25.01.2022 Views

Program 2022 - Haveselskabet Aarhus

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PROGRAM 2022


Bestyrelsen i Haveselskabets Aarhuskreds

Formand

Hans Hviid, Ellebrinken 87A 8520 Lystrup,

Tlf. 31 52 29 39, E-mail: hans@hviid.eu

Næstformand

Mette Harby, Skovlundgårsvej 54 8260 Viby J.

Tlf. 31 62 48 47, E-mail: mharby55@gmail.com

Kasserer

Annette Dørup, L. A. Ringsvej 23 8270 Højbjerg,

tlf. 51 94 50 99, E-mail: annette@dorup.dk

Sekretær

Inge Meldgaard, Rågevænget 3 8270 Højbjerg,

Tlf: 30 95 43 82, E-mail: inge.meldgaard1@gmail.com

Webredaktør

Stina Hauge, Bakkegårdsvej 4 8240 Risskov,

Tlf. 23 81 36 10, E-mail: stina_hauge@hotmail.com

Design, layout og tryk: Hans Hviid


Velkommen til det nye havea r 2022.

Bestyrelsen i Aarhuskredsen har bestræbt sig på at sammensætte et program

for 2022, hvor der er inspiration at hente for både nye og gamle

medlemmer.

Hold øje med Aarhuskredsens hjemmeside https://haveselskabet.dk/

aarhus Her kan du læse om kredsens arrangementer, se hvilke haver der

har åbent hvornår, samt ikke mindst se, hvis der skulle ske ændring i

et arrangement.

2020 og 21 var meget præget af COVID-19 epidemien, hvilket betød at en

stor del af de arrangementer vi havde planlagt måtte aflyses. Epidemien er

skrivende stund stadig tilstede, men vores håb er situationen bliver bedre i

2022.

Bestyrelsen er meget interesseret i at I som medlemmer kommer med forslag

til kommende arrangementer, udflugter og besøgshaver.

Bagerst i hæftet finder I listen over sommerens plantemarkeder i Østjylland.

Ligeledes håber vi, at rigtig mange vil hente viden, lærdom og få bekendtskaber

ved at deltage i nogle af havekredsens aktiviteter i årets løb.

Så kære medlemmer i Aarhuskredsen og øvrige læsere, kredsbestyrelsen

glæder sig til at hilse på jer ved arrangementer i årets løb.

Kredsbestyrelsen


Mandag den 23. februar 2021 kl. 1900 til 22:00

Ordinær generalforsamling med foredrag om Georginer.

Sted: Væksthusene, Botanisk Have, Peter Holms Vej, Aarhus C.

”Se afsnit om muligheder for parkering side 23.”

Pris:

Tilmelding:

Gratis for medlemmer. Ikke medlemmer kan deltage pris 50 kr.

Af hensyn til forplejning vil vi gerne have en tilmelding dette kan ske på:

https://haveselskabet.dk/aarhus

Dagsorden i henhold til Haveselskabets vedtægter.

1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent blandt de tilstedeværende.

2. Lokalbestyrelsens beretning for kredsens virksomhed i det forløbne år forelægges til

godkendelse.

3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

4. Forelæggelse af budget og aktivitetsplan til orientering.

5. Indkomne forslag.

Forslag, der ønskes behandlet, skal meddeles skriftligt (pr. mail) til formanden senest 8

dage før generalforsamlingens afholdelse.

6. Valg. Medlemmer til bestyrelsen (vælges for 2 år).

På valg er: Mette Harby, Annette Dørup og Stina Hauge.

7. Bestyrelsessuppleanter på valg er Christine Aagaard og Ivan Nielsen

8. Revisor/er (vælges for 2 år således, at de afgår skiftevis).

På valg er Aksel Hoffmann

9. Revisorsuppleant.

10. Eventuelt.

Foredrag

Efter generalforsamlingen vil Vagn Stensig Kristensen fra Boes komme og fortæller om "Årets

gang Georginehaven". Alice og Vagn Kristensen er en kendte georgine-dyrkere og har ca. 600

georgineplanter i ca 300 sorter. Georgine også kendt som Dahlia, stammer oprindelig fra Mexico

og Guatemala. det er en meget populær plante med smukke farvestrålende blomster, i

mange forskellige former, højder og farver.

Vagn Kristensen vil også fortælle lidt om, hvordan man forbereder georgineknoldene tilopbevaring

til vinteren, deling med mere.


