18.02.2022 Views

Smag på Løgstør 2022

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

L

SMAG PÅ

GST

www.muslingebyen.dk

R

UNESCO anerkender

LEVENDE KULTURARV

S. 34-35

I dag handler det om bæredygtighed

DEN SÆRLIGE MUSLING

S. 12-13

I Løgstør møder du

MENNESKER

S. 25

GRATIS MAGASIN

FOR GÆSTER OG BORGERE

2022

FREE MAGAZINE

KOSTENLOSE


VELKOMMEN

Velkommen til Muslingebyen. Her hilser vi på hinanden,

når vi passerer hinanden på fortovet eller går tur langs

den smukke Frederik VII’s Kanal. Vi blander os. Måske

blander vi os i samtalen foran os, når vi står i kø. Ikke for

at trænge os på, men fordi vi kan høre, at vi kan hjælpe

og lige ved dét, der er brug for. Vi mødes på kryds og

tværs, når vi engagerer os i foreningslivet eller knokler

for at stable sommerens aktiviteter på benene - de aktiviteter,

vi kender så godt og har manglet og savnet!

Kort og godt, så kommer vi hinanden ved i Løgstør. Måske

skal du lige vænne dig til det. Måske forelsker du dig

i det med det samme. Eller måske tænker du slet ikke

over det, for sådan har det da altid været - fordi du føler

dig hjemme i Løgstør. Jeg er selv flyttet hertil fra Aalborg,

hvor vi knap nok hilser på hinanden i opgangen.

Nu vinker jeg selv til alle, og har jeg brug for hjælp, eller

mangler jeg noget, så spørger jeg – for der er altid hjælp

at hente. Uanset så trænger menneskene i Løgstør sig

ind på dig. Løgstør er nemlig mennesker.

I Løgstør

kommer vi

hinanden

ved – og det

er svært ikke

at forelske sig i

Muslingebyen Løgstør er Limfjord, muslinger, musik, kultur,

sejlture, solnedgange, kunst, smag og snaps, men

mest af alt, er Løgstør mennesker. Rigtige, ægte mennesker,

der møder dig og gør alt for, at du skal føle dig velkommen.

Butikkerne og restauranterne brænder for at

give dig en god og nærværende oplevelse. Kunstnerne og

museet vil gerne møde dig i øjenhøjde. Overnatningsstederne

er ikke tjek ind og tjek ud – det er mennesker.

Vi glæder os til også at komme dig ved.

Louise Thisgaard Sieker

Kommunikation og udvikling i Muslingebyen

WILKOMMEN

Willkommen in der Muschelstadt. Hier achten wir aufeinander.

Wir grüßen einander, wenn wir uns auf dem

Bürgersteig begegnen oder am schönen Frederik-VII-Kanal

entlang spazieren. Wir mischen uns ein. Vielleicht

müssen Sie sich daran erst gewöhnen. Vielleicht verlieben

Sie sich aber auch sofort. Vielleicht denken Sie auch

gar nicht darüber nach, weil es schon immer so war -

weil Sie sich in Løgstør zu Hause fühlen.

Die Muschelstadt Løgstør ist vieles - Limfjord, Muscheln,

Musik, Kultur, Segeln, Sonnenuntergänge, Kunst, Geschmackserlebnisse

und Snaps. Doch vor allem sind es die

Menschen, die Løgstør ausmachen. Echte, aufrichtige

Menschen, die Sie freundlich und herzlich willkommen

heißen. In den Geschäften und Restaurants setzt man

alles daran, Ihnen ein gutes Erlebnis zu bieten. Künstler

wie auch das Museum begegnen ihren Besuchern auf

Augenhöhe. Die Unterkünfte sind nicht einfache Checkin

und Check-out – Orte – uns geht es darum, unsere

Gäste persönlich und freundlich zu empfangen.

WELCOME

Welcome to the mussel town. Here we get to know each

other. Here we greet each other as we pass each other

in the street or walk along the beautiful Frederik VII’s

Canal. We mingle. Maybe it takes a little while to adapt

to it. Maybe you’ll fall in love with it right away, or maybe

you don’t think about it at all, because that’s how it’s

always been - because you feel at home in Løgstør.

The mussel town, Løgstør, is the Limfjord, mussels, music,

culture, sailing trips, sunsets, art, taste, and snaps

(a typical Danish distilled spirit), but most of all, Løgstør

is people. Real, genuine people who greet you and do

everything to make you feel welcome. The shops and

restaurants are passionate about providing you with a

great and attentive experience. The artists and the museum

want to meet you at eye level. Accommodation is

not just check-in and check-out - it’s people.

We look forward to getting to know you too.

Wir freuen uns darauf, auch Sie kennen zu lernen.

2

Layout og tekst: Louise Thisgaard Sieker, Limfjordsmuseet/Branding Løgstør

Produktion: Det Nordjyske Mediehus

Tak til alle, der har bidraget


INDHOLD

BEGIVENHEDER

Aktivitäten / Events

Begivenheder 4

Følg med på muslingebyen.dk 5

5 forslag for børn 6

5 forslag for voksne 8

GASTRONOMI

Gastronomie / Gastronomy

Spisesteder 10

Den særlige musling 12

Opskrift på muslingesuppe 15

BY & HAVN

Stadt & Hafen / City & Marina

Vi nyder de glade turister 17

Overnatning 19

En ny havn 20

Fakta om havnen 22

Det handler om sikkerhed 23

MØD OS

Menschen / People

Løgstør er mennesker 25

Alle gæster er forskellige 27

HISTORIE

Geshichte / History

Frederik VII’s Kanal 28

Mere end bare en museum 30

Limfjordsmuseets snapseri 33

Levende kulturarv 34

Løgstørs historie 37

Et velbevaret maritims miljø 39

KUNST & KIRKE

Kunst & Kirche / Art & Church

Kunst i Den Gamle Toldbod 40

Kirken vil skabe et nyt byrum 43

EN SÆLSOM PAUSE

Zeit für eine Pause

Take a break - Don’t be seally 45

AKTIV FERIE

Ferien / Vacation

På tur tæt på 50

Aktiv ferie 52

Strande og badesteder 59

Vinterbadning 61

Destination Himmerland 63

BO I LØGSTØR

Hier leben / Live here

Lanternen 65

Endte i Løgstør tilfældigt 66

Ikke afskåret fra verden 69

Byens frivillige 71

Den nye grejbank 72

Magisk jul 75

SPISESTEDER

Essen / Eateries

s. 10

OVERNATNING

Schlaf in Løgstør / Accommodation

s. 19

KORT OVER BYEN

Karte / Map

s. 82 - 83

SE MERE PÅ WWW.MUSLINGEBYEN.DK

3


BEGIVENHEDER

MAD KULTUR MUSIK FAMILIE

MUSLINGEHØSTFEST

Muschelerntedankfest / Mussels’ harvest

www.limfjordsmuseet.dk

Muslingerne bringes i land, hvorefter

byens gastronomer omdanner

dem til lækre smagsprøver.

Lørdag

2. april

OPEN AIR

Konzert Open Air / Open Air

www.openair.dk

En dag fyldt med god musik, socialt

samvær og fantastisk stemning under

åben himmel.

Lørdag

21. maj

KANAL GOURMET

& KULTUR RALLY

Gourmet Rally / Gourmet Rally

www.kanalrally.dk

Gastronomisk gåtur langs Frederik

VII’s Kanal.

Søndag

29. maj

BYFEST

Die Stadtfeier / Town Feast

www.byfedest.dk

En hel uge med stort truck show,

dyrskue, løb og fest for hele familien.

Uge 24

10.-19. juni

MUSIK

Musik / Music

www.muslingebyen.dk

Henover sommeren er der masser

af (gratis) musik i Løgstør. Følg med

på byens hjemmeside.

Sommer

Torsdage, fredage, lørdage

MUSLINGEFESTIVAL

Muschel Festival / Mussel Festival

www.muslingebyen.dk

Byens største festival med muslingen

i centrum. Kunst, gastronomi,

marked og fest for børn og voksne.

Tors-søn

7.-10. juli

KANAL JAZZ

Kanal Jazz/Kanal Jazz

www.kanal-jazz.dk

Store danske og udenlandske navne

går på scenen, når musikken

svinger til Kanal Jazz.

Ons-lør

27.-30. juli

BØRNEKULTURNAT

Kulturnacht für Kinder /

Culture Night for Children

www.muslingebyen.dk

Hele byen bliver fyldt med kultur

hot spots for børn og deres voksne.

Fredag

9. september

MARITIM FESTIVAL

Das Maritime Festival /

Maritime Festival

www.limfjordsmuseet.dk

Ægte maritim stemning, når havnen

fyldes med store træskibe.

Mandag

12. september

4

KULTURUGEN AHA uge 10

Kulturwoche / Culture Week

PÅSKEUDSTILLING uge 15

Oster-Ausstellung / Easter exhibition

PINSEPARADE

Pfingst Parade / Pentecost Parade

4. juni

HALLOWEEN uge 42

Halloween / Halloween

JULELYSTÆNDING

Weihnachten beginnt / Christmas begin

JULESKIB

Weihnachtsschiff / Santa comes sailing

25. nov

18. dec


Følg med i

HVAD DER SKER

Vi vil gerne samle hele

byen under samme tag,

så det er let for alle

at finde det, de

skal bruge

Louise Thisgaard Sieker

Muslingebyen

På Løgstørs samlede hjemmeside finder du kalender, spisesteder og

overnatning. Der sker altid noget i Muslingebyen, så hold øje med siden.

Der er også information om pasning og alle byens foreninger, og

hvad du ellers har brug for, om du besøger byen eller bor her til dagligt.

www.muslingebyen.dk

Auf der Website von Løgstør finden Sie einen Veranstaltungskalender

sowie Hinweise zu Restaurants und Übernachtungsmöglichkeiten.

In Løgstør ist immer etwas los,

also behalten Sie die Website im Auge. Hier finden Veranstaltungen

wie das Muschelerntefest, Open-Air-Konzerte,

das Muschelfest, das maritime Fest und vieles

mehr statt.

On Løgstør’s website you will find a calendar, places

to eat and accommodation. There’s always something

happening in Løgstør, so keep an eye on the site. Here

you’ll find events like the mussel harvest festival, open

air concert, mussel festival, maritime festival and much

more.

5


5 FORSLAG

FOR BØRN

LIMFJORDSMUSEET

Limfjordsmuseet er fyldt med oplevelser. I Det Maritime

Oplevelsescenter kan I f.eks. klappe en krabbe eller kilde

en fladfisk. I kan også låne et net og se, hvem af jer, der

kan fange flest krabber, eller måske vil I gerne ro en tur

ned gennem Frederik VII’s Kanal. I sommerferien kan I

både prøve at snorkle, tage på opdagelse med net og

waders, dissekere en fisk og se, hvordan de ser ud indeni,

prøve gamle håndværk, samle gamle fossiler ved

stranden og meget mere.

Hier gibt es eine Menge zu erleben, besonders

im Sommer. Berühren und streicheln Sie eine

Scholle, gehen Sie auf Krabbenfang, erkunde Sie die Unterwasserwelt

mit Schnorchel oder gehen Sie in Wathosen,

Seestiefeln und mit Netz hinaus in den Fjord.

The Limfjord Museum is filled with experiences,

particularly during the summer. Pat a flatfish,

catch some crabs, learn more about underwater

life with snorkels or waders and nets, row out into the

canal, and much more.

www.limfjordsmuseet.dk

LEGEPLADSER

Muslingebyen Løgstør gemmer på flere gode legepladser.

Besøg f.eks. den maritime legeplads ved Limfjordsmuseet

eller de sjove kupler tæt på havnetrappen. Der

er også en skaterområde ved den gamle industrihavn.

In der Muschelstadt finden Sie viele gute Spielplätze.,u.a.

den maritimen Platz beim Limfjordmuseum

oder die Spielkuppeln in der Nähe der Hafentreppe.

Løgstør, the Mussel Town, has several excellent

playgrounds, such as the maritime playground

at the Limfjord Museum or the play domes by the stairs

down to the harbor.

6


BØRNEKULTURNAT

Den 9. september er der fokus på kultur for børn og

unge i hele byen. Byens foreninger arrangerer kulturstationer

rundt i byen, hvor børnene kan deltage aktivt.

Im September können Sie aktiv an verschieden

kulturellen Veranstaltungen teilnehmen. Diese

sind nach einem neuen Konzept von den Vereinen der

Stadt erdacht worden und sollen vor allem Spass machen.

On September 9, the focus is on culture for

children and young people throughout the city,

where they are invited to actively participate in cultural

events held by various town organizations.

www.muslingebyen.dk

SPRING I FJORDEN

Limfjorden er med sin lave bølgegang meget børnevenlig.

Særligt havnetrappen er et attaktivt sted for badende

gæster, hvor der er god mulighed for udspring. Her er

der også plads til hygge, isspisning og leg.

Der Limfjord ist mit seinem ruhigen Wasser

sehr kinderfreundlich. Die Hafentreppe in Løgstør

ist insbesondere für Jugendliche reizvoll zum Baden,

da hier für die Wagemütigen auch die Möglichkeit

zu einem Kopfsprung ins kalte Nass möglich ist.

With its placid waters the Limfjord is particularly

child friendly. The stairs down to the harbor

in Løgstør is an attractive place to swim, with good opportunities

for diving.

JULESKIBET

Hvert år til december kommer julemanden sejlende til

Løgstør med sit følge af nisser. Der er en fast tradition,

hvor store og små samles for at hilse på julemanden.

Med julemand og smuk julebelysning er der virkelig julestemning

i Muslingebyen Løgstør.

Jedes Jahr kommt der Weihnachtsmann mit seinem

Schiff und hat die roten Nissen mit dabei.

Every year in December Santa comes sailing to

Løgstør with his retinue of elves.

www.muslingebyen.dk

7


5 FORSLAG

FOR VOKSNE

GREVINDE DANNER

Hele sommeren sejler turbåden GREVINDE DANNER,

hvor guider fortæller om tilblivelsen af Frederik VII’s

Kanal, og hvad kanalen blandt har betydet for den omkringliggende

natur. Se tidspunkter på hjemmesiden.

Im Sommer fährt das Boot GREVINDE DANNER

Touren auf dem Kanal. Während der Fahrt berichtet

ein Touristenführer über den Hintergrund und

Entstehung des Frederik d. VII Kanals.

The tour boat GREVINDE DANNER runs all summer

long, with a guide telling about the creation

of the Frederik VII canal.

www.limfjordsmuseet.dk

KUNST

Løgstør er fyldt med kunst, og senest har to kunstnere

åbnet galleriet ”Kunst i den Gamle Toldbod”, der skal

være et pusterum og et samlingspunkt. Foreningen

”Kunst i Løgstør og omegn” ønsker ligeledes at samle

kunstnere i og omkring Løgstør og åbnede i 2020 kulturhuset

Gasværket, hvor der både er udstillinger og

værksted.

Løgstør hat mit der Galerie ”Kunst i den Gamle

Toldbed” (”Kunst im alten Zollhaus”) ein weiteres

Kulturhighlight hinzubekommen. Wie im Kulturzentrum

”Gasværket” werden hier Künstler aus Løgstør und

dem Umland zusammengebracht. Løgstør ist voll von

Kunst im Stadtbild, und es gibt auch viele gemütliche

Galerien.

Løgstør has yet another cultural site with the

gallery ”Kunst i den Gamle Toldbod” - Art in the

Old Customs House. Like the cultural centre Gasværket,

they want to bring together artists in and around Løgstør.

Løgstør is filled with art in the townscape, and there

are also many cosy galleries.

8


SUP I DOK55

Med udsigt til fjorden kan både medlemmer og gæster

træne funktionel træning i DOK55 eller prøve kræfter

med paddleboards. Stedet skal desuden fungere som et

socialt knudepunkt.

Besuchen und probieren Sie Crossfittraining im

DOKK55 und genießen Sie gleichzeitig den Blick

auf den Limfjord oder mieten Sie ein SUP-Board und

entdecken Sie diesen populären Wassersport.

Visit DOK55 and try conventional exercises with

a view out to the fjord or rent a paddleboard

and try your luck with this popular water sport.

www.facebook.com/DokkenLogstor

SNAPSERIET

Limfjordsmuseets Snapseri laver dets egne kryddersnapse

med urter og bær, de plukker langs kanalen og Limfjorden.

De inviterer til foredrag, sanketure og sejlture

med snapsen og historien i centrum.

Diese Abteilung des Limfjordmuseums lädt zu

Vorträgen sowie Bootsfahrten, bei denen die

hergestellten Schnäpse serviert und die Hintergründe

der Produkte erklärt werden.

The LImfjord Museum´s Snapseri invites you to

talks, gathering trips for edible local plants, and

cruises focused on the museum’s very own varieties of

snaps and their history.

www.limfjordsmuseet.dk

SPIL GOLF

Løgstør Golfklub er flot placeret helt ud mod Limfjorden

og Frederik VII’s Kanal i Løgstør. Udover golfbanerne er

det også muligt at spille krolf - et miks mellem kroket

og golf.

Die 18 - Loch Anlage des Løgstør Golfklubs hat

eine herausragende Lage mit Blick über den

Limfjord sowie den Frederik VII Kanal.

The Løgstør Golf Club is magnificently located

right out by the Limfjord and Frederik VII´s

Canal in Løgstør. Here you can play both Krolf and golf.

www.logstorgolfklub.dk

9


Lokale

råvarer

Ostemanden fra Vindblæs

Limfjordsmuseets Snapseri

Glenholm Vingård

Spisesteder

KANALFOGEDENS KØKKEN

LØGSTØR BADEHOTEL - HOTEL DU NORD

KULGAARDEN

LØGSTØR PARKHOTEL

PAVILLON CHRISTIANSMINDE

Bager Groes

MUSLINGEBYENS HAVNECAFÉ

RESTAURANT LØGSTØR

TORINO

GROES CAFÉ

SPAR NORD CAFÉEN (LANTERNEN)

10

SE KORT BAGERST I MAGASINET


UDEN MAD OG DRIKKE

I Løgstør er der et rigt udbud af spisesteder, og vi kan byde på alt lige

fra den gode sandwich til det mest sublime gourmetkøkken. Det blå

limfjordsguld, muslingerne, er selvfølgelige en vigtig del af restauranternes

menukort, og fortolkningen af muslinger er forskellig fra sted til

sted. Sammen med Vilsund Blue A/S og Anora Group (tidligere Arcus)

byder Muslingebyen på spændende smagsoplevelser, hvor muslinger

og akvavit spiller sammen i skøn forening. Løgstørs nye Snapseri byder

bl.a. på oplevelser, hvor I kan lære de to ting bedre at kende. Og selv

om vi kalder os Muslingebyen, så er der meget andet at få end muslinger.

ESSEN UND TRINKEN

Løgstør bietet eine grosse Auswahl an Speisestätten. Das Angebot

reicht von der Gourmetküche bis zum einfachen Wurststand. Die

Muscheln sind ein wesentlicher Bestandteil auf den Menukarten und

kommen nach unterschiedlichsten Rezepten auf den Tisch. Eine Zusammenarbeit

der Vilsund Blue A/S (muschelverarbeitende Industrie)

und der ”De Danske Spritfabrikker”, Arcus Danmark A/S hat einzigartige

Menüs kreiert, in denen die beiden Produkte sich hervorragend

ergänzen. Die neu gegründete Schnaps-Gilde des Limfjordmuseums

bietet die Möglichkeit des Kennenlernens. Trotz der Bezeichnung

”Muschelstadt” hat Løgstør viel mehr zu bieten als nur diese Meeresfrucht.

