18.11.2022 Views

AndelsboligNyt november 2022

I denne udgave af AndelsboligNyt har vi blandt andet sat fokus på de stigende energipriser og vi ser nærmere på, hvilke tiltag, der kan hjælpe andelsboligforeninger igennem energikrisen. Det gør vi blandt andet med en klima-sektion med særligt fokus på energirenovering, energioptimering og klimatilpasning. Du kan også læse om, hvordan en andelsboligforening har fået deres egne solceller på taget af deres ejendom. Få også viden om politikernes ønsker til andelsboligmarkedet, rentestigninger og kom med på besøg hos AB Gimle.

I denne udgave af AndelsboligNyt har vi blandt andet sat fokus på de stigende energipriser og vi ser nærmere på, hvilke tiltag, der kan hjælpe andelsboligforeninger igennem energikrisen. Det gør vi blandt andet med en klima-sektion med særligt fokus på energirenovering, energioptimering og klimatilpasning. Du kan også læse om, hvordan en andelsboligforening har fået deres egne solceller på taget af deres ejendom. Få også viden om politikernes ønsker til andelsboligmarkedet, rentestigninger og kom med på besøg hos AB Gimle.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Nyheder og nyttig viden til landets andelsboligforeninger

November 2022

Renter og energiforbrug

fylder i de danske

andelsboligforeninger

Side 36

Hos A/B Gimle

skåler de for

fællesskab og

forskelligheder

Side 27

Hvad mener de

politiske partier om

andelsboligmarkedet?

Side 13

OGSÅ I DENNE UDGAVE

• Refusion af tilslutningsbidrag

• Bliv klædt på til

el-ladestandere i foreningen

• A/B Amsterdamgårdens

solcelletag er en sand

solstrålehistorie


Annonce

Altaneftersyn

5 gode grunde til at få

udført et altaneftersyn

Der er god grund til at være opmærksom på altanerne i andelsboligforeningen.

Vedligeholdelse af altaner kan nemlig både være en økonomisk- og sikkerhedsmæssig

fortjeneste, hvis skader opdages i opløbet. Altaneksperten giver her fem gode grunde til,

hvorfor et altaneftersyn, kan være værd at investere i – før det er for sent.

D

er god grund til at prioritere

altaneftersynet. Altan.dk,

der er Danmarks største

leverandør af altaner, erfarer nemlig,

at mange altaner har overskredet

deres levetid, og derfor kan være

i risiko for nedstyrt.

50.000 altaner er i

risikozonen

Der findes særligt én altantype, af

en vis alder, der er i risiko for at

have nedsat bæreevne på grund af

skader i bærejernene. Skader, der i

værste tilfælde kan betyde, at

altanen er farlig at opholde sig på.

Det er den såkaldte udkragede

betonaltan med udliggerjern, der er

tale om. Altanens konstruktion og

datidens byggemetode betyder,

at der er risiko for dannelse af

kondens omkring jernet i betonen

og murværket. Jernet vil dermed

begynde at ruste og med tiden miste

bæreevne til det punkt, at den falder

Scan og læs

mere om

udfordringen

ned, hvis skaden ikke bliver opdaget

i tide. "Man har gennem tiderne

haft forskellige måder at bygge altaner

på, og i en periode fra ca. 1900

– 1950 lavede man rigtig mange betonaltaner

med udliggerjern," siger

Marketingchef hos Altan.dk, Ulrik

Knudsen, og uddyber: "I disse typer

altaner løber to jernprofiler (udliggerjern)

fra altanens betonbund ind

i murværket i etageadskillelsen, og

udfordringen opstår, når fugt samles

omkring jernet. Så korroderer jern-

profilerne og til sidst vil de knække

som en rådden pind."

Undersøgelser fra Teknologisk

Institut viser, at der på

1. Et altaneftersyn vil give dig ro i maven og kan i yderste tilfælde afværge en ulykke.

2. Hvis du ejer en eller flere lejligheder med altan, eller hvis I er en andelsforening, er det jeres

ansvar at vedligeholde altanen. Det betyder altså, at det er jeres ansvar hvis altanen på din

ejendom falder ned.

3. Når en altan falder ned, er det IKKE en ”pludseligt opstået” hændelse og derfor dækker

forsikringen ikke.

4. Gamle betonaltaner, af den type som er i risikozonen, er ofte små og ikke særlig brugbare.

Det vil ofte være muligt at erstatte den usikre altan med en større – og man kan sagtens

genskabe det originale design.

5. En ny, større og sikker altan vil altid være attraktiv ved et evt. salg og du kan være sikker på,

som minimum, at få investeringen hjem når du sælger din lejlighed.

Side 2

AndelsboligNyt


nuværende tidspunkt findes op

imod 50.000 altaner med lignende

konstruktioner rundt i landet.

Mange af dem fortjener et eftersyn,

da de formentlig er udtjente.

Kom ulykken i forkøbet

Der findes ingen regler eller retningslinjer

for, hvor ofte altaner

skal have udført et eftersyn.

Det mener Altan.dk, ligesom mange

eksperter, er en fejl, da en udkraget

betonaltan har en forventet levetid

på 50 år. Alligevel er der stadig en

stor del der anvendes, til trods for,

at de er langt ældre og risikerer at

forårsage skader og ulykker, som vi

desværre har set flere eksempler

på. Altan.dk anbefaler derfor, at

alle altaner der er 50 år gamle bør

få et eftersyn. Hvis man desuden

ser plamager, pletter, revner eller

afskalninger i betonen, er det også

en god idé at kontakte en ekspert –

også selvom altanen er yngre.

Eksperten tilføjer: "Dog er det også

vigtigt at sige at altanen godt kan

trænge til et eftersyn, selvom man

ikke visuelt kan se skader eller hvis

den er yngre. Det er nemlig ikke altid,

at skaderne viser sig i betonen."

Forsikringen dækker ikke

Når det kommer til vedligeholdelse

af altanerne i andelsboligforeningen,

fremgår det i ABFstandardvedtægter,

at andels

haveren står for den indvendige

vedligeholdelse af altanen,

og foreningen står for den udvendige.

Forsikringen stiller også

krav til, at bygningsejeren, i dette

tilfælde andelsboligforeningen, har

til ansvar at vedligeholde altanerne

i de bærende konstruktioner.

Selvom altanerne er dækket af

andelsboligforeningens forsikring,

er det ikke altid, at forsikringsselskaberne

dækker skaden i

tilfælde af nedstyrt af en gammel

betonaltan.

Undgå faren for nedstyrt

med et altaneftersyn

Til at udføre altaneftersynene har

Altan.dk allieret sig med forskellige

ingeniører med speciale i beton.

Hvis din andelsboligforening henvender

sig til Altan.dk, med henblik

på et altaneftersyn, formidler virksomheden

kontakten til ingeniøren,

der fungerer som uvildig ekspert og

foretager selve eftersynet. Når eksperten

har undersøgt jeres altaner,

får I en rapport, hvori der indgår en

handlingsplan. Derfra bestemmer

I selv, hvilken leverandør der skal

stå for eventuelle udbedringer eller

udskiftning.

"Vi hos Altan.dk er eksperter i altaner

– helt fra ansøgningsprocessen

til selve monteringen. Men vi er

ikke betoneksperter, og derfor har vi

etableret disse samarbejder – både

for at fastholde uvildigheden, men

også fordi det ikke er vores felt.

Foreningen kan derfor føle sig

trygge ved den rapport de får, og

herefter står det altså foreningen

frit for at vælge, om den vil have

Altan.dk eller en anden leverandør

til at stå for renoveringen eller

udskiftningen af altanerne. Men vi

påtager os selvfølgelig meget gerne

opgaven," siger Ulrik Knudsen.

Altan.dk tilbyder at betale for

udarbejdelsen af specialistens

handlingsplan, som bliver udført på

baggrund af det visuelle altan-

eftersyn og eventuelle synlige skad-

er, hvis de vælges som leverandør.

Få nye, større og bedre

altaner

Hvis altaneftersynet viser, at der er

behov for en større renovering eller

en udskiftning af altanerne, anbe-

faler Altan.dk at se ind i mulig-

hederne for udvidelse af altanerne.

"Gamle betonaltaner, af den type

som er i risikozonen, er ofte små og

ikke særlig brugbare. Det vil ofte

være muligt at erstatte den usikre

altan med en større, sikker og mere

funktionel model – og Altan.dk

kan sagtens genskabe det originale

design, så altanerne passer til ejendommen,"

siger Ulrik Knudsen.

Hvis I ønsker at vide mere

om altaneftersyn, kan I

kontakte Altan.dk til en

uforpligtende samtale.

Altan.dk kan kontaktes på

70 70 20 18 og vejleder jer

til den rette løsning. I kan

desuden læse mere om

altaneftersyn på Altan.dk.

AndelsboligNyt

Side 3


Annonce

Beboervenlig og bæredygtig renovering

af faldstammer og ventilationsskakte

med coating og strømpeforing i etageejendomme.

Beboervenlig og bæredygtig renovering

af faldstammer og ventilationsskakte med

coating og strømpeforing

Kontakt os for et godt tilbud og hør nærmere

om jeres muligheder.

Tlf. 6361 8545

info@proline-group.dk


Energipriserne på himmelflugt

Rekordhøje priser på både el og gas. Energikrisen kradser

hos de fleste danskere og naturligvis også hos landets

andelsboligforeninger. En lang vinterperiode står for døren, og det

kan betyde ualmindeligt store varmeregninger i år. I dette nummer

af AndelsboligNyt ser vi nærmere på, hvilke tiltag der kan hjælpe

andelsboligforeninger gennem energikrisen. Det gør vi blandt andet

med en klima-sektion, som er 16 siders AndelsboligNyt med særligt

fokus på energirenovering, energioptimering og klimatilpasning.

I klimasektionen, som sidder midt i bladet, forsøger vi at komme

med konkrete råd til, hvordan andelsboligforeninger med store,

som små tiltag kan komme stigende energiregninger til livs. På

side 10 kan I få tips til energirenovering af ejendommen, og i

artiklen ‘Hvordan kan boligforeninger nedjustere energiforbruget?’

har vi flere gode råd. I klimasektionen har vi også set nærmere

på, hvordan nogle foreninger kan få refusion af deres

tilslutningsbidrag.

AndelsboligNyt

Udgives af Andelsportal.dk,

som er en del af:

3byggetilbud.dk A / S

Antonigade 4

1106 København K

Web: www.andelsportal.dk

E-mail: info@andelsportal.dk

Tlf: 7733 4000

Redaktion: Nicole Mikkelsen

Anton Egholm

Michelle Lading Nielsen

Nynne Groth Hallander

Maria Carlsen (ansvarshavende)

Layout: Eik Franksdottir Mikkelsen

Pernille Svalebæk (grafisk ansvarlig)

Oplag: 4.400

Tryk: Printconnect ApS

I dette nummer af AndelsboligNyt har vi også mødt en

andelsboligforening, der har løst nogle af energiudfordringerne. De

har ved hjælp af egne solcelleanlæg etableret deres eget elselskab,

som producerer strøm til foreningen og dens beboere. Læs om

solstrålehistorien på side 18.

SVANEMÆRKET

I AB Gimle, som ligger i Birkerød, skåler de for fællesskab og

forskelligheder. Her blomstrer fællesskabet. Vi har været på besøg

hos andelsboligforeningen, og du kan komme med inden for hos

den hjertevarme andelsboligforening på side 27.

Lige inden dette nummer af AndelsboligNyt blev sendt på gaden,

havde vi et folketingsvalg i Danmark. Vi nåede at spørge alle

partiernes boligordfører, hvad de mener om andelsboligformen og

deres svar kan du læse på side 13.

Tryksag

4041 0820

Vil du hellere læse

magasinet digitalt?

Scan QR-koden og

få adgang til alle

vores magasiner!

God læselyst.

Er du ikke den rette modtager

af dette blad?

Eller har foreningen skiftet formand?

Så indtast de nye oplysninger på

www.andelsportal.dk/opdater

og vi opdaterer vores adressekartotek.

Maria Carlsen, redaktør

På redaktionen bliver vi altid glade for kommentarer, input og idéer.

Dem kan du sende til os på info@andelsportal.dk.

AndelsboligNyt

Side 5


Indhold

November 2022

8

13

18

27

34

36

41

42

45

47

Kort AndelsboligNyt

Hvad mener de politiske partier om

andelsboligmarkedet?

Få svaret fra Folketingets partier.

A/B Amsterdamgårdens solcelletag er

en sand solstrålehistorie

Sådan blev andelsboligforeningen deres eget,

lille elselskab.

Hos A/B Gimle skåler de for fællesskab

og forskelligheder

På besøg hos et seniorbofællesskab med stort

beboerengagement.

AndelsBog

En digital håndbog til landets andelsboligforeninger.

Renter og energiforbrug fylder i de

danske andelsboligforeninger

Kundedirektøren tager en temperaturmåling

på andelsboligmarkedet.

FAQ

Alt hvad I skal huske, når trappeopgangen

skal renoveres

Få viden om farvevalg, gulvbelægning og proces.

Skal jeg udskifte fyret?

Nyt varmekildeunivers skal hjælpe frustrerede

fyrejere.

Branchepartnere på Andelsportal.dk

Klimasektion

1

7

10

Side 18

Side 27

Hvordan kan boligforeninger nedjustere

energiforbruget?

Eksperternes råd til spare på varmen og

strømforbruget i foreningen.

Refusion af tilslutningsbidrag

Kan det betale sig for foreningen at afkoble

jer kloaksystemet?

Energirenovering af andelsboligforeningen

Hent inspiration til en lavere energiregning.

14

Bliv klædt på til el-ladestandere

i boligforeningen

Disse overvejelser bør I gøre jer.

Side 6

AndelsboligNyt


Annonce

VALUARVURDERING

eller

INDEFRYSNING AF ANDELSKRONEN

Vi kan hjælpe jer med et

på jeres ejendoms valuarværdi i dag.

- Også efter de nye ‘Blackstone-regler’ er trådt i kraft


36 mia.

i vurderingssum

503

vurderede ejendomme

16.422

boliger i alt

1.515.435 m 2

vurderede kvadratmeter

Vi valuarvurderer ca. 500

andelsboligforeninger årligt

Gratis vejledende værdiansættelse

og gennemgang af foreningen

Vi sælger også ejendomme,

der danner referencer for en

valuarvurdering

Vi deltager gerne på jeres

generalforsamling

Vi har valuarvurderet

andelsboligforeningers

ejendomme de seneste 10 år

Vi er selvfølgelig medlem af DE

STAD Valuar

Ejendomsmæglere & Valuarer, MDE

Østerfælled Torv 10. 1. sal 2100 København Ø

Telefon 32 83 06 10 • valuar@staderhverv.dk • www.staderhverv.dk

Valuar

En del af STAD Erhverv


Kort AndelsboligNyt

28,9%

19,9%

Fordeling af boliger i København

Her kan du se fordelingen af boligtyper i

København i 2022.

21,2%

64.500 almene boliger

71.300 ejerboliger

98.700 private udlejningsboliger

97.200 andelsboliger

29,3%

Kilde: Boligredegørelse 2022 / Københavns Kommune

I det årlige flyttebarometer fra

mæglerkæden home har knap

8 procent af danskerne 'plads til at

arbejde hjemmefra' som en af de tre

vigtigste kvaliteter for et nyt hjem.

Det er 33 procent flere end for et

år siden.

Vær opmærksom på, hvordan

din el-aftale er skruet sammen.

Betaler du en fast pris eksempelvis

kvartalspriser, så er det lige meget, hvornår

du sætter vaskemaskinen over, men

betaler du derimod timepris kan du spare

penge, hvis du bruger de strømslugende

apparater, når elpriserne er lavest.

Elpriserne er almindeligvis billigst:

› Mellem kl. 11.00-14.00 og kl. 01.00-04.00

› I weekenden, særligt søndag.

› Om natten om vinteren.

› Om dagen om sommeren.

Side 8

AndelsboligNyt


Ny lejekontrakt til udlejning:

Har du hørt om Typeformular A, 10. udgave?

Skal du som andelshaver udleje din bolig, så skal

det fremover ske med den nyeste udgave af

Indenrigs- og Boligministeriets standardlejekontrakt.

Kontrakten hedder lejekontraktsformular

for beboelse – Typeformular A, 10.

udgave. Ændringen er sket som konsekvens af

sammenskrivningen af lejelovgivningen, som

betød en ny lejelov pr. 1. juli 2022.

