06.05.2023 Views

DELFINEN #214

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

#213

SU-middag for kun 15 kr?

Tips og tricks

Præst eller psykolog?

Mød studenterpræsten

Artikel

Om studieskift og genfundne

drømme

Interview

Horoskoper, anmeldelser og

meget mere...


GRATIS

HUSLEJE

I 2 MDR.

Leder du efter en

studievenlig bolig?

Få mere plads, udskift værelset med et hjem, del huslejen med en roommate,

eller flyt sammen med din kæreste. Boligernes størrelse varierer, og den

gennemgående funktionelle indretning betyder, at der med garanti er en bolig,

der matcher dine eller jeres behov og livssituation.

FAKTA

• 1-4 værelser · 33-107 m2

• Privat altan eller terrasse

• Lækre fælles taghaver

• Indflytning maj 2023

Ring til Jesper fra LokalBolig

• Priser fra kr. 4.950 / mdr.

og aftal en fremvisning

• Gratis husleje i de første 2 mdr. 26 20 08 66 · jld@lokalbolig.dk

Fra din nye bolig i Arresøhave i Risskov er der ikke langt til

Aarhus’ mange uddannelsesinstitutioner.

ARRESØHAVE.DK

Tlf: 88 44 22 11

aarhuscity@lokalbolig.dk


INDHOLD

5

6

9

11

Leder - En undersøgelse af tro

Præst eller psykolog?

Tro på dig selv - og håndter din nervøsitet

Mætter 15 kroner?

13

16

19

18

24

26

28

31

33

36

38

Forskning er 99% fustration og 1% inspiration

Vi tror alle sammen på noget - om evolutionspsykologi

At forgude sig selv

Kunsten at være glad

Album review: 10.000 gecs

Talentet står skrevet i stjernerne - horoskoper

Interview: Troen på at det aldrig er for sent

Universal remedy

Er ældre mere troende i dag end unge?

Plakat

Aktuelt i studenterådet


KONTAKT

e-mail: delfinen@sr.au.dk

Besøgsadresse:

Studenterrådet ved Aarhus Universitet

Fredrik Nielsens vej 2-4, 8000 Aarhus C

REDAKTION

Chefredaktør:

Sebastian S. Engen og Jørgen H. Wibe

Art Director: Simone N. Hvilsted

Podcast: Frederik Patrick Trabjerg

Skribenter:

Camilla S. Bauer

Sebastian S. Engen

Clement Peters

Astrid E. Iversen

Jørgen H. Wibe

Frederik Tranberg

August I. Jørgensen

Aleks Baskakov

Caroline Lemée

Illustrationer og billeder:

Tine Eltved

Simone N. Hvilsted

Lærke Gertz

AU Fotos

Studenterrådet

Layout: Simone N. Hvilsted

Forside: Amalie Lykke Baumgarten

REDAKTIONEL FRIHED

Delfinen udkommer ved hjælp af midler og

samarbejde med Studenterrådet på Aarhus

universitet. Det, vi skriver, er vores personlige

holdninger, og vi er redaktionelt uafhængige af

Studenterrådet såvel som resten af Aarhus

Universitet. Formålet med Delfinen er at bidrage

til et socialt studiemiljø på Aarhus Universitet,

både for frivillige i Delfinens redaktion og for alle

studerende der læser vores artikler.

Vi modtager gerne debatindlæg fra studerende.

ANNONCER

Mathias A. Ohlsen, tlf: 42177202

e-mail: salg@sr.au.dk

Delfinen er avisen for alle studerende

på Aarhus Universitet. Vi laver både

tanke- og lattervækkende indhold, og

vi har altid studielivet i fokus.

Avisen bæres på hænderne af vores

frivillige skribenter, fotografer,

illustratorer

og chefredaktør.

Vi er tilknyttet Studenterrådet ved

Aarhus Universitet, men vi har en

uafhængig redaktion, og vi

disponerer frit over

alt indhold.

Du er altid velkommen til at kontakte

os, hvis du har en god idé til en artikel

om studieliv. Vi velkommer også

gerne nye skribenter, fotografer og

illustratorer i redaktionen.

Du kan læse Delfinens artikler på

hjemmesiden og følge med på

Facebook og Instagram, hvor vi deler

artikler og andet indhold.

delfinen-magasin.dk

@delfinen_destuderendesavis

facebook.com/delfinavis


LEDER

LEDER

Troens retninger

Alle tror. Tror på at kæresten elsker en. Tror på en isme. På Gud. Eller

videnskaben. Eller også hedder man bare Troels og det kan man ikke gøre

for. Tro tager ufatteligt mange retninger, og i denne udgivelse af Delfinen

inviteres du med på et par af dem.

Overfor tro, er det naturligt at sætte ‘at vide’ Med viden forstås det vi kan

sige, med sikkerhed. Filosoffer har i århundreder beskæftiget sig med

spændingsfeltet mellem tro og viden. Gode gamle Descartes tænkte, og

derfor vidste han, at han var. Cogitum ergo sum. Herfra starter al

erkendelse. Men der er rigtig mange ting vi stadig bare tror. At være

bevidst om, at man tror, og ikke ved, kræver en vis portion ydmyghed. ‘Jo

mere jeg ved, des mere ved jeg, at jeg ikke ved’, sagde Platon. Det kan

omformuleres til ‘jo mere jeg ved, des mere begynder jeg at tro”. Det tror

jeg at du, læser, kan nikke genkendende til. Gennem studietiden vil mange

af os uungåeligt komme til at justere vores verdensyn i lyset af den nye

viden vi bliver præsenteret for. Hvor der før var én forklaring på noget

givent, står vi nu med to forskellige plausible forklaringer. Der findes for

eksempel to teorier om universets udvidelse. De kan ikke coeksistere da de

modsiger hinanden, men alligevel er de begge alment accepterede inden

for astronomien. Her må man vælge at tro på den ene eller anden - eller

bare erkende vores stadige uvidenhed på det felt og ikke vælge side.

Når nok mennesker tror noget, bliver det et paradigme: en forklaringsnøgle

til at forstå verden på et givent tidspunkt. Kopernikus og et utal af

videnskabsfolk efter ham byggede deres videnskab på en geocentrisk

forståelse af verden. Indtil vi fandt ud af, at det forholder sig lidt

anderledes. Så ændrede vores fælles tro sig. Nu har jeg fokuseret på tro i

naturvidenskaben, men vi tror selvfølgelig også i vores personlige liv.

Tro kan fungere som en motivation til at søge viden og yderligere

forståelse af verden omkring os. Når vi tror, fastholder vi en åben og

undersøgende holdning til verden omkring os med chance for, at vi må

justere vores overbevisning i lyset af ny information. Det ønsker vi at åbne

dine øjne for gennem de forskellige artikler i magasinet her.

Velkommen til en undersøgelse af tro.


Præst eller psykolog?

Af Caroline Steensbech Lemée

Et sted med plads til hjertet

Studenterhuset er ikke blot stedet

for billige bajer og bøger. Nede af

gangen ligger nemlig stillerummet,

hvor der hver mandag fra 18:00 –

18:30 afholdes gratis

hjertebønsmeditation. Det er gratis

og åbent for alle ligegyldigt hvilken

tro man har eller ikke har. Det er

AU’s egen studenterpræst, Jens

Munk, der står for det, og hans

kontor ligger ved siden af, hvis man

skulle få brug for en snak.

Præst eller psykolog?

Med ét ben i teologi og det andet

ben i psykologi er rollen

som studenterpræst

speciel. I den spæde begyndelse

spekulerede Jens på, om han

egentlig bare var psykolog indtil

en ung kvinde en dag kom

ind til en samtale.

Hendes kæreste gennem mange år

kørte en nat ind i en betonklods på

motorvejen og blevet slået ihjel på

stedet. Efter nogle samtaler fortæller

Jens at hun pludselig blev helt stille,

og efter noget tid sagde: ”Er det ikke

nu en præst normalt ville bede en

bøn?” og så måtte Jens bede en bøn.

Og så sidder vi ligesom to

mennesker der i afmagt for vi kunne

ikke gøre noget ved sorgen,”

fortæller Jens. ”Vi kunne sidde i

fællesskab i afmægtighed og

henvende os til en magt der er

større. Jeg begynder

samtalen som

psykolog,

men


men lige pludselig transcenderer

samtalen det psykologiske.” I dag

kommer præsterollen stadig

punktvist og uforudsigeligt, og det er

i høj grad den som kommer ind, der

bestemmer.

