18.11.2022 Views

AndelsboligNyt november 2022

I denne udgave af AndelsboligNyt har vi blandt andet sat fokus på de stigende energipriser og vi ser nærmere på, hvilke tiltag, der kan hjælpe andelsboligforeninger igennem energikrisen. Det gør vi blandt andet med en klima-sektion med særligt fokus på energirenovering, energioptimering og klimatilpasning. Du kan også læse om, hvordan en andelsboligforening har fået deres egne solceller på taget af deres ejendom. Få også viden om politikernes ønsker til andelsboligmarkedet, rentestigninger og kom med på besøg hos AB Gimle.

I denne udgave af AndelsboligNyt har vi blandt andet sat fokus på de stigende energipriser og vi ser nærmere på, hvilke tiltag, der kan hjælpe andelsboligforeninger igennem energikrisen. Det gør vi blandt andet med en klima-sektion med særligt fokus på energirenovering, energioptimering og klimatilpasning. Du kan også læse om, hvordan en andelsboligforening har fået deres egne solceller på taget af deres ejendom. Få også viden om politikernes ønsker til andelsboligmarkedet, rentestigninger og kom med på besøg hos AB Gimle.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Nyheder og nyttig viden til landets andelsboligforeninger<br />

November <strong>2022</strong><br />

Renter og energiforbrug<br />

fylder i de danske<br />

andelsboligforeninger<br />

Side 36<br />

Hos A/B Gimle<br />

skåler de for<br />

fællesskab og<br />

forskelligheder<br />

Side 27<br />

Hvad mener de<br />

politiske partier om<br />

andelsboligmarkedet?<br />

Side 13<br />

OGSÅ I DENNE UDGAVE<br />

• Refusion af tilslutningsbidrag<br />

• Bliv klædt på til<br />

el-ladestandere i foreningen<br />

• A/B Amsterdamgårdens<br />

solcelletag er en sand<br />

solstrålehistorie


Annonce<br />

Altaneftersyn<br />

5 gode grunde til at få<br />

udført et altaneftersyn<br />

Der er god grund til at være opmærksom på altanerne i andelsboligforeningen.<br />

Vedligeholdelse af altaner kan nemlig både være en økonomisk- og sikkerhedsmæssig<br />

fortjeneste, hvis skader opdages i opløbet. Altaneksperten giver her fem gode grunde til,<br />

hvorfor et altaneftersyn, kan være værd at investere i – før det er for sent.<br />

D<br />

er god grund til at prioritere<br />

altaneftersynet. Altan.dk,<br />

der er Danmarks største<br />

leverandør af altaner, erfarer nemlig,<br />

at mange altaner har overskredet<br />

deres levetid, og derfor kan være<br />

i risiko for nedstyrt.<br />

50.000 altaner er i<br />

risikozonen<br />

Der findes særligt én altantype, af<br />

en vis alder, der er i risiko for at<br />

have nedsat bæreevne på grund af<br />

skader i bærejernene. Skader, der i<br />

værste tilfælde kan betyde, at<br />

altanen er farlig at opholde sig på.<br />

Det er den såkaldte udkragede<br />

betonaltan med udliggerjern, der er<br />

tale om. Altanens konstruktion og<br />

datidens byggemetode betyder,<br />

at der er risiko for dannelse af<br />

kondens omkring jernet i betonen<br />

og murværket. Jernet vil dermed<br />

begynde at ruste og med tiden miste<br />

bæreevne til det punkt, at den falder<br />

Scan og læs<br />

mere om<br />

udfordringen<br />

ned, hvis skaden ikke bliver opdaget<br />

i tide. "Man har gennem tiderne<br />

haft forskellige måder at bygge altaner<br />

på, og i en periode fra ca. 1900<br />

– 1950 lavede man rigtig mange betonaltaner<br />

med udliggerjern," siger<br />

Marketingchef hos Altan.dk, Ulrik<br />

Knudsen, og uddyber: "I disse typer<br />

altaner løber to jernprofiler (udliggerjern)<br />

fra altanens betonbund ind<br />

i murværket i etageadskillelsen, og<br />

udfordringen opstår, når fugt samles<br />

omkring jernet. Så korroderer jern-<br />

profilerne og til sidst vil de knække<br />

som en rådden pind."<br />

Undersøgelser fra Teknologisk<br />

Institut viser, at der på<br />

1. Et altaneftersyn vil give dig ro i maven og kan i yderste tilfælde afværge en ulykke.<br />

2. Hvis du ejer en eller flere lejligheder med altan, eller hvis I er en andelsforening, er det jeres<br />

ansvar at vedligeholde altanen. Det betyder altså, at det er jeres ansvar hvis altanen på din<br />

ejendom falder ned.<br />

3. Når en altan falder ned, er det IKKE en ”pludseligt opstået” hændelse og derfor dækker<br />

forsikringen ikke.<br />

4. Gamle betonaltaner, af den type som er i risikozonen, er ofte små og ikke særlig brugbare.<br />

Det vil ofte være muligt at erstatte den usikre altan med en større – og man kan sagtens<br />

genskabe det originale design.<br />

5. En ny, større og sikker altan vil altid være attraktiv ved et evt. salg og du kan være sikker på,<br />

som minimum, at få investeringen hjem når du sælger din lejlighed.<br />

Side 2<br />

<strong>AndelsboligNyt</strong>


nuværende tidspunkt findes op<br />

imod 50.000 altaner med lignende<br />

konstruktioner rundt i landet.<br />

Mange af dem fortjener et eftersyn,<br />

da de formentlig er udtjente.<br />

Kom ulykken i forkøbet<br />

Der findes ingen regler eller retningslinjer<br />

for, hvor ofte altaner<br />

skal have udført et eftersyn.<br />

Det mener Altan.dk, ligesom mange<br />

eksperter, er en fejl, da en udkraget<br />

betonaltan har en forventet levetid<br />

på 50 år. Alligevel er der stadig en<br />

stor del der anvendes, til trods for,<br />

at de er langt ældre og risikerer at<br />

forårsage skader og ulykker, som vi<br />

desværre har set flere eksempler<br />

på. Altan.dk anbefaler derfor, at<br />

alle altaner der er 50 år gamle bør<br />

få et eftersyn. Hvis man desuden<br />

ser plamager, pletter, revner eller<br />

afskalninger i betonen, er det også<br />

en god idé at kontakte en ekspert –<br />

også selvom altanen er yngre.<br />

Eksperten tilføjer: "Dog er det også<br />

vigtigt at sige at altanen godt kan<br />

trænge til et eftersyn, selvom man<br />

ikke visuelt kan se skader eller hvis<br />

den er yngre. Det er nemlig ikke altid,<br />

at skaderne viser sig i betonen."<br />

Forsikringen dækker ikke<br />

Når det kommer til vedligeholdelse<br />

af altanerne i andelsboligforeningen,<br />

fremgår det i ABFstandardvedtægter,<br />

at andels<br />

haveren står for den indvendige<br />

vedligeholdelse af altanen,<br />

og foreningen står for den udvendige.<br />

Forsikringen stiller også<br />

krav til, at bygningsejeren, i dette<br />

tilfælde andelsboligforeningen, har<br />

til ansvar at vedligeholde altanerne<br />

i de bærende konstruktioner.<br />

Selvom altanerne er dækket af<br />

andelsboligforeningens forsikring,<br />

er det ikke altid, at forsikringsselskaberne<br />

dækker skaden i<br />

tilfælde af nedstyrt af en gammel<br />

betonaltan.<br />

Undgå faren for nedstyrt<br />

med et altaneftersyn<br />

Til at udføre altaneftersynene har<br />

Altan.dk allieret sig med forskellige<br />

ingeniører med speciale i beton.<br />

Hvis din andelsboligforening henvender<br />

sig til Altan.dk, med henblik<br />

på et altaneftersyn, formidler virksomheden<br />

kontakten til ingeniøren,<br />

der fungerer som uvildig ekspert og<br />

foretager selve eftersynet. Når eksperten<br />

har undersøgt jeres altaner,<br />

får I en rapport, hvori der indgår en<br />

handlingsplan. Derfra bestemmer<br />

I selv, hvilken leverandør der skal<br />

stå for eventuelle udbedringer eller<br />

udskiftning.<br />

"Vi hos Altan.dk er eksperter i altaner<br />

– helt fra ansøgningsprocessen<br />

til selve monteringen. Men vi er<br />

ikke betoneksperter, og derfor har vi<br />

etableret disse samarbejder – både<br />

for at fastholde uvildigheden, men<br />

også fordi det ikke er vores felt.<br />

Foreningen kan derfor føle sig<br />

trygge ved den rapport de får, og<br />

herefter står det altså foreningen<br />

frit for at vælge, om den vil have<br />

Altan.dk eller en anden leverandør<br />

til at stå for renoveringen eller<br />

udskiftningen af altanerne. Men vi<br />

påtager os selvfølgelig meget gerne<br />

opgaven," siger Ulrik Knudsen.<br />

Altan.dk tilbyder at betale for<br />

udarbejdelsen af specialistens<br />

handlingsplan, som bliver udført på<br />

baggrund af det visuelle altan-<br />

eftersyn og eventuelle synlige skad-<br />

er, hvis de vælges som leverandør.<br />

Få nye, større og bedre<br />

altaner<br />

Hvis altaneftersynet viser, at der er<br />

behov for en større renovering eller<br />

en udskiftning af altanerne, anbe-<br />

faler Altan.dk at se ind i mulig-<br />

hederne for udvidelse af altanerne.<br />

"Gamle betonaltaner, af den type<br />

som er i risikozonen, er ofte små og<br />

ikke særlig brugbare. Det vil ofte<br />

være muligt at erstatte den usikre<br />

altan med en større, sikker og mere<br />

funktionel model – og Altan.dk<br />

kan sagtens genskabe det originale<br />

design, så altanerne passer til ejendommen,"<br />

siger Ulrik Knudsen.<br />

Hvis I ønsker at vide mere<br />

om altaneftersyn, kan I<br />

kontakte Altan.dk til en<br />

uforpligtende samtale.<br />

Altan.dk kan kontaktes på<br />

70 70 20 18 og vejleder jer<br />

til den rette løsning. I kan<br />

desuden læse mere om<br />

altaneftersyn på Altan.dk.<br />

<strong>AndelsboligNyt</strong><br />

Side 3


Annonce<br />

Beboervenlig og bæredygtig renovering<br />

af faldstammer og ventilationsskakte<br />

med coating og strømpeforing i etageejendomme.<br />

Beboervenlig og bæredygtig renovering<br />

af faldstammer og ventilationsskakte med<br />

coating og strømpeforing<br />

Kontakt os for et godt tilbud og hør nærmere<br />

om jeres muligheder.<br />

Tlf. 6361 8545<br />

info@proline-group.dk


Energipriserne på himmelflugt<br />

Rekordhøje priser på både el og gas. Energikrisen kradser<br />

hos de fleste danskere og naturligvis også hos landets<br />

andelsboligforeninger. En lang vinterperiode står for døren, og det<br />

kan betyde ualmindeligt store varmeregninger i år. I dette nummer<br />

af <strong>AndelsboligNyt</strong> ser vi nærmere på, hvilke tiltag der kan hjælpe<br />

andelsboligforeninger gennem energikrisen. Det gør vi blandt andet<br />

med en klima-sektion, som er 16 siders <strong>AndelsboligNyt</strong> med særligt<br />

fokus på energirenovering, energioptimering og klimatilpasning.<br />

I klimasektionen, som sidder midt i bladet, forsøger vi at komme<br />

med konkrete råd til, hvordan andelsboligforeninger med store,<br />

som små tiltag kan komme stigende energiregninger til livs. På<br />

side 10 kan I få tips til energirenovering af ejendommen, og i<br />

artiklen ‘Hvordan kan boligforeninger nedjustere energiforbruget?’<br />

har vi flere gode råd. I klimasektionen har vi også set nærmere<br />

på, hvordan nogle foreninger kan få refusion af deres<br />

tilslutningsbidrag.<br />

<strong>AndelsboligNyt</strong><br />

Udgives af Andelsportal.dk,<br />

som er en del af:<br />

3byggetilbud.dk A / S<br />

Antonigade 4<br />

1106 København K<br />

Web: www.andelsportal.dk<br />

E-mail: info@andelsportal.dk<br />

Tlf: 7733 4000<br />

Redaktion: Nicole Mikkelsen<br />

Anton Egholm<br />

Michelle Lading Nielsen<br />

Nynne Groth Hallander<br />

Maria Carlsen (ansvarshavende)<br />

Layout: Eik Franksdottir Mikkelsen<br />

Pernille Svalebæk (grafisk ansvarlig)<br />

Oplag: 4.400<br />

Tryk: Printconnect ApS<br />

I dette nummer af <strong>AndelsboligNyt</strong> har vi også mødt en<br />

andelsboligforening, der har løst nogle af energiudfordringerne. De<br />

har ved hjælp af egne solcelleanlæg etableret deres eget elselskab,<br />

som producerer strøm til foreningen og dens beboere. Læs om<br />

solstrålehistorien på side 18.<br />

SVANEMÆRKET<br />

I AB Gimle, som ligger i Birkerød, skåler de for fællesskab og<br />

forskelligheder. Her blomstrer fællesskabet. Vi har været på besøg<br />

hos andelsboligforeningen, og du kan komme med inden for hos<br />

den hjertevarme andelsboligforening på side 27.<br />

Lige inden dette nummer af <strong>AndelsboligNyt</strong> blev sendt på gaden,<br />

havde vi et folketingsvalg i Danmark. Vi nåede at spørge alle<br />

partiernes boligordfører, hvad de mener om andelsboligformen og<br />

deres svar kan du læse på side 13.<br />

Tryksag<br />

4041 0820<br />

Vil du hellere læse<br />

magasinet digitalt?<br />

Scan QR-koden og<br />

få adgang til alle<br />

vores magasiner!<br />

God læselyst.<br />

Er du ikke den rette modtager<br />

af dette blad?<br />

Eller har foreningen skiftet formand?<br />

Så indtast de nye oplysninger på<br />

www.andelsportal.dk/opdater<br />

og vi opdaterer vores adressekartotek.<br />

Maria Carlsen, redaktør<br />

På redaktionen bliver vi altid glade for kommentarer, input og idéer.<br />

Dem kan du sende til os på info@andelsportal.dk.<br />

<strong>AndelsboligNyt</strong><br />

Side 5


Indhold<br />

November <strong>2022</strong><br />

8<br />

13<br />

18<br />

27<br />

34<br />

36<br />

41<br />

42<br />

45<br />

47<br />

Kort <strong>AndelsboligNyt</strong><br />

Hvad mener de politiske partier om<br />

andelsboligmarkedet?<br />

Få svaret fra Folketingets partier.<br />

A/B Amsterdamgårdens solcelletag er<br />

en sand solstrålehistorie<br />

Sådan blev andelsboligforeningen deres eget,<br />

lille elselskab.<br />

Hos A/B Gimle skåler de for fællesskab<br />

og forskelligheder<br />

På besøg hos et seniorbofællesskab med stort<br />

beboerengagement.<br />

AndelsBog<br />

En digital håndbog til landets andelsboligforeninger.<br />

Renter og energiforbrug fylder i de<br />

danske andelsboligforeninger<br />

Kundedirektøren tager en temperaturmåling<br />

på andelsboligmarkedet.<br />

FAQ<br />

Alt hvad I skal huske, når trappeopgangen<br />

skal renoveres<br />

Få viden om farvevalg, gulvbelægning og proces.<br />

Skal jeg udskifte fyret?<br />

Nyt varmekildeunivers skal hjælpe frustrerede<br />

fyrejere.<br />

Branchepartnere på Andelsportal.dk<br />

Klimasektion<br />

1<br />

7<br />

10<br />

Side 18<br />

Side 27<br />

Hvordan kan boligforeninger nedjustere<br />

energiforbruget?<br />

Eksperternes råd til spare på varmen og<br />

strømforbruget i foreningen.<br />

Refusion af tilslutningsbidrag<br />

Kan det betale sig for foreningen at afkoble<br />

jer kloaksystemet?<br />

Energirenovering af andelsboligforeningen<br />

Hent inspiration til en lavere energiregning.<br />

14<br />

Bliv klædt på til el-ladestandere<br />

i boligforeningen<br />

Disse overvejelser bør I gøre jer.<br />

Side 6<br />

<strong>AndelsboligNyt</strong>


Annonce<br />

VALUARVURDERING<br />

eller<br />

INDEFRYSNING AF ANDELSKRONEN<br />

Vi kan hjælpe jer med et <br />

på jeres ejendoms valuarværdi i dag.<br />

- Også efter de nye ‘Blackstone-regler’ er trådt i kraft<br />

<br />

36 mia.<br />

i vurderingssum<br />

503<br />

vurderede ejendomme<br />

16.422<br />

boliger i alt<br />

1.515.435 m 2<br />

vurderede kvadratmeter<br />

Vi valuarvurderer ca. 500<br />

andelsboligforeninger årligt<br />

Gratis vejledende værdiansættelse<br />

og gennemgang af foreningen<br />

Vi sælger også ejendomme,<br />

der danner referencer for en<br />

valuarvurdering<br />

Vi deltager gerne på jeres<br />

generalforsamling<br />

Vi har valuarvurderet<br />

andelsboligforeningers<br />

ejendomme de seneste 10 år<br />

Vi er selvfølgelig medlem af DE<br />

STAD Valuar<br />

Ejendomsmæglere & Valuarer, MDE<br />

Østerfælled Torv 10. 1. sal 2100 København Ø<br />

Telefon 32 83 06 10 • valuar@staderhverv.dk • www.staderhverv.dk<br />

Valuar<br />

En del af STAD Erhverv


Kort <strong>AndelsboligNyt</strong><br />

28,9%<br />

19,9%<br />

Fordeling af boliger i København<br />

Her kan du se fordelingen af boligtyper i<br />

København i <strong>2022</strong>.<br />

21,2%<br />

64.500 almene boliger<br />

71.300 ejerboliger<br />

98.700 private udlejningsboliger<br />

97.200 andelsboliger<br />

29,3%<br />

Kilde: Boligredegørelse <strong>2022</strong> / Københavns Kommune<br />

I det årlige flyttebarometer fra<br />

mæglerkæden home har knap<br />

8 procent af danskerne 'plads til at<br />

arbejde hjemmefra' som en af de tre<br />

vigtigste kvaliteter for et nyt hjem.<br />

Det er 33 procent flere end for et<br />

år siden.<br />

Vær opmærksom på, hvordan<br />

din el-aftale er skruet sammen.<br />

Betaler du en fast pris eksempelvis<br />

kvartalspriser, så er det lige meget, hvornår<br />

du sætter vaskemaskinen over, men<br />

betaler du derimod timepris kan du spare<br />

penge, hvis du bruger de strømslugende<br />

apparater, når elpriserne er lavest.<br />

Elpriserne er almindeligvis billigst:<br />

› Mellem kl. 11.00-14.00 og kl. 01.00-04.00<br />

› I weekenden, særligt søndag.<br />

› Om natten om vinteren.<br />

› Om dagen om sommeren.<br />

Side 8<br />

<strong>AndelsboligNyt</strong>


Ny lejekontrakt til udlejning:<br />

Har du hørt om Typeformular A, 10. udgave?<br />

Skal du som andelshaver udleje din bolig, så skal<br />

det fremover ske med den nyeste udgave af<br />

Indenrigs- og Boligministeriets standardlejekontrakt.<br />

Kontrakten hedder lejekontraktsformular<br />

for beboelse – Typeformular A, 10.<br />

udgave. Ændringen er sket som konsekvens af<br />

sammenskrivningen af lejelovgivningen, som<br />

betød en ny lejelov pr. 1. juli <strong>2022</strong>.<br />

Find den her: www.im.dk/publikationer/<strong>2022</strong>/sep/ny-lejekontraktsformular-for-beboelsetypeformular-a-10-udgave<br />

