13.12.2022 Views

Unikum 10 December Web

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Studentavisen for Agder GRATIS | Desember 2022<br />

STARTEN PÅ BRYGGEVENTYRET<br />

// AZALEA // WILL INTERNATIONALS HAVE TO PAY TUITION FEES?


Hvorfor<br />

gråter jeg<br />

så mye?<br />

Er det viktig<br />

å ha sex i<br />

studietiden?<br />

Hvordan<br />

håndterer jeg<br />

sjalusi?<br />

Hvordan kan<br />

jeg få mer<br />

selvtillit?<br />

Still anonyme spørsmål til leger, rådgivere,<br />

psykologer, helsesykepleier og fysioterapeuter.<br />

UANSETT HVA DU LURER PÅ...<br />

Spør oss eller se hva andre spør om på sia.no/studenterspor<br />

STUDENTENES<br />

TRENINGSSENTER<br />

50%<br />

STUDENT<br />

RABATT<br />

*Les mer om gjesttrening på spicheren.no


LEDER<br />

FOLKEHELSE?<br />

Jeg går nå mitt 3. år på folkehelse,<br />

samt fullført 1. året på idrett.<br />

Det føles helt surrealistisk å<br />

sitte på 5. undervisningstime,<br />

på samme dag, der vi lærer om<br />

hvordan jevnlig fysisk aktivitet<br />

er godt for kropp og sinn, og<br />

at maksimal fokustid er på<br />

rundt 20 minutter. Practice<br />

what you preach, kanskje?<br />

Jeg er nok ikke den eneste som har<br />

sett sin fysiske og mentale helse<br />

sakte skli bort mot slutten av<br />

dette semesteret. Den siste uken<br />

har jeg følt på en maktesløshet.<br />

Vi er så nærme juleferie, men<br />

fortsatt så langt unna. Nå har<br />

jeg to av tre eksamener igjen,<br />

og vet helt ærlig ikke hvor jeg<br />

skal finne energien. I tillegg har<br />

jeg en sta halsbrann som bare<br />

ikke går bort. Er nok neppe<br />

alene i denne situasjonen heller.<br />

I tillegg er det for mange av<br />

oss første skoleeksamener<br />

på rundt 3 år, og andre har<br />

kanskje aldri hatt en. Man<br />

må forberede seg på en helt<br />

annen måte til en slik eksamen.<br />

Personlig så forsvant<br />

eksamensnervøsiteten min<br />

permanent en eller annen<br />

gang i VG2, men nå kjenner<br />

jeg faktisk litt på redsel for en<br />

skoleeksamen. Man blir fort<br />

vant til noe, og jeg har trivdes<br />

godt med hjemmeeksamener.<br />

Det føles mer realistisk i forhold<br />

til arbeidslivet som kommer.<br />

Jeg håper at selv om dere også<br />

kanskje sitter med de samme<br />

følelse som jeg, så klarer dere<br />

også å finne motivasjonen bare<br />

til å komme igjennom den<br />

aller siste etappen. Julemat,<br />

familie og kanskje best, pause<br />

og lange morgener venter.<br />

Ta godt vare på dere selv i<br />

julen, sov masse, fokuser på<br />

det DERE trenger. Det kommer<br />

et nytt semester til våren, og<br />

det blir nok ikke noe lettere da.<br />

Da er heldigvis jeg på vei til<br />

Sør-Korea for å utveksle et<br />

semester. Takk for meg!


MENINGER<br />

Hvorfor glemmer regjeringen<br />

de mest sårbare?<br />

Halvor Nyhus Hagen<br />

Skribent<br />

Det så lenge svært mørkt ut for neste års statsbudsjett. Med<br />

stadig økende forskjeller i samfunnet virket det som regjeringen<br />

glemte helt bort de mest sårbare i sitt forslag til statsbudsjett.<br />

Studenter, uføretrygdede og barnefamilier fryktet en enda<br />

hardere hverdag i 2023. Likevel endte budsjettet vesentlig<br />

bedre enn først fryktet, mye takket gode forhandlingsevner fra<br />

Sosialistisk Venstreparti.<br />

Men hvor bra er egentlig neste års statsbudsjett?<br />

Prisene det siste året har skutt i været. De høye mat- og<br />

strømprisene har ført til mye usikkerhet for mange nordmenn.<br />

Flere har også opplevd at husleien har gått opp. Selv<br />

Studentskipnaden i Agder valgte å skru opp leieprisene på sine<br />

boliger slik at studentene fikk enda mindre å rutte med. Det<br />

er derfor svært gledelig for oss studenter at vi nå får en økt<br />

studiestøtte på totalt 5 400kr i året. Sammen med et kutt på 50%<br />

på tannhelsetjenester for voksne mellom 23-26 vil mange flere<br />

studenter ha mulighet til å dra til tannlegen uten å måtte tømme<br />

sparekontoen sin. Dette skal regjeringen ha ros for!<br />

Likevel er det ikke kun unge voksne som har syntes det er dyrt<br />

å dra til tannlegen. Ifølge SSB dropper 1 av 5 av nordmenn å<br />

dra til tannlegen. Majoriteten dropper det på grunn av dårlig<br />

råd. Konsekvensen av å unngå tannlegekontroll vil i verste<br />

fall føre til alvorlige tannproblemer som igjen vil føre til en<br />

enda høyere tannlegeregninger. Dette skaper en ond sirkel av<br />

pengeproblemer og dårlig tannhelse.<br />

En løsning på dette er en tannhelsereform hvor tannhelse<br />

likestilles med andre helsetjenester gjennom en<br />

egenandelsordning (en reform Arbeiderpartiet og Senterpartiet<br />

for øvrig stemte mot i fjor). Mener politikerne at tennene ikke er<br />

en del av kroppen etter man fyller 26 år?<br />

Det har blitt satt av en rekke tiltak i neste års budsjett for å<br />

hjelpe de mest sårbare i Norge. En økt bostøtte, en økning av<br />

minstepensjon på 4 000kr og et engangsbeløp på 3 000kr til<br />

uføretrygdede på minstesats er noen av tiltakene som blir satt i<br />

gang fra neste år. I forhold til utgangspunktet som regjeringen la<br />

frem tidligere i høst er dette en klar forbedring.<br />

Men dette vil neppe ha noe særlig innvirkning på den voksende<br />

andelen av nordmenn som lever under fattigdomsgrensen.<br />

FN anslår at rundt <strong>10</strong>% av Norges befolkning lever under den<br />

relative fattigdomsgrensen. Dette tilsvarer godt over 500 000<br />

nordmenn. Pensjonister, innvandrere, langtidssyke, psykisk<br />

syke, enslige forsørgere og langtidsledige utgjør majoriteten av<br />

disse. I tillegg går flere av de som lever under fattigdomsgrensen<br />

på arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd.<br />

En konkret økning av AAP og uføretrygden vil derfor være<br />

en naturlig løsning på den stadig økende andelen av fattige<br />

nordmenn. Dette blir støttet av leder for AAP-aksjonen Elisabeth<br />

Thoresen. Til Dagsavisen sier Thoresen at en økning av<br />

grunnbeløpet med 40 000kr vil hjelpe mange til å komme over<br />

fattigdomsgrensen.<br />

For selv om vi nå opplever en markant økning av generelle<br />

levekostnader så vil likevel ikke regjeringen øke satsene utbetalt<br />

av NAV. Dette tross til alle skrekkhistoriene som for tiden har<br />

kommet frem i media. Historiene omhandler vanlige mennesker<br />

som er avhengig av gratis matutleveringer, mødre som går<br />

sultne for at barna skal kunne spise, og personer som må velge<br />

4


om de skal ta seg råd til mat eller<br />

medisiner.<br />

Regjeringens tiltak for neste års<br />

statsbudsjett vil nok ha en positiv effekt<br />

på mange som sliter økonomisk i Norge,<br />

men gjør de nok?<br />

Dessverre kan tiltakene virke som kun en dråpe i<br />

havet for å bekjempe fattigdommen i Norge.<br />

Det lå også mye spenning rundt barnetrygden<br />

i neste års statsbudsjett. I regjeringens forslag<br />

kom det frem at beløpet utbetalt som barnetrygd<br />

skulle bli nominelt videreført til neste år. I realiteten ville<br />

dette ført til en redusert barnetrygd ettersom støtten ikke<br />

hadde blitt justert i henhold til den generelle prisveksten.<br />

Regjeringspartiene og SV går nå likevel inn for å prisjustere<br />

barnetrygden i henhold til prisveksten. I tillegg vil enslige<br />

forsørgere motta 5 000kr i ekstra barnetrygd. Sammen med<br />

delvis gratis SFO for 1. og 2. klassinger vil dette føre til en noe<br />

lettere hverdag for barnefamilier.<br />

Barnefattigdommen har de siste årene økt. I følge SSB lever<br />

nå 11,7% av barn under fattigdomsgrensen i Norge. Til<br />

sammen er dette over 115 000 barn. Det til si at i snitt så<br />

er det mellom to til tre barn i hvert eneste klasserom<br />

som lever under fattigdomsgrensen. Dette er<br />

barn som føler på en ensomhet og utenforskap<br />

ettersom de ikke har mulighet til å bli med på<br />

ulike fritidsaktiviteter. Dette kan ha svært negative<br />

konsekvenser for barnas psykiske og fysiske helse.<br />

Det er lov å håpe at en økning i barnetrygd for enslige<br />

forsørgere og gratis SFO vil hjelpe noe på den økende<br />

andelen av fattige barn i Norge. Men hva med fattige<br />

barn som har to forsørgere? Hva med de eldre barna<br />

som ser sin jevnaldrende få et forsprang i livet? Hvor er<br />

tiltakene som skal hjelpe dem?<br />

Grafikk: Regjeringen<br />

Regjeringen har hatt en krevende oppgave med å utarbeide<br />

et godt budsjett. I en tid som er herjet av krig, strømkrise<br />

og generelt mye usikkerhet har gjort budsjettarbeidet ekstra<br />

krevende. Likevel er vi på vei mot et samfunn hvor forskjellen<br />

mellom rik og fattig øker. Det er nå viktigere enn noen gang å<br />

bremse denne trenden før det for sent.<br />

Hvis ikke frykter jeg for konsekvensene.<br />

DESEMBER 2022 UNIKUM NR <strong>10</strong> 5


AK TUELT<br />

„Det er rett eller galt, og ingenting i mellom“<br />

et intervju med forfatteren av<br />

De korrekte<br />

Ida Marie Bruun<br />

Skribent<br />

Frank Rossavik har mange hatter. Han er journalist, statsviter,<br />

redaktør, kommentator, forfatter, hørselshemmet og homofil.<br />

Men først og fremst er han nysgjerrig. Den siste boken hans kom<br />

ut i år, og oppleves som et eneste stort hurra for åpen dialog<br />

og samtale. I boken forsøker Rossavik å lage en oversikt over<br />

fremveksten av identitetspolitisk aktivisme, og den rollen som<br />

den har spilt i det offentlige rom de siste årene. Han er innom<br />

kritisk teori og identitetspolitikk, kanselleringskultur og skeiv<br />

teori, og hva ulike tenkere har sagt om strømningene. Boken<br />

problematiserer og utfordrer både andres konklusjoner og<br />

konklusjonene den selv hinter til, og nyansene oppleves som et<br />

friskt pust. Boken er full av eksempler både fra internasjonale<br />

settinger og fra Norge. <strong>Unikum</strong> har snakket med ham om boken<br />

