07.03.2023 Views

Kirkeblad forår sommer 2023

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Vejstrup Valgmenighed<br />

- en fri grundtvigsk menighed<br />

inden for folkekirkens rammer<br />

Forår/<strong>sommer</strong> <strong>2023</strong><br />

Blandt Rosenkinder og Morgenfruer


I hjertets nattefald…<br />

”Jeg ved, du er død, men jeg tror, at du lever”<br />

For godt 30 år siden skrev forfatteren Klaus Høeck en digtsamling, der i lige så mange år har fulgt mig som en god ven<br />

– og jeg bliver aldrig færdig med digtene – for de er så utroligt rige på stof og tanker.<br />

...Og så er det sådan med digtsamlingen, at jo mere man læser<br />

i den, jo mere bliver man klar over, at der gemmer sig lag på<br />

lag af betydninger i digtene – at der gemmer sig erfaringer og<br />

tanker, der rører ved det inderste og dybeste i vores menneskeliv<br />

– i det liv, vi deler med hinanden – og i samklang med den<br />

natur, vi alle sammen er indfældede i.<br />

Digtsamlingen er bygget op i tre spor, som digteren selv kalder<br />

dem. Øverst på hver side et spor, der beskriver naturen, fra de<br />

mindste atomer til de største planter og dyr. Nederst på hver<br />

side er der så et spor, der beskriver kulturen – alt det menneskeskabte.<br />

Og i midten er der så et spor, der beskriver og handler om det,<br />

digteren kalder for ”ånd” - alt det, der hverken er natur eller<br />

kultur – det, Klaus Høeck kalder kærlighed, tro, tillid, tilgivelse,<br />

håb. Og i midten af det tredje, midterste spor, som handler<br />

om ånd, lige dér støder man på nogle digte, som man i øvrigt<br />

slet ikke kan finde, når man kigger den ellers meget fyldige indholdsfortegnelse<br />

