23.03.2022 Views

Ildhu 01 2022

Tema: Udvikling

Tema: Udvikling

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ILDHU 1 2022

LEDERMAGASIN

Ni gode

råd til at

fastholde

spejderne

Tema

Udvikling

KFUM-SPEJDERNE I DANMARK


LEDER

UDVIKLING

Du sidder nu med første nummer af Ildhu for 2022. Et nyt år og

for mange betyder det udvikling i en eller anden form.

Men hvad er udvikling? Hvad er det for dig? Måske du kan sidde

og tænke lidt over det, måske kan du snakke lidt med dine

medledere om det? Har du lyst til at udvikle dig i det kommende

år - på den ene eller anden måde?

Det kan både ske personligt, indenfor din ledergerning, professionelt

eller måske synes du dine bævere, ulve, juniorer, trop,

spejdere eller klan skal udvikle sig. Her i magasinet kan du finde

inspiration til udvikling eller uddannelse af dine spejdere på

side 8-9, hvor kursusrækken bliver beskrevet.

I det forgangne år er bogen Spejderliv blevet opdateret, og det

kan du læse mere om på side 6-7.

Vi håber, I vil tage godt imod dette års Ildhu og hvis du på nogen

måde har lyst til at blive en del af vores redaktion, så skal du være

velkommen til skrive til ildhu@kfumspejderne.dk

Vi ses derude

Ildhu redaktionen

#01 MARTS 2022

Udgiver

KFUM-Spejderne i Danmark

Oplag: 5.250 eksemplarer. ISSN 1904-1950

Ansvarshavende redaktør

Lisette Lykke Andersen

Kommunikationskonsulent

Redaktion

Linea Blom-Bloch (redaktør)

Sofie Lindgaard Nielsen (redaktør)

Jeppe Madsen

Lukas Lundbye

Skribenter

Steffen Falck

Sofie Lindgaard Nielsen

Sofie Von Arenstorff

Steffen Sundbæk

Tobias Simonsen

Jeppe Madsen

Linea Blom-Bloch

Lisette Lykke Andersen

Christian Blom-Bloch

Dorthea Neuenschwander

Lukas Bozek Lundbye

Grafisk design og layout

KFUM-Spejdernes Kommunikationsteam

Juliane Holmstrøm

Forsidefoto

Johny Kristensen

Fotos og illustration

Pernille Bille Tvedt s. 4-5

Sofie Von Arenstorff s. 4

Johny Kristensen s. 8-9, 16

Frederik Kehlet s. 9

Elsebet Gregersen s.9

Søcenter Nydam s.12-13

Lasse Mørch s.18

Christian Blom-Bloch s.20-21, 24

Willian B. Rønnebek s.22

Christian Mouridsen s.25

Lars Blomgren Andersen s.25

Emil Kvistbo s.25

Lukas Bozek Lundbye s.26-27

Tryk

proffset.dk

Ildhu trykkes på rest-papir fra andre udgivelser. Det

betyder, at ikke alle blade er trykt i samme papirkvalitet

og papiret kan være både mat og blankt. På den måde er

KFUM-Spejderne med til at reducere et muligt papirspild.

Foto, artikler og andet indhold må citeres/gengives når kildeangivelse

»KFUM-Spejderne i Danmark – Ildhu« er angivet

sammen med nr. og årgang

Ris, ros og forslag til indhold

ildhu@kfumspejderne.dk

KFUM-Spejderne i Danmark

Wagnersvej 33 / 2450 København SV

Tlf.: 70 10 26 66 / info@kfumspejderne.dk

Linea

Blom-Bloch

Sofie Lindgaard

Nielsen

Lukas

Lundbye

Jeppe

Madsen

Næste udgaver

Nr. 2/2022 udkommer start juni

Nr. 3/2022 udkommer start december


INDHOLD

HVAD FÅR

UNGE SPEJDERE

UD AF AT TAGE

PÅ KURSUS? 4

NI GODE RÅD TIL

AT FASTHOLDE

SPEJDERNE 17

4 Velkommen i familien

6 Anmeldelse af Spejderliv

8 Hvad får unge spejdere ud af at tage på kursus?

10 Den gode forældrekontakt

12 SøCenter Nydam - spejdere, som også sejler

14 Opslagstavlen

16 Formandskabets klumme: Menighedsrådene skaber udvikling

17 Ni gode råd til at fastholde spejderne

20 Ildhu tester: Omniovn

22 Få teltet leveret på Hedeland

23 Sænk deltagerprisen på Spejdernes Lejr

24 En lejr i rivende udvikling

26 Med tørklædet bindes venskabsknob og venner sammen

ILDHU 01 2022 Ledermagasin

3


STEFFEN FALCK

BIOLOG

Velkommen

i familien

AF STEFFEN FALCK

For hver 7. familie vi har igennem, bliver én leder eller

bestyrelsesmedlem. Vores metode til forældre-engagement har vist sig

effektiv. Der er ikke noget specielt ved metoden, den er nærmest bare en

konsekvens af at have få lederkræfter. Vi uddeler klemmer med opgaver

på ved hvert møde, og det skaber engagement.

For godt 3 år siden overvejede gruppeledelsen

at lukke familiespejderne ned,

fordi ressourcerne, i form af en 3-4 ledere,

kunne bruges bedre til at sikre et længere

spejderliv for junior og trop.

Som formand for bestyrelsen støttede

jeg gruppeledelsen i at flytte lederne til

junior og trop, men valgte selv at trække

i arbejdstøjet og blive enhedsleder for

familiespejderne. Jeg ville arbejde med

målene om at øge medlemstallet, skabe

en engagerende kultur og rekruttere flere

ledere til glæde for gruppens andre ledere.

Det lykkedes, og du kan prøve at gøre

det samme.

Få lederkrafter skaber engagement

Første udfordring er at erstatte flere ledere

med en. Oplevelsen bliver en anden

for medlemmerne, for det kræver deres

engagement. Om kvaliteten er lige så høj,

skal jeg ikke bedømme, blot konstatere

at enheden fastholder familierne, og rekrutterer

nye ledere til resten af gruppen.

KLARGØRING

4 ILDHU 01 2022 Ledermagasin KFUM-SPEJDERNE


BAGERMESTER

GARTNER

BÅLMESTER

Metode til forældreengagement

Efter vores start-ritual gives en mundtlig formidling

af mødets agenda. Der er altid en række praktiske

opgaver, som vi skal løse i fællesskab.

Opgaverne er opdelt, og skrevet på en klemme. Vi

står i en rundkreds, og så udbydes klemme-opgaverne

ved opråb. Det er som regel børnene, som

gerne vil have en klemme, og så er de voksne med

på opgaven. Vi har også lidt mere kedelige opgaver -

som fx opvask og oprydning. Det giver afveksling og

energi til lederen, at “øv-opgaverne” også bliver løst

af fællesskabet.

Planlægning af møde

Mødet planlægges som ethvert andet spejdermøde.

Praktiske delopgaver identificeres og uddelegeres.

Vi skriver hver delopgave på en eller gerne to klemmer.

En familie kan godt tage flere klemmer, og der

kan godt være mange klemmer med samme opgave,

hvis opgaven kræver mange hænder. Vi bruger ofte

et fagnavn, som fx hvem vil være vores bagermester,

bålmester, gartner, biolog eller opvasker.

Vi er alle ledere med forskellige kompetencer

Overvej, om du vil nøjes med at have tørklæde på,

og lade uniformen blive hjemme. Formålet er at signalere,

at vi alle har samme ansvar for at få mødet til

at lykkedes og at den centrale for opgaven er klemmeholderen.

