13.09.2022 Views

50 år med tal og mennesker 1968 - 2018

I maj 2018 fejrede Partner Revision 50 år. I den anledning udgav vi et magasin, hvor du udover virksomhedens historie kan læse om en række kunder, som fortæller om rejsen med revisionsfirmaet og om deres relationer og oplevelser med et glimt i øjet.

I maj 2018 fejrede Partner Revision 50 år. I den anledning udgav vi et magasin, hvor du udover virksomhedens historie kan læse om en række kunder, som fortæller om rejsen med revisionsfirmaet og om deres relationer og oplevelser med et glimt i øjet.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ÅR MED<br />

TAL OG MENNESKER<br />

<strong>1968</strong>-<strong>2018</strong><br />

P A R T N E R R E V I S I O N


INDHOLD<br />

<strong>50</strong> ÅR MED TAL OG MENNESKER 4<br />

Et historisk tilbageblik, udviklingen, historier <strong>med</strong> et<br />

glimt i øjet <strong>og</strong> ikke mindst et indblik i Partner Revisions dna<br />

TAL-TALENTERNE 12<br />

Et indblik i Partner Revisions engagerede <strong>og</strong> innovative<br />

arbejde <strong>med</strong> rekrutteringen af fremtidens <strong>tal</strong>enter<br />

VORES REVISOR… 16, 30, 40<br />

En lang række kunder giver et indblik i samarbejdet<br />

<strong>med</strong> deres revisor<br />

REVISOREN DER BLEV 20<br />

INVESTERINGSDIREKTØR<br />

Statsaut. revisor <strong>og</strong> partner Villy Vraa Nielsen blev direktør,<br />

da hans kunde Peter Stubkjær solgte sin vindmøllekoncern<br />

til Siemens <strong>og</strong> etablerede investeringsselskab<br />

LUK OP FOR UDVIKLINGEN 24<br />

– LOKALT OG I VERDEN<br />

Partner Revisions udvikling perspektiveret i forhold til kildeskatten,<br />

Kartoffelkuren <strong>og</strong> kanon-finalen mod Tyskland ved EM i ’92<br />

VOLUMEN I VESTJYLLAND 26<br />

Det imponerende sport- <strong>og</strong> kulturcenter i Skjern har haft<br />

Partner Revision <strong>med</strong> på sidelinjen i <strong>50</strong> <strong>år</strong><br />

AT GÅ HELE VEJEN 34<br />

Et imponerende an<strong>tal</strong> <strong>med</strong>arbejdere er gået hele vejen fra<br />

elev til statsautoriseret revisor <strong>og</strong> partner i Partner Revision.<br />

Mød en af dem, Søren H. Andersen i Ringkøbing<br />

ET FASTCEMENTERET SAMARBEJDE 38<br />

Betonvarekoncernen IBF i Midtjylland cementerer<br />

et stærkt <strong>og</strong> langt samarbejde<br />

BAG TALLENE 42<br />

Medarbejderne i Partner Revision henter masser af inspiration<br />

<strong>og</strong> energi gennem et hav af forskellige fritidsaktiviteter<br />

Billeder på forsiden:<br />

ÅR MED<br />

TAL OG MENNESKER<br />

<strong>1968</strong>-<strong>2018</strong><br />

P A R T N E R R E V I S I O N<br />

1 2<br />

3 4<br />

5 6<br />

1 Indvielse af de nye lokaler i Herning<br />

<strong>og</strong> Ikast i 1986<br />

2 Stifteren af firmaet Jens Højmose<br />

Kristensen <strong>med</strong> sin hustru<br />

Gerda Højmose Kristensen<br />

3 Niels-Christian Juhl Nielsen<br />

4 Firmatur <strong>med</strong> sært<strong>og</strong> til Prag i 2006<br />

5 Partner Revisions første firmafest i<br />

1976 <strong>med</strong> Villy Fiedler forrest i billedet<br />

6 Aksel Bøegh<br />

Udgiver: Partner Revision | Tekst Jette Aaes, Newsroom | Fot<strong>og</strong>raf Gunnar Merrild m. fl. | Grafisk design & koncept Happy


26<br />

34<br />

12<br />

20<br />

4<br />

38<br />

4<br />

3


NÆRHED OG<br />

ENGAGEMENT ER<br />

VORES DNA<br />

Partner Revision fejrer <strong>50</strong> <strong>år</strong>s jubilæum<br />

på præcis det samme fundament, som<br />

virksomheden blev grundlagt på tilbage i <strong>1968</strong>:<br />

Kvalitet, engagerede <strong>med</strong>arbejdere <strong>og</strong> nærhed<br />

til kunderne. Og så var det midt- <strong>og</strong> vestjyske<br />

revisionsfirma pioner i forhold til at skabe det<br />

økonomiske overblik for at rådgive kunderne.<br />

4


Forgængeren Villy Fiedler (tv) <strong>og</strong> den<br />

nuværende adm. dir. Lars Ole Mortensen<br />

5


Forgængeren <strong>og</strong> den nuværende hilser på hinanden <strong>med</strong> et<br />

oprigtigt smil.<br />

Hurtig hovedregning afslører, at de tilsammen udgør <strong>50</strong> pct. af<br />

den samlede pulje af administrerende direktører i virksomhedens<br />

<strong>50</strong>-<strong>år</strong>ige historie. Så snart de sætter sig ved mødebordet i det,<br />

der gennem <strong>år</strong>tier har fungeret som ”chefens kontor” i Ikast,<br />

bliver snakken som den naturligste ting i verden faglig. I løbet<br />

af få minutter n<strong>år</strong> de to at vende en truende konkurs i en større<br />

dansk koncern <strong>og</strong> en ny momslov:<br />

- Generelt; den ændrede eksportmoms - rammer det mange<br />

h<strong>år</strong>dt?<br />

- Ja, det gør den da, fordi…<br />

Stop!<br />

Vi bliver nødt til at afbryde nuværende administrerende<br />

direktør i Partner Revision Lars Ole Mortensens svar<br />

til virksomhedens tidligere administrerende direktør<br />

Villy Fiedler. Inden deres fælles passion for faget <strong>og</strong><br />

for firmaet betyder, at de to statsautoriserede revisorer<br />

bliver hængende alt for længe i nutidens regnskabslov,<br />

dokumentationskrav, succeser <strong>og</strong> udfordringer hos<br />

kunderne.<br />

For Partner Revision fylder netop i <strong>år</strong> <strong>50</strong> <strong>år</strong>, <strong>og</strong> i<br />

anledningen af jubilæet er de to sat stævne for at<br />

kigge bagud <strong>og</strong> fremad i Partner Revisions historie.<br />

Den øvelse rækker deres passion i høj grad <strong>og</strong>så til.<br />

Lynhurtigt reviderer de to i fællesskab firmaets historie,<br />

<strong>og</strong> ikke uden synlig stolthed rammer de samme facit:<br />

- Partner Revision har altid været optaget af<br />

kundernes driftsøkonomi. Det blev udgangspunktet<br />

for, at virksomheden udover regnskabsassistance i<br />

høj kvalitet <strong>og</strong>så fra begyndelsen blev pioner i forhold<br />

til at rådgive kunderne - fremfor bare at levere <strong>tal</strong> i to<br />

kolonner, siger Lars Ole Mortensen.<br />

Det blev en af de vigtigste grundpiller, da revisor<br />

Jens Højmose Kristensen for <strong>50</strong> <strong>år</strong> siden etablerede<br />

revisionsfirmaet i Herning:<br />

- Højmose holdt altid på, at vores fokus skulle ligge<br />

i kundernes månedlige balance. Så vi kunne dokumentere,<br />

hvad det betyder, n<strong>år</strong> vareforbruget er større end salget. Hans<br />

holdninger var nok lidt skæve for den tid – men de var sunde,<br />

smiler Villy Fiedler:<br />

- Hvis en kunde havde en bil i overskud i virksomheden, skulle<br />

vi trække udgiften til bilen ud af driften, så det blev tydeligt,<br />

at den var en ekstraordinær udgift, så man på den måde fik<br />

virksomhedens rette indtjeningsevne frem. Måske simpelt, men<br />

stadig den rigtige måde at bruge det økonomiske overblik til at<br />

optimere forretningen, siger Villy Fiedler.<br />

FRA MEJERIST TIL STATSAUTORISERET REVISOR<br />

Som landsmandsøn i Spjald havde grundlægger Jens Højmose<br />

Kristensen oplevet de magre indkomster i landbruget. Hans far<br />

måtte supplere sin indkomst ved at arbejde på mejeriet. Derfor<br />

besluttede familien, at det <strong>og</strong>så var den rigtige vej for sønnen.<br />

Jens Højmose Kristensen blev uddannet mejerist <strong>og</strong> arbejdede i<br />

en periode som ostemester.<br />

Men da han efter værnepligten kom tilbage til Spjald, t<strong>og</strong><br />

han arbejde på Skjern Mejeri om formiddagen <strong>og</strong> brugte<br />

eftermiddagen på præliminæreksamen.<br />

Vestjyden ville n<strong>og</strong>et andet end mælk <strong>og</strong> ost.<br />

Han overvejede skolelærer, men ifølge ham selv havde han ikke<br />

tålmodighed til at undervise. I stedet spøgte <strong>tal</strong>. Jens Højmose<br />

Kristensen søgte job i revisorbranchen <strong>og</strong> blev først ansat hos en<br />

mindre revisor i Ikast, inden han i 1966 blev ansat i en nyåbnet<br />

afdeling af et københavnsk revisionsfirma i Herning. Samtidig<br />

brugte han hele vejen tid på at videreuddanne sig om aftenen.<br />

Da hans arbejdsplads to <strong>år</strong> senere fusionerede <strong>med</strong> fire andre<br />

revisionsfirmaer i Herning, gik den nu statsautoriserede revisor<br />

Jens Højmose Kristensen solo <strong>og</strong> etablerede sit eget firma,<br />

Revisionsfirmaet J. Højmose Kristensen.<br />

Fra begyndelsen ansatte han to <strong>med</strong>arbejdere. Den ene, Niels-<br />

Chr. Juhl Nielsen, var revisor <strong>og</strong> kom fra skattekontoret i Ikast.<br />

Jens Højmose Kristensen<br />

Han skulle <strong>med</strong> <strong>år</strong>ene blive en vigtig hjørnesten i udviklingen af<br />

hele virksomheden.<br />

Fra begyndelsen var <strong>og</strong>så evnen til at bruge regnskaberne til at<br />

gøre kundernes forretning endnu bedre en vigtig grundpille – på<br />

linje <strong>med</strong> nærheden til kunderne.<br />

- ”I skal ud at se en symaskine”, sagde Højmose til os. Det<br />

kan ikke hjælpe n<strong>og</strong>et, at I skal arbejde <strong>med</strong> <strong>og</strong> rådgive<br />

tekstilvirksomheder, hvis I ikke aner, hvad en overlock-symaskine<br />

er. Nærhed <strong>og</strong> indsigt i kundernes verden har altid været vigtig<br />

her i virksomheden, siger Villy Fiedler.<br />

Sammen <strong>med</strong> rådgivning er nærhed <strong>og</strong>så i dag elementære<br />

byggesten i Partner Revisions dna:<br />

- Vi holder stadig på, at de unge <strong>og</strong> nye <strong>med</strong>arbejdere skal<br />

oplæres i at komme ud til kunderne. Ud at se <strong>og</strong> opleve<br />

virksomhederne, <strong>tal</strong>e <strong>med</strong> <strong>mennesker</strong>, så de ved hvad <strong>og</strong> hvem,<br />

de beskæftiger sig <strong>med</strong>. I dag er det både smart <strong>og</strong> hurtigt at<br />

sende en mail. Men nærhed <strong>og</strong> indsigt f<strong>år</strong> man stadig bedst<br />

gennem personlig kontakt. Det kan ikke mailes eller fornemmes<br />

gennem et opslag på Facebook, siger Lars Ole Mortensen.<br />

Og gennem netop kvalitet i den klassiske revision, rådgivning <strong>og</strong><br />

nærhed voksede revisionsfirmaet J. Højmose Kristensen støt.<br />

6


Blandt andet blev <strong>og</strong>så evnen til at samarbejde <strong>og</strong> forhandle<br />

<strong>med</strong> banker et værdsat <strong>tal</strong>ent, som stadig kendetegner<br />

revisionsfirmaet. Både af kunderne <strong>og</strong> de finansielle institutioner.<br />

- Dial<strong>og</strong>en foregik aldrig kun på bankdirektør-niveau, men ofte<br />

<strong>med</strong> mellemledere, fordi det var dem, der sad <strong>med</strong> det konkrete<br />

arbejde i forhold til kunderne, siger Lars Ole Mortensen.<br />

Flere kunder krævede flere <strong>med</strong>arbejdere som blandt andre<br />

Aksel Bøegh <strong>og</strong> Villy Fiedler. Sidstnævnte kom til virksomheden<br />

fra et n<strong>og</strong>et større revisionsfirma i Holstebro, Revisam.<br />

- Jeg trængte nok til luftforandring, <strong>og</strong> mens jeg læste HD i<br />

Herning, stoppede jeg en aften i Herning for at tanke benzin<br />

<strong>og</strong> købte tilfældigvis Herning Folkeblad. Her så jeg en<br />

stillingsannonce fra Højmose.<br />

af kunstforeningen siden sin ansættelse <strong>og</strong> har fået kunstværker<br />

hjem, der er faldet i både hans egen <strong>og</strong> familiens smag.<br />

Kunsten steg <strong>med</strong> andre ord, <strong>og</strong> det samme gjorde efterhånden<br />

<strong>og</strong>så an<strong>tal</strong>let af kunder. Også i nabobyen Ikast, hvor der<br />

samtidig var potentiale for endnu flere. Derfor besluttede J.<br />

Højmose Kristensen at åbne en afdeling her. Ansvaret for den<br />

afdeling blev lagt i hænderne på Niels-Chr. Juhl Nielsen, som på<br />

det tidspunkt <strong>med</strong> sin høje grad af faglighed havde udviklet sig<br />

til at være ansvarlig for en række af virksomhedens betydelige<br />

kunder. Med sig fik han blandt andet revisor Lars Schmidt<br />

Johannsen <strong>og</strong> Villy Fiedler fra Herning-kontoret. - Jeg ønskede<br />

at komme <strong>med</strong> til Ikast, fordi jeg gerne ville være <strong>med</strong> til at starte<br />

n<strong>og</strong>et op helt fra bunden, siger Villy Fiedler.<br />

Niels-Chr. Juhl Nielsen under<br />

sin afskedsreception i 2001<br />

Villy Fiedler søgte, <strong>og</strong> efter en fire timer lang snak om<br />

kompetencer <strong>og</strong> strategi en lørdag eftermiddag i Herning i 1974<br />

var han <strong>og</strong> Højmose enige om ansættelsen.<br />

- Jeg fornem<strong>med</strong>e <strong>med</strong> det samme den ånd af initiativ,<br />

iværksætteri <strong>og</strong> virkelyst, der hvilede over området her, siger Villy<br />