De korrekte: identitetspolitikk, kansellering og presset mot det<br />

liberale samfunn.<br />

Kan du først forklare hva et liberalt demokrati er?<br />

Demokrati betyr jo bare flertallsstyre, at land har valg eller<br />

folkeavstemninger som er frie i seg selv. Liberalt demokrati er alt<br />

som hører til: fri debatt, frie medier, en rettsstat som sørger for at<br />

folk er like for loven, og at det ikke begås maktmisbruk. Det er alle<br />

tingene som trengs for at et demokrati skal gi mening.<br />

Hvorfor har du skrevet den siste boken din?<br />

Det som jeg kaller identitetspolitikk, er en av flere trusler mot det<br />

liberale demokratiet. Det finnes andre trusler, selvfølgelig. Som<br />

det faktum at det blir stadig flere autoritære stater, også i Europa.<br />

Også har du andre trusler som høyreekstreme strømninger som<br />

truer demokratiet fordi de diskriminerer minoriteter og kun er<br />

opptatt av egen ytringsfrihet og ikke andres. Og så har du den<br />

identitetspolitiske aktivismen som også er en faktor, som har et<br />

tyngdepunkt på venstresiden. Den utgir seg for å kjempe utsatte<br />

minoriteters sak – og det er sikkert også meningen – men det gjøres<br />

på en måte som for det første<br />

ikke nødvendigvis tjener de<br />

minoritetene det er snakk<br />

om, og for det andre utfordrer<br />

eller svekker det liberale<br />

demokratiet, fordi det gjør det<br />

vanskeligere å delta i åpne<br />

debatter. To av måtene det<br />

skjer på er ved kansellering<br />

og no-platforming, som man<br />

kan lese mer om i boken.<br />

Foto: <strong>Unikum</strong> // Ida Marie Bruun<br />

Så du har skrevet boken fordi du tenker at den type aktivisme<br />

er farlig?<br />

Ja, det er jo ikke det eneste farlige i verden. Men det er en av dem.<br />

Også fordi man risikerer å dyrke offerrollen i minoritetsmiljø.<br />

I tillegg avskjærer man folk fra den erfaringen det er å delta i<br />

åpne debatter og bli utsatt for kritikk man på svare på og lære<br />

av.<br />

Er boka en advarsel?<br />

Ja, du kan kanskje kalle det en advarsel. Men dette er jo ikke noe<br />

nytt fenomen, det har pågått lenge. I boka gjennomgår jeg den<br />

historiske fremgangen av aktivismen fra 60-tallet.<br />

Ja, boken er en slags oversikt.<br />

Det er ikke bare en oversikt, men det også.<br />

Jeg tror mange studenter synes det er vanskelig å engasjere<br />

seg når ytterpunktene dominerer debattklimaet. Er det<br />

mulig å være i gråsonene?<br />

Det er noe av det verste med denne identitetspolitikken. Den<br />

krever at du er enten venn eller fiende. Man kan ikke være en<br />

kritisk venn. Er man ikke enig, blir man plassert på den andre<br />

siden. Det er en form for dogmatisme, som jo er kjent i aktivisme<br />

fra før av. Det er rett eller galt, og ingenting i mellom. Og det er<br />

6


veldig farlig.<br />

Man kan jo diskutere hvor stort dette<br />

problemet er. Det er åpenbart større i USA<br />

enn i Norge, men det er jo et problem her<br />

også. Det er flere norske eksempler i boka.<br />

Vi studenter som er unge merker det<br />

godt, vi er mye på internett og blir<br />

påvirket av diskursen i USA. Vi merker<br />

det fra begge sider av den politiske<br />

aksen. Gjør ikke ytre høyre det samme<br />

som de identitetspolitiske aktivistene?<br />

Bare delvis. Det er mye galt med ytre<br />

høyre, men det er ikke helt på samme<br />

måte. Det er litt forskjell, jeg sier ikke at<br />

det er samme ulla. Begge er en fare, men<br />

på ulik måte.<br />

Noen synes nok at det er vanskelig at<br />

alle debatter er polariserte og at ting<br />

er så svart-hvitt. For noen kan det virke<br />

som om det beste alternativet er å ikke<br />

engasjere seg i det hele tatt. Har du noen<br />

råd? Er det mulig å nyansere samtalene<br />

litt?<br />

Jeg vet at det er krevende, men ignorer<br />

forsøkene på å gjøre deg taus. De vil<br />

formodentlig ikke bruke vold, så ignorer<br />

dem hvis det går.<br />

Det beste man kan gjøre er å gå foran<br />

med et godt eksempel. Snakk om de<br />

tingene du er opptatt av på den måten du<br />

ønsker å snakke om det på. Jeg tror ikke<br />

at du og jeg er i en posisjon til å hverken<br />

få identitetspolitiske aktivister eller ytre<br />

høyre på rett kurs. Begge fenomener vil<br />

fortsette å finnes, men det som er viktig er<br />

at de ikke får lov til å sette alle premissene<br />

og bestemme.<br />

Tror du den nye boken din kan være et<br />

godt verktøy for studenter som prøver å<br />

navigere i alt dette?<br />

Den er jo tenkt mest for unge, så jeg håper<br />

det.<br />

Du tilhører jo noen minoriteter selv?<br />

Ja, jeg er både homofil og hørselshemmet.<br />

Er ikke identitetspolitikk positivt for<br />

deg som minoritet, da?<br />

Det er positivt når grupper bruker felles<br />

erfaringer og kultur i en gruppe for å<br />

mobilisere til engasjement. Den gamle<br />

identitetspolitikken har jo vært veldig<br />

viktig for at jeg for eksempel kan leve<br />

fritt som homofil. Men på et tidspunkt<br />

gikk det fra å kjempe for egen frihet<br />

til å kjempe mot andres frihet, og fra å<br />

kjempe for likebehandling til å kjempe for<br />

særfordeler, som det at visse grupper skal<br />

skjermes for kritikk eller ha enerett på å ta<br />

visse samtaler. Men åpen diskusjon er helt<br />

avgjørende. Hvis man ikke har en felles<br />

forståelse av hva for eksempel rasisme er,<br />

så kan man heller ikke ha lover eller sosiale<br />

normer som fungerer og blir respektert.<br />

Så vi trenger åpne samtaler hvor alle kan<br />

delta, ikke bare utvalgte minoriteter selv.<br />

Er den åpne diskusjonen en motgift mot<br />

polarisering?<br />

Ytringsfrihet er noe som har alltid vært<br />

et redskap primært for svake til å bedre<br />

sin posisjon. Formelle friheter er noe<br />

svake trenger. De som er sterke trenger<br />

ikke formell frihet, for de tar seg friheten<br />

uansett. Mens nå oppfatter noen den som<br />

en fare for svake minoriteter. Hvis vi<br />

innskrenker ytringsfriheten for å beskytte<br />

minoriteter, vil det i det lange løp bare bli<br />

vanskeligere for dem. Det er ingen tvil om<br />

at minoriteter selv blir ramma av sånne<br />

innskrenkninger, det har skjedd mange<br />

ganger før.<br />

Tror du at det å engasjere seg, og<br />

å kritisere dogmatiske tanker på<br />

ytterkantene, kan bidra til å gjøre det<br />

verre og spiller inn i deres verdensbilde?<br />

Det kan jo tenkes. Det kan skje at du blir<br />

plassert hos «de andre» eller at du har<br />

kjøpt den andre sidens agenda. Men da er<br />

vår jobb å si at «nei, sånn er det ikke, jeg<br />

er heller ikke der. Jeg mener at vi må ha<br />

rasjonelle, saklige argumenter, og jeg står i<br />

en mellomposisjon her.» Det er krevende å<br />

gjøre når ytterposisjoner dominerer.<br />

Også finnes det noen som ikke er interessert<br />

i politikk i det hele tatt.<br />

Ja, det må jo være lov det. De fleste er på<br />

et universitet for å lære, ikke for å krangle<br />

med andre studenter.<br />

Men tror du disse kan ha nytte av å lese<br />

boken din likevel?<br />

Jeg håper jo det! Den handler om et stort<br />

fenomen i samtiden som preger hverdagen<br />

din, selv om du ikke deltar i det. Så den<br />

burde kunne være nyttig for å forstå hva<br />

som skjer på universitetet og i verden<br />

rundt.<br />

Det er vanskelig å plassere deg politisk.<br />

Du har vært aktiv i SV, men ikke nå<br />

lenger?<br />

Jeg kan godt fortelle at jeg er i sentrum,<br />

partiet Venstre står meg nærmest. Men det<br />

hjelper deg ikke, det har ikke noe å si. Jeg<br />

har stemt på mange forskjellige parter. Det<br />

er ikke sikkert jeg stemmer Venstre i neste<br />

valg.<br />

Men det er spennende at du har gått fra<br />

å skrive bok om SV, til å skrive bok om<br />

republikanerne!<br />

Ja, det har jeg gjort. Jeg ønsket å forstå<br />

det, for det er veldig vanskelig å forstå for<br />

oss her i Skandinavia. Så jeg skrev den<br />

boka ut av nysgjerrighet. Det samme med<br />

boken jeg skrev om ulv. Jeg bryr meg jo<br />

ikke om ulv, men jeg synes konflikten var<br />

interessant å forsøke å forstå.<br />

Kan nysgjerrighet hjelpe oss å leve i<br />

gråsonen?<br />

Ja, nysgjerrighet og empati. Evnen til å<br />

forestille seg andres liv og tenkemåte.<br />

En del av den nyeste boken min handler<br />

om det å forstå identitetspolitikken og<br />

hvordan vi har havnet der. Og å se de<br />

positive sidene ved den. Den har positive<br />

sider også, for eksempel ved å bevisstgjøre.<br />

Det skader ikke å synliggjøre mer usynlige<br />

former for diskriminering. Skaden oppstår<br />

først når det blir dogmatikk. Så boken er<br />

ikke bare kritikk, men et forsøk på å forstå.<br />

3 ord som beskriver….<br />

Samfunnet vårt akkurat nå: forvirra,<br />

privilegert tross alt, og kanskje vi er blitt<br />

mer introvert?<br />

Den nyeste boka di: kort, godt ment – det<br />

er tre ord!<br />

Deg selv: lei, pessimistisk og humoristisk<br />

Ditt politiske drømmeparti: frihet OG<br />

ansvar<br />

DESEMBER 2022 UNIKUM NR <strong>10</strong> 7


LESERINNLEGG<br />

Cristina (27) gikk fra sommerjobb til<br />

fast jobb i toppfirma på Sørlandet<br />

Artikkel republisert fra uia.no skrevet av Sissel Eikeland.<br />

Tidligere UiA-student Cristina Torp fikk tilbud om fast jobb i Egde<br />

Consulting etter sommerjobb og tett samarbeid i studietiden.<br />

– Jeg er veldig glad for denne muligheten. Erfaringene<br />

fra sommerjobbene hos Egde gjorde meg bedre rustet for<br />

arbeidslivet.<br />

Det sier Cristina Torp. Hun har tatt bachelor<br />

i dataingeniør på UiA. I fjor var hun<br />

ferdig med masterutdanning i<br />

kunstig intelligens, også det på<br />

UiA. Da fikk hun tilbud om fast<br />

jobb hos Egde Consulting.<br />

Teknologibedriften hjelper<br />

private og offentlige kunder<br />

med digitaliseringsprosesser.<br />

Torp anbefaler alle UiAstudenter<br />

å knytte kontakt<br />

med bedrifter. Hun sier<br />

det kan bidra både til<br />

praksis, deltidsjobb,<br />

oppgavesamarbeid og mulig<br />

sommerjobb. Hennes egen<br />

erfaring fra sommerjobb hos<br />

Egde var gull verdt å ta med seg<br />

tilbake i klasserommet.<br />

– Oppgavene hos Egde gav meg en<br />

bedre forståelse for fagene på UiA.<br />

Hos Egde ble jeg satt rett inn i store<br />

prosjekter med viktige kunder, sier hun.<br />

Ta kontakt tidlig<br />

Mange studenter tror det er for tidlig å kontakte bedrifter<br />

når de er på første eller andre året i studieløpet.<br />

Men ifølge Torp er mange studenter attraktive<br />

for bedriftene allerede da.<br />

– Det er aldri for tidlig. Bedrifter<br />

kan være interessert i studenter<br />

til både oppgavesamarbeid og<br />

deltidsjobber, sier hun.<br />

Torp trekker frem<br />

Karrieredagen (KD) i<br />

Grimstad. Den er viktig for<br />

mange studenter. Her knytter<br />

mange bedrifter kontakt<br />

med studenter. Mange av<br />

Torps medstudenter har<br />

gjort avtaler om jobbintervju<br />

denne dagen. Der traff også<br />

Torp representanter fra Egde.<br />

– Vær tøff og kjør på.<br />

Kontakt bedrifter under<br />

bedriftspresentasjoner, på<br />

karrieredager eller via epost. Det<br />

verste svaret du kan få er et nei, sier<br />

hun.<br />

Foto: Sissel Eikeland<br />

8


UiA-studenter er attraktive for Egde<br />

Jøran Bøch er daglig leder i Egde. Han sier at UiA-studentene er<br />

ettertraktet. Siden 2016 har bedriften økt fra 30 til <strong>10</strong>1 ansatte.<br />

