24.03.2022 Views

Holger Danske - Blad nr. 1 2022

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Test dig selv!

S. 15

Skal vi have

tvangsvacciner?

S. 12

Lokalforening

i fokus

S. 4

LANDSFORMANDEN HAR ORDET

S. 10

Nr. 15. januar 2022


DFU Redaktionsudvalget:

Laura Guldager

Joachim Mortensen

Filip Porebski

Kathrine Birkedahl

Mads Breum

Mathias R. Hansen

Michelle Pedersen

Daniel Holm

LEDEREN

For lige over en uge siden slog rådhusklokkerne sine velkendte slag

og vi trådte sammen in i et nyt år—år 2022.

2022 vil blive et år, som vil byde på både det gode velkendte pg en

masse spændene forandringer. Ikke mindst set i lyset af det

formandsvalg, som er lige om hjørnet. (Se mere på side ?)

2021 var dog også et år der bød på en masse nye forandringer,

herunder en ny konstituering i Hovedbestyrelsen. Det betyder også,

at jeg er ny formand for det fantastiske udvalg, som har til opgave,

at skabe ”Holger Danske”.

Jeg vil derfor gerne benytte ordet til at sige tak til Julie Westergaard

forhenværende formand for udvalget. Tak for alt den tid du har lagt i

udvalget, og for at nytænke vores blad og sætte nye rammer for,

hvad et nyhedsblad kan indeholde.

Med den nye konstituering som har gjort mig til formand for dette

udvalg, er der også blevet sat et helt nyt udvalg. Udvalget består

derfor i dag af medlemmerne som kan ses ude til venstre.

Et nyt udvalg betyder også ny arbejdsgang, og der vil derfor også

være ændringer at finde i Holger Danske. Fremover vil det være

muligt at forudsige hvornår de nye blade kommer, da de fremover

vil blive udgivet i de første 14 dage hvert kvartal. Der vil altså komme

et blad passende til hvert kvartal.

Derudover vil der fremover være mere politisk indhold at finde i

Holger Danske, da vi bestræber os på som minimum at zoome ind på

et politisk emne i hvert blad.

Jeg håber i tog så godt imod de kommende nyhedsblade med de nye

tiltag! Vi håber meget i nyder at læse med.

På vegne af nyheds- og redaktionsudvalget – God læselyst

De bedste hilsener

Holger Danske, nr. 15. jan. 22

Side 2 af 21


Side 3 af 21


Mathias Rump

Hansen

Medlem af DFU

Nordjylland

Lokalforening i fokus

Århus/Østjylland

Interview med formanden Kathrine

Næsby Birkedahl

Året der gik!

Her op mod jul var det så tid til den traditionsrige

juletur i Den gamle by i Aarhus. Det var en virkelig

hyggelig eftermiddag hvor vi fik lejlighed til at

ønske hinanden glædelig jul.

Det har i det forgangne år været svært at holde

motivationen oppe. Det har været op ad bakke at

hverve nye medlemmer i en corona-tid, hvor vi

ikke har kunnet afholde de gadekampagner og

arrangementer for medlemmerne som vi ønskede.

Alt i alt er vi i den grad glade for og stolte af de

arrangementer vi har fået gennemført og er glade

for den store opbakning som vi altid oplever fra

såvel medlemmer af lokalforeningen, som fra

medlemmer som kommer fra resten af Danmark

for at deltage i vores arrangementer.

Årets lokalforening

Vi var nomineret sidste år, så at vi blev nomineret

igen og ikke mindst dét at vi vandt i år er

fantastisk. Jeg og hele bestyrelsen er utroligt glad

for den anerkendelse som vi anser titlen som årets

lokalforening for at være. .

Både jeg og hele min bestyrelse er stolte af, nu for

alvor at kunne gøre det muligt at få vores

lokalforening på Danmarkskortet. .

Grundet corona-nedlukningen i starten af året,

afholdte vi en lang række digitale arrangementer i

årets første måneder. Her var alle medlemmer fra

resten af landet ofte også inviteret til at lege med.

Der blev bl.a. bagt kage og spillet kahoot om

politiske emner som var aktuelle på det givne

tidspunkt.

I efteråret lykkedes det os at afholde vores årlige

tur til altid skønne Samsø. Her var vi igen i år så

heldig at mange medlemmer fra både nær og fjern

deltog. Det var en herlig weekend som vi ser

tilbage på med stor glæde og taknemmelighed.

