20.03.2023 Views

Map of Gilleleje, Tisvildeleje, Rågeleje, Dronningmølle and North Sealand

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

yrholmen<br />

Ha revange n<br />

j<br />

å r sve<br />

Baunehøj<br />

Svanekæret<br />

Tjørnevej<br />

rvej<br />

Mu<br />

Firhøjvej<br />

Birkev g<br />

an<br />

j<br />

e<br />

j<br />

r j l bj<br />

gve<br />

K lde -<br />

b<br />

Gravl-Ager<br />

D e<br />

B<br />

e<br />

s<br />

Udsholtvej<br />

er Ø re-Ag<br />

Boels-Ager<br />

B yve j<br />

B r<br />

ø<br />

nde<br />

ens<br />

Ve<br />

Bred-Age<br />

oredsvej<br />

iels<br />

Lo<br />

entzens<br />

Ve<br />

Engvej<br />

iels<br />

Lo<br />

entzens<br />

Ve<br />

Krebs-Kjæret<br />

A ge r r<br />

kæ<br />

MAP OF<br />

GILLELEJE<br />

TISVILDELEJE<br />

RÅGELEJE<br />

DRONNINGMØLLE<br />

AND NORTH SEALAND<br />

WHAT<br />

TO SEE<br />

AND DO<br />

Å n<br />

Ager<br />

inkerup<br />

Tinkerup Str<strong>and</strong>vej<br />

Mosevangen<br />

Digevangen<br />

Åvangen<br />

Tink erup Å<br />

Hvideholms-Åsen<br />

Tinkerupvej<br />

Hellekjæret<br />

WELCOME!<br />

The <strong>North</strong> Seal<strong>and</strong> coastline<br />

with bright, s<strong>and</strong>y beaches,<br />

encompassed by the sea <strong>and</strong><br />

serene nature, invites you to<br />

relax <strong>and</strong> enjoy the best that life<br />

has got to give.<br />

ESRUM ABBEY<br />

Digehøfdet<br />

Seks-Ager<br />

Ulvehøjen<br />

On the northside <strong>of</strong> Lake Esrum, you<br />

will find Esrum Abbey surrounded<br />

by idyllic meadows <strong>and</strong> forests.<br />

Kyse-Ager<br />

Ørebækken<br />

Flad-Ager<br />

You can easily spend a day here<br />

walking to the lake, visiting the<br />

abbey, enjoying the nature playground,<br />

browsing the abbey shop or go for lunch<br />

at the mill yard café Møllecaféen.<br />

The abbey also serves as the entry point to<br />

the National Park <strong>of</strong> Royal <strong>North</strong> Seal<strong>and</strong>.<br />

KLOSTERGADE 12, GRÆSTED<br />

WWW.ESRUM.DK<br />

Revlingestien<br />

Bielke-Ager<br />

Snørengen<br />

Høt<strong>of</strong>ten<br />

Kaldehøjs-Åsen<br />

Åskellet<br />

Revlingedalen<br />

Rundehøjs-Ager<br />

Mosesvinget<br />

Revlingebakken<br />

Rosmosevej<br />

Dyrholmvej<br />

Snørengen<br />

Trold-Ager<br />

Hylde-Ager<br />

Bjerresletten<br />

Trohøjen<br />

Markvej<br />

FREE<br />

2023/2024<br />

Tyr-Holmen<br />

For more than a hundred years, the coast up here<br />

has been an all-time favourite destination for the<br />

Danes.<br />

Find time to unwind at one <strong>of</strong> the cosy beach hotels,<br />

indulge in the local food scene, enjoy the arts, or go<br />

out for a fun time in the lively seaside towns.<br />

F redensve<br />

Take a walk through local history, experience the<br />

charm <strong>of</strong> the small fishing villages, or find tranquility<br />

<strong>and</strong> reflection in nature, where woodl<strong>and</strong>s <strong>and</strong><br />

heath l<strong>and</strong>scapes take your breath away.<br />

<strong>Tisvildeleje</strong><br />

Visit<strong>North</strong>Seal<strong>and</strong> is a tourism collective covering the geography<br />

Str<strong>and</strong><br />

<strong>of</strong> the<br />

four Danish municipalities, Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, <strong>and</strong> Hillerød,<br />

with the purpose <strong>of</strong> fostering more sustainable tourism in the region.<br />

Visit <strong>North</strong>seal<strong>and</strong> is a not-for-pr<strong>of</strong>it business association financed by<br />

public funds as well as investments from the tourism industry, supporting<br />

the destination with development initiatives <strong>and</strong> marketing activities.<br />

Ω ESRUM ABBEY<br />

www.visitnorthseal<strong>and</strong>.com<br />

Str<strong>and</strong>vejen<br />

Published by VisitNordsjæll<strong>and</strong> © 2023<br />

Order more maps at info@visitnordsjaell<strong>and</strong>.com<br />

SCAN A<br />

QR CODE<br />

on the map<br />

to explore our<br />

website<br />

TIP<br />

3 museums<br />

in 1 ticket<br />

Munkeruphus,<br />

Rudolph Tegners<br />

Museum & Esrum<br />

Abbey.<br />

Buen<br />

Feriebyen<br />

Fredensvej<br />

Bakkedraget<br />

j<br />

Skaus-Ager<br />

Feriebyen<br />

Feriebyen<br />

Buen<br />

D<br />

Tinkerup Å<br />

237<br />

Engdraget<br />

Kløvermarksvej<br />

Hågendrupvej<br />

Krogskilde<br />

Dyrevangen<br />

Dalen<br />

Lejevejen<br />

Feriebyen<br />

Tinkerup Str<strong>and</strong>vej<br />

Storhøjs Alle<br />

GILLELEJE<br />

Hågendrupvej<br />

Str<strong>and</strong> Børstrupvej<br />

Almevej<br />

Louisevej<br />

Dyrholmen<br />

Feriebyen<br />

Paradisdalen<br />

Birkedalen<br />

Birkedalen<br />

Gilbjergstien<br />

Almevej<br />

Gilbjerg<br />

Hoved<br />

Almevej<br />

Ved Skrænten<br />

Søren Kierkegårdsvej<br />

Bjørstrup Vænge<br />

Gilbjergvej<br />

Mellemvangen<br />

Bag Gilbjerg Have<br />

Lysager<br />

Tinkerup Str<strong>and</strong>vej<br />

Stenager<br />

S<strong>and</strong>ager<br />

Hulsøvej<br />

Lerager<br />

Gilbjergstien<br />

Lysager<br />

Almevej<br />

S<strong>and</strong>ager<br />

TISVILDELEJE<br />

W<br />

Horsekærlinie<br />

N<br />

S<br />

267<br />

Hovedgaden<br />

BLOMSTERTANKEN<br />

Fresh flowers all year round<br />

E<br />

Vesterbrogade 17<br />

DK-3250 <strong>Gilleleje</strong><br />

Tel. (+45) 48 30 33 11<br />

blomstertanken.com<br />

Wine shop with<br />

much more than<br />

wine. Café <strong>and</strong><br />

lots <strong>of</strong> delights.<br />

Hulvej<br />

Sortebakken<br />

Nordhuslinien<br />

Hovedgaden<br />

Vængevej<br />

Gærdevej<br />

Hans Olriks Vej<br />

Olskærvej<br />

Ullersvej<br />

Julsgårdsvej<br />

Str<strong>and</strong>vejen<br />

Almevej<br />

K ilde g d<br />

Solvangsvej<br />

Str<strong>and</strong>ager<br />

t r<strong>and</strong>bakke ej<br />

S v<br />

Tennisvej<br />

Skovstien<br />

237<br />

Nordhusvej<br />

RUDOLPH TEGNER’S<br />

MUSEUM AND<br />

STATUE PARK<br />

Museumsvej 19 · DK-3120 <strong>Dronningmølle</strong><br />

Tel. (+45) 49 71 9177 · www.rudolphtegner.dk<br />

The museum is open from mid-April to mid-October<br />

YOUR LOCAL JEWELLER<br />

Large selection in jewellery <strong>and</strong> watches<br />

Vesterbrogade 3a · DK-3250 <strong>Gilleleje</strong><br />

Tel. (+45) 48 30 02 44 · www.karinhermansen.dk<br />

VESTERBROGADE 5 · DK-3250 GILLELEJE · TEL. (+45) 40 10 16 69<br />

Siestavej<br />

Sommerlystvej<br />

Birkevænget<br />

Tinkerup Å<br />

Birkehusvej<br />

j<br />

Vinkelve<br />

Vibehusvej<br />

Højdevej<br />

Vestskellet<br />

Vestskellet<br />

Husm<strong>and</strong>svejen<br />

<strong>Tisvildeleje</strong><br />

gnet<br />

H elen e j<br />

kildeve<br />

Rønnevej<br />

Råbjerg<br />

58 m<br />

Børstrup<br />

Hage<br />

Solvej<br />

ünersvej<br />

G r<br />

W adstedsv ej<br />

Hegnsvej<br />

Dyssevænget<br />

Græstedvejen<br />

Vestskellet<br />

Nordhøjvej<br />

Engsvinge t<br />

251<br />

Græstedvejen<br />

Lille Fjellenstrupvej<br />

Slugtvej<br />

Wadstedsvej<br />

Vesterprisvej<br />

Hor<br />

Nordlævej<br />

Str<strong>and</strong>vejen<br />

Vesterbrogade<br />

Langdraget<br />

Langdrage t<br />

Dyrekærgårdsvej<br />

Hovedgaden<br />

Ved Skrænten<br />

Klitgårdsvænget<br />

G ar tne s<br />

r vinget<br />

Boholmsv ej<br />

Hybenbakken<br />

Solkrogen<br />

Kystvejen<br />

Græstedvejen<br />

Langdraget<br />

Langdraget<br />

Rådyrvej<br />

Krondyrvej<br />

ars Andersens Linie<br />

Pilevej<br />

Lysagervej<br />

Rivedalen<br />

Helenevangen<br />

Gilbjergstien<br />

Rørmosevej<br />

E lme vej<br />

Bedsm ose Å<br />

Arildsvej<br />

Aspevej<br />

Østerled<br />

Dyrevang<br />

Langdraget<br />

Dyreholm<br />

Langdraget<br />

Dyremose<br />

Dyrehøj<br />

Gyvelbakken<br />

Ved Gærdet<br />

Tisvildevejen<br />

Granhaven<br />

Birkevej<br />

H anebjerg Skovvej<br />

Altid gode<br />

hverdagstilbud<br />

Markvænget<br />

Dyssevænget<br />

Den gode smag<br />

af ægte slagterhåndværk<br />

Rågevej<br />

Vang<br />

Grønningen<br />

Grønsalsager<br />

Hanebjergvej<br />

Nordre Str<strong>and</strong>vej<br />

Blåbærbakken<br />

Æblehaven<br />

Solkrogen<br />

Sjellebjerg<br />

Solgården<br />

Enebær bakken<br />

Langdraget<br />

Dyrekærstien<br />

Skovporten<br />

Hanebjerg Tværvej<br />

Rågevej<br />

Hanebjerg Hulvej<br />

Munkestensvej<br />

Brantebjerg<br />

Solgården<br />

Græstedvejen<br />

Rønne Alle<br />

Bavne Ager<br />

Bavne Ager<br />

Vibevænget<br />

Tjørnebrovej<br />

Sjelleager<br />

Nyvej<br />

Bognevej<br />

Mentz Alle<br />

Rørholmsvej<br />

Fledvej<br />

Parkvej<br />

Sankt Helene Vej<br />

Nyvej<br />

Heatherhill<br />

vej<br />

Hanekammen<br />

Engen<br />

V<strong>and</strong>værksvej<br />

Fjellenstrup<br />

Sørøjlsvænget<br />

Grønnevænge<br />

Stuebjerggårdsvej<br />

Skovgærdet<br />

Sørøjlsvænget<br />

Kornmodsvej<br />

251<br />

Kunertsvej<br />

267<br />

Skolemarksvej<br />

<strong>Rågeleje</strong>vej<br />

Stuebjergsvinget<br />

Pårupvej<br />

Svend Henriksens Vej<br />

Vesterbrogade<br />

Ahornstien<br />

Vieholmgårdsvej<br />

Kystvejen<br />

Ahornvænget<br />

Pårupvej<br />

Tisvilde Bygade<br />

<strong>Gilleleje</strong> Str<strong>and</strong>vej<br />

Bøgebakken<br />

Nordre Str<strong>and</strong>vej<br />

T<strong>of</strong>tevej<br />

THOMAS<br />

<strong>Gilleleje</strong><br />

Savværksve<br />

unkevangen<br />

j<br />

gemarken<br />

Stokkevej<br />

Rørkæret<br />

Skovrid ervænge t<br />

Hanebjerg<br />

Mose<br />

<strong>Gilleleje</strong><br />

Kastanie Alle<br />

Kalvehavevej<br />

Tranekæ<br />

Indelukket<br />

Stuebjergsvinget<br />

Rosenbakken<br />

Møllegade<br />

N.P. Nielsens Vej<br />

Skovridervænget<br />

Stuebjerg Alle<br />

Ahorn Alle<br />

Vesterbrogade 16 · DK-3250 <strong>Gilleleje</strong><br />

Tlf. (+45) 48 30 07 55 · www.dintojm<strong>and</strong>.dk<br />

A unique exhibition space<br />

only 45 min. north <strong>of</strong> Copenhagen<br />

NORDSJÆLLANDS<br />

FUGLEPARK & ZOO<br />

Agernvej<br />

E<br />

Rugvænget<br />

Engvej<br />

Kløvervej<br />

Bygmarken<br />

Vedbendvej<br />

237<br />

Ellevej<br />

Birkevang<br />

Alfavej<br />

Gasværksvej<br />

Birkevang<br />

Bakkefrydvej<br />

Hesbjergvej<br />

Rugmarken<br />

Egeløvsvej<br />

Gyvelvej<br />

E gekærsvej<br />

Melbys Vænge<br />

Beds mose Å<br />

Havreengen<br />

Godhavn<br />

Margot Nyholms V ej<br />

Godhavnsvej<br />

227<br />

237<br />

Ålekistevej<br />

Oldenvej<br />

Studebjergvænget<br />

Kornvej<br />

Hasselvan<br />

Digevej<br />

Mindevej<br />

Bomskole vej<br />

Virm<strong>and</strong>svej<br />

s h ø j<br />

jve<br />

Lyngagervænget<br />

Dragstrupvej<br />

Hesbjergvej<br />

Kanalvejen<br />

S r<br />

øbo<br />

g Kanal<br />

Havnevej<br />

Lillevang<br />

Birkevang<br />

Tisvilde Bygade<br />

Parallelvej<br />

Firhøjvej<br />

Uglebakken<br />

Virm<strong>and</strong>svej<br />

Alfavej<br />

Rostgårdsvej<br />

Østergade<br />

<strong>Gilleleje</strong><br />

Øst<br />

Lærkevang<br />

Søborg Kanal<br />

Vejbyvej<br />

Poppelvang<br />

Idrætsvej<br />

Havnevej<br />

Nellerupgårds Alle<br />

Pilevang<br />

<strong>Gilleleje</strong><br />

Havn<br />

Egevang<br />

Parkvej<br />

kkervang<br />

Klo<br />

Fabersvej<br />

Tjørnevang<br />

Hestehaven<br />

Vejbyvej<br />

Rosenvang<br />

Pi<br />

Ålekis j<br />

teve<br />

Hyldevang<br />

leskoven<br />

Hestehaven<br />

Kringelholm<br />

267<br />

Østre Str<strong>and</strong>vej<br />

Grønnevang<br />

Kringelholm<br />

Østergade<br />

Abildvang<br />

Kringelholm<br />

Saksevej<br />

Bonderupvejen<br />

Grønnevang<br />

Grønnevang<br />

Kringelholm<br />

Saksevej<br />

Kringelholm<br />

Klitvej<br />

S<strong>and</strong>lodvej<br />

Grønnevang<br />

Grønnevang<br />

Kringelholm<br />

Grønnevang<br />

Carl Lendorfs Vej<br />

Grønnevang<br />

Østre Alle<br />

Grønnevang<br />

Stæremosen<br />

Vejbyvej<br />

Kringelholm<br />

Østre Alle<br />

Holløselund Str<strong>and</strong>vej Holløselund Str<strong>and</strong>vej Holløs<br />