Top-10: Disse boligprojekter drømmer danskerne om at realisere<br />

Malerarbejde<br />

Boligprojekter uden for kategori<br />

Udvendig renovering (udskiftning af døre, vinduer og/eller tag)<br />

Renovering af badeværelse<br />

Renovering af køkken<br />

Ny indretning med møbler<br />

Udskiftning af gulve, vægge eller lofter<br />

Renovering af værelse/ kontor<br />

Renovering af bryggers/gang/kælder<br />

Totalrenovering<br />

25,5 %<br />

9,2 %<br />

9,0 %<br />

7,6 %<br />

7,5 %<br />

6,2 %<br />

6,0 %<br />

6,0 %<br />

5,3 %<br />

1,0 %<br />

Kilde: Voxmeterundersøgelse / Timberman Trends<br />

Energitilskuddet splittes op<br />

Energistyrelsens seneste energitilskudspulje<br />

blev i efteråret <strong>2022</strong> tømt på under én dag.<br />

Her sad blandt andre private boligejere og<br />

andelsboligforeninger klar til at søge tilskud<br />

til energirenoveringer og konvertering af<br />

varmekilde. Grundet den høje tilskudsinteresse<br />

får energitilskuddet fra 2023 en ny opsætning.<br />

Den deles nemlig op i en varmepumpe- og<br />

energirenoveringspulje. ABF har et forslag<br />

om at gøre energitilskuddet mere tilgængelig<br />

for andelsboligforeninger i særligt fladt<br />

byggeri i høring.<br />

<strong>AndelsboligNyt</strong><br />

Side 9


Kort <strong>AndelsboligNyt</strong><br />

Siden sidst ..<br />

på Andelsportal.dk<br />

Tilskud til etablering af byhave i<br />

andelsboligforeningen<br />

Drømmer I også om en byhave i jeres<br />

andelsboligforening? Så er der godt nyt.<br />

Det er nemlig muligt at søge om støtte til<br />

etablering af byhaver i både København,<br />

Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg.<br />

Læs mere her:<br />

www.andelsportal.dk/nyheder/tilskud-<br />

byhave<br />

Nyhedsbrev på Andelsportal.dk<br />

Gør som mere end 7.000 andre<br />

andelshavere og tilmeld dig nyhedsbrevet<br />

fra Andelsportal.dk. 15 gange om året<br />

sender vi et nyhedsbrev ud med relevante<br />

nyheder fra andelsboligmarkedet,<br />

tips om relevante tilskud og puljer,<br />

viden om andelsboliger, guides til<br />

bestyrelsesarbejdet og meget mere.<br />

www.andelsportal.dk/nyhedsbrev<br />

Færre renoveringsprojekter<br />

Ny Voxmeter-undersøgelse viser, at mere<br />

end hver tredje boligejer og andelshaver<br />

har udskudt planlagte renoveringsprojekter<br />

pga. prisstigninger eller utilgængelige<br />

materialer. 28 procent af de adspurgte<br />

peger på, at specifikt prisstigningerne på<br />

materialer i høj grad eller meget høj grad<br />

påvirker deres renoveringsplaner. Går du<br />

også med overvejelser om at renovere?<br />

Gratis tilskud til energitjek<br />

For andelsboligforeninger i Københavns<br />

Kommune er det nu muligt at ansøge om<br />

et gratis tilskud til et energitjek. Og puljen<br />

falder på et tørt sted med de meget<br />

høje energipriser, som også kan mærkes<br />

i landets andelsboligforeninger. Med et<br />

energitjek bliver det nemlig tydeliggjort,<br />

hvor energieffektiv andelsboligforeningens<br />

ejendom er, samt hvilke forbedringer der<br />

er fordelagtige at foretage for at opnå en<br />

besparelse på energiforbruget.<br />

Læs mere:<br />

www.andelsportal.dk/nyheder/gratis<br />

-tilskud-energitjek<br />

Så husk at indhente flere tilbud på<br />

opgaven. Andelsportal.dk er en del af<br />

3byggetilbud.dk A/S og kan derfor hjælpe<br />

med tre uforpligtende tilbud på<br />

projektet her:<br />

www.andelsportal.dk/indsendopgave<br />

Side 10<br />

<strong>AndelsboligNyt</strong>


Annonce<br />

Topmann ApS<br />

“Vi giver jer ikke kun gavepapiret – men hele gaven!”<br />

Topmann ApS står klar til at løse tømrer- og totalentrepriseopgaver<br />

for boligforeninger i hele Region<br />

Hovedstaden. Vi indgår altid i en tæt dialog med jer som<br />

forening, står for koordinering af byggeprocessen og<br />

lader jer slippe for den besværlige projektstyring.<br />

Vi er kendt som et tillidsfuldt, grundigt og<br />

kvalitetsbevidst firma, der tager hver enkel opgave<br />

seriøst. Vores erfaring med foreningsopgaver er<br />

stor og vores løsninger tilpasset jeres ønsker.<br />

TAGOPGAVER<br />

MALERARBEJDE<br />

NYE VINDUER<br />

TOTALRENOVERINGER<br />

TAGOPGAVER<br />

VINDUER OG DØRE<br />

MALERARBEJDE<br />

TILBYGNINGER<br />

ISOLERING<br />

Kontakt os på<br />

8877 2929<br />

eller<br />

info@topmann.dk<br />

WWW.TOPMANN.DK<br />

8877 2929 | INFO@TOPMANN.DK<br />

TOPMANN APS, SVALEHØJVEJ 7, 3650 ØLSTYKKE<br />

CVR: 41783834


Annonce<br />

Hvordan sikrer I, at malingen<br />

har den rette kvalitet?<br />

At afdækningen sker korrekt? At alle revner<br />

bliver spartlet? Og at finishen er i top uden<br />

uheldige helligdage?<br />

Mange kaster sig ud i malerprojektet selv, men det går sjældent<br />

som ønsket. Kom hovedpinen til livs og få besøg af en rigtig maler:<br />

Malerfirmaet DMR ApS i dag! Med stor erfaring, en effektiv<br />

arbejdsgang og kvalitet for øje udfører vi nemlig malerarbejde for<br />

andelsboligforeninger og andelshavere.<br />

Skal opgangen friskes op eller trænger boligen til en kærlig hånd, så<br />

RING PÅ 50 50 29 65 for et udspecificeret og uforpligtende tilbud.<br />

Professionelle løsninger<br />

Overholdelse af aftaler<br />

Rådgivning og sparring<br />

En pålidelig malermester<br />

www.dmrmalerarbejde.dk<br />

Søborg Hovedgade 209, 2860 Søborg<br />

tlf.: 50 50 29 65<br />

info@dmrmalerarbejde.dk<br />

4,9 ud af 5 stjerner<br />

på 3byggetilbud.dk


Folketingsvalget <strong>2022</strong><br />

Foto: Christoffer Regild<br />

Hvad mener de<br />

politiske partier om<br />

andelsboligmarkedet?<br />

I forbindelse med valgkampen har vi spurgt partierne i folketinget, hvilke udfordringer<br />

de mener andelsboligmarkedet står over for. Prisstigninger, private ventelister, politisk<br />

indblanding og nedlægning af andelsboligforeninger er nogle af de udfordringer som<br />

de politiske partier fremhæver. Læs med her og se, hvad de valgte partier tænker om<br />

andelsboligens fremtid.<br />

TEKST: NICOLE MIKKELSEN<br />

A - Socialdemokratiet<br />

Orla Hav - Boligordfører<br />

indtil 1. <strong>november</strong><br />

Hvilke udfordringer mener I, at<br />

andelsboligmarkedet står over for?<br />

Den store udfordring har jo været de voldsomme<br />

prisstigninger, som vi har været vidne til med alle<br />

ejerboligerne på boligmarkedet. Her har andelsboligerne,<br />

i nogen grad, været gjort til genstand for<br />

det samme. Det vil sige, at der har været overvejende<br />

spekulation i at putte penge i sektoren. Og der har vi<br />

jo fået valuarsystemet ind over, fordi der er nogle, der<br />

lod det tidligere vurderingssystem forvitre, så det ikke<br />

længere kunne passe. Det synes Socialdemokratiet<br />

er ærgerligt. Der ligger nu en opgave til de nye<br />

folketingsmedlemmer, der skal have fundet en vej frem<br />

for vurdering af andelsboliger. For det er et fornuftigt<br />

alternativ til de to fremherskende måder at bo på.<br />

Foto: Steen Brogaard<br />

Fortsættes<br />

<strong>AndelsboligNyt</strong><br />

Side 13


Folketingsvalget <strong>2022</strong><br />

B - Radikale Venstre<br />

Susan Kronborg - Boligordfører<br />

L - Liberal Alliance<br />

Ole Birk Olesen - Boligordfører<br />

Hvilke udfordringer mener I, at<br />

andelsboligmarkedet står over for?<br />

Radikale Venstre mener, andelsboligmarkedet er<br />

udfordret af det, som andelsboligejerne har ventet på<br />

i et stykke tid på – nemlig værdiansættelsen. Det er en<br />

udfordring, at man ikke ved, hvordan den lige ender<br />

med at se ud.<br />

Foto: Leitorp Vadskaer<br />

Hvilke udfordringer mener I, at<br />

andelsboligmarkedet står over for?<br />

Udfordringerne ligger i værdiansættelsen af<br />

andelsboliger, og hvordan man skal gøre det<br />

fremadrettet. Det forventer jeg, at der bliver diskuteret<br />

i næste folketingsperiode, og det håber jeg selvfølgelig,<br />

at jeg kan være en del af. Når det kommer til<br />

værdiansættelsen, synes Det Konservative Folkeparti,<br />

at der skal en valuar på, som værdisætter foreningen<br />

uvildigt, og som kender til boligmarkedet. Så får man<br />

værdiansat boligerne rigtigt, så folk ikke afleverer<br />

værdier til andre.<br />

Foto: Steen Brogaard<br />

Hvilke udfordringer mener I, at<br />

andelsboligmarkedet står over for?<br />

Nye Borgerlige er et parti, der arbejder for mindre<br />

politisk indblanding i civilsamfundet. Derfor har vi<br />

heller ikke specielle holdninger til konceptet omkring<br />

andelsboliger. Hvis det fungerer for den enkelte borger,<br />

er det godt, men vi ser generelt ikke, at boliger skal<br />

bebos, handles, lejes eller ejes på bestemte måder,<br />

som politikerne bestemmer. Politikerne skal i højere<br />

grad lade borgere være i fred – også når det gælder<br />

boligmarkedet.<br />

Foto: nyeborgerlige.dk<br />

C - Det Konservative Folkeparti<br />

Gitte Willumsen – Boligordfører<br />

D - Nye Borgerlige<br />

Mogens Aaby – Folketingskandidat<br />

Hvilke udfordringer mener du, at<br />

andelsboligmarkedet står over for?<br />

Liberal Alliance mener, at den største udfordring<br />

er, at andelsboligerne er så afhængige af politiske<br />

beslutninger. Det så vi for eksempel, hvor<br />

regeringen ville gribe ind over for prisen på<br />

private udlejningsboliger. Dette ville også påvirke<br />

andelsboligernes pris, fordi de i høj grad er knyttet<br />

op til valuarvurderinger, og valuarvunderingerne er<br />

knyttet op til de private udlejningsejendommes pris. Så<br />

som andelshaver må man være lidt nervøs for, hvad<br />

politikerne går og beslutter, fordi det kan føre til noget<br />

positivt, men det kan også have noget negativt med sig.<br />

Det synes jeg er den største udfordring.<br />

Vi ønsker desuden at ophæve lovningen omkring,<br />

hvordan andelsboligforeninger skal prissætte sig. Jeg<br />

synes, at andelsboligforeningerne helt frit skal kunne<br />

bestemme om man vil sælge andelene billigt eller<br />

dyrt. Man behøver ikke engang at knytte det op på en<br />

valuarvurdering. Jeg mener, at man må gerne sælge<br />

andelene meget dyrt, men også at sælge dem billigt, hvis<br />

det er det flertallet beslutter.<br />

Foreningerne skal også kunne bestemme frit, hvis<br />

andelsboligforeningen vil omdannes til ejerboliger.<br />

Liberal Alliance synes, at det er en udfordring at<br />

politikere bestemmer for meget over andelsboligerne,<br />

og det skal i stedet være medlemmernes frie valg at<br />

bestemme foreningens fremtid.<br />

Foto: Steen Brogaard<br />

Side 14<br />

<strong>AndelsboligNyt</strong>


M - Moderaterne<br />

Marina Fløjgaard Andersen<br />

- Folketingskanditat<br />

O - Dansk Folkeparti<br />

Alex Ahrendtsen - Boligordfører<br />

Hvilke udfordringer mener I, at<br />

andelsboligmarkedet står over for?<br />

Vi mener, at der ligger udfordringer omkring stiftelse<br />

af andelsboligforeninger, i finansieringsmulighederne,<br />

hvor kravene er strammet og i tilslutningskravet, hvor<br />

udlejningsejendomme med bl.a. mange ældre beboere er<br />

svære at stifte. Det er også svært at stifte, når der er et<br />

større efterslæb på vedligeholdelsen.<br />

Moderaterne er tilhængere af at skære ned på<br />

værdifastsættelsesmetoder og hælder til udelukkende at<br />

satse på valuarvurderinger. Gerne med længere levetid<br />

end hidtil. Det andet låser markedet, gør det ufleksibelt<br />

og åbner for penge under bordet.<br />

Foto: Moderaterne<br />

Hvilke udfordringer mener I, at<br />

andelsboligmarkedet står over for?<br />

Andelsboligmarkedet står blandt andet over for<br />

udfordringer med de mange sorte penge, der florerer<br />

ved indbetaling af boligerne, som sker på baggrund<br />

af den høje efterspørgsel, der er på andelsboligerne.<br />

Desuden udgør valuarvurderingerne også en<br />

udfordring, da de gør andelsboligerne dyrere. Dertil<br />

mener Dansk Folkeparti, at de lukkede lister, som<br />

mange andelsboligforeninger anvender, er et stort<br />

problem. De mange borgere, der ikke står på en liste,<br />

er nemlig i høj grad udelukkede fra at komme ind på<br />

andelsboligmarkedet. Dette er især en udfordring i<br />

København og Aarhus.<br />

Foto: Steen Brogaard<br />

Fortsættes<br />

<strong>AndelsboligNyt</strong><br />

Side 15


Folketingsvalget <strong>2022</strong><br />

V - Venstre<br />

Heidi Bank - Boligordfører<br />

Ø - Enhedslisten<br />

Søren Egge Rasmussen – Boligordfører<br />

Hvilke udfordringer mener I, at<br />

andelsboligmarkedet står over for?<br />

Vi i Venstre synes, det er en god boform, som gør at<br />

flere måske finder det overskueligt at købe sig ind et<br />

sted, fordi man er en del af et fællesskab. Man kan<br />

synes det er en lidt større mundfuld, hvis man ikke<br />

har tradition for at købe ejerbolig, og her hjælper<br />

fællesskabet i andelsboligforeninger, som kan være, at<br />

man tager skridtet til at komme ind på boligmarkedet.<br />

Og så er der også det ved andelsboligformen, at vi<br />

har brug for mange forskellige typer af boformer alt<br />

efter hvor henne i livet, man er og hvad man trives<br />

med. Her er det vigtigt, at vi bliver ved med at have<br />

andelsboligerne.<br />

Foto: Steen Brogaard<br />

Hvilke udfordringer mener I, at<br />

andelsboligmarkedet står over for?<br />

Enhedslisten synes, det er spændende, hvis der opstår<br />

nye andelsboliger. I nogle af de områder, hvor vi<br />

har udsatte boliger og boligområder, og hvor at man<br />

er pålagt at lave en såkaldt udviklingsplan, som vi i<br />

højere grad vil kalde en afviklingsplan, der burde man<br />

i stedet for at rive boliger ned lave nye andelsboliger.<br />

Jeg besøgte et område i Esbjerg, hvor der står 3-4<br />

relativt nyrenoverede boliger, hvor det vil være helt<br />

forfærdeligt, hvis de skulle rives ned. Vi holdte et<br />

parallelsamfundsmøde, hvor der opstod en dialog<br />

imellem ministre, BL og ABF, hvor man drøftede<br />

mulighederne om de almene boliger, ville kunne laves<br />

om til en andelsboligforening. Og det håber jeg man kan<br />

gøre flere steder, så man kan bevare noget fællesskab i<br />

de boligområder.<br />

Foto: Steen Brogaard<br />

Dette er en versioneret artikel fra Andelsportal.dk, der blev udarbejdet under valgkampen i oktober.<br />

I den originale artikel spurgte vi alle partier, der var repræsenterede i folketinget i den<br />

forhenværende valgperiode, hvad de synes om andelsboligen som boform, samt hvilke<br />

udfordringer de mener andelsboligmarkedet står over for.<br />

Du kan læse resten af artiklen her: www.andelsportal.dk/nyheder/folketingsvalg-<strong>2022</strong>-andelshaver<br />

Side 16<br />

<strong>AndelsboligNyt</strong>


Annonce<br />

Å - Alternativet<br />

Jan Kristoffersen – Folketingskandidat<br />

og kandidat i EU-parlamentet<br />

Hvilke udfordringer mener I, at<br />

andelsboligmarkedet står over for?<br />

En af de største udfordringer er, hvordan man<br />

kobler andelsboligmarkedet til ejerboligmarkedet.<br />

Med valuarvurderingerne har man fået mere fri<br />

prisdannelse, som i vores optik er med til at udhule<br />

idéen omkring andelsboligtanken. Andelsboligerne<br />

bliver for dyre. Omvendt skal man også finde en<br />

kobling, ellers skal man i hvert fald have udbygget<br />

byttesystemet i forhold til andelsboligerne. Og det<br />

kunne man sikkert også sagtens finde ud af, for ellers<br />

er man i risiko for at få et andelsboligmarked, der<br />

stagnerer. Det vil det være de samme, som kommer<br />

til at sidde på lejlighederne. Det var det som man<br />

tidligere så. At der var folk, der sad i nogle meget<br />

store og billige lejligheder, men de havde ikke råd til<br />

at flytte videre som man eksempelvis så med folk<br />

oppe i alderen. Det skal man finde ud af, hvordan<br />

man gør på en ordentlig måde.<br />

Foto: Alternativet.dk<br />

Savner I overblik<br />

i foreningen?<br />

I Newsec står vi for administration af 1.200 andelsboligforeninger<br />

i hele Danmark, hvor vi sikrer, at<br />

den dag lige drift er i orden og hjælper med at udvikle<br />

foreningen.<br />

Med mange års erfaring ved vi, hvad der er vigtigt<br />

for jer som forening.<br />

Vi tager os af bilag, regnskaber, indberetninger,<br />

opkrævninger, rykkere og mere til – og som forening<br />

får I jeres egen administrator og controller.<br />

Hos os er der plads til både store og små andelsboligforeninger,<br />

og med kontorer i Lyngby, Næstved<br />

og Aarhus dækker vi hele landet.<br />

Andelsportal.dk har desuden forsøgt at få en<br />

kommentar fra Danmarksdemokraterne og SF,<br />

dog uden held.<br />

Administration der passer jer<br />

Vi skræddersyr en administrationsaftale i<br />

sam arbejde med jer, som passer til jeres forening.<br />

Tryghed og tilgængelighed<br />

Jeres faste ejendomsadministrator og controller<br />

sidder klar til at hjælpe jer, når I har<br />

brug for det.<br />

Digitale løsninger<br />

Vores digitale værktøjer gør bestyrel sens arbejde<br />

meget nemmere.<br />

Vil du høre mere, så ring eller mail til os<br />

Puk Rasmussen<br />

45 26 01 27<br />

pur@newsec.dk<br />

Newsec Property Asset Management<br />

newsec.dk


Solcelletag hos A/B Amsterdamgården<br />

A/B Amsterdamgårdens<br />

solcelletag er en sand<br />

solstrålehistorie<br />

Hvorfor ikke få et tag, der betaler sig selv hjem – og endda giver ekstra indtjening<br />

på den lange bane? Det spørgsmål stillede formanden Bo Østergaard sig selv, da<br />