Hvad fylder i de studerende i dag?

12.000 samtaler. Omtrent så mange

har Jens Munk haft i sine femten år

som studenterpræst. Derfor kan

man vel sige, at han har fingeren på

pulsen når det kommer til hvad der

fylder i de unge studerende i dag: På

den ene hånd er det stress,

præstationspress og perfektionisme

og på den anden hånd tvivl og en

følelse af meningsløshed. Ifølge Jens,

er perfektionismen ikke så meget et

krav fra samfundet eller andre ydre

autoriteter, som et påbud i den

enkelte. “Det er en lov der er flyttet

ind i den enkelte selv, og derfor er

blevet tyrannisk, for du kan ikke

engang gøre oprør mod den eller

kaste den af dig, for den er herinde.

Og så kommer der en indre konflikt,

og man kommer til at mangle energi

udadtil.” Jens giver et eksempel på

nogle søvnforskere der har fundet

fem parameter man helst skal ligge

godt på for at have en god

nattesøvn. ”Du skal faktisk præstere

på hele fem parametre, for at få lov

til at sove. Men det hedder jo, at

falde i søvn. I søvnen overgiver man

sig til en større magt.

Der er en eller anden kraft i

tilværelsen som er umulig at

præstere sig til. Ligesådan er det

med kærlighed. Man kan ikke

præstere dig til den, du kan kun give

dig hen.” Jens fortæller, at de ting

man kan lade sig falde ind i, lade sig

gribe af, de har med mening at gøre,

og de andre har med præstation at

gøre. Meningen mærkes ved, at det

er den, som gør os levende og

vitaliserer os.

facebook.com/studenterpraesterneaarhus


Korset skal bæres

Den indre præstationstyran der

fortæller os at vi hele tiden skal være

lykkelige, i flow, og veludhvilede kan

stå i vejen for et meningsfuldt liv. At

være i forbindelse med det

meningsfulde er nemlig ikke altid

det samme som at være lykkelig. For

at forstå forskellen, skelner Jens

mellem problemer og livsvilkår.

Problemer er noget der kan løses.

Livsvilkår er det vi ikke kan løse,

såsom hvilken intelligens vi har,

hvilket land vi er født i og at livet

også kommer med sorger, sygdom

og død. Mennesker er nysgerrige, og

teknologien vil altid blive ved med at

udvikle sig og skubbe grænserne for

hvad der er muligt. I dag er det der

før var livsvilkår – udseende, køn,

nationalitet, nogle sygdomme –

blevet til problemer der kan løses.

Måske er hele verdensudviklingen et

forsøg på at gøre noget, der var et

livsvilkår, til et problem vi kan løse.

Men giver det os en mere

meningsfyldt liv at blive ved med at

ændre på vilkårene? ”Der er altid

noget du skal løfte,” siger Jens. ”Og

hvis du ikke er villig til at løfte det får

du et overfladisk og ligegyldigt liv,

der handler om at undgå ulyst, og

det i sig selv er ikke betydningsfuldt.

Man skal tage korset på sig,”

siger Jens og tøver. ”Ja, det kan

måske virke lidt masochistisk, men

det er symbolet bag Jesus der tager

korset på sig og alligevel vandrer

frem mod mening og frihed.” Uanset

om det bliver i denne uge, at vi

begynder at dykke ned i

spørgsmålet om mening, så kan vi

altid starte i det små og vandre til

stillerummet mandag aften klokken

18.


Tro på dig selv – og

håndter din nervøsitet

Af: Thomas Feldskov Nielsen

Med tunge skridt og en alt for høj puls bevæger jeg mig langsomt op foran holdet.

Den frygtede dag er kommet, dagen hvor jeg skal afholde min præsentation foran

hele holdet. Hvad var det nu jeg ville sige. Alle kigger. Jeg føler, at jeg har fuldstændig

mistet troen på mig selv.

Kan du spejle dig i oplevelsen

ovenfor? – det er helt naturligt.

Vi har talt med to studerende, der har

delt deres oplevelser i forhold til

mundtlige eksaminer og

præsentationer.

Én studerende fortæller, at han altid er

nervøs ved mundtlige præsentationer,

men at han finder troen på sig selv,

gennem tiltroen til hans forberedelse.

På denne måde, formår han at komme

igennem de første par nervøse minutter,

som en slags opvarmning, og derefter

ofte formår at levere en god præstation.

En anden studerende fortæller, at han

til trods for fem år på universitetet,

stadig oplever at blive meget nervøs,

både ved mundtlige eksamener og

præsentationer.

Fake it, till you make it

Er du vant til at forbinde det mundtlige

oplæg med noget negativt, fortæller du

din hjerne at den skal forberede sig på

en negativ oplevelse, hvilket kan forøge

din nervøsitet og udvikle sig til decideret

eksamensangst.


Så prøv at være opmærksom på, hvad du

tænker om dig selv, og erstat de negative

tanker med tanker, som støtter dig.

Fokuser på, at det ikke er ”dig”, der skal

bedømmes, men at du skal have en faglig

dialog med dine tilhørere eller med

eksaminator. Hvis du holder ryggen rank

og fokusere på det faglige, så udstråler du

hurtigt overskud og sikkerhed, som vil

smitte af på både tilhørere og dig selv.

Trivselsvejleder og stressrådgiver Lena

Pradhan, som er ansat studievejledningen,

har givet hendes besyv på nervøsitet og

hvordan det kan tackles.

Lena fortæller, at nervøsitet ikke

nødvendigvis er negativt, og at det ofte er

hensigtsmæssigt, da det den kan være

med til at skærpe vores fokus og sanser,

når vi står i eksamen og skal præstere.

Hvis du har mærket og oplevet, at

nervøsiteten tager overhånd og begrænser

din præstation, har Lena et godt råd. Hun

anbefaler, at du tager styringen, eller som

hun beskriver det, bliver projektleder i din

eksamen.

Find ud af hvordan du vil forberede din

eksamen og hold fast i den plan. I den

forbindelse er det en god idé at gøre dig

overvejelser om fx disponering af tid og

hvem du evt. kan trække på, hvis det bliver

svært samt afsætte tid til at øve den

mundtlige del. Slutteligt vil Lena huske alle

studerende på at restituere! Du skal ikke

altid studere, husk derfor at lav andre ting

som giver mening og indhold for dig og giv

dermed krop og sind en pause i

præstationerne.

Oplever du stress eller nervøsitet, så husk

du ikke er alene – tag fat i en studiemakker

eller studievejledningen. Læs flere gode råd

om nervøsitet, og hvordan du kan håndtere

den, på AU Studypedia via linket eller QRkoden

nedenfor.


Mætter 15 kroner?

Sidste år steg stort set alt andet end SU’en, hvilket blot har gjort spørgsmålet

endnu mere relevant. Flere kirker i Aarhus serverer SU-middag, og vi tog med.

”Mennesket skal ikke leve af brød alene”, har

Jesus angiveligt sagt. De fleste vil være enige

med Jesus i hvert fald på det punkt, og da

mit eget madbudget sidste år blev udhulet i

takt med inflationen, var jeg motiveret til at

prøve noget nyt: En onsdag aften i marts tog

jeg min kæreste under armen og tog til SUmiddag

i Christianskirken.

Vores aften startede lige før Nordre

Ringgade bliver til Grenåvej. Vi kunne på

afstand se kirkens tårn, der pegede op mod

en himmel, hvor solens orange skær lyste i

horisonten. Hvad skulle vi forvente af

aftenen? Det gav de 20 minutters gåtur god

tid til at snakke om.

Ved kirken fandt vi hurtigt et skilt, der viste

vej. Jeg havde på forhånd læst, at middagen

foregik i krypten under Christianskirken, så

jeg var spændt på, hvad der ventede.

Krypten viste sig at være et stort lyst lokale,

og her var dækket op til omkring 40

mennesker.

Solen var endnu ikke helt nede, så det store

vinduesparti lyste krypten op. Den bestod af

spiselokalet med borde og en scene, et

tilstødende lokale og et køkken. Spiselokalet

blev hurtigt fyldt op omkring kl. 18, og det

viste sig, at de ikke havde været for

optimistiske med antallet af kuverter.

Kort efter bød præsten velkommen. Der var

ingen bordbøn på menuen, kun svensk

pølseret.