igennem.<br />

Det er nogle digte, der er fyldt til randen med smerte og sorg<br />

– og det er en smerte og en sorg, der en overgang gør digteren<br />

helt stum, så der i digtsamlingens kerne slet ingen digte er –<br />

der er kun det blanke, hvide papir som udtryk for sorgens og<br />

smertens tomhedsfølelse. Men i natur-sporet og kultur-sporet<br />

bliver der fortsat skrevet digte på de sider – og det er digte,<br />

hvor smerten og sorgen kommer til orde i det omkvæd, der<br />

gentages igen og igen og igen: ”Jeg ved, du er død, men jeg<br />

tror, at du lever.”<br />

Digtene med det omkvæd gør smerten og sorgen helt tydelig –<br />

for de digte kaster en betydning ind over åndssporets tomme<br />

sider – de kaster en betydning ind over alt det, de tomme sider<br />

røber uden ord.<br />

2


Og de gør det tydeligt, at digteren har oplevet et elsket menneskes<br />

død – og et tab, der er så stort, at det er nær ved at gøre ham<br />

stum – et savn, der er så enormt, at det er nær ved at lægge hele<br />

hans liv øde. Som han skriver det, lige efter den kerne i digtene,<br />

hvor der slet ingen ord og digte er – dér hvor siderne er blanke:<br />

”Dit liv strandede som smerte mellem stenene i dette digt.”<br />

Men hvis man fortsætter med at læse i digtene – hvis man læser<br />

digtene ud fra smertens og sorgens midtpunkt, så oplever man,<br />

hvordan digterens erfaringer med døden har bragt ham ind i<br />

et helt nyt forhold til hele den verden, han beskriver ud over<br />

døden – hele den verden, der ikke er ingenting. Oplevelsen af<br />

smerten og oplevelsen af sorgen bliver som et nyt kraftcentrum<br />

for digteren. Så lige overfor, hvor han skrev ”Dit liv strandede<br />

som smerte mellem stenene i dette digt,” - lige overfor, på næste<br />

side står der: ”Kærlighedens under: du sætter et glas roser<br />

i dette digt.” Oplevelsen bliver som et under, der kommer til<br />

ham udefra.<br />

Som han skriver det: ”Evigheder større end drømme, større<br />

end smerten, større end intetheden, søger atter en gang en<br />

dør, en ædelsten, der forvandles, idet den findes i sindets sidste<br />

vajende græs,” og i næste åndedrag nævner han, at ”underet<br />

er violet: en violet anemone, der blomstrer i guds forstand<br />

– derfor skal det ikke forstås, men kun anes.” Og det er i dét<br />

nulpunkt, han lærer troen at kende. ”Du nærmer dig lyset på<br />

en anden måde. Gud viser sig ikke, men er dér i hjertets nattefald,”<br />

skriver han. Og videre: ”Guds hånd ses ikke i virkeligheden,<br />

men den har løftet dig op fra dødens purpur, sådan førte<br />

han dig til kærligheden.” Og senere igen: ”Øst for klarhedens<br />

safirer, øst for farverne og lyset og skyggerne, øst for angsten,<br />

tingene og beviserne ligger den virkelighed nærmere,<br />

som I kalder for: ingenting.” Og digteren spørger: ”Sover Gud,<br />

drømmer Gud, er mennesket ensomt i det øjeblik?” - og han<br />

svarer: ”Nej, vi lever sammen i skaberens usynlige billede.”<br />

Påskens budskab om opstandelsen – det budskab er så svært at<br />

indfange i ord – og det er så svært at omsætte til ord, så budskabet<br />

for alvor bliver det, som det er og vil være. Det er så<br />

svært at sætte ord på, så det bliver en kraft – bliver en kilde til<br />

liv – en kilde til glæde – og en kilde til håb, også der, hvor vi<br />

oplever døden og oplever smerten og oplever tomheden, sorgen<br />

og savnet, som altid, altid er dødens tro følgesvend. Klaus<br />

Høeck sætter ord på det: ”Undergang: at gå under i spejlet, for<br />

at møde underet.”<br />

Det er smerten – det er sorgen og det er savnet, der lyser ud af<br />