Resultatet skulle gerne være at familier kommunikerer

og arbejder i hold, fordi du selvfølgelig har lavet

mindst to klemmer med samme ansvarsområde

(hvis I altså er nok til det). Bemærk, at et barn på 4

år godt kan tage ansvaret (klemmen) for fx båltænding,

det kræver bare god støtte via forældrene.

Sæt scenen og planlæg et halvt tår frem

Sidste møde før sommerferien, og sidste møde før

jul bruger vi den første halve time på at familierne

kan komme med ideer, ønsker og drømme til mødeaktiviteter.

Det kan godt blive helt skørt med sådan

en brainstorm. Vi skriver ideerne op på en tavle.

Så går vi en tur på natur-bingo, og de voksne har lidt

tid til at snakke om, hvem der har lyst og mulighed

for at stå for en aktivitet.

Den sidste halve time får alle en is/et glas saft (om

sommeren), eller en varm æbleskive og en glogg (om

vinteren), mens vi prøver at sætte familienavne og

datoer på nogle af mødeaktiviteterne.

Forslag til klemmer

• PR-klemmen (tager et par billeder og

skriver to linier om mødet på facebook)

• Opvaske-klemmer (ansvar for opvask)

• Oprydnings-klemmer (ansvar for

oprydning)

• Ritual-klemmen (står for åbning og

afslutning af mødet typisk den mødeansvarlige).

Ansvar mødeansvarlige

• Planlægning

• Mødeindkaldelse

• Ritualer åbning/afslutning

• Kaffe/te/saft

• Fremmøderegistrering

• Sikkerhed

• Åbning og aflåsning af faciliteterne

• Indkøb før mødet (kan uddelegeres).

i Danmark

ILDHU 01 2022 Ledermagasin

5


ANMELDELSE AF

SPEJDERLIV

AF SOFIE LINDGAARD NIELSEN

Jeg husker selv, da jeg fik Spejderliv første

gang tilbage i 2009, da jeg var afsted på

Roland 1. Jeg husker det som første gang,

hvor jeg faktisk oplevede, at spejder også

kunne være noget, der fandtes på skrift - og at

spejder var mere end bare det, jeg oplevede

nede i min gruppe hver tirsdag aften.

Når jeg åbner den nye Spejderliv, bliver jeg lige så inspireret

og imponeret over alle de ting, spejderlivet

kan byde på, som dengang jeg læste spejderliv første

gang. Formidlingen både skriftlig og alle de virkelig

flotte billeder og illustrationer fanger spejderne. Jeg

er sikker på, at alle tropsspejderne, som bogen er

skrevet til, føler sig mødt i øjenhøjde!

Med de mange flotte billeder i bogen med gode spejderaktiviteter,

er en af mine eneste undringer, hvorfor

forsiden er blevet et billede af spejdere, der ligger

i græsset? Men det skal ikke tage luften ud af min ellers

meget begejstrede stemme!

6 ILDHU 01 2022 Ledermagasin KFUM-SPEJDERNE


Spejderliv som den første udgave

så ud i 1932 med forsideillustration

af Axel Mathiasen.

Jeg havde bogen med på en togtur med min

bæverflok, og hele turen sad de fordybet i bogen

og stillede mange spørgsmål over særligt

de mange seje ting, man kan pionere, når man

lærer det! Jeg synes, det er imponerende, at

redaktionen bag Spejderliv har kunnet formå

at ramme spejdere i alle aldre. Selv den den

mest garvede leder vil med garanti kunne finde

lidt ny viden i den nye Spejderliv. Om ikke

andet, så i hvert fald i nogle af de nye kapitler

såsom ‘På Vandet’ og ‘Stærk og Snu’.

Meget mere end bare en bog

Selvom bogen langt hen af vejen fortjener de

højeste roser, så er der noget andet, som jeg

synes, er endnu vigtigere end at redaktionen

har fået Spejderliv opdateret til 2021! Spejderliv

er blevet meget mere end bare en bog - det

er nærmest blevet et lille univers.

På hjemmesiden (spejderliv.dk) bliver der løbende

opdateret små noter, som supplerer

den viden, der er i bogen og har praktiske ting

såsom skabeloner.

På hjemmesiden kan du også finde links, som

fører ind på Youtube, hvor der er små videoer,

som understøtter noterne og bogen, men

også videoer som er bagom skabelsen af Spejderliv!

vej - derfor synes jeg også næsten, det er genistreg

at have lavet en podcast-serie om netop

Spejderliv. Man kan lytte til både erfarne spejdere,

som fortæller om spejderfærdigheder,

røverhistorier fra egne spejdereventyr, men

også om historien i spejderbevægelsen og

korpset. En forfriskende og anderledes måde

at få formidlet Spejderliv på, som helt sikkert

er med til at give det en plads i det 21. århundrede.

Selvom jeg synes, det er enormt dejligt at kunne

sidde og bladre i en bog og blive inspireret,

synes jeg alligevel, der er noget nysgerrigt og

interessant over at lege med ideen om en app,

hvis man skulle gå helt ud og modernisere

Spejderliv.

Alt i alt synes jeg, det er et virkelig flot produkt

og en kæmpe ansigtsløftning, Spejderliv har

fået med den nye udgivelse - særligt at det er

blevet til så meget mere end en bog! Og så kan

man oven i købet se frem til, at der stadig kommer

mere nyt løbende.

Ildhu giver 6 ud af 6 bål:

De fleste af os er efterhånden vant til at høre

podcast og få en masse informationer ind den

i Danmark

ILDHU 01 2022 Ledermagasin

7


Hvad får unge

spejdere ud

af at tage på

kursus?

AF SOFIE LINDGAARD NIELSEN

Som KFUM-Spejder kan man i løbet af

sin tid som trop-, senior og klanspejder

tage afsted på ungdomskurser. Vi har i

denne artikel snakket med kursusledere

for Roland 2, Diamant og ULK for at

høre, hvad de tre kurser hver især giver

spejderne med hjem i rygsækken.

8 ILDHU 01 2022 Ledermagasin KFUM-SPEJDERNE


Roland 2

Alder: 14-16 år

Af kursuslederne Louise Elvstrøm og Rasmus Bolet

På Roland 2 er der fokus på at lære den enkelte spejder

at planlægge og afholde instruktioner for patruljen.

Herved får spejderen også en bedre forståelse for sin

egen rolle i patruljen samt hvad vedkommende kan bidrage

med for at få en velfungerende patrulje.

Roland 2 er et utrolig givende kursus at tage på - både

socialt og læringsmæssigt. Spejderne lærer ikke blot

hinanden at kende gennem sociale aktiviteter, de evaluerer

og bidrager til hinandens læring, hvilket giver

håndgribelig feedback til videreudvikling under kurset

samt når de kommer hjem. For at spejderen husker og

bruger de værktøjer, som blev givet på kurset, når de

kommer hjem, så hjælp dem, ved at give dem mere ansvar

som hjælpeledere hos de mindre spejdere eller opfordr

dem til at planlægge egne møder ud fra de værktøjer,

som de har fået. Spejderne skal på Roland 2 for

at få gode værktøjer til spejderarbejde i gruppen samt

for at mærke fællesskabet med spejdere fra hele landet.

Diamant

Alder: 15-17 år

Af kursusleder Johny Kristensen

Mange tænker, at diamant kun er for de rigtig seje spejdere,

der har den bedste fysik og i forvejen er på adventurespejdløb.

Nogen forveksler det med at være på tur,

hvor spejderne kun får oplevelser med hjem, hvilket nogle

gang gør, at man kan være lidt uforstående overfor,

hvorfor man skal opfordre sine spejdere til at tage afsted.

Diamant er et kursus, der har til formål at lære spejderne

en række ting om dem selv og få en bedre indsigt i at

samarbejde med andre.

