27.01.2022 Views

Program 2022 - Haveselskabet Ølgod

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Alle vores aktiviteter afholdes selvfølgelig i henhold til gældende

Covid-19 restriktioner.

Haveselskabet er en landsdækkende selvstændig almennyttig forening

med ca.30.000 haveejere bredt fordelt over hele landet. I

Haveselskabet giver vi gennem vores arbejde helt særlige

forudsætninger for at skabe en aktiv have interesse .Læs mere på

www.haveselskabet.dk Årlig kontingent for medlemskab af

Haveselskabet i Ølgod og Omegns Haveselskaber kr. 680,-. Heri er

inkluderet medlemskab af Haveselskabet, og du får tilsendt det flotte

magasin HAVEN 10 gange, og som første års medlemskab fås 3 stk.

ekstra magasiner og 1 håndcreme. Medlemskabet kan tegnes via

hjemmesiden www.haveselskabet.dk

Formand Corrie Van der Veen , Mallevej 19, Horne 6800 Varde

Corrievanderveen@hotmail.com – tlf. 22 51 15 42

Næstformand Frantz Kristensen, Rønnevænget 29, 6870 Ølgod

maggies@mail.dk – tlf. 20 22 25 88

Kasserer Lisbetth Olesen, Skovbakken 2, 6870 Ølgod

Lisbetholesen216@hotmail.com – tlf 75 24 60 15

Bestyrelsesmedlem Marinus Poulsen, Dejgårdvej 12, Horne, 6800 Varde

ØLGOD OG OMEGNS HAVEKREDS

Ølgod, Horne, Skovlund, Ansager Tistrup og Blåbjerg

PROGRAM 2022

Mens jeg sidder her på mit kontor for at skrive indlæg til vores nye program

for 2022, har jeg en dejlig udsigt ud i vores have.

Vintergækker er begyndt at titte op, meget livsbekræftende, og mit hoved

er fyldt med nye planer, og havesæsonen er allerede startet. Et nyt år, men

desværre stadig med Corona, men tænker, at vi som haveejere, er meget

heldige, vi kan trygt være ude i vores haver. Havekredsen har lavet et nyt

program til jer, med hyggelige arrangementer og workshops, havebesøg,

hvor vi kan møde andre glade haveejere, som gerne vil fortælle og vise

rundt i deres have, og dermed kan vi alle få ny inspiration.

En rejse til Holland med bl.a. besøg på Floriade.

Et nyt tiltag er, at vi gerne vil overraske vore jubilæumsmedlemmer, som er

nævnt nedenunder, og vi har en overraskelse til jer på vores

generalforsamling

Rigtig god fornøjelse og håber vi ses Corrie Van Der Veen

jmpoulsen@bb.syd.dk – 23 25 89 26

Bestyrelsesmedlem Per Hulmose, Kirkevænget 33b, 6870 Ølgod

hulmose@bbsyd.dk – 20 21 26 60

Bestyrelsesmedlem Henning Breum Jakobsen, Herningvej 36, 6870 Ølgod

Henning@breumjakobsen.dk – tlf. 75 24 58 46 – 51 71 60 95

Bestyrelsesmedlem Anna Metha Andersen, Ølgodvej 131,6800 Varde

Jsaama131@hotmail.com – tlf 24 98 38 52

25 års jubilæum: Brunaa og Bidstrup Løkkevang, Ølgod – Agnethe Pedersen,

Skovlund

40 års jubilæum: Birgit Friis Pedersen, Outrup -Jens Erik Thomsen, Strellev


GEREALFORSAMLING MANDAG D. 21. FEBRUAR

KL. 19.00 HOS FRU VESTKÆR

Alle kan tage en kagedåse eller lignende og to små pensler med, så får vi et

kursus I kalkmaling. Foreningen har kage med, og Fru Vestkær har kaffe, the

og smagsprøver. Aftenen er gratis for både medlemmer og ikke medlemmer.

