13.09.2022 Views

Landsmøde rapport 2022

KFUM-Spejderne er en af landets største børne- og ungdomsorganisationer, som hver dag giver børn og unge oplevelser i naturen. På den måde rykker vi verden - med vilje. Landsmøderapporten 2022 består af fortællinger fra grupper rundt om i landet, som alle har det til fælles, at de har været med til at rykke verden gennem deres spejderarbejde.

KFUM-Spejderne er en af landets største børne- og ungdomsorganisationer, som hver dag giver børn og unge oplevelser i naturen. På den måde rykker vi verden - med vilje.

Landsmøderapporten 2022 består af fortællinger fra grupper rundt om i landet, som alle har det til fælles, at de har været med til at rykke verden gennem deres spejderarbejde.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Landsmøderapport 2022

KFUM — SPEJDERNE I DANMARK

Sammen rykker vi verden — med vilje

LANDSMØDE

RAPPORT

2022

1


Sammen rykker vi verden — med vilje

Landsmøderapport 2022 Landsmøderapport 2022

Sammen rykker vi verden — med vilje

INDHOLD

Sammen rykker

vi verden

– med vilje!

FORORD FRA FORMANDSKABET

Sådan rykker

vi sammen verden

Forord fra formandskabet 5

1. DYGTIGE LEDERE SKABER STÆRKE FÆLLESSKABER

Nørreå Spejderne på SciencePirat minilejr 8

Styrk trivslen med den gode dialog 10

Netværk styrker gruppeledelsen 11

Landstræf 2021 samlede 600 ledere i Roskilde 14

Kort nyt 16

2. SPEJDERGRUPPEN SOM LOKALT KRAFTCENTER

Kraftcenter Dybbøl giver plads til andre end spejdere 20

Grønt mødested for børn og unge 24

Kort nyt 26

Sankt Hans og Naturløb gav synlighed i lokalsamfundet 30

3. VI RÆKKER UD OVER SIG SELV

Til spejder er der plads til både Karla og kørestol 34

Semerkand Spejderne godt i gang 38

Tunesiske spejdere gæstede SL 2022 40

Kort nyt 42

Hele Danmarks Familieklub samler byen 43

Nyt fra korpskontoret og Houens Odde 46

Hovedbestyrelsen 2020-2022 48

KFUM-Spejderne er en af landets største børneog

ungdomsorganisationer, som hver dag giver

børn og unge oplevelser i naturen. På den måde

rykker vi verden - med vilje.

Landsmøderapporten 2022 består af fortællinger

fra grupper rundt om i landet, som alle har det til

fælles, at de har været med til at rykke verden

gennem deres spejderarbejde.

Fortællingerne præsenteres i tre hovedkapitler,

som tager udgangspunkt i vores tre strategi-ben.

Først og fremmest vores overbevisning om,

at dygtige ledere skaber stærke fællesskaber.

Som leder skal man derfor opleve udviklingsmuligheder

og anerkendelse. Dernæst ambitionen

om at gøre spejdergruppen til lokalt

kraftcenter ved at åbne døren til spejderhytten

for lokalsamfundet og være frontløber for

udvikling i området. Og endelig ved at vi rækker

ud over os selv og inviterer andre ind i vores fællesskab.

Håbet er, at I i gruppen kan bruge landsmøderapporten

som en slags inspirationskatalog.

Måske får I gode idéer til, hvordan I kan gå i

samme retning - eller måske kan historierne fra

jeres spejderkollegaer bekræfte jer i, at I faktisk

allerede gør det ret godt.

For med mere end 400 grupper i hele landet er

det kun et begrænset antal fortællinger, der har

været plads til. Tak til alle jer, som med jeres

indsats er med til at rykke verden - også selvom

jeres bidrag ikke er med på de følgende sider.

Som en af landets største børne- og ungdomsorganisationer

har børnene selvfølgelig også

bidraget til landsmøderapporten. KFUM-Spejdernes

børnemagasin Grazat bad i foråret 2022

alle bævere og ulve indsende en tegning af deres

bedste spejderoplevelse. Det var der mange, der

gjorde.

Børnenes bedste spejderoplevelser spænder

bredt - lige fra at lære at morse eller sidde ved

bålet til at bevæge sig gennem “junglestien” og

prøve at snitte. Der er mange måder at lave det

gode spejderarbejde for børnene på.

Hermed inspiration - både fra grupper rundt om

i landet - og dem det hele handler om - børnene.

Rigtig god læselyst!

Stine Kirk og Tobias Simonsen

Formand og næstformand for

KFUM-Spejderne i Danmark

4

5


Sammen rykker vi verden — med vilje

Landsmøderapport 2022 Landsmøderapport 2022

Sammen rykker vi verden — med vilje

1

Dygtige ledere

skabe stærke

fællesskaber

Dygtige ledere

skaber stærke

fællesskaber

Vi mener, dygtige ledere er nøglen

til at skabe stærke og meningsfulde

fællesskaber for børn og unge.

Vi mener, at dygtige ledere er nøglen

til at skabe stærke og meningsfulde

fællesskaber for børn og unge.

6 7


Sammen rykker vi verden — med vilje

Landsmøderapport 2022 Landsmøderapport 2022

Sammen rykker vi verden — med vilje

Nye aktiviteter til nysgerrige børn

Målet med SciencePirater er at bringe naturvidenskabelige

aktiviteter ind i spejderarbejdet. Konceptet bygger på learning-by-doing

og såkaldt problembaseret læring. Ved at stille

et spørgsmål eller se et konkret problem og finde svaret eller

løsningen lærer spejderne nyt.

Foto Nørreå Spejderne

Nørreå Spejderne

på SciencePirat

minilejr

”Pludselig gav noget, de havde set i kemi ovre i skolen,

mening”. Meldingen fra børnene har været klar, når

gruppelederassistent og enhedsleder for ulve og seniorer,

Anja Kjeldgaard, har lavet SciencePirat-aktiviter

med sine spejdere hos Nørreå Spejderne i Viborg.

Forsommeren 2022 gik gruppen all-inn med en Science-

Pirat minilejr for hele gruppen. Her deltog både familiespejdere

til seniorspejdere. Her var science-show, løb

med science-poster om dagen, natteløb samt udlevering

af mærker og oprykning til nye enheder for de 40

medlemmer.

