Views
5 years ago

Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors - Aarhus.dk

Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors - Aarhus.dk

4.11 Aktivitet og

4.11 Aktivitet og aldersgruppe I tabel 2 er angivet de frivilliges valg af aktiviteter fordelt på aldersgrupper for aktiviteter, hvor alder er signifikant (P75 (n=126) P‐værdi Nørkleprogram 0 % 0 % 0 % 12 % 19 % 25 % 55 %

4.12 Aktivitet og uddannelse I Tabel 3 er angivet de frivilliges valg af aktiviteter fordelt på uddannelse. Flest blandt de frivillige med faglig uddannelse eller lign. og ingen erhvervsuddannelse vælger besøg på institutioner som aktivitet, mens færrest blandt de frivillige med videregående uddannelse vælger aktiviteten. Også relativt færrest blandt frivillige med videregående uddannelse vælger nørklerprogram, som vælges af flest blandt frivillige med folkeskole, ingen erhvervsuddannelse eller andet. Indsamlingsaktiviteter og afdelingsbestyrelse er de aktiviteter, som relativt flest frivillige med videregående uddannelse vælger. Tabel 3 Andel af frivilliges valg af aktiviteter fordelt på uddannelse Uddannelse Aktivitet Besøg på institutioner Nørkleprogram Indsamlingsaktivit eter Afdelingsbestyrel sen Folkeskole (n=191) Ingen erhvervsudd. (n=20) Faglig udd. e. lign. (n=160) Kort videregående (2‐3 år) (n=84) Mellemlang videregående (3‐4½ år) (n=162) Lang videregående (>4½ år) (n=40) Andet (n=36) P‐ værd i 1) 8 % 10 % 14 % 6 % 4 % 5 % 8 % 0,051 39 % 35 % 24 % 13 % 17 % 15 % 36 %

årsavis 2008 (pdf, 5 MB) - Dansk Røde Kors
ÅRSREGNSKAB 2011 - Ungdommens Røde Kors
Om Menneskesmugling - udgivet 2000 - Dansk Røde Kors
Om Tortur - udgivet 2002 - Dansk Røde Kors
Helt frivilligt - Dansk Folkehjælp
Dansk Kvindesamfunds Krisecenter søger frivillige, der vil være med ...
Dansk version (kort) (pdf 4 MB) - Aarhus.dk
Undersøgelsens - Dansk Ungdoms Fællesråd
Frivillig 1 2012 - Dansk Flygtningehjælp
Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors - PURE
Dansk Røde Kors - kbh-vineyard.dk
Dansk Røde Kors - Folketinget
Årsberetning 2004 - Dansk Røde Kors
Årsberetning 2006 - Dansk Røde Kors
Årsberetning 2007 - Dansk Røde Kors
Læs rapporten her - Røde Kors
Læs rapporten - Røde Kors
Ea Akashas 2. uge i Haiti (pdf) - Dansk Røde Kors
Se listen over foredragsholdere her - Dansk Røde Kors
Rapporter fra 25-års-Jubilæumskonferencer nov ... - Dansk Røde Kors
Undersøgelse af erhvervsledere og frivillig foreningsaktivitet - Dansk ...
Strategi 2015 - Ungdommens Røde Kors
Årsberetning 2009 - Røde Kors
foredragsholdere her. - Røde Kors
Årsberetning 2010 - Røde Kors