Magazine: 1.pdf

e.pages.dk

Magazine: 1.pdf

K O M M E N T A R E N

22

Meditation kan hjælpe

på arbejdsglæden

Hvordan kan vi selv og virksomhederne gøre

noget ved arbejdsglæden?

Det har jo længe været kendt, at pauserne i

arbejdsdagen er vigtige for at præstere op -

timalt. Nu viser flere undersøgelser, at meditation

kan være en effektiv måde at koble

af på. Hjernen har på en arbejdsdag brug for

pauser, den kan ikke køre i samme høje gear

hele dagen.

Derfor er der nu flere forskere, der anbefaler

meditation som middel mod mental træt -

hed.

På Rigshospitalet har man netop afsluttet en

undersøgelse, som viste det samme, som en

lignende undersøgelse fra Aarhus Universi -

tet. Nemlig, at de personer i undersøgelsen,

som skulle meditere, oplevede en større glæ -

de end kontrolgruppen, selv om de som

udgangspunkt lå på samme niveau.

A R B E J D S M I L J Ø U D V A L G E T

Overlæge Troels Kjær fra Rigshospitalet forklarer,

at resultatet egentligt er logisk, da

meditation giver et mentalt temposkift. Og

det er det, man har brug for gennem en

arbejdsdag. Men han fortæller også, at som

sådan er det ikke vigtigt, at det lige er meditation.

Det kunne også være powernaps

eller noget helt andet. Det er vigtigt, at hjernen

i løbet af arbejdsdagen kommer i en

anden tilstand en gang imellem, udtaler

han.

Undersøgelsen fra Aarhus Universitet viste

også, at mindfulness-terapi (meditation i

kombination med psykologi) kan være et

effektivt middel mod både fysiske og psykiske

lidelser.

Så måske skal vi til de næste overenskomstforhandlinger,

som ligger lige om hjørnet for

en del medlemmer, kræve pauser til at kunne

meditere?

Susanne Leest

Arbejdsmiljøudvalget

More magazines by this user
Similar magazines