Udover det producerede materiale har Anja Kjeldgaard

også været god til at finde nyt materiale selv. Her har

seniorspejderne været forsøgskaniner, inden bævere

og ulve fik forsøgene i hænderne. Det gav tre nye medlemmer,

da de lagde fotos fra deres aften med fire-balls,

raketter og skum-ild op på gruppens facebook, fortæller

Anja Kjeldgaard.

SciencePirater er udviklet af paraplyorganisationen

Spejderne og støttet af VILLUM FONDEN. Projektet

fortsætter indtil sommeren 2023.

8 9


Sammen rykker vi verden — med vilje

Landsmøderapport 2022

Landsmøderapport 2022

Sammen rykker vi verden — med vilje

Fortroligt rum giver plads til udvikling

I de fire distrikter Hærulf, Guldhorn, Nydam og Skamling

har 12-14 gruppeledere siden 2017 mødtes i ‘Netværk

for ambitiøse gruppeledere i syd’. Ved at dele erfaringer

og udfordringer, hjælper de hinanden med at

blive endnu dygtigere ledere.

Styrk trivslen med

den gode dialog

Det, vi sætter fokus på, vokser

I 2019-2020 hjalp projektet ‘Det bedste sted - at være

frivillig’ med at kortlægge trivslen blandt lederne

hos de grupper, der ønskede at arbejde med trivsel.

Snakken om trivsel er god at tage en gang imellem, og

der er masser af hjælp at hente i materiale fra korpset

eller hos udviklingskonsulenterne.

Foto Sus Lynge Dahl

“Vi er mange ledere, som har været her i mange år, så vi

trængte til lidt fornyelse. Konsulenten var god til at at

hjælpe os med at sætte nogle vinkler på, hvad det egentlig

er, vi kan og gør”.

Sådan fortæller Betina Møller Andersen, der som

gruppeleder i Bjergby-Mygdal gruppe i Vest-Vendsyssel i

2021 inviterede en af korpsets udviklingskonsulenter på

besøg til en tema-dag om trivsel.

En af dagens pointer var, at huske på at give de unge i

gruppen muligheden for at løbe med deres egne projekter,

og at learning by doing er en del af spejdermetoden.

“Det gav nogle gode snakke og en mere åben dialog

samt mod på at arbejde med øvelser. Det kan jo godt

virke lidt fluffy, og som spejdere vil vi gerne være mere

praktiske. Men efterfølgende har vi faktisk prøvet nogle

øvelser af på ledermødet”.

Netværk styrker

gruppeledelsen

”Vi får snakket om, hvad der trykker lige nu, og hvad

der fylder for gruppen. Vi har også altid et eller andet

tema på dagsordenen. Det kan fx være fastholdelse,

rekruttering eller ledersamtaler”.

Når de 12-15 gruppeledere fra syd mødes, så er det altid

hyggeligt, fortæller Ann-Christin Riis fra Hærulf Distrikt.

Selv er hun ikke gruppeleder længere, men som

medstifter af netværket har hun fået opgaven med

at være tovholder for netværket. Hun og nogle andre

gruppeledere havde hørt, at der var en netværksgruppe

på Sjælland, så det ville de også gerne have.

”På første møde inviterede vi bare forskellige gruppeledere

og gruppelederassistenter fra de nærliggende

distrikter til møde, hvor vi også have indbudt en udviklingskonsulent

fra korpset til at tale om ledelsesstrukturen.

Da mødet var slut, kiggede vi på hinanden

og spurgte, om vi havde lyst til at mødes igen - og det

havde vi”.

I dag mødes netværksgruppen fire gange om året, når

corona ellers tillader det. De skiftes til at lægge spejderhytte

til, den lokale gruppeleder er vært og sørger for

mad, som de deltagende hver betaler en flad halvtredser

for. Det er Ann-Christin Riis’ opgave at invitere folk

og sørge for at netværksmødet kommer i kalenderen.

Møderne varer tre timer fra 18.00 til 21.00, hvor de

begynder med at spise og ”tage en runde om, hvordan

det går i gruppen”. Herefter tager lederne fat på aftenens

tema eller en diskussionsrunde, og en gang imellem

inviterer de også en konsulent fra korpskontoret

til at holde et oplæg for dem.

» DET GODE ER, AT VI SIDDER I SAMME BÅD

ALLE SAMMEN. VI KAN SPARRE MED HINANDEN

OG SIGE: SÅDAN GØR VI HOS OS «

Gruppen praktiserer tavshedspligt og for at bevare fortroligheden

foregår rekruttering af nyt blod til gruppen

efter fast mønster med halvandet års mellemrum. Det

giver mulighed for at skabe den fortrolighed, der giver

rum til udvikling.

”Det gode er, at vi sidder i samme båd alle sammen. Vi

kan sparre med hinanden og sige: Sådan gør vi hos os.

Måske kan du ikke gøre præcis ligesådan, men måske

kan du tage noget af det med dig. Mange har fundet

deres ledelsesstil på den måde”.

10

11


Sammen rykker vi verden — med vilje

Landsmøderapport 2022

Min bedste spejderoplevelse

Jeg og Sara var på

Junglestien. Det var på

familielejr, og vi havde

det sjovt ved vores

spejderborde.

STEPHANIE, 8 ÅR

12


Sammen rykker vi verden — med vilje

Landsmøderapport 2022

Landsmøderapport 2022

Sammen rykker vi verden — med vilje

Medarbejder-weekend for frivillige ledere

KFUM-Spejdernes landstræf afholdes de år, hvor der ikke

er landsmøde. Det er teambuilding for gruppens ledere

og rovere, hvor man kan møde medledere fra hele landet

og samtidig blive klogere på hele organisationen og tilbud

fra korpset.

Foto Johny Kristensen

Landstræf 2021

samlede 600 ledere

i Roskilde

Efter corona-nedlukninger de seneste par år var

Landstræf 2021 det første større arrangement, hvor

vi endelig kunne samles mange spejdere. Det tilbud

tog knap 600 ledere og rovere imod og begyndte allerede

fredag aften at myldre ind på Dyrskuepladsen

i Roskilde.

Fredagens højdepunkt var lanceringen af den reviderede

udgave af bogen Spejderliv. Arbejdsgruppen

bag har arbejdet med bogen i flere år og er lykkedes

med at udgive den første nye udgave af bogen i over

20 år.

Hele 25 workshops fyldte programmet lørdag. Her

var der mulighed for at blive inspireret og klogere på

blandt andet internationalt spejderarbejde, Instagram

og spørgsmålet om en eventuel ny formålsparagraf.