Onsdag den 2. marts 2022 kl. 17:00—19:00

Indkøbstur til Lyngeshop

Sted:

Lyngeshop, Kærgårdsvej 42, 8355 Solbjerg.

Bus 17 stopper 500 m fra butikken

Lyngeshop åbner deres butik for os, og giver 20 % på alle varer

(og på bestillinger til senere levering). Her ud over er der ekstra

nedsatte varer.

Der serveres pølser + brød, øl og vand.

Pris:

Medlemmer 30 kr. ikke medlemmer 60 kr.

Deltagergebyr: Indbetales ved tilmelding på MobilePay 751225.

Tilmelding:

På https://haveselskabet.dk/aarhus

Lyngeshop blev etableret som enkeltmands ejet virksomhed i februar 2009 af Kim Lynge

Nielsen.

Lyngeshop udvikler nye produkter, der som hovedregel produceres i Danmark og sælges på

lyngeshop.dk. Vi udvikler nye produkter hele tiden og udbygger webshoppen.

Vi vil gøre vores bedste for, at vores kunder får mest muligt ud af deres investering i dansk

producerede produkter.

Vi går ind for køb dansk. Der kan dog være nogle produkter, hvor det ikke er muligt med

danske leverandører.

Hvis du ikke finder det du søger efter, så husk at kikke forbi en anden dag, vi udvikler nye

produkter hele tiden og udbygger vores hjemmesiden.

Hvis du har en ide til et produkt, som du ønsker udviklet eller produceret er du meget velkommen

til at kontakt os.


Tirsdag den 8. marts 2022 kl. 19:00—22:00

Plantesygdomme og skadedyr

Sted: Væksthusene, Botanisk Have, Peter Holms Vej, Aarhus C.

Se afsnit om muligheder for parkering side 23.

Pris:

Medlemmer 50 kr. ikke medlemmer 100 kr.

Deltagergebyr: Indbetales ved tilmelding på MobilePay 751225.

Tilmelding:

På https://haveselskabet.dk/aarhus

Temaaften - Plantesygdomme og skadedyr

Til Haveselskabets Aarhuskreds første arrangement i 2022 har vi fået Haveselskabets Plantedoktor

Magnus Gammelgaard til at komme og besøge os og fortælle om den nyeste viden

på området. Vi skal både høre om prydhaven, køkkenhaven og et smut ind i drivhuset

Hvem ødelægger mine porrer? Hvorfor bliver min persille gul og forsvinder? Hvem æder

mine gulerødder? Hvorfor er der gul-orange pletter på pæretræets blade? Hvad er det for

nogle sorte klatter, der er i mine liljer?


Spørgsmålene er mange, og vi kender det sikkert alle. Det er til så stor ærgrelse, at man

næsten opgiver.

Tidligere tider hvor man kunne sprøjte sig ud af problemerne er slut. I dag handler det om

helt andre tiltag og nye måder at indrette sin have på. Naturens egne metoder er fremtiden

og insektlivet i haven er blevet en ekstra kvalitet i havelivet. Så må vi nok også til at

acceptere lidt huller i bladene og pletter på frugterne. Målet er flere gode haveoplevelser.

Magnus Gammelgaard Nielsen er uddannet Gartner og Gartneritekniker inden for havebrugsområdet.

Han har arbejdet med plantesygdomme og skadedyr inden for havebrugskulturer siden

1980 hos Danmarks Jordbrugsforskning. Nu under Århus Universitet, institut for Agro økologi.

Er uddannet på Landbohøjskolen i disciplinerne Plantepatologi og Havebrugszoologi. Specialkurser

i svampeidentifikation bl.a. hos Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS)

Du har måske mødt Magnus Gammelgaard tidligere, da han jævnligt skriver i vores medlemsblad

Haven, er med til at besvare spørgsmål fra Haveselskabets rådgivning, og han har

sin egen hjemmeside www.plante-doktor.dk

Støt Botanisk Haves venner

En gruppe frivillige reddede i 2011 en del af Botanisk Have fra at forsvinde. De

skabte en forening, der holder bedene i fællesskab. Der er blandt andet bede med

lægeplanter og krydderurter.

Da Aarhus Kommune i 2012 ville nedlægge rosenhaven, temahaverne, surbundsbed

og staudehaven af sparehensyn, gik 300 borgere i gang med at redde haven. I

dag har foreningen Botanisk Haves Venner en brugeraftale med kommunen. De

holder bedene mellem væksthusene og Langelandsgade fri for ukrudt og vedligeholder

temahaverne. Herudover holder de surbundsbedet og er med til at arbejde

i alpinbedene sammen med Aarhus Universitet. Lugerne mødes mindst en gang

om ugen, hvor de luger, sår og planter. Samtidig har de et dejligt socialt fællesskab.

