08.06.2022 Views

Ildhu 02 2022

Tema: Natur

Tema: Natur

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ILDHU 2 2022

LEDERMAGASIN

Leder i ny

enhed

Tema

Natur

KFUM-SPEJDERNE I DANMARK


LEDER

INDHOLD

NATUR

#02 JUNI 2022

Dette nummer af Ildhu har fokus på natur. Naturen er en stor

del af at være spejder og vi bruger naturen meget. Til sommer

mødes vi alle i naturområdet på Hedeland til Spejdernes Lejr.

Først kan du glæde dig til at læse lidt om bogen Naturdannelse

og blive inspireret til, hvordan naturen kan bruges i spejderarbejdet

og ikke mindst hvordan aktiviteter giver mening i naturen.

Dette kan du læse mere om på side 4-6.

Herudover har vi dykket ned i, hvordan man kan afholde en

kæmpe lejr som Spejdernes Lejr i naturpark Hedeland - og

samtidig passe på netop naturen. Den er nemlig ganske særlig

netop på Hedeland. Læs med på side 24-25.

Og så har vi haft gang i at teste båludstyr fra 55Nord igen. Læs

med på side 22-23, som også er fyldt med lækre opskrifter på

vafler og rugbrødstoast - perfekt til at tage med på Spejdernes

Lejr til de dage, hvor man ønsker en anderledes frokost eller en

god dessert.

Endelig kan du læse et bud på, hvordan vi som KFUM-Spejdere

kan gøre vores til, at de kommende naturnationalparker bliver

en gevinst for os alle. Buddet kommer fra næstformand Tobias

Simonsen på side 7.

Alt i alt et spændende nummer. Vi håber, I vil læse med. Ligeledes

er det Linea og Sofies sidste nummer som redaktører, vi

giver nu kasketten videre til nye ildsjæle efter ca. 10 års arbejde

med Ildhu!

Linea

Blom-Bloch

Sofie Lindgaard

Nielsen

God læselyst!

Ildhu redaktionen

Lukas

Lundbye

Jeppe

Madsen

Udgiver

KFUM-Spejderne i Danmark

Oplag: 5.250 eksemplarer. ISSN 1904-1950

Ansvarshavende redaktør

Lisette Lykke Andersen

Kommunikationskonsulent

Redaktion

Linea Blom-Bloch (redaktør)

Sofie Lindgaard Nielsen (redaktør)

Jeppe Madsen

Lukas Lundbye

Skribenter

Linea Blom-Bloch

Christian Blom-Bloch

Tobias Simonsen

Jonas Oxholm

Jeppe Madsen

Morten Frederiksen

Stine Kirk Jensen

Lisette Lykke Andersen

Sofie Lindgaard Nielsen

Agnete Rønne

Grafisk design og layout

KFUM-Spejdernes Kommunikationsteam

Juliane Holmstrøm

Forsidefoto

Gustav Hedegaard

Fotos og illustration

Kirstine Mose Schade s. 4

Johny Kristensen s. 7, 14-17

Produktfoto (udlånt af 55nord) s. 8

Charlotte Hyldgård Danielsen s. 9

Ditlev Kirstein Hansen s. 10

Klan Rover s. 12-13

Andreas Bastrup Larsen s. 19

Karsten Mulvad s. 20

Christian Blom-Bloch s. 26-27

Bue Bejer Heckmann s. 28

Marcus Mørk s. 29

Tryk

proffset.dk

Ildhu trykkes på rest-papir fra andre udgivelser. Det

betyder, at ikke alle blade er trykt i samme papirkvalitet

og papiret kan være både mat og blankt. På den måde er

KFUM-Spejderne med til at reducere et muligt papirspild.

Foto, artikler og andet indhold må citeres/gengives når kildeangivelse

»KFUM-Spejderne i Danmark – Ildhu« er angivet

sammen med nr. og årgang

Ris, ros og forslag til indhold

ildhu@kfumspejderne.dk

KFUM-Spejderne i Danmark

Wagnersvej 33 / 2450 København SV

Tlf.: 70 10 26 66 / info@kfumspejderne.dk

Næste udgave

Nr. 3/2022 udkommer start december

NATURENS

4

DANNELSE

4 Naturens dannelse

7 Indspark: Hvad skal vi med naturnationalparkerne?

8 Fem ting du ikke kan undvære på SL2022

9 Leder i en ny enhed

12 Den gode historie: Klan Rover

14 Formandskabets klumme: Flere børn ud i naturen

20 Landsmøde i egen baghave

22 Opslagstavlen

24 Hvad er næste kursus i rækken for mig?

26 Ildhu tester: Vaffel- og sandwichjern

28 Naturbeskyttelse i Hedeland Naturpark

30 Facebookgrupper som inspirerer og hjælper

LEDER I NY ENHED 9

ILDHU 02 2022 Ledermagasin

3


NATURENS

DANNELSE

Sanseligt

nærvær

natur

AF LINEA OG CHRISTIAN BLOM-BLOCH

Ildhu-redaktionen har læst bogen Naturdannelse skrevet

af Nikolaj Voldum Ahlburg og Line Beck. Bogen sætter

ord på, hvordan det giver mening at arbejde med og

i naturen, og kommer med konkrete aktiviteter, som

styrker forholdet til naturen.

Centralt i bogen er begrebet naturdannelse. Begrebet visualiseres

som en trekant, hvor hjørnerne er sanseligt nærvær, fysisk aktivitet

og faglig videnstilegnelse.

Naturdannelsen sker, når flere af de tre elementer indgår i en aktivitet

ude i naturen. En påstand i bogen er, at hvis man formår at få et

godt samspil mellem de tre elementer, så sætter naturformidlingen

sig dybere hos deltageren. Har man en aktivitet, som er 100 procent

fysisk, så kan man lige stoppe op og tænke over, hvordan aktiviteten

ville se ud, hvis man tilføjede mere nærvær eller videnstilegnelse.

Fysisk

aktivitet

Faglig

videnstilegnelse

Kilde: Naturdannelse af Nikolaj Voldum Ahlburg og Line Beck.

Naturen er i centrum i naturdannelsen. Det betyder fx

at formidling af naturen bør finde sted i naturen, så det

ikke blot er undervisning indendørs. En af pointerne i

bogen er også, at naturen aldrig må reduceres til blot

at være en ramme. Der skal også være et element af, at

man forholder sig til den, når man udøver en fysisk aktivitet

fx i skoven.

Hvad synes vi om bogen?

Det er interessant at tænke naturdannelse som bredere

end blot videnstilegnelse. Som spejdere er vi selvfølgelig

vant til at bruge naturen, og bogen sætter i høj grad

ord på det, som vi egentlig godt ved. Afsnittene om teorien

kunne godt være mere dybdegående, men til gengæld

er øvelserne nemme at forstå og gå til og oplagte

til en lejrtur. →

4 ILDHU 02 2022 Ledermagasin

KFUM-SPEJDERNE

i Danmark

ILDHU 02 2022 Ledermagasin

5


Aktiviteter i naturen

Her er et udvalg af gode aktiviteter,

som bogen foreslår.

Hvad skal vi med

naturnationalparkerne?

Gå til fælles soundtrack

Oplev naturen uden naturens lyde. Lav en fælles

playliste, som I alle sammen skal lytte til samtidig.

Gerne med høretelefoner, så naturens lyde

holdes ude. Pointen er, at forskellige typer musik

giver forskellige sindsstemninger.