FOOD AND DRINKS

Mesterslagteren

There are many restaurants in Løgstør that offer a large variety of

foods, from the sublime gourmet cuisine to the classic hot dog stand.

The ‘blue gold’ of the Limfjord, the mussels, are of course an important

part of the restaurants’ menus, which all have their own interpretations

on offer. Mussels and aquavit unite in the Mussel Town

with Vilsund Blue A/S and Anora Group offering exciting culinary and

taste experiences. The new “Snapseri” offers activities where you can

learn much more about snaps and the unique nature around Løgstør.

Additionally, even if we call ourselves the Mussel Town, there are

plenty of others things on the menus but Mussels.

11GASTRONOMI


Muslinger er mere end

blot en fødevare. Det

er det, vi er sammen

om i fjordhaverne.

Silla Lange, Fjordhaverne

HAVHØST

Havhøst er en sammenslutning af maritime nyttehaver,

NGO’er, skoler, virksomheder og ganske almindelige

mennesker, der deler en kærlighed til det store blå, og

som ønsker at fremme en bæredygtig udvikling ved at

bringe mennesker tættere på de 70% af jordens overflade,

der er dækket af hav.

De kultiverer, høster og spiser af havets ressourcer uden

at naturen lider overlast. Tang, blåmuslinger og østers

optager næringsstoffer fra havet, reducerer iltsvind og

åbner op til en verden af gastronomiske oplevelser, der

er ukendt for mange. Det på trods af, at Danmark har

mere end 7.000 km kystlinje og intet punkt ligger mere

end 50 km fra havet. Tag med os ud i det blå.

Kilde: www.havhøst.dk

12


Hvad er der særligt ved

MUSLINGEN?

Muslingen har nærmest fået særstatus i Løgstør - men hvorfor er den

egentlig så særlig? I Fjordhaverne mødes medlemmerne og dyrker

muslinger, østers og tang. De ønsker at flere skal se, at muslinger er for

alle, og de er lette at tilberede. Det handler især om at komme ud og få

fingrene i processen - men det handler også om det sociale og de gode

madoplevelser.

Blåmuslingen kaldes også for fjorden

frugter. I stenalderen var den

livsnødvendig. Sidenhen har den

både fungeret som gourmetspise

og som supplement til maden under

trange kår. I dag er muslingen kommet

på dagsordenen, når der bliver

diskuteret bæredygtighed.

I Fjordhaverne i Løgstør handler det

om processen og om at få fingrene

i det. De afholder arbejdsdage,

hvor de både høster og laver fællesspisninger,

hvor de tilbereder både

muslinger og tang på forskellige måder.

De inviterer også skoler og er

med til arrangementer, hvor de er

med til at udbrede budskabet om

muslingen - for det er slet ikke så

svært. Det tager omkring et år at gro

en blåsmusling, hvor en østers tager

omkring fem år.

Die Muschel wird zu den Meeresfrüchten

des Fjords gezählt. Im

Steinzeitalter war sie alltägliche Ernährungsgrundlage.

Seitdem war

sie sowohl ein Essen für Gourmets

als auch eine Ergänzung zu der Kost

in schlechten und armen Zeiten.

Heute ist die Muschel aufgrund

ihrer Säuberungskraft des Wassers

ein wesentlicher Bestandteil, wenn

es um Nachhaltigkeit ökologisches

Gleichgewicht unserer Gewässer

geht. Im ”Fjordgarten” in Løgstør

werden Muscheln an Leinen gezüchtet.

Hier stehen der Aufzuchtprozess

wie auch die Gemeinsamkeit

im Fokus. Arbeitstage der Mitglieder

werden gemeinsam organisiert.

Dann wird geerntet und zusammen

werden Gerichte mit Muscheln, u.a.

auch mit Seetang, nach verschiedenen

Rezepten gekocht.

The common mussel, blåmuslingen,

is also called the fruit of the fjord.

In the Stone Age it was necessary

for existence. Since then it has functioned

both as a gourmet delicacy

and as a supplement to people’s

diet when times were bad. Today

the mussel has become part of the

agenda when sustainability is being

discussed. In Løgstør’s fjord gardens

it´s about the process and making it

tangible. Workdays are held during

which the products are harvested

and banquets made where both

mussels and seaweed are prepared

in different ways. Schools are

invited and participate in the arrangements,

where they contribute

to spreading the word about the

mussel – and that´s not hard to do.

It takes about one year to grow a

common mussel, whereas an oyster

takes about five years.

Fjordhaverne i Løgstør blev etableret i 2015 og skal gøre det muligt for private at dyrke skaldyr og tang i Limfjorden. En

fjordhave er en slags kolonihave, bare på vandet, hvor man dyrker muslinger, tang og østers. Fjordhaven i Løgstør er en

af fire fjordhaver i Limfjorden. Konceptet er støt stigende i hele landet, hvor omkring 25 haver enten er igang eller godt

på vej.

13


ET KØKKEN MED

GASTRONOMI OG KVALITET I FOKUS

Kanalfogedens Køkken

bringer Dem nye muligheder

Udover vores a la carte restaurant og terrasse byder vi på:

• Unikke rammer for afholdelse af

selskaber i Limfjordsmuseets

maritime lokaler. For dig der vil give

dine gæster en særlig og anderledes

oplevelse tæt på vandet, med gastronomisk

mad og god service.

• Muslingekogeskole, hvor du selv kan

tilberede dine muslinger med professionel

vejledning.

• Fornyelse i menukort med nye

tilberedninger, der spænder bredt fra det

klassiske til det nye nordiske køkken.

Kanalfogedens Køkken er Muslingebyens gastronomiske

fiskerestaurant, hvor nøgleorderne er kvalitet, kreativitet,

friske og lokale råvarer.

Menukortet afspejler det maritime miljø, som findes i

Muslingebyen. Frisk fisk, skaldyr og ikke mindste Limfjordsmuslinger,

kan nydes samtidig med udsigten til en

fjord i særklasse.

Køkkenet byder også på lokale råvarer såsom kød fra

Himmerland, der tilberedes ud fra de nyeste teknikker.

Et bredt køkken med mange gastronomiske elementer.

På de lune forårs og sommerdage er der mulighed for

at nyde maden på vores lækre højtliggende terrasse

tæt på havnen og fjorden.

A la carte restaurant

Kanalfogedens Køkken har en helt unik beliggenhed i historiske

omgivelser tæt på Fr. VII kanal og ikke mindst Limfjordsmuseet,

som samtidig er et besøg værd.

En helt fantastisk atmosfære, som er med til at give dig en

oplevelse i særklasse.

98 67 11 39 - 29 44 69 49

www.kanalfogeden.dk

karen@kanalfogeden.dk

Kanalfogedens Køkken,

Fischersgade 89, 9670 Løgstør

Velkommen til!

Stort

udvalg i

hvid- og rødvin.

Gode

kassetilbud!

Stort

udvalg i likør,

portvin og gin

- smags aftener

kan bookes

mesterslagteren

- lev sundt med kød

ALT I MAD UD AF HUSET

Stort

udvalg i

SPECIALØL

Masser

af brugskunst

56

forskellige

slags te samt

forskellige

slags kaffe

Vi byder

på mange

spændende

specialiteter

fra Spice

by Spice

MERAKI - ALT TIL PERSONLIG

PLEJE OG WELLNESS

Gavekurve laves efter ønske

LÆSØ

SALT

NYHED

Fru Kronborg

Bottle

Of Rum

Stort udvalg

i Summerbird

Organic, Frellsen

chokolade og

Johan Bülow

lakrids

14

ØSTERBROGADE 17, LØGSTØR

TELEFON 98 67 14 07

Bevar det gode handelsliv

– tak fordi du handler lokalt!

www.muslingebyen.dk

Åbningstider: Man.-fred. 10-17.30 • Lør. 9.30-14


4 personer

1 kg rensede muslinger

2 dl. fløde

4. dl tør hvidvin

1 bundt finsnittet foråsløg

1 fed finthakket hvidløg

1 finsnittet fennikel

1 finsnittet spidskål

1 løg i fine tern

Olivenolie

1 bundt timian

1 bundt persille

Forårsrulledej (færdiglavet)

Mel

Salt og peber

MUSLINGESUPPE M.

MUSLINGEFYLDTE

FORÅRSRULLER

Der skal to gryder i gang. Fyld en gryde

med olie som opvarmes. Det skal bruges

til forårsrullerne. Svits løget i den anden

gryde med lidt olie, tilsæt vin, salt og peber

og lad det koge ind. Tilsæt muslingerne

og kog under låg til muslingerne har

åbnet sig. Tag dem op. Afskal 2/3 af dem

og hak dem fint.

Grøntsagerne sauteres med urter, krydderier og hvidløg. Dryppes tør og tilsættes

de tørrede muslinger.

Rul dejen ud og skær den i ønskede størrelser. Læg fyldet på og rul som små

forårsruller. Luk dem med en mel- og vandblanding. Suppen tilsættes fløde, krydderier,

urter og blendes. Rullerne koges i olien. De lune muslinger skal lægges i

varme, dybe tallerkener. Supper hældes over. Skær forårsrullerne i halve, placér

2-3 på kanten af hver tallerken, som drysses med finthakkede krydderurter.

Für 4 Personen

1 kg gereignigte Miesmuscheln

0,2 l Sahne

0,4 l Weisswein, trocken

1 Bund Frühlingszwiebel, geschnitten

1 Knoblauchzehe, kleingehackt

1 Fenchel, feingeschnitten

1 Spizkohl, feingeschnitten

1 Zwiebel, in kleinen Würfeln

Olivenöl

1 Bund Thymian

1 Bund Petersilie

Frühlingsrollenteign

Mehl

Salz und Pfeffer

4 persons

1 kg. cleaned mussels

2 dl. cream

4 dl of dry white wine

A bundle of chopped spring onions

1 clove of finely chopped garlic

1 finely chopped fennel

1 finely chopped cabbage

1 onion, chopped in cubes

Olive oil

A bundle of thyme

A bundle of parsley

Springroll dough (ready-made)

Flour

Salt and pepper

MUSCHELSUPPE MIT MUSCHELGEFÜLLTEN

FRÜHLINGSROLLEN

Zwei Kochtöpfe benutzen. Einen Kochtopf mit Öl auffüllen und aufwärmen. Wird

später für die Frühlingsrollen benutzt. Die Zwiebel im anderen Topf mit ein wenig

Öl anschwitzen. Wein, Salz und Pfeffer zugeben, alles einkochen. Die Muscheln

zugeben, bei geschlossenem Deckel köcheln, bis sich die Muscheln geöffnet haben.

2/3 der Muscheln abschälen und kleinhacken. Das Gemüse mit Kräutern,

Gewürzen und Knoblauch anschwitzen. Trockentupfen und dir gehackten Muscheln

zugeben. Den Teig ausrollen und die gewünschten Grössen schneiden. Die

Füllung daraufstreichen und wie kleine Frühlingsrollen rollen. Mit Mehl - und

Wassermischung zumachen. Sahne, Gewürze, Kräuter und Knoblauch in die Suppe

geben und alles pürieren. Die Rollen darin kochen. Die lauwarmen Muscheln

in aufgewärmte tiefe Teller legen. Die Suppe übergiessen. Die Frühlingsrollen in

Hälften schneiden und 2-3 an den Rand des Tellers legen, mit kleinegehackten

Gewürzkräutern garnieren.

MUSSEL SOUP WITH SPRING

ROLLS FILLEDS WITH MUSSELS

It takes two pots in progress. Fill a saucepan with oil and preheat it for the spring

rolls. Fry the rolls in the other pan with a little oil, add wine, salt, pepper and let

it boil down. Add the mussels and boil under a lid until the mussels have opened.

Take them up. Shell 2/3 of them, and chop them finely. Sauté the vegetables with

herbs, spices and garlic. Strain and add the chopped mussels. Roll out the dough

and cut into desired sizes. Add the filling and roll like little spring rolls. Seal the

rolls with a flour and water mixture. Add cream, spices and herbs to the soup

and whip / blend. The rolls are cooked in the oil. The warm mussels in shell are

placed in warm soup plates. The soup is poured above. Cut the spring rolls in half

and 2-3 pieces on the edge of each plate and sprinkle with finely chopped herbs.

15


LØGSTØR

MUSLINGEBYEN

handel - gastronomi - fjord - historie - liv - ro

www.muslingebyen.dk

16


Vi nyder, når der kommer

GLADE TURISTER

”Vi er glade for at ligge ved fjorden, og nyder når der

kommer turister. Både de sejlende, sommerhusgæsterne

og endags-turisterne.”

Mille Drejer, Zjoos

”De senere år har særligt gjort, at vi

har fået flere danske gæster i byen.

Flere af dem har købt sommerhus i

Ertebølle, Trend og Lendrup, og vi

nyder at hilse på både nye og gamle

gæster,” fortæller Mille Drejer, der

er indehaver af Zjoos.

De mærker også, at den nye passage

i byen skaber mere liv mellem

havn og by og ser frem til, at byen

får en ny havn med plads til endnu

flere sejlende gæster. Det er ikke

kun om sommeren, at Mille Drejer

nyder byens turistliv: ”Det har stor

betydning for os, at der er gang i

hotellerne og restauranterne hele

året. Og så er folk bare glade, når de

kommer her. Det er dejligt!”

Die Besitzerin des Zjoos, Mille Drejer,

freut sich, wenn Touristen in die

Stadt kommen. Zum Glück ist das

das ganze Jahr über der Fall.

”Wir sind froh, am Fjord zu sein

und freuen uns, wenn Touristen

kommen. Segler, Urlauber und Tagesausflügler”,

sagt Mille Drejer. Sie

bemerkt auch, dass die neue Passage

in der Stadt mehr Leben zwischen

dem Hafen und der Stadt mit

sich bringt und freuen sich darauf,

dass die Stadt einen neuen Hafen

mit Platz für noch mehr Segelgäste

bekommt.

Løgstør hat eine schöne Einkaufsstraße,

in der das ganze Jahr

über reges Einkaufsleben herrscht.

The owner of Zjoos, Mille Drejer, enjoys

it when tourists come to town.

Fortunately, they do so throughout

the year.

”We are happy that the shop is located

by the fjord, and enjoy when

tourists come. Both yachtsmen,

cottagers and day-trippers,” says

Mille Drejer. They also notice that

the new passage in the town creates

more life between the harbour

and the town and look forward to

Løgstør getting a new harbour with

room for even more sailing guests.

Løgstør has a quaint shopping street

that is full of life all year round.

LØGSTØR HANDEL

Løgstør Handel er en sammenslutning af virksomheder i Løgstør, der står sammen om at skabe udvikling og

vækst for byens erhvervsdrivende. Medlemmerne gør det muligt at skabe events og arrangementer, som

gæster og løgstørianere gratis kan deltage i. Løgstør Handel sørger desuden for den smukke julebelysning,

flagning i byen og muslingetoget, som kører – ganske gratis – ved mange forskellige lejligheder. Udover Løgstør

Handels egne begivenheder bidrager foreningen også til byens større events og markedsføring af byen.

17


Vi lever og ånder for druer – både med dyrkning i dagligdagen,

og når vi udvikler vine og andre lækkerier af de skønne frugter

Café og Bar | Butik med alle gårdens vine og specialiteter | Rundvisninger og Vinsmagninger | Gæstehus

VELKOMMEN I DRUERNES UNIVERS

Selv med et kortvarigt besøg på Glenholm, kan du opleve en autentisk vingårds atmosfære. Og

har du tid til at fordybe dig lidt, kan du få masser af indsigt i det vi går og laver. Der er mange idylliske

steder i haven og drivhuset, hvor du kan hænge ud og nyde tilværelsen uden storbyens larm.

GLENHOLM VINGÅRD | FJORDLYSTVEJ 21 | NÆSBY | 9681 RANUM | TLF. 98 67 69 66 | MAIL@GLENHOLM.DK | GLENHOLM.DK

18


HVOR SKAL VI SOVE I NAT?

Uanset om I er til hotel, natur, feriecenter eller

historiens vingesus, så kan I finde det i Løgstør

og omegn. I kan bo hos private B&B, i shelters i

skoven, i båd i lystbådehavnen, på hotel eller badehotel,

på campingplads, på autocamperplads,

eller I kan prøve det nye vandrerhjem på Vitskøl

Kloster.

SCHLAF IN LØGSTØR

Ob Sie sich für das Hotel, die Natur, oder ein

Ferienzentrum entscheiden, Übernachtungsmöglichkeiten

gibt es viele in Løgstør und in der

Umgebung. Sie können in privaten B&Bs, in Schutzhütten

im Wald, mit dem Boot im Jachthafen,

im Hotel oder Badehotel, auf dem Campingplatz,

auf dem Wohnmobilstellplatz übernachten oder

das neue Hostel im Kloster Vitskøl ausprobieren.

SLEEPING IN LOGSTOR

Whether you prefer hotels, nature, holiday complexes

or a blast of history, you will find a place

to stay in Løgstør. There are B&Bs, shelters in the

woods, boats in the marina, hotels, a camp site,

spaces for auto campers or you can try the new

hostel at Vitskøl Convent.

Overnatning

LØGSTØR PARKHOTEL

LØGSTØR BADEHOTEL -

HOTEL DU NORD

LØGSTØR CAMPING

NÆSBYDALE BADEHOTEL

VITSKØL KLOSTER

GLENHOLM VINGÅRD

BED & BREAKFAST

SE MERE PÅ

WWW.MUSLINGEBYEN.DK

19


Visionen er at kreere en række nedslag

langs havneforløbet, som i forskellig

skala danner identitetsskabende byrum,

der understreger borgernes høje

engagement i byens udvikling samt

refererer til byens stolte kulturarv.

Fra ”Løgstør Havnefornyelse”, Visionen

Vesthimmerlands Kommune / Møller og Grønborg

LYSTBÅDEHAVNEN I DAG

Løgstør Havn er et skattet udflugtsmål, uanset om du

besøger Muslingebyen fra landsiden eller fra søsiden.

Den historiske Kanalhavn oser af hygge og autencitet og

besøges hvert år af flere tusinde gæstesejlere fra ind- og

udland. For sejlere på Limfjordstogt er Løgstør ofte et

naturligt stop i forbindelse med passage af Aggersundbroen,

og flere ender som flerdagsturister. Her er oplevelser

for store og små. Yderst på molen er der etableret

en fjordhave, hvor lokale medlemmer dyrker skaldyr og

tang til eget forbrug. Også havnens to legepladser benyttes

flittigt af sejlerbørn, som ønsker et break med

fast grund under fødderne. På hovmesterens fridag er

der kun få meter til havnens restaurenter, hvor der kan

spises efter enhver smag og pengepung. I 2019 er der

også kommet søredning til Løgstør, der hjælper nødstedte

sejlere.

20


Sikrere, bedre, større

EN NY HAVN

Der er blevet bevilliget 65 millioner kroner til havnefornyelse i Løgstør.

Havnefornyelsen skal sikre Løgstør mod fremtidig højvande, samtidig

med at det skal skabe flere bådpladser og attraktive mødesteder og

byrum. Det skal styrke både turisme og bosætning i byen, og det skal

understøtte det engagement, byens borgere allerede har i byen.

Den nuværende lystbådehavn rummer

både en flot kystlinje, historiske

bygninger, byrum med plads til at

bade og spise is og havnens sande

funktioner som bedding og lystbådehavn.