Torpen<br />

Godhavnsvej<br />

Solmarken<br />

Tisvildegårdsvej<br />

Skolelodden<br />

Rødkildevej<br />

Bymosen<br />

W<strong>and</strong>allsvej<br />

Hesbjerg Have<br />

Mosestien<br />

Vinkelåsen<br />

Blåmunkev<br />

William Scharffs Vej<br />

Kaprifolievej<br />

Tværledet<br />

Godhavnsvej<br />

Brombærvangen<br />

Blåmunkevangen<br />

Hørvangen<br />

Slåenvangen<br />

Alleen<br />

Skolelo dd en<br />

Victor Bendix Vej<br />

Uglebakken<br />

Rødkildeåsen<br />

Granhøj<br />

Rågemarksvej<br />

Stenhøjen<br />

Skudehøj<br />

Ballekilde<br />

Stenhøjen<br />

Hesbjergåsen<br />

Plantagevej<br />

Pyramidestien<br />

Brøndgraverens Vej<br />

Rigmor Stampes Vej<br />

Degnemarken<br />

Blæsbjergv<br />

Hørmarken<br />

Lupinvej<br />

Snerlevej<br />

Iglekærvej<br />

Rydevej<br />

Stubvænget<br />

S<strong>of</strong>us Jensens Vej<br />

Engblommevej<br />

Haarl<strong>and</strong>s Alle<br />

Brentingevej<br />

<strong>Rågeleje</strong>vej<br />

Stokkebjergsvinget<br />

Pyramidestien<br />

Engt<strong>of</strong>ten<br />

Fogedgårdsvej<br />

Tisvilde Lundevej<br />

Møllevej<br />

Vestervænget<br />

Tisvilde Mose<br />

Tibirkevej<br />

Spættestien<br />

Vi<br />

Enghaven<br />

Skovstjernevej<br />

Østervænget<br />

Lundebjergvej<br />

Hyrdeleddet<br />

Haredalen<br />

Frits Nielsens Vej<br />

Lyngvej<br />

Doktorstien<br />

Dyrehegnet<br />

Str<strong>and</strong>leddet<br />

løselund Str<strong>and</strong>vej<br />

Valmuevej<br />

Søndervænget<br />

Attenbjerg<br />

237<br />

nget<br />

Følfodvej<br />

Bellisvej<br />

Agerleddet<br />

Lundedalsvej<br />

Tisvilde Lundevej<br />

Agervej<br />

Tisvildesvinget<br />

Markvej<br />

ken<br />

Løvet<strong>and</strong>svej<br />

Solsikkevej<br />

Krejbjergvej<br />

Gåseholm<br />

Lundekrog<br />

Markeskelsvej<br />

Bækkebrovej<br />

Bragesvej<br />

Lilledal<br />

M aglemose Å<br />

Krejsagervej<br />

Snaven<br />

Stokkepil-Holmen<br />

Fiskerlodden<br />

Vingolfsvej<br />

Bragesvej<br />

Holløselundvej<br />

RÅGELEJE<br />

Vestervang<br />

Højvejen<br />

Rødkildevej<br />

Stokkem<br />

Str<strong>and</strong>agervej<br />

Kærvej<br />

Holtesgårdvej<br />

Kærvej<br />

Hostrupsvej<br />

Mejsevænget<br />

Str<strong>and</strong>engen<br />

Lyngbakken<br />

Jørgensvej<br />

Vesterbrogade 7 · 3250 <strong>Gilleleje</strong><br />

Tlf. 48 30 00 10<br />

madmedmere-gilleleje.dk<br />

www.munkeruphus.dk<br />

Sodemarkevej 22 · DK-3230 Græsted · www.fugleparken.dk<br />

Seaview, wellness & restaurant<br />

Hulsøvej 15, <strong>Gilleleje</strong><br />

gillelejebadehotel.dk<br />

GILLELEJE<br />

BADEHOTEL<br />

VISIT THE<br />

BIRD PARK<br />

AND ZOO!<br />

Birkedal<br />

Skolestien<br />

Bynkevangen<br />

Oasevej<br />

Kortevej<br />

Firhøjvej<br />

Tvær-Åsen<br />

Hurtig og<br />

nem mad til<br />

hverdagen<br />

og til festen<br />

Ferlevej<br />

Højvejen<br />

Højvejen<br />

Skovåsen<br />

Byåsen<br />

Højvejen<br />

Engbakken<br />

Molevej<br />

Jydebakke n<br />

Munkerup Str<strong>and</strong>vej<br />

Ved Skellet<br />

Langåsen<br />

Vildrosevej<br />

Sophienlund Alle<br />

Daleåsen<br />

Dæmningsvej<br />

Munkerup Have<br />

Dalevænget<br />

Annasvej<br />

Hesselhøj<br />

Parcelgårdsvej<br />

Rågebakken<br />

Rågemøllevej<br />

Dalehøjvej<br />

Gudrunsvej<br />

Rødkildevej<br />

Engledet<br />

Egernvej<br />

Brunebjerg<br />

Møllekrog<br />

Vildrosevej<br />

Grøndahlsvej<br />

Bøgevangen<br />

Engledet<br />

E sthersvej<br />

Altid gode<br />

hverdagstilbud<br />

Den gode smag<br />

af ægte slagterhåndværk<br />

Altid gode<br />

hverdagstilbud<br />

Den gode smag<br />

af ægte slagterhåndværk<br />

Sophienlund<br />

Liebmanns Have<br />

Højbro Å<br />

Toppen<br />

Bredengen<br />

Tværengen<br />

Lavningen<br />

Lerbj erg<br />

Højbrovej<br />

E gern dalen<br />

Stran dgårds Vænge<br />

Spurvevænget<br />

Bryndholmen<br />

Møllemosen<br />

Rørsangervej<br />

Åvej<br />

Fyrrevej<br />

Fyr j<br />

reve<br />

Brudsbakke<br />

Storedal<br />

Knold-Åsen<br />

Grønneweys-Åsen<br />

Bekkasinvænget<br />

Damengen<br />

Birkebakken<br />

Dalvej<br />

j<br />

Munkerupve<br />

Skovvænget<br />

Dams-Åsen<br />

Bakkevangen<br />

Esrum Å<br />

Åsvinget<br />

Esrum Å<br />

Østre Alle<br />

Fyllasvej<br />

Tibirkebro<br />

Skovkjærs-Åsen<br />

Rypevej<br />

Agervænget<br />

Mimersvej<br />

Lundeskrænten<br />

Stæremosen<br />

Parcelvej<br />

Langagervej<br />

Nannasvej<br />

Præsteengen<br />

Bonderupvejen<br />

Stæremosen<br />

Lundebakken<br />

Steenleng-Åsen<br />

Grusbakke-Åsen<br />

Lauvemosen<br />

T orn s j<br />

angerve<br />

Rosenvænget<br />

Gr<strong>and</strong>alen<br />

Hulerødvej<br />

Kærsangervej<br />

Storkevej<br />

ej e mose<br />

Eg v<br />

237<br />

Ørnevej<br />

Tårnfalkeve<br />

Musvågevej<br />

Stæremosen<br />

Lundehø<br />

Lundevej<br />

Knold-Åsen<br />

j<br />

Rørkæret<br />

Stokkebrovej<br />

Skræntevej<br />

Nellebakken<br />

Vejbyvej<br />

Linde Alle<br />

Vipstjertvej<br />

Østre Alle<br />

Munkehøjvej<br />

Lundesvinget<br />

Kattegatvej<br />

Fyrrevænget<br />

Grev Moltke Vænget<br />

Blommevænget<br />

angeleds-Åsen<br />

V<br />

Baldersvej<br />

<strong>Rågeleje</strong> Str<strong>and</strong>vej<br />

Skærbakken<br />

Begoniavej<br />

Hasselvej<br />

Stokkebrohus<br />

Sanglærkevej<br />

Rødstjertv j<br />

Rævebakken<br />

Mølledalen<br />

Mølle Alle<br />

Brøndsholmvej<br />

Poppel Alle<br />

Birke Alle<br />

Tranevej<br />

Uglevej<br />

Altid gode<br />

hverdagstilbud<br />

Ny-Ager<br />

Ny-Ager<br />

Vænget<br />

Esrum Å<br />

Anders Nielsens Vej<br />

Æblevænget<br />

Ørnevej<br />

Ny-Ager<br />

Hulerødvej<br />

Spættevej<br />

Villingerødvej<br />

Ny-Ager<br />

Kragevej<br />

Østre Alle<br />

Svinget<br />

Granvænget<br />

Holløse<br />

Frugthaven<br />

223<br />

Industrivej<br />

Store Orebjergvej<br />

Pilevej<br />

Villingerødvej<br />

Granvej<br />

He s<br />

s e e<br />

Holløse Gade<br />

Kirsebærvænget<br />

Hasselvænget<br />

Stokkevangen<br />

Rørstykket<br />

Slettevej<br />

Bonderupgårds Alle<br />

Tibirkebro<br />

Højvangen<br />

i Åsen<br />

H yrdevænget<br />

Fiskerbakken<br />

Fiskerengen<br />

Hyttebakke<br />

Hedevej<br />

Åk<strong>and</strong>evej<br />

267<br />

Kildevej<br />

Byageren<br />

Lillevang<br />

223<br />

Nordvænget<br />

Markvænget<br />

Nordvænget<br />

Nakkehoved Str<strong>and</strong>vej<br />

227<br />

Kløvervænget<br />

Bovænget<br />

Kildevej<br />

237<br />

Hesselbjergvej<br />

Harevænget<br />

Lille Orebjergvej<br />

Tisvildevej<br />

Maglemose Å<br />

Karl Andersens Vej<br />

Bierke-Åsen<br />

T<strong>of</strong>te-Åsen<br />

VillingerødvejVillinge<br />

Wager-Åsen<br />

Tuehusvej<br />

Enebærvej<br />

Gel<strong>and</strong>s-Åsen<br />

Bøge Alle<br />

<strong>Dronningmølle</strong> Str<strong>and</strong>vej<br />

<strong>Dronningmølle</strong><br />

237<br />

Blakshejedevej<br />

Harestien<br />

Skovbakken<br />

Stub-Åsen<br />

<strong>Dronningmølle</strong> Sta tionsvej<br />

Stubbegårdsvej<br />

B<br />

Elsdyrvej<br />

St. Orebjerg<br />

23 m<br />

jerg vej<br />

227<br />

Grønt<strong>of</strong>ten<br />

Hørvænget<br />

Ærtevænget<br />

Sikavej<br />

Store Orebjergvej<br />

Tjørne-Åsen<br />

Holløse<br />

Dam<br />

Rådyrvej<br />

Bakkebjergvej<br />

Sikavej<br />

v ej en<br />

Hillerød<br />

Oluf Andersens Vej<br />

Riishøj-Åse n<br />

Kildevej Kildevej<br />

Stubbevej<br />

Ste<br />

Sikavej<br />

<strong>Rågeleje</strong> Str<strong>and</strong>vej<br />

Anders Valtins Vej<br />

Bauersvej<br />

Hegnet<br />

Str<strong>and</strong>marken<br />

Str<strong>and</strong>gårdsvej<br />

Sikavej<br />

Ellemosevej Ellemosevej<br />

Elle-Engen<br />

Tuemosen<br />

Klitten<br />

Mosevænget<br />

Baune-Åsen<br />

Villingebæk Str<strong>and</strong>vej<br />

237<br />

Lyngen<br />

Løvsangervej<br />

Løvsangervej<br />

Gøgevænget<br />

Baune-Mosen<br />

Orebjerg<br />

Fyrvangen<br />

Lyshøjvej<br />

Tisvildevej<br />

Rende<br />

Kiøvs-Ager<br />

S<strong>and</strong>gravs-Åsen<br />

Kildevej<br />

Egernskoven<br />

Rørhavevej<br />

Egernvej<br />

Askemosevejen<br />

Nakkehoved<br />

Lyshøjvangen<br />

Vesterle d<br />

Rensdyrvej<br />

W<br />

Udsholt Str<strong>and</strong>vej<br />

Solvang<br />

Udsholt Str<strong>and</strong>v ej<br />

Hejrevænget<br />

Stærevænget<br />

Hessel<br />

Egernskoven<br />

Orebjerg Rende<br />

Rylevænget<br />

M agleh øjvej<br />

Str<strong>and</strong>krogen<br />

Soldalen<br />

Maglegærdet<br />

Kishøjen<br />

N<br />

S<br />

Fyrvejen<br />

Fyrvangen<br />

Nakkehoved Str<strong>and</strong>vej<br />

H. Olsens Vænge<br />

Tranevænget<br />

Egeholt<br />

P<strong>and</strong>ehavevej<br />

Str<strong>and</strong>krogen<br />

Knolden<br />

Krog-Ager<br />

Enghellen<br />

Døse-Ager<br />

Fyrvejen<br />

E<br />

Passebækgård<br />

Golfbane<br />

Leerbjerg-Åsen<br />

237<br />

Enghellen<br />

Store Damms-Åsen<br />

T<strong>of</strong>thøjs-Åsen<br />

O rebjerg Væn ge<br />

T<strong>of</strong>thøjs-Åsen<br />

Argusvej<br />

Enghellen<br />

Fyrvejen<br />

237<br />

Str<strong>and</strong>vænget<br />

Havrevænget<br />

r ag h n<br />

olme<br />

Taleboe-Åsen<br />

Bregnerødvej<br />

DRONNINGMØLLE<br />

Hurtig og<br />

nem mad til<br />

hverdagen<br />

og til festen<br />

Follow us<br />

on Facebook<br />

Den gode smag<br />

af ægte slagterhåndværk<br />

Hurtig og<br />

nem mad til<br />

hverdagen<br />

Vesterbrogade 7 · 3250 og <strong>Gilleleje</strong><br />

Tlf. til 48 festen 30 00 10<br />

Tlf. 48 30 00 10<br />

madmedmere-gilleleje.dk<br />

Drosselvej<br />

Drosselvej<br />

Vesterbrogade 7 · 3250 <strong>Gilleleje</strong><br />

Tlf. 48 30 00 10<br />

madmedmere-gilleleje.dk<br />

Rågevej<br />

Drosselvej<br />

Solsortevej<br />

Møllemarken<br />

Slåenvej<br />

Ternevej<br />

