Views
5 years ago

DEN HELLIGE RESONANS - Visdomsnettet

DEN HELLIGE RESONANS - Visdomsnettet

Ifølge åndsvidenskaben

Ifølge åndsvidenskaben udgør planeterne energicentre i Sollogos’ legeme, og planeterne kredser omkring Solen, der er deres livgivende centrum. På samme måde “kredser” personlighedens legemer, omkring menneskets indre sol – sjælen. Sjælen er bevidsthedens virkelige centrum. Alle mennesker oplever verden ud fra sig selv som verdens centrum. Rygsøjlen er derfor menneskets centrum. Man kan også sige, at menneskets verden drejer sig om dets indre djed-søjle. Djed betyder “tale” Det egyptiske ord “djed” betyder “tale” eller “artikulation”, og “djed” rummer derfor kraften til at omsætte tanker til manifestation ved hjælp af det skabende ord. De gamle egyptere betragtede ikke tale som en selvstændig handling. Talen var en kraft og et helligt privilegium, der tilhørte alle. De principper, man knyttede til “djed”, repræsenterede også lyd i konstant bevægelse eller rytme. Tale var en højt udviklet videnskab, der blev praktiseret i templerne via chanting (mantriske sange) akkompagneret af rituelle instrumenter. Idéen om “Ordet” – altså det “oprindelige Ord” – er som sagt en beskrivelse af den første kraft bag skabelsen. Alt liv er latent indtil dette princip træder i kraft, og det har altid været anset som den højeste og største af alle skabende handlinger. Ifølge de gamle egyptere er det dette skabende Ord, der opretholder livet i alle ting − et mønster, der kommer til udtrykt i myten om Ptahs eller Tehutis oprindelige “Ord”, som satte det første liv i bevægelse. 10

Cyklisk resonans Ptah er derfor identisk med hinduernes gud Shiva, som personificerer de kosmiske vibrationer, der gik forud for manifestationen i fysisk form, og som er årsag til, at stoffet responderer i cyklisk resonans. Som konsekvens af dette vibrerer alt levende fra fødslen eller den første begyndelse på en bestemt frekvens, som en resonans af de kosmiske omgivelser. Kendskabet til disse frekvenser gjorde det muligt for templets ypperstepræster at kanalisere hellige eller åndelige kræfter ned i sanktuariet. I mennesket er “djed” den skabende kraft, der beliver det fysiske plan. Der er etiske undertoner i denne idé. Loven om årsag og virkning, som hinduerne og åndsvidenskaben kalder “karmaloven”, er naturligt knyttet til djed-søjlens processer, for de skaber forudsætningen for de fremtidige tankemæssige, følelsesmæssige og fysiske betingelser, der aktiveres, når mennesket ankommer til den fysiske verden gennem fødslens port. Disse principper er knyttet til skaberguden Ptah, den guddom, der intonerede den guddommelige lyd og satte alle former i bevægelse. 11

MEDU NETER - EGYPTENS HELLIGE SKRIFTER - Visdomsnettet
SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE ... - Visdomsnettet
Download-fil: HELLIGE SØER - Erik Ansvang - Visdomsnettet
SKABENDE GRUPPEMEDITATION - LOVE OG ... - Visdomsnettet
AUM & OM - DE HELLIGE ORD - Foster Bailey - Visdomsnettet
KOSMOLOGI I EGYPTEN - Rosemary Clark - Visdomsnettet
KAN KRIG VÆRE HELLIG - Susan MacNiel - Visdomsnettet
SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE ... - Visdomsnettet
FREDSPROCESSEN ER I GANG - Erik Ansvang - Visdomsnettet
DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE - Visdomsnettet
TEMPELRIDDERNES VIDEN FRA EGYPTEN - Ove ... - Visdomsnettet
Menneske kend dig selv - Visdomsnettet
LYDSYMBOLIK - Erik Ansvang - Visdomsnettet
SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE ... - Visdomsnettet
TRADITIONER OM STJERNEHIMLEN HOS ... - Visdomsnettet
TAVSHED OG STILHED SOM EN TEKNIK TIL VÆKST - Visdomsnettet
NATIONERNES STRÅLER - Erik Ansvang - Visdomsnettet
MÅNE-, SOL- & STJERNEINDVIELSER 3 - Erik ... - Visdomsnettet
SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE ... - Visdomsnettet
MANGE GUDER? TRE? EN? - Erik Ansvang - Visdomsnettet
ATLANTIS - FANTASI ELLER VIRKELIGHED? - Erik ... - Visdomsnettet
GRUNDLÆGGENDE SYMBOLFORSTÅELSE - Erik ... - Visdomsnettet
MEDITATIONENS INDRE LANDSKAB - Kenneth ... - Visdomsnettet
DET HIERARKISKE PRINCIP - Erik Ansvang - Visdomsnettet
CLAIRVOYANCE & PSYKISKE EVNER - Kenneth ... - Visdomsnettet
DE MYSTISKE OBELISKER - Erik Ansvang - Visdomsnettet
ANALYTISK OG ANALOGISK TÆNKNING - Erik ... - Visdomsnettet
Download-fil: MAHACHOHAN - J.J. van der Leeuw - Visdomsnettet
ALKYMI - VIDENSKABEN OM EKSISTENS - Erik ... - Visdomsnettet
MOZART - EN FRONTLØBER - Viveca Servatius - Visdomsnettet