A/B Amsterdamgården stod overfor et tagudskift tilbage i efteråret 2020. Svaret blev et<br />

integreret solcelletag, som i dag forsyner foreningen med billig el fra oven. Vi besøger<br />

den nordsjællandske forening, hvor de næste energiprojekter allerede er planlagt.<br />

TEKST: NYNNE GROTH HALLANDER | FOTOGRAFI: EIK FRANKSDOTTIR MIKKELSEN<br />

A/B Amsterdamgården<br />

› A/B Amsterdamgården er stiftet i 1988 (og bygningen er<br />

fra 1963)<br />

› Består af 42 lejligheder med altan<br />

› Foreningen har etableret solcelletag og er sit eget elselskab<br />

F<br />

ra gadeplan ligner de sorte<br />

tagplader en helt almindelig,<br />

velholdt og ny tagkonstruktion,<br />

men synet bedrager. Taget<br />

på A/B Amsterdamgården er<br />

nemlig et integreret solcelletag,<br />

der producerer billig strøm til<br />

andelsboligforeningen i Hørsholm<br />

– til stor gavn for andelshavernes<br />

energiregnskab.<br />

Side 18<br />

<strong>AndelsboligNyt</strong>


"Tilbage i efteråret 2020 stod<br />

vi overfor et tagudskift, da det<br />

nærmest regnede ind på loftet.<br />

Her fik jeg den idé, at vi skulle<br />

have en tagudskiftning, der<br />

betalte sig selv hjem og måske<br />

mere til. Vi gik derfor i gang med<br />

at undersøge mulighederne for<br />

et integreret solcelletag," indleder<br />

andelsboligforeningens formand<br />

Bo Østergaard på vores hyggelige<br />

og informative rundvisning hos<br />

A/B Amsterdamgården. Flertallet<br />

på generalforsamlingen bakkede<br />

løsningen op, og solcelletaget var<br />

færdigt allerede den 15. januar 2021.<br />

Foreningen som elselskab<br />

De stigende elpriser er<br />

ingen bekymring hos A/B<br />

Amsterdamgården. Foreningen er<br />

nemlig tæt på selvforsynende med<br />

solcelletaget.<br />

valg af elleverandør i Danmark.<br />

Alle skrev naturligvis under, og<br />

sidenhen blev det indskrevet<br />

i foreningens vedtægter, så<br />

kommende andelshavere bliver en<br />

naturlig del af ordningen.<br />

En dyr solskinsdrøm?<br />

Drømmen om et integreret solcelletag<br />

spirer også hos andre andelsboligforeninger,<br />

men lægges ofte<br />

på hylden, fordi prisen ikke er til<br />

at overskue. Men rent faktisk var<br />

omkostningen mindre end forventet<br />

hos A/B Amsterdamgården –<br />

en positiv overraskelse for<br />

Bo Østergaard og bestyrelsen.<br />

Solcelletag og<br />

batteriløsning<br />

Solcelletaget hos<br />

A/B Amsterdamgården<br />

er et Solartag, og<br />

batterierne er de dansk<br />

fabrikerede Xolta batterier.<br />

Foreningen skal have<br />

etableret to 80 kWh timers<br />

batterier mere, så den<br />

samlede batterikapacitet<br />

bliver på 220 kWh timer.<br />

På foreningens hjemme-<br />

side kan beboere logge<br />

ind og følge med i strømproduktionen.<br />

Fortsættes<br />

"Med solcelletaget er vi blevet<br />

vores eget lille elselskab. Vi hælder<br />

strømmen fra solcellerne ned på<br />

vores fællesforbrug, og det<br />

betyder, at strømmen i realiteten<br />

er gratis. Vi betaler alle to kroner<br />

per kWh til drift og vedligeholdelse<br />

– og det må siges at være en<br />

rimelig pris," siger Bo Østergaard<br />

og fortsætter:<br />

Solcelletaget producerer<br />

strøm til foreningens<br />

ladestandere.<br />

"Vi kontaktede Radius og fik pillet<br />

alle elmålerne ned i lejlighederne,<br />

så vi kun havde én fællesmåler<br />

og bimålere i lejlighederne. Vi har<br />

en computer, der samler al dataen<br />

op. En gang om måneden sætter<br />

jeg tallene ind i et regneark og<br />

sender til vores administrator, der<br />

efterfølgende opkræver pengene."<br />

Andelshaverne skulle i sin tid<br />

underskrive, at de gerne vil have<br />

strøm fra foreningen, da der er frit<br />

<strong>AndelsboligNyt</strong><br />

Side 19


Solcelletag hos A/B Amsterdamgården<br />

"Vi indhentede både tilbud på et<br />

almindeligt tag og på et solcelletag.<br />

Regnestykket var positivt. Et<br />

almindeligt tag ville koste os 3<br />

millioner kroner og et solcelletag<br />

3,6 millioner kroner," forklarer<br />

formanden, der i den grad har styr<br />

på alle udregningerne:<br />

"Ser vi på det første år – fra<br />

den første juli 2021 til den 30.<br />

juni i år – har vores integrerede<br />

solcelletag generet en besparelse<br />

på 170.00 kroner. Vores ekstra<br />

investering betaler sig altså<br />

hurtigt hjem. Samtidig er levetiden<br />

på solcelletaget længere. Vi er<br />

garanteret 60 års levetid, men man<br />

kan godt regne med en levetid<br />

på 100 år. Dog falder solcellernes<br />

ydeevne langsomt med alderen.<br />

Skulle en solcelle gå i stykker, kan<br />

den enkelte tagplade blot udskiftes."<br />

Flere energiprojekter på vej<br />

Som det ser ud lige nu, dækker<br />

solcelletaget ikke 100 procent af<br />

elproduktionen om vinteren, da der<br />

ikke er solskinstimer nok. Det skal<br />

nye projekter dog lave om på.<br />

"Vi er gået i gang med et nyt<br />

energiprojekt i foreningen. Vi<br />

skal have udskiftet alle vinduer<br />

og isoleret facader og gavle. Den<br />

facadebeklædning vi skal have,<br />

har også integrerede solceller i.<br />

Beklædningen kommer i et hav<br />

af farver, så vi kunne vælge den<br />

løsning, der passede til netop os.<br />

Samtidig får vi også lagt solcelletag<br />

på alle carporte, som vi også skal<br />

have flere af," forklarer formanden<br />

og påpeger, at soklerne til ekstra<br />

solcellebatterier allerede er klar.<br />

Batterikapaciteten skal nemlig øges,<br />

så mere strøm fra solcelletagene<br />

og kommende facadebeklædning<br />

kan lagres og bruges, når<br />

elproduktionen er lav.<br />

"Med de nye renoveringer bliver<br />

elproduktionen så høj, at vi kan<br />

være selvforsynende i 10 måneder<br />

om året og sælge den overskydende<br />

strøm til elnettet om sommeren i så<br />

høj en grad, at det dækker de sidste<br />

to måneder af året. Regnskabet<br />

går i nul, og vi kommer med stor<br />

sandsynlighed til at tjene penge på<br />

det," siger Bo Østergaard.<br />

Fortsættes<br />

Formanden viser nogle af de<br />

solcellebatterier, der lagrer<br />

strømmen fra solcelletaget.<br />

Side 20<br />

<strong>AndelsboligNyt</strong>


Annonce<br />

Er trappeopgangen eller facaden<br />

lige så grå og trist<br />

som efterårsvejret kan være?<br />

Bare rolig, vi står klar til at hjælpe jeres andelsboligforening eller dig som<br />

andelshaver med en professionel løsning. Med os som samarbejdspartner<br />

kan I trygt læne jer tilbage, for med en masse erfaring i bagagen forstår vi os på<br />

kvalitet og god kundeservice.<br />

TØMRERARBEJDE<br />

MALERARBEJDE<br />

GULVSERVICE<br />

Så mangler trappeopgangen en renovering eller trænger<br />

andelsboligen til en omgang kærlig maling, så kontakt os!<br />

Vi tilbyder nemlig alt fra istandsættelse af større projekter til mindre<br />

maler- og gulvopgaver – Og vi dækker hele Storkøbehavn.<br />

www.homie.nu<br />

+45 30 30 00 22 | kontakt@homie.nu | CVR: 41208546


Annonce<br />

Gør din telefon<br />

til dørtelefon<br />

“Kan man få det som app”? Det spørgsmål hører vi<br />

ofte, når det drejer sig om dørtelefoner.<br />

For uanset om man skal lukke mormor ind<br />

mens man står i køen nede i supermarkedet, eller<br />

bare ikke gider rejse sig fra sofaen for kæresten der,<br />

igen, har glemt sin nøgle, så er det bare mere enkelt<br />

at lade dørtelefonen gå direkte til mobilen.<br />

Svaret på spørgsmålet er i øvrigt ja. Man<br />

kan godt få dørtelefonen som app. Dér får man<br />

det endda med videofeed. Så kan selv ikke danske<br />

popstjerner være i tvivl om, hvem der står derude og<br />

banker på.<br />

Er det løsningen til jeres ejendom? Så giv os<br />

et kald på 35 39 39 39. Så skal vi nok hjælpe med at<br />

finde det helt rigtige system til jer.


Annoncer<br />

Hop på<br />

med<br />

Harder El Og Sikring ApS<br />

Nye vinduer, tagrenovering, en fin terrasse eller ny<br />

RING PÅ<br />

6016 0960!<br />

Frid Byg<br />

Jeres ærlige og alsidige tømrerfirma!<br />

carport? Om tømreropgaven er lille eller stor, er jeres<br />

forening i kompetente, erfarne og trygge hænder hos<br />

Frid Byg. Vores grundsten er ærlighed og det betyder,<br />

FRIDBYG<br />

at vi altid er mødestabile, værner om gennemsigtighed<br />

og at vores priser er reelle.<br />

Står I overfor en bygge eller renoveringsopgave er vi<br />

altså klar med dialog, sparring og et godt tilbud!<br />

Harder El Og Sikring ApS hjælper<br />

Morten Frid,<br />

Indehaver af Frid Byg<br />

andelsboligforeninger, der hopper<br />

med på solcellebølgen.<br />

Vi har stor erfaring i netop solceller,<br />

så ønsker I grøn strøm, står vi klar til<br />

at komme med et uforpligtende tilbud,<br />

gode råd og sparring.<br />

Ring i dag på:<br />

51 32 07 18<br />

Vi klarer<br />

for eksempel:<br />

Solceller<br />

Solcelletag<br />

Elinstallationer<br />

Opsætning<br />

af ladeboks<br />

TØMRERARBEJDE UDFØRE<br />

FRIDBYG<br />

TØMRERARBEJDE UDFØRES<br />

Telefon: 6016 0960 | Mail: Fridbyg@gmail.com<br />

Web: www.fridbyg.dk<br />

www. harder-el.dk<br />

soren@harder-el.dk<br />

+45 51 32 07 18<br />

CVR: 42974145<br />

@harderelogsikring


Solcelletag hos A/B Amsterdamgården<br />

Paneler, der er til at føle på<br />

Efter en god gennemgang af<br />

foreningens udearealer viser<br />

Bo Østergaard os ned i kælderen.<br />

Overfor foreningens fælles<br />

hobbyrum hænger der et solpanel<br />

magen til dem, foreningen har på<br />

taget. En fin billedtavle viser også<br />

projektets gang. Formanden peger<br />

på solpanelerne.<br />

"Det yderste lag, I ser her, er<br />

solpaneler. På taget ligger de skråt<br />

sådan, at de bliver renset, når<br />

det regner. På carportene får vi<br />

etablereret nogle andre solpaneler,<br />

som ligger fladt, men her kan vi jo<br />

også altid selv spule dem, hvis der<br />

skulle være noget snavs," siger han.<br />

Vi går videre ned mod bestyrelseslokalet,<br />

som ligger længere nede<br />

af kældergangen. Her har Bo<br />

Østergaard lagt et katalog klar, så<br />

vi kan se den kommende facadeløsning<br />

med solceller i.<br />

"Når vi er færdige med hele<br />

energioptimeringen, så vil<br />

solcellerne fra bygningen<br />

også bidrage til vores fælles<br />

vaskeri og fælles belysning. Vi<br />

har også sat elpatroner i vores<br />

varmtvandsbeholder, så den<br />

overskydende strøm opvarmer<br />

brugsvandet. Samtidig har vi<br />

elladestandere til elbiler, som<br />

solcellerne producerer strøm til,"<br />

supplerer Bo Østergaard.<br />

En vedligeholdelsesplan<br />

blev startskuddet<br />

Bo Østergaard flyttede selv ind<br />

i A/B Amsterdamgården tilbage<br />

i 2015, og samme år blev han<br />

valgt som formand. Her blev<br />

vedligeholdelsesplanen prioriteret.<br />

"Der var ikke en<br />

vedligeholdelsesplan før –<br />

foreningen havde lidt en tanke om,<br />

at tingene først skulle udskiftes,<br />

når de var i stykker. For 5 år siden<br />

fik vi dog en vedligeholdelsesplan,<br />

hvor der blandt andet stod, at taget<br />

snart skulle skiftes, og så kom<br />

solcelletaget på tale. Vi er generelt<br />

blevet bedre til at investere penge i<br />

vores ejendom og forebygge fremfor<br />

reparere," siger formanden. Og de<br />

mange energioptimeringer smitter<br />

positivt af på regnskabet.<br />

"Da jeg flyttede ind i foreningen gav<br />

jeg 640.000 kroner i andelsværdi,<br />

og nu er boligen omkring<br />

1 million kroner værd. Vi anvender<br />

valuarvurdering, men reserverer<br />

penge i værdiansættelsen til de<br />

store renoveringsprojekter. Det<br />

betyder, at vores andelsværdi ikke<br />

falder selvom vi fortsat renoverer,"<br />

forklarer Bo Østergaard og uddyber:<br />

"I dag skylder vi 24 millioner<br />

kroner væk, men er vurderet<br />

til 64 millioner kroner, og det<br />

er uden de forbedringer, der<br />

kommer nu. Samtidig ender vi<br />

med et energimærke A2010, når<br />

renoveringerne er afsluttet."<br />

Fortsættes<br />

I kælderen kan man se og<br />

føle på de solcellepaneler,<br />

der ligger på taget.<br />

<strong>AndelsboligNyt</strong><br />

Side 25


Solcelletag hos A/B Amsterdamgården<br />

En del af kommunens<br />

klimapanel<br />

Det kan siges meget kort. Der er<br />

ingen tvivl om, at den ydmyge<br />

formand Bo Østergaard fortjener<br />

en stor applaus for hans initiativer<br />

for den grønne omstilling hos A/B<br />

Amsterdamgården. Og foreningen<br />

er ikke den eneste, der nyder godt af<br />

alle indsigterne fra solcelleprojektet.<br />

"Hørsholm kommune har lavet et<br />

borger-klimapanel, hvor jeg har<br />

en plads sammen med 23 andre<br />

borgere. Her skal vi komme med<br />

anbefalinger til politikerne," siger Bo<br />

Østergaard og uddyber:<br />

"I klimapanelet fik jeg dem til at<br />

lave nogle beregninger på potentialet<br />

ved at få solceller sat op på<br />

tagene. De viste faktisk, at potentialet<br />

ved at etablere solcelletage<br />

i kommunen var 2,5 gange så<br />

stort sammenlignet med klassiske<br />

solceller på 20 hektar jord. Samtidig<br />

er det en æstetisk løsning."<br />

Råd: Indhent flere<br />

finansieringstilbud<br />

Inden vi afslutter besøget, deler<br />

Bo Østergaard sine bedste råd<br />

til foreninger, der overvejer at<br />

investere i et solcelletag.<br />

"Først vil jeg anbefale, at man<br />

finder en rådgiver, der interesserer<br />

sig for foreningens forbrugsdata.<br />

Så ved man, at vedkommende er<br />

seriøs. Firmaet skal nemlig regne<br />

på produktionerne og hvor mange<br />

solceller, der kan betale sig," siger<br />

han. Dertil handler det også om den<br />

rette finansiering.<br />

"Vi indhentede flere tilbud på<br />

finansieringsdelen. Vi endte med<br />

at skifte vores daværende bank<br />

ud med Danske Bank, som gav<br />

det bedste tilbud. Lån til grønne<br />

renoveringer kan man få mere<br />

fordelagtige, da nye EU-direktiver<br />

påpeger, at bankerne skal favorisere<br />

lån til grønne og bæredygtige<br />

ejendomme," siger Bo Østergaard og<br />

slutter med et smil:<br />

"Ham der blev foreningens<br />

bankrådgiver var til møde i<br />

foreningen og endte selv med at<br />

købe en af boligerne. Det vidner om,<br />

at projekterne er gode og foreningen<br />

sund."<br />

Det kommende energirenoveringsprojekt<br />

Opsummering af besparelse ved:<br />

Facaderenovering<br />

Vinduesudskift<br />

Varmtvands el-patroner 30 kW<br />

Forbrug af egen grøn energi<br />

CO 2<br />

-reduktion<br />

1 år<br />

82.000 kr.<br />

86.000 kr.<br />

40.000 kr.<br />

90.000 kr.<br />

27 tons<br />

20 år<br />

1,7 mio. kr.<br />

1,7 mio. kr.<br />

0,8 mio. kr.<br />

1,8 mio. kr.<br />

1.438 tons<br />

30 år<br />

2,5 mio. kr.<br />

2,5 mio. kr.<br />

1,2 mio. kr.<br />

2,7 mio. kr.<br />

2.157 tons<br />

Gns. besparelse pr. lejlighed<br />

6.180 kr.<br />

123.600 kr.<br />

185.400 kr.<br />

*beregninger fra A/B Amsterdamgårdens rådgiver Groeningen-energy.com<br />

På Andelsportal.dk kan du se en video med Bo Østergaard, der uddyber solcelleprojekter i<br />