Generationsskifte

Hos os her i Aarhus Østjylland byder det nye

år på både fornyelse og traditioner. Først på

dagsordenen er dog et generationsskifte i det

at 3 erfarne kræfter takker af og trækker sig

fra bestyrelsen ved den kommende

generalforsamling.

De 3 der takker af er:

Daniel holm

Emma Marie Sørensen

Kathrine Næsby Birkedahl

Side 4 af 21


Alle 3 ser vi frem til at se en ny generation

overtage roret. Vi står dog, naturligvis klar til

at hjælpe, støtte og vejlede hen ad vejen hvis

den nye bestyrelse har brug for det.

Men vi er alle fortrøstningsfulde og tror virkelig

på at den kommende nye bestyrelse kan

klare opgaven på bedste vis. .

Det er nogle kompetente gutter der står til at

overtage roret, som helt sikkert vil fortsætte

samt videreudvikle på de gode ting der er sat i

gang i de forrige år - Med plads til hver deres

personlige aftryk naturligvis. .

Vi vil samtidigt gerne slå fast at vi stadig vil

være at finde til diverse arrangementer, både

lokalt og nationalt og at dette derfor på ingen

måde er et farvel til DFU - Slutter nuværende

formand for lokalforeningen Aarhus/

Østjylland.

Side 5 af 21


Side 6 af 21


Daniel Holm

Medlem af DFU

Århus/Østjylland

Lys i mørket!

Til trods for et mildest talt katastrofalt valg for

Dansk Folkeparti helt generelt set, har vi set flere

lyspunkter når det gælder vores unge/yngre DFUkandidater!

Et af disse unge kandidater er 28-årige

Jakob Søgaard Clausen som kommer fra Århus.

Efter et generationsskifte i Dansk Folkeparti Århus

kunne han kalde sig spidskandidat i landets næst

største kommune. Efter en flot og bred valgkamp

lykkedes det at hive sit mandat ind i Århus byråd

med 1.458 personlige stemmer, det mener vi bør

hyldes og derfor har vi lavet et længere interview

med Jakob, om det at være ung og nu skal sidde

med til bords og bestemme den politiske linje for

Århus kommune de næste 4 år.

Hvornår begyndte du i politik, og hvad gjorde at

du gik ind i politik?

Jeg har været medlem af Dansk Folkeparti i 11 år,

og jeg meldte mig ind som 17-årig, da jeg gik på

Folkeparti var dengang som nu det eneste parti,

som ser og er optaget af hele Danmark. Det kunne

jeg godt lide, så jeg meldte mig ind for at bakke op

om partiet, og så har det udviklet sig stille og roligt

med årene.

Er dine mærkesager i dag de samme som

dengang eller er der noget der i dag er blevet

vigtigere?

Jeg havde ikke nogen egentlige mærkesager, da

jeg meldte mig ind. Men jeg synes fokusset på

hele landet var vigtigt, og så var Dansk Folkeparti

selvfølgelig også det eneste parti, som dengang

turde sætte fokus på problemerne med alt for

mange indvandrere fra Mellemøsten og Afrika.

Under Muhammedkrisen synes jeg også klart, at

Dansk Folkeparti var det absolut eneste parti, som

kæmpede for ytringsfriheden. I dag optager de

samme emner mig stadig, men i lokalpolitik er der

også bare mange andre spændende emner. Noget

af det, som optog mig i kommunalvalgkampen var

fortætning i Århus. Altså nedrivning af gamle og

bevaringsværdige bygninger, som bliver erstattet

af nye bygninger, som ofte er meget høje, meget

massive og tilmed også meget grimme. Det

gælder jeg mig til at arbejde imod.

handelsgymnasiet.

Jeg vidste allerede tilbage i folkeskolen, at Dansk

Folkeparti var mit parti. Pia Kjærsgaard gik rent

ind ved mig. Jeg kommer fra Thy, og Dansk

At være spidskandidat i en stor kommune og

samtidig være ung kan være hårdt og kræve

nogle ofre, er det noget du har oplevet?

Jeg tror det har været nemmere i Århus end i så

mange andre kommuner, fordi der i Århus bor

rigtig mange unge, og at vi er en af landets yngste

kommuner, når man ser på gennemsnitsalderen.