33 av disse er nyutdannede, og 25 er fra UiA. De fleste er fra<br />

utdanningene innen IT og IKT.<br />

– UiA-studentene har relevant fagkompetanse. De er kjent for<br />

å ha gode fagutviklere og de lærer et aktuelt kodespråk som er<br />

ettertraktet hos kundene våre, sier han.<br />

Christina Torp er et godt eksempel. Hun har vært hos Egde i flere<br />

perioder mens hun studerte.<br />

– Både under studiene og i etterkant har hun tilført bedriften<br />

ny kompetanse innen nyere teknologi. Dette gir verdi for både<br />

ansatte og kunder, sier Bøch.<br />

Sette Sørlandet på kartet<br />

Egde vil sette Sørlandet på kartet med dyktige ansatte og<br />

studentsamarbeid. Bøch forteller at studentene tilfører nye og<br />

spennende ideer til bedriften.<br />

– De har ny kompetanse som utfordrer det etablerte. Det har vi<br />

godt av. I tillegg er studentene gøye å jobbe sammen med, sier<br />

han.<br />

Egde jobber aktivt med rekruttering. Målet er å ansette 5-6<br />

nyutdannede hvert år. De ser særlig etter utviklere og folk med<br />

kompetanse og utdanning innen cybersikkerhet, dataanalyse og<br />

kunstig intelligens.<br />

Nylig signerte Fakultet for teknologi og realfag, Handelshøgskolen<br />

ved UiA og Egde en formell avtale om samarbeid.<br />

– UiA og Egde passer godt sammen. Begge mener at vi lykkes<br />

bedre når vi jobber sammen. I tillegg ønsker begge å skape en<br />

attraktiv region å bo og jobbe i. Her er UiA-studentene sentrale.<br />

De har den nye kompetansen, sier han.<br />

I samarbeid med linjeforeninger holder Egde<br />

bedriftspresentasjoner, og bidrar under karrieredager. Egde<br />

er også en viktig partner i UiAs Senter for ehelse og Senter for<br />

kunstig intelligens (CAIR). I tillegg bidrar ansatte i Egde med<br />

gjesteforelesninger og har vært delansvarlig i fagundervisning.<br />

Det har også vært mange forsknings- og utviklingssamarbeid<br />

gjennom årene. Dette holder UiA og Egde på med fortsatt.<br />

Akkurat nå samarbeider de om to pågående nærings-PhD-er og<br />

to forskningsprosjekter.<br />

– Her opplever vi virkelig å ha fått ordentlig kontakt med UiAs<br />

ansatte. Da jobber vi tett med dem over tid og blir bedre kjent,<br />

sier Bøch.<br />

Foto: <strong>Unikum</strong> // Anja Kathrine Laland Gyberg<br />

DESEMBER 2022 UNIKUM NR <strong>10</strong> 9


SHORT-STORY<br />

Tobias Klausen<br />

Writer<br />

Illustrations: Adobestock // dariaustiugova // ogurechka<br />

zalea<br />

Chapter 3<br />

– Drowned in an Ocean of Indolence –<br />

She’s floating again, weightless, a cipher, into a sky which she<br />

fervently rejects, but in the endless pool of stars does she<br />

find comfort from a reality even more deplorable than the<br />

false promises of fantasy. The chain which keeps her bound to the<br />

anchor of truth snipped at the prospect proposed by Adam:<br />

“Even if you have to kill them.”<br />

The feeling which had previously burrowed itself in her gut<br />

had taken roots, seething into every cell of her body, festering<br />

something beyond her comprehension, yet while its sullied<br />

purpose stays obscured, the oozing dreariness keeps spreading,<br />

like a malicious cancer, a path her family seems destined to<br />

follow. Adam had left in the same mysterious manner as the rest<br />

of the family, and left Azalea alone in the desolate room, the only<br />

sound she vaguely hears is the sound of a ticking clock. Not even<br />

her own breath makes a sound.<br />

Did she forget to breathe? How long had she held it for?<br />

She releases a long sigh, hoping the trepidation will suppurate<br />

from her core. But it is a short relief, the sting of the festering<br />

feeling ensuring waves of discomfort are crashing over her with<br />

each passing moment. It must be a joke, surely. She had not been<br />

invited with the purpose of exterminating a lineage. No, a poorly<br />

executed jest, that’s what Azalea tells herself. However, a dark<br />

thought has permeated through her barrier of reason and moral;<br />

could she do it? If necessary, is murder possible? The thought is<br />

barely audible, a whisper in a storm, Azalea not answering its call<br />

as it is lost in the wind, yet it will not stop. After a storm comes<br />

a calm, and perhaps then, will the message of the whisper carry.<br />

“Miss Azalea?”<br />

Azalea’s head rises from the<br />

catacombs of her hands in<br />

startlement, the comforting figure<br />

of Eric dashing in with a diner cart.<br />

The family may have vanished but<br />

not so their dirty cutlery.<br />

“Are you alright? You seem<br />

flustered,” he asks, a genuine<br />

kindness oozing from his every<br />

syllable.<br />

As Azalea gazes into the unfiltered<br />

innocence of Eric’s eyes, she realizes that Adam’s suggestion is a<br />

secret best kept to herself, as there is solace in obliviousness. She<br />

gathers herself, combing aside long locks of white, locking them<br />

neatly behind her ears, while she finds a momentary moment of<br />

repose from the stifling trials she has been hurled into.<br />

“My apologies Eric, I just…A painful memory resurfaced, that’s<br />

all. This is all a bit much now I realized. But I can’t stop now,<br />

right? Not when I have this opportunity presented to me,” she<br />

responds.<br />

“I get it. A lot is going on and the family Alighieri are quite the<br />

characters. But don’t worry, if you ever need anything, just call<br />

for me, and I’ll be there.”<br />

From his vest’s pocket, he pulls out a tiny shell, within its pink<br />

walls, a pearl of metal is hidden. It is a gorgeous ornament,<br />

glistening in the light. Before Azalea question the proceedings,<br />

<strong>10</strong>


Eric demonstrates, clapping the shell in<br />

two quick taps, producing a resonating bell<br />

sound, but not like any ordinary bell, no, it<br />

is like hearing the resonance of the ocean<br />

contained in the few decibels the shell<br />

produced. In her mind, Azalea sees a vast<br />

coral reef, her hands feel the gentle touch<br />

of sand, and her nostrils fill with the smell<br />

of saltwater. In the depths of her mind,<br />

something starts moving at the seabed of<br />

remembrance, yet its movement is stifled<br />

by the strong currents.<br />

“It has a beautiful ring, right? It makes me<br />

think of the ocean. I always loved the ocean,<br />

some think it’s scary, with its endlessness,<br />

but I find something comforting in it. I<br />

dunno, maybe I’m just weird,” he chuckles.<br />

“Eric, it’s too beautiful, I couldn’t possibly-”<br />

“Nonono, we’re not doing this cliché,<br />

you’re taking it, otherwise how will I know<br />

when you need me? Don’t worry, I’m not<br />

gifting it to you, maybe if you clear the<br />

trials, but right now you’re just borrowing<br />

it. I will find you if you ring it, I will always<br />

find that sound. Always find it…”<br />

He trails of, handing Azalea the ornament.<br />

“Now, you should probably get going! Oh,<br />

just so you know, whenever you retrieve an<br />

object from a family member, Adam wants<br />

you to deposit it in a box by his office. He<br />

wants to see how you progress apparently.<br />

Also, Wary is preparing something, so she<br />

would rather not be disturbed, the same<br />

with the twins, they’re currently having<br />

their nap time. So maybe you should visit<br />

someone else first. I think out of all of<br />

them, Sarah is going to be the easiest to<br />

convince, she never really puts up a fight<br />

with anything, hopefully not today either.”<br />

Sarah, the woman from the picture. Her<br />

absence, an alarming premonition, yet<br />

what her presence enforced, her voice<br />

lacked, seeming rather weary of empty<br />

courtesies. Perhaps if Azalea simply pleads<br />

her case with honesty, Sarah will indulge<br />

Azalea with her treasure.<br />

“Yes, it would be lovely to meet her in<br />

person. Where can I find her quarters?”<br />

Azalea inquires.<br />

“Oh, yes, about that, Sarah actually has<br />

moved out of her quarters. You can find<br />

her in the gardens, there’s a hedge maze,<br />

but in the middle there’s a pool. You’ll find<br />

her there, sailing around in her little…boat.<br />

She says she finds the night sky soothing.<br />

She’s a peculiar woman,” Eric explains<br />

while gathering plates.<br />

Azalea follows the trail of moonlight<br />

seeping out the oval windows on the<br />

far-right wall. The night-sky is clear, an<br />

occasional flicker grazing its deliciously<br />

blue cosmos, perhaps of a star, perhaps of<br />

something else, a word which the human<br />

tongue had never learned, but has come<br />

to fear. A few meters from the mansion,<br />

a trail of stone blazed by lamps leads to a<br />

ginormous behemoth made of branches,<br />

leaves, and flowers. Is Sarah hiding within<br />

the green containment? And how big is it<br />

to fit an entire pool inside? However, after<br />

witnessing the peculiarities of this mansion,<br />

even this town, who is she to question the<br />

simplicity of arial management?<br />

“Where can I find the entrance to the<br />

gardens?” Azalea asks Eric.<br />

“It’s just out that door into the library and<br />

to the right,” he points towards a door.<br />

“Also, you should probably put on a coat,<br />

it may be summer, but it’s still chilly out at<br />

night. I’ll go and get one for you!”<br />

Before Azalea can object, Eric and his<br />

dining cart sprints out the door, reemerging<br />

mere seconds later with a light blue coat<br />

made of cotton and weaved with golden<br />

stitches around the edges. A breathtaking<br />

sight, a gift Azalea feels reluctant to accept,<br />

once more being at the mercy of Eric’s<br />

generosity.<br />

“Now, before you say ‘I can’t’ again, this is<br />

merely another loaned item, okay? You’ll<br />

have to return it; I think it’s one of Lilith’s.<br />

Don’t worry, I’ve cleaned it.”<br />

Eric starts wrapping Azalea in the<br />

delectable fabric, draping her in the<br />

exquisite aquamarine colored textiles. She<br />

feels warm and safe, two feelings which<br />

would evaporate the second she leaves the<br />

mansion. Eric follows her to the threshold,<br />

and she gets a whiff of the secluded<br />

nighttime. There’s a faint smell dancing<br />

at the very tip of her nose, one she cannot<br />

pinpoint, but reminds her of sulfur. How<br />

ironic, since what she smells is danger,<br />

yet the human nose could never detect the<br />

burnt remains of a felled being from the<br />

heavens.<br />

“Don’t worry, I’m sure Sarah can be<br />

reasoned with. I don’t know her too well,<br />

but she never gave the impression of<br />

being a difficult person,” Eric comforts,<br />

seemingly not ready to let Azalea walk the<br />

trail yet.<br />

Something deep within her core yearns for<br />

her reluctance, marvels in it even, begging<br />

for her surrender. But the battle is naught<br />

but lost, the white flag of reason trembling<br />

in the winds of determination.<br />

“Well, this won’t get easier no matter how<br />

long I stand here. I’ll see you when I get<br />

back, Eric,” Azalea says as her feet leave<br />

the threshold, her left hand reluctantly<br />

letting go of the last safety she had gripped<br />

so firmly, the insignia from the knob<br />

imprinted on her palm.<br />

“Yeah, I’ll have some cocoa brewed for<br />

when you get back!” he smiles.<br />

“Who has cocoa when it’s summer?”<br />

Azalea chuckles.<br />

“Oh right, sorry, guess I’ll see if I can brew<br />

some tea then,” Eric blushes.<br />

With her bravery mustered, Azalea follows<br />

the trail to the hedge maze, hearing the door<br />

close slowly behind her. She turns around,<br />

one last time, and her hope is gratified,<br />

as attempting to poorly hide behind the<br />

curtains is the crimson face of<br />

Eric. Her sole comfort in<br />

this seemingly neverending<br />

night.<br />

How did he know<br />

that she loved<br />

cocoa?<br />

DESEMBER 2022 UNIKUM NR <strong>10</strong> 11


La det fremmede bli kjent!<br />

Oppdag verden mens du studerer<br />

Reis på<br />

utveksling<br />

Liverpool<br />

Seoul<br />

Madrid<br />

Paris<br />

Når du velger UiA,<br />

velger du et stort<br />

nettverk på mer en<br />

200 universiteter<br />

og 40 land med<br />

samarbeidspartnere<br />

over hele verden.<br />

Søknadsfrist 15. februar<br />

uia.no/utveksling<br />

12<br />

/studentutveksling<br />

#uiautveksling<br />

Vilnius<br />

Praha<br />

Lima<br />

Sydney<br />

Helsinki<br />

Reykjavik<br />

Aalborg<br />

Roma


OPPSKRIFT KULTUR<br />

Vepsebol<br />

Da er vi i gang med julebaksten og vepsebol er både enkelt og godt!<br />

Ingrediensar:<br />

3 eggekvitar<br />

2 ts vaniljesukker<br />

200g sukker<br />

200g kokesjokolade<br />

200g mandlar<br />

Slik gjer du:<br />

1. Pisk eggekvitane stive og tilsett sukker og vaniljesukker litt<br />

etter litt, til det vert ein tjukk og blank marengs.<br />

2. Grovhakk mandlar og sjokolade.<br />

3. Vend mandel- og sjokoladebitane inn i marengsblandinga, her er det<br />

viktig at man ikkje piskar da forsvinn ein del av lufta frå marengsen.<br />