de kvindeskikkelser, som vi møder på vej ud til Jesu grav påskemorgen.<br />

Drevet af sorgen og savnet må de derud, hvor den<br />

sidste rest er af ham, som de har elsket.<br />

Tak til Dennis Knappe for de flotte billeder fra Berlin<br />

3


Og den sidste rest er det sted i verden, hvor han ikke er – den<br />

sidste rest er det sted, hvor de kan sanse og se, at han ikke er.<br />

De må derud, sådan som vi bliver drevet af sorgen og savnet for<br />

at se til vores elskedes grave. Og derude ved graven forstærkes<br />

sorgens tomhedsfølelse til det yderste af den tomme grav.<br />

Der er ingenting. Der er overhovedet ingenting. Og så – ud af<br />

den tomhed – ud af det ingenting, vokser alting frem igen. Ved<br />

ét ord, som bliver talt ind i de kvinders tomhed, dér får alting<br />

liv igen – dérfra folder det sig ud igen – bliver til glæde – bliver<br />

til håb. Og det er et ord, der siger, at han lever – at den kærlighed,<br />

der strømmede dem i møde fra ham, da han levede, at<br />

den strømmer dem i møde igen – at den gennemstrømmer alt<br />

i deres liv – det liv, som de igen skal leve, som de levede det før<br />

– og dér, hvor de levede det før, i Galilæa.<br />

Som Klaus Høeck skriver det på de første sider, lige efter de<br />

blanke ark: ”Døden er en usynlig kærlighed, gud skabte af livets<br />

salt,” og på næste side: ”Du er forsvundet ind i ægget: du<br />

er blevet til kærlighed.” Kvinderne følte sig hjemløse i deres liv,<br />

da de gik ud til graven påskemorgen – de følte sig hjemløse på<br />

det sted, hvor de havde levet sammen med ham – sådan som vi<br />

gør det, når vi har oplevet tabet af et elsket menneske – sådan<br />

kan vi føle os hjemløse i vores liv – rastløse, uden ro på os til at<br />

være til stede, hvor vi ellers har været.<br />

Men da kvinderne hører, at Kristus og hans kærlighed er – og<br />

at hans kærlighed vil være, hvor de er, ja da får de igen hjemsted<br />

i deres eget liv – og da føler de sig igen hjemme i deres Galilæa<br />

– også med sorgen og savnet i behold. Klaus Høeck kalder<br />

sin store digtsamling ”Hjem”.<br />

Og det får man følelsen af at være, når man læser digtene i samlingen<br />

– man får følelsen af, at hele verden med alt, hvad den<br />

rummer af natur og af kultur og af ånd – at hele den verden er<br />

blevet digterens hjemsted, efter at han først har været ude i den<br />

fuldkomne følelse af intethed og tomhed, som sorgen bringer<br />

med sig – og efter at han dér i tomheden og intetheden har<br />

mødt det, der kaldte ham tilbage til livet igen – ligesom kvinderne<br />

ved Jesu grav påskemorgen. Sådan som de også mødte<br />

det, der fik livet og håbet og glæden til at pible og vælde frem<br />

igen. ”Gud viser sig ikke, men er der i hjertets nattefald,” siger<br />

digteren. ”Guds hånd ses ikke i virkeligheden, men den har løftet<br />

dig op fra dødens purpur.”<br />

At have fornemmet dét, det er jo at blive løftet op af opstandelsens<br />

under – det under, som Klaus Høeck selv beskriver som<br />

”en violet anemone, der blomstrer i Guds forstand. Derfor<br />

skal det ikke forståes, kun anes” - det under, som mange kalder<br />

for ingenting. Det under, der også bærer det sidste, jeg vil<br />

lade Klaus Høeck sætte ord på i dag:<br />

”Hvis alt, der ses, er alt – hvad er så intet / hvis alt dette er<br />

det hele, hvad er så kærlighed: en månestråle – hvis dette liv<br />

er alt, hvad er så du, dér i dit unders sidste undselighed?”<br />

Anders C.<br />

4


Babysalmesang<br />

i Vejstrup Valgmenighed<br />

Vi starter et nyt hold babysalmesang i Vejstrup Valgmenighed<br />

torsdag den 23. februar <strong>2023</strong>. Holdet kører hver torsdag kl. 10<br />