Christianskirken

- Frederikshaldsgade 15, 8200

Aarhus N

- ”Verden rundt”

Af Astrid Endrup Iversen

Menuen veksler efter et Verden Rundttema,

kunne præsten berette, og denne

onsdag var vi nået til Sverige. En hurtig

Wikipedia-søgning viste, at ingen i Sverige

kender til den danske klassiker svensk

pølseret. Denne detalje havde dog ingen

betydning. Hvor præcis retten kom fra, var

ligesom bordbønnen trådt i baggrunden, så

der blev plads til det, det nok i

virkeligheden handlede om: At være

sammen om at spise god og budgetvenlig

mad. Derfor er prisen lav, maden noget de

fleste kan være med på, og alle er

velkomne.

Maden smagte, som den skulle, og som det

sker, når der kommer varm mad på bordet,

spredte der sig hurtigt en hyggelig

stemning. Gryderne tømtes, men først efter

at alle havde fået en portion.

Derefter kom der kaffe og hjemmebagt

kage på bordet, og arrangørerne

opfordrede til, at man tog et brætspil i det

tilstødende rum. Vi nøjedes med kaffe og

kage og blev hængende et par timer til en

hyggelig snak. Vi gik mætte hjem, og trods

de stigende priser havde vi klaret endnu en

dag uden at leve af brød eller pasta alene.

Hvis du kunne tænke dig at deltage i en SUmiddag,

så skal du finde UngK på Facebook

og trykke tilmeld på den middag, du vil

deltage i. I skrivende stund afholdes

middagene i tre kirker og maden varierer

fra grønt og økologisk til mormormad og

Verden Rundt-tema, alt efter hvilken kirke

man besøger.

Hvor kan jeg spise med?

Tid: 18-21

Pris: 15,-

Helligåndskirken

- Torpevænget 1, 8210 Aarhus V

- ”Mormormad”

Skt. Lukas Kirke

-Skt. Lukas Kirkeplads 1,

8000 Aarhus C

- ”Grønt og økologisk”


Forskning er 99 procent frustration

Drevet af nysgerrighed og umættelig interesse for tal, har Simon Kristensen brugt

størstedelen af sin karriere på at forske ved Matematisk Institut. Og her regner

han med at blive. Simon Kristensen fortæller, hvordan hans forskning er drevet af

en indre begejstring og af de få, fantastiske succesoplevelser, man kan være

heldig at få som forsker.

Af Cecilie France Jarsmer

- Til sommer er det 30 år siden, jeg gik ind

ad døren som rus. Det kan jeg ikke forstå,

for jeg er jo ikke mere end 29 år.

Over det semiorganiserede kaos af bøger

og tårne af papir titter Simon Kristensen

frem. Enkelte grå strå i skægget afslører,

at han er en erfaren herre. Et bredt grin

breder sig i ansigtet, og han indrømmer:

- Jeg er først i 40’erne. Det kan godt være

det er de første 95 %, men jeg er først i

40’erne.

- Hvis jeg siger, at jeg forsker i diofantiske

approximationer på fraktaler, så finder de

da hurtigt en anden at snakke med. Og så

bliver jeg ham, der står ovre i hjørnet af

festen med en bajer i hånden.

Så er der ikke nogen, der vil snakke med

mig. Så introvert er jeg ikke. Så jeg bliver

nødt til at sige noget åndsvagt,

så vi kan få en samtale

.” siger han

grinende.

Simon Kristensen har ikke forladt

universitetsverdenen, siden han fik

foden indenfor første gang.

Han har været et smut forbi

universiteter i Frankrig og

England, men de seneste

17 år har han brugt på at

studere talsystemer på

Matematisk Institut ved Aarhus

Universitet.

- Til familiefester plejer jeg at sige,

at jeg forsker i nye tal mellem nul

og et. Det er også det, jeg siger til

mine førsteårsstuderende.”

I virkeligheden er det langt mere

komplekst end det, men for selskabets

skyld har han kogt sin faglighed ned til

essensen, når han snakker med ikkematematikere.


og 1 procent inspiration

Videbegærlighed og en forkærlighed for

tal

Selv om Simon Kristensen gerne vil dele

ud af sit fag, er hans begejstring ikke

drevet af at kunne dele den med andre:

”Min begejstring; den er kun min.” Han er

drevet af en ”unaturlig og sygelig interesse

for tal”, som han selv siger.

- Der er stadigvæk mange ting, jeg gerne

vil vide. Jeg vil gerne vide, hvornår man

kan spotte en brøk. De fleste tal er ikke

brøker. Det er forholdsvis let at spotte en

brøk på cifrene, men der er alle mulige

andre måder at repræsentere et tal på. Jeg

kunne godt tænkte mig at vide: hvordan

og hvornår kan jeg spotte en brøk? Kan

jeg finde et mønster? Jeg vil også gerne

vide, om der er uendeligt mange femtaller

i decimalopskrivningen for kvadratrod 2?

Altså, det er der ingen, der ved!

Og selv om Simon Kristensens hjerne er

fyldt op af tal, er det i princippet

ligegyldigt, hvad han studerer. For ham er

det videbegærlighed og nysgerrighed,

som er benzinen til motoren, og jo mere

han ved, desto mere ild kommer der i

bålet:

- Jo længere man graver sig ned i et eller

andet emne, jo flere ting er der, man

gerne vil vide. Det kunne handle om hvad

som helst. Jeg kendte på et tidspunkt en

fyr, der havde skrevet en ph.d. om

vandmænd. Det kunne jeg da aldrig finde

på. Hvad vil du vide om dem? Klatter uden

nævneværdig anatomi eller

centralnervesystem, der følger

havstrømmene. Hvorfor vil du vide mere

om dem? Men jeg er helt sikker på, at hvis

jeg gav mig til at studere vandmænd, så

ville jeg også blive bidt af det.”

Og Simon Kristensen har altså gravet sig

dybt ned i sit matematiske hul. Kontorets

kridttavle er fyldt med skriblerier og

symboler, som er svære at afkode, og hvor

end du kigger hen i rummet, kan du få øje

på en kaffemaskine. Det er her, han

brygger sin forskning og udfolder og -

fordre sin nysgerrighed.

- Så viser det sig så en gang imellem, at

det, jeg laver, kan bruges til noget. Det har

jeg i princippet ikke noget imod, men det

er ikke derfor, jeg forsker. Men det er da

meget rart. Det retfærdiggør da, at min

løn ikke er helt spildt, set fra et

samfundsmæssigt perspektiv.


Den gyldne ene procent

- Jeg føler mig kaldet til at citere Newton:

’Forskning er 90 procent perspiration og

10 procent inspiration.’ Det siger han kun,

fordi han var et geni. Jeg plejer at sige, at

det er 99 procent frustration og 1 procent

inspiration.

Klukkende tager Simon Kristensen en

slurk af sin kaffe og uddyber:

- Men den der ene procent, ikke? Yeaaah!”

Siger han med store øjne og fortsætter:

- Når man vågner op om natten og bare

ser klart. Når jeg løser et problem, når jeg

ser noget nyt, som ingen har set før. Når

jeg forstår et eller andet, som jeg har

svedt over. Det er jo heller ikke fedt at

løbe et maraton, vel? Det gør jo ondt det

meste af vejen. Eller jeg har ikke gjort det,

men jeg har gået Bornholm rundt. Det var

jo heller ikke fedt. Til sidst, når man skal

op gennem Rønne - op ad bakken. Kæft,

det gør ondt.

Men når man så kommer i mål. Så er du

ikke til at skyde igennem. Så har man gået

125 kilometer. Du er i smerter det meste

af tiden, men når du har gjort det.

Du er i smerter det meste af tiden, men

når du har gjort det.

Simon Kristensen tror, at det netop er den

slags øjeblikke, der driver de fleste

forskeres arbejde. Men det er ikke en

smertefri beskæftigelse.

- Det er hårdt. Der er langt imellem

succesoplevelserne, men de er der. Men

du kan ikke vide det. Det er forskning.”

Han uddyber ved at male et billede af en

forskers arbejdsproces:

- Du render rundt inde i en spejlsal, og der

er en lille nisse med et stearinlys, der

render rundt et eller andet sted. På grund

af spejlingerne kan du ikke vide, om det er

udgangen eller nissen, du løber rundt

efter. Det er ikke mit billede, det er et, jeg

har hugget fra en af mine

medstuderende.

