Views
5 years ago

Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors - Aarhus.dk

Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors - Aarhus.dk

4.2 Uddannelse og

4.2 Uddannelse og erhverv Uddannelsesbaggrunden blandt de adspurgte Røde Kors-frivillige falder i 3 hovedgrupper: cirka hver fjerde (27,5 %) har angivet folkeskolen, som højeste uddannelsesniveau. cirka hver fjerde (23 %) har angivet en faglig uddannelse eller lignende, mens endnu knap en fjerdedel (23,3 %) har angivet, at de har en mellemlang videregående uddannelse. 12,1 % har angivet, at de har en kort videregående uddannelse, 5,8 % angiver en lang videregående uddannelse, 2,9 % har ingen erhvervsuddannelse. 5,2 % angiver andet. Kun 0,3 % angiver, at de er under uddannelse. Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors | Rapport | Side 16

Knap to tredjedele (64,2 %) af de adspurgte angiver deres nuværende status som pensionist. Godt hver tiende (11,6 %) angiver, at de er på efterløn, mens 7,8 % angiver, at de er på førtidspension. Godt hver tiende (11,3 %) er i arbejde, mens 1,3 % angiver, at de er under uddannelse. 2,1 % har svaret ”andet”. 4.3 Hvad var din sidste stillingsbetegnelse De respondenter der angav deres nuværende stilling som pensionist, efterløn eller førtidspension, blev yderligere bedt om at oplyse om deres sidste stillingsbetegnelse. Se kategoriseringer nedenfor. Kategoriseringer: stillingsbetegnelser og antal respondenter i parentes � Hjemmehjælpere samt social og sundhedsassistent/hjælper (67) � Socialrådgiver og sagsbehandlere (6) � Pædagoger, dagplejere og pædagogmedhjælpere (27) � Sekretærer og kontorassistenter (58) � IT og specialkonsulenter (4) � Lærer og undervisere (44) � Lektorer, professorer og præster (7) � Håndværkere (10) � Hjemmegående (27) � Læger, bioanalytikere og biokemikere (6) � Økonomer og advokater (4) Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors | Rapport | Side 17

årsavis 2008 (pdf, 5 MB) - Dansk Røde Kors
ÅRSREGNSKAB 2011 - Ungdommens Røde Kors
Om Menneskesmugling - udgivet 2000 - Dansk Røde Kors
Om Tortur - udgivet 2002 - Dansk Røde Kors
Helt frivilligt - Dansk Folkehjælp
Dansk Kvindesamfunds Krisecenter søger frivillige, der vil være med ...
Dansk version (kort) (pdf 4 MB) - Aarhus.dk
Undersøgelsens - Dansk Ungdoms Fællesråd
Frivillig 1 2012 - Dansk Flygtningehjælp
Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors - PURE
Dansk Røde Kors - kbh-vineyard.dk
Dansk Røde Kors - Folketinget
Årsberetning 2004 - Dansk Røde Kors
Årsberetning 2006 - Dansk Røde Kors
Årsberetning 2007 - Dansk Røde Kors
Læs rapporten her - Røde Kors
Læs rapporten - Røde Kors
Ea Akashas 2. uge i Haiti (pdf) - Dansk Røde Kors
Se listen over foredragsholdere her - Dansk Røde Kors
Rapporter fra 25-års-Jubilæumskonferencer nov ... - Dansk Røde Kors
Undersøgelse af erhvervsledere og frivillig foreningsaktivitet - Dansk ...
Strategi 2015 - Ungdommens Røde Kors
Årsberetning 2009 - Røde Kors
foredragsholdere her. - Røde Kors
Årsberetning 2010 - Røde Kors