Hejrevej<br />

Vesterbrogade 7 · 3250 <strong>Gilleleje</strong><br />

Ibisvej<br />

madmedmere-gilleleje.dk<br />

Boagervej 26 · DK-3200 Helsinge · www.gribskovsvøm.dk<br />

Salekildens Kaffe & Kage<br />

GRIBSKOV<br />

SVØMMEHAL<br />

COSY CAFE OVERLOOKING THE HARBOUR<br />

Nordre Havnevej 7 · DK-3250 <strong>Gilleleje</strong><br />

Tel. (+45) 20 32 67 16<br />

www.cafevaabengaard.dk<br />

Homemade cakes<br />

served in Lotte’s<br />

private house &<br />

garden. Check<br />

salekilden.dk or<br />

Facebook for<br />

opening hours.<br />

<strong>Dronningmølle</strong><br />

Str<strong>and</strong><br />

Pile Alle<br />

Park Alle<br />

Sneppevej<br />

Elme Alle<br />

Restaurant<br />

Sneppevej<br />

Skovduevej<br />

Skovduevej<br />

Skovduevej<br />

Stillidsvej<br />

Fuglevangen<br />

Elme Alle<br />

Hurtig og<br />

nem mad til<br />

hverdagen<br />

og til festen<br />

Far til 4<br />

Svalevej<br />

Lærkevej<br />

Thorshøjgård<br />

Gøgevej<br />

Gøgevej<br />

Gøgevej<br />

Fasanvej<br />

Agerhønevej<br />

Allikevej<br />

Allikevej<br />

Fasanvej<br />

Fasanvej<br />

Park Alle<br />

Bogfinkevej<br />

Duevej<br />

Bogfinkevej<br />

Museumsvej<br />

Blåmejsevej<br />

Blåmejsevej<br />

Vagtelvej<br />

Solbakkevej<br />

l kkevej<br />

So a<br />

Månedalen<br />

Hvid-Ager<br />

Grønager<br />

Bue-Ager<br />

Kilde-Ager Kilde-Ager<br />

Rødager<br />

8.Tangvej<br />

Villingebæk Str<strong>and</strong>vej<br />

Solbakkevej<br />

Månehøjen<br />

Månehøjen<br />

Kullavej<br />

DANISH & INTERNATIONAL CUISINE<br />

CHOFF HOME & LIVING<br />

Alfavej Vesterbrogade 21 · <strong>Gilleleje</strong> · 18far-til-4.dk<br />

DK-3250 <strong>Gilleleje</strong><br />

Tel. (+45) 36 46 00 37<br />

Rudolph<br />

Tegners<br />

Statuepark<br />

HELSINGE<br />

P<strong>and</strong> ehave Å<br />

Visit the luch café<br />

<strong>and</strong> shop – interior,<br />

delicacies <strong>and</strong> gifts.<br />

CHOFF HOME & LIVING<br />

Vesterbrogade 18<br />

DK-3250 <strong>Gilleleje</strong><br />

Tel. (+45) 36 46 00 37<br />

Visit the lunch café<br />

<strong>and</strong> shop – interior,<br />

delicacies <strong>and</strong> gifts.<br />

Græsmosevej<br />

Rugvænget<br />

ergve<br />

a kk ebj j<br />

Kornvænget<br />

237<br />

Store Damms-Åsen<br />

T<strong>of</strong>thøjs-Åsen<br />

237<br />

Horneby Fælledvej<br />

Solbakkevej<br />

– shop all you need for your holiday<br />

GILLELEJE<br />

– where shopping is hygge<br />

Str<strong>and</strong>vænget<br />

Bygvænget<br />

Kierling-Åsen<br />

Stiigs-Ager<br />

Rudolf Tegnersvej<br />

Str<strong>and</strong>parken<br />

Maarevej<br />

Solbakkevej<br />

P<strong>and</strong>eh ave Å<br />

Enevej<br />

Grænsestien<br />

Udsholtvej Udsholtvej<br />

Hvedevænget<br />

Blitsevangen<br />

Graves-Ager<br />

Horneby Fælledvej<br />

Græsvænget<br />

Morten Smeds Ager<br />

Jacobslystvej<br />

b ergvej<br />

H s j<br />

Jacobslystvej<br />

Jacobslystvej<br />

Hasselvangen<br />

Nakkehoved<br />

Hesbjergvej<br />

Klintevangen<br />

j<br />

Blåmunkeve<br />

Jørgenshvilevej<br />

Munkerupgård<br />

Kursusejendom<br />

REMEMBER<br />

Langager-Åsen<br />

Vidie-Kjæret<br />

Teilmanns Alle<br />

Blåmunkene<br />

Ω THE CAMEL SHELTER, DRONNINGMØLLE<br />

Grænsestien<br />

Pile-Kjæret<br />

T<strong>of</strong>tegårdsvej<br />

7.Tangvej<br />

ON TWO<br />

WHEELS<br />

<strong>North</strong> Seal<strong>and</strong> is the place to bike. The distances are<br />

short, <strong>and</strong> you can always jump on a train <strong>and</strong> make your<br />

way back. Bring your own bike or rent at Nordkystens<br />

Cykeludlejning. Book in advance <strong>and</strong> have it delivered to<br />

your accommodation. Here are some “must-sees”:<br />

Teilmanns Alle<br />

Bastevangen<br />

Røglevangen<br />

Kors-Kjæret<br />

Limkærvej<br />

Str<strong>and</strong>vads-Åsen<br />

Jeppe Bryd<br />

Porsmose-Åsen<br />

Ryheden<br />

e Vej<br />

Steenhaugen<br />

Bredekjæret<br />

Skovbovej<br />

Boelsmosevej<br />

Kildeholmen<br />

Udsholtvej<br />

Limgravs-Åsen<br />

S<strong>and</strong>agervej<br />

Hylle-Stykket<br />

Veilehaugen<br />

Røer-Haven<br />

Ugot-Vangen<br />

Østkæret<br />

Løve-Kjæret<br />

Skovl<strong>and</strong>et<br />

Blåmunkevangen<br />

Hesbjerg Have<br />

Byvangen<br />

en<br />

Enghaven<br />

Gilbjergskolen<br />

Gille-Åsen<br />

Brombærvangen<br />

Hørvange n<br />

Enghaugen<br />

Slåenvangen<br />

Øvrevangen<br />

Udsholt<br />

Stenhøjen<br />

FOR THE<br />

Kildekrog<br />

Birkekrogen<br />

■ Route 47 “Nordkystruten”, a signposted bike route <strong>of</strong> 68<br />

km following the <strong>North</strong> Coast.<br />

■ Route 33, a signposted bike route <strong>of</strong> 27 km from <strong>Gilleleje</strong><br />

to Hillerød, is a quiet <strong>and</strong> scenic route with great<br />

sightseeing at both destinations.<br />

■ MTB route in Tisvilde Hegn, 28 km long, follow the blue<br />

dots. Park at Tisvilde Str<strong>and</strong> or Asserbo Castle Ruin. You<br />

can rent a MTB at WOW Surf.<br />

■ The best way to experience the Par Force Hunting<br />

L<strong>and</strong>scape is by bike. Take the train to Gribsø station, <strong>and</strong><br />

you will find yourself in the middle <strong>of</strong> it or take the bike<br />

route 105 from Hillerød.<br />

Krogvej<br />

Fridasvej<br />

Kildevej<br />

Solkrogen<br />

Rønnevej<br />

Baroniet<br />

Baroniet<br />

Bentsensvej<br />

Villingebækvej<br />

Baroniet<br />

Stenhøjen<br />

U dsholtv ej<br />

j n r<br />

A s j<br />

Weypils-Åsen<br />

B red-Ager<br />

r<br />

Vestervang<br />

237<br />

Bakke-Åsen<br />

A WALK TO<br />

Højvejen<br />

Torn-Åsen<br />

Egerneholmen<br />

Str<strong>and</strong>agervej<br />

Skolestien<br />

Holmevej<br />

Holtesgårdvej<br />

Bynkevangen<br />

Bomager<br />

Højvejen<br />

Gærdeager<br />

Arupsvej<br />

Kirkevej<br />

Nørre-Vangen<br />

Nordlyet<br />

Vester-Vangen<br />

Munkerup Str<strong>and</strong>vej<br />

Højvejen<br />

Firhøjvej<br />

By-Lyngen<br />

Krebs-Kjæret<br />

■ Tisvildevejen, a signposted pilgrimage route <strong>of</strong> 77 km<br />

■ Kierkegaard By Nature, download the app, walk <strong>and</strong> get<br />

wiser<br />

■ Heatherhill, walk along the coast <strong>and</strong> enjoy great sea<br />

views. Park at Kystvejen <strong>and</strong> grab a c<strong>of</strong>fee or pizza to go at<br />

Il Terrazzo Heatherhill<br />

■ <strong>Gilleleje</strong>-Nakkehoved Fyr, walk from <strong>Gilleleje</strong> Harbour to<br />

the light house<br />

■ Esrum Abbey, 4 km walk around the Abbey, get the map<br />

at the shop. The Abbey also serves at the entry point to<br />

the National Park <strong>of</strong> Royal <strong>North</strong> Seal<strong>and</strong><br />

■ Melby Overdrev, the unique, s<strong>and</strong>y heather-clad<br />

l<strong>and</strong>scape in Asserbo<br />

■ Tisvilde Hegn, park at the end <strong>of</strong> Hovedgaden in<br />

<strong>Tisvildeleje</strong>, bring your swim gear, the beach is great<br />

■ <strong>Dronningmølle</strong>-Hornbæk coastal path, park near the<br />

campsite in <strong>Dronningmølle</strong>. You can return by train<br />

■ Rudolph Tegners Museum <strong>and</strong> the area Rusl<strong>and</strong><br />

SPEND THE<br />

NIGHT AT ...<br />

N r j<br />

T<strong>of</strong>teager<br />

Tvær-Åsen<br />

■ Hotel <strong>Gilleleje</strong> Str<strong>and</strong>, cosy small hotel with a great<br />

restaurant, classic rooms, well located in the centre <strong>of</strong><br />

<strong>Gilleleje</strong><br />

Ved Skellet<br />

Dale<br />

Bjørn Andersens Vej<br />

Steendysse-Åsen<br />

Nordre Str<strong>and</strong>vejNordre Str<strong>and</strong>vej<br />

Ravn sbækve<br />

j<br />

Kildevænget<br />

SWEET<br />

TOOTH<br />

Fyrrebakkevej<br />

Solt<strong>of</strong>ten<br />

Edenvej<br />

Øgårdsvænget<br />

Uglekrogen<br />

Lyngbakken<br />

Granbovej<br />

Fasanhaven<br />

Gyvelvej<br />

Ventegodtsvej<br />

Horneby<br />

S<strong>and</strong><br />

Hornebakken<br />

Skovskadevej<br />

Gyvelvej<br />

Gyvelvej<br />

Fuglevej<br />

havevej<br />

Birkevangsvej<br />

Gammel Tennisvej<br />

Teglhøjvej<br />

Solbærvej<br />

Tornebakken<br />

Høbuen<br />

Mosevej<br />

N r j<br />

Elmevej<br />

T<strong>of</strong>teager<br />

Tennisvej<br />

Digeager<br />

Skovager<br />

Jydebjergvej<br />

■ TIP: Follow the yellow dots around Tisvilde Hegn, 7 km,<br />

park at Bisp Absalons Vej 28<br />

■ Kongernes Feriepark, a family resort with hotel rooms,<br />

children’s activities, restaurant <strong>and</strong> camp site<br />

■ Helenekilde Badehotel, your get-away at the beach, cosy<br />

<strong>and</strong> classic<br />

■ Haldbjerg Naturcampus, want to spend a night under<br />

the open sky? Here you can book meals, saunas or cook<br />

your own meal with local produce<br />

■ Feriecenter <strong>Rågeleje</strong> Klit, wonderfully located<br />

apartments in <strong>Rågeleje</strong><br />

■ <strong>Gilleleje</strong> Badehotel, stylish <strong>and</strong> romantic seaside hotel,<br />

wellness <strong>and</strong> restaurant<br />

■ Kysthusene, seaside resort with pool, holiday houses <strong>and</strong><br />

hotel rooms<br />

■ <strong>Tisvildeleje</strong> Str<strong>and</strong>hotel, barefoot luxury <strong>and</strong> great<br />

atmosphere<br />

Udsholtvej<br />

Niels Lorentzens Vej<br />

Tueager<br />

Leer-Ager<br />

Horneby<br />

S<strong>and</strong><br />

■ Haldbjerg Café at Tibberuphus, also a great place to start<br />

a walk <strong>of</strong> Gribskov<br />

■ Søsters, homemade ice cream at <strong>Gilleleje</strong> Harbour<br />

■ Drømmecafeen, café, interior decoration <strong>and</strong> bookshop<br />

all in one, located in <strong>Dronningmølle</strong><br />

■ Kystgaarden, seaside café located just west <strong>of</strong> <strong>Gilleleje</strong>.<br />