Simon Kristensens motivation for

forskning er altså en cocktail mixet af en

utømmelig nysgerrighed, begejstring for

faget og en jagt efter den succesoplevelse,

det er at fange nissen i spejlsalen.


Vi tror alle

sammen på noget

Evolutionspsykologien

forklarer hvorfor

Tror du på Jesus, Gandhi,

at Artsholdet omsider

vinder Kapsejladsen, på det

gode i mennesker, eller på

dine evner til endelig at få en

hot summer-bod i år?

Uanset hvad du tror på, så giver

evolutionspsykologien dig her nogle

grunde til, hvorfor du egentlig går og

tror, og hvorfor du ikke kan lade være.

Af: Camilla Svenblad Bauer

At være troende kan ses som et bi-produkt

af de medfødte adfærdsmønstre og

kognitive evner, som vi mennesker har

skulle bruge for at overleve. For vores

overlevelses skyld er vi altså blevet religiøst

skruet sammen.

Dette kredser lektor og forsker ved

Psykologisk Institut på Aarhus Universitet,

Henrik Høgh-Olesen , om i sin forskning.

Den handler om det allermest basale ved

mennesket, nemlig vores grundlæggende

’programmeringer’. Tre basale

programmer forklarer, hvorfor mennesker

tror:

Illustration: Lærke Gertz

1. Mennesket er et stærkt

stimulationssøgende dyr. På grund af

vores behov for ikke at kede os, er vi

konstant nysgerrige og eksplorative.

2. Derfor er vi også meningssøgende

dyr. Vi leder efter symboler og

fortællinger, der kan forklare,

hvorfor noget er, som det er.

3. Derudover er vi et socialthierarkisk

dyr. Som gruppelevende

væsner er vi optaget af magt, status

og hierarkier, hvilket også er

grundlæggende for vores

religionsforståelse.


Overlevelsesprogrammer gør os

grundlæggende religiøse

Hvis fortidsmennesket bare blev siddende

og kukkelurede i hulen, fordi det

ikke lige magtede at tage sig af sult og

kulde, havde menneskeracen nok fået et

noget kortere visit på planeten Jorden,

end hvad den trods alt har tilsneget sig.

At være stimulationssøgende er derfor

nødvendigt for at kunne overkomme

udfordringer og sikre sin overlevelse.

kulle vi klare disse udfordringer,

hvad end det var jagten på blåbær,

snobrød eller sikkerhed fra sabeltigre,

var vi nødt til at samarbejde om at løse

dem. Vores liv afhang af gruppen.

På grund af denne tvungne socialitet er

mennesket udstyret med et

autoritetsprogram. Vi måtte indordne os

i hierarkier for at samarbejde effektivt –

og herfra er der ikke langt til tanken om

et mere hierarkisk kosmos af forfædre,

guder eller ånder.

Offervilje og moral som

grundprogrammer

Det religiøse ritual, ofringen, bunder også i

en menneskelig socialitetsform, nemlig

gengældelse; For at fortidsmennesket

kunne overleve i gruppen, måtte de kunne

regne med hinanden. Heri ligger

forventningen om gengældelse – hjælper

jeg dig, hjælper du også mig. Og hvis du

eller jeg ikke gør dette, bliver vi

ekskluderet fra gruppen og muligvis ædt

af en okse. Dette kan sidestilles med

religionens offer. Ofrer man til en

guddom, er denne forpligtet på at

tilgodese bønnen (hvis altså offeret er

godt nok…).

At holde sammen på en gruppe fuld af

enkeltindivider kan dog være svær (se

bare tragedien med Spice Girls eller One

Direction!). Dette havde fortidsmennesket

dog luret. For at begå os sammen måtte vi

sørge for, at samarbejdet gik så

gnidningsfrit som muligt, og derudfra

opstod moral.

Moral er vores grundlæggende værdisæt

og regler for, hvad der er godt/ondt,

retfærdigt/uretfærdigt osv., og moralen

fordrer evnen til selvkontrol, viljen til at

underordne sig fællesskabets normer og

autoriteter, og ikke mindst, så tilskynder

moral omsorg og medfølelse med andre.

Heri er kimen til religionsdyrkelse sået.


Bittersød bevidsthed

Tilsæt så, at vi er et meningssøgende

væsen, og så er rosen skudt frem af

jorden.

Netop den søgen efter mening og

oprindelse er karakteristisk for

mennesket, og de forudsætter et

refleksivt og narrativt selv, hvor

mennesket kan undersøge sin egen

plads i verden. Denne bevidsthed er dog

bittersød, for med den følger angsten

for livet, døden, friheden, valget og

vores ansvar for os selv og andre.

Med det narrative og refleksive sind har

vi en hjerne, der er kodet til at søge efter

form, sammenhæng og mening. Studier

har bevist, at viser man mennesker

nogle simple geometriske figurer, vil de

automatisk begynde at tolke mening og

intentionalitet ind i dem.

I forsøget på at forstå, hvad meningen

egentlig er med det hele, har mennesket

lavet kunst, kultur og begravelsesritualer.

Religionen giver os nemlig et formfuldendt

svar – hvis vi følger de moralske principper,

skal det nok gå os godt.

Jeg tror på, at Artsholdet vinder årets

Kapsejlads!

Så hvor efterlader det os på denne

evolutionspsykologiske forundringsfærd?

Lad mig knytte an til nutiden. Vi kan være

buddhister, kristne, muslimer osv., men

også dyrkelsen af popidoler,

klimakampsledere eller sågar os selv er

religiøse handlinger.

Når vi vælger identitetsmarkører og sætter

os selv i en sammenhæng med andre

mennesker (hvad end det er technosmarte

aktivist-typer, buddhister eller

beliebers) aktiverer det vores moral og

offer-program. Hvis jeg er buddhist, gør jeg

sådan, og hvis jeg er klima-aktivist, gør jeg

sådan – og så er jeg en god buddhist eller

klimaaktivist. De kulturelle

gruppemarkører er altså vigtige for, at vi

kan opretholde en meningsfuld

selvforståelse.

For eksempel er der os, der tror på, at

Artsholdet endelig vinder årets Kapsejlads

– hvem er med mig??


At forgude sig selv: når du ikke

har brug for at tro på andet

end dig selv

Kender du det, når du står foran spejlet og tænker for dig selv: “hold da

kæææææft jeg er da lækker”? Du har formentlig tænkt førnævnte tanke

engang efter et par glas papvin i et fedtet spejl på et beskidt toilet med et

dunkelt lysniveau. I så fald skal du bare blive ved med det, for hvad er der

egentlig galt i at elske sig selv?

Hvis du har hørt efter i danskundervisningen i

folkeskolen, har du sikkert hørt historien om

Narkissos. Hvis du omvendt var sådan en sej

type, der heller ikke rigtigt hørte efter; jamen

ingen problemer, lad mig opfriske historien for

dig. Narkissos var en riiiigtig flot fyr, der blev så

forelsket i sig selv, at han ikke kunne fjerne

gluggerne fra sin egen refleksion. Derfor endte

han med at sidde ved en sø og være så opslugt

af sit eget spejlbillede, at han endte med at dø

lige der. Bum, det var altså historien.

Essay af Frederik Trabjerg

Det er måske en lidt dystopisk fortælling om at

elske sig selv. Jeg kan i hvert fald garantere, at du

ikke (nødvendigvis) ender med at sidde og dø

ved en sø bare fordi, at du er lidt glad for dig

selv. Jeg tror personligt, at det handler om at

finde den gyldne mellemvej mellem det at sidde

og være forblændet af sit eget spejlbillede i en

vandoverflade og det at tænke, at man bare er

lidt meeh.

I min optik er det i hvert fald ikke nogen god idé

at være fuldstændig jantelovsfikseret

Illustration: Lærke Gertz


og gå rundt og tro, at man aldrig må tænke, at man er mere end

bare meeh. Omvendt, er det heller ikke nogen god idé at gå rundt

og være en rigtig pralhals og og tude folk ørene fulde om hvor

lækker og dejlig man er. Der er jo ikke noget i vejen med at gå rundt

og vide, at man ser godt ud, og der er vel heller ikke noget i vejen

med at sige det højt en gang imellem.