Havekredsen betaler kr. 50 pr. fremmødte til dækning af materialer til Fru

Vestkær.

Foreningen er vært med boller, kage.

JULEDEMONSTRATION V/ HELLE RAVN BOM

D. 7. NOVEMBER KL. 19.00 I KULTURHUSET, ØLGOD

Helle stammer fra Dejgård ved Horne

Er gift og har 3 børn, og er beskæftiget som graver

På Ådum Kirkegård

Helle vil inspirere os til advent og julen 2022.

PODNING LØRDG D 19. marts for begyndere og øvede

Hos Marinus Poulsen, Dejgårdvej 12, Horne fra kl. 13-16

Kursusledere er Bent Nielsen, Esbjerg og Jytte Skov, Ølgod

Der er amerikansk lotteri

Kredsen serverer kaffe.

Medlemmer kr. 75,00 – ikke medlemmer kr. 100,00

Man er velkommen til selv at medbringe podekviste og andet materiale.

Man kan lave så mange podninger, som man ønsker og kan nå.

Medbring selv skarp kniv. Tilmelding til Marinus SMS 23 25 89 26

Max antal 20 personer – kaffe medbringes, kredsen har boller til kaffen.

Pris medlemmer kr. 125,00 ikke medlemmer kr. 150,00


HAVEBESØG D. 13. JUNI

Irene og Carsten Sundbæk, Bjerget 23, Varde

Vi mødes kl. 18.00

Her skal vi se en 2000 m3 stor have med mange forskellige planter.

Haven er fra 2008 med en sø og et orangeri.

Her spiser vi vores medbragte madpakke – kredsen har øl og vand.

Medbring venligst selv kaffen.

CA kl. 19.30 kører vi videre til:

Jane og Lars, Sundsvej 17, Kærup, Janderup.

Lars er formand for Varde Havekreds, og en kendt løgsælger.

En 8.000 m3 stor landbohave med stauder, vand og et drivhus på 80 m3.

Der vil være udsalg af de sidste planter fra drivhuset.

HAVEBESØG I NORDENSKOV D.15/8

Vi mødes hos Erna og Henning Lauridsen, Rønrøgel 37, Nordenskov kl.19.00

Det er en flot byhave, med flere hyggekroge, stensætninger og mange

forskellige blomster.

Parret har selv lavet alle stensætningerne, og Henning bruger rigtig mange

timer i sit træværksted.

Derefter kører vi til:

Lone og Finn Kristensen, Varde Landevej 35, Nordenskov

Dette er en stor landbohave med stort drivhus og køkkenhave.

Finn går op i at lave sin egen kompost

Medbring venligst selv kaffe, så har kredsen boller og kage.

Pris medlemmer kr. 40,00 – ikke medlemmer kr. 50,0

Vi drikker vores kaffe, og kredsen har kage

Pris for medlemmer kr. 40,00 – ikke medlemmer kr. 50,00


7. – 11. SEPTEMBER

Vores spændende bustur til Holland, som omfatter disse besøg:

TRYL MED DIT HAVEAFFALD – UNIQA BLOMSTER

TIRSDAG D. 29. MARTS LIMTEKNIKKUTSUS VED

JETTE VRÆNGMOSE, MIDDELFART

FLORIADE

GIETHOORN

SINT JANSKLOOSTER

KONGESLOTTET HET LOO

kl. 19.00 i Biksen, Mallevej 19, Horne

Tilmelding senest d. 15. marts til Corrie på SMS 22 51 15 42

Kurset gennemføres kun ved min. 15 tilmeldte og max antal deltagere er 20

Pris for kurset er kr. 495,00

ORCHIDEEN HOEVE

AMPIES BERG

Der er udsendt særskilt invitation på mail til vore medlemmer, med alle

oplysninger.

PLANTEMARKED

LØRDAG D 7. MAJ VED KVIE SØ FRA KL.10.00 TIL KL. 13.00

Vi gentager succesen fra sidste år.

Yderligere info senere.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!