Great views & food<br />

■ Kanalkiosken, for 40 years this has been the place in<br />

<strong>Gilleleje</strong> to get your ice cream on the way to the beach<br />

ON A<br />

RAINY DAY<br />

■ Padelhuset, padel sport, a fun family activity<br />

■ Gribskov Svømmehal, an indoor swimming pool<br />

■ Kulturhavn <strong>Gilleleje</strong>, cinema, restaurant <strong>and</strong> activity<br />

house<br />

■ Drømmehuset, bookstore, browse <strong>and</strong> find a book for<br />

your holiday<br />

VibevejVibevej<br />

Spurvevej<br />

Str<strong>and</strong>lystvej<br />

Duevej<br />

Ammekær<br />

Bomarks-Åsen<br />

Østervangen<br />

Kystvej<br />

Bøgevej<br />

Tredie Tangvej<br />

Søhusvej<br />

Agerkær<br />

Helsingevej<br />

Venusvej<br />

S<strong>and</strong>gaardsvej<br />

Hyldevej<br />

Solkær<br />

Thorsagervej<br />

Damgaards-Åsen<br />

Helsingevej<br />

Solkær<br />

Ammekær<br />

Ammekær<br />

Ammekær<br />

Ammekær<br />

Rådhushaven<br />

HITS<br />

FOR KIDS<br />

■ <strong>Gilleleje</strong> Labyrinten, quiz your way around this new<br />

enormous labyrinth, fun for the whole family<br />

■ <strong>Dronningmølle</strong> Æsel- og Kameludlejning, spend the<br />

night at the Camel Shelter close to the animals, join<br />

events or book a ride<br />

■ Nordsjæll<strong>and</strong>s Fuglepark, a bird park <strong>and</strong> zoo<br />

■ Playground at <strong>Gilleleje</strong> Harbour<br />

■ Maritime quiz at the Museum Skibshallerne in <strong>Gilleleje</strong><br />

takes you around the harbour<br />

■ Scenic train ride on the old steam train Nordsjæll<strong>and</strong>s<br />

Veterantog<br />

■ Bedstemor Anns Besøgsbondegård, visiting farm in<br />

<strong>Gilleleje</strong><br />

Skovdalen<br />

Skaaremosevej<br />

Peter Hildes Vej<br />

Flagtesteens-Ager<br />

Arupsvej<br />

Senkke-Kjæret<br />

Haver-Ager<br />

Helsingevej<br />

I bsens Ager<br />

S imo n<br />

Steenhøjs-Åsen<br />

Tulstrupvej<br />

Taarsbakken<br />

Brinken<br />

Lang<br />

KNIFE<br />

AND FORK<br />

■ Far til 4, family style restaurant, located on the beach in<br />

<strong>Gilleleje</strong><br />

■ El Meson Canario, get an authentic Spanish touch to your<br />

Danish holiday, restaurant located in <strong>Rågeleje</strong><br />

■ Restaurant Tinggården, located in Asserbo this highquality<br />

restaurant will send your taste buds to heaven<br />

Dagskolen<br />

Ternen<br />

■ Proviant <strong>Gilleleje</strong>, cosy restaurant, lots <strong>of</strong> fish on the<br />

menu, great location at <strong>Gilleleje</strong> Harbour<br />

■ Fyrkroen, an idyllic inn, wonderfully located next to the<br />

lighthouse Nakkehoved Fyr overlooking the sea.<br />

■ Hotel <strong>Gilleleje</strong> Str<strong>and</strong>, open for lunch <strong>and</strong> dinner located<br />

on the main street <strong>of</strong> <strong>Gilleleje</strong><br />

debjerg<br />

J y<br />

A TASTE<br />

OF NORTH<br />

SEALAND<br />

■ Thornæs Distillery, buy your locally produced gin <strong>and</strong><br />

whisky in Kagerup near Helsinge<br />

■ Ørby Vingaard, book a tour <strong>of</strong> the vineyard or visit the<br />

shop & cafe for your bottle <strong>of</strong> prizewinning wine<br />

■ Gundekildegaard, farm shop, events <strong>and</strong> berry picking<br />

■ Jota Chokolade, see how chocolate is made – <strong>and</strong> taste it!<br />

Located in <strong>Gilleleje</strong><br />

■ SuperBrugsen, shop all your local products, groceries <strong>and</strong><br />

wine at this supermarket in <strong>Gilleleje</strong><br />

■ Tinggården country shop & cafe, buy fresh products near<br />

Asserbo<br />

■ Tranegård, organic dairy, café, farm shop, visiting farm<br />

near Helsinge<br />

WATER<br />

ACTIVITIES<br />

■ Popular beaches with life guards:<br />

<strong>Dronningmølle</strong>, <strong>Gilleleje</strong>, <strong>Rågeleje</strong> <strong>and</strong> <strong>Tisvildeleje</strong>. Look<br />

out for icons on this map for more beaches with life guards<br />

■ Your dog is welcome for a swim at Smidstrup Beach<br />

■ WOW Surf, rent a SUP board in Tisvilde<br />

■ Rent a SUP board in <strong>Gilleleje</strong> at Nordkystens<br />

Cykeludlejning<br />

■ Put <strong>and</strong> take lake in <strong>Dronningmølle</strong>, buy the license at<br />

the shop “Vild med Dyr”<br />

■ Great fishing spots, flip the map over <strong>and</strong> look for the<br />

icons<br />

A FUN<br />

NIGHT OUT<br />

■ Wieth Knudsens Observatory, stargazing with the<br />

experts, open house twice a month<br />

■ Minigolf at Kysthusene, meet your friends for a cocktail<br />

<strong>and</strong> play a round<br />

MEET THE<br />

LOCALS<br />

■ Playing petanque at <strong>Dronningmølle</strong>huset<br />

■ Browsing through h<strong>and</strong>picked home design <strong>and</strong> rustic<br />

French goods at Esthers Garage in <strong>Tisvildeleje</strong><br />

■ Walking their dogs at Gilbjerghoved, just west <strong>of</strong> <strong>Gilleleje</strong><br />

■ Checking out the newest exhibition at Munkeruphus<br />

■ Winterbathing <strong>and</strong> chatting in the saunas in Tisvilde,<br />

<strong>Rågeleje</strong>, <strong>Gilleleje</strong> & <strong>Dronningmølle</strong>


<strong>Gilleleje</strong><br />

<strong>Gilleleje</strong> Øst<br />

Stæremosen<br />

Søborg<br />

Firhøj<br />

<strong>Dronningmølle</strong><br />

Kildekrog<br />

Horneby S<strong>and</strong><br />

Hornbæk<br />

Forum<br />

Karinebæk<br />

Skibstrup<br />

Ålsgårde<br />

Ki<br />

Bredagervej<br />

Lejevej<br />

Farvergårdsvej<br />

Åk<br />

Mårumvej<br />

adsaxe<br />

mmune<br />

j<br />

U<br />

j<br />

j<br />

lvordevej<br />

Tog og Metro i Hovedstadsområdet<br />

Trains <strong>and</strong> Metro in Greater Copenhagen<br />

Dagtimer m<strong>and</strong>ag til fredag<br />

Daytime Monday to Friday<br />

Gælder fra 14. december .2020<br />

Ω LOCAL TRAIN, NORTH SEALAND<br />

Hvalsø<br />

Hundested Havn<br />

Lejre<br />

Hundested<br />

Mod / Direction<br />

Kalundborg<br />

Borup<br />

Mod / Direction<br />

Fyn og Jyll<strong>and</strong><br />

Nykøbing F<br />

Mod / Direction<br />

Fyn og Jyll<strong>and</strong><br />

Nykøbing F<br />

Vibehus<br />

Østerbjerg<br />

Viby Sjæll<strong>and</strong><br />

Mod / Direction<br />

Næstved<br />

Dyssekilde<br />

C<br />

Gadstrup<br />

Tureby<br />

Melby<br />

*Vinge<br />

Frederikssund<br />

Hanehoved<br />

Ølstykke<br />

Roskilde<br />

Trekroner<br />

Herfølge<br />

Havdrup<br />

Lille Linde<br />

Mod / Direction Faxe Ladeplads<br />

HOW TO GET AROUND<br />

Most destinations in <strong>North</strong> Seal<strong>and</strong> can be reached by train<br />

via Hillerød or Helsingør (Elsinore). Change to local trains to<br />

get to any corner <strong>of</strong> <strong>North</strong> Seal<strong>and</strong>.<br />

BRING YOUR BIKE<br />

Bikes are free <strong>of</strong> charge on local trains <strong>and</strong> S trains. On the<br />

route from Copenhagen to Helsingør (Elsinore) you need a<br />

ticket for the bike. Bike trailers are not allowed.<br />

DOGS<br />

Your dog is also welcome aboard. If it does not travel in a bag<br />

or cage you need to buy a children’s ticket.<br />

TICKETS<br />

Copenhagen Card Discover <strong>and</strong> City Pass Large cover all<br />

public transport in <strong>North</strong> Seal<strong>and</strong>, but it is also possible to<br />