4. Bruk to teskeier for å lage små marengstoppar på eit bakeark<br />

5. Steik vepsebola i omnen på 180 garder i <strong>10</strong> minutt.<br />

6. La dei avkjøle seg før dei nytast.<br />

DESEMBER 2022 UNIKUM NR <strong>10</strong> 13


SHORT-STORY<br />

Franziska Schloegl<br />

Writer<br />

Illustration: Adobestock // Kristina Balashova // Frank Boston<br />

OAK HILL HIGH<br />

«You’re such a perv!», says Eric and everyone<br />

in the hall turns to him. Sabrina stands next<br />

to him, adjusting her crop top.<br />

«Do you often peep on two people having fun in<br />

their car?»<br />

«I didn’t, I just … wanted to …,» Knox clutches<br />

the strap of his bag, he blushes.<br />

«See how it’s done?» Eric grins stupidly, grabs<br />

Sabrina around the waist and pulls her close.<br />

By now, a semicircle of onlookers has formed.<br />

Jason and another guy from the rugby team<br />

cheer Eric on. The question is no longer if<br />

Eric will make Knox cry, but how fast.<br />

Toby stands a few feet away in front of his<br />

locker and turns away from the scene. After<br />

reassuring himself that his father’s colt is<br />

still firmly tucked into his waistband, he digs<br />

a pencil out of his backpack and checks the<br />

next box. The first one today, and class hasn’t<br />

even started yet.<br />

«Have you finally found your balls?» his<br />

father had said after Toby had struck back<br />

the first time.<br />

And<br />

has.<br />

Toby<br />

The bingo grid<br />

has been hanging on<br />

the inside of his locker<br />

since Monday.<br />

He already has two rows<br />

of four.<br />

Today is Thursday.<br />

Oak Hill High has to get<br />

through two more days<br />

without someone’s stuff getting pissed on or<br />

insects crawling out of a locker.<br />

The week started with one sophomore sharing<br />

a dick pic from her cheating ex-boyfriend on<br />

Instagram. And with Simon’s effort at Tuesday<br />

afternoon’s game, Toby was able to check two<br />

boxes at once: involuntary outing, and leftover<br />

food in underwear.<br />

The school bell rings, the hallway slowly<br />

empties. Mr. Jefferson arrives and shoos Eric<br />

and his friends into the classroom. Knox<br />

follows them at a great distance.<br />

As Knox passes him, Toby looks into dark, glassy<br />

eyes. Freckles speckle his small, knobby nose.<br />

Toby thinks of the deer he shot with his father<br />

on his eleventh birthday. The same blank look.<br />

He walks into the classroom last and sits in his<br />

seat behind Jason, who is opening his laptop.<br />

Jason scrolls through Knox’s Instagram feed.<br />

Eric is throwing paper balls at Jason, Sabrina<br />

is engrossed in a conversation with her friends.<br />

Mr. Jefferson asks for silence, but his voice<br />

is drowned out by the laughter of a few guys<br />

in the front row.<br />

While Jason cuts out Knox’s face in several<br />

photos, Toby’s hand slides under his T-shirt<br />

and grips the metal that is warm from his body<br />

heat.<br />

But Toby will wait, will play by the rules.<br />

Five in a row.<br />

The game goes on, for him and for Oak Hill<br />

High.<br />

14


Illustration: Adobestock // alex_bond<br />

UNIKUM IS RECRUITING<br />

News Editor<br />

As the news editor, you have to be up to speed with potential news at<br />

UiA and the other universities and keep tabs on potential articles and<br />

stories. You will be part of the <strong>Unikum</strong> team, participating in meetings<br />

and contributing to the continued development of <strong>Unikum</strong> as well as<br />

assisting our writers. As the cultural editor, you oversee the culture<br />

articles published in the magazine and on the webpage. This may<br />

include topics like theater, movies, arts and music. You should have a<br />

good grasp of the many cultural events happening in Kristiansand. You<br />

will also be in charge of directing our writers regarding culture articles<br />

and assist with their writing.<br />

Cultural Editor<br />

As the cultural editor, you oversee the culture articles published in the<br />

magazine and on the webpage. This may include topics like theater,<br />

movies, arts and music. You should have a good grasp of the many<br />

cultural events happening in Kristiansand. You will also be in charge<br />

of directing our writers regarding culture articles and assist with their<br />

writing.<br />

<strong>Unikum</strong> is Sørlandet‘s<br />

student newspaper with<br />

an audience of over 13,000<br />

students. The editorial<br />

team consists of 20 to 40<br />

volunteers on a regular<br />

basis.<br />

<strong>Unikum</strong> publishes one<br />

physical magazine each<br />

month, in addition to<br />

running our own website,<br />

with digital copies.<br />

With us, you‘re able to<br />

work with and learn about<br />

journalism, photography,<br />

podcasts, video, design,<br />

illustration, social<br />

media, marketing and<br />

proofreading.<br />

Join an encredible team,<br />

that will provide you with<br />

unique and valuable skills<br />

and experiences!<br />

Studio Manager<br />

As the studio manager, you are responsible for the podcast studio at<br />

<strong>Unikum</strong>. The studio is available for all students and it is the studio<br />

manager’s job to keep track of who is using it and when.<br />

DESEMBER 2022 UNIKUM NR <strong>10</strong> 15


TOPICAL<br />

The National Budget Proposal 2023:<br />

will Internationals have to<br />

pay tuition fees?<br />

Maike Schüler<br />

Skribent<br />

Illustrasjon: Adobestock // d1sk<br />

On the 6th of October 2022, the Støre Government presented<br />

their planned national budget for 2023. Included is the proposal<br />

to introduce a tuition fee for international students from Non-<br />

EU/EEA countries, students from Asia, Africa, South- and North<br />

America. If accepted, international students who want to study<br />

in Norway and come from outside of the European Union,<br />

European Economic Area and Switzerland must calculate with<br />

paying 130.000 NOK up to 150.000 NOK a year, starting in the<br />

Fall of 2023. The final amount of the contribution is determined<br />

by the respective university.<br />

This proposal applies to full degree-seeking students; exchange<br />

students are exempt from the tuition charging. Additionally, as<br />

a second part of this budget cut for the education section, the<br />

government considers reducing financial support for Norwegian<br />

students abroad.<br />

A decision that could make studying more difficult<br />

Currently, international students pay the same as Norwegians<br />

for studying at university: nothing. According to a report by<br />

the Organization for Economic Co-Operation and Development<br />

(OECD), around 13,000 international students are currently<br />

enrolled at Norwegian institutions of higher education. They<br />

don’t get Lånekassen. Numerous of them work alongside their<br />

studies. Most of them are part of exchange programs and get<br />

financially supported with scholarships. However, Norway’s<br />

long tradition of offering free education is the reason for many<br />

foreign students to go abroad and apply for a full degree here.<br />

Two-thirds of currently enrolled international students come<br />

from outside the EU. Some of these countries don’t have a<br />

proper, stable educational infrastructure or affordable upper<br />

education. In these cases, young adults need to consider going<br />

abroad for studying. In doing so, Norway becomes a popular<br />

destination since the degrees are available free of charge to<br />

all students, regardless study level or nationality. It also needs<br />

to be considered that Norwegian students seeking abroad to<br />

study currently pay the tuition fees of their host countries. With<br />

the government’s additional suggestion of reducing financial<br />

support for those, their stay becomes even more expensive.<br />

Economic necessity and addressing the “more motivated”? A<br />

highly controversial proposal<br />

Higher Education Minister Ola Borten Moe (Sp) justifies the<br />

introduction of a mandatory tuition fee as economically<br />

necessary. Against the backdrop of the ongoing economic crisis,<br />

free education could no longer be guaranteed in its entirety. He<br />

considers the fees and reduction of funds as part of Norway’s<br />

austerity policy and states that if the Norwegian economy is<br />

“under pressure”, there’s a “strong need for reduced government<br />

spending.” (University World News, 28 October 2022). However,<br />

it quickly becomes clear that this argument is not the only reason<br />

for the planned student fees. Moreover, the government plans<br />

to address “the more motivated” international students. Borten<br />

Moe explains at a press conference,<br />

“Our universities and university colleges are well fitted to attract<br />

international students because the quality is good, not because<br />

they are free of charge. I believe that tuition fees will give us<br />

more motivated international students. Since we will have fewer<br />

16


international students, this will release both study places and<br />

housing for Norwegian students.”<br />

Another intention of the government is that they want to<br />

incentivize educated students to stay in the country. A study<br />

by the The Norwegian Directorate of Immigration (UDI) and<br />

the European Migration Network in 2012 revealed that most<br />

international students leave Norway within the first few years<br />

after their bachelor’s or master’s degree.<br />

Since the proposal was first made public, it has been heavily<br />

criticized and debated. Student activist groups, student<br />

organizations, university administrations or the opposition in<br />

parliament criticize the government’s rationale as nationalistic<br />

and argue that it is part of a discriminating, ideological<br />

policy. Also, the narrative to only attract the “most motivated”<br />

international students, is highly controversial. The mandatory<br />

fees would predominantly affect students from the East and Global<br />

South. Students who, compared to students from the European<br />

Union, have already had to overcome several, sometimes<br />

costly, obstacles in order to begin their studies in Norway. On<br />

Instagram, the Student Parliament of the Ås University rates the<br />

government’s plan as a “shortsighted suggestion that threatens<br />

the quality of Norwegian higher education.” (The Student<br />

Parliament NMBU, Instagram, 21 October 2022). Emmanuel Kofi<br />

Ovon Babatunde, senior advisor at the Division of Research and<br />

Innovation department of the University of Bergen, accuses the<br />

plan of a discriminatory intention:<br />

“The shocking thing about it is that it is targeted against the most<br />

vulnerable groups – those coming from developing countries in<br />

Africa… It was bad enough that they decided to deny Africans<br />

the funding scheme to take their degrees in Norway. But to<br />

introduce a fee and to even threaten the universities<br />

not to undercut these fees is an encroachment on<br />

the autonomy of the university as an<br />

independent institution,”<br />

he told University World<br />

News.<br />

Local media reported that students in Oslo, Trondheim or<br />

Stavanger already went to the street to protest. Moreover, a<br />

petition against the introduction of the fees for Non-EU/EEA<br />

students has collected 3,000 signatures and only needs 2,000<br />

more to be discussed. NTNU in Trondheim has stated that they<br />

consider reorganizing their scholarship awards for the benefit<br />

of affected students in case the proposal gets accepted.<br />

In Agder, SAIH Kristiansand is currently drawing attention to<br />

the fees within UiA and plans further actions with the Erasmus<br />

Student Network (ESN) Kristiansand. According to SAIH,<br />

education is a human right and not a privilege. Nevertheless,<br />

it has remained comparatively quiet so far in the county. By<br />

now, the administration of UiA has not commented publicly on<br />

the matter. The possible introduction of tuition fees is briefly<br />

mentioned on the UiA website. <strong>Unikum</strong> has not received a<br />

response to a journalistic inquiry sent to the International Office<br />

on the matter so far.<br />

Negotiations are still ongoing<br />

At the moment, negotiations between the Støre Cabinet and<br />

other parties within the parliament are still going on. Abid Raja,<br />

Member of Parliament of the Liberal Venstre party, criticized the<br />

government for breaking prior promises and Lars Haltbrekken<br />

(SV) assures that this proposal will not receive support from<br />

the Socialist Left as well. However, the minority government of<br />

the social-democratic Arbeiderpartiet and the Senterpartiet is<br />

dependent on votes from the opposition.<br />

A final decision on the non-<br />

EU student fee plan is<br />

expected by mid-<br />

<strong>December</strong><br />

2022.<br />

Foto: <strong>Unikum</strong> // Anja Kathrine Laland DESEMBER Gyberg 2022 UNIKUM NR <strong>10</strong> 17