Fiedler.<br />

KUNSTEN OG EKSPANSION MOD ØST<br />

Midt i travlhed <strong>og</strong> vækst blev der imidlertid <strong>og</strong>så tid til at<br />

tænke på bløde værdier – som samtidig kunne fungere som<br />

gode økonomiske investeringer. Med Niels-Chr. Juhl Nielsens<br />

personlige passion for kunst som drivkraft fik J. Højmose<br />

Kristensen allerede i 1971 en kunstforening, som stadig i dag<br />

eksisterer i bedste velgående:<br />

- Det betød, at vi fik farverig, spændende <strong>og</strong> inspirerende kunst<br />

på væggene – alt efter øjet, der ser. Kunsten bliver <strong>og</strong>så <strong>med</strong><br />

mellemrum skiftet ud, så <strong>med</strong>arbejdere <strong>og</strong> kunder f<strong>år</strong> n<strong>og</strong>et nyt<br />

at beundre eller undre sig over. Desuden har kunstforeningen<br />

betydet, at mange <strong>med</strong>arbejdere i <strong>år</strong>enes løb ved udtrækning har<br />

vundet kunst <strong>med</strong> hjem. Måske <strong>og</strong>så n<strong>og</strong>et de aldrig selv ville<br />

have valgt, siger Lars Ole Mortensen, der selv har været <strong>med</strong>lem<br />

Afdelingen blev etableret <strong>med</strong> kontor i det, som dengang<br />

<strong>og</strong>så var byens politistation, <strong>og</strong> indrettet <strong>med</strong> et hvidt, rundt<br />

havebord <strong>med</strong> orange plasticstole som kantineplads. Og så var<br />

J. Højmose Kristensen i gang i Ikast, hvor afdelingen <strong>med</strong> Niels-<br />

Chr. Juhl Nielsens evne til at revidere, <strong>og</strong> ikke mindst rådgive,<br />

arbejde <strong>med</strong> rekonstruktioner <strong>og</strong> generationsskifter i et driftigt<br />

område <strong>med</strong> mange familiedrevne virksomheder blev en vigtig<br />

faktor for virksomhedens overordnede vækst.<br />

Revisionsfirmaet var <strong>og</strong>så for længst blevet stor nok til at påtage<br />

sig ansvaret for at uddanne nye <strong>med</strong>arbejdere til branchen. Og i<br />

Ikast blev en lokal ung mand, Lars Ole Mortensen, i 1978 ansat<br />

som elev.<br />

- Dengang brugte man ikke tid på at skrive karriereplaner. Men<br />

jeg har aldrig været i tvivl om min karrierevej, <strong>og</strong> selv om jeg<br />

aldrig har arbejdet for andre virksomheder, har den hele vejen<br />

været beriget <strong>med</strong> nye udfordringer <strong>og</strong> udvikling – for mig<br />

personligt <strong>og</strong> for virksomheden, siger Lars Ole Mortensen – der<br />

snart runder 40 <strong>år</strong>s jubilæum.<br />

Efter en <strong>år</strong>række <strong>med</strong> fuld fart frem besluttede Jens Højmose<br />

Kristensen i 1986 at trække sig tilbage <strong>og</strong> sælge sine aktier i<br />

virksomheden til fire <strong>med</strong>arbejdere; Niels-Chr. Juhl Nielsen, Aksel<br />

7


Indvielse af de nye lokaler i 1986<br />

Flytning fra de gamle lokaler på Nygaards Allé, Ikast i 1986<br />

Bøegh, Thorkild Lundsgaard <strong>og</strong> Villy Fiedler. De nye partnere<br />

markerede det nye ejerskab <strong>med</strong> nyt navn, Partner Revision.<br />

- Alle bød ind <strong>med</strong> navne, men <strong>med</strong> strategien om <strong>og</strong>så<br />

fremover at lade flere få ejerandele som partnere i virksomheden,<br />

var alle vist enige <strong>med</strong> Celle (Juhl Nielsens kælenavn, red.) om,<br />

at det var det rigtige navn. Også udad mod kunderne, hvor vi<br />

altid har arbejdet på at være samarbejdspartner i stedet for kun<br />

leverandør, siger Villy Fiedler.<br />

Niels-Chr. Juhl Nielsen fortsatte som leder af Ikast-afdelingen<br />

<strong>og</strong> som virksomhedens administrerende direktør, mens Aksel<br />

Bøegh fik ansvaret i Herning <strong>og</strong> blev sammen <strong>med</strong> Jens Peter<br />

Thorsen en vigtig drivkraft for udviklingen her. Stort set samtidig<br />

begyndte Partner Revision en strategisk udflytning: Først<br />

rykkede Herning-kontoret fra midtbyen <strong>og</strong> ud i byens østlige,<br />

moderne industrikvarter i Birk <strong>med</strong> Egetæpper som nærmeste<br />

nabo. Det samme gjorde kontoret i Ikast, som rykkede i<br />

kontorlokaler i industriområdet på Thrigesvej.<br />

- Vi havde brug for plads til vores mange nye <strong>med</strong>arbejdere, <strong>og</strong><br />

som revisionsfirma havde vi ikke behov for strøg-placeringer,<br />

siger Villy Fiedler.<br />

VÆKST GENNEM OPKØB<br />

Udover den organiske vækst t<strong>og</strong> Partner Revision <strong>og</strong>så fat<br />

på en ny vækstudviklingsstrategi. Funderet på opkøb af<br />

8


evisionsfirmaer defineret ge<strong>og</strong>rafisk af Midt- <strong>og</strong> Vestjylland <strong>og</strong><br />

kemi.<br />

Første opkøb blev i Silkeborg i 1989, hvor statsautoriseret<br />

revisor Svend Erik Møller Nielsen fra Herning blev sendt på<br />

mission som leder sammen <strong>med</strong> Lars Ole Mortensen fra Ikast:<br />

- Opkøbet af eksisterende revisionskontorer har hele tiden<br />

handlet om at få et fodfæste, der minder om vores egen<br />

virksomhed. Desuden har det <strong>og</strong>så hele vejen handlet om<br />

at give spændende udviklingsmuligheder for egne dygtige<br />

<strong>med</strong>arbejdere, der f<strong>år</strong> ansvaret for at lede <strong>og</strong> drive en ny<br />

afdeling <strong>og</strong> sikre kontinuiteten i vores værdier <strong>og</strong> måde at drive<br />

virksomhed. Så de ikke nødvendigvis behøvede at forlade<br />

Partner Revision for at få nye udfordringer, siger Lars Ole<br />

Mortensen, der selv vendte retur til Ikast-kontoret efter to <strong>år</strong> i<br />

Silkeborg.<br />

Det var samtidig <strong>med</strong>, at Partner Revision i Silkeborg opkøbte<br />

Pro Revision <strong>og</strong> på den måde<br />

<strong>og</strong>så fik statsautoriseret revisor<br />

Kim Charles Nielsen <strong>med</strong> i<br />

købet <strong>og</strong> som partner.<br />

Efter Silkeborg fusionerede<br />

kontoret i Herning i 1990 <strong>med</strong><br />

gamle kendinge, da Partner<br />

Revision købte Herningvirksomheden<br />

Midtrevision,<br />

som var grundlagt af tidligere<br />

J. Højmose Kristensen<strong>med</strong>arbejdere<br />

– blandt andre<br />

statsautoriseret revisor Leif<br />

Rygaard Jensen, som til<br />

Herning Folkeblad har for<strong>tal</strong>t<br />

Villy Fiedler 1986, Ikast kontoret<br />

om fusionen:<br />

- Dengang var der mange små firmaer i revisionsbranchen, men<br />

i 1980’erne begyndte der at blive koncentrationer, <strong>og</strong> de mange<br />

uhyrlige reguleringer i vores erhverv førte til sammenlægninger.<br />

Vi havde stadig god kontakt til kollegerne i Partner Revision,<br />

ikke mindst til Niels-Chr. Juhl Nielsen. På et tidspunkt spurgte<br />

jeg ham, om vi ikke kunne komme tilbage igen. I for<strong>år</strong>et 1990<br />

købte de Midtrevision. Jeg blev partner i Partner Revision, <strong>og</strong> vi<br />

flyttede til Birk.<br />

I 1992 kom turen til Brande, hvor Partner Revision først overt<strong>og</strong><br />

Brande Revisionskontor <strong>og</strong> siden tilkøbte Revisionsfirmaet<br />

Kresten Dalum. Her blev statsautoriseret revisor Bjarne U.<br />

Pedersen fra Ikast-kontoret sendt på opbygningsmission.<br />

Ligeledes fra Ikast rejste statsautoriseret revisor Søren H.<br />

Andersen stik vest, da Partner Revision investerede i kontor<br />

i Ringkøbing. Samme vej dr<strong>og</strong> statsautoriseret revisor John<br />

Andersen, der kom til at stå i spidsen for nye Partner Revisionafdelinger<br />

i Skjern <strong>og</strong> Tarm, som i dag er lagt sammen til ét<br />

kontor i Skjern.<br />

DEN AFSLØRENDE STREAMER<br />

Ekspansionen betød <strong>og</strong>så, at markedsføring <strong>og</strong>så blev en<br />

integreret del af driften.<br />

- En overgang blev det vedtaget, at vi skulle køre <strong>med</strong><br />

reklamestreamere i bagruden på vores biler. På et tidspunkt var<br />

jeg sammen <strong>med</strong> en kunde til møde på en virksomhed i Thisted.<br />

Midt under mødet trådte en <strong>med</strong>arbejder fra produktionen ind<br />

i lokalet <strong>og</strong> henvendte sig direkte til virksomhedens direktør:<br />

”Jeg kan se, der holder en bil på parkeringspladsen fra en<br />

revisor, der ikke har n<strong>og</strong>et <strong>med</strong> os at gøre. Er du ved at sælge<br />

virksomheden?” Og det var han jo. Efter den oplevelse pillede<br />

jeg streameren af bilen, siger Lars Ole Mortensen <strong>med</strong> et stille<br />

erindringssmil.<br />

Også i forhold til it var Partner Revision allerede tidligt tilstræbt<br />

opdateret <strong>og</strong> villig til at investere. Det læs trak især Aksel Bøegh,<br />

der sørgede for, at Contex-skrivemaskinerne gradvist blev<br />

erstattet af computere.<br />

- Celle var en af de sidste, der skiftede over til pc. Han begyndte<br />

for alvor at bruge systemet, da børskurserne blev online. Så<br />

kunne han fra kontorstolen følge udviklingen hele dagen, siger<br />

Lars Ole Mortensen.<br />

Hvor de fleste virksomheder i dag outsourcer it, har Partner<br />

Revision som n<strong>og</strong>et af et særsyn sin egen it-afdeling, der blandt<br />

andet <strong>og</strong>så har udviklet en<br />

onlineplatform, som sikrer<br />

effektiv dokumentdeling i<br />

forhold til kunderne.<br />

I det hele taget har<br />

forretningsudvikling hele<br />

vejen haft høj prioritet. I<br />

dag har Partner Revision<br />

således en unik intern<br />

personaleforening for unge<br />

<strong>med</strong>arbejdere under 30<br />

<strong>år</strong>, PR Upcomings, <strong>og</strong> sit<br />

helt eget online-elevsite,<br />

revisorelev.dk. Alle elever hos<br />

Partner Revision begynder<br />

deres ansættelse <strong>med</strong> en<br />

fællestur til La Santa Sport på Lanzarote.<br />

- Meget har ændret sig i forhold til rekruttering. Før i tiden var<br />

det ansøgerne, der skulle ”sælge” sig selv. I dag kæmper vi<br />

om de dygtigste <strong>med</strong>arbejdere. Både uddannede <strong>og</strong> elever. Vi<br />

skal gøre os attraktive for at kunne tiltrække. Selv om revisor<br />

er den bedste uddannelse <strong>og</strong> det bedste springbræt til mange<br />

forskellige brancher <strong>og</strong> jobs, siger Lars Ole Mortensen.<br />

I det hele taget har uddannelse altid haft høj prioritet i Partner<br />

Revision:<br />

- Udover at drive revisions- <strong>og</strong> rådgiverfirma har vi igennem<br />

alle <strong>år</strong>ene i høj grad <strong>og</strong>så været et uddannelsessted, hvor<br />

rigtig mange unge <strong>mennesker</strong> udover det praktiske arbejde<br />

<strong>og</strong>så har videreuddannet sig på det teoretiske plan <strong>med</strong><br />

studier. Derfor har vi gennem tiden <strong>og</strong>så leveret mange dygtige<br />

økonomi<strong>med</strong>arbejdere <strong>og</strong> direktører til erhvervslivet i hele vores<br />

område, siger Villy Fiedler – ikke uden stolthed.<br />

Evnen til fagligt at være både attraktiv <strong>og</strong> i topform var <strong>og</strong>så<br />

en af <strong>år</strong>sagerne til, at Partner Revision i 1992 sammen <strong>med</strong> 12<br />

andre revisionsfirmaer stiftede RevisorGruppen Danmark. For<br />

i et stærkt fællesskab at sikre faglig <strong>og</strong> uddannelsesmæssig<br />

udvikling i de respektive <strong>med</strong>lemsfirmaer. I dag har Revisor-<br />