Selvtillid er en god ting, og så er det noget, der avler positivitet og

optimisme, og det er jo dejligt. Det er i hvert fald en selvdestruktiv

tankegang at gå og føle, at man ikke må tænke højt om sig selv. Så

ved du hvad? Skid hul i hvis andre fortæller dig, hvad du må og ikke

må tænke om dig selv.

Og hvad så hvis andre synes, at det er mærkeligt, at du stopper op

ved hvert butiksvindue for lige at se hvordan dit hår sidder, eller

bare for at se på dit hår fordi, du ved, at det ser skidegodt ud. Så

længe at der ikke er en sø i nærheden, skal du bare se så meget på

dit spejlbillede som du har lyst til. Det er dog stadig vigtigt, at du

ikke glemmer, at der også er andre her i verden end dig selv. Men

så længe, at du husker at behandle andre ordentligt, så er der sgu

ikke noget galt med at elske sig selv i en sådan grad.

Specielt i en verden hvor der eksisterer et utal af guder, og det

måske af denne årsag kan være lidt svært at hitte rede i og faktisk

vide hvad man skal tro på, så er det måske meget rart bare at tro på

sig selv. Uden at bevæge sig ud i noget værre blasfemi, så er der jo

ikke noget galt med at forgude sig selv lidt en gang imellem. Til slut

kan man nærmest ikke andet end at stille det dejligt gængse,

retoriske spørgsmål med en god portion cringe: hvis du ikke selv

tror på dig selv, hvem i alverden skal så?


Kunsten at være glad: Hvad kan vi

lære af en over 1000 år gammel

religion?

Af Clement B. Peters

Er du glad? Det simple spørgsmål kan

være umådeligt svært at svare på. For

mange af os, er glæde nok lidt ligesom

vores held i beer pong – nogle aftener

svømmer vi i det, og føler vi aldrig misser

et skud, og nogle aftener rammer vi bare

kanten gang efter gang efter gang.

Men forleden faldt jeg over bogen ”The Art

of Happiness – en håndbog for livet”, af det

tibetanske folks spirituelle leder Dalai

Lama XIV og den amerikanske psykolog

Howard C. Cutler. Bogen fortæller om,

hvordan glæde er en sindstilstand, der kan

kultiveres gennem følelser som medfølelse

og venlighed. I en tid hvor næsten 50% af

danske unge mellem 16-25 år, ifølge et nyt

studie fra Aalborg Universitet,

oplever en grad af mistrivsel, er det

interessant at kigge på, hvordan den over

1000 år gamle religion angriber

spørgsmålet om glædens natur.

Så her er tre

kernelektioner

fra bogen,

ledsaget af nogle

(synes jeg) gribende

eksempler af Dalai

Lamens ord:

1. Meningen med livet er at søge glæde

Moderne psykologi har, ifølge Cutler, fokus

på lindring eller bearbejdning af smerte og

ikke direkte på at skabe glæde. Dette

anfægter Dalai Lama som igennem bogen

deler sin indsigt hvordan man gennem

”træning af sindet”, og praktisering af

medfølelse og venlighed, kan opnå at finde

en mere varig glæde. I kernen af Dalai

Lamaens teori ligger ideen om, at glæde er

en sindstilstand, der ikke er påvirket af

eksterne begivenheder. Succeser og

nedture kan midlertidigt give en følelse af

glæde eller tristhed, men efter noget tid vil

sindet komme tilbage til en bestemt

baseline, eller gennemsnit. Dette

gennemsnit kan hæves gennem træning af

sindet

Illustration: Lærke Gertz


Dalai Lama skriver: Selvom vi anerkender

vigtigheden af glæde som en sindstilstand,

betyder det ikke at vores vigtigste behov

såsom søvn, mad, husly osv., ikke skal være

mødt. Men når de basale behov er mødt er

det klart at vi ikke har behov for flere penge,

større succes og berømmelse, den perfekte

krop. Lige nu har vi et sind, og det er alt vi

behøver for at være glade.

2. Smerte er normalt, men vi har det

med at forstærke den

I den vestlige verden har vi en tendens til at

fokusere meget på vores følelsesmæssige

og mentale smerte. Og vi er hurtige til at

diagnosticere den, tage medikamenter og

undertrykke smerten. Derudover er det

også en naturlig reaktion enten at ignorere

de problemer, der forårsager smerten, eller

projektere dem over på andre. Men ifølge

Dalai Lamaen kan man ikke løbe fra

smerten. I stedet for at frygte smerte og

forandring, så accepter den som en del af

livet, og konfronter den direkte.

Dalai Lamaen skriver: Hvis du i en kriger

ignorant overfor fjendens status eller

formåen, vil du være uforberedt og

paralyseret af frygt. Men hvis du kender din

modstander, så vil du stå meget bedre til

vinde krigen. På samme måde vil du være i

bedre stand til at overkomme dine

problemer, hvis du møder dem direkte, end

hvis du prøver at undgå dem.

3. Huskereglen og oprigtig motivation:

To måder at overkomme angst på

Der er generelt to former for frygt, ifølge

Dalai Lamaen. Den første type frygt, drejer

sig om virkelige ting, såsom slanger,

blodsudgydelse,

og at falde på skateboard. Ifølge Dalai

Lamaen bringer denne type frygt os tættere

på en kærligere og mere venlig verden, fordi

den kræver at vi passer på os selv og

hinanden.

Den anden type frygt er vores egne

kreationer; bekymringer og ruminationer, der

ofte er irrationelle, og i værste fald kan gøre

os handlingslammede og panisk angste.

Omkring 350.000 danskere lider i dag af svær

angst, og nogle oplever, at for at komme ud

af den, skal de vende livet på hovedet, og

starte forfra fra et nyt udgangspunkt.

Dalai Lamaen skriver: Jeg plejer at kultivere

tanken om, at hvis situationen eller

problemet har en løsning, så er der ingen

grund til at bekymre sig. Og alternativt, hvis

der er ingen vej ud, ingen løsning eller

mulighed for resolution, så er der heller

ingen mening i at være bekymret over det.

Denne huskeregel kræver dog, at man

konfronterer problemet direkte, så man kan

se, om løsningen kan findes. Den anden

måde at overkomme angsten på, er at

overveje ens motivation. Hvis du kan

transformere din motivation til at være

drevet af medfølelse og venlighed, så er det

nemmere at finde styrken til at vinde over

frygten.

Faktisk, er en gennemgående altruistisk

motivation typisk ikke nødvendig for at

overkomme daglige situationer. Hvis man

blot husker på, at ens motivation ikke er at

lave skade, og man er oprigtig, kan det ofte

være nok til at reducere angsten.

Denne metode kan være meget effektiv, men

kræver at man træner hjernen til at følge

denne motivation


Album review: 10.000 gecs

Af: August Isidor Jørgensen

The infamous hyperpop, alt-rock, get-thehell-out-of-my-room

wave duo 100 gecs,

made up of internet weirdos and music

geeks Laura Les and Dylan Brady, is back

with another album. Their 2019 debut,

"1000 gecs”, was polarizing. Straddling

restless futuristic pop and highly dated

nostalgia-drenched genres, it remains to

this day oddly timeless.

The album was not and still isn't for

everyone. It wasn't made to be. I don’t

mean that in the sense that the duo’s

outlandish output is too clever, deep, or

enlightened. Those kinds of exclusionary

pretensions elude 100 gecs. However, I

do think it takes a special kind of person

to enjoy the group and their music.

The relentlessly booming 23-minute

"1000 gecs'' taps into the same jovially

juvenile centers of my brain as The

Unicorn’s "Who Will Cut Our Hair When

We’re Gone", an existential unicorn ride

about life, death, and sorrow through a

miscellaneous amalgam of those musical

electronic crib toys for infants.

In line with this sophomore outing’s title,

"10.000 gecs" sees the duo dialing up the

energy tenfold while leaning further into

the alt-rock and ska undertones of their

debut. The intro, "Dumbest Girl Alive",

which opens with the "THX Deep Note", is

a great poster child for the philosophy

Les and Brady are operating under.

Distorted pentatonic guitar riffs open and

close the track while Laura’s verses are

backed by a bouncy 808-centric beat,

effectively showcasing both sides of the

album's sonic ideas on one track. It is

radically dumb and unabashedly proud

of it. As Laura states, "I'm smarter than I

look/I'm the dumbest girl alive." It is

essentially a warning - "Music

intellectuals and creativity snobs, beware!

This is not for you".

What follows are maximalist

compositions of chronically online

sensibilities and existentialist escapism.