Find den her: www.im.dk/publikationer/2022/sep/ny-lejekontraktsformular-for-beboelsetypeformular-a-10-udgave

Top-10: Disse boligprojekter drømmer danskerne om at realisere

Malerarbejde

Boligprojekter uden for kategori

Udvendig renovering (udskiftning af døre, vinduer og/eller tag)

Renovering af badeværelse

Renovering af køkken

Ny indretning med møbler

Udskiftning af gulve, vægge eller lofter

Renovering af værelse/ kontor

Renovering af bryggers/gang/kælder

Totalrenovering

25,5 %

9,2 %

9,0 %

7,6 %

7,5 %

6,2 %

6,0 %

6,0 %

5,3 %

1,0 %

Kilde: Voxmeterundersøgelse / Timberman Trends

Energitilskuddet splittes op

Energistyrelsens seneste energitilskudspulje

blev i efteråret 2022 tømt på under én dag.

Her sad blandt andre private boligejere og

andelsboligforeninger klar til at søge tilskud

til energirenoveringer og konvertering af

varmekilde. Grundet den høje tilskudsinteresse

får energitilskuddet fra 2023 en ny opsætning.

Den deles nemlig op i en varmepumpe- og

energirenoveringspulje. ABF har et forslag

om at gøre energitilskuddet mere tilgængelig

for andelsboligforeninger i særligt fladt

byggeri i høring.

AndelsboligNyt

Side 9


Kort AndelsboligNyt

Siden sidst ..

på Andelsportal.dk

Tilskud til etablering af byhave i

andelsboligforeningen

Drømmer I også om en byhave i jeres

andelsboligforening? Så er der godt nyt.

Det er nemlig muligt at søge om støtte til

etablering af byhaver i både København,

Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg.

Læs mere her:

www.andelsportal.dk/nyheder/tilskud-

byhave

Nyhedsbrev på Andelsportal.dk

Gør som mere end 7.000 andre

andelshavere og tilmeld dig nyhedsbrevet

fra Andelsportal.dk. 15 gange om året

sender vi et nyhedsbrev ud med relevante

nyheder fra andelsboligmarkedet,

tips om relevante tilskud og puljer,

viden om andelsboliger, guides til

bestyrelsesarbejdet og meget mere.

www.andelsportal.dk/nyhedsbrev

Færre renoveringsprojekter

Ny Voxmeter-undersøgelse viser, at mere

end hver tredje boligejer og andelshaver

har udskudt planlagte renoveringsprojekter

pga. prisstigninger eller utilgængelige

materialer. 28 procent af de adspurgte

peger på, at specifikt prisstigningerne på

materialer i høj grad eller meget høj grad

påvirker deres renoveringsplaner. Går du

også med overvejelser om at renovere?

Gratis tilskud til energitjek

For andelsboligforeninger i Københavns

Kommune er det nu muligt at ansøge om

et gratis tilskud til et energitjek. Og puljen

falder på et tørt sted med de meget

høje energipriser, som også kan mærkes

i landets andelsboligforeninger. Med et

energitjek bliver det nemlig tydeliggjort,

hvor energieffektiv andelsboligforeningens

ejendom er, samt hvilke forbedringer der

er fordelagtige at foretage for at opnå en

besparelse på energiforbruget.

Læs mere:

www.andelsportal.dk/nyheder/gratis

-tilskud-energitjek

Så husk at indhente flere tilbud på

opgaven. Andelsportal.dk er en del af

3byggetilbud.dk A/S og kan derfor hjælpe

med tre uforpligtende tilbud på

projektet her:

www.andelsportal.dk/indsendopgave

Side 10

AndelsboligNyt


Annonce

Topmann ApS

“Vi giver jer ikke kun gavepapiret – men hele gaven!”

Topmann ApS står klar til at løse tømrer- og totalentrepriseopgaver

for boligforeninger i hele Region

Hovedstaden. Vi indgår altid i en tæt dialog med jer som

forening, står for koordinering af byggeprocessen og

lader jer slippe for den besværlige projektstyring.

Vi er kendt som et tillidsfuldt, grundigt og

kvalitetsbevidst firma, der tager hver enkel opgave

seriøst. Vores erfaring med foreningsopgaver er

stor og vores løsninger tilpasset jeres ønsker.

TAGOPGAVER

MALERARBEJDE

NYE VINDUER

TOTALRENOVERINGER

TAGOPGAVER

VINDUER OG DØRE

MALERARBEJDE

TILBYGNINGER

ISOLERING

Kontakt os på

8877 2929

eller

info@topmann.dk

WWW.TOPMANN.DK

8877 2929 | INFO@TOPMANN.DK

TOPMANN APS, SVALEHØJVEJ 7, 3650 ØLSTYKKE

CVR: 41783834


Annonce

Hvordan sikrer I, at malingen

har den rette kvalitet?

At afdækningen sker korrekt? At alle revner

bliver spartlet? Og at finishen er i top uden

uheldige helligdage?

Mange kaster sig ud i malerprojektet selv, men det går sjældent

som ønsket. Kom hovedpinen til livs og få besøg af en rigtig maler:

Malerfirmaet DMR ApS i dag! Med stor erfaring, en effektiv

arbejdsgang og kvalitet for øje udfører vi nemlig malerarbejde for

andelsboligforeninger og andelshavere.

Skal opgangen friskes op eller trænger boligen til en kærlig hånd, så

RING PÅ 50 50 29 65 for et udspecificeret og uforpligtende tilbud.

Professionelle løsninger

Overholdelse af aftaler

Rådgivning og sparring

En pålidelig malermester

www.dmrmalerarbejde.dk

Søborg Hovedgade 209, 2860 Søborg

tlf.: 50 50 29 65

info@dmrmalerarbejde.dk

4,9 ud af 5 stjerner

på 3byggetilbud.dk


Folketingsvalget 2022

Foto: Christoffer Regild

Hvad mener de

politiske partier om

andelsboligmarkedet?

I forbindelse med valgkampen har vi spurgt partierne i folketinget, hvilke udfordringer

de mener andelsboligmarkedet står over for. Prisstigninger, private ventelister, politisk

indblanding og nedlægning af andelsboligforeninger er nogle af de udfordringer som

de politiske partier fremhæver. Læs med her og se, hvad de valgte partier tænker om

andelsboligens fremtid.

TEKST: NICOLE MIKKELSEN

A - Socialdemokratiet

Orla Hav - Boligordfører

indtil 1. november

Hvilke udfordringer mener I, at

andelsboligmarkedet står over for?

Den store udfordring har jo været de voldsomme

prisstigninger, som vi har været vidne til med alle

ejerboligerne på boligmarkedet. Her har andelsboligerne,

i nogen grad, været gjort til genstand for

det samme. Det vil sige, at der har været overvejende

spekulation i at putte penge i sektoren. Og der har vi

jo fået valuarsystemet ind over, fordi der er nogle, der

lod det tidligere vurderingssystem forvitre, så det ikke

længere kunne passe. Det synes Socialdemokratiet

er ærgerligt. Der ligger nu en opgave til de nye

folketingsmedlemmer, der skal have fundet en vej frem

for vurdering af andelsboliger. For det er et fornuftigt

alternativ til de to fremherskende måder at bo på.

Foto: Steen Brogaard

Fortsættes

AndelsboligNyt

Side 13


Folketingsvalget 2022

B - Radikale Venstre

Susan Kronborg - Boligordfører

L - Liberal Alliance

Ole Birk Olesen - Boligordfører

Hvilke udfordringer mener I, at

andelsboligmarkedet står over for?

Radikale Venstre mener, andelsboligmarkedet er

udfordret af det, som andelsboligejerne har ventet på

i et stykke tid på – nemlig værdiansættelsen. Det er en

udfordring, at man ikke ved, hvordan den lige ender

med at se ud.

Foto: Leitorp Vadskaer

Hvilke udfordringer mener I, at

andelsboligmarkedet står over for?

Udfordringerne ligger i værdiansættelsen af

andelsboliger, og hvordan man skal gøre det

fremadrettet. Det forventer jeg, at der bliver diskuteret

i næste folketingsperiode, og det håber jeg selvfølgelig,

at jeg kan være en del af. Når det kommer til

værdiansættelsen, synes Det Konservative Folkeparti,

at der skal en valuar på, som værdisætter foreningen

uvildigt, og som kender til boligmarkedet. Så får man

værdiansat boligerne rigtigt, så folk ikke afleverer

værdier til andre.

Foto: Steen Brogaard

Hvilke udfordringer mener I, at

andelsboligmarkedet står over for?

Nye Borgerlige er et parti, der arbejder for mindre

politisk indblanding i civilsamfundet. Derfor har vi

heller ikke specielle holdninger til konceptet omkring

andelsboliger. Hvis det fungerer for den enkelte borger,

er det godt, men vi ser generelt ikke, at boliger skal

bebos, handles, lejes eller ejes på bestemte måder,

som politikerne bestemmer. Politikerne skal i højere

grad lade borgere være i fred – også når det gælder

boligmarkedet.

Foto: nyeborgerlige.dk

C - Det Konservative Folkeparti

Gitte Willumsen – Boligordfører

D - Nye Borgerlige

Mogens Aaby – Folketingskandidat

Hvilke udfordringer mener du, at

andelsboligmarkedet står over for?

Liberal Alliance mener, at den største udfordring

er, at andelsboligerne er så afhængige af politiske

beslutninger. Det så vi for eksempel, hvor

regeringen ville gribe ind over for prisen på

private udlejningsboliger. Dette ville også påvirke

andelsboligernes pris, fordi de i høj grad er knyttet

op til valuarvurderinger, og valuarvunderingerne er

knyttet op til de private udlejningsejendommes pris. Så

som andelshaver må man være lidt nervøs for, hvad

politikerne går og beslutter, fordi det kan føre til noget

positivt, men det kan også have noget negativt med sig.

Det synes jeg er den største udfordring.

Vi ønsker desuden at ophæve lovningen omkring,

hvordan andelsboligforeninger skal prissætte sig. Jeg

synes, at andelsboligforeningerne helt frit skal kunne

bestemme om man vil sælge andelene billigt eller

dyrt. Man behøver ikke engang at knytte det op på en

valuarvurdering. Jeg mener, at man må gerne sælge

andelene meget dyrt, men også at sælge dem billigt, hvis

det er det flertallet beslutter.

Foreningerne skal også kunne bestemme frit, hvis

andelsboligforeningen vil omdannes til ejerboliger.

Liberal Alliance synes, at det er en udfordring at

politikere bestemmer for meget over andelsboligerne,

og det skal i stedet være medlemmernes frie valg at

bestemme foreningens fremtid.

Foto: Steen Brogaard

Side 14

AndelsboligNyt


M - Moderaterne

Marina Fløjgaard Andersen

- Folketingskanditat

O - Dansk Folkeparti

Alex Ahrendtsen - Boligordfører

Hvilke udfordringer mener I, at

andelsboligmarkedet står over for?

Vi mener, at der ligger udfordringer omkring stiftelse

af andelsboligforeninger, i finansieringsmulighederne,

hvor kravene er strammet og i tilslutningskravet, hvor

udlejningsejendomme med bl.a. mange ældre beboere er

svære at stifte. Det er også svært at stifte, når der er et

større efterslæb på vedligeholdelsen.

Moderaterne er tilhængere af at skære ned på

værdifastsættelsesmetoder og hælder til udelukkende at

satse på valuarvurderinger. Gerne med længere levetid

end hidtil. Det andet låser markedet, gør det ufleksibelt

og åbner for penge under bordet.

Foto: Moderaterne

Hvilke udfordringer mener I, at

andelsboligmarkedet står over for?

Andelsboligmarkedet står blandt andet over for

udfordringer med de mange sorte penge, der florerer

ved indbetaling af boligerne, som sker på baggrund

af den høje efterspørgsel, der er på andelsboligerne.

Desuden udgør valuarvurderingerne også en

udfordring, da de gør andelsboligerne dyrere. Dertil

mener Dansk Folkeparti, at de lukkede lister, som

mange andelsboligforeninger anvender, er et stort

problem. De mange borgere, der ikke står på en liste,

er nemlig i høj grad udelukkede fra at komme ind på

andelsboligmarkedet. Dette er især en udfordring i

København og Aarhus.

Foto: Steen Brogaard

Fortsættes

AndelsboligNyt

Side 15


Folketingsvalget 2022

V - Venstre

Heidi Bank - Boligordfører

Ø - Enhedslisten

Søren Egge Rasmussen – Boligordfører

Hvilke udfordringer mener I, at

andelsboligmarkedet står over for?

Vi i Venstre synes, det er en god boform, som gør at

flere måske finder det overskueligt at købe sig ind et

sted, fordi man er en del af et fællesskab. Man kan

synes det er en lidt større mundfuld, hvis man ikke

har tradition for at købe ejerbolig, og her hjælper

fællesskabet i andelsboligforeninger, som kan være, at

man tager skridtet til at komme ind på boligmarkedet.

Og så er der også det ved andelsboligformen, at vi

har brug for mange forskellige typer af boformer alt

efter hvor henne i livet, man er og hvad man trives

med. Her er det vigtigt, at vi bliver ved med at have

andelsboligerne.

Foto: Steen Brogaard

Hvilke udfordringer mener I, at

andelsboligmarkedet står over for?

Enhedslisten synes, det er spændende, hvis der opstår

nye andelsboliger. I nogle af de områder, hvor vi

har udsatte boliger og boligområder, og hvor at man

er pålagt at lave en såkaldt udviklingsplan, som vi i

højere grad vil kalde en afviklingsplan, der burde man

i stedet for at rive boliger ned lave nye andelsboliger.

Jeg besøgte et område i Esbjerg, hvor der står 3-4

relativt nyrenoverede boliger, hvor det vil være helt

forfærdeligt, hvis de skulle rives ned. Vi holdte et

parallelsamfundsmøde, hvor der opstod en dialog

imellem ministre, BL og ABF, hvor man drøftede

mulighederne om de almene boliger, ville kunne laves

om til en andelsboligforening. Og det håber jeg man kan

gøre flere steder, så man kan bevare noget fællesskab i

de boligområder.

Foto: Steen Brogaard

Dette er en versioneret artikel fra Andelsportal.dk, der blev udarbejdet under valgkampen i oktober.

I den originale artikel spurgte vi alle partier, der var repræsenterede i folketinget i den

forhenværende valgperiode, hvad de synes om andelsboligen som boform, samt hvilke

udfordringer de mener andelsboligmarkedet står over for.

Du kan læse resten af artiklen her: www.andelsportal.dk/nyheder/folketingsvalg-2022-andelshaver

Side 16

AndelsboligNyt


Annonce

Å - Alternativet

Jan Kristoffersen – Folketingskandidat

og kandidat i EU-parlamentet

Hvilke udfordringer mener I, at

andelsboligmarkedet står over for?

En af de største udfordringer er, hvordan man

kobler andelsboligmarkedet til ejerboligmarkedet.

Med valuarvurderingerne har man fået mere fri

prisdannelse, som i vores optik er med til at udhule

idéen omkring andelsboligtanken. Andelsboligerne

bliver for dyre. Omvendt skal man også finde en

kobling, ellers skal man i hvert fald have udbygget

byttesystemet i forhold til andelsboligerne. Og det

kunne man sikkert også sagtens finde ud af, for ellers

er man i risiko for at få et andelsboligmarked, der

stagnerer. Det vil det være de samme, som kommer

til at sidde på lejlighederne. Det var det som man

tidligere så. At der var folk, der sad i nogle meget

store og billige lejligheder, men de havde ikke råd til

at flytte videre som man eksempelvis så med folk

oppe i alderen. Det skal man finde ud af, hvordan

man gør på en ordentlig måde.

Foto: Alternativet.dk

Savner I overblik

i foreningen?

I Newsec står vi for administration af 1.200 andelsboligforeninger

i hele Danmark, hvor vi sikrer, at

den dag lige drift er i orden og hjælper med at udvikle

foreningen.

Med mange års erfaring ved vi, hvad der er vigtigt

for jer som forening.

Vi tager os af bilag, regnskaber, indberetninger,

opkrævninger, rykkere og mere til – og som forening

får I jeres egen administrator og controller.

Hos os er der plads til både store og små andelsboligforeninger,

og med kontorer i Lyngby, Næstved

og Aarhus dækker vi hele landet.

Andelsportal.dk har desuden forsøgt at få en

kommentar fra Danmarksdemokraterne og SF,

dog uden held.

Administration der passer jer

Vi skræddersyr en administrationsaftale i

sam arbejde med jer, som passer til jeres forening.

