal Åben Have<br />

Arrangør:<br />

Sted:<br />

Pris:<br />

Deltagergebyr:<br />

<strong>Haveselskabet</strong> Østjyllands afd. Og Sørens rejser.<br />

CPH Garden Ballerup og Kongsdal Åben Have i Søndersø<br />

Medlemmer 2345 kr. tillæg for enkeltværelse 575 kr.<br />

Indbetales ved tilmelding på konto Reg. nr. 5317 konto nr.<br />

0248146—angiv dit nan i kort besked.<br />

Tilmelding: Marie Strathe, Hammel tlf. 30629370<br />

Mail: marie.strathe@gmail.com eller Grethe Rasmussen Hadsten<br />

Tlf. 24428856 Mail: venusvej12@gmail.com<br />

Nærmere Info: CPH GARDEN <strong>2022</strong> - 2 dage | <strong>Haveselskabet</strong><br />

<strong>Program</strong><br />

1. dag - CPH Garden <strong>2022</strong> - Danmarks største haveshow<br />

Afgang fra vores opsamlingssteder. Vi kører mod Sjælland, og undervejs finder vi et passende<br />

sted til vores morgenkaffe med et smurt rundstykke.<br />

Vi besøger Danmarks største haveshow -CPH Garden ca. kl. 11.00 - 16.00<br />

Efter en hyggelig dag kører vi retur til Fyn og Kerteminde, hvor vi skal overnatte på Tornøes<br />

Hotel, som står klar med aftensmad. Efter maden er det oplagt med en gå tur i den hyggelige<br />

by, Kerteminde.<br />

2. dag - Kongsdal Åben Have<br />

Vi står op og får et godt morgenbord på hotellet, inden vi kører rundt om Odense mod<br />

Kongsdal Åben Have, som siges at være en af Danmarks smukkeste haver.<br />

Haven strækker sig over 20.000 m² og er anlagt i harmoni med den omgivende natur, med<br />

udsigt over marker og skov. Haven rummer et væld af rhododendron, stauder, roser samt<br />

mange formklippede træer og buske, heraf mange sjældne.<br />

Hjertet i haven er en 500 m² sø med vandfald og flere springvand. Der er også mindesten<br />

fra 2. Verdenskrig. Se også Uglerne, lavet af kunstner Allan Bo.<br />

Vi spiser frokostpakker i haven inden turen går hjem mod Jylland. Vi forventer at være<br />

hjemme sidst på eftermiddagen.


Tirsdag den 9. august <strong>2022</strong> kl. 19:00—ca. 21:00<br />

Besøg Staudeblomsten<br />

Sted:<br />

Pris:<br />

Staudeblomsten Tandrupvej 5, 8462 Harlev<br />

Medlemmer 30 kr. ikke medlemmer 60 kr.<br />

Deltagergebyr: Indbetales ved tilmelding på MobilePay 751225.<br />

Tilmelding:<br />

På https://haveselskabet.dk/aarhus<br />

Dette er en kør selv tur, men hvis du har brug for transport, så kon<br />

takt os på mail: aarhus@haveselskabet.dk<br />

Kirsten Kragh og Morten Nielsen har skabt en hel unik spændende have på 6.000 m2og<br />

med ca. 1000 forskellige studer, fordelt på 10 farvekoordinerende bede. Haven er formet<br />

som en blomst med hække af taks, og i de enkelte bede er der arbejdet med farver og højder.<br />

I august er der mange solhatte, raket blomster, Verbena, solbrud og m.m. der blomstrer.


Søndag den 11. september <strong>2022</strong> kl. 10:00—14:00<br />

Efterårsplantemarked<br />

Sted: Botanisk Have, Peter Holms Vej, <strong>Aarhus</strong> C.<br />

Se afsnit om muligheder for parkering side 23.<br />

Pris:<br />

Gratis. Regler for plantesælger fremgår af Kredsens hjemmeside.<br />

Det er HAVENS dag og det fejres ved at <strong>Haveselskabet</strong>s <strong>Aarhus</strong> afvikler sit den traditionsrige<br />

plantemarkedsdag i Botanisk Have.<br />

Nu er efteråret snart kommet til <strong>Aarhus</strong> og Østjylland, men her kommer have og planteentusiaster<br />

fra mange egne af landet for at finde spændende planter.<br />

De kommer, drevet af lysten og spændingen ved at lede efter planter som normalt ikke<br />

er til at finde i planteskolernes salgsbede.<br />

Årsagen er, at disse planter er fremelsket af specialister og nørder som har gjort det til<br />

deres speciale at fremavle netop denne type planter.<br />

Så her er virkelig muligheder for at gøre et fund der vil være spændende at bringe hjem<br />

til ens egen have og eventuelle plantesamling.<br />

Markedet er traditionelt godt besøgt, med et forventet besøgstal på ca. 3.000.<br />

