Vejledning

vsmile.dk

Vejledning

R s i Kolerkildekobing

Vejledning

© 2007 Disney • Pixar

492819 Pixar Car - DK.indd 1 9/5/07 4:38:23 PM


DK

INDLEDNING

Efter Stempel Cup’en vender McQueen tilbage til Kølerkildekøbing for

at være sammen med sine nye venner! Bumle og hans bedste ven

mindes alle de skøre ting, der skete, første gang McQueen dumpede

ned i den lille by, og nu kan du være med til det hele!

SÅDAN KOMMER DU I GANG

Vælg dine spilindstillinger

Flyt joysticket op eller ned for at vælge den ønskede spilfunktion og

tryk så på ENTER.

Læreeventyr

I denne spilfunktion kan du hjælpe

McQueen med at interagere med sine

venner i Kølerkildekøbing. Du kan vælge

Eventyrspil, hvis du vil følge historien, eller

Hurtigspil, hvis du vil øve dig på et enkelt

spil ad gangen.

Eventyrspil

Nyd hvert spil i historiens rækkefølge og genoplev McQueens eventyr

i Kølerkildekøbing.

Når du slukker spillet, husker V.Smile® det sted, du er kommet til i dit

Læreeventyr-spil. For at fortsætte dit eventyr, skal du blot tænde for

enheden igen og vælge “Fortsæt spillet” i Eventyrspil-menuen.

Bemærk venligst, at dette kun kan lade sig gøre, hvis spillet ikke er

blevet fjernet fra enheden, og strømmen ikke er blevet afbrudt.

Fortsæt spillet Start eventyret fra det punkt, du var

nået til, da du forlod spillet.

Nyt spil Start eventyret fra begyndelsen.

492819 Pixar Car - DK.indd 2 9/5/07 4:38:24 PM


Hurtigspil

Spil et eventyrspil efter eget valg uden

at følge historien. Brug joysticket til at

vælge et spil og tryk på ENTER for at

begynde at spille.

Lærespil

I Lærespil-menuen kan du bruge

joysticket og ENTER til at vælge et

hvilket som helst spil. For at ændre

niveau skal du bevæge joysticket

ned til pokal-symbolerne. Bevæg det

til venstre til symbolet med én pokal

for at vælge let niveau, og til højre til

symbolet med to pokaler for at vælge

svært niveau.

Valgmuligheder

Brug joysticket til at vælge

indstillingerne for Musik og Chancer.

1. Musik tændt/slukket

For at tænde eller slukke for

baggrundsmusikken, skal du

bevæge joysticket til venstre eller

højre. Tryk på ENTER for at vælge.

2. Normalt/Ubegrænset antal chancer

For at vælge mellem et Normalt eller et Ubegrænset antal chancer,

skal du bevæge joysticket til venstre eller højre. Tryk på ENTER for

at vælge. Når du vælger “Ubegrænset”, vil du få et ubegrænset

antal chancer, når du spiller spillene i Eventyrspillet.

492819 Pixar Car - DK.indd 3 9/5/07 4:38:24 PM

DK


DK

Vælg dine spilindstillinger

Hvis du er tilfreds med standardindstillingerne, skal du bruge joysticket

for at flytte markøren til ”√ ” og trykke på ENTER. Spilfunktionerne

Hurtigspil og Lærespil har hver deres indstillinger på skærmbilledet,

hvor du vælger spil.

FUNKTIONER

Spil med spillere

I Læreeventyr-spil kan du og en ven skiftes til at spille. I spilfunktionen

Lærespil kan to spillere spille sammen. Du skal vælge “Spil for 1

spiller” eller “Spil for 2 spillere” på den lille valgmenu i bunden af

skærmen.

Bemærk: Spil for to spillere findes ikke på V.Smile Pocket®.

HJÆLP-knap

Når du trykker på HJÆLP-knappen, mens du spiller, bliver

aktivitetsvejledningen gentaget, eller du vil få et nyttigt tip.

AFSLUT-knap

Når du trykker på AFSLUT-knappen, bliver spillet sat på pause.