Så jeg synes der har været stor opbakning til mig

som ung kandidat, både i offentligheden i Århus

men også i Dansk Folkeparti.

Side 7 af 21


I en tid hvor Dansk Folkeparti generelt har haft

det rigtig svært har du formået at holde dig oven

vande og sikre stemmer nok til at komme ind,

hvad tænker du har været det afgørende i din

valgkamp, og tænker du at din alder haft en

påvirkning?

Vi klarede det med nød og næppe i Århus. Men

jeg synes det er gået godt - især når jeg ser

hvordan det er gået Dansk Folkeparti så mange

andre steder. Vi har ført en aktiv valgkamp og

været så meget på som muligt.

Jeg har været med på sidelinjen i lokalpolitikken i

Århus i seks år, så jeg kender systemet og de

sager, som kører. Men det har været hårdt at stå i

spidsen, og det har krævet rigtig meget tid, for jeg

vil gerne gøre det ordentligt og bevise, at Dansk

Folkeparti stadig er et relevant parti.

Vi har lavet seks konkrete politiske udspil, som har

givet god pressedækning, og som også har

betydet, at vi i Dansk Folkeparti har været med til

at sætte dagsordenen, og fået de andre partier til

at forholde sig til vores forslag.

Hvad tror du der skal til for at vi får flere unge

kandidater ind i de forskellige byråd?

Os unge som er valgt til byrådene, skal vise, at det

giver mening at være i lokalpolitik. At man kan få

indflydelse på de vigtige dagsordner og gøre en

forskel. Det er mange dagsordner helt lokalt, som

Dansk Folkeparti står alene med, og hvor det er

muligt at få større indflydelse eller markere sig.

Lokalpolitik er også en god vej at gå, hvis man på

sigt gerne vil mere, og vil i Folketinget. Udover

politisk erfaring, så giver det også et bredt og godt

netværk. Dansk Folkeparti skal selvfølgelig huske

at prioritere de unge, som viser denne interesse

for lokalpolitik. De skal bakkes op i højere grad

både i valgkampen, men også når listerne skal

laves.

Det har givet mig meget energi i valgkampen at se,

at de store forberedelser, som vi har lavet forud

for valgkampen, også har båret frugt. Min alder

har helt sikkert haft betydning og min oplevelse

er, at det har været positivt. Mange har bakket op

om vores ønske om et generationsskifte i Århus,

og jeg oplever især mange ældre, som synes det

er vigtigt med nogle unge i lokalpolitik for Dansk

Folkeparti.

Side 8 af 21


Side 9 af 21


Side 10 af 21


Side 11 af 21


Joachim Mortensen

Medlem af DFU-Aalborg/

Nordjylland

DF Ungdom, meningernes

kampplads!

Vi står i disse tider i en situation, hvor Covid-19

endnu engang raser over det danske land. Det er her

hvor det ellers så nærtstående og enighedsskabende

parti Dansk Folkepartis Ungdom viser forskellighed,

og plads til den frie tanke under ansvar.

Dansk Folkepartis Ungdom er et parti som favner

forskellighed, og arbejder bedst under flere

synspunkter til ny politik, som senere vil udvikle sig

til fast partipolitik. Samfundet står endnu engang

overfor hårde nedlukninger samt restriktioner, som

er med til at begrænse det frie individ. Dertil skaber

situationen trængsel og alarm i forbindelse med

udrulningen af den fastsatte vaccineplan. Der bliver

brugt metoder, som skaber uenighed og debat

internt i partiet. Traditonen tro er det også i sådanne

situationer, hvor Dansk Folkepartis Ungdom sammen

udvikler den stærkeste og bedste politik.

Der er i forbindelse med denne artikel interviewet to

karakterer internt fra partiet. Der er tale om Anne

Søderberg, som er langt mere kritisk stillet overfor

vaccinationsudrulningen og den generelle håndtering

af Covid-19. Dertil bakker hun op om organisationer

som Men In Black, og er aktiv i forbindelse med flere

af deres demonstrationer. Derudover er den anden

meningsfløj repræsenteret ved Dansk Folkepartis

Ungdoms næstformand Christian Bülow, som tildels

ligger sig længere op ad enighed med regerings

vaccineplan, samt udrulningen af restriktioner i

samfundet. Dog stiller han skeptisk overfor flere af

de måder den nuværende regering har håndteret

situationen på.