Og der er plads til flere frivillige.


Lørdag den 19. marts 2022 kl. 13:00—16:00

Workshop om planteformering

Sted:

Pris:

Gartneriet Pedersen, Solbjerg Søvej 13, 8362 Hørning

Medlemmer 150 kr. ikke medlemmer 225 kr.

Deltagergebyr: Indbetales ved tilmelding på MobilePay 751225.

Tilmelding:

På https://haveselskabet.dk/aarhus

Max antal deltagere 40.

Vi skal denne dag ved hjælp af praktiske øvelser lære om planteformering under kyndig

vejledning af haveblogger og forfatter Lotte Bjarke og Gartneriet Pedersen.

Om Lotte Bjarke:

Formidling af gode historier om planter, haver og gartnerier er mit hjertebarn. Ikke alene

fordi det er dejligt at fortælle om det, der optager og glæder mig selv, men også fordi jeg

håber at kunne dele ud af glæden og dermed være med til at udbrede interessen for haven.

Mit udgangspunkt er, at det er

sjovt og rart at gå i haven og

aldrig en sur pligt. Det gode

ved at have og holde have er,

at enhver kan tilpasse projektet

efter lyst og ambitionsniveau.

Det er ikke svært og alle kan

være med – også dem der ikke

tror, de har grønne fingre.

Gennem årene har jeg arbejdet

som freelance skribent i utallige

forskellige sammenhænge

og med målgrupper, der strækker

sig fra produktion over detailled til forbrugere.

Lotte Bjarke har bl.a. udgivet bøgerne: ”Sommerblomster - fra frø til fryd” og ”Slip haveglæden

løs - fryd facts og fiduser


Om Gartneriet Pedersen

Gartneriet Pedersen, stedet hvor der i flere generationer er blevet produceret potteplanter

og løgvækster.

Drivkraften for gartneriet har fra første færd været en brændende lidenskab og begejstring

for ikke kun at producere men også at forædle og videreudvikle planter.

Hovedparten af Gartneriets produktion bygger på fordelen ved kombinationen mellem

friland og væksthus, hvor en stor del af produktionstiden foregår på frilandsarealer. Dette

giver mulighed for at præsentere nye planter – eller ‘gamle planter’ på nye måder

Lørdag den 3. april 2022 kl. 10:00 — ca. 14:00

Workshop om rosenbeskæring

Sted: Botanisk Haves Venners klubhus ved Rosenbedene, Peter Holms

Vej.

Se afsnit om muligheder for parkering side 23.

Pris:

Tilmelding:

25 kr.

På https://haveselskabet.dk/aarhus

Haveselskabet Aarhuskredsen er sammen med foreningen Botanisk Haves venner arrangør

af dette kursus hvor du kan lære hvordan du skal beskære dine roser. Beskæring af roser

sker bedst i april måned, når risikoen for alvorlig frost er overstået, men inden knopperne

for alvor begynder at bryde.

Workshoppen vil indeholde en demonstration af hvordan roserne bedst beskæres, herefter

får du mulighed for at prøve det du har lært af. Vi skal hjælpe Botanisk Haves venner med

at beskære nogle roser.

Medbring selv kaffe/the mv. eller det kan købes i Væksthusenes Cafe.

Det er ikke muligt at reserverer plads.


Torsdag den 28. april 2022 kl. 19:00—21:30

Foredrag om vilde haver

Sted: Væksthusene, Botanisk Have, Peter Holms Vej, Aarhus C.

Se afsnit om muligheder for parkering side 23.

Pris:

Medlemmer 75 kr. ikke medlemmer 125 kr.

Deltagergebyr: Indbetales ved tilmelding på MobilePay 751225.

Tilmelding:

På https://haveselskabet.dk/aarhus

Det er lykkes os at formå landskabsarkitekt Trine Larsen, der er ansat i Haveselskabets

rådgivning, til at komme og fortælle om hvordan vil kan lave en (pæn) vild have som kan

tilgodese biodiversiteten og herunder også hvilken betydning det har for naturen omkring

os.

At byde naturen indenfor i haven er blevet en kæmpe trend de sidste par år fordi den

biologiske mangfoldighed er i krise. Mange arter bliver sjældnere eller forsvinder helt.