En “AFSLUT ?”-skærm vil komme frem for at sikre, at du virkelig

vil afslutte. Vælg “√ ” for at afslutte spillet eller “X” for at annullere

“AFSLUT ?”-skærmen og blive ved med at spille. Tryk på ENTER for

at vælge. AFSLUT-knappen bringer dig også tilbage til den foregående

menu.

ABC-knap

ABC-knappen er en genvej til menuen, hvor du kan vælge Lærespil.

Når du trykker på ABC-knappen, bliver spillet sat på pause.

En “AFSLUT ?”-skærm vil komme frem for at sikre, at du virkelig vil

afslutte. Bevæg joysticket og vælg “√” for at afslutte spillet eller “X”

for at annullere afslut-skærmen og blive ved med at spille. Tryk på

ENTER for at vælge.

492819 Pixar Car - DK.indd 4 9/5/07 4:38:25 PM


AKTIVITETER

Læreeventyr

Lynet McQueen Er den figur, du kontrollerer på skærmen.

Energi Energien svækkes, hvis McQueen

kommer i kontakt med en forhindring.

Point Viser de point, du har opnået i det aktuelle spil.

Ternet flag Lægger ekstra point til McQueens score,

når de bliver samlet ind.

Forhindring Reducerer McQueens energi, hvis de

bliver rørt.

Oliedunke Genskaber McQueens energi, når de

bliver samlet ind.

Grundlæggende styrefunktioner

De grundlæggende styrefunktioner er ens i alle spil, men visse

styrefunktioner findes ikke i alle spil. Du finder nærmere oplysninger i

spilbeskrivelserne.

Bevæg til venstre

Bevæg til højre

Bevæg op

Bevæg ned

Bevæg op og til venstre

Bevæg op og til højre

Bevæg ned og til venstre

Bevæg ned og til højre

ENTER Råb efter Mack / Vælg et svar

492819 Pixar Car - DK.indd 5 9/5/07 4:38:25 PM

DK


DK

Ankomst til Kølerkildekøbing

McQueen kan ikke finde vej. Hjælp ham

med at finde Mack, der er hans kører; men

pas på, at han undgår andre køretøjer og

trafikkegler. Brug joysticket for at bevæge

McQueen, så han undgår andre biler og

forhindringer på vejen. Find de lastbiler,

der passerer McQueen, ved at huske

symbolet eller ordet på deres anhængere.

Opgavetype: Iagttagelse og stavning

Let niveau: Iagttagelse – husk symbolet.

Svært niveau: Find det første bogstav i ordene.

Traktorvæltning

Mor dig med at vælte traktorer sammen

med McQueen ved at snige dig ind på de

sovende traktorer og give den gas. Hold

øje med energimåleren og tryk på ENTER,

når den når det rigtige tal.

Opgavetype: Tælle og lægge sammen

Let niveau: Tæl blot de svævende røgringe.

Svært niveau: Find de rigtige svar på de drømmende

traktorers regnestykker.

492819 Pixar Car - DK.indd 6 9/5/07 4:38:26 PM


Traktorindfangning

Der er kaos i Kølerkildekøbing,

nogle af traktorerne er sluppet løs.

Find de undslupne traktorer ved at

læse kortet. Gen traktoren tilbage,

indtil den kommer ind i indhegningen

eller tryk på ENTER, når du finder

en skjult traktor, så følger Bumle den

tilbage til indhegningen for dig.

Opgavetype: Iagttagelse og kortlæsning

Let niveau: Indfang 6 traktorer.

Svært niveau: Indfang 8 traktorer.

Hoppende bildæk

Leg med Luigis gamle dæk. Hvert dæk

er forsynet med et bogstav; skub til det

rigtige dæk, så det hopper hen til enten

Luigi eller Bumle.

Opgavetype: Store og små bogstaver samt manglende bogstaver

Let niveau: Store bogstaver / Små bogstaver.

Svært niveau: Find det manglende bogstav.

492819 Pixar Car - DK.indd 7 9/5/07 4:38:27 PM

DK


DK

Vandpjaskeri

Hjælp McQueen med at undgå Rødes

vandkanon i et helt minut. Prøv at

reagere, så hurtigt du kan, for at

bevæge McQueen væk fra vandets

retning, samtidig med at du samler så

mange ternede flag som muligt.