Organisationen Men In Black har under pandemien

udviklet sig til en størrelse, hvor mennesker fra nær

og fjern, samt mennesker fra alle befolkningsgrupper

har fundet et tilhørsforhold. Men organisationer som

denne er med til at skabe debat, hvortil der også er

uenighed om selve organisationens fremtid og

eksistensgrundlag. Anne Søderberg, som selv er aktiv

i organisationen mener, at gruppen Men In Black

favner bredt og repræsenterer den fulde befolkning.

Hun udtaler “De består af en meget bred

befolkningsgruppe. Gamle som unge, store som små,

familier, venner, uddannede og ikke uddannede…”.

Hvortil hun efterfølgende påstår, at gruppen også

favner bredt i forbindelse med accepten af

vaccinerede og ikke vaccinerede, “… Gruppen

repræsenter vaccinerede, og ikke vaccinerede. Vi er

tilsammen en stor familie, som har hinandens ryg

uanset hvad som skulle dukke op på vores vej”

udtaler Anne Søderberg. Christian Bülow spår en

anden fremtid for gruppen, hvortil han også mener,

at deres eksistensgrundlag hænger i en tynd tråd. I

denne forbindelse understreger Christian Bülow dog

kraftigt, at demonstrationer altid er legitime, og skal

aldrig forbydes eller begrænses. “Men In Black har

ingenlunde indflydelse på udrulningen af

restriktioner. Derimod tager regeringen højde for

ekspertsvurderinger og egne overbevisninger. Derfor

mener jeg, at grupper som Men In Black hænger i en

tynd tråd. Gruppens medlemmer vil også en dag

kunne se, at deres kampagner er nyttesløse.” Udtaler

Christian Bülow, hvortil han tilføjer, “Jeg tænker, at

der på den korte bane vil komme større opbakning til

sådanne grupper. Men i et længere perspektiv vil de

dø ud i sandet, da kombinationen af vacciner og

større forståelse af sygdommen i fremtiden vil skabe

færre restriktioner.”

Der er en bredere holdningsbaseret virkelighed når

det kommer til vaccinerne, og holdningen til hvorvidt

Dansk Folkepartis Ungdom, som parti kan være med

til at skabe skepsis omkring vaccinerne og

udrulningen af disse.

Side 12 af 21


Der bliver stærkt understreget af Anne Søderberg,

“Hvis vi som ungdomsparti vil gavne, så bliver vi nødt

til at sige stop overfor vaccinerne… Vi bliver nødt til

at tage fat om nældens rod, og sige fra overfor de

udtalelser som kommer fra DF i forbindelse med

Covid og vaccinerne”. Christian Bülow mener dog i

denne forbindelse, at Dansk Folkeparti har valgt den

rigtige strategi, hvortil han også mener, at vi som

ungdomsparti har et ansvar overfor den samlede

befolkning, “Vi som ungdomsparti bliver nødt til at

tage et ansvar for, at bakke op om at vælge den mest

effektive vej for udryddelsen af Covid.”

Dansk Folkepartis Ungdom er et sted som favner

forskellighed, hvor der er plads til at være uenig. Det

er vejen til det stærkeste ungdomsparti, og det som i

sidste ende gør det til et såkaldt folkeparti. Der

opfordres til, at hvis man ønsker en mere bestemt

partipolitik på området, at man dukker op til

årsmødet, som holdes d. 20.-22. maj 2022. Her vil

der være mulighed for at debattere forskellige

politiske emner, og selv stille ændringsforslag,

hvilket i sidste ende er det som bestemmer partiets

politik omkring det enkelte emne.

Denne debat og uenighed blandt Anne Søderberg og

Christian Bülow er klar, da de to ser meget forskelligt

på vaccinerne samt virkningen af disse. Anne

Søderberg mener ikke, at vaccinerne har den

ønskede virkning, og udtaler i denne forbindelse,

“Der er ingen beviser på at vaccinerne virker…

Størstedelen af både indlagte, smittede og døde er

de såkaldte færdigvaccinerede, og flere af dem

endda med det tredje såkaldte boosterstik”. Christian

Bülow godtager ikke dette scenarie, og mener derfor

også, at vaccinerne er et af de bedre hjælpemidler

for bekæmpelsen af Covid. Han mener yderligere

dertil også, at de vacciner som nu står tilbage er

gennemtestet og ikke farlige for den almene

dansker, som ikke lider af allergier eller lign.