Sidstnævne har været overfyldt

de seneste år, så der er behov

for flere bådpladser. Havnefornyelsen

skal sikre flere bådpladser, og

samtidig skal der skabes store og

små byrum, der skal understøtte

livet på havnen og samtidig skabe

bedre forbindelse til byen.

Havnen skal ikke genopfindes som

et nyt forløb, derimod skal de eksisterende

kvaliteter og byrum understreges

og forstærkes. Det skal på

den ene side skabe plads til mange,

og samtidig skabe intimitet for den,

der skal nyde solnedgangen.

Kirken

Skansen

Für eine Erweiterung der Marina

in Løgstør hat der Kommunalrat 65

Millionen DKK im Haushaltsplan

aufgenommen. Die Erweiterung

soll die Stadt vor zukünftigen Überschwemmungen

durch Hochwasser

schützen. Gleichzeitig werden mehrere

Liegeplätze für die Freizeitboote

geschaffen.

Durch die Planung und Errichtung attraktiver

Begegnungsstätten sollen

der Tourismus und die Ansiedlung

neuer Bürger vorangetrieben werden.

Somit sollen die zahlreichen

Initiativen, die von den Einwohnern

der Stadt ausgehen, weiter unterstützt

und ausgebaut werden.

Badehotellet

Vinkeplads

Sixty-five million kronor have been

granted for the renovation of Løgstør

harbor. The renovated harbor

will safeguard Løgstør against future

high tides, as well as create more

moorings for boats and attractive

gathering places and urban space.

This should boost both tourism and

new residences in the town and will

support the involvement that town

residents already have in their town.

The harbor is not going to be reinvented

as a new direction; on the

contrary, its existing characteristics

and urban space will be emphasized

and reinforced.

Forfyrspladsen

Ny mole

Beddingpladsen

Frederik VII’s

Kanal

21


FAKTA

• Personlig betjening af

havnefoged – se opslag på

Havnekontoret i Lodshuset

• Gæstepladser, langskibs eller ved

pælepladser med grønt skilt

• Gode toiletforhold og bad

• Adgang til gratis internet

• Marinediesel på kajen –

alm. betalingskort kan anvendes

• Sejlklubbens lokaler oven på

Kulgården er åbne for

gæstesejlere i dagtimerne

• Sejlerkøkken i Kulturladen

• Badestrand og legepladser

• I højsæsonen åbner Aggersundbroen

normalt hver hele og halve

time fra solopgang til halv time

efter solnedgang

• Aggersundbroen kan kaldes på

VHF-kanal 16 og 12 eller telefon

98 22 10 52. Før broflag.

• Søredning +45 27601107

• Persönlicher Service des Hafenverwalters

– beachten Sie die

Informationen am Hafenbüro im

Lotsenhaus

• Freie Liegeplätze haben grüne

Schilder

• Gute Sanitäranlagen und Bäder

• Zugang zum kostenlosem Internet

• Marine Diesel auf dem Kai – Kartenzahlung

möglich

• Die Räumlichkeiten des Segelclubs

in Kulgården sind tagsüber für

Segeltouristen geöffnet.

• Segelküche im Kulturladen (Kulturscheune)

• Strand und Spielplätze

• In der Hochsaison öffnet die Aggersund

Brücke normalerweise jede

halbe und jede volle Stunde vom

Sonnenaufgang bis eine halbe Stunde

nach Sonnenuntergang.

• Die Aggersund Brücke kann auf

UKW-Kanal 16 und 12 oder unter

der Telefonnummer 98 22 10 52

kontaktiert werden. Segler bitte die

Brücken Flagge benutzen.

• Seenotrettung +45 27601107

• Personal service by the harbour

guard – find information on the

note board at the HarbourOffice

in the ‘Lodshuset’

• Places at the harbour for guest,

for guests with longboats, or at

pole posts marked with a green

sign

• Good toilet and bath facilities

• Access to free internet

• Marine fuel available at the harbour

- regular credit cards used

for payment.

• Sailing club has their own premises,

above Kulgården, and is open for

marina guest during daytime.

• Sailors’ kitchen facilities in the

«Kulturladen»

• Beach and playgrounds

• Normally, during high season,

from sunrise to sunset, the

Aggerund bridge opens every

30 minutes.

• The Aggerund Bridge may be

reached on VHF-channel 16 or 12,

or by phone +45 98 22 10 52.

Use a bridge flag.

• Sea rescue +45 27601107

DANSK SØREDNINGSSELSKAB

Dansk Søredningsselskab er grundlagt

i 2004 og er en almennyttig forening

med en række lokalafdelinger.

Målet er at assistere fritidssejlere

og andre bådejere ved ikke livstruende

situationer til søs, samt stå til

rådighed for det officielle redningsberedskab

til søs.

Diese Gesellschaft wurde 2004 als

allgemeinnützige Stiftung gegründet

und hat seit einigen Jahren

auch einen Stützpunkt in Løgstør.

Die Aufgaben sind allen auf dem

Limfjord fahrende Fahrzeuge bei

bedrohlichen Situationen behilflich

zu sein, oder auch an offiziellen Rettungsaktionen

teilzunehmen.

The Danish Maritime Rescue Service

was founded in 2004 and is a

not-for-profit organization with a

number of local branches. Its goal

is to aid pleasure boaters and other

boat owners with non-life-threatening

situations at sea, as well as

being at the disposal of the official

maritime rescue forces.

22


Det handler om

SIKKERHED

Dansk Søredningsselskab (DSRS) åbnede

i 2019 Limfjordens første Søredningsstation

i Løgstør.

Det har vist sig at være en god ide,

for behovet har været stort. Der

har været flere aktioner af alvorlig

karakter, men hovedparten har primært

handlet om grundstødninger,

knækkede master og motorstop.

Ligesom mange har købt sommerhus

under corona, har mange også

kastet sig over drømmen om at eje

en båd. Det betyder imidlertid også,

at en masse uerfarne sejlere kaster

sig ud på bølgerne - og det mærker

redningsstationerne også. Der er

blandt andet mange grønne sejlere,

der støder på grund.

Der er ca. 25 frivillige bådførere og

reddere til at drive stationen og yde

Bare fordi man må,

så er det jo ikke sikkert,

man kan finde ud

af det

Holger Pedersen, Stationsleder

assistance med stationens hurtiggående

redningsbåd til fritidssejlere i

farvandet mellem Aalborg, Hvalpsund,

Thisted og Nykøbing Mors.

Alarmopkaldene kommer typisk,

direkte fra nødstedte sejlere eller

ængstelige pårørende og meget ofte

fra JRCC i Karup, der koordinerer søredningsaktionerne

i danske farvande.

Der er ingen tvivl om, at Søredningsstationen

i Løgstør har skabt større

tryghed for sejlerne på Limfjorden,

og har man behov for hjælp, kan man

komme i kontakt med DSRS-Løgstør

på vagttelefonen: 2760 1107, der

holder døgnåbent.

Vi anbefaler naturligvis alle sejlere til

at støtte det gode formål ved at tegne

et medlemskab på www.dsrs.dk.

2019 eröffnete der Dänische Seenotrettungsdienst

(DSRS) die erste

Seenotrettungsstation des Limfjords

in Løgstør. Der Bedarf war groß und

es wurden bereits über 100 Hilfsaktionen

geleistet. Es geht um 25

freiwillige Bootsfahrer und Retter,

die die Station betreiben und Freizeitseglern

in der Region mit dem

Hochgeschwindigkeitsrettungsboot

der Station helfen.

In 2019, the Danish Sea Rescue Society

(DSRS) opened the Limfjord’s

first Sea Rescue Station in Løgstør.

The need has been great and over

100 assists have already been

made. There are approximately 25

volunteer boaters and rescuers to

operate the station and provide

assistance with the station’s highspeed

lifeboat to recreational sailors

in the area.

23


Butikken med det store udvalg

- hvor god service er en selvfølge!

MODETØJ TIL KVINDER

I STR. 36-54

LINGERI

NATTØJ OG GARN

Østerbrogade 4 - Løgstør

Telefon 98 67 12 98

Tandlægerne

Løgstør

Bredgade 1 • 9670 Løgstør • Tlf 98 67 18 55

wwwtandlaegernelogstordk

Vi glæder os

til at se dig!

Åbningstider:

Mandag Mandag ......................... kl 700-1700 kl. 8.00-16.00

Tirsdag Tirsdag .......................... kl 700-1600 kl. 8.00-16.00

Onsdag Onsdag .......................... kl 700-1600 kl. 8.00-16.00

Torsdag kl 800-1700

Torsdag .......................... kl. 8.00-16.00

Fredag kl 800-1500

Fredag ............................ kl. 8.00-12.00

For akut tid ring mellem kl. 8.00-10.00

24


Løgstør er

MENNESKER

MONA GREGERSEN

Frivillig i Snapseriet

”Her møder I nogle mennesker,

som brænder for Løgstør og for at

give gæsterne en god oplevelse.”

CLAUS AXELSEN

Mesterslagteren

”Der må gerne være lidt humor,

når vi ekspederer, og så skal vi selvfølgelig

levere en ordentlig vare.”

HERBERT FISCHER

Turguide på Grevinde Danner

”Jeg har rejst mange steder. Det

her er unikt. Især lyset, der altid er

forskelligt, når vi sejler.”

JØRGEN HØJSLET

Tøjeksperten Buksesmeden

”Alle vores butiksansatte er skolet

til at guide turisten på vej - vi er i

hvert fald klar til at tage imod!”

KAREN S. JENSEN

Kanalfogedens Køkken

”Efter en lang dag, så er det bedste

følelsen af at have haft glade gæster

- det er bare livet!”

NOEMI FELEGYHAZI

Løgstør Camping

”Kendetegnet for vores branche er

selvfølgelig fuld fokus på mennesker

og at lære dem at kende.”

CHRIS SEVERINSEN

Dokk55

”Alle der kommer herned vil opleve

den her fællesskabsfølelse, som

også kendetegner resten af byen.”

BIRTHE KJÆRSGAARD

Kulturhuset Gasværket

”Det handler om at få noget til at

gro og skabe fællesskaber. Det er

det vigtigste.”

JEANETTE BEHNKE

Blomsteriet

”Man får altid en god snak med turisterne,

og mange kommer også

igen. Det er super dejligt.”

#løgstørermennesker

25


Besøg TØMMERGAARDEN

og få råd og inspiration

af vort veluddannede

personale til dit næste

projekt:

- nybygning

- renovering eller

- indretning af din bolig.

TØMMERGAARDEN LØGSTØR

LIMFJORDSVEJ 6

TLF.: +45 9867 1800

MAIL: LOEGSTOER@TMG.DK

WEB: WWW.TMG.DK

XL-BYG TØMMERGAARDEN - 17 TRÆLAST- OG BYGGECENTRE I DET NORD- OG MIDTJYSKE

26

600 M 2

STOR BUTIK

SE VORES WEBSHOP

WWW.KRAGHS-JF.DK

KRAGH’S JAGT & FISKERI

Alt i fiskeudstyr, tilbehør og beklædning

JAGTUDSTYR OG BEKLÆDNING

Stænger Jagtudstyr og hjul - Beklædning og beklædning

- Tilbehør og agn

ALTID

MASSER AF

GODE TILBUD

Åbningstider:

Mand.-fred.... 9.00 - 17.30

Lørdag ......... 9.00 - 14.00

Søndag.......... Lukket

Helligdage lukket

Eller efter aftale på

tlf. 98 21 31 21

Jagtudstyr og beklædn

Åbningstider:

Mand.-fred.... 9.00 - 17.30

Lørdag ......... 9.00 - 14.00

Aggersundvej 322 · 9690 Fjerritslev

Tlf. 98 21 31 21

Se vores Webshop www.kraghs-jf.dk

Åbningstider: Man.-fre. 9.00-17.30 · Lørdag 9.00-14.00 · Søndag LUKKET · Helligdage LUKKET


Alle gæster er forskellige

DET SKAL DU SE

Hvis der er nogen, der er vant til at tage imod gæster i Løgstør, er det

havnefoged Ib Johansen: ”Jeg henviser altid til Frederik VII’s Kanal. Det

er en utrolig flot tur og virkelig et kendetegn for Løgstør – og folk kan

jo vende om halvvejs og krydse broen, hvis de ikke vil helt til Lendrup”.

Ib Johansen tager imod byens sejlende

gæster og besøgende i autocampere.

Det er ikke det samme,

han vil vise alle gæster, for gæsterne

er forskellige. ”Nogle har måske læst

om byen hjemmefra og er interesseret

i byens historie. Så udpeger jeg

naturligvis alle havnens historiske

perler som Beddingen, Dobbeltfyret

og Toldboden. For andre er det fuldstændig

ligegyldigt, og de vil måske

hellere have børnene med hen til

Limfjordsmuseet eller op i den nye

superbiograf”. Ib Johansen nævner

Det er vigtigt, at

gæsterne får den

oplevelse, de

leder efter

Ib Johansen, Havnefoged

desuden den gamle bydel og kunstnermiljøet

ved havnen som steder,

han gerne hiver frem.

De fleste gæster er interesserede i

havnen, og der er særlig stor interesse

for, hvad Løgstør har gjort for

at sikre sig mod oversvømmelser.

Mange gæster er både interesserede

i at høre hvilke tiltag, der er gjort

nu, og hvilke ønsker der er for havnen

på sigt.

Mange af de gæster, Ib Johansen

tager imod, har også cykler med.

Så leder han dem op til Aggersborg

eller ned til Glenholm Vingård eller

Næsbydale Badehotel. Det ser han

frem til at gøre endnu mere, nu

hvor der er kommet cykeludlejning

på Limfjordsmuseet, og flere gæster

får muligheden.

Wenn jemand daran gewöhnt ist,

Besucher in Løgstør willkommen zu

heißen, dann ist es Hafenmeister

Ib Johansen: ”Ich empfehle immer

den Kanal von Frederik VII. Auf ihm

kann man eine unglaublich schöne

Tour machen, und außerdem ist er

ja sozusagen das Wahrzeichen der

Stadt”. Ansonsten zeigt er Gästen

nicht immer dasselbe, denn die Gäste

sind ja unterschiedlich. Einige

haben zu Hause über die Stadt gelesen

und interessieren sich für die

Geschichte, während andere Unterhaltung

für ihre Kinder suchen.

If anyone is used to welcoming

guests in Løgstør, it’s harbourmaster

Ib Johansen: ”I always recommend

Frederik VII’s Canal. It’s an

incredibly beautiful walk or sailing

trip, and it’s also a landmark.” But,

it is not always the same things he

shows every guest, because each

guest is unique. Some have already

read about the town and may be interested

in its history, while others

want to find fun activities for the

children.

27


Et af Nordjyllands vidundere

FREDERIK VII’S KANAL

Som et af Nordjyllands syv vidundere

skærer Frederik VII’s Kanal sig

igennem landskabet ved Løgstør

og udgør Løgstørs nok mest spektakulære

attraktion. Kanalen er 4,4

km lang, 28 m bred og 3 m dyb og

gravet med håndkraft af 400 tyske

arbejdere i 1856-61.

Baggrunden for kanalens tilblivelse

var de store sandbanker ud for Løgstør,

kaldet Løgstør Grunde, der besværliggjorde

livet for skibsfarten.

Den fredede kanal ligger i dag som

et mægtigt kulturminde, men rummer

også helt særlige naturværdier,

da den består af kalkoverdrev og

strandenge.

Als eines der sieben Wunder

Nordjütlands gilt dieser Kanal, der

die Landschaft bei Løgstør durchschneidet.

Der Kanal hat eine

Länge von 4,4 km bei einer Breite

von 28m und einer Tiefe von 3m.

Die Bauarbeiten erfolgten in den

Jahren von 1856 bis 61 und wurden

von 400 Arbeitnehmern aus Hessen

ausgeführt. Der Anlass zum Bau des

Kanales waren die Sandbänke vor

Løgstør, dem sog. ”Løgstør Grund”,

die nur schwierig von der Schifffahrt

passiert werden konnten. Heute

steht der Frederik VII mit seinen

dazugehörigen Gebäuden sowie der

von Hand betriebenen Drehbrücke

unter Denkmalschutz. Zusammen

mit den beidseitig des Kanals angelegten

Pfade inmitten des Landschaftsschutzgebietes

ist alles als ein

kulturelles Erbe von hohem Wert

und Bedeutung.

As one of North Jutland’s seven

wonders Frederik VII’s Canal cuts

through the landscape at Løgstør

and constitutes what is probably

its most spectacular attraction. The

canal, 4.4 kilometers long, 28 meters

wide and 3 meters deep, was

excavated by the labor of 400 German

workers from 1856-61.

The reason for the existence of the

canal were the large sandbanks off

Løgstør called the Løgstør Shoals

that made navigation difficult.

Today the preserved canal is a marvelous

cultural relic, one that also

contains quite special natural features

consisting of lime banks and salt

marshes.

28


GENÅBNINGEN

Frederik VII’s Kanal var i brug frem til 1913.

Efter lukningen opdæmmedes kanalen ved

Lendrup for at forhindre tilsanding, og kanalen

blev erklæret for et fredet kulturminde i 1958.

I dag ligger den som et minde om fortidens

ingeniørkunst og limfjordsfolkenes kamp med

fjordens umådelige kræfter. Limfjordsmuseet

har sammen med byen kæmpet for at vække

kanalen op af tornerosesøvnen. Ambitionen

er at skabe et mere oplevelsesrigt besøg på

museet og styrke områdets stedbundne og

autentiske potentialer. Limfjordsmuseet arbejder

derfor nu på at få genåbnet Frederik VII’s

Kanal for masteførende skibe, så man kan sejle

igennem Limfjorden, som man gjorde i 1861.

Von verschiedenen Seiten wird geplant den

Frederik Kanal in seine ursprüngliche Form

in Anlehnung der 1970-ziger Jahre wieder

zurückzuführen. Da Teile der Anlage unter

Denkmalschutz stehen bzw. auch im Landschaftschutzgebiet

liegen, ist viel Aufwand erforderlich

zur Realisierung dieser Pläne.

UDPLUK AF PROJEKTET

1. Tre broer udskiftes

2. Drejebroen gøres automatisk

3. Løgstørs gamle bagfyr restaureres

4. Oprindelige dybde genskabes

5. Færgelejet restaureres

6. Bådebroer / flydende shelters

7. Gennembrud: Kanalen åbnes

5

1

4

1

2

3

Work is underway to reopen the canal as it

was, when it sanded up. This is a difficult political

process as the canal is a protected area in

several areas.

7 6

1

HISTORIE

29


SOMMER PÅ

LIMFJORDSMUSEET

• Snorkelsafari

• Dissektion

• Klap en krabbe

• Fossiljagt

• Ud med waders

• Sejlture

• Fra fjord til bord

• Gamle håndværk

...og meget mere

Mere end bare et

MUSEUM

ERLEBNISSE IM SOMMER

• Die Unterwasserwelt mit

Schnorchel erforschen

• Dissektion von Fischen

• Streichel eine Krabbe

• Gehe auf die Jagd nach

Fossilien

• Erlebe den kulinarichen

Genuss: vom Fjord auf den

Tisch

• Das alte Handwerk des Bootsbauers

erleben

• Segeltörns

• Mache eine Stadtrunde mit

den Nachtwächtern

• Miete ein Fahrrad

und vieles,vieles mehr

SUMMER AT THE MUSEUM

• Snorkle safaris

• Dissections

• Pat a crab

• Fossil hunts

• Exploring in waders

• Cruises

• From fjord to table

• Old-time crafts

• Watchmen’s tours

• Rent a bike

...and much more

LIMFJORDSMUSEET

Kanalvejen 40, 9670 Løgstør

www.limfjordsmuseet.dk

98 67 18 05

På Limfjordsmuseet er det personlige møde i

højsædet. Det gælder både i sommeraktiviteterne,

sejlturene med frivillige guider, i mødet

med de arbejdende på det historiske bådebyggeri

og med kustoderne, der tager imod

gæster.