– 10.45 i kirkehuset på Brudagervej i alt 10 gange frem til torsdag<br />

den 4. maj, kun afbrudt af påskeferien i april. Der er plads<br />

til 10 babyer med deres far eller mor efter ”først-til-mølle-princippet”.<br />

Det er gratis at deltage.<br />

Underviser er musiklærer Anna Aagaard fra Svendborg Musikskole.<br />

Vi kommer til både at synge salmer og andre sange. Vi skal<br />

synge, danse og lege. Forældre opfordres til at medbringe et tæppe<br />

eller en babydyne til at lægge børnene på. Efter undervisningen<br />

serverer vi kaffe/the/vand og en småkage eller lign. søde sager.<br />

Tilmelding på mail til praest@vejstrupvalgmenighed.dk<br />

eller på telefon til 40475919.<br />

Vi glæder os til at se<br />

dig og din baby.<br />

Benny Andersen-aften<br />

Torsdag den 2. marts kl. 19.00<br />

i Vejstrup Forsamlingshus<br />

Digteren, forfatteren, komponisten og sangskriveren<br />

Benny Andersen har sat sine litterære<br />

spor i os danskere. Benny Andersens leg med ord<br />

og dybden i hans tekster bliver vi aldrig trætte af.<br />

Anders Carlsson og André Isager vil guide os igennem<br />

en del af Benny Andersens fantastiske tekstog<br />

melodiunivers og vi skal synge en del af hans<br />

viser og sange. Anders vil også fortælle lidt om<br />

Benny Andersens liv. Vejstrup Forsamlingshus og<br />

Vejstrup Valgmenighed er arrangør.<br />

Der er gratis entré og alle er velkomne.<br />

Forfriskninger kan købes.<br />

André og Lene<br />

5


Tag til Skotland<br />

MED VEJSTRUP VALGMENIGHED<br />

Skotland er et land med storslåede landskaber, historiske byer<br />

og levende kultur med sin helt egen klare identitet.<br />

Skotland er ikke kun tartan, sækkepiber, forrevne<br />

bjerge og afsidesliggende borge – det er også<br />

et moderne land med travle byer og en sammensat<br />

kultur. Airth er en lille landsby beliggende<br />

ved floden Forth 13 kilometer nord for Falkirk.<br />

Landsbyen indeholder en smuk landsbykirke og<br />

den gamle kro Elphinstone Inn.<br />

Her skal vi bo på et gammelt, stemningsfyldt slot,<br />

der er ombygget til et skønt hotel – Airth Castle<br />

Hotel.<br />

Afrejse den 30. august fra Københavns Lufthavn –<br />

hjemkomst fra Skotland den 5. september<br />

Pris inklusive fly, indchecket<br />

bagage, 6 overnatninger i dobbeltværelse,<br />

halvpension og<br />

udflugter kr. 8500,-<br />

Program kan fås ved henvendelse<br />

til Lene Isager på<br />

40402646.<br />

Tilmelding til Lene Isager<br />

kirkevaerge@vejstrupvalgmenighed.dk<br />

senest den 15. 4. <strong>2023</strong>.<br />

6


Generalforsamling/Årsmøde<br />

Generalforsamling søndag den 19. marts <strong>2023</strong><br />

... men først Gudstjeneste kl. 10.00 efterfulgt af frokost kl. 11.30.<br />

Og så er vi klar til årets debat om alt det, vi har<br />

arbejdet med det sidste år og det, der ligger lige<br />

for, foruden det lange spændende træk for de<br />

næste år.<br />

Rikke Bekker har fået nyt job og er flyttet til<br />

Jylland. Derfor har 1.suppleant, Niels Nyholm<br />

overtaget Rikkes plads i menighedsrådet. Også<br />

tak til Rikke.<br />

Som alle andre steder har der været mange samfundsmæssige<br />

forandringer, vi ikke har haft<br />