Gruppen Danmark 23 <strong>med</strong>lemmer, <strong>og</strong> dengang som nu foreg<strong>år</strong><br />

den administrative ledelse af sammenslutningen fra et sekretariat,<br />

der holder til i samme bygning som Partner Revision Silkeborg.<br />

- Revisorgruppen Danmark handler <strong>og</strong>så om at kunne leve op<br />

til systematiseringer i forhold til den lovpligtige kvalitetskontrol,<br />

9


Lars Ole Mortensen <strong>og</strong> Villy Fiedler<br />

10


som har været udviklingen i vores branche. Allerede tidligt<br />

udviklede vi i Partner Revision selv skemaer for at kvalitetssikre<br />

vores arbejde. I dag er kravene til dokumentation så store, at<br />

vores arbejde på mange måder helt har ændret karakter, siger<br />

Lars Ole Mortensen.<br />

Men kvalitetssikringen gennem lovpligtige skabeloner har<br />

imidlertid ikke ændret på rådgivning som Partner Revisions<br />

fundament:<br />

- Den del handler naturligvis <strong>og</strong>så om kvalitet. Og om evnen til<br />

sammen <strong>med</strong> kunden at definere, hvor skal du hen, <strong>og</strong> hvordan<br />

man forretningsøkonomisk finder den bedste <strong>og</strong> mest sikre vej til<br />

målet, siger Lars Ole Mortensen.<br />

FREMTIDEN MED NÆRHED OG ENGAGEMENT<br />

I dag har Partner Revision suppleret sin egen faglige udvikling <strong>og</strong><br />

fokus <strong>med</strong> en intern skatteafdeling, der bist<strong>år</strong> alle virksomhedens<br />

afdelinger <strong>med</strong> rådgivning i forhold til skatteøkonomiske<br />

spørgsmål.<br />

- Det har været en god <strong>og</strong> vigtig investering. I gamle dage, hvor<br />

hver kommune havde sit eget skattekontor, kunne man afklare<br />

spørgsmål <strong>og</strong> problemstillinger gennem personlige møder på<br />

skattekontoret. Det gav både smidighed <strong>og</strong> hurtig afklaring,<br />

n<strong>år</strong> en sag fik en personlig note tilføjet. I dag kan man ikke på<br />

samme måde komme i kontakt <strong>med</strong> Skat. Det foreg<strong>år</strong> online,<br />

behandlingstiden er længere <strong>og</strong> den skriftlige kommunikation<br />

unuanceret, så den ofte kan rejse nye spørgsmål – <strong>og</strong> endnu<br />

mere forbrug af tid <strong>med</strong> en ny henvendelse, siger Lars Ole<br />

Mortensen.<br />

Og så er vi tilbage ved nærhed. Den personlige kontakt.<br />

- N<strong>år</strong> <strong>med</strong>arbejdere i dag siger: ”Jeg skriver lige en mail”,<br />

svarer jeg ofte: ”Jamen, hvorfor ringer du ikke eller kører forbi?”<br />

Den personlige kontakt sl<strong>år</strong> altid ord i en mail, siger Lars Ole<br />

Mortensen.<br />

- Enig. Og det er netop på nærhed, at Partner Revision har sit<br />

stærke parameter i et marked, hvor de helt store revisionsfirmaer<br />

bliver ved <strong>med</strong> at vokse <strong>og</strong> samle sig i koncernkontorer i landets<br />

allerstørste byer, siger Villy Fiedler.<br />

Og i Partner Revision er den positive ”udflytning” fortsat.<br />

I 2010 etablerede Partner Revision sig i Ølgod, der nu har<br />

statsautoriseret revisor Allan Østergaard fra Skjern som leder, <strong>og</strong><br />

<strong>år</strong>et efter i Give, der organisatorisk samarbejder <strong>med</strong> Brandekontoret.<br />

I 2017 kom turen til Videbæk, hvor Ole Jespersen-<br />

Skree udover sine kunder på Herning-kontoret <strong>og</strong>så har fået<br />

ansvaret for afdelingens udvikling.<br />

Selv overt<strong>og</strong> Villy Fiedler posten som administrerende direktør<br />

efter Niels-Chr. Juhl Nielsen i 2001 <strong>og</strong> trak sig tilbage i 2009,<br />

som 58-<strong>år</strong>ig. Efter 36 <strong>år</strong> i firmaet. For at nå at prøve andre ting<br />

i arbejdslivet. Stafetten overlod han trygt til sin kollega gennem<br />

30 <strong>år</strong>, Lars Ole Mortensen.<br />

Derfor sidder de to statsautoriserede revisorer nu overfor<br />

hinanden. Som forhenværende <strong>og</strong> nuværende. Forbundet af<br />

massevis af erfaring <strong>og</strong> massevis af minder – <strong>og</strong> stadig <strong>med</strong> lige<br />

stor passion <strong>og</strong> positive forventninger til fremtiden:<br />

- Vi arbejder <strong>med</strong> <strong>tal</strong>, men <strong>mennesker</strong> er stadig vores vigtigste<br />

råstof. Vi er i dag 148 <strong>med</strong>arbejdere fordelt på 9 kontorsteder.<br />

Vidt forskellige <strong>med</strong>arbejdere, men fælles om engagementet. Det<br />

er vores stærke fundament til fremtiden. Vi skal <strong>og</strong>så fremover<br />

være lokalt forankrede <strong>og</strong> købe op, hvis den rigtige løsning<br />

dukker op. For kemien skal være på plads, for at et opkøb<br />

fungerer optimalt. Nærhed <strong>og</strong> engagement er vores dna – <strong>og</strong><br />

et meget vigtigt parameter på markedet, konkluderer Lars Ole<br />

Mortensen.<br />

Inden de to tidligere kolleger atter bliver sat fri i nutiden <strong>og</strong><br />

lige kan nå at vende lidt flere faglige udfordringer <strong>og</strong> private<br />

milesten… På den måde virker de stadig som partnere i Partner<br />

Revision.<br />

Thorkild Lundsgaard 1986, Ikast kontoret Bødekassen for indehaverne blev i 1997<br />

tømt <strong>og</strong> brugt til en udflugt til Madrid


Unge i fuld fart frem:<br />

UP AND<br />

COMING<br />

De unge <strong>med</strong>lemmer af PR Upcoming kæmper<br />

på fart i et gokartcenter i Aarhus i <strong>2018</strong><br />

12


De er unge, på vej, <strong>og</strong> så har de et unikt <strong>og</strong> ungt fællesskab på tværs af<br />

afdelingerne, som er <strong>med</strong> til at motivere dem.<br />

En innovativ partner i Partner Revision fik idéen til at skabe PR Upcomings<br />

– en forening for virksomhedens revisorelever <strong>og</strong> unge revisorer under 30 <strong>år</strong>.<br />

13


Fuld gas frem. Mange unge <strong>mennesker</strong> har valgt vejen gennem<br />

Partner Revision på ruten fremad i den branche, der for langt de<br />

fleste har handlet om fascinationen af <strong>tal</strong> <strong>og</strong> regnskaber.<br />

Stort set siden etableringen har ansvaret for at uddanne<br />

nye <strong>tal</strong>enter <strong>og</strong> potentielle fremtidige <strong>med</strong>arbejdere været<br />

et værdifuldt ansvar for Partner Revision. Efterhånden som<br />

revisionsfirmaet er vokset – både hver enkelt afdeling <strong>og</strong><br />

ge<strong>og</strong>rafisk i form af etablering af nye afdelinger i Midt- <strong>og</strong><br />

Vestjylland – er an<strong>tal</strong>let af elever steget støt <strong>og</strong> jævnt fordelt.<br />

Og en del revisorelever er gået hele vejen: Fra elev til partner i<br />

Partner Revision.<br />

Det fokusområde førte i 2007 til etablering af onlineuniverset<br />

revisorelev.dk, hvor unge, der g<strong>år</strong> <strong>med</strong> revisorjob i tankerne,<br />

kan orientere sig om livet som revisorelev hos Partner Revision<br />

<strong>og</strong> læse om dagligdagen <strong>og</strong> drømmene hos virksomhedens<br />

”Unge <strong>og</strong> nye<br />

<strong>med</strong>arbejdere bliver hurtigere<br />

del af flokken”<br />

revisorelever. Og om de mange udfordringer <strong>og</strong> oplevelser,<br />

som Partner Revision tilbyder sine elever, der alle blandt<br />

andet begynder deres elevjob <strong>med</strong> en teambuildingtur til<br />

sports- <strong>og</strong> fitness-resortet Club La Santa på den spanske<br />

vulkanø Lanzarote. Revisoreleverne indg<strong>år</strong> desuden i et<br />

fælles internt uddannelsesforløb på tværs af alle ni afdelinger.<br />

Udover de obligatoriske eksterne skoleforløb, som de <strong>og</strong>så<br />

deltager i sammen på Aarhus Business College. En samlet<br />

<strong>og</strong> skræddersyet uddannelsespakke, der ryster hvert eneste<br />

elevhold godt <strong>og</strong> grundigt sammen.<br />

FÆLLESSKAB PÅ OPFORDRING AF EN PARTNER<br />

Tankerne til revisorelev.dk blev oprindeligt tænkt af tidligere<br />

bestyrelsesformand <strong>og</strong> Partner Revisions-partner Svend<br />

Erik Møller Nielsen fra kontoret i Silkeborg. Han indså tidligt<br />

potentialet i et positivt output af en investering i tiltrækningskraft<br />

– gennem attraktive, spændende <strong>og</strong> udfordrende elevforløb.<br />

Og i at synliggøre indsatsen online. Siden har mange andre<br />

i branchen skelet misundeligt til det oplagte <strong>og</strong> populære<br />

domænenavn, revisorelev.dk.<br />

Det var <strong>og</strong>så Svend Erik Møller Nielsen, der i 2009 var aktiv i<br />

at opfordre alle revisorelever <strong>og</strong> unge <strong>med</strong>arbejdere under 30<br />

<strong>år</strong> til at danne en forening på tværs af alle ni kontorer i Partner<br />

Revision. Det blev startskuddet til PR Upcomings – et socialt <strong>og</strong><br />

fagligt fællesskab, som siden etableringen har fået godt fat i de<br />

unge.<br />

- PR Upcomings betyder stærke samarbejder på tværs af<br />

afdelingerne, fordi vi kender hinanden <strong>og</strong> ikke er bange for at<br />

tage kontakt til hinanden, siger Benjamin Grønskov, der blev<br />

ansat som revisorelev i afdelingen i Herning i august 2016 – <strong>og</strong><br />

i <strong>50</strong> <strong>år</strong>s jubilæums<strong>år</strong>et udfylder posten som næstformand i PR<br />

Upcomings.<br />

- Det fællesskab, vores forening giver, betyder, at man som ung<br />

<strong>og</strong> ny <strong>med</strong>arbejder hurtigere bliver en del af flokken. Både i ens<br />

egen afdeling <strong>og</strong> på tværs af organisationen. Det er motiverende<br />

at have jævnaldrende <strong>og</strong> unge, der måske bare er et par <strong>år</strong><br />

længere fremme i uddannelsesforløbet end dig selv, at sparre<br />

<strong>med</strong>. Både privat <strong>og</strong> i forhold til alle faglige aspekter af jobbet,<br />

siger Benjamin Grønskov.<br />

PAINTBALL OG ET OMVENDT BRYLLUP<br />

Hvert <strong>år</strong> er den siddende bestyrelse i PR Upcomings ansvarlig<br />

for at arrangere 2-3 <strong>år</strong>lige arrangementer, som alle bliver støttet<br />

økonomisk af Partner Revision – <strong>og</strong> som altid bliver sluttet af<br />

<strong>med</strong> fællesspisning.<br />

- Jeg har for eksempel været <strong>med</strong> til paintball <strong>og</strong> et omvendt<br />

bryllup, hvor vi alle på forhånd fik tildelt roller som præst, onkel,<br />

far til gommen… Det har været sjove arrangementer <strong>og</strong> rart at<br />

mødes <strong>med</strong> kolleger i uformelle rammer.<br />

Senest gik turen til Aarhus, hvor PR Upcomings havde<br />

arrangeret gokart-løb. Og regn roligt <strong>med</strong>, at unge revisorer giver<br />

den gas. Efter middagen dr<strong>og</strong> flokken sammen videre ud i byens<br />

natteliv.<br />

- Det at have både erfarne kolleger <strong>og</strong> kolleger på din egen<br />

alder, som man <strong>og</strong>så har et stærkt fællesskab <strong>med</strong>, tror jeg er<br />

en afgørende faktor for, at mange har lyst til at blive i Partner<br />

Revision efter deres elevtid, siger Benjamin Grønskov.<br />

14


Et udpluk af aktiviteterne gennem <strong>år</strong>ene<br />

for de unge <strong>med</strong>arbejdere<br />

15


Question & Answer.<br />

Siden etableringen har nærhed til kunderne været en kerneværdi<br />

i Partner Revision. Det betyder, at vi i <strong>år</strong>enes løb har skabt mange<br />

spændende relationer til mange forskellige typer af kunder.<br />

Både branchemæssigt, størrelsesmæssigt <strong>og</strong> ge<strong>og</strong>rafisk.<br />

Vi har været privilegerede at være <strong>med</strong> på sidelinjen til masser<br />

af forretningsudvikling, opkøb, udvidelse, eksporteventyr,<br />

generationsskifter <strong>og</strong> uundgåeligt <strong>og</strong>så til økonomiske<br />

udfordringer <strong>og</strong> følelsesmæssige opgaver, hvor nærvær bliver<br />

en mindst lige så vigtig faktor.<br />

I anledningen af jubilæet har en række vidt forskellige kunder sagt<br />

ja til at fortælle om deres ”partnerskab” <strong>med</strong> Partner Revision.<br />

16


Q / HVEM:<br />

A / Jan Møller, grundlægger <strong>og</strong> direktør, Elexperten, Ikast, som<br />

beskæftiger sig <strong>med</strong> el-ins<strong>tal</strong>lationer inden for datanetværk, alarmer,<br />

industri <strong>og</strong> hos private. Beskæftiger 25 <strong>med</strong>arbejdere <strong>og</strong> st<strong>år</strong> desuden bag<br />

e-shoppen Sanz Living <strong>og</strong> et ejendomsselskab <strong>med</strong> 25 ejendomme.<br />

Q / HVOR LÆNGE:<br />

A / ”Jeg rykkede <strong>med</strong> til Partner Revision, da min revisor helt tilbage fra<br />

jeg etablerede mig som selvstændig elektriker, Kenn Jensen, blev partner<br />

i Partner Revision i Ikast i 2007.”<br />

Q / HVEM:<br />

A / Flemming Bøgely, direktør <strong>og</strong> grundlægger<br />

af Blue Idea i Silkeborg, som udvikler <strong>og</strong> sælger<br />

SMS-service-systemer, der sikrer målrettet <strong>og</strong><br />

lynhurtig information til definerede målgrupper<br />

– eksempelvis beboere, afdelinger <strong>og</strong> brugere i<br />

boligforeninger.<br />

Q / HVOR LÆNGE KUNDE HOS<br />

PARTNER REVISION?<br />

A / ”Vi t<strong>og</strong> kontakt til Partner Revision i<br />

forbindelse <strong>med</strong> etableringen af Blue Idea i<br />

2009, så vi har været kunde i over otte <strong>år</strong> nu”.<br />

Q / HVORFOR:<br />

A / ”Det handler om den personlige relation. Jeg har hele vejen, siden<br />

jeg blot var mig selv i virksomheden, haft tillid til <strong>og</strong> nydt samarbejdet<br />