A/B Amsterdamgården: www.andelsportal.dk/nyheder/ab-amsterdamgaarden<br />

Side 26<br />

<strong>AndelsboligNyt</strong>


KLIMASEKTION: Energiforbrug<br />

Lysstofrør. Foto: LEDVANCE A/S<br />

Energikrisen kradser:<br />

Hvordan kan boligforeninger<br />

nedjustere energiforbruget?<br />

De varme sutsko er måske allerede fundet frem, og ønsket om julelyskæder i boligen<br />

gemt en smule væk. Energikrisen kradser, og de stigende energipriser sætter skub i nye<br />

prioriteringer i landets andelsboligforeninger. Der findes dog en række lavthængende<br />

energifrugter, som både foreningen og andelshaverne kan overveje at gribe fat i for<br />

at imødekomme et lavere energiforbrug. Med hjælp fra to brancheeksperter bliver vi<br />

klogere på dem her.<br />

TEKST: NYNNE GROTH HALLANDER<br />

Energikonsulenten:<br />

Når varmeforbruget skal sænkes<br />

Hos Norca ApS rådgiver de andelsboligforeninger i<br />

energiforbedringer og udarbejder energimærker. Og én<br />

ting er sikkert: Andelsboligforeningerne har i denne tid<br />

emnet 'energi' højt på dagsordenen.<br />

"Vi har aldrig oplevet det på dette niveau før:<br />

Energioptimering fylder utroligt meget i landets<br />

andelsboligforeninger, og særligt ønsket om at spare<br />

penge er primus motor. Her er energirenoveringer<br />

en måde at få penge på bundlinjen nu og i et længere<br />

perspektiv," siger Chris Skaarup, indehaver af Norca ApS<br />

og fortsætter:<br />

Chris Skaarup,<br />

Energikonsulent, Norca ApS<br />

"Der er mange penge at spare lige nu. Sammenligner<br />

vi de energirapporter, vi laver i dag med dem, vi lavede<br />

for bare to år siden, er der store forskelle i, hvad der<br />

Fortsættes<br />

Klimasektion<br />

Side 1


KLIMASEKTION: Energiforbrug<br />

er rentabelt for foreningerne at få udført. Det er gået<br />

fra, at det var nogle småting her og der foreningerne<br />

kunne spare penge på til, at det i dag nærmest er alle<br />

energiforbedringer, der er ekstremt rentable at udføre."<br />

Den store forskel i rentabilitet skyldes, at<br />

andelsboligforeningens energimærke viser<br />

ejendommens samlede varmetab pr. kvadratmeter<br />

sammenholdt med energipriserne nu.<br />

Vidste du?<br />

At du kan spare omkring 5 procent af dit<br />

varmeforbrug for hver grad, du sænker<br />

temperaturen i din andelsbolig? For at<br />

undgå fugtskader i de kolde måneder<br />

anbefales det dog ikke, at temperaturen<br />

kommer under 18 grader.<br />

"Energipriserne er tredoblet, og energirenoveringer,<br />

der førhen lå med en 25-30 års rentabilitet, er nu<br />

nede på 10 år. Det er en tidsramme, som de fleste<br />

foreninger kan forholde sig til og derfor vil investere i,"<br />

uddyber energikonsulenten.<br />

Få en fagmand med på råd<br />

"Har man ondt i maven i foreningen og ved ikke, hvor<br />

man skal starte, så tag en fagmand med på råd. Vi ser<br />

både de foreninger, der er gode til at tænke i de rigtige<br />

energibesparelsesbaner, men også dem, som tror, de<br />

tager den rigtige beslutning, men egentlig ikke den, hvor<br />

de store besparelser er," siger Chris Skaarup.<br />

Hvor skal foreningen starte?<br />

Det er ofte individuelt fra forening til forening, hvor<br />

de kan spare på energien, oplever Chris Skaarup. Han<br />

erfarer dog, at det særligt er isoleringsmængder og<br />

varmekilden, der giver gode besparelser i foreningerne.<br />

"Ser man på de typiske steder en andelsboligforening<br />

kan kigge hen for at mindske varmetabet, så er det<br />

generelt isoleringsforholdene, der er i centrum. Her<br />

snakker vi både facaden, mod uopvarmet kælder<br />

og loftrum. En isoleringsopgave, der tjener sig hjem<br />

inden for få måneder og er forholdsvis billig at lave,<br />

er også isolering af varmerørene i kælderen," siger<br />

energikonsulenten, som også oplever, at varmekilden<br />

spiller en central rolle.<br />

"Nogle foreninger opvarmer stadig med gas selvom<br />

de ligger i et fjernvarmeområde. Her kan foreningen<br />

med fordel undersøge den store besparelse, der er<br />

ved at konvertere fra det dyre gasfyr til et grønnere<br />

alternativ. I særligt de mindre boligforeninger ser<br />

vi også stadig, at flere andelshavere har gasfyr som<br />

varmekilde – eksempelvis dem, der bor i rækkehuse.<br />

Kan man ikke tilkoble sig fjernvarme i disse områder,<br />

så er varmepumpen et godt alternativ," siger Chris<br />

Skaarup.<br />

Han anbefaler derfor, at foreninger der er i tvivl, får en<br />

fagmand med på råd, så de går den rigtige vej i forhold<br />

til energiforbedringerne.<br />

"En energikonsulent udregner de konkrete forslag<br />

på ejendommen, hvad det koster at investere i<br />

forbedringerne og hvilken besparelse, det giver.<br />

På den måde ved foreningen om der er effekt af de<br />

energirenoveringer, man foretager sig," forklarer Chris<br />

Skaarup og opfordrer til, at man allerede nu i foreningen<br />

tager dialogen om de stigende energipriser, da der kan<br />

være ventetid på at finde håndværkerne, der udfører<br />

opgaverne eller leveringsvanskeligheder.<br />

"Udover energirenoveringer, så kan man også tænke<br />

adfærd i foreningen, når de stigende energipriser<br />

skal imødekommes. Det kan eksempelvis være<br />

strømforbruget og hvornår vaskekælderen skal tages<br />

i brug," slutter den erfarne energikonsulent. Og netop<br />

adfærd i forhold til de stigende elpriser leder os til gode<br />

spareråd fra den næste brancheekspert:<br />

Hvad betyder rentabilitet?<br />

At energiforbedringen er rentabel betyder, at den betaler sig selv hjem i dens levetid. Her ser man<br />

på den årlige besparelse i kroner og forbedringens levetid holdt op imod investeringen<br />

– altså prisen på materialer og arbejdsløn.<br />

Side 2<br />

Klimasektion


Belysningseksperten:<br />

Med få justeringer kan strømforbruget sænkes<br />

Politiske hasteplaner og elpriser på over 8 kroner.<br />

Udviklingen i elmarkedet er en stor bekymring for<br />

mange andelshavere og andelsboligforeninger. Vi har<br />

derfor allieret os med LEDVANCE A/S, der er eksperter i<br />

belysning og elbesparende løsninger.<br />

Peter Balslev Glimø,<br />

Product manager hos LEDVANCE A/S<br />

"Hvis andelsboligforeningen tænker over<br />

strømforbruget, er der i de fleste tilfælde gode penge at<br />

spare på bundlinjen. Det hele handler om motivationen<br />

i kroner og øre. Tænker vi tilbage til 2021, hvor priserne<br />

ikke var stukket af endnu, kunne det stadig betale sig<br />

at efterse lyskilderne i andelsboligforeningen. Nu, hvor<br />

prisen er over det dobbelte, er tilbagebetalingstiden<br />

så langt nede, at investeringerne tjenes hurtigt hjem,"<br />

indleder Peter Balslev Glimø, Product manager hos<br />

LEDVANCE A/S.<br />

Når vi taler belysning i andelsboligforeninger, er der<br />

grundlæggende to måder, foreningen kan spare strøm<br />

på:<br />

"Andelsboligforeningerne kan effektivisere de<br />

nuværende installationer, så de får samme eller<br />

mere belysning til et mindre strømforbrug. De kan<br />

også begrænse forbruget generelt. Når vi taler en<br />

begrænsning af strømforbruget, taler vi om, at<br />

foreningen skal have mindre lys tændt – altså bruge<br />

sensorer og dagslysstyring," siger Peter Balslev Glimø og<br />

uddyber:<br />

man ikke udskifte amarturet, men bare selve røret, så er<br />

det lovligt, at foreningen selv gør dette. Det kan sagtens<br />

være viceværten eller varmemesteren, der udskifter<br />

dem," siger Peter Balslev Glimø, som påpeger, at der<br />

faktisk er nye regler på vej.<br />

"I august 2023 udfaser EU brugen af normale<br />

lysstofrør. Det bliver således ulovligt at bringe dem på<br />

markedet. Foreningen kan altså allerede nu være på<br />

forkant og tænke LED-rør ind og samtidig nyde godt af<br />

besparelserne," siger eksperten.<br />

Sensorbelysning giver yderligere<br />

besparelser<br />

Ønsker man som forening at tage næste skridt hen mod<br />

et mindsket strømforbrug, så er sensorbelysning en<br />

væsentlig løsning.<br />

"Priserne på LED-armatur er kommet så langt ned, at<br />

tilbagebetalingstiden er utrolig kort. Får foreningen<br />

eksempelvis et sensorarmatur, som de bruger en<br />

elektriker til at sætte op, er tilbagebetalingstiden på<br />

under 2 år. Samtidig vil foreningen i grove træk opleve<br />

en yderligere halvering af strømforbruget," uddyber<br />

belysningseksperten.<br />

Fortsættes<br />

"Her ser vi særligt, at det er i trappeopgange, loftrum og<br />

på fællesområder, at der er besparelser at hente. Jeg har<br />

selv boet i en andelsboligforening, hvor loftrummet altid<br />

var belyst – også selv om der ingen mennesker var – og<br />

her er der virkelig noget at komme efter."<br />

Lysstofrør: Nye regulativer på vej<br />

Det første råd, som Peter Balslev Glimø vil dele,<br />

omhandler skiftet fra lysstofrør til de mere<br />

energibesparende LED-rør.<br />

"Hænger vi fast i lysstofrør, som nogle andelsboligforeninger<br />

måske har i kælderrum eller på loftrum, så er<br />

der op til 60 procent at spare, hvis man udskifter dem til<br />

LED-rør, da energieffektiviteten er så meget højere. Skal<br />

LED-rør. Foto: LEDVANCE A/S<br />

Klimasektion<br />

Side 3


KLIMASEKTION: Energiforbrug<br />

Som tommelfingerregel sparer man 60 procent i<br />

strømforbrug ved at skifte lysstofrør ud med<br />

LED-belysning. Levetiden på LED-rør er derudover<br />

2-3 gange så lang i forhold til lysstofrør. LED-rør har<br />

nemlig en levetid på op til 50.000 timer, mens den kun<br />

er 12.000-20.000 timer for lysstofrør.<br />

LED-rør. Foto: LEDVANCE A/S<br />

Faktisk er det muligt at få lavet sensorbelysning i<br />

trappeopgangen, der følger beboerens bevægelsesmønster,<br />

så lyset på 1 sal ikke tænder, når andelshaveren<br />

i stuen kommer hjem.<br />

"Der er sket en lempelse i forhold til reglerne om<br />

fælles adgangsveje og sensorbelysning. Engang var det<br />

sådan, at lyset skulle tænde på én etage over og under<br />

sensoren, hvilket er med til at øge energiforbruget i<br />

foreningen. I dag er kravene lempet, og sensoramarturet<br />

må derfor gerne kun tænde for lyset der, hvor der er<br />

brug for det," siger Peter Balslev Glimø.<br />

Sparetips til andelshaverne<br />

I forhold til sparetips til den private andelshaver er<br />

det særligt den såkaldte ”standby-strøm”, som Peter<br />

Balslev Glimø vil medtage. Den kan nemlig give gode<br />

besparelser på elregningen.<br />

"Standby-strøm trækker virkelig på elforbruget. Som<br />

andelshaver kan du derfor overveje at investere<br />

i teknologier, der kan imødekomme dette. Hos<br />

LEDVANCE A/S har vi eksempelvis et SMART+ system,<br />

hvor man kan få en plug, der kan styre og sætte timer på<br />

de energislugende apparater. Samtidig kan man med den<br />

indbyggede energimåler se, hvor meget elapparaterne<br />

bruger i strøm og få indblik i forbruget den vej,"<br />

forklarer Peter Balslev Glimø og uddyber:<br />

"Jeg satte selv en energimåler foran mit tv og<br />

internetrouter. Målingen viste, at apparaterne havde<br />

brugt 95 kWh på ét år, hvilket er afsindigt meget med<br />

de energipriser vi har nu. Jeg kunne have halveret<br />

regningen, hvis jeg ikke brugte standby strøm, så det gør<br />

jeg nu med en timer."<br />

Har du styr på din el-aftale?<br />

Vær opmærksom på, hvordan din el-aftale er skruet sammen. Betaler beboerne i foreningen<br />

faste kvartalspriser, går det ikke ud over den enkeltes elregning, hvornår strømmen bruges.<br />

Har beboerne derimod timeafregning, kan man med fordel udnytte, hvornår strømmen er billigst,<br />

når de strømsugende apparater sættes i gang. Elpriser er almindeligvis billigst:<br />

› Klokken 11.00-14.00 og klokken 01.00-04.00<br />

› Særligt søndag<br />

› Om natten om vinteren<br />

› Om dagen om sommeren<br />

Side 4<br />

Klimasektion


Annonce<br />

Medlem af<br />

ANLÆGSGARTNER<br />

med faglig stolthed<br />

Anlæg af fællesarealer,<br />

flisebelægning, nyanlæg<br />

af haver, vedligeholdelse<br />

og snerydning<br />

Vi anlægger bede i alle niveauer<br />

Funktionelle løsninger til niveauforskelle<br />

Hvad end der er tale om nye fælles arealer,<br />

omlægning af de eksisterende, beskæring eller<br />

flisearbejde, står Torben Andersen og hans dygtige<br />

stab af anlægs gartnere og entreprenører klar til at<br />

udføre et solidt stykke arbejde i jeres andelsboligforening.<br />

Hos Bykærs Anlæg løfter vi nemlig alt fra<br />

græsplæner, beplantning og vedlige holdelse til<br />

snerydning og brolægning.<br />

Kundeservice er vigtigt for os. Derfor er det et<br />

princip, at bygherre altid kontaktes samme dag,<br />

der er rettet henvendelse. Tilbuddet foreligger<br />

48 timer efter, at opgaven er besigtiget.<br />

Ekspertløsninger inden for belægning<br />

Vi kører i hele hovedstadsområdet.<br />

Ring på +45 4063 9847.<br />

BYKÆRS ANLÆG APS<br />

Vestervej 18, 4050 Skibby CVR 27514073<br />

+45 4063 9847 // info@bykaers.dk // www.bykaers.dk


Annonce<br />

FÅ<br />

RÅDGIVNING<br />

OG<br />

GRATIS<br />

Ring på<br />

EFTERSYN<br />

4141 0815<br />

WWW.VILEA.DK<br />

4,8<br />

på 3byggetilbud.dk<br />

Gratis forundersøgelse<br />

Nye ventilationsanlæg<br />

Udskiftning af ældre motorer<br />

Fuld service på anlæg<br />

DUKA-ventiler<br />

Projektering og planlægning<br />

Fordelene ved at optimere ventilationen<br />

i jeres ejendom er mange!<br />

Hos Vilea er vi specialister i ventilation i<br />

andelsboligforeninger. Vi ved nemlig hvor stort<br />

et uforløst potentiale af klimaoptimering, der<br />

findes i foreningerne, og hvor mange fordele<br />

og besparelser I går glip af.<br />

Vi tilbyder altid en gratis forundersøgelse<br />

til eftersyn og energioptimering af jeres<br />

ventilationsanlæg. Samtidig løfter vi gerne<br />

hele processen, hvor vi blandt andet udregner<br />

forbrug, tilbagebetalingstid og tilpasser<br />

løsningen i forhold til jeres beboerdemokrati<br />

og fastlagte rammer.<br />

Gode grunde til at optimere ventilationen:<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

Mindsk energispild: Hvis en motor er beskidt,<br />

så bruger den mere energi, og det koster dyrt<br />

Undgå et dårligt indeklima, der kan give<br />

beboere hovedpine, kvalme, træthed m.m.<br />

Minimér risikoen for skimmelsvamp og fugt<br />

Bidrag til den grønne omstilling med<br />

DUKA-ventiler i jeres ejendom<br />

Kort tilbagebetalingstid ved udskiftning af motor.<br />

I nogle tilfælde kun 1 års tilbagebetalingstid<br />

Læs mere på www.vilea.dk<br />

KLIMAOPTIMERING<br />

Mindsk energispild:<br />

Hvis en motor er beskidt eller<br />

gammel, bruger den mere<br />

energi og det koster dyrt.<br />

www.vilea.dk<br />

Tlf.nr.: 4141 0815 | Stovbyvej 15, 2610 Rødovre | kontakt@vilea.dk | CVR: 43126563


KLIMASEKTION: Refusion af tilslutningsbidrag<br />

Et sedumtag kan komme i<br />

mange størrelser.<br />

Klimasikring:<br />

Refusion af<br />

tilslutningsbidrag<br />

Store mængder regnvand, oversvømmelser og rotteplager – et ineffektivt<br />

kloakanlæg kan have store konsekvenser for en hvilken som helst andelsboligforening.<br />

Din andelsboligforening kan spare mange penge på at frakobles kloaksystemet<br />