Træ-croquis

Gå ud i naturen med en tegneblok, og sæt dig for

at tegne et træ. Sug træets detaljer til dig. Brug anledningen

til at lære om træerne og deres kendetegn,

fx barken, bladenes former og træets statur.

INDSPARK FRA TOBIAS SIMONSEN

På tværs af fagkundskaben er der bred enighed om, at biodiversiteten

i Danmark er i krise, og at vi som samfund har et kollektivt

ansvar for at sikre gode naturoplevelser gennem et rigt

dyre- og planteliv også i fremtiden. Naturnationalparker er lige

nu det bedste bud på at genskabe levesteder for dyr og planter,

der er i risiko for at uddø.

Udesidning

Saml jer om bålet, og snak om jeres

forhold til naturen, og om I fx

har frygt for mørket. Efter snakken

skal I ud at sidde alene i naturen i

én time. Hver person bestemmer

selv, hvor langt de vil bevæge sig

væk fra bålet.

Skovkoncert

Kender I en, som kan spille godt på et instrument? Så hør, om

de vil holde en intimkoncert i en skov. Sæt jer i skovbunden og

nyd den ikke elektroniske musik, samtidig med at du kan høre

bladenes knitren og fuglenes kvidren. Alternativt, så sæt en god

højtaler i skovbunden og find noget smuk musik.

Hvad skal vores bidrag være?

Det bedste bidrag, vi kan give i forhold til klima- og biodiversitetskrisen,

er at fortsætte med det, som vi er allerbedst til -

nemlig at udvikle selvstændige unge mennesker, der lærer at

passe på naturen og tage ansvar for naturen ved at færdes i den.

Ved at færdes i naturen får vi en bedre forståelse for naturen, og

passer dermed bedre på den. Den udvikling understøtter spejderledere

hver eneste uge, når I til spejdermøderne bringer naturen

ind i børnenes liv og bevidsthed. Det skal vi blive ved med.

Mærk naturen under dig

Smid sko og strømper og gå gennem

naturen. Forskellige stimuli understøtter

naturoplevelsen, og sjældent oplever

vi stimuli gennem vores fødder. Bemærk

det bløde mudder, de stikkende

bog og alle de forskellige temperaturer,

som genstande har.

Fællessang i skoven

Tag de nye sangbøger med i skoven, og sæt jer i skovbunden.

Find sange, som passer til årstiden, så sindet får sat

ord og metaforer på det, som sanserne oplever. Styrk også

fællesskabet og invitér så mange som muligt med.

Far vild i mørket

De fleste foretrækker den lyse sommer, og forbinder mørket

med uhygge, men er ikke bevidst om den ro og fred, som er i

mørket. Gå en tur sammen i mørket uden et mål for øje. Gå på

en lige linje, hvor den forreste person bestemmer retningen.

Når alle har været igennem, så find i fællesskab ud af, hvordan

I kommer hjem.

Skovbadning

Gå en rute i skoven én og én. Lade dine

sanser bemærke farver, mønstre, dufte.

Den bløde skovbund og den friske,

måske let rådne, duft. Spørg deltagerne

om, hvilke minder og tanker, som forskellige

sanseindtryk fremkalder.

Kilde: Naturdannelse af Nikolaj Voldum Ahlburg og Line Beck.

Her ligger de 10 nye

naturnationalparker

• Ulvshale Skov

• Husby Klitplantage

• Mols Bjerge

• Bidstrupskovene

• Hellebæk Hegn og Teglstrup Hegn

• Læsø Klitplantage

• Kompedal

• Nørlund Plantage og Harrild Hede

• Hanstholm

• Draved Skov og Kongens Mose.

Læs mere om de nye naturnationalparker

på naturstyrelsen.dk

Hvad kan vi ellers gøre?

Vi har som spejdere et helt særligt ansvar i den kommende udvikling

af naturnationalparkerne. Det er en del af spejdermetoden

både at færdes i naturen, men i ligeså høj grad at passe på

den. Vi har derfor undervejs i processen med udpegningen af

de nye naturnationalparker kæmpet for, at vores børn og unge

fortsat kan tage på eventyr i skovene - som nu bliver naturnationalparker

10 steder i landet. Hele døgnet. Og hele året.

“Det skal være muligt både at færdes

i naturen og at passe på den samtidig.

Det er vi som spejdere allerede mestre

i, og det skal vi fortsætte med”.

Sådan kan du bidrage

Rammerne for naturnationalparkerne skal der arbejdes videre

med lokalt, og vi opfordrer derfor til, at man involverer sig i de

lokale arbejdsgrupper, der nedsættes i forbindelse med etableringen

af de nye naturnationalparker. Vi forventer at der kommer

mere information om, hvordan man kan involvere sig i de

lokale grupper, i takt med at de enkelte naturnationalparker

projekteres og forventer det vil fremgå af Naturstyrelsens hjemmeside

eller hos det lokale friluftsråd. Desuden vil KFUM-Spejderne

i Danmark også melde noget ud, så snart vi ved mere.

6 ILDHU 02 2022 Ledermagasin

KFUM-SPEJDERNE

i Danmark

ILDHU 02 2022 Ledermagasin

7


Fem ting, du ikke kan

undvære på SL2022

TEKST AF JONAS OXHOLM/LINEA BLOM-BLOCH

Snart står Spejdernes Lejr for døren, og der er helt sikkert en masse grupper, som

skal afsted! Ildhu har derfor spurgt 55Nord, om de kunne komme med deres bud

på, hvad I ikke kan undvære på SL2022. Læs med!

XXL patruljetelt

Ingen lejr uden telt! XXL patruljeteltet fra 55Nord kan huse 10-12

personer, fordelt i to sovekabiner, og er derfor ideelt at have

med på lejr. Den velkendte gule farve på patruljeteltet får i år en

makker - nemlig et olivengrønt patruljetelt.

Lejr t-shirt

Spejdernes Lejr t-shirten. Et sandt must-have for

alle deltagere på dette års lejr. Den kommer i tre

forskellige farver i et simpelt og lækkert design.

Dagsturs-rygsæk

Når du er på lejr, vil du få brug

for en rygsæk til at tage med på

tur. Her vil din store vandrerygsæk

være for stor og tung

at tage med. Et godt bud på

en prisvenlig kvalitetstaske er

Vide 20L fra Haglöfs. Tasken har

mange værdifulde funktioner,

et væld af lommer og stropper,

plads til drikkeblære og er lavet i

slidstærkt materiale.

Haglöfs Vide 20L

545,-

Light My Fire MealKit

Spork Titanium

Uden mad og drikke, dur spejderne

ikke. På lejren er mad og

drikke et must, og du skal derfor

have styr på dit spisegrej. Et

godt setup er kombinationen af

Light My og Spork Titanium.

129,-

495,-

8.295,-

99,-

199,-

LEDER I EN

NY ENHED

TEKST AF JEPPE MADSEN

Alle produkter kan købes hos

55Nord.dk. 55Nord er ejet 50

procent af KFUM-Spejderne og

50 procent af FDF, og derfor har

vi valgt at invitere dem med her i

magasinet.