<strong>med</strong> Kenn. Den personlige relation betyder meget for mig. Da jeg kun var<br />

mig selv, købte jeg <strong>og</strong>så b<strong>og</strong>holdertimer hos Partner Revision, men den<br />

funktion har jeg nu ansat en <strong>med</strong>arbejder til. Udover <strong>år</strong>sregnskab bruger<br />

jeg Kenn til sparring om stort <strong>og</strong> småt. I perioder kan vi <strong>tal</strong>e sammen flere<br />

gange om ugen. Han er altid indover nye strategiske beslutninger, <strong>og</strong> vi ved<br />

altid nøjagtig, hvor vi har hinanden i de snakke. I vores samarbejde kan vi<br />

<strong>og</strong>så <strong>tal</strong>e personligt, <strong>og</strong> den tillid er <strong>og</strong>så en vigtig faktor for mig, fordi det<br />

afspejler mig som både person <strong>og</strong> forretningsmand.”<br />

Q / ET GLIMT I ØJET:<br />

A / ”Jeg kan stadig smile ad den meget nøje <strong>og</strong> strategiske tilgang, Kenn<br />

lægger for dagen, n<strong>år</strong> vi skal tage store beslutninger. Da vi skulle tilkøbe<br />

et firma, havde han en helt klar køreplan for, hvordan den endelige handel<br />

skulle lukkes, hvor han <strong>og</strong> jeg brugte tid sammen ”udenfor døren” for at<br />

være sikker på, at vi var helt enige. Det virkede måske komisk – men det<br />

var både en effektiv <strong>og</strong> succesfuld strategi.”<br />

Q / HVORFOR?<br />

A / ”Jeg ringede uopfordret til Partner Revision<br />

i forbindelse <strong>med</strong> etableringen af Blue Idea, <strong>og</strong><br />

jeg oplevede en supergod kemi fra start. Der<br />

var en enorm forståelse for, hvad det betød for<br />

mig at starte en iværksættervirksomhed op.<br />

Deres forståelse, indlevelsesevne <strong>og</strong> kemi er<br />

grunden til, at vi blev kunde <strong>og</strong> stadig er der i<br />

dag. Nu bliver vi snart fire gazellevirksomheder,<br />

<strong>og</strong> i sådan en vækstperiode skifter vores behov.<br />

Det er Partner Revision god til at rådgive os<br />

omkring. For eksempel var det dem, der så en<br />

fordel i at gøre to af mine børn til <strong>med</strong>ejere.<br />

Alt i alt bliver jeg udfordret på den gode måde<br />

gennem kompetent vejledning.”<br />

Q / ET GLIMT I ØJET:<br />

A / ”Det g<strong>år</strong> ikke kun op i rådgivning <strong>og</strong> <strong>tal</strong>. Der<br />

er <strong>og</strong>så plads til at mødes uden for revision,<br />

hvor det er blevet til et par håndboldkampe <strong>og</strong><br />

kolde fadøl <strong>med</strong> vores revisor. Det nyder jeg.”<br />

17


Q / HVEM:<br />

A / Lars Hansen, partner <strong>og</strong> bygherrerådgiver hos Constructa A/S <strong>med</strong> afdeling i Bjerringbro,<br />

Silkeborg, Horsens <strong>og</strong> Roskilde. Constructa A/S er et rådgivende ingeniør- <strong>og</strong> arkitektfirma, som Lars<br />

Hansen stiftede i samarbejde <strong>med</strong> Christian Aagaard Nielsen i 2008.<br />

Q / HVOR LÆNGE KUNDE HOS PARTNER REVISION?<br />

A / ”Det har vi været siden oktober 2005.”<br />

Q / HVORFOR?<br />

A / ”Jeg var lidt grøn på området, da vi i 2005 skulle forhandle en virksomhed på plads. Jeg blev<br />

anbefalet at tage kontakt til Partner Revision, <strong>og</strong> det skulle vise sig at være et godt valg. Vi er glade<br />

for den kompetente rådgivning, som vi oplever gang på gang, så vi har kun ros til overs for Partner<br />

Revision.”<br />

Q / ET GLIMT I ØJET:<br />

A / ”Det er de færreste revisorer, jeg kender, som har humor <strong>med</strong> på arbejde. Det er de d<strong>og</strong> ikke blege<br />

for hos Partner Revision, <strong>og</strong> det er dejligt at opleve.”<br />

Q / HVEM:<br />

A / Jesper Friis Poulsen, adm. dir, JFP,<br />

en entreprenørvirksomhed etableret i<br />

Herning i 1972, som i dag beskæftiger<br />

65 funktionærer <strong>og</strong> har afdelinger i både<br />

Herning <strong>og</strong> København.<br />

Q / HVOR LÆNGE KUNDE HOS<br />

PARTNER REVISION:<br />

A / Vi blev kunde hos Partner Revision i<br />

2005<br />

Q / HVORFOR PARTNER REVISION:<br />

A / ”Før Partner Revision har vi brugt<br />

registrerede revisorer, men på et tidspunkt<br />

var vi blevet så store, at vi synes, vi havde<br />

brug for en statsautoriseret revisor. Et af<br />

vores bestyrelses<strong>med</strong>lemmer kendte Lars<br />

Ole Mortensen, så vi satte et møde op <strong>med</strong><br />

ham. Efter det var jeg meget betrygget –<br />

<strong>og</strong> det har vi ikke fortrudt. Jeg har aldrig<br />

arbejdet sammen <strong>med</strong> en revisor, der er<br />

så dygtig <strong>og</strong> kompetent som Lars Ole<br />

Mortensen. Jeg blev lidt bekymret for, om<br />

han stadig havde tid nok til at magte vores<br />

opgave, da han indtrådte som adm. direktør<br />

i Partner Revision, men han opfylder stadig<br />

rollen til fulde. I sådan en grad, at vi her<br />

i huset joker <strong>med</strong> at kalde ham vores<br />

Godfather.”<br />

18


Q / HVEM:<br />

A / Gunnar Merrild, fot<strong>og</strong>raf <strong>og</strong> grundlægger af<br />

Merrild Phot<strong>og</strong>raphy, <strong>med</strong> afdeling i Herning <strong>og</strong><br />

Aarhus.<br />

Q / HVOR LÆNGE:<br />

A / ”Vi fulgte <strong>med</strong> revisor Erik Bækgaard, da han blev<br />

ansat hos Partner Revision i Herning i 1982.”<br />

Q / ET GLIMT I ØJET:<br />

A / ”Jeg har haft mange gode oplevelser<br />

<strong>med</strong> Lars Ole langt væk fra <strong>tal</strong> <strong>og</strong><br />

regnskaber. Især på golfbanen. Jeg har<br />

været <strong>med</strong> til golfmatchen Company Day<br />

n<strong>og</strong>le gange <strong>og</strong> altid været så heldig at<br />

være på hold <strong>med</strong> Lars Ole. Og jeg vil gerne<br />

tillade mig at tage æren for, at han altid<br />

har spillet op til sit bedste, n<strong>år</strong> han spiller<br />

sammen <strong>med</strong> mig. Så gør han sig virkelig<br />

umage. Det er vigtigt, fordi det betyder, at vi<br />

hver gang har været det bedste makkerpar<br />

i vores 4-bold. Så vi har håneretten i endnu<br />

et <strong>år</strong>.”<br />

Q / HVORFOR:<br />

A / ”Det handler om den personlige relation <strong>og</strong> Eriks<br />

indgående kendskab til vores virksomhed <strong>og</strong> de<br />

økonomiske aspekter af en virksomhed som vores.<br />

Det gensidige kendskab giver tryghed. For eksempel<br />

i forhold til at vide, at n<strong>år</strong> vi køber regi ind til en<br />

produktion, kan det ligne ting til huset derhjemme,<br />

eller at kunne gennemskue, at ja, det kræver seks<br />

mand på Barbados at få produktionen af et helt<br />

ka<strong>tal</strong><strong>og</strong> til at klappe. Vi bruger Partner Revision til<br />

<strong>år</strong>sregnskaber, <strong>og</strong> så har vi enkelte gange <strong>og</strong>så<br />

haft behov for rådgivning i forbindelse <strong>med</strong> salg af<br />

<strong>med</strong>arbejderanparter.”<br />

Q / ET GLIMT I ØJET:<br />

A / ”Man forestiller sig jo, at revisorer er stereotyper<br />

i habitter <strong>og</strong> pæne Ecco-sko. Men vores revisor<br />

forsøger engang imellem at leve op til vores verden<br />

af mode <strong>og</strong> livsstil. Han sl<strong>år</strong> billedet af den kedelige<br />

revisor i stykker, n<strong>år</strong> han møder op i lang oilskinsjakke<br />

<strong>og</strong> læder-cowboyhat. Det er cool.”<br />

19


VINDMØLLEMANDEN,<br />

REVISOREN<br />

OG INVESTERINGS-<br />

SELSKABET<br />

20


Den tidligere indehaver af Bonus Energy i Brande,<br />

Peter Stubkjær, ansatte sin statsautorisede revisor,<br />

Villy Vraa Nielsen, som administrerende direktør i<br />

sit private investeringsselskab.<br />

21


11. etage giver godt overblik: Over huse, kirker <strong>og</strong> vejnet i<br />

Herning midtby, over indfaldsveje, baneg<strong>år</strong>den, motorveje <strong>og</strong> det<br />

store flade landbrugs- <strong>og</strong> hedelandskab, som byen planer ud til<br />

at blive længere ude i horisonten.<br />

Der<strong>med</strong> <strong>og</strong>så udsyn til den egn <strong>og</strong> del af Midtjylland, hvor den<br />

innovative erhvervsmand Peter Stubkjær grundlagde, vækstede<br />

<strong>og</strong> solgte sin succesfulde vindmøllevirksomhed Bonus Energy i<br />

2004. En god portion af overskuddet fra den milliardhandel har<br />

han siden investeret. Blandt andet gennem investeringsselskabet<br />

Stubkjær Invest, som har til huse på øverste etage i Herninghøjhuset<br />

Queens Corner, tegnet af den verdensberømte danske<br />

arkitekt Henning Larsen.<br />

Partner Revision har været <strong>med</strong> på sidelinjen på en god del af<br />

den rejse.<br />

- Min far, Søren Sørensen, drev virksomheden Danregn <strong>og</strong><br />

brugte Partner Revision. Han begyndte som kunde hos<br />

Højmose. Da jeg grundlagde min egen virksomhed, var det <strong>og</strong>så<br />

oplagt for mig at vælge Partner Revision, som jeg vidste, altid<br />

havde været en god leverandør <strong>og</strong> sparringspartner, siger Peter<br />

Stubkjær.<br />

Han lagde fundamentet til sin egen virksomhed i 1981 i Brande<br />

syd for Herning. Dengang vaklede han mellem tre forretningsidéer;<br />

sprinkleranlæg til brandslukning, s<strong>tal</strong>dvarmeanlæg eller<br />

vindmøller.<br />

- Det var en tilfældighed, at valget faldt på vindmøller, siger Peter<br />

Stubkjær.<br />

Tilfældigt eller ej, så skulle idéen vise sig at holde vand. Uden<br />

de store armbevægelser, men <strong>med</strong> stor ihærdighed <strong>og</strong> en god<br />

portion risikovillighed gjorde Peter Stubkjær virksomheden til<br />

verdens femtestørste vindmøllekoncern <strong>med</strong> en <strong>år</strong>lig omsætning<br />

på over 2 mia. kr. I en periode hvor politiske <strong>og</strong> generelt<br />

miljøbevidste vinde <strong>og</strong>så blæste i retning af vindmøller som den<br />

bedste <strong>og</strong> mest effektive alternative energikilde både herhjemme<br />

<strong>og</strong> i udlandet. Bonus Møllen begyndte <strong>med</strong> tre ansatte, blev på<br />

22


ejsen internationaliseret til Bonus Energy <strong>og</strong> beskæftigede i<br />

2004 godt 800 <strong>med</strong>arbejdere.<br />

KVALITET OG VISIONER<br />

- Bonus Energy er faktisk den eneste danske vindmøllekoncern,<br />

der aldrig oplevede perioder <strong>med</strong> økonomiske vanskeligheder.<br />

Det var en virksomhed drevet af en innovativ grundlægger <strong>og</strong><br />

visionære <strong>og</strong> dygtige <strong>med</strong>arbejdere <strong>og</strong> ledelse, konstaterer<br />

manden ved siden af Peter Stubkjær i mødelokalet på 11. etage,<br />

Villy Vraa Nielsen.<br />

”Bonus til Bonus<strong>med</strong>arbejderne<br />

var Peters<br />

idé. Han vendte den <strong>med</strong> os i<br />

Partner Revision”<br />

- Det var en stor <strong>og</strong> spændende opgave <strong>og</strong> et privilegium at<br />

arbejde sammen <strong>med</strong> en virksomhed, der udviklede sig så<br />

hurtigt på så forholdsvis kort tid, siger Villy Vraa Nielsen.<br />

Som statsautoriseret revisor var han <strong>og</strong> Partner Revision således<br />

<strong>og</strong>så tæt på processen, da Peter Stubkjær besluttede at sælge<br />

sit livsværk. Forhandlingerne stod på i godt et halvt <strong>år</strong>. I den<br />

periode mødtes Stubkjær, hans advokater fra Plesner samt<br />

rådgivere fra Atrium <strong>med</strong> jævne mellemrum <strong>med</strong> køber – blandt<br />

andet hos Partner Revision for ikke at skabe opmærksomhed<br />

om de igangværende forhandlinger.<br />

I december 2004 var de to parter enige, <strong>og</strong> handlen gik på plads;<br />

ny ejer af den danske vindmøllevirksomhed blev tyske Siemens.<br />

- Det betyder meget for mig, at Siemens har bevaret virksomheden<br />

<strong>og</strong> arbejdspladserne i Brande, siger Peter Stubkjær.<br />

Han indrømmer, at han, hver gang han passerer Siemens, som<br />

ligger helt ud til motorvejen i Brande, bliver både glad <strong>og</strong> stolt.<br />

Han er stadig taknemmelig for det fundament, en dygtig ledelse<br />

<strong>og</strong> højtkvalificerede <strong>med</strong>arbejdere i fællesskab var <strong>med</strong> til at<br />

skabe.<br />

I forbindelse <strong>med</strong> salget blev <strong>med</strong>arbejderne således <strong>og</strong>så<br />

belønnet for deres indsats. I alt 25 mio. kr. fra salget valgte Peter<br />

Stubkjær at fordele mellem <strong>med</strong>arbejderne.<br />

- Bonus til Bonus-<strong>med</strong>arbejderne var Peters idé. Han vendte den<br />