Journalist og forfatter Mikael Kamber holdt en peptalk

om eftermiddagen med budskabet, at vi ser det,

vi kigger efter. Så kig efter det positive! Aftenen sluttede

med først aftenandagt inden aftensmaden og

herefter underholdning med hele tre koncerter.

Søndag ledte en pilgrimsvandring ud til Hedeland

naturpark og morgenandagt. Lederne fik desuden

mulighed for at komme rundt på en lang række poster,

der handlede om Spejdernes Lejr 2022.

14

15


Sammen rykker vi verden — med vilje

Landsmøderapport 2022 Landsmøderapport 2022

Sammen rykker vi verden — med vilje

KORT NYT

Februar 2022

Udvikling af vores uddannelser

April 2022

Fyldte påskekurser efter

nedlukning

Foto Ulk67

KFUM-Spejdernes ungdomskurser blev besøgt af 207

spejdere i påsken 2022. Fællesskab, udfordrende aktiviteter

og kompetenceudvikling var i fokus, da de mange

grønne skjorter samledes rundt omkring i landet. Med

udgangspunkt i patruljesystemet og learning by doing,

blev de mange unge klædt på til at arbejde sammen,

lede andre, sætte mål og udvikle sig samt blive klogere

på sig selv.

Arkivfoto Fredrik Kehlet

Et nyt samarbejde med Videncenter for Folkeoplysning (Vifo)

blev etableret i begyndelsen af 2022. Vifo skal undersøge

lederuddannelserne hos KFUM-Spejderne og FDF. Det skal

give et indblik i uddannelsen af frivillige i de uniformerede

korps og pege på mulige udviklingspotentialer. Projektet har

fået økonomisk støtte fra Samfonden.

“Generelt findes der meget begrænset information

omkring børne- og ungdomsorganisationers arbejde med

den frivillige lederrolle, og derfor virkede det oplagt at

indsamle en stor mængde data til et fælles fundament”,

lød det fra Henriette Bjerrum, centerleder for Vifo og

ansvarlig for projektet.

Februar 2022

Nyt mærke for lotterisalg

I 2022 kunne grupperne endelig sælge lotterisedler igen

face-to-face. 95 grupper deltog i salget, der for første

gang udløste et officielt lotteri-mærke til børnene.

Idéen opstod i Esbjerg V. gruppe, og den udsprang af

ønsket om at give børnene et incitament til at udfordre

sig selv.

“Det er mærket, som kan få dem til at turde prøve

grænserne af og finde modet frem til at ringe på hos hr. og

fru Jensen. Den meter, de små vokser, når de har solgt den

første lodseddel, er ubeskrivelig”, fortæller gruppeleder

Charlotte Larsen.

Foto Michael Larsen

April 2021

3.984

Distriksturnering

trods corona

Maj 2021

Flot opdatering af lederbrevet

En arbejdsgruppe med medlemmer fra grupper, distrikter

og korpset præsenterede i 2021 en flot opdatering af

KFUM-Spejdernes lederbrev. Arbejdsgruppen blev nedsat

af hovedbestyrelsen efter landsmødet i 2018, hvor

generalforsamlingen vedtog en resolution om at få kigget

på Lederbrevet og brugen af det i den enkelte gruppe

og i korpset.

Da Covid-19 satte store begrænsninger i 2021, måtte alle tænke

i alternativer. Det gjorde staben bag distriktsturneringen for

bævere og ulve også. Turneringen blev tilrettelagt, så løbet

kunne afvikles over fire møder i løbet af foråret i de respektive

grupper.

”Efter at vi næsten havde smidt håndklædet i ringen, gik vi

i gang med at brainstorme på, hvordan det måske alligevel

kunne lade sig gøre at gennemføre løbet i år trods corona. Vi

fandt ud, at vi måtte lave det a la ’hjemmespejd’, og så gik

det ellers derfra”, fortæller Charlotte Westergaard Jacobsen,

der var udvalgsformand for distriktsturneringen 2021.

Foto Kasper Riising

I perioden foråret 2018 til foråret

2022 har KFUM-Spejderne kunne

uddele hele 3.984 kursusbeviser

efter et gennemført kursus - trods

aflysninger pga. Covid-19.

16 17


Sammen rykker vi verden — med vilje

Landsmøderapport 2022 Landsmøderapport 2022

Sammen rykker vi verden — med vilje

2

Spejdergruppen

som lokalt

kraftcenter

Vi arbejder på at styrke spejdergrupper,

distrikter og centre, så de bliver

attraktive kraftcentre, som kan

tiltrække nye målgrupper, spejdere og

samarbejdspartnere.

18 19


Sammen rykker vi verden — med vilje

Landsmøderapport 2022 Landsmøderapport 2022

Sammen rykker vi verden — med vilje

Pladsmangel gav idéen til lokalt kraftcenter

Inspireret af ‘Spejdergruppen som lokalt kraftcenter’ tog

Dybbøl gruppe initiativ til at få bygget et 260 kvm stort aktivitetscenter.

Det har givet gode lokaler til både spejderne og

andre lokale grupper.

Dybøl bygger

lokalt kraftcenter

Foto Dybbøl gruppe

Kraftcenter Dybbøl

giver plads til andre

end spejdere

Da KFUM-Spejderne i Dybbøl manglede plads, købte de i

2016 det gamle KFUM Soldaterhjem for at genbruge husets

materialer til en ny og større spejderhytte. Efter et langt, sejt

træk med nye lokalplaner og byggetilladelser nærmer målet

sig. Centeret, der bliver 260 kvm og har det passende navn

Kraftcenter Dybbøl, forventes at stå færdigt med udgangen

af 2022.

Gruppen fungerer i forvejen som kraftcenter ved blandt andet

at holde store arrangementer for andre end spejderne,

såsom Sankt Hans, og de arrangerer ting omkring hytten,

hvor alle kan være med. Centeret ville slet ikke være blevet

til noget, hvis det ikke var for fællesskabet i byen, fortæller

gruppekasserer Nis Madsen Thaysen.

“En frivillig lokal arkitekt har tegnet planerne til centeret. Det

har gjort det nemmere at snakke med kommunen og teknisk

forvaltning. Og hver lørdag kommer der et korps af frivillige

og hjælper med det, de kan”, forklarer gruppekassereren.