TILBUDSGUIDEN<br />

AKTIVITETER<br />

BRILLER<br />

FYSIOTERAPI<br />

TAXI<br />

Brilleland Sandens senter<br />

Tollbodgata 14<br />

4611 Kristiansand<br />

Kristiansand Osteopati & Fysioterapi<br />

Kjøita 17 – Kjøita Park<br />

4630 Kristiansand<br />

Tlf: 38072430<br />

www.brilleland.no<br />

post@kristiansandosteopati.no<br />

Tlf:404 71 462<br />

kristiansandosteopati.no<br />

AVIS<br />

Fast studentpris på synsprøve, kun 550,-<br />

• 50% på alle livsstilsglass ved kjøp av<br />

komplett brille<br />

• 15% på komplett brille<br />

• 15% på alle solbriller<br />

Start årsabonnement på Linser Alt<br />

Inkludert - få brille/solbrille 1199,-<br />

(12 mnd binding)<br />

Rask hjelp når du trenger det.<br />

Erfarne terapeuter – 5 minutter fra UiA<br />

Velkommen til oss!<br />

KJØRESKOLE<br />

REISE<br />

50 % studentrabatt på Morgenbladet<br />

Bestill her:<br />

www.morgenbladet.no/student<br />

Kontakt oss:<br />

abo@morgenbladet.no<br />

23 36 05 00<br />

www.morgenbladet.no<br />

TILBUDSGUIDEN<br />

–<br />

FOR<br />

STUDENTEN<br />

DATA<br />

Få 15% på Superpakken for bil hos<br />

Wright Trafikkskole<br />

avd. Kristiansand, Vennesla og Arendal!<br />

Bruk kode sor15wri ved kjøp i vår<br />

nettbutikk. Gjelder til 31.12 2022.<br />

Info Kristiansand: Dronningens gate 46,<br />

38 02 56 00, kristiansand@wright.no<br />

30-dagersbillett kan kjøpes for barn,<br />

ungdom, ung voksen, voksen, honnør og<br />

student (student i Kristiansand eller<br />

Grimstad).<br />

Les mer på akt.no<br />

BADELAND<br />

Info Arendal: Munkegata 2, 46 44 93 74,<br />

arendal@wright.no<br />

5% studentrabatt på Mac<br />

Infografikk AS - Apple Premium Reseller<br />

Info Vennesla: Hunsfos Næringspark,<br />

38 15 51 55, vennesla@wright.no<br />

TRENING<br />

Tangen 8<br />

4608 Kristiansand<br />

bad@aquarama.no<br />

Tlf: 38 60 20 20<br />

www.aquarama.no<br />

Velkommen til Aquarama Bad & Spa.<br />

Svømming er en god og variert<br />

treningsform – bli medlem for kun 400,-<br />

/mnd. Vi har mange gode<br />

medlemsfordeler.<br />

Hver onsdag* klokken 12.00-15.00 har<br />

vi student spa. Unn deg selv litt luksus i<br />

studietiden og ta turen innom våtspa.<br />

Kun <strong>10</strong>0,- (ord. 170,-).<br />

*Gjelder ikke ferier.<br />

Husk gyldig studentbevis.<br />

Kvadraturen<br />

Henrik Wergelandsgate 16<br />

4612 Kristiansand<br />

Sørlandssenteret<br />

Barstølveien 29<br />

4635 Kristiansand<br />

Sarpsborg<br />

Hundskinnveien 94<br />

1711 Sarpsborg<br />

www.infografikk.no<br />

hei@infografikk.no<br />

Husk gyldig studentbevis!<br />

FORENING<br />

KULTUR<br />

Cinemateket i Kristiansand<br />

Adresse: Kongensgate 6<br />

Filmprogram:<br />

www.krscinematek.no<br />

Helt nye kinofilmer og gamle favoritter<br />

fra hele filmhistorien!<br />

2-3 filmvisninger per uke i<br />

vår/høst-sesongen.<br />

Billett kr. 70,-<br />

Tilbudsguiden<br />

Gode tilbud<br />

til studenter<br />

i Agder<br />

18<br />

TILBUDSGUIDEN<br />

–<br />

FOR<br />

STUDENTEN


POEM<br />

Anjali Mariampillai<br />

<strong>Web</strong> Editor<br />

Illustration: freepik // Maria<br />

play pretend<br />

and then i’ll see you at christmas<br />

maybe one or two times in the summer<br />

on the drives to beaches our friends wanna go to<br />

and then we’ll have to<br />

pretend<br />

that we have definitely spoken for months<br />

that you know what i have been up to living so<br />

far away from everyone else<br />

i’ll have to<br />

pretend<br />

like i know that you got that promotion you had<br />

been working so hard for<br />

or that you’re talking to someone else<br />

and it’s going well<br />

great.<br />

and then our eyes will meet<br />

we’ll smile<br />

nod maybe<br />

i’ll pretend you never<br />

hurt me<br />

you’ll pretend you don’t even<br />

know me<br />

DESEMBER 2022 UNIKUM NR <strong>10</strong> 19


FAGSPALTE<br />

Musikkens (på)<br />

virkning<br />

På hvilken måte påvirker disse tingene hvordan vi interagerer som medmennesker på et treningssenter? Vi ser oss<br />

i speilet, men glemmer å bruke speilet som refleksjon – både som et faktisk speil; men også som et virkemiddel.<br />