Tryghed og tilgængelighed

Jeres faste ejendomsadministrator og controller

sidder klar til at hjælpe jer, når I har

brug for det.

Digitale løsninger

Vores digitale værktøjer gør bestyrel sens arbejde

meget nemmere.

Vil du høre mere, så ring eller mail til os

Puk Rasmussen

45 26 01 27

pur@newsec.dk

Newsec Property Asset Management

newsec.dk


Solcelletag hos A/B Amsterdamgården

A/B Amsterdamgårdens

solcelletag er en sand

solstrålehistorie

Hvorfor ikke få et tag, der betaler sig selv hjem – og endda giver ekstra indtjening

på den lange bane? Det spørgsmål stillede formanden Bo Østergaard sig selv, da

A/B Amsterdamgården stod overfor et tagudskift tilbage i efteråret 2020. Svaret blev et

integreret solcelletag, som i dag forsyner foreningen med billig el fra oven. Vi besøger

den nordsjællandske forening, hvor de næste energiprojekter allerede er planlagt.

TEKST: NYNNE GROTH HALLANDER | FOTOGRAFI: EIK FRANKSDOTTIR MIKKELSEN

A/B Amsterdamgården

› A/B Amsterdamgården er stiftet i 1988 (og bygningen er

fra 1963)

› Består af 42 lejligheder med altan

› Foreningen har etableret solcelletag og er sit eget elselskab

F

ra gadeplan ligner de sorte

tagplader en helt almindelig,

velholdt og ny tagkonstruktion,

men synet bedrager. Taget

på A/B Amsterdamgården er

nemlig et integreret solcelletag,

der producerer billig strøm til

andelsboligforeningen i Hørsholm

– til stor gavn for andelshavernes

energiregnskab.

Side 18

AndelsboligNyt


"Tilbage i efteråret 2020 stod

vi overfor et tagudskift, da det

nærmest regnede ind på loftet.

Her fik jeg den idé, at vi skulle

have en tagudskiftning, der

betalte sig selv hjem og måske

mere til. Vi gik derfor i gang med

at undersøge mulighederne for

et integreret solcelletag," indleder

andelsboligforeningens formand

Bo Østergaard på vores hyggelige

og informative rundvisning hos

A/B Amsterdamgården. Flertallet

på generalforsamlingen bakkede

løsningen op, og solcelletaget var

færdigt allerede den 15. januar 2021.

Foreningen som elselskab

De stigende elpriser er

ingen bekymring hos A/B

Amsterdamgården. Foreningen er

nemlig tæt på selvforsynende med

solcelletaget.

valg af elleverandør i Danmark.

Alle skrev naturligvis under, og

sidenhen blev det indskrevet

i foreningens vedtægter, så

kommende andelshavere bliver en

naturlig del af ordningen.

En dyr solskinsdrøm?

Drømmen om et integreret solcelletag

spirer også hos andre andelsboligforeninger,

men lægges ofte

på hylden, fordi prisen ikke er til

at overskue. Men rent faktisk var

omkostningen mindre end forventet

hos A/B Amsterdamgården –

en positiv overraskelse for

Bo Østergaard og bestyrelsen.

Solcelletag og

batteriløsning

Solcelletaget hos

A/B Amsterdamgården

er et Solartag, og

batterierne er de dansk

fabrikerede Xolta batterier.

Foreningen skal have

etableret to 80 kWh timers

batterier mere, så den

samlede batterikapacitet

bliver på 220 kWh timer.

På foreningens hjemme-

side kan beboere logge

ind og følge med i strømproduktionen.

Fortsættes

"Med solcelletaget er vi blevet

vores eget lille elselskab. Vi hælder

strømmen fra solcellerne ned på

vores fællesforbrug, og det

betyder, at strømmen i realiteten

er gratis. Vi betaler alle to kroner

per kWh til drift og vedligeholdelse

– og det må siges at være en

rimelig pris," siger Bo Østergaard

og fortsætter:

Solcelletaget producerer

strøm til foreningens

ladestandere.

"Vi kontaktede Radius og fik pillet

alle elmålerne ned i lejlighederne,

så vi kun havde én fællesmåler

og bimålere i lejlighederne. Vi har

en computer, der samler al dataen

op. En gang om måneden sætter

jeg tallene ind i et regneark og

sender til vores administrator, der

efterfølgende opkræver pengene."

Andelshaverne skulle i sin tid

underskrive, at de gerne vil have

strøm fra foreningen, da der er frit

AndelsboligNyt

Side 19


Solcelletag hos A/B Amsterdamgården

"Vi indhentede både tilbud på et

almindeligt tag og på et solcelletag.

Regnestykket var positivt. Et

almindeligt tag ville koste os 3

millioner kroner og et solcelletag

3,6 millioner kroner," forklarer

formanden, der i den grad har styr

på alle udregningerne:

"Ser vi på det første år – fra

den første juli 2021 til den 30.

juni i år – har vores integrerede

solcelletag generet en besparelse

på 170.00 kroner. Vores ekstra

investering betaler sig altså

hurtigt hjem. Samtidig er levetiden

på solcelletaget længere. Vi er

garanteret 60 års levetid, men man

kan godt regne med en levetid

på 100 år. Dog falder solcellernes

ydeevne langsomt med alderen.

Skulle en solcelle gå i stykker, kan

den enkelte tagplade blot udskiftes."

Flere energiprojekter på vej

Som det ser ud lige nu, dækker

solcelletaget ikke 100 procent af

elproduktionen om vinteren, da der

ikke er solskinstimer nok. Det skal

nye projekter dog lave om på.

"Vi er gået i gang med et nyt

energiprojekt i foreningen. Vi

skal have udskiftet alle vinduer

og isoleret facader og gavle. Den

facadebeklædning vi skal have,

har også integrerede solceller i.

Beklædningen kommer i et hav

af farver, så vi kunne vælge den

løsning, der passede til netop os.

Samtidig får vi også lagt solcelletag

på alle carporte, som vi også skal

have flere af," forklarer formanden

og påpeger, at soklerne til ekstra

solcellebatterier allerede er klar.

Batterikapaciteten skal nemlig øges,

så mere strøm fra solcelletagene

og kommende facadebeklædning

kan lagres og bruges, når

elproduktionen er lav.

"Med de nye renoveringer bliver

elproduktionen så høj, at vi kan

være selvforsynende i 10 måneder

om året og sælge den overskydende

strøm til elnettet om sommeren i så

høj en grad, at det dækker de sidste

to måneder af året. Regnskabet

går i nul, og vi kommer med stor

sandsynlighed til at tjene penge på

det," siger Bo Østergaard.

Fortsættes

Formanden viser nogle af de

solcellebatterier, der lagrer

strømmen fra solcelletaget.

Side 20

AndelsboligNyt


Annonce

Er trappeopgangen eller facaden

lige så grå og trist

som efterårsvejret kan være?

Bare rolig, vi står klar til at hjælpe jeres andelsboligforening eller dig som

andelshaver med en professionel løsning. Med os som samarbejdspartner

kan I trygt læne jer tilbage, for med en masse erfaring i bagagen forstår vi os på

kvalitet og god kundeservice.

TØMRERARBEJDE

MALERARBEJDE

GULVSERVICE

Så mangler trappeopgangen en renovering eller trænger

andelsboligen til en omgang kærlig maling, så kontakt os!

Vi tilbyder nemlig alt fra istandsættelse af større projekter til mindre

maler- og gulvopgaver – Og vi dækker hele Storkøbehavn.

www.homie.nu

+45 30 30 00 22 | kontakt@homie.nu | CVR: 41208546


Annonce

Gør din telefon

til dørtelefon

“Kan man få det som app”? Det spørgsmål hører vi

ofte, når det drejer sig om dørtelefoner.

For uanset om man skal lukke mormor ind

mens man står i køen nede i supermarkedet, eller

bare ikke gider rejse sig fra sofaen for kæresten der,

igen, har glemt sin nøgle, så er det bare mere enkelt

at lade dørtelefonen gå direkte til mobilen.

Svaret på spørgsmålet er i øvrigt ja. Man

kan godt få dørtelefonen som app. Dér får man

det endda med videofeed. Så kan selv ikke danske

popstjerner være i tvivl om, hvem der står derude og

banker på.

Er det løsningen til jeres ejendom? Så giv os

et kald på 35 39 39 39. Så skal vi nok hjælpe med at

finde det helt rigtige system til jer.


Annoncer

Hop på

med

Harder El Og Sikring ApS

Nye vinduer, tagrenovering, en fin terrasse eller ny

RING PÅ

6016 0960!

Frid Byg

Jeres ærlige og alsidige tømrerfirma!

carport? Om tømreropgaven er lille eller stor, er jeres

forening i kompetente, erfarne og trygge hænder hos

Frid Byg. Vores grundsten er ærlighed og det betyder,

FRIDBYG

at vi altid er mødestabile, værner om gennemsigtighed

og at vores priser er reelle.

Står I overfor en bygge eller renoveringsopgave er vi

altså klar med dialog, sparring og et godt tilbud!

Harder El Og Sikring ApS hjælper

Morten Frid,

Indehaver af Frid Byg

andelsboligforeninger, der hopper

med på solcellebølgen.

Vi har stor erfaring i netop solceller,

så ønsker I grøn strøm, står vi klar til

at komme med et uforpligtende tilbud,

gode råd og sparring.

Ring i dag på:

51 32 07 18

Vi klarer

for eksempel:

Solceller

Solcelletag

Elinstallationer

Opsætning

af ladeboks

TØMRERARBEJDE UDFØRE

FRIDBYG

TØMRERARBEJDE UDFØRES

Telefon: 6016 0960 | Mail: Fridbyg@gmail.com

Web: www.fridbyg.dk

www. harder-el.dk

soren@harder-el.dk

+45 51 32 07 18

CVR: 42974145

@harderelogsikring


Solcelletag hos A/B Amsterdamgården

Paneler, der er til at føle på

Efter en god gennemgang af

foreningens udearealer viser

Bo Østergaard os ned i kælderen.

Overfor foreningens fælles

hobbyrum hænger der et solpanel

magen til dem, foreningen har på

taget. En fin billedtavle viser også

projektets gang. Formanden peger

på solpanelerne.

"Det yderste lag, I ser her, er

solpaneler. På taget ligger de skråt

sådan, at de bliver renset, når

det regner. På carportene får vi

etablereret nogle andre solpaneler,

som ligger fladt, men her kan vi jo

også altid selv spule dem, hvis der

skulle være noget snavs," siger han.

Vi går videre ned mod bestyrelseslokalet,

som ligger længere nede

af kældergangen. Her har Bo

Østergaard lagt et katalog klar, så

vi kan se den kommende facadeløsning

med solceller i.

"Når vi er færdige med hele

energioptimeringen, så vil

solcellerne fra bygningen

også bidrage til vores fælles

vaskeri og fælles belysning. Vi

har også sat elpatroner i vores

varmtvandsbeholder, så den

overskydende strøm opvarmer

brugsvandet. Samtidig har vi

elladestandere til elbiler, som

solcellerne producerer strøm til,"

supplerer Bo Østergaard.

En vedligeholdelsesplan

blev startskuddet

Bo Østergaard flyttede selv ind

i A/B Amsterdamgården tilbage

i 2015, og samme år blev han

valgt som formand. Her blev

vedligeholdelsesplanen prioriteret.

"Der var ikke en

vedligeholdelsesplan før –

foreningen havde lidt en tanke om,

at tingene først skulle udskiftes,

når de var i stykker. For 5 år siden

fik vi dog en vedligeholdelsesplan,

hvor der blandt andet stod, at taget

snart skulle skiftes, og så kom

solcelletaget på tale. Vi er generelt

blevet bedre til at investere penge i

vores ejendom og forebygge fremfor

reparere," siger formanden. Og de

mange energioptimeringer smitter

positivt af på regnskabet.

"Da jeg flyttede ind i foreningen gav

jeg 640.000 kroner i andelsværdi,

og nu er boligen omkring

1 million kroner værd. Vi anvender

valuarvurdering, men reserverer

penge i værdiansættelsen til de

store renoveringsprojekter. Det

betyder, at vores andelsværdi ikke

falder selvom vi fortsat renoverer,"

forklarer Bo Østergaard og uddyber:

"I dag skylder vi 24 millioner

kroner væk, men er vurderet

til 64 millioner kroner, og det

er uden de forbedringer, der

kommer nu. Samtidig ender vi

med et energimærke A2010, når

renoveringerne er afsluttet."

Fortsættes

I kælderen kan man se og

føle på de solcellepaneler,

der ligger på taget.

AndelsboligNyt

Side 25


Solcelletag hos A/B Amsterdamgården

En del af kommunens

klimapanel

Det kan siges meget kort. Der er

ingen tvivl om, at den ydmyge

formand Bo Østergaard fortjener

en stor applaus for hans initiativer

for den grønne omstilling hos A/B

Amsterdamgården. Og foreningen

er ikke den eneste, der nyder godt af

alle indsigterne fra solcelleprojektet.

"Hørsholm kommune har lavet et

borger-klimapanel, hvor jeg har

en plads sammen med 23 andre

borgere. Her skal vi komme med

anbefalinger til politikerne," siger Bo

Østergaard og uddyber:

"I klimapanelet fik jeg dem til at

lave nogle beregninger på potentialet

ved at få solceller sat op på

tagene. De viste faktisk, at potentialet

ved at etablere solcelletage

i kommunen var 2,5 gange så

stort sammenlignet med klassiske

solceller på 20 hektar jord. Samtidig

er det en æstetisk løsning."

Råd: Indhent flere

finansieringstilbud

Inden vi afslutter besøget, deler

Bo Østergaard sine bedste råd

til foreninger, der overvejer at

investere i et solcelletag.

"Først vil jeg anbefale, at man

finder en rådgiver, der interesserer

sig for foreningens forbrugsdata.

Så ved man, at vedkommende er

seriøs. Firmaet skal nemlig regne

på produktionerne og hvor mange

solceller, der kan betale sig," siger

han. Dertil handler det også om den

rette finansiering.

"Vi indhentede flere tilbud på

finansieringsdelen. Vi endte med

at skifte vores daværende bank

ud med Danske Bank, som gav

det bedste tilbud. Lån til grønne

renoveringer kan man få mere

fordelagtige, da nye EU-direktiver

påpeger, at bankerne skal favorisere

lån til grønne og bæredygtige

ejendomme," siger Bo Østergaard og

slutter med et smil:

"Ham der blev foreningens

bankrådgiver var til møde i

foreningen og endte selv med at

købe en af boligerne. Det vidner om,

at projekterne er gode og foreningen

sund."

Det kommende energirenoveringsprojekt

Opsummering af besparelse ved:

Facaderenovering

Vinduesudskift

Varmtvands el-patroner 30 kW

Forbrug af egen grøn energi

CO 2

-reduktion

1 år

82.000 kr.

86.000 kr.

40.000 kr.

90.000 kr.

27 tons

20 år

1,7 mio. kr.

1,7 mio. kr.

0,8 mio. kr.

1,8 mio. kr.

1.438 tons

30 år

2,5 mio. kr.

2,5 mio. kr.

1,2 mio. kr.

2,7 mio. kr.

2.157 tons

Gns. besparelse pr. lejlighed

6.180 kr.

123.600 kr.

185.400 kr.

*beregninger fra A/B Amsterdamgårdens rådgiver Groeningen-energy.com

På Andelsportal.dk kan du se en video med Bo Østergaard, der uddyber solcelleprojekter i

A/B Amsterdamgården: www.andelsportal.dk/nyheder/ab-amsterdamgaarden

Side 26

AndelsboligNyt


KLIMASEKTION: Energiforbrug

Lysstofrør. Foto: LEDVANCE A/S

Energikrisen kradser:

Hvordan kan boligforeninger

nedjustere energiforbruget?

De varme sutsko er måske allerede fundet frem, og ønsket om julelyskæder i boligen

gemt en smule væk. Energikrisen kradser, og de stigende energipriser sætter skub i nye

prioriteringer i landets andelsboligforeninger. Der findes dog en række lavthængende

energifrugter, som både foreningen og andelshaverne kan overveje at gribe fat i for

at imødekomme et lavere energiforbrug. Med hjælp fra to brancheeksperter bliver vi

klogere på dem her.

TEKST: NYNNE GROTH HALLANDER

Energikonsulenten:

Når varmeforbruget skal sænkes

Hos Norca ApS rådgiver de andelsboligforeninger i

energiforbedringer og udarbejder energimærker. Og én

ting er sikkert: Andelsboligforeningerne har i denne tid

emnet 'energi' højt på dagsordenen.