“Umiddelbart er der ingen farlige komplikationer ved

de tilbageværende vacciner… Vi har de mest sikre,

brugbare og effektive vacciner tilbage på

programmet, og derfor mener jeg alle burde lade sig

vaccinere for at bidrage til den samlede

folkesundhed.” Udtaler Christian Bülow.

Udover den dybe uenighed om vaccinehåndteringen,

restriktioner og grupper som Men In Black er der

alligevel steder, hvor de to kan mødes i enighed. Det

handler i denne forbindelse om ønsket om en større

åbenhed fra regeringen, hvor ikke slettede sms’er

eller lignende forsøg på lukkethed skal godtages.

Hertil er håndtering og situationen om mink for Anne

Søderberg og Christian Bülow helt essentiel. De vil

have, at dette skal føre til en rigsretssag, hvor Mette

Frederiksen kan blive dømt på lige fod med andre

politikere, som har løget overfor Folketinget og

handlet egenrådigt uden om den danske lovgivning.

Christian Bülow udtaler i denne forbindelse “…

Minkskandalen har været klokkeklart magtmisbrug,

som i sidste ende skal føre Mette Frederiksen for en

rigsret.”

Side 13 af 21


Side 14 af 21


Side 15 af 21


Side 16 af 21


Jakob Kjærsgaard

Medlem af DFU Herning/

Vestjylland

Drop den krænkelseskultur!

Vi lever i en tid hvor folk skal passe på. For hver bag en

handling vi lave kan der ligge en krænkelse om vi vil

det eller ej. For det er åbenbart ikke længere op til os

selv, om det vi gør, eller siger er en krænkelse. Det er

derimod op til dem rundt om os, som observerer hvad

vi gør og siger.

Da der på Copenhagen Business School blev sunget

”Den danske sang er en ung blond pige”, var der ingen

krænkelse ment, men det blev opfattet som

krænkende og nu er sangen bandlyst. Disse sager og

det der minder om, ser vi desværre oftere og oftere og

for nyligt kom turen så til Herning Gymnasium. Da 2

elever valgte at klæde sig ud som Michelle og Barak

Obama da det var deres helte, var der ingen krænkelse

ment, men sådan opfattede nogle elever og lærer ikke.

De mente at det havde et racistisk udtryk, eller kunne

forstås som racistisk, på trods af at det var en hyldest.

Heldigvis havde Hernings Gymnasiums rektor,

fornuften til at se at det som den hyldest som det var

og det syntes jeg er prisværdigt, for alt for ofte har jeg

set og hørt uddannelsesledere, i stedet for at tage

kampen op imod krænkelseskulturen, bukke under og

indføre forbud mod alt der kan opfattes krænkende.

Vi skal lade være med at bestemme hvordan andres

ageren skal fortolkes og lade det være op til folk selv.

Laura Guldager

Medlem af DFU Trekanten

Vi SKAL sikre, at der er nok daginstitutionspladser

i lokalområderne

Flere af vores lokalsamfund er over de seneste år vokset

og vokset, men antallet af daginstitutionspladser er

desværre ikke fulgt ordentligt med. Det går nu bl.a. ud

over børnegården i Vester Nebel. Flere forældre oplever

lige nu, at de ikke kan skrive deres barn op til at

starte i Børnegården, og det kan vi ikke byde dem.

Lige nu beskrives pasningssituationen i Kolding således:

”For perioden frem til 2024 forventes det, at muligheden

for at få plads i relativ nærhed af hjemmet, overordnet

set vil være uændret”. Det er altså tydeligt, at

det flere steder, bliver svært at finde pasning til sine

børn i den by man bor i. Det er et stort problem, da det

ude i de små lokalsamfund er afgørende, at børnene fra

en tidlig alder kan danne relationer til de andre børn,

som de skal gå i skole med. Det gør man ikke ved at blive

sendt i daginstitution i ”relativ nærhed” af hjemmet

og eller i et helt andet skoledistrikt.