På Diamant dyrker vi meget at deltagerne kommer på

kurset for at lære og ikke bare at få en vild oplevelse. Her

lærer man en masse om at arbejde sammen med andre

i en patrulje, som man ikke kender hjemmefra, så det er

hårdt at være på diamant, men staben bag et hvert diamantkursus

har et mål. Det er at tilpasse kurset, så ALLE

på bedste vis kan være med igennem kurset.

En uge på diamant byder på masser af vilde oplevelser,

som er nøje planlagt, med det formål at spejderne lærer

sig selv at kende, så de kan bede om og tilbyde hjælp,

samt at de kende til, hvordan man snakker med andre

i patruljen om, hvordan man får løst en opgave bedst.

ULK

Alder: 17-21 år

Af kursusleder Lasse Gissel

ULK står for Ungdoms-Leder-Kursus. Jovist, er det også

en fisk, men kurset har nu mest fokus på det at være

Ungdoms-Leder. På kurset rustes deltagerne til at være

ungdomsledere ved at få erfaring med konkrete og

praktiske værktøjer til planlægning og til at "træde op

på mælkekassen".

Men ULK øger også de unge spejderes evne til at indgå i

et fællesskab. Både hvordan de selv er i mødet med andre,

hvordan en gruppe udvikles og særligt hvordan vi

fælles får det bedste frem i dem omkring os ved at turde

være oprigtigt nysgerrige.

I skal sende jeres unge spejdere afsted på ULK for spejderens

egen skyld. Alle kan få en fantastisk oplevelse af

ULK, uanset erfaring og ansvar hjemme i gruppen. I vil

opleve en spejder, der kommer hjem med større motivation

for spejderarbejdet og som har fået mulighed for

at se, bruge og opleve eget potentiale.

Din opgave som leder?

Opfordr dine unge spejdere til at tage af sted - det gælder

generelt kurser hos KFUM-Spejderne! Gentag opfordringen,

der er mange tilbud til børn og unge i dag, men

det udbytte, der er at hente igennem spejderkurser er

ret unikt. Du må gerne opfordre flere gange. Når spejderen

kommer hjem fra ULK, så hjælper du dem bedst ved

at være oprigtig nysgerrig og vise interesse for hans/

hendes udbytte. Spørg "hvad tager du med dig hjem fra

kurset?" eller "hvordan håber du at kunne bruge det, du

tager med fra ULK?" - og accepter hvis de skulle finde

anvendelsen et andet sted end i spejdergruppen, det

smitter helt sikkert også af på spejderarbejdet.

i Danmark ILDHU 01 2022 Ledermagasin

9


Den gode

forældrekontakt

AF SOFIE VON ARENSTORFF

Hos KFUM-Spejderne fokuserer vi løbende på gruppeudvikling. Ofte handler det blot

om at skrue lidt på knapperne. Gennem nye tiltag og tanker kan vi sammen løfte

spejderarbejdet og blive endnu bedre til det, vi allerede er gode til. Kontakten til

forældrene er en af de knapper, som det kan give god mening at skrue på.

F O R Æ L D R E KO N TA K T

KFUM-Spejderne fokuserer på at vokse, sikre og opretholde

kvalitet og at give alle børn muligheden for

at være spejdere. For at nå dette mål, har vi projektgrupper,

som arbejder med forskellige relevante tematikker.

V Æ

K

Om arbejdsgruppen Forældrekontakt

Forældrekontakt er én ud af flere arbtejdsgrupper

under styregruppen for Vækst (VÆKST), som arbejder

for at flere børn og unge oplever KFUM-Spejdernes

fællesskab gennem initiativer på tværs af

og i alle niveauer af organisationen. Formålet med

vækstprogrammet er, at lederne ude i praksis har

gode forudsætninger for spejderarbejdet. Derfor

er målet med projekterne at få vores organisation

til at vokse, sikre og opretholde kvaliteten og i

sidste ende fastholde flere spejdere.

T

S

Projektgruppen Forældrekontakt, bestående af Sune

Monrad, Annett Lassen og Michael Baasch, sætter relationen

mellem spejdergruppens frivillige og forældrene

på dagsordenen.

De er nu klar med et helt nyt materiale til gruppen

samlet i et hæfte. Med arbejdshæftet vil de hjælpe

spejdergruppernes ledere og bestyrelse med at inddrage

forældrene. Arbejdshæftet rummer typiske

spørgsmål og øvelser, som kan stimulere nysgerrigheden

og bidrage til konstruktive initiativer.

10 ILDHU 01 2022 Ledermagasin KFUM-SPEJDERNE


T

11.02.20 2 13.06

Kære forældre

Har du overvejet, hvad meningen med spejder er?

Learning

by doing

- vi lærer bedst, når vi

prøver selv

Ansvar

- for mere end

sig selv

Gruppematerialet Forældrekontakt

består af et hæfte, et sæt samtalekort

og en værdiplakat. Gruppen modtager

materialet i begyndelsen af marts med

korpsudsendelsen.

Sådan skaber

gruppen gode

relationer til

forældrene

Forældrekontakt

Forældrekontakt

V Æ

KFUM-SPEJDERNE I DANMARK

K

S

T

FORÆLDREKONTAKT

Forældrekontakt_folderA5_Omslag.indd 1-3 01.02.2022 14.26

Oplevelser i

naturen

- stjernestunder og

succesoplevelser

Fællesskab

- patruljen er som min

anden familie

Plads til alle

- for alle kan bidrage

Sjov

- og fantasi

V Æ

S

K

FORÆLDREKONTAKT

Forældrekontakt_Værdiplakat_A2.in d 1

Forældrekontakt_Værdiplakat_A2.in d 1 11.02.20 2 13.06

Hvad kan den gode forældrekontakt?

De fleste ledere kan sikkert genkende billedet af, at forældrene

henter og bringer deres børn til og fra spejdermøderne,

men at kontakten til forældrene stopper her. Men ved at

være nysgerrig og opsøgende, så opdager man, at forældregruppen

har ressourcer og færdigheder, som kan være

nyttige for gruppen. Dels praktiske færdigheder til at vedligeholde

hytten med mere, men også hobbyer eller viden,

som kan understøtte gode spejdermøder. Fx kan en biolog

hjælpe til et krible krable-møde, en anden til et virksomhedsbesøg

eller noget helt tredje. Når forældrene er hjælper

med de praktiske ting, giver det mere luft til lederne, som så

kan bruge tiden på endnu bedre spejderaktiviteter.

Mange grupper får ikke løbende beskrevet, hvilke opgaver

forældrenes hjælp skal bruges til. Opbakningen skal nok

komme, hvis forældrene ved, hvad det handler om. Hvis I er

opmærksomme på tydeligt at formulere hvilken hjælp, der

er tale om, og hvordan den behøves udført, så er det nemmere

for lederne at spørge, og nemmere for forældrene at

sige ja. I kan fx begynde med at stille jer selv spørgsmålet:

Hvad skal vi med de der forældre?

Tag ikke hele armen

Det er ikke alle, som vil eller skal være ledere. Frivillighed er

ikke alt eller ingenting, for alle former for hjælp er brugbar

for fællesskabet. Derfor råder projektgruppen til at se forældregruppen

med nye øjne. Måske tror forældrene, at de

skal kunne binde alle knob for at kunne give en hånd med.

Men få en ide om, hvad forældrene kan bidrage med og tag

imod dem som en del af fællesskabet. Husk, at takke dem

for deres indsats - også selvom opgaven ikke helt bliver udført

som tiltænkt, det er prisen for at uddelegere.

Forældrekontakt_samtalekort.indd 1 01.02.2022 15.10

Men først og fremmest handler det for spejdergruppen om

at sætte god forældrekontakt på dagsordenen .

