Valtra Team 2/2002

valtra.dk

Valtra Team 2/2002

Valtra kundemagasin • 2/2002

Nye Valtra maskiner

til skoven

Valtra’s A-serie:

Let og alsidig traktor

Ny T-serie

– en traktor til alle arbejdsopgaver

Valtra 6750 EcoPower

Gratis plakat!


Allerød Kommune i Nordsjælland............................................... 4

Stor ordre til Valtra fra Kina......................................................... 6

Valtra´s A-serie ............................................................................ 7

Nye store traktorer fra Valtra.................................................... 10

Hver førerkabine er et individualiseret produkt

allerede fra fabrikken................................................................ 14

Nye økonomiske og effektive Fortius motorer ........................ 15

Stor svinebedrift har købt den første S260 i Sverige................ 16

Valtra vender sig mod skoven................................................... 18

Valtra S260 til stor

svinebedrift

side 16

Valtra’s T-serie

Alsidighed, effektivitet og økonomi, side 10

Mere motorkraft – mindre

forurening

side 22

Når det er mest hektisk, kan der være brug for 15 traktorer .. 20

Valtra S-serien - et virkeligt trumfkort ...................................... 21

Mere motorkraft - mindre forurening ....................................... 22

Tre-dobbelt sejr i Euro Cup ....................................................... 24

Landbrug i Storbritannien ......................................................... 26

Velkommen til LIB 2002 ............................................................ 28

Valmet 361D - »Nyt attraktivt look« .......................................... 30

Opskrift: Thailandsk lammesteg................................................ 31

Landbrug i Storbritannien

side 26


Lederen.

Efteråret er over os og dermed lavere temperaturer, som får vores smukke natur til at indtage alverdens farver. Det i sig selv er et

fantastisk syn. Vi kan kun blive i godt humør, og har vi muligheden, er en tur i naturen en fi n oplevelse.

Vi kan tænke tilbage på et utroligt forløb af de tre årstider. Et godt forår, en varm sommer med lange og lune aftener og et

efterår, som giver lidt af hvert, men som landmand et forløb som har gjort tingene meget lettere end sidste år. Med disse gode

minder i behold kan det kun være positivt at se fremad.

Vi hos Valtra ser også fremad med stor optimisme. Vi er styrket økonomisk med nye ejere, hvor vi fremover vil være en større

medspiller, når det gælder traktorer. Det er allerede besluttet at udbygge fabrikken i Finland, så vi kan øge produktionen fra næste

år med 2 000 enheder. Dette skulle give os mulighed for at øge vores markedsandel specielt i EU, hvor vi hele tiden udbygger vore

aktiviteter.

LIB 2002 udstillingen som allerede er annonceret, bliver afholdt den 21. - 22. og 23. november i Dronning Margrethe Hallerne

i Fredericia. Her vil der være et stort udbud af traktorer, maskiner m.m. LIB 2002 udstillingen kommer på det helt rette tidspunkt.

Her får vi mulighed for at præsentere den nye modelserie T-serien, som omfatter traktorer fra 120 til 209. T-serien vil med en lang

række af nyheder være en spændende oplevelse.

Stedet, hvor der er tid til at få en snak om teknik og investering, bliver LIB 2002. Her kan du få en snak med din lokale forhandler

eller sælger om alle de fordele der er ved netop at investere i Valtra´s nye T-serie.

Vores »á la carte menu« gælder også for T-serien. Du kan vælger at udstyre traktoren efter dit eget behov. Derved betaler du

ikke for mere, end du har brug for. Derved sparer du de ekstra omkostninger, der ofte er forbundet med at få eftermonteret udstyr

på traktoren.

Året 2002 er på mange måder et jubilæums år for Valtra. 10 år med kundeordre producerede traktorer. Valtra Danmark A/S

fejrer 20 års jubilæum og sammen med det, har fl ere af vore forhandlere også kunnet markere 20 år med den fi nske traktor Valmet

og Valtra.

Med det vil jeg, sammen med egne og alle Valtra forhandleres medarbejdere, byde jer velkommen til LIB 2002.

John Arildsen

Adm. direktør

Valtra Danmark A/S

john.arildsen@valtra.com

Valtra kundemagasin

Chefredaktør

John Arildsen, Valtra Danmark A/S

john.arildsen@valtra.com

Redaktion

Hannele Kinnunen, Valtra Inc.

hannele.kinnunen@valtra.com

Redaktører

Christian Borresen, Valtra Norge AS

christian.borresen@valtra.com

Eric Andersson, Valtra Traktor AB

eric.andersson@valtra.com

Michael Husfeldt, Valtra Danmark A/S

michael.husfeldt@valtra.com

Sonja Löst, Valtra Vertriebs GmbH

sonja.loest@valtra.com

John Nicholls, Valtra Tractors (UK) Ltd

sonja.loest@valtra.com

Visa Vilkuna, Valtra Inc.

visa.vilkuna@valtra.com

Udgiver

Valtra Inc., Finland, www.valtra.com

Grafi sk design Viherjuuren Ilme, Oy

Lay-out Salpausselän Kirjapaino Oy

Tryk Salpausselän Kirjapaino Oy

Fotos Valtra arkiv og resp. artikkelforfattaere

www.valtra.dk


Allerød Kommune

i Nordsjælland

Her er det økonomien, som er afgørende

for om der investeres i nye maskiner.

Ligeledes er service meget afgørende,

når der investeres i nyt maskineri.

Når Allerød Kommunes materialeforvaltning

får forskellige opgaver inden for kommunen,

bliver der set meget på, om der er økonomi i

det. Det vil sige, at de kan udføre opgaverne

billigere med eget materiel end få opgaverne

udført af en entreprenør, maskinstation eller

anden servicevirksomhed.

Sektionsleder Jens Petersen, er ansvarlig

for kommunens materiel. Det er ham, som

kommer med oplæg om evt. udskiftning af

materiellet til ledergruppen. Sammen med

vores salgskonsulent Torben Jensen besøgte

vi Allerød Kommunes materialegård. Vi skal

høre mere om, hvordan de arbejder og hvilke

opgaver der er. Ligeledes skal vi høre, hvordan

de styrer denne form for servicevirksomhed,

hvor der skal vises et godt resultat ud

fra de rammer, der er afsat til at vedligeholde

kommunens arealer, veje samt bygninger

m.m.

På materialegården er der ansat ca. 50

mand, hvoraf de fl este er chauffører på de

forskellige traktorer, biler og øvrige maskiner.

De forsøger at have faste personer på

opgaverne, og at køre samme traktor. Det

giver driftsbesparelser på materiellet, og

opgaverne gennemføres hurtigere og mere

præcist. Dette er yderlige med til at giver

større tilfredshed for de ansatte, men også for

materialegården og i sidste ende kommunen.

Allerød Kommune i tal; Areal på 6729

ha. Har 143 km kommunale veje, 38 private

veje, 33 km amts- og statsveje og ca. 23000

indbyggere. Allerød Kommune dækker byerne

Allerød, Lynge og Blovstrød.

Det hele begyndte med, at de skulle

bruge en traktor. På daværende tidspunkt var

der en Volvo maskinhandler i Hillerød som

hed Bohn Jensen. Modellen Volvo BM Bohn-

Jensson 430, passede lige til de opgaver, der

var. Dette samarbejde har så udviklet sig til at

omfatte 9 Valmet og Valtra traktorer. De køber

ikke større traktorer, end der er behov for, og

hele tiden ser de på, om der er økonomisk

baggrund for en investering. Der er sat fokus

på, at den service, der er ydet, har været der

når der har været brug for det. Det gælder

for reservedele eller, hvis de skal have fat

i en montør. Derfor har det været meget

afgørende, at der var lokal opbakning på de

produkter, der investeres i. Allerød Kommunes

bestand af Valmet og Valtra traktorer er i

dag følgende; 2 stk. 355-2WD, 2 stk. 505 2WD,

1 stk. 505 4WD, 1 stk. 700 4WD, 1 stk. 800

4WD, samt 2 stk. 900 4WD.

Allerød Kommunes eget værksted, hvor

der arbejder 3 mand på fuld tid, udfører de

fl este reparationer. Al service samt vedligeholdelse

udføres af eget personale. Opga-

Flemming Lindbæk Kronholm og Jens

Petersen foran Allerød Kommunes 9

Valmet og Valtra traktorer, som anvendes

til vedligeholdelse af kommunes

veje og arealer.

4 www.valtra.dk


verne er meget forskellige. Derfor er det

nødvendigt med et veludstyret værksted.

Jens Petersen udtaler, at det er vigtigt at

materiel holdes ved lige, så det er klar til de

forskellige opgaver. Ofte er det med hurtig

udrykning specielt i vinterperioden. Så er der

ikke tid til reparationer.

Økonomien på de enkelte traktorer følges

meget tæt, tidligere havde de omkostninger

pr. traktor pr. år – Nu sker det løbende. På den

måde regner de timeprisen ud pr. traktor eller

maskine, så ved de, hvad den enkelte opgaver

koster at udføre. Disse priser skal bruges,

hvis der kommer opgaver udover det, som

er fastlagt i kommunes katalog. I kataloget

kan de se, hvad der er aftalt og skal udføres

i løbet af året. Der laves nyt katalog for hvert

år. Er der opgaver ud over det fastlagte, skal

kommunen konkurrere på lige fod med de

private udbydere. De kan kun give tilbud på

opgaver inden for det offentlige.

Der drøftes meget om kommunernes

udlicitering af serviceopgaver. Kan I konkurrere

med de private udbydere?

– Det kan vi, siger virksomhedsleder

Flemming Lindbæk Kronholm. Vi investerer

ikke i noget, som ikke kan forrente sig. Viser

det sig, at der ikke er økonomi i en investering,

bliver denne investering sat ud hurtigst

muligt. I stedet lejer vi maskiner eller køber

denne service udefra. Vi fungerer som en

hvilken som helst anden virksomhed. Der skal

være positivt resultat, i det vi foretager os.

Fremtiden ser godt ud for os. Vi har forstået

at tilpasse os de behov, som kommunen har,

og løse de opgaver der er, på en fornuftig og

økonomisk god måde. Det takket være at vi

kan holde vore maskinomkostninger nede på

et fornuftigt niveau. Vores traktorer er tilpasset

til de enkelte opgaver. Enkelt, men robuste,

som kører når vi har behov for det. Der

vil altid være nogle ting, som vi kunne ønske

os anderledes, men det bliver en afvejning

mellem behov, ønsker og økonomi.

– Et eksempel som ikke er enestående

er en Valmet 505 fra 1990, som kører med

rabatklipper, Den har kørt 448 timer i 2002.

Reservedelsforbruget er på kr. 470,- værkstedstimer

opgjort til kr. 1.167,- og brændstof

1.243 liter til i alt kr. 6.177,- Derfor er vi også

godt tilfreds med vores Valmet og Valtra traktorer,

oplyser Flemming Lindbæk Kronholm.

Et emne som vedligeholdelse af veje og

fortove, der også omfatter ukrudtsbekæmpelse,

kan i dag kun ske på to måder. Ved at

bruge gasbrænder eller rensning på mekanisk

vis. Begge dele kræver fl ere mande- og

traktortimer. Det koster fl ere penge, men

pengene fi ndes ikke, som billedet er i øjeblikket.