buy single tickets at ticket vending machines or at 7-Eleven<br />

kiosks at train stations.<br />

TRAINS AND METRO<br />

IN GREATER COPENHAGEN<br />

Frederiksværk<br />

Egedal<br />

Stenløse<br />

Hedehusene<br />

Lille Kregme<br />

Veksø<br />

Bx<br />

B<br />

Lille Skensved<br />

Kregme<br />

*Kildedal<br />

E<br />

Ølsted<br />

Måløv<br />

Ballerup<br />

H<br />

Malmparken<br />

Høje Taastrup<br />

Taastrup<br />

Skovlunde<br />

Egøje<br />

Vallø<br />

<strong>Tisvildeleje</strong><br />

Grimstrup<br />

Albertslund<br />

Køge<br />

Godhavn<br />

Herlev<br />

Husum<br />

Grubberholm<br />

Himlingøje<br />

Hårlev<br />

Varpelev<br />

Skævinge<br />

Glostrup<br />

Ølby<br />

Holløse<br />

Gørløse<br />

Brøndbyøster<br />

Islev<br />

Jyllingevej<br />

KB Hallen<br />

A<br />

Jersie<br />

Vejby<br />

Brødeskov<br />

B<br />

Vanløse<br />

Flintholm<br />

Ålholm<br />

Rødovre<br />

Køge Nord<br />

Hvidovre<br />

Ørby<br />

Laugø<br />

Helsinge<br />

Duemose<br />

Farum<br />

Værløse<br />

Danshøj<br />

M1 M2<br />

Vigerslev Allé<br />

A<br />

Greve<br />

Karlslunde<br />

Solrød Str<strong>and</strong><br />

Mod / Direction Rødvig<br />

Hareskov<br />

Skovbrynet<br />

Bagsværd<br />

Kagerup<br />

Peter Bangs<br />

Vej<br />

F<br />

Gribsø<br />

Slotspavillonen<br />

Stengården<br />

Bx<br />

Fuglebakken<br />

Grøndal<br />

Ishøj<br />

Hundige<br />

Buddinge<br />

Lindevang<br />

Langgade<br />

A<br />

M3<br />

Fasanvej<br />

Solbjerg<br />

Åmarken<br />

Friheden<br />

Avedøre<br />

Fjellenstrup<br />

Pårup<br />

Græsted<br />

Græsted Syd<br />

Saltrup<br />

Mårum<br />

Nørrebro<br />

Brøndby Str<strong>and</strong><br />

Vallensbæk<br />

Hillerød<br />

Kildebakke<br />

Vangede<br />

Allerød<br />

Dyssegård<br />

Birkerød<br />

Emdrup<br />

E<br />

Bispebjerg<br />

A<br />

B<br />

Bx<br />

C<br />

E<br />

F<br />

H<br />

Nørrebros<br />

Runddel<br />

Nuuks Plads<br />

Aksel Møllers<br />

Have<br />

Carlsberg<br />

Valby<br />

Sydhavn<br />

Sjælør<br />

Ny Ellebjerg<br />

Aften og weekend, se rejseplanen.dk<br />

Evening <strong>and</strong> Weekend, check journeyplanner.dk<br />

Holte<br />

Virum<br />

Grønholt<br />

Kratbjerg<br />

Fuglevad<br />

Lyngby Lokal<br />

Nørgaardsvej<br />

Sorgenfri<br />

Lyngby<br />

Jægersborg<br />

Ryparken<br />

F<br />

Trianglen<br />

Poul Henningsens Plads<br />

Vibenshus Runddel<br />

Skjolds Plads<br />

H<br />

Frederiksberg<br />

Frederiksberg<br />

Allé<br />

Enghave<br />

Plads<br />

Fredensborg<br />

Gent<strong>of</strong>te<br />

Bernstorffsvej<br />

Dybbølsbro<br />

Langerød<br />

Kvistgård<br />

Mørdrup<br />

Nærum<br />

Ravnholm<br />

Ørholm<br />

Brede<br />

S-tog S-train<br />

C<br />

M1<br />

M2<br />

M3<br />

M4<br />

Hellebæk<br />

Højstrup<br />

Marienlyst<br />

Snekkersten<br />

Espergærde<br />

Humlebæk<br />

Nivå<br />

Kokkedal<br />

Rungsted Kyst<br />

Vedbæk<br />

Skodsborg<br />

Klampenborg<br />

Ordrup<br />

Hellerup<br />

Svanemøllen<br />

M4<br />

Østerport<br />

Nørreport<br />

Kongens<br />

Nytorv<br />

Gammel Str<strong>and</strong><br />

Rådhuspladsen<br />

Vesterport<br />

*Ikke alle linje C st<strong>and</strong>ser i Vinge og Kildedal<br />

Tjek din rejse på Rejseplanen<br />

Grønnehave<br />

Helsingør<br />

Charlottenlund<br />

Orientkaj<br />

Nordhavn<br />

København H<br />

Central Station<br />

DR Byen<br />

SUPERBRUGSEN<br />

GILLELEJE<br />

Get all your groceries in one place.<br />

Marmorkirken<br />

Metro<br />

Isl<strong>and</strong>s<br />

Brygge<br />

Sundby<br />

Bella Center<br />

Ørestad<br />

Vestamager<br />

M1<br />

Regionaltog Regional trains<br />

Lokalbaner Local trains<br />

Omstigning Interchange<br />

Supermarket with a large assortment <strong>of</strong><br />

organic produce, wine, bread, <strong>and</strong> local products.<br />

Based on the vision from farm to fork, high<br />

quality <strong>and</strong> sustainable animal welfare.<br />

In our house you can find Thorups bakery which<br />

is a local bakery with a large assortment <strong>of</strong> bread,<br />

<strong>and</strong> cakes baked with the best ingredients.<br />

We also have our own imported wine, gently<br />

selected by our own pr<strong>of</strong>essionals.<br />

Parkvej 1 · DK-3250 <strong>Gilleleje</strong><br />

Tel. (+45) 48 30 00 06<br />

www.superbrugsengilleleje.dk<br />

Christianshavn<br />

Amagerbro<br />

Amager<br />

Str<strong>and</strong><br />

Femøren<br />

Kastrup<br />

Københavns<br />

Lufthavn<br />

Tårnby<br />

Lergravsparken<br />

M2<br />

Øresund<br />

Skansen<br />

Nørregade<br />

2<br />

47<br />

0<br />

Hundested<br />

40<br />

Halsinoen<br />

Næsb yvej<br />

Skansevej<br />

225<br />

Lynæs<br />

Triangeln<br />

Hyllie<br />

Næsby<br />

Kikhavn<br />

Ll. K arlsmindevej<br />

AMTSVEJEN<br />

16<br />

Søndergade<br />

Malmó C<br />

NORTH SEALAND<br />

LANGØ<br />

2 National cycle route<br />

47 Regional cycle route<br />

105<br />

Lille<br />

Karlsminde<br />

40<br />

Local cycle route<br />

The Marguerite route,<br />

scenic car route<br />

The Danish Pilgrimage Route, hike<br />

Tisvildevejen, hike<br />

Halsninoen, hike<br />

Par Force route, horseback ride<br />

National Park<br />

Kongernes Nordsjæll<strong>and</strong><br />

This map provides an overview.<br />

We recommend that you buy or<br />

download relevant maps<br />

or apps for navigating<br />

out in the country.<br />

<strong>and</strong>vej en<br />

Lundebjergvej<br />

Porthusvej<br />

SpodsbjergvejS<br />

Kikhavnvejen<br />

Ullerup<br />

K a rlshøjvej<br />

Frederiksværkvej<br />

Rendebæk<br />

Str<strong>and</strong><br />

Fjordvej<br />

Venslev<br />

Str<strong>and</strong><br />

en<br />

Torplille<br />

Torupvejen<br />

ULLERUP<br />

SKOV<br />

Ullerup<br />

Skovvej<br />

16<br />

Amager<br />

Huse<br />

Sølager<br />

SØMER<br />

SKOV<br />

Nødebovejen<br />

Østerbjerg<br />

Kulhuse<br />

ALHOLM<br />

Kyndby<br />

Huse<br />

Rendebækvej<br />

Vensl<br />

Kulhuse-<br />

Sølager<br />

(8 min)<br />

(Summer<br />

only)<br />

SØLAGERVEJEN<br />

207<br />

Grønshøjvej<br />

Troldmosevej<br />

Ll.<br />

Sømer Skovvej<br />

Mørkebjergvej<br />

Hald<br />

Nødebohuse<br />

Torup<br />

Torpmaglevejen<br />

Grønnehavevej<br />

Str<strong>and</strong>vej<br />

KULHUSVEJ<br />

Nødebovejen<br />

Tømmerup<br />

Torpmagle<br />

GRØNNESSE SKOV<br />

KULHUSE RENDE<br />

2<br />

207<br />

Kyndby<br />

Sø<br />

40<br />

Krakasvej<br />

Hjortevej<br />

Bau<br />

Røglerne<br />

Jungedalsvej<br />

Bavnen<br />

Røglevej<br />

Kyndbyvej<br />

Torupvejen<br />

Tollerup<br />

Sverkilstrupvej en<br />

AMTSVEJEN<br />

Vikingevej<br />

Kindholm<br />

Voldsted<br />

tahøjvej<br />

Hulekærsvej<br />

Barakvejen<br />

Skarndalsvej<br />

Liseleje<br />

47<br />

40<br />

Barakkerne<br />

Skoven<br />

Storgård<br />

Plantage<br />

Kyndby<br />

Sverkilstrup<br />

Ellinge<br />

Kongens<br />

Lyng<br />

5 km<br />

Melby<br />

FÆLLESSKOV<br />

Nyhuse<br />

Smedehuse<br />

Seksgårde<br />

207<br />

JÆGERSPRIS<br />

BUGT<br />

Over Dråby Str<strong>and</strong><br />

Venslevleddet<br />

Hyllingebjergvej<br />

Tolleru p Str<strong>and</strong>vej<br />

KULHUSVEJ<br />

S<strong>and</strong>s poret<br />

HUGSHØJ<br />

207<br />

Kroghø<br />

Hågendrupvej<br />

Jægersprislejrens<br />

Skydeterræn<br />

T<strong>of</strong>tegaard svej<br />

Vej<br />

jvej<br />

Rev elinen<br />

Dalby<br />

Dalby<br />

Huse<br />

Svanholm<br />

Huse<br />

Lindebjergvej<br />

Tollerupvej<br />

Dalby<br />

Beach with lifeguard<br />

Campfire shelter<br />

Dog walking forest<br />

Shelter<br />

Evet<strong>of</strong>te<br />

Rævebakkevej<br />

KULHUSVEJ<br />

Storgårdsvej<br />

16<br />

JULIANEHØJ<br />

SKOV<br />

Nature playground<br />

Bird tower<br />

Good spots for fishing<br />

40<br />

UNESCO World Heritage Site<br />

ROSKILDE FJORD<br />

Nygaardsvej<br />

Langevad<br />

Plantage<br />

Orebjerg<br />

Sø<br />

2<br />

vej<br />

Slotshegn<br />

Julianehøj<br />

Jægerspris<br />

Slot<br />

Krogstrup<br />

Solbakkeskov<br />

Liselejevej<br />

L<strong>and</strong>erslev<br />

2<br />

40<br />

Arrenakke Å<br />

FREDERIKSVÆRK<br />

STUDEHAVE<br />

Skovvangvej<br />

Christiansmindevej<br />

KULHUSVEJ<br />

Jægersprislejrens<br />

Skydeterræn<br />

Orebjer g Allé<br />

Ny Krogstrup<br />

Hanehoved<br />

NORDSKOVEN<br />

Kobbelgårde<br />

Jægerspris<br />

Melbyvej<br />

Evet<strong>of</strong>tevej<br />

Kyndbyvej<br />

Melby<br />

Nyvej<br />

BRØDEMOSE<br />

SKOV<br />

KOHAVE<br />

ASSERBO<br />

Asserbo<br />

Møllevangsvej<br />

E nghavevej<br />

HUN DESTEDVEJ<br />

Storkeegen<br />

Jægersprislejrens<br />

Øvelsesterræn<br />

Jægersprislejrens<br />

Øvelsesterræn<br />

Orebjergvej<br />

Dysagervej<br />

SKIBBYVEJ<br />

Pagteroldvej<br />

svej<br />

N. R. Olse n<br />

Hanehoved vej<br />

Onsved Huse<br />

Østergaardsvej<br />

r kealle<br />

Gl.<br />

MELBY<br />

OVERDREV<br />

Kobbelgårdsvej<br />

Dråbyvej<br />

Dyrnæsvej<br />

MØLLEVEJ<br />

LANDERSLEVVEJ<br />

Rævehuslinien<br />

Over Dråby<br />

Onsved<br />

Å<br />

Vænget<br />

Lyngerup<br />

53<br />

Ellevej<br />

Baggersvej<br />

Havn evej<br />

Kongeegen<br />

JÆTTESTUE<br />

Vænget<br />

Stængehusvej<br />

Vinderød<br />

Enghave<br />

Vinderød<br />

LYNGERUPVEJ<br />

Nordhuslinie<br />

Skov<br />

Fem højvej<br />

Neder<br />

Dråby<br />

Bølleljungen<br />

PLANTAGE<br />

Lille<br />

Kregme<br />

207<br />

205<br />

HILLERØDVEJ<br />

40<br />

Dyrnæsvej<br />

Ons vedvej<br />

Nyvej<br />

Pilevangsvej<br />

HYL LESTEDVEJEN<br />

MAGLEHØJ<br />

Vang evej<br />

Hvideklint<br />

Snoegen<br />

Veste<br />

Ordrupholmsvej<br />

r vangsvej<br />

ØKSNEHOLM<br />

Skuldelev<br />

TROLDESKOVEN<br />

40<br />

DYRNÆS<br />

HAGE<br />

Ry Å<br />

ROSKILDE FJORD<br />

Tørslev<br />

vej<br />

LERBJERG<br />

ARRESØDAL<br />

SKOV<br />

AMMESHOLM<br />

FÆRGE-<br />

LUNDEN<br />

KIGNÆS<br />

Egelund<br />

Gerlev<br />

<strong>Tisvildeleje</strong><br />

205<br />

Vinderød<br />

SØRUP<br />

VANG<br />

Karlsgavevej<br />

16<br />

211<br />

FÆRGELUNDSVEJ<br />

SKOVNÆSVEJ<br />

En ghaven<br />

Tørslevvej<br />

HELSIN GEV EJ<br />

Kjeldsvang<br />

FREDERIKS-<br />

HØJ<br />

Bygaden<br />

Fagerkærsvej<br />

Sk e<br />

HILLERØDVEJ<br />

Store<br />

Havelse<br />

Str<strong>and</strong><br />

Brederød<br />

Ølsted<br />

Sydstr<strong>and</strong><br />

TISVILDE HEGN<br />

Tibirke<br />

Flyves<strong>and</strong><br />

Tibirke<br />

S<strong>and</strong><br />

Kregme<br />

Mose<br />

Gribskov<br />

Kommune<br />

Halsnæs<br />