"Vi har aldrig oplevet det på dette niveau før:

Energioptimering fylder utroligt meget i landets

andelsboligforeninger, og særligt ønsket om at spare

penge er primus motor. Her er energirenoveringer

en måde at få penge på bundlinjen nu og i et længere

perspektiv," siger Chris Skaarup, indehaver af Norca ApS

og fortsætter:

Chris Skaarup,

Energikonsulent, Norca ApS

"Der er mange penge at spare lige nu. Sammenligner

vi de energirapporter, vi laver i dag med dem, vi lavede

for bare to år siden, er der store forskelle i, hvad der

Fortsættes

Klimasektion

Side 1


KLIMASEKTION: Energiforbrug

er rentabelt for foreningerne at få udført. Det er gået

fra, at det var nogle småting her og der foreningerne

kunne spare penge på til, at det i dag nærmest er alle

energiforbedringer, der er ekstremt rentable at udføre."

Den store forskel i rentabilitet skyldes, at

andelsboligforeningens energimærke viser

ejendommens samlede varmetab pr. kvadratmeter

sammenholdt med energipriserne nu.

Vidste du?

At du kan spare omkring 5 procent af dit

varmeforbrug for hver grad, du sænker

temperaturen i din andelsbolig? For at

undgå fugtskader i de kolde måneder

anbefales det dog ikke, at temperaturen

kommer under 18 grader.

"Energipriserne er tredoblet, og energirenoveringer,

der førhen lå med en 25-30 års rentabilitet, er nu

nede på 10 år. Det er en tidsramme, som de fleste

foreninger kan forholde sig til og derfor vil investere i,"

uddyber energikonsulenten.

Få en fagmand med på råd

"Har man ondt i maven i foreningen og ved ikke, hvor

man skal starte, så tag en fagmand med på råd. Vi ser

både de foreninger, der er gode til at tænke i de rigtige

energibesparelsesbaner, men også dem, som tror, de

tager den rigtige beslutning, men egentlig ikke den, hvor

de store besparelser er," siger Chris Skaarup.

Hvor skal foreningen starte?

Det er ofte individuelt fra forening til forening, hvor

de kan spare på energien, oplever Chris Skaarup. Han

erfarer dog, at det særligt er isoleringsmængder og

varmekilden, der giver gode besparelser i foreningerne.

"Ser man på de typiske steder en andelsboligforening

kan kigge hen for at mindske varmetabet, så er det

generelt isoleringsforholdene, der er i centrum. Her

snakker vi både facaden, mod uopvarmet kælder

og loftrum. En isoleringsopgave, der tjener sig hjem

inden for få måneder og er forholdsvis billig at lave,

er også isolering af varmerørene i kælderen," siger

energikonsulenten, som også oplever, at varmekilden

spiller en central rolle.

"Nogle foreninger opvarmer stadig med gas selvom

de ligger i et fjernvarmeområde. Her kan foreningen

med fordel undersøge den store besparelse, der er

ved at konvertere fra det dyre gasfyr til et grønnere

alternativ. I særligt de mindre boligforeninger ser

vi også stadig, at flere andelshavere har gasfyr som

varmekilde – eksempelvis dem, der bor i rækkehuse.

Kan man ikke tilkoble sig fjernvarme i disse områder,

så er varmepumpen et godt alternativ," siger Chris

Skaarup.

Han anbefaler derfor, at foreninger der er i tvivl, får en

fagmand med på råd, så de går den rigtige vej i forhold

til energiforbedringerne.

"En energikonsulent udregner de konkrete forslag

på ejendommen, hvad det koster at investere i

forbedringerne og hvilken besparelse, det giver.

På den måde ved foreningen om der er effekt af de

energirenoveringer, man foretager sig," forklarer Chris

Skaarup og opfordrer til, at man allerede nu i foreningen

tager dialogen om de stigende energipriser, da der kan

være ventetid på at finde håndværkerne, der udfører

opgaverne eller leveringsvanskeligheder.

"Udover energirenoveringer, så kan man også tænke

adfærd i foreningen, når de stigende energipriser

skal imødekommes. Det kan eksempelvis være

strømforbruget og hvornår vaskekælderen skal tages

i brug," slutter den erfarne energikonsulent. Og netop

adfærd i forhold til de stigende elpriser leder os til gode

spareråd fra den næste brancheekspert:

Hvad betyder rentabilitet?

At energiforbedringen er rentabel betyder, at den betaler sig selv hjem i dens levetid. Her ser man

på den årlige besparelse i kroner og forbedringens levetid holdt op imod investeringen

– altså prisen på materialer og arbejdsløn.

Side 2

Klimasektion


Belysningseksperten:

Med få justeringer kan strømforbruget sænkes

Politiske hasteplaner og elpriser på over 8 kroner.

Udviklingen i elmarkedet er en stor bekymring for

mange andelshavere og andelsboligforeninger. Vi har

derfor allieret os med LEDVANCE A/S, der er eksperter i

belysning og elbesparende løsninger.

Peter Balslev Glimø,

Product manager hos LEDVANCE A/S

"Hvis andelsboligforeningen tænker over

strømforbruget, er der i de fleste tilfælde gode penge at

spare på bundlinjen. Det hele handler om motivationen

i kroner og øre. Tænker vi tilbage til 2021, hvor priserne

ikke var stukket af endnu, kunne det stadig betale sig

at efterse lyskilderne i andelsboligforeningen. Nu, hvor

prisen er over det dobbelte, er tilbagebetalingstiden

så langt nede, at investeringerne tjenes hurtigt hjem,"

indleder Peter Balslev Glimø, Product manager hos

LEDVANCE A/S.

Når vi taler belysning i andelsboligforeninger, er der

grundlæggende to måder, foreningen kan spare strøm

på:

"Andelsboligforeningerne kan effektivisere de

nuværende installationer, så de får samme eller

mere belysning til et mindre strømforbrug. De kan

også begrænse forbruget generelt. Når vi taler en

begrænsning af strømforbruget, taler vi om, at

foreningen skal have mindre lys tændt – altså bruge

sensorer og dagslysstyring," siger Peter Balslev Glimø og

uddyber:

man ikke udskifte amarturet, men bare selve røret, så er

det lovligt, at foreningen selv gør dette. Det kan sagtens

være viceværten eller varmemesteren, der udskifter

dem," siger Peter Balslev Glimø, som påpeger, at der

faktisk er nye regler på vej.

"I august 2023 udfaser EU brugen af normale

lysstofrør. Det bliver således ulovligt at bringe dem på

markedet. Foreningen kan altså allerede nu være på

forkant og tænke LED-rør ind og samtidig nyde godt af

besparelserne," siger eksperten.

Sensorbelysning giver yderligere

besparelser

Ønsker man som forening at tage næste skridt hen mod

et mindsket strømforbrug, så er sensorbelysning en

væsentlig løsning.

"Priserne på LED-armatur er kommet så langt ned, at

tilbagebetalingstiden er utrolig kort. Får foreningen

eksempelvis et sensorarmatur, som de bruger en

elektriker til at sætte op, er tilbagebetalingstiden på

under 2 år. Samtidig vil foreningen i grove træk opleve

en yderligere halvering af strømforbruget," uddyber

belysningseksperten.

Fortsættes

"Her ser vi særligt, at det er i trappeopgange, loftrum og

på fællesområder, at der er besparelser at hente. Jeg har

selv boet i en andelsboligforening, hvor loftrummet altid

var belyst – også selv om der ingen mennesker var – og

her er der virkelig noget at komme efter."

Lysstofrør: Nye regulativer på vej

Det første råd, som Peter Balslev Glimø vil dele,

omhandler skiftet fra lysstofrør til de mere

energibesparende LED-rør.

"Hænger vi fast i lysstofrør, som nogle andelsboligforeninger

måske har i kælderrum eller på loftrum, så er

der op til 60 procent at spare, hvis man udskifter dem til

LED-rør, da energieffektiviteten er så meget højere. Skal

LED-rør. Foto: LEDVANCE A/S

Klimasektion

Side 3


KLIMASEKTION: Energiforbrug

Som tommelfingerregel sparer man 60 procent i

strømforbrug ved at skifte lysstofrør ud med

LED-belysning. Levetiden på LED-rør er derudover

2-3 gange så lang i forhold til lysstofrør. LED-rør har

nemlig en levetid på op til 50.000 timer, mens den kun

er 12.000-20.000 timer for lysstofrør.

LED-rør. Foto: LEDVANCE A/S

Faktisk er det muligt at få lavet sensorbelysning i

trappeopgangen, der følger beboerens bevægelsesmønster,

så lyset på 1 sal ikke tænder, når andelshaveren

i stuen kommer hjem.

"Der er sket en lempelse i forhold til reglerne om

fælles adgangsveje og sensorbelysning. Engang var det

sådan, at lyset skulle tænde på én etage over og under

sensoren, hvilket er med til at øge energiforbruget i

foreningen. I dag er kravene lempet, og sensoramarturet

må derfor gerne kun tænde for lyset der, hvor der er

brug for det," siger Peter Balslev Glimø.

Sparetips til andelshaverne

I forhold til sparetips til den private andelshaver er

det særligt den såkaldte ”standby-strøm”, som Peter

Balslev Glimø vil medtage. Den kan nemlig give gode

besparelser på elregningen.

"Standby-strøm trækker virkelig på elforbruget. Som

andelshaver kan du derfor overveje at investere

i teknologier, der kan imødekomme dette. Hos

LEDVANCE A/S har vi eksempelvis et SMART+ system,

hvor man kan få en plug, der kan styre og sætte timer på

de energislugende apparater. Samtidig kan man med den

indbyggede energimåler se, hvor meget elapparaterne

bruger i strøm og få indblik i forbruget den vej,"

forklarer Peter Balslev Glimø og uddyber:

"Jeg satte selv en energimåler foran mit tv og

internetrouter. Målingen viste, at apparaterne havde

brugt 95 kWh på ét år, hvilket er afsindigt meget med

de energipriser vi har nu. Jeg kunne have halveret

regningen, hvis jeg ikke brugte standby strøm, så det gør

jeg nu med en timer."

Har du styr på din el-aftale?

Vær opmærksom på, hvordan din el-aftale er skruet sammen. Betaler beboerne i foreningen

faste kvartalspriser, går det ikke ud over den enkeltes elregning, hvornår strømmen bruges.

Har beboerne derimod timeafregning, kan man med fordel udnytte, hvornår strømmen er billigst,

når de strømsugende apparater sættes i gang. Elpriser er almindeligvis billigst:

› Klokken 11.00-14.00 og klokken 01.00-04.00

› Særligt søndag

› Om natten om vinteren

› Om dagen om sommeren

Side 4

Klimasektion


Annonce

Medlem af

ANLÆGSGARTNER

med faglig stolthed

Anlæg af fællesarealer,

flisebelægning, nyanlæg

af haver, vedligeholdelse

og snerydning

Vi anlægger bede i alle niveauer

Funktionelle løsninger til niveauforskelle

Hvad end der er tale om nye fælles arealer,

omlægning af de eksisterende, beskæring eller

flisearbejde, står Torben Andersen og hans dygtige

stab af anlægs gartnere og entreprenører klar til at

udføre et solidt stykke arbejde i jeres andelsboligforening.

Hos Bykærs Anlæg løfter vi nemlig alt fra

græsplæner, beplantning og vedlige holdelse til

snerydning og brolægning.

Kundeservice er vigtigt for os. Derfor er det et

princip, at bygherre altid kontaktes samme dag,

der er rettet henvendelse. Tilbuddet foreligger

48 timer efter, at opgaven er besigtiget.

Ekspertløsninger inden for belægning

Vi kører i hele hovedstadsområdet.

Ring på +45 4063 9847.

BYKÆRS ANLÆG APS

Vestervej 18, 4050 Skibby CVR 27514073

+45 4063 9847 // info@bykaers.dk // www.bykaers.dk


Annonce


RÅDGIVNING

OG

GRATIS

Ring på

EFTERSYN

4141 0815

WWW.VILEA.DK

4,8

på 3byggetilbud.dk

Gratis forundersøgelse

Nye ventilationsanlæg

Udskiftning af ældre motorer

Fuld service på anlæg

DUKA-ventiler

Projektering og planlægning

Fordelene ved at optimere ventilationen

i jeres ejendom er mange!

Hos Vilea er vi specialister i ventilation i

andelsboligforeninger. Vi ved nemlig hvor stort

et uforløst potentiale af klimaoptimering, der

findes i foreningerne, og hvor mange fordele

og besparelser I går glip af.

Vi tilbyder altid en gratis forundersøgelse

til eftersyn og energioptimering af jeres

ventilationsanlæg. Samtidig løfter vi gerne

hele processen, hvor vi blandt andet udregner

forbrug, tilbagebetalingstid og tilpasser

løsningen i forhold til jeres beboerdemokrati

og fastlagte rammer.

Gode grunde til at optimere ventilationen:

1.

2.

3.

4.

5.

Mindsk energispild: Hvis en motor er beskidt,

så bruger den mere energi, og det koster dyrt

Undgå et dårligt indeklima, der kan give

beboere hovedpine, kvalme, træthed m.m.

Minimér risikoen for skimmelsvamp og fugt

Bidrag til den grønne omstilling med

DUKA-ventiler i jeres ejendom

Kort tilbagebetalingstid ved udskiftning af motor.

I nogle tilfælde kun 1 års tilbagebetalingstid

Læs mere på www.vilea.dk

KLIMAOPTIMERING

Mindsk energispild:

Hvis en motor er beskidt eller

gammel, bruger den mere

energi og det koster dyrt.

www.vilea.dk

Tlf.nr.: 4141 0815 | Stovbyvej 15, 2610 Rødovre | kontakt@vilea.dk | CVR: 43126563


KLIMASEKTION: Refusion af tilslutningsbidrag

Et sedumtag kan komme i

mange størrelser.

Klimasikring:

Refusion af

tilslutningsbidrag

Store mængder regnvand, oversvømmelser og rotteplager – et ineffektivt

kloakanlæg kan have store konsekvenser for en hvilken som helst andelsboligforening.

Din andelsboligforening kan spare mange penge på at frakobles kloaksystemet

– dette kaldes også at få refusion af tilslutningsbidraget. Her kan du læse meget mere

om refusion af tilslutningsbidraget, samt hvilket alternativ der er til at være tilkoblet det

fælles kloaknet.

TEKST: ANTON EGHOLM

Grønne vedligeholdelsesplaner kan være

fremtiden

Tilslutningsbidraget er det din matrikel betaler for at

være tilsluttet et fælles kloaksystem. Ønsker man ikke

at være tilsluttet kloaksystemet, men derimod selv stå

for at behandle regnvandet, der falder på ens egen

grund, er der rig mulighed for dette.

Der er en række forhold, der har indflydelse på,

hvor stor en refusion jeres andelsboligforening

kan få. Er jeres andelsboligforening i form af en

etageejendom, beregnes refusionsbidraget ud fra,

hvor mange kvadratmeter befæstet areal der er på

matriklen. Ved befæstet areal, menes overfladeareal,

hvor vand ikke har mulighed for at trænge gennem

Fortsættes

Klimasektion

Side 7


KLIMASEKTION: Refusion af tilslutningsbidrag

– dette kan være beton, cement, bebyggelse med mere.

Ved parcelhuse er reglen en smule anderledes. Her

udregnes refusionen af tilslutningsbidraget på baggrund

af, hvor stor andelen af vand der frakobles kloaknettet

er.

Udover at se på ejendomstype, spiller faktorer som

det samlede afkoblede areal, dræn i foreningen

og den kommende nedsivningsløsning også ind i

regnestykket. Vil man gerne afkobles kloaknettet og

få refusion, skriver Hofor, at afkoblingen minimum

skal være på 50 procent af det samlede tilkoblede

areal. Er der et dræn monteret på ejendommen, som

er tilsluttet en kloak, vil man højest kunne få betalt

20 procent af tilslutningsbidraget tilbage. Til sidst

skal en nedsivningsløsning være komplet frakoblet

kloaksystemet – altså må der ikke skabes løb fra

nedsivningsanlægget til kloaknettet.

Sådan dokumenteres

afkoblingen

For at få den endelige refusion af tilslutningsbidraget,

skal man efter det færdige projekt sende dokumentation

for projektet og projektets endeligt ind til HOFOR. Her

skal inkluderes de tilladelser, der er givet til projektet fra

kommunen. Derudover skal jeres andelsboligforening

indsende dokumentation for frakobling af kloakken –

dette skal gøres gennem en autoriseret kloakmester.