Mange haveejere spørger sig selv, om de kan være med til at modvirke krisen ved at gøre

noget på egen matrikel også fordi mange har fået øjnene op for, hvad det betyder for

den mentale og fysiske sundhed at have naturen tættere på i en ellers stresset og fortravlet

hverdag. I dette foredrag vil der blive præsenteret mulige simple tiltag, kan gøre

plads til flere sommerfugle, vilde bier, fugle og smådyr, uden at gå på kompromis med

brug og æstetik i haven, i baggården eller på altanen. Hvilke planter kan man vælge?

hvad betyder vand og sten i haven? hvad er en sol-lomme? Hvad kan man bruge hækafklippet

til? - er bare nogle af de emner der bliver dækket ind under foredraget.


Onsdag den 11. maj 2022 kl. 19:00—22:00

Havevandring, Incl. plantesalg mm i Harlev.

Kør selv arrangement

Sted:

Pris:

Elin og Ivan Nielsen Bennedshede 1, 8462 Harlev

Medlemmer 25 kr. ikke medlemmer 75 kr.

Incl. Kaffe/the og kage

Deltagergebyr: Indbetales ved tilmelding på MobilePay 751225.

Tilmelding:

På https://haveselskabet.dk/aarhus

Besøg hos Ivan Nielsen, der har en 6000 kvm landbohave opdelt i afdelinger. En spændende

have med mange forskellige planter. Bl.a. Jyllands største samling af duft pelargonier,

ca. 130 forskellige slags i drivhus.

Gårdspladsen og baghaven med ca. 400 fuchsiaer fordelt på 350 sorter. En afdeling med

løg, liljer, stauder og mange sjældne buske og træer, også tropiske, palmer, akacier, eukalyptus

m.m. og en afdeling med to vandpartier, en stenhøj, surbundsbedet m.m.

Ivan Nielsen vil fortælle om pasning, omplantning og gødning af sine pelargonier. Samt

komme ind på jordtyper.

Der vil være salg af mange forskellige slags pelargonier.


Søndag den 15. maj 2022 kl. 10:00—14:00

Forårsplantemarked

Sted: Botanisk Have, Peter Holms Vej, Aarhus C.

Se afsnit om muligheder for parkering side 23.

Pris:

Gratis. Regler for plantesælger fremgår af Kredsens hjemmeside.

Haveselskabet, Aarhus afvikler igen sin store forårsplantemarkedsdag i Botanisk Have.

Dette arrangement fortæller havefolket og andre planteelskere, at nu er det endeligt forår

igen. Foråret er ikke blot kommet til Aarhus og Østjylland, men til hele landet, for her kommer

have- og planteentusiaster fra mange egne af landet.

De kommer, drevet af lysten og spændingen ved at lede efter planter som normalt ikke er

til at finde i planteskolernes salgsbede.

Årsagen er, at disse planter er fremelsket af specialister og nørder som har gjort det til deres

speciale at fremavle netop denne type planter.

Så her er virkelig muligheder for at gøre et fund, der vil være spændende at bringe hjem til

ens egen have og eventuelle plantesamling. På plantemarkedet vil der også være mulighed

for at købe andre haverelaterede ting.

Markedet er traditionelt godt besøgt.

Har man som havemenneske planter i overskud, så sæt dem i potter, så de tager sig pænt

ud, og tag dem med til plantemarkedsdagen. Så skulle der være en mulighed for at sælge

eller bytte dig til noget som måske har lige din interesse.

Er du ikke til planter, men mere til en havesnak om aktuelle emner, er der også mulighed

for dette, da Haveselskabet, Aarhus har en stand på pladsen, hvor der foruden en snak vil

være mulighed for at købe havebøger og andre haverelateret ting fra Haveselskabet.

Desuden vil der kunne købes lodder i vores tombola, hvor der er chance for at vinde flotte

planter.

På pladsen vil der være mulighed for køb af kaffe og kage.

Alle er velkommen, både med og uden planter.

Det skal dog henstilles til publikum, at der ikke medbringes syge planter til pladsen.


Torsdag den 2. juni 2022 kl. 19:00 — ca. 21:00

Besøg hos Gartneriet Pedersen

Sted:

Pris:

Gartneriet Pedersen, Solbjerg Søvej 13, 8362 Hørning

Medlemmer 25 kr. ikke medlemmer 50 kr.