indflydelse på, men som vi ved fælles hjælp, har<br />

kunnet løse der, hvor de har haft direkte indflydelse<br />

på vores menighedsliv. I det nære er vores<br />

gode graver, Lone Feldingbjerg, holdt op. <br />

Dygtig, idérig, omsorgsfuld og omhyggelig har<br />

hun været og får vores store tak og gode ønsker<br />

for fremtiden med på vejen.<br />

Der har været brug for en ekstra indsats fra<br />

menighedsråd, ansatte og ikke mindst frivillige<br />

i det år, som slutter med kirkens 149 års fødselsdag.<br />

TAK – meget er muligt, når vi har viljen og<br />

er sammen om opgaverne.<br />

Næste år – 150 år – erfaring - jubilæum – fremtid<br />

– ønsker – håb. Gør din indflydelse gældende<br />

- vi ses til generalforsamling.<br />

På menighedsrådets vegne, Lone Arntzen.<br />

7


8<br />

Fotos: Dennis Knappe


Stor film Lille biograf:<br />

DRIVE MY CAR<br />

Onsdag den 29. marts kl. 19.00<br />

Som optakt til påsken vises den japanske "Drive my car".<br />

Den er baseret på 2 noveller af Murakami. Filmen handler bl.a.<br />

om Yusuke Kafuku, en teaterskuespiller, der efter to år endnu<br />

ikke er kommet sig over sin elskede kones død.<br />

Yusuke påtager sig opgaven at instruere en opførelse af ”Onkel<br />

Vanja” til en teaterfestival i Hiroshima. Her møder han Misaki,<br />

en indadvendt ung kvinde, som er blevet hyret som hans<br />

chauffør. På deres ture betror de sig til hinanden, og fortidens<br />

hemmeligheder afsløres. Et episk drama om sorg, kunst og<br />

lidenskab. Der er tale om en helaftens-film.<br />

Onsdag den 26. april kl. 19.00<br />

Viser vi den sydamerikanske film "En fantastisk kvinde".<br />

Gennem filmen bliver vi draget ind i en både smertefuld og<br />

betagende historie om Marina, der tjener sine penge som<br />

servitrice, men drømmer om at blive sangerinde. Hun er forelsket<br />

i den tyve år ældre Orlando, men efter de har fejret hendes<br />

fødselsdag, bliver Orlando syg og dør efterf ølgende på hospitalet.<br />

I stedet for rum til at sørge over tabet af sin elsker bliver<br />

hun mistænkeliggjort af såvel læger som politi og Orlandos familie,<br />

der ser hende som en paria.<br />

Filmene vises i Kirkehuset.<br />

DRIVE MY CAR<br />

20. August 2021 (Japan) - 179 minutter - Drama - Ryûsuke Hamaguchi<br />

Best International Feature Film<br />

(The Oscar - Academy Awards) WINNER!<br />

Best Film Not in the English Language<br />

(BAFTA - Film Award) WINNER!<br />

Best Screenplay<br />

(Cannes Film Festival) WINNER!<br />

9


Formand:<br />

Lone Arntzen,<br />

Albjergvej 47, 5883 Oure.<br />

tlf. 4025 5382<br />

formand@vejstrupvalgmenighed.dk<br />

Kirkeværge og MHRmedlem:<br />

Lene Isager,<br />

Landevejen 82, 5882 Vejstrup,<br />

tlf. 4040 2646,<br />

kirkevaerge@vejstrupvalgmenighed.dk<br />

Menighedsrådsmedlem:<br />

Vibeke Søndergaard,<br />

Kilenvej 19, 5883 Oure,<br />

tlf. 6228 2318 / 2164 5586<br />

Vibeke@vejstrupvalgmenighed.dk<br />

Menighedsrådsmedlem:<br />

Niels Nyholm<br />

nyholm.niels@gmail.com<br />

Næstformand:<br />

Elsemarie Hoffmann,<br />

Vængevej 21, 5771 Stenstrup,<br />

tlf. 6226 1843 / 6027 7373<br />

naestformand@vejstrupvalgmenighed.dk<br />

Menighedsrådsmedlem:<br />