Andelsboligforening i Valby klarer selv

regnvandet

Hvordan det egentligt fungerer i praksis at behandle sit

regnvand selv, kan måske være svært at sætte sig ind i

som andelsboligforening. En forening i Valby har taget

sagerne i egne hænder og har fået en stor refusion, der

har været med til at betale beløbet for de forskellige

anlæg, de på ejendommen har fået etableret for at styre

regnvandet på en sikker måde.

I andelsboligforeningen på Vilhelm Thomsens Allé,

som ligger i Valby, håndterer man regnvandet selv.

Et ustabilt kloaksystem på matriklen var årsagen til

oversvømmelser, vandskader og rotteinvasioner. Det

var motivationen til, at andelsboligforeningen valgte en

frakobling fra kloaknettet og stå på egne ben i forhold til

egen håndtering af regnvand.

Processen, økonomi og varighed

Andelsboligforeningen i Valby valgte at starte

processen for frakobling af kloaknettet og dermed

også etableringen af nye løsninger til at aflede eller

håndtere regnvandet. Det er ikke et hurtigt indgreb, da

en andelsboligforening med flere beboere ofte modtager

en stor mængde regn årligt. Derfor skulle der flere

forskellige afledningsløsninger til, at det kunne være

Hvad er LAR?

LAR står for 'lokal afledning af regnvand',

der laves for at skåne kloaksystemerne.

Klimasikringsløsningerne kommer i mange

former – såsom nedsivningsbeplantning,

faskiner og gennemtrængelig belægning.

Side 8

Klimasektion


tilstrækkeligt. Nedgravede faskiner, regnvandskasser,

regnbede, render, grønne tage, permeable belægninger

var alt sammen brikker i det store LAR-puslespil, der

til sidst gav mening. Processen endte med at tage tre

år. Økonomisk set endte andelsboligforeningen med

at få tilbagebetalt 3 millioner kroner som refusion af

tilslutningsbidraget. Dette kunne finansiere størstedelen

af de langsigtede og klimavenlige løsninger, der endte

med at bliver etableret i andelsboligforeningen.

Slinger i valsen

Det er ikke nødvendigvis en gnidningsfri

proces at foretage så stort et indgreb i en

andelsboligforening. Derfor var der også en stor del af

andelsboligforeningens beboere, der skulle overbevises

om at gå fra tilslutning til afkobling af kloaknettet.

Andelsboligforeningen på Vilhelm Thomsens Allé fandt

efter en længere proces frem til, at det kunne være

fordelagtigt at stå for håndtering af regnvand selv. Med

en ekstern rådgiver i form af en landskabsarkitekt på

sagen kunne andelsboligforeningen få udformet en plan

til projektet.

Den økonomiske del er en stor faktor, når man gerne

vil behandle regnvandet selv. Derfor måtte der også

gås på kompromis med nogle af de løsninger, som

andelsboligforeningens bestyrelse gerne ville have

inkluderet undervejs. Men kompromis er en essentiel

ting, når afkobling af kloaknettet skal foretages i en

andelsboligforening.

Klar regnvandet selv

Overvejer din andelsboligforening at håndtere

regnvandet selv og få refusion af tilslutningsbidraget?

Refusion af tilslutningsbidraget bliver først betalt

tilbage, når projektet er færdigt og opfylder HOFORs

krav. Det kan være en fordel at forhøre sig hos en række

professionelle i forbindelse med jeres overvejelser og

kontakte kommunen inden projektet opstartes.

Annonce

Kan I heller ikke få fjernvarme?

Bare rolig, der er andre fordelagtige

alternativer.

Er I blandt de mange, der ikke kan få fjernvarme? Frygt ej! Team op med

Søndersø Energi, der tilbyder en række energirigtige løsninger, som både

kan sænke jeres varmeforbrug og elregning.

Vi er eksperter i grønne løsninger – også målrettet boligforeninger.

Jordvarme

Solceller

Husstandsvindmøller

Varmepumper

www.sonderso-energi.dk

Mail: info@sonderso-energi.dk

Tlf.: 30 52 52 15

CVR: 34726647


KLIMASEKTION: Energirenovering

Energirenovering af

andelsboligforeningen

Energioptimering og -renovering er på alles læber. Hvordan og hvor meget?

Vi giver her en oversigt over typiske energirenoveringsprojekter, som kan inspirere

til at igangsætte energirenoveringer i andelsboligforeningen.

TEKST: MARIA CARLSEN

A

ldrig har danskernes ønske om at

energirenovere og energioptimere deres

boliger været så stort, som det er lige nu. Og

med god grund: Energipriserne er rekordhøje og betyder

merudgifter af dimensioner for rigtig mange private

husholdningsbudgetter. De høje energipriser betyder

rekordstor efterspørgsel på energiforbedringer i boligen,

da tilbagebetalingstiden på de grønne investeringer er

reduceret gevaldigt.

Potentialet for energirenovering er stort i mange

af landets andelsboligforeninger, og selvom mange

foreninger er begyndt at investere i energiforbedrende

tiltag, er der stadig et stort potentiale for yderligere

energioptimering. Selvom en lavere energiregning

er en af de største bevæggrunde for at igangsætte

energirenoveringer lige nu, så er energirenovering

af andelsboligforeingen også en god idé, fordi at det

vedligeholder foreningens bygninger og samtidig skaber

bedre indeklima og komfort for andelshaverne.

Optimering af varmekilden

Med alarmerende høje gaspriser er mange fokuseret

på, hvordan de kan spare på varmeregningen

og om varmekilden er den rigtige? Rigtig mange

andelsboligforeninger holder til i etageejendomme i

fjernvarmeområder og skal ikke bekymre sig om et

tikkende gasfyr. Men i den senere tid er mange også

Side 10

Klimasektion


levet opmærksomme på, at også fjernvarmen kan

stige i pris i den kommende tid. Fjernvarmeselskaberne

varsler nemlig stigninger, fordi at deres omkostninger

også stiger - blandt andet fordi, at flere stadig baserer

noget af deres forsyning på naturgas.

Derfor kan det være en god idé, at de

andelsboligforeninger, der har fjernvarme er

opmærksomme på, eksempelvis varmeveksleren. Det er

nemlig vigtigt at holde øje med, at varmen i radiatorerne

udnyttes ordentligt, inden den bliver returneret til

varmeværket.

Flere fordele ved at energirenovere

Der er mange gode grunde til at energirenovere

andelsboligforeningen. Både

besparelser, klimahensyn og ønsket om

en mere bæredygtig fremtid vejer tungt

på vægtskålen, men også bedre indeklima

og mere komfort i de enkelte andelsboliger

bør tages med i overvejelser, når en

energirenovering af andelsboligforeningen

debatteres.

Der er også rigtig mange andelsboligforeninger, der har

til huse i lavt, tæt byggeri, hvor den primære varmekilde

er gasfyr. De skal inden længe se sig om efter en ny

varmekilde. Både på grund af den store usikkerhed, der

er forbundet med gasforsyningen i dag, men også fordi,

at man fra politisk hold ønsker at udfase alle gasfyr

inden 2035. Med de gaspriser, der har været dette

efterår, kan der være meget store besparelser at hente

for de enkelte andelshavere, hvis de får deres gaskedler

udskiftet med grønne alternativer, som eksempelvis

fjernvarme, varmepumper eller jordvarme. Der er

mange hensyn at tage, når varmekilden skal udskiftes

og I kan med fordel gå flere sammen, hvis I ønsker at

udskifte gasfyret.

Isolering: Gør bygningen tæt og varm

Isolering er ligeledes en energirenovering, I med fordel

kan tage fat i og som ofte ikke koster dyre domme. Har

I problemer med træk og kulde i foreningen, så kan en

efterisolering vise sig at være en fordelagtig løsning.

Mulighederne er mange i forhold til isolering, men det

er vigtigt, at I sørger for at undersøge hvilke former for

isolering, der passer bedst til foreningens ejendom. Her

spiller både økonomi samt bygningens alder og tilstand

ind.

Isolering af etageadskillelser er meget populært i

etageejendomme. Især mellem kælder og stueetage

vælger mange foreninger at foretage en isolering.

Isolering af etageadskillelserne sørger for, at varmen

ikke siver ned mellem etageadskillelserne, og samtidig

reducerer isoleringen støj lejlighederne imellem.

I nogle andelsboligforeninger kan facadeisolering,

hulmursisolering eller isolering på loftet også afhjælpe

varmetab.

Det anbefales at I kigger i energimærket eller får udført

en termografering, der viser, hvor tæt ejendommen

er. Her kan I få en rigtig god indikation af, hvor

ejendommens utætheder stammer fra.

Glem ikke vinduer og døre

En af de energiforbedringer, der betaler sig

hurtigst hjem er at udskifte andelsboligforeningens

gamle vinduer og døre med nye, energirigtige modeller.

Oplever I træk fra døre og vinduer, er der sprækker

i vindueskarme eller råd at spore, så er det med stor

sandsynlighed tid til at udskifte dem.

Nedslidte, utætte, gamle, grimme vinduer giver hele

andelsboligforeningen et trist udseende. Træk og

kulde fra vinduerne resulterer desuden i et stort

varmetab og dermed et højt varmeforbrug. Derfor

kan der være penge at spare ved vinduesudskiftning i

andelsforeningen.

Når I kigger på hvilken vinduestype, der passer bedst

til jeres ejendom skal I kigge på ejendommens æstetiske

udtryk og måske især se på, hvilke vinduer ejendommen

havde oprindeligt. Det vil sandsynligvis være de

vinduer, der passer bedst ind. I skal desuden være

opmærksomme på, at det siden 2021 har været et krav i

Bygningsreglementet, at nye vinduer i opvarmede rum

skal have energimærke A.

Isolering af en endegavl er en god idé, hvis man kæmper

med kolde mure, hvorfra varmen siver ud. Isolering

af endegavlen kan også reducere kuldenedfald i

ejendommens lejligheder.

Er der ikke behov for at udskifte hele vinduet, er

der også store besparelser at hente ved at udskifte

ruderne. Her kan I vælge 2- eller 3-lags ruder. En 2-lags

energiglasrude har energimærket B imens 3-lags glas

har en bedre isoleringsevne og energimærkningen A.

Fortsættes

Klimasektion

Side 11


KLIMASEKTION: Energirenovering

Når det kommer til døre, er der også en række

anbefalinger, I kan følge. Ser vi på yderdøren til

enten opgangen eller andelsboliger i rækkehuse eller

fritliggende byggeri, så anbefaler Energistyrelsen, at

yderdøren minimum har 25 mm isolering. For at opnå

lavenerginiveau skal I dog vælge en yderdør med mindst

35 mm isolering og en eventuel 3-lags glasrude i.

Andelsboligforeninger kan også

søge om energitilskud

I 2021 – og faktisk frem til 2026 – kan både

private boligejere og boligforeninger ansøge om

Energistyrelsens tilskudsordning: Bygningspuljen.

Tilskudsordningen er populær og da den åbnede op i

september blev den tømt for midler allerede samme

dag, som den åbnede. Derfor er puljen allerede blevet

ændret en del, og nu forventes det at puljen vil

blive ændret endnu en gang og opdelt i henholdsvis

varmepumpepulje og energirenoveringspulje.

Puljen fordeles efter ‘først-til-mølle’-princippet, og

det er de såkaldte ‘tegningsberettigede’, der kan søge

for andelsboligforeningen. Dette vil typisk være

formanden, næstformanden eller en fagmand, der har

indhentet fuldmagt fra de, som ikke ansøger.

Listen over, hvad andelsboligforeningen kan søge

tilskud til er meget specifik og med nogle men’er.

Foreningen kan overordnet set søge tilskud til disse fire

hovedområder:

Isolering: Udvendig isolering af ydervæg (ikke hulmur),

efterisolering af tag og loft, isolering af terrændæk og

udvendig isolering af sokkel.

Vinduer: Udskiftning af facadevinduer og

ovenlysvinduer, montering af forsatsramme og

udskiftning af yderdøre med en glasandel på minimum

70 procent (udfases måske).

Skift af varmetype: Konvertering til luft-til-vand eller

jordvarmepumpe fra oliekedel, gasfyr, biokedel eller

elvarme.

Ventilation: Etablering af balanceret mekanisk

ventilation med varmegenindvinding med varmeveksler

m.m.

Husk altid at spørge eksperten til råds

Der er mange muligheder i forhold til energirenovering af en andelsboligforening og hver eneste

andelsboligforening er unik, når det kommer til, hvad der kan betale sig. Derfor anbefales det, at I

i andelsboligforeningen laver et forarbejde og allierer jer med en fagmand eller rådgiver, der kan

hjælpe jer med at finde de løsninger, der passer bedst til netop jeres boligforening. En rådgiver

kan hjælpe med en forundersøgelse, således at ejendommen gennemgås samtidig med at

energimærkning og vedligeholdelsesplaner tages i betragtning. Herved kan I få anbefalinger til

hvilke indsatser, der ville være mest fordelagtige, i hvilken rækkefølge de skal udføres og hvilke

løsninger, der passer bedst til jeres forenings behov.

Side 12

Klimasektion


Annonce

SKAL BOLIGAFDELINGEN

FREMTIDSSIKRES?

Ny facade er en stor beslutning og investering.

Cedral er den perfekte facadeløsning til boligforeninger.

RING

OG HØR

NÆRMERE!

www.cedral.dk

Area Sales Manager Jylland

Claus Breth Hansen

T. 2080 0070

claus.b.hansen@etexgroup.com

Area Sales Manager Fyn og Sjælland

Tom Jensen

T. 2843 6355

tom.jensen@etexgroup.com


KLIMASEKTION: El-ladestandere i foreningen

Bliv klædt på til

el-ladestandere i

boligforeningen

Salget af hybrid- og elbiler går som varmt brød. Det medfører naturligvis også en

stigende efterspørgsel på ladestandere, hvorfor det er mere relevant end nogensinde,

at andelsboligforeninger ser ind i mulighederne for ladestandere til beboerne. Faktisk

er der også tilskud at hente til implementering af ladestandere i perioden 2023-2025 for

landets boligforeninger. Læs med her, hvor vi giver jeres forening gode tips og tricks til

etablering af ladestandere i boligforeningen.

TEKST: NICOLE MIKKELSEN

Når andelsboligforeningen

skal have opført

ladestationer er der flere

hensyn at tage. Finansiering,

administration, deleordninger og

meget andet fylder i processen,

men der er faktisk også gode

fordele at hente for boligforeninger,

når det gælder ladestandere.

I perioden 2023-2025 er det

nemlig muligt at søge om tilskud

til implementeringen. Tilskuddet

dækker helt op til 25 procent af

omkostningerne for projektet.

Tilskud til ladestandere

Folketinget har afsat omkring 90

millioner kroner til etablering af

el-ladestandere i boligforeninger

fra 2023-2025. Heraf er cirka 18

millioner afsat til andelsboliger. Dog

kan dette beløb hæves, hvis der er

stor efterspørgsel. Aftalen træder i

kræft fra 1. januar 2023. I meldingen

fra Bolig- og Planstyrelsen lyder

det dog, at det kan være en god idé

at holde øje allerede fra november.

Sidste gang der var et lignende

tilskud i 2021 løb ansøgningsfristen

nemlig i november måned – så det

gælder om at være klar.

Afdæk foreningens behov

Inden man som forening beslutter

at få etableret ladestandere, er det

essentielt at se ind i ladebehovet.

Dertil skal man også afdække

mulighederne for etablering

af standerne på foreningens

arealer. En væsentlig udfordring

vil opstå, hvis foreningen ikke

har egne parkeringsområder.

Her må man anvende offentlige

parkeringspladser i stedet.

Offentlige pladser kan anvendes

mod det krav, at offentligheden

også skal have mulighed for at

bruge laderne. Dog kan man

fastsætte et løssalg. Det sikrer at

fremmede udelukkende vil anvende

lademulighederne i nødstilfælde,

da prisen ellers er for høj og ikke

fordelagtig for udefrakommende.

Finansiering af

ladestanderne

Ved etablering af ladestanderne

er det en oplagt mulighed, at

finansieringen sker, som var det

en forbedring svarende til enhver

anden renovering af ejendommene

eller fællesarealerne i foreningen,

hvor betalingen sker via

andelshavernes boligafgift.

Der kan også være et ønske

omkring brugerfinansiering. Her

er det essentielt, at man opdeler

budgettet i etableringsomkostninger

og forbrug adskilt. Man indleder

med et oprettelsesgebyr og herefter

tager en fast pris på opladningen.