<strong>med</strong> os i Partner Revision, <strong>og</strong> i samarbejde <strong>med</strong> ledelsen var<br />

vi dengang for eksempel <strong>med</strong> til at finde den bedste model for<br />

udbe<strong>tal</strong>ingen af <strong>med</strong>arbejderbonussen, siger Villy Vraa Nielsen.<br />

Her er han i dag administrerende direktør i Stubkjær Invest.<br />

Villy Vraa Nielsen var ansat i Vestas, før han i 1973 kom til<br />

Partner Revision i Herning. Her videreuddannede han sig til<br />

statsautoriseret revisor <strong>og</strong> blev samtidig partner i Partner<br />

Revision. Desuden blev Villy Vraa Nielsen <strong>og</strong>så hurtigt del af det<br />

team i Partner Revision, som leverede rådgivning <strong>og</strong> regnskaber<br />

til Bonus Energy i Brande.<br />

FRA VINDMØLLE TIL INVESTERINGSVIRKSOMHED<br />

Godt fem <strong>år</strong> efter salget var Peter Stubkjær klar <strong>med</strong> en stilling<br />

som administrerende direktør i sit investeringsselskab Stubkjær<br />

Invest, <strong>og</strong> valget faldt på hans tidligere revisor fra Partner<br />

Revision:<br />

- Det handler om kombinationen af tillid <strong>og</strong> kompetencer. Begge<br />

dele repræsenterer Villy, som jeg <strong>og</strong>så allerede dengang brugte<br />

til privatrådgivning, siger Peter Stubkjær.<br />

På den måde blev leverandøren <strong>og</strong> kunden daglige kolleger på<br />

toppen i Herning <strong>med</strong> den gode udsigt. Og den forhenværende<br />

statsautoriserede revisor er nu som administrerende direktør <strong>og</strong>så<br />

<strong>med</strong> til at aflevere flotte <strong>tal</strong> <strong>og</strong> vækstrater i Stubkjær Invest, der<br />

som sin primære aktivitet har investeringer i aktier <strong>og</strong> værdipapirer.<br />

Dertil kommer en portefølje af ejendomsinvesteringer. Fortrinsvis<br />

boligbyggeri i Herning, i Aarhus – blandt andet på Ceres-grunden –<br />

<strong>og</strong> i København i Nordhavnen. Desuden investerer Stubkjær Invest<br />

i virksomheder; blandt flere andre maskinvirksomheden Prodan i<br />

Randers <strong>og</strong> gulvfirmaet Vesla i Videbæk.<br />

På sidelinjen samarbejder Stubkjær Invest <strong>og</strong>så stadig <strong>med</strong><br />

Partner Revision.<br />

- Partner Revision har altid været en solid samarbejdspartner.<br />

Både i forhold til basisydelser, revision <strong>og</strong> sparring. Så det har<br />

jeg ingen umiddelbare planer om at ændre på, konstaterer Peter<br />

Stubkjær.<br />

Grundlægger af Bonus Energy <strong>og</strong> i dag investor<br />

Peter Stubkjær (tv) <strong>og</strong> adm. dir. Villy Vraa<br />

Nielsen – forhenværende statsaut. revisor <strong>og</strong><br />

partner i Partner Revision<br />

23


fra<br />

<strong>1968</strong>


<strong>50</strong> ÅR<br />

FOLDER SIG UD<br />

”Halvtreds kommer af halvtredsindstyve, en sammensætning af<br />

halvtredje (der betyder 2½, ligesom halvanden betyder 1½),<br />

sinde (gang) <strong>og</strong> tyve, altså egentlig ’2½ gange tyve’.”<br />

(Kilde: Wikipedia)<br />

Man skal – nærmest – være statsautoriseret revisor for at knække koden til den ligning.<br />

Men den understreger samtidig, at <strong>50</strong> trods alt er et betydeligt <strong>tal</strong>.<br />

Vi er glade, stolte <strong>og</strong> taknemmelige for, at vi alle <strong>år</strong> <strong>og</strong> sammen <strong>med</strong> vores brede vifte af<br />

kunder har udviklet os <strong>og</strong> i <strong>år</strong> runder de ”2½ gange tyve”.<br />

Undervejs har vi rundet mange milepæle <strong>og</strong> ved nærmere revision,<br />

har verden omkring os gennemgået endnu større forandringer <strong>og</strong><br />

oplevet skelsættende begivenheder i samme periode.<br />

Fold siderne ud <strong>og</strong> få et kig ind i vores <strong>og</strong> verdens udvikling igennem de <strong>50</strong> <strong>år</strong>, der er gået.<br />

til<br />

<strong>2018</strong>


1969<br />

Månelandingen: USA<br />

landsætter for første<br />

gang et bemandet<br />

fartøj på månen.<br />

1971<br />

Fremskridtspartiets stifter<br />

M<strong>og</strong>ens Glistrup kalder<br />

det en lørdag aften på<br />

tv for umoralsk at be<strong>tal</strong>e<br />

skat <strong>og</strong> fremviser sin egen<br />

trækprocent på 0.<br />

1971<br />

Revisionsfirmaets<br />

kunstforening etableres.<br />

1975<br />

J. Højmose Kristensen<br />

etablerer afdeling i Ikast.<br />

<strong>1968</strong><br />

<strong>1968</strong><br />

1. maj etablerer statsaut.<br />

revisor Jens<br />

Højmose Kristensen<br />

virksomheden,<br />

Revisorfirmaet J.<br />

Højmose Kristensen,<br />

i Herning <strong>med</strong> i alt tre<br />

<strong>med</strong>arbejdere.<br />

<strong>1968</strong><br />

Momssatsen forhøjes<br />

til 12,5 %.<br />

1970<br />

Kildeskatten<br />

indføres.<br />

1972<br />

Dronning Margrethe den 2.<br />

afløser sin far,<br />

Kong Frederik den 9.,<br />

som Danmarks regent.<br />

<strong>1968</strong><br />

Danmark indfører<br />

personregistreringssystemet<br />

CPR.


1989<br />

Berlinmuren falder.<br />

1989<br />

Partner Revision etablerer<br />

afdeling i Silkeborg på<br />

baggrund af købet af To<strong>tal</strong><br />

Revision <strong>og</strong> kort tid herefter<br />

køb af Pro Revision.<br />

1986<br />

Kartoffelkuren; betegnelsen<br />

for en række tiltag, der skulle<br />

reducere privatforbruget<br />

<strong>og</strong> låntagningen <strong>og</strong> forøge<br />

nettoopsparingen. Bl.a. <strong>med</strong><br />

en afgift på 20% på renter<br />

af forbrugslån <strong>og</strong> indførelsen<br />

af tvungen mixlån ved<br />

finansiering af boligkøb.<br />

1986<br />

Navnet ændres til Partner<br />

Revision, da Jens Højmose<br />

Kristensen trækker sig tilbage.<br />

1990<br />

Midtrevision i Herning bliver<br />

opkøbt <strong>og</strong> sammenlagt <strong>med</strong><br />

Herning-afdelingen.<br />

1985<br />

Selskabsskatten<br />

stiger til <strong>50</strong> %.<br />

1992<br />

Etablering af Partner<br />

Revision i Brande efter<br />

overtagelsen af Brande<br />

Revisionskontor. Senere<br />

tilkøber Partner Revision<br />

<strong>og</strong>så revisionsfirmaet<br />

Kresten Dalum i Brande.<br />

1992<br />

Danmark vinder EM i fodbold.<br />

1992<br />

RevisorGruppen Danmark<br />

etableres <strong>med</strong> Partner<br />

Revision som <strong>med</strong>stifter.<br />

RGD er et fagligt samarbejde<br />

mellem 23 danske<br />

revisionsfirmaer <strong>med</strong><br />

tilsammen 68 kontorsteder,<br />

260 statsautoriserede<br />

revisorer <strong>og</strong> cirka 1.600<br />

<strong>med</strong>arbejdere.


2000<br />

Med erhvervelsen af ND<br />

Revision f<strong>år</strong> Partner Revision<br />

afdeling i Ringkøbing.<br />

2003<br />

Partner Revision etablerer<br />

sig i Skjern <strong>og</strong> Tarm gennem<br />

opkøb af henholdsvis<br />

Revisionsfirmaet K.E.<br />

Hedegaard <strong>og</strong> NT Revision.<br />

2001<br />

Terrorangreb på World<br />

Trade Center i New York<br />

<strong>og</strong> Pentagon i Washington<br />

koster mere end 3.000<br />

menneskeliv.<br />

2007<br />

Den globale<br />

finanskrise<br />

indtræffer.<br />

<strong>1968</strong> -<br />

2002<br />

Partner Revision overtager<br />

Mercan Revision, som<br />

lægges ind under<br />

afdelingen i Ikast.


2009<br />

Partner Revision etablerer<br />

egen skatteafdeling, som f<strong>år</strong><br />

til huse på Ikast-kontoret.<br />

Rådgivende Revisorer<br />

- <strong>med</strong> dig i centrum<br />

<strong>2018</strong><br />

Partner Revision fejrer<br />

<strong>50</strong> <strong>år</strong>s jubilæum.<br />

2009<br />

Barack Obama bliver USAs<br />

første afroamerikanske<br />

præsident.<br />

<strong>2018</strong><br />

Kronprins Frederik<br />

fylder <strong>50</strong> <strong>år</strong>.<br />

2011<br />

Bisborg Revision bliver<br />

opkøbt, <strong>og</strong> Partner Revision<br />

er der<strong>med</strong> <strong>og</strong>så<br />

repræsenteret i Give.<br />

2011<br />

Helle Thorning-Schmidt<br />

(S) bliver Danmarks første<br />

kvindelige statsminister.<br />

2016<br />

Selskabsskatten<br />

er 22,0 %.<br />

2010<br />

Partner Revision opkøber<br />

MR Revision som<br />

udgangspunkt for afdeling i<br />

Ølgod.<br />

2015<br />

Astronaut Andreas<br />

M<strong>og</strong>ensen bliver første<br />

dansker i rummet.<br />

<strong>2018</strong><br />

2017<br />

Partner Revision overtager<br />

Admipartner Ikast.<br />

<strong>2018</strong><br />

2017<br />

Partner Revision overtager<br />

Revisionskontoret i Videbæk,<br />

som betyder endnu en ny<br />

ge<strong>og</strong>rafisk milepæl.


VOLUMEN<br />

I VESTJYLLAND<br />

Med knopskydning til imponerende 18.000 kvm<br />

er Ringkøbing-Skjern Kulturcenter <strong>med</strong> blandt meget<br />

andet håndboldarena, vandrerhjem, musikskole,<br />

koncertsal <strong>og</strong> bowlingcenter et fyrt<strong>år</strong>n i Vestjylland.<br />

Det kræver bred regnskabsmæssig indsigt <strong>og</strong><br />

erfaring at bevare overblikket, <strong>og</strong> den bold har<br />

Partner Revision bidraget til at gribe i <strong>50</strong> <strong>år</strong>.<br />

26


Dorthe Marie Siersbæk,<br />

direktør i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter<br />

27


”Det er en kæmpe fordel at<br />

have en revisor, der har været<br />

<strong>med</strong> på hele rejsen”<br />

Kulturcentret i Skjern råder over 18.000 kvm, der bl.a. rummer sportsarena,<br />

fitnesscenter, vandrerhjem, musikskole <strong>og</strong> en teater- <strong>og</strong> koncertsal<br />

28


I<br />

1967 fik Skjern sin første sportshal, Skjern Hallen. Til<strong>med</strong><br />

<strong>med</strong> tilhørende friluftsbad. I spidsen for indsamlingen til<br />

byggeriet stod en række lokale frivillige <strong>med</strong> stort hjerte for<br />

aktiviteter i byen. Hallens første repræsentantskab valgte<br />

<strong>og</strong>så en lokal revisor til opgaven at revidere <strong>tal</strong> <strong>og</strong> udarbejde<br />

<strong>år</strong>sregnskabet for byens nye samlingspunkt.<br />

Meget er sket siden.<br />

Den historiske vestjyske købstad er vokset <strong>og</strong> har udviklet sig.<br />

Præcis som byens hal. Friluftsbadet er væk, oversvømmet<br />

af visioner, vækst <strong>og</strong> vilje til udvikling. I dag omfatter det<br />

imponerende område 18.000 kvm. under samme tag <strong>og</strong> bærer<br />

navn efter den seneste kommunalreform; Ringkøbing-Skjern<br />

Kulturcenter. Og så kræver det usædvanlig god form <strong>og</strong> en dyb<br />

indånding at repetere sig igennem husets mange overordnede<br />

faciliteter: Udover nu fire haller, hvor af de to kan omdannes<br />

til en sportsarena, er det et bowlingcenter, et fitnesscenter,<br />

vandrerhjem, sportscollegebygning, der huser idræts<strong>tal</strong>enter fra<br />

hele landet, en musikskole <strong>og</strong> en teater- <strong>og</strong> koncertsal.<br />

Det er stort.<br />

Et fyrt<strong>år</strong>n i en by <strong>med</strong> 8.<strong>50</strong>0 indbyggere. Hver uge er i<br />

gennemsnit 6.000 <strong>mennesker</strong> igennem centrets mange <strong>og</strong><br />

forskelligartede aktiviteter, som <strong>og</strong>så tæller store offentlige<br />

møder <strong>og</strong> udlejning til private fester <strong>med</strong> gæster.<br />

REVISOR MED VÆRDIFULD ERFARING<br />

I 2017 fejrede det store kulturcenter i den forholdsvis lille<br />

stationsby sit <strong>50</strong> <strong>år</strong>s jubilæum. Den oprindelige hal fra 1967<br />

er stadig en del af centrets mange muligheder for motion <strong>og</strong><br />

aktivitet. Ligesom <strong>tal</strong>gymnastikken <strong>og</strong>så stadig ligger i hænderne<br />

på det samme revisionsfirma, Partner Revision i Skjern.<br />

- Det er en kæmpe fordel at have en revisor, der har været<br />

<strong>med</strong> på hele rejsen. Partner Revision besidder en uvurderlig<br />

ekspertise <strong>og</strong> indsigt i opbygningen <strong>og</strong> knopskydningen i<br />

forretningen her, som både vi <strong>og</strong> kommunen har stor gavn af<br />

at kunne trække på, siger Dorthe Marie Siersbæk, direktør i<br />

Ringkøbing-Skjern Kulturcenter.<br />

Hun kom til i 2015. Stort set samtidig <strong>med</strong> den nyeste<br />

udvidelse af centrets store arena, hvor byens stolthed,<br />

herrehåndboldholdet, har fejret mange store triumfer. Danske<br />

triumfer <strong>og</strong> internationale titler er det blandt andet blevet til,<br />

siden holdets første danske guld<strong>med</strong>alje i 1999.<br />

Dorthe Marie Siersbæk har selv en fortid som aktiv<br />

håndboldspiller i Skjern. Hun blev leder af kulturcentret<br />

<strong>med</strong> blandt andet en baggrund som erhvervskonsulent <strong>og</strong><br />

projektleder.<br />

- Spændvidden <strong>og</strong> forskelligheden i kulturcentret <strong>og</strong> at være<br />

