Views
5 years ago

Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors - Aarhus.dk

Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors - Aarhus.dk

4.5

4.5 Geografi De allerfleste respondenter (96,6 %) angiver, at de er fra Danmark. 1,1 % angiver, at de er fra Skandinavien og 1,2 %, at de er fra øvrige Europa. De resterende 1,1 % angiver Balkan-området, Mellemøsten, Asien og andet. Det største antal besvarelser kommer fra frivillige, der er bosiddende i Region Midt, nemlig 35,3 %. Godt en fjerdedel (28 %) er bosiddende i Region Syd, 17 % i Region Sjælland, 10,8 % i Region Nord og 8,9 % i Region Hovedstaden. 4.6 Medlemskab og økonomisk støtte til Røde Kors Knap 7 ud af 10 (69,1 %) af de adspurgte Røde Kors-frivillige er medlem af Dansk Røde Kors. En tredjedel (30,9) % er ikke medlem. 87 % af de adspurgte støtter Dansk Røde Kors økonomisk. 13 % støtter ikke Dansk Røde Kors økonomisk. Langt over halvdelen (68,8 %) af de respondenter, der svarer, at de ikke støtter Dansk Røde Kors økonomisk, er ikke interesseret i at støtte Dansk Røde Kors økonomisk. 17,5 % svarer, at de gerne vil støtte som medlem og 3,8 % vil gerne støtte med et engangsbidrag. 10 % har svaret, at de gerne vil støtte Dansk Røde Kors økonomisk på en anden måde. Enkelte har uddybet deres svar: at de gerne vil støtte som indsamler og at de selv sponsorerer det garn de strikker af. 4.7 Frivillig i andre foreninger Knap to tredjedele (63,) %) af de adspurgte er ikke frivillige i andre organisationer eller foreninger end Dansk Røde Kors, mens 36,1 % svarer ja. De respondenter, der også er frivillige i andre organisationer eller foreninger, er blevet spurgt om, hvilken type frivillig indsats det drejer sig om. Det fremgår af besvarelserne, at knap halvdelen (44,1 %) er engageret i frivillige indsatser på det sociale område, 16 % inden for det kulturelle område, 12,2 % på sundhedsområdet, 11,3 % på idrætsområdet, og 10,5 % svarer, at den frivillige indsats er religiøst funderet. Godt hver fjerde (28,2 %) svarer andet. Flere respondenter har valgt at uddybe deres svar på ovenstående spørgsmål, hvor de har svaret andet. Svarene fordeler sig på følgende større grupper: � Genbrug � Andre humanitære foreninger (eksempelvis Dansk Flygtningehjælp, Unicef, Kirkens Korshær) � Spejderarbejde � Interesseforeninger og patientforeninger (eksempelvis ÆldreSagen, Epilepsiforeningen, Kræftens Bekæmpelse) � Miljø- og dyrebeskyttelse � Socialt arbejde (eksempelvis Hospice, Julemærkehjem, besøgsven) 4.8 Aktiv i Dansk Røde Kors De Røde Kors-frivillige er trofaste i deres frivillige engagement for Dansk Røde Kors. Således viser svarene på spørgsmålet om, hvor lang tid respondenten samlet set har været aktiv i Dansk Røde Kors, at knap en tredjedel (31,8 %) af de adspurgte har været frivillige i Dansk Røde Kors i 11 år eller mere. Godt hver femte (20,8 %) har været frivillige mellem 6 og 10 år, en anden femtedel (19,2 %) har været frivillige 4-5 år. 16,3 % har været frivillige 2 til 3 år, mens 12 % har været frivillige mindre end 1 år. Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors | Rapport | Side 20

Respondenterne er endvidere blevet spurgt om, hvor længe de har været aktive i Dansk Røde Kors i denne omgang. Her fordeler svarene sig stort set som ovenfor, hvilket tyder på, at de frivillige i Dansk Røde Kors er meget stabile i deres engagement for Røde Kors og kun i ganske lille omfang holder pause fra det frivillige arbejde. Respondenterne er blevet spurgt om, hvilke aktiviteter de er engageret i p.t. Respondenterne havde til dette spørgsmål mulighed for, at sætte kryds ved flere aktiviteter (svarkategorier), hvilket medfører, at den samlede procent vil blive større end 100 %. Her viser det sig, at især fem aktiviteter har mange frivillige: Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors | Rapport | Side 21

årsavis 2008 (pdf, 5 MB) - Dansk Røde Kors
ÅRSREGNSKAB 2011 - Ungdommens Røde Kors
Om Menneskesmugling - udgivet 2000 - Dansk Røde Kors
Om Tortur - udgivet 2002 - Dansk Røde Kors
Helt frivilligt - Dansk Folkehjælp
Dansk Kvindesamfunds Krisecenter søger frivillige, der vil være med ...
Dansk version (kort) (pdf 4 MB) - Aarhus.dk
Undersøgelsens - Dansk Ungdoms Fællesråd
Frivillig 1 2012 - Dansk Flygtningehjælp
Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors - PURE
Dansk Røde Kors - kbh-vineyard.dk
Dansk Røde Kors - Folketinget
Årsberetning 2004 - Dansk Røde Kors
Årsberetning 2006 - Dansk Røde Kors
Årsberetning 2007 - Dansk Røde Kors
Læs rapporten her - Røde Kors
Læs rapporten - Røde Kors
Ea Akashas 2. uge i Haiti (pdf) - Dansk Røde Kors
Se listen over foredragsholdere her - Dansk Røde Kors
Rapporter fra 25-års-Jubilæumskonferencer nov ... - Dansk Røde Kors
Undersøgelse af erhvervsledere og frivillig foreningsaktivitet - Dansk ...
Strategi 2015 - Ungdommens Røde Kors
Årsberetning 2009 - Røde Kors
foredragsholdere her. - Røde Kors
Årsberetning 2010 - Røde Kors