Det er mest spejdere, spejderforældre og ledere, som møder

op på arbejdsdagene, men andre fra byen hjælper også til.

Blandt andre står et helt malerhold af lokale frivillige for at

male ydersiden.

Selvom centeret ikke står helt færdigt endnu, er der allerede

flere i byen, som glæder sig til at gøre brug af det. Fodboldklubben

får adgang til bad og toilet samt plads til opbevaring,

og de private naturdagplejere kan bruge bålplads og

shelters. Byens pensionistklub håber også at kunne bruge

den nye bygning. Kommunen har givet 800.000 kr. til opførelse

af aktivitetscentret, og resten kommer fra fonde som

Nykredit, Nordea, Dania fonden og andre lokale fonde.

20 21


Min bedste spejderoplevelse

Jeg kan godt lide

spejder og syntes, det er

total top fedt!

ALBERTE, 7 ÅR


Sammen rykker vi verden — med vilje

Landsmøderapport 2022

Landsmøderapport 2022

Sammen rykker vi verden — med vilje

Lokalt samarbejde bag natursted

Hejnsvig gruppe har et stærkt samarbejde med den lokale

skole og SFO’en. Når bævere og ulve skal til spejdermøde om

eftermiddagen, er der en medarbejder fra SFO’en, som følger

dem til hytten. Under corona fik skolen også lov til at bruge

hytten meget. Så da byens unge ønskede sig et mødested, blev

Hejnsvig gruppe helt naturligt inviteret med i projektet.

Foto René Lind Gammelmark

Grønt mødested for

børn og unge

Alle børn og unge i Hejnsvig, der ligger i Billund Kommune,

vil snart vide, hvor byens spejderhus ligger. Et

nyt natursted ‘Green Lounge – naturoplukker for børn

og unge i Hejnsvig’ ligger nemlig lige bag spejderhuset.

Hele projektet begyndte med, at byens unge

ønskede sig et sted, hvor de kunne mødes. Og sådan

kom området ved spejderhytten i spil. En ildsjæl fra

kommunen tog kontakt for at høre, om gruppen ville

være med til projektet, og det ville de selvfølgelig,

fortæller gruppeleder Jette Lund Kruse.

Kommunen stod for at søge pengene, mens Hejnsvig

gruppe - udover beliggenheden - har bidraget med

forslag til, hvordan stedet kunne invitere til nysgerrighed

på naturen.

“Vi havde nogle ønsker til nogle materialer på stedet,

som man kunne bruge, og de ønsker er blevet opfyldt.

Det er blandt andet en “bestemmelsesdug” med insekter

eller træer på, som kan bruges til at identificere

arter og en “insektsuger”, fortæller Jette Lund Kruse.

Green Lounge rummer også opladningsmuligheder,

lys og et lærred, så der kan ses film samt diverse

udendørsspil. Området skal bruges af både mindre og

større børn samt unge mennesker. Og helt i tråd med

det stærke samarbejde kan skoler og børnehaver også

bruge spejderhytten.

24

25


Sammen rykker vi verden — med vilje

Landsmøderapport 2022 Landsmøderapport 2022

Sammen rykker vi verden — med vilje

KORT NYT

Februar 2022

Spejderne deltog i tvgudstjeneste

Da Danmarks Radio skulle optage en fastelavns-gudstjeneste

i Folding kirke til TV en tirsdag aften i begyndelsen

af 2020, var byens KFUM-Spejdergruppe inviteret med.

Gruppen har et godt forhold til den lokale kirke og var

med til at gøre gudstjenesten festlig med faner og kirkebøn,

godt hjulpet af nabogruppen i Lindtrup.

Præsten i Folding kirke, Anna S. Jensen, er nemlig selv

KFUM-Spejder, så derfor var det nærliggende at invitere

gruppen med. Og hun har dette råd, hvis man gerne vil

samarbejde med den lokale kirke:

“Ring til præsten og arrangér et lille dialogmøde over en

kop kaffe. Her kan der tales om, hvad spejderne og kirken

kan forvente af hinanden. Hvis I aldrig laver noget med

jeres kirke, så begynd med et lille projekt. Det kan fx være

at deltage i en pizza-gudstjeneste eller inviter præsten

ud på næste spejderweekend til at holde en andagt eller

lign. På den måde kan både spejdere og kirke få glæde

af hinanden”.

Foto Lukas Bozek Lundbye

April 2020 September 2021

Hjalp trængte institutioner

Da gruppens aktiviteter var sat på pause pga. Covid-19,

valgte Ikast gruppe at låne spejderhytten og faciliteterne

omkring huset ud til byens børnehave i foråret 2020. For

selv om landet var lukket op igen, havde mange skoler og

institutioner nu pladsmangel for at kunne følge retningslinjerne

i forbindelse med åbningen.

Børnene kunne bruge gruppens shelter som legehus,

lave bål på bålpladserne og havde desuden stor glæde

af udenomsarealerne, som indeholder både skov og sø.

Gruppen var allerede vant til at låne spejderhytten ud til

blandt andet børnehaven, som selv tog ansvar for at gøre

ekstra rent, så det ikke gav gruppen mere arbejde.

Februar 2021

Fastelavn over zoom

Mange grupper holder fastelavn i lokalområdet, ofte i

samarbejde med kirken. Ligesom med mange andre

arrangementer var det ikke muligt i 2021 på grund af

Covid-19. Den udfordring løste KFUM-Spejderne i Kolding,

Bøflerne, med en online version. Dagen før delte de

en goodiebag med lidt aktiviteter ud til spejderne. Måske

derfor manglede der ikke noget i børnenes kreativitet i

forhold til kostumer. Freja vandt titlen som bedst udklædte

med sin transformation af uniformen til et juletræ.

Foto Privat

Spejderne gjorde Tølløse ren

Det blev til mange kilo affald og 3.000 kroner i pengekassen

hos KFUM-Spejderne i Kirke Eskilstrup, da de i samarbejde

med Ren Natur samlede skrald i Tølløse. Spejdere

i alle aldre valgte at gøre en forskel for lokalsamfundet,

da de tilbagelagde en 6 kilometer lang rute i Tølløse bevæbnet

med grønne veste, skraldeposer og gribetænger.

Indsatsen var under konceptet Ren Natur, som er lavet af

Hold Danmark Rent i et samarbejde mellem foreninger,

kommuner, sponsorer og det lokale erhvervsliv. Baseret

på ens kommune, gruppestørrelse, aldre og andre

parameter får man en rute, som giver en vis mængde

penge. I dette tilfælde gik gruppens løn for indsatsen til

at få så mange spejdere som muligt med på Spejdernes

Lejr 2022.