Allerede nu er det tydeligt, at der vil mangle pladser

både i Børnegården Vester Nebel og Børnehuset Søbo i

Ødis, da det fremgår i kapacitetsanalysen, at der ikke er

flere ledige pladser i netop disse børnehaver. Men

dette problem vil vokse yderligere, hvis der ikke bliver

gjort noget. I Vester Nebel er bl.a. de nye boligområder

ikke medregnet i denne kapacitetsanalyse, derfor skal

der handles inden det er for sent.

Det er for mig helt centralt, at vi får styr på dette problem.

Vi skal altså sikre, at daginstitutioner som Børnegården

i Vester Nebel og Børnehuset Søbo i Ødis som

minimum har plads til de børn, der bor i de respektive

lokalsamfund nu og i fremtiden.

Side 17 af 21


Daniel Holm

Medlem af DFU-Århus/

Østjylland

Hvorfor skal alle sættes

i bås?

I dagens Danmark er det så vigtigt ikke at træde

forskellige folk over tæerne at vi helt har glemt vores

sunde fornuft. Vi lever i en til hvor man skal sættes i

bås for hvem man er, eller hvem, eller hvad man

identificere sig som. Jeg er vokset op med en

forestilling om at vi alle er ens uanset seksualitet,

etnicitet hudfarve og så videre, for mig har det altid

været ens væremåde der identificerede hvem man

er. Det handler jo i store træk om hvilket miljø man

er vokset op i, er du vokset op i et mere belastet

miljø er der en større chance for at du kommer ud i

noget skidt, har man haft en svær barndom med

mobning eller lignende har man ofte problemer med

at finde ud af hvem man er og derfor er der mange

der føler behov for at gemme sig bag en eller anden

identitet. Det handler i store træk om hvilken

barndom man har haft når vi senere i livet skal finde

ud af hvem vi er.

Jeg har længe haft et mere eller mindre ambivalent

forhold til hele det miljø man nu skal kalde LGBT+.

Det er et brandfarligt emne at bevæge sig ind på, når

man selv bare er en heteronormativ ciskønnet mand

som mig. Jeg har svært ved at forholde mig til det

faktum at vi alle er ens, hvis vi skal sættes i bås for

hvem vi er.

jeg har intet imod at folk identificerer sig selv som

noget andet end det de er født som, lige så vel jeg

heller ikke har noget i mod at man bliver fanatisk

Veganer, vaccine modstander, metoo aktivist eller

religiøs i den ene eller den trosretning, jeg har bare

virkelig svært ved at tage det seriøst når det skal

trækkes ned over hovederne på os alle sammen.

alt” det syntes jeg er en rigtig god sætning fordi den

skilter ligesom forskellen på at lave sjov og at

mobbe/håne. Endvidere bliver han spurgt ind til det

med at lave sjov omkring køn og seksualitet her er

hans svar dog lidt længere

”altså… hele den der moderne fortælling om at vi

tilhører en gruppe mere end vi tilhøre et individ,

altså der er jo at skære alle folk over forskellige

kamme. Nu er vi nået så langt, og vi skal nå videre i

at fagne alle mennesker, men det vigtigste. Nøglen til

er at forstå at alle mennesker er individer med

forskellige forudsætninger og forskellige startsteder,

forskellige privilegier og forskellige ulemper, og alle

for en hånd kort i livet. Og hvis vi alle begynder at

sige de hvide ciskønnede medlemmer af patriarkatet

har ikke ret til at sige sådan, sådan og sådan. Det

syntes jeg er indbegrebet af intolerance og racisme

og sådan noget stereotyp, det er jo sådan en måde

at man bare skære alle over en kam på. Jeg køber

slet ikke ind på det der nye fortælling om gruppe

identitet og stammekrig, det er slet ikke mig”

Det er så spot on det han siger og det undre mig

meget at ikke flere har taget det op, det er nemlig et

vigtigt budskab, for at vi alle skal være ens bør vi

acceptere hinandens forskelligheder uden at vi

nødvendigvis skal sætte os selv og hinanden i bås

fordi så kommer vi aldrig i mål.