Har man som havemenneske planter i overskud, så sæt dem i potter, så de tager sig<br />

pænt ud, og tag dem med til plantemarkedsdagen. Så skulle der være en mulighed for at<br />

sælge eller bytte dig til noget som måske har lige din interesse.<br />

På plantemarkedet vil der også være mulighed for at købe og sælge andre haverelaterede<br />

ting.<br />

Er du ikke til planter, men mere til en havesnak om aktuelle emner, er der også mulighed<br />

for dette, da <strong>Aarhus</strong>kredsen som er vært ved arrangementet, har en stand på pladsen.<br />

Desuden vil der kunne købes lodder i vores tombola, hvor der er chance for at vinde<br />

flotte planter.<br />

På pladsen vil der desuden være mulighed for køb af kaffe og kage.<br />

Alle er velkommen, både med og uden planter.<br />

Det skal dog henstilles til publikum, at der ikke medbringes syge planter til pladsen.


Mandag den 10. oktober <strong>2022</strong> kl. 19:00—22:00<br />

Foredrag med Bergs Fairytale Garden<br />

Sted: Væksthusene, Botanisk Have, Peter Holms Vej, <strong>Aarhus</strong> C.<br />

Se afsnit om muligheder for parkering side 23.<br />

Pris:<br />

Medlemmer 150 kr. ikke medlemmer 225 kr.<br />

Deltagergebyr: Indbetales ved tilmelding på MobilePay 751225.<br />

Tilmelding:<br />

På https://haveselskabet.dk/aarhus<br />

Køkkenhave med smukt design”, lyder det ikke forjættende? – men Kåre og Janus fra Bergs<br />

Fairytale Garden i Haslev har faktisk en sådan, og det vil de gerne delagtiggøre os i de vil i<br />

foredraget denne aften fortælle om selvforsyning og tanker bag og hvorfor parret valgte at<br />

blive selvforsynende, hvilke afgrøder de bruger, og hvorfor de bruger farverige afgrøder<br />

frem for de normale sorter.<br />

Vejen til selvforsyning er brolagt med fordomsfrit gåpåmod, når Janus Berg og Kåre Hansen<br />

kaster sig ud i grøntsagsdyrkning. I løbet af få år har de etableret en smuk køkkenhave og


fået erfaring med typer af grøntsager, som kun de færreste erfarne har viden om.<br />

Høsten hos Janus Berg og Kåre Hansen er en farverig fest, for ud over, at de ønsker velsmagende<br />

grøntsager, må der også gerne være farver på, og sundheden sidder også i farven,<br />

forklarer Janus Berg. Det unge par kan lide at eksperimentere og har et stort udvalg af<br />

kendte og mindre kendte grøntsager i køkkenhaven, for eksempel ni forskellige slags kål,<br />

tre forskellige sorter af kartofler, jordbærspinat, knudekål, radiser i alle regnbuens farver,<br />

gulerødder i mange variationer, salat, ærter, majs og meget mere- blandt andet yacon, en<br />

knold, som ligner georgine, men smager godt i salaten.<br />

Da Janus Berg og Kåre Hansen i 2016 flyttede fra en lejlighed på Nørrebro til en landejendom<br />

på Sydsjælland, var et af målene at blive selvforsynende med sunde grøntsager året<br />

rundt. Selvom de med egne ord ikke vidste noget om køkkenhavedyrkning, da de flyttede<br />

ind, er de hurtigt kommet efter det. »Jeg bruger meget tid på at føle og prøve mig frem -<br />

prøve at få en fornemmelse af det med jord og planter, « forklarer Janus Berg. Han fik en<br />

stofskiftesygdom, som gjorde, at han besluttede sig for at ville spise økologisk, og med egne<br />

grøntsager ved man, hvad man får, tilføjer han Hans partner er heldigvis lige så interesseret<br />

i projektet med at bo på landet og dyrke jorden, ellers var det ikke gået, er de enige<br />

13.-14. august 2021 Havefestival<br />

<strong>Haveselskabet</strong> afholder havefestival med mulighed for at besøge mange<br />

spændende haver i hele Danmark.<br />

Besøg gerne åbne haver over hele landet denne sommer, hvor netop<br />

mange af os bliver i Danmark. Masser af haveinspiration venter derude.<br />

Vi er mange som holder ferien i Danmark i år og vil benytte muligheden<br />

for at rejse i vores smukke sommerland. En ide kan være at<br />

krydre turene med besøg i en eller flere af de mange åbne haver, som medlemmer af <strong>Haveselskabet</strong><br />

inviterer til.<br />

På <strong>Haveselskabet</strong>s hjemmeside https://haveselskabet.dk, under menupunktet 'Åbne haver'<br />

finder du en oversigt over de mange haver der er åbne og hvornår de er åbne.<br />

At besøge åbne haver er en dejlig måde at samle inspiration til sin egen have og variationerne<br />

er lige så store som der er haver. Der er helt sikkert noget til at enhver smag, og haveejerne<br />

glæder sig til at få havebesøg.<br />

Ved den årlige Havefestival åbner cirka 300 private haver i hele landet deres havelåge og<br />

lader haveinteresserede mennesker, som de ikke selv kender, komme indenfor og opleve<br />

deres haver.