Deltagergebyr: Indbetales ved tilmelding på MobilePay 751225.

Tilmelding:

På https://haveselskabet.dk/aarhus

Tag med på besøg hos et af Danmarks store staudegartnerier, for ja – de findes. Og de

gør en sej indsats for fortsat at være spillere i branchen.

Gartneriets sortiment i stauder er bredt og omfatter arter og sorter, alle udvalgt efter

blomsterrigdom, bladfarve og vækstform.

Disse planters forskelligartethed gør det muligt at skabe en blomstring på terrassen og

– i haven fra det tidlige forår til sent i efteråret. En løbende blomstring som vil skabe

glæde år efter år, et varigt forbrugsgode.


Lørdag den 18. Juni 2022 kl. 10:00—14:00

Stiklingeformering

Med fokus på urteagtige planter

Sted: BOTANISK Haves venners klubhus, Peter Holms Vej, Aarhus C.

Umiddelbart efter indkørsel fra Langelandsgade.

Se afsnit om muligheder for parkering side 23.

Pris:

Medlemmer 100 kr. ikke medlemmer 150 kr.

Deltagergebyr: Indbetales ved tilmelding på MobilePay 751225.

Tilmelding:

På https://haveselskabet.dk/aarhus

Gartner Jacob Justesen, Science Museerne vil komme og vise os hvordan vi stiklingeformerer.

Jacob er en spændende underviser som på en uhøjtidelig måde giver os vejledning stiklingeformering.

Der vil være plads til at han kan give svar på de spørgsmål vi måtte have.


Torsdag den 30. juni til søndag den 3. juli 2022

CPH Garden 2022

Cph Garden afholdes fra den 30. juni til den 3. juli 2022 i Ballerup - ses vi?

Billetter til Cph Garden koster 200 kr. for medlemmer af Haveselskabet og 250 kr.

for andre. Inden 1. februar koster billetterne for medlemmer kr. 150. Navne på

showhavedesignere og hele det store program for Cph Garden 2022 offentliggøres

den 1. februar. KØB BILLETTEN VIA HAVESELSKABETS HJEMMESIDE

Folkemødet for havemennesker

Haveselskabet Cph Garden er Danmark største haveshow -men hvad er det? Læs

mere her om showhaver, oplevelser og arrangørerne bag.

Englænderne har gjort det i mange år

Verdens ældste haveselskab er det engelske, og det næstældste er faktisk det

danske. I 2017 tænkte Haveselskabet at nu var det pa tide, at Danmark ogsa fik

sit eget "flowershow". Med inspiration fra de engelske floweshows begyndte

den store planlægning. Det var svært at forklare, hvad det var, der var pa tegnebrættet,

men heldigvis bakkede branchen hurtigt op omkring initiativet og

dørene a bnede til den første Cph Garden. I 2019 var det anden gang - og denne

gang blev det afviklet fra et nyt sted, nemlig i Ballerup. Arrangementet blev

flyttet, da et af de store kritikpunkter fra første gang var, at det var alt for svært

at finde parkering tæt pa - og parkeringen er lige ved siden af i Ballerup. Nu er


at præsentere det tredje Cph Garden, der afvikles fra den 30. juni til den 3. juli

2022 og igen i Ballerup ved Marbækstien.

Ingredienserne til at lave Cph Garden

Man tager 8 showhaver, 100 forskellige foredrag og workshops, 400 frivillige, 120

udstillere og blander det med koncentreret haveglæde og en stor portion hårdt

arbejde, krydrer det med små 20.000 havemennesker, der kommer og tager interessen

og nysgerrigheden med på tur.

Formålet med Cph Garden er at få så mange som muligt til at se, hvor skønt det er

at gå i haven - og så skabe et arrangement, hvor havemennesker kan mødes og

være fælles om deres interesse. Det er derfor vi kalder det for "folkemødet for

havemennesker" eller som andre har kaldt det: "Heartland for havenørder" eller

"Roskilde Festival for havefolk". Vi, i Haveselskabet, kan godt lide tanken om, at

det er et folkemøde. Gæsterne til Cph Garden skulle gerne komme hjem beriget

med mere haveglæde og viden. Derfor er alle foredrag og workshops også gratis,

når man først har købt billet.

Det er Haveselskabet, der arrangerer og afvikler Cph Garden. Arbejdet med at finde

havedesignere til showhaverne begynder to år før åbningen af et show og herefter

følger en lang planlægningsfase. Programmet med over 100 forskellige oplevelser

skal gerne afspejle alle hjørner af havelivet fra forædling af roser over foredrag

om jord til buketbinding og et møde med kendte havefolk fra Danmark og

udlandet.