Limfjordsmuseet spænder bredt.

Der er to vedkommende og spændende

udstillinger, der formidler om

livet ved, under og på Limfjorden.

Men det er særligt vigtigt for museet

at møde gæsterne i øjenhøjde

og lave nærværende formidling.

Det kommer eksempelvis til udtryk

på de guidede sejlture med GREV-

INDE DANNER, hvor historien om

Frederik VII’s Kanals tilblivelse bliver

fortalt. Udgravningen har blandt andet

ført til en unik omkringliggende

natur med kalkoverdrev og strandenge.

Snapseriet inviterer til foredrag,

sanketure og sejlture, hvor de

gennem fortællinger og deres egne

snapse gør jer klogere på den særprægede

natur omkring kanalen.

Det kommer også til udtryk, når museets

faste formidler sammen med

sommerformidlere arrangerer snorkelsafarier,

fossiljagt, madlavning,

dissektion af fisk, ture med waders

og net i Limfjorden, der alt sammen

handler om at formidle Limfjorden

så nærværende og levende som

muligt.

Limfjordsmuseet er et lille museum

med en stor personlighed. Det

spænder geografisk fra Hals til Thyborøn

og historisk fra vikingetiden

til i dag. Udover museets bygninger

og flotte skibe hører Danmarks ældste

fungerende Drejebro og Frederik

VII’s Kanal også til samlingen. Museets

vigtigste aktiv er dog museets

mange frivillige kræfter, der lægger

deres fritid og hjerteblod i at bevare

Limfjordens Kulturarv. De er både

de usynlige kræfter bag museets udstillinger

og skibe, og et synligt virke

i byen, når der skal laves mad på de

historiske gullashkanoner, afholdes

muslingehøstfest eller maritim festival,

guides om museet og kanalen

eller holdes liv i den maritime kulturarv

ved at sejle museets skibe.

De frivillige er museets vigtigste formidlere

og ambassadører.

30


LIMFJORDSFORTÆLLINGER

I juli og august byder Limfjordsmuseet

på guidede sejlture på Frederik

VII’s Kanal. Gå om bord i turbåden

GREVINDE DANNER og sejl ud i

historien, mens museets kyndige

guider beretter om den spændende

kanal og dens tilblivelse. Der er afgang

fra Kanalfogedboligen mandag

til fredag klokken 11.00 og 14.00.

Det anbefales at reservere plads på

Limfjordsmuseets hjemmeside. Billetprisen

er inkl. entre til museet.

ÅBENT SNAPSERI

Mandag til fredag er der åbent i

museets eget snapseri, hvor der

serveres haps og snaps. Det er ikke

en bar, men en smagsoplevelse, der

krydres med fortællinger om kanalen

og tilblivelsen af snapsen. Der er

også havtornejuice til børnene, så

alle kan tage del i oplevelsen.

Historien formidles også i Limfjordsmuseets

Snapseri, der laver kryddersnaps

af bær og urter, de finder

langs fjorden og kanalen. Snapsene

er et unikt produkt af den menneskeskabte

natur langs kanalen.

VÆGTERTURE

I tiden før gadelygter kunne byens

natmørke gader være farlige. For at

beskytte byens borgere mod vold

og brand gik vægterne deres runde,

mens de udråbte klokkeslettet og

sang vægtervers.

I forbindelse med Løgstørs 500 års

fødselsdag i 2016 fik byen igen sit

eget vægterkorps bestående af fire

uniformerede vægtere med morgenstjerne

i hånden og fortællinger

i massevis. Nutidens vægtere holder

nemlig ikke øje med røverier og ildebrande,

men er i stedet guider

på byvandringer med fortællinger

om Løgstør i gamle dage. I sommer

kan I komme med Løgstør Købstads

Vægterlaug på vægterture i Løgstørs

gamle bydel.

LEJ CYKLER

I 2020 investerede Limfjordsmuseet

i 15 el-cykler og 10 almindelige cykler

til udlejning. Alle cyklerne er i høj

kvalitet og kan både lejes på timebasis

og i flere dage. Fra Limfjordmuseet

er der rig mulighed for at

tage på opdagelse f.eks. langs Frederik

VII’s Kanal, eller I kan komme

sikkert hjem efter vinsmagning på

Glenholm Vingård.

Direkt am Kanal und somit auch am Limfjord findet man

das Limfjord Museum. Hier gibt es die Gegenstände

der Vergangenheit, die der Fischerei und dem Leben

am Fjord gewidmet sind, zu betrachten. So findet man

die Ausstellung ”Der fantastische Limfjord” und eine

Bootswerft. Die Bootsbauer empfangen gerne Gäste,

zeigen ihr Handwerk und freuen sich auf jeden Besuch.

Während des Sommers ist eine wöchentlich durchgeführte

Stadtführung der Nachtwächter zu empfehlen.

The Limfjord Museum lies alongside the Limfjord and

Frederik VII’s Canal. The museum offers exhibits about

life around and on the fjord. You can also visit the historic

boat-works or participate in the activities for

both children and adults during the summer. You can

try fishing with nets, pails and waders in the fjord or catching

crabs from the bridge over the canal. During the

summer you can also join the watchmen’s strolls or visit

“Snapseriet,” where the museum makes its own snaps.

31


Sejl ud i historien med en guidet sejltur på

Frederik VII’s Kanal. Fuldend oplevelsen med

et besøg i Limfjordsmuseets eget snapseri.

Uge 26 - 31, mandag - fredag kl. 11 og 14

Uge 32 - 33, mandag - fredag kl. 14

85 kr. inkl. entré på museet

Book plads på www.limfjordsmuseet.dk

Limfjordsfortællinger

32


Limfjordsmuseets

SNAPSERI

Tag på smagsrejse i Snapseriet og få

en fortælling om mad, snaps og kulturarv.

Snapseriets idegrundlag er at

give en total smagsoplevelse ved at

kombinere kryddersnapsene med lokale

råvarer komponeret på en haps -

samtidig indtagelse af mad forstærker

nemlig snapsenes smagsudfoldelse.

Målet er, at kryddersnapsen ikke tager

magten fra maden, men supplerer

den elegant.

Alene urter og bær sanket langs Frederik

VII’s Kanal og trukket på Aalborg

Basissnaps er omdrejningspunktet for

Snapseriets udvalg af kryddersnapse.

Alle snapse er er justeret med sukkertang

fra Kanalens Fjordhave og

honning fra museets egen bigård. Ud

over signatursnapsene, der serveres i

Snapseriet, laves der hvert år en særlig

årssnaps, der sælges på museet.

Snapseriet afholder flere arrangementer

i løbet af året, og i år kan I også opleve

Åbent Snapseri i uge 28-31, hvor

Snapseriet byder på ”det lille ekstra”

til Limfjordsmuseets gæster.

Begeben Sie sich in der Snapseri auf

eine Geschmacksreise und erfahren

Sie mehr über Lebensmittel, Snaps

und das kulturelle Erbe. Die Idee hinter

der Snapseri ist es, durch die Kombination

der aufgesetzten Spirituosen

mit lokalen Zutaten, ein umfassendes

Geschmackserlebnis zu bieten - der

gleichzeitige Verzehr von Speisen verstärkt

den Geschmack der Spirituosen.

Kräuter und Beeren, die für den

auf Aalborg Basissnaps basierenden

Schnaps ausgewählt werden, stammen

ausschließlich von den Flächen

entlang des Frederik VII Kanals. Neben

dem Schnaps, der in der Snapseri serviert

wird, wird jedes Jahr ein spezieller

Jahrgangsschnaps hergestellt und

im Museum verkauft. Die Snapseri organisiert

das ganze Jahr über verschiedene

Veranstaltungen, und in diesem

Jahr können Sie in den Kalenderwochen

29-31 auch die ”Offene Snapseri”

erleben, bei der die Snapseri den Gästen

des Limfjordmuseums ”das gewisse

Extra” bietet.

Embark on a taste journey in the

Snapsery and enjoy a tale of food,

snaps (a typical Danish distilled spirit),

and cultural heritage. The idea behind

the Snapsery is to provide a total taste

experience by combining the assorted

spiced snaps with local ingredients

composed as a snack - simultaneous

consumption of food enhances the

flavours of the snaps to complement

it elegantly.

Only botanicals foraged along Frederik

VII’s Canal and infused into the

Aalborg Basis Snaps are the backbone

of the Snapsery’s selection of spiced

snaps. In addition to the signature

snaps served in the Snapsery, a special

annual snaps is produced each year

and sold in the museum. The Snapsery

organises several events throughout

the year, and this year you can also

experience “Åbent Snapseri” (Open

Snapsery) in week 29-31, where the

Snapsery offers ”that little extra” to

the guests of the Limfjord Museum.

Snaps er med til at fortælle historien om Frederik VII’s

Kanal - mød os i baghuset ved Limfjordsmuseet

Mona Gregersen, snapseriet

33


Der er en af verdens mest

prestigefyldte lister over

kulturarv - det er stort!

Det er meget stort

Anders Bloksgaard, Limfjordmuseet

SJÆGTERLAUGET

I 2019 etablerede en gruppe af

Limfjordsmuseets frivillige Løgstør

Sjægtelaug. Det skal være et aktivt

og sejlende fællesskab, hvor alle,

der har lyst til at sejle med sjægte

og andre klinkbyggede joller, er velkomne.

Her kan man selv være med

til at holde den særlige maritime

kulturarv i live.

2019 gründete eine Gruppe von

Freiwilligen des Limfjordmuseums

die Løgstør Sjægtelaug - eine aktive

und segelnde Gemeinschaft,

in der jeder, der Klinkerboot oder

-jolle segeln möchte, willkommen

ist. Hier können Sie mithelfen, das

besondere maritime Kulturerbe am

Leben zu erhalten.

In 2019, a group of the Limfjord

Museum volunteers established

Løgstør Sjægtelaug - Løgstør Sjægte

Guild. A “sjægte” is a traditional

clinker-built, long-keeled fishing

vessel, in English sometimes translated

as “skiff.” It is intended to be

an active and seafaring community,

where everyone who wants to sail a

sjægte and other clinker-built dinghies

are welcome.

34


UNESCO anerkender

LEVENDE KULTURARV

Klinkbyggede træbåde - og traditionerne omkring

dem - er nu officielt anerkendt af UNESCO som

levende kulturarv, der skal sikres og bevares for

kommende generationer.

Klinkbygning er en nordisk håndværkstradition,

hvormed man i

mere end 1000 år har bygget træbåde.

Lidt forenklet handler det om, at

underkanten af den overliggende

planke rager ud over kanten af den

underliggende planke. Tænk eksempelvis

på vikingeskibene – de var

klinkbyggede.

Limfjordsmuseet har 10 sejlende

klinkbyggede fartøjer, og i mere end

50 år har museet været med til at

beskytte, bevare og udbrede kendskabet

til disse både og ikke mindst

håndværket omkring dem. Med

optagelsen på UNESCOs repræsentative

liste over menneskehedens

immaterielle kulturarv anerkender

det internationale samfund, at det

at kunne bygge og bruge de nordiske,

klinkbyggede både skal bevares

for eftertiden.

Limfjordsmuseet er det statsanerkendte

museum i Jylland, der med

et historisk bådebyggeri arbejder

mest aktivt med klinkbygningen –

både i form af nybygning, bevaring,

formidling og ikke mindst sejlads.

Holzklinkerboote - und die Traditionen,

die sie ausmachen - sind nun

offiziell von der UNESCO anerkannt

als immaterielles Kulturerbe, das

für künftige Generationen geschützt

und bewahrt werden muss.

Die Klinkerbauweise ist eine nordische

Handwerkstradition, die

seit mehr als 1000 Jahren zum Bau

von Holzbooten verwendet wird.

Das Limfjordsmuseet besitzt 10

Segelschiffe, die auf diese Weise

gebaut wurden. Seit mehr als 50

Jahren trägt das Museum dazu bei,

diese Boote und nicht zuletzt die

Handwerkskunst, mit Hilfe derer

sie gefertigt wurden, zu schützen,

zu bewahren und das Wissen

darüber zu verbreiten. Mit der Eintragung

in die Repräsentative Liste

des Immateriellen Kulturerbes der

Menschheit der UNESCO erkennt

die internationale Gemeinschaft an,

dass die Fähigkeit, nordische Klinkerboote

zu bauen und zu nutzen,

für die Nachwelt erhalten werden

muss.

Wooden clinker-built boats - and

the traditions surrounding them

- are now officially recognised by

UNESCO as intangible cultural heritage

to be safeguarded and preserved

for future generations.

Clinker construction is a Nordic craft

tradition that has been used to build

wooden boats for more than 1000

years. In simple terms, the bottom

edge of the plank above protrudes

beyond the edge of the plank below.

Think, for instance, of the Viking

ships - they were clinker-built.

The Limfjord Museum has 10 sailing

clinker-built vessels, and for

more than 50 years the museum

has helped to protect, preserve,

and spread knowledge of these

boats and not least the craftsmanship

around them. With its inclusion

on UNESCO’s Representative List of

the Intangible Cultural Heritage of

Humanity, the international community

recognises that the ability

to build and use Nordic clinker-built

boats must be preserved for posterity.

35


Groes Cafe & Bageri

Østerbrogade 16, 9670 Løgstør · Tlf. 98 67 13 80

Åbningstider: Man-fre: 6-17.00 Lør: 6-15.30 Søn: 6-15.30

Åbningstider: Man-fre: 6-17.30 Lør: 6-15.30 Søn: 6-15.30

KOM OG BESØG LØGSTØRS FLOTTE BIOGRAF!

LØGSTØR BIO BYDER

INDENFOR TIL EN

OPLEVELSE MED NYE

FILM TIL GODE PRISER I

LÆKRE OMGIVELSER

VI GLÆDER OS

TIL AT SE JER

Velkommen i Løgstør BIO, der er en topmoderne biograf

med 4K-laser projektor, 3D-udstyr og Dolby Atmos lyd.

Filmprogrammet byder på masser af danmarkspremierer,

som kan nydes i komfortable luksussæder i begge sale.

At Løgstør kan bryste sig af at have sin egen biograf, er i

høj grad takket være en stor indsats fra frivillige kræfter, der

hver dag står klar til at give publikum den bedste oplevelse.

Løgstør BIO

Lanternevej 5 . 9670 Løgstør

tlf. 98 67 1058

info@logstor-bio.dk

www.logstor-bio.dk

LØGSTØR

Pay & Play Golf Adgang for alle

Greenfee kun 100 kr. - Leje af udstyr kr. 50

18. hullers Sea Side Golfbane

Book din tid på Golfbox eller kontakt klubben.

Greenfee fra kr. 225 til kr. 450

Blekingevej 17, 9670 Løgstør

Telefon 9867 4200

loegfys@mail.dk info@loegfys.dk . www.logstorfysioterapi.dk

FysioDanmark - i de bedste hænder

www.fysiodanmark.dk

Krolf inkl. lån af udstyr—Greenfee kr. 50,-

Se mere på www.logstorgolfklub.dk

Løgstør Golfklub, Viborgvej 130, Ravnstrup, 9670 Løgstør

Mail: info@logstorgolfklub.dk tlf. +45 98 67 92 00.

36


En by bygget op omkring

LIMFJORDEN

Løgstør er først og fremmest født

og formet af Limfjorden. Hvor byen

i dag bryster sig af muslingen som

varemærke, var det saltede sild, der

i 1516 blev begyndelsen på det, der

senere skulle udvikle sig til fiskerlejet,

havnebyen, købstaden og i dag

turistdestinationen Løgstør.

Blæsten går frisk over Limfjordens

vande, og Løgstør har også været

hårdt ramt af naturens luner med

vind, vand, ild og is. Byen er nedbrændt

flere gange og med jævne

mellemrum blevet ramt af stormfloder.

Samtidig har Løgstør været et centralt

forbindelsessted, først med

rofærger, sidenhen med dampskibsfærge

og i dag med Aggersundbroen.

Nytårsdag år 1900 fik Løgstør de

eftertragtede købstadsprivilegier. Effekten

deraf klingede af i 1950erne,

og på kort tid skiftede byen identitet.

Først til industriby og senere til

den turistby, Løgstør er i dag - med

fokus på Limfjorden.

Unsere Stadt verdankt seine Entstehung

und Gestaltung hauptsächlich

dem Limfjord. Während sich die

Stadt heute mit ihren Muscheln als

Wahrzeichen rühmt, waren es um

das Jahr 1500 die gesalzenen Heringe.

Diese bildeten die Grundlage für

das Fischerdorf, den Hafen, die Stadt

mit ihren Stadtrechten und den

heutigen Touristenstandort Løgstør.

Løgstør ist oft den Launen der Natur

ausgesetzt gewesen in Form von

Sturm, Überschwemmungen, Feuer

und Pack- oder Treibeis. Die Stadt

ist mehrmals abgebrannt und auch

Sturmfluten haben Verwüstungen

angerichtet. Außerdem war Løgstør

über Jahre hinweg ein Knotenpunkt

der Verbindungen über den Fjord.

Anfangs in Form von Fährverbindungen

mit Ruderbooten und Segelbooten,

die später durch Dampfschiffe

abgelöst wurden, und heute

haben wir die Aggersundbrücke. Die

Identität der Stadt hat sich im Laufe

der Zeit geändert. Zuerst in einen

industriellen Standort, der dann im

Laufe der Zeit zu der heutigen Touristenstadt

– mit dem Limfjord im

Mittelpunkt – geworden ist.

Løgstør has first and foremost been

created and shaped by the Limfjord.

Whereas the town today boasts the

mussel as its trademark, it was salt

herring that in 1516 was the beginning

of what later would evolve into

a fishing hamlet, a harbor town, a

market town, and today, Løgstør the

tourist destination. Løgstør has indeed

been hit hard by the caprices

of Mother Nature, by wind, water,

fire and ice. The town has burned

down several times and has regularly

been struck by floods.

At the same time, Løgstør has been

a key transportation junction, first

with rowed ferries, later with steam

ferries, and today with the Aggersund

bridge. On New Year`s Day in

1900 Løgstør received the coveted

privileges of being a market town.

The effect of this faded in the 1950s,

and in a short time the town changed

in character, becoming first a

manufacturing town, and later the

tourist destination that Løgstør is

today, with its emphasis on the Limfjord.

37


Velkommen på Kulgaarden

Åbent alle dage fra kl. 12.00

Cafeen

Fra frokost er der et udvalg af

smørrebrød, sandwich, salat, kage,

kaffe, the og chokolade.

Udbuddet i kølediskene vil variere.

Kulgaardsbuffet

Om aftenen på udvalgte dage tilbyder

vi en god og varieret buffet i

3 etaper:

forretter, hovedret og dessert.

Grillbuffet

(Dette er afhængig af vejret)

Stor grill i gårdhaven hvor kokken

griller. Der vil være en buffet med

salater, antipasta, og forskellige

kartoßer samt dessert

Vebbestrup Flødeis

Flere varianter af ß¿deis eller softice i

bæger eller kræmmerhus.

Guf, drys og

Spangsberg ß¿deboller.

