Views
5 years ago

Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors - Aarhus.dk

Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors - Aarhus.dk

4.13 Aktivitet og region

4.13 Aktivitet og region I Tabel 4 er angivet de frivilliges valg af aktiviteter fordelt på regioner. Andelen af frivillige, der vælger besøg på institutioner er højst i region Midt med 13 %, mens den er lavest i region Hovedstaden. Næsten halvdelen (46 %) i region Nord vælger genbrugsbutik som aktivitet, mens en tredjedel i regionerne Syd og Sjælland vælger den. Relativt færrest i region Hovedstaden vælger genbrugsbutik som aktivitet. Tabel 4 Andel af frivilliges valg af aktiviteter fordelt geografisk hvor geografi er signifikant 1) Aktivitet Nord (n=92) Midt (n=183) Region Syd (n=242) Sjælland (n=105) Hovedstade n (n=77) P‐ værdi Besøg på institutioner 7 % 13 % 7 % 7 % 3 % 0,034 Genbrugsbutik 46 % 28 % 34 % 36 % 21 % 0,01 1) 2 I χ ‐test af aldersgrupper for aktiviteter med tilstrækkeligt antal frivillige (privat besøgstjeneste, besøgstjeneste på institutioner, nørkleprogram, genbrugsbutik, indsamlingsaktiviteter og afdelingsbestyrelsen) Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors | Rapport | Side 26

4.14 Tidsforbrug på aktiviteter De frivillige er blevet spurgt, hvor meget tid de bruger om ugen på aktiviteten. Generelt set, har de frivillige svaret, at de bruger mellem 1 og 5 timer ugentligt på deres aktivitet. Dog er der nogle aktiviteter, hvor flere frivillige lægger mere tid i deres aktivitet. Det gælder især i aktiviteterne nørkleprogram og genbrugsbutik hvor der lægges flere timer. Hele 33,7 % bruger 11 timer eller mere om ugen på aktiviteten nørkleprogram. I genbrugsbutik er det næsten hver fjerde (24 %), der bruger 11 timer eller mere om ugen på denne aktivitet. Når der spørges til de frivilliges samlede tidsforbrug (opgjort i halve og hele dage) svarer de fleste respondenter at de bruger gennemsnitligt fra mindre end ½ dag om ugen til 1-2 dage om ugen på deres frivillige engagement. Således bruger næsten en tredjedel af de frivillige (31,4 %) mindre end ½ halv dag om ugen, 30,8 % bruger mindre end 1 dag om ugen, og en fjerdedel af de frivillige (26,5 %) bruger 1-2 dage om ugen. En femtedel af respondenterne (10,1 %) svarede at de brugte mere end 2 dage om ugen på deres frivillige engagement, og kun 1,2 % af respondenterne bruger kun 1-2 dage om året. Respondenterne er også blevet spurgt om at angive årsager til, at de valgte at engagere sig i den angivne aktivitet. Hvis respondenten er engageret i flere frivillige aktiviteter, er de blevet bedt om at svare ud fra den aktivitet som de bruger mest tid på. De 3 primære årsager er 1: 1 Spørgsmålene er formuleret, så respondenterne skal angive hvor enige eller uenige de er i, at den nævnte årsag havde betydning for deres valg af aktivitet. Mange respondenter har valgt kun at afgive svar på de spørgsmål, hvor de er meget enige eller enige. Dette gør det problematisk, at udregne procentsatserne i forhold til det samlede antal respondenter for skemaet i øvrigt. Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors | Rapport | Side 27

årsavis 2008 (pdf, 5 MB) - Dansk Røde Kors
Om Menneskesmugling - udgivet 2