On "Doritos & Fritos”, raw, shouty,

It’s 100 gecs’ likewise unabashedly jovial

and angsty approach to music, which

makes them so appealing to some

and, conversely, so

unappealing to others. 100

gecs is food for the inner

child and an outlet for

suppressed silliness and glee,

and this remains to be the case on

"10.000 gecs".


and slightly monotone verses are

underlined by kookie guitar squawks and

a grooving bassline. These are beautifully

contrasted when Les soars on the

autotuned pre-chorus, which might be

one of the best melodies she has ever

penned. "Hollywood Baby '' with its

speaker-destroying chorus is a similar

stroke of melodic genius, complete with

millennial whoa-oh-whoas and evocative

alt-rock angst. Delving further into the

rocking cuts on the tracklist, "Billy Knows

Jamie" is a driving nu metal jam that sees

Laura and Dylan channeling their inner

Fred Durst — nookie and all — before

imploding in industrial noise and death

metal, ultimately making me want to

break something. "Frog on the Floor" is a

bouncy lullaby of a ska ballad about a frog

"fucking around" and doing keg stands.

The most emotionally charged track on

the album, "I Got My Tooth Removed", is a

breakup song about a decaying tooth.

Beautiful metaphor or musical shitpost? I’ll

let you decide.

This question is inherent to the magic Les

and Brady are creating here. They don’t

want to be limited to one or the other.

They are having their cake and eating it

too. "The Most Wanted Person in the

United States” is plodding and muted on

one hand and utterly goofy on the other.

Sampling a pitched-down version of

dancehall classic "Sleng Teng Riddim'',

Brady and Les trade verses embodying

serial killers on the run, all the while

backed by cartoon spring sound effects,

neighs, record scratches, and sampled

snippets from the film "Scary Movie".

Again, this album is not for everyone.

Short but sweet, "10.000 gecs” is a nofrills

tour of some of the most

unfiltered ideas the paradigm of

modern pop music can bear before

dipping into complete nausea. Case in

point: "One Million Dollars” is a 2-

minute techno-metal odyssey with a

Primus-esque jazzy prog break in the

middle sampling the TikTok text-tospeech

voice. It is utterly breathtaking.

The creativity and, by extension, the

lack of restraint on this thing is truly

inspiring. There are some utterly

infectious pieces of songwriting here

and some utterly mind-numbing antics.

Consistently, "10.000 gecs" begs the

question of whether it is the result of a

couple of musical virtuosos discovering

slap bass for the first time or two kids

tossing slime and playdough at the

wall, letting it slide down to the floor in

a glittery goop of rubber and

chemicals. I don’t really care to discuss

the merits of artistry or musical genius,

to be clear. The unburdened fun of this

album is an oasis in the hellhole we

inhabit, and that, in a sense, is enough

merit as far as I’m concerned. Let your

inner whatever loose and catch a break

from the crippling monotony of life

with 100 gecs or at least give

"Hollywood Baby" a try and scream

your throat sore.

9/10


TALENTET STÅR SKREVET

Denne udgaves horoskoper handler om de jordiske guder, gudinder og det derimellem.

Nemlig superkendisser, som vi tilbeder religiøst. Nu har du muligheden for at komme helt

tæt på det idol, du deler stjernetegn med! Hvilke talenter deler I mon? Find ud af det

nedenunder.

Af: Camilla Svenblad Bauer

Vædderen - 21. marts – 19. april

Dronning Magrethe

Hendes Majestæt er der ikke så meget pis med. Hun

ved, hvor hun kommer fra, og hvor hun skal hen. Der

findes ikke nogen så god til at bære et stort ansvar

som en vædder, og derfor er vi alle trygge i Hendes

Majestæt Dronningens hænder. Vær stolt af at dele

stjernetegn med denne slagkraftige, beslutsomme og

driftige dame, der er en sand ledestjerne for folket.

Det kan du også blive en dag! Bare vær som

Dronningen (altså royal).

Tyren - 21. april – 21. maj

The Rock

Pas på du ikke skærer dig på dette idol, for huha, han

står skarpt. Lige så hårdt som hans ydre ser ud, lige

så blød som smør er hans indre. Sådan er tyren –

smør er faktisk dens ultimative state of mind. Tyren er

en person i balance, der aldrig glemmer sit eget værd,

og det elsker vi ved tyren. Self love kan man ikke få

for meget af! Og det stråler ud af charmebøffen The

Rock (eller er det mon tandpastasmilet, der

blænder…)

Krebsen - 22. juni – 22. juli

Elon Musk

Er du også pænt ligeglad med penge, ejer du dit eget

rumprogram, er du trendsætter indenfor elektriske

biler, og hedder dit barn X AE-A-XII? Hvis ja, så er du

multimilliardær Elon Musk. Hvis ikke, så er det måske

også meget godt. Til gengæld har dig og Musk det

tilfælles, at I er nogle quirkie girls, der er følsomme,

men hårde udenpå, fordi I er krebs. Jeres største

svaghed er impulsshopping af sociale medier.

Krebsen ved, at for at redde verden, må man starte

med selv at være en god Krebs. Derfor er Krebsen så

sød, og Musk prøver bare at redde verden.

Løven - 23. juli - 23. august

Barack Obama

Den veltalende og karismatiske Barack Obama var

USA’s frelser, da han vandt præsidentvalget i 2009.

Følger man ekspræsidenten på sociale medier, vil

man vide, at han også deler lysteligt ud af sine

playlister, der afslører en højest poppet musiksmag,

der er synonymt med en festlig løve. Ligeledes er

Obamas varme og glimt i øjet med til at gøre ham så

brølende charmerende. Er du løve, er du heller ikke

bange for at tage din plads – løven er simpelthen

skabt til opmærksomheden i rampelyset.

Tvillingen - 22. maj – 21. juni

Kanye West

Nok har Kanye (civilt navn: Ye) en stribe af rablende

og kontroversielle udtalelser bag sig, men denne

tvilling har stadig gudestatus (hans enbårne søn

Yeezus går i hvert fald i fortræffelige sneaks). En

tvilling siger altid, hvad den har på hjerte, og kan ikke

holde sine meninger tilbage. Heldigvis hænger en

tvilling sig ikke i små bump på vejen. Den er nemlig

optimistisk, godhjertet og ikke mindst lærenem, så

hvis alt andet går galt, kan den bare blive kendt for

noget andet (Kanye er fx både rapper, producer,

politiker, skuespiller og modedesigner. En tvilling af

mange talenter.)

Jomfruen - 24. august - 23. september

Beyonce

Stjernen over alle stjerner – Queen B! Den kendteste

jomfru (udover Hitler… han er af gode grunde udeladt

her). Jomfruen er hårdtarbejdende, detaljeorienteret

og en kæmpe æstetiker. Dette begrunder nok meget

godt, hvorfor Beyonce (aka Sasha Fierce!) er blevet så

bragende en popstjerne. B har en evig renæssance

kørende og synes for hvert år ikke kun at blive

skønnere, men også at nytænke sig selv. Hun er i

sandhed et stjerneskud, som det er svært ikke at

være crazy in love i.


I STJERNERNE

25

Vægten - 24. september - 23. oktober

Kim Kardashian

Da Kim K blev kendt, fik hun en noget turbulent

fremstilling i medierne, og mange tænkte nok, at nu

var de amerikanere simpelthen blevet for skøre. Så

rullede Keeping Up with the Kardashians over

skærmen, og vi indså, at Kim faktisk var ganske

fornuftig. Vi blev vidne til, hvordan hun i hede

stridsøjeblikke måtte agere fredsmægler og terapeut

overfor sine humørsyge og dramatiske

familiemedlemmer, hvis konflikter lader til at

overstige selveste Israel/Palæstina-situationen. Dette

stjernetegn stræber efter balance og vægter lighed,

tolerance, tålmodighed og retfærdighed højt.

Skorpionen - 24. oktober - 23. november

Leonardo DiCaprio

Kender du det, at du laver en stjernepræstation på dit

arbejde, men ikke får den anerkendelse du burde?

Det gør Leonardo. I mange år måtte han være den

gyldne statuette foruden. Men lige meget, for

skorpionen behøver ikke hæder, den opererer bedst i

det skjulte. Selv uden Oscaren kan der dog ikke

herske tvivl om, at Leo har sat sig i sit sæde på

Olympen. Alle kender manden, hvis motto for dating

er ”jo tættere på nul…”. Ja, så kan jeg ikke huske

resten. Som den gode skorpion, han er, anerkender

han også, at der ikke var plads nok på døren (selvom

vi alle ved, at der var rigelig plads!).