Hjemmelavet milkshakes eller slushice.

Fisk

Hver dag tilbydes

Stjerneskud, Limfjordsmuslinger,

og Pandestegt Rødspætte.

A La Carte

Vælg evt. Steak, Kulgaardsgryde eller

Burger fra vores Menukort,

når der ikke er buffet.

Vi har legerum til børnene

CAFE - RESTAURANT - CATERING

Kanalvejen 17, 9670 Løgstør, tlf.: 22656666

www.kulgaarden.dk

38


ET VELBEVARET MARITIMT KULTURMILJØ

Få danske havne besidder så velbevaret et maritimt kulturmiljø som Løgstør havn. 1800-

og 1900-tallets søfartskultur træder tydeligt frem i form af en række arkitektoniske vidnesbyrd,

og ser man ordentligt efter, kan en tur langs Løgstør Havn byde på en rejse ind i en

historisk tidslomme, der fører beskueren tilbage til en tid, hvor havnen først og fremmest

var en arbejdsplads.

Hvad enten det handler om den gamle toldbod, dobbeltfyret, købmandsgårde, lodshuset,

bedding og bådebyggeri eller kulladen, hvor der blev opbevaret kul til at drive datidens

dampskibe, så ligger de der endnu - som maritime perler på en snor.

Byens fornemmeste maritime kulturmiljø finder man naturligvis i den fredede Frederik

VII’s Kanal. Danmarks ældste drejebro, kanalfogedkomplekset i Løgstør, kanalbetjenthusene

i Lendrup og de gamle trækstier, hvor heste trak 1800-tallets skibe igennem kanalen

for at komme sikkert forbi de berygtede Løgstør Grunde fremstår i det store hele, som ved

anlæggelsen i 1861-63.

DAS MARITIME KULTURERBE IM MITTELPUNKT

In wenigen Hafenstädten findet man so viel aus der maritimen Vergangenheit wie in Løgstør.

Ein Spaziergang den Hafen entlang reiht eine Menge von architektonischen Perlen

auf, die auf die Zeit des 18. und 19. Jahrhunderts hinweisen und die damit verbundenen

Aktivitäten im und am Hafen. Zu der Zeit war der Hafen ein Arbeitsplatz für u. a. Fischer,

Bootsbauer und Fährleute.

Besonders können das Zollhaus, der als Leuchtturm dienende Doppelturm, die Lotsenstation,

die großen Kaufhäuser mit ihren Speichern, die Helling der Werft sowie die Kohlenlagergebäude

für die Dampfer als Zeugen einer verschwundenen Zeit betrachtet werden.

Der größte Schatz des Kulturerbes ist jedoch der unter Denkmalschutz stehende Kanal Frederik

des VII, der in den Jahren 1861 bis 1863 gebaut wurde. Die Anlage mit Drehbrücke

sowie den zum Bedienen des Kanales erforderlichen Gebäuden in sowohl Løgstør als auch

in Lendrup sind im Originalzustand vorhanden. Auf beiden Seiten entlang des Kanals sind

Pfade angelegt worden, auf denen Pferde die Schiffe durch den Kanal ziehen konnten.

A WELL-PRESERVED MARITIME CULTURAL SETTING

Few Danish harbors have a so well-preserved maritime cultural setting as Løgstør Harbor.

The shipping culture of the 19th and 20th centuries is clearly apparent in the guise of a

number of architectural eyewitnesses. If one pays close attention, a walk along the harbor

in Løgstør is a trip into a historical slice of time, leading the viewer back to an era in which

the harbor was primarily a place of work.

Whether it is the old customs shed, the double lighthouse, merchant courtyards, the pilots’

house, the slipway and shipyard or the coal storage area, where coal for operating the

steamships of the day was stored, all are here – like a string of maritime pearls.

The town’s most prized maritime cultural relic is, naturally, the preserved Frederik VII’s

Canal. The oldest swing bridge in Denmark, the canal administration complex in Løgstør,

the canal operators’ houses in Lendrup and the old towpaths, where horses pulled

19th-century vessels through the canal to get safely past the infamous Løgstør Shoals – all

more or less appear just as they did when constructed in 1861-63.

1. Den gamle færgehavn 2. Dampskibsbroen 3. Hotel du Nord 4. Den gamle fiskerihavn/

dobbeltfyret 5. Lodshuset 6. Løgstør Bådebyggeri og bedding 7. Kulladen 8. Toldboden

39


Kunsten skal være et

SAMLINGSPUNKT

Løgstør rummer en bred skare af kunst, og særligt om sommeren er

kunstnermiljøet aktivt i Løgstør. Store gavlmalerier og fisk i gaderne

skal lede besøgende mellem havn og by, og hele byen er udsmykket

med skulpturer som f.eks. malede muslinger. I 2020 åbnede Gasværket,

hvor en række af byens kunstnere er gået sammen om at skabe

et miljø med både værksted og udstillinger. Nu er endnu et kunstnerisk

samlingspunkt kommet på banen med galleriet ”Kunst i den Gamle

Toldbod.”

Man skal føle sig mødt

her. Af os, af kunsten

og i særdeleshed af de

historiske rammer

John Duun, Kunst i den Gamle Toldbod

40


Midt under coronakrisen åbnede de

to kunstnere Erik Sønderby og John

Duun galleriet ”Kunst i den Gamle

Toldbod” på havnen i Løgstør. Ingen

af de to kunstnere er indfødte løgstørianere,

men har forelsket sig i

byen, i befolkningen og i Den gamle

Toldbod.

Og det er ikke et helt almindeligt

galleri, for som der står på galleriets

hjemmeside, så skal gæsterne

føle sig mødt. Mødt af Duun og Sønderby.

Af kunsten. Og af rammerne.

Gæsterne skal møde et galleri, der

arbejder i forlængelse af Løgstørs

unikke charme, bygningens autenticitet

samt de to kunstneres urokkelige

medmenneskelighed. Kunst

i Den Gamle Toldbod skal ikke blot

være en fremvisning af kunst, men

et pusterum og en inspirationskilde

for besøgende, såvel som et samlingspunkt

der arbejder på at forbinde

kunstnermiljøet i og omkring

Løgstør. Galleriet har åben stort set

hver dag, og bidrager til aktivitet på

havnen året rundt.

Løgstør bietet ein breites Spektrum

an Kunst, und vor allem im Sommer

ist die Künstlergemeinde in Løgstør

aktiv. Große Giebelmalerien und

Fische in den Straßen weisen den

Besuchern den Weg zwischen Hafen

und Stadt, und die ganze Stadt ist

mit Skulpturen wie bemalten Muscheln

geschmückt. Im Jahr 2020

wurde das ”Gasværket” eröffnet, in

dem sich eine Reihe von Künstlern

der Stadt zusammengefunden haben,

um ein Umfeld zu schaffen, das

sowohl Werkstatt als auch Ausstellungen

umfasst. Jetzt gibt es mit der

Galerie ”Kunst i den Gamle Toldbod”

einen weiteren künstlerischen Treffpunkt.

Und es ist keine gewöhnliche

Galerie, denn wie es auf der Website

der Galerie heißt, sollen sich die

Besucher ins Herz getroffen fühlen.

Die Besucher sollen eine Galerie

vorfinden, die an den einzigartigen

Charme von Løgstør, die Authentizität

des Gebäudes und die unerschütterliche

Menschlichkeit der

beiden Künstler anknüpft.

Løgstør has a wide range of art, and

especially in the summer the artist

community is active in Løgstør.

Large murals and painted fish on

the pavements are meant to guide

visitors between the harbour and

the town centre, and the whole

town is decorated with sculptures

such as painted mussels. In 2020,

the cultural centre Gasværket opened,

bringing together several of

the town’s artists and creating an

environment with both a workshop

and exhibitions. Now another artistic

focal point has emerged with

the gallery ”Kunst i den Gamle Toldbod”

- Art in the Old Customs House.

And this is no ordinary gallery,

because as the gallery’s website

states, visitors should feel welcome.

Welcomed by Duun and Sønderby,

by art, and by the setting. Visitors

will encounter a gallery that compliments

the unique charm of Løgstør,

the authenticity of the building, and

the unwavering compassion of the

two artists.

DEN GAMLE TOLDBOD

I 1673 indførtes der i Løgstør, ligesom i købstæderne,

en konsumptionsafgift, som blev opkrævet i form af

bompenge. Den afgift blev i 1841 afløst af et egentligt

toldvæsen. Efter at Vesterhavnen var færdig i 1852, trak

den forskellige virksomheder og institutioner til, bl.a.

toldvæsenet, som i 1857 lejede en grund ved havnen,

hvor den gamle toldbod stadig ligger. Toldbygningen var

oprindelig i én etage, men i 1920 blev der bygget en eta-

ge ovenpå til embedsbolig for toldforvalteren. Foruden

almindelige toldfunktioner havde man også opkrævning

af afgifterne for passage af Frederik VII’s kanal, indtil

denne i 1901 blev erstattet af den gravede rende over

Løgstør Grunde og helt lukket for gennemsejling i 1913.

Sidst i 1960’erne blev toldkammeret omdannet til toldkontrol,

og i januar 1972 forsvandt toldvæsenet fra Løgstør.

41


Se skarpt i solen

med stil og styrke

Solbriller er et must. De hjælper nemlig dine øjne, så de

ikke skal anstrenge sig unødigt, når du er ude. Glassene

skal selvfølgelig matche dit behov for styrke – ikke bare

nogenlunde, men helt nøj agtigt. Det er her, vi kommer ind

i billedet. Vi har hylderne fulde af fantastisk lækre stel fra

de stærkeste brillebrands, og med ZEISS solbrille glas får

du den bedste kvalitet og altid med fuld UV-beskyttelse.

Kig forbi eller book tid til syns prøve på nytsyn.dk

Nyt Syn Løgstør

Østerbrogade 6A, 9670 Løgstør

98 67 16 11, nytsyn.dk/logstor

Oudrup Stenleje

En solid og erfaren samarbejdspartner med kvalitet i højsæde

Oudrup Stenleje Udfører:

Vedligeholdelse af grusveje med specialbygget lastbil med vejhøvl.

Lastbilen er opbygget med båndlad der fører grus ned til vejhøvlen

der skraber og afretter det nye grus så vejen igen bliver en fornøjelse

at køre på

RING 98 68 14 11

Oudrup Stenleje

En solid og erfaren samarbejdspartner med kvalitet i højsæde

Oudrup Stenleje Udfører:

Vedligeholdelse af grusveje med specialbygget lastbil med vejhøvl.

Oudrup Har kloakken Stenleje sagt stop udfører: Ring Oudrup Vedligeholdelse Stenleje op !! af grusveje med specialbygget lastbil med vejhøvl.

Oudrup Stenleje har markedets nyeste og mest morderne slamsuger

Lastbilen

og

er opbygget med båndlad der fører grus ned til vejhøvlen

kloakspuler vores slamsuger er opbygget med specialspuler –

der

Kloaktv

skraber og afretter det nye grus så vejen igen bliver en fornøjelse

igen bliver en fornøjelse at køre på

at køre på

samt søgeudstyr for kloak, elledninger, kabler og lignende. Så vi er

godt klædt på til at løse eller lokalisere netop dit kloakproblem

Lastbilen er opbygget med båndlad der fører grus ned til vejhøvlen der skraber og afretter det nye grus så vejen

RING 9868 1411

RING 98 68 14 11

Har kloakken sagt stop - Ring Oudrup Stenleje op!

Oudrup Stenleje har markedets nyeste og mest morderne slamsuger og kloakspuler vores slamsuger er opbygget

med specialspuler – Kloaktv samt søgeudstyr for kloak, elledninger, kabler og lignende. Så vi er godt klædt på

Har kloakken sagt stop Ring Oudrup Stenleje op !!

Betonknusning og genanvendelse af gamle murbrokker. Oudrup

Oudrup Stenleje har markedets nyeste og mest morderne slamsuger og

Stenleje har gennem tiden knust over 1000 000 tons murbrokker og

kloakspuler vores slamsuger er opbygget med specialspuler – Kloaktv

beton siden firmaet slog dørene op i 1997. Med et af landes meste

til at løse eller lokalisere netop dit kloakproblem. samt søgeudstyr for kloak, elledninger, kabler og lignende. Så vi er

miljørigtige mobil knuseranlæg er Oudrup Stenleje godt klædt på til at

godt klædt på til at løse eller lokalisere netop dit kloakproblem

hjælpe dig med en knuseopgave. Vore

Tolstrupvej

anlæg kan under

32

knusning

· 9670 Løgstør · Tlf. 98 68 14 11

frasortere jern/metal samt pind og plast så man ender med et godt og

rent slutprodukt, skal kvaliteten www.oudrup-stenleje.dk være i top ring Oudrup Stenleje op!! · oudrup-stenleje@mail.dk

Betonknusning og genanvendelse af gamle murbrokker. Oudrup

Stenleje har gennem tiden knust over 1000 000 tons murbrokker og

beton siden firmaet slog dørene op i 1997. Med et af landes meste

miljørigtige mobil knuseranlæg er Oudrup Stenleje godt klædt på til at

hjælpe dig med en knuseopgave. Vore anlæg kan under knusning

frasortere jern/metal samt pind og plast så man ender med et godt og

rent slutprodukt, skal kvaliteten være i top ring Oudrup Stenleje op!!

42


Kirken vil skabe et

NYT BYRUM

En donation fra A.P. Møller Fonden skal give startskuddet

til en opgraderet park ved Bøgely. Parken

skal være et samlingspunkt og blandt andet bruges

til friluftgudstjenester.

Sammen med Vesthimmerlands

Kommune og Bøgelys venner lægger

Løgstør Kirke planer for, hvordan

en ny park ved Bøgely kan se ud. De

ønsker at den nuværende park bliver

opdateret, så flere familier og

ældre har lyst til at gå ture, sidde i

og lege i parken. Det skal også danne

rammerne for kirkens friluftsgudtjenester.

I det hele taget vil kirken gerne

møde folk der, hvor de er. ”Kirken

skal derud, hvor folk er. Kirken er

ikke statisk eller kun et rum, hvor

folk skal komme om søndagen -

kirken skal samle os” understreger

Pernille Vigsø Bagge, der er præst i

Løgstør Kirke.

Sognehuset danner sammen med

kirken rammen for en lang række

aktiviteter, så som babysalmesang,

samtalegrupper for børn og unge,

sangaftener, foredrag og koncerter.

I 2021 afholdt kirken for første

gang julemarked, hvor overskuddet

blandt andet går til kirkens sorggruppe

for børn.

Die Spende der A.P. Møller-Stiftung

setzt Startschuss für die Umgestaltung

des Parks auf Bøgely. Der Park

wird ein Treffpunkt sein und unter

anderem für Gottesdienste unter

freiem Himmel genutzt werden.

Gemeinsam mit der Gemeinde

Vesthimmerland und den Freunden

von Bøgely plant die Kirche von Løgstør,

wie ein neuer Park auf Bøgely

aussehen könnte. Sie wollen, dass

der derzeitige Park modernisiert

wird, damit mehr Familien und ältere

Menschen dort spazierengehen,

sitzen und spielen können.

Er wird auch den Rahmen für die

Open-Air-Gottesdienste der Kirche

bilden.

Zusammen mit der Kirche bietet

das Gemeindehaus den Rahmen für

eine Vielzahl von Aktivitäten, wie

z.B. Babysingen, Gesprächskreise

für Kinder und Jugendliche, Singabende,

Vorträge und Konzerte. Im

Jahr 2020 veranstaltete die Kirche

ihren ersten Weihnachtsmarkt,

dessen Erlös der kirchlichen Kindertrauergruppe

zugute kam.

A donation from the A.P. Møller

Foundation will kick-start an upgraded

park at Bøgely. The park will be

a meeting point and will be used for

open-air church services, among

other things.

Together with Vesthimmerland

Council and the Friends of Bøgely,

Løgstør Church is planning what a

new park at Bøgely might look like.

They want the current park to be

updated so that more families and

older people want to walk, sit, and

play in the park. It will also provide

a setting for the church’s open-air

services.

Together with the church, the parish

house provides a setting for

a wide range of activities, such as

baby psalms, discussion groups for

children and young people, singalong

nights, lectures, and concerts.

In 2020, the church held its first

Christmas market, with the proceeds

going to, among other things,

the church’s bereavement group for

children.

43


AKTIVÉR 12 MÅNEDERS GARANTI

FOR HVERT SERVICE HOS OS

AKTIVÉR 12 MÅNEDERS GARANTI

TOYOTA RELAX

FOR HVERT SERVICE HOS OS

TOYOTA RELAX

OP TIL 10 ÅRS

SERVICEAKTIVERET

GARANTI*

OP TIL 10 ÅRS

SERVICEAKTIVERET

GARANTI*

Send din Toyota til service hos os,

så får du automatisk 12 måneders

garanti.

Send din Toyota til service hos os,

Vi glæder os til at se dig.

så får du automatisk 12 måneders

garanti.

* Vi Toyota glæder Relax os er til en at garanti, se dig. som automatisk bliver aktiveret efter hvert serviceeftersyn på et autoriseret Toyota-værksted, helt op til bilen bliver 10 år eller har kørt 160.000 km., alt efter

hvad der kommer først. Bilen må ikke være omfattet af fabriksgaranti.

* Toyota har Relax for er 19. en garanti, år i træk som de automatisk mest tilfredse bliver kunder aktiveret både efter hvert hos forhandlerne serviceeftersyn og på et på autoriseret værkstederne Toyota-værksted, (Kilde: FDM helt og op Loyalty til bilen Groups bliver 10 år AutoIndex eller har kørt 2021) 160.000 km., UTO

alt efter

hvad der kommer først. Bilen må ikke være omfattet af fabriksgaranti.

INDEX 2021

Toyota Løgstør

Aalborgvej 1

Toyota har for 19. år i træk de mest tilfredse kunder både hos forhandlerne og på værkstederne (Kilde: FDM og Loyalty Groups AutoIndex 2021)

9670 Løgstør

Toyota Løgstør

Tlf.: 98 67 16 55 · logstor@toyota.dk

Aalborgvej 1

9670 Løgstør

Tlf.: 98 67 16 55 · logstor@toyota.dk

Kom ind og oplev

den nye AYGO X

www.mthbiler.dk

www.mthbiler.dk

UTO

INDEX 2021

Denne kupon giver dig 20% rabat 1 gang ved køb

af varer i butikken. Kan ikke kombineres med andre rabatter

Håndkøbsudsalg - Bake off

og gælder ikke tilbudsvarer, samt køb af gavekort.

Rabatten gælder indtil d. 30.10.2018

Håndkøbsudsalg - Bake off

44

Åbent hver dag fra kl. 7.00-21.00

Åbent hver Åbent dag hver fra dag fra kl. 7.00-21.00

kl. 7.00-21.00

S H O P

A M O K

Skarp-Salling

Skarp-Salling

Hav & Fjord

2017 · 2018

S H O P

A M O K

Hav & Fjord

2017 · 2018


Trænger du til en pause?

SÆL’FØLGELIG

Når sælerne trænger til en pause, søger de op til strandkanten eller

op på en sten. De er ofte at se langs Limfjorden eller måske ser du

deres hoved titte op i vandoverfladen. Hvis du selv trænger til et pusterum,

kan du forsøge dig med at folde din egen origami-sæl. Find

instruktionerne på næste side.

Zeit für eine Pause? Seehunde ruhen sich gerne am Ufer

oder auf den Felsen entlang des Limfjords aus. Wenn

auch Sie eine Pause brauchen, falten Sie ein Origami-Seehund.