Kommune<br />

Arresø<br />

Auderød<br />

SONNERUP<br />

SKOV<br />

Kregme<br />

Ramløse S<strong>and</strong><br />

Ølsted<br />

STENØ<br />

Gerlev<br />

Str<strong>and</strong>park<br />

Kalvøen<br />

40<br />

2<br />

Ramløse<br />

Lyngby<br />

Halsinoen<br />

STENØ<br />

40 40<br />

53<br />

97<br />

Koholm<br />

Brederødvej<br />

Kappelhøjvej<br />

Str an dvejen<br />

BRANTEBJERG<br />

lvej<br />

MAGLE-<br />

HØJ<br />

Nordvangen<br />

Ølsted Str<strong>and</strong><br />

Bregnerød<br />

10<br />

SKULDE-<br />

LEV<br />

ÅS<br />

Torpev ej<br />

Rygårds<br />

211<br />

207<br />

Asserbo<br />

Slotsruin<br />

Allé<br />

Skuldelev<br />

Str<strong>and</strong><br />

Str<strong>and</strong>vejen<br />

Auderødvej<br />

HILLERØDVEJ<br />

211<br />

Havelse<br />

Mølle<br />

Græse<br />

Bakkeby<br />

Byvej<br />

TØRSLEV<br />

HAGE<br />

T<strong>of</strong>tevej<br />

HOVEDGADE N<br />

FREDERIKSVÆRKVEJ<br />

Store Ryvej<br />

Arresøfarten (May-September)<br />

Sonnerupvej<br />

Ølstedvej<br />

FREDERIKSSUNDSVEJ<br />

Koholmmosen<br />

t<br />

St<br />

Havelse<br />

Str<strong>and</strong>vej<br />

Færgevej<br />

Helene<br />

Kilde<br />

KØLHOLM<br />

267<br />

Nord husvej<br />

Aud erød<br />

By vej<br />

Lyngbakk en<br />

Hedestien<br />

16<br />

Byvej<br />

Hovedgaden<br />

Sto reHavelsevej<br />

Ubberupvej<br />

FREDE RIKSSUNDSVEJ<br />

32<br />

Amtm<strong>and</strong>svang<br />

Salpetermosen<br />

Haagendrup<br />

St.<br />

Havelse<br />

Mølle<br />

Græse Str<strong>and</strong>vej<br />

Havelse<br />

211<br />

Byvej<br />

PEBERHOLM<br />

HYLDEHOLM<br />

Text<br />

BÆ K KEBROVEJ<br />

Holløselund<br />

Horsekær<br />

Tibirke<br />

Bakker<br />

BÆ<br />

Å<br />

AUDERØD<br />

SKOV<br />

Vejby Str<strong>and</strong><br />

Tisvilde<br />

Bækkekrog<br />

Byvej<br />

J. F. WILLUM- SEN S VEJ<br />

Marbækvej<br />

K KEBROVEJ<br />

Ramløse<br />

Søkrog<br />

16<br />

Gribskov Kommune<br />

Halsnæs Kommune<br />

LYNGBY<br />

SKOV<br />

Apholm<br />

Arresø<br />

Lille<br />

Havelse<br />

Halsn æ s Kommune<br />

Græse Skolevej<br />

Halsnæs Kommune<br />

Hillerød Kommune<br />

Hillerød Kommune<br />

Bonderup<br />

Maglemose<br />

Græse<br />

267<br />

Holløse<br />

Tibirke<br />

Strølille<br />

Skovbakke<br />

Lille Rørbæk<br />

Holløse<br />

Bredning<br />

Oppe<br />

211<br />

Sundby<br />

Værebro Å<br />

Å<br />

Sillebro Å<br />

Ros kilde Ko mmune<br />

Ramløse<br />

Ramløse<br />

Bakker<br />

FREDERIKSSUND<br />

ÅGADE<br />

Steenhøjs-<br />

Åsen<br />

Tib<br />

VEJBY VEJ<br />

irkev ej<br />

FREDERIKSVÆR K VEJ<br />

Ådalsvej<br />

Bonder<br />

Søkrogvej<br />

Lille Havelsevej<br />

Apholm<br />

Holløselund<br />

Str<strong>and</strong>vej<br />

Holløselundvej<br />

Arresøvej<br />

Gri mstrupvej<br />

Sigerslevvestervej<br />

Roskildevej<br />

GræseBygade<br />

Marbæk<br />

47<br />

Vejby<br />

Str<strong>and</strong>vej<br />

Ellemosevej<br />

AMTSVEJEN<br />

Kurrebrovej<br />

DANSHØJ<br />

u pvej<br />

FREDE- RIKSSUNDS- VEJ<br />

Sigersle vøstervej<br />

Hørupvej<br />

237<br />

Vejby<br />

205<br />

Lille Lyngby<br />

Ågerup<br />

Store Lyngby<br />

Kildemose Å<br />

Ha velse Å<br />

Hillerød Kommune<br />

Frederikssund Kommune<br />

53<br />

207<br />

Sundbylillevej<br />

j<br />

TISVILDEVEJ<br />

FREDERIKSSUNDSVEJ<br />

Askemo sevejen<br />

KILDEVEJ<br />

Strølil<br />

levej<br />

Gammel<br />

Slangerupvej<br />

Salgårdsh<br />

Rågevej<br />

ø<br />

Skomagerbakken<br />

RÅGELEJEVEJ<br />

Ramløsevej<br />

Præstevej<br />

Skæv<br />

St rølillevej<br />

Store<br />

j v ej<br />

Godthåbsvej<br />

Tågerupvej<br />

ingevej<br />

267<br />

Snostrup<br />

Mølleh øjvej<br />

Sundbylille<br />

Højbro Å<br />

Tobro<br />

Gribskov Kommune<br />

Hillerød Kommune<br />

Sigerslevøster<br />

M<strong>and</strong>erup<br />

Hørup<br />

Hesselbjerg<br />

Jungen<br />

Græsevej<br />

Dalvejen<br />

Rørbækvej<br />

Lille Lyn g byvej<br />

Markebækvej<br />

Råg emarksvej<br />

Bjerget<br />

Hagerup<br />

Frederikssund Komm une<br />

Egedal Kommune<br />

Store<br />

Rørbæk<br />

Ørby<br />

<strong>Rågeleje</strong><br />

Stok<br />

Møngevej<br />

Ågerupvej<br />

Tågerup<br />

Huse<br />

Skærød<br />

Husebyvej<br />

keb rovej<br />

223<br />

Laugø<br />

Huse<br />

Unnerup<br />

ØLSTYKKE<br />

STATIONSBY<br />

211<br />

Birkehøjvej<br />

Præstehøjvej<br />

Hovedgaden<br />

Lille Havelsevej<br />

G eerslettevej<br />

Højskol evej<br />

v ej<br />

Udsbjerg<br />

Overdrevsvej<br />

Agerholmvej<br />

Grusgravvej<br />

Smedevej<br />

Str øbjergvej<br />

Langelinievej<br />

Snostrupvej<br />

Svestrupvej<br />

Maglebjergvej<br />

HELSINGØRVEJ<br />

vej<br />

Græsmosevej<br />

Bakkegårds-<br />

Rug årdsvej<br />

Præstevej<br />

Hørupvej<br />

Å<br />

Helsinge<br />

T<strong>of</strong>te<br />

Frederiksværkvej<br />

Lille Lyngbyvej<br />

Regnholmvej<br />

STRØ BJERGE<br />

Meløsevej<br />

HØRUP SKOVVEJ<br />

Slangerupvej<br />

Skævinge<br />

Strø<br />

M<strong>and</strong>erupvej<br />

Skenkelsø<br />

ØLSTYKKE<br />

NORD<br />

ØLSTYKKE<br />

VEST<br />

Jørlunde<br />

237<br />

Kolsbæk<br />

Kvinderupvej<br />

Su ndbylillevej<br />

Hag<br />

701<br />

Strøvej<br />

Udlejrevej<br />

RÅGELEJE<br />

STRANDVEJ<br />

Lau gøvej<br />

KILDEVEJ<br />

AMTSVEJEN<br />

Tranekærvej<br />

Unnerup vej<br />

Laugøvej<br />

Skærødvej<br />

6<br />

207<br />

Maglehøjvej<br />

Bakkebjergvej<br />

H E SSELBJERGVEJ<br />

Å mosevejen<br />

32<br />

Kongsholmvej<br />

701<br />

Skærødvej<br />

Mønge<br />

Borup<br />

Kvinderup<br />

Jørlunde Å<br />

Øllemose Å<br />

Helsinge<br />

Gø rløse Å<br />

GAMMEL<br />

ØL-<br />

STYKKE<br />

Udsholt<br />

Str<strong>and</strong><br />

223<br />

Troldebakkerne<br />

Skovgårdsvej<br />

Meløsevej<br />

205<br />

Ammendrup<br />

Thors mosevej<br />

Jordh<br />

Skenkelsøvej<br />

Annisse<br />

16<br />

Kovad<br />

6<br />

6<br />

Blistrup<br />

Ellegårdsvej<br />

Møngevej<br />

Møllerisvej<br />

Brog å rdsvej<br />

øjvej<br />

Skolegade<br />

Vestergade<br />

Præstevej<br />

Ny Harløsevej<br />

Helsingevej<br />

FREDERIKSBORGVEJ<br />

Dildalvej<br />

Frederiksborgvej<br />

OSKILDEVEJ<br />

Gæslingestien<br />

Kols-<br />

bæk-<br />

Byvej<br />

Krogholmgårdsvej<br />

Birkehøjvej<br />

ROSKILDEVEJ<br />

ROSKILDEVEJ<br />

Ring Syd<br />

Strøvej<br />

UDSHOLT<br />

STRANDVEJ<br />

Udsholtvej<br />

Bygaden<br />

223<br />

Haseje<br />

Udsholt<br />

e Å<br />

Pøl<br />

Valby<br />

Nejede<br />

Sigers Å<br />

Æ belholt Å<br />

H avelse Å<br />

Frederikssund Komm une<br />

Slangerup<br />

SPERRESTRUP<br />

SKOV<br />

Annisse<br />

Nord<br />

Rørmosevej<br />

Lykkesholm<br />

Borupvej<br />

Gørløse<br />

HILLERØD VEJ<br />

Slagslundevej<br />

Sperrestrupvej<br />

Kirkevej<br />

Helsingev ej<br />

6<br />

53<br />

STORESØ-<br />

LYNGEN<br />

Stations vej<br />

redegods Vej<br />

Thoredsv.<br />

Udsholtvej<br />

Gardysvej<br />

Jydebjergvej<br />

V<strong>and</strong>mosegårdsvej<br />

VALBYVEJ<br />

VALBYVEJ<br />

Pølemo sen<br />

Vibel<strong>and</strong>svej<br />

267<br />

Brol<strong>and</strong>svej<br />

Kratskoven<br />

Helsingevej<br />

Frederiksborgvej<br />

AMTSVEJEN<br />

Leret<br />

Syd<br />

ing<br />

Alsønderup<br />

Enge<br />

Hillerød Kommune<br />

Høje Tykket<br />

Hi<br />

om mune<br />

ller ød K<br />

Fr e derikssun d K ommune<br />

Al lerød Kom mune<br />

Langsø Å<br />

Buresø<br />

Slagslunde Overdrev<br />

Indelukket<br />

Plantagen<br />

Sperrestrup<br />

Højelt<br />

Valby Huse<br />

Aggebovej<br />

Høbjerg<br />

Rørmosevej<br />

NEJEDE<br />

VESTERSKOV<br />

Jørlunde<br />

Overdrev<br />

Sperrestrupvej<br />

Hels ingevej<br />

Steensbergsvej<br />

Harløs<br />

Østergade<br />

rvadvej<br />

Fru e<br />

Hovedvejen<br />

Lystru p<br />

47<br />

703<br />

703<br />

Nørrevangsvej<br />

703<br />

vej<br />

Harløse<br />

VALBY<br />

HEGN<br />

HØBJERG<br />

HEGN<br />

Tulstrup<br />

ØLSTYKKE<br />

ØLSTYKKE<br />

ØST<br />

Løgel<strong>and</strong>svej<br />

Nejlinge<br />

Ravn sbjergvej<br />

Smidstrup<br />

Str<strong>and</strong><br />

Helsingevej<br />

Alsønderup<br />

LYSTRUP<br />

SKOV<br />

Lystrup<br />

Slangerup<br />

Overdrev<br />

Stenlille<br />

Tjæreby<br />

Ny Harløse<br />

SLAGSLUNDE<br />

SKOV<br />

Smidstrup<br />

Smidstrupvej<br />

Tulstrupvej<br />

B annebjerg vej<br />

HELSINGØRVEJ<br />

Nejed evej<br />

evej<br />

ærvej<br />

ROS KILDEVEJ<br />

HØ RUP SKOVVEJ<br />

Gulbjergvej<br />

FREDERIK<br />

Højbjergvej<br />

Hulsøgårdsvej<br />

SMI DSTRUP<br />

STRANDVEJ<br />

Ebholmvej<br />

Bakkedraget<br />

Annisse<br />

Overdrev<br />

KILDEVEJ<br />

Gl. Kø benha vnsvej<br />

Thorkildgårde<br />

Tostedmark<br />

Høbjergvej<br />

Valby Overdrev<br />

Mosevej<br />

Uglebrovej<br />

Møllevejen<br />

Sortebjergvej<br />

Nellerødvej<br />

Aggebo<br />

Høbjerg<br />

Orned<br />

19<br />

16<br />

Tjærebyvej<br />

6<br />

53<br />

Lystrupvej<br />

Lindhol mvej<br />

Lindholm<br />

Bakkevej<br />

Englod svej<br />

Bavnebakken<br />

Hillerødvej<br />

Tinkerup str<strong>and</strong><br />

Krogenlund<br />

Spangebæk<br />

Str<strong>and</strong><br />

Esbønderup<br />

Sletelte<br />

GRÆSTEDVEJ<br />

P<br />

Pilevangen<br />

Skovvej<br />

S tenlil<br />

ibe Møllevej<br />

HILLERØDVEJ<br />

251<br />

Hågendrup<br />

AGGEBO<br />

HEGN<br />

Aggeb ovej<br />

HILLERØDVEJ<br />

Præstevej<br />

Harløsevej<br />

205<br />

251<br />

267<br />

FREERSLEV<br />

HEGN<br />

Freerslev<br />

Kurreholmvej<br />

HILLERØDMOTORVEJEN<br />

Uvelse<br />

Lillevang<br />

Søsum<br />

GILBJERG HOVED<br />

TINKERUP STRANDVEJ<br />

Hågendrupvej<br />

Bøgebjergvej<br />

Baunevej<br />

Harager Hegn<br />

Nellerød<br />

Ejlstrup<br />

2<br />

Alme<br />

Damvad Å<br />

Pøl e Å<br />

Tinkerup Å<br />

Maglemose Å<br />

Solbjerg Kagerup<br />

Engsø<br />

Kagerup<br />

O2<br />

267<br />

ROSKILDEVEJ<br />

levej<br />

vej<br />

Aggebo<br />

Skovvej<br />

Møllehøj<br />

702<br />

Svinget<br />

32<br />

Stokkerupvej<br />

Granbakkevej<br />

Thorsgårdsvej<br />

Ådalsvej<br />

Egebjergvej<br />

Lystrupvej<br />

Hemmingst<br />

Markt<strong>of</strong>ten<br />

ISTERØDVEJEN<br />

Snoghøjvej<br />

N ellerødvej<br />

UGGELØSE SKOV<br />

Klokkekildevej<br />

GRÆSTED-<br />

Havregårdsvej<br />

T<strong>of</strong>tegårdsvej<br />

Godhavnsvej<br />

GRÆSTED<br />

HEGN<br />

Ørbæk<br />

Strødam<br />

Vester Engsø<br />

Strødam<br />

O2<br />

19<br />

ULLERØD<br />

INDE-<br />

LUKKET<br />

KROGEN-<br />

LUND<br />

Buresø<br />

Tyresletten<br />