Foto Kirke Eskilstrup gruppe

November 2021

Lokale præmier gav stort salg

Med et foto af spejdergruppen på forsiden lykkedes

det Sevel gruppe at sælge alle 800 styks af deres årlige

julekalender på blot et døgn. Gruppen havde fået produceret

klassiske skrabekalendere, men med et lille tvist.

Forsiden var et foto af gruppen, og præmierne var gode

sager fra lokalområdet. Hovedpræmien var en middag

på den lokale kro, men køberne kunne også være heldige

at få fat i gevinster som blomster, massage og gavekort.

Med en prissætning på en kalender for 20 kroner og tre

for 50 kroner valgte mange borgere at købe flere end blot

en kalender.

Det gode råd fra gruppeleder Nicolai Laustsen lyder: “Når

det er sådan helt lokalt, så er det lidt nemmere”. Meget

passende slutter gruppen altid af med at spise risengrød

sammen, når de har været ude og sælge julekalendere.

Så mange medlemmer havde

KFUM-Spejderne i 2021

Ulve udgør

den største enhed

27.142

Næststørste

enhed er bæver

26 27


Min bedste spejderoplevelse

Dengang, da vi holdt

brandøvelse og lærte,

hvordan man slukker et bål.

MATHIAS, 11 ÅR

Min bedste spejderoplevelse

Da jeg rykkede op, fik

jeg en flyvetur!

MIKKEL, 9 ÅR


Sammen rykker vi verden — med vilje

Landsmøderapport 2022

Landsmøderapport 2022

Sammen rykker vi verden — med vilje

Stadig mulighed for støtte til lokale aktiviteter

Aktiviteter og arrangementer som Naturløb og Sankt Hans i samarbejde

med byggemarkedet jem & fix har de sidste 7 år givet grupperne en platform

for at markere sig i lokalsamfundet. Selv om vi på nationalt plan ikke

længere samarbejder, er det stadig muligt for spejdergrupper at søge jem &

fix’ lokalforeningspulje. Gruppen kan søge midler fra puljen ’I fixer, vi støtter’

til byggematerialer til lokale gør-det-selv projekter i spejdergruppen.

Foto Henrik Kudsk

Sankt Hans og

Naturløb gav synlighed

i lokalsamfundet

Efter 7 spændende år har KFUM-Spejderne sammen med jem

& fix besluttet, at det nu er tid til, at det strategiske partnerskab

ikke længere skal fortsætte. Det har været et positivt og

konstruktivt samarbejde, hvor et værdifællesskab har været

overliggeren for alle aktiviteterne. Partnerskabet har haft til

formål at styrke lokalsamfundet, og det har på den måde suppleret

KFUM-Spejdernes strategi om, at spejdergruppen skal

være et lokalt kraftcenter. Gennem årene har vi sammen udviklet

mange aktiviteter som byggedage, et mærke samt aktiviteter,

der kunne gennemføres særligt omkring Sankt Hans.

» VORES SANKT HANS ER NOK

DER, HVOR BYEN VIRKELIG

OPDAGER, AT VI ER DER «

En af de mange grupper, som har benyttet aktiviteterne til

at markere sig i lokalsamfundet, er Harlev Framlev gruppe i

Gudenå distrikt. Gruppen, der har 100+ medlemmer, lige fra

familiespejder til en senior-enhed, har været glade for aktivi-

teterne både under og efter Covid-19, fortæller gruppeleder

Gitte Kudsk.

”Vi havde i forvejen et samarbejde med grundejerforeningen

om at holde Sankt Hans nede i Byparken. På den måde har

det været naturligt at tage ind. Vores Sankt Hans er nok der,

hvor byen virkelig opdager, at vi er der.”

Og det må man sige, at lokalsamfundet gjorde i år. Det tidlige

”børnebål” samlede omkring 500 mennesker, mens bålet

klokken 21.30 kunne samle yderligere 200 mennesker.

Udover selve Sankt Hans-arrangementet var også Naturløbet

populært. Naturløbet blev udviklet af KFUM-Spejderne

sammen med jem & fix, da coronaepidemien ramte, og det

stod klart at arrangementer, hvor mange mennesker samledes,

ikke længere kunne lade sig gøre. På Naturløbet bliver

lokalsamfundet inviteret ud på en naturoplevelse med sjove

og naturdannende aktiviteter – sat op af den lokale spejdergruppe.

I Harlev Framlev fik gruppen kontakt med 50 interesserede

familier, der efterfølgende kunne hente en goodiebag med

materialer ved spejderhuset.

30

31


Sammen rykker vi verden — med vilje

Landsmøderapport 2022 Landsmøderapport 2022

Sammen rykker vi verden — med vilje

3

Vi rækker ud

over os selv

Vi ønsker, at den enkelte spejder tager

medansvar for at gøre verden lidt bedre -

og derigennem oplever stoltheden over at

bidrage og være en del af noget større.

32 33


Sammen rykker vi verden — med vilje

Landsmøderapport 2022

Landsmøderapport 2022

Sammen rykker vi verden — med vilje

Plads til forskelle

10-årige Karla går til spejder i Auning gruppe i Østjylland. Med

nytænkning er det muligt at gøre spejderlivet tilgængeligt for

alle. Muskelsvindfonden besøgte SL 2022 sammen med flere

børn med muskelsvind. Besøget markerede startskuddet på

et nyt samarbejde mellem KFUM-Spejderne og fonden om at

få flere børn og unge med fysiske handicap ud i naturen. Derudover

samarbejder vi med SUMH om mental, fysisk og social

sundhed hos unge med handicap, der er tilknyttet bosteder.

Foto Sarah Brix

Til spejder er der

plads til både Karla

og kørestol

“Det bedste ved at være på lejr er at være sammen med

sine venner og hygge i teltet. Folk er søde til at hjælpe.”

Ordene kommer fra 10-årige Karla, der sammen med

32.000 andre deltagere tilbringer en uge af sommerferien

på Spejdernes Lejr 2022. For selv om at Karla har

muskelsvind og bruger kørestol, har hun både 7-års

stjerne som spejder og er med på sommerens store

lejr. “Det kræver blot lidt nytænkning af de traditionelle

spejderaktiviteter”, som hendes far, Allan Hjort Nejmann,

formulerer det.