Die Anleitung finden Sie auf der nächsten Seite.

Time for a break? Seals like to rest on the shore or on

boulders along the Limfjord. If you need a break too, try

folding an origami seal. Find the instructions on the next

page.

Hvad hedder sælens

nye livsstilsbog?

”Hjælp til

sælhjælp”

45


1 2

3 4

5

6

7

8

11

9

10

12

13

14 15

46


Overvejer du at bosætte

dig i Løgstør?

EDC

byder jer velkommen

til Muslingebyen

Løgstør

Er du blevet nysgerrig på hvad

Løgstør og omegn kan tilbyde netop

dig?

Så kontakt EDC Løgstør på

tlf. 98 67 33 44

Vi har åbent alle ugens

dage fra 08.00 - 22.00

Derfor skal du flytte til Løgstør

og omegn:

Tæt ved den dejlige Limfjord

Omgivet af smuk natur

Et helt særligt kanal- og havnemiljø

Blomstrende handelsliv

Gode restauranter

Et rigt kultur- og foreningsliv

En by i udvikling og meget mere!

Derfor skal du vælge

EDC Løgstør:

EDC Løgstør

Bredgade 3B, 9670 Løgstør

Bestil gratis Salgstjek

98 67 33 44 eller 967@edc.dk

Engagement og fleksibilitet

Højt serviceniveau

Energisk og kompetent team

Vi er Danmarks største ejendomsmæglerkæde

www.edc.dk er Danmarks mest besøgte boligsite

Vi står med mulige købere i vores køberkartotek

Professionelt salgsmateriale og fotograf

47


Limfjordsmuseet tilbyder både

guidede cykelture og cykeludlejning

på helt nye el-cykler.

På cykel kan I komme mange

steder, som ikke er tilgængelig

i bil eller på gåben.

Cykeludlejning

48


Gode muligheder for

AKTIV FERIE

Der er masser af muligheder for fysisk og kreativ udfoldelse

i og omkring Løgstør. For de fastboende

er de mange sportsklubber, aktiviteterne i

kultur- og idrætscenteret Lanternen og Natur

og Ridecenteret på Vester Ørbækvej naturligvis

de helt store magneter, men kommer

man som besøgende til vores by er der

også rig mulighed for at være aktiv.

In Løgstør und Umgebung gibt es viele Möglichkeiten,

sich fit zu halten. Die Ortsansässigen

EN

haben die Möglichkeit, in den vielen Sportvereinen

ihren Körper zu trainieren. Hierfür steht

das Kultur- und Sportcenter mit dem Namen

”Lanternen” sowie die neue Fussballanlage in

unmittelbarer Nähe zur Verfügung. Innerhalb

der Stadtgrenze findet man sowohl ein Reitzentrum

am Vester Ørbækvej als auch einen 18

Loch-Golfplatz mit wunderschönem Blick auf

den Limfjord.

There are lots of possibilities for physical

DE

and recreational activities in and around

Løgstør. For the year-round residents the

many athletic clubs, activities at the Lanternen

Sports and Cultural Center and the

Natur- og Ridecenteret on Vester Ørbækvej

are naturally quite popular draws, but those

who visit our town will also find ample

opportunities to be active.

FERIE

49


På tur

TÆT PÅ

VITSKØL KLOSTER

www.vitskol-kloster.dk

At besøge klosterhaven i sommerhalvåret

er en inspirerende oplevelse.

På Vitskøl Kloster har der været

dyrket krydder- og lægeurter gennem

850 år. Således kan besøgende

opleve gartneriet, der har tre drivhuse,

samt den unikke arkitektur og

botanik i de fem haver.

Der Besuch des Klosters im Sommer

ist ein großes Erlebnis. Im Kloster

werden seit 850 Jahren Gewürze

und Kräuter angebaut. So können

Besucher den Gartenbau in drei

Gewächshäusern sowie die einzigartige

Architektur und Botanik der

fünf Gärten erleben.

Visiting the cloister garden during

the summer season is an interesting

experience. Herbs and medicinal

plants have been cultivated

at Vitskøl Cloister for 850 years. Visitors

can view the garden center,

which has three greenhouses, as

well as the unique architecture and

botanicals in the cloister’s five gardens.

NÆSBY DALE

www.næsbydalebadehotel.dk

Kun 11 km fra Løgstør ved Limfjorden

ligger Næsby Dale, et stykke

enestående natur, der byder på

skønne vandreture. I bunden af

slugten ligger Næsbydale Badehotel

med cafe og restaurant. Her serverer

man hele året rundt måltider af

friske råvarer fortrinsvis fra lokale

økologiske producenter. Nyd roen i

den fredede dal med kun 250 m fra

hotellet til strand og fjord.

Nur 11 km von Løgstør entfernt liegt

Næsby Dale, ein Stück einzigartiger

Natur, die zu wunderschönen Spaziergängen

einlädt. Am Ende der

Schlucht liegt das Næsbydale Badehotel

mit Café und Restaurant, in

denen frisch Erzeugnissen serviert

werden, die hauptsächlich von regionalen

Herstellern stammen. Genießen

Sie die Ruhe des geschützten

Tals. Das Hotel ist nur 250m vom

Fjordstrand entfernt.

GLENHOLM VINGÅRD

www.glenholm.dk

Et besøg på vingården har meget at

byde på med vinsmagning, guidede

rundvisning, gåture på egen hånd,

og særligt i sommerhalvåret fornemmer

man virkelig atmosfæren

på vingården. Butik og café rummer

mange vine og lækre specialprodukter.

I årets løb arrangeres der en

række spændende begivenheder,

som giver en ekstra dimension til

besøget.

Ein Besuch lohnt sich. Sei es in Form

von einer geführten Tour oder einfach

allein durch das Anbaugebiet

schlendern, um die Atmosphäre im

Weingarten zu spüren. In der Weinschenke

und dem Café kann der

Wein gekostet werden, und es werden

außerdem andere Spezialitäten

des Hauses angeboten. Im Laufe des

Jahres werden verschiedene Veranstaltungen

durchgeführt, zu denen

jeder willkommen ist.

A visit to the vineyard offers wine

tasting, a guided tour, and strolls on

one’s own where, especially during

the summer season, one can really

sense the vineyard’s atmosphere.

The shop and café offer many wines

and delicious specialty items. During

the course of the year a series

of interesting arrangements add an

extra dimension to a visit.

50

Only 11 km from Løgstør you will

find Næsby Dale near the Limfjord.

It is a piece of unique nature that

offers beautiful walks. At the bottom

of the gorge lies the Næsbydale

Badehotel with a café and restaurant.

Here, all year round, meals are

made from fresh ingredients that

come mainly from local organic producers.

Enjoy the peacefulness of

this protected valley, with only 250

meters from the hotel to the beach

and fjord.


LIVØ STENALDERCENTER ERTEBØLLE AGGERSBORG

www.livo.dk www.vesthimmerlandsmuseum.dk www.destinationhimmerland.dk

Hele Livø, med undtagelse af den

lillebitte by, har været fredet siden

1977 for at bevare landskab og natur.

Øen rummer en lystbådehavn

og et feriecenter med 3 ferielejligheder,

55 værelser samt teltplads

og shelters. Derudover er der også

en hyggelig café og kro. På de kun

320 hektar rummer Livø essensen

af hele Danmarks natur, bortset fra

bornholmske klipper.

Midt i den smukkeste natur i Vesthimmerland,

og tæt på den berømte

køkkenmødding, ligger Stenaldercentret

Ertebølle, som er Danmarks

eneste oplevelsescenter til formidling

af stenalderens Ertebøllekultur.

I sommerugerne kan man møde

flintsmeden, skyde med bue og pil,

sejle i stammebåd mm. Udstillingen

om Ertebølletidens stenalderkultur

giver et indblik i en af oldtidens

mest spændende tidsperioder.

Die gesamte Insel ist ein Landschaftsschutzgebiet

mit einer Größe

von etwa 320 Hektar und seit dem

Jahre 1977 gehört sie dem Staat.

Auf der Insel findet man ein Café

und ein Gasthaus. Trotz der geringen

Größe kann man die Insel mit

ihrem Bestand von Rotwild als ein

repräsentatives Bild der dänischen

Landschaft ansehen.

All of the island of Livø, with the

exception of the tiny village, has

had protected status since 1977 in

order to preserve its unique landscape

and nature. The island has a

pleasure craft harbor and a vacation

center with three apartments,

55 rooms, as well as tent spaces

and shelters. There is also a cozy

café and inn. On only 320 hectares

of land Livø contains the essence

of all of Denmark’s nature, with the

exception of the cliffs on Bornholm.

In schöner Landschaft gebettet befindet

sich dieses einzigartige Center

für die Bewahrung der mittelsteinzeitlichen

Kulturgruppe – der

sogannten Erteböllekultur - in Dänemark.

Hier findet man Kökkenmöddinger,

d.h. Küchenreste von

hauptsächlich Muschelnahrung der

damaligen Bevölkerung, aber auch

Funde von Steinwerkzeugen wie

Pfeilspitzen, Äxten und Schlagwerkzeugen.

Alles wurde von unseren

Vorfahren aus Feuersteinen gefertigt.

In the middle of the most beautiful

natural setting in Vesthimmerland

and close to the well-known kitchen

midden you will find the Ertebølle

Stone Age Center, which is Denmark’s

only center for information

about the Stone Age Ertebølle culture.

During the summer one can

meet a flint knapper, shoot bows

and arrows, and paddle in a dugout

canoe, among other things. The

exhibit about the Stone Age culture

of the Ertebølle period provides

a glimpse into one of prehistory’s

most exciting eras.

Få kilometer nord for Løgstør ligger

resterne af Danmarks største vikingeborg.

Borgen er formentlig opført

af den danske konge Harald Blåtand

omkring år 980-981. I samarbejde

med Vesthimmerlands Museum har

tre kandidatstuderende på Aalborg

Universitet udviklet en app, der vil

give besøgende på Aggersborg mulighed

for at opdage, hvordan stedet

så ud i vikingetiden.

Einige Kilometer von Løgstør entfernt

am Nordufer des Limfjords findet

man die größte wikingerzeitliche

Siedlung Dänemarks. Diese Festung

war mit einem vollen Kreiswall zur

Verteidigung umgeben. Diese Anlage

wurde um das Jahr 900 erbaut

und stand nur knapp 100 Jahre.

Der Wall ist wieder voll restauriert

worden. Eine App wurde entwickelt,

aus der eine Visualisierung der

ursprünglichen Anlage mit ihrer Bebauung

hervorgeht.

A few kilometers north of Løgstør

are the remains of the largest Viking

fortification in Denmark, thought to

have been erected by Danish King

Harald Bluetooth around 980-981

AD. In collaboration with the Vesthimmerland

Museum three graduate

students from Aalborg University

have developed an app that

provides visitors to Aggersborg the

opportunity of discovering how the

place looked in Viking times.

51


FORSLAG TIL CYKELRUTER

27

28

29

26

30

1

2

3

14

4

18

19

5

7

6

8

9

15

22

20

21

16

10

11

12

23

24

25

13

17

52

1. Limfjordsmuseet

2. Frederik VII’s Kanal

3. Lendrup

4. Glenholm Vingård

5. Næsbydale Badehotel

6. Landal

7. Livø

8. Rønbjerg

9. Vitskøl Kloster

10. Trend

11. Kro

12. Ertebølle Stenaldercenter

13. Hvalpsund

14. Golf

15. Vilsted Sø

16. Overlade

17. Farsø / Johannes V. Jensen

18. Vindblæs

19. Himmerlands Heder

20. Gatten

21. Himmerland Golf

22. Jernbanemuseum

23. Golf

24. Vesthimmerlands Museum

25. Aars

26. Kalkværket

27. Aggersborg

28. Aggersund

29. Aggersundbroen

30. Næsborg Kirke


VANDRING

Du kommer tæt på natur og kultur

på de mange vandreruter i og omkring

Løgstør. Der er korte ruter,

som starter og slutter i Løgstør, fx

trækstien langs Frederik VII´s Kanal.

Der er længere vandreruter i

hele himmerlandsområdet og har

du mod på flere dages vandring kan

du fx starte på Filteriets Bed and

Breakfast (hvor økologi er i højsædet)

i Løgstør og følge Hærvejen til

Viborg. Filteriets Bed and Breakfast

er med i et vandrenetværk, der arrangerer

vandringer, hvor turen er

planlagt med overnatning og transport

af din bagage.

Ein Spaziergang entlang des Frederik

VII Kanals ist ein einzigartiges

Erlebnis. Auch auf dem Himmerlandspfad,

der eine Länge von über

69 km hat, können Sie schöne Ausflüge

machen. Die Heide von Himmerland

zeigt einen beeindruckenden

Reichtum an Blütenpflanzen

und Büschen, mit einer atemberaubenden

Farbgebung der Blumen,

die im Spätsommer durch die Heckenrose

ersetzt werden, und wie ein

roter und violetter Teppich über den

Hügeln liegt. In der Nähe von Løgstør

liegt der renaturierte See bei

Vilsted – Dänemarks zweitgrößtes

Naturerholungsprojekt.

A walk along the old towpaths by

the Frederik VII’s Canal is a one-of-akind

experience. Also along the Himmerland

path which extends over

69 kilometers, one can experience

lovely moments. The moors of the

Himmerland reveal an impressive

abundance of flowering plants and

low shrubs. During the summer you

can experience a fantastic profusion

of floral color, which in late summer

is replaced by the heather, forming

a red and purple blanket on the

hills. Close to Løgstør is manmade

Lake Vilsted, which is Danmark’s second

largest reclaimed natural area

- an excellent destination for a hike.

Se forslag til ruter på www.destinationhimmerland.dk/vandring

CYKELRUTER

Der findes flere forskellige cykelruter

i Vesthimmerland, som byder på

varierende længde og udfordringer.

Der er meget at opleve omkring

Løgstør, og på Limfjordsmuseet er

det muligt både at lege almindelige

cykler og elcykler. Cykl langs den

smukke kanal, kom sikkert hjem efter

et besøg ved Glenholm Vingård

eller tag på en længere tur mod

Aars ad Himmerlandsstien.

Læs mere på www.limfjordsmuseet.dk

Es gibt mehrere verschiedene Fahrradrouten

in Vesthimmerland. Diese

sind von verschiedenen Längen

und bieten unterschiedliche Anforderungen.

Im Limfjordmuseum können

herkömmliche Fahrräder oder

E-Bikes gemietet werden. Eine Fahrt

entlang des schönen Kanals ist empfehlenswert,

genauso wie eine Einkehr

auf dem Weingut ”Glenholm”.

Eine Tour von längerer Dauer kann

in die Stadt Aars gehen.

There are several different bike

paths in Vesthimmerland offering a

variety of distances and challenges.

There is a lot to experience around

Løgstør, and at the Limfjord Museum

it is possible to rent both ordinary

and electric bicycles. Bike along

the beautiful canal, come home safely

after a visit to Glenholm Winery,

or take a longer trip toward Aars

along the HImmerland path.

53


ROTUR

Limfjordsmuseet tilbyder en helt

unik oplevelse, hvor man på egen

hånd ror ud i historien. Limfjordsmuseets

både er nøjagtige kopier

af den Limfjordskåg, der kan ses på

Limfjordsmuseet. Der er plads til

5 personer pr. båd. Det er gratis at

låne kågene, når entreen er betalt.

Læs mere på www.limfjordsmuseet.dk

Das Limfjord Museum bietet Ihnen

eine wirklich einzigartige Möglichkeit.

Mit dem Ruderboot auf dem

Kanal. Die Boote des Limfjord-Museums

sind genaue Kopien des Limfjordskåg,

der im Limfjord-Museum

zu sehen ist. Das Boot hat Platz für 5

Personen. Wenn der Eintritt für das

Limfjordsmuseum bezahlt ist, ist die

Miete für das Boot im Preis enthalten

The Limfjord Museum offers a quite

unique experience in which one

can row into history on its own. The

museum’s rowboats are exact copies

of the ”Limfjord kåg” that can be

seen at the museum. There is room

for 5 persons per boat, which may

be borrowed at no charge with a

paid admission.

RIDNING

Omgivelserne lægger klart op til en

rigtig hyggelig rideferie i Nordjylland.

Der er mulighed for at medbringe

egen hest, eller man leje op

til tre islandske heste hos Brusaa

Udlejning. Der er flere hundrede kilometer

ridestier i området – så der

er nok at udforske.

Læs mere på www.bruusaaudlejning.dk

In der Umgebung von Lögstör kann

man einen wirklich schönen Reiturlaub

in Nordjütland verleben. Sie

können Ihr eigenes Pferd mitbringen

oder bis zu drei Islandpferde

bei „Brusaa Rental“ mieten. In der

Umgebung gibt es Hunderte von Kilometern

an Reitwegen.

The environment strongly suggests

a really nice riding holiday. It is possible

to bring your own horse or

you can rent up to three Icelandic

horses from Brusaa Rental. There

are hundreds of miles of riding trails

in the area – so there’s plenty to

explore.

FISKERI

Limfjorden er som skabt til lystfiskeri,

men det er der ikke mange der

ved! En stjernerække af Danmarks

bedste havørred-åer forsyner fjorden

med et stort antal fisk. De varierede

kysttyper indbyder til fiskeri,

og de geografiske forhold gør det

muligt altid at finde en god plads

– uanset vejr. Det er også muligt at

fiske i åerne eller put-and-take-søer.

Fisk f.eks. i Vilsted Sø.

Læs mere på www.destinationhimmerland.dk/lystfiskeri

Der Limfjord ist wie geschaffen für

Angler – aber es gibt nicht viele, die

das wissen! Eine Reihe von Dänemarks

besten Meerforellenbächen

versorgt den Fjord mit einer großen

Anzahl von Fischen. Die abwechslungsreichen

Küstentypen laden

zum Angeln ein und die geografischen

Gegebenheiten ermöglichen

es immer einen guten Platz zu finden

– unabhängig vom Wetter. Sie

können auch in den Bächen oder

Put-and-Take-Seen angeln.

The Limfjord is perfect for angling –

but not many knows that! A whole

series of rivers and streams, boasting

to be the best fishing grounds

for sea trout, which are supplying

the Limfjord with a large number of

fish. The different stretches of coast

invite you to go fishing and due to

the geographical conditions, you will

always find a good place - regardless

of the weather. You can also fish in

the small rivers or in put-and-take.

Try for instant Vilsted Lake.

54


TRÆNING I DOK55

I Dok55 kan du træne funktionel

træning med udsigt til fjorden. Der

er både holdtræninger og mulighed

for at løfte vægte på egen hånd.

Fællesskab og sved på panden er i

højsædet, og der er også plads til

endagsgæster.

Find Dok55 på facebook og instagram

Diese Trainingsstätte liegt direkt am

Limfjord und hier kann Crossfit ausgeübt

werden. Dies kann in Gruppen

oder individuell durchgeführt

werden. Es geht um die Gemeinschaft

und den Schweiss auf der

Stirn und dem Körper. Tagesgäste

sind auch herzlich willkommen.

At Dok55 you can do conventional

exercising while gazing out over the

fjord. Offered are both group exercise

sessions as well as the possibility

of lifting weights on one’s own.

A sense of community and getting

sweat on one´s forehead are priorities.

There is also a place for oneday

guests.

SUP BOARDS

Limfjorden er en legeplads og en

af måderne at lege med den på, er

med de populære SUP boards. De

kan lejes ved Dok55. Vandsporten

kan dyrkes alle, og der er både plads

til en stille tur ned ad fjorden og et

vildere vandeventyr.