Tilgængelig gruppeudvikling

Det er disse tanker, som har fået projektgruppen til at arbejde

med forældrekontakt og gruppeudvikling. De håber at

kunne hjælpe med at åbne for værdifulde samtaler, blandt

andet ved at gøre gruppeudviklingen tilgængelig og ligetil

for alle spejdergrupper.

Forældregruppen er guld værd for spejdergruppens trivsel,

men da inddragelsen af forældrene er noget, mange spejdergrupper

oplever som kompliceret, er det vigtigt at huske

på, at alle løsninger er unikke. Det, som fungerer for én gruppe,

fungerer ikke nødvendigvis for en anden. Løsningen skal

derfor findes i spejdergruppens eget fællesskab. Gruppeudvikling

omfatter netop denne flydende proces, hvor noget

tit skal gen-besøges, for at gruppen kan blive endnu bedre

til det, de allerede er gode til.

Udgangspunktet for arbejdshæftet er, at spejderledere og

-bestyrelser nemt kan tage principperne i brug og finde den

metode, som virker bedst for deres gruppe. Med hæftet tager

projektgruppen jer i hånden, sætter rammerne og I guides

gennem processen med spørgsmål til fælles diskussion,

hvor I sammen finder svarene ude i grupperne. Projektgruppen

har gjort processen nem og og overskuelig og har desuden

lavet en række korte videoer, som forklarer opgaverne,

og som kan se på Youtube.

Processen og arbejdet med gruppeudviklingen går nemmest,

hvis én i spejdergruppen får rollen som mødeleder. I

hæftet får du et par tricks til hvordan. Sæt god tid af, indkald

jeres voksne medlemmer og kom i gang - for så nemt kan

det være.

i Danmark

ILDHU 01 2022 Ledermagasin

11


DEN GODE HISTORIE

SøCenter Nydam

- spejdere, som også sejler

AF STEFFEN SUNDBÆK

En flok frivillige spejderledere og

spejdere har på kort tid etableret

SøCenter Nydam og skabt nogle

fantastiske muligheder for børn og unge

i Nydam Distrikt, Sønderjylland. Her

fortæller de, hvordan de gjorde.

På Spejdernes Lejr 2017 fik Urnehoved Gruppe mod på sejlads.

Urnehoved Gruppe bor i Bolderslev og er den gruppe

i Nydam Distrikt, der sjovt nok har længst til vandet. Gruppen

lavede en aftale med Det Mobile Søcenter om lån af

to Meginjoller. Gruppen tilbød andre i distriktet at komme

med ud at sejle, derved fik flere interesse for Megin sejlads.

Tolv skippere

I 2020 er interessen så stor, at det bliver besluttet at oprette

en sejlads enhed under Nydam Distrikt. Enheden får navnet

SøCenter Nydam. Med god hjælp fra Megin folket i Æbleskoven

og super godt materialer fra Det Mobile Søcenter arrangeres

Megin kursus og tolv skippere bliver uddannet. Der

søges fonde og fra Norlys modtages midler til en Megin jolle.

12 ILDHU 01 2022 Ledermagasin KFUM-SPEJDERNE


DEN GODE HISTORIE

Grønskollingen

SøCenter Nydam bliver tilbudt at overtage sejlbåden

Grønskollingen fra Allerød-Lynge gruppe. Grønskollingen

er en 32 fods sejlbåd, en Elvstrøm ½ tonner fra 1974,

for øvrigt samme model som Elvstrøm vandt VM med i

1972. Det gav nu for alvor noget at tænke på for enheden.

For selvom der ikke skulle findes midler til at overtage

Grønskollingen, kræver det noget mere at drifte og

vedligeholde en sejlbåd fra 1974 end at sejle Megin.

Med hjælp fra KFUM-Spejderne, en donation fra Tryg-

Fonden på sikkerhedsudstyr og havneplads fra Sønderborg

Kommune i baghånden, blev det besluttet at sige

ja til at overtage Grønskollingen.

Så i maj 2020 tog vi til Lynæs, lige syd for Hundested, for

at overtage Grønskollingen og sejle den til Sønderborg,

hvor dens nye hjemsted er. Så nu har den fast kajplads

i Verdens Ende, som er havnen som ligger lige syd for

hvor SL2017 blev afholdt.

Høj aktivitet

I dag råder SøCenter Nydam over Grønskollingen, to

egne Megin og to Megin lånt af Det Mobile Søcenter.

I sejlsæsonen (april-oktober) tilbyder SøCenter Nydam

sejladser, hvor man lærer at sejle, at færdes på vandet,

sikkerhed og øver samarbejde.

SøCenteret har bidraget til et større udbud af aktiviteter

for hele distriktet, fastholdelse af unge spejdere og

mere synlighed. Det seneste år har SøCenteret (trods

corona) gennemført mere end 2.000 aktivitetstimer på

vandet. Når der ikke er sejlsæson, arrangeres der kurser,

klargøres og forbedres både og andre fællesskabende

aktiviteter. I 2021 var SøCenter Nydam nomineret som

årets nye initiativ i Sønderborg Kommune.

Spejdernes Lejr 2022

SøCenter Nydam planlægger at deltage i SL2022 med

Grønskollingen og Megin. Her deltager vi sammen med

mange andre grupper/distrikter, som også har fundet

ud af, at sejlads er en god aktivitet sideløbende med alle

de andre aktiviteter, som gør det lidt sjovere og lærerigt

at være spejder. Vi er i Greve Marina, så kig forbi og få en

snak og se de mange både i aktivitet.

Vil I også gerne prøve?

Der er mange steder i hele landet, hvor der findes joller

og sejlbåde, som sejler i spejderregi, og hvor det er muligt

at kommer ud og prøve at sejle. Meginjollerne er på

trailer, så de har også mulighed for at kommer tættere

på jer.

Om SøCenter Nydam

Find SøCenter Nydam på Facebook eller

på Nydam Distrikts hjemmeside.

Du kan også læs mere og finde oplysninger

om, hvordan I kan komme ud at sejle

og hvilke joller som er tæt på jer på sitet

soespejd.kfumspejderne.dk

i Danmark

ILDHU 01 2022 Ledermagasin

13


OPSLAGSTAVLEN

HEJ I SPEJDERLAND!

Du sidder nu med første udgave af Ildhu i

2022. Et nyt år er allerede godt i gang, og det

samme er spejderaktiviteter over hele landet.

I Ildhu-redaktionen vil vi rigtig gerne høre

fra jer ude i grupperne med tip om gode og

interessante historier, vi kan skrive om. I kan

skrive til os på ildhu@kfumspejderne.dk

Lån 3.500 følgere

Hvis I som gruppe, distrikt eller patrulje

har en fed weekendtur, kursus eller

andet I vil vise frem, kan I overtage

KFUM-Spejdernes instagram. Husk også

at tagge os med @kfumspejderne, når

deler noget på Instagram. Læs mere på

kfumspejderne.dk/instagram og skriv til

kommunikation@kfumspejderne.dk!

Vi glæder os til at høre fra jer!

Kun ét Ildhu

per postkasse

Det har længe været et ønske at

undgå unødig papirspild, og at

familier med flere ledere ikke

modtager lige så mange blade.

Fremover vil der således kun

komme ét blad per postkasse,

selvom I bor flere modtagere på

adressen. Så husk at dele bladet

med hinanden :)

@kfumspejderne - Hejsan allihopa! Spejder-Rejser brugte

vinterferien i svenske Abisko, som ligger nord for Polarcirklen.

Turen gik derop med tog, og der var hundeslæde,

isklatring, snescooter og det ultimative mål? Nordlys!