På denne måde vil ladestationerne

også blive tjent hjem og

oprettelsesgebyrerne vil være med

til at finansiere, når der skal oprettes

nye ladestandere i fremtiden.

Afstemning om

ladestanderne

Når en forening har besluttet at

investere i ladestandere er det tid

til afstemning omkring løsning

blandt beboerne. Hvis der blot er

en mindre andel af beboerne, der

på nuværende tidspunkt har el-

eller hybridbiler, kan det være en

udfordring at samle opbakning til

løsningen. Derfor er det essentielt at

lægge vægt på, at udviklingen er at

der vil komme flere og flere elbiler

hvert år. Det er vigtigt at forberede

foreningen inden, der bliver for stor

efterspørgsel og ladekapaciteten

ikke kan følge med.

Side 14

Klimasektion


Annonce

Har du opgivet tanken

om en luft-til-vand

varmepumpe i år?

Så er der godt nyt! Hos NRGY ApS er vi specialister i luft-vand varmepumper

i den højeste kvalitet - og med en af Danmarks hurtigste leveringstider.

Vi kan nemlig etablere din energirigtige varmepumpe indenfor 1 måned

– og det er naturligvis inklusiv tid til kyndig vejledning fra vores autoriserede

installatører.

Altid en holdbar og miljørigtig løsning

Luft-vand varmepumper kommer i mange former, men hos NRGY ApS

er du garanteret en varmepumpe i den bedste kvalitet.

Overvejer du at skrotte det game gasfyr og spare penge på energiregningen allerede nu, skal

du altså ikke tøve med at kontakte NRGY ApS. Vi er dit trygge og professionelle valg

– og er altid klar til en uforpligtende snak om dine varmepumpedrømme!

Støjsvage

Af kvalitetsmærket HITACHI

Energirigtige

CO 2

-besparende

Stabile i drift

www.nrgy.dk | Tlf: 9340 8030 | Mail: info@nrgy.dk

CVR: 42839620 | Adresse: Hjulmagervej 3, 4300 Holbæk


Annonce

Fleksibel finansiering af

jeres andelsforening

FlexLife ® – nu også med fast rente

Det er ikke alle udgifter, man kan forudse i en ejendom.

Med FlexLife ® kan vi aftale en restgæld, som I først skal

betale sammen med sidste ydelse. Det gør det nemt at

frigøre likviditet, så I også har plads til de udgifter, der ikke

kan planlægges.

Realkreditlån

Restgæld

Etablering af

dørtelefoner

Udskiftning af

tagrender

Stor

vandskade

efter skybrud

Udskiftning af

faldstammer i

2 opgange

0 5 10 15 20 25 30 år

FlexLife ®

Traditionelt realkreditlån

Med FlexLife ® kan I låne op til 75% af ejendommens

værdi. Når rammerne for lånet er aftalt,

har I f.eks. mulighed for at justere ydelserne hen

ad vejen mod et gebyr. Og I kan få helt op til

30 års afdragsfrihed, hvis I har en god

økonomi og friværdi.

Læs mere på rd.dk/erhverv


På besøg hos A/B Gimle

Hos A/B Gimle

skåler de for fællesskab

og forskelligheder

Alder er ikke spørgsmål om år, men om sindstilstand. Og i seniorbofællesskabet

A/B Gimle er de ikke bange for at springe ud i de praktiske gøremål, fredagsbar og

fællesarrangementer. Med en aldersspredning på 39 år blandt beboerne er der plads

til forskelligheder og til at lære af hinanden. Hvordan de hos A/B Gimle skaber de

rigtige rammer for et sundt fællesskab og danner grobund for beboerengagement

får vi gode råd til her.

TEKST: NYNNE GROTH HALLANDER | FOTOGRAFI: EIK FRANKSDOTTIR MIKKELSEN

P

å årets sidste sommerdag besøgte vi A/B

fællesarealerne, fælleshuset og andre praktiske

Gimle i den nordsjællandske by Birkerød. opgaver skal løftes af andelshaverne, sammen. På en

Et seniorbofællesskab med fællessang,

hyggelig stenterrasse foran det velholdte fælleshus

fredagsbar og flag i flagstængerne, når en beboer satte vi os godt til rette med bestyrelsesmedlem Susan

har fødselsdag. Hos Gimle – som foreningen

kaldes i daglig tale – handler det om at løfte i

flok. Bogstaveligt talt. I seniorbofællesskabet

har de nemlig ingen vicevært, og det betyder, at

Mortensen og formand Niels Grundtvig til en snak om

hverdagen i Gimle og vejen til et godt sammenhold i

seniorbofællesskabet.

Fortsættes

AndelsboligNyt

Side 27


På besøg hos A/B Gimle

"Vi ses til fredagsbaren"

Der er ingen tvivl om, at fællesaktiviteter er en vigtig

del af konceptet hos Gimle.

"Vi har fælles middage en gang om måneden, hvor vi

skiftes til at lave mad. Vi spiser sammen, sludrer og

synger. Det er socialt samvær på et plan, hvor vi kan

følge med og ikke behøver at sidde lårene af hinanden,"

siger Susan Mortensen og fremhæver fredagsbaren som

et godt eksempel på det gode sammenhold i foreningen.

"Vi har fredagsbar kl. 17.00, hvor vi mødes med hvert

vores glas. Det kan lige så godt være vand som det

kan være en gin og tonic. Her sidder vi sammen i tre

kvarter inden vi ønsker hinanden god weekend. Vi

vender verdenssituationen og hører til, hvem der skal

noget i weekenden, om der er nogle huse, vi skal holde

øje med eller om der er nogle, vi skal støtte godt op om

eller handle ind for," forklarer Susan Mortensen, som

sammen med sin mand faktisk laver aftaler ud fra, at de

naturligvis skal deltage i den hyggelige fredagsbar.

A/B Gimle

› I 1993 flyttede de første beboere ind i

A/B Gimle i Birkerød.

› Foreningen rummer 12 et-plans

rækkehuse på hhv. 94 m 2 og 65 m 2 .

› Fælleshuset danner ramme for

fællesspisning og fester og kan lejes af

beboerne.

› Der afholdes fast to generalforsamlinger

på et år. En økonomi-generalforsamling

og en til andre punkter såsom

renovering eller husorden.

› Foreningen har ingen vicevært og løfter

de praktiske opgaver sammen.

› Hos A/B Gimle fører de en interesseliste.

Formanden Niels Grundtvig supplerer: "Fredagsbaren

startede faktisk under corona, hvor vi ikke kunne spise

sammen. I stedet satte vi en stol ud for hvert hus og

kunne skåle hele vejen ned ad vores hyggelige allé."

Der er plads til gode snakke

over en kop kaffe på terrasserne

i A/B Gimle.

Side 28

AndelsboligNyt


Det nye køkken i

fælleshuset.

Man må gerne stille krav

Imens den hjemmebryggede te hældes op i kopperne

og kanelstangen skæres ud, spores snakken ind på,

hvordan bestyrelsen byder velkommen til nye beboere.

"Vi har ikke en venteliste, men en interesseliste. På den

måde kan vi vælge, hvem vi vil have ind i foreningen.

Det er vigtigt, når vi ikke er så mange beboere. En af de

vigtige ting er, at vi har en god aldersspredning. Vi er

selvadministrerende og skal selv passe vores udearealer,

hvorfor vi er på udkig efter nogle, der gerne vil være

med, deltage og hjælpe," siger Niels Grundtvig og

uddyber:

"I samtalen med kommende beboere lægger vi ikke

fingre imellem, hvad man skal lave i foreningen, så

man er klar over, hvilke forventninger, der er til en. En

af dem er, at når man har alderen, så deltager man.

Man kan deltage på flere måder – måske bager man

småkagerne, sætter kaffe over til møderne, rydder op

eller dækker bord til fællesspisningerne."

Susan nikker anerkendende:

til samtale et par timer efter," siger hun med et smil og

fortsætter:

"Vi så boligen og ville det rigtig gerne. Så havde vi en

anden samtale med bestyrelsen, der var meget seriøs,

men også meget hyggelig. Vi blev spurgt ind til, hvad vi

forestillede os at bidrage med og hvad forventningerne

var. Fællesskabet tiltalte os meget, og så krydsede vi

bare fingre."

Susan og hendes mand har nu boet hos Gimle i et års tid

og er stadig meget glade for beslutningen.

Alle beboere kan nedlægge veto

Når bestyrelsen finder en eller flere beboere, de gerne

ser flytte ind i seniorbofællesskabet, så laver de en

anbefaling til resten af andelshaverne.

"Alle beboere har vetoret og kan komme med indsigelser

i forhold til, hvem der ønsker at flytte ind. Det kan

enten være, at man vil vide mere om vedkommende

eller har noget personligt uforeneligt. Vi er kun 12 huse,

så det er helt okay, hvis man ikke ønsker, at en skilt

ægtefælle flytter ind," siger formanden og påpeger, at

vetoretten dog aldrig er brugt.

"For os var det vigtigt at bo i et seniorfællesskab.

Tilfældigt falder min mand over, at der var en ledig bolig

i Gimle. Vi skrev os på interesselisten, men troede, at der

kunne gå år før vi hørte noget, men faktisk blev vi kaldt

"Vi jokede med, at vi med vores indflytning ville være

tre sygeplejersker i Gimle, så måske synes de andre

beboere, at det var for mange. Min mand er politimand

Fortsættes

AndelsboligNyt

Side 29


På besøg hos A/B Gimle

– det kunne jo være, at foreningen ikke ønskede sådan

en. Men heldigvis var der ingen indvendinger," griner

Susan. Og Niels understreger, at det er skønt at have

dem begge boende.

Aldersspredning er vigtigt

Hvis du tænker på ordet seniorbofællesskab, tænker

du måske god tid, hygge og ældre beboere. Hos Gimle

er der plads til alt det, men også meget andet. Her er

der nemlig en stor aldersspredning blandt beboerne –

faktisk hele 39 år.

"Det med alder er ikke altid retvisende for, hvad man

kan. Her er både beboere, der er pensioneret og dem, der

stadig er i arbejde. Vi er aktive og slår græs, klipper hæk

og løfter en bred vifte af viceværtopgaver i flok," siger

Niels Grundtvig og fortsætter:

"Det er noget vi har som mål – altså at fastholde, at der

er spredning på alderen. Det har en enorm kvalitet, at

der er forskellige aldersgrupper. Vi har eksempelvis en

90-årig major boende, der ved en masse om, hvordan

tingene har været tidligere og hans kone, der er enormt

dygtig til at huske. Det giver noget særligt, når vi holder

fest."

Alt er naturligvis ikke en dans på roser

På Gimlevænget i Birkerød, hvor andelsboligforeningen

har adresse, er naboskabet uden tvivl misundelsesværdigt

for de, der ønsker at bo et sted, hvor naboskabet

er i højsædet. Her hjælpes man ad, fører samtaler over

en kop kaffe på en af de fine terrasser og tør at tale om

tingene. Det er dog også vigtigt for Niels Grundtvig og

Susan Mortensen at sige højt, at alt naturligvis ikke er

nemt, når man bor tæt sammen.

"Alt er naturligvis ikke lyserødt. Vi er også uenige nogle

gange. Der kan være forskellige standarder for helt

banale ting som, hvordan græsset skal slås eller om

vi skal have en blomstereng i stedet for græs. Det er

uundgåeligt," siger Niels Grundtvig, og Susan Mortensen

er enig:

"Det vil være mærkeligt andet, da vi er 12 familier. I og

med at vi har en vis alder og vi kommer fra en bolig,

hvor vi selv kunne bestemme om græsset skulle være

højt eller hvilken farve facaden skulle have. Vi er heller

ikke politisk enige, så det kan give nogle interessante

diskussioner. Det er en kæmpe fordel, da der ikke ville

være noget ved det, hvis alle var ens. Det er det, der

giver det sjove, at vi har forskellige kompetencer og

meninger."

Fortsættes

Side 30

AndelsboligNyt


I fællesskuret samles

alle redskaberne til

at vedligeholde

fællesarealerne.

AndelsboligNyt

Side 31


På besøg hos A/B Gimle

De forskellige holdninger kommer

andelsboligforeningen særligt i møde gennem

engagement af beboerne.

"Fordi vi er forskellige mennesker med forskellige

idéer, oplever vi, at det bedste er, når vi nedsætter

arbejdsgrupper, som tager teten. Så kan de løbe med

et projekt – eksempelvis renovering af køkkenet i

fælleshuset eller etablering af el-ladestandere – og

sende forslag ud til de andre beboere og høre om

de har nogle indvendinger. Det er bestyrelsen på

generalforsamlingen, der spørger, hvem der synes,

det vil være fedt at være med i grupperne," forklarer

formanden.

Kan man involvere alle?

"Det er simpelthen super svært at få alle involveret i

en andelsboligforening, men ikke her, da vi netop har

selekteret på beboerne og deres vilje til at bidrage. Der

er jo selvfølgelig nogle, der har det vanskeligere ved

at deltage end andre. Her prøver vi at sige, at der så er

nogle andre opgaver, der passer bedre, hvis man ikke

er vild med eksempelvis havearbejde," forklarer Niels

Grundtvig, som reflekterer over fællesskabets betydning

for dem, der ikke søger det lige så meget:

at alle er med. Det er fedt for os, der er med, men man

skubber også dem væk, der ikke vil være med. Det er en

balancegang. Man skal acceptere, at vi er forskellige og

gør tingene forskelligt," påpeger han.

Energirenoveringer i vente

Det næste projekt, som foreningens bygningsgruppe

skal kaste sig over, omhandler nye vinduer. De er nemlig

ved at indhente tilbud på at få renoveret vinduerne i de

12 parcelhuse. Og vinduesprojektet står ikke alene.

"Boligerne er 30 år gamle, og nu begynder vi at være

der, hvor ting skal renoveres, såsom vinduer og døre. Vi

har gasfyr alle sammen, som vi skal gøre noget ved. Her

er det oplagt, at vi bliver koblet på fjernvarmenettet, da

det ikke ville være optimalt med varmepumpestøj, når vi

bor så tæt," siger Niels Grundtvig og uddyber:

"Det er held i uheld, at vores gasfyr alligevel skal

udskiftes nu og det så passer med de nye regeringskrav

og fjernvarmeudrulningen. Vi kalder os heldige, da de

nuværende gasfyr blev udskiftet samtidig i tidernes

morgen, så derfor har de også samme udløbsdato nu her.

Gasfyret er nemlig ellers en egen forbedring, men nu

kan vi indhente et samlet tilbud."

"Når vi er en gruppe, der meget gerne vil deltage og

være med, så kommer vi også til at overtage mange af

beslutningerne. Og det er heller ikke fremmende for,

Udover gode energirenoveringer har foreningen også

fået etableret el-ladestandere i januar. For som Susan

Mortensen siger, er det jo vejen frem.

En smuk udsigt fra

formandens terrasse.

Side 32

AndelsboligNyt


Vi møder Grethe, der har

sjove figurer i sin forhave

– til stor glæde for

beboernes børnebørn.

Spring ud i det

Formanden Niels Grundtvig har boet i A/B Gimle i

9 år sammen med sin kone. De kom fra et stort hus

med en masse vedligeholdelse og en travl hverdag med

egen restaurant i et område med ældrebebyggelse.

De valgte først andelsboligforeningen grundet det

økonomiske perspektiv, men er i dag ikke i tvivl om, at

seniorbofællesskabet var det helt rette.

"Der er noget godt ved andelsboligformen, da vi holder

prisen nede, så det er billigt at bo her. Det er en stil vi

har valgt, der giver plads til større diversitet," siger Niels

Grundtvig, hvis anbefaling er klar:

"Vi kan klart anbefale det. Det er godt for os. Vi lærte, at

det at flytte i seniorbofællesskab skal man gøre tidligere

end man tror. Det tager tid at blive etableret og vænne

sig til en ny bolig, så spring ud i det."

er der folk omkring en, der gerne vil give en hånd eller

er klar til en snak."

Ved at flytte ind, når man er yngre, har man også et

større overskud:

"Da vi flyttede ind, fik vi af vide, at der forventes af os

unge – i denne her sammenhæng – og hvis man kan

noget, så skal man gøre det. For når man så bliver ældre,

kan man med god samvittighed tænke, at man har ydet

sin del og det derfor er okay, at man ikke kan bidrage på

samme måde," fortæller Susan Mortensen og fortsætter:

"De ældre der bor her nu har ydet deres del, og nu kan

de høste frugterne af det arbejde, de har lavet. Så kan de

måske lave kaffen eller sørge for kage til havedagen."