Showhaver, dekorationer og udstillere

Cph Garden er et haveshow - det handler om livet i og omkring haven. Det er derfor

ikke "bare" en livsstils messe - udstillerne er nøje udvalgte og skal kunne vise

varer, løsninger eller forslag til noget, du kan gøre, bruge eller nyde i din have.

Showhaverne er det helt specielle ved Cph Garden.

De 8 showhaver til Cph Garden er en helt unik oplevelse. Det er her udvalgte havedesignere

får lov til tænke stort og lege med former, farver og den store havepensel.


Fredag—lørdag dag den 1. og 2. juli 2022

Bustur til CPH Garden 2022 og

Kongsdal Åben Have

Arrangør:

Sted:

Pris:

Deltagergebyr:

Haveselskabet Østjyllands afd. Og Sørens rejser.

CPH Garden Ballerup og Kongsdal Åben Have i Søndersø

Medlemmer 2345 kr. tillæg for enkeltværelse 575 kr.

Indbetales ved tilmelding på konto Reg. nr. 5317 konto nr.

0248146—angiv dit nan i kort besked.

Tilmelding: Marie Strathe, Hammel tlf. 30629370

Mail: marie.strathe@gmail.com eller Grethe Rasmussen Hadsten

Tlf. 24428856 Mail: venusvej12@gmail.com

Nærmere Info: CPH GARDEN 2022 - 2 dage | Haveselskabet

Program

1. dag - CPH Garden 2022 - Danmarks største haveshow

Afgang fra vores opsamlingssteder. Vi kører mod Sjælland, og undervejs finder vi et passende

sted til vores morgenkaffe med et smurt rundstykke.

Vi besøger Danmarks største haveshow -CPH Garden ca. kl. 11.00 - 16.00

Efter en hyggelig dag kører vi retur til Fyn og Kerteminde, hvor vi skal overnatte på Tornøes

Hotel, som står klar med aftensmad. Efter maden er det oplagt med en gå tur i den hyggelige

by, Kerteminde.

2. dag - Kongsdal Åben Have

Vi står op og får et godt morgenbord på hotellet, inden vi kører rundt om Odense mod

Kongsdal Åben Have, som siges at være en af Danmarks smukkeste haver.

Haven strækker sig over 20.000 m² og er anlagt i harmoni med den omgivende natur, med

udsigt over marker og skov. Haven rummer et væld af rhododendron, stauder, roser samt

mange formklippede træer og buske, heraf mange sjældne.

Hjertet i haven er en 500 m² sø med vandfald og flere springvand. Der er også mindesten

fra 2. Verdenskrig. Se også Uglerne, lavet af kunstner Allan Bo.

Vi spiser frokostpakker i haven inden turen går hjem mod Jylland. Vi forventer at være

hjemme sidst på eftermiddagen.


Tirsdag den 9. august 2022 kl. 19:00—ca. 21:00

Besøg Staudeblomsten

Sted:

Pris:

Staudeblomsten Tandrupvej 5, 8462 Harlev

Medlemmer 30 kr. ikke medlemmer 60 kr.

Deltagergebyr: Indbetales ved tilmelding på MobilePay 751225.

Tilmelding:

På https://haveselskabet.dk/aarhus

Dette er en kør selv tur, men hvis du har brug for transport, så kon

takt os på mail: aarhus@haveselskabet.dk

Kirsten Kragh og Morten Nielsen har skabt en hel unik spændende have på 6.000 m2og

med ca. 1000 forskellige studer, fordelt på 10 farvekoordinerende bede. Haven er formet

som en blomst med hække af taks, og i de enkelte bede er der arbejdet med farver og højder.

I august er der mange solhatte, raket blomster, Verbena, solbrud og m.m. der blomstrer.


Søndag den 11. september 2022 kl. 10:00—14:00

Efterårsplantemarked

Sted: Botanisk Have, Peter Holms Vej, Aarhus C.

Se afsnit om muligheder for parkering side 23.

Pris:

Gratis. Regler for plantesælger fremgår af Kredsens hjemmeside.

Det er HAVENS dag og det fejres ved at Haveselskabets Aarhus afvikler sit den traditionsrige

plantemarkedsdag i Botanisk Have.