Landsmøde 2022

Den 16.-18. september afholder

KFUM-Spejderne

Landsmøde på Houens Odde

Spejdercenter. Landsmødet er

korpsets øverste myndighed,

og her vælges medlemmer

af hovedbestyrelsen og der

stemmes om forslag, som

korpset skal arbejde med over

de næste to år.

KFUM-Spejderne

har fået flere

medlemmer

Over de seneste to år er

antallet af medlemmer

steget med næsten 8

procent. Det betyder

flere børn og unge som

en del af det stærke

spejderfællesskab med

livet i naturen og gode

færdigheder og værdier.

Og flere om sammen at

rykke verden - med vilje!

Velkommen til!

Del jeres spejderoplevelser med

#voresbidrag og #spejderliv

#kfumspejderne

Så kan I være heldige at komme

på opslagstavlen i næste Ildhu!

HOUENS

ODDE

14 ILDHU 01 2022 Ledermagasin


Hjælp ofrene i Ukraine

KFUM-Spejderne er en del af verdensspejderbevægelsen

(WOSM), som tror på, at konflikter skal

løses gennem fredelig dialog. Hovedbestyrelsen

har derfor taget initiativ til at oprette siden

kfumspejderne.dk/ukraine, hvor vi har samlet

informationer og beskrivelser af jeres muligheder

for at støtte krigens ofre. Her er også en guide til,

hvordan man kan tale om situationen til spejdermøder

med børn og unge.

Ungeredaktionen

besøger

Den helt nye Ungeredaktionen er i gang, og vil gerne

vise det spejderarbejde I laver i netop jeres trop

eller seniortrop frem til inspiration for alle de andre.

Skriv til kommunikation@kfumspejderne.dk,

hvis I vil have besøg!

@kfumspejderne - Local young voices Forum i Tunesien i

byerne Sfax og Sousse.

Sidste udkald til

ungdomskurserne i påsken!

Traditionen tro er påsketid lig med kursustid, og

2022 er ingen undtagelse. Der er fuld plade på rækken

af ungdomskurser, så skynd dig ind og tilmeld

dig selv eller dine spejdere på kfumspejderne.dk/

kalender inden alle pladserne er væk!

@kfumspejderne - Efter 2000 kilometer på skinnerne landede

Spejder-Rejser i Abisko, og meldte om minus grader,

hvide fjelde og NORDLYS! #spejderrejser

ILDHU 01 2022 Ledermagasin

15


FORMANDSKABETS KLUMME

Menighedsrådene skaber udvikling

for det lokale spejderarbejde

AF TOBIAS SIMONSEN

Da der i 2020 var valg til menighedsrådene

over hele landet, kunne jeg simpelthen ikke

lade være med at stille op. Jeg måtte bare vide

mere om menighedsrådenes opgaver og muligheder.

Jeg har nu siddet i menighedsrådet i

Hans Egedes Kirke i 2 år og hold da op, hvor er

det bare et spændende arbejde.

Et menighedsråd er ligesom en gruppebestyrelse.

Menighedsrådet er ansvarlig for at tage

hånd om den lokale kirkes personale og sikre

udvikling i aktiviteterne omkring kirken.

I Hans Egedes Kirke på Østerbro er vi siden valget

blevet certificeret som Grøn Kirke, som er

en ordning, en kirke kan få, hvis man arbejder

målrettet med at sænke sit CO2 aftryk. Det er

et arbejde, jeg har sat i gang, og jeg er mega

stolt over, at vi er kommet så langt.

Vi er også begyndt at samarbejde mere med

KFUM-Spejderne Hans Egedes gruppe, som

holder til i kirken. Her prøver vi at lave aktiviteter

sammen og sørge for at spejdergruppen

har de midler og materialer, de har brug for.

Vi hjælper også gruppen med markedsføring i

kirkebladet og på kirkens infotavler.

Der er så mange grunde til at arbejde mere

sammen med det lokale menighedsråd.

KFUM-Spejderne er en af Folkekirkens vigtigste

aktiviteter for børn og unge, så menighedsrådene

vil meget gerne samarbejde mere, end

de måske gør i dag.

Det er dog ikke alle menighedsråd der ved,

hvilke KFUM-Spejderne grupper de har i nærheden

og hvordan de skal komme i kontakt

med grupperne. Gør derfor gruppen en tjeneste

og ræk ud til menighedsrådet til en samtale

om, hvordan I kan hjælpe hinanden. Du kan

finde information om dit lokale menighedsråd,

og hvilket sogn I er tilknyttet, på sogn.dk.

Til september er der igen menighedsrådsvalg

for de menighedsråd, der har nedsat funktionsperiode

fra 4 til 2 år. Her vil jeg på det

kraftigste anbefale, at man i gruppen eller distriktet

drøfter, hvordan vi kan sikre, at der er

KFUM-Spejdere i menighedsrådene - til gavn

for endnu flere børn og unge.

Menighedsrådsvalget (Valgforsamlingen) foregår

i år tirsdag d. 20. september, og du kan se

hvilket sogn du hører til på sogn.dk.

Stine Kirk Jensen og Tobias Simonsen

har været henholdsvis formand og

næstformand siden Landsmødet

2020. De skriver på skift formandskabets

klumme.

16 ILDHU 01 2022 Ledermagasin KFUM-SPEJDERNE


NI GODE

RÅD TIL AT

FASTHOLDE

SPEJDERNE

TEKST AF JEPPE MADSEN

Mange grupper oplever, at de har en stor ulve- og juniorflok, men har

svært ved at fastholde de ældre spejdere. En tendens som ses på tværs af

diverse fritidstilbud. I denne artikel kommer vi med ni bud på, hvad der

motiverer de ældste spejdere - og hvordan vi fastholder dem.

i Danmark

ILDHU 01 2022 Ledermagasin

17


1.

MÆRKER

For mange spejdere er mærker en stor motivation.

Udover at tage mærker til de ugentlige møder,

kan det være en øjenåbner for spejderne at finde

ud af, at der findes tonsvis af uofficielle mærker,

og det bidrager helt sikkert til fællesskabet at tage

shelty, shorty eller lign. sammen med nogle spejderkammerater.

2.

INSPIRERENDE

LEDERE

Lederne og ledersammensætningen har også en

stor betydning. Det betyder meget at have en lederflok,

som børnene kan relatere og se op til,

samt at lederne formår at bygge videre på spejdernes

ideer, så de føler sig hørt, og kan se at de kan

være med til at påvirke spejderarbejdet. Derudover

er der mange tropspejdere, som synes det er

ekstra sjovt, når lederne er nysgerrige og deltager

i de forskellige aktiviteter og lege med spejderne.

Artiklen er

udarbejdet med

hjælp fra en masse

trop/seniorledere, som

gennem Facebooksiden

‘KFUM-Spejdere i Danmark’

har bidraget med egne

erfaringer og

guldkorn.

3.

BRUG TEKNOLOGIEN

I STEDET FOR AT

KÆMPE IMOD

Mobiltelefoner, smartwatchs osv. kan nemt ses

som elementer, der forstyrrer det gode spejderarbejde,

men de kan også give nye spændende vinkler

på spejderarbejdet fx woop løb, geocaching

mm. Andre spændende opgaver kunne være at

skulle 3D printe en tørklædering, bygge robotter

med Lego Mindstorms eller lave en morsemaskine

med Arduino.

4.

FRIHED UNDER

ANSVAR

Et andet nøgleord er frihed under ansvar. Det

handler om at give spejderne medbestemmelse og

lade dem være med til at forme programmet, men

også udfordre dem og lade dem deltage på samme

tid. Kunsten er at lade dem tage ansvar, men samtidig

lade dem vide, at du har deres ryg.

5.