GRIBSKOV<br />

Bendstrup<br />

Uggeløse<br />

207<br />

Almevej<br />

Valbyvej<br />

Fruebjergvej<br />

O2<br />

16<br />

Hanebjergvej<br />

Uggeløsevej<br />

Almevej<br />

Tulstrupvej<br />

DØNNEVÆLDEVEJ<br />

Tremarksmosen<br />

Bredl<strong>and</strong><br />

Kagerupvej<br />

GRIBSKOVVEJ<br />

Frederiksværksgade<br />

HERREDSVEJEN<br />

j<br />

Nordhøjve<br />

Gø rløsevej<br />

Bannebjerg<br />

Tulstrup<br />

Ellebakke<br />

Stæremosevej<br />

S<br />

Alme Englodsvej<br />

Damvejen<br />

Brunhøjvej<br />

Ved<br />

Freerslev<br />

Lundebakken<br />

Markildevej<br />

Ravnebjergvej<br />

ØLHØJ<br />

703<br />

Kysthusene<br />

<strong>Gilleleje</strong><br />

r upvej<br />

Skovbakkevej<br />

Mosestien<br />

Lindebjergvej<br />

Lundegårdsvej<br />

Clausensvej<br />

Ny<br />

Hegn<br />

Porsagerv ej<br />

Tulstrupvej<br />

Fuglebjergvej<br />

Fjellenstrup<br />

Mårum<br />

Havelse Å<br />

Nørre Herlev<br />

Krogenlundvej<br />

Kedelsø Å<br />

Tranemose<br />

Pårup<br />

Græsted<br />

Skovhuse<br />

GRIBSKOV<br />

GRIBSKOV<br />

Højlundevej<br />

Lystrupvej<br />

Enghaven<br />

251<br />

251<br />

HELSING ØRVEJ<br />

237<br />

251<br />

33<br />

32<br />

16<br />

UggeløseB ygade<br />

SLANGERUPVEJ<br />

Hesselvej<br />

Eremitageslottet<br />

Freersvang<br />

Auderødlejren<br />

GANLØSE<br />

EGED<br />

Rokkestenen<br />

LISELEJE<br />

PLANTAGE<br />

Melbylejren<br />

47<br />

Almevej<br />

NY<br />

Egespurs Alle<br />

L yngev e<br />

Damvadvej<br />

Vesterbrogade<br />

O2<br />

6<br />

Uvelsevej<br />

LYNGEVEJ<br />

gade<br />

VEJ EN<br />

PÅRUPVEJ<br />

703<br />

MÅRUMVEJ<br />

Kagerup<br />

Mårumvej<br />

Stationsvej<br />

Peder<br />

HILLERØDMOTORVEJEN<br />

j<br />

Damhøjvej<br />

Toppevadvej<br />

NY MÅRUMVEJ<br />

Ny Mårumvej<br />

Alle<br />

Rosenlundvej<br />

Mannekildevej<br />

Ordrupdalsvej<br />

Rosendalsvej<br />

Bakkegaardsmarken<br />

Stationsvej<br />

Damstr.<br />

Elmegårdsvej<br />

Skovbrynet<br />

erupvej<br />

Blåkærvej<br />

R<br />

NØRRE-HERLEVVEJ<br />

233<br />

Bastrup<br />

Sø<br />

233<br />

Holtvej<br />

233<br />

Uvelse vej<br />

t<br />

y<br />

Gadevangsvej<br />

Oxes<br />

Hemmingstrup<br />

Uvelse<br />

Enghave<br />

Byvangen<br />

Kajerødvej<br />

Vejrmøllevej<br />

a ngsvej<br />

33<br />

703<br />

termosevej<br />

251<br />

32<br />

Selskov<br />

ro Å<br />

Søborg<br />

L<strong>and</strong>kanal<br />

Græsted<br />

Bol<strong>and</strong><br />

Vang<br />

Store<br />

Gribsø<br />

33<br />

Bastrup<br />

Bastrup<br />

Sø<br />

BOSERUP<br />

VANG<br />

GRIBSKOV<br />

Mårum Tinghuse<br />

GRIBSKOV<br />

Gadevang<br />

233<br />

Lynge<br />

233<br />

Parkvej<br />

ste vejen<br />

P ræ<br />

TING HUSEV<br />

33<br />

HELSINGEVEJ<br />

Gadevangsve j<br />

HILLERØDVEJ<br />

Ørbak k e vej<br />

Gadeledsvej<br />

Selskovvej<br />

ROSKILDEVEJ<br />

31<br />

Lyng e Å<br />

Bunds Å<br />

Søborg Kanal<br />

Gribskov Kommune<br />

Hillerød Kommune<br />

Allerød Kommune<br />

Nyvang<br />

Nederste<br />

Kobbel<br />

Kistrup<br />

Kobbel<br />

Sl åen bæk<br />

Holtet<br />

Ostrup<br />

Kobbel<br />

Stensholts<br />

Indelukke<br />

Præstevang<br />

Lille<br />

Hestehave<br />

HILLERØD<br />

Hestehaven GOLF<br />

KLUB<br />

Store<br />

Hestehave<br />

Kollerød<br />

Lynge<br />

Ganløse<br />

Knardrup<br />

<strong>Gilleleje</strong><br />

GRIBSKOV<br />

Parforcejagt<br />

GRIBSKOV<br />

Lille<br />

Dyrehave<br />

AdventurePark<br />

Vejenbrød<br />

16<br />

Bygade<br />

233<br />

BONDERUPVEJEN<br />

Ålekistevej<br />

Sø borggårdsvej<br />

Bygaden<br />

BRØDESKOV<br />

Flintholmvej<br />

Vrålyng<br />

Tusindeskifte<br />

Skoven<br />

233<br />

Nakkehoved<br />

Østre Allé<br />

Krigsagervej<br />

227<br />

Møllevej<br />

Søborg<br />

205<br />

Saltrup<br />

O2<br />

NEDERSTE<br />

KOBBEL<br />

HILLERØD<br />

Nyvang<br />

Børstingerød<br />

Nymølle<br />

Lille<br />

Bregnerød<br />

GRIBSKOV<br />

Hammersholt<br />

Røglevej<br />

Vrålyngen<br />

Kærhøjgårdsvej<br />

SLANGERUPVE J<br />

Undinevej<br />

Farumvej<br />

33<br />

703<br />

Kolbev ej<br />

Herredsvejen<br />

Søborg Sø<br />

EJ<br />

M ÅLØVVEJ<br />

T<strong>of</strong>tevej<br />

Esbønderupvej<br />

Vokstrupgårdsve<br />

Miln ersvej<br />

OVERDREVSV EJ<br />

HILLERØDMOTORVEJEN<br />

Kollerød Bygade<br />

Bundsvej<br />

Farumvej<br />

EJ<br />

seru pvej<br />

Bo<br />

Holgerskøb<br />

ISTERØDVEJEN<br />

Frederiksborg<br />

Slot<br />

FAVRHOLM<br />

MARK<br />

Søborg Sø<br />

j<br />

G antekro gsvej<br />

EN<br />

Brødeskovvej<br />

Lyngevej<br />

105<br />

Odderdamsvej<br />

48<br />

Ganløse<br />

Mørke<br />

NAKKEHOVED<br />

STRANDVEJ<br />

Bjørstrupvej<br />

Kragshøjvej<br />

Møllebjergvej<br />

Kildeportvej<br />

Slotspavillionen<br />

Jespervej<br />

Dy<br />

Lynge<br />

Mark<br />

LILLERØD<br />

31<br />

Terkelskov<br />

GANLØSE ORE<br />

Furesø Kommune<br />

Kirke<br />

Værløse<br />

Bregnerødvej<br />

53<br />

Firhøj<br />

Søgår dsvej<br />

Dragstrup<br />

Stensholts<br />

Vang<br />

O2 GRIBSKOV<br />

6<br />

19<br />

Skovledet<br />

16<br />

Farremosen<br />

227<br />

KOLLERØDVEJ<br />

NYMØLLEVEJ<br />

HILLERØDVEJEN<br />

GILL ELEJEVEJ<br />

227<br />

Hillerød Kommune<br />

Allerød Kommune<br />

Mølleåen<br />

Munkevang<br />

Tumlingevang<br />

Præstesø<br />

Kongens<br />

Bøge<br />

93<br />

Esrum Å<br />

Keldsø Å<br />

Esbønderup<br />

Esrum<br />

GRIBSKOV<br />

227<br />

227<br />

Vassingerød<br />

207<br />

Farumvej<br />

Bundsvej<br />

GILLELEJEVEJ<br />

NØ DEBOVEJ<br />

237<br />

Østvej<br />

FR EDERIKSVÆRKSVEJ<br />

Fyrvejen<br />

Storkevadsvej<br />

HILLERØDVEJEN<br />

rehav evej<br />

Fun kevej<br />

Nakkehoved Fyr<br />

KØBENHAVNSVEJ<br />

Gl.<br />

FARUM<br />

LILLEVANG<br />

Kommune<br />

Kommune<br />

Hillerød<br />

Fredensborg<br />

Gribskov Kommune<br />

Esrum<br />

Kanal<br />

Søndersø<br />

Helsingør Kommune<br />

Farum Sø<br />

31<br />

P<strong>and</strong>ehave<br />

G urre Å<br />

Gribskov Kommune<br />

Hillerød Kommune<br />

53<br />

Å<br />

Helsingør Kommune<br />

Esrum Sø<br />

Fredensborg<br />

Slotspark<br />

Esrum Sø<br />

Fredensborg<br />

Nødebo<br />

Bjørnebakker<br />

Rågårds<br />

Mose<br />

SNÆVRET<br />

Esbønderup<br />

Kohave<br />

Fændrik<br />

Vang<br />

Nødeboholt<br />

Kongens<br />

Vænge<br />

Præsteskov<br />

Munkerup<br />

Sørup<br />

Overdrev<br />

FRI TELTNING<br />

Dronningerunden<br />

Grønholt<br />

Karlebo<br />

Overdrev<br />

STORE DYREHAVE<br />

Ny Hammersholt<br />

11<br />

Lejrvej<br />

Dragstrupvej<br />

C hristianshøjvej<br />

Søvej<br />

Laanshøj<br />

205<br />

Stenholtsvej<br />

RÅDHUSVEJ<br />

Lyngevej<br />

Oldvej<br />

Rødkildevej<br />

OVERDREVSVEJEN<br />

Frederiksborgvej<br />

Lille<br />

Sverige<br />

Røglevej<br />

MUNKERUP<br />

Firh øjvej<br />

Sophienlund Alle<br />

Jespervej<br />

Kulsviervej<br />

110<br />

Ferle<br />

So demarksvej<br />

Tingbakk<br />

Frederiksb orgvej<br />

Allerød<br />

Ryget<br />

Skovby<br />

Hulerød<br />

Villingerød<br />

Sørup<br />

6<br />

Byskellet<br />

Kirkel t evej<br />

Frederiksborgvej<br />

HILLERØDMOTORVEJEN<br />

NYMØLLEVE J<br />

SLANGERUPVEJ<br />

Lillevangsvej<br />

STRANDVEJ<br />

en<br />

Parforcejagt<br />

Banevang<br />

Bregnerø d<br />

Sk ovve<br />

Høveltsvang<br />

Ganlø sevej<br />

j<br />

Skydebanemose<br />

Tidselhullet<br />

201<br />

LILLE<br />

RAVNSHOLT<br />

RYGET<br />

HORNBÆK BUGT<br />

<strong>Dronningmølle</strong><br />

Villingebæk<br />

Villingerødvej<br />

SØRUP<br />

HEGN<br />

GRØNHOLT<br />

FLYVEPLADS<br />

Tykke<br />

Overdrev<br />

RAVNSHOLT<br />

Lergraven<br />

Store Bøllemose<br />

Kattehale<br />

Hyrebakken<br />

16<br />

Trevangsv ej<br />

Fuglevangen<br />

Villingerødvej<br />

Hoved-<br />

vej<br />

Sørupvej<br />

Grønholtvan g en<br />

ISTERØDVEJEN<br />

Kar<br />

KONGEVEJEN<br />

Frederiksborgvej<br />

Ryttergårdsvej<br />

Esru m<br />

lebovej<br />

Høveltsvangs ve<br />

Kirke<br />

48<br />

S<br />

Sønderskov<br />

Fredensborg<br />

Kommune<br />

Kirkelte<br />

Allerød Kommune<br />

Furesø Kommune<br />

Klaus Nars<br />

Holm<br />

RUSLAND<br />

GL. GRØNHOLT VANG<br />

GRØNHOLT<br />

HEGN<br />

VÆRLØSE<br />

VILLINGEBÆK STRANDVEJ<br />

KIRKELTE HEGN<br />

TOKKEKØB HEGN<br />

Storedam<br />

Blovstrød<br />

Høvelte<br />

LILLE<br />

HARESKOV<br />

2<br />

Kelleren<br />

Plejelt<br />

Fredensborg Søpark<br />

Endrup<br />

Slo<br />

201<br />

Katte h<br />

Paltholmvej<br />

Farum<br />

Gydevej<br />

48<br />

Hellebjergvej<br />

205<br />

HILLERØDVEJEN<br />

Høveltevej<br />

Bakkegårdsvej<br />

tsv<br />

æ n get<br />

Nørrevænget<br />

Grønholtvej<br />

Kirkeltevej<br />

alevej<br />

Lundt<strong>of</strong>te<br />

9<br />

Kolleko<br />

Præste mosevej<br />

t umped yssevej<br />

Sorte mosevej<br />

j<br />

Ryetvej<br />

Værløsevej<br />

Petersborgvej<br />

Klostermarksvej<br />

Ball e<br />

Frederiksborgvej<br />

HØBJERG<br />

Slottet<br />

Stavns holt<br />

Gyde<br />

vej<br />

16<br />

Sk ovgårds<br />

Allé<br />

Fredensborg<br />

Slot<br />

Fiskebækvej<br />

19<br />

Plejeltvej<br />

Bøtterup<br />

36<br />

Furesø<br />

Nivå<br />

Karlebo<br />

Allerød Kommune<br />

Rudersdal<br />

Kommune<br />

Furesø<br />

Gurre Å<br />

Jonstrup<br />

52<br />

Vesterbæk<br />

Helsingør Kommune<br />

Fredensborg Kommune<br />

Donse Å<br />

Langstrup Å<br />

Hørsholm Kommune<br />

Rudersdal Kommune<br />

Birkerød<br />

Sø<br />

Kommune<br />

Lyngby-Taarbæk<br />

Kommune<br />

Hornbæk<br />

Sø<br />

Danstrup<br />

Gunderød<br />

Donse Lilledam<br />

Overdrev<br />

Lille<br />

Slutterup Slutterup<br />

Høvelte<br />

Skov<br />

Ulerne<br />

FARUM<br />

llevej<br />

kovlystvej<br />

Kildekrog<br />

Villingebækvej<br />

Harreshøjvej<br />

Endrupvej<br />

Benediktevej<br />

KONGEVEJEN<br />

Karlebo<br />

Mark<br />

Skovlinien<br />

Birkekrogen<br />

Stavnsholt<br />

Overdrev<br />

Horneby<br />

Fælled<br />

Høveltevej<br />

6<br />

Horneby<br />

Havreholmvej<br />

Endrup<br />

Hegn<br />

Lønholt<br />

Horneby<br />

S<strong>and</strong><br />

KLOSTERRIS<br />

HEGN<br />

Havreholm<br />

Harreshøj<br />

Asminderød<br />

Humlebækvej<br />

K arlebovej<br />

Kettinge<br />

S<strong>and</strong>holm<br />

Tikøb<br />

Veksebo<br />

Sjælsmark<br />

Kaserne<br />

Kajerød<br />

Birkerød<br />

8<br />

K<br />

BISTRUPVEJ<br />

Fægyden<br />

losterrisvej<br />

Bøtterupvej<br />

ESRUMVEJ<br />

Esrum Sø vej<br />

ISTERØDVEJEN<br />

Blovstrød<br />

Overdrev<br />

KONGEVEJEN<br />

Paltholmv ej<br />

