vi vil g0re en forskel

v8c.dk

vi vil g0re en forskel

HVEM ER VI?

V8 Construction har eksisteret siden år 2007. I en periode, hvor branchen har svære tider, er det lykkedes at udføre flere spændende og vellykket

byggesager. V8 Construction blev stiftet af Anders, Henrik, Morten og Claus, som alle havde et ønske om at gøre en forskel for kunderne

(Bygherre/lejer) i byggebranchen. Vi er et total- og hovedentreprenørfirma, hvor medarbejderne har over 100 års erfaring i byggebranchen.

Vi er en styringsentreprenør og har derfor ingen egenproduktion, hvilket gør os dynamiske og hurtige til at omstille os i forhold til kundens ønsker.

SENESTE OPGAVER

• TDC - One DOmiCile i København

• ejerbOliger i lyngby søparK

• hOTel på Krimsvej

• mazDa DK i hviDOvre

CONSTRUCTION


HVAD KAN VI?

Vi sammensætter det rigtige team af samarbejdspartner til løsning af kundens opgave. Vores nøgleord

er kvalitet, og god planlægning, som skaber et godt resultat. Vores force er, at vi kan hjælpe

kunderne tidligt i byggesags forløbet fra ”skitsestadiet”til byggeprogram, prissætning, byggetilladelse

m.m. fra ide til virkelighed. Gennem det te forl øb opbygges en gensidig tillid, og opgaven

løses herefter i en fast pris, til aftalt tid og kvalitet.

Hvorfor vælge os?

Vi ønsker løsningsorienteret og professionelle samarbejdspartner. Vi bygger på gensidig tillid, samspil

og overholdelse af aftaler. Vi stiller store krav til vores egne kompetencer og viden. Vi udvælger vores

samarbejdspartner efter opgavetype, så kunden, rådgivere, ue/ul og v8 Construction i fællesskab opnår

det forventede og ønskede resultat. et vigtigt parameter er vores ue´ere, hvor vi kræver, at de kan finde

optimale løsninger og er opdaterede omkring nye muligheder i markedet, til alles bedste.

Vores primære forretningsområde er øst for

Storebælt, inden for nybyg og renovering:

• Kontor • ButiK / Centre • Hotel

• Boliger • HalByggeri • industri

SAMARBEjDE MED OS GIVER jER;

Aftaler indgås ved forhandling igennem hele

tilbudsfasen, som afsluttes med en hoved- og

totalentreprise aftale. Eller som en styringsopgave,

hvor vi varetager kundens behov.

Vi ser alle i teamet som samarbejdspartnere, herunder:

Kunden (bygherre/lejer), arkitekter, ingeniører, hoved- /totalentreprenør, underentreprenører (ue), under-leverandører

(ul). vi er et medarbejderejet entreprenørselskab, hvor alle har fokus på problemløsning

i hele byggefasen. Vi har et ønske om, at få langvarige samarbejdsrelationer med vores kunder.

• aftaler der Holder Hele vejen • tid til egne primæreforretningsopgaver


opgaver løst af partnerne i v8C

• CmC BiopHarmaCeutiCals / BiologiCs, 8.000 m 2 mediCinalfaBriK i gladsaxe

• gloBal Crossing, 6.000 m 2 tele Central i lyngBy

• Kastrup station, 15.000 m 2 station under Kastrup luftHavn

• iC3-KlargøringsCenter, 8.000 m 2 ved dyBelsBro station

• Højlager på 15 m for toptoy, 5.000 m 2 I GREVE

• Kontor for priCeWaterHouseCoopers, 15.000 m 2 domiCil i Hellerup

• Kontor for deloitte, 8.900 m 2 på H.C. andersens Boulevard, KBH

• Kontor og lagerBygning for novo, 35.000 m 2 i lyngBy

• Kontor for tdC, intelligent Bygning,11.000 m 2 i KøBenHavn

Anders Pedersen

projeKtleder og partner

uddannet bygningsingeniør/miljøingeniør.

Har tidligere været entrepriseleder

og senest projektleder hos:

RK Entreprise, Armton og NCC.

Morten BAunsgAArd

teKnisK direKtør og partner

uddannet bygningsingeniør/miljøingeniør.

Har tidligere været entrepriseleder,

projektleder og senest afdelingschef

hos: RK Entreprise, Alu-plast og NCC.

søren HArPøtH

projeKt- og projeKteringsleder

uddannet arkitekt. Har tidligere arbejdet

som arkitekt, entrepriseleder,

teknisk chef og senest som projekt-

og projekteringsleder hos: RK

Entreprise,Søtoftegård, Small Shops DK

” 7-eleven” Borggren Totalentreprise,

Fakta, Nordbyg og Paros Hu

• Kontor opført i etaper for tdC, i alt 26.500 m 2 i Ballerup

• Kontor og produKtudviKlingslaBoratorium forradiometer,

Kaldet det intelligent Byggeri, 18.400 m 2 domiCil i BrønsHøj

• Kontor og lagerBygning for sirius, i alt 3.800 m 2 i allerød

• Kontor for Hp, i alt 16.000 m 2 domiCil i allerød

• BoligByggeri Hen over tanKstation, 6.000 m 2 i indre KøBenHavn

• aBildHave, 70 ræKKeHuse, 16 lejligHeder, 10.000 m 2 i BrønsHøj

• første etape på 42 ejerlejligHeder i lyngBy søparK

• BoligetageByggeri, først etape på 96 lejligHeder på Ht-grunden

• BoligetageByggeri på 72 ejerBoliger i HolBæK Havn

Henrik cHristensen

projeKtleder og partner

uddannet eksportingeniør på bygningslinen.

Har tidligere været entrepriseleder,

og senest projektleder hos:

and Development Plc. i England.


clAus HAnsen

adm. direKtør og partner

uddannet elektriker 1983, autoriseret

el-installatør 1985, merk-el 1990 og

statsautoriseret ejendomsmægler 2006.

Har tidligere arbejdet som byggeleder,

KvalitetsgodKendt af:

Videncenter for

energiBesPArelser

teknisk chef (el, sikring, vvs, køl, ventilation

og automatik), leder på flere forskellige

niveauer og senest direktør hos:

Basen, Nordkranen, Skanska og NCC.

VORES MOTTO ER;

Alt kAn lAde sig gøre

– det umulige er Blot en spændende udfordring

Vi Vil gøre en forskel

– som rådgivende Byggepartner

KONTAKT

v8 ConstruCtion a/s

BaltorpBaKKen 10,

750 Ballerup

v8 ConstruCtion er jeres siKKerHed for, at i Har et professionelt team med Hele vejen

tlf. nr. 2555 1202

e-mail: v8C@v8C.dK

WWW.v8C.dK

Similar magazines