– dette kaldes også at få refusion af tilslutningsbidraget. Her kan du læse meget mere<br />

om refusion af tilslutningsbidraget, samt hvilket alternativ der er til at være tilkoblet det<br />

fælles kloaknet.<br />

TEKST: ANTON EGHOLM<br />

Grønne vedligeholdelsesplaner kan være<br />

fremtiden<br />

Tilslutningsbidraget er det din matrikel betaler for at<br />

være tilsluttet et fælles kloaksystem. Ønsker man ikke<br />

at være tilsluttet kloaksystemet, men derimod selv stå<br />

for at behandle regnvandet, der falder på ens egen<br />

grund, er der rig mulighed for dette.<br />

Der er en række forhold, der har indflydelse på,<br />

hvor stor en refusion jeres andelsboligforening<br />

kan få. Er jeres andelsboligforening i form af en<br />

etageejendom, beregnes refusionsbidraget ud fra,<br />

hvor mange kvadratmeter befæstet areal der er på<br />

matriklen. Ved befæstet areal, menes overfladeareal,<br />

hvor vand ikke har mulighed for at trænge gennem<br />

Fortsættes<br />

Klimasektion<br />

Side 7


KLIMASEKTION: Refusion af tilslutningsbidrag<br />

– dette kan være beton, cement, bebyggelse med mere.<br />

Ved parcelhuse er reglen en smule anderledes. Her<br />

udregnes refusionen af tilslutningsbidraget på baggrund<br />

af, hvor stor andelen af vand der frakobles kloaknettet<br />

er.<br />

Udover at se på ejendomstype, spiller faktorer som<br />

det samlede afkoblede areal, dræn i foreningen<br />

og den kommende nedsivningsløsning også ind i<br />

regnestykket. Vil man gerne afkobles kloaknettet og<br />

få refusion, skriver Hofor, at afkoblingen minimum<br />

skal være på 50 procent af det samlede tilkoblede<br />

areal. Er der et dræn monteret på ejendommen, som<br />

er tilsluttet en kloak, vil man højest kunne få betalt<br />

20 procent af tilslutningsbidraget tilbage. Til sidst<br />

skal en nedsivningsløsning være komplet frakoblet<br />

kloaksystemet – altså må der ikke skabes løb fra<br />

nedsivningsanlægget til kloaknettet.<br />

Sådan dokumenteres<br />

afkoblingen<br />

For at få den endelige refusion af tilslutningsbidraget,<br />

skal man efter det færdige projekt sende dokumentation<br />

for projektet og projektets endeligt ind til HOFOR. Her<br />

skal inkluderes de tilladelser, der er givet til projektet fra<br />

kommunen. Derudover skal jeres andelsboligforening<br />

indsende dokumentation for frakobling af kloakken –<br />

dette skal gøres gennem en autoriseret kloakmester.<br />

Andelsboligforening i Valby klarer selv<br />

regnvandet<br />

Hvordan det egentligt fungerer i praksis at behandle sit<br />

regnvand selv, kan måske være svært at sætte sig ind i<br />

som andelsboligforening. En forening i Valby har taget<br />

sagerne i egne hænder og har fået en stor refusion, der<br />

har været med til at betale beløbet for de forskellige<br />

anlæg, de på ejendommen har fået etableret for at styre<br />

regnvandet på en sikker måde.<br />

I andelsboligforeningen på Vilhelm Thomsens Allé,<br />

som ligger i Valby, håndterer man regnvandet selv.<br />

Et ustabilt kloaksystem på matriklen var årsagen til<br />

oversvømmelser, vandskader og rotteinvasioner. Det<br />

var motivationen til, at andelsboligforeningen valgte en<br />

frakobling fra kloaknettet og stå på egne ben i forhold til<br />

egen håndtering af regnvand.<br />

Processen, økonomi og varighed<br />

Andelsboligforeningen i Valby valgte at starte<br />

processen for frakobling af kloaknettet og dermed<br />

også etableringen af nye løsninger til at aflede eller<br />

håndtere regnvandet. Det er ikke et hurtigt indgreb, da<br />

en andelsboligforening med flere beboere ofte modtager<br />

en stor mængde regn årligt. Derfor skulle der flere<br />

forskellige afledningsløsninger til, at det kunne være<br />

Hvad er LAR?<br />

LAR står for 'lokal afledning af regnvand',<br />

der laves for at skåne kloaksystemerne.<br />

Klimasikringsløsningerne kommer i mange<br />

former – såsom nedsivningsbeplantning,<br />

faskiner og gennemtrængelig belægning.<br />

Side 8<br />

Klimasektion


tilstrækkeligt. Nedgravede faskiner, regnvandskasser,<br />

regnbede, render, grønne tage, permeable belægninger<br />

var alt sammen brikker i det store LAR-puslespil, der<br />

til sidst gav mening. Processen endte med at tage tre<br />

år. Økonomisk set endte andelsboligforeningen med<br />

at få tilbagebetalt 3 millioner kroner som refusion af<br />

tilslutningsbidraget. Dette kunne finansiere størstedelen<br />

af de langsigtede og klimavenlige løsninger, der endte<br />

med at bliver etableret i andelsboligforeningen.<br />

Slinger i valsen<br />

Det er ikke nødvendigvis en gnidningsfri<br />

proces at foretage så stort et indgreb i en<br />

andelsboligforening. Derfor var der også en stor del af<br />

andelsboligforeningens beboere, der skulle overbevises<br />

om at gå fra tilslutning til afkobling af kloaknettet.<br />

Andelsboligforeningen på Vilhelm Thomsens Allé fandt<br />

efter en længere proces frem til, at det kunne være<br />

fordelagtigt at stå for håndtering af regnvand selv. Med<br />

en ekstern rådgiver i form af en landskabsarkitekt på<br />

sagen kunne andelsboligforeningen få udformet en plan<br />

til projektet.<br />

Den økonomiske del er en stor faktor, når man gerne<br />

vil behandle regnvandet selv. Derfor måtte der også<br />

gås på kompromis med nogle af de løsninger, som<br />

andelsboligforeningens bestyrelse gerne ville have<br />

inkluderet undervejs. Men kompromis er en essentiel<br />

ting, når afkobling af kloaknettet skal foretages i en<br />

andelsboligforening.<br />

Klar regnvandet selv<br />

Overvejer din andelsboligforening at håndtere<br />

regnvandet selv og få refusion af tilslutningsbidraget?<br />

Refusion af tilslutningsbidraget bliver først betalt<br />

tilbage, når projektet er færdigt og opfylder HOFORs<br />

krav. Det kan være en fordel at forhøre sig hos en række<br />

professionelle i forbindelse med jeres overvejelser og<br />

kontakte kommunen inden projektet opstartes.<br />

Annonce<br />

Kan I heller ikke få fjernvarme?<br />

Bare rolig, der er andre fordelagtige<br />

alternativer.<br />

Er I blandt de mange, der ikke kan få fjernvarme? Frygt ej! Team op med<br />

Søndersø Energi, der tilbyder en række energirigtige løsninger, som både<br />

kan sænke jeres varmeforbrug og elregning.<br />

Vi er eksperter i grønne løsninger – også målrettet boligforeninger.<br />

Jordvarme<br />

Solceller<br />

Husstandsvindmøller<br />

Varmepumper<br />

www.sonderso-energi.dk<br />

Mail: info@sonderso-energi.dk<br />

Tlf.: 30 52 52 15<br />

CVR: 34726647


KLIMASEKTION: Energirenovering<br />

Energirenovering af<br />

andelsboligforeningen<br />

Energioptimering og -renovering er på alles læber. Hvordan og hvor meget?<br />

Vi giver her en oversigt over typiske energirenoveringsprojekter, som kan inspirere<br />

til at igangsætte energirenoveringer i andelsboligforeningen.<br />

TEKST: MARIA CARLSEN<br />

A<br />

ldrig har danskernes ønske om at<br />

energirenovere og energioptimere deres<br />

boliger været så stort, som det er lige nu. Og<br />

med god grund: Energipriserne er rekordhøje og betyder<br />

merudgifter af dimensioner for rigtig mange private<br />

husholdningsbudgetter. De høje energipriser betyder<br />

rekordstor efterspørgsel på energiforbedringer i boligen,<br />

da tilbagebetalingstiden på de grønne investeringer er<br />

reduceret gevaldigt.<br />

Potentialet for energirenovering er stort i mange<br />

af landets andelsboligforeninger, og selvom mange<br />

foreninger er begyndt at investere i energiforbedrende<br />

tiltag, er der stadig et stort potentiale for yderligere<br />

energioptimering. Selvom en lavere energiregning<br />

er en af de største bevæggrunde for at igangsætte<br />

energirenoveringer lige nu, så er energirenovering<br />

af andelsboligforeingen også en god idé, fordi at det<br />

vedligeholder foreningens bygninger og samtidig skaber<br />

bedre indeklima og komfort for andelshaverne.<br />

Optimering af varmekilden<br />

Med alarmerende høje gaspriser er mange fokuseret<br />

på, hvordan de kan spare på varmeregningen<br />

og om varmekilden er den rigtige? Rigtig mange<br />

andelsboligforeninger holder til i etageejendomme i<br />

fjernvarmeområder og skal ikke bekymre sig om et<br />

tikkende gasfyr. Men i den senere tid er mange også<br />

Side 10<br />

Klimasektion


levet opmærksomme på, at også fjernvarmen kan<br />

stige i pris i den kommende tid. Fjernvarmeselskaberne<br />

varsler nemlig stigninger, fordi at deres omkostninger<br />

også stiger - blandt andet fordi, at flere stadig baserer<br />

noget af deres forsyning på naturgas.<br />

Derfor kan det være en god idé, at de<br />

andelsboligforeninger, der har fjernvarme er<br />

opmærksomme på, eksempelvis varmeveksleren. Det er<br />

nemlig vigtigt at holde øje med, at varmen i radiatorerne<br />

udnyttes ordentligt, inden den bliver returneret til<br />

varmeværket.<br />

Flere fordele ved at energirenovere<br />

Der er mange gode grunde til at energirenovere<br />

andelsboligforeningen. Både<br />

besparelser, klimahensyn og ønsket om<br />

en mere bæredygtig fremtid vejer tungt<br />

på vægtskålen, men også bedre indeklima<br />

og mere komfort i de enkelte andelsboliger<br />

bør tages med i overvejelser, når en<br />

energirenovering af andelsboligforeningen<br />

debatteres.<br />

Der er også rigtig mange andelsboligforeninger, der har<br />

til huse i lavt, tæt byggeri, hvor den primære varmekilde<br />

er gasfyr. De skal inden længe se sig om efter en ny<br />

varmekilde. Både på grund af den store usikkerhed, der<br />

er forbundet med gasforsyningen i dag, men også fordi,<br />

at man fra politisk hold ønsker at udfase alle gasfyr<br />

inden 2035. Med de gaspriser, der har været dette<br />

efterår, kan der være meget store besparelser at hente<br />

for de enkelte andelshavere, hvis de får deres gaskedler<br />

udskiftet med grønne alternativer, som eksempelvis<br />

fjernvarme, varmepumper eller jordvarme. Der er<br />

mange hensyn at tage, når varmekilden skal udskiftes<br />

og I kan med fordel gå flere sammen, hvis I ønsker at<br />

udskifte gasfyret.<br />

Isolering: Gør bygningen tæt og varm<br />

Isolering er ligeledes en energirenovering, I med fordel<br />

kan tage fat i og som ofte ikke koster dyre domme. Har<br />

I problemer med træk og kulde i foreningen, så kan en<br />

efterisolering vise sig at være en fordelagtig løsning.<br />

Mulighederne er mange i forhold til isolering, men det<br />

er vigtigt, at I sørger for at undersøge hvilke former for<br />

isolering, der passer bedst til foreningens ejendom. Her<br />

spiller både økonomi samt bygningens alder og tilstand<br />

ind.<br />

Isolering af etageadskillelser er meget populært i<br />

etageejendomme. Især mellem kælder og stueetage<br />

vælger mange foreninger at foretage en isolering.<br />

Isolering af etageadskillelserne sørger for, at varmen<br />

ikke siver ned mellem etageadskillelserne, og samtidig<br />

reducerer isoleringen støj lejlighederne imellem.<br />

I nogle andelsboligforeninger kan facadeisolering,<br />

hulmursisolering eller isolering på loftet også afhjælpe<br />

varmetab.<br />

Det anbefales at I kigger i energimærket eller får udført<br />

en termografering, der viser, hvor tæt ejendommen<br />

er. Her kan I få en rigtig god indikation af, hvor<br />

ejendommens utætheder stammer fra.<br />

Glem ikke vinduer og døre<br />

En af de energiforbedringer, der betaler sig<br />

hurtigst hjem er at udskifte andelsboligforeningens<br />

gamle vinduer og døre med nye, energirigtige modeller.<br />

Oplever I træk fra døre og vinduer, er der sprækker<br />

i vindueskarme eller råd at spore, så er det med stor<br />

sandsynlighed tid til at udskifte dem.<br />

Nedslidte, utætte, gamle, grimme vinduer giver hele<br />

andelsboligforeningen et trist udseende. Træk og<br />

kulde fra vinduerne resulterer desuden i et stort<br />

varmetab og dermed et højt varmeforbrug. Derfor<br />

kan der være penge at spare ved vinduesudskiftning i<br />

andelsforeningen.<br />

Når I kigger på hvilken vinduestype, der passer bedst<br />

til jeres ejendom skal I kigge på ejendommens æstetiske<br />

udtryk og måske især se på, hvilke vinduer ejendommen<br />

havde oprindeligt. Det vil sandsynligvis være de<br />

vinduer, der passer bedst ind. I skal desuden være<br />

opmærksomme på, at det siden 2021 har været et krav i<br />

Bygningsreglementet, at nye vinduer i opvarmede rum<br />

skal have energimærke A.<br />

Isolering af en endegavl er en god idé, hvis man kæmper<br />

med kolde mure, hvorfra varmen siver ud. Isolering<br />

af endegavlen kan også reducere kuldenedfald i<br />

ejendommens lejligheder.<br />

Er der ikke behov for at udskifte hele vinduet, er<br />

der også store besparelser at hente ved at udskifte<br />

ruderne. Her kan I vælge 2- eller 3-lags ruder. En 2-lags<br />

energiglasrude har energimærket B imens 3-lags glas<br />

har en bedre isoleringsevne og energimærkningen A.<br />

Fortsættes<br />

Klimasektion<br />

Side 11


KLIMASEKTION: Energirenovering<br />

Når det kommer til døre, er der også en række<br />

anbefalinger, I kan følge. Ser vi på yderdøren til<br />

enten opgangen eller andelsboliger i rækkehuse eller<br />

fritliggende byggeri, så anbefaler Energistyrelsen, at<br />

yderdøren minimum har 25 mm isolering. For at opnå<br />

lavenerginiveau skal I dog vælge en yderdør med mindst<br />

35 mm isolering og en eventuel 3-lags glasrude i.<br />

Andelsboligforeninger kan også<br />

søge om energitilskud<br />

I 2021 – og faktisk frem til 2026 – kan både<br />

private boligejere og boligforeninger ansøge om<br />

Energistyrelsens tilskudsordning: Bygningspuljen.<br />

Tilskudsordningen er populær og da den åbnede op i<br />

september blev den tømt for midler allerede samme<br />

dag, som den åbnede. Derfor er puljen allerede blevet<br />

ændret en del, og nu forventes det at puljen vil<br />

blive ændret endnu en gang og opdelt i henholdsvis<br />

varmepumpepulje og energirenoveringspulje.<br />

Puljen fordeles efter ‘først-til-mølle’-princippet, og<br />

det er de såkaldte ‘tegningsberettigede’, der kan søge<br />

for andelsboligforeningen. Dette vil typisk være<br />

formanden, næstformanden eller en fagmand, der har<br />

indhentet fuldmagt fra de, som ikke ansøger.<br />

Listen over, hvad andelsboligforeningen kan søge<br />

tilskud til er meget specifik og med nogle men’er.<br />

Foreningen kan overordnet set søge tilskud til disse fire<br />

hovedområder:<br />

Isolering: Udvendig isolering af ydervæg (ikke hulmur),<br />

efterisolering af tag og loft, isolering af terrændæk og<br />

udvendig isolering af sokkel.<br />

Vinduer: Udskiftning af facadevinduer og<br />

ovenlysvinduer, montering af forsatsramme og<br />

udskiftning af yderdøre med en glasandel på minimum<br />

70 procent (udfases måske).<br />

Skift af varmetype: Konvertering til luft-til-vand eller<br />

jordvarmepumpe fra oliekedel, gasfyr, biokedel eller<br />

elvarme.<br />

Ventilation: Etablering af balanceret mekanisk<br />

ventilation med varmegenindvinding med varmeveksler<br />

m.m.<br />

Husk altid at spørge eksperten til råds<br />

Der er mange muligheder i forhold til energirenovering af en andelsboligforening og hver eneste<br />

andelsboligforening er unik, når det kommer til, hvad der kan betale sig. Derfor anbefales det, at I<br />

i andelsboligforeningen laver et forarbejde og allierer jer med en fagmand eller rådgiver, der kan<br />

hjælpe jer med at finde de løsninger, der passer bedst til netop jeres boligforening. En rådgiver<br />

kan hjælpe med en forundersøgelse, således at ejendommen gennemgås samtidig med at<br />

energimærkning og vedligeholdelsesplaner tages i betragtning. Herved kan I få anbefalinger til<br />

hvilke indsatser, der ville være mest fordelagtige, i hvilken rækkefølge de skal udføres og hvilke<br />

løsninger, der passer bedst til jeres forenings behov.<br />

Side 12<br />

Klimasektion


Annonce<br />

SKAL BOLIGAFDELINGEN<br />

FREMTIDSSIKRES?<br />

Ny facade er en stor beslutning og investering.<br />

Cedral er den perfekte facadeløsning til boligforeninger.<br />

RING<br />

OG HØR<br />

NÆRMERE!<br />

www.cedral.dk<br />

Area Sales Manager Jylland<br />

Claus Breth Hansen<br />

T. 2080 0070<br />

claus.b.hansen@etexgroup.com<br />

Area Sales Manager Fyn og Sjælland<br />

Tom Jensen<br />

T. 2843 6355<br />

tom.jensen@etexgroup.com


KLIMASEKTION: El-ladestandere i foreningen<br />

Bliv klædt på til<br />

el-ladestandere i<br />

boligforeningen<br />

Salget af hybrid- og elbiler går som varmt brød. Det medfører naturligvis også en<br />

stigende efterspørgsel på ladestandere, hvorfor det er mere relevant end nogensinde,<br />

at andelsboligforeninger ser ind i mulighederne for ladestandere til beboerne. Faktisk<br />

er der også tilskud at hente til implementering af ladestandere i perioden 2023-2025 for<br />

landets boligforeninger. Læs med her, hvor vi giver jeres forening gode tips og tricks til<br />

etablering af ladestandere i boligforeningen.<br />

TEKST: NICOLE MIKKELSEN<br />

Når andelsboligforeningen<br />

skal have opført<br />

ladestationer er der flere<br />

hensyn at tage. Finansiering,<br />

administration, deleordninger og<br />

meget andet fylder i processen,<br />

men der er faktisk også gode<br />

fordele at hente for boligforeninger,<br />

når det gælder ladestandere.<br />

I perioden 2023-2025 er det<br />

nemlig muligt at søge om tilskud<br />

til implementeringen. Tilskuddet<br />

dækker helt op til 25 procent af<br />

omkostningerne for projektet.<br />

Tilskud til ladestandere<br />

Folketinget har afsat omkring 90<br />

millioner kroner til etablering af<br />

el-ladestandere i boligforeninger<br />

fra 2023-2025. Heraf er cirka 18<br />

millioner afsat til andelsboliger. Dog<br />

kan dette beløb hæves, hvis der er<br />

stor efterspørgsel. Aftalen træder i<br />

kræft fra 1. januar 2023. I meldingen<br />

fra Bolig- og Planstyrelsen lyder<br />

det dog, at det kan være en god idé<br />

at holde øje allerede fra <strong>november</strong>.<br />

Sidste gang der var et lignende<br />

tilskud i 2021 løb ansøgningsfristen<br />

nemlig i <strong>november</strong> måned – så det<br />

gælder om at være klar.<br />

Afdæk foreningens behov<br />

Inden man som forening beslutter<br />

at få etableret ladestandere, er det<br />

essentielt at se ind i ladebehovet.<br />

Dertil skal man også afdække<br />

mulighederne for etablering<br />

af standerne på foreningens<br />

arealer. En væsentlig udfordring<br />

vil opstå, hvis foreningen ikke<br />

har egne parkeringsområder.<br />

Her må man anvende offentlige<br />

parkeringspladser i stedet.<br />

Offentlige pladser kan anvendes<br />

mod det krav, at offentligheden<br />

også skal have mulighed for at<br />

bruge laderne. Dog kan man<br />

fastsætte et løssalg. Det sikrer at<br />

fremmede udelukkende vil anvende<br />

lademulighederne i nødstilfælde,<br />

da prisen ellers er for høj og ikke<br />

fordelagtig for udefrakommende.<br />

Finansiering af<br />

ladestanderne<br />

Ved etablering af ladestanderne<br />

er det en oplagt mulighed, at<br />

finansieringen sker, som var det<br />

en forbedring svarende til enhver<br />

anden renovering af ejendommene<br />

eller fællesarealerne i foreningen,<br />

hvor betalingen sker via<br />

andelshavernes boligafgift.<br />

Der kan også være et ønske<br />

omkring brugerfinansiering. Her<br />

er det essentielt, at man opdeler<br />

budgettet i etableringsomkostninger<br />

og forbrug adskilt. Man indleder<br />

med et oprettelsesgebyr og herefter<br />

tager en fast pris på opladningen.<br />

På denne måde vil ladestationerne<br />

også blive tjent hjem og<br />

oprettelsesgebyrerne vil være med<br />

til at finansiere, når der skal oprettes<br />

nye ladestandere i fremtiden.<br />

Afstemning om<br />

ladestanderne<br />

Når en forening har besluttet at<br />

investere i ladestandere er det tid<br />

til afstemning omkring løsning<br />

blandt beboerne. Hvis der blot er<br />

en mindre andel af beboerne, der<br />

på nuværende tidspunkt har el-<br />

eller hybridbiler, kan det være en<br />

udfordring at samle opbakning til<br />

løsningen. Derfor er det essentielt at<br />

lægge vægt på, at udviklingen er at<br />

der vil komme flere og flere elbiler<br />

hvert år. Det er vigtigt at forberede<br />

foreningen inden, der bliver for stor<br />

efterspørgsel og ladekapaciteten<br />

ikke kan følge med.<br />

Side 14<br />

Klimasektion


Annonce<br />

Har du opgivet tanken<br />

om en luft-til-vand<br />

varmepumpe i år?<br />

Så er der godt nyt! Hos NRGY ApS er vi specialister i luft-vand varmepumper<br />

i den højeste kvalitet - og med en af Danmarks hurtigste leveringstider.<br />

Vi kan nemlig etablere din energirigtige varmepumpe indenfor 1 måned<br />

– og det er naturligvis inklusiv tid til kyndig vejledning fra vores autoriserede<br />

installatører.<br />

Altid en holdbar og miljørigtig løsning<br />

Luft-vand varmepumper kommer i mange former, men hos NRGY ApS<br />

er du garanteret en varmepumpe i den bedste kvalitet.<br />

Overvejer du at skrotte det game gasfyr og spare penge på energiregningen allerede nu, skal<br />

du altså ikke tøve med at kontakte NRGY ApS. Vi er dit trygge og professionelle valg<br />