Stavn sholtvej<br />

Kettingevej<br />

Enghave<br />

Stavnsholt<br />

Åsevang<br />

STORE<br />

HARESKOV<br />

237<br />

Langesø<br />

KNURRENBORG<br />

VANG<br />

Hesselrødvej<br />

201<br />

Harreshøjvej<br />

Avderødvej<br />

Gunderødvej<br />

Bregnerødvej<br />

Frederiksborgvej<br />

Sånevej<br />

48<br />

Duemosevej<br />

Fiske<br />

Vestervang<br />

HORNEBYVEJ<br />

235<br />

Fredensborgvej<br />

d ams-<br />

KONGEVEJEN<br />

Avderød<br />

207<br />

Stumpedysse<br />

Hegn<br />

Soldraget<br />

Danstru pve<br />

Lille Kalv<br />

Ha<br />

ESRUMVEJ<br />

Vekse bovej<br />

Sjælsø<br />

Risby<br />

Bistrup<br />

Nivå<br />

36<br />

Fredensborg Kommune<br />

Sjælsmark<br />

Luknam<br />

Hørsholm Kommune<br />

Eskemose<br />

Skov<br />

STORE SKOV<br />

Hornbæk<br />

vrevangsvej<br />

235<br />

La ngerødvej<br />

Gunderødve j<br />

Damsholte- vej<br />

Bakkevej<br />

Bøndernes<br />

Hegn<br />

RISBY VANG<br />

Store<br />

Kalv<br />

Aldershvile<br />

Skov<br />

HORNBÆK PLANTAGE<br />

DANSTRUP<br />

HEGN<br />

Lille Veksebo<br />

Borsholm<br />

HORSERØD<br />

HEGN<br />

Langerød<br />

Hesselrød<br />

Bistrup<br />

7<br />

Langerød<br />

19<br />

Fredt<strong>of</strong>te<br />

Ravnsnæs<br />

Bistrup<br />

Hegn<br />

Vasevej<br />

235<br />

6<br />

Humlebækvej<br />

Langstrupvej<br />

SJÆLSMARKVEJ<br />

BIRKERØD KONGEVEJ<br />

BISTRUPVEJ<br />

HILLERØDMOTORVEJEN<br />

HORNBÆKVEJ<br />

HORNBÆKV E J<br />

HELSINGØRSVEJ<br />

Brønshulevej<br />

Lille<br />

Gunderød<br />

Malmmosevej<br />

dder-<br />

Str<strong>and</strong>stræde<br />

Vassingerødvej<br />

Langdyssevej<br />

Birkerød<br />

Parkvej<br />

Lønholtvej<br />

Stumpedyssevej<br />

Plantagevej<br />

Nørrevang<br />

Turistvej<br />

Risb y<br />

Oldehuse<br />

NORDRE STRANDVEJ<br />

vejen<br />

T<br />

HORSERØD<br />

HEGN<br />

Digelsvej<br />

Øste rbæk<br />

STORØ<br />

Gurre Sø<br />

36<br />

102<br />

Mølleåen<br />

Lille<br />

Ø’s Krog<br />

Tikøb<br />

Skovhuse<br />

Gurre<br />

Sø<br />

Dronningerunden<br />

Agesø<br />

SJÆLSØ<br />

LUND<br />

Vaserne<br />

Stenstrup<br />

Sauntevej<br />

Saunte<br />

Borshol mvej<br />

ESR<br />

Furesøvej<br />

UMVEJ<br />

Gurrevej<br />

inke<br />

Brunem arksvej<br />

GURRE VANG<br />

Langstrup<br />

Kvistgård<br />

STASEVANG<br />

201<br />

r upvej<br />

Toeltvej<br />

Vejenbrødvej<br />

Fredto<br />

Svanes<br />

Vej<br />

Sjæl<br />

søv.<br />

Vasevej<br />

Hummelt<strong>of</strong>tevej<br />

Frederiksdal<br />

Brønsholm<br />

Isterød<br />

RUDE<br />

SKOV<br />

HOLTE<br />

Virum<br />

Bagsværd Sø<br />

Aldershvile<br />

Slotspark<br />

O4<br />

205<br />

Søholmvej<br />

7<br />

S<strong>and</strong>ag erhusvej<br />

Reerstrupvej<br />

Hu mlebækvej<br />

ftevej<br />

Biskop<br />

Parcelvej<br />

Højde<br />

vej<br />

HORNBÆKVEJ<br />

Furesø<br />

6<br />

E47<br />

E47<br />

Skovrød<br />

KONGEVEJEN<br />

Holme ne vej<br />

Langstrupvej<br />

229<br />

Grønnegad e<br />

RAVNSNÆSVEJ<br />

Parkvej<br />

Frederi<br />

ksdalsvej<br />

HELSINGØRMOTORV EJEN<br />

ISTERØD VEJEN<br />

207<br />

Høst erkøb<br />

v ej<br />

229<br />

Dronninggårds Allé<br />

Parkvej<br />

Virumvej<br />

Nybrovej<br />

Agiltevej<br />

MAGLE-<br />

BJERG<br />

48<br />

Skibstrup<br />

Horserød<br />

Byvej<br />

vej<br />

Horserød-<br />

Folkeparken<br />

Ballermosen<br />

Tirsdagsskoven<br />

Horserød<br />

KROGENBERG<br />

HEGN<br />

Munkegårde<br />

Skov<br />

Slagslunde<br />

Svestrup<br />

Tangbjerg<br />

Lille<br />

Toelt<br />

Toelt<br />

229<br />

Nybo<br />

E47<br />

E47<br />

19<br />

Nivå<br />

sserød Å<br />

36<br />

102<br />

Sorgenfri<br />

Søllerød<br />

Sø<br />

Lyngby Åmose<br />

Skibstrup<br />

Overdrev<br />

Nyrup<br />

Dageløkke<br />

Skov<br />

Niverød<br />

GEELSKOV<br />

93<br />

Lyngby Sø<br />

Vapnagård<br />

Pederstrupvang<br />

Gøngehuse<br />

Grimstrup<br />

Søholm<br />

Teglværkshuse<br />

Sonnerup<br />

Åsebakken<br />

Furesøparken<br />

Ellekilde<br />

107<br />

213<br />

Gurre<br />

Slotssøen<br />

229<br />

Skibstrupvej<br />

235<br />

N y bovej<br />

5<br />

229<br />

NIVERØD<br />

KONGEVEJ<br />

BRØNSHOLM KONGEVEJ<br />

47<br />

9<br />

NORDRE STRANDVEJ<br />

Nordvej<br />

Holmegårdsve<br />

Holmeskov<br />

Dageløkke<br />

Hørsholm<br />

201<br />

Gørlundevej<br />

Holmenevej<br />

Borsholmvej<br />

Gurrevej<br />

Krogenbergvej<br />

HELSINGØRSVEJ<br />

Toeltvej<br />

M<br />

HØRSHOLMVEJ<br />

Ådalsvej<br />

USSERØD KONGEVEJ<br />

Vestre<br />

Paradisvej<br />

KONGEVEJEN<br />

Grønnevej<br />

øllevej<br />

Vej<br />

Nybrovej<br />

Isl<strong>and</strong>shøjvej<br />

KELLERIS<br />

HEGN<br />

Højmosen<br />

229<br />

Schneid ers<br />

Borg m.<br />

BAGSVÆRDVEJ<br />

4<br />

36<br />

50<br />

73<br />

Mølleåe n<br />

Bøgeholm<br />

Sø<br />

LAVESKOV<br />

Usserød<br />

10<br />

Ørsholtvej<br />

Gurreh olmvej<br />

Alsvej<br />

207<br />

6<br />

103<br />

101<br />

Klaresø<br />

Nygård<br />

Mørdrup<br />

Kalvehave<br />

Kirkeskov<br />

152<br />

9<br />

Nivå<br />

Deputatvang<br />

Kobberdammen<br />

Bondedammen<br />

Hørsholm Kommune<br />

Rudersda l Kommune<br />

Det Danske<br />

Schweiz<br />

RUNGSTED<br />

HEGN<br />

Mølleåen<br />

Ålsgårde<br />

Store<br />

Frises<br />

Eng<br />

Slotssøen<br />

Vejlesø<br />

Hellebæk<br />

Sortesø<br />

105<br />

Humlebæk<br />

Sletten<br />

Folehave<br />

S<strong>and</strong>bjerg<br />

Østerskov<br />

Gammelmose<br />

Øster<br />

S<strong>and</strong>bjerg S<strong>and</strong>bjerg<br />

S<strong>and</strong>dalen<br />

11<br />

Øverød<br />

213<br />

Karlsgårdsvej<br />

S m edebak ken<br />

Lågegyde<br />

SKINDERSØVEJ<br />

SKINDERSØVEJ<br />

KIRKESKOV<br />

Boderne<br />

Apperup<br />

HAMMERMØLLE<br />

SKOV<br />

Tibberup<br />

Kokkedal<br />

Gø gevang<br />

Gl.<br />

Holte<br />

NYRUP<br />

HEGN<br />

Vallerød<br />

Brådebæk--<br />

Ubberød<br />

Rygård<br />

Fredskov<br />

3<br />

FREDENSBORGVEJ<br />

Niverødvej<br />

Nivåvej<br />

St. Karlsmindevej<br />

Nørregade<br />

Lyngerupvej<br />

Hasselhøjvej<br />

Industrivej<br />

Skovvej<br />

Kæderupvej<br />

Gydebakken<br />

Anekærvej<br />

Kildehøjvej<br />

Carlsbergvej<br />

G<br />

HØRSHOLM KONGEVEJ<br />

Bogårdsve<br />

D a<br />

Søllerød<br />

Ørholm<br />

Brede<br />

E47<br />

12<br />

205<br />

Krogerupv ej<br />

STRANDVEJEN<br />

Bolbrovej<br />

NYBR<br />

E<br />

HELSINGØRMOTORVEJEN<br />

Kellerisvej<br />

Ullerødvej<br />

øngehusvej<br />

LYNGBY<br />

ds<br />

Lille<br />

Høje<br />

S<strong>and</strong>bjerg<br />

Bredevej<br />

Kongevejen<br />

llekildehavevej<br />

Hellebæk-<br />

Museumsvej<br />

Borsholmvej<br />

geløkkevej<br />

Ga mmel H<br />

Pindemosevej<br />

Søbrinken<br />

Sønderrisvej<br />

Ømosevej<br />

Gam mel Str<strong>and</strong>vej<br />

Dronningerunden<br />

Vangebovej<br />

OMFAR TSVEJ<br />

Gurrevej<br />

Teglgårdsvej<br />

Folehavevej<br />

S<strong>and</strong>bj ergvej<br />

HELSINGØRMOTORVEJEN<br />

Holte<br />

Gade<br />

ØVERØDVEJ<br />

Gl.<br />

M<br />

Rødegård<br />

svej<br />

KONGENS<br />

LYNGBY<br />

Hovvej<br />

Mikkelborg<br />

13<br />

E47<br />

19<br />

14<br />

RAVNHOLM<br />

SKOV<br />

201<br />

K<strong>of</strong>od<br />

HOR NBÆ KVEJ<br />

oltevej<br />

SKODS<br />

sevej<br />

Lyngby<br />

Hovedg.<br />

W<br />

Attemo<br />

BORGVEJ<br />

Christian<br />

X’s Alle<br />

Hellebækv e<br />

G<br />

Bakkebjerg<br />

17<br />

237<br />

ESRUMVEJ<br />

KONGEVEJEN<br />

Anchers<br />

Vej<br />

Bøsse m a<br />

Agnetevej<br />

152<br />

RUNGSTED STRANDVEJ<br />

gergade<br />

ØRDRUPVEJ<br />

l. Str<strong>and</strong>vej<br />

HUMLEBÆK STRANDVEJ<br />

S tr<strong>and</strong>vej<br />

Gl.<br />

15<br />

E47<br />

19<br />

152<br />

Fole havevej<br />

Ørnhol mvej<br />

RUNGSTEDVEJ<br />

ELLESLETTE-<br />

GÅRDSVEJ<br />

Nøjsomhe dsvej<br />

Lundt<strong>of</strong>tevej<br />

j<br />

Bolbrovej<br />

DTU<br />

103<br />

Lundt<strong>of</strong>tegårdsvej<br />

L A NGHAVEN<br />

Kohave<br />

TEGLSTRUP<br />

HEGN<br />

213<br />

Trørød<br />

Kohavevej<br />

Egebækvej<br />

HELSINGØRMOTORVEJEN<br />

7<br />

Gammel<br />

16<br />

N<br />

S<br />

NORDRE STRANDVEJ<br />

Solb akkevej<br />

Grænsestien<br />

Hegnet<br />

Fuglebakkevej<br />

Knudemosevej<br />

Skindersøvej<br />

Nybovej<br />

Str<strong>and</strong>vej<br />

NY STRANDVEJ<br />

Louisiana<br />

O3<br />

Rørtang<br />

Store<br />

Karlsminde<br />

Hyllingeriis<br />

Sigerslevvester<br />

Bakke-<br />

l<strong>and</strong>et<br />

Pibemølle<br />

Huseby<br />

Hessemose<br />

Nørrevang<br />

Hestkøb<br />

Hestetangshuse<br />

Høsterkøb<br />

Dønnevælde<br />

Reerstrup<br />

Kappelskov<br />

EGEBÆKS-<br />

VANG<br />

60<br />

O3<br />

Julebæk<br />

60<br />

52<br />

Rundforbi<br />

ERME-<br />

LUNDEN<br />

O3<br />

Fortunens<br />

Indelukke<br />

Skotterup<br />

Espergærde<br />

RUNGSTED S TRAND V<br />

GØNGEHUSVEJ<br />

Ryagergårdsvej<br />

Haldvejen<br />

KLAMPENBORGVEJ<br />

47<br />

EWALDSHØJ<br />

rbivej<br />

Rundfo<br />

tekærsvej<br />

Hjor<br />

Ermelundsvej<br />

Rungsted<br />

Smidstrup<br />

TRØRØD<br />

HEGN<br />

Gurrevej<br />

152<br />

E47<br />

STRANDVEJEN<br />

Nærum<br />

ØRESUND<br />

9<br />

JÆGERSBORG<br />

HEGN<br />

STAMPESKOV<br />

Hjortekær<br />

FORTUNEN<br />

Grams<br />

Plantage<br />

237<br />

O2<br />

VEDBÆK STRANDVEJ<br />

SKODSBORGVEJ<br />

vej<br />

E J<br />

Sve nske<br />

Gl.<br />

Kronborg<br />

Henriksholms<br />

Allé<br />

Hellebækvej<br />

Ladegårds V ej<br />

Trørødv ej<br />

Smakkevej<br />

NØRREVEJ<br />

Frydenlundsvej<br />

Hjortekærsvej<br />

Skovvej<br />

E<br />

152<br />

73<br />

Mølleåen<br />

Raadvad<br />

Eremitagesletten<br />

JÆGERSBORG<br />

DYREHAVE<br />

ULVEDALENE<br />

KL A M<br />

O2<br />

Esrumvej<br />

GEFIONSVEJ<br />

KONGEVEJEN<br />

RØNNEBÆR ALLÉ<br />

SKODSBORG STRANDVEJ<br />

Højstrup<br />

Lyng by-Taarbæ k<br />

Skodsborg<br />

Kommune<br />

Von<br />

Langens<br />

Plantage<br />

Ge nt<strong>of</strong>te Kommune<br />

Ellemosen<br />

152<br />

SØNDRE<br />

Stubbedamsvej<br />

Snekkersten<br />

Vedbæk<br />

VEJ<br />

PENBOR G<br />

48<br />

Parforcejagt<br />

152<br />

Jægersprislejren<br />

Ordrup<br />

rdrupvej<br />

47<br />

9<br />

HELSINGØR<br />

STRANDVEJ<br />

Jægersborg<br />

Str<strong>and</strong>have<br />

STRANDVEJEN<br />

Jagtvej<br />

Cottage<br />

Parken<br />

9<br />

Taarbæk<br />

Klampenborg<br />

KYSTVEJEN<br />

ejen<br />

Kronborg Slot

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!