det er de ingredienser, som denne svenske familie blander sammen ...

mormon.dk

det er de ingredienser, som denne svenske familie blander sammen ...

En til to måneder før udgivelsesdatoen: Trykning, pakning og distribuering af tidsskriftet påbegyndes.

Tidsskriftet sendes først til de områder, som ligger længst fra Salt Lake City. I mange lande distribueres

det til abonnenterne af det lokale postvæsen. I andre lande distribueres det via menighederne.

Trykning og distribution

De trykte signaturer kører gennem en

maskine, der ordner dem, tilføjer

omslaget og derefter hæfter dem

sammen. Hvert tidsskrift trimmes

så for overskydende papir.

Sådan kommer tidsskriftet ud til dig

Den endelige udgave af tidsskriftet sendes

til godkendelse hos redaktører til sidste gennemlæsning.

Disse sider sendes derefter elektronisk

til trykkeriet fem måneder inden den

engelske Liahona-udgaves udgivelsesdato.

De øvrige sprogudgaver

sendes til trykkeriet to måneder

før udgivelsesdatoen, og det

samme gælder Ensign, New Era og

Friend. Liahonas nyhedsstof går i trykken

cirka to måneder før udgivelsesdatoen,

og når det gælder Ensign er tidsfristen

en måned før udgivelsesdatoen.

De trykte tidsskrifter bundtes og sendes til

områder uden for USA, hvor de distribueres

på forskellig vis, blandt andet ved hjælp af det

lokale postvæsen. I USA sendes tidsskrifterne

med postvæsnet. Tidskrifterne sendes til de

fjernereliggende egne først. De sidste, som

De færdige tidsskrifter pakkes, så

de er klar til at blive postet eller fragtet

ud fra Kirkens hoveddistributionscenter

i Salt Lake City.

I den lagerbygning, hvor andre

af Kirkens tryksager opbevares,

inspicerer en ansat de

tidsskrifter, som er pakket til

afsendelse.

tidsskrifterne sendes til, er læsere i Utah.

Planen er, at tidsskrifterne ankommer den

første søndag i den måned, som er angivet

på tidsskriftets forside, men det kan til tider

forrykke sig.

Nu hvor du står med tidsskriftet i hånden,

håber vi, at du synes, at de bidrager til din

åndelige vækst. Artiklerne kan omhandle

fysisk sundhed, økonomi eller andre emner,

som vi tumler med i dette liv, men deres

hovedformål er at styrke dig åndeligt.

Hvis du har kommentarer til de artikler,

du læser her, vil vi meget gerne høre fra dig

(se vores adresse til højre). Hvis du har forslag

til, hvordan vi bedre kan imødekomme

dine åndelige behov, hører vi også meget

gerne om det. Alt, hvad vi kan lære med henblik

på at tjene læserne bedre, er til gavn for

de dig og os. ■

BIDRAG MED

JERES ARTIKLER

Medlemmer spekulerer ofte

på, hvordan de kan yde bidrag

til Kirkens tidsskrifter. I kan

sende os manuskripter om

næsten et hvilket som helst

emne, men I har sikkert

bemærket, at artikler, der forkynder

betydningen af lærdomme

eller betydningen af

skrifterne som regel skrives

af generalautoriteter.

Den bedste mulighed, I har

for at bidrage til tidsskriftet,

er ved at skrive om jeres egne

åndelige oplevelser og erfaringer.

Når I skriver om det,

som I ved og selv har oplevet,

udstråler jeres skrivelser sandhed

og troværdighed. Husk

på, at det, som I skriver, skal

kunne anvendes af læsere i

mange nationer og kulturer.

Det er måske klogt at kontakte

os for at høre, om vi er

interesseret i en given artikel,

inden I skriver den. På den

de kan vi fortælle jer, om

emnet passer ind i tidsskrifternes

redaktionelle planer.

Postadressen til Kirkens

Tidsskrifter er Liahona (eller

Ensign eller New Era eller

Friend), 50 E. North Temple

St., Rm. 2420, Salt Lake

City, UT 84150-3220, USA.

E-mailadressen er navnet

på tidsskriftet fulgt af

@ldschurch.org, for eksempel:

liahona@ldschurch.org.

LIAHONA JULI 2008 43

More magazines by this user
Similar magazines