AKTIVITETER OG

UDFORDRINGER

En af nøglerne til at fastholde de ældre spejdere

er at fortælle om alle de ekstra muligheder i form

af kurser og adventureløb, som man har mulighed

for at deltage på og så bakke op, hvis spejderne

viser interesse. Flere grupper tilbyder fx at betale

spejdernes deltagerpris til kurser, hjælpe med kørsel

eller lign. Den store udvikling hos vores spejdere

finder sted, når de kommer helt derud, hvor de

troede, de ikke kunne bunde, men finder ud af det

alligevel og får sejren i, at det lykkedes.

18 ILDHU 01 2022 Ledermagasin KFUM-SPEJDERNE


6.

PATRULJE­

SYSTEMET

For mange er patruljesystemet en vigtig del af

spejdermetoden. Når spejderne bliver ældre, kan

de nemt få mere ansvar og nye roller ved fx at blive

patruljeassistent eller patruljeleder. Dog kan

patruljesystemet også ofte være en udfordrende

størrelse, da det kan være nærmest umuligt at lave

patruljer, som både fungerer og sikre, at spejderne

fortsat kan være sammen med de spejderkammerater,

som betyder noget for dem. Det er derfor ofte

godt at variere mellem at bruge patruljer og lade

spejderne arbejde med andre strukturer og hold.

7.

DET SUNDE

FÆLLES SKAB

Når spejderne bliver tropspejdere, begynder de at

tænke over, hvorfor de er en del af flokken. Derfor

er det vigtigt, at de føler, at de bidrager positivt til

fællesskabet og får nogle interne oplevelser. Trop/

Senioralderen er udfordrende, fordi mange af deres

venner formentligt er stoppet, og en del grupper

oplever, at en spejder der melder sig ud nemt

kan komme til at trække flere med. Hvis man har

en lille trop/seniorflok, kan det være en ide at gå

sammen i distriktet for at dyrke fællesskabet. Netop

det har de haft succes med i Hjorte distrikt, hvor

de samlede seniorspejderne i distriktet og startede

Klan Retro, som laver Roland 1 kurser. Ifølge Lasse

Mørch, som har været en af drivkræfterne bag Klan

Retro, har det haft en afgørende betydning for seniorspejderne,

da det både har givet dem et fællesskab,

ansvar og mulighed for at udvikle sig.

8.

UNGLEDER/

HJÆLPER

At blive ungleder for nogle mindre spejdere bring er

nye perspektiver på spejderlivet og giver spejderen

mulighed for at mærke, hvor givende det er at lave

frivilligt arbejde og skabe gode spejderoplevelser

for de yngre spejdere. Med tiden kan spejderne få

mere og mere ansvar og dermed vokse i rollen som

leder.

9.

SPEJDER I VERDEN

Foruden det lokale spejderfællesskab er det godt

at vise, at vi er en del af noget større ved fx at lave

et møde med nabogruppen eller distriktet, få en

venskabsgruppe i udlandet eller lign. og dermed

udvide fællesskabet og spejdernes horisont. Derudover

er der mange internationale spejdermuligheder

for trop/seniorspejdere fx Future Leaders,

Scout Scoop, SISEP, JOTA. Som ledere kan vi være

med til at fortælle om mulighederne og hjælpe

dem på vej.

i Danmark

ILDHU 01 2022 Ledermagasin

19


OMNIOVN

ILDHU

tester

AF LINEA BLOM–BLOCH

Vi har været så heldige at få lov at se nærmere

på en omniaovn fra 55Nord. Vi har testet den

til bagning af pølsehorn. Trods problemer med

trangiaen pga. kulde, blev de bagt til sidst.

Første møde med en omniaovn

Vi pakkede omniaovnen ud. Vildt simpelt, tre dele, som

ved første øjekast er nemme at sætte sammen. Der er

en bund, en ovn og et låg. Det hele sættes sammen og

er klar til brug, ved at sætte oven på en Trangia. Hvis

man har andre former for gasblus til rådighed, kan disse

også bruges.

Anvendelse af omniaovn

Vi satte omniaovnen oven på vores Trangia, og det virkede

fint stabilt. Vi tændte for gassen og lod den varme

ovnen op. Herefter anbragte vi vores pølsehorn i ovnen.

Vi valgte at anvende et lille stykke bagepapir under hver

pølsehorn. Herefter er det egentlig bare at lade den stå

og så kigge til den en gang imellem. Vi var udfordrede

på grund af frostgrader og dermed opførte vores gas sig

ikke så eksemplarisk, så ovnen blev ikke varmet godt

nok op. Frostgraderne gjorde også at ovnen hurtigt blev

kold, og under hele bagningen var ovnens temperatur

omkring de 70 grader.

Rengøring af omniaovn

Måske tænker du, at sådan en omniaovn er besværlig

at gøre rent. Men da den er lavet af stål og ingen belægning

har, kan den tåle rigtig meget. Den er ligeså nem

at gøre rent som et Trangiasæt. Herudover kan der tilkøbes

en silikoneform, hvilket klart kan være en fordel,

hvis der skal bages kage, aftensmad eller brød i den.

Men hvis man vil spare silikoneformen væk, er jeg sikker

på, at hvis den bliver smurt godt med olie og evt. lige et

drys mel ved bagning, så slipper bagværk og mad også

fint fra ovnen.

Det syntes vi

Hvis du har lyst til at prøve kræfter med en omniaovn,

synes vi, det var en succes at bage pølsehorn. Det er en

god aktivitet for flere aldersgrupper, og hvem kan ikke

spise et pølsehorn?

20 ILDHU 01 2022 Ledermagasin KFUM-SPEJDERNE


Opskrift

Ingredienser

25 gram gær

4 dl mælk

1 æg

700 gram mel

lidt sukker

lidt salt

100 gram blødt smør

Denne dej kan bruges til

boller, pølsehorn, kanelsnegle

eller andet.

Fremgangsmåde

• Gær og sukker puttes i en skål. Sukkeret opløser gæren. Rør rundt.

• Mælken lunes til 30 grader eller lillefingervarmt og tilføjes til gærblandingen.

• Ægges tilføjes til blandingen. Der røres rundt.

• Melet tilføjes til blandingen og der æltes.

• Skær smørret ud i små stykker. Tilføj

smørret til dejen, og ælt alle klumperne væk.

Hævetid 30 min.

Gerne længere

• Når dejen har hævet, drysses bordet eller et skærebræt med mel og

her rulles dejen ud. Med fordel kan dejen deles i minimum to dele.

• Rul dejen ud, tilføj for eksempel pølser eller remonce, alt efter hvad

du ønsker at lave.

• Hvert pølsehorn eller kanelsnegl sættes på et stykke bagepapir, og

nu er I klar til at anvende omniaovnen til bagning.

• Læg pølsehorn, kanelsnegle eller lignende i omniaovnen.

• Kig til jeres bagværk.

• Nyd, når de er færdige.

Omniaovnen var udlånt af vores egen butik

55Nord, hvor den også kan købes for 369 kr.

Læs mere på 55nord.dk/products/omnia-oven

i Danmark

ILDHU 01 2022 Ledermagasin

21


Få teltet leveret

på Hedeland

AF LISETTE LYKKE ANDERSEN

Det er ikke kun ude i grupperne, at forberedelserne til Spejdernes Lejr

2022 er i fuld gang. Hos 55Nord forbereder medarbejderne sig på at åbne

en “pop-up” butik på hele 800 m2. Så hvis du vil slippe for selv at slæbe

gruppens nye telt med til Hedeland, så kan du afhente det på lejren.

Når 40.000 spejdere samles til Spejdernes Lejr 2022 til sommer,

kræver det telte og udstyr - masser af telte og udstyr.