<strong>med</strong> til at videreudvikle konceptet, er en stor <strong>og</strong> spændende<br />

udfordring. Og så er det en gave at fungere i et område, hvor<br />

viljen til at samarbejde på tværs af byen <strong>og</strong> kommunen, er så<br />

stor. Det er <strong>med</strong> til at få tingene til at ske <strong>og</strong> lykkes her i Skjern<br />

<strong>og</strong> i kommunen, siger hun.<br />

ALMENNYTTIGT, FOLKELIGT OG KOMMERCIELT<br />

I forhold til økonomi <strong>og</strong> <strong>tal</strong> er de selvsamme parametre –<br />

spændvidden <strong>og</strong> forskelligheden – <strong>og</strong>så en stor udfordring.<br />

- Vi befinder os i et felt mellem almennyttige formål, folkelighed,<br />

kommunalt understøttede aktiviteter <strong>og</strong> kommerciel drift.<br />

Det afspejler vores kontoplaner i høj grad <strong>og</strong>så. Her er det<br />

kunsten at lykkes på tværs <strong>og</strong> altid se muligheder i stedet for<br />

begrænsninger, siger Dorthe Marie Siersbæk.<br />

Og netop derfor er Partner Revisions indblik i opbygningen af<br />

hver eneste knopskydning i centret vigtig.<br />

- N<strong>og</strong>le gange må både kommunale <strong>med</strong>arbejdere <strong>og</strong> vi her fra<br />

administrationen kontakte Partner Revision for at få overblikket<br />

over regler <strong>og</strong> love i forhold til bestemte de<strong>tal</strong>jer af vores drift<br />

eller tilskudsordninger. Samtidig er dial<strong>og</strong>en <strong>med</strong> Partner<br />

Revision åben <strong>og</strong> ærlig, <strong>og</strong> på den måde bliver vores revisor en<br />

helt unik <strong>og</strong> vigtig sparringspartner.<br />

Senest har Ringkøbing-Skjern Kulturcenter i samarbejde <strong>med</strong><br />

Partner Revision udarbejdet et nyt økonomisk styringsredskab<br />

for at lette navigationen i det store hus <strong>med</strong> de mange aktiviteter.<br />

- For at sikre os, at de interne processer kan følge <strong>med</strong> <strong>og</strong> for at<br />

give os et bedre samlet overblik.<br />

En opgave som kulturcentret <strong>og</strong> revisoren opbygger <strong>og</strong><br />

implementerer stort set fra bunden:<br />

- Der findes ingen centre, arenaer, haller, kulturinstitutioner som<br />

vores, vi kan kopiere. På det område er vi <strong>og</strong>så unikke, siger<br />

centerdirektøren, der på trods af størrelsen stadig har ambitioner<br />

<strong>og</strong> visioner:<br />

- Lige nu arbejder vi på at udvikle potentialet inden for de<br />

nuværende rammer. Men vi har altid drømme, <strong>og</strong> vores ambition<br />

er at være tre skridt foran <strong>og</strong> på forkant <strong>med</strong> udviklingen i<br />

samfundet generelt.<br />

29


Q / HVEM:<br />

A / Klaus B<strong>år</strong>ris, direktør <strong>og</strong> eneejer, Dan-Con<br />

Elementmontage ApS, Skive.<br />

Hvor længe:<br />

”Partner Revision <strong>og</strong> statsautoriseret revisor<br />

Ole Jespersen Skree har været <strong>med</strong>, lige<br />

siden jeg etablerede virksomheden i 2013.”<br />

Q / HVORFOR:<br />

A / ”Fra de virksomheder jeg tidligere har<br />

arbejdet i, har jeg igennem de seneste 15<br />

<strong>år</strong> kendt til Partner Revision <strong>og</strong> Ole. Så det<br />

var et naturligt valg, der handlede om tillid.<br />

Her i virksomheden begyndte vi <strong>med</strong> tre<br />

mand, beskæftiger i dag 42 <strong>med</strong>arbejdere<br />

<strong>og</strong> omsætter for godt 85 mio. kr. Udviklingen<br />

er gået fornuftigt stærkt, <strong>og</strong> jeg har hele<br />

vejen brugt Ole til sparring. Jeg har forstand<br />

på produktionen <strong>og</strong> den daglige drift af min<br />

forretning, mens jeg har haft tillid til <strong>og</strong> lænet<br />

mig op ad Oles indsigt i de økonomiske<br />

aspekter af drift i den størrelse. Og det har<br />

vist sig at være en fornuftig disposition.<br />

De ønsker <strong>og</strong> tanker jeg har, forst<strong>år</strong> han at<br />

omsætte til n<strong>og</strong>et realistisk <strong>og</strong> brugbart i hans<br />

økonomiske <strong>og</strong> regnskabsmæssige univers.<br />

Basalt set er jeg håndværkeren, <strong>og</strong> han er<br />

teoretikeren.”<br />

Q / HVEM:<br />

A / John Christensen, direktør <strong>og</strong> indehaver af<br />

v<strong>og</strong>nmandsfirmaet Verner Christensen & Søn A/S i Krusbjerg ved<br />

Ølgod. John Christensen overt<strong>og</strong> firmaet fra sin far i 2014 <strong>og</strong><br />

blev der<strong>med</strong> tredje generation <strong>og</strong> eneejer af virksomheden.<br />

Q / ET GLIMT I ØJET:<br />

A / ”Vi har nu fået en størrelse, hvor Ole<br />

kommer til os, n<strong>år</strong> vi laver <strong>år</strong>srapporterne.<br />

Men uanset om vi mødes hos Partner<br />

Revision eller her, så er der altid plads til en<br />

sjov hyggesnak ved siden af det faglige – det<br />

betyder meget for mig. En god personlighed<br />

flytter rigtig meget i forretningssamarbejde.<br />

Det ved vi fra vores egen forretning.”<br />

Q / HVOR LÆNGE KUNDE HOS PARTNER REVISION:<br />

A / ”Partner Revision har været en del af vores firma så længe,<br />

jeg kan huske. Helt præcis blev vi kunde i 1988 ”.<br />

Q / HVORFOR:<br />

A / ”Samarbejdet <strong>med</strong> Partner Revision fungerer rigtig godt.<br />

Både erhvervsmæssigt <strong>og</strong> privat. Hvis jeg gør mig n<strong>og</strong>le nye<br />

tanker om et eller andet projekt, bruger jeg gerne Partner<br />

Revision som sparringspartner. De har været <strong>med</strong> gennem<br />

generationsskifterne <strong>og</strong> er på en måde en del af vores<br />

virksomhed. Derfor har vi <strong>og</strong>så fået et personligt forhold til<br />

Partner Revision.”<br />

Q / ET GLIMT I ØJET:<br />

A / ”Rundstykkerne. N<strong>år</strong> revisor Karl Erik Storbjerg fra Partner<br />

Revision i Ølgod kommer forbi, er det oftest <strong>med</strong> en pose<br />

rundstykker i hånden. Og det er n<strong>og</strong>et, der scorer højt her i<br />

firmaet. Men gad vide, hvem regningen lander hos? Er det mon<br />

kunden, der be<strong>tal</strong>er?”<br />

30


HVEM:<br />

A / Morten Rønde, direktør <strong>og</strong> ejer af Tørring Autolak i Tørring. Firmaet<br />

stammer fra 1956. Morten Rønde købte halvdelen af firmaet i 2006, <strong>og</strong> i 2015<br />

overt<strong>og</strong> han hele firmaet. Tørring Autolak har fem mand på værkstedet, som<br />

hovedsageligt lakerer <strong>og</strong> klargør biler.<br />

HVOR LÆNGE KUNDE HOS PARTNER REVISION?:<br />

A / ”Vi blev kunde i 2009, så vores samarbejde <strong>med</strong> Partner Revision har nu<br />

varet i 9 <strong>år</strong>”.<br />

HVORFOR:<br />

A / ”Vores tidligere revisor gik i kompagniskab <strong>med</strong> Partner Revision, <strong>og</strong> vi<br />

valgte at følge <strong>med</strong>. Det har vi været yderst tilfredse <strong>med</strong> lige fra begyndelsen.<br />

Vi f<strong>år</strong> god sparring fra kompetente <strong>mennesker</strong> <strong>og</strong> bruger Partner Revision til<br />

både regnskab <strong>og</strong> rådgivning.”<br />

Q / HVEM:<br />

A / Kent Lykke, skoleleder på Uhre Friskole ved Brande, grundlagt i 2005.<br />

Skolen har et elevgrundlag på 205 <strong>og</strong> er blandt de største landfriskoler i<br />

Danmark.<br />

Q / HVOR LÆNGE KUNDE HOS PARTNER REVISION?:<br />

A / ”Vi har været kunde, siden skolen blev grundlagt i 2005. Partner Revision<br />

var aktiv fra begyndelsen <strong>og</strong> var <strong>med</strong> til at drøfte alle de økonomiske <strong>og</strong><br />

juridiske ting omkring skolen.”<br />

Q / HVORFOR?:<br />

A / ”Vi mærker et engagement <strong>og</strong> et særligt kendskab til vores arbejdsfelt.<br />

Partner Revision i Brande arbejder meget inden for højskoler, som har et<br />

slægtskab til de frie skoler. Hele tænkningen i at drive disse skoler, <strong>med</strong> de krav<br />

der følger <strong>med</strong>, har Partner Revision specialviden omkring. Vi har en tilgang til<br />

hinanden, der bygger på samarbejde <strong>og</strong> partnerskab, <strong>og</strong> på den måde lever<br />

Partner Revision i den grad op til sit navn. Partner Revision gør en ihærdig<br />

indsats for at sætte sig ind i de frie skolers verden.”<br />

Q / HVEM:<br />

A / Thomas Lund, ejer af private label producenten East DK <strong>med</strong> base i Ikast<br />

<strong>og</strong> produktionskontor i Kina. Dertil kommer datterselskabet East EU <strong>med</strong><br />

kontor i Düsseldorf, Tyskland.<br />

Q / HVOR LÆNGE KUNDE HOS PARTNER REVISION?<br />

A / ”Vi har været kunde, siden Easts begyndelse i 2008. Jeg blev introduceret<br />

til Partner Revision gennem min far, som altid har været kunde, <strong>og</strong> i dag bruger<br />

vi Partner Revision i alle vores 20 selskaber”.<br />

Q / HVORFOR?<br />

A / ”Vi f<strong>år</strong> en rigtig god rådgivning gennem Partner Revision. De er gode at<br />

spille bold <strong>med</strong>, n<strong>år</strong> vi skal drøfte situationen i vores selskaber. Det kan for<br />

eksempel være, at de kan se en fordel for os i at lukke eller flytte et selskab,<br />

eller <strong>og</strong>så drøfter vi, hvordan vi kører selskaberne på den bedst mulige måde.<br />

Det har været en stor hjælp for os. Partner Revision er ikke blot en leverandør.<br />

Jeg vil betegne det som et samarbejde, hvor vi altid oplever god rådgivning.”<br />

31


Q / HVEM:<br />

A / Jesper Danielsen, direktør <strong>og</strong> <strong>med</strong>ejer af Brdr. D’s Vinhandel <strong>med</strong> butikker på Frederiksberg,<br />

Østerbro, i Ordrup <strong>og</strong> to butikker i Silkeborg. Jesper Danielsen er desuden <strong>med</strong>indehaver<br />

af vinimportfirmaet Vinmonopolet, et ejendomsselskab <strong>og</strong> et par vindmølleprojekter.<br />

Q / HVOR LÆNGE:<br />

A / ”Vi har været kunde hos Partner Revision i 20 <strong>år</strong>. I 20 <strong>år</strong>…? Det lyder som lang tid,<br />

men er et tydeligt tegn på, at vi er tilfredse…”<br />

Q / HVORFOR:<br />

A / ”Generelt set møder Partner Revision kunderne på en afslappede <strong>og</strong> imødekommende måde. Vores behov handler<br />

gennemgående om klassisk revision som status <strong>og</strong> <strong>år</strong>sregnskab. Men vores kontakter, Tom Østergaard <strong>og</strong> Kathrine<br />

Rytter, er resten af <strong>år</strong>et altid klar til dial<strong>og</strong> eller svar på spørgsmål. Fagligt <strong>og</strong> personligt dækker de vores behov for<br />

service <strong>og</strong> kvalitet. Og at vi har holdt ved så længe, handler om, at Partner Revision altid er fulgt <strong>med</strong> de strømninger <strong>og</strong><br />

forandringer, der er sket i branchen. Derfor er revisorerne altid på omgangshøjde <strong>med</strong> de behov, vi har haft.<br />

Q / ET GLIMT I ØJET:<br />

A / ”Jeg er vild <strong>med</strong>, at kommunikationen <strong>med</strong> Partner Revision generelt er let – <strong>og</strong> samtidig seriøs. Det kendetegner den<br />

måde, firmaet agerer på.”<br />

Q / HVEM:<br />

A / Poul Lyngholm, direktør <strong>og</strong><br />

partner i Pensionsgruppen Herning<br />

ApS. Ud over afdelingen i Herning<br />

har pensionsgruppen afdelinger i<br />

Viborg, Ikast, Esbjerg, Horsens <strong>og</strong><br />

Holmegaard.<br />

Q / HVOR LÆNGE KUNDE HOS<br />

PARTNER REVISION?<br />

A / ”Vi blev kunde hos Partner<br />

Revision i 2011”<br />

Q / HVORFOR?<br />

A / ”På grund af den rådgivning<br />

vi f<strong>år</strong>. Udover at lave regnskaber,<br />

rådgiver Partner Revision os om<br />

de idéer <strong>og</strong> visioner, vi har; kan de<br />

lade sig gøre? Derudover er Partner<br />

Revision meget lokalt forankret. Det<br />

mærker vi, n<strong>år</strong> de kommer forbi til<br />

en kop kaffe. Her er det ikke revision<br />

på gammeldags vis <strong>med</strong> en tør<br />

opgørelse over <strong>tal</strong>. Det fylder måske<br />

fem procent. I stedet <strong>tal</strong>er vi for<br />

eksempel om, hvordan vi kan udvikle<br />

vores virksomhed, <strong>og</strong> hvordan vi kan<br />

inddrage vores <strong>med</strong>arbejdere i større<br />

grad. Det var n<strong>og</strong>et, Partner Revision<br />

bragte i spil.”<br />

32


Foto: Mikkel Berg Pedersen<br />

Q / HVEM:<br />

A / Jens Møller, indehaver <strong>og</strong> adm. dir. i Thygesen & Birk Fabrics, en af<br />