Find Dok55 på facebook og instagram

Der Limfjord kann als Spielplatz für

den Wassersport betrachtet werden.

Als eines dieser Spielzeuge

kann man die populären SUP boards

betrachten. Diese können bei DOKK

55 gemietet werden.

The Limfjord is a playground and

one of the ways to play in it is with

the popular SUP boards that can

be rented at Dok55. Everyone can

enjoy water sports, and there is a

place for both a gentle stroll down

along the fjord and a wilder water

experience.

VANDSPORT

Hvis du er til windsurfing eller kitesurfing,

så er Løgstør og omegn

enhver windsurfers paradis på Limfjorden!

Der er ofte en god vind på

vandet ved og omkring Løgstør, og

hvis man er til det, er der også gode

muligheder for at finde nogle små

skumtoppe, som afsæt til hop og

anden morskab.

Wenn Sie Windsurfen oder Kitesurfen

möchten, sind Løgstør und

seine Umgebung ein Paradies. In

und um Løgstør weht oft ein guter

Wind, und der Limfjord zaubert ein

paar Schaumgipfel hervor, die man

beim Surfen für Springen und Spaß

braucht.

If you like wind- or kite-surfing, Løgstør

and its surroundings is a paradise

for every windsurfer on the

Limfjord! There is frequently a good

breeze on the water in and around

Løgstør and if you are up to it, there

are also good opportunities for finding

some small waves perfect for

jumping and other fun.

55


Golf er for alle -

prøv også krolf

og fodboldgolf

LØGSTØR APOTEK

Østerbrogade 1 B

Tlf: 98671755

Åbningstid

Mandag - fredag: 9 - 17.30 • Lørdag: 9 - 13

Udenfor vores åbningstid kan du blive betjent

på Budolfi Apotek i Aalborg fra kl. 6 - 24

LØGSTØR APOTEK

Østerbrogade 1 B

Tlf: 98671755

Åbningstid

Mandag - fredag: 9 - 17.30 • Lørdag: 9 - 13

Udenfor vores åbningstid kan du blive betjent

på Budolfi Apotek i Aalborg fra kl. 6 - 24

Skal du vælge el, hybrid

eller konventionelt?

Valget afhænger af tre ting: Din økonomi,

dit kørselsbehov og dit klimaengagement.

To af tingene kan vi ikke vurdere for dig. Til gengæld kan

vi rådgive dig om dine økonomiske muligheder, så det

bliver nemmere for dig at tage beslutningen.

Løgstør afdeling

T 9657 5810

56


GOLF OG KROLF

Løgstør Golfklubs baneanlæg består

af to golfbaner. En 18 hullers seaside

golfbane – par 72 – beliggende

med en flot udsigt til Limfjorden fra

alle 18 huller. De kuperede greens

er oftest hurtige og udfordrer såvel

nye som rutinerede spillere.

Krolf er let at gå til og er en mellemting

mellem kroket og golf, hvor der

spilles på et fritliggende græsareal

på cirka 1/2 fodboldbane. Her bruges

køller, som man kender fra kroket,

og i stedet for buer, spiller man

på huller.

Die Golfanlage des Løgstør Golf Club

besteht aus zwei Golfplätzen. Ein

18-Loch-Golfplatz mit Blick auf den

Limfjord (Par 72) von allen 18 Löchern.

Der 9-Loch-Pay & Play-Golfplatz

ist für jedermann zugänglich.

Beide Plätze sind das ganze Jahr

geöffnet.

Krolf ist auch eine Möglichkeit, eine

Mischung zwischen Krocket und

Golf, wo man auf einer großen Rasenfläche

von etwa einem halben

Fußballfeld spielt.

The layout of the Løgstør Golf Club

consists of two golf courses, an 18-

hole seaside par 72 golf course situated

with a magnificent view of the

Limfjord from all 18 holes. The rolling

greens are more often fast and

challenging for both newbie and

practiced players. Krolf – a mixture

of croquet and golf – is easily learned.

It is played on an open grassy

area about half the size of a soccer

field. Mallets are used similar to

those in croquet, and instead of hoops,

one plays toward holes.

Læs mere på www.logstorgolfklub.dk

FODBOLDGOLF

Fodboldgolf, som er en blanding

af golf, fodbold og minigolf, er et

sjovt og anderledes spil for børn og

voksne i alle aldre. Ud over golfbanen

har Løgstør Fodboldgolf også:

Lille fodboldbane med 5 mands

mål, fodtennisbane, stangfodbold,

fodbold-bowling, fodbold-curling,

fodbold-kongespil, fodbold-forhindringsbane,

legeplads og bålplads.

Fußballgolf, eine Mischung aus

Golf, Fußball und Minigolf, ist ein

unterhaltsames Spiel für Kinder

und Erwachsene jeden Alters. Zum

Løgstør Fußball Golf gehören neben

dem Golfplatz auch: Kleiner

Fußballplatz mit 5-Mann-Tor, Fußballplatz,

Bowling, Fußball-Curling,

Fußball-King-Spiele, Fußball-Hindernislauf,

Spielplatz und Lagerfeuer.

Soccer golf, which is a mixture of

golf, soccer, and mini-golf, is a fun

and different kind of game for children

and adults of all ages. In addition

to the golf course, the Løgstør

Fodbodgolf facility also has a small

soccer pitch for 5-player teams, a

foot-tennis court, stick soccer, soccer-bowling

and curling, soccer

chess, a soccer obstacle course,

playground, and bonfire area.

Læs mere på www.logstorfodboldgolf.dk

57


Vandet i Limfjorden

er de fleste steder

lavt og roligt, så

store og små

kan bade

her

58


STRANDE OG BADESTEDER

Der er flere muligheder for at komme

ud at bade i Løgstør og omegn.

Vandet i Limfjorden er de fleste steder

lavt og roligt og kan derfor være

et godt alternativ for de mindre

børn eller til de dage, hvor Vesterhavet

viser tænder og er utilregneligt. I

Limfjorden er der også gode muligheder

for at kombinere badeturen

med krabbefiskeri, hvilket for nogle

er ekstra sjov, og for andre kan give

en lidt mere hoppende gang hen

over fjordbunden.

In Løgstør und Umgebung gibt es

mehrere Möglichkeiten zum Baden.

Das Wasser im Limfjord ist an

den meisten Orten flach und ruhig,

und ist für die kleineren Kinder besonders

geeignet, aber auch für die

Tage, an denen die Nordsee Zähne

zeigt und an denen das Baden dann

gefährlich sein kann. Im Limfjord

gibt es auch gute Möglichkeiten, um

den Badeausflug mit Krabbenfischen

zu kombinieren, was für manche

mehr Spaß macht.

There are several opportunities for

swimming in and around Løgstør.

Most places at the Limfjord the water

is shallow and placid, and thus

can be a good alternative for smaller

children or on the days when

the North Sea bares its teeth and

is unpredictable. In the Limfjord

there are also ample opportunities

for combining swimming with crab

fishing, which is extra fun for some,

and for others provides a more

‘springy’ walking experience over

the bottom of the fjord.

1. Havnebadet i Løgstør

Ved Frederik VII’s Kanals udmunding

ligger et skønt havnebad for

svømmere. Der er etableret en flot

trærampe, der både kan bruges til

udspring og til et lidt langsommere

møde med Limfjorden.

2. Løgstør Strand

Løgstør Strand er intet mindre end

en vidunderlig strand i fabelagtige

omgivelser, midt mellem Frederik

VII’s Kanal og Limfjorden. Endvidere

ligger Limfjordsmuseet og Oplevelsescenteret

blot en stenkast fra

stranden.

3. Lendrup Strand

Stranden i Lendrup er en lækker

kvalitetsstrand, hvor både børn og

voksne kan boltre sig i timevis. Den

ligger naturligvis ud til den skønne

Limfjord, hvor vandet ikke er nær så

farligt, som ved vestkysten. Det kan

dog stadig byde på dejlige udfordringer

til både store og små, hvad

enten man er til at soppe eller surfe.

4. Trend Strand

Dejlig, børnevenlig strand med lavt

vand og sandbund. Trend Strand et

også et mekka for såvel surfere som

kitesurfere.

5. Livø Strand

Livø Strand ligger i smukke omgivelser

på Livø i Limfjorden. Her er der

mulighed for at bade i de mest naturskønne

omgivelser, som man kan

forestille sig. Livø Strand er selvfølgelig

også børnevenlig, som alle de

andre strande i og omkring Løgstør.

6. Rønbjerg Strand

Rønbjerg Strand er en vidunderlig

strand i Løgstør-området, som er

lettilgængelig for både børn og voksne.

Rønbjerg Strand har desuden

den fordel, at den ligger meget tæt

på feriecentret Landal Rønbjerg.

2

1

3

5

6

4

59


60


Det kolde gys er

EN GOD START

Hver morgen springer Herbert Fischer i fjorden. Sommer og vinter og

gerne så tidligt på dagen som muligt. 3 dyp i vandet og 2 ture i saunaen.

Sammen med omtrent 160 andre er han en del af Løgstør Vinterbaderklub,

hvor det både handler om det daglige møde med fjorden og

mødet med hinanden.

For 10 år siden den 22. december

blev Herbert Fischer vinterbader

lidt ved et tilfælde. Hans kone var

vinterbader og havde forgæves forsøgt

at lokke ham med i det kolde

vand flere gange. Men under en optagelse

til fjernsynet blev Herbert

Fischer udfordret af reporteren til,

at de sammen kastede sig ud i det

kolde vand - og det kunne han alligevel

ikke sige nej til.

”Det tror jeg, at jeg skal forsætte

med”, tænkte Herbert Fischer bagefter.

Efter gyset bredte der sig en

varme i hele kroppen og en behagelig

prikkende fornemmelse. I dag

bader Herbert Fischer året rundt

næsten hver morgen, og han inviterer

gerne skoleklasser og andre

med. ”Jeg vil ikke gøre mig klog på

de fysiologiske effekter - men det

skader i hvert fald ikke!”

Jeden Morgen springt Herbert

Fischer in den Limfjord,

besonders gern während der kalten

Jahreszeit. Eigentlich wurde er

Winterbader durch einen Zufall vor

10 Jahren, als er von einem Fernsehreporter

dazu aufgefordert wurde.

”Ich glaube, dass ich auch weiterhin

daran festhalten werde” war der

nachfolgende Gedanke von Herbert.

Heute ist er von der kalten Dusche

im Fjord und dem nachfolgenden

Prickeln der Wärme im ganzen Körper

abhängig geworden.

Every morning Herbert Fischer

dives into the fjord.

He became a winter swimmer somewhat

by accident 10 years ago,

when a tv reporter challenged him.

“I think I´ll continue doing this,” Fischer

thought afterwards. Today he

depends on the cold shock and the

ensuing sense of warmth and prickly

feeling in his entire body.

www.loegstoervinterbadere.dk

Det giver en

prikkende, dejlig

fornemmelse -

bagefter

Herbert Fischer, vinterbader

61


Løgstør Boligforening

hjortens gyde 2 - 9670 Løgstør - teLeFon 9867 3241

Hjælp os til at hjælpe andre

... det gør du ved at handle i vores genbrugsbutik!

VORES

FORRETNING ER

FYLDT MED:

MØBLER

TØJ OG SKO

KØKKENTING

TASKER

ELEKTRONIK

BØGER OG NIPS

66% af overskuddet går til vores lokale,

sociale hjælpearbejde

Løgstør Boligforening er en servicevirksomhed

og vores formål er at opføre, udleje, administrere,

vedligeholde og modernisere almene boliger, dvs.

boliger til alle.

RØDE KORS

ØSTERBROGADE 29 · LØGSTØR · TLF. 32 20 51 51

MAN.-FRE. KL. 10-17 · LØR. KL. 10-13

www.tmjglasogbyg.dk

Tlf. 40 85 15 35

• Alt i glarmester

arbejde udføres

• Tømrerarbejde

• Fugning

• Udskiftning af

døre, vinduer

og facader

DØGNVAGT

Liljevej 1D, 9670 Løgstør • tmjglasogbyg@stofanet.dk • CVR 35700153

Følg os på facebook

TØMRER & SNEDKER

TØMRER & SNEDKER

Ranumvej 9670 Løgstør

Ranumvej 6 • 9670 Løgstør

Tlf. 98 67 72 24 • Fax 98 67 72 14

Tlf. 98 67 72 24

Claus B. Sørensen 40 90 40 00

• Villabyggeri

• Energivejledning

• Vi Tilbygning udfører alle slags byggeopgaver • Papiruldsisolering

• Renovering

• Døre/vinduer

i hovedentreprise eller fagentreprise

• Staldbyggeri

• Låseservice

• - Industribyggeri

Villabyggeri

• Glasudskiftning

- Tilbygning/renovering

- Staldbyggeri

- Industribyggeri

info@cbsbyg.dk

Rapsmarken 9, 9670 Løgstør • Tlf. 70 70 75 57

www.aubo.dk • www.nordsjo.dk

62


Løgstør er en del af

DESTINATION

HIMMERLAND

I 2020 blev VisitVesthimmerland og VisitMariagerfjord

slået sammen til en fælles turistdestination,

nemlig Destination Himmerland. Hele området byder

på en masse kyst, gastronomi, natur og god plads.

Den nye Destination Himmerland

strækker sig fra Løgstør i vest til Mariager

i øst. Begge sider har masser

af kyst og børnevenlige strande. Der

i mellem findes der et utal af små

perler og oplevelser, der mest af alt

har plads til nærvær.

Med et hav (eller en fjord) af lokale

råvarer, er det gastronomiske i top.

Destinationen er også rig på kulturarv

og historie, naturoplevelser, som

overrasker og ikke mindst masser af

plads til at lave aktive ferieminder.

Ved Kulturladen finder I en infoskærm,

hvor I finder begivenheder

og meget mere. Se kortet bagerst.

Læs mere på www.destinationhimmerland.dk

Die neue Destination Himmerland

erstreckt sich von Løgstør im Westen

bis Mariager im Osten. Auf

beiden Seiten gibt es zahlreiche

Küstenabschnitte und kinderfreundliche

Strände. Dazwischen gibt es

unzählige Dinge zu erleben, darunter

viele echte kleine Juwelen – und

vor allem Raum für gemeinsame Erlebnisse.

Mit lokalen Produkten ist

die Gastronomie absolut erstklassig.

Das Himmerland ist auch reich an

kulturellem Erbe und Geschichte,

an überraschenden Naturerlebnissen,

und nicht zuletzt an viel Platz,

um aktiv die schönsten Urlaubserinnerungen

zu schaffen.

The new Destination Himmerland

spans from Løgstør in the west

to Mariager in the east. Both sides

have plenty of coastline and

child-friendly beaches. In between

there are a myriad of little gems and

experiences, that most of all gives

room for attentiveness.With a veritable

sea (or fjord) of local produce,

gastronomy is at its best. The destination

is also rich in cultural heritage

and history, outdoor experiences

that surprise, and, not least, plenty

of room to make unforgettable holiday

memories. By Kulturladen you

will find an info screen where you

can find events and much more.

Please consult the map at the back.

63


Spil padel eller tennis

ved Kultur- og Idrætscenter Lanternen

Book bane på

www.lanternen.dk/

booking

Se mere om, hvad der sker hos os på www.lanternen.dk

eller på facebook: www.facebook.com/lanternendk

MODERNE

EL-FORRETNING

DØGNVAGT

RING

98 21 36 99

Kom ind i butikken eller se mere på

vores webshop på www.klimel.dk

Thistedvej Fjerritslev Thistedvej Thistedvej Fjerritslev Fjerritslev

vores webshop Fabriksvej på www.klimel.dk

Fabriksvej Fabriksvej

nd i butikken Kom Kom ind eller ind i butikken i se mere på eller eller se se mere på på

s webshop vores på www.klimel.dk

webshop på www.klimel.dk

Kom ind i butikken eller se mere på

Industrivej

Industrivej

Industrivej

webshop www.klimel.dk webshop www.klimel.dk

tider: Mandag-fredag Åbningstider: 9.30-17.00 Mandag-fredag . Lørdag 9.00-12.30 9.30-17.00 . Lørdag . Lørdag 9.00-12.30 Grundlagt 1868

Åbningstider: Mandag-fredag 9.30-17.30 . Lørdag: Lukket

64

Thistedvej

Fabriksvej

Thistedvej

Fjerritslev

webshop www.klimel.dk

Åbningstider: Mandag-fredag 9.30-17.00 . Lørdag 9.00-12.30

Industrivej

Fjerritslev


Liv og leg i

LANTERNEN

Biograf, fitness og foreningsliv skaber sammen en

synergi af liv i byens idræts- og kulturhus. Børn,

unge og gamle fylder huset med liv – hele dagen.

Lanternen er mere end en hal. Om

morgenen bliver der løftet vægte i

fitnesscentret, om formiddagen fyldes

hallen af skoleelever og seniorer,

der både dyrker yoga, floorball,

gymnastik og badminton, og om eftermiddagen

kommer det store ryk

af foreningsliv, hvor alle haller er

fyldt med aktive børn, og gangene

er fyldt med leg og sludrene forældre.

Om aftenen åbner biografen.

Hele dagen og hele året er der aktiviteter

i multihallen. Det er kun

blevet til endnu mere aktivitet med

byens nye fodboldbaner, og det er

heller ingen hemmelighed, at Lanternen

drømmer om at udvide med

en svømmehal.

“Lanternen” ist mehr als eine Sporthalle.

Frühmorgens werden im

Fitnessstudio Gewichte gehoben,

vormittags füllt sich die Halle mit

Schülern und Senioren, die Yoga,

Unihockey, Gymnastik und Badminton

betreiben, und nachmittags kommen

die verschiedene Klubs. Dann

ist „Lanternen“ voll von Aktivitäten.

Überall in der Halle sieht man

spielenden Kinder, wären die Eltern

sich unterhalten. Am Abend öffnet

das Kino. Mit den neuen Fußballplätzen

der Stadt, gegenüber der Laterne,

ist es noch lebhafter geworden,

und es ist kein Geheimnis, dass die

Laterne davon träumt, das im laufe

der nächsten Jahre eine Schwimmhalle

dazu kommt.

”Lanternen” is more than a gym. All

day long it is filled with schoolchildren

and seniors who practice yoga,

floorball, gymnastics and badminton.

In the evening local associations

and clubs fill all the halls with

active children, and in the hallways

you always find chatting parents. It

is also in the evening, the cinema

opens. All day and all year there

are activities in “Lanternen.” There

has only become even more activity

with the new football pitches,

and it’s no secret that “Lanternen”

dreams of expanding with an indoor

swimming pool.

65


Endte i Løgstør ved en

TILFÆLDIGHED

”Kan man virkelig få så meget hus for så få penge?”

tænkte Merete Clement Andersen, da hun åbnede

en husannonce på facebook. I dag bor hun i Løgstør

med Thomas og deres fire børn, og vil gerne give noget

tilbage til den by, hun selv er faldet for.

66

I 2017 ledte Merete og Thomas efter

hus. Merete kommer fra Svenstrup,

og var vandt til at have blandt andet

City Syd lige i baghaven. Derfor var

Løgstør heller ikke i deres overvejelser.

De vidste dog én ting – huset

skulle være stort, for det skulle rumme

deres fire børn.

Merete klikkede tilfældigt på en

husannonce på facebook, og inden

længe havde hun ringet til en ejendomsmægler

i Løgstør. ”Husene her

er kæmpestore sammenlignet med

Svenstrup, hvor jeg kommer fra – og

så koster de jo bare ikke så meget.