Stenbukken - 22. december - 20. januar

Jesus

Man må sige, at det er ambitiøst at ville frelse hele

menneskeheden fra dets synder. Derfor giver det

også virkelig god mening, at Jesus’ stjernetegn var

stenbuk! En stenbuk er også målbevidst, arbejdsom

og meget selvstændig. På samme måde gik Jesus sin

egen vej (som så mange andre unge mænd med

lettere dominerende fædre, fx Oliver Bjerrehus og

Simba). Stenbukken er et indadvendt tegn og holder

sig typisk til cirka 12 venner, men man ved aldrig, om

de alle er ægte bros – derfor har den også en god

portion fornuft. Det ændrer dog ikke på, at

stenbukken er den fødte beskytter, der allerhelst vil

tage sig af andre.

Vandmanden - 21. januar - 19. februar

Harry Styles

Folk, der går forrest, har det med at blive lagt mærke

til. Harry Styles er en af dem, der definerer vejen for

os andre (for eksempel at dit køn ikke definerer,

hvordan du skal se ud!). Der er kun one direction for

Styles og hans karriere i øjeblikket, og det er op mod

stjernerne! Han er en vejviser, en profet i vor tid, der

kompromisløst viser os stilen for fremtiden.

Vandbæreren står for at skabe sine egne strukturer,

den er nytænkende og idealistisk, og vil ikke lægges

bånd på. Vandbæreren er bestemt ikke bange for at

gå sine egne veje, og det er da inspirerende!

Skytten - 24. november - 21. december

Miley Cyrus

Selvom Miley Cyrus ikke slår én som den typiske

konstruktionsarbejder, ved vi, at hun er kyndig med

både sledgehammer og wreckingballs. Brutalt vælter

hun de forventninger, der er til hende, for hun vil ikke

være en prisoner! Cyrus er forvandlingens mester og

lader ikke nogen holde hende tilbage. Skytten er

nemlig altid på vej videre. Den elsker at være

uforudsigelig, og uanset hvor den befinder sig, har

den svært ved ikke at være center of attention. Der

florerer nemlig en helt særlig energi omkring skytter,

der gnistrer af godt humør og gåpåmod.

Fisken - 20. februar - 20. marts

Rihanna

Hit efter hit efter hit. 00’erne tilhører Rihanna, 10’erne

tilhører Rihanna, og vi kan med sikkerhed sige, at

20’erne også bliver popsangerens årti. Hun er

udnævnt til national helt på Barbados – hvad mere,

kan man så opnå? Ikke meget. Nå jo, det skulle da lige

være at dominere SuperBowls half time show som

højgravid. Der er ikke noget, denne gudinde ikke kan!

Som den godhejrtede og empatiske fisk, hun er, har

hun også oprettet Believe Foundation, der hjælper

døende børn. Den hjælpsomme fisk vil gøre en

forskel, og derfor er den et prisværdigt forbillede.


TROEN PÅ AT DET ALDRIG

ER FOR SENT

Interview med Stine Brix Pedersen om at genopfinde

sin faglige identitet

For mange er livets vej måske meget

lige ud ad landevejen-agtigt; du

bliver født, du går i skole, du går

mere i skole, og så lige lidt mere i

skole indtil du er færdiguddannet. Du

kommer ud på arbejdsmarkedet og

bliver der indtil regeringen giver dig

lov til endelig at gå på pension. For

nogle er denne vej dog mere

kringlet.

Af: Frederik Trabjerg

For Stine Brix Pedersen, på 41 år, er

asfalten til hendes vej fortsat ved at

blive lagt. For hende har det dog

altid været en del af planerne, og

med et langt arbejdsliv foran sig, er

de ekstra år på skolebænken

bestemt ikke noget, der skræmmer

hende: “Jeg har jo stadig mange år

tilbage på arbejdsmarkedet, og jeg

har stadig ambitioner for min

karriere”. Stine er lige nu i gang med

sidste semester på

kandidatuddannelsen i didaktik

dansk, som er en uddannelse,

hvor man, ud over de danskfaglige

aspekter, blandt andet forsøger at

forstå den kompleksitet, der præger

en undervisningssituation således, at

man kan finde frem til hvordan man

bedst muligt underviser. Det læser

hun i København efter 12 år på

arbejdsmarkedet i hvervet som

folkeskolelærer. Men selvom det er

længe siden hun var nyuddannet

som folkeskolelærer, har drømmen

om at dygtiggøre sig for at kunne

gøre en forskel inden for

uddannelsessystemet altid ligget i

hende: “Jeg har sådan set altid

drømt om at læse videre, men jeg

kunne mærke, at jeg trængte til at

komme ud og undervise nogle børn

først”. I mellemtiden udlevede hun

også andre personlige drømme, som

blandt andet har betydet, at hun i

dag både har hus og to børn

sammen med sin mand.

Derfor følte hun, at tiden nu var til at

udleve drømmen om at læse videre


.Det var blandt andet på baggrund

af, at hun følte at hendes børn havde

nået en alder, hvor det var ideelt for

hende at læse videre, og derfor tog

hun springet: “Jeg følte, at hvis jeg

ikke gjorde det, ville jeg fortryde det

senere hen”.

Samtidig har massiv støtte fra

hjemmefronten også betydet, at Stine

har haft mulighed for at prioritere

studiet når det har været nødvendigt.

Stine kan nemlig ikke rigtig komme

udenom, at hun er lidt af en

perfektionist, også når det kommer til

studiet, hvilket betyder, at hun meget

nødigt vil springe over læsningen.

Foruden familiesituationen, og årene

der er gået, skulle der også tænkes

over økonomien, da det også er

noget af en omvæltning, at gå fra

fuldtidsarbejde til fuldtidsstuderende.

Hun har i den forbindelse flere drømme,

blandt andet at undervise på

lærerseminariet for at kunne have en

indflydelse på hvordan man underviser i

fremtiden. Selvom hun er færdig med sin

kandidat til sommer, har Stine også en

spændende drøm om at læse en ph.d., for

derigennem at kunne gøre en forskel på et

andet plan med hensyn til undervisning.

Hvornår dette bliver må fremtiden vise.

Den faglige identitet er dog ved at være

genfundet og nu må hendes drømme styre

den videre færd på karrierevejen.

Specielt når man har to børn

derhjemme. Helt lavpraktisk skulle der

også tjek på SU’en, specielt eftersom

reglen om et begrænset antal SU-klip

betød, at Stine faktisk ikke havde klip

nok til hele uddannelsen.

Der er dog mulighed for at søge om

en rammeudvidelse og tilladelse til at

få bevilget SU indtil uddannelsen er

færdiggjort. Det fik Stine heldigvis lov

til, og kan nu til sommer, med bare lidt

mønt på lommen, atter bevæge sig

ud på arbejdsmarkedet.

Hvis du stadig skulle have

ubesvarede spørgsmål, eller

generelt er mere nysgerrig på

hvordan andre er studerende,

kan du, blandt andre, finde Stine

under “Spørg en AU'er” på

kandidat.au.dk.

Her kan du læse svar fra en

masse frivillige AU-studerende på

alt omkring studielivet og hvad

det end måtte medføre.


Universal Remedy

In 2057, a bit over a hundred years after painkillers went into mass production, a

hundred years of steadily increasing demand which fueled the wealth of hundreds

of pharma families, the analgesic industry experienced its first year of negative

growth. The first domino in the series of events that lead to an eventual

disruption of modern healthcare. All due to Vesna Remedies.

While big pharma continued a century-long tradition of creating drugs that

addressed symptoms, Vesna Remedies, a decentralized bioengineering

community, worked on enhancing the body’s natural regenerative abilities.

During the spring of 2052, Vesna Remedies patented the “cellular restoration

amplification technique”, now known to almost any human as “the procedure”.

Shortly after, they ran a clinical trial, aimed at investigating whether Parkinson’s

patients would be more responsive to then-standard treatment for the disease

after going through the procedure.

The results made up the biggest piece of medical-scientific history to date.

The treatment group showed remarkable improvements. The extraordinary part

is that the effect in the placebo group was the same. The only thing the procedure

needed to be effective is the expectation that it is going to work.