Esben Jensen,<br />

Kirsebærvej 10, 5700 Svendborg,<br />

tlf. 2142 9089<br />

esben@vejstrupvalgmenighed.dk<br />

Menighedsrådsmedlem:<br />

Anne Tingager,<br />

Sognevej 19, 5884 Gudme,<br />

tlf. 2016 6570<br />

anne@vejstrupvalgmenighed.dk<br />

Regnskabsfører:<br />

Lone Rosager,<br />

Dronningemaen 27 2.th, 5700 Svendborg<br />

Tlf. : 2216 9861<br />

Mail: mail@rosagerregnskab.dk<br />

Resultatopgørelse pr. 31.12.2022<br />

Forårsudflugt<br />

Der arbejdes stadig på en <strong>forår</strong>sudflugt.<br />

Hvor turen går hen er i skrivende stund ikke<br />

helt besluttet. Tilbagemeldinger på den foreslåede<br />

destination, Tirpitz viser, at det forslag<br />

er vi nødt til at tage af bordet, idet rigtig mange<br />

tidligere har besøgt stedet.<br />

Når det er besluttet, hvad vi gør, sender jeg<br />

selvfølgelig Nyhedsbrev ud og det vil også være<br />

at finde på hjemmesiden.<br />

Lene Isager<br />

31.12.2021. 31.12.2022. BUDGET <strong>2023</strong><br />

Medlemkontigent 29.300,00 30.000,00<br />

Bidrag 1.707.435,00 1.691.275,00 1.650.000,00<br />

Kirkegårdsindtægter 55.810,00 46.256,80 40.000,00<br />

Nedsættelser og medvirken 5.000,00 0,00 10.000,00<br />

Udløbne gravstedslegater 109.815,04 114.384,04 110.000,00<br />

Omsætning i alt 1.878.060,04 1.881.215,84 1.810.000,00<br />

Gudstjeneste 6.466,34 4.133,00 5.000,00<br />

Konfirmander 15.348,00 23.582,40 10.000,00<br />

Kirkegårdsudgifter 66.046,34 56.968,06 100.000,00<br />

Udgifter i alt 87.860,68 84.683,46 115.000,00<br />

Lønninger 1.015.567,66 1.040.828,63 1.125.000,00<br />

Pensioner 65.590,53 87.656,47 85.000,00<br />

ATP-Arbg.bidr.-lønkørsel 23.639,75 23.492,89 25.000,00<br />

Lønninger i alt 1.104.797,94 1.151.977,99 1.235.000,00<br />

<strong>Kirkeblad</strong> - porto - Nets 38.951,44 38.680,37 45.000,00<br />

Annoncer 20.327,75 17.966,75 22.000,00<br />

Arrangementer 6.895,78 5.451,27 30.000,00<br />

Arrangementer - B-indkomst 24.500,00 20.000,00<br />

Møder - kurser 15.484,94 20.504,42 20.000,00<br />

Markedsføringsomkostninger i alt 81.659,91 107.102,81 137.000,00<br />

Boligleje præstegården -50.337,03 -56.038,74 -57.000,00<br />

Lejeindtægt kirkehuset -2.700,00 -5.500,00 -3.000,00<br />

Kontor præstegården 6.000,00 12.000,00 12.000,00<br />

Ejendomsskat / forbrugsafg. 29.026,49 27.948,34 30.000,00<br />

Forsikring 46.125,96 51.681,47 55.000,00<br />

Bygningsvedligeholdelse 146.799,93 175.531,75 40.000,00<br />

Gas 56.829,29 131.628,64 120.000,00<br />

El og vand 12.123,87 12.112,79 25.000,00<br />

Lokaleomkostninger i alt 243.868,51 349.364,25 222.000,00<br />

Kontorhold 73.825,00 87.379,17 85.000,00<br />

Telefon og bredbånd 10.707,75 10.863,36 10.000,00<br />

EDB-omkodtninger 20.271,88 13.518,16 15.000,00<br />

Andre udgifter 29.941,57 25.853,45 30.000,00<br />

Gebyr 1.975,00 5.486,89 2.000,00<br />

Administrationsomkostninger i alt 136.721,20 143.101,03 142.000,00<br />

Gaver 32.973,00 12.000,00<br />

Kultur Ministeriet 76.380,15 71.127,24<br />

Momskompensation 28.833,00 21.009,12<br />

Andre indtægter 12.910,85 14.035,36 10.000,00<br />

Andre indtægter i alt 151.097,00 118.171,72 10.000,00<br />

Resultat før afskrivninger 374.248,80 163.158,02 -31.000,00<br />