Vi føler nærmest, vi har snydt omverdenen!”

Merete føler virkelig, at de er blevet

taget godt imod i Løgstør. ”I starten

handlede jeg meget på nettet – jeg

var jo flyttet ud på bøh-landet. Nu

elsker jeg at komme i butikkerne,

hvor de kender mig, og jeg kan få

stort set alt, jeg har brug for.” Hvis

en lidt større by alligevel trækker, så

synes de ikke, at køreturen til Aalborg

er lang.

De første år i byen var Merete dagplejer.

Nu kaster hun sig ud i sin livsdrøm,

hvor hun med et magisk børneunivers

vil hjælpe travle forældre

med at holde de gamle traditioner

i hævd og også skabe nye traditioner.

Det skal være let at få besøg af

nissen, tandfeen og suttefeen, og

der skal gerne være mere til fortællingen

end en chokoladenisse og en

flad tyver.

”Vi vil gerne skabe et lækkert produkt

og et heltstøbt univers, hvor

det hele hænger sammen”. Det

barnlige univers solgte i julen færdige

nisseløsninger med breve og drillerier

til hver dag. Der kunne også

tilkøbes nissetilbehør. Nu er de også

klar med tandfeen og suttefeen, og

med tiden er planen også at udvide

med nye halloweentraditioner.

Merete har sat drømmene fri og

håber på, at virksomheden engang

kan hjælpe andre. ”Jeg håber, at vi

kan skabe et sted, hvor folk, der har

det svært, kan blive hjulpet videre.

At de kan komme ind og hjælpe

os, mens vi kan give dem det rette

skub, så vi på den måde kan hjælpe

hinanden.” Hun håber, at de på sigt

eksempelvis kan ansætte nogle af

”det grå guld”, der stadig har nogle

år tilbage på arbejdsmarkedet, da

hun tror på, at de har noget ro og

erfaring, som de kan give videre til

nogle unge, der endnu ikke har fundet

den rette hylde.

Udover at være en web-butik er

det også planen at åbne en aften

om ugen i en fysisk butik – gerne

når børnene er puttet, for de skal jo

ikke opdage alle hemmelighederne.

”Med en fysisk butik føler jeg også,

at vi er med til at give noget til byen.

Jeg vil så gerne give noget tilbage til

alt det gode, vi er blevet modtaget

med.”


Vi drømmer om

at skabe nærvær

i alle familier

Merete Clemmensen

Als Merete und ihre Familie

ein Haus suchten, kam Løgstør

nicht in Frage. Aber sie wussten,

dass sie ein großes Haus brauchten,

in dem sie ihre vier Kinder unterbringen

konnten. Zufällig klickte Merete

auf eine Hausanzeige auf Facebook,

und es dauerte nicht lange, bis sie einen

Immobilienmakler in Løgstør anrief

- denn hier konnte man wirklich

viel Haus für sein Geld bekommen!

Nach einigen Jahren als Tagesmutter

geht Merete nun einen Lebenstraum

an. Sie möchte ein magisches Kinderuniversum

schaffen, in dem sie

Paketlösungen entwickelt, die es

vielbeschäftigten Eltern leicht machen,

die alten Traditionen am Leben

zu erhalten. Es sollte einfach sein,

Besuch von den dänischen Nisser,

der Zahnfee und der Schnullerfee zu

bekommen, und die Geschichte sollte

mehr beinhalten als eine Nisse aus

Schokolade und einen Zwanziger.

When Merete and her family

were looking for a new

home, Løgstør was never in the

equation. However, they knew they

needed a big house that could accommodate

their four children. By

chance, Merete clicked on a house

ad on Facebook, and wasted no time

before she called a real estate agent

in Løgstør - because here you could

really get a lot for your money!

After a few years as a day-care worker,

Merete is now embarking on a

lifelong dream. She wants to create a

magical children’s universe, creating

varied package solutions to make it

easy for busy parents to keep the old

traditions alive. It should be easy to

get a visit from Christmas elves, the

tooth fairy, and the dummy fairy, and

there should be more to the story

than a chocolate elf and money from

the fairies.

DET BARNLIGE UNIVERS

Det barnlige univers sælger julekalendre

til forældre og institutioner,

der synes, det er svært at nå at forberede

alle nisseløjerne i en i forvejen

travl december. Det færdige

koncept indeholder både instruktioner,

tilbehør og små historier

om nisserne Nif og Naf, der er ude

på en masse ballade i julemåneden.

Målet er, at der blev udviklet

endnu flere færdige koncepter, så

det er let at fastholde den barnlige

magi i en travl hverdag.

67


68


Jeg er ikke afskåret fra

RESTEN AF VERDEN

”Hvis man er ung og single og gerne vil feste hele tiden, så er Løgstør

nok ikke stedet - men nej, jeg er hverken ensom, alene eller afskåret fra

resten af verden. Tværtimod!”

Jake Gardiner er forsanger og guitarist

i et band. Når fritiden ikke bliver

brugt i øvelokalet, spiller han gerne

brætspil eller besøger sin kæreste.

Han er 27, og har endnu ikke børn.

Og så er han tilflytter - og måske en

lidt atypisk en af slagsen.

Jake flyttede til Løgstør som 25 årig,

inden han landede drømmejobbet

som inspektør på Limfjordsmuseet.

Han er fascineret af byens historie,

elsker Frederik VII’s Kanal og er selv

begyndt at sejle. Men han er også

stadig ung, vil gerne gå i byen, dyrke

sin passion for musik og ses med

sine venner og sin kæreste.

”Jeg bliver ofte spurgt, om det ikke

er ensomt at flytte til Løgstør. Det

synes jeg på ingen måde, det er. Om

noget, så er det mere nærværende.”

Jake er i Aalborg stort set hver uge,

og føler sig på ingen måde afskåret

fra resten af Danmark.

”Det er let at komme frem og tilbage

både med bus og bil, og så har jeg

bare en større økonomisk frihed.”

Jake opfordrer andre unge til at tage

samme spring. Han mener, at unge

godt kan være bange for at tage en

chance og satse fuldt ud. Han lejede

selv i første omgang en lille lejlighed

i byen, mens han skrev speciale og

var kustode på Limfjordsmuseet.

Udover sit virke på museet er Jake

blevet integreret i byen gennem

fodbold og sejlads.

”Efter jeg er flyttet fra Aalborg, synes

jeg faktisk, der larmer helt vildt

- det kan godt være stressende.”

Jeg har 108 kvm.

og udsigt til

fjorden for det

samme, som en

etværelses i

København

koster

Jake Gardiner, tilflytter

69


VELKOMMEN TIL LØGSTØR

Hos Mæglerfirmaet Asger Larsen – Allan Kristensen ApS,

står vi klar til at hjælpe dig med at finde lige nøjagtigt det du søger.

Hvad enten du drømmer om at rykke teltpælene op og bosætte dig her i vores fantastiske

Løgstør eller blot ønsker en sekundær bolig/sommerhus - så er vi klar til at hjælpe.

Vi er specialister i alle typer ejendomshandler og har haft butik i Løgstør de sidste 15 år.

Vi er derfor bekendt med alle byens kvaliteter og kan varmt anbefale

Løgstør som hjemby til dig og din familie.

Østerbrogade 7, 9670 Løgstør - 98 67 81 32 - hovedmail@maegleren.dk - www.maegleren.dk

70


Løgstør er ingenting uden

BYENS FRIVILLIGE

Kaj er tilflytter fra Thisted og en af de mange ildsjæle i Løgstør. Sejlture

fra Thisted endte ofte med overnatning i Kanalhavnen i Løgstør, og det

har været drivkraften til at flytte til Løgstør. Kaj er frivillig i Dansk Søredning

og deltager i de mange redningsaktioner blandt fritidssejlere

på fjorden.

Kaj er ligeledes en drivkraft i den

nyetablerede grejbank – et unikt

samarbejde blandt 10 af Løgstørs

foreninger. Grejbanken danner ramme

for foreningernes grej og udstyr

og en fast stab sørger for, at der til

enhver tid er tjek på udlån, reparation

og rengøring.

Det gode liv er omdrejningspunkt

for hverdagen i Løgstør – men der

skal både være noget at leve af og

noget at lave for.

Frivillige ældre er en drivkraft i Løgstør.

Limfjordsmuseet er dynamo og

platform for ældres frivillige indsats

og rolle i udviklingen af lokalsamfundet

med det formål at skabe

vækst og fremgang i Løgstør. Limfjordsmuseet

bidrager med sit sociale

ansvar til sammenhængskraften

i Løgstør baseret på lokal energi.

Det gør de blandt andet med frivilliges

aktiviteter på selve museet som

bådbyggere og guider og i museets

eget snapseri.

Museets frivillige er også aktive ude

i byen med blandt andet Sømandskoret

og Det Mobile Kogelaug, samt

alle kræfterne bag Muslingehøstfest

og Maritim Festival. I det hele

taget arrangeres stort set alle byens

events af byens mange frivillige

ildsjæle.

Derudover spiller idrætsforeningerne

en væsentlig rolle. Foreningerne

er med til at binde lokalsamfundet

sammen, skabe sunde og sociale aktiviteter

og sikre det sociale kit mellem

borgerne.

Frivillige i foreningerne udgør en

enorm ressource og idrætten og foreningslivet

står stærkt i Løgstør. Kultur-

og Idrætscenter Lanternen danner

med 12.500 m 2 rammen om det

gode liv for hele familien, og her kan

nye borgere møde lokalbefolkningen

til fællesspisning i Lanternens café,

der serverer hjemmelavede lækkerier

til skolebørn og dagens ret til alle

os andre. Lanternen indeholder også

Løgstør BIOs to nye biografsale og et

nyt fitnesscenter.

Die vielen Freiwilligen der Stadt sind ein wichtiger Teil der DNA der

Stadt. Sie helfen bei der Planung und Durchführung eines großen Teils

der Veranstaltungen der Stadt sowie der Seerettung und vieler Aktivitäten

im Limfjordmuseum. Sie spielen auch eine wichtige Rolle im Sport- und Vereinsleben

der Stadt.

The many volunteers in Løgstør are an important part of the DNA of

the city. They help to plan and run a large part of the events, as well

as the sea rescue and many activities at the Limfjord Museum. They also play

an important role in the sports and club life in Løgstør.

Løgstør er ikke

bare en by, men

en livsstil

Marianne Poulsen, frivillig

71


Det giver mening, at vi investerer i

grej sammen. Det gør afviklingen af

vores events billigere, og vi kan dermed

bruge flere ressourcer på indholdet.

Holger Pedersen, daglig opsynsmand og koordinator i grejbanken

Mange gæster kræver mange siddepladser

72

Den nye grejbank er

DREVET AF

ILDSJÆLE


Takket være et stærkt samarbejde fra Vesthimmerlands Kommune er

en tom og trist erhvervsbygning på Løgstør Havn nu blevet et epicenter

for samarbejde i Løgstør. Hele 10 almennyttige foreninger og organisationer

i Løgstør står bag en lejekontrakt med kommunen, der sikrer at

den tomme bygning i fremtiden kan bruges til at styrke det løgstørianske

kulturliv - en grejbank er født.

I årevis har en række foreninger i

Løgstør stået med et voksende problem.

For i takt med at muslingebyens

events og aktivitetsniveau er

taget til i styrke har det medført stadigt

mere grej. Og grej er der efterhånden

meget af. Alt fra borde, stole,

toiletvogne, mobile scener, telte,

redningsbåde til gullaschkanoner

har savnet et hjemsted. Mængden

af grej skaber et behov for både opbevaring

og værkstedsfaciliteter til

vedligehold og reparation.

Det behov bliver nu dækket i en

fælles grejbank. De 10 foreninger

har et fælles mål om at samarbejde,

med det formål at skabe en bedre

by - for både borgere og gæster. Og

fundamentet for samarbejdet er

de tomme bygninger, som tidligere

rummede Løgstør Skibssmedje.

Blandt foreningerne er der truffet

aftale om driftsdelen og foreningerne

har også haft held til at rejse midler

ved nogle fonde til nogle centrale

etableringsomkostninger. Det overordnende

formål er gennem bygningerne

at gøre det både lettere og

billigere at drive og udvikle de mange

kulturelle arrangementer, der er

en del af det løgstørianske DNA. Besparelsen

skal efterfølgende anven-

des til at lave endnu bedre events i

fremtiden. På sigt skal faciliteterne

og samarbejdet derfor øge kvaliteten

endnu mere i både foreningerne og

de mange arrangementer og events,

som foreningerne står bag.

”Mange af byens events skal bruge

eksempelvis borde, stole og mobile

toiletfaciliteter - og det er sjældent,

vi skal bruge det på samme tid. Derfor

giver det kun mening, at vi investerer

i det sammen” forklarer Holger

Pedersen, der sammen med en

række ildsjæle både holder orden og

vedligeholder på grejbankens store

samling af - ja, grej.

Løgstør hat in Zusammenarbeit

mit der Gemeinde Vesthimmerland

eine ”Ausrüstungsbank”

eingerichtet, in der 10 Verbände ihre

gesamte Ausrüstung lagern und warten.

Auf diese Weise kann es leichter

ausgeliehen und investiert werden.

Dies verbilligt die Abwicklung von

Ereignissen und somit können mehr

Ressourcen für den Inhalt aufgewendet

werden.

In collaboration with Vesthimmerland

municipality,

Løgstør has set up a ”gear bank”,

where 10 associations store and

maintain all their equipment. In this

way, it is easier to borrow and invest.

This makes the handling of events

cheaper, and thus more resources

can be used for the content.

Den historiske gullashkanon kræver meget plads

73


SuperBrugsen Løgstør

Byens Supermarked

med egen slagter- og delikatesseafdeling

Mark Boje Pedersen,

Slagtermester

Mathias

Korsbæk,

Uddeler

Masser af hjemmelavede produkter,

byens største udvalg og

altid gode priser

Åbent alle dag 8-21

SuperBrugsen Løgstør

Limfjordsvej 17

9670 Løgstør

Telefon 98 67 18 11

Følg os på

facebook

DER ER FORSKEL

74


Nu

tændes

tusind

julelys -

i Løgstør

bliver det

igen en

MAGISK JUL

I de mørke måneder falder roen

over Løgstør. Men i mørket er lysene

også særligt tydelige, og byens

smukke belysning med juletræ og

lysguirlander skaber den helt rette

stemning. Muslingebyen har naturligvis

også fået en helt unik musling

af lys, som pynter i hovedgaden det

meste af året, men som træder ekstra

smukt frem sammen med den

resterende julebelysning. Den hyggelige

handelsgade inviterer til lokal

juleshopping, hvor servicen altid er

nærværende.

Traditionen tro kommer julemanden

også gerne sejlende til Løgstør

med sit følge af nisser. Store og små

samles for at byde ham velkommen,

og så bliver det endeligt jul i Løgstør.

Während der dunklen Jahreszeit ist

es ruhig in Løgstør. Die Dunkelheit

lässt die Lichter der Weihnachtsbeleuchtung

in der Stadt an den Bäumen

und Girlanden in besonderem

Glanz erstrahlen. Die Muschelstadt

Løgstør hat selbstverständlich auch

eine eigens gefertigte Lichter-Muschel

in der Hauptstraße aufgestellt,

die den übrigen Weihnachtsschmuck

auf besondere Weise ergänzt.

Diese Straße lädt auch zum Weihnachtsbummel

und Einkauf ein.

Traditionell segelt der Weihnachtsmann

auch gerne mit seinem Elfengefolge

nach Løgstør. Groß und

Klein versammelt sich, um ihn willkommen

zu heißen, und dann ist

endlich Weihnachten in Løgstør.

During the dark months of the year

peace falls over Løgstør. But in the

darkness lights become especially

visible and the town’s beautiful illumination,

with a Christmas tree

and garlands of lights, creates the

perfect atmosphere. Naturally, the

Mussel Town has a quite unique illuminated

mussel that decorates the

main street during most of the year,

but it appears even more beautiful

together with the other Christmas

lights. The welcoming commercial

street invites one to do some local

Christmas shopping, where service

is always attentive. And true to tradition,

Santa also likes to come sailing

to Løgstør with his retinue of

elves. Adults and children gather to

welcome him, and then – it´s Christmas

in Løgstør!

75


76


77


78


79


80


81


MUSLINGEBYEN

KULTURMILJØER

01 Den gamle færgehavn

02 Dampskibsbroen

03 Hotel Du Nord

04 Forfyret

05 Den gamle fiskerihavn

06 Fjordgade

07 Løgstør Bådebyggeri og bedding

08 Lodshuset

09 Toldboden

10 Kulturladen (infoskærm)

11 Fyr og Vagervæsnets hus

12 Fiskerhusene

13 Historisk bådebyggeri

14 Kanalfogedboligen

15 Drejebroen

16 Frederik Den VII’s Kanal

17 Kulturhuset Gasværket

24 Kunsttorvet

SPISESTEDER

18 Kanalfogedens Køkken

19 Løgstør Badehotel -

Hotel du Nord

20 Kulgaarden

21 Løgstør Parkhotel

22 Spar Nord Caféen (Lanternen)

23 Pavillon Christiansminde

24 Muslingebyens Havnecafé

25 Restaurant Løgstør (Pizza)

26 Torino (Pizza)

27 Groes Café

OVERNATNING*

28 Løgstør Parkhotel

29 Løgstør Badehotel -

Hotel Du Nord

30 Løgstør Camping

P

i

Lægehus

Offentlig parkering

Offentlig toilet

Infoskærm

07

ISSTEDER

20 Kulgaarden

31 Havnens Ishus

32 Det Maritime Oplevelsescenter

33 Løgstør kiosk

SPORT & REKREATION

34 Badestrand

35 Legeplads

36 Legeplads

37 Skaterbane

39 Havneparken

40 Lanternen / Løgstør Bio

41 Løgstør Golfbane

42 Christiansminde Skoven

43 Dok55

Handelsgade

P

04

05

Kunsttorvet

24

P

02

P

P

03

19

29

DAGLIGVARER

44 SuperBrugsen

45 ALDI

46 Netto

47 Fakta

P

P

P

01

P

39

17

P

43

34

11

P

20

i

10

Busterminal

Autocamper

08

3931

35

P

P 09

06

26

P

P

33

27

P

P

P

12

25

P

13

23

14

16

15

P

18

32

36

P

42

30

P

40

41

28

21

22

82


CENTRUM

HAVN

FIND VEJ FRA BY TIL HAVN

Hornfisk, krabber og søstjerner leder dig sikkert mellem by og

havn og fører dig gennem Muslingebyens nye passage mellem

Kunsttorvet og Købmagergade. Passagen giver også mulighed for

at holde en pause på en bænk mellem hyggelig beplantning og

flot gadekunst.

43

44

47

46

45

RUTER I BYEN

MIDTBYRUTEN

Følg de fine bronzeskilte* gennem hyggelige smøger og butiksliv

SPORTS- & ADVENTURERUTEN 4 km

Skaterbane, Dok55, udsigtssti mv.

KULTURRUTEN 2,5 km

Oplev de mange fortællinger om

Løgstørs historie

*I den nederste del af byen vil den opmærksomme gæst måske

spotte et nedsænket bronzeskilt i belægningen med muslingesymbolet

på. På hvert symbol er der angivet en retning for BY og

HAVN, så det er let at finde den rigtige vej.

KORT OVER BYEN

83


84

www.muslingebyen.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!