Derfor er 55Nord selvfølgelig også at finde på lejren med

en butik, hvor du kan finde både lejrens officielle merchandise,

spejdergrej og beklædning fra store brands, fortæller

administrerende direktør for 55Nord, Jesper Christiansen.

“Vi har også en sektion med varer fra World Scout Shops,

der stiller med personale til at servicere vores internationale

gæster. Derudover så laver vi også specialopgaver i

teltet som eksempelvis tryk på T-shirts og arrangerer forskellige

events/indslag i løbet af ugen. Vi vil gøre alt for at

spejderne får en god oplevelse, når de besøger vores butik

på Hedeland”, lyder det fra Jesper Christiansen.

Afhent det nye telt på Hedeland

Den 1. marts åbnede 55Nord op for forudbestillinger til levering

på Spejdernes Lejr. Gruppen kan nemlig få leveret

alt fra forskellige telte, båludstyr, tovværk og andet tungt

udstyr, som det kan være rart at slippe for at slæbe med

selv. Det betyder, at hvis gruppen skal have nye telte i år,

kan I vælge at afhente dem på selve lejren og slippe for selv

at fragte dem med.

Men er I på udkig efter et særligt telt, skal I ikke tøve for

længe med at bestille det.

“Vi forventer et stort salg af telte i år, da der både er FDFs

landslejr, Spejdernes Lejr, DGIs landstævne, en masse festivaler

osv. Så har man et specifikt teltønske, opfordrer

jeg til, at man får det bestilt så hurtigt som muligt”, lyder

rådet fra Jesper Christiansen.

Hvis I i gruppen bestiller for mere end 3.000 kr, kan 55Nord

tilbyde fakturabetaling med bankoverførsel. Læs meget

mere om forudbestilling og levering på lejren på 55Nord.dk.

Specielle ønsker, ja tak!

Hvis man i gruppen har specielle ønsker til eksempelvis

T-shirts med tryk, skilte, mærker eller andet med gruppens

navn på, kan 55Nord også hjælpe. Ifølge den administrerende

direktør er der ikke nogen opgave, der er for stor.

Heller ikke et telt i størrelse XL-Large.

“Vi er lige nu eksempelvis i gang med at købe et stort cirkustelt

hjem fra Tyskland til en FDF-kreds, der skal have det

med på landslejr. I skal endelig bare spørge – så skal vi se,

hvad vi kan gøre. Husk, at når man handler hos 55Nord, der

jo er KFUM-Spejdernes egen butik, så går overskuddet til at

lave endnu mere godt spejderarbejde.”

Vil du give 55Nord en hånd med?

Udover egne medarbejdere har 55Nord brug for 60-80

frivillige til at drive butikken på Spejdernes lejr 2022.

Så hvis du er interesseret i at give en hånd med og

blive en del af fællesskabet i butikken en dag i løbet af

lejren, kan du skrive til 55nord@55nord.dk

55Nord er ejet af KFUM-Spejderne og FDF i fællesskab.

22 ILDHU 01 2022 Ledermagasin KFUM-SPEJDERNE


Sænk deltagerprisen

til Spejdernes Lejr

AF CHRISTIAN BLOM-BLOCH

Det koster 2.250 kroner at deltage på Spejdernes Lejr 2022, og for nogle

forældre er det mange penge. Hvis I i gruppen har et ønske om at prøve at

sænke prisen for spejderne, så er der tre gode muligheder her.

Salg af lodsedler

Ved salg af årets lodsedler kan gruppen tjene 17 kroner pr.

lodseddel. Mange grupper har tradition for, at hver spejder

også modtager nogle penge pr. solgt seddel. Men måske

hele beløbet kan gå til Spejdernes Lejr? Spejderne er dog

vant til, at forældre betaler lejren, så der skal findes en motivation

for at give forældrene en besparelse. 132 lodsedler

og én deltager til lejren er fuldt betalt.

Y’s Men

Y’s Men er foreninger af kristne voksne, som ofte har brugt

deres børne- og ungdomsår i de kristne ungdomsorganisationer,

fx KFUM-Spejderne eller KFUM og KFUK. De har ofte

lyst til at støtte ungdommen, og sikre dem gode ungdomsår.

På ysmen.dk kan du finde et kort med de forskellige foreninger.

Prøv at søge lidt støtte til enten selve deltagerprisen

eller måske noget, I kan have med på lejren. Min gamle

spejdergruppe har fx fået støtte til et gaskøleskab til en

tidligere lejr.

→ Find kortet på ysmen.dk/om-ys-men/hvor-er-vi

Søg penge til noget helt andet!

Prøv at finde budgettet for hele gruppen frem. Er der nogle

ting, som I har forventning om at bruge penge på? Fx telte,

redskaber eller andre genstande til hytten og spejderlivet?

Så kan I måske søge DUFs lokalforeningspulje, som har

ansøgningsfrist den første i hver måned. Får I så fx 12.000

kroner til nye telte, kan I jo med god samvittighed trække

de 12.000 kroner fra deltagerprisen. Det føles kunstigt, men

holder budgettet i balance.

I år kan

spejderne få

et mærke for

at deltage i

lotterisalget!

Læs mere om DUFs

lokalpulje på duf.dk/

tilskud-og-puljer/dufslokalforeningspulje

i Danmark

ILDHU 01 2022 Ledermagasin

23


En lejr i rivende

udvikling

AF DORTHEA NEUENSCHWANDER

Programmet er proppet med aktiviteter for spejdere i alle aldre, når op mod

40.000 danske og internationale spejdere til sommer mødes på Spejdernes

Lejr 2022. Aktiviteter til vands, til lands og i byen.

Endelig skriver vi 2022! Ventetiden er ved at være slut, og

det er snart tid til Spejdernes Lejr 2022. Det bliver den tredje

af sin slags, når spejdere fra nær og fjern slår lejr i Hedeland

Naturpark på Sjælland i midten af sommerferien. I en uge

forvandler vi det grønne, kuperede terræn uden for Høje-Taastrup,

Greve og Roskilde til en midlertidig spejderby med

alt fra butikker og caféer til hospital, brandvæsen og religiøse

bygninger. Vi skal bygge lejrplads, lave mad over bål og

møde nye spejdervenner.

Mere end 600 frivillige er lige nu i gang med planlægningen

af Spejdernes Lejr 2022, og én af de store opgaver ligger hos

dem, der står for udviklingen af udfordrende og fællesskabende

aktiviteter. Aktiviteter, som kan skabe lysten til at gå

vores fælles fremtid i møde.

24 ILDHU 01 2022 Ledermagasin KFUM-SPEJDERNE


Heldagsaktivitet for 8.000 spejdere

Programmet på Spejdernes Lejr er proppet med aktiviteter

for spejdere i alle aldersgrupper. FællesHEDEN er den heldagsaktivitet,

som hele underlejren – det vil sige op mod

8.000 spejdere af gangen – skal på samtidig. FællesHEDEN

kommer både til at bestå af en række aktiviteter for spejdere

på op til 10 år under overskriften Lillespejd og af 13

delaktiviteter for spejderne fra 11 år og opefter. Spejderne

kan blandt andet glæde sig til at opleve kæmpelabyrinter,

en kæmpe forhindringsbane og 100 affyringsramper med

vandraketter.

Total-Portal Dag er navnet på heldagsaktiviteten for de

12-17-årige. Her vil spejderne, som navnet antyder, via

portaler blive transporteret mellem seks forskellige fantasirammer,

der hver indeholder en aktivitet. Spejderne skal

samarbejde, være hurtige, snedige og kreative og vigtigst af

alt: Have det sjovt!

Der vil også være aktiviteter for voksne spejdere. Heldagsaktiviteten

Beyond the box er for dem mellem 16 og 23 år,

og den er en glimrende mulighed for at slippe for opvask

hjemme på lejrpladsen og i stedet slå sig løs, teste grænser

og møde nye og gamle venner.

