Views
5 years ago

Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors - Aarhus.dk

Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors - Aarhus.dk

”Når man får et

”Når man får et brev, som bliver sendt ud til en masse personer i Danmark af Dansk Røde Kors, om man ikke vil være medlem eller frivillig, så tænker man. Ved I hvad, så kan det også være lige meget! De skal vise, at de ved, at vi allerede er frivillige. Vi skulle gerne identificere os med Dansk Røde Kors, ligesom de gerne skulle identificere sig med os frivillige.” Tilsvarende oplever flere det frustrerende, at det første brev de har modtaget efter indmeldelsen beder om flere penge. ”De kunne jo godt takke for, at man har meldt sig ind – og påskønne at man arbejder frivilligt – før de starter ”tiggeriet””. 3.16 Det frivillige engagements betydning for egen livskvalitet Alle, vi har talt med, understreger, at det er rart at kunne gøre en forskel: � En ordblind, der var med i lektiehjælpen, han havde hele tiden fået et stempel på sig som dum. Men man fandt ud af, han var ordblind, og nu er han bagerlærling. Sådan en historie gør én glad. � Når børnene viser den tillid, de gør, så nytter det. � Den glæde, man mærker fra de folk, man er besøgsven hos. Det er dejligt. � Det er en fantastisk oplevelse, når man får startet noget nyt op. Det, at der sker en udvikling, betyder meget. At samfundet udvikler sig. Mange af de aktiviteter de frivillige er engageret i er af social karakter, og kan være vanskelige at måle i kroner og ører. Men det som er tungen på vægtskålen for de frivillige er, om indsatsen gør en forskel for dem, der modtager hjælpen og støtten. ”I butikkerne og som indsamlinger, der er man jo med til at skabe en omsætning, der giver et overskud, som betyder rigtig meget for DRK og der er det jo rart, når man er frivillig, at man kan se det går til et formål, der er med til at gøre en forskel.” Det betyder også meget socialt for de enkelte frivillige, at være en del af det frivillige miljø. Det er hyggeligt at komme og drikke kaffe og spise hjemmebagt kage og snakke om alt muligt. Det sociale fællesskab er uvurderligt og der bliver udvist megen gensidig omsorg. ”Hvis der går for lang tid imellem, at nogen kommer, så prøver vi at finde ud af om der er noget galt.” Der er også mange eksempler på, at man besøger de frivillige, som bliver syge eller kommer på hospitalet. I en afdeling kører en frivillig ud med blomster til de frivillige besøgsvenner og besøgsmodtagere, når de har fødselsdag. Der er stor enighed om, at det betyder meget, at man er noget for nogen og for hinanden. ”Jamen, hvad er alternativet? At sidde hjemme og kigge ud af vinduet?”. 3.17 Årsager til at frivillige stopper deres engagement Nogle frivillige er kun aktive i kort tid, fordi de finder ud af, at de alligevel ikke har tid til det, eller ikke synes det lige er det rigtige for dem. For besøgsvenner kan det være hårdt, når deres besøgsmodtager dør, og flere stopper i den forbindelse. Nogle vender dog tilbage senere, når det lige er kommet på afstand. Den mest almindelige årsag til at frivillige stopper deres engagement er dog, at helbredet bliver så dårligt, at de ikke længere kan klare engagementet. Erfaringerne er, at mange bliver ved indtil de dør. Den ældste nørkler i en af afdelingerne er 99 snart 100 år og sidder hjemme og strikker under en kraftig lup. Det giver god mening for hende og tiden går med noget godt! Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors | Rapport | Side 14

4. Resultater fra de kvantitative undersøgelser Denne sammenfatning af det kvantitative datamateriale, bygger på udtræk af det samlede datamateriale, dvs. både respondent-svar fra den repræsentative del af undersøgelsen og respondent-svar fra de undersøgte lokalforeninger. Repræsentative udsnit: � Vi sendte 1000 spørgeskemaer ud. � Fik 39 tilbage (forkert /ufuldstændig adresse) � Svar=584 � Svarprocent: 584/961*100=60,77=60,8 % Lokalforeningerne: � Delte 220 spørgeskemaer ud. � Svar=126 � Svarprocent: 126/220*100=57,3 % 4.1 Baggrundsvariable Langt hovedparten af de adspurgte Røde Kors-frivillige er kvinder. Således er 85 % kvinder og 15 % er mænd. De adspurgte Røde Kors-frivillige er fortrinsvis personer, der er i midten af 50’erne eller ældre. Næsten halvdelen (43,2 %) af de frivillige er således mellem 66 og 75 år, godt hver fjerde er mellem 56 og 65 år, mens knap hver femte (17,8 %) er 76 år eller derover. Kun 5,5 % af de adspurgt er mellem 16 og 45 år, og 6,9 % er mellem 46 og 55 år. Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors | Rapport | Side 15

årsavis 2008 (pdf, 5 MB) - Dansk Røde Kors
Om Menneskesmugling - udgivet 2000 - Dansk Røde Kors
ÅRSREGNSKAB 2011 - Ungdommens Røde Kors
Om Tortur - udgivet 2002 - Dansk Røde Kors
Frivillig 1 2012 - Dansk Flygtningehjælp
Helt frivilligt - Dansk Folkehjælp
Dansk Kvindesamfunds Krisecenter søger frivillige, der vil være med ...
Undersøgelsens - Dansk Ungdoms Fællesråd
Dansk version (kort) (pdf 4 MB) - Aarhus.dk
Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors - PURE
Dansk Røde Kors - kbh-vineyard.dk
Dansk Røde Kors - Folketinget
Årsberetning 2004 - Dansk Røde Kors
Årsberetning 2007 - Dansk Røde Kors
Læs rapporten her - Røde Kors
Læs rapporten - Røde Kors
Årsberetning 2006 - Dansk Røde Kors
Ea Akashas 2. uge i Haiti (pdf) - Dansk Røde Kors
Undersøgelse af erhvervsledere og frivillig foreningsaktivitet - Dansk ...
Rapporter fra 25-års-Jubilæumskonferencer nov ... - Dansk Røde Kors
Se listen over foredragsholdere her - Dansk Røde Kors
Strategi 2015 - Ungdommens Røde Kors
Årsberetning 2009 - Røde Kors
foredragsholdere her. - Røde Kors
Årsberetning 2010 - Røde Kors