Sovepose/liggeunderlag

Sovepose og liggeunderlag er uundværlige på

lejr. Du får travlt i løbet af dagen med aktiviteter

og hygge, så det er vigtigt at få ordentlig

søvn. Skal du bruge et prisvenligt sæt, kan vi

anbefale Campground 30 underlag og Spire ll

soveposen, begge fra Robens. De giver begge

god value for money og er perfekte til en

sommerlejr.

245,-

Sommerferien nærmer sig, og dermed kommer også snart den tid, hvor lederne i

gruppen skal forholde sig til ledersituationen efter sommerferien. I denne artikel

tager vi et kig på, hvordan det er at starte som leder i en ny enhed, og hvilke

forskelle der er mellem at være leder i de forskellige enheder.

8 ILDHU 02 2022 Ledermagasin

KFUM-SPEJDERNE

i Danmark

ILDHU 02 2022 Ledermagasin

9


1.

LEDERFLOKKEN

Som spejderledere er vi vidt forskellige og gode til

forskellige børn. Det er vigtigt at have en lederflok,

hvor man er godt dækket ind i forhold til evner, alder

og køn og samtidig formår at arbejde sammen.

Hos bæver-/ulveflokken er der også ofte ungledere,

som bidrager med masser af god energi og med

tiden kan blive de nye drivkræfter i gruppen. Nogle

ledere foretrækker at have hele aftenens program

nedskrevet i minutplan, hvorimod andre formår

at lave en succesfuld aften helt uden. Der er ikke

noget rigtigt eller forkert, men lederdynamikken i

enheden og lederfællesskabet har stor betydning,

og smitter af på spejderne og deres engagement.

2.

HVAD DRIVER DIG

SOM LEDER?

En anden vigtig faktor er, hvad der driver dig som

spejderleder. Synes du, det er spændende at takle

mørkeræd og hjemve, samt præsentere børnene

for den brede palette af aktiviteter, vi laver som

spejdere, er det oplagt at være bæver/ulveleder.

Synes du derimod, at det er fedt at lave vildere

spejderaktiviteter, lære børnene at tage ansvar i

patruljen, tage på vandretur, store lejre ol. er det

måske junior/trop, du skal overveje.

Udover forskellen i aktiviteter og udfordringer er

der også stor forskel på, hvordan børnene viser

deres glæde for spejder og dig som leder. Bævere

og ulve vil ofte sige det ligeud, give et kram eller en

hånd, hvorimod junior- og tropspejdere vil udtrykke

det anderledes.

Skal nogle af tropspejderne spørges, om de vil være ungledere? Flytter

nogle af lederne fra byen eller har nogle af lederne brug for et enhedsskift

for at få genfundet gejsten ved spejderarbejdet? Der er mange forhold

at tage højde for, når ledersituationen efter ferien skal på plads.

Som leder i en ny enhed, er der også nok at tage fat på, og man kan hurtigt

føle sig bagefter - især hvis de andre ledere har været i enheden i

mange år. Men et godt første skridt er at lære børnenes navne. Det kan

virke banalt, men mange ledere bruger adskillige måneder på at lære

navnene på flokken, og det er en skam. Det, at kunne børnenes navne,

betyder meget for, at de føler sig hjemme i flokken og kan begynde at

danne en relation til dig.

Et andet vigtigt skridt er at lære de andre ledere at kende. Dermed kender

man hurtigere de andres styrker (og svagheder), og I bliver bedre i stand til

at støtte hinanden i rollen som leder.

Står du og overvejer,

hvilken enhed du

passer ind i, så har vi

samlet nogle pointer

på næste side.

Leg med!

3.

FORSKELLIGE

STRUKTURER

Hos bæver/ulve-enhederne vil der ofte være større

udskiftning og flere spejdere end hos junior

og troppen. Dette, samt børnenes alder, stiller

andre krav til planlægningen og forberedelsen af

det enkelte møde. I bæver/ulvealderen er opgaven

at introducere spejderne til spejderlivet med

de fede aktiviteter, lege og et godt fællesskab. I

junior/trop-alderen er opgaven ændret en smule

og handler mere om fastholdelse spejderne og

de gode relationer. Hos de mindste spejdere vil

der typisk være mere forældrekontakt, hvorimod

kontakten til de ældre spejdere i højre grad foregår

direkte.

4.

ALTERNATIVE

LEDERSTRUKTURER

Det er ikke i alle grupper, at lederne er knyttet til

en enhed. I nogle grupper vælger lederne at følge

en speciel årgang gennem de forskellige enheder.

Dermed får lederne et tættere bånd til spejderne

og oplever, på nært hold, hvordan de udvikler sig

fra bæver til trop.

Andre grupper går en mellemvej og sørger for at

have ledere som binder to enheder sammen, fx

ved at have en leder som både er aktiv hos bæverne

og ulvene og dermed kender børnene og kan

hjælpe med at skabe tryghed, når bæverspejderen

skal rykke op til ulvene.

Uanset, hvilken enhed du er leder I, er det vigtigt,

at du føler dig tilpas både med spejderne og de

andre ledere, da det er hele grundlaget for, at du

kan holde motivationen, og at I kan lave godt spejderarbejde.

10 ILDHU 02 2022 Ledermagasin

KFUM-SPEJDERNE

i Danmark

ILDHU 02 2022 Ledermagasin

11


DEN GODE HISTORIE

DEN GODE HISTORIE

Klan Rover

- for spejdere med hang til

4-hjulstrækkere

For mere end 10 år siden så en ny spejderklan dagens lys.

En noget usædvanlig klan. Dels er de fleste medlemmer

voksne, dels kombinerer klanen spejderarbejdet med det

at køre i firehjulstrækker. Og så er klanen fælleskorpslig.

Med i alt flere end 90 medlemmer fra alle de forskellige

danske spejderkorps.

Men hvordan startede det egentlig? Klanlederen Heine

Heinesen fortæller:

“I Danmark er der en Land Rover-klub. En gang om året

bliver der afholdt en slags sommerlejr. På skift arrangerer

de enkelte regioner sommerlejren. Et år blev det region

Nordsjællands tur og mange medlemmer blev ramt af

panik. Men en lille gruppe personer tog det helt roligt. De

anså det ikke for nogen uoverstigelig opgave. De havde

faktisk planlagt adskillige sommerlejre før. Det viste sig,

at de alle var spejdere. Og udover at de ikke lod sig slå

ud af opgaven, gik det op for dem, at de alle tænkte ens.

Uanset, hvilket korps de kom fra. De havde noget fælles

spejder-dna, der gjorde at opgaverne blev løst på samme

måde, og de talte samme sprog”.

Oplevelsen førte hurtigt til, at en håndfuld Land Roverkørere

med spejderbaggrund besluttede at kombinere

de to interesser. Det var som om, at spejdere havde en

særlig forkærlighed for det gamle engelske bilmærke.

Udover at stamme fra samme land som spejderbevægelsen,

duftede en Land Rover på mystisk vis af oplevelser

og ekspeditioner. Klanen blev stiftet og hurtigt blev det

besluttet, at den var åben for alle firehjulstrækkere - ikke

kun Land Rovere.

Fra starten var der to formål med klanen:

• Hjælp til spejderarrangementer, hvor en firehjulstrækker

kan gøre en forskel, fx transport af grej og

spejdere.

• Hyggelige og sjove oplevelser sammen med ligesindede

i den rette spejderånd.

frem, bestemmer og arrangerer årets aktiviteter.