– og er altid klar til en uforpligtende snak om dine varmepumpedrømme!<br />

Støjsvage<br />

Af kvalitetsmærket HITACHI<br />

Energirigtige<br />

CO 2<br />

-besparende<br />

Stabile i drift<br />

www.nrgy.dk | Tlf: 9340 8030 | Mail: info@nrgy.dk<br />

CVR: 42839620 | Adresse: Hjulmagervej 3, 4300 Holbæk


Annonce<br />

Fleksibel finansiering af<br />

jeres andelsforening<br />

FlexLife ® – nu også med fast rente<br />

Det er ikke alle udgifter, man kan forudse i en ejendom.<br />

Med FlexLife ® kan vi aftale en restgæld, som I først skal<br />

betale sammen med sidste ydelse. Det gør det nemt at<br />

frigøre likviditet, så I også har plads til de udgifter, der ikke<br />

kan planlægges.<br />

Realkreditlån<br />

Restgæld<br />

Etablering af<br />

dørtelefoner<br />

Udskiftning af<br />

tagrender<br />

Stor<br />

vandskade<br />

efter skybrud<br />

Udskiftning af<br />

faldstammer i<br />

2 opgange<br />

0 5 10 15 20 25 30 år<br />

FlexLife ®<br />

Traditionelt realkreditlån<br />

Med FlexLife ® kan I låne op til 75% af ejendommens<br />

værdi. Når rammerne for lånet er aftalt,<br />

har I f.eks. mulighed for at justere ydelserne hen<br />

ad vejen mod et gebyr. Og I kan få helt op til<br />

30 års afdragsfrihed, hvis I har en god<br />

økonomi og friværdi.<br />

Læs mere på rd.dk/erhverv


På besøg hos A/B Gimle<br />

Hos A/B Gimle<br />

skåler de for fællesskab<br />

og forskelligheder<br />

Alder er ikke spørgsmål om år, men om sindstilstand. Og i seniorbofællesskabet<br />

A/B Gimle er de ikke bange for at springe ud i de praktiske gøremål, fredagsbar og<br />

fællesarrangementer. Med en aldersspredning på 39 år blandt beboerne er der plads<br />

til forskelligheder og til at lære af hinanden. Hvordan de hos A/B Gimle skaber de<br />

rigtige rammer for et sundt fællesskab og danner grobund for beboerengagement<br />

får vi gode råd til her.<br />

TEKST: NYNNE GROTH HALLANDER | FOTOGRAFI: EIK FRANKSDOTTIR MIKKELSEN<br />

P<br />

å årets sidste sommerdag besøgte vi A/B<br />

fællesarealerne, fælleshuset og andre praktiske<br />

Gimle i den nordsjællandske by Birkerød. opgaver skal løftes af andelshaverne, sammen. På en<br />

Et seniorbofællesskab med fællessang,<br />

hyggelig stenterrasse foran det velholdte fælleshus<br />

fredagsbar og flag i flagstængerne, når en beboer satte vi os godt til rette med bestyrelsesmedlem Susan<br />

har fødselsdag. Hos Gimle – som foreningen<br />

kaldes i daglig tale – handler det om at løfte i<br />

flok. Bogstaveligt talt. I seniorbofællesskabet<br />

har de nemlig ingen vicevært, og det betyder, at<br />

Mortensen og formand Niels Grundtvig til en snak om<br />

hverdagen i Gimle og vejen til et godt sammenhold i<br />

seniorbofællesskabet.<br />

Fortsættes<br />

<strong>AndelsboligNyt</strong><br />

Side 27


På besøg hos A/B Gimle<br />

"Vi ses til fredagsbaren"<br />

Der er ingen tvivl om, at fællesaktiviteter er en vigtig<br />

del af konceptet hos Gimle.<br />

"Vi har fælles middage en gang om måneden, hvor vi<br />

skiftes til at lave mad. Vi spiser sammen, sludrer og<br />

synger. Det er socialt samvær på et plan, hvor vi kan<br />

følge med og ikke behøver at sidde lårene af hinanden,"<br />

siger Susan Mortensen og fremhæver fredagsbaren som<br />

et godt eksempel på det gode sammenhold i foreningen.<br />

"Vi har fredagsbar kl. 17.00, hvor vi mødes med hvert<br />

vores glas. Det kan lige så godt være vand som det<br />

kan være en gin og tonic. Her sidder vi sammen i tre<br />

kvarter inden vi ønsker hinanden god weekend. Vi<br />

vender verdenssituationen og hører til, hvem der skal<br />

noget i weekenden, om der er nogle huse, vi skal holde<br />

øje med eller om der er nogle, vi skal støtte godt op om<br />

eller handle ind for," forklarer Susan Mortensen, som<br />

sammen med sin mand faktisk laver aftaler ud fra, at de<br />

naturligvis skal deltage i den hyggelige fredagsbar.<br />

A/B Gimle<br />

› I 1993 flyttede de første beboere ind i<br />

A/B Gimle i Birkerød.<br />

› Foreningen rummer 12 et-plans<br />

rækkehuse på hhv. 94 m 2 og 65 m 2 .<br />

› Fælleshuset danner ramme for<br />

fællesspisning og fester og kan lejes af<br />

beboerne.<br />

› Der afholdes fast to generalforsamlinger<br />

på et år. En økonomi-generalforsamling<br />

og en til andre punkter såsom<br />

renovering eller husorden.<br />

› Foreningen har ingen vicevært og løfter<br />

de praktiske opgaver sammen.<br />

› Hos A/B Gimle fører de en interesseliste.<br />

Formanden Niels Grundtvig supplerer: "Fredagsbaren<br />

startede faktisk under corona, hvor vi ikke kunne spise<br />

sammen. I stedet satte vi en stol ud for hvert hus og<br />

kunne skåle hele vejen ned ad vores hyggelige allé."<br />

Der er plads til gode snakke<br />

over en kop kaffe på terrasserne<br />

i A/B Gimle.<br />

Side 28<br />

<strong>AndelsboligNyt</strong>


Det nye køkken i<br />

fælleshuset.<br />

Man må gerne stille krav<br />

Imens den hjemmebryggede te hældes op i kopperne<br />

og kanelstangen skæres ud, spores snakken ind på,<br />

hvordan bestyrelsen byder velkommen til nye beboere.<br />

"Vi har ikke en venteliste, men en interesseliste. På den<br />

måde kan vi vælge, hvem vi vil have ind i foreningen.<br />

Det er vigtigt, når vi ikke er så mange beboere. En af de<br />

vigtige ting er, at vi har en god aldersspredning. Vi er<br />

selvadministrerende og skal selv passe vores udearealer,<br />

hvorfor vi er på udkig efter nogle, der gerne vil være<br />

med, deltage og hjælpe," siger Niels Grundtvig og<br />

uddyber:<br />

"I samtalen med kommende beboere lægger vi ikke<br />

fingre imellem, hvad man skal lave i foreningen, så<br />

man er klar over, hvilke forventninger, der er til en. En<br />

af dem er, at når man har alderen, så deltager man.<br />

Man kan deltage på flere måder – måske bager man<br />

småkagerne, sætter kaffe over til møderne, rydder op<br />

eller dækker bord til fællesspisningerne."<br />

Susan nikker anerkendende:<br />

til samtale et par timer efter," siger hun med et smil og<br />

fortsætter:<br />

"Vi så boligen og ville det rigtig gerne. Så havde vi en<br />

anden samtale med bestyrelsen, der var meget seriøs,<br />

men også meget hyggelig. Vi blev spurgt ind til, hvad vi<br />

forestillede os at bidrage med og hvad forventningerne<br />

var. Fællesskabet tiltalte os meget, og så krydsede vi<br />

bare fingre."<br />

Susan og hendes mand har nu boet hos Gimle i et års tid<br />

og er stadig meget glade for beslutningen.<br />

Alle beboere kan nedlægge veto<br />

Når bestyrelsen finder en eller flere beboere, de gerne<br />

ser flytte ind i seniorbofællesskabet, så laver de en<br />

anbefaling til resten af andelshaverne.<br />

"Alle beboere har vetoret og kan komme med indsigelser<br />

i forhold til, hvem der ønsker at flytte ind. Det kan<br />

enten være, at man vil vide mere om vedkommende<br />

eller har noget personligt uforeneligt. Vi er kun 12 huse,<br />

så det er helt okay, hvis man ikke ønsker, at en skilt<br />

ægtefælle flytter ind," siger formanden og påpeger, at<br />

vetoretten dog aldrig er brugt.<br />

"For os var det vigtigt at bo i et seniorfællesskab.<br />

Tilfældigt falder min mand over, at der var en ledig bolig<br />

i Gimle. Vi skrev os på interesselisten, men troede, at der<br />

kunne gå år før vi hørte noget, men faktisk blev vi kaldt<br />

"Vi jokede med, at vi med vores indflytning ville være<br />

tre sygeplejersker i Gimle, så måske synes de andre<br />

beboere, at det var for mange. Min mand er politimand<br />

Fortsættes<br />

<strong>AndelsboligNyt</strong><br />

Side 29


På besøg hos A/B Gimle<br />

– det kunne jo være, at foreningen ikke ønskede sådan<br />

en. Men heldigvis var der ingen indvendinger," griner<br />

Susan. Og Niels understreger, at det er skønt at have<br />

dem begge boende.<br />

Aldersspredning er vigtigt<br />

Hvis du tænker på ordet seniorbofællesskab, tænker<br />

du måske god tid, hygge og ældre beboere. Hos Gimle<br />

er der plads til alt det, men også meget andet. Her er<br />

der nemlig en stor aldersspredning blandt beboerne –<br />

faktisk hele 39 år.<br />

"Det med alder er ikke altid retvisende for, hvad man<br />

kan. Her er både beboere, der er pensioneret og dem, der<br />

stadig er i arbejde. Vi er aktive og slår græs, klipper hæk<br />

og løfter en bred vifte af viceværtopgaver i flok," siger<br />

Niels Grundtvig og fortsætter:<br />

"Det er noget vi har som mål – altså at fastholde, at der<br />

er spredning på alderen. Det har en enorm kvalitet, at<br />

der er forskellige aldersgrupper. Vi har eksempelvis en<br />

90-årig major boende, der ved en masse om, hvordan<br />

tingene har været tidligere og hans kone, der er enormt<br />

dygtig til at huske. Det giver noget særligt, når vi holder<br />

fest."<br />

Alt er naturligvis ikke en dans på roser<br />

På Gimlevænget i Birkerød, hvor andelsboligforeningen<br />

har adresse, er naboskabet uden tvivl misundelsesværdigt<br />

for de, der ønsker at bo et sted, hvor naboskabet<br />

er i højsædet. Her hjælpes man ad, fører samtaler over<br />

en kop kaffe på en af de fine terrasser og tør at tale om<br />

tingene. Det er dog også vigtigt for Niels Grundtvig og<br />

Susan Mortensen at sige højt, at alt naturligvis ikke er<br />

nemt, når man bor tæt sammen.<br />

"Alt er naturligvis ikke lyserødt. Vi er også uenige nogle<br />

gange. Der kan være forskellige standarder for helt<br />

banale ting som, hvordan græsset skal slås eller om<br />

vi skal have en blomstereng i stedet for græs. Det er<br />

uundgåeligt," siger Niels Grundtvig, og Susan Mortensen<br />

er enig:<br />

"Det vil være mærkeligt andet, da vi er 12 familier. I og<br />

med at vi har en vis alder og vi kommer fra en bolig,<br />

hvor vi selv kunne bestemme om græsset skulle være<br />

højt eller hvilken farve facaden skulle have. Vi er heller<br />

ikke politisk enige, så det kan give nogle interessante<br />

diskussioner. Det er en kæmpe fordel, da der ikke ville<br />

være noget ved det, hvis alle var ens. Det er det, der<br />

giver det sjove, at vi har forskellige kompetencer og<br />

meninger."<br />

Fortsættes<br />

Side 30<br />

<strong>AndelsboligNyt</strong>


I fællesskuret samles<br />

alle redskaberne til<br />

at vedligeholde<br />

fællesarealerne.<br />

<strong>AndelsboligNyt</strong><br />

Side 31


På besøg hos A/B Gimle<br />

De forskellige holdninger kommer<br />

andelsboligforeningen særligt i møde gennem<br />

engagement af beboerne.<br />

"Fordi vi er forskellige mennesker med forskellige<br />

idéer, oplever vi, at det bedste er, når vi nedsætter<br />

arbejdsgrupper, som tager teten. Så kan de løbe med<br />

et projekt – eksempelvis renovering af køkkenet i<br />

fælleshuset eller etablering af el-ladestandere – og<br />

sende forslag ud til de andre beboere og høre om<br />

de har nogle indvendinger. Det er bestyrelsen på<br />

generalforsamlingen, der spørger, hvem der synes,<br />

det vil være fedt at være med i grupperne," forklarer<br />

formanden.<br />

Kan man involvere alle?<br />

"Det er simpelthen super svært at få alle involveret i<br />

en andelsboligforening, men ikke her, da vi netop har<br />

selekteret på beboerne og deres vilje til at bidrage. Der<br />

er jo selvfølgelig nogle, der har det vanskeligere ved<br />

at deltage end andre. Her prøver vi at sige, at der så er<br />

nogle andre opgaver, der passer bedre, hvis man ikke<br />

er vild med eksempelvis havearbejde," forklarer Niels<br />

Grundtvig, som reflekterer over fællesskabets betydning<br />

for dem, der ikke søger det lige så meget:<br />

at alle er med. Det er fedt for os, der er med, men man<br />

skubber også dem væk, der ikke vil være med. Det er en<br />

balancegang. Man skal acceptere, at vi er forskellige og<br />

gør tingene forskelligt," påpeger han.<br />

Energirenoveringer i vente<br />

Det næste projekt, som foreningens bygningsgruppe<br />

skal kaste sig over, omhandler nye vinduer. De er nemlig<br />

ved at indhente tilbud på at få renoveret vinduerne i de<br />

12 parcelhuse. Og vinduesprojektet står ikke alene.<br />

"Boligerne er 30 år gamle, og nu begynder vi at være<br />

der, hvor ting skal renoveres, såsom vinduer og døre. Vi<br />

har gasfyr alle sammen, som vi skal gøre noget ved. Her<br />

er det oplagt, at vi bliver koblet på fjernvarmenettet, da<br />

det ikke ville være optimalt med varmepumpestøj, når vi<br />

bor så tæt," siger Niels Grundtvig og uddyber:<br />

"Det er held i uheld, at vores gasfyr alligevel skal<br />

udskiftes nu og det så passer med de nye regeringskrav<br />

og fjernvarmeudrulningen. Vi kalder os heldige, da de<br />

nuværende gasfyr blev udskiftet samtidig i tidernes<br />

morgen, så derfor har de også samme udløbsdato nu her.<br />

Gasfyret er nemlig ellers en egen forbedring, men nu<br />

kan vi indhente et samlet tilbud."<br />

"Når vi er en gruppe, der meget gerne vil deltage og<br />

være med, så kommer vi også til at overtage mange af<br />

beslutningerne. Og det er heller ikke fremmende for,<br />

Udover gode energirenoveringer har foreningen også<br />

fået etableret el-ladestandere i januar. For som Susan<br />

Mortensen siger, er det jo vejen frem.<br />

En smuk udsigt fra<br />

formandens terrasse.<br />

Side 32<br />

<strong>AndelsboligNyt</strong>


Vi møder Grethe, der har<br />

sjove figurer i sin forhave<br />

– til stor glæde for<br />

beboernes børnebørn.<br />

Spring ud i det<br />

Formanden Niels Grundtvig har boet i A/B Gimle i<br />

9 år sammen med sin kone. De kom fra et stort hus<br />

med en masse vedligeholdelse og en travl hverdag med<br />

egen restaurant i et område med ældrebebyggelse.<br />

De valgte først andelsboligforeningen grundet det<br />

økonomiske perspektiv, men er i dag ikke i tvivl om, at<br />

seniorbofællesskabet var det helt rette.<br />

"Der er noget godt ved andelsboligformen, da vi holder<br />

prisen nede, så det er billigt at bo her. Det er en stil vi<br />

har valgt, der giver plads til større diversitet," siger Niels<br />

Grundtvig, hvis anbefaling er klar:<br />

"Vi kan klart anbefale det. Det er godt for os. Vi lærte, at<br />

det at flytte i seniorbofællesskab skal man gøre tidligere<br />

end man tror. Det tager tid at blive etableret og vænne<br />

sig til en ny bolig, så spring ud i det."<br />

er der folk omkring en, der gerne vil give en hånd eller<br />

er klar til en snak."<br />

Ved at flytte ind, når man er yngre, har man også et<br />

større overskud:<br />

"Da vi flyttede ind, fik vi af vide, at der forventes af os<br />

unge – i denne her sammenhæng – og hvis man kan<br />

noget, så skal man gøre det. For når man så bliver ældre,<br />

kan man med god samvittighed tænke, at man har ydet<br />

sin del og det derfor er okay, at man ikke kan bidrage på<br />

samme måde," fortæller Susan Mortensen og fortsætter:<br />

"De ældre der bor her nu har ydet deres del, og nu kan<br />

de høste frugterne af det arbejde, de har lavet. Så kan de<br />

måske lave kaffen eller sørge for kage til havedagen."<br />

Og det er Susan Mortensen helt enig i:<br />

"Gør det ikke for sent i livet, da du ikke kan få glæde<br />

af fællesskabet. Det bliver mere populært med<br />

seniorbofællesskaber, og jeg forstår godt hvorfor. Man<br />

får hjælp til at handle ind eller hvis afløbet er stoppet,<br />

hvis man har IT-problemer eller noget fjerde. Samtidig<br />

<strong>AndelsboligNyt</strong><br />

Side 33


AndelsBog<br />

AndelsBog<br />

Andelsboligmarkedets digitale håndbog<br />

AndelsBog<br />

– en digital håndbog til<br />

landets andelsboligforeninger<br />

Glæd dig. 1. januar 2023 udgiver vi Andelsbogen. Et digitalt opslagsværk,<br />

hvor du kan få svar på alle de spørgsmål vi ofte bliver stillet på Andelsportal.dk<br />

