Views
5 years ago

Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors - Aarhus.dk

Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors - Aarhus.dk

De adspurgte er også

De adspurgte er også blevet spurgt om, hvor mange år de samlet set har været frivillige i den angivne aktivitet. I tråd med resultaterne ovenfor, hvor over halvdelen af de adspurgte angav at have været aktiv i Dansk Røde Kors i 6 år eller mere, så er de frivillige også ret trofaste i deres engagement i de enkelte aktiviteter. De aktiviteter hvor flest frivillige fastholder et mangeårigt engagement, er eksempelvis � Psykisk førstehjælp (64,7 % angiver at have været aktive 6 år eller mere) � Fysisk førstehjælp (64,3 % angiver at have været aktive 6 år eller mere) � Internationalt arbejde (62,5 % angiver at have været aktive 6 år eller mere) � Afdelingsbestyrelsen (62,2 % angiver at have været aktive 6 år eller mere) � Indsamlingsaktiviteter (58,3 % angiver at have været aktive 6 år eller mere) � Nørkleprogrammet (54,3 % angiver at have været aktive i 6 år eller mere) � Samaritter (53,5 % angiver at have været aktive 6 år eller mere) På spørgsmålet om, hvorvidt de har været frivillige inden for andre aktiviteter for Røde Kors, svarer blot en femtedel af respondenterne (19 %), at de har været frivillige indenfor andre aktiviteter end den/dem de er i nu. Dette er med til at understøtte konklusionen om, at de frivillige er meget stabile i deres engagement generelt i Røde Kors, og i forhold til den/de enkelte aktiviteter de er aktive i. Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors | Rapport | Side 22

4.9 De frivilliges valg af aktiviteter fordelt på køn, alder og uddannelse De frivilliges valg af aktiviteter fordelt på køn, alder og uddannelse er undersøgt vha. frekvenstabeller og signifikanstestet vha. χ 2 -test. For at opfylde testens forudsætninger er signifikanstest kun foretaget for aktiviteter valgt af et tilstrækkeligt højt antal frivillige (>5 %) hvs. privat besøgstjeneste, besøgstjeneste på institutioner, nørkleprogram, genbrugsbutik, indsamlingsaktiviteter og afdelingsbestyrelse. 4.10 Aktivitet og køn I Tabel 1 er angivet de frivilliges valg af aktiviteter fordelt på køn, for aktiviteter, hvor kønsforskellene er signifikante (P

årsavis 2008 (pdf, 5 MB) - Dansk Røde Kors
Om Menneskesmugling - udgivet 2000 - Dansk Røde Kors
Om Tortur - udgivet 2002 - Dansk Røde Kors
ÅRSREGNSKAB 2011 - Ungdommens Røde Kors
Undersøgelsens - Dansk Ungdoms Fællesråd
Frivillig 1 2012 - Dansk Flygtningehjælp
Helt frivilligt - Dansk Folkehjælp
Dansk Kvindesamfunds Krisecenter søger frivillige, der vil være med ...
Dansk version (kort) (pdf 4 MB) - Aarhus.dk
Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors - PURE
Dansk Røde Kors - kbh-vineyard.dk
Dansk Røde Kors - Folketinget
Årsberetning 2004 - Dansk Røde Kors
Årsberetning 2007 - Dansk Røde Kors
Læs rapporten her - Røde Kors
Læs rapporten - Røde Kors
Årsberetning 2006 - Dansk Røde Kors
Ea Akashas 2. uge i Haiti (pdf) - Dansk Røde Kors
Undersøgelse af erhvervsledere og frivillig foreningsaktivitet - Dansk ...
Se listen over foredragsholdere her - Dansk Røde Kors
Rapporter fra 25-års-Jubilæumskonferencer nov ... - Dansk Røde Kors
Strategi 2015 - Ungdommens Røde Kors
Årsberetning 2009 - Røde Kors
foredragsholdere her. - Røde Kors
Årsberetning 2010 - Røde Kors