Suppleret med en hjælper kan Karla ikke blot deltage

på møderne, men også opøve spejderfærdigheder,

fortæller Karlas far. “Da Karla skulle tage øksebevis,

gav hun instruktioner til sin hjælper i stedet for. Og til

møderne arbejder enheden lidt mere i små grupper, så

man kan hjælpe hinanden. På den måde er Karla mere

sammen med børnene, frem for at der hele tiden skal

være en leder, som skal hjælpe hende”.

Karlas forældre er begge med på Spejdernes Lejr 2022,

da de selv er spejdere. Familien har deres eget telt,

der er så stort, at man kan stå op i det. Og så har de en

gulvlift med, som de bruger, når Karla skal ind og ud

af sovekabinen i teltet. Gruppen har desuden fået lidt

ekstra lejrplads, så Karla kan bevæge sig rundt i sin

kørestol. Og så har hun deltaget i flere aktiviteter. Fx en

en tur i en nærliggende svømmehal.

“Det var rigtig sjovt, fordi vi lavede noget andet sammen.

Og så har jeg nemmere ved at bevæge mig, når jeg

er i vandet”, fortæller Karla.

34

35


Min bedste spejderoplevelse

Maya, Anton, Loui og jeg

snitter snobrødspinde

og laver snobrød.

ESKIL, 8 ÅR


Sammen rykker vi verden — med vilje

Landsmøderapport 2022

Landsmøderapport 2022

Sammen rykker vi verden — med vilje

KFUM-Spejderne som fødselshjælper

Med afsæt i KFUM-Spejdernes arbejdsprogram og kurser

har Semerkand Ungdom etableret det første muslimske

spejderkorps i Danmark. Det giver endnu flere børn og

unge mulighed for at opleve det at være spejder og få

oplevelser i naturen.

Foto Oguz Gülmez

Semerkand

Spejderne godt

i gang

Med et overvældende flertal vedtog KFUM-Spejdernes

landsmøde i 2018, at Semerkand Ungdom kunne blive

associeret medlem af vores organisation. Fire år efter

har Semerkand Spejderne i Ishøj en gruppe med 42

medlemmer – lige fra bæver til trop. Hjulpet på vej af

KFUM-Spejderne, da de med associeringen kan benytte

KFUM-Spejdernes arbejdsprogram, kursustilbud og

uniform, fortæller gruppeleder for Semerkand Spejderne

i Ishøj, Umit Kart.

”Vi bruger hele pakken. Det har virkelig været godt, og

vi bliver ved med at holde fast på de rammer, der er, for

vi føler os trygge og i gode hænder.”

Pinsen 2022 var hele gruppen afsted på lejr – den

fjerde af slagsen. Det foregik på Lerbjergcentret ved

Hvalsø, hvor weekenden gik med forskellige aktiviteter

og opbygning af lejrplads, ligesom der blev øvet klassiske

spejderfærdigheder.

”Det var en succes og den bedste lejr, hvor der var

struktur og styring. Vi havde haft seks ledere på Roland

1-kursus ugen før, så de havde masser af gode

idéer til, hvordan vi kunne lave lejr”, lyder det fra

gruppelederen.

» VI BRUGER HELE PAKKEN. DET HAR VIRKELIG

VÆRET GODT OG VI BLIVER VED MED AT

HOLDE FAST PÅ DE RAMMER, DER ER, FOR VI

FØLER OS TRYGGE OG I RIGTIGE HÆNDER «

På sigt ønsker foreningen at etablere grupper i deres

lokalforeninger i Aarhus og Helsinge og er p.t. i gang

med at finde de frivillige lederkræfter. Derudover ønsker

de også at kunne lave aktiviteter for pigerne på

deres ugentlige møder, som de afholder hver lørdag.

38

39


Sammen rykker vi verden — med vilje

Landsmøderapport 2022

Landsmøderapport 2022

Sammen rykker vi verden — med vilje

Partnerskab der rykker verden

Målet med Future Leaders er at uddanne unge i

demokratisk medborgerskab, skabe et stærkt civilsamfund

og lave lokalt forankrede sociale projekter. Hele

200 gange i løbet af projektet er en KFUM-Spejder rejst

til Tunesien for at deltage i eksempelvis Young Voices

Forums, familiespejder-events, gruppelederkonferencer

eller projektledelsesuddannelser. På Spejdernes Lejr

2022 deltog 25 tunesiske spejdere.

Foto Jakob Skipper

Tunesiske spejdere

gæstede SL 2022

Siden 2007 har KFUM-Spejderne i Danmark og Les

Scouts Tunisiens haft et fælles partnerskab, der i dag -

formentlig - er verdens største partnerskab mellem to

spejderorganisationer. Mere end 38.000 personer har

deltaget i partnerskabets aktiviteter. Det seneste projekt

har titlen Future Leaders.

På Spejdernes Lejr 2022 deltog 25 spejdere fra Tunesien.

Heriblandt de to tunesiske spejdere Salsabil Ben Amor

på 18 år og Yassine Gandouz på 17 år. De har været venner,

siden de mødte hinanden på Youth Festival under

Future Leaders for 2 år siden. Sammen med danske

KFUM-Spejdere fra projektet Future Leaders stod de

blandt andet for aktiviteten Demos Cratos, som havde

over 700 deltagere i løbet af Spejdernes Lejr 2022. Her

skulle spejderne opbygge et nyt samfund på bagkant af

en revolution.

De oplever begge, at deres deltagelse i Future Leaders

har haft en stor betydning for deres personlige udvikling.

Fra genert til mere openminded og reflekteret

er noget, der går igen hos begge, når de skal fortælle,

hvad deres deltagelse i projektet har givet dem. “Der

er et ‘før’ og et ‘efter’ for alle, som har deltaget i young

voices’’, fortæller Yassine. “Folk rykker lige et niveau op”,

supplerer Salsabil.

For Yassine var åbnings-lejrbålet på Spejdernes Lejr

også en stor oplevelse. Ved præsentationen af de mange

deltagende nationer, var det nemlig Yassine, som gik på

scenen med det tunesiske flag.

40

41


Sammen rykker vi verden — med vilje

Landsmøderapport 2022

Landsmøderapport 2022

Sammen rykker vi verden — med vilje

KORT NYT

August 2021

Pia Melin genvalgt

til WOSM

Juli 2021

Fripladsordning forlænget

Da Fripladsordningen stod til at løbe ud i juli 2021, valgte

hovedbestyrelsen at forlænge den til 2024. Med ordningen

vil KFUM-Spejderne sikre, at også børn og unge fra

økonomisk trængte hjem kan opleve gruppens fællesskab.