Nu er efteråret snart kommet til Aarhus og Østjylland, men her kommer have og planteentusiaster

fra mange egne af landet for at finde spændende planter.

De kommer, drevet af lysten og spændingen ved at lede efter planter som normalt ikke

er til at finde i planteskolernes salgsbede.

Årsagen er, at disse planter er fremelsket af specialister og nørder som har gjort det til

deres speciale at fremavle netop denne type planter.

Så her er virkelig muligheder for at gøre et fund der vil være spændende at bringe hjem

til ens egen have og eventuelle plantesamling.

Markedet er traditionelt godt besøgt, med et forventet besøgstal på ca. 3.000.

Har man som havemenneske planter i overskud, så sæt dem i potter, så de tager sig

pænt ud, og tag dem med til plantemarkedsdagen. Så skulle der være en mulighed for at

sælge eller bytte dig til noget som måske har lige din interesse.

På plantemarkedet vil der også være mulighed for at købe og sælge andre haverelaterede

ting.

Er du ikke til planter, men mere til en havesnak om aktuelle emner, er der også mulighed

for dette, da Aarhuskredsen som er vært ved arrangementet, har en stand på pladsen.

Desuden vil der kunne købes lodder i vores tombola, hvor der er chance for at vinde

flotte planter.

På pladsen vil der desuden være mulighed for køb af kaffe og kage.

Alle er velkommen, både med og uden planter.

Det skal dog henstilles til publikum, at der ikke medbringes syge planter til pladsen.


Mandag den 10. oktober 2022 kl. 19:00—22:00

Foredrag med Bergs Fairytale Garden

Sted: Væksthusene, Botanisk Have, Peter Holms Vej, Aarhus C.

Se afsnit om muligheder for parkering side 23.

Pris:

Medlemmer 150 kr. ikke medlemmer 225 kr.

Deltagergebyr: Indbetales ved tilmelding på MobilePay 751225.

Tilmelding:

På https://haveselskabet.dk/aarhus

Køkkenhave med smukt design”, lyder det ikke forjættende? – men Kåre og Janus fra Bergs

Fairytale Garden i Haslev har faktisk en sådan, og det vil de gerne delagtiggøre os i de vil i

foredraget denne aften fortælle om selvforsyning og tanker bag og hvorfor parret valgte at

blive selvforsynende, hvilke afgrøder de bruger, og hvorfor de bruger farverige afgrøder

frem for de normale sorter.

Vejen til selvforsyning er brolagt med fordomsfrit gåpåmod, når Janus Berg og Kåre Hansen

kaster sig ud i grøntsagsdyrkning. I løbet af få år har de etableret en smuk køkkenhave og


fået erfaring med typer af grøntsager, som kun de færreste erfarne har viden om.

Høsten hos Janus Berg og Kåre Hansen er en farverig fest, for ud over, at de ønsker velsmagende

grøntsager, må der også gerne være farver på, og sundheden sidder også i farven,

forklarer Janus Berg. Det unge par kan lide at eksperimentere og har et stort udvalg af

kendte og mindre kendte grøntsager i køkkenhaven, for eksempel ni forskellige slags kål,

tre forskellige sorter af kartofler, jordbærspinat, knudekål, radiser i alle regnbuens farver,

gulerødder i mange variationer, salat, ærter, majs og meget mere- blandt andet yacon, en

knold, som ligner georgine, men smager godt i salaten.

Da Janus Berg og Kåre Hansen i 2016 flyttede fra en lejlighed på Nørrebro til en landejendom

på Sydsjælland, var et af målene at blive selvforsynende med sunde grøntsager året

rundt. Selvom de med egne ord ikke vidste noget om køkkenhavedyrkning, da de flyttede

ind, er de hurtigt kommet efter det. »Jeg bruger meget tid på at føle og prøve mig frem -

prøve at få en fornemmelse af det med jord og planter, « forklarer Janus Berg. Han fik en

stofskiftesygdom, som gjorde, at han besluttede sig for at ville spise økologisk, og med egne

grøntsager ved man, hvad man får, tilføjer han Hans partner er heldigvis lige så interesseret

i projektet med at bo på landet og dyrke jorden, ellers var det ikke gået, er de enige

13.-14. august 2021 Havefestival

Haveselskabet afholder havefestival med mulighed for at besøge mange

spændende haver i hele Danmark.

Besøg gerne åbne haver over hele landet denne sommer, hvor netop

mange af os bliver i Danmark. Masser af haveinspiration venter derude.