Derfor ser vi ofte ukrudt langs vejene. Der

er ingen tvivl om at miljøet og teknikken vil

Den dag jeg var på besøg stod der

to traktorer i maskinhallen klar til at

rykke ud til kommende opgaver.

spille en stor rolle i fremtiden, inden for kommunernes

område .

Både Flemming Lindbæk Kronholm og

Jens Petersen, er enige om et samarbejde på

tværs af kommuner og private entreprenører

vil være vejen fremover, når der skal gives

totalentreprise på store opgaver.

– Vi arbejder også med gamle fordomme

omkring offentlig ansatte. Fordomme som

f.eks. at offentlig ansatte ikke laver noget.

Det skal være sådan, at borgerne oplever og

ser at deres materialegård er en økonomisk

driftig virksomhed, slutter Jens Petersen.

John Aridsen

Valtra Team 02/2002 5


Stor ordre til Valtra fra

Kina

Valtra har arbejdet på det kinesiske

marked i 2 år. I foråret fi k Valtra en ny

ordre fra Kina på 140 traktorer til cirka

9,6 millioner US dollars. Den nye aftale

kommer i fortsættelse af en tidligere

leverance på 150 traktorer. Ordren

handler om 140 stk. Valtra 8950 HiTech

på 160/200 hk, som leveres til Xinjiang

i den nordvestlige del af Kina, lige til

efterårsarbejdet.

Kinas landbrugsministerium foretog

en nærmere undersøgelse af de traktorer,

man havde fået tilbudt. I efteråret

2001 besøgte en delegation

fra direktoratet for statslandbrug og

landopdyrkning under det kinesiske

landbrugsministerium traktorfabrikken

i Suolahti.

I så stort et land som Kina er et

stærkt og professionelt eftermarkedsnetværk

meget vigtigt. I januar

i år blev en gruppe af Valtra´s egne

servicefolk i Kina uddannede på traktorfabrikken

i Finland.

Ordren følger efter mere end et års grundige

tests, hvor Kinas landbrugsministerium

har gennemgået de traktorer, man har fået

tilbudt. De positive testresultater har åbnet

dørene for Valtra´s eksport til Kina. Valtra har

etableret et stærkt og professionelt eftermarkeds-netværk,

som også bidrog til, at ordren

til Valtra kom i hus.

Ordren omfatter også et nyt træningsprogram,

hvor målet er, at traktorførerne fra det

nordvestlige Kina i løbet af efteråret 2002 skal

uddannes til at anvende den nyeste traktorteknologi.

Individuelle løsninger til enorme

markeder

Kina er et meget vigtigt og hurtigtvoksende

markedsområde for Valtra. I Kina har kundeservice

og individuelle løsninger særlig stor

betydning. I løbet af efteråret vil man øge

antallet af servicevogne i det nordvestlige

Kina, hvilket forstærker Valtra traktorernes

position yderligere. De vigtigste områder

for Valtra i Kina ligger i landets nordvestlige,

nordøstlige og sydlige dele. Udover i Peking

har Valtra etableret afdelinger i Urumqi og

Luoyiang.

Landbrugsarealet i Kina er 60 gange så

stort som det fi nske, og landbrugssektoren i

Kina giver beskæftigelse til cirka 800 millioner

mennesker.

Valtra´s målbevidste og kundeorienterede

arbejde i Kina har givet resultat. Blandt andet

en af verdens største gårde, Friendshipfarm

med et areal på 100 000 ha, har for nylig

anskaffet sin første Valtra traktor, en Valtra

8950.

6 www.valtra.dk


Til dem, der er på udkig efter en smidig og stærk traktor til mange

forskellige opgaver:

Valtra´s A-serie

Valtra har styrket serien af små traktorer

– i vid udstrækning på basis af tilbagemeldinger

og ønsker fra kunderne.

Den nye A-serie besidder egenskaber,

som gør den endnu mere produktiv i

marken.

Den stærke transmission har en synkroniseret

12+12 trins gearkasse. Som kunderne

har ønsket det, og helt i overensstemmelse

med Valtra´s stil, kan kunden vælge mellem

at have betjeningshåndtaget til at vælge

kørselsretning placeret enten ved højre

eller venstre side, alt efter hvad den enkelte

foretrækker, eller efter hvad der passer

bedst til de opgaver, traktoren skal bruges til.

Vigtigheden af individuelle valg fremhæves

igen, når traktoren monteres med forskelligt

specialudstyr, så den bliver virkelig alsidig.

Gearkassen har i høj grad de ønskede

gear til alle opgaver. Til specialopgaver, der

kræver langsom kørsel og præcision, er der

et meget lavt gear, hvor hastigheden er under

0,9 kilometer i timen. Og med en tophastighed

på tæt ved 38 kilometer i timen, kan traktoren

hurtig komme fra sted til sted. Valtra´s

effektive, hydrauliske bremser giver en sikker

bremsning, selv ved store belastninger.

Vore 3- og 4-cylindrede traktorer er for

alvor på hjemmebane i marken og skoven,

hvor der kræves behændighed samt en

kompakt konstruktion kombineret med

rigelig trækkraft. Med A-serien tilbyder Valtra

også en enestående kombination af kraft

og behændighed til såvel tungt arbejde som

lette have/parkopgaver samt opgaver hos

kommuner og amter.

Den mindste traktor i serien er den

3-cylindrede model A65. Den største er den

4-cylindrede model A95. Efter de nye normer

ISO 14396 ligger motoreffekterne fra 63 til 98

hk, og der er masser af drejningsmoment i

forhold motorstørrelserne.

A-seriens alsidighed og udstyrsmuligheder

er enestående. I stedet for mekanisk

betjent lift kan man vælge det meget præcise

elektrohydrauliske Autocontrol liftsystem,

som forvandler Valtra´en til en enestående

maskine - for eksempel ved kørsel med

hydraulisk betjente redskaber og maskiner.

Med elektronisk betjent lift øges effektiviteten

A-seriens styrke er den stærke transmission

som har en synkroniseret

12+12 trins gearkasse. Placeringen

af frem/bak gearstangen kan monteres

i enten højre eller venstre side alt

efter kundens eget ønske.

Valtra A-serien

Valtra A65 46 kW/63 hk 3 cyl.

Valtra A75 54,5 kW/74 hk 3 cyl.

Valtra A85 64,5 kW/88 hk 4 cyl.

Valtra A95 72 kW/98 hk 4 cyl.

og produktiviteten generelt. Vore talrige sejre

ved pløjekonkurrencer overalt i verden er et

tydeligt bevis på Autocontrol liftsystemets

overlegenhed.

Ved konstruktionen af Valtra A-serien

er der lagt stor vægt på alsidighed. Det er

slanke traktorer, som udstyret med passende

dæktyper kan komme rundt, hvor pladsen

er begrænset i både bredden og højden.

Fordelene ved, at traktorerne er så smalle,

viser sig for alvor i ujævnt terræn og specielt

ved arbejde i skoven.

Traktorernes beskedne højde er blevet

meget rost hos kommuner og amter, hvor

den passerer fi nt under lave passager og

andre steder, hvor der er lidt plads i højden.

Sidespejlene er lette at dreje ind, når der

skal bakkes på steder, hvor der er begrænset

plads i bredden.

Førersædet kan, naturligvis, drejes

180 grader, så ergonomien er i orden, for

eksempel ved anvendelse af læssegrab.

To varmeapparater i førerkabinen sikrer en

arbejdsplads med både frisk luft og en passende

temperatur.

Den nye A-serie opleves som om den var

specialbygget til frontlæsseropgaver. Traktorernes

ideelle vægtfordeling og behændighed

muliggør effektiv anvendelse af en række

frontlæsser-monterede redskaber.

Visa Vilkuna

Valtra Team 02/2002 7


8 www.valtra.dk


www.valtra.com

Valtra Team 02/2002

VALTRA

- Din Power Partner

Verdensrekord i kompisåning 2002

153,7 ha på 24 timer

Europamester i Traktorpulling 2002

Power Partner

Verdensmester i Pløjning 2002

Verdensmester i Rally 2002

Valtra Inc.

FI-44200 Suolahti

Tel. +358 2045 501

Fax +358 204 55 0386

Valtra is a Partek Brand

9


Alsidighed, effektivitet, økonomi

Nye store traktorer

fra Valtra

T-serien, som går i serieproduktion i

efteråret 2002, er en glimrende kombination

af den nyeste teknologi, værdifulde

fremskridt for kunderne og sikker

Valtra-alsidighed. Den nyligt introducerede

traktorserie er udstyret med

ekstremt alsidige 6-cylindrede motorer

på 120 til 209 hk.

I forbindelse med konstruktionen af T-serien,

havde Valtra specielt koncentretet sig om

anvendelse af moderne arbejdsredskaber

sammen med traktoren. De nye T-serie

traktorer er lette at betjene, hvilket forbedrer

effektiviteten yderligere. Valtra Power Control

omfatter løsninger og egenskaber, som ikke

fi ndes på andre traktorer.

Med T-serien introduceres også fl ere

forbedringer på de i forvejen højt estimerede

Valtra motorer. Luftindtag, Viscofan køleventilator

og lave motoromdrejningstal ved

den nominelle effekt reducerer brændstofforbruget

betydeligt. Endnu engang er Valtra

trendsætter i design: Selv en stor traktor kan

se elegant ud.

Maksimalt udbytte af hydraulikken

Valtra´s nye T-serie er betjeningen af

Autocontrol liftsystemet, som har en løftekapacitet

på 7,7 tons, endnu lettere end før,

idet hovedbetjeningsgrebene er placeret på

armlænet. Armlænet på en Valtra er nu et

10

Valtra´s Powershift arbejder blødt

og kvikt under alle forhold og skifter

automatisk til et højere eller lavere

gear, hvis det er nødvendigt.

Gearskift kan foretages uden om programmering

med trykknapperne. Stor

fordel ved kørsel med hyppige skift

af kørselsretning.

kontrolcenter for arbejdsredskaber, fordi man

let kan betjene både liften og det meste af

arbejdshydraulikken uden at bevæge armen.

Liften har naturligvis redskabsdæmpning,

som gør brug af arbejdsredskabets vægt til at

stabilisere traktoren under kørslen. Kontakter

til at hæve og sænke liften fi ndes både

inde i førerkabinen og på begge bagskærme.

Liftens og arbejdshydraulikkens ventiler - alle

elektronisk betjent - udgør en særskilt enhed

på T-serien. Der er ingen mekanisk forbindelse

mellem hydraulikken og førerkabinen,

hvilket øger førerkomforten og reducerer

støjniveauet.

Hydraulikpumpen har en ydelse på 90

liter pr. minut og det maksimale arbejdstryk til

lift, hydraulikventiler og styretøj er 19 MPa.

Ventilerne på T-seriens arbejdshydraulik

er af den såkaldte load-sensing type. Det

betyder, at ventilen kun tager den nødvendige

oliemængde fra systemet - resten kan

anvendes til de andre ventiler eller liften.

Samtidige funktioner, der kræves af moderne

arbejdsredskaber, er lette at håndtere. Alle

ventiler har fl ydestilling, som gør at arbejdsredskaberne

følger jorden.

Valtra hydraulikken betjenes – naturligvis

– med elektriske kontakter. Den elektroniske

betjening er nem og støjsvag, og hydraulikken

har mange alsidige programmeringsmuligheder.

Hver af de fi re standardventiler kan

programmeres til en given minutydelse og

tidsforbrug til en bestemt opgave.

Disse individuelle programmeringsmuligheder

giver mulighed for at dirigere ekstra

variabel effekt frem til cylindre og oliemotorer.

Betjeningen af frontlæsser kan også føres

over til joysticket på armlænet, så der opnås

en ergonomisk korrekt arbejdsstilling.

Arbejdsredskaber, der gør brug af hydraulikventilerne,

kan alternativt betjenes fra

sidepanelet, hvor der bruges trykknapper til

at styre oliefl owet til den ønskede lynkobling.


Den nye T-series førsteklasses design kombineret med moderne traktorteknologi, høj

anvendelighed og alsidighed.

Mange udstyrsmuligheder til Power

Control

På T-serien skiftes kørselsretningen bekvemt

og hurtigt – man skal bare fl ytte et greb

– uden at træde på koblingspedalen.

Parkeringsbremsen betjenes med det

samme greb, så man aldrig glemmer at løsne

den. Takket være det unikke udkoblingssystem

Valtra kan traktoren bringes til

standsning ved enten at træde på bremsen

eller lade motorens omdrejningstal falde til

under 1.000 omdrejninger pr. minut. Man

kan starte op igen ved at træde på gaspedalen

eller fjerne foden fra bremsepedalen.

Ydermere tilkobles 4-hjulstrækket på T-serien,

når der startes op eller skiftes kørselsretning.

Derved elimineres hjulslip.

Powershift’et fungerer blødt og kvikt

under alle forhold og skifter automatisk til et

højere eller lavere gear, hvis det er nødven-

digt. Man kan lade systemet skifte gear på

baggrund af fabrikkens forprogrammering,

eller man kan let foretage sin egen indprogrammering

ud fra ens egne erfaringer og

behov. Det er op til traktorføreren at beslutte

dette ud fra, hvilken alternativ indprogrammering,

der giver det bedste resultat, eller at

vælge manuel Powershift betjening.

Når vendegearet bruges til at skifte

kørselsretning, kan man vælge det af de

tre Delta Powershift quick-gear, der passer

bedst til de to kørselsretninger. Fordelene

ved denne programmering demonstreres,

Den 100% elektronisk kontrollerede

hydraulik styres fra betjeningsgrebene

på armlænet eller fra sidepanelet.

Der opnås en ergonomisk korrekt

arbejdsstilling og arbejdet kan gøres

meget præcis.

Valtra Team 02/2002 11


T-seriens hydraulik modsvarer kravene

ved kørsel med selv de mest moderne

redskaber.

Valta´s motorer tilbyder:

Bedre ydeevne og lavere omkostninger

Lavt brændstofforbrug

Interval for olieskift, 500 timer

Reduceret udstødningsemission

Elektrisk forvarmer i indsugningen

Højt drejningsmoment

Færre gearskift

for eksempel i forbindelse med frontlæsseropgaver.

Føreren kan altid skifte gear uden

om programmeringen ved anvendelse af de

normale trykknapper.

Vore egne fortrinlige motorer

Valtra bruger dieselmotorer, som man selv

konstruerer og fremstiller. Motoren, der er

konstrueret specielt til anvendelse i traktorer,

er også meget populær som kraftkilde hos

andre traktorfabrikanter.

Motorernes omdrejningstal har været

genstand for grundige studier hos Valtra,

og motorerne har fået nogle karakteristika,

som er til stor fordel for brugerne. De store

modeller har et nominelt omdrejningstal på

2100 omdr./min, hvilket reducerer motorens

lydniveau og giver en bedre brændstoføkonomi.

EcoPower modellen, T140, har et maksimalt

omdrejningsniveau på blot 1 800 omdr./min.

Arbejdet glider også godt ved lavere omdrejningstal,

fordi motoren har en kæmpestor

drejningsmomentreserve.

Brændstofsystemet og fi ltreringen har

også været igennem en nykonstruktion. De

totale driftsomkostninger reduceres også af

de lavere omdrejningstal, da det har været

muligt at forlænge serviceintervallerne til 500

timer. Vi har også tænkt på vinterkørsel med

T-serie traktorerne og forbedret generatoren,

startmotoren og forvarmningen i luftindtaget.

12 www.valtra.dk


T-seriens førerkabine er meget rummelig,

hvilket gør det muligt at arbejde

i forskellige retninger. Betjeningsgrebene

i armlænet er ergonomisk

rigtigt placeret.

Med TwinTrac, dobbeltkommando

arbejder traktoren naturligt i begge

kørselsretninger. TwinTrac øger

traktorens anvendelsesmuligheder

og dermed også indtjeningen.

Komfortabel førerkabine

Den fi ne førerkomfort og ergonomi og den

deraf følgende produktivitet er på det kendte,

høje Valtra-niveau. Der er et perfekt udsyn i

alle retninger fra førerkabinen. Valtra´s ekstraudstyr

TwinTrac, ”dobbeltkommando” gør det

muligt at anvende traktoren under praktisk

talt alle forhold. Kabinen minder tydeligt om

S-seriens i såvel design som i andre detaljer.

Dørene er særligt tilpasset T Serien for

at lette indstigningen i traktoren. Takket

være udstødningen ved hjørnestolpen og

motorhjelmen, der snævrer ind bagtil, er

der et perfekt udsyn. Kabinen er rummelig

og de naturlige arbejdspositioner er lette at

fi nde. Det plane gulv gør det muligt at dreje

sædet til siden eller hele vejen bagud uden at

forlade det.

Førerkabinens to varmeapparater og

aircondition systemet, sikrer og fastholder

et behageligt arbejdsmiljø. Den elektroniske

betjening af hydraulikken har gjort det muligt

at isolere kabinen fra resten af traktoren, så

den er blevet endnu mere lydsvag. Ny tekno-

logi har gjort det muligt at placere hydraulikkens

hovedbetjeningsgreb i armlænet, som

naturligvis følger med sædet rundt. Der er en

perfekt ergonomi i Valtra T-serie traktorerne i

forbindelse med alle typer opgaver.

Med hensyn til betjeningsorganerne på

sidepanelet, er de lette at fi nde ligesom de

nødvendige instrumenter og displays på

Valtra´s nye instrumentpanel. På topmodellerne

T180 og T190, er instrumentpanelet

forbundet med den elektroniske styring til

motoren og transmissionen via » CAN-bus «

system. Det gør det nemt at skaffe sig oplysning

om de ønskede hastigheder og andre

informationer om forskellige traktorkomponenter

på instrumentpanelets display. Arealer

og afstande kan måles, og størrelsen på

udlæsningen på displayet kan justeres.

Visa Vilkuna

Valtra T-serie

Valtra T120 80 kW/120 hk

Valtra T130 98 kW/133 hk

Valtra T140 104 kW/141 hk*

Valtra T160 116 kW/158 hk

Valtra T170 125 kW/170 hk

Valtra T180 128 kW/174 hk

139 kW/189 hk**

Valtra T190 128 kW/174 hk

139 kW/189 hk**

154 kW/209 hk***

* EcoPower,

** Powershift 2 og 3

*** Sigma Power, ektra hk til

kraftudtaget

Valtra Team 02/2002 13


Hver førerkabine

er et individualiseret produkt

allerede fra fabrikken

Valtra´s kundeordresystem omfatter

også Maaseudun Kone kabinefabrikken.

På forruden i hver førerkabine er der et

kabinekort, hvor kundens navn er anført

sammen med det bestilte udstyr og

tilbehør. Kabinerne fremstilles på baggrund

af de afgivne ordrer et par dage

inden traktorerne samles.

Førerkabinerne til Valtra traktorerne fra

fabrikken i Suolahti produceres på Maaseudun

Kone fabrikken i Ylihärmä. Ligesom på

traktor- og motorfabrikkerne er navnet på

den fremtidige ejer anført på et kort på hver

enkelt førerkabine, der er på vej ved produktionslinien.

Udover kundens navn, er også

anført det valgte udstyr og den valgte farve

på kortet – i øvrigt sammen med en angivelse

af datoen og det nøjagtige tidspunkt,

hvor kabinen skal være ved samlebåndet på

fabrikken i Suolahti.

– Vores mål er at have et forspring på

næsten to dage til traktorfabrikken. Færdigfremstillede

kabiner kommer derfor ikke til

at stå og vente på lageret i mere end højest

nogle få dage. De førerkabiner, der forlader

fabrikken, går ofte direkte videre i produktio-

nen, siger Tero Suomalainen, produktionschef

på fabrikken der producerer førerkabiner.

Fabrikken producerer det antal kabiner,

der svarer til traktorproduktionen, altså knap

50 om dagen. Samlelinien kører kun om

dagen, mens produktionen af skærmdele og

maleafdelingen kører på toholdsskift – og

svejseafdeling på treholdsskift. Der er knap

200 medarbejdere på fabrikken.

I en lang periode blev der produceret

førerkabiner på to samlebånd. Det ene

producerede kabiner til 100 serien og den

anden til HiTech, Mega og Mezzo modellerne.

Der vil blive etableret et tredje samlebånd til

kabinerne til T-serien. Kabinerne til S-serien vil

fortsat blive samlet manuelt.

En familievirksomhed, der kom ind i en

gruppe

Maaseudun Kone leverede de første førerkabiner

til Valmet allerede i 1964. Ved grundlæg-

– Fremstillingen af førerkabinen begynder

(næsten) 2 dage, inden traktoren

samles i Suolahti. Kabinerne

står med andre ord ikke og venter på

lageret for længe, siger produktionschef

Tero Suomalainen.

Inspektør Ville Mäkinen ser efter, om

førerkabinen til S modellerne fungerer

fejlfrit. Alle mekaniske funktioner

testes manuelt. Det elektriske udstyr

checkes med en tester, der er forbundet

med en computer.

gelsen i 1950 startede virksomheden med at

fremstille et udvalg af forskellige landbrugsmaskiner

og siden 1963 også styrtbøjler til

traktorer. I begyndelsen fremstillede virksomheden

førerkabiner til adskillige traktormærker,

men senere specialiserede man sig

i kabiner til Valtra. I dag er Valtra den eneste

kunde.

– Fabrikken blev udskilt som selvstændigt

selskab i 1979. I dag omfatter gruppen,

udover dens datterselskaber, landbrugsmaskinfabrikken

Junkkari Oy, vognfabrikken

Juncar Oy og plastikkomponentfabrikken

Junkkari Muovi Oy. Totalt beskæftiger gruppen

næsten 450 mennesker, og omsætningen er

70 millioner Euro (knap 520 millioner kroner),

siger Suomalainen.

Suomalainen kom til virksomheden som

produktionsingeniør i 1998. For 3 år siden

blev han udnævnt til produktionschef, en

stilling, som har bragt ham tilbage fra kysten

til hans hjemegn.

Tæt samarbejde

Traktorfabrikken i Suolahti og førerkabinefabrikken

i Ylihärmä arbejder tæt sammen.

Selv de mindste detaljer, lige fra tegninger til

14 www.valtra.dk


transport, kører efter samme system. Begge

selskaber bruger de samme konstruktionssystemer,

som er koblet sammen, så alle

konstruktørerne har adgang til konstruktionstegninger

i et elektronisk format.

De færdigproducerede førerkabiner

læsses direkte fra produktionslinien til en

ventende lastbil. Kabinerne køres direkte til

produktionslinien i Suolahti, uden at de skal

pakkes ind eller tages af de paller, de står

på. Hver dag kommer der fem til seks læs

færdige kabiner til Suolahti.

– Nogle synes nok, det er mærkeligt, at

vi ikke direkte markedsfører vore kabiner,

men efterspørgslen afhænger fuldstændigt

af salget af Valmet traktorer. Min syn på dette

tætte samarbejde er, at vores markedsføring

grundlæggende består i at gøre så godt og

effektivt et stykke arbejde som muligt, når

vi producerer Valtra førerkabiner. Når Valtra

traktorer bliver omtalt i medierne, føler vi,

at det i høj grad også handler om os, siger

Suomalainen.

Selv de bedste telekommunikationsforbindelser

kan aldrig erstatte personlige

kontakter. Diverse forhandlinger og møder

betyder, at der næsten dagligt er nogen, der

tager den næsten 300 kilometer lange tur

mellem Maaseudun Kone og Valtra. Folkene

hos Valtra kender kabinerne godt, og de færdige

traktorer præsenteres regelmæssigt for

medarbejderne på Maaseudun Kone.

Tommi Pitenius

Robot-svejser Arto Niemelä checker,

at svejserobottens koordinater ikke

har ændret sig i fridagene.

Nye økonomiske og effektive

Fortius motorer

Sisu Diesel Inc., datterselskab af

Valtra og en del af KONE Corporation,

lancerede nye 3-, 4- og

6-cylindrede Fortius motorer

omkring motorfabrikkens 60årsdag.

De nye motorer på

op til 340 hk har forøgede

effekter og drejningsmomenter

samt reducerede støjniveauer

og miljøbelastning.

Motorerne har en bedre driftsøkonomi

og holdbarhed. Valtra

T180 og T190 traktorerne er udstyret

med Fortius motorer.

Hjertet i de nye motorer er det elektroniske

EEM2 motorstyringssystem, som nøjagtigt

styrer indsprøjtningstryk- og tidspunkt på

baggrund af temperatur, belastning og motorhastighed.

Systemet fortæller også føreren

om eventuelle fejl og serviceopgaver, der skal

foretages. EEM2 kan indstilles, og traktoren

kan således programmeres til forskellige

anvendelsesmugliheder.

Fortius motorerne giver også en forbedret

førerkomfort. Effekt og drejningsmoment

er 10 til 20 procent højere end i de tidligere

modeller, specielt ved opstart. Motoren er

hurtigt oppe i omdrejninger, fordi plejlstængerne

er 17 procent lettere.

Brændstofforbruget er omkring 10 procent

lavere, og støjniveauet er 4-5 dB lavere.

Som følge af den generelt bedre ydeevne,

kan traktoren udføre det samme arbejde med

lavere motoromdrejninger. Det betyder bedre

driftsøkonomi og længere levetid. Serviceintervallerne

er også længere.

Fortius motorserien har også et nyt,

moderne design. Ventildækslerne er fremstillet

i trykstøbt aluminium, og indsprøjtningsudstyret

er beskyttet mod snavs ved hjælp af en

plastikafskærmning.

Den elektriske opvarmer, styres automatisk

af EEM2 motorstyringen. Dermed

starter og kører motoren bedre i koldt vejr,

og belastningen af batteriet i forbindelse

med start er reduceret med op til 50 procent.

Det nye hovedbrændstoffi lter, som har langt

større kapacitet, er let at rense og skifte -

uden anvendelse af værktøj. Det nye fi lter- og

indsprøjtningssystem kræver brændstof af

høj kvalitet.

Fortius motorerne lever op til niveau 2

miljøkravene i både EU og U.S.A.

Linnavuori motorfabrikken, der ligger i

den fi nske by Nokia, fejrede sin 60-årsdag i

september. Fabrikken blev bygget til fl yproduktion

i 1942 under Den 2. Verdenskrig. De

første dieselmotorer blev produceret i 1947. I

de første år producerede Linnavuori fabrikken

motorer til traktorer og lokomotiver. I 1950

startede man med at producere dieselmotorer

til skibe. Siden da har fabrikken fremstillet

motorer til snescootere, brandpumper, lastbiler,

mejetærskere, skovmaskiner, containerskibe

og pansrede mandskabsvogne.

I indeværende år vil Linnavuori fabrikken

producere omkring 25.000 motorer. I 2001 var

netto-omsætningen 113 millioner Euro (cirka

840 millioner kroner) og antallet af ansatte

590.

Tommi Pitenius

Valtra Team 02/2002 15


Stor svinebedrift har købt den

første S260 i Sverige

Dag og Monika Skure på gården Mycklinge

udenfor Västerås blev de første

lykkelige ejere i Sverige af Valtra´s

stortraktor, S260. Mycklinge er en af

Sveriges største svinegårde og arbejder

med en såkaldt »so-ring«, hvor de er

centrum for udlejning af højdrægtige

søer til en række satellit-bedrifter.

Dag og Monika har brugt størstedelen af

deres liv på svin. På Mycklinge har de over en

20 års periode opbygget en enorm svinebedrift.

Totalt er der i alt cirka 3.000 dyr, hvoraf

de 2.300 er søer i »so-ringen«.

Hybrider - treracekrydsninger

Vi imponeres af de fl otte og temmelig nye

svinestalde. Dyrene bevæger sig frit rundt

i grupper og ser ud til at trives og have det

virkelig godt. I dag består moderne svinebesætninger

altid af krydsningsdyr - slagtesvinebesætninger

oftest af treracekrydsninger:

Svensk Lantras, Yorkshire og Hampshire.

– Vi har også vores egen såkaldte satellit

med 20 søer samt en avlsbesætning - en

hybridbesætning på 250 søer - hvor vi producerer

nogle tusinde hybridgylte, dels til os

selv, dels til videresalg.

Hvor mange satellitbedrifter har du?

– Vi har 16 bedrifter, der bruger vore søer,

og fl ere kommer til, siger Dag.

Hvis vi skal forsøge at forklare begrebet

med so-ringe på en enkel måde, så kan man

sige, at centrum - i det her tilfælde Mycklinge

- ejer søerne, får dem løbet og har dem i eget

regi helt frem til 3 uger før faringen. Så leases

eller lejes de ud til de satellit-bedrifter, der

er indgået kontrakt med. Her får soen lov til

at fare og gå med grisene de første 5 uger.

Herefter køres hun tilbage til Mycklinge for at

blive løbet igen og senere blive anbragt på en

ny satellit-bedrift.

Mycklinge driver 230 hektar landbrugsjord,

og bedriften beskæftiger i alt 10 personer

– inklusive familien selv.

Samarbejde og udveksling af erfaringer

er to vigtige begreber for Dag. Der udveksles

erfaringer med andre so-ringe, og der

samarbejdes meget med naboerne. Såmaskinen

deles for eksempel med en nabo, og de

Den nye Valtra S260 imponerer med

sin størrelse i forhold til Mycklinges

øvrige Valtra traktorer.

16 www.valtra.dk


Dag Skure og hans ældste datter, Tina

Sjödin, kigger til goldsøerne.

høster for hinanden. Noget specielt for Mycklinge

er, at der praktiseres pløjefri dyrkning.

– Jeg har praktiseret pløjefri dyrkning i

omkring 25 år og synes at det fungerer meget

godt sammen med vort gødskningssystem,

der går ud på, at vi anvender naturgødning,

siger Dag.

Ny traktor til høst

Midt på sommeren blev der leveret en S260

til Mycklinge, den første i Sverige, og det var

bestemt en stor begivenhed. Dag havde nok

regnet med at få den allerede til foråret, men

da produktionstallet er lavt i begyndelsen, og

mange lande har kæmpet om at få fi ngre i de

første eksemplarer, blev det til en høst-premiere

med Mycklinges nye, store traktor. I første

omgang skal traktoren bruges til den store

gyllevogn og den store kultivator.

Monika Skure (til højre) og datteren Tina Sjödin, som har ansvaret for besætningen,

med hver sin gris.

– Udviklingen går så hurtigt nu, at vi i dag

ikke præcist ved, hvad den her traktor skal

bruges til om 2 år, indføjer Dag, da vi diskuterer

traktorens udstyr.

Han henviser blandt andet til, at den har

frontlift, noget som er kommet meget stærkt

i de seneste år, og som redskabsproducenterne

endnu ikke helt har nået at tilpasse sig.

I øvrigt har denne traktor alt, hvad man

kan ønske sig, ikke mindst med hensyn til

komfort - eksempelvis affjedret førerkabine

med klimaanlæg og affjedret foraksel. Førerkabinen

har kun én dør og ingen vinduer, der

kan åbnes. Klimaanlægget indstilles på den

ønskede temperatur, som bibeholdes, uanset

om det er meget varmt eller koldt udenfor.

– Arbejdsmiljøet er meget vigtigt for os,

der har ansatte medarbejdere. Skal man

sidde i traktoren i mange timer og desuden

klare et krævende arbejde, må man kræve

gode arbejdsforhold, siger Dag.

Udover den nye traktor, som erstattede

en Valtra 8550, er der yderligere to Valtra traktorer

på gården, en 6850´er og en 8950´er.

– Vi gør hele tiden, hvad vi kan for at

optimere driften. Hvordan den fremtidige

landbrugspolitik kommer til at se ud, ved vi

ingenting om, så vi ruster og til fremtiden.

Samarbejde med naboer er én måde, mere

effektive maskiner en anden, siger Dag Skure,

inden det er blevet den tid, hvor han skal

hjælpe med at læsse søer på en dyretransportbil,

som kører de højdrægtige søer fra

Mycklinge til en af de ventende satellitbedrifter.

Eric Andersson

Valtra Team 02/2002 17


Valtra vender sig

mod skoven

Valtra´s kunder har altid brugt deres

maskiner i både skoven og marken.

Dette er muliggjort via Valtra´s grundlæggende

konstruktion, som passer

særligt godt til skovbrug på grund af

den store frihøjde med vægten næsten

ligeligt fordelt på for- og bagakslerne.

Det sikrer, at dækkene griber godt fat i

skoven og i vådt terræn.

Betydningen af, at traktorerne kan anvendes

i skoven, afhænger af, hvilket land der er tale

om. I nogle tilfælde anvendes traktorerne fortrinsvis

i skoven. I andre tilfælde, på bedrifter

med planteavl eller kreaturer, kan opgaverne i

skoven være af sekundær karakter.

Uanset situationen tilbyder Valtra spændende

løsninger til dem, der har opgaver, der

skal løses i skoven. Som den første traktorproducent

i verden tilbyder Valtra et omfattende

produktsortiment til skovdrift – lige fra

8 tons skovtrailere til professionelle udkørsels-

og fældningsmaskiner til udtyndingsopgaver.

Den professionelle produktlinie

Valtra´s udkørsels- og fældningsmaskiner er

baseret på den knækstyrede Valtra X120 med

en fuldstændig ny Forest 2002 førerkabine.

Maskinen er konstrueret og testet i samarbejde

med skoventreprenører. Helt fra den

spæde start på konstruktionen har kabineergonomi,

udsyn og den totale førerkomfort

været dominerende faktorer. Resultatet er

en omfattende løsning til udtynding, hvor

designerens mere kunstneriske indfaldsvinkel

er kombineret med ingeniørernes tekniske

knowhow.

Transmissionen i basismaskinen er den

gennemprøvede Valtra HiTech transmission,

hvor effekten overføres direkte uden tab

undervejs. Dette sætter sine spor i form af

lavere brændstofforbrug, hvor der spares op

til fi re liter pr. arbejdstime sammenlignet med

konkurrerende produkter.

På grund af HiTech transmissionen,

starter maskinen blødt op. Maskinens bevægelser

styres med håndtag og en pedal. På

samme måde som på store maskiner. Det

mest smarte ved kombinationen ligger i det

18 www.valtra.dk


faktum, at både udkørselsmaskinen og fældningsmaskinen

er klassifi ceret som traktorer,

hvilket gør det muligt at køre med en hastighed

på landevejen på 40 kilometer i timen.

Der behøves ikke nogen separat lastenhed,

og det giver besparelser på forsikringsomkostningerne.

Valtra´s nye kombinerede fældnings- og

udkørselskombination er et professionelt

redskab, hvis samlede omkostningseffektivitet

kan afl æses direkte på bundlinien.

Agri-Forest linie

Hovedidéen bag konstruktionen af Valtra´s

Agri-Forest produktlinie var at gøre det muligt

at øge udnyttelsesgraden af traktoren via

mere alsidigt tilbehør. Da moderne landbrugstraktorer

stadig oftere er udstyret med en

frontlæsser, har Valtra udviklet en praktisk

ramme, der passer til bagenden, hvor diverse

tilbehør hurtigt kan monteres og afmonteres.

Grundidéen i Valtra´s Agri Forest Line

konstruktion har været at gøre traktoren

alsidig. Tilbehørsrammen gør at omstilling

til skovning, foregår hurtigt så

der ikke er behov for separat udstyr.

Basis-traktoren kan »hentes frem« ved

at afmontere frontlæsseren og monteringsrammen

bagpå. Når arbejdet i marken er

slut, kan skov-udstyret hurtigt påmonteres

igen. Jo fl ere forskellige opgaver der er på

bedriften, jo fl ere fordele er der for ejeren ved

Agri-Forest maskinen. Det er muligt at bygge

monteringsrammer til alle Valtra traktorer, lige

fra A-serien og opad. På X-serien kan hydraulikeffekten

også let øges med buepumper.

Udtræksmaskiner

I Centraleuropa passer metoden med at

skære træstammerne i længder ikke i alle

skove, hvor træerne nogen gange vokser på

steder, der er umulige at komme til med en

fældningsmaskine. Her fælder skovarbejderne

træerne, og stammerne trækkes hele

ud til vejsiden ved hjælp af en maskine - her

er en traktor mest velegnet. Til denne opgave

Valtra traktoren med trækspil er den

ideelle løsning til de forhold, hvor terrænet

ikke er fremkommeligt med

traktoren.

Ergonomi, udsyn og førerens komfort

er god i den nye førerkabine på

F-serien.

skal traktoren være udstyret med trækspil

enten foran eller bagpå.

Udtræksmaskinen er stadig oftere bygget

op omkring en Valtra, hvis ideelle vægtfordeling,

gode frihøjde samt nemme og mindre

omkostningskrævende udstyr har øget dens

popularitet på bekostning af konkurrerende

løsninger.

Skovtrailere og kraner

Aldrig før er Valtra´s kunder blevet præsenteret

for så omfattende en linie af skovtrailere.

Der kan vælges imellem 8, 10, 12 eller 14 tons

modeller. De tre mindste af disse bidrager

til serien med perfekt udstyr til skovkørsel.

10- og 12 tons modellerne kan fås med 4hjulstræk.

14 tons traileren er konstrueret til

skoventreprenører og har et unikt, beslag til

Valtra´s bagaksel.

Boogiemonteringen giver traileren

perfekte køreegenskaber i forskellige typer

terræn. 4-hjulstrækket kan kobles helt fra ved

landevejskørsel. Dette forbedrer mulighederne

i forbindelse med transportopgaver, hvor

der skal trækkes over en kort afstand, og

sikrer tilmed fuldt udbytte af trækenhedens

køreegenskaber på landevej.

Valtra´s skovtrailere er udstyret med

Valtra´s egne skovkraner. De verdenskendte

mærker Cranab og Loglift tilbydes nu også via

Valtra´s salgsnetværk, påbygget skovtraileren

fra fabrikken. Maskinenheden er klar til at

blive taget i brug, så snart den ankommer

til gården. Ikke noget med at spilde tid på at

vente eller fi nde et sted til at montere tilbehør,

da servicen og reservedelene kommer

samme sted fra som til traktorerne.

Valtra´s omfattende skovserie er omhyggeligt

bygget og konstrueret. Herfra udvælger

kunden sit udstyr, så han kan koncentrere sig

om det essentielle, profi table arbejde.

Markku Vornanen

Valtra Team 02/2002 19


Når det er mest

hektisk,

kan der være brug for 15 traktorer

Den tyske landbrugsvirksomhed Agrar

GmbH Oldisleben i det nordlige Thüringen

var fra begyndelsen selv forhandler

af Eicher traktorer. Virksomheden driver

næsten 3.850 hektar fordelt på tre

bedrifter. Her rettes opmærksomheden

særligt mod kvaliteten af jordbearbejdningen.

Hver eneste nyanskaffelse af

maskiner er nøje gennemtænkt.

Agrar GmbH Oldisleben i Unstrut-Niederung

i det nordlige Thüringen driver tre landbrug,

der ligger cirka 220 meter over havet. Direktør

for virksomheden, Adalbert Engel, forklarer,

at jorden er skarpt adskilt i henholdsvis højtog

lavtliggende områder. Om foråret bliver

store dele af området oversvømmet. Da der

gennemsnitligt kun falder 450 millimeter regn

om året, opstår der alligevel vandmangel i

forsommeren.

En velafbalanceret blandingsbedrift

Under disse forhold driver Agrar GmbH Oldisleben

næsten 3.494 hektar agerjord plus 337

hektar vedvarende græsarealer, opdelt på tre

forskellige bedrifter. Hovedvægten ligger på

dyrkning af korn og certifi cerede økologiske

salgsafgrøder. Der er også en avlsbesætning

på 265 køer, hvoraf de 250 anvendes til mælkeproduktion.

Endelig er der 500 avlssvin. De

mange produktionsgrene kræver anvendelse

af alle traktorerne i højsæsonen.

Agrar GmbH har bygget eget værksted

for at kunne vedligeholde sin vogn- og

maskinpark. Traktorparken består af 1 stk.

Claas Challanger 75E, 2 stk. Case og 11 stk.

Valmet- og Valtra traktorer. Adalbert Engel forklarer,

at det er vanskeligt at fi nde passende

traktorer til dette område. Ofte mangler der

motorkraft, så traktorerne ikke kan holde

en tilstrækkelig høj arbejdshastighed under

besværlige markforhold og på skråninger.

Valtra motoren overbeviste

Alle forslag til anskaffelse af nye maskiner

tages op til overvejelse. Transportomkostningerne

spiller en væsentlig rolle, da mange

af markerne ligger langt væk, og desuden er

økologisk jordbrug udpræget arbejdsintensivt.

Stemningen var høj, da Agrar GmbH

Oldisleben tog imod sin 11. Valtra.

Den blev leveret sammen med en

håndsnittet traktormodel i træ fra

Finland.

Her er det vigtigt, at traktorerne er robuste og

alsidige.

Samarbejdet med Valtra begyndte allerede

i begyndelsen af 1990´erne på det tidspunkt,

hvor Agrar GmbH Oldisleben selv var

forhandler af Eicher traktorer. I første omgang

var det motorerne, der fi k beslutningen om

traktorinvestering til at falde ud til Valtra´s

fordel. I årenes løb har også den affjedrede

foraksel været med til at overbevise alle.

Traktorerne får lov til at bestille noget

Adalbert Engel ved noget om, hvad en traktor

skal kunne holde til. I maskinhuset står nemlig

en Valtra 8400, en 8450´er, fi re 8550´ere og

tre 8600´ere. Den mindste Valtra traktor hos

Agrar GmbH, en 8150´er, har allerede kørt

13 500 timer. Den største, en Valtra 8800, har

nu 11 500 driftstimer bag sig, så man kan

roligt sige, at Agrar GmbH Oldisleben slider på

sine traktorer. Måske endnu en grund til, at

Adalbert Engel bestemte sig for at købe Valtra

traktor nummer 11.

Sonja Löst og Heike Stolle

20 www.valtra.dk


Valtra S-serien - et

virkeligt trumfkort

Valtra har i høj grad opmærksomheden

rettet mod en egenskab som alsidighed,

når man konstruerer traktorer.

Grunden er, at man ønsker at forbedre

mulighederne for landmænd og

maskinstationer, der er under konstant

omkostningspres. Den nye S-serie er

et godt eksempel på dette, for den er

velegnet til alle typer opgaver, lige fra

eksempelvis pløjning og fi nsnitning til

transportkørsel.

Kort om S-seriens teknik

Alsidighed har været ledetråden i alle de

grundlæggende beslutninger om konstruktionen.

Den 8,4 liter store motor på 191 kW har

elektronisk styring, EEM. S-seriens drivlinie

består af en turbinekobling kombineret med

en moderniseret synkromesh transmission

med fi re powershift-trin og en kraftig

bagaksel.

Den kraftige ramme er i hver ende monteret

med et 3-punktsophæng med rigelig

løftekraft, 10 tons bagpå og 7,5 tons i fronten,

samt PTO både for og bag. Load-sensing

hydraulikken har en effektiv ydelse på 140

liter pr. minut, nok til alle moderne redskaber.

Der er syv elektronisk styrede og individuelt

forprogrammerbare redskabsventiler og 34

kW hydraulikeffekt »i baghånden« til rådighed

for redskabet.

Alle vitale komponenter på Valtra S-serie

traktoren til overvågning, styring og diagnosticering

er forbundet med hinanden via et

moderne CAN-bus-system.

Det nye ergonomiske stade

Ruderne i førerkabinen er buede, og der er

kun én dør. Det brede og høje rude i bag er

fast, da der ikke er behov for at åbne det.

Ruden sidder praktisk talt helt lodret. Støjniveauet

er lavt, da kabinen er tæt og lukket.

Kabinen har automatisk klimastyring og er

luftaffjedret.

De betjeningsgreb, der anvendes hele

tiden, for eksempel til powershift funktionen,

liften og arbejdshydraulikken, er placeret på

det justerbare armlæn. Traktorterminalen til

forprogrammering af hydraulikken og andre

funktioner som eksempelvis powershift automatikken,

forakselaffjedringen, arbejdslygter

og så videre er placeret på et sidepanel.

Førerkabinen, der er indrettet til såvel

forlæns som baglæns kørsel, kan som ekstra-

S-serien opnåede i sommer en enestående

rekord i forbindelse med en

fi nsk test med kombineret såning

og gødskning i én arbejdsgang. Programmerbar

høj-kapacitets hydraulik,

nem indstilling og ergonomi til

kørsel i døgndrift er nøgleegenskaber

ved S-serien.

udstyr fås med en specialdesignet, justerbar

ratstamme samt pedaler til baglænskørsel.

Sædet kan drejes 180 grader, hvorved

betjeningsgrebene og rattet til baglænskørsel

automatisk aktiveres.

Programmeringsmuligheder øger

produktiviteten

Turbinekoblingen hjælper til med accelerationen

fra stilstand til arbejdshastighed, hvor

man blot skal anvende de fi re powershift gear

manuelt eller automatisk (kan forprogrammeres).

Vendegearshåndtaget er placeret under

rattet, og som en vigtig sikkerhedsmæssig

detalje fungerer det også som håndbremse.

De servo-assisterede bremseforstærkere

kan som ekstraudstyr udbygges med enten

luft- eller hydrauliske trailerbremser. Cruise

Control hastighedsstyringen gør det muligt at

holde den indstillede motor-, PTO- og fremkørselshastighed

konstant.

Med hensyn til hydraulikken er Valtra

markedsledende. Føreren kan enten benytte

fabrikkens middel-indstilling, hvor man kun

behøver at indstille liftene, eller - alternativt -

muligheden for forprogrammering af hydraulikken.

Der er også mulighed for individuel

programmering. Mange forskellige funktioner

kan forprogrammeres. De lagres i systemet

og kan kaldes frem igen, når der skiftes til

et andet redskab, kørselsforholdene ændrer

sig, eller de fører-relaterede indstillinger skal

ændres.

Visa Vilkuna

Valtra S-serie

Valtra S230 169 kW/230 hk

Valtra S260 191 kW/260 hk

Valtra Team 02/2002 21


Strengere krav til brændstof til dieselmotorer i arbejdsmaskiner

Der foregår i øjeblikket en drastisk

udvikling indenfor dieselmotorer.

Udover konkurrencen på det teknologiske

felt er denne udvikling forårsaget

af lovgivningsmæssige tiltag omkring

emissionen fra dieselmotorer i arbejdsmaskiner.

Begrænsningerne gælder

kvælstofoxider (NOx), kulbrinte (HC),

kulilte (CO) samt partikler. De principper,

der ligger bag reduktionen af

emissioner, er de samme, som gælder

dieselmotorer til landevejskørsel, (person-,

vare- og lastvogne).

Vi har brug for et højere indsprøjtningstryk,

en mere præcis og optimeret justering

af brændstofi ndsprøjtningen samt

effektiv turboladning og intercooling.

Udover en lavere miljøbelastning muliggør ny

teknologi indenfor turboladning, intercooling

og mere effektive indsprøjtningssystemer, at

der kan hentes mere effekt pr. liter brændstof

samt større drejningsmoment - uden en øget

temperaturmæssig og mekanisk belastning

af motoren.

De nye brændstofsystemer bliver også

almindelige til traktorer

Brændstofsystemer som vi kender i dag

kræver rent brændstof, og med de nye højtrykssystemer

kræves der endnu mere omhu

med brændstoffet. Brændstoffet er tilsat et

smøreadditiv, fordi brændstofpumperne i dag

smøres af dieselolien, og ikke af motorens

smøreolie. På fi ltreringssiden sker der også

en løbende videreudvikling. Der behøves

højkvalitetsfi ltre på 5 micron sammen med

effektive forfi ltre og vandudskillere, hvis man

skal sikre at højtryks-indsprøjtningsudstyret

kan fungere fejlfrit.

I nye integrerede indsprøjtningssystemer

anvendes der allerede fi ltreringssystemer på

kun 2 micron. I øvrigt ligner den grundlæg-

Mere motorkraft -

mindre forurening

22 www.valtra.dk


gende udvikling hos alle motorproducenter

hinanden meget.

Traditionelt har man anvendt brændselsolie

til dieselmotorerne i arbejdsmaskiner,

men brændselsoliens kvalitet er blevet sænket

noget, da der ikke stilles krav om særlige

egenskaber i forbindelse med teknikken til

den kontinuerlige forbrænding.

Imidlertid er det nu sådan, at de normer

der kendes for landevejskøretøjer, nu også så

småt er på vej til traktorer og andre arbejdsmaskiner,

gennem de Europæiske normer

for emissioner. Pr. 1. juli 2002 kom kravet

til T 2 for de største motorer, og de mindre

motorer følger efter lidt efter lidt, og alle

landbrugstraktorer vil være med de nye krav

allerede fra 1. januar 2004. For at overholde

de nye normer må motorfabrikanterne ændre

på motorernes indsprøjtningssystemer, og

her er det så at leverandørerne af indsprøjtningssystemerne

stiller krav om diesel- og

fi lterkvaliteterne.

Traktormotorerne vil fremover anvende

samme typer af brændstofudstyr, som

landevejskøretøjer, og vil derfor også kræve

samme brændstofkvalitet. Allerede i dag

leveres der brændstof til landevejskøretøjer,

der opfylder kravene til den Europæiske

standard, EN 590.

I henhold til EN 590 standarden, skal

dieselbrændstoffet have et cetantal på min.

51 og et svovlindhold på mindre end 0,035

procent. Hertil kommer, at indholdet af tunge

polyaromatiske kulbrinter er sænket i dette

brændstof, men tilsat additiver der er korrosionshæmmende

og smører, og lever herved

op til standarderne.

Et for lavt cetantal og mange polyaromatiske

kulbrinter gør koldstarter mere besværlige

og giver øget røgudvikling. Herved kan

der dannes kulafl ejringer med driftsforstyrrelser

til følge.

Et lavt indhold af eller helt manglende

smøreadditiver kan forårsage øget slid og

derved alt for kort levetid på højtryks-indsprøjtningspumperne.

Rusthæmmende additiver

skal mindske risikoen for rustdannelser i

brændstoftankene.

Forebyggelse af driftsstop

Brændstoftanken på en arbejdsmaskine bør

altid fyldes op straks efter endt arbejde. Det

giver nemlig mindre luft i tanken og dermed

en reduceret dannelse af kondensvand

ved svingende temperaturer. Det er absolut

at foretrække at skifte vandudskilleren/

grovfi ltret og hovedfi ltret for ofte i stedet for

at gøre det for sjældent, så man undgår de

driftsforstyrrelser, der ellers kan opstå. Uoriginale

fi ltre må ikke bruges, da deres kvalitet

varierer meget. Billige fi ltre betyder ofte op

til 50 procent mindre fi lterpapir af en grovere

kvalitet.

Brændstofsystemets værste fjender er

helt sikkert vand og urenheder. Sørg for at

lagertanken bliver drænet for vand mindst

en gang pr. år, afhængig af tankens placering.

Er tanken ikke nedgravet, er der større risiko

for kondens, men til gengæld er det lettere at

dræne den for vand. Jordtanke kan pejles for

vand af dit olieselskab.

Indkøb af dieselolie til vinterbrug anbefales

i perioden fra 1. september til og med

marts, hvor dieseloliekvaliteten er afpasset til

minusgrader ned til ca. Ð 20 grader.

Tilsætning af additiver kan ikke anbefales,

da olieselskaberne allerede har tilsat dieselolien

additiver.

Mauno Ylivakeri

Højt indsprøjtningstryk kræver effektive

fi ltrere. Forfi lter og vandudstilleren

(t.h.) har en kapacitet på 30 micron

og hovedfi lteret har en kapacitet

på 5 micron. Filteret kan udskiftes

uden værktøj og uden at olien

spilles.

Valtra Team 02/2002 23


Endnu et år med mange sejre til Valtra´s

traktortræk-team, Valtra Pulling Team

Tre-dobbelt

sejr i Euro Cup

Herlevi familien vandt en tre-dobbelt

sejr i den vanskelige Pro Stock 3500

klasse. Familiefaderen Pekka vandt

guldmedaljen ved at score 40 points.

Datteren Johanna kom på andenpladsen

med 35 points, og sønnen Matti fulgte

efter på tredjepladsen med 34 points.

– Sæsonen gik rigtig godt, selvom der var tæt

løb helt fra starten. Derfor var det også umuligt

at forestille sig, at det skulle ende med en

sejr, siger Pekka Herlevi.

I det store og hele opnåede Valtra traktorerne

kørt af Herlevi familien fulde træk i alle

sæsonens konkurrencer, bortset fra i Herning

i Danmark, hvor jorden var usædvanlig hård.

Guld og bronze i det europæiske

traktortræk-mesterskab

Matti Herlevi med hans Valtra blev europamester

i Pro Stock 3500 klassen i Bakel i Holland

i september. Som kronen på værket fi k hans

søster Johanna bronze, mens faderen Pekka

kom på fjerdepladsen.

Matti opnåede fuldt træk i første omgang

med sin »Cæsar« ligesom 10 andre kørere

ud af de 14, der deltog i denne klasse. Til

slut satte han tingene på plads ved at slå de

andre med et træk på 82,41 meter. Martin

Nicholson fra Storbritannien kom på andenpladsen

med hans »Rough Justice« med et

træk på 80,26 meter. Johanna med »Doris«

trak 78,12 meter og Pekka 78,08 meter med

hans »Sigma Power«.

Matti var også europamester sidste år.

Johanna vandt sølv sidste år og guld i 1998.

Pekka blev bronzevinder sidste år og tog sølv

i 2000.

De europæiske mesterskaber i traktortræk

2003 kommer til at foregå i Alahärmä

i Finland den 6. og 7. september, hvor der

ventes 10.000 tilskuere. Det netop overståede

europamesterskab i Holland tiltrak omkring

15.000 tilskuere.

Specifi kationerne på »lille« Valtra

traktor er: 135 HK Suzuki motor på

1000 ccm. V2. Tophastighed 75 km/t.

Egenvægt 500 kg. (incl. pilot).

Valtra kører også

Garden Pulling

Det danske Valtra Garden Pulling team

startede for 3 år siden med at ombygge en

havetraktor, hjemme i garagen. Hurtigt opdagede

de, at skulle de være med fremme i

udviklingen i denne »sport«, skulle der bygges

en helt ny traktor.

Inspireret af det fi nske Valtra Pulling

Team som de havde set i action i Herning

under EM, startede Knud Blomgren og Lars

Knudsen (begge 26 år) på at bygge en helt

ny Garden Pulling traktor i Valtra design, som

skulle være helt fremme i klassen Garden Pulling

modifi ceret 500 kg. Ca. 1500 timer brugt

til bygning af denne traktor.

Ved DM i 2001 blev det til en fl ot 1. plads

og ved DM i år opnåede de en 2. plads.

Knud Blomgren sendte i foråret en e-mail

til deres »idoler« i Finland - familien Herlevi -

med ønske om at få én af deres brugte Valtra

køredragter. Få uger efter, modtog de med

posten, Pekka Herlevis gamle køredragt, som

Knud og Lars nu bruger i alle stævner som de

deltager i.

Det danske Valtra Garden Pulling Team

arbejder i øjeblikket med en hemmelig plan

om at bygge en ny traktor til næste sæson,

som skal yde op mod 180 hk, så 1. pladsen i

DM næste år igen kan gå tilbage til Valtra.

Der fi ndes i øjeblikket ca. 12 aktive teams

indenfor Garden Pulling »modifi ceret 500 kg«

i Danmark.

24 www.valtra.dk


www.valtra.dk

Aut. Valtra forhandlere

JYLLAND

Mærke Årg. Timer Pris

BALLING/LINDE Tlf. 9756 3344

Valtra 8350 4WD metallak 2002 125 DEMO

Valmet 502 2WD m/læsser 1985 4853 495.000

Valmet 665 4WD 1995 3915 117.000

Ford 5640 4WD turbo 1993 3538 141.000

Valtra 8150 Hi Twincab 1999 4000 På vej

BORRIS Tlf. 9736 6222

Valtra 8350 HiTech 2002 140 TILBUD

Ford 6640 SL 4WD 1997 1800 168.000

Valmet 705 2WD m/læsser 1986 4300 75.500

Valmet 6400 4WD m/læsser 1993 7300 145.000

DALBYNEDER Tlf. 8647 3355

Valtra 8350 4WD HiTech 2002 100 DEMO

Valmet 6400 4WD 1997 3600 180.000

Valmet 505 2WD 1987 6800 56.000

Fiat 80-90 2WD 1985 4800 58.000

Ford 6610 2WD 1985 4200 55.000

GØRDING Tlf. 7556 6696

Case IH 956 XLA 4WD 1987 4013 140.000

Ford 8210 4WD På vej 1986 7000 105.000

Valmet 6400 4WD m/950 læs 2000 1600 260.000

Zetor 7745 4WD m/veto læs 1989 4100 80.000

HERNING Tlf. 9928 2930

Valmet 6800 4WD HiTech 1977 1960 234.500

Valmet 8100 1993 5700 174.500

Deutz 4.51 4WD 2360 129.000

Valtra 8350 4WD m/fr.lift 2002 65 DEMO

Valmet 6800 m/Epoke rabatkl. 214.500

HOBRO Tlf. 9852 2677

Valtra 8550 HiTech m/fr.lift 2001 670 435.000

Valtra 800 4WD 1999 1400 142.000

Valmet 705 4WD 1984 6400 69.000

Valtra 8350 HiTech DEMO 2002 200 395.000

Case IH 1056 turbo 83.000

KOLDING Tlf. 7634 3200

Valmet 705 4WD 1986 9500 68.000

Valmet 905 4WD 1986 9000 79.000

Valmet 8400 Delta 4WD 1995 4439 248.000

Valmet 8800 4WD 1994 6308 147.000

Valtra X120 City m/læsser 2001 604 595.000

NIMTOFTE Tlf. 8639 8488

Valmet 8450 4WD 1997 1625 276.500

Valmet 6400 4WD m/læsser 1991 6274 176.500

Valmet 455 2WD 1991 4755 68.500

Case-IH 1056 XLA 4WD 1986 5390 117.500

Ford 6610 4WD m/læsser 1986 5430 122.500

RANDERS Tlf. 8644 7788

Valmet 6600 4WD m/fr.lift 1997 2800 225.000

Valmet 2005 Velholdt 1988 5600 115.000

Valmet 6850 m/læsser 1999 2100 285.000

Ford 8210 II Turbo 1986 5500 105.000

ford 6410 III m/læsser 1990 5000 115.000

SDR. OMME Tlf. 7534 1933

Valmet 705 4WD, AC/AD 1990 6030 124.000

Valmet 705 4WD m/læsser 1988 5240 140.000

Valmet 705 4WD 1984 8800 69.000

Valmet 705 2WD 1986 6140 57.000

Ford 6700 1980 3780 42.000

SILKEBORG Tlf. 8684 1322

Valmet 6350 4WD m/læsser 1999 1190 295.000

Valmet 8450 4WD HiShift 1997 4620 275.000

Valmet 8100 4WD aircon. 1996 5310 225.000

Deutz 150 Agroton 1997 3985 335.000

Ford 7840 SLE 4WD Turbo 1992 7515 160.000

SNEDSTED Tlf. 9793 6730

Valtra 6750 4WD 2002 60 DEMO

Valmet 605 2WD 1983 5800 49.500

Zetor 7745 WD 1990 4100 43.000

SØRVAD Tlf. 9743 8333

Valmet 8150 4WD HiTech 2000 1200 309.000

Valmet 505 2WD m/læsser 1990 6000 54.900

Valtra 6750 4WD m/læsser 2002 120 DEMO

THISTED Tlf. 9798 5211

Valmet 805 4WD 1989 6200 148.000

Valmet 8350 HiTech 2001 550 DEMO

VARDE Tlf. 7522 1488

Valmet 705 2WD 1987 5720 65.000

Valmet 8100 4WD 1994 7900 178.000

Valtra 8350 4WD HiTech 2002 240 DEMO

VESTBJERG Tlf. 9829 7372

Valmet 455 4WD 1994 3000 128.000

Valmet 805 4WD 1989 6060 138.000

Valmet 605 4WD 1984 3300 88.000

Valmet 2105 1986 8800 75.000

Ford 8340 SLE 4WD 1994 5500 198.000

ÅRHUS Tlf. 8692 4870

Case Maxxum 5130 1991 5144 180.000

MF 3080 2WD autotronic 1991 5070 75.000

Valmet 6400 4WD 1994 5175 162.000

Valmet 8750 4WD 1997 3755 242.000

IH 474

FYN

4697 32.000

GLAMSBJERG Tlf. 6472 1454

Valmet 8450 4WD m/fr.lift 1999 2400 295.000

Valtra Valmet 8050 WD 1999 5100 229.000

Valmet 6400 4WD 1996 2600 195.000

Valmet 6400 4WD m/læsser 1995 5600 198.000

Valmet 8000 4WD 1993 4600 145.000

GUDBJERG Tlf. 6225 1110

Valmet 8100+A9 4WD m/fr.lift 1995 3650 195.000

Valmet 2105 1988 5600 105.000

Case 4240 1997 2700 140.000

New Holland 1998 6200 190.000

deutz 6.61 1992 6500 135.000

NR. HØJRUP Tlf. 6485 1102

New Holland M100 m/læsser 1998 2000 238.000

Valtra 8450 HiTech 2001 2500 340.000

Deutz Agrostar 6.61 1994 6000 198.000

Case IH 844 XLA 4WD 1987 5000 82.000

Case IH Maxxum 5150 1995 5000 198.000

ÆRØ Tlf. 6258 1210

Valmet 705 4WD 1990 6100 105.000

Case 1494 2WD 1985 3500 38.000

Case 1394 2WD 1986 3200 32.500

Valtra 805 4WD 1984 9900 68.000

Case IH 845 2WD 1993 8400 75.000

SJÆLLAND / ØERNE

DALBY Tlf. 4752 1095

Case IH 844 4WD 1987 4747 98.000

Valmet 665 4WD 1996 3435 136.000

Valmet 6800 4WD Finlandia 1997 2000 245.000

Volvo BM T2650 afh.pris 6500 45.000

LØVE Tlf. 5886 9309

Valmet 6400 4WD m/fr.lift 1995 4800 158.000

Valmet 6600 4WD 1995 1700 190.000

Valmet 8100 4WD 1991 5200 148.000

Case IH 956 4WD 1990 4500 125.000

Case IH 4230 4WD m/fr.læsser 1996 4370 148.000

NEXØ Tlf. 5649 2045

John Deere 6910 m/fr.lift 2001 900 390.000

Case 5140 4WD 1994 5500 195.000

Fiat 100-90 4WD 1986 5600 125.000

Fiat 115-90 2WD 1986 5900 65.000

IH 1056 4WD m/fr.lift 1983 6000 85.000

RØNNEDE Tlf. 5671 2422

Valmet 905-4 1986 7300 95.000

Valmet 805-4 1987 95.000

MF 6160 1996 2200 225.000

Fendt 611 m/fr.lift 1983 7500 95.000

IH 956 XL 1990

RINGKØBING

Valmet 6800 4WD

Valmet 8150 4WD

Valmet 8450 4WD

Valmet 8750 4WD

John Deere 6100 4WD

Tlf. 9733 7211

1997 2300 245.000

1996 2430 262.000

1998 4900 279.000

1997 5800 255.000

1993 6100 162.000

VIBORG

Valmet 6400

Ford NH 8670 Super Star

JD 6100 4WD

JD 6910 TLS fr.lift

JD 6610 Skov

Tlf. 8662 7322

1995 3150 172.000

1995 4800 285.000

1996 785 210.000

2000 2650 430.000

1999 2340 325.000

SAKSKØBING

Valmet 8450

Valmet 8550

Valmet 6100 m/læsser

Ford 8630

MF 4255 m/læsser

Tlf. 5470 5111

1998 2285 278.000

1997 4150 295.000

1991 2100 148.000

1992 4475 155.000

1998 2060 178.000

RØDEKRO Tlf. 7362 5060 ØLGOD Tlf. 7524 5622 SANDVED Tlf. 5545 6379

Valmet 6400 4WD

Valmet 665 4WD

Valmet 8450 4WD m/fr.lift

Valtra 6550 m/950 læsser

1997 6750 185.000

1995 4135 135.000

1999 625 298.000

2000 3300 305.000

Fiat M115 LD 4WD

Fiat L95 DL 4WD m/læsser

MF 6180 DY 4WD

Deutz 6.17 4WD

1998 3300 235.000

1996 3100 155.000

1996 450 275.000

1994 3300 175.000

Valtra 8350 4WD

MF 675 4WD

Cxase CX 80

2002 125 DEMO

1985 6730 65.000

1998 1800 180.000

Fiat Valtra 90-90Team m/læsser 02/2002 1989 7000 88.000 Deutz 135-S Agrotron 4WD 1997 2300 275.000 DER TAGES FORBEHOLD FOR MELLEMSALG!

25

SE VORT ORT STORE STORE

UDVALG UD ALG AF NYE OG BRUGTE TRAKTORER TRAKTORER

PÅ WWW.V WWW.VAL

ALTRA.DK TRA.DK

Rehné Reklame 3324


Landbrug i

Storbritannien

Storbritannien eller Det Forenede

Kongerige (England, Wales, Skotland og

Nordirland) på i alt 244 014 kvadratkilometer

er en relativt lille landmasse med

diverse terræntyper fra fl ade sletter til

bjerge på op til 4 000 meter.

Nedbørsmængden kan være meget betydelig

i den vestlige del af Skotland, omkring 2 500

millimeter om året. I Sydøstengland er den

meget lavere, nemlig omkring 400 millimeter

årligt. I dette varierende landskab lever en

befolkning på omkring 60 millioner. Landbrugsarealet

er på lidt over 18,5 millioner

hektar. Noget over 4,4 millioner hektar anvendes

til egentlig landbrugsdrift og gartneriafgrøder.

11,2 millioner hektar anvendes til

græsdyrkning og vedvarende græsningsarealer

til 10,6 millioner stykker kvæg og kalve

(malke- og kødkvæg) samt 36,7 millioner får

og lam. Der er omkring 5,8 millioner svin og

164 millioner stykker fjerkræ.

Resten af landet er dækket af skov, braklagte

arealer og offentligt ejede områder med

Størrelsesmæssigt varierer landbrugene

i Storbritannien lige fra små familiebrug

til store erhvervsbrug på

mange tusinde ha.

vedvarende græs. Arbejdsstyrken i landbruget

er på 500 000 mennesker svarende til 2,2

procent af den britiske arbejdsstyrke.

Det var statistik - hvad med den

praktiske virkelighed?

Den britiske landbrugsproduktion kan groft

opdeles efter en nord-syd grænse. I de vådere

områder i Vestengland, Wales, Skotland og

Nordirland er landbrugsproduktionen baseret

på græs til kvæg. Bevæger man sig mod

de mere tørre egne i øst, er den egentlige

I de mere tørre østlige egne produceres

der korn af høj kvalitet.

planteavl fremherskende. Generelt betragtet

er der forholdsvis mange familielandbrug i

vest, mens der er fl ere større erhvervslandbrug

i øst.

På samme måde som i andre udviklede

lande lider de britiske landmænd under

pressede priser, så indtjeningen i forhold til

kapital- og arbejdsindsatsen er minimal. De

fl este landmænd er særdeles utilfredse med

den nuværende regering, som de føler gør

for lidt for at hjælpe dem. Dette skal ses på

baggrund af, at landbruget alle andre steder

i Europa og i andre udviklede lande får mere

støtte. Og den nylige afvikling af Ministeriet

for Landbrug, Fiskeri og Fødevarer har

bestemt ikke hjulpet på moralen, især da

ministeriet er blevet erstattet af Ministeriet

for Miljø, Fødevarer og Landdistrikter. En titel,

som ignorerer landbruget og – underforstået

– fremhæver regeringens nedprioritering af

dette erhverv.

De britiske landmænd accepterer, at de

ikke kan konkurrere på prisen med fødevarer

fra områder med lavere produktionsomkostninger.

Mange er begyndt at kigge nærmere

på nichemarkeder og øger produktionens

værdi via fremstillingsaktiviteter hjemme på

gården eller ved at gå over til nye og hidtil

ukendte forretningsaktiviteter.

26 www.valtra.dk


Blandet landbrug i West Midlands. Såvel

kartofl er som korn, æbler, bærfrugter

og humle ses på dette billede.

Mange accepterer, at udbytterne har en

øvre grænse, som det vil gå ud over miljøet

ved at overskride. Om man er nået dertil eller

ikke, kan diskuteres, men hovedtendensen i

det omgivende samfunds holdning er, at der

bør gøres meget mere for at gavne miljøet.

Dén holdning har Curry Kommissionen gjort

sig til talsmand for i en rapport om fremtiden

for fødevarer og landbrug.

Det er blevet diskuteret meget, om

landmænd i bestemte områder hellere skulle

leve som forgyldte parkgartnere, støttet af

regeringsfonde, så de kan drive landbrug på

et niveau, som er gavnligt for miljøet, men

som ikke er profi tabelt. Curry rapporten har

uden tvivl fremprovokeret debatten, med

såvel støtte til som kritik i næsten hvert

eneste kapitel.

Uanset hvad folk føler med sig selv, er

ét budskab kommet klart og tydeligt ud: Den

britiske regering må straks sikre en positiv

rådgivning og styring. Den skal gøre reklame

for britiske fødevarer og indføre samme kontrolniveau

for importerede produkter og ikke

kun en meget streng reguleringsmekanisme

for de hjemlige, britiske producenter.

Prins Charles, britisk statsmand og stor

økologisk landmand, har appelleret til, at man

får lukket svælget mellem producenter og

forbrugere. I sin tale på Royal Show advarede

han om, at hvis landbrugserhvervet i

Storbritannien oplever yderligere tilbagegang,

vil det påføre landet alvorlige problemer, idet

han understregede, at marginen mellem for

mange og for få fødevarer er meget snæver.

Prins Charles anerkendte Curry rapporten

og anbefalede ændringer indenfor britisk

landbrug.

Senere har den britiske regering meddelt,

at der vil blive stillet 500 millioner pund (cirka

5,9 milliarder kroner) til rådighed over 3 år.

Dette skulle gøre det muligt for Ministeriet for

Miljø, Fødevarer og Landdistrikter at gennemføre

nogle ændringer ud fra Curry Kommissionens

rapport - en nødvendighed for at

sikre en bæredygtig fremtid for landbruget og

landdistrikterne generelt. Kun tiden vil vise,

om Curry´s ideer er de rigtige.

Med EU landbrugsstøtten udbetalt i Euro

er købekraften forringet efter omveksling til

britiske pund. Mens den støtte, som U.S.A.´s

regering har udbetalt til sine landmænd, har

hjulpet via faldende råvarepriser. De hygiejnekrav

på bedrifterne, der stilles i britiske forsikringsordninger,

er strengere end kravene i

andre lande. En omkostning, som de britiske

landmænd har måttet bære - i modsætning

til dem, der eksporterer til Storbritannien.

Denne liste kunne fortsættes, og klagerne fra

de britiske landmænd anerkendes af landmænd

i andre lande.

Var det så det? Nej ikke helt

Ikke alt i britisk landbrug er sortsyn og

dommedagsstemning. Faktisk er der fl ere

lyspunkter. Regeringen kommer med positive

signaler omkring udvikling af industrielle

nonfood afgrøder af forskellige typer. Britisk

højkvalitets korn er anerkendt af malterier

Produktionen i de uvejsomme bjergegne

i Skotland og Wales er begrænset

til hårdført kvæg og skovdrift.

Foto: Scottish Viewpoint.

og bagerier overalt, om end til lave priser.

Højkvalitets kød fra britiske landmænd er på

menuen i mange af Europas fi nere restauranter

- med undtagelse af Frankrig (som

fortsætter sit ulovlige importforbud).

Grupper af mælkeproducenter arbejder

i retning af større styring via erhvervelse af

større forarbejdningsfaciliteter. Og salg af

husdyr-gener til hele verden er en god indtægtskilde

for visse landmænd.

Meget interessant investeres der i nyt

udstyr og husdyropdræt. For andet år i træk

ligger traktorsalget højt, og samme tendens

gør sig gældende med hensyn til markredskaber.

Desværre har de sæsonmæssige

salgskurver ændret sig fra et nogenlunde

forudsigeligt mønster til et, der ikke har stor

lighed med de forudgående år. Det har den

konsekvens, at producenterne har svært ved

at forudsige salget, så man har måttet skuffe

nogle landmænd.

Mens et antal landmænd dropper den

animalske produktion på grund af mund- og

klovsygen, benyttede andre perioden uden

dyr til at få installeret nye malkestalde eller

andet udstyr.

Hvis udsigterne for britisk landbrug er så

dystre, hvorfor fortsætter landmændene mon

så med at investere? Meget få landmænd

er på jagt efter en lokkevare for at reducere

skatten af indkomst andre steder fra. Meget

vigtigt er der også dem, der tror på, at den

britiske landbrugsjord skal dyrkes, og at de

dygtigste landmænd har en fremtid. Helt

hvilken slags fremtid det vil blive, kan kun

tiden vise.

Roger Thomas

Valtra Team 02/2002 27


28 www.valtra.dk


Valtra Team 02/2002 29


Veteranen

Valmet 361D

- »Nyt attraktivt look«

En grå farve bidrog også til det attraktive

udseende. Den 3-cylindrede

motor på 2,7 liter ydede 46 hk

SAE ved 2 000 omdr./min. Gearkassen

havde seks fremadgående og to

bakgear. Traktoren vejede 1 820 kilo,

og de første eksemplarer fi k styrtbøjle

i 1963.

Lige før jul i 1960 blev der introduceret en ny

Valmet traktormodel. Den succesfulde model

359D, der var blevet produceret i 2 år, blev

afl øst af Valmet 361D, som med rette kan

betegnes som gennembrudsmodellen for

dieseldrevne Valmet traktorer.

Konstruktørerne havde under udviklingen

af denne model blikket rettet mod nye mål.

For første gang havde man inddraget en indu-

striel designer i skabelsen af en ny traktor. De

harmoniske linier blev trukket af designeren,

Hr. Pellinen. Budskabet i annoncerne fra dengang

var, at »Valtra har et nyt, attraktivt look«.

Motoreffekterne blev øget henover årene,

og Linnavuori dieselmotorfabrikken fortsatte

med at udvikle videre på den 3-cylindrede

motortype. Den nye motortype, 310 B, blev

oplyst til at have 42 hk DIN eller 46 hk SAE

ved 2 000 omdrejninger pr. minut. Allerede

dengang blev Valmet´s koldstartegenskaber

et vigtigt argument, idet traktorerne kunne

starte i 25 graders frost - uden ekstraudstyr.

Indsprøjtningssystemet på denne model blev

fremstillet hos Bosch.

Men fornyelsen i udseendet og motoren

var ikke alt. En hitchkrog blev standard. Man

gik over til udstansede bagskærme, og der

blev tilbudt tre forskellige muligheder med

hensyn til alternative bagdæk til 11-28, 13-24

og 14-24.

Et år senere fi k Valmet 361 differentialespærre,

timetæller og polstret sæde.

Differentialespærren var indrettet, så den var

let at koble til, og der var også mulighed for at

holde den i konstant indgreb. En meget vigtig

detalje var, at differentialespærren var let at

koble fra i alle situationer.

361´eren blev fremstillet i Finland indtil

midten af 1960´erne i et antal på ikke mindre

end 14.796. Den blev efterfulgt af Valmet 565

»Synchro«, men det er en anden historie.

Hannu Niskanen

30 www.valtra.dk


Opskrift

Thailandsk lammesteg

I Storbritannien bor der ikke kun englændere,

walisere, skotter og irlændere.

Folk fra hele verden har af forskellige

grunde søgt hertil. Historisk set, har

britterne altid elsket roastbeaf, lammesteg

og fl æskesteg. Her har vi en gammel

favorit i en ny version. Det smager

naturligvis bedst med britisk lam, men

andet kan selvfølgelig også bruges.

Til 2 - 3 personer

Lammefi let eller andet udbenet lammekød

1 cm frisk ingefærrod skrællet og skåret i

strimler

1 rød chili, udkernet og skåret i strimler

2 tesk. Thai rød eller grøn karrypasta

Spæk stegen med strimler af ingefær og chili.

(Husk at vaske hænder efter du har rørt ved

chilien). Vej stegen og beregn stegetiden.

Læg stegen på risten i bradepanden. Steg

i forvarmet ovn til der er 20 min. tilbage af

stegetiden. Pensel stegen med karrypasta og

stil stegen tilbage i ovnen. Pensel stegen igen

efter 10 min. og steg færdig.

Server stegen med let stegte løg, kartoffelskiver,

paprika og chili.

Forslag: Prøv at skifte Thai karrypasta ud med

en anden type karrypasta.

Stegetider for stege på:

250 - 350 g ca. 30 - 35 min. i alt

350 - 400 g ca. 35 - 45 min. i alt

For større stege: Vej stegen og beregn 25 - 30

min. pr. 500 g + 25 - 30 min

Temperatur: 180o .

Valtra Team 02/2002 31


Denne forsendelse sendes ukonvoluteret

i henhold til aftale med Vejle Postkontor.

Returnes ved varig adresseændring.

Valtra Danmark A/S

Ambolten 22, 6000 Kolding

Tlf. 7634 3200, fax. 7634 3201

www.valtra.dk

B

Valtra Service

Sagkyndig servicering af din traktor.

More magazines by this user
Similar magazines