Magazine: 1.pdf

e.pages.dk

Magazine: 1.pdf

A R T I K E L

14

Energibesparelser og brugeradfæ

Energibesparelsespotentialer i laboratorier er til at få øje på,

men alligevel tænkes energibesparelser sjældent ind i det daglige

arbejde. Et brugerdrevet innovationsprojekt sætter nu

fokus på problemet og udvikler nye energibesparende løsninger

til implementering i eksisterende laboratoriefaciliteter.

Observationer og interviews på

Kræftens Bekæmpelse.

Tekst: Morten Lunde,

Teknologisk Institut

Fotos og illustrationer:

Teknologisk Institut

Hvor tit tænker du på, at din ad -

færd i laboratoriet har stor be -

tydning for energiforbruget i

din organisation? Tænker du for

eksempel på, at et stinkskab år -

ligt forbruger samme energi som

mellem et og otte danske enfamiliehuse,

alt afhængig af låg ens

åbning 1 ? Nej, vel?

Formålet med denne artikel er

ikke at løfte pegefingeren og

appellere til bedre opførsel. For -

målet er at fortælle om de ud -

fordringer, der kan være for, at

den enkelte laborant kan tænke

energibesparelser ind i den daglige

arbejdspraksis – og forhå -

bentlig få sat disse udfordringer

på dagsordenen.

Undersøgelse af arbejdets

betydning for energiforbruget

Som en del af projektet “Ener gi -

rigtig Retrofitting af Labo ra to -

rier”, finansieret af Vækstforum

Sjælland og Erhvervs- og Byg -

gestyrelsen, har projektgruppen

indledningsvis undersøgt, hvad

laboranternes arbejdspraksis og

brug af laboratorieudstyr, betyder

for energiforbruget i laboratorierne.

Undersøgelsen er ud -

ført med observationer og interviews

på tre danske institutioner

med aktive laboratoriefaciliteter:

Kræftens Bekæmpelse, Slag else

Sygehus og Pronova Bio pharma

Danmark A/S. De tre forskellige

laboratorier har vidt forskellige

arbejdsopgaver og forskellige til -

gange til energibesparelser, men

ikke desto mindre står de over

for nogle fælles udfordringer,

1) Kilde: Energirådgiver i Dong Energy, Lene Kuszon til Ingeniøren 2. maj 2008

der gør det besværligt for den

enkelte laborant at spare energi.

Energibesparelser efter

hjemmets spareråd

Det er skam ikke fordi laboranter

på de tre besøgte laboratorier

ikke tænker over energiforbruget.

Faktisk er der flere steder

gjort forskellige tiltag for at kom -

me unødvendigt energiforbrug

til livs. For eksempel bliver der

hængt “sluk lyset” skilte op ved

de kontakter, hvor folk ofte glem -

mer at slukke. Fælles for labo -

ranternes indsatser for energibesparelser

er dog, at de minder

om spareråd fra husholdningen.

Dvs. de primært slukker for lyset

og sparer på vandet. Det er samtidig

de indsatsområder, der gi ver

umiddelbar feedback: man kan

se, om lyset er tændt og van det

løber, mens det er sværere at se

f.eks. ventilationens ener gi for -

brug. Men er det de rigtige indsatsområder,

hvis man virkelig

vil spare energi i laboratorier?

Ventilation og apparatur er

de store syndere

Projektgruppen har beregnet en

anslået energiforbrugsfordeling

i laboratorier, som svarer nej til,

om det er de rigtige indsatsområder,

der er fokus på, hvis man

virkelig vil spare energi i labora-

More magazines by this user
Similar magazines