Opgavetype: Hånd-øje-koordinering

Let niveau: Røde bevæger sig langsomt.

Svært niveau: Røde bevæger sig hurtigere.

Bumles udfordring

Bumle har placeret nogle af sine

yndlingsformer på vejen. Nå din topfart

ved at samle dem op i den rigtige

rækkefølge. Pas på, for nogle gange er

du nødt til at blive ved med at trykke på

ENTER for at hjælpe McQueen med at

lave hjulspin i gruset og nå mållinjen på

hurtigst mulige tid.

Opgavetype: Form og rækkefølge

Let niveau: Husk en form.

Svært niveau: Husk en rækkefølge med 2 eller 3 former.

492819 Pixar Car - DK.indd 8 9/5/07 4:38:28 PM


Lærespil

Neon puslespil

Så er det tid til at få sat lys på

Kølerkildekøbing! Nogle af de

elektriske ledninger er ikke rigtigt

forbundet. Reparer ledningerne ved at

trykke på ENTER for at dreje dem og

tryk så på ENTER ovenpå kontakten for at få lysene til at lyse.

Opgavetype: Logisk tænkning

Let niveau: 3 sektioner af ledningen skal repareres.

Svært niveau: 5 sektioner af ledningen skal repareres.

Sjov på lossepladsen

Hjælp Bumle med at sortere tingene

i to grupper ved at placere dem i den

rigtige cirkel.

Opgavetype: Klassifikation

Let niveau: Sorter tingene i 2 grupper.

Svært niveau: Sorter tingene i 2 grupper, når nogle ting

tilhører begge grupper.

492819 Pixar Car - DK.indd 9 9/5/07 4:38:28 PM

DK


DK

10

Pitstop kaos

Brug en af folkene i din pit til at skifte

dæk på så mange biler som muligt.

Fang dækkene med det tal, der er

svaret på det stillede spørgsmål, og sæt

dem på din bil. Hvem er den hurtigste til

at skifte dæk?

Opgavetype: Lige/ulige tal og sammenlægning

Let niveau: Ulige og lige tal.

Svært niveau: Enkel sammenlægning.

Skilteskoven

Match vejskiltene. Tryk ENTER på et

vejskilt for at se det, og find så det skilt,

der passer til.

Opgavetype: Kombination

Let niveau: Match køretøjerne.

Difficult Level: Match køretøjet med noget, der hjælper

det med at udføre sin opgave.

492819 Pixar Car - DK.indd 10 9/5/07 4:38:29 PM


ADVARSEL

En meget lille procentdel af befolkningen kan, på grund af en

eksisterende lidelse, få epileptiske anfald eller kortvarigt miste

bevidstheden, når de ser bestemte blinkende farver eller mønstre

– især på tv. Selv om V.Smile‚ TV Learning System ikke øger risikoen,

anbefaler vi, at forældre holder øje med deres børn, når de spiller tvspil.

Hvis barnet oplever svimmelhed, synsforstyrrelser, desorientering

eller kramper, så afbryd spillet omgående og søg læge. Bemærk,

at det kan medføre træthed og ubehag at fokusere på et tv på nært

hold og bruge et joystick i længere perioder. Vi anbefaler at børn

holder pause i 15 minutter for hver time, de spiller.

PROBLEMLØSNING

Hvis spillet ikke fungerer, skal du genstarte maskinen ved at trykke

på RESET-knappen i bunden af maskinen.

Bemærk at hvis du forsøger at indsætte eller fjerne en spilkassette

uden først at slukke for maskinen, kan det være, at spillet ikke

fungerer. Hvis du oplever dette, og maskinen ikke reagerer ved tryk

på ON / OFF / RESTART, skal du slukke for adapteren eller fjerne

batterierne. Tilslut så adapteren eller sæt batterierne i igen.

TOP-TOY erklærer at dette spil nr. 492819 er i overensstemmelse

med Direktiv 89/336/EEC. En erklæring herom kan fås fra TOP-TOY.

492819 Pixar Car - DK.indd 11 9/5/07 4:38:29 PM

DK

11


© TOP-TOY A/S. 492819 (59615)

492819 Pixar Car - DK.indd 12 9/5/07 4:38:31 PM

More magazines by this user
Similar magazines