det er de ingredienser, som denne svenske familie blander sammen ...

mormon.dk

det er de ingredienser, som denne svenske familie blander sammen ...

TIL VENSTRE: FOTO BRAGT MED TILLADELSE AF FAMILIEN EYRING

inden for administration, planlægning af

fysiske faciliteter, tempeldesign og -bygning

og andre timelige anliggender. I september

1992 blev han igen kaldet som CES-kommissær,

og en måned senere blev han kaldet til

De Halvfjerds’ Første Kvorum.

Den 1. april 1995 blev Henry B. Eyring

opretholdt som medlem af De Tolv Apostles

Kvorum. Siden da har han i større grad søgt

Herrens Ånd, idet han har velsignet Kirkens

medlemmer overalt i verden med sine inderlige

taler, kærlige tjeneste og stærke vidnesbyrd

om Frelseren og hans evangelium.

Kvalificeret på enestående vis

Da præsident Eyring bar vidnesbyrd

ved oktoberkonferencen i 2007 om

velsignelserne ved at se efter

Guds hånd i vores liv, talte han

af personlig erfaring. Ved hver

dag at skrive dagbog om vor

himmelske Faders handlinger

i hans liv, har han

følt sit vidnesbyrd vokse,

og han er blevet »endnu

mere sikker på, at vor himmelske

Fader hører og besvarer

bønner.« 4

Nøglen til at høre disse svar

og vide, at Gud er interesseret

i os, siger han, er at udvikle

et lyttende øre. »Vi er nødt til

at være stille og lytte. I mit liv,

når jeg har fejlet i at modtage

en klar følelse eller er gået

glip af Åndens stemme, har

det været, fordi jeg havde for

travlt, var for larmende indvendig

og for optaget af min egen

verden.«

Præsident Eyring har altid

efterlevet forskrifterne i de

tretten trosartikler. Kirkens medlemmer er i

sandhed heldige at have ham til at virke ved

præsident Thomas S. Monsons og præsident

Dieter F. Uchtdorfs side. En sjælden kombination

af talenter, en arv af tro, et liv med

forberedelse, en hengivenhed for at tjene

og en beslutsomhed om først at søge Gud

og gøre hans vilje vil på enestående vis

kvalificere ham til at virke i Det Første

Præsidentskab. ■

NOTER

1. Se Henry J. Eyring, Mormon Scientist: The Life and

Faith of Henry Eyring, 2007, s. 127-130.

2. Se Henry B. Eyring, »Styrken ved at undervise i

lærdommene«, Liahona, juli 1999, s. 87-88.

3. I Gerald N. Lund, Ȯldste Henry B. Eyring:

Formet af ›stærke påvirkninger‹«, Liahona, apr. 1996,

s. 28.

4. Henry B. Eyring, »O, husk, husk«, Liahona,

nov. 2007, s. 67.

Modstående side: En

udskrift af familiens

»små plader«, en kiste

i træ udskåret af præsident

Eyring og nogle af

hans akvarelmalerier.

Herover: Sammen med

sin hustru ved oktoberkonferencen

i 2007.

Til venstre: Det Første

Præsidentskab –

Præsident Thomas S.

Monson (i midten); præsident

Henry B. Eyring,

førsterådgiver; og præsident

Dieter F. Uchtdorf,

andenrådgiver.

LIAHONA JULI 2008 13

More magazines by this user
Similar magazines