Afskrivninger 91.599,84 81.599,52 82.000,00<br />

Resultat før renter 282.648,96 81.558,50 -113.000,00<br />

Aktieudbytte og renter 4.819,40 143,16 10.000,00<br />

Renteindtægter i alt 4.819,40 143,16 10.000,00<br />

Kursregulering værdipapir 19.002,30 111.444,00 0,00<br />

Renteudgifter i alt 19.002,30 111.444,00 0,00<br />

Periodens resultat 268.466,06 -29.742,34 -103.000,00<br />

10


Valgmenighedspræst:<br />

Anders Carlsson<br />

Landevejen 65, 5882 Vejstrup<br />

tlf. 6228 1081 / 4047 5919<br />

praest@vejstrupvalgmenighed.dk<br />

Organist:<br />

Frey Thyrré Klarskov<br />

Sdr. Højrupvejen 41, 5750 Ringe<br />

tlf. 22 35 22 31<br />

freyklarskov@gmail.com<br />

Suppleanter:<br />

Mette Quist<br />

mequ@aabyskovmail.dk<br />

Graver/kirketjener:<br />

Vakant<br />

Sangarrangør:<br />

André Isager, Landevejen 82,<br />

5882 Vejstrup. tlf. 2078 6187<br />

andreas.isager@hotmail.com<br />

Kirkesanger og musiker:<br />

Vakant<br />

Status pr. 31.12.2022<br />

AKTIVER 31.12.2021. 31.12.2022.<br />

Kirkebygning 250.000,00 250.000,00<br />

Præstegård og kirkehus 2.350.000,00 2.350.000,00<br />

Renovering af præstegård 2012 1.258.953,04 1.196.005,48<br />

Redskabsskur 31.289,66 28.169,18<br />

Løvsuger 3.559,10 508,94<br />

Lydanlæg 49.924,63 37.443,31<br />

Anlægsaktiver i alt 3.943.726,43 3.862.126,91<br />

Udestående bidrag 18.493,00 18.435,00<br />

Udestående vedr. kirkegården 44.487,50 37.306,00<br />

Andre tilgodehavender 13.075,00 16.106,12<br />

Forudbetalt lønninger 20.635,57 21.909,23<br />

Tilgodehavender i alt 96.691,07 93.756,35<br />

Fynske Bank driftskonto 1.159.003,07 433.857,73<br />

Fynske Bank depotkt. 11.256,43<br />

Fynske Bank Pedersmindelegat 47.219,07 0,00<br />

Likvide midler i alt 1.206.222,14 445.114,16<br />

Andelskapital FAA 1.000,00 1.000,00<br />

Andelsindskud Komit 5.500,00 5.500,00<br />

Sparinv. Mellemlange obl. 475 stk 49.613,75 0,00<br />

Sparinv. Lange obl. 2173 stk. 219.060,13 0,00<br />

Sparinvest Korte 2905 stk. 323.181,25 0,00<br />

Puljeordning 1.301.782,97<br />

Værdipapirer i alt 598.355,13 1.308.282,97<br />

AKTIVER I ALT 5.844.994,77 5.709.280,39<br />

PASSIVER 31.12.2021. 31.12.2022.<br />

Egenkapital primo 4.361.346,41 4.629.812,47<br />

Overskud - underskud 268.466,06 -29.742,34<br />

Egenkapital ultimo 4.629.812,47 4.600.070,13<br />

Bundne gravstedslegater 1.042.915,56 1.013.931,52<br />

Langfristet gæld 1.042.915,56 1.013.931,52<br />

Feriepenge funktionær 51.960,42 57.381,73<br />

Feriekonto 359,09 423,44<br />

ATP 2.282,14 2.282,14<br />

AM-bidrag 13.700,00 8.384,00<br />

A-Skat 47.435,00 31.592,00<br />

Moms -1.574,43 -6.152,97<br />

Petersmindelegatet 47.219,07 0,00<br />

Skyldige omkostninger 10.885,45 1.368,40<br />

Kortfristet gæld i alt 172.266,74 95.278,74<br />

PASSIVER I ALT 5.844.994,77 5.709.280,39<br />

Revisionspåtegning for Vejstrup Valgmenighed regnskab 2022.<br />

Regnskabet gennemgået. Statusposter kontrolleret. Der er taget stikprøver af driftsregnskabet.<br />

Regnskabet er fundet i orden. Svendborg, <strong>2023</strong>.<br />

Ole Højly<br />

Revisor<br />

Bjarne Isager<br />

Revisor<br />

Elsemarie Hoffmann Lene Isager Anne Tingager Vibeke Søndergaard Rikke Bekker Esben Jensen<br />

