det er de ingredienser, som denne svenske familie blander sammen ...

mormon.dk

det er de ingredienser, som denne svenske familie blander sammen ...

6

Præsident

Henry B. Eyring

Kaldet af Gud

ÆLDSTE ROBERT D. HALES

De Tolv Apostles Kvorum

Nogle få år efter, at Henry

Bennion Eyring blev rektor

for Ricks College (nu

Brigham Young University-Idaho)

blev han tilbudt et højt betalt og

prestigefyldt arbejde i det sydlige

Californien.

»Det lyder som en fremragende

mulighed,« sagde præsident Spencer W. Kimball til Henry,

da han beskrev tilbudet og dets fordele. »Hvis vi får brug

for dig, ved vi, hvor vi kan finde dig.«

Henry havde forventet, at præsident Kimball, hans onkel,

ville bede ham om at blive på Ricks. I stedet var det tydeligt,

at Henry og hans hustru Kathleen måtte bede og faste

om deres beslutning, hvilket de gjorde. Inden for en

uge hviskede Ånden til Henry, at han ville få privilegiet

at kunne blive på Ricks College »lidt længere.«

Han ringede til Jeffrey R. Holland, som dengang

var kommissær for CES og fortalte ham, at han

havde sagt nej til jobtilbudet. Den aften ringede præsident

Kimball til Henry.

»Jeg kan forstå, at du har besluttet dig for at

blive,« sagde præsident Kimball.

»Ja,« svarede Henry.

»Mener du, at du har ofret noget?« spurgte

præsident Kimball.

»Nej,« sagde Henry.

»Det er rigtigt!« forsikrede

præsident Kimball ham. Med det

afsluttede præsident Kimball

samtalen.

For de, som kender Henry B.

Eyring og hans villighed til at

følge åndelige tilskyndelser – selv

hvis det betyder at opgive det,

som verden betragter som vigtigt

– kommer det ikke som nogen overraskelse. Han har lært

af egen erfaring, at tro og ydmyghed forenet med lydighed

kvalificerer Guds børn til velsignelser, som er rigere end

verdens rigdom.

Efter præsident Gordon B.

Hinckleys død den 27. januar

2008 kaldte præsident Thomas

S. Monson præsident Eyring til

at tjene som førsterådgiver i Det

Første Præsidentskab. Præsident

Eyring havde tidligere tjent som andenrådgiver

i fire måneder, hvor han indtog den

ledige plads, der opstod ved præsident

James E. Fausts død.

»Hal« – som han kaldes blandt familie

og venner – blev født den 31. maj 1933 i

Princeton i New Jersey. Som nummer to af

Henry Eyrings og Mildred Bennion Eyrings tre

NEDERST TIL VENSTRE: FOTO BRAGT MED TILLADELSE FRA EAST HIGH SCHOOL; TIL HØJRE: FOTO: CRAIG DIMOND; FOTO AF HENRY EYRING

OG MARY BOMMELI MED TILLADELSE FRA KIRKENS ARKIVER; I BAGGRUNDEN: FOTO: J. SCOTT KNUDSEN OG ALLAN DAVEY/MASTERFILE

More magazines by this user
Similar magazines