Den anden aften sad jeg som så mange andre og så

året der gik på Tv2 her var Anders ”Anden” Mattesen

inde for at snakke om hans seneste film Ternet Ninja

2. her bliver han spurgt ind til om man kan tillade sig

at lave sjov med alt, hvor til han svare ”ja… man kan

lave sjov med alt, men man kan ikke lave grin med

Side 18 af 21


Side 19 af 21


LOKALFORENINGER

Bornholm

Anders Hansen

Tlf. 42 31 01 13

E-Mail: bornholm@dfungdom.dk

Fyn

Signe Vedersø Keldorff

Tlf. 50 49 77 90

E-Mail: fyn@dfungdom.dk

Kronjylland

Martin Guldmann

Tlf. 60 75 55 62

E-Mail: kronjylland@dfungdom.dk

Københavns Omegn

Kasper Sørmer-Sørensen

Tlf. 20 83 37 14

E-Mail: kbhomegn@dfungdom.dk

Midtjylland

Jakob Kjærsgaard

Tlf. 28 55 63 03

E-Mail: maso@dfungdom.dk

Nordsjælland

William Skov

Tlf. 50 43 17 61

E-Mail: nordsjaelland@dfungdom.dk

Sønderjylland

Laura Guldager

Tlf. 42 98 87 70

E-Mail: soenderjylland@dfungdom.dk

Vestsjælland

Julie Westergaard

Tlf. 27 29 61 62

E-Mail: vestsjaelland@dfungdom.dk

Århus/Østjylland

Kathrine Næsby Birkedahl

Tlf. 61 27 66 69

E-Mail: aarhus@dfungdom.dk

Esbjerg og omegn

Daniel E. Nielsen

Tlf. 22 34 19 42

E-Mail: esbjerg@dfungdom.dk

Herning/Vestjylland

Daniel Hansen

Tlf. 20 16 97 88

E-Mail: vestjylland@dfungdom.dk

København

Julia Margrethe

Tlf. 40 15 18 84

E-Mail: koebenhavn@dfungdom.dk

Lolland/Falster-Vordingborg

Mark Kruse Thygesen

Tlf. 60 68 58 09

E-Mail: lolland@dfungdom.dk

Nordjylland

Mathias Rump Hansen

Tlf. 22 25 14 72

E-Mail: nordjylland@dfungdom.dk

Næstved og omegn

Mathias Stockfleth

Tlf. 22 27 19 75

E-Mail: naestved@dfungdom.dk

Trekanten

Laura Guldager

Tlf. 42 98 87 70

E-Mail: trekanten@dfungdom.dk

Østsjælland

Filip Porebski

Tlf. 53 60 06 40

E-Mail: oestsjaelland@dfungdom.dk

Side 20 af 21


HOVEDBESTYRELSEN

Tobias Weische

Landsformand

Christian Bülow

Landsnæstformand

Tlf. 60 76 77 34

E-Mail: towe@dfungdom.dk

Tlf. 20 89 24 42

E-Mail: chbu@dfungdom.dk

Jeremy Pedersen

Landskasserer

Mathias S. Petersen

Hovedbestyrelsesmedlem

Tlf. 40 87 72 17

E-Mail: jebp@dfungdom.dk

Tlf. 27 29 61 62

E-Mail: masp@dfungdom.dk

Mads Engelund Larsen

Hovedbestyrelsesmedlem

Casper Rauff

Hovedbestyrelsesmedlem

Tlf. 30 22 35 87

E-Mail: maen@dfungdom.dk

Tlf. 28 55 63 03

E-Mail: cara@dfungdom.dk

Julie Westergaard

Hovedbestyrelsesmedlem

Michelle S. Pedersen

1. Suppleant

Tlf. 51 22 50 82

E-Mail: maen@dfungdom.dk

Tlf. 23 80 82 15

E-Mail: misp@dfungdom.dk

Laura Guldager

2. Suppleant

Martin Guldmann

3. Suppleant

Tlf. 42 98 87 70

E-Mail: lagu@dfungdom.dk

Tlf. 60 75 55 62

E-Mail: magu@dfungdom.dk

Side 21 af 21


HAR DU EN VEN, VENINDE, BROR, SØSTER,

NABO MV., SOM SKAL VÆRE MEDLEM AF

DANSK FOLKEPARTIS UNGDOM?

HUSK AT MAN KAN MELDE SIG IND PÅ

MOBILEPAY!

MAN SKAL BLOT SENDE 75 KR.

TIL 10029.

SKRIV NAVN, FØDSELSDAG OG

MAIL I KOMMENTARFELTET!

Side 22 af 21


DANSK FOLKEPARTIS UNGDOM

Postboks 2297

1025 København K

mail@dfungdom.dk

21 93 00 93

CVR 26741947

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!