11


Gudstjenester og arrangementer<br />

Marts<br />

Martssang onsdag den 1. marts kl. 17-18<br />

Sangaften torsdag den 2. marts kl. 19.00<br />

Benny Andersen-aften<br />

Gudstjeneste søndag den 26. marts kl. 11.30<br />

Marias bebudelse<br />

Filmaften onsdag den 29. marts kl. 19.00<br />

Drive my car<br />

April<br />

Gudstjeneste søndag den 2. april kl. 10.00<br />

Palmesøndag<br />

Aprilsang onsdag den 5. april kl. 17-18<br />

Gudstjeneste torsdag den 6. april kl. 19.00<br />

Skærtorsdag<br />

Gudstjeneste fredag den 7. april kl. 14.00<br />

Langfredag<br />

Gudstjeneste søndag den 9. april kl. 10.00<br />

Påskedag<br />

Gudstjeneste mandag den 10. april kl. 10.00<br />

2. påskedag. Musikalsk påskevandring.<br />

Gudstjeneste søndag den 16. april kl. 10.00<br />

1. søndag efter påske<br />

Gudstjeneste søndag den 23. april kl. 10.00<br />

2. søndag efter påske<br />

Filmaften onsdag den 26. april kl. 19.00<br />

En fantastisk kvinde<br />

Gudstjeneste torsdag den 27. april kl. 19.00<br />

Temagudstjeneste.<br />

Gudstjeneste søndag den 30. april kl. 10.00<br />

3. søndag efter påske<br />

Maj<br />

Majsang onsdag den 3. maj kl. 17-18<br />

Gudstjeneste fredag den 5. maj kl. 10.00<br />

St. bededag<br />

Konfirmation lørdag den 6. maj kl. 10.00<br />

Gudstjeneste søndag den 7. maj kl. 19.00<br />

4. søndag efter påske<br />

Gudstjeneste søndag den 14. maj kl. 10.00<br />

5. søndag efter påske<br />

Gudstjeneste torsdag den 18. maj kl. 10.00<br />

Kristi himmelfart<br />

Gudstjeneste søndag den 21. maj kl. 10.00<br />

6. søndag efter påske<br />

Gudstjeneste søndag den 28. maj kl. 10.00<br />

Pinsedag<br />

Gudstjeneste mandag den 29. maj kl. 11.00<br />

2. Pinsedag. Fællesgudstjeneste.<br />

Juni<br />

Gudstjeneste søndag den 4. juni kl. 10.00<br />

Trinitatissøndag<br />

Junisang onsdag den 7. juni kl. 17-18<br />

Gudstjeneste søndag den 11. juni kl. 10.00<br />

1. søndag efter trinitatis. Sommermøde.<br />

Konfirmandmøde tirsdag den 13. juni kl. 19.00<br />

Indskrivning af kommende konfirmander.<br />

Gudstjeneste søndag den 18. juni kl. 10.00<br />

2. søndag efter trinitatis<br />

Gudstjeneste søndag den 25. juni kl. 19.00<br />

3. søndag efter trinitatis<br />

Redaktion: Lone Arntzen, Anders Carlsson (ansv.h.)<br />

Kirkens gavekonto: 0815-3531266578 Mobilpay: 74225<br />

Navne i forbindelse med dåb, konfirmation, vielser, bisættelser og begravelser:<br />

Se Valgmenighedens hjemmeside<br />

Deadline: Der er deadline for indlæg til det næste kirkeblad mandag d. 12. juni<br />

Evt. indlæg bedes stilet til: vejstrupvalgmenighed@mail.dk<br />

– eller sendes til præstens adresse.<br />

www.vejstrupvalgmenighed.dk<br />

Juli<br />

Gudstjeneste søndag den 2. juli kl. 10.00<br />

4. søndag efter trinitatis<br />

Julisang onsdag den 5. juli kl. 17-18<br />

Gudstjeneste søndag den 9. juli kl. 10.00<br />

5. søndag efter trinitatis<br />

Gudstjeneste søndag den 16. juli Ingen Gudstjeneste<br />

6. søndag efter trinitatis<br />

Gudstjeneste søndag den 23. juli Ingen Gudstjeneste<br />

7. søndag efter trinitatis<br />

MARK & STORM GRAFISK<br />

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!