Nogle af de mere vilde ture, som klanen har arrangeret,

er ture til Island, Jokkmokk og Polen. Turen til Island var

tre ugers vildmarksoplevelse, hvor klanen også besøgte

den islandske landslejr ved Akureyri. I den vilde islandske

natur kom firehjulstrækkerne virkelig til deres ret og

bragte klanmedlemmerne til områder og oplevelser, der

ellers ville være uopnåelige.

Men den helt store udfordring ligger i Spejdernes Lejr.

Klan Rover har deltaget både i 2012 og 2017, hvor klanen

var tilknyttet beredskabet. Fx kørte firehjulstrækkerne

bårer og hospitalssenge til underlejrene, assisterede som

mobile observationstårne ved de store arrangementer

(man kan stå på taget af en Land Rover uden den tager

skade) og havde opsyn med aktivitetsområderne uden

for åbningstid.

Prinsessen fik et lift

En af de helt store og anderledes opgaver var VIP-kørsel

med prinsesse Benedikte. Her kunne de terrængående

køretøjer sikre, at prinsessen kunne komme sikkert og

tørskoet frem under hendes besøg i lejren. Skæbnen ville

nemlig, at netop den dag, hvor hun kom, besluttede regnen

sig for at styrte ned. Og enhver der har været på en

spejderlejr ved, at efter et par dage kan det godt betyde,

at der er temmelig smattet på en måde, så almindelige

biler vil sidde fast. Det gjorde Klan Rover ikke.

På SL22 i Hedeland er Klan Rover atter på pletten. Klanen

har fået den tjans, der hedder Intern Transport og

vil derfor igen skulle samarbejde med beredskabet om

at alle spejdere kan få en fantastisk lejr. Og selvfølgelig

er klanen også klar til at assistere, hvis prinsessen igen

kommer forbi. Så hvis du er til stort lejrbål og bemærker

en lidt speciel bil, med en mand der står på taget og holder

øje, kan du være sikker på, at det er Klan Rover, der

er på arbejde.

AF MORTEN FREDERIKSEN

Transport af prinsesser, vildmarksture til

udlandet og assistance til beredskabet på

Spejdernes Lejr. Den fælleskorpslige klan

‘Klan Rover’ har prøvet alle tre dele. Læs her,

fortællingen om deres oplevelser og hvordan

man lige starter sådan en klan op.

Blekinge, februar måned. Frost og sne. Aftenen er ved

at falde på. Kun få hundrede meter længere fremme

ligger shelteren og venter. Bilerne er fyldt med oppakning,

mad, brænde og lejrudstyr. Vejen frem er imidlertid

spærret. Af to væltede træer. Første gang saves grenene

af, og vi kører hen over stammerne. Anden gang

er ikke det muligt at komme forbi. I hvert fald ikke ad

vejen, men nu er bilerne, der er af sted, ikke helt almindelige.

Det er Land Rovere, og så er udfordringen,

med at komme helt hen til lejren, til at overskue. Kort

efter er der gang i bålet ved shelteren, petromax’en er

tændt og en lækker kyllinge-gryde simrer lystig.

Vildmarksture til udlandet

Nu mødes klanen hvert år i januar til nytårsparole. Her

er mottoet: Alt magt til de aktive, hvorfor de, der møder

Læs mere

Har du fået lyst til at høre nærmere om Klan

Rover, så læs mere på www.klanrover.dk

12 ILDHU 02 2022 Ledermagasin

KFUM-SPEJDERNE

i Danmark

ILDHU 02 2022 Ledermagasin

13


FORMANDSKABETS KLUMME

Flere børn ud i naturen

AF STINE KIRK JENSEN

“Hvad skal jeg sige, når jeg går, blandt

blomsterne i enge, når fuglesangen sammenslår,

som tusind harpestrenge?” Sådan

lyder et af versene i Brorsons gamle salme,

og når man mindes gamle spejderture i det

sene forår eller tidlige sommer, hvor man

tog et hvil i det høje græs ved siden af patruljekammeraterne

på hiken, så kan man

da også nogle gange være tom for ord og

tænke, at hvor er naturen en forunderlig

størrelse. Smuk og barsk på en gang. Det

er der heldigvis andre end vi spejdere, der

synes.

Det er på mange måder en mærkelig tid,

vi lever i. Corona, krig i Europa - ja, det

kan være svært at se det gode nogle gange.

Men her kan naturen også hjælpe os.

Under corona-pandemien har mange flere

danskere end normalt nydt naturen på gåture,

shelter- og cykelture. Det er godt, at

flere forældre har taget deres børn med ud

for at lære naturen at kende, men jeg kunne

drømme om, at mange flere børn kom

med. Så kunne det nemlig være, at flere af

dem lod være med at smide alt det affald,

der ligger unedbrydeligt derude. Så kunne

det være, at de kunne lære deres venner og

forældre at passe på naturen og klimaet, så

der bliver ved med at være noget at leve for

i mange generationer fremover.

Jeg er til daglig skoleleder på en skole med

en del børn, der kommer fra udsatte boligområder,

og 4. og 8. årgang har lige været

med til noget, de aldrig havde prøvet før.

De har plantet 1500 stauder ud i deres boligområde,

så de fremover kan være med til

at lave noget vild natur, der kan få insekterne

tilbage. Siden har flere af børnene været

lidt irriterede på fuglene over, at de sådan

napper topskuddene af deres stauder eller

snupper affald ud af skraldespandene og

spreder det. Sådan skal det være, og det giver

håb om, at flere børn end blot spejdere

vil vokse op med det mål at efterlade denne

verden en lille smule bedre end vi fandt

den. Det har verden brug for, så klimakrise,

krig og ufred ikke bliver det nye normal.

Jeg glæder mig over naturen. Jeg glæder

mig over sommeren, og jeg glæder mig til

at se alle på Spejdernes Lejr 2022 i den fantastiske

naturpark i Hedeland.

Vi ses derude!

Stine Kirk Jensen og Tobias

Simonsen har været henholdsvis

formand og næstformand siden

Landsmødet 2020. De skriver på

skift formandskabets klumme.

Efterårets

KURSER

2022

#tagpåkursus

Kurserne er ikke kun tænkt som en træningsplads, for der er også fokus på

at skabe venskaber og udvikle mennesker personligt. Du kan komme på

kursus fra du er 13 år og hos os kan du blive ved med at uddanne dig,

lige så længe du har lyst.

Til efteråret afholder vi Roland 1, Roland 2, ULK, Diamant og Diamant

ekstrem. Er du hurtigt, kan du nå at komme med på Roland 1 til sommer.

14 ILDHU 02 2022 Ledermagasin


Roland

Diamant

ULK 68

Roland 1

OBS

Sommerkursus

25. juni - 02. juli

Spejdercentret Thorup Hede, Nordjylland

15. oktober - 22. oktober

Tohytt, Sønderjylland

Roland 1 er en spejderoplevelse uden for gruppens

vante rammer. Du kommer i en patrulje med nye

spejdervenner, hvori I sammen skal bygge lejrplads,

lave mad over bål og generelt få finpudset

(eller grovpudset) jeres evner indenfor friluftsliv.

Roland 2

15. oktober - 22. oktober

Spejdercentret Thorup Hede, Nordjylland

15. oktober - 22. oktober

Harrebo Hytten, Nordsjælland

Roland 2 er overvejende et indendørs kursus,

der sætter fokus på dig som værende én, der går

forrest. Du vil få værktøjer til at omsætte idéer til

konkrete aktiviteter og til at få videreformidlet

idéerne til din patrulje.