Thomas Thorgersen Bråttum<br />

Skribent<br />

Illustrasjon: Freepik // freepik<br />

Artikkelen forsøker å stille noen spørsmål for å bidra til refleksjon<br />

og presentere en annerledes tilnærming til og for trening. Først<br />

og fremst er det viktig å understreke at bruken av musikk når<br />

man trener har mange positive effekter: musikk reduserer<br />

persepsjonen av utmattelse, belastning og anstrengelse; øker<br />

prestasjon, løpsøkonomi (forholdet mellom oksygenforbruk og<br />

hastighet), og effektivitet; bidrar til økt motivasjon; en får bedre<br />

humør, glede av treningen, og følelse av energi; musikk øker<br />

tenningsnivået og nevral aktivitet i hjernen. Altså, effekten av<br />

musikk er mangefasettert (Ballmann, 2021, s. 2). Motsatt effekt<br />

derimot, er musikken som spilles over høyttalere– i fellesarealene<br />

eller garderober. Musikk i fellesarealer kan faktisk føre til<br />

redusert ytelse, det kan oppfattes som støy.<br />

Av den grunn er det behov for å sette noen premisser og gjøre<br />

noen avklaringer: det forfektes ingen absolutter eller enten eller<br />

tilnærminger her; snarere noen tanker og refleksjoner om hva<br />

vi gjør – eller hva vi tror vi gjør på og med trening. Forsøket er<br />

å åpne en debatt – og dermed kanskje en ny og mer åpen kultur.<br />

Hvorfor er fokuset på trening og musikk? Jo, årsaken:<br />

treningssenter som en arena for bruk av sansene og for å møte<br />

nye mennesker, hvor de som er der har en felles interesse – nemlig<br />

trening. Gjensidighet, sosiale relasjoner, samarbeid, gjestfrihet og<br />

omsorg for andre; det er det som er med på å skape sivilisasjoner<br />

– også kultur.<br />

Kultur kan endres. Kultur kan skapes<br />

På et kulturelt og gruppenivå, har vi som samfunn blitt mer<br />

frakoblet, individualisert og unnvikende – hvorav hodetelefoner<br />

kan være en årsak til det (av mange). Kulturer kan skapes.<br />

Kulturer kan endres. Et smil; et (anerkjennende) nikk; et «hei» –<br />

kanskje også en prat – kan bidra med en større imøtekommenhet.<br />

Hodetelefoner signaliserer og uttrykker ett sett med forventinger<br />

om hvor fokuset ligger – nemlig til musikken (og en selv). Vi vet, for<br />

eksempel fra ShoT-undersøkelsen, at mange studenter føler seg<br />

ensomme. Denne ensomheten kommer i mange former. Fremfor<br />

å være til stede på treningen – for treningens skyld – bruker man<br />

det som et middel for å holde kjedsomhet og usikkerhet i sjakk. Å<br />

ta innover seg sårbarheten kan føles stort og belastende. En føler<br />

man blir sett på og ‘dømt’ dersom man ikke har musikk – man<br />

blir ‘naken’. Likevel er det ingenting som tilsier det, siden alle<br />

opplever og sanser mye av det samme. Musikken blir en last. Når<br />

vi ikke har den tilgjengelig, blir det en usikkerhet og engstelse,<br />

fremfor en anledning til å bli kjent med egen kropp, egne sanser<br />

og andre mennesker.<br />

Å være rettet mot noe<br />

Intensjonalitet handler om å være rettet mot et mål eller en<br />

ting. I motsetning til hva musikken gjør – å lukke omgivelsene<br />

ute – er fokuset til intensjonaliteten å rette fokus og strekke<br />

seg mot noe annet. Våre tanker er alltid av eller om noe. Vi<br />

mennesker har ulike måter å rette intensjonaliteten mot noe –<br />

tenke, huske, erindre, føle eller gjøre. Handling og aksjoner er<br />

måter bevisstheten brukes på gjennom persepsjon; det blir en<br />

epistemologisk undersøke av verden og seg selv – altså kunnskap<br />

og innsikt om seg selv.<br />

Kanskje intensjonaliteten i større grad kan rettes mot våre<br />

medmennesker på treningssenteret, samtidig som vi blir mer<br />

oppmerksomme på sansene? Ved å være til stede – med alle<br />

sansene – gjør det noe med oppmerksomheten, anerkjennelsen og<br />

følsomheten rundt egen forståelse av kropp, psyke og sinnelag. Å<br />

skape en kultur hvor man drar på trening for å trene og møte nye<br />

mennesker, og ikke nødvendigvis stenge alt ute, kan bidra til et<br />

større fellesskap – hvor flere drar (dytter, løfter) i samme retning.<br />

20


Musikk som virkemiddel er et fint redskap<br />

som har mange positive egenskaper, som er<br />

nevnt i innledningen. Likevel, for å illustrere:<br />

hvis man er ute og kjører bil og skal finne<br />

riktig gateadresse og musikken er på, skrur<br />

man gjerne ned lyden for å kunne bruke alle<br />

sansene på å finne riktig destinasjon. Bruk av<br />

musikk svekker sanseopplevelser; som fører<br />

til at vi eksiterer i en verden av tåke.<br />

Se oss selv i speilet<br />

Her postuleres det noen refleksjoner og<br />

tanker. Kanskje vi kan endre litt perspektiv<br />

– fra ytre stemmer (støy) til indre stemmer<br />

(sansene). For vi, som mennesker, føler<br />

ofte det er vanskelig å forstå hva vi selv har<br />

oppnådd – f.eks. hva som er godt nok. «Godt<br />

nok» er for mange – ironisk nok – ikke nok.<br />

Hvis man til enhver tid forsøker å bruke<br />

treningen til et middel for å oppnå noe<br />

«bedre» – å bli mer muskuløs, sterkere, etc.,<br />

vil man aldri bli fornøyd siden det alltid er<br />

noe annet som kan bli bedre (sterkere, mer<br />

muskuløs). En evner aldri å leve opp til det<br />

livet man faktisk har – og kan sette pris på.<br />

Dagens samfunn gir oss flere muligheter enn<br />

noen gang– samtidig, paradoksalt nok, føler<br />

vi at tiden er begrenset, man strekker ikke til<br />

eller gjør nok.<br />

For uansett hva vi gjør, vil teknologien<br />

(les musikken) og trening gjøre at vi blir<br />

tilfredsstilt, men ikke fornøyde – vi ender<br />

ikke opp med det vi vil, trenger eller ønsker.<br />

Vi ønsker synlig progresjon, men ‘progresjon<br />

er en tredemølle’.<br />

DESEMBER 2022 UNIKUM NR <strong>10</strong> 21


SHORT-STORY<br />

Girl with Peaches<br />

Evgeniia Kadyrova<br />

Photo Editor<br />

Illustration: Adobestock // misu<br />

The story might start with me going<br />

to the nearest supermarket to<br />

buy something or just to clear my<br />

mind after a noisy office on a Thursday<br />

night. I had been working for several<br />

years as a clerk in a bank. The weather<br />

was surprisingly warm and pleasant for<br />

this time of the day. I walked around<br />

and thought about the inevitability and<br />

sameness of life. The supermarket was<br />

the most ordinary one that was open all<br />

night. I think you know what it looks<br />

like. Furthermore, there is this run-down<br />

little store with a neon sign saying “24<br />

hours” but really it was “24 hurs” because<br />

the neon bulbs on the “o” had burned<br />

out. Thus, there in this store among the<br />

hapless souls and a couple of standard<br />

families with children who most likely<br />

have 3 bed-room houses with a perfectly<br />

mowed lawn, on a mortgage at insane<br />

interest rate. Nevertheless, most likely,<br />

they consoled themselves with a phantom<br />

sense of ownership. However, back to that<br />

store, with people scurrying in and out,<br />

trying to get the freshest bread and the<br />

last of the stale bananas. However, there<br />

she was, and by she, I mean a girl totally<br />

unsuitable for this store, for this time,<br />

for this city. She was smiling, you know,<br />

really smiling in this run-down store with<br />

yesterday’s bread and in this run-down<br />

town with yesterday’s expectations and<br />

dreams.<br />

22<br />

I walked between the rows of beans and<br />

other canned foods, how typical it is to be<br />

canned in this town and in this life just<br />

like those beans. I walked around, trying<br />

to catch her eye to get a little closer to her.<br />

She was standing at the counter with the<br />

peppers. Apparently, they were fresh, so<br />

much better looking than the bananas<br />

next to them. Alternatively, maybe they<br />

were the same as everyone else in the<br />

store, but her presence there made not<br />

only the peaches but the whole store<br />

fresher and more decorous.<br />

As I approached the fruit and vegetable<br />

counter, I finally caught her gaze and<br />

found nothing better to say than<br />

- “Are the peaches fresh?”<br />

She was clearly surprised by my direct<br />

question to her as if she worked here. But<br />

she replied<br />

- “I can tell it is fresher than these bananas<br />

and clearly fresher than this evening.”<br />

She smiled at the corners of her lips, and<br />

at that moment, I understood the meaning<br />

of the concept of life before and after<br />

what I had read before, just in books. At<br />

that moment, I felt that aching and futureexciting<br />

feeling you get when you jump off<br />

the bungee at summer camp. That is when<br />

I realized that what came before was not<br />

just today’s work slowdown and my boss is<br />

shouting about an unfinished transaction<br />

with some successful businessman. No, it<br />

was my whole life that had gone by like a<br />

roller coaster before me. My first love, my<br />

first loss of my dog and then my father.<br />

My first betrayal and my first night in the<br />

woods. How is that possible? I only saw<br />

her smile, though not even a smile, just<br />

a slight twitch of the corners of her lips<br />

upward.<br />

After such a roller coaster adventure of<br />

my memories, I could not just walk away<br />

and miss the opportunity to see her real<br />

smile, one that would only be for me, that<br />

would only be meant for me.<br />

I mustered my resolve and blurted out in<br />

the same breath, just thinking about it.<br />

- “I will take a couple of peaches if you<br />

want to walk through the night and quiet<br />

city” I myself knew how absurd it sounded<br />

because the city never sleeps and is never<br />

quiet. Nevertheless, it caused the corners<br />

of her lips to quiver again, but again not<br />

a full smile.<br />

- “I will take a couple of peaches, too, and<br />

walk with you through the night and the<br />

quiet city,” she said with a chuckle. After<br />

all, she obviously also understood the


absurdity of my invitation.<br />

We stuffed a couple of peaches in a paper bag and paid, at last,<br />

leaving this stuffy store with its equally dull customers. Then,<br />

we wandered through the completely restless and vibrant city’s<br />

center straight into the middle of nowhere. At first, I felt pretty<br />

uncomfortable; I had never experienced anything quite like this<br />

before, and I had never worked up the courage to even look at<br />

a beautiful girl. Weaving down the street in complete silence<br />

between us, but in the absolute noise around us and we laughed<br />

about how absurdly all supermarkets look the same. After that,<br />

we discussed everything about my stupid boss, the economic<br />

situation and peaches.<br />

It was already about 4 a.m. in the morning, and we drastically<br />

felt a lack of caffeine in our bodies, as there were only two<br />

options: drink coffee or go home. After all, it was Thursday; to<br />

be more accurate, it was already Friday, and I had to be at work<br />

by 7 a.m.<br />

A general decision was made to go to another 24 hours’ place with<br />

the proud name “24 hours serving fresh coffee and pancakes”,<br />

and again some of the letters burned out and it turned out “24<br />

hous seving resh coff ad anake”. Perhaps from so many huge<br />

neon signs all around and everywhere, minor signs like this and<br />

like the sign-in that supermarket where we first met her just did<br />

not have a chance to survive.<br />

We walked in and were enveloped by the invigorating smell<br />

of strong coffee and the perfume of the waitress, who was in<br />

her 40s. It was apparent from the look on her face that she<br />

had worked here since her youth, and nothing in her life had<br />

changed much, apart from a young man who had once promised<br />

her that he would take her away and change her life. She lived<br />

with that hope for years and even had a baby, thinking that it<br />

would speed up the marriage process, but one day he just did not<br />

come for coffee, and the next day too. Nevertheless, that is just<br />

my thoughts on it.<br />

There was no one in that restaurant except the waitress, the<br />

cook, who was imitating the work process to get his 6.99$ an<br />

hour. There was also an older man who was kindly poured free<br />

coffee every day by the waitress.<br />

Thus, no one could disturb or interrupt our conversation, except<br />

the waitress pouring coffee at <strong>10</strong> minutes intervals even if the<br />

