Views
5 years ago

Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors - Aarhus.dk

Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors - Aarhus.dk

� Mellemledere og

� Mellemledere og fuldmægtige (22) � Direktører, ledere og selvstændige (12) � Arkitekter, designere og ingeniører (3) � Sygeplejersker og andet sundhedsfagligt personale (20) � Revisorer, bogholdere og regnskabsspecialister (9) � Handel, service og rengøring (114) � Landmænd og gårdejere (7) � Uden for kategori (4) � I alt: 451 Godt to tredjedele (68 %) af de personer, der enten er i arbejde eller under uddannelse, angiver, at de arbejder/studerer mere end 30 timer om ugen. 9,7 % arbejder/studerer mellem 26 og 30 timer om ugen, 10,7 % arbejder/studerer mellem 16-25 timer pr. uge, mens de resterende 11,7 % arbejder/studerer op til 15 timer om ugen. 4.4 Nuværende stillingsbetegnelse De respondenter der er i arbejde, er desuden blevet bedt om at fortælle deres nuværende stillingsbetegnelse. Se kategoriseringer nedenfor. Kategoriseringer: stillingsbetegnelser og antal respondenter i parentes � Hjemmehjælpere samt social og sundhedsassistent/hjælper (12) � Socialrådgiver og sagsbehandlere (3) � Pædagoger, dagplejere og pædagogmedhjælpere (5) � Sekretærer og kontorassistenter (7) � IT og specialkonsulenter (7) � Lærer og undervisere (9) Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors | Rapport | Side 18

� Lektorer, professorer og præster (0) � Håndværkere (1) � Hjemmegående (2) � Læger bioanalytikere og biokemikere (3) � Økonomer og advokater (0) � Mellemledere og fuldmægtige (7) � Direktører, ledere og selvstændige (2) � Arkitekter, designere og ingeniører (0) � Sygeplejersker og andet sundhedsfagligt personale (5) � Revisorer, bogholdere og regnskabsspecialister (2) � Handel, service og rengøring (20) � Landmænd og gårdejere (0) � Uden for kategori (1) � I alt: 86 Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors | Rapport | Side 19

ÅRSREGNSKAB 2011 - Ungdommens Røde Kors
Om Menneskesmugling - udgivet 2000 - Dansk Røde Kors
Om Tortur - udgivet 2002 - Dansk Røde Kors
årsavis 2008 (pdf, 5 MB) - Dansk Røde Kors
Helt frivilligt - Dansk Folkehjælp
Dansk Kvindesamfunds Krisecenter søger frivillige, der vil være med ...
Dansk version (kort) (pdf 4 MB) - Aarhus.dk
Undersøgelsens - Dansk Ungdoms Fællesråd
Frivillig 1 2012 - Dansk Flygtningehjælp
Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors - PURE
Dansk Røde Kors - kbh-vineyard.dk
Dansk Røde Kors - Folketinget
Årsberetning 2004 - Dansk Røde Kors
Årsberetning 2006 - Dansk Røde Kors
Årsberetning 2007 - Dansk Røde Kors
Ea Akashas 2. uge i Haiti (pdf) - Dansk Røde Kors
Læs rapporten her - Røde Kors
Læs rapporten - Røde Kors
Se listen over foredragsholdere her - Dansk Røde Kors
Rapporter fra 25-års-Jubilæumskonferencer nov ... - Dansk Røde Kors
Strategi 2015 - Ungdommens Røde Kors
Undersøgelse af erhvervsledere og frivillig foreningsaktivitet - Dansk ...
Årsberetning 2009 - Røde Kors
foredragsholdere her. - Røde Kors
Årsberetning 2010 - Røde Kors