Diamant

15. oktober - 22. oktober

Skovhuset Skivholme, Østjylland

På Diamant kan du forvente det uforventelige.

Kurset foregår udendørs, og du kommer til at

udforske dine egne grænser. Derfor kommer det

også til at kræve mere af dig, både fysisk og psykisk,

end du tidligere har været vant til. Du bliver klogere

på, hvordan du selv og dine medmennesker

reagerer i pressede situationer og får værktøjer til at

håndtere dette.

Aldersgruppe: 15 - 17 år

15. oktober - 22. oktober

Houens Odde Spejdercenter, Sydjylland

På UngdomsLederKursus oplever du, hvor

inspirerende spejderarbejdet kan være. Niveauet er

højt og tempoet er hæsblæsende, når du bliver sat

ind i topprofessionelle teknikker til dit spejderliv.

ULK er primært et teoretisk kursus, men du får også

mulighed for at prøve teknikkerne i praksis.

Aldersgruppe: 17 - 21 år

Aldersgruppe: 13 - 15 år

Aldersgruppe: 14 - 16 år

Diamant Extrem

15. oktober - 22. oktober

Næsbycentret, Midtsjælland

Diamant Extrem er for de spejdere, der har

gennemført Diamant og har mod på at rykke sine

grænser endnu mere. Kurset foregår hovedsageligt

udendørs, og det kræver en god fysik, stærke

samarbejdsevner og en bred vifte af almene

spejderfærdigheder for at kunne deltage

på kurset. I løbet af ugen vil en kombination af

udfordringer, refleksion og samtale give dig et

indblik i, hvad du kan bidrage med, når du er

presset til det yderste.

#tagpåkursus

KFUM-SPEJDERNE I DANMARK

Aldersgruppe: 18+ år

Tilmeld dig et kursus på:

kfumspejderne.dk/uddannelsestilbud

KURSUSOVERSIGT EFTERÅR 2022 KFUM-SPEJDERNE I DANMARK

KURSUSOVERSIGT EFTERÅR 2022

Fotos / Johny Kristensen


Indvarsling af

Landsmøde 2022

KFUM-Spejdernes landsmøde 2022 foregår på

Houens Odde den 16. - 18. september 2022.

Deltagerpris er 750 kr.

• Tilmeldingen er åben på landsmoede.dk

• Frist for indsendelse til Lovforslag er den 22. juli 2022.

• Tilmeldingen lukker den 1. september 2022.

Læs mere og tilmeld dig på landsmoede.dk

Del dit spejderliv med @kfumspejderne og #tagpåkursus

i Danmark

ILDHU 02 2022 Ledermagasin

19


AF LISETTE LYKKE ANDERSEN

KFUM-Spejdernes hovedbestyrelse har besluttet at KFUM-Spejdernes Landsmøde

2022 skal afholdes i eget regi - nemlig på Houens Odde Spejdercenter ved Kolding.

Det betyder mere natur, større selvbestemmelse og billigere deltagerpris.

LANDSMØDE

I EGEN BAGHAVE

Om landsmødet

Landsmødet er korpsets øverste myndighed, og afholdes

hvert andet år. Her mødes KFUM-Spejdere fra hele Danmark

for at bestemme, hvilken retning korpset skal bevæge

sig i. Det sker blandt andet ved at vælge 11 medlemmer

til hovedbestyrelsen samt foreslå hovedbestyrelsen, hvilke

emner de skal arbejde med i næste landsmødeperiode.

“Jeg glæder mig allermest til at stå fredag aften og være med

til at sige velkommen, og se ud over 500 spejdere, der er på

landsmøde. Og så at vide, at fordi der står så mange frivillige

bag, så kommer det til at gå rigtig godt”.

Ovenstående scene er skitseret af Daniel Nakskov, medlem af

KFUM-Spejdernes hovedbestyrelse og landsmødepatruljen,

der står bag planlægningen af Landsmøde 2022. Spørgsmålet

lød, hvad han personligt glædede sig mest til i forbindelse

med landsmødet. Det landsdækkende arrangement med

mere end 500 deltagere bliver nemlig lidt anderledes i år, idet

KFUM-Spejderne selv lægger hus til. En beslutning, der har

været længe undervejs, afslører Daniel Nakskov:

“Hovedbestyrelsen har de sidste 5-6 år tænkt, at det kunne

være fedt at holde landsmødet på vores eget sted, men af

forskellige grunde har de ikke valgt det alligevel. Denne gang

besluttede vi at undersøge, hvad det reelt krævede. Og ud fra

den første research troede vi på projektet, og så blev det valget”,

fortæller Daniel Nakskov.

Det skal der etableres

En af de største forudsætninger for at afholde landsmødet på

Houens Odde er etableringen af den såkaldte landsmødesal.

Det er her, hvor selve generalforsamlingen foregår med debatter,

afstemninger og valg til hovedbestyrelsen. Her skal opsættes

et professionelt telt med fast gulv, borde og polstrede stole

samt mulighed for at varme teltet op, hvis det bliver nødvendigt.

Workshops mv. kommer til at foregå i telte, de nærliggende

lokaler og måske også ude.

Derudover vil der blive opført en midlertidig scene til lejrbål og

andagt, hvor man som deltager kan nyde den flotte udsigt ud

over Eltang Vig.

Mere natur og mindre mødelokale

Og med en placering i fri natur, vil deltagerne også få en naturoplevelse

med, frem for hvis generalforsamlingen foregik

på et konferencecenter. Sådan lyder det fra Karsten Mulvad,

der som centerleder for Houens Odde Spejdercenter er tæt

inde over projektet.

“Vi tænker meget over, hvordan vi skaber vi den ultimative

oplevelse af landsmødet med mere spejder og mindre konference-stemning.

Den store forskel for mig er, at man frem for

bare at træde ud på en gang i pausen, hvor man så stadig er til

konference, så træder man her direkte ud i naturen, når man

forlader teltet”.

Karsten Mulvad er ligesom Daniel Nakskov begejstret over beslutnigen

om at holde landsmødet på Houens Odde.

“Når vi holder det hjemme, er der ikke nogen leverandør. Det

er ligesom, hvis man beslutter at holde den store familiefest

hjemme i egen have. Og det tror jeg, vi kan lykkedes rigtig godt

med”.

Uden mad og drikke

En anden essentiel udfordring ved afholdelsen af så stort et

arrangement er forplejningen. Her er ambitionen at opskalere

den forplejning, som mange kender fra korpsweekenderne, så

kvaliteten er lige så god - blot i større skala. Det kræver en opskalering

af køkkenet, fortæller Karsten Mulvad:

“Det forbereder vi os til, blandt andet ved at leje to kæmpestore

industriovne og en større industriopvasker, som skal

opstilles i et telt ud bagved Stensgården i forbindelse med

køkkenet”.

Pionererne har traditionen tro været med i planlægningen

helt fra begyndelsen og står også for den fysiske opbygning.

Men derudover kommer 20-25 af houmændene også til at spille

en vigtig rolle. De kommer til at hjælpe med fremstilling af

mad, servering, planlægning og bemanding af café og bar. Og

den større involvering af frivillige er helt i spejderånden, mener

Daniel Nakskov:.

“Det er super fedt, at de har lyst til at bidrage på den måde. Det

giver meget mere spejder- og pionerånd i projektet. Rammen

er der og derfra er alt muligt”.