Og det er Susan Mortensen helt enig i:

"Gør det ikke for sent i livet, da du ikke kan få glæde

af fællesskabet. Det bliver mere populært med

seniorbofællesskaber, og jeg forstår godt hvorfor. Man

får hjælp til at handle ind eller hvis afløbet er stoppet,

hvis man har IT-problemer eller noget fjerde. Samtidig

AndelsboligNyt

Side 33


AndelsBog

AndelsBog

Andelsboligmarkedets digitale håndbog

AndelsBog

– en digital håndbog til

landets andelsboligforeninger

Glæd dig. 1. januar 2023 udgiver vi Andelsbogen. Et digitalt opslagsværk,

hvor du kan få svar på alle de spørgsmål vi ofte bliver stillet på Andelsportal.dk

om andelsboligmarkedet.

Andelsbogen er bygget op med mere end

70 emner, der alle er relevante for andelshavere

og bestyrelsesmedlemmer. Her kan du læse

om alt fra andelskroneberegning til el-tjek, vedtægter,

udlejning eller om renovering af tag. Under hvert emne

har vi samlet relevant viden, talt med fageksperter,

indhentet fakta og svaret på de oftest stillede spørgsmål.

faldstammer, generalforsamlinger, valuarvurderinger

og dørtelefoni.

Andelsbogen er gratis

Andelsbogen kan tilgås via Andelsportal.dk og den er

frit tilgængelig for alle, kræver ikke noget log ind eller

nogen form for tilmelding.

Andelsbogen er et digitalt opslagsværk til alle, der søger

viden om andelsboligmarkedet. Andelsbogen er både

relevant for beslutningstagere i andelsboligforeninger,

nuværende og kommende andelshavere og andre

interessenter. Her kan du slå op og få svar på dine

spørgsmål om alt fra overdragelse af andelsboliger,

Abonnerer du på nyhedsbrevet fra Andelsportal.dk?

Med nyhedsbrevet vil du få en advisering direkte i din

indbakke, når Andelsbogen er udgivet.

Tilmeld dig her: www.andelsportal.dk/nyhedsbrev

Side 34

AndelsboligNyt


Udpluk af emner

....

E

Energimærke

Eksklusion

Ejendomsadministration

Energioptimering

Erhvervsudlejning

Elevator

Ejendomsservice

El-tjek

F

Facade / Facaderenovering

Faldstammer

Fællesarealer

Formand

Forbedringer

Fuldmagt

Flertal

Forsikring

G

Generalforsamling

Godtgørelse

Gulv

H

Husorden

Have

I

Indkaldelse

Isolering

J

Juridisk bistand

K

Klima

Konflikter

Kloak

L

Ladestander

Lejebolig

Loftarealer

Lån

M

Maler

N

Naboskab

Nettoprisindeksering

O

Opgang

Offentlig ejendomsvurdering

....

Har I ønsker til emner, så skriv

til info@andelsportal.dk med

jeres forslag.

AndelsboligNyt

Side 35


Lån

Renter og energiforbrug

fylder i de danske

andelsboligforeninger

Boligmarkedet er i forandring – også når vi taler andelsboliger. Rentemarkedet

er vendt, inflationen er steget og energikrisen buldrer derudaf. Sammen med

kundedirektør Kristian Balleby fra Danske Bank tager vi her en temperaturmåling på

andelsboligmarkedet.

TEKST: NYNNE PIHL GROTH

Samtalen med Kristian Balleby indledes

med en dejlig melding: Generelt oplever

kundedirektøren hos Danske Bank nemlig, at

andelsboligforeningerne har en god og sund økonomi.

"Der er mange foreninger, der har oplevet

gode besparelser gennem de sidste 10 år via

nedkonverteringer, hvor de har fået frigivet pæne

beløb i deres økonomi. Så de fleste foreninger har en

god økonomi og noget at stå imod med derude. De er

generelt stadig lavt belånte og har et godt overskud,"

siger Kristian Balleby.

Kristian Balleby,

Kundedirektør hos Danske Bank

som det er ved nedkonverteringer. En opkonvertering

er mere tvetydig og kompleks," siger Kristian Balleby.

Et væddemål med markedet

Der er mange andelsboligforeninger, der henvender

sig om en ønsket beregning på, hvad det vil

betyde at opkonvertere lån, da de er fristet af

restgældsbesparelserne, erfarer Kristian Balleby.

Renten er nemlig steget i løbet af efteråret og allerede

i september begyndte der at blive åbnet op for

fastforentede lån med en rente på 5 procent.

"Når foreningerne ser, hvad opkonverteringen betyder

for ydelsen, så takker de fleste nej. Isoleret set er det

at betale 5 procent i rente versus 1 procent ikke så

attraktivt, men når foreningerne bliver opmærksomme

For landets andelsboligforeninger har det nemlig længe

været muligt at konvertere ned i rente, men med et

nu stigende renteniveau bliver overvejelserne ude i

foreningerne naturligvis nogle andre.

"Folk snakker sammen – og der er mange, der bor

i hus, som har benyttet sig af opkonvertering. Det

er også et tema i nyhederne, så det er naturligt, at

andelsboligforeningerne også bliver nysgerrige på

denne mulighed. Det er bare ikke lige så 1:1 i foreninger,

En opkonvertering betyder, at man skifter

det gamle fastforrentede lån ud med et

nyt fastforrentet lån, hvor renten er højere.

Derved får man en højere rente, men en

lavere restgæld. Nedkonvertering betyder

derimod, at man omlægger et fastforrentet

realkreditlån med en høj rente til samme

type lån med en lavere rente.

Side 36

AndelsboligNyt


på opkonvertering, er det fordi, at de kan realisere

restgældsbesparelsen," siger kundedirektøren.

Kristian Balleby supplerer:

Fortsættes

"Med opkonvertering køber man et lån, som kan

ende med at koste foreningen mere end man sparer

i restgæld, idet den højere rente før eller siden

vil indhente restgældsbesparelsen – det er kun et

spørgsmål om tid. Så væddemålet med markedet går ud

på, at renten skal falde igen inden den højere rente har

ædt sig ind på restgældsreduktionen.”

Forskel på fastforrentet- og

rentetilpasningslån

Kristian Balleby fremhæver også forskellen mellem

foreninger, der har fastforrentet- og rentetilpasningslån,

når vi taler opkonvertering:

"Når foreningen har et fastforrentet lån, så bliver den

kompenseret for rentestigninger ved, at restgælden

falder. Det forholder sig anderledes, hvis foreningen

er belånt med et rentetilpasningslån – fordi her sker

ikke nogen reduktion i restgælden ved opkonvertering.

Ønsket om en opkonvertering har derfor noget at

gøre med foreningens nuværende lån og gældens

størrelse. Jo mere gæld, jo større interesse for denne

lånemulighed, da restgælden kan reduceres."

Hvad er kurs?

Kursen på et realkreditlån er prisen på dine

realkreditobligationer. Den svinger over tid,

og det har bl.a. betydning for, hvor meget

du får udbetalt, eller hvad din rente på

lånet bliver. Når du optager et realkreditlån,

udsteder realkreditinstituttet obligationer,

som de herefter sælger på markedet for dig

som del af en serie. Det er udbud og efterspørgsel,

som afgør kursen. Skal du indfri dit

realkreditlån (eksempelvis i forbindelse med

en omlægning), er kursen den pris, du skal

betale for at købe obligationerne tilbage.

Så meget får du som tommelfingerregel

udbetalt, hver gang du låner 100 kroner:

› Kurs 98 – 98 kroner

› Kurs 100 – 100 kroner

› Kurs 102 – 102 kroner

Kilde: Realkredit Danmark

AndelsboligNyt

Side 37


Lån

Der findes ikke et ultimativt svar på om det er den

rigtige beslutning for andelsboligforeningen at

opkonvertere eller ej, understreger kundedirektøren,

som anbefaler, at man som forening tager dialogen med

sin bank og får præsenteret de egentlige beregninger og

anbefalinger.

”Der er gode argumenter for, hvorfor foreninger skal

blive i det nuværende lån og se, hvad der sker, men der

er også gode argumenter for, at man som forening vil

have mere forudsigelighed og tryghed med et lån, der

beskytter dem. Prisen er dog en højere ydelse,” forklarer

han.

Hastværk kan blive lastværk

Som privatperson forholder du dig til egen økonomi

og hvilken risiko du vil tage. Som forening varetager

man alle medlemmernes privatøkonomi via den

finansieringsmulighed, man vælger. Og det er et

ansvarsfuldt forehavende.

”Da vi tidligere på året talte om mandat til bestyrelsen til

at ændre i lån uden om generalforsamlingen, var det i et

noget mindre komplekst marked, hvor man kun gik ned

i rente. Vil man betale en procent i rente i stedet for tre

procent – det er et nemt valg – men med opkonvertering

er det vigtigt, at man tager sig god tid. Hele foreningen

skal gøre sig umage, tænke sig godt om og få det drøftet,

så alle nuancerne bliver vendt. Her kan hastværk

hurtigt blive til lastværk,” siger Kristian Balleby, der

endnu engang understreger, at bestyrelsen bør række

ud til eksperterne, da der er individuelle forhold, der gør

sig gældende ved lånekonverteringer.

”Energiforbrug kommer til at fylde mere i foreningerne.

Hvis man skal investere i ejendommen – i form af

forbedringer – så bør man tænke energirenovering

ind. Skal man vælge mellem at skifte taget og få et

nedsat energiforbrug eller få altaner, så ved de fleste

foreninger godt, hvad der i disse tider skal prioriteres

først. Rentabiliteten for energiforbedringer er med

prisstigningerne i energimarkedet blevet så meget

større, så derfor er energirenoveringer blevet en endnu

mere populær dessert,” siger Kristian Balleby.

Undersøgelser fra Danske Bank og Realkredit Danmark

viser med al tydelighed, at det først og fremmest er med

pengepungen, at beslutningerne om energirenoveringer

bliver truffet. At det så har en positiv sidevirkning i

forhold til klima og CO2-udledning er bare et ekstra

plus. Og energirenovering kan også spille ind på

omsætteligheden af andelsboligerne.

”Jeg kunne forestille mig, at nogle af læserne her

trækker på smilebåndet, når jeg taler omsættelighed

af andelsboliger, da de jo sælger sig selv i de store

byer. Er vi på vej imod en finansiel krise – og det ved

ingen om vi er - er det dog ikke en naturlov, at hvis

man har noget til salg, der starter med a og slutter på

bolig, at de så kommer til at sælge sig selv. Jeg kan se

i de boligannoncer jeg falder over, at det allerede nu

bliver fremhævet, hvis man har en god varmekilde

eller et godt energimærke,” siger Kristian Balleby, som

afslutningsvis nævner kravet om energimærke C i

boligreguleringsloven.

Energiforbedringer fylder mere

Det er ikke kun rentemarkedet, der har ændret sig den

seneste tid. Hele energioptimeringsområdet er noget

der fylder meget i det ganske danske land – også hos

andelsboligforeningerne.

”Hvis jeg var en andelsboligforening i energiklasse D

ville jeg være nysgerrig på, hvordan vi kunne rykke

op i energiklasse C. Før blev man belønnet for at være

i energiklasse D – nu skal man op i energiklasse C.

Måske skal der ikke så meget til, og samtidig kan der

være større besparelser at hente,” slutter den erfarne

kundedirektør.

Foreninger med energimærke C belønnes

Kravene til andelsboligforeningernes energimærke ved udlejning blev med boligreguleringslovens

§ 5, stk. 2 strammet. Kravet til ejendommens energimærke skal dermed være mindst energiklasse

C, hvor det førhen var gældende, at ejendommen havde energimærke D.

Side 38

AndelsboligNyt


Annonce

VI SÆTTER STRØM TIL JERES

GRØNNE ELDRØMME

... og fikser gerne dørtelefonen i samme omgang

Vi hos HOLM EL-TEKNIK ApS er eksperter inden for elinstallationer og

fungerer også gerne som jeres boligforenings elinstallatør. Så driller

dørtelefonen eller kunne I tænke jer at spare på strømmen med

energioptimering af elinstallationer? Tag bare fat i HOLM EL-TEKNIK

ApS. Vi har stor erfaring med reparation og modernisering af installationer

– også i andelsboligforeninger.

Om I mangler energirigtige el-løsninger, installation af dørtelefoner eller

opsætning af lamper, er HOLM EL-TEKNIK ApS på pletten. Vi har 20 års

erfaring i elektrikerbranchen, så fagligheden er helt i top. Det sikrer jer de

helt rigtige – og gode – løsninger.

VI HJÆLPER JER FOR EKSEMPEL GERNE MED:

Opsætning af ladeboks

Dørtelefoner

Optimering af el

Opsætning af inden- og udendørslamper

Ønsker jeres andelsboligforening råd, sparring eller

tilbud på elinstallationer, så kontakt os på:

71 10 20 30

Find os på Facebook

kontakt@holmelteknik.dk · +45 71 10 20 30 · www.holmelteknik.dk · CVR: 42069485


FAQ

Hvem hæfter for

vedligeholdelsen

FAQ

af andelsboligen?

TEKST: MARIA CARLSEN

H

vad enten du flytter eller bliver boende, så

har du som grundregel ansvaret for den

indvendige vedligeholdelse af din andelsbolig.

Og andelsboligforeningen har som grundregel ansvaret

for den udvendige vedligeholdelse.

Det kan være fristende at klage sin nød til

andelsboligforeningen, når gulvet i din andelsbolig

slår revner eller hvis køkkenbordet trænger til

en udskiftning. Men det er faktisk dit ansvar at

vedligeholde eller udskifte det. Vi dykker ned i, hvad

du selv skal vedligeholde, hvis du bliver boende i din

andelsbolig og hvad du skal være opmærksom på, hvis

du flytter og overdrager din andelsbolig til en ny.

Du bliver boende

Som andelshaver er du forpligtet til at vedligeholde alt

indvendigt. Det betyder: Gulve, vægge, indvendige døre,

køkkenelementer, køkkenbord, toilet, badeværelse (med

undtagelse af terrazzogulv), indvendige sider af altanen,

håndtaget på indersiden af hoved- og bagdør, vandrette

vandrør.

Vær opmærksom på, at du gerne må udskifte din

hoveddør selv, med godkendelse fra foreningen, men

hvis foreningen sidenhen udskifter alle hoved- og

bagdøre i ejendommen, vil du stadig være med i

fællesudgifterne, selvom du har købt og betalt for din

egen dør.

Andelsboligforeningen har ansvar for: Udvendige

sider af altanen (bærende dele), håndtaget på ydresiden

af hoved- og bagdøren, hoved- og bagdør, vinduer,

etageadskillelse i etageejendomme, lodrette stigstrenge/

rør, vedligeholdelse af centralvarmeanlæg, fælles

forsynings- og afløbsledninger, fælles arealer.

Du flytter

Selvom du har gjort dit og vedligeholdt din lejlighed, kan

der stadig være fejl og mangler en ny køber kan få øje

på. Og nogle af dem kan endda være skjulte.

På jurasprog defineres en mangel som:

"En genstand (f.eks. køkken, badeværelse, dør), der

mangler en egenskab, som man vil forvente den

har. Eller en genstand, som har en egenskab, der er

anderledes end forventet."

Her gælder de samme regler, som hvis du blev boende.

Er det en indvendig fejl i lejligheden dækker du, men

er fejlen udvendig, som et løst håndtag på ydresiden

af hoveddøren, så er det foreningens ansvar. Og husk,

at foreningen ved et salg tilbageholder dine penge i

14 dage, hvis netop køber skulle finde fejl og mangler.

Det er derfor en god idé at få en vurderingsmand ind

over salget. En vurderingsrapport klarlægger alle fejl

og mangler, og vurderingsmandens ord i rapporten

er gældende. Du er derfor ansvarlig for at udbedre de

indvendige fejl og mangler som vurderingsrapporten

foreskriver.

Ovenstående guide er kun vejledende, og du skal derfor

huske, at det er foreningens vedtægter som afgør, hvad

der er op og ned.