Europas førende producenter af innovative <strong>og</strong> trendy kvalitetstekstiler <strong>og</strong><br />

<strong>med</strong> strikkeri både Danmark <strong>og</strong> Polen.<br />

Q / HVOR LÆNGE:<br />

A / ”Vi har været kunde siden 1. januar 1995, hvor min far <strong>og</strong> jeg købte<br />

os ind i det midtjyske strikkeri Birk Jersey.”<br />

Q / ET GLIMT I ØJET:<br />

A / ”Partner Revision driver firma på<br />

en anderledes måde. Det er ikke tørt<br />

<strong>og</strong> kedeligt. N<strong>og</strong>le gange kommer<br />

der alternative indspark fra sidelinjen,<br />

n<strong>år</strong> vi skal skrive et regnskab under.<br />

Hvem havde for eksempel regnet<br />

<strong>med</strong>, at det var ens revisor, der<br />

skulle kickstarte en mere aktiv livsstil<br />

i Pensionsgruppen? Ikke desto<br />

mindre, var det, hvad der skete, da<br />

Partner Revision introducerede os<br />

for Rawfit fra Silkeborg <strong>og</strong> deres<br />

træningskoncept.”<br />

Q / HVORFOR:<br />

A / ”Partner Revision var et helt naturligt valg. Da mine forældre drev<br />

tekstilvirksomhed, var de kunder her, så for mig handler det om familiære<br />

bånd til et revisionsfirma, der samtidig kan levere den kvalitet, der<br />

understøtter vores virksomhed. Da vi i 2010 fusionerede Birk Jersey <strong>med</strong><br />

Thygesen Gruppen, skiftede vi til et landsdækkende revisionsfirma. Da<br />

jeg i fjor overt<strong>og</strong> alle aktierne i Thygesen & Birk Fabrics, var det igen<br />

helt naturligt for mig at vende tilbage til Partner Revision. Min revisor<br />

skal være tæt på – men<strong>tal</strong>t <strong>og</strong> konkret; i dagligdagen <strong>og</strong> samtidig<br />

have indsigten i vores branche <strong>og</strong> i vores område her. I dagligdagen<br />

bruger vi Partner Revision til at lave vores faste månedsrapporter <strong>og</strong><br />

vores <strong>år</strong>sregnskaber. Desuden søger vi råd <strong>og</strong> vejledning, n<strong>år</strong> vi skal<br />

implementere ny strategi eller ny forretningsudvikling. Det kan være<br />

i forhold til finansielle modeller eller afskrivningsregler. Oprindeligt<br />

samarbejdede vi <strong>med</strong> Villy Fiedler, <strong>og</strong> den tjans har Lars Ole Mortensen i<br />

dag overtaget.”<br />

33


ELEVEN,<br />

DER GIK HELE<br />

VEJEN<br />

til tops <strong>og</strong> til Vestjylland<br />

34


Søren H. Andersen, chef for Partner<br />

Revisions afdeling i Ringkøbing,<br />

har taget hele turen fra revisorelev til<br />

statsautoriseret revisor <strong>og</strong> partner i<br />

Partner Revision.<br />

En karrierevej hele ni af de nuværende<br />

15 partnere har formået at skabe.<br />

Ffaget. Men allerede efter tre dage på handelsskolen var jeg<br />

remtidsplaner <strong>og</strong> karriereambitioner lå langt, langt ude<br />

i horisonten, da Søren H. Andersen i 1983 blev ansat<br />

som elev i Partner Revision.<br />

- Ingen i min familie var revisor, <strong>og</strong> jeg anede intet om<br />

sikker: Min fascination af regnskaber var enorm, siger Søren H.<br />

Andersen.<br />

Den unge mand fra stationsbyen Bording mellem Silkeborg<br />

<strong>og</strong> Ikast afsluttede først handelsskolen i Ikast <strong>og</strong> herefter HH i<br />

Herning, <strong>og</strong> <strong>med</strong> eksamenspapiret i hånden søgte han elevplads<br />

hos alle revisionsfirmaer i området. Og blev kaldt til sam<strong>tal</strong>e<br />

– blandt andet hos Partner Revision, hvor han blev kastet for<br />

løverne foran de tre statsautoriserede revisorer Juhl Nielsen, Villy<br />

Fiedler <strong>og</strong> Thorkild Lundsgaard i Ikast.<br />

- Men det gik vist meget godt, konkluderer han næsten 35 <strong>år</strong><br />

senere <strong>med</strong> et skævt smil <strong>og</strong> klædelig vestjysk beskedenhed.<br />

Søren H. Andersen fik elevpladsen <strong>og</strong> begyndte på Ikastkontoret,<br />

som dengang lå på Nygaards Allé.<br />

- Jobbet levede fuldt ud op til mine mange drømme <strong>og</strong><br />

forventninger. Dengang som nu fik eleverne lov til mange<br />

forskellige opgaver. Jeg fik lynhurtigt <strong>og</strong>så opgaver <strong>med</strong><br />

kundekontakt <strong>og</strong> mindre kunder, som blev mit ansvar.<br />

FRA ELEV TIL FASTANSAT<br />

Efter elevtiden lå det i luften, at Søren H. Andersen blev tilbudt<br />

fast stilling i Partner Revision.<br />

- Så jeg har aldrig bekymret mig om at skulle ud på markedet <strong>og</strong><br />

søge et fast job i andre firmaer. Som elev havde jeg tilkæmpet<br />

mig den absolut bedste plads på kontoret, syntes jeg. Da de<br />

nye elever ankom, skulle jeg rykke frem til en skrivebordsplads<br />

35


lige udenfor Juhl Nielsens dør. Jeg forsøgte at kæmpe for at<br />

beholde min plads bagerst i lokalet, hvortil Juhl Nielsen tørt<br />

konkluderede: ”Man skulle tro, det var dig, der havde første dag<br />

som ny elev her i huset.” Så fik jeg flyttet mine ting frem til den<br />

nye plads. At sidde lige uden for chefens åbne dør blev både<br />

en inspirerende <strong>og</strong> spændende plads <strong>med</strong> de mange forskellige<br />

gæster <strong>og</strong> opkald, han fik i løbet af en dag.<br />

Den unge revisors fascination for <strong>tal</strong> blev bestemt ikke mindre.<br />

Han var vild <strong>med</strong> jobbet <strong>og</strong> de daglige opgaver <strong>og</strong> brugte<br />

derfor lang tid på uddannelsesmæssigt at tage de næste<br />

skridt; HD, cand.merc.aud. <strong>og</strong> i 1998 bestod han eksamen<br />

som statsautoriseret revisor. Året efter blev Søren H. Andersen<br />

optaget som partner i Partner Revision.<br />

- Partnerskab har aldrig været en målrettet ambition for mig,<br />

men det blev på rejsen fremad en naturlig målsætning, <strong>og</strong> derfor<br />

var jeg meget glad for muligheden.<br />

”Partnerskab har aldrig været<br />

en målrettet ambition”<br />

Med Søren H. Andersen i spidsen for en dedikeret<br />

<strong>med</strong>arbejderstab, som i dag er vokset til 12, har Partner<br />

Revision i Ringkøbing for alvor bidt sig fast i byen ved fjorden.<br />

Det samme gælder revisoren, hvis <strong>med</strong>fødte udadvendte<br />

personlighed er kommet ham til gode i jobbet, mens foreninger<br />

som Round Table, badminton- <strong>og</strong> fodboldklubben i Ringkøbing<br />

har haft glæde af hans engagement som frivillig leder <strong>og</strong> del af<br />

bestyrelsesarbejdet. Ligesom Søren H. Andersen bidr<strong>og</strong> i forhold<br />

til beregning af den økonomiske model bag grundlæggelsen <strong>og</strong><br />

opbygningen af byens unikke live-spillested Generator, skabt i<br />

en renoveret gammel generatorbygning i klassisk Ringkøbingarkitektur.<br />

KÆRLIGHED TIL OMRÅDET<br />

- Vi har følt os godt tilpas <strong>og</strong> godt modtaget lige fra begyndelsen.<br />

Personligt har det været en stor tilfredsstillelse at være del af en<br />

virksomhed i konstant vækst <strong>og</strong> udvikling. Ge<strong>og</strong>rafisk men <strong>og</strong>så<br />

internt <strong>og</strong> forretningsstrategisk. På den måde har jeg aldrig haft<br />

det faglige behov for at søge andre steder hen. Fundamentet,<br />

nerven <strong>og</strong> nærværet i Partner Revision har altid tiltrukket mange<br />

dygtige elever, <strong>og</strong> mange er ligesom mig gået hele vejen til at<br />

blive partner. Det gør værdisættet tydeligt for både vores kunder<br />

<strong>og</strong> <strong>med</strong>arbejdere.<br />

For Søren H. Andersen <strong>og</strong> hans kone Helle er ”hjemme” for<br />

længst blevet Ringkøbing. Ved seneste revision var der stadig<br />

et hjemmeboende barn, <strong>og</strong> parret har for nyligt investeret i at<br />

renovere en ældre villa <strong>med</strong> postkort-udsigt ud over fjorden <strong>og</strong><br />

den natur, der var <strong>med</strong> til at gøre flytningen til Vestjylland til en<br />

stor <strong>og</strong> positiv oplevelse.<br />

- Altså, den her udsigt bliver man da aldrig træt af, har revisoren<br />

allerede regnet ud.<br />

STATSAUT. OG VEJEN TIL VESTJYLLAND<br />

Halvandet <strong>år</strong> efter at Søren H. Andersen blev partner i Ikastafdelingen,<br />

købte Partner Revision i 2000 revisionsfirmaet ND<br />

Revision i Ringkøbing – <strong>og</strong> ledelsen drømte om at få Søren H.<br />

Andersen til at lede den nye afdeling her.<br />

- Sammen <strong>med</strong> familien havde jeg drømt om at flytte til<br />

Silkeborg-området, så umiddelbart syntes vi, at Ringkøbing var<br />

langt vestpå. Men vi trængte til luftforandringen, <strong>og</strong> børnene var<br />

endnu ikke begyndt i skole, så tidspunktet var rigtigt.<br />

Familien flyttede, <strong>og</strong> den beslutning er aldrig fortrudt. Tværtimod.<br />

- Vi flyttede til byen på et tidspunkt, hvor industrier som Velfac<br />

<strong>og</strong> Vestas blomstrede, så her var mange tilflyttere. Med børn<br />

i skolealderen bliver man <strong>og</strong>så lettere integreret i et lokalt<br />

samfund, så vi lærte hurtigt nye <strong>mennesker</strong> at kende. Og så er<br />

naturen her i området jo fuldstændig enestående, siger Søren H.<br />

Andersen.<br />

36


Det interne glimt i øjet:<br />

Slips fra på mandag<br />

”Det må være ”slipsedirektivet,” siger<br />

Søren H. Andersen. En rundsendt besked<br />

til alle <strong>med</strong>arbejdere midt i 1990’erne.<br />

”Det var i en periode, hvor ledelsen<br />

fandt, at standarden for påklædningen<br />

ikke helt levede op til firmaets kodeks.<br />

Derfor blev der dikteret ”slips fra på<br />

mandag” til alle mandlige <strong>med</strong>arbejdere<br />

i det, vi døbte ”Slipsedirektivet”. Enkelte<br />

pippede – blandt andre mig, men<br />

vi fulgte direktivet. I hvert fald i en<br />

periode. Så blev det faset ud. I dag har<br />

vi ingen dresscode, <strong>og</strong> folk tilpasser selv<br />

påklædningen efter dagens opgaver.<br />

Selv g<strong>år</strong> jeg kun sjældent <strong>med</strong> slips.”<br />

37


SAMARBEJDE<br />

FUNDERET I CEMENT<br />

Med <strong>50</strong> <strong>år</strong> som kunde cementerer<br />

en af landets største producenter af<br />

betonprodukter, IBF i Ikast, et stærkt<br />

<strong>og</strong> trofast samarbejde <strong>med</strong> Partner<br />

Revision<br />

Foto: Michael Damsgaard<br />

Hele virksomheden vidste, at nu var n<strong>og</strong>et vigtigt<br />

under opsejling: N<strong>år</strong> Mercedes’en <strong>med</strong> junior i<br />

skikkelse af Preben Rosenkilde bag rattet trak op,<br />

<strong>og</strong> senior, Johannes Rosenkilde, sammen <strong>med</strong> <strong>tal</strong>-ekvilibristen<br />

Juhl Nielsen satte sig til rette på bagsædet. Køreturen <strong>med</strong><br />

”chauffør” brugte bagsædepassagererne, direktøren <strong>og</strong> den<br />

statsautoriserede revisor, på at forberede sig til en forestående<br />

vigtig forhandling – <strong>og</strong> til at vende både stort <strong>og</strong> småt.<br />

Sådan blev scenen sat for forretningsudvikling i mange <strong>år</strong>.<br />

Og netop de mange succesfulde fusioner, partnerskaber <strong>og</strong><br />

opkøb har gennem <strong>år</strong>ene bidraget til at positionere IBF <strong>med</strong><br />

hovedsæde i Ikast som en af Danmarks største producenter af<br />

beton <strong>og</strong> betonprodukter.<br />

I dag smiler administrerende direktør Preben Rosenkilde stadig<br />

skævt ved minderne om køreturene ud i det danske landskab af<br />

beton <strong>og</strong> virksomheder <strong>med</strong> potentiale.<br />

IBF blev grundlagt af hans far Johannes Rosenkilde. Han var<br />

uddannet murer <strong>og</strong> købte i 1960 et mindre cementstøberi i Ikast.<br />

Da de øvrige murere i byen ikke ville købe hans produkter, fordi<br />

de følte, de støttede en konkurrent, t<strong>og</strong> han konsekvensen. Han<br />

solgte murerfirmaet <strong>og</strong> var nu dedikeret betonvarefabrikant.<br />

I 1965 rykkede han virksomheden ud af midtbyen til den<br />

nuværende placering på Lysholt Allé, <strong>og</strong> herfra t<strong>og</strong> udviklingen<br />

for alvor fart. Først belægningssten, så rør <strong>og</strong> brøndgods, siden<br />

tagsten. Samtidig <strong>med</strong> den organiske vækst begyndte Johannes<br />