om andelsboligmarkedet.<br />

Andelsbogen er bygget op med mere end<br />

70 emner, der alle er relevante for andelshavere<br />

og bestyrelsesmedlemmer. Her kan du læse<br />

om alt fra andelskroneberegning til el-tjek, vedtægter,<br />

udlejning eller om renovering af tag. Under hvert emne<br />

har vi samlet relevant viden, talt med fageksperter,<br />

indhentet fakta og svaret på de oftest stillede spørgsmål.<br />

faldstammer, generalforsamlinger, valuarvurderinger<br />

og dørtelefoni.<br />

Andelsbogen er gratis<br />

Andelsbogen kan tilgås via Andelsportal.dk og den er<br />

frit tilgængelig for alle, kræver ikke noget log ind eller<br />

nogen form for tilmelding.<br />

Andelsbogen er et digitalt opslagsværk til alle, der søger<br />

viden om andelsboligmarkedet. Andelsbogen er både<br />

relevant for beslutningstagere i andelsboligforeninger,<br />

nuværende og kommende andelshavere og andre<br />

interessenter. Her kan du slå op og få svar på dine<br />

spørgsmål om alt fra overdragelse af andelsboliger,<br />

Abonnerer du på nyhedsbrevet fra Andelsportal.dk?<br />

Med nyhedsbrevet vil du få en advisering direkte i din<br />

indbakke, når Andelsbogen er udgivet.<br />

Tilmeld dig her: www.andelsportal.dk/nyhedsbrev<br />

Side 34<br />

<strong>AndelsboligNyt</strong>


Udpluk af emner<br />

....<br />

E<br />

Energimærke<br />

Eksklusion<br />

Ejendomsadministration<br />

Energioptimering<br />

Erhvervsudlejning<br />

Elevator<br />

Ejendomsservice<br />

El-tjek<br />

F<br />

Facade / Facaderenovering<br />

Faldstammer<br />

Fællesarealer<br />

Formand<br />

Forbedringer<br />

Fuldmagt<br />

Flertal<br />

Forsikring<br />

G<br />

Generalforsamling<br />

Godtgørelse<br />

Gulv<br />

H<br />

Husorden<br />

Have<br />

I<br />

Indkaldelse<br />

Isolering<br />

J<br />

Juridisk bistand<br />

K<br />

Klima<br />

Konflikter<br />

Kloak<br />

L<br />

Ladestander<br />

Lejebolig<br />

Loftarealer<br />

Lån<br />

M<br />

Maler<br />

N<br />

Naboskab<br />

Nettoprisindeksering<br />

O<br />

Opgang<br />

Offentlig ejendomsvurdering<br />

....<br />

Har I ønsker til emner, så skriv<br />

til info@andelsportal.dk med<br />

jeres forslag.<br />

<strong>AndelsboligNyt</strong><br />

Side 35


Lån<br />

Renter og energiforbrug<br />

fylder i de danske<br />

andelsboligforeninger<br />

Boligmarkedet er i forandring – også når vi taler andelsboliger. Rentemarkedet<br />

er vendt, inflationen er steget og energikrisen buldrer derudaf. Sammen med<br />

kundedirektør Kristian Balleby fra Danske Bank tager vi her en temperaturmåling på<br />

andelsboligmarkedet.<br />

TEKST: NYNNE PIHL GROTH<br />

Samtalen med Kristian Balleby indledes<br />

med en dejlig melding: Generelt oplever<br />

kundedirektøren hos Danske Bank nemlig, at<br />

andelsboligforeningerne har en god og sund økonomi.<br />

"Der er mange foreninger, der har oplevet<br />

gode besparelser gennem de sidste 10 år via<br />

nedkonverteringer, hvor de har fået frigivet pæne<br />

beløb i deres økonomi. Så de fleste foreninger har en<br />

god økonomi og noget at stå imod med derude. De er<br />

generelt stadig lavt belånte og har et godt overskud,"<br />

siger Kristian Balleby.<br />

Kristian Balleby,<br />

Kundedirektør hos Danske Bank<br />

som det er ved nedkonverteringer. En opkonvertering<br />

er mere tvetydig og kompleks," siger Kristian Balleby.<br />

Et væddemål med markedet<br />

Der er mange andelsboligforeninger, der henvender<br />

sig om en ønsket beregning på, hvad det vil<br />

betyde at opkonvertere lån, da de er fristet af<br />

restgældsbesparelserne, erfarer Kristian Balleby.<br />

Renten er nemlig steget i løbet af efteråret og allerede<br />

i september begyndte der at blive åbnet op for<br />

fastforentede lån med en rente på 5 procent.<br />

"Når foreningerne ser, hvad opkonverteringen betyder<br />

for ydelsen, så takker de fleste nej. Isoleret set er det<br />

at betale 5 procent i rente versus 1 procent ikke så<br />

attraktivt, men når foreningerne bliver opmærksomme<br />

For landets andelsboligforeninger har det nemlig længe<br />

været muligt at konvertere ned i rente, men med et<br />

nu stigende renteniveau bliver overvejelserne ude i<br />

foreningerne naturligvis nogle andre.<br />

"Folk snakker sammen – og der er mange, der bor<br />

i hus, som har benyttet sig af opkonvertering. Det<br />

er også et tema i nyhederne, så det er naturligt, at<br />

andelsboligforeningerne også bliver nysgerrige på<br />

denne mulighed. Det er bare ikke lige så 1:1 i foreninger,<br />

En opkonvertering betyder, at man skifter<br />

det gamle fastforrentede lån ud med et<br />

nyt fastforrentet lån, hvor renten er højere.<br />

Derved får man en højere rente, men en<br />

lavere restgæld. Nedkonvertering betyder<br />

derimod, at man omlægger et fastforrentet<br />

realkreditlån med en høj rente til samme<br />

type lån med en lavere rente.<br />

Side 36<br />

<strong>AndelsboligNyt</strong>


på opkonvertering, er det fordi, at de kan realisere<br />

restgældsbesparelsen," siger kundedirektøren.<br />

Kristian Balleby supplerer:<br />

Fortsættes<br />

"Med opkonvertering køber man et lån, som kan<br />

ende med at koste foreningen mere end man sparer<br />

i restgæld, idet den højere rente før eller siden<br />

vil indhente restgældsbesparelsen – det er kun et<br />

spørgsmål om tid. Så væddemålet med markedet går ud<br />

på, at renten skal falde igen inden den højere rente har<br />

ædt sig ind på restgældsreduktionen.”<br />

Forskel på fastforrentet- og<br />

rentetilpasningslån<br />

Kristian Balleby fremhæver også forskellen mellem<br />

foreninger, der har fastforrentet- og rentetilpasningslån,<br />

når vi taler opkonvertering:<br />

"Når foreningen har et fastforrentet lån, så bliver den<br />

kompenseret for rentestigninger ved, at restgælden<br />

falder. Det forholder sig anderledes, hvis foreningen<br />

er belånt med et rentetilpasningslån – fordi her sker<br />

ikke nogen reduktion i restgælden ved opkonvertering.<br />

Ønsket om en opkonvertering har derfor noget at<br />

gøre med foreningens nuværende lån og gældens<br />

størrelse. Jo mere gæld, jo større interesse for denne<br />

lånemulighed, da restgælden kan reduceres."<br />

Hvad er kurs?<br />

Kursen på et realkreditlån er prisen på dine<br />

realkreditobligationer. Den svinger over tid,<br />

og det har bl.a. betydning for, hvor meget<br />

du får udbetalt, eller hvad din rente på<br />

lånet bliver. Når du optager et realkreditlån,<br />

udsteder realkreditinstituttet obligationer,<br />

som de herefter sælger på markedet for dig<br />

som del af en serie. Det er udbud og efterspørgsel,<br />

som afgør kursen. Skal du indfri dit<br />

realkreditlån (eksempelvis i forbindelse med<br />

en omlægning), er kursen den pris, du skal<br />

betale for at købe obligationerne tilbage.<br />

Så meget får du som tommelfingerregel<br />

udbetalt, hver gang du låner 100 kroner:<br />

› Kurs 98 – 98 kroner<br />

› Kurs 100 – 100 kroner<br />

› Kurs 102 – 102 kroner<br />

Kilde: Realkredit Danmark<br />

<strong>AndelsboligNyt</strong><br />

Side 37


Lån<br />

Der findes ikke et ultimativt svar på om det er den<br />

rigtige beslutning for andelsboligforeningen at<br />

opkonvertere eller ej, understreger kundedirektøren,<br />

som anbefaler, at man som forening tager dialogen med<br />

sin bank og får præsenteret de egentlige beregninger og<br />

anbefalinger.<br />

”Der er gode argumenter for, hvorfor foreninger skal<br />

blive i det nuværende lån og se, hvad der sker, men der<br />

er også gode argumenter for, at man som forening vil<br />

have mere forudsigelighed og tryghed med et lån, der<br />

beskytter dem. Prisen er dog en højere ydelse,” forklarer<br />

han.<br />

Hastværk kan blive lastværk<br />

Som privatperson forholder du dig til egen økonomi<br />

og hvilken risiko du vil tage. Som forening varetager<br />

man alle medlemmernes privatøkonomi via den<br />

finansieringsmulighed, man vælger. Og det er et<br />

ansvarsfuldt forehavende.<br />

”Da vi tidligere på året talte om mandat til bestyrelsen til<br />

at ændre i lån uden om generalforsamlingen, var det i et<br />

noget mindre komplekst marked, hvor man kun gik ned<br />

i rente. Vil man betale en procent i rente i stedet for tre<br />

procent – det er et nemt valg – men med opkonvertering<br />

er det vigtigt, at man tager sig god tid. Hele foreningen<br />

skal gøre sig umage, tænke sig godt om og få det drøftet,<br />

så alle nuancerne bliver vendt. Her kan hastværk<br />

hurtigt blive til lastværk,” siger Kristian Balleby, der<br />

endnu engang understreger, at bestyrelsen bør række<br />

ud til eksperterne, da der er individuelle forhold, der gør<br />

sig gældende ved lånekonverteringer.<br />

”Energiforbrug kommer til at fylde mere i foreningerne.<br />

Hvis man skal investere i ejendommen – i form af<br />

forbedringer – så bør man tænke energirenovering<br />

ind. Skal man vælge mellem at skifte taget og få et<br />

nedsat energiforbrug eller få altaner, så ved de fleste<br />

foreninger godt, hvad der i disse tider skal prioriteres<br />

først. Rentabiliteten for energiforbedringer er med<br />

prisstigningerne i energimarkedet blevet så meget<br />

større, så derfor er energirenoveringer blevet en endnu<br />

mere populær dessert,” siger Kristian Balleby.<br />

Undersøgelser fra Danske Bank og Realkredit Danmark<br />

viser med al tydelighed, at det først og fremmest er med<br />

pengepungen, at beslutningerne om energirenoveringer<br />

bliver truffet. At det så har en positiv sidevirkning i<br />

forhold til klima og CO2-udledning er bare et ekstra<br />

plus. Og energirenovering kan også spille ind på<br />

omsætteligheden af andelsboligerne.<br />

”Jeg kunne forestille mig, at nogle af læserne her<br />

trækker på smilebåndet, når jeg taler omsættelighed<br />

af andelsboliger, da de jo sælger sig selv i de store<br />

byer. Er vi på vej imod en finansiel krise – og det ved<br />

ingen om vi er - er det dog ikke en naturlov, at hvis<br />

man har noget til salg, der starter med a og slutter på<br />

bolig, at de så kommer til at sælge sig selv. Jeg kan se<br />

i de boligannoncer jeg falder over, at det allerede nu<br />

bliver fremhævet, hvis man har en god varmekilde<br />

eller et godt energimærke,” siger Kristian Balleby, som<br />

afslutningsvis nævner kravet om energimærke C i<br />

boligreguleringsloven.<br />

Energiforbedringer fylder mere<br />

Det er ikke kun rentemarkedet, der har ændret sig den<br />

seneste tid. Hele energioptimeringsområdet er noget<br />

der fylder meget i det ganske danske land – også hos<br />

andelsboligforeningerne.<br />

”Hvis jeg var en andelsboligforening i energiklasse D<br />

ville jeg være nysgerrig på, hvordan vi kunne rykke<br />

op i energiklasse C. Før blev man belønnet for at være<br />

i energiklasse D – nu skal man op i energiklasse C.<br />

Måske skal der ikke så meget til, og samtidig kan der<br />

være større besparelser at hente,” slutter den erfarne<br />

kundedirektør.<br />

Foreninger med energimærke C belønnes<br />

Kravene til andelsboligforeningernes energimærke ved udlejning blev med boligreguleringslovens<br />

§ 5, stk. 2 strammet. Kravet til ejendommens energimærke skal dermed være mindst energiklasse<br />

C, hvor det førhen var gældende, at ejendommen havde energimærke D.<br />

Side 38<br />

<strong>AndelsboligNyt</strong>


Annonce<br />

VI SÆTTER STRØM TIL JERES<br />

GRØNNE ELDRØMME<br />

... og fikser gerne dørtelefonen i samme omgang<br />

Vi hos HOLM EL-TEKNIK ApS er eksperter inden for elinstallationer og<br />

fungerer også gerne som jeres boligforenings elinstallatør. Så driller<br />

dørtelefonen eller kunne I tænke jer at spare på strømmen med<br />

energioptimering af elinstallationer? Tag bare fat i HOLM EL-TEKNIK<br />

ApS. Vi har stor erfaring med reparation og modernisering af installationer<br />

– også i andelsboligforeninger.<br />

Om I mangler energirigtige el-løsninger, installation af dørtelefoner eller<br />

opsætning af lamper, er HOLM EL-TEKNIK ApS på pletten. Vi har 20 års<br />

erfaring i elektrikerbranchen, så fagligheden er helt i top. Det sikrer jer de<br />

helt rigtige – og gode – løsninger.<br />

VI HJÆLPER JER FOR EKSEMPEL GERNE MED:<br />

Opsætning af ladeboks<br />

Dørtelefoner<br />

Optimering af el<br />

Opsætning af inden- og udendørslamper<br />

Ønsker jeres andelsboligforening råd, sparring eller<br />

tilbud på elinstallationer, så kontakt os på:<br />

71 10 20 30<br />

Find os på Facebook<br />

kontakt@holmelteknik.dk · +45 71 10 20 30 · www.holmelteknik.dk · CVR: 42069485


FAQ<br />

Hvem hæfter for<br />

vedligeholdelsen<br />

FAQ<br />

af andelsboligen?<br />

TEKST: MARIA CARLSEN<br />

H<br />

vad enten du flytter eller bliver boende, så<br />

har du som grundregel ansvaret for den<br />

indvendige vedligeholdelse af din andelsbolig.<br />

Og andelsboligforeningen har som grundregel ansvaret<br />

for den udvendige vedligeholdelse.<br />

Det kan være fristende at klage sin nød til<br />

andelsboligforeningen, når gulvet i din andelsbolig<br />

slår revner eller hvis køkkenbordet trænger til<br />

en udskiftning. Men det er faktisk dit ansvar at<br />

vedligeholde eller udskifte det. Vi dykker ned i, hvad<br />

du selv skal vedligeholde, hvis du bliver boende i din<br />

andelsbolig og hvad du skal være opmærksom på, hvis<br />

du flytter og overdrager din andelsbolig til en ny.<br />

Du bliver boende<br />

Som andelshaver er du forpligtet til at vedligeholde alt<br />

indvendigt. Det betyder: Gulve, vægge, indvendige døre,<br />

køkkenelementer, køkkenbord, toilet, badeværelse (med<br />

undtagelse af terrazzogulv), indvendige sider af altanen,<br />

håndtaget på indersiden af hoved- og bagdør, vandrette<br />

vandrør.<br />

Vær opmærksom på, at du gerne må udskifte din<br />

hoveddør selv, med godkendelse fra foreningen, men<br />

hvis foreningen sidenhen udskifter alle hoved- og<br />

bagdøre i ejendommen, vil du stadig være med i<br />

fællesudgifterne, selvom du har købt og betalt for din<br />

egen dør.<br />

Andelsboligforeningen har ansvar for: Udvendige<br />

sider af altanen (bærende dele), håndtaget på ydresiden<br />

af hoved- og bagdøren, hoved- og bagdør, vinduer,<br />

etageadskillelse i etageejendomme, lodrette stigstrenge/<br />

rør, vedligeholdelse af centralvarmeanlæg, fælles<br />

forsynings- og afløbsledninger, fælles arealer.<br />

Du flytter<br />

Selvom du har gjort dit og vedligeholdt din lejlighed, kan<br />

der stadig være fejl og mangler en ny køber kan få øje<br />

på. Og nogle af dem kan endda være skjulte.<br />

På jurasprog defineres en mangel som:<br />

"En genstand (f.eks. køkken, badeværelse, dør), der<br />

mangler en egenskab, som man vil forvente den<br />

har. Eller en genstand, som har en egenskab, der er<br />

anderledes end forventet."<br />

Her gælder de samme regler, som hvis du blev boende.<br />

Er det en indvendig fejl i lejligheden dækker du, men<br />

er fejlen udvendig, som et løst håndtag på ydresiden<br />

af hoveddøren, så er det foreningens ansvar. Og husk,<br />

at foreningen ved et salg tilbageholder dine penge i<br />

14 dage, hvis netop køber skulle finde fejl og mangler.<br />

Det er derfor en god idé at få en vurderingsmand ind<br />

over salget. En vurderingsrapport klarlægger alle fejl<br />

og mangler, og vurderingsmandens ord i rapporten<br />

er gældende. Du er derfor ansvarlig for at udbedre de<br />

indvendige fejl og mangler som vurderingsrapporten<br />

foreskriver.<br />

Ovenstående guide er kun vejledende, og du skal derfor<br />

huske, at det er foreningens vedtægter som afgør, hvad<br />

der er op og ned.<br />

Er du interesseret i at læse mere om fejl og mangler, så<br />

er disse to artikler et godt sted at starte:<br />

1. www.andelsportal.dk/guides/mangler-andelsbolig<br />

2. www.andelsportal.dk/guides/ansvarvedligeholdelse-udskift<br />

<strong>AndelsboligNyt</strong><br />

Side 41


Renovering af trappeopgangen<br />

Alt hvad I skal huske,<br />

når trappeopgangen skal<br />

renoveres<br />

Trappeopgangen er et vigtigt fællesareal i en forening, da beboere og gæster hver<br />