Er du interesseret i at læse mere om fejl og mangler, så

er disse to artikler et godt sted at starte:

1. www.andelsportal.dk/guides/mangler-andelsbolig

2. www.andelsportal.dk/guides/ansvarvedligeholdelse-udskift

AndelsboligNyt

Side 41


Renovering af trappeopgangen

Alt hvad I skal huske,

når trappeopgangen skal

renoveres

Trappeopgangen er et vigtigt fællesareal i en forening, da beboere og gæster hver

dag passerer opgangen. Derfor er det også vigtigt, at opgangen er i god stand,

hvad enten det gælder vægge, gulve, døre eller dørtelefoni. Få viden om farvevalg,

proces og gulvbelægning i vores guide.

TEKST: MARIA CARLSEN

S

tore dele af landets andelsboligforeninger har til

huse i etageejendomme, hvor trappeopgangen

er et knudepunkt, der bliver udsat for slid

utallige gange. Beboere, gæster, pakkepost og bude med

måltidskasser eller dagligvareindkøb kommer ind i

opgangen i alt slags vejr og flytter store som små sager

op og ned fra andelslejlighederne. Derfor er der også

et naturligt slid på trappeopgangene, der løbende skal

vedligeholdes for at fremstå pæne.

Hvordan kommer man i gang?

Renovering af andelsboligforeningens trappeopgange

er i de fleste tilfælde en beslutning, der skal op på

en generalforsamling. Eksempelvis i form af et

budget til renoveringen. Det er også nødvendigt

med en generalforsamlingsbeslutning, hvis der er

forskellige holdninger til løsningen, hvilket der ofte

er til renovering af trappeopgangen i forhold til

malerarbejdet.

Maling af opgangen

I nogle andelsboligforeninger vælger foreningen

eksempelvis på en fælles arbejdsdag at tage sig af

maling af opgaven. Denne model er mest udbredt i de

tilfælde, hvor mindre skader skal dækkes og foreningen

har maling i rigtig farve og glans til at rette op på

Side 42

AndelsboligNyt


småskaderne. Skal hele opgangen (og muligvis flere

opgange) males, så anbefales det at hyre et professionelt

firma.

En professionel maler kan sørge for et flot resultat, der

kan holde i mange år og står typisk for både spartling,

slibning, maling af både vægge, lofter og træværk og

fugning af eventuelle revner.

Samtidig kan malerfirmaet rådgive om malingens glans

i opgangen. Glans i maling går i princippet fra 0-100,

hvor glans 0 er helt mat, mens glans 100 har et kraftigt

skinnende skær. Det meste maling ligger et sted i

mellem. Der er forskel på, hvornår I skal bruge hvilken

glans. Når glansen skal vælges, bør I tage stilling til, hvor

meget lys fra eventuelle vinduer, der skal reflekteres

i overfladen og hvor meget overfladen skal kunne

vaskes af. I en trappeopgang vil man typisk vælge en

maling med lidt højere glans end på en væg i en bolig, da

væggene skal kunne klare at blive tørret af med en klud

og tåle stænk fra trappevasken.

Farvevalget

Når det kommer til farvevalg på opgangen, så skal der

både tages stilling til farven på træværk, gelændre,

vinduer, døre, gulve og væg - og ikke mindst deres

sammenspil. Mange vælger at have høje paneler eller

blot et højt bånd malet på væggen, som har en mørkere

farve end resten af væggen, der i mange tilfælde er

holdt i hvid. Den mørke farve på det nederste bælte,

som eksempelvis grå eller blå, foretrækkes af mange, da

slidtage og skidt ikke ses så let, som på en helt hvid væg.

Inden udvælgelsen af farven bør I huske på at undgå at

træffe beslutningen en dag med farveprøver i et mørkt

Brandfare ved opbevaring

I flere foreninger er der nedskrevet i

husorden, at både for- og bagtrappearealer

skal være ryddet i henhold til

brandfare. Oplever du, at reglerne ikke

overholdes i din forening, kan du med

fordel rette henvendelse til bestyrelsen

med en bemærkning om, at der er tale om

flugtveje til anvendelse i forbindelse med

brand, hvorfor det er uhensigtsmæssigt

at se igennem fingre med, at opgangene

benyttes til opbevaring.

eller lukket lokale. Tag gerne et udvalg af farveprøver

med i dagslys i opgangen inden I lægger jer fast på en

farve.

Hvad med gulvebelægningen?

De fleste trappeopgange benytter sig af gulve af

linoleum til trappeopgangen, da det er slidstærk,

rengøringsvenligt og skridsikkert. Alternativer er blandt

andet vinyl og epoxy, som er noget mindre udbredt, men

også muligt.

Man kan ofte se, at det er tid til nye linoleumsgulve, når

den gamle linoleum begynder at blive grålig i forhold

til den oprindelige farve. Revner i gulvet og ødelagte

forkantskinner er også tydelige indikationer på, at det er

blevet tid til at få ny gulvbelægning. Når det er besluttet

at gulvene skal renoveres og eksempelvis have ny

linoleum, er der igen flere overvejelser at gøre sig.

Linoleum kan nemlig fås i flere tykkelser og i

en hel farvepalette med mere end 40 forskellige

farvenuancer. De fleste vælger en mørkere farve på

gulvene for at undgå at skidt og snavs ses tydeligt.

Ligeledes kan linoleum fås i forskellige tykkelser.

I dag bliver linoleum typisk lagt i en tykkelse

på 2,5 millimeter, men det også er muligt at få

linoleumsbelægning, der har en tykkelse på

3,2 millimeter. Den tykke linoleum er ekstra

slidstærk, men også en større omkostning.

Fortsættes

AndelsboligNyt

Side 43


Renovering af trappeopgangen

Når der skal nyt linoleum på trappetrinene, består

processen typisk i at den gamle belægning fjernes og

derefter skal der primes, spartles og slibes på både

trappetrin og repos inden den nye linoleum kan limes

på. I nogle tilfælde skal der også rettes op, hvis et trin er

trådt skævt eller gået i stykker.

Skinner på forkanter af trappetrin

Det er ikke kun selve gulvbelægningen, der kan

trænge til en renovering. Når der lægges nye gulve i

en trappeopgang, skifter man ofte også frontskinnerne

på de enkelte trappetrin. De fleste vælger at få skinner

i enten messing og aluminium. Den mest holdbare

løsning er messingskinnen. En aluminiumsskinne

kan eksempelvis ikke altid klare flytninger, hvor

tunge møbler og sækkevogne kan ødelægge dem. En

messingskinne er derimod mere holdbar. Den kan klare

slid fra både flytninger og varer, der bliver leveret til

opgangens beboere, og som tommelfingerregel kan

en messingskinne klare mindst 20-25 år før man skal

tænke på en ny renovering

Også nyt dørtelefonanlæg?

Når trappeopgangen skal have en kærlig hånd

indtænker flere andelsboligforeninger samtidig

etablering eller opgradering af dørtelefonanlæg. Der

findes flere dørtelefonløsninger, som man med fordel

kan vende med et professionelt firma, der kan finde

den bedste løsning til netop jeres ejendom – herunder

om der er behov for audio,- video- eller en appbaseret

løsning. Firmaet skal have adgang til lejlighederne

og derfor er det en god idé at kombinere med en

renovering af trappeopgangen.

Information til beboerne

Når trappeopgangen skal renoveres skal beboerne

naturligvis have den rette information, så de ved,

hvordan processen forløber og hvornår dørmåtter skal

fjernes. En notits i opgangen med information om startog

sluttidspunkt og information på, hvem der udfører

renoveringen er en god idé. Ligesom, at bestyrelsen med

fordel på en eventuelt hjemmeside kan holde beboerne

opdateret med forløbet og eventuelle forsinkelser.

Døre i opgangen: Hvem har

vedligeholdelsespligten?

Andelsboligforeningen har ansvar for den udvendige

vedligeholdelse i foreningen, hvilket også gælder dørene

ud til trappeopgangen. Ønsker man som andelshaver en

ny hoveddør til boligen, skal man derfor søge tilladelse

hos bestyrelsen inden man igangsætter projektet. Får

man som andelshaver tilladelse til et dørudskift skal

man være opmærksom på, at udskiftningen vil ske på

egen regning. Og skulle foreningen senere hen vælge

at få udskiftet alle hoveddøre, er andelshaveren stadig

forpligtet til at betale til dette via boligafgiften, som alle

andre. Bestyrelsen skal samtidig overveje, hvilke farver

og design, der gives tilladelse til, så dørene i opgangen

har det samme udtryk.

Hvad med bagtrappen?

Skal bagtrappen også renoveres i samme ombæring,

er det vigtigt at give andelshaverne tid til at rydde

arealerne, hvis der ikke allerede er et reglement i

foreningen om, at man ikke må opbevare ting på

bagtrappen. Ofte bliver bagtrappen brugt til flere

praktiske gøremål, og I bør derfor overveje om

materialet her skal være mere slidstærkt.

Indhent uforpligtende tilbud

Søger jeres andelsboligforening hjælp til renovering af trappeopgangen kan I

indhente tre uforpligtende tilbud fra professionelle firmaer via Andelsportal.dk.

Det er nemlig fordelagtigt at have flere tilbud til sammenligning og dialog med

flere firmaer, der kan præsentere deres løsning.

Side 44

AndelsboligNyt


Annonce

Boligvaskeri

uden bekymringer

L’EASY Business varetager drift, vedligehold og service af jeres vaskeri – så I kan nyde godt

af en fleksibel og enkel løsning med tilfredse beboere. Leveret, installeret og serviceret.

Få en løsning, der matcher jeres behov

Ingen boligforeninger er ens. Derfor samarbejder vi med Electrolux

Professionel, så vi med markedets bedste og bredeste udvalg, kan

skræddersy vaskeløsninger, der dækker jeres behov. Vi varetager

drift, vedligehold og service i hele perioden.

Levering og installering.

Fri service og reservedele i hele leasingperioden.

Telefonsupport og hjælp til fejlfinding.

All-risk forsikring der bl.a. dækker brand, tyveri,

vandskade og uheld.

Installationstjek

– optimering af vaskerum

Betalingssystem

– med mange muligheder

Flytning og bytning

– af maskiner ved ændret behov

Operationel leasing

Levering, installering, service, reservedele

og fuld forsikring af jeres vaskeri.

Til små månedlige ydelser.

Brugerbetalt vaskeri

Levering, installering, service, reservedele

og fuld forsikring, afregnet automatisk per vask.

I skal ikke have en krone op af lommen!

Leasing gavner både økonomi og miljø

Nye maskiner bruger væsentligt mindre energi, og når leasingaften udløber,

bliver de efterset og leaset videre til en ny aftager. Det forlænger produktets

levetid, og når det skal skrottes, bliver 95% af materialerne genanvendt.

72 15 11 15 boligvaskeri.dk

Løsninger til erhvervslivet


Skift dit fyr

Skal jeg udskifte fyret?

Det spørgsmål stiller omkring en halv million danskere sig

selv, herunder andelshavere med gas- eller oliefyr som

varmekilde. Et nyt univers på Andelsportal.dk’s

søsterportal samler det store varmeoverblik

og svarer på de typiske spørgsmål boligejere

har, hvis fyret skal skiftes.

TEKST: NYNNE GROTH HALLANDER

D

et kan være lidt af en

jungle at finde rundt i, hvad

du som andelshaver skal

vælge, hvis fyret skal udskiftes

til en ny varmekilde. For flere

andelshavere er fyret nemlig

fortsat energikilden i hjemmet –

og langt fra alle har udsigter til

opkobling på fjernvarmenettet. Den

knudrede beslutning skal det nye

varmekildeunivers: 'Skift dit fyr'

hjælpe og guide boligejerne godt

igennem.

Hvad er fjernvarmeudsigterne?

Der er fremlagt en politisk plan

for udrulning af fjernvarme. Her

efter folketingsvalget kan planerne

dog risikere at blive ændret, så

derfor anbefaler vi altid, at du

som andelshaver kontakter din

kommune for at høre mere om de

konkrete planer i dit område.

Hvad skal jeg vælge?

I det nye varmekildeunivers

sammenlignes fordele, ulemper,

priser og besparelser på jordvarme,

luft-vand varmepumpen

og fjernvarme. Er I flere i

andelsboligforeningen, der skal

udskifte fyret, kan I med fordel gå

sammen og vende løsningerne, samt

involvere bestyrelsen i processen.

Attraktive lån og

uforpligtende tilbud

Det nye varmekildeunivers er

udarbejdet i samarbejde med

Danske Bank. Her samler vi derfor

også informationer om attraktive

lån til energiforbedringer, laver

prisberegningerne og guider dig

videre til mødet med en fagmand,

du kan tage med på råd, hvis du

overvejer en ny varmekilde.

Vil du vide mere om

udskiftning af fyr?

Så kan du finde inspiration, viden

og stille spørgsmål i det nye

varmekildeunivers på

Energihjem.dk.

Skift dit fyr?

www.energihjem.dk/skift-fyr

Fjernvarme

Investering

Besparelse

23.000 kr.*

48.300 kr./ år*

Luft-vand varmepumpe

Investering 97.000 kr.*

Besparelse 31.200 kr./ år*

Jordvarme

Investering

Besparelse

130.000 kr.*

34.300 kr./ år*

*Priser og besparelser er regnet ud fra en helårsbolig på 135 m2 med naturgas og et varmeforbrug på

2.151 m3/år. Priserne skifter dagligt. Dette eksempel er fra oktober 2022.

Side 46

AndelsboligNyt


Annoncer

Branchepartnere på Andelsportal.dk

Vi har en eksklusiv udvalgt gruppe af branchepartnere, der er eksperter i netop deres felt.

De tilbyder relevant rådgivning, services eller ydelser til andelsboligforeninger og andelshavere

– og er specialister i branchen

Altaner

Belysning

Døre

Dørtelefoni

Ejendomsadministration

Faldstammer

Finansiering

Gårdmiljø

Ladestandere

Tagrenovering

Tørrelofter

Valuar

Vedligeholdelsesplan

og energimærkninger

Vinduer

AndelsboligNyt

Side 47


Annonce

November 2022

”... forbedrer beboernes

livskvalitet, det sociale

liv i foreningen og

boligernes attraktivitet.”

Stadig flere lejlighedsejere vælger at få

installeret elevatorer i deres opgange, og

det giver ganske god mening. Det både

udvider den potentielle køberskare og

giver samtidig en vitaminindsprøjtning til

værdien af lejlighederne i opgangen.

Emil Ellekilde, som er vurderingschef i firmaet

STAD Valuar, ser da også elevator som en stor

mulig fordel for andelsboligforeninger: ”Der

al mulig grund til at tro, at en eftermonteret

elevator godt kan påvirke regnestykket på en

sådan måde, at det øger ejendommens værdi

med mere, end hvad elevatorprojektet koster.

Det kan medføre, at der er råderum til en højere

andelskrone - altså en højere værdi på andelsbeviserne,

simpelthen fordi ejendommen får en

elevator.

Der er selvfølgelig også en helt anden betragtning,

som kan være lige så vigtig, og som egentlig

også minder om snakken om altaner. Det drejer

sig om, hvorvidt man synes, at gevinsten ved en

eftermonteret elevator i praksis er umagen og

besværet værd. Spørgsmålet er nemlig, om det

forbedrer beboernes livskvalitet, det sociale liv

i foreningen og boligernes attraktivitet. Meget

ofte er svaret et stort JA.”

- Emil Ellekilde, Vurderingsmægler,

Diplomvaluar HD(F), STAD Valuar.

Læs mere på

www.altan.dk


Annonce

AL &

H O L M

malerfirma ApS

Keldsøvej 24

2100 København Ø

Telefon 44 84 99 44

CVR-nr.: DK-20612797

info@alogholmmalerfirma.dk

www.alogholmmalerfirma.dk

Renovering af

trapper

Renovering af

vinduer

Renovering af

facader

HOVEDENTREPRISER: MURER w SNEDKER w GULV w MALER


Annonce

AL &

H O L M

malerfirma ApS

Vælg en rigtig maler.

Så er det mere værd

fra starten.

Skrabe / Slibe

Grundmale

Spartle / Slibe

AL & Holm Malerfirma ApS

Vi både rådgiver og arbejder ud fra det brede perspektiv med

fokus på detaljen og kommer derfor omkring hele processen.

Mellemmale

Vi er et fast team af dygtige fagudlærte svende, og med over

25 år i branchen har vi erfaringerne og kompetenceniveauet til,

at løse de enkle såvel som komplekse opgaver.

Vi udfører maleropgaver for både store og små boligforeninger,

private, virksomheder samt offentlige institutioner.

Medlem af Københavns Malerlaug

EnRigtigMaler.dk

- det første skridt på vejen til et godt malerarbejde!

Produktion: Aktum A/S grafisk . 88 44 55 66

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!