Det er vigtigt for børn og unges udvikling, at de har

en fritidsaktivitet, hvor de møder et andet fællesskab

end i skolen. Fripladsordningen er finansieret af frivillige

indbetalinger, men hovedbestyrelsen har også sat penge

af til at dække fripladser, som ikke kan dækkes af de frivillige

indbetalinger.

Foto Fredrik Kehlet

Pia Melin Graasbøll blev i sensommeren 2021 genvalgt

til bestyrelsen (World Scout Committee) for verdensspejderorganisationen

(WOSM). Det skete med deltagelse

af 172 lande på verdensspejderkonferencen, som

blev afholdt online.

Spejdere fra hele verden mødes hvert tredje år for at

drøfte retningen for verdens mere end 57 millioner spejdere.

Især drøftelserne om meningsfuld ungeinddragelse

og spejderbevægelsens rolle i at løse klimakrisen fyldte

meget på konferencen i 2021.

En udrakt hånd til børnefamilier

16 lokale grupper har afholdt et eller flere forløb under Hele Danmarks

Familieklub siden 2018. Ved at invitere lokale børnefamilier

til at være en del af et måltidsfællesskab, hjælper de familierne

med at etablere et netværk i lokalområdet. Projektet er et partnerskabsprojekt

mellem KFUM’s Sociale Arbejde, FDF og KFUM-

Spejderne og er støttet af den A.P. Møllerske Støttefond.

Foto Skærbæk gruppe

Februar 2022

Krig i Ukraine udløste

støtte-initiativer

Da Rusland invaderede Ukraine i starten af 2022, sendte

det chokbølger gennem Europa. Der gik derfor heller ikke

længe, før end flere initiativer til støtte for Ukraine var sat

i værk blandt flere grupper hos KFUM-Spejderne. Gilleleje

gruppe i Nordsjælland deltog talstærkt i en fredsgudstjeneste

i den lokale kirke. Kaløvig gruppe ved Aarhus

gik på indsamlingshejk, da de deltog i landsindsamlingen

hos Folkekirkens Nødhjælp. Andre grupper solgte

nøgleringe, mens flere inviterede ukrainske børn gratis

med til spejder.

På hovedbestyrelsens initiativ blev siden kfumspejderne.dk/ukraine

oprettet. Her ligger stadig information

om, hvordan grupperne kan støtte krigens ofre - samt en

guide til, hvordan man kan tale om situationen til spejdermøder

med børn og unge.

Flere spejderbørn

Så mange børn var KFUM-Spejdere ud

af 10.000 børn i alderen 0-17 år.

2019

157 børn

Foto Kasper Riising

2021

164 børn

Hele Danmarks

Familieklub samler byen

Da den nuværende frivillige leder af Familieklubben, Kristoffer

Eriksen, flyttede til Skærbæk for et par år siden, startede

han og familien selv i klubben, og kom hurtigt ind i fællesskabet

med de andre familier. Så da der for et år siden skulle

findes nye frivillige til at føre projektet videre, meldte Kristoffer

sig sammen med tre andre familier.

“Vi har mange tilflyttere, og det kan mærkes. Der er et behov

for en sammenholdskraft, som spejderne kan hjælpe med.

Familieklubben har hjulpet os, som familie, i at holde fast om

det lokale. Vi får så meget mere igen, end det tager at afholde

et familieklub arrangement”, fortæller Kristoffer Eriksen.

I den lille by med ca. 2.000 indbyggere kan spejderne og

familieklubben noget helt særligt, når det gælder sammenhold.

I maj 2022 var Familieklubben i Givskud Zoo på overnatning,

og her deltog 66 forældre og børn. Og når Skærbæk

gruppe i foråret kunne starte en helt ny bæver-enhed op med

mere end 15 medlemmer, skyldes det i høj grad, at gruppen

siden 2000 har haft Familieklub. Langt de fleste deltagende

familier i Familieklubben fortsætter nemlig i flere forløb og

efterspørger mere spejder til deres børn.

42

43


Min bedste spejderoplevelse

Jeg har lavet mit navn som kode. Jeg

har også lavet min egen kode med

farver, som viser hvor lang tid, der er,

til jeg skal i seng. Det er meget sjovt

at lave koder.

NIS, 9 ÅR

Min bedste spejderoplevelse

Det bedste er mine

nye spejdervenner.

LEA, 10 ÅR


Sammen rykker vi verden — med vilje

Landsmøderapport 2022 Landsmøderapport 2022

Sammen rykker vi verden — med vilje

Min bedste spejderoplevelse

NYT FRA KORPSKONTORET OG HOUENS ODDE

Maj 2022

FDF med i Medlemsservice

Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund (FDF) indtrådte i

foråret 2022 i ejerkredsen omkring Medlemsservice med

De grønne pigespejdere og KFUM-Spejderne. Samarbejdet

betyder, at vi i ejerkredsen står endnu stærkere i forhold

til drift og udvikling af digitale krav og muligheder i

Medlemsservice. Det er blandt andet en stor frivillig indsats

fra supportteamet omkring Medlemsservice, der har

gjort det muligt at invitere FDF med ombord.

Foto Pernille Bille Tvedt

December 2020

Ny generalsekretær

KFUM-Spejderne fik ny generalsekretær i 2020. Den 1.

december tiltrådte Ole Buch Rahbek og afløste dermed

Thomas Lynderup Kirkeskov, som var generalsekretær i

godt 8 år.

Ole Buch Rahbek, der selv har haft en grøn uniform på

som barn i Skærbæk gruppe, kom med erfaring som

blandt andet souschef hos Folkehøjskolernes Forening

i Danmark og sekretariatschef hos Danske Studerendes

Fællesråd.

Maj 2021

Ny chef for administrationen

I maj 2021 fik KFUM-Spejderne ny administrationschef

med ansættelsen af Tue Skovgaard. Han afløste Jan Tolstrup,

som nåede at stå i spidsen for KFUM-Spejdernes

administration i 12 år. Tue Skovgaard kom med en bred

erfaring fra forskellige brancher, herunder flere NGO’er.

Senest har han været økonomichef hos Mariehjemmene.