3 years after, sugar pills in brightly coloured boxes were sold under labels for

most diseases. They worked. Even after the big pharma campaigns exposed them

as sugar pills, they still worked.

In the end, belief turned out to be the strongest drug.

The above is fiction. But it has solid grounds. Most people equate the placebo

effect to no effect, but that’s far from the truth. Findings on the placebo effect

provide compelling evidence of its potency and reveal that the positive outcomes

of a placebo treatment are not merely the result of psychological perception.

In fact, observable physical changes occur in individuals receiving a placebo,

comparable to those experienced by patients taking active medications. And no

one knows why. The placebo effect is one of the most mysterious things in

modern science.

What’s even more fascinating, is that placebos seem to work even if you know you

are taking a placebo. And once you start believing in the effect, the effect

becomes even more reliable, making you believe even more in the effect and so

forth.

But even if it was “just in your head”, so what?

If it feels real, it is real.

By sashapustota


Er ældre mere troende i dag

Af: Jørgen Højlund Wibe

”Jo mere du ved, des mere ved du, at du ikke ved” sagde den store Platon. ”Jo ældre du bliver,

jo mere ved du” er et citat jeg lige har fundet på. Lidt plat, jeg ved det, men det er dog svært at

benægte: Det ældre menneske har qua sin alder typisk set og oplevet mere end det unge.

Derfor er det også nærliggende at drage den konklusion, at gamle mennesker må være mere

troende end unge. Troende på den måde, at de oftere burde høres sige ”jeg tror, at…” kontra

”jeg ved, at…”. Hvorfor? Fordi de flere gange har oplevet at de tog fejl, end det unge

menneske. Opfattelsen af de ældre er imidlertid den modsatte. Forstokkethed og fastlåste

verdenssyn forbindes ofte med gamle mennesker. Stereotypisk. Hvis Platon har ret, burde det

modsatte jo egentlig være tilfældet. Det er den ene ting vi skal dykke ned i, når jeg tager en tur

på plejehjem.

Den anden ting jeg vil undersøge, er forestillingen om at gamle mennesker typisk er mere

religiøse end unge mennesker. Den forestilling er ikke helt stereotypisk. I 2018 publicerede

Pew en undersøgelse der viste, at ældre faktisk er mere religiøse end unge. Undersøgelsen

inkluderede 106 forskellige lande – heriblandt Danmark. Årsagen hertil er, ifølge

Pew, at nye generationer bliver

mindre religiøse i takt med den økonomiske

fremgang. Når vi

kollektivt bekymres mindre om

dag-til-dag overlevelse, falder

behovet for en højere magt. Det

leder til mit andet spørgsmål: Hvad mener

den ældre generation selv

om, hvorfor de typisk bliver anset

som mere religiøse end de unge?

Med mine to spørgsmål i hånden, er jeg

taget på visit på Abildgårdens

alderdomshjem. I fællessrummet falder jeg i

snak med Kresten Harregaard og Birte

Skipper på 82 og 85 år. De har været venner

igennem de sidste 38 år og jeg fanger dem

over formiddagskaffen: Et fast dagligt ritual.

Kresten, der er tidligere kaptajn i hæren

fortæller, som svar på mit første spørgsmål,

at som han er blevet ældre og mere erfaren,

ved han at mange ting er uden for hans

kontrol. Han har lært at acceptere, ”at der er

ting i livet, han ikke kan ændre, at livet er

fyldt med usikkerhed, og at det er bedre at

acceptere dette end at forsøge at

kontrollere det."


end unge?

Dette har gjort ham mere ydmyg og åben over

for nye ideer og synspunkter.

Da jeg spørger dem om deres syn på religion,

er det tydeligt, at Kresten og Birte står to

forskellige steder. Kresten ser sig selv som

agnostiker, mens Birte har en fast tro på en

højere magt og et liv efter døden.

Birte fortæller, at hun tror at ”mange ældre

mennesker er blevet mere troende, fordi de er

blevet mere bevidste om at de en dag skal dø

og søger efter en måde at forstå og acceptere

dette på.” På den anden side siger Kresten, at

han ikke kan bevise eller modbevise

eksistensen af en gud, og derfor holder han sig

åben over for muligheden. ”Jeg ved godt at jeg

er tættere på døden end de fleste, men jeg vil

ikke af den grund kaste mig blindt i armene på

den første og bedste religion der lover mig

guld og grønne skove når jeg dør. Jeg har

heller ikke noget behov for en afklaring inden

jeg skal dø. Måske bliver alting mørkt, min

kiste bliver til jord og jeg lever videre som et

minde. Måske venter der noget nyt. Jeg må

bare vente og se” afslutter han med et lille

smil.

Birte fortæller, at hun igennem et langt liv har

oplevet mange ned- og opture. For ti år siden

mistede hun sin mand til kræft.

Jeg spørger Kresten hvad han tænker om

dette, hvortil han svare, at selvom han har al

respekt for, at Birte har valgt et ståsted, er det

svært at se sig fri for, at kultur spiller en rolle i

valget af religion også. Det er noget der bliver

givet videre i nogle familier. Det gør det svært

for ham at sætte sig fast på en bestemt

trosretning.

Kopperne er tomme. Mit hoved er fuldt og jeg

er dybt taknemmelig for at have fået fat i to så

reflekterede ældre mennesker. Nu er de

naturligvis ikke repræsentative for hele

Danmark aldrende befolkning, men jeg har

alligevel en fornemmelse af, at de

repræsenterer en betydelig gruppe.

Alt i alt tillader min tur til Abildgårdens

alderdomshjem mig ikke at afvise min

nulhypotese om, at ældre mennesker er mere

forstokkede. Både Birte og Kresten udviste

stor åbenhed og ydmyghed i en grad jeg slet

ikke havde forestillet mig.

Forhåbentlig rokker det også lidt ved din

stereotype forestilling om gamle mennesker.

Nogle ting er uden for vores kontrol og jeg

finder trøst i at Vorherre har hånden under os

alle”. Jeg spørger hende, om hun tror, at unge

mennesker oplever færre ned-og opture eller

om de bare behandler dem anderledes?

Hertil svarer hun, at hun tror at ”unge

mennesker så sandelig oplever modgang, men

at de måske ikke har det perspektiv man får

med alderen. Som ung er man uovervindelig,

men som man bliver ældre indser man hvor

skrøbelig man virkelig er. Kristentroen tilbyder

en tryghed som kan være meget værdifuld i

svær modgang.”


STUDENTERRÅDET

Aktuelt i Studenterrådet

Det bliver langsomt varmere, foråret kan mærkes i luften og vi har alle travlt med

dette semesters kurser. Også hos studenterrådet er der travlt dette semester; vi

arbejder lige nu på højtryk med vores kampagne imod 1-årige kandidater. I har

kunne finde os rundt omkring i de forskellige kantiner på Aarhus Universitet, hvor vi

har vendt kandidatreformen med mange af jer over en halv kop kaffe og et halvt

stykke kage.

Vi har i den forbindelse fået samlet rigtig mange underskrifter ind, som vi sammen

med Danske Studerendes Fællesråd og andre studenterpolitiske organisationer

landet over sender til politikerne. Og politikerne skal selvfølgelig heller ikke snydes

for et lille gækkebrev her i påsken, så vi er i Studenterrådet i fuld færd med at få

klipper 181 gækkebreve, som med korte rim fortæller vores holdning til

kandidatreformen: nemlig at udspillet er en forringelse på uddannelsesområdet, som

fjerner tid til fordybelse, besværliggøre den tidlige kontakt til erhvervslivet for mange

og kun presser de studerende mere end de allerede er i forvejen.

Men vi har selvfølgelig også andet end kampagnearbejde på programmet . Der

arbejdes lige nu på højtryk for at stable gode arrangementer for alle studerende på

benene. AU-Run vender tilbage d. 20 maj, hvor vi håber på at se så mange af jer som

overhovedet muligt til en hyggelig dag. Vi afholder åben onsdag hver onsdag fra 8-12

på Studenterrådets gang. Her er alle velkomne til at komme forbi for at få sig en kop

kaffe, et rundstykke og en god snak om vind og vejr.


Find flere spændende

Interviews

Anmeldelser

Artikler

Horoskoper

Studietips

Reportager

... og meget mere!

på vores digitale platforme:

delfinen-magasin.dk

@delfinen_destuderendesavis

facebook.com/delfinavis


Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!