cup was almost full. We discussed everything in the world and<br />

nothing simultaneously; we talked without interruption and<br />

were silent without interruption. Everything around us did not<br />

make sense, nor did we want it to make sense. We planned our<br />

future journeys and discussed what kind of dog we would get in<br />

our rented flat near the center. It looked like an old black and<br />

white movie, you know, the Charlie Chaplin movie, and I was in<br />

the scene, but I was a spectator on the side of the dialogue. It is<br />

probably the moment when people can experience the infinity<br />

of life when you can truly feel every cell of your body with every<br />

atom of this hectic world.<br />

How ironic that the sleaziest little place in this night city has<br />

become our haven of peace and solace for those few hours<br />

before dawn.<br />

However, now it is 7:05 a.m., and I am sure to get my share of ten<br />

minutes of shouting from my boss and a promise to fire me if I<br />

suddenly decide to repeat such an insane stunt. Again, I looked<br />

at her and finally, her smile, a real smile dedicated only to me,<br />

lit up her face. It was no longer just a twitching of her lips. It was<br />

her honest and most fantastic smile in the whole world.<br />

- “I have to go to the real world” I said. Finally, someone had to<br />

voice it, and I took on that heavy burden. Her smile was still on<br />

her face, but something had clearly changed.<br />

- “Really, the real world is calling,” she whispered a little sadly,<br />

but without taking her eyes off mine.<br />

We spent the last few minutes agreeing on where to meet after I<br />

finished work at 5 p.m. We decided that we would definitely go<br />

to the cinema to watch an old subtitled movie. She promised to<br />

buy tickets and meet in front of the cinema at 5:30 p.m.<br />

We said goodbye to each other on the way out of the place at<br />

night with thoughts of meeting up soon.<br />

I did not even know her name, nor did she know mine. However,<br />

we had agreed to exchange names outside the cinema in the<br />

evening. And I ran with all those people who were also running<br />

to the office or to a better life. And we ran.<br />

I never got her name. And the peaches had already rotted...<br />

DESEMBER 2022 UNIKUM NR <strong>10</strong> 23


SATIRIKUM<br />

<strong>10</strong> signs that you, or<br />

someone you hang out<br />

with, might be a<br />

psychopath<br />

Holiday Edition<br />

Tobias Klausen<br />

Writer<br />

Illustration: <strong>Unikum</strong> // Eva Nemes<br />

Anja Kathrine Laland Gyberg<br />

Ansvarlig redaktør<br />

Christmas is right around the corner and all the students who<br />

has been locked in their rooms for a month now reading for<br />

exams have to tread out into the light again. Family dinners<br />

await, friends wanna hang, you must be presentable. We<br />

suggest you to really have a check with your own personality<br />

before this. And even for new year’s, it´s even time to have<br />

a look at your current friends. Maybe it’s hay time to dump<br />

some of them and find more stable people to hang around.<br />

Or maybe you should do both…<br />

24


1: Toilet paper the wrong way around (yes<br />

there is a correct way!).<br />

We all know that one psycho, or you might<br />

even be that monster yourself. How difficult<br />

is it to just do it properly? The paper is not<br />

supposed to come out from UNDER the toilet<br />

roll. Do us a favor of just learning it properly!<br />

You make us waste time correcting your<br />

mistakes.<br />

2: Ham on top of cheese.<br />

Who even does this? I´ve met<br />

one of these specimens recently,<br />

and I cannot comprehend the<br />

logic behind the action. Why<br />

would you put the ham, turkey,<br />

whatever sliced meat ON TOP<br />

of your cheese. That gives me<br />

creepy motherfucker vibes for<br />

real.<br />

3: Finish an assignment way ahead of time.<br />

Okay, first of, who the fuck do you think you<br />

are!? You think you’re better than me!? We<br />

have a silent agreement here at UiA, we do not<br />

start on an assignment ahead of time and we<br />

do definitely not finish it ahead of time! Nice<br />

guys finish last, and trust me, I’m the last guy<br />

to hand in an assignment, an exam, my tax<br />

papers, anything! So you little runts with your<br />

goody two-shoes attitude, you can shove it up<br />

your hoha and find a better personality!<br />

4: Finishing every sentence in every text with<br />

a “.” Even behind the emoji.<br />

If you want to come off as a perpetually angry,<br />

passive-aggressive or mean bitch, finish every<br />

sentence with a dot. Who does that even!? Are<br />

you okay sweetie, did you stroke out while<br />

writing and accidentally hit the dot? After every<br />

sentence? And even behind the emoji, like, who<br />

does that? You probably drown puppies in you<br />

5: Milk before cereal.<br />

For eons, the human race has existed and<br />

continuously pushed the boundaries of nature,<br />

bending the world to our will in an everlasting<br />

cycle to transcend what it means to be man.<br />

Imagine that so many billions of years of<br />

evolution has led to the existence of dimwits like<br />

you who put milk before cereal. I’m glad to know<br />

Neanderthals aren’t extinct, but I’m not thrilled<br />

they’re allowed to still commit this war crime.<br />

6: Sitting beside someone on public<br />

transportation when there are clearly free<br />

rows.<br />

Stranger danger Deluxe. This is how Jefferey<br />

Dahmer starts, first you sit next to a stranger,<br />

next thing I know, I’m hanging upside-down<br />

in a sex dungeon being dipped in a lovely bath<br />

of acid. You can laugh all you want, but when<br />

there are other available spots, why the fuck<br />

would you sit next to me!? Only reason I see<br />

is a hidden agenda, you twisted son of a bitch.<br />

7: Decorating for Christmas before Halloween<br />

or doing a countdown from Easter.<br />

You must be a sad, sad person. Honestly, do you<br />

have nothing else to look forward to in your<br />

life than a capitalistic hellscape of overstuffed<br />

Santas, bad Christmas costumes and out of tune<br />

choirs? Honestly, get a life, find a hobby, start<br />

knitting, I don’t know, just don’t growl to me<br />

about how many days are left until Christmas.<br />

9: Waiting for the cornflakes to go mushy<br />

before eating it, same with only eating the ice<br />

cream after it has melted.<br />

Some people just have to ruin good stuff. You<br />

could eat it while it was appetizing and edible,<br />

but you deliberately choose not to. What the fuck<br />

is wrong with you?! I would never share any of<br />

my food with anyone disrespecting food in this<br />

way. Disgraceful.<br />

8: Reading the entire curriculum ahead of<br />

class, including supplementary articles, and<br />

keeping it up for the entire semester.<br />

I know we all wish we could be this prick, but<br />

alas, most of us has ambitions towards a social<br />

life. You, however, have ambitions for becoming<br />

a social reject with perfect grades. I know that<br />

stick up your ass might provide a momentary<br />

sense of pleasure, but might I suggest a bomb<br />

instead, cause at least once the pleasuring is<br />

done, we don’t have to see you anymore.<br />

<strong>10</strong>: Buying all your books from SiA Bok, where<br />

DID you get that money from?!<br />

No way any regular student has the economy to<br />

buy ALL their books from SiA Bok. We hardly<br />

have money for our snus, alcohol, and useless<br />

impulse buys, how can we justify buying books<br />

full price?!<br />

DESEMBER 2022 UNIKUM NR <strong>10</strong> 25


AK TUELT<br />

Fakkeltog for forfulgte kristne:<br />

«De deler vår tro, men ikke vår frihet»<br />

Ida Marie Bruun<br />

Skribent<br />

Foto: <strong>Unikum</strong> // Ida Marie Bruun<br />

Det er en vanlig tirsdagskveld i Kristiansand, en gruppe mennesker<br />

er samlet i frikirken. Her, og i 24 andre byer i Norge, holdes en<br />

markering for dem som blir forfulgt på grunn av sin tro. Før vi skal ut<br />

i høstmørket, hører vi statistikk og tall. Men vi får også se ansikter og<br />

lytte til historier, både på video og fra folk som er til stede. Historier<br />

om frykt og flukt, seksuelle overgrep, om politirazziaer, om vold og<br />

brutale henrettelser. Men også historier om tro, om et håp som bærer<br />

selv inn i døden. Det er sang, appell og felles bønn.<br />

- Vi samles i dag til protest, solidaritet og takknemlighet. Når regnet<br />

slukker faklene, er vi heldige og kan vi gå hjem til våre egne, trygge<br />

hus. I morgen kan vi be, gi og fortsette å bidra. Og i kveld kan vi<br />

få være med å vise at vi bryr oss, sier Tove Skaar på vegne av<br />

Stefanusalliansen, en av kveldens arrangører.<br />

Kjærligheten, tilgivelsen og håpet som mange av de kristne viser i<br />

møte med brutal forfølgelse, blir løftet frem som et forbilde.<br />

- Det er en slik holdning som kan endre kulturen, sier representanten<br />

fra åpne dører, og setter det i kontrast til måten mange i Norge<br />

håndterer motstand.<br />

- Mange hissige kristne skriver mye på Facebook, i frykt for det<br />

ukjente.<br />

På vei ut forteller Tove Skaar til <strong>Unikum</strong> at det er underkommunisert<br />

at folk forfølges for sin kristne tro.<br />

- Det gjelder alle troende, også ateister, og vi må bry oss om alle<br />

sammen. Men et stort flertall er kristne. Det er det mange som ikke<br />

vet.<br />

Etter en vandring gjennom kvadraturen, samler vi oss i<br />

Wergelandsparken ved domkirken. Ordfører Jan Oddvar Skisland<br />

(Ap) holder appell til et lite hav av ansikter, opplyst av brennende<br />

fakler under trærne som fremdeles står høstgule.<br />

- Som kristne tror vi på bønn, men vi tror også på handling.<br />

Organisasjonene som arrangerer markeringen, Stefanusalliansen<br />

og Åpne Dører, driver arbeid blant de forfulgte kristne i verden.<br />

Det er flere måter å bidra til arbeidet på, og informasjon finnes på<br />

nettsidene deres.<br />

To av de som har møtt opp er studentene Jone og Kristian.<br />

Hvorfor er dere med på dette?<br />

- Jeg er med i fakkeltoget for å vise solidaritet med kristne i vanskelige<br />

situasjoner, og folk som ikke har religionsfriheten som vi tar som en<br />

selvfølge her i Norge, sier Kristian.<br />

- Jeg er her også for å vise min støtte. Jeg synes det er sykt å vite at<br />

26


jeg kan være kristen her og chille uten å bli plaget for det, og så få<br />

høre at det er mange som må dø for det samme andre steder. Det er<br />

virkelig helt sykt. Og dette er en fin måte å markere det på, og jeg vil<br />

også vise støtte til organisasjonene, og arbeidet de driver med. Det er<br />

viktig, legger Jone til.<br />

ordføreren i byen er med og holder appell her. Det viser at forfølgelse<br />

på grunnlag av tro er noe som kan løftes i det offentlige rom, ikke<br />

bare i kirken, avslutter Kristian.<br />

Hvordan er det å være her nå, da?<br />

- Det var et veldig fint møte, med kjempefin sang. Jeg liker ikke så<br />

godt å gå i fakkeltog, for jeg føler meg så synlig. Men heldigvis går jeg<br />

ikke alene. Jeg vet ikke om det utretter så mye heller, men selv om<br />

jeg ikke endrer meningen og fokuset til hele Norge, så får jeg tenke på<br />

det på nytt igjen selv, og kan huske på dem i hverdagen. Det er en sak<br />

som er verdt å synliggjøre, sier Jone. Kristian fortsetter:<br />

- Det har vært fint! Vi begynte i frikirken med sang fortellinger fra<br />

forfulgte kristne i verden. Blant annet historien om de 22 kristne som<br />

ble halshugget i Egypt av IS, men som stod og ba før de ble drept. Det<br />

får en til å tenke på hvor mye en tar for gitt.<br />

Jone legger til:<br />

- Det er ydmykende, og det gjør inntrykk. Jeg kan føle at troen min<br />

er sterk og at jeg er en «god kristen» her, men så hører jeg historier<br />

om de som virkelig tror og som står for det de tror på helt til døden.<br />

Ville jeg ha gjort det samme? Det er vanskelig å sette seg inn i deres<br />

situasjon.<br />

- Det har vært fint å kunne markere det, og det var interessant å se at<br />

Dette er forfølgelse av kristne…<br />

• 360 millioner kristne blir utsatt for svært høy eller<br />

ekstrem forfølgelse.<br />

• 5898 kristne ble drept for sin tro i 2021, trenden er<br />

økende.<br />

• 51<strong>10</strong> kirker ble ødelagt, angrepet eller stengt i 2021.<br />

• 15. januar i 2015 ble en video publisert av IS. I videoen<br />

blir 22 kristne menn, kalt «people of the cross», halshugget<br />

på en strand for sin tro.<br />

• I over 80% av verdens land blander myndighetene seg<br />

inn i innbyggernes trosliv.<br />

• Det er ulovlig eller umulig å være kristen i 51 land.<br />

• Åpne dører og Stefanusalliansen kobler forfulgte<br />

kristne på resten av den verdensvide kirke, og bidrar<br />

med nødhjelp, kristent materiell, sykehus og skoler,<br />

arbeidsopplæring, traumebearbeiding, bønn, safe houses,<br />

opplysningskampanjer/bevisstgjøring og juridisk arbeid<br />

for å styrke trosfriheten.<br />

DESEMBER 2022 UNIKUM NR <strong>10</strong> 27


AK TUELT<br />

Starten på<br />

bryggeventyret<br />

Malin Heggebø Rolfsen<br />

Skribent<br />

«Lagde jeg dette her? No fucking way»,<br />

forteller Daniel Solberg.<br />

Første prøvesmak smakte som polet, og<br />

han forteller at han følte seg som kongen<br />

på haugen.<br />

“Her har du litt ekstra penger, enten<br />

bruker du det på mat, eller så får du<br />

lage din egen vin”. Daniel valgte å<br />

være sosial, og la det være starten på<br />

bryggeeventyret i sitt eget hjem.<br />

- Valget ble enkelt, forteller Solberg.<br />

Student Oskar Nyseth Karsten begynte<br />

med hjemmebrygging i 2018, rundt<br />

høstsesongen.<br />

- To ting fikk meg til å starte: en var min<br />

venn som overbeviste meg! Den andre<br />

tingen var prisene på alkohol, forteller<br />

han.<br />

Det er tydelig at høye alkoholpriser i<br />

landet fører til at studenter med et stramt<br />

budsjett tyr til alternative løsninger.<br />

Hjemmebrygger Oskar Nyseth Karsten.<br />

(Foto: Privat)<br />

Daniel Solberg fornøyd etter en hjemmebrygg-runde.<br />

(Foto: Malin Heggebø Rolfsen)<br />

Da tidligere student Daniel var 19 år,<br />

hadde han ikke studielån og pengene<br />

strakk ikke helt til. Da det begynte å<br />

begrense han sosialt ble han stilt et<br />

ultimatum av sin far:<br />

- Ja jeg ville anbefalt det til alle som vil<br />

spare penger og kan tåle en relativt lav<br />

kvalitet på vinen! sier Karsten<br />

Solberg er enig og anbefaler det spesielt<br />

til de som vil delta på alkoholrelaterte<br />

arrangement, hvor pengene ikke lenger<br />

strekker til.<br />

- Det kan smake veldig godt. Det du<br />

trenger er start up-cash og plass. Vin kan<br />

du gjøre helt alene, forteller Solberg.<br />

Daniel demonstrerer steg for steg hvordan<br />

man skal lage kvalitesvin i hjemmet.<br />

(Foto: Privat)<br />

28


En enkel prosess<br />

Solberg kjøper et hjemmebrygg-sett på Europris til under<br />

<strong>10</strong>00-lappen. De har alt man trenger til å lage brukbar øl og<br />