dag passerer opgangen. Derfor er det også vigtigt, at opgangen er i god stand,<br />

hvad enten det gælder vægge, gulve, døre eller dørtelefoni. Få viden om farvevalg,<br />

proces og gulvbelægning i vores guide.<br />

TEKST: MARIA CARLSEN<br />

S<br />

tore dele af landets andelsboligforeninger har til<br />

huse i etageejendomme, hvor trappeopgangen<br />

er et knudepunkt, der bliver udsat for slid<br />

utallige gange. Beboere, gæster, pakkepost og bude med<br />

måltidskasser eller dagligvareindkøb kommer ind i<br />

opgangen i alt slags vejr og flytter store som små sager<br />

op og ned fra andelslejlighederne. Derfor er der også<br />

et naturligt slid på trappeopgangene, der løbende skal<br />

vedligeholdes for at fremstå pæne.<br />

Hvordan kommer man i gang?<br />

Renovering af andelsboligforeningens trappeopgange<br />

er i de fleste tilfælde en beslutning, der skal op på<br />

en generalforsamling. Eksempelvis i form af et<br />

budget til renoveringen. Det er også nødvendigt<br />

med en generalforsamlingsbeslutning, hvis der er<br />

forskellige holdninger til løsningen, hvilket der ofte<br />

er til renovering af trappeopgangen i forhold til<br />

malerarbejdet.<br />

Maling af opgangen<br />

I nogle andelsboligforeninger vælger foreningen<br />

eksempelvis på en fælles arbejdsdag at tage sig af<br />

maling af opgaven. Denne model er mest udbredt i de<br />

tilfælde, hvor mindre skader skal dækkes og foreningen<br />

har maling i rigtig farve og glans til at rette op på<br />

Side 42<br />

<strong>AndelsboligNyt</strong>


småskaderne. Skal hele opgangen (og muligvis flere<br />

opgange) males, så anbefales det at hyre et professionelt<br />

firma.<br />

En professionel maler kan sørge for et flot resultat, der<br />

kan holde i mange år og står typisk for både spartling,<br />

slibning, maling af både vægge, lofter og træværk og<br />

fugning af eventuelle revner.<br />

Samtidig kan malerfirmaet rådgive om malingens glans<br />

i opgangen. Glans i maling går i princippet fra 0-100,<br />

hvor glans 0 er helt mat, mens glans 100 har et kraftigt<br />

skinnende skær. Det meste maling ligger et sted i<br />

mellem. Der er forskel på, hvornår I skal bruge hvilken<br />

glans. Når glansen skal vælges, bør I tage stilling til, hvor<br />

meget lys fra eventuelle vinduer, der skal reflekteres<br />

i overfladen og hvor meget overfladen skal kunne<br />

vaskes af. I en trappeopgang vil man typisk vælge en<br />

maling med lidt højere glans end på en væg i en bolig, da<br />

væggene skal kunne klare at blive tørret af med en klud<br />

og tåle stænk fra trappevasken.<br />

Farvevalget<br />

Når det kommer til farvevalg på opgangen, så skal der<br />

både tages stilling til farven på træværk, gelændre,<br />

vinduer, døre, gulve og væg - og ikke mindst deres<br />

sammenspil. Mange vælger at have høje paneler eller<br />

blot et højt bånd malet på væggen, som har en mørkere<br />

farve end resten af væggen, der i mange tilfælde er<br />

holdt i hvid. Den mørke farve på det nederste bælte,<br />

som eksempelvis grå eller blå, foretrækkes af mange, da<br />

slidtage og skidt ikke ses så let, som på en helt hvid væg.<br />

Inden udvælgelsen af farven bør I huske på at undgå at<br />

træffe beslutningen en dag med farveprøver i et mørkt<br />

Brandfare ved opbevaring<br />

I flere foreninger er der nedskrevet i<br />

husorden, at både for- og bagtrappearealer<br />

skal være ryddet i henhold til<br />

brandfare. Oplever du, at reglerne ikke<br />

overholdes i din forening, kan du med<br />

fordel rette henvendelse til bestyrelsen<br />

med en bemærkning om, at der er tale om<br />

flugtveje til anvendelse i forbindelse med<br />

brand, hvorfor det er uhensigtsmæssigt<br />

at se igennem fingre med, at opgangene<br />

benyttes til opbevaring.<br />

eller lukket lokale. Tag gerne et udvalg af farveprøver<br />

med i dagslys i opgangen inden I lægger jer fast på en<br />

farve.<br />

Hvad med gulvebelægningen?<br />

De fleste trappeopgange benytter sig af gulve af<br />

linoleum til trappeopgangen, da det er slidstærk,<br />

rengøringsvenligt og skridsikkert. Alternativer er blandt<br />

andet vinyl og epoxy, som er noget mindre udbredt, men<br />

også muligt.<br />

Man kan ofte se, at det er tid til nye linoleumsgulve, når<br />

den gamle linoleum begynder at blive grålig i forhold<br />

til den oprindelige farve. Revner i gulvet og ødelagte<br />

forkantskinner er også tydelige indikationer på, at det er<br />

blevet tid til at få ny gulvbelægning. Når det er besluttet<br />

at gulvene skal renoveres og eksempelvis have ny<br />

linoleum, er der igen flere overvejelser at gøre sig.<br />

Linoleum kan nemlig fås i flere tykkelser og i<br />

en hel farvepalette med mere end 40 forskellige<br />

farvenuancer. De fleste vælger en mørkere farve på<br />

gulvene for at undgå at skidt og snavs ses tydeligt.<br />

Ligeledes kan linoleum fås i forskellige tykkelser.<br />

I dag bliver linoleum typisk lagt i en tykkelse<br />

på 2,5 millimeter, men det også er muligt at få<br />

linoleumsbelægning, der har en tykkelse på<br />

3,2 millimeter. Den tykke linoleum er ekstra<br />

slidstærk, men også en større omkostning.<br />

Fortsættes<br />

<strong>AndelsboligNyt</strong><br />

Side 43


Renovering af trappeopgangen<br />

Når der skal nyt linoleum på trappetrinene, består<br />

processen typisk i at den gamle belægning fjernes og<br />

derefter skal der primes, spartles og slibes på både<br />

trappetrin og repos inden den nye linoleum kan limes<br />

på. I nogle tilfælde skal der også rettes op, hvis et trin er<br />

trådt skævt eller gået i stykker.<br />

Skinner på forkanter af trappetrin<br />

Det er ikke kun selve gulvbelægningen, der kan<br />

trænge til en renovering. Når der lægges nye gulve i<br />

en trappeopgang, skifter man ofte også frontskinnerne<br />

på de enkelte trappetrin. De fleste vælger at få skinner<br />

i enten messing og aluminium. Den mest holdbare<br />

løsning er messingskinnen. En aluminiumsskinne<br />

kan eksempelvis ikke altid klare flytninger, hvor<br />

tunge møbler og sækkevogne kan ødelægge dem. En<br />

messingskinne er derimod mere holdbar. Den kan klare<br />

slid fra både flytninger og varer, der bliver leveret til<br />

opgangens beboere, og som tommelfingerregel kan<br />

en messingskinne klare mindst 20-25 år før man skal<br />

tænke på en ny renovering<br />

Også nyt dørtelefonanlæg?<br />

Når trappeopgangen skal have en kærlig hånd<br />

indtænker flere andelsboligforeninger samtidig<br />

etablering eller opgradering af dørtelefonanlæg. Der<br />

findes flere dørtelefonløsninger, som man med fordel<br />

kan vende med et professionelt firma, der kan finde<br />

den bedste løsning til netop jeres ejendom – herunder<br />

om der er behov for audio,- video- eller en appbaseret<br />

løsning. Firmaet skal have adgang til lejlighederne<br />

og derfor er det en god idé at kombinere med en<br />

renovering af trappeopgangen.<br />

Information til beboerne<br />

Når trappeopgangen skal renoveres skal beboerne<br />

naturligvis have den rette information, så de ved,<br />

hvordan processen forløber og hvornår dørmåtter skal<br />

fjernes. En notits i opgangen med information om startog<br />

sluttidspunkt og information på, hvem der udfører<br />

renoveringen er en god idé. Ligesom, at bestyrelsen med<br />

fordel på en eventuelt hjemmeside kan holde beboerne<br />

opdateret med forløbet og eventuelle forsinkelser.<br />

Døre i opgangen: Hvem har<br />

vedligeholdelsespligten?<br />

Andelsboligforeningen har ansvar for den udvendige<br />

vedligeholdelse i foreningen, hvilket også gælder dørene<br />

ud til trappeopgangen. Ønsker man som andelshaver en<br />

ny hoveddør til boligen, skal man derfor søge tilladelse<br />

hos bestyrelsen inden man igangsætter projektet. Får<br />

man som andelshaver tilladelse til et dørudskift skal<br />

man være opmærksom på, at udskiftningen vil ske på<br />

egen regning. Og skulle foreningen senere hen vælge<br />

at få udskiftet alle hoveddøre, er andelshaveren stadig<br />

forpligtet til at betale til dette via boligafgiften, som alle<br />

andre. Bestyrelsen skal samtidig overveje, hvilke farver<br />

og design, der gives tilladelse til, så dørene i opgangen<br />

har det samme udtryk.<br />

Hvad med bagtrappen?<br />

Skal bagtrappen også renoveres i samme ombæring,<br />

er det vigtigt at give andelshaverne tid til at rydde<br />

arealerne, hvis der ikke allerede er et reglement i<br />

foreningen om, at man ikke må opbevare ting på<br />

bagtrappen. Ofte bliver bagtrappen brugt til flere<br />

praktiske gøremål, og I bør derfor overveje om<br />

materialet her skal være mere slidstærkt.<br />

Indhent uforpligtende tilbud<br />

Søger jeres andelsboligforening hjælp til renovering af trappeopgangen kan I<br />

indhente tre uforpligtende tilbud fra professionelle firmaer via Andelsportal.dk.<br />

Det er nemlig fordelagtigt at have flere tilbud til sammenligning og dialog med<br />

flere firmaer, der kan præsentere deres løsning.<br />

Side 44<br />

<strong>AndelsboligNyt</strong>


Annonce<br />

Boligvaskeri<br />

uden bekymringer<br />

L’EASY Business varetager drift, vedligehold og service af jeres vaskeri – så I kan nyde godt<br />

af en fleksibel og enkel løsning med tilfredse beboere. Leveret, installeret og serviceret.<br />

Få en løsning, der matcher jeres behov<br />

Ingen boligforeninger er ens. Derfor samarbejder vi med Electrolux<br />

Professionel, så vi med markedets bedste og bredeste udvalg, kan<br />

skræddersy vaskeløsninger, der dækker jeres behov. Vi varetager<br />

drift, vedligehold og service i hele perioden.<br />

Levering og installering.<br />

Fri service og reservedele i hele leasingperioden.<br />

Telefonsupport og hjælp til fejlfinding.<br />

All-risk forsikring der bl.a. dækker brand, tyveri,<br />

vandskade og uheld.<br />

Installationstjek<br />

– optimering af vaskerum<br />

Betalingssystem<br />

– med mange muligheder<br />

Flytning og bytning<br />

– af maskiner ved ændret behov<br />

Operationel leasing<br />

Levering, installering, service, reservedele<br />

og fuld forsikring af jeres vaskeri.<br />

Til små månedlige ydelser.<br />

Brugerbetalt vaskeri<br />

Levering, installering, service, reservedele<br />

og fuld forsikring, afregnet automatisk per vask.<br />

I skal ikke have en krone op af lommen!<br />

Leasing gavner både økonomi og miljø<br />

Nye maskiner bruger væsentligt mindre energi, og når leasingaften udløber,<br />

bliver de efterset og leaset videre til en ny aftager. Det forlænger produktets<br />

levetid, og når det skal skrottes, bliver 95% af materialerne genanvendt.<br />

72 15 11 15 boligvaskeri.dk<br />

Løsninger til erhvervslivet


Skift dit fyr<br />

Skal jeg udskifte fyret?<br />

Det spørgsmål stiller omkring en halv million danskere sig<br />

selv, herunder andelshavere med gas- eller oliefyr som<br />

varmekilde. Et nyt univers på Andelsportal.dk’s<br />

søsterportal samler det store varmeoverblik<br />

og svarer på de typiske spørgsmål boligejere<br />

har, hvis fyret skal skiftes.<br />

TEKST: NYNNE GROTH HALLANDER<br />

D<br />

et kan være lidt af en<br />

jungle at finde rundt i, hvad<br />

du som andelshaver skal<br />

vælge, hvis fyret skal udskiftes<br />

til en ny varmekilde. For flere<br />

andelshavere er fyret nemlig<br />

fortsat energikilden i hjemmet –<br />

og langt fra alle har udsigter til<br />

opkobling på fjernvarmenettet. Den<br />

knudrede beslutning skal det nye<br />

varmekildeunivers: 'Skift dit fyr'<br />

hjælpe og guide boligejerne godt<br />

igennem.<br />

Hvad er fjernvarmeudsigterne?<br />

Der er fremlagt en politisk plan<br />

for udrulning af fjernvarme. Her<br />

efter folketingsvalget kan planerne<br />

dog risikere at blive ændret, så<br />

derfor anbefaler vi altid, at du<br />

som andelshaver kontakter din<br />

kommune for at høre mere om de<br />

konkrete planer i dit område.<br />

Hvad skal jeg vælge?<br />

I det nye varmekildeunivers<br />

sammenlignes fordele, ulemper,<br />

priser og besparelser på jordvarme,<br />

luft-vand varmepumpen<br />

og fjernvarme. Er I flere i<br />

andelsboligforeningen, der skal<br />

udskifte fyret, kan I med fordel gå<br />

sammen og vende løsningerne, samt<br />

involvere bestyrelsen i processen.<br />

Attraktive lån og<br />

uforpligtende tilbud<br />

Det nye varmekildeunivers er<br />

udarbejdet i samarbejde med<br />

Danske Bank. Her samler vi derfor<br />

også informationer om attraktive<br />

lån til energiforbedringer, laver<br />

prisberegningerne og guider dig<br />

videre til mødet med en fagmand,<br />

du kan tage med på råd, hvis du<br />

overvejer en ny varmekilde.<br />

Vil du vide mere om<br />

udskiftning af fyr?<br />

Så kan du finde inspiration, viden<br />

og stille spørgsmål i det nye<br />

varmekildeunivers på<br />

Energihjem.dk.<br />

Skift dit fyr?<br />

www.energihjem.dk/skift-fyr<br />

Fjernvarme<br />

Investering<br />

Besparelse<br />

23.000 kr.*<br />

48.300 kr./ år*<br />

Luft-vand varmepumpe<br />

Investering 97.000 kr.*<br />

Besparelse 31.200 kr./ år*<br />

Jordvarme<br />

Investering<br />

Besparelse<br />

130.000 kr.*<br />

34.300 kr./ år*<br />

*Priser og besparelser er regnet ud fra en helårsbolig på 135 m2 med naturgas og et varmeforbrug på<br />

2.151 m3/år. Priserne skifter dagligt. Dette eksempel er fra oktober <strong>2022</strong>.<br />

Side 46<br />

<strong>AndelsboligNyt</strong>


Annoncer<br />

Branchepartnere på Andelsportal.dk<br />

Vi har en eksklusiv udvalgt gruppe af branchepartnere, der er eksperter i netop deres felt.<br />

De tilbyder relevant rådgivning, services eller ydelser til andelsboligforeninger og andelshavere<br />

– og er specialister i branchen<br />

Altaner<br />

Belysning<br />

Døre<br />

Dørtelefoni<br />

Ejendomsadministration<br />

Faldstammer<br />

Finansiering<br />

Gårdmiljø<br />

Ladestandere<br />

Tagrenovering<br />

Tørrelofter<br />

Valuar<br />

Vedligeholdelsesplan<br />

og energimærkninger<br />

Vinduer<br />

<strong>AndelsboligNyt</strong><br />

Side 47


Annonce<br />

November <strong>2022</strong><br />

”... forbedrer beboernes<br />

livskvalitet, det sociale<br />

liv i foreningen og<br />

boligernes attraktivitet.”<br />

Stadig flere lejlighedsejere vælger at få<br />

installeret elevatorer i deres opgange, og<br />

det giver ganske god mening. Det både<br />

udvider den potentielle køberskare og<br />

giver samtidig en vitaminindsprøjtning til<br />

værdien af lejlighederne i opgangen.<br />

Emil Ellekilde, som er vurderingschef i firmaet<br />

STAD Valuar, ser da også elevator som en stor<br />

mulig fordel for andelsboligforeninger: ”Der<br />

al mulig grund til at tro, at en eftermonteret<br />

elevator godt kan påvirke regnestykket på en<br />

sådan måde, at det øger ejendommens værdi<br />

med mere, end hvad elevatorprojektet koster.<br />

Det kan medføre, at der er råderum til en højere<br />

andelskrone - altså en højere værdi på andelsbeviserne,<br />

simpelthen fordi ejendommen får en<br />

elevator.<br />

Der er selvfølgelig også en helt anden betragtning,<br />

som kan være lige så vigtig, og som egentlig<br />

også minder om snakken om altaner. Det drejer<br />

sig om, hvorvidt man synes, at gevinsten ved en<br />

eftermonteret elevator i praksis er umagen og<br />

besværet værd. Spørgsmålet er nemlig, om det<br />

forbedrer beboernes livskvalitet, det sociale liv<br />

i foreningen og boligernes attraktivitet. Meget<br />

ofte er svaret et stort JA.”<br />

- Emil Ellekilde, Vurderingsmægler,<br />

Diplomvaluar HD(F), STAD Valuar.<br />

Læs mere på<br />

www.altan.dk


Annonce<br />

AL &<br />

H O L M<br />

malerfirma ApS<br />

Keldsøvej 24<br />

2100 København Ø<br />

Telefon 44 84 99 44<br />

CVR-nr.: DK-20612797<br />

info@alogholmmalerfirma.dk<br />

www.alogholmmalerfirma.dk<br />

Renovering af<br />

trapper<br />

Renovering af<br />

vinduer<br />

Renovering af<br />

facader<br />

HOVEDENTREPRISER: MURER w SNEDKER w GULV w MALER


Annonce<br />

AL &<br />

H O L M<br />

malerfirma ApS<br />

Vælg en rigtig maler.<br />

Så er det mere værd<br />

fra starten.<br />

Skrabe / Slibe<br />

Grundmale<br />

Spartle / Slibe<br />

AL & Holm Malerfirma ApS<br />

Vi både rådgiver og arbejder ud fra det brede perspektiv med<br />

fokus på detaljen og kommer derfor omkring hele processen.<br />

Mellemmale<br />

Vi er et fast team af dygtige fagudlærte svende, og med over<br />

25 år i branchen har vi erfaringerne og kompetenceniveauet til,<br />

at løse de enkle såvel som komplekse opgaver.<br />

Vi udfører maleropgaver for både store og små boligforeninger,<br />

private, virksomheder samt offentlige institutioner.<br />

Medlem af Københavns Malerlaug<br />

EnRigtigMaler.dk<br />

- det første skridt på vejen til et godt malerarbejde!<br />

Produktion: Aktum A/S grafisk . 88 44 55 66

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!