Onsdag den 16. november <strong>2022</strong> kl. 19:00—22:00<br />

Julearrangement<br />

Sted: Væksthusene, Botanisk Have, Peter Holms Vej, <strong>Aarhus</strong> C.<br />

Se afsnit om muligheder for parkering side 23.<br />

Pris:<br />

Medlemmer 125 kr. ikke medlemmer 250 kr.<br />

Deltagergebyr: Indbetales ved tilmelding på MobilePay 751225.<br />

Tilmelding:<br />

På https://haveselskabet.dk/aarhus<br />

Vi er nu så småt begyndt at tænke på den kommende Jul. <strong>Haveselskabet</strong> <strong>Aarhus</strong> har gennemtænkt<br />

dette arrangement som har været en fast tradition igennem flere år. Vi prøver<br />

derfor at forny os, forhåbentlig til en god oplevelse for alle.<br />

Der vil være demonstration af hvordan vi kan lave en smukt dekoration. Til at stå for<br />

dette har vi allieret os med<br />

Irene Glud Nielsen<br />

Irene har stor erfaring indenfor blomster dekorationer og har tidligere udført spændende<br />

jule demonstrationer i <strong>Haveselskabet</strong> <strong>Aarhus</strong>, da disse blev afholdt Hobbyhaven.<br />

Foruden sit professionelle arbejde med blomsterdekorationer er Irene formand for <strong>Haveselskabet</strong><br />

Hammelkredsen.<br />

Vi vil i løbet af aftenen afvikle et lotteri med smukke præmier.<br />

Der serveres kaffe/the og brød.


Parkering ved arrangementer som afholdes i Botanisk<br />

Have <strong>Aarhus</strong>.<br />

<strong>Aarhus</strong> Kommune har fra september 2021 indført betalingsparkering i hele <strong>Aarhus</strong> C.<br />

Dette betyder at der nu skal betales for parkering på Poppelpladsen i Botanisk Have.<br />

De første 2 time er gratis, men det kræver at bilen er registeret i betalingsautomaten eller at<br />

man har aktiveret parkeringen i en betalings APP.<br />

Vi skal kraftigt anbefale at bruger en elektronisk app idet man undgår at stå i kø ved betalingsautomaten.<br />

Takster for parkering:<br />

GUL ZONE - TAKST<br />

De 2 første timer<br />

1. time / 0 kr. pr. time<br />

2. time / 0 kr. pr. time<br />

Efter de 2 timer<br />

Hverdage:<br />

Hverdage:<br />

Lørdag:<br />

Lørdag:<br />

Søndag:<br />

8:00 – 19:00 / 22 kr. pr. time<br />

19:00 – 23:00 / 10 kr. pr. time<br />

8:00 – 16:00 / 22 kr. pr. time<br />

16:00 – 23:00 / 10 kr. pr. time<br />

8:00 – 18:00 / 5 kr. pr. time<br />

VIGTIGT: Man får kun de 2 første timer til 0 kr. ved at starte parkering af køretøjet i digital<br />

app eller i p-automat. Læs mere på: www.aarhus.dk/2timer


Dato Tid Arrangør Sted<br />

24. april 10 - 16 Hammel og Hadsten<br />

Kredse<br />

Kollerup Gods, Kollerupvej 2,<br />

Hadsten<br />

1. maj 14 -16.30 Odder kredsen Den Økologiske Have, Røhrtvej<br />

132, Odder<br />

2. maj 10 - 14 Hammel kredsen Smedens Have, Torvegade, Hammel<br />

10 – 13 Silkeborg kredsen Neden for Lunden, Vestergade 74, 8600<br />

Silkeborg<br />

8. maj 10 - 13 Skanderborg kredsen Vester Mølle, Oddervej 80, Skanderborg<br />

11 - 14 Hinnerup kreds Vittenvej 20, Haldum, Hinnerup<br />

15. maj 10 - 14 <strong>Aarhus</strong> kredsen Botanisk Have, Peter Holms Vej<br />

<strong>Aarhus</strong> C<br />

10 - 13 Silkeborg kredsen Neden for Lunden, Vestergade 74, Silkeborg<br />

11. sep. 10 - 14 <strong>Aarhus</strong> kredsen Botanisk Have, Peter Holms Vej<br />

<strong>Aarhus</strong> C

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!