Billigere deltagerpris

Udover at flere frivillige er involveret i projektet, så har landsmødepatruljen

oplevet andre fordele ved holde landsmødet

på Houens Odde.

“Allerede nu har det vist sig, at der er mange fordele. Vi kan

bestemme alting selv. Vi skal ikke spørge nogen. Der har vi

frit råderum. Og så er det klart, at det er billigere økonomisk”,

konstaterer Daniel Nakskov.

At det er billigere at afholde et landsmøde “hjemme” afspejler

sig i deltagerprisen. Den er på 750 kroner for en weekend inkl.

forplejning, hvis man overnatter i eget telt ved Stensgården.

Hvis man ønsker et blødere underlag eller måske blot at sove

indendørs, vil der være en række muligheder for det, man kan

tilkøbe. Det kan enten være en madras i en sovesal eller en

seng på et to- eller firemands-værelse.

Men ønsker man at få den fulde naturoplevelse med, så “har

vi masser af skov, man kan hænge sin hængekøje op i”, som

centerleder Karsten Mulvad udtrykker det.

20 ILDHU 02 2022 Ledermagasin KFUM-SPEJDERNE

i Danmark

ILDHU 02 2022 Ledermagasin

21


OPSLAGSTAVLEN

HEJ SPEJDER!

Naturen er blevet grønnere, og mange er nu i

gang med de sidste forberedelser til Spejdernes

Lejr til juli, ligesom efterårets landsmøde

er lige om hjørnet. Bladet er jeres blad. En

anerkendelse af jeres hverv som ledere, og vi

håber at I i bladet bliver klogere, inspireret,

reflekterende eller underholdt af det indhold,

vi har samlet til jer. Derfor hører vi også meget

gerne fra jer om ideer eller ønsker til hvad, I

godt kunne tænke jer at læse i bladet. I kan

fange os på ildhu@kfumspejderne.dk

Del jeres spejderoplevelser med

#voresbiddrag #spejderliv og

#kfumspejderne

SÅ kan I være heldige at komme

på opslagstavlen i næste udgave

af Ildhu.

Top 3 mest populære mærker

Over de seneste fem år er der solgt mere end

290.000 (!) mærker hos 55Nord. Se de tre mest

populære her:

• Knivbeviset (ulv)

23.769 mærker solgt

• Øksebeviset (junior)

11.720 mærker solgt

• Superheltemærket (bæver)

10.103 mærker solgt

Definition

på natur

Den Danske Ordbog

har følgende definition på natur:

“Geografisk miljø under åben himmel,

der ikke er skabt af mennesker,

og som omfatter bakker, dale, skove,

søer, floder osv. samt den tilhørende

dyre- og planteverden i modsætning

til byer, parker, haver m.m.”

spejderne_i_espergaerde Ulvene tager sygeplejer-mærket:

en god omgang ståtrold (med et twist) lærer dem om stabilt

sideleje #spejderliv #kfum #kfumspejderne #spejder #scout

#worldscout #danishscout #friluftsliv

@kfumspejderne -Tusebjerg #tusebjergtrop på tur på

#tuseenge! #magnetfiskeri #trangia #trangiacooking

#mariekiks #kfumspejderne #voresbidrag #tuse @odsherred_distrikt

#vierpåtur #vierudenfor #vikanselv #spejder

@slotsgruppen - Ulvene var i weekenden afsted på tur - de

skulle hjælpe Shrek med at finde en eliksir så han kunne

blive rask igen! @kfumspejderne #ulveunger #spejdertur

Lær mere om landsmødet

med nye videoer

Den 16.-18. september 2022 er der landsmøde på Houens

Odde Spejdercenter. Og mens du går og glæder dig, kan du

lære mere om landsmødet i de mange små videoer, som

hovedbestyrelsen har optaget. Hør om, hvem der må stemme,

hvordan programmet ser ud, hvilken rolle formandskabet

spiller og meget mere.

Du finder de mange små videoer på KFUM-Spejdernes

YouTube-kanal på youtube.com/user/kfumspejderne

Livet i naturen er en afgørende del

af spejderlivet, ligesom det er en

del af spejdermetoden. Hvordan

ville et årsprogram hos jer se anderledes

ud, hvis I kun var indendørs,

og ville det være det samme?

FDF med i Medlemsservice

Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund (FDF) har valgt

at skifte deres nuværende medlemssystem ud

med Medlemsservice. FDF indtræder samtidig i

ejerkredsen omkring Medlemsservice sammen

med De grønne pigespejdere og KFUM-Spejderne.

22 ILDHU 01 2022 Ledermagasin

23


HVAD ER NÆSTE

KURSUS I RÆKKEN

FOR MIG?

AF SOFIE LINDGAARD NIELSEN

START

Har du været på ULK/Xtrem?

Er du under 21 år?

JA

NEJ

Er du ny spejderleder?

JA

NEJ

Føler du dig klar til at arbejde med

personlig udvikling i et halv år?

Har du lyst til at lære

noget nyt og blive en

dygtigere leder?

JA

NEJ

Hvert år tager mere end 600 spejderledere på kursus hos KFUM-Spejderne. Men nogle

gange kan det være svært at gennemskue, hvilket kursus der er det næste i rækken

for en. Derfor har vi snakket med Brian Veiler Larsen fra VUF (VoksenUddannelse i

Fremtiden) for at høre om det nuværende udbud af uddannelse for voksne. For at

hjælpe dig på vej har vi lavet denne lille guide. Tag testen og se, hvilket kursus du

måske skal på næste gang!

DIAMANT EXTREM

Extrem er rettet mod de 18 til 20-årige

spejdere. Hvis du brænder efter at teste

dine fysiske grænser af, lære dig selv at

kende i pressede situationer samtidig

med at du gerne vil have en på opleveren

af, hvordan fællesskaber kan løfte i flok,

så er Extrem nok lige noget for dig!

Læs mere om KFUM-

Spejdernes kurser på

kfumspejderne.dk/

uddannelse

NEJ

LINIEN UD

Linien ud afholdes to weekender

om året og har kurser som

interesserer de fleste ledere, da

det indeholder tre forskellige

kursus-typer. Linien ud Nord

ligger i foråret, mens Linien ud

Øst ligger i efteråret.

JA

ROLAND 1 + 2

FOR VOKSNE

Roland 1 og 2 er egentlig de første to

kurser i korpsets ungdomsrækker.

Men med flere voksne, som trækker

i den grønne uniform for første gang

som voksne, eller aldrig selv nåede

afsted på Roland 1 + 2, er dette kurset,

hvor du får lov at prøve patruljesystemet

af på egen krop, får trænet

dine spejderfærdigheder og oplevet

Roland-ånden.

NEJ

JA

Næh, jeg

gider

faktisk

ikke

udvikle

mig som

leder…

ULK

ULK står for ungdomslederkursus og er rettet mod de 17 til

21-årige spejdere, som enten er nuværende eller spirende

spejderledere. Her stifter du bekendtskab med mange nyttige

værktøjer, du kan tage med dig videre - både til spejder,

men også i skolen eller dit fritidsjob. Udover en uge med læring,

teori og praksis, er det også en uge, hvor du møder en

masse ligesindede, som også synes, det er for fedt at bruge

en uges ferie sammen med andre unge spejdere.

LEDER 1+2

Leder 1+2 er for dig, som er mere interesseret

i at vide noget om spejdermetoden, korpsets

formål og lidt mere overordnet få et indblik i

hvordan og hvorfor vi laver spejderarbejde på

den måde, vi gør. Måske du har været på grenlederkurserne

først og har nogle år i rygsækken

i en enhed, eller også er du måske interesseret i

at få det store billede først.

TEMA KURSER

Temakurser strækker sig vidt fra det

gode lejrbål til førstehjælp til paletten.

På disse kurser er der mulighed

for at dykke ned i et specifikt emne,

du synes er interessant og opbygge

kompetencer indenfor det område.

GRENLEDERKURSUS

Grenlederkurserne er for dig, der er leder i

en enhed og gerne vil have inspiration med

hjem til dit daglige spejderarbejde. Det varierer

fra år til år, hvilke grene der udbydes,

men ofte er det Bæver, Ulve og Unge.

GILWELL

Tesen bag Gilwell er, at man ved at

lære at lede sig selv, bliver bedre til

at lede andre. Gennem forløbet, der

strækker sig over et halvt år, arbejder

man med personlig udvikling.

Det er for dig, der er erfaren spejderleder

og har lyst til at give dit spejderarbejde

et nyt perspektiv.

24 ILDHU 02 2022 Ledermagasin

KFUM-SPEJDERNE

i Danmark

ILDHU 02 2022 Ledermagasin

25


VAFFEL- &

ILDHU

tester

SANDWICHJERN

AF LINEA BLOM–BLOCH

Vi har været så heldige at få lov at se nærmere på et

vaffel- og sandwichjern fra 55Nord. Klart en anbefaling

herfra! Vil du vide hvorfor?

Vafler

Anvendelse

Det gode ved sådanne jern er, at de er ret lige til at bruge.

Vi har aldrig brugt lignende før, men da vi først fik dem i

hænderne, og dejen til vaflerne var lavet og rugbrødstoastene

forberedt, så var det blot ind i ilden med dem, og

så var de klar til brug.

Et af de vigtigste råd er masser af smør, da fx vaflerne let

hænger fast og er svære at få af, hvis ikke jernet er smurt

ordentligt. Vi var også meget overraskede over, at der faktisk

skal langt mere vaffeldej i, end vi først lige regnede

med. Det tager lige et par forsøg, men da vi først lærte

vaffeljernet at kende, gik det nemt. Derefter er der hurtigt

vafler til alle. Det vil dog nok være en fordel at have mere

end et vaffeljern, hvis ulvene ikke skal blive utålmodige ...

Sandwichjernet er endnu nemmere at bruge. Ind i varmen,

lidt smør på begge sider og ind med vores rugbrødstoast,

og vupti var der lækker frokost. Måske ud af

det tørre rugbrød, man nogen gange har liggende på en

spejderlejr. Så er det altså lækkert at få en toast ud af det.

Første møde

Både vaffel- og sandwichjern var allerede samlet ved

ankomst og helt klar til brug. Vi snakkede lige kort om,

at stængerne til jernene var lidt korte, men da vi først fik

dem i brug, føltes det ikke som noget problem.

Rengøring

Det er ingen sag at gøre de to jern rene. Når du er færdig

med at bruge dem, eller du har uheld med at dejen sidder

fast undervejs, så skil dem ad og brand det indvendige

af jernet i ilden. Hurtigt bliver madresterne til kul og

kan nemt skrubbes af. Put vand på jernet, mens de stadig

er en smule varme.

Vaffel- og sandwichjernet er udlånt af vores

egen butik 55Nord. Vaffeljernet koster 299 kr.

og sandwichjernet koster 249 kr.

Læs mere om produkterne på 55nord. Søg

på ‘petromax-vaffeljern’ og ‘petromax-sandwichjern’.

Ingredienser

5 æg

3 spsk sukker

200 gram smør

8 dl mel

3 tsk bagepulver

5 tsk vaniljesukker

1 tsk salt

8 dl mælk

Rigeligt med smør eller spraysmør til vaffeljernet.

Fremgangsmåde

• Æggene piskes luftig med sukkeret.

• Smørret smeltes og stilles til afkøling.

• Tilsæt mælken lidt af gangen til æggemassen.

• Bland de tørre ingredienser (mel, bagepulver, vaniljesukker

og salt).

• Tilsæt til ægge- og mælkemassen og pisk det jævnt.

• Pisk det smeltede smør i til sidst.

• Hæld vaffeldejen på en flaske, så er det nemmere at håndtere

ved bålet.

• Varm vaffeljernet op og smør med rigeligt smør på begge

sider.

• Tilsæt vaffeldejen, så hele den en side af vaffeljernet er fyldt,

og du ikke kan se noget af vaffeljernet mere.

• Bag over ild eller gløder. Husk at vende og kig forsigtigt ind

til vaflerne.

• Tag dem ud, og spis gerne, mens de er varme.

Rugbrødstoast

Ingredienser

Rugbrød eller andet brød

Ost

Pålæg - fx skinke eller spegepølse

Fremgangsmåde

• Put pålæg i. Jeg synes, det fungerer bedst med en skive

ost på hver side af pålægget.

• Klap rugbrødet sammen.

• Varm sandwichjernet op og smør med rigeligt smør på

begge sider.

• Læg din rugbrødstoast ind i sandwichjernet.

• Bag over ild eller gløder. Husk at vende og kig forsigtigt

ind til sandwichen.

• Tag den ud, og spis gerne, mens den er varm.

26 ILDHU 02 2022 Ledermagasin

KFUM-SPEJDERNE

i Danmark

ILDHU 02 2022 Ledermagasin

27


Naturbeskyttelse i

Hedeland Naturpark

AF AGNETE RØNNE

40.000 spejdere indtager Hedeland Naturpark denne sommer for at afholde

Spejdernes Lejr 2022. Men hvordan forener man egentlig oplevelsen af unik

natur og en kæmpe spejderlejr?

Om Hedeland Naturpark

• 15 km2 rekreativt naturområde

• Tidligere danmarks største grusgrav

• Unik natur med søer, skibakke og amfiteater.

Hvis du vil vide mere om indretningen af lejren

og hensynet til naturen, så kan du skrive til Finn

eller Glenn på mails: Finn.dybboel@sl2022.dk og

glenn.jensen@sl2022.dk

Søer, enge, kanaler, grusgrave, sletter, skove og bakker. Det er

nogle af de ting, der karakteriserer Hedeland Naturpark, hvor

vi om cirka to måneder mødes op til 40.000 spejdere fra nær og

fjern på Nordens største spejderlejr.

Med hvad er egentlig Hedeland Naturpark? Hvad gør naturen

så speciel? Og hvad gør vi spejdere for at efterlade området

uden at det kan ses, at så mange mennesker en hel uge har

lavet sjove aktiviteter, sovet i telte, lavet mad over bål, gravet

fedtfælder og render om teltene, hvis regnen har stået ned i

stænger?

Det kan Finn Dybbøl og Glenn Oxfeldt Jensen svare på. De er

begge frivillige i Spejdernes Lejrs område for lejrplads og infrastruktur.

De kender derfor til tankerne bag indretningen af

lejren.

Hvad er Hedeland Naturpark for et sted?

Hedeland Naturpark er en gammel grusgrav, som blev brugt

til råstofindvinding omkring 1960’erne. Herefter valgte man

at reetablere området som rekreativt område og lade naturen

indfinde sig igen. Midt imellem Høje-Taastrup, Roskilde

og Greve Kommune og kun 30 km fra København ligger

derfor nu 15 kvadratkilometer natur, som har fået lov til at

blomstre. Der er i dag flere forskellige planter og dyr, som

er meget specielle og sjældne. Alt det, der er specielt og

sjældent ved Hedeland Naturpark bliver der taget højde for,

både før, under og efter lejren. Det betyder, at vi som spejdere

får en unik oplevelse ved at være på en kæmpestor lejr

i et område med skøn og anderledes natur.

Sjælden flora og fauna

I naturparken finder man blandt andet de sjældne planter

Sump-hullæbe og Slangetunge. Det er orkideer og bregner,

som findes meget få andre steder.

De to planter, orkideen og bregnen, vokser bestemte steder

i naturparken, hvor vi derfor skal passe ekstra meget

på. Den måde lejren får det til at fungere, er ved at lægge

lejr- og aktivitetspladserne andre steder. I stedet for at afspærre

områderne med de sjældne planter, har Spejdernes

Lejr valgt at sætte skilte op, som er lavet af Høje Taastrups

fagspecialister. På den måde kan man både lære noget om

plantelivet og vide, at man skal passe på området.

Hvis man kigger godt efter, kan man også se den sjældne,

smukke, blå sommerfugl, Isblåfugl. For ikke at true denne

art, som specielt befinder sig ét sted i naturparken, har Spejdernes

Lejr i samarbejde med Høje Taastrup Kommune besluttet,

at man vil holde tæt øje med, hvornår sommerfuglene

klækker. Kun få dage efter sommerfuglene er kommet

ud af deres pupper, lægger de nemlig æg i det høje græs i

området. For at få sommerfuglene til at lægge deres æg et

andet sted, holder man derfor øje med, hvornår de klækker.

Derefter har lejren og Høje Taastrup Kommune kun et par

dage til at slå græsset i det område, de plejer at lægge deres

æg. Det er ret fantastisk, hvad der gøres muligt ved at samarbejde

og planlægge.

Et levn fra bronzealderen

I underlejr Høje Taastrup finder man også den store gravhøj,

Bavnehøj, som skal bevares bedst muligt. Derfor skal underlejren

formes rundt om et hegn ved højen, så den danske historie

får lov at blive en del af lejren, uden at vi skader den.

Der gøres altså rigtig meget for, at vi kan få lov til at holde

Spejdernes Lejr samtidig med, at vi passer på dyre- og plantelivet.

Fedtfælde og tørv på spejdermanér

Som spejdere vil vi altid gerne efterlade naturen i mindst

lige så god stand, som da vi kom. Det er selvfølgelig også

tænkt ind i Spejdernes Lejr.

Gode tips og tricks, som også er vigtige at følge på Spejdernes

Lejr 2022:

• Grav tørv, når I skal lave bålplads, fedtfælder og render

om teltene, når det regner.

• Vand tørven, så græsset får lov til at gro.

• Fedtfælderne skal have en si-funktion af grene og kviste,

så der ikke kommer faste fødevarer i jorden.

• På lejren må man kun bruge sæbe, der er svanemærket

og har EU-blomsten. Det skyldes, at Hedeland Naturpark

ligger meget tæt på grundvandet. At bruge denne

sæbe gør, at vi som spejdere skåner vores grundvand

og miljø.

Alt dette sikrer at vi både får mulighed for at holde den fedeste

lejr med op til 40.000 spejdere, og at vi samtidig er med

til at beskytte den natur, vi bor i. Det har kunnet lade sig

gøre på baggrund af et samarbejde mellem de frivillige på

området, kommunerne Høje-Taastrup, Roskilde og Greve,

og Danmarks Naturfredningsforening.

Vi glæder os til at se jer alle sammen på Spejdernes Lejr

2022!

28 ILDHU 02 2022 Ledermagasin

KFUM-SPEJDERNE

i Danmark

ILDHU 02 2022 Ledermagasin

29


Facebook-grupper som

inspirerer og hjælper

AF LUKAS BOZEK LUNDBYE

Det kan godt virke som om, at Wej og Ane er to meget forskellige mennesker. De bor

mere end 2.000 kilometer fra AF hinanden, SOFIE LINDGAARD og de NIELSEN har hver deres forskellige sprog og

kulturelle baggrunde. Alligevel minder de på mange måder om hinanden. Det fandt

de De to fleste spejdere af os har ud af, en da Facebook-profil de begge deltog er på medlem et ‘Local af Young en del Voices Facebook-grupper.

Forum’ i Sfax i

Måske Tunesien endda sidste lederne år, i din som spejdergruppe en del af Future har Leaders-partnerskabet.

en gruppe, hvor I kan dele

røverhistorier, praktiske beskeder eller noget helt tredje. Men vidste du, at der

findes en del Facebook-grupper som har til formål at hjælpe dig som leder, og

hvor du bliver del af en gruppe med ligesindede, som måske har det perfekte svar

på lige dit spørgsmål!

KFUM-spejdere i Danmark

Dette er en fælles gruppe for alle KFUM-spejdere. Her kan du finde information om landsmøde,

ungdomskurser eller andre spændende ting, samtidig med at det er et forum, hvor du

kan stille spørgsmål ud til alle ledere i korpset om fx. inspiration til nye aktiviteter eller hvor

næste års sommerlejr skal gå hen.

KFUM bæver

Dette er en gruppe, som blev oprettet for at være et sparrings- og

inspirationsnetværk for bævereledere på tværs af landet.

Medlemsservice - bruger til bruger

Dette er en tværkorpslig gruppe, da vi er flere korps, som bruger Medlemsservice.

Her kan du få hjælp og gode fif fra andre brugere, så det kan være en oplagt ide at

starte her, før du skriver ind til supporten. Måske du bare har overset en vejledning,

som en af af andre medlemmer i gruppen ved præcis, hvor er!

KFUM-Spejderne ulve (Erfaringsudveksling)

Er du ulveleder, er den her gruppe måske lige det, du leder efter! I gruppen

er der en masse andre ulveledere, så når man efterspørger inspiration til

aktiviteter til en nyt mærke, er der som regel altid mange gode erfaringer

at trække på.

Familiespejder hos KFUM-Spejderne - netværk

Hvis du er familiespejderkoordinater/leder, så er det her gruppen for dig. Den byder

på et stort netværk af andre spejdere, som står i samme situation som dig og gerne vil

gøre familiespejder til den bedste start på spejderlivet.

Gruppeledere ved KFUM-Spejderne i Danmark

Denne gruppe er rettet mod gruppeledere (og gruppeassistenter) og er et forum,

hvor gruppelederen kan få sparring. Nogle gang kan det være svært som gruppeledere

at få sparring med de andre ledere i gruppen, da nogle af de arbejdsopgaver

man har, ser noget anderledes ud end juniorlederens opgaver.

30 ILDHU 02 2022 Ledermagasin

KFUM-SPEJDERNE

i Danmark

ILDHU 02 2022 Ledermagasin

31


Ildhu trykkes på rest-papir fra andre udgivelser. Det betyder,

at ikke alle blade er trykt i samme papirkvalitet og papiret kan

være både mat og blankt. På den måde er KFUM-Spejderne

med til at reducere et muligt papirspild.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!