Vi er mange som holder ferien i Danmark i år og vil benytte muligheden

for at rejse i vores smukke sommerland. En ide kan være at

krydre turene med besøg i en eller flere af de mange åbne haver, som medlemmer af Haveselskabet

inviterer til.

Haveselskabets hjemmeside https://haveselskabet.dk, under menupunktet 'Åbne haver'

finder du en oversigt over de mange haver der er åbne og hvornår de er åbne.

At besøge åbne haver er en dejlig måde at samle inspiration til sin egen have og variationerne

er lige så store som der er haver. Der er helt sikkert noget til at enhver smag, og haveejerne

glæder sig til at få havebesøg.

Ved den årlige Havefestival åbner cirka 300 private haver i hele landet deres havelåge og

lader haveinteresserede mennesker, som de ikke selv kender, komme indenfor og opleve

deres haver.


Onsdag den 16. november 2022 kl. 19:00—22:00

Julearrangement

Sted: Væksthusene, Botanisk Have, Peter Holms Vej, Aarhus C.

Se afsnit om muligheder for parkering side 23.

Pris:

Medlemmer 125 kr. ikke medlemmer 250 kr.

Deltagergebyr: Indbetales ved tilmelding på MobilePay 751225.

Tilmelding:

På https://haveselskabet.dk/aarhus

Vi er nu så småt begyndt at tænke på den kommende Jul. Haveselskabet Aarhus har gennemtænkt

dette arrangement som har været en fast tradition igennem flere år. Vi prøver

derfor at forny os, forhåbentlig til en god oplevelse for alle.

Der vil være demonstration af hvordan vi kan lave en smukt dekoration. Til at stå for

dette har vi allieret os med

Irene Glud Nielsen

Irene har stor erfaring indenfor blomster dekorationer og har tidligere udført spændende

jule demonstrationer i Haveselskabet Aarhus, da disse blev afholdt Hobbyhaven.

Foruden sit professionelle arbejde med blomsterdekorationer er Irene formand for Haveselskabet

Hammelkredsen.

Vi vil i løbet af aftenen afvikle et lotteri med smukke præmier.

Der serveres kaffe/the og brød.


Parkering ved arrangementer som afholdes i Botanisk

Have Aarhus.

Aarhus Kommune har fra september 2021 indført betalingsparkering i hele Aarhus C.

Dette betyder at der nu skal betales for parkering på Poppelpladsen i Botanisk Have.

De første 2 time er gratis, men det kræver at bilen er registeret i betalingsautomaten eller at

man har aktiveret parkeringen i en betalings APP.

Vi skal kraftigt anbefale at bruger en elektronisk app idet man undgår at stå i kø ved betalingsautomaten.

Takster for parkering:

GUL ZONE - TAKST

De 2 første timer

1. time / 0 kr. pr. time

2. time / 0 kr. pr. time

Efter de 2 timer

Hverdage:

Hverdage:

Lørdag:

Lørdag:

Søndag:

8:00 – 19:00 / 22 kr. pr. time

19:00 – 23:00 / 10 kr. pr. time

8:00 – 16:00 / 22 kr. pr. time

16:00 – 23:00 / 10 kr. pr. time

8:00 – 18:00 / 5 kr. pr. time

VIGTIGT: Man får kun de 2 første timer til 0 kr. ved at starte parkering af køretøjet i digital

app eller i p-automat. Læs mere på: www.aarhus.dk/2timer


Dato Tid Arrangør Sted

24. april 10 - 16 Hammel og Hadsten

Kredse

Kollerup Gods, Kollerupvej 2,

Hadsten

1. maj 14 -16.30 Odder kredsen Den Økologiske Have, Røhrtvej

132, Odder

2. maj 10 - 14 Hammel kredsen Smedens Have, Torvegade, Hammel

10 – 13 Silkeborg kredsen Neden for Lunden, Vestergade 74, 8600

Silkeborg

8. maj 10 - 13 Skanderborg kredsen Vester Mølle, Oddervej 80, Skanderborg

11 - 14 Hinnerup kreds Vittenvej 20, Haldum, Hinnerup

15. maj 10 - 14 Aarhus kredsen Botanisk Have, Peter Holms Vej

Aarhus C

10 - 13 Silkeborg kredsen Neden for Lunden, Vestergade 74, Silkeborg

11. sep. 10 - 14 Aarhus kredsen Botanisk Have, Peter Holms Vej

Aarhus C

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!