Rosenkilde opkøb af betonvarefabrikker i både ind- <strong>og</strong> udland.<br />

LANGVARIGE RELATIONER<br />

I dag beskæftiger IBF således mere end 1.000 danske<br />

<strong>med</strong>arbejdere på 30 salgs- <strong>og</strong> produktionssteder. Derudover ejer<br />

familien Rosenkilde hele <strong>og</strong> dele af betonvarefabrikker i Polen,<br />

Uganda <strong>og</strong> Ghana.<br />

Virksomheden ejes <strong>og</strong> drives i dag af sønnerne Preben<br />

<strong>og</strong> M<strong>og</strong>ens Rosenkilde, men helt frem til sin død i 2015<br />

havde Johannes Rosenkilde sin gang <strong>og</strong> eget kontor i<br />

familievirksomheden.<br />

En vedholdenhed der <strong>og</strong>så har kendetegnet virksomhedens<br />

samarbejdspartnere. For eksempel på posten revision.<br />

38


Jeg har kørt rigtig mange<br />

ture <strong>med</strong> de to kl<strong>og</strong>e hoveder<br />

på bagsædet. Set i bakspejlet<br />

er det i dag både lærerige<br />

<strong>og</strong> sjove minder.<br />

Preben Rosenkilde, administrende direktør <strong>og</strong> 2. generation i IBF<br />

Da Johannes Rosenkildes forretning begyndte at vokse, var<br />

der regnskabsmæssigt brug for flere kompetencer end den<br />

hidtidige lokale revisor kunne tilbyde. Derfor rykkede IBF 12 km<br />

mod vest til Herning <strong>og</strong> blev kunde hos statsautoriseret revisor<br />

Jens Højmose Kristensen, der allerede fra etableringen i <strong>1968</strong><br />

udover klassiske revisions- <strong>og</strong> regnskabsmæssige ydelser<br />

tilbød engageret <strong>og</strong> kvalificeret driftsøkonomisk rådgivning.<br />

Højmose etablerede i 1975 kontor i Ikast, <strong>og</strong> efterhånden som<br />

grundlæggeren selv fasede sin tilstedeværelse ud, overgik IBF til<br />

tæt samarbejde <strong>med</strong> statsautoriseret revisor N.-C. Juhl Nielsen,<br />

der <strong>og</strong>så overt<strong>og</strong> ledelsen, da Højmoses fundament blev til<br />

Partner Revision. I dag er det stadig Partner Revisions direktør,<br />

statsautoriseret revisor Lars Ole Mortensen, der st<strong>år</strong> for det tætte<br />

samarbejde <strong>med</strong> IBF.<br />

SPARRING OG RÅDGIVNING<br />

- I <strong>50</strong> <strong>år</strong> har vi kun haft tre revisorer. Vi er glade <strong>og</strong> taknemmelige<br />

for det samarbejde. Partner Revision har hele vejen været en<br />

fantastisk sparring for udviklingen i vores virksomhed, siger<br />

Preben Rosenkilde.<br />

Samarbejdet har handlet om langt mere om <strong>år</strong>sregnskaber.<br />

IBF har således brugt Partner Revision til rådgivning på<br />

områder som blandt meget andet selskabskonstruktioner, skat,<br />

generationsskifte <strong>og</strong> opkøb.<br />

- Vi sætter stor pris på langvarige samarbejder baseret på tillid<br />

<strong>og</strong> kvalitet. De relationer er ikke n<strong>og</strong>et, man shopper rundt <strong>med</strong>.<br />

Efterhånden har vi prøvet enhver tænkelig konstruktion i forhold<br />

til opkøb, <strong>og</strong> derfor har vi oparbejdet en stor portion knowhow i<br />

selskabet. Men vi bruger alligevel altid Partner Revision <strong>og</strong> Lars<br />

Ole på sidelinjen for at være sikre på, at af<strong>tal</strong>erne bliver kørt helt<br />

rigtigt i mål, siger Preben Rosenkilde – som d<strong>og</strong> ikke længere har<br />

revisoren på bagsædet:<br />

- Jeg har kørt rigtig mange ture <strong>med</strong> de to kl<strong>og</strong>e hoveder på<br />

bagsædet. Set i bakspejlet er det i dag både lærerige <strong>og</strong> sjove<br />

minder. Og det er da et godt bud, at jeg har en del af de kl<strong>og</strong>e<br />

ord <strong>med</strong> i beslutninger <strong>og</strong> valg, vi træffer i dag.<br />

39


Q / HVEM:<br />

A / Direktør Gert Rygaard, RYGAARD Transport &<br />

L<strong>og</strong>istic A/S, i Grenaa.<br />

Virksomheden ejes af familien, Helle, Gert & Jørn<br />

Rygaard, <strong>og</strong> råder over 80 egne biler <strong>og</strong> 200<br />

trailere. Virksomheden har afdelinger i Grenaa,<br />

Ryomg<strong>år</strong>d, Hirtshals <strong>og</strong> Västra Frölunda i Sverige<br />

<strong>med</strong> tilhørende serviceværksteder.<br />

Q / HVOR LÆNGE:<br />

A / Kunde hos Partner Revision siden 2001.<br />

Q / HVEM:<br />

A / Anker Lemminger, adm. dir. Sand Jensen Automobiler,<br />

Silkeborg, Danmarks største forhandler af nyere brugte biler til<br />

private <strong>og</strong> erhverv inden for ikke mindst tyske kvalitetsmærker<br />

som Mercedes, BMW, Audi <strong>og</strong> Porsche.<br />

Q / HVOR LÆNGE:<br />

A / ”Vi har været kunde hos Partner Revision i over 20 <strong>år</strong>.”<br />

Q / HVORFOR:<br />

A / ”Traditionelt satser vi på tætte <strong>og</strong> langvarige<br />

samarbejdsrelationer. Vi er ikke fartblinde, men skifter ikke<br />

leverandører i tide <strong>og</strong> utide. Det er samtidig udtryk for, at vi hele<br />

vejen har følt, at Partner Revision er en god sparring for os <strong>og</strong><br />

leverer den vare, vi forventer.<br />

Udover <strong>år</strong>sregnskab <strong>og</strong> status opst<strong>år</strong> der <strong>med</strong> mellemrum<br />

situationer, hvor vi har behov for yderligere dial<strong>og</strong>, <strong>og</strong> der<br />

anser vi vores lange <strong>og</strong> tætte samarbejde for en fordel. Partner<br />

Revision har det dybe <strong>og</strong> interne kendskab til os <strong>og</strong> vores<br />

forretning, <strong>og</strong> sammen <strong>med</strong> de personlige relationer betyder det,<br />

at vi altid f<strong>år</strong> den nødvendige kvalificerede sparring.<br />

Vi har afdeling i Tyskland, <strong>og</strong> for os er det vigtigt, at Partner<br />

Revisions samarbejde <strong>med</strong> vores tyske revisorer helt fra<br />

begyndelsen har fungeret godt <strong>og</strong> problemfrit. Det samarbejde<br />

har Partner Revision været gearet til at påtage sig, selv om det<br />

kan betyde to firmaer på samme opgave.”<br />

Q / HVORFOR:<br />

A / ”I tiden hen over jul <strong>og</strong> nyt<strong>år</strong> 2001 skulle vi<br />

omlægge hele virksomheden <strong>og</strong> samle en række<br />

selvstændige virksomheder i et selskab. Vi fik<br />

anbefalet Partner Revision, <strong>og</strong> <strong>med</strong> Lars Ole<br />

Mortensen i spidsen lykkedes den opgave. Vi<br />

har fortsat det gode samarbejde <strong>med</strong> Partner<br />

Revision. Vi bruger vores revisor til både stort<br />

<strong>og</strong> småt, lige fra <strong>år</strong>sregnskaber <strong>og</strong> til rådgivning<br />

i forbindelse <strong>med</strong> salg, køb eller analyser af<br />

virksomheder. Ge<strong>og</strong>rafien betyder ingenting. De<br />

fleste opgaver kan klares over mail, <strong>og</strong> er der brug<br />

for et møde, er det aldrig et problem. Lars Ole er<br />

altid frisk til at stille op til et møde, uanset hvor det<br />

er i landet.”<br />

Q / SAMARBEJDE MED ET GLIMT I ØJET:<br />

A / ”Vi tænker tit tilbage til den hektiske periode<br />

hen over julen <strong>og</strong> nyt<strong>år</strong> i 2001, hvor vi skulle have<br />

omstruktureringen på plads. Det skulle gå stærkt,<br />

<strong>og</strong> tiden var knap. Lars Ole stillede op stort set<br />

hver eneste dag op til <strong>og</strong> mellem jul <strong>og</strong> nyt<strong>år</strong>.<br />

Jeg tror, det gik ud over en julefrokost eller to i<br />

hans familie. Lars Ole var nok ikke så populær<br />

derhjemme i den periode, men det var han i høj<br />

grad her.”<br />

40


Q / HVEM:<br />

A / Bjarne Nielsen, indehaver af Aadum Autoophug <strong>med</strong> base i Aadum ved<br />

Tarm. Firmaet har eksisteret i mere end 52 <strong>år</strong>, <strong>og</strong> i dag er der 37 ansatte.<br />

Aadum Autoophug sælger <strong>og</strong>så reservedele <strong>og</strong> biler <strong>og</strong> køber omkring 2.<strong>50</strong>0<br />

biler om <strong>år</strong>et.<br />

Q / HVOR LÆNGE KUNDE HOS PARTNER REVISION?<br />

A / ”Siden 1996.”<br />

Q / HVORFOR?<br />

A / ”Vi f<strong>år</strong> en rigtig god rådgivning fra behagelige <strong>og</strong> kompetente <strong>mennesker</strong><br />

i Partner Revision. Det oplevede vi især i forbindelse <strong>med</strong> opkøb af et andet<br />

firma samt et generationsskifte i vores eget firma. Vi bruger Partner Revision<br />

som sparringspartner, hvad enten det gælder regnskab eller rådgivning.”<br />

Foto: Henrik Ole Jensen<br />

Q / HVEM:<br />

A / Jens Nørskov, <strong>med</strong>indehaver, Dansk Outlet, <strong>med</strong><br />

hovedsæde i Ikast <strong>og</strong> i alt 24 butikker fordelt over<br />

hele Danmark.<br />

Q / HVOR LÆNGE:<br />

A / ”Jeg har kendt til Partner Revision lige siden, jeg<br />

var ansat i tøjfirmaet 49’er i Herning. Derfor var det<br />

naturligt for os at vælge dem, da vi etablerede Dansk<br />

Outlet for 14 <strong>år</strong> siden.”<br />

Q / HVORFOR:<br />

A / ”Pålidelighedsgenet. Det har Partner Revision,<br />

<strong>og</strong> det er vigtigt for os. Vi kan altid regne <strong>med</strong> dem,<br />

hele vejen. Og så betyder det <strong>og</strong>så n<strong>og</strong>et, at de altid<br />

behandler alle i systemet ordentligt. Revisorerne er<br />

meget vellidte, <strong>og</strong> de bringer positiv energi, selv om<br />

de både er grundige <strong>og</strong> de<strong>tal</strong>jeorienterede. Partner<br />

Revision har <strong>og</strong>så altid været meget mere end<br />

<strong>år</strong>sregnskaber <strong>og</strong> statusopgørelser. Vi har gennem<br />

alle <strong>år</strong> haft fantastisk god dial<strong>og</strong> <strong>og</strong> sparring <strong>med</strong><br />

både Villy Fiedler <strong>og</strong> Ole Søndergaard. Også i en<br />

periode, hvor vi var særdeles udfordret økonomisk.<br />

Her var Partner Revision en stor hjælp i møderne<br />

<strong>med</strong> banken, hvor både vi <strong>og</strong> banken havde fuld tillid<br />

til revisorens ord. Det er værdifuldt, at de fungerer<br />

som sparring både i <strong>med</strong>gang <strong>og</strong> modgang. Vi<br />

har altid varmt anbefalet Partner Revision. Også til<br />

nyetablerede firmaer fordi vi selv som iværksættere<br />

oplevede, hvor stor en hjælp vi fik. Blandt andet fordi<br />

Partner Revision møder folk i øjenhøjde, så ingen er i<br />

tvivl om, hvad debet <strong>og</strong> kredit er.”<br />

Q / ET GLIMT I ØJET:<br />

A / ”Det må være dengang, jeg gik til frisør uden<br />

penge <strong>og</strong> dankort. Jeg be<strong>tal</strong>te klipningen <strong>med</strong><br />

mit firmakort, <strong>og</strong> kvitteringen røg <strong>med</strong> igennem<br />

vores b<strong>og</strong>holderi. Ved <strong>år</strong>sregnskabet fandt Ole<br />

Søndergaard den <strong>og</strong> uden at fortrække en mine<br />

orienterede han mig om, at frisørregningen på 175 kr.<br />

var overført til min mellemregning. Intet undslipper<br />

Partner Revisions øje, <strong>og</strong> det er jo samtidig en del af<br />

både trygheden, pålideligheden <strong>og</strong> sikkerheden.”<br />

41


REVISORER ER<br />

hele<br />

OGSÅ MENNESKER<br />

42


D<br />

ygtige <strong>og</strong> ihærdige <strong>med</strong>arbejdere <strong>og</strong> partnere,<br />

der aldrig giver slip, før opgaven er løst, har<br />

altid kendetegnet Partner Revision. Passion <strong>og</strong><br />

engagement har siden etableringen været vores<br />

fundament. Men Partner Revision har <strong>og</strong>så altid handlet om<br />

hele <strong>mennesker</strong>. Derfor dyrker <strong>og</strong> vedligeholder mange deres<br />

passion <strong>og</strong>så efter arbejde.<br />

Også her afspejler vores virksomhed en bred vifte af <strong>tal</strong>ent<br />

<strong>og</strong> hjerteblod. Fritidsinteresserne spænder fra hubertusjagt,<br />

håndarbejde, fanture til tysk fodbold i Dortmund, guitar-riffs<br />

i band, motorcykel, løb, mountainbike, hundeopdræt, agility<br />

<strong>og</strong> vandreture – blandt andet på pilgrimsruten Camino’en i<br />

Nordspanien.<br />

Alt det, der giver ny energi <strong>og</strong> inspiration.<br />

43


IKAST<br />

HERNING OG VIDEBÆK<br />

BRANDE OG GIVE<br />

RINGKØBING<br />

SILKEBORG<br />

SKJERN OG ØLGOD<br />

partner-revision.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!