vin. Det hele er en enkel prosess.<br />

- Gjæret spiser sukkeret, og biprodukter av den prosessen<br />

er alkohol, forteller han.<br />

Du kjøper enten vingjær eller fruktgjær, som gir to ulike<br />

versjoner. Den ene versjonen, drueekstrakt, sammenligner<br />

han med ferdigpizza: lettvint å lage og med god smak. Den<br />

andre, Lebaron, er mer tungvinn og blir sammenlignet med<br />

en ferdig deig på butikken.<br />

Europrisansatt Silwia Zak forteller at de ofte har faste<br />

kunder som kommer innom og kjøper bryggesett.<br />

- Gjennomsnittsalderen er faktisk sjeldent unge studenter,<br />

men heller voksne, erfarne folk i 40-50 årsalderen, forteller<br />

Zak.<br />

Daniel Solberg fornøyd etter en hjemmebrygg-runde.<br />

(Foto: Malin Heggebø Rolfsen)<br />

De har heller ingen sesong eller tidsperiode, som for<br />

eksempel høye strømpriser eller korona, som utpeker seg<br />

i salget. Ved høytider som påske, jul og 17.mai er pågangen<br />

større.<br />

- Jeg gjorde det mer under pandemien når det kom til vin,<br />

jeg var mer hjemme og det var gøy å dulle med noe, forteller<br />

Solberg.<br />

Europrisansatt forteller at det hyppigste er folk som har<br />

dette som hobby og særinteresse.<br />

- Jeg ser ingen kunder med alkoholproblemer, og vi skal<br />

ikke selge noe om noen er fulle, eller er under 18 år, sier<br />

Zak.<br />

Daniel Solberg fornøyd etter en hjemmebrygg-runde.<br />

(Foto: Malin Heggebø Rolfsen)<br />

Uhell<br />

- Jeg har vært relativt nøye med all vinen jeg har laget<br />

(med litt kluss her og der), forteller student Karsten.<br />

Han har vært heldig, og unngått skader og uhell i<br />

eget hjem. Solberg vil derimot gi folk som skal prøve<br />

det for første gang en “Heads-Up”, han opplevde det<br />

såkalte flaskebombe-fenomenet.<br />

- Det skjer når det er for mye sukker i ølet og når du<br />

flakser ølet og tar korken på. Da spiser gjærer fortsatt<br />

på sukkeret, og det blir dannet for mye gass og trykk,<br />

forteller han.<br />

Trykket blir større og større til det eksploderer glass<br />

og væske overalt. Dette skjedde hjemme hos han en<br />

gang.<br />

Begge studentene anbefaler hjemmebrygging, og det<br />

fortelles at modningsprosessen og gevinsten virkelig<br />

er verdt det!<br />

DESEMBER 2022 UNIKUM NR <strong>10</strong> 29


OPPSKRIFT<br />

KULTUR<br />

Ingen jul uten sarmale<br />

Anastasia David<br />

Skribent<br />

Foto: <strong>Unikum</strong> // Anastasia David<br />

I Romania er det ingen jul uten sarmale på bordet. Sarmale er en tradisjonell rumensk matrett og som<br />

tilberedes på julaften. Oppskriften krever mye tid og oppmerksomhet, men smaken er vanvittig god! Til<br />

denne oppskriften kan du bruke surkålblader eller vinblader.<br />

Ingredienser:<br />

1 kg kjøttdeig (biff+svinekjøtt)<br />

2 syltede kål<br />

<strong>10</strong>0 gr ris<br />

250 gr røkt bacon<br />

2 løk<br />

<strong>10</strong>0 ml olje<br />

1 ts søt paprika<br />

1/4 pepper<br />

2 ts timian (eller<br />

annet krydder)<br />

2 laurbærblad<br />

200 gr tomatsaus<br />

salt<br />

Slik gjør du:<br />

1. Klargjøring av ingrediensene til „sarmale“<br />

Bland kjøttet med litt salt, 1/4 ts pepper, 2 ts timian, og sett deretter blandingen i<br />

kjøleskapet i 30 minutter. Etter 30 min, kutt og fres løken i varm olje. Rør kontinuerlig<br />

og tilsett deretter ris. Skyll risen i kaldt vann. Tilsett kjøttdeigen til slutt.<br />

2. Klargjøring av kålblader<br />

Skrell av bladene av surkål og skjær den seige delen. Behold bare arkene som har<br />

den tynne siden. Restene av kålen fordeles mellom lagene av sarmale.<br />

3. Rull kålbladene med ingredienser<br />

Bruk en skje til å overføre blandingen. Plasser blandingen i midten av et kålblad. Rull kålplaten<br />

over kjøttet, pakk den ene enden i form av en konvolutt. Sett forsiktig inn kantene fra den andre<br />

enden, og trykk dem inn med fingrene. Klem forsiktig rundt „sarmale“ i hånden, ved å lukke neven.<br />

4. Koking av „sarmale“<br />

Smør gryten med litt olje. Legg de konserverte kålrestene på bunnen. Dryss krydder (timian,<br />

pepper, paprika og laurbærblader revet i små biter) oppi kjelen. Du kan også ha i litt tomatsaus.<br />

30


Plasser nå den første raden med ledninger, i form<br />

av en sirkel, på kantene av bunnen av gryten.<br />

Legg skivene med røkt bacon mellom strimlene.<br />

Plasser deretter neste rad med ledninger til hele<br />

bunnen av gryten er fylt. Så kan du danne et<br />

lag til av kålrestene. Legg deretter de følgende<br />

radene til gryta er full. Det siste laget blir restene<br />

av surkål og tomatsaus. Til slutt tilsett vann til<br />

sarmale er dekket. Dekk til fatet og la stå i ovnen<br />

(150 grader Celsius) i 3 timer. Vent til det koker.<br />

Klar! Sarmale kan serveres med rømme og<br />

med en annen spesifikk rumensk matrett,<br />

„mamaliga“ (laget av malai-mel). For<br />

vegetarianere kan „sarmale“ lages uten kjøtt!<br />

Bytt ut kjøttet med sopp. De er nydelige!<br />

DESEMBER 2022 UNIKUM NR <strong>10</strong> 31


POEM<br />

Paul Daniel Golban<br />

Writer<br />

Illustration: Adobestock // mamewmy<br />

[library science]<br />

te scriu<br />

te citesc<br />

[library science]<br />

viața ta e o carte necunoscută<br />

I write you<br />

ținută în lanțuri în sihăstrie<br />

I read you<br />

o jumătate de sărut ca o dragoste incompletă<br />

your life is an unknown book<br />

aș fi vrut să îți scriu mai multe<br />

kept in chains in hermitage<br />

să mă placi mai mult<br />

half of a kiss like an incomplete love<br />

dar, indiferent, rămân cu zâmbetul pe buze<br />

I would have liked to write more to you<br />

acelea pe care nu le vei mai atinge<br />

to like me more<br />

but, regardless, I remain with a smile on my lips<br />

the ones you won’t ever touch again<br />

32


CULTURE<br />

Tobias Klausen<br />

Skribent<br />

A Review of Netflix’s<br />

“Wednesday” is a delicious modern take on the classic characters, with the Tim Burton flare<br />

we’ve come to know and love. Some storylines leave a bit more to be desired, but for where<br />

the plot falters, Jenna Ortega brilliantly makes up for it with her stunning performance<br />

as the titular character, every scene, line, and emotion perfectly portrayed.<br />

DESEMBER 2022 UNIKUM NR <strong>10</strong> 33


Photo: Netflix // Vlad Cioplea<br />

From the very first moment Netflix posted its initial poster<br />

for the upcoming “Wednesday” series, helmed by Tim Burton<br />

himself, I was intrigued and cautiously optimistic. I have always<br />

adored the style Burton brings to his projects, from “Corpse<br />

Bride” to “Sweeny Todd”, something about his take on dark and<br />

gothic reels me in. And with source material like “The Addams<br />

Family”, wouldn’t that be a match made in heaven? But my hopes<br />

were kept in check, remembering how they were dashed when<br />

watching “Alice in Wonderland” (20<strong>10</strong>). And more importantly,<br />

who would play the titular character, and would they rise to the<br />

occasion or stand in the tall shadow of Christina Ricci?<br />

The first trailer dropped; we see our Wednesday in action for<br />

but a few minutes.<br />

My caution dropped slightly.<br />

While my hype raised.<br />

And now all eight episodes are streaming on Netflix. Conclusion:<br />

It was worth the wait.<br />

We follow Wednesday as her latest revenge plot has gotten her<br />

expelled from her current school, thus her parents deciding<br />

to send her to their old school: Nevermore. The school is filled<br />

with outcasts, mysteries and of course, the occasional teenage<br />

drama. The story of “Wednesday” follows the titular character<br />

as she attempts to uncover the many dark truths and mysterious<br />

surrounding the school and the town, even solving an ongoing<br />

killing spree. Just as twisted as Wednesday is, the story twists in<br />

as many directions as well, some successful, while other roads<br />

should be less traveled.<br />

Make no mistake, Wednesday is very much a teenage series,<br />

do not expect a deep dive into dark caves of horrifying rituals,<br />

gore, and emo heaven (although there is the occasional<br />

dip). There will be teenage drama and angst. Luckily, the<br />

show never lingers too long on these plot threads, merely<br />

acknowledging their existence from time to time. The main<br />

34


drive of the show, at least the second half, is<br />

uncovering the many hidden truths and revealing<br />

mysteries. Certain mysteries feel a bit<br />

underdeveloped, and certain discoveries get<br />

seemingly thrown aside the moment they’re<br />

revealed, undermining the interest I put in<br />

them initially. The climax of the series is<br />

also a bit underwhelming in comparison<br />

to what the show had been building<br />

up to. Don’t get me wrong, it works<br />

fine enough, but it felt undercooked<br />

when compared to the amazing buildup<br />

to that point. Yet the strongest part<br />

of the series is the second half where<br />

the action ramps up tremendously.<br />

The set pieces of Wednesday and artistic<br />

direction is where the typical Burton<br />

magic comes through. Nevermore is a<br />

simple set, that Burton uses to the fullest,<br />

from the architectural structure that gets<br />

every squeeze of screentime without<br />

becoming overtly dull, to the distinctness<br />

of every room, my favorite being the dorm<br />

room of Wednesday and<br />

her roommate. Despite<br />

its lack of subtlety, it’s<br />

still a visual striking<br />

location, and most of<br />

others follow suit.<br />

In my opinion, where<br />

“Wednesday” shines<br />

the most, is in its<br />

characters. The<br />

characterization<br />

of the Addams,<br />

and in particular<br />

Wednesday,<br />

is absolutely<br />

marvelous,<br />

pushing<br />

Wednesday’s<br />

character into<br />

new territory<br />

without feeling<br />

like it betrays<br />

her origins, her<br />

development<br />

occurring naturally<br />

with each story beat.<br />

Some characters that I though<br />

initially would become annoying<br />

or tedious, like her roommate<br />

Enid Sinclair, never overstay their<br />

welcome, and serve as successful<br />

sparing partners with Wednesday, either conflicting<br />

or complimenting her traits in an interesting way.<br />

I cannot mention the characters without<br />

mentioning the stellar performances of<br />

the cast as a whole, with a standing<br />

ovation for Jenna Ortega’s breathtaking<br />

performance of Wednesday. There’s<br />

not a single frame in this series where<br />

she does not embody the being of the<br />

titular gothic girl, imbuing her with<br />

subtle quirks and emotions. Ortega<br />

had a tough job to keep up with Ricci’s<br />

performance from the 90s Addams<br />

films, but not only does she match her<br />

deadpan performance, Ortega even<br />

further develops the character, adding<br />

new layers I did not expect. It feels like<br />

a natural evolution of the character as<br />

she comes into her adolescent years.<br />

“Wednesday” is nothing short of<br />

a<br />

success at bringing the<br />

Addams Family into<br />

a modern era<br />

(in live-action<br />

format). The<br />

cast is a superb<br />

all-around, with<br />

Jenna Ortega<br />

in the shining<br />

spotlight as<br />

Wednesday<br />

Addams. The<br />

story is a fun<br />

rollercoaster<br />

through with<br />

many hoops<br />

and loops,<br />

some plot<br />

threads being<br />

left untied and<br />

unsatisfied,<br />

while others<br />

feel thrown<br />

in simply to<br />

fill screentime,<br />

ending in a<br />

mediocre climax.<br />

Despite the gloomful<br />

ending, “Wednesday”<br />

manages to be an excellent<br />

series that is well worth<br />

the time, and I for<br />

one, look forward to a<br />

potential season 2!<br />

Photo: Netflix // Mathias Clamer DESEMBER 2022 UNIKUM NR <strong>10</strong> 35


BSU<br />

Boligsparing<br />

for ungdom<br />

Det er tre gode grunner til at Boligsparing for ungdom er den beste risikofrie<br />

spareformen for deg under 34 som vil spare til egen bolig.<br />

Du får inntil 5500 kroner<br />

tilbake på skatten.<br />

Du får vår beste rente.<br />

Pengene vokser.<br />

Du får lettere boliglån hvis du<br />

viser at du klarer å spare i BSU.<br />

sor.no/bsu

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!