ScoutOut bliver et område i midten af lejren med aktiviteter

målrettet seniorer, rovere og klanspejdere. Der bliver

plads til både fysiske og kreative udfoldelser, og begge dele

kan suppleres med kaffe, the og lignende, som kan købes i

ScoutOut Caféen.

Få en udenlandsk venskabsgruppe

Spejdernes Lejrs internationale gæster er med til at udvikle

det globale fællesskab, som vi fejrer på lejren. Mere end 65

internationale spejdergrupper har allerede vist interesse for

at deltage i lejren, og I har mulighed for at få et særligt fællesskab

til en af dem, ved at blive venskabsgruppe.

Som venskabsgruppe er man den gode nabo, der viser interesse

for og hjælper den udenlandske gruppe på vej. I

bestemmer selv niveauet, men bare det at have nogen at

spørge om vej til rafterne, vil få vores gæster til at føle sig

velkomne og inddrage dem i vores danske lejrkultur.

I tilkendegiver jeres interesse for at få en venskabsgruppe,

når I tilmelder jer Spejdernes Lejr, og danske og udenlandske

grupper vil derefter så vidt muligt blive matchet, så de

passer i størrelse og aldersfordeling. Overvej lige, om ikke

jeres spejdere skal have dén oplevelse med også!

Bliv frivillig på Spejdernes Lejr 2022

Som frivillig har du både mulighed for at arbejde

med områder, som du kender fra dit civile liv,

og for at prøve nye og andre jobfunktioner af og

lære nyt. Alle frivilligjobs bliver slået op i lejrens

jobbank, som du finder på spejderneslejr.dk/

opgaver.

Skulle der ikke være et job, som passer dig, eller

du vil tilbyde din hjælp indenfor andre områder,

kan du altid skrive til info@sl2022.dk, som kan

hjælpe med at finde den rette kontaktperson. Du

kan også byde ind med aktiviteter ved at skrive

dit forslag til aoe@sl2022.dk.

Find os på Facebook og Instagram eller tilmeld

dig vores nyhedsbrev på spejderneslejr.dk.

i Danmark

ILDHU 01 2022 Ledermagasin

25


Med tørklædet

bindes venskabsknob

og venner sammen

AF LUKAS BOZEK LUNDBYE

Det kan godt virke som om, at Wej og Ane er to meget forskellige mennesker. De bor

mere end 2.000 kilometer fra hinanden, og de har hver deres forskellige sprog og

kulturelle baggrunde. Alligevel minder de på mange måder om hinanden. Det fandt

de to spejdere ud af, da de begge deltog på et ‘Local Young Voices Forum’ i Sfax i

Tunesien sidste år, som en del af Future Leaders-partnerskabet.

Tørklædet omkring halsen er selve symbolet på at

være spejder. Og det kan dermed også være det, som

binder to helt fremmede mennesker sammen i et fællesskab,

som rækker langt ud over landegrænser og

kontinenter.

Det mærkede danske Ane Karlshøj. Hun er 15 år gammel,

og er seniorspejder i Peder Oxe gruppe i Haslev på

Sjælland. Hun var en af de i alt 19 danske spejdere, der

i den grønne uniform tog på kursus i Sfax i Tunesien.

Turen til det Nordafrikanske land sidste år markerede

det første danske hold spejdere på besøg i Tunesien,

siden pandemien lukkede verdens grænsebomme i, og

vanskeliggjorde rejseaktiviteter.

Mødet med spejdere fra et andet land

Her mødte hun nogle meget imødekommende tunesiske

spejdere, og det kom lidt bag på hende: “Jeg var

overrasket over deres åbenhed og sammenhold”, fortæller

Ane og fortsætter:”Hvordan de bare fra dag ét

tog godt imod os, og bare spurgte ind: Hvad laver du,

hvad hedder du og spurgte ind til tingene i Danmark.

Meget åbne”, husker Ane.

En af de jævnaldrende tunesiske spejdere, som Ane

mødte, var Wej Den. Wej er 16 år, og har været spejder

i 4 år i området omkring Kairouan nær Tunesiens østlige

kyst til Middelhavet. “Wej skriver jeg med næsten

ugentligt. Mest sådan noget hej, og hvordan hun har

det”, siger Ane, mens Wej er enig i, at de to har knyttet

et bånd: ”Ja, Ane er en meget klog pige, og vi er

gode venner nu. Jeg kender til en masse danske ting

gennem hende. Jeg håber vi mødes igen, for jeg savner

hende så meget”.

26 ILDHU 01 2022 Ledermagasin KFUM-SPEJDERNE


“Vores spejdere vil gerne uddanne unge

mennesker til at bygge en god fremtid. Det

har jeg oplevet jeres spejdere også vil”.

Spejderarbejdet binder mennesker sammen

Begge de unge spejderes hverdag har de sidste par år

været påvirket af corona, noget som de også snakkede

med hinanden om. Ligesom de begge hver uge hiver

deres uniform og tørklæde ud af skabet og tager til

spejder. Udover selv at være spejder og blandt andet

tage på kursus, er de begge nemlig også ledere for nogle

af de mindre spejdere i deres gruppe. Ane hos bæverne

og Wej hos ‘ungerne’.

Spurgt til lighederne mellem danske og tunesiske spejdere

fremhæver Ane gruppers engagement på forummet:

“Først og fremmest viljen til at ville det her. Engagere

sig i det her partnerskab, og i hinanden. Og være

åben overfor nye ting. Vi var sammen om det og ville

det gerne”, siger hun.

“Vi deler de samme mål med livet som spejdere”, påpeger

Wej og tilføjer: “Vores spejdere vil gerne uddanne

unge mennesker til at bygge en god fremtid. Det har

jeg oplevet jeres spejdere også vil”. Denne oplevelse af

at spejdere verden over har de samme store mål, og at

spejdermetoden er gennemgående, var også tydeligt:

“Jeg tror, vores metoder for at lære unge mennesker

noget er den samme”, siger Wej.

Fremtidens ledere skabes

Dialog, demokrati, medborgerskab, forståelse og respekt

er nøgleord i Future Leaders-partnerskabet,

som KFUM-Spejderne i Danmark siden 2007 har haft

med det tunesiske spejderkorps Les Scouts Tunisiens.

Forummet, som Wej og Ane deltog i, handlede om klimaforandringer,

hvor deltagerne også skulle lære at

lave en succesfuld kampagne som fortalere for forandringer

i samfundet, for at lære deltagerne, at deres

stemme betyder noget, og kan forandre ting. Og det

var emner, som Wej var begejstret for at lære om: “Dette

forum var en god oplevelse for mig. Jeg har lært en

masse ting, som vil komme mig til gode, som fx FN’s

Verdensmål. Disse mål har været en kilde til forandring

i mit liv, ligesom jeg har fået en masse nye venner”.

Programmet var blandt andet tæt pakket med workshops

om at kunne tale for sin sag, overbevise modstandere

og lære om klimaforandringernes påvirkning

af jorden.

“De vigtigste ting, jeg lærte på forummet, var respekt

for hinanden og samarbejde”, fortæller Wej. Og det

mener hun kan være med til at rykke hendes land: “Jeg

tror udbyttet af dette forum er at bidrage til at bygge

en god fremtid for Tunesien”.

i Danmark

ILDHU 01 2022 Ledermagasin

27


Ildhu trykkes på rest-papir fra andre udgivelser. Det betyder,

at ikke alle blade er trykt i samme papirkvalitet og papiret kan

være både mat og blankt. På den måde er KFUM-Spejderne

med til at reducere et muligt papirspild.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!