Foto Lasse Mørch

Juni 2022

Spejderaktiviteter på HO igen

Efter corona-nedlukningerne de seneste år er aktivitetsniveauet

på Houens Odde igen højt. En udsolgt

temalejr i maj 2022, Rejsen til Asgård, samlede 500 deltagere

i alderen 6 til 10 år. Og trods halvdårligt vejr

leverede houmændene en fantastisk lejroplevelse til

børnene, der både skulle kæmpe mod jætter, fange

Midgårdsormen og tøjre Fenrisulven.

I foråret lagde Houens Odde også natur til en rollespilsdag

for 600 skoleelever, hvor vilde orkere og modige

krigere kæmpede et blodigt slag i skoven. Derudover

har Houens Odde indgået et samarbejde med Naturpark

Lillebælt og Kolding Kommune om at få flere børn ud

naturen, og de første 10 skoleklasser har allerede været

forbi i løbet af foråret.

Foto Bent Knudsen

Marts 2022 Juni 2022

Modernisering af Houens Odde

Siden foråret 2022 har en arbejdsgruppe arbejdet med

at skabe grundlag for udvidelse og fornyelse af bygningerne

på Houens Odde. Konkret skal arbejdet munde ud

i en fornyelse af Aktivitetscenteret og de omkringliggende

faciliteter i en moderne og bæredygtig form samt en

udvidelse af Houens Odde som kursuscenter.

En business case skal kortlægge det økonomiske potentiale

i en udvidelse af Stensgården, der kan sikre en

robust økonomi for KFUM-Spejderarbejdet i en fremtid,

hvor offentlige tilskud er under pres.

Arbejdsgruppen er sammensat af frivillige hou-mænd,

HB-medlemmer, ansatte og repræsentanter fra Advisory

Boardet på Houens Odde.

Juni 2022

Mere liv på Wagnersvej

Med en placering i den tidligere Sjælør kirke i det mangfoldige

Sydhavnen i København arbejder også korpskontoret

hen imod at blive et lokalt kraftcenter. I et tæt

samarbejde med lokale foreninger og organisationer

arbejder vi på at skabe bedre tilgængelighed til fritidstilbud

og inkluderende fællesskaber for områdets mange

børn og unge.

I løbet af efteråret 2022 forventer vi at renovere den tidligere

kirkesal for at skabe et aktivitetsrum med plads til

for eksempel workshops, fællesspisning, dans og bevægelse.

Til det er vi blandt andet blevet bevilget 600.000 kr.

fra Københavns Kommune og 200.000 kr. fra Lokale- og

Anlægsfonden.

Styrket kommunikation

Siden årsskiftet er der blevet arbejdet på et helt nyt

design til KFUM-Spejdernes hjemmeside. Der er lagt vægt

på en bedre brugeroplevelse og større aftryk af, at vi er en

børne- og ungdomsorganisation. Hjemmesiden kommer

i kølvandet på, at kommunikation har arbejdet med at

styrke særligt den digitale medlemskommunikation. Vi er

også blevet mere synlige på de sociale medier, hvor en ny

redaktion, Ungeredaktionen, er blevet etableret.

I takt med prioriteringen er udsendelse af korpsets

nyhedsbrev justeret til hver anden uge. Også børnemagasinet

Grazat udkom i 2021 i en relanceret udgave med

en stærkere spejder-identitet. Ledermagasinet Ildhu har

indført adresse-sortering, således at flere spejdere på

samme adresse modtager ét blad til deling, som en del af

KFUM-Spejdernes bæredygtighedsplan.

46 47


Sammen rykker vi verden — med vilje

Landsmøderapport 2022 Landsmøderapport 2022

Sammen rykker vi verden — med vilje

Sammen rykker

vi verden

– med vilje!

Foto Johny Kristensen

Fotos Zenia Bille

Hovedbestyrelsen 2020-2022 fra venstre: Niels Pathuel Larsen (også korpskasserer), Steffen Tolstrup, Tobias Simonsen, Lea Ries, Lasse Nymand

Jakobsen, Frederikke Nørring Levison, Daniel Nakskov, Stine Kirk Jensen, Dorthe Mølvig, Jacob Højberg Ostenfeld Gissel, Johny Kristensen.

Hovedbestyrelsen 2020-2022

KFUM-Spejdernes landsmøde i 2020 trak overskrifter, da

mødet måtte lukke ned lørdag eftermiddag efter politiets

anvisning grundet skærpede forholdsregler i forbindelse

med Covid-19.

Inden forsamlingen forlod Messecenter C, blev alle dog

først samlet i landsmødesalen, så der kunne gennemføres

valg til hovedbestyrelsen. Her blev de 11 opstillede

kandidater valgt til hovedbestyrelsen ved fredsvalg.

Siden konstituerede hovedbestyrelsen sig med Stine Kirk

Jensen som formand og Tobias Simonsen som næstformand.

Niels Pathuel Larsen blev valgt til korpskasserer

for endnu en periode.

Efterfølgende afholdt KFUM-Spejderne ekstraordinært

landsmøde den 15. december 2020. På grund af Covid-19

og restriktioner blev dette afholdt virtuelt. Her valgte

landsmødeforsamlingen tre suppleanter til hovedbestyrelsen:

Rie Heitmann Jansen, Andreas Blom Larsen

og Nanna Klingenberg. Valget af de tre nye suppleanter

foregik via et afstemningssystem, som de stemmeberettigede

kunne betjene hjemmefra – hver for sig.

48 49


Sammen rykker vi verden — med vilje

Landsmøderapport 2022

Landsmøderapport 2022

KFUM-Spejderne I Danmark

Wagnersvej 33, 2450 Kbh. SV

www.kfumspejderne.dk

Telefon 70 10 26 66

info@kfumspejderne.dk

Idé og koncept: KFUM-Spejdernes kommunikationsteam

Redaktør: Lisette Lykke Andersen

Grafisk design: Juliane Holmstrøm

Bidragsydere: Birgitte Bøje, Jakob Frost, Julie Jensen Spindler,

Karsten Vilken Mulvad, Kristian Rostgaard, Maiken Kuld, Peter

Lentz, Sofie Ilsøe Sjöblom, Sofie von Arenstorff, Sus Lynge Dahl.

Sat med Museo Sans Rounded og Source Sans Pro

Tryk: KLS PurePrint A/S

Oplag: 6.400

50


Sammen rykker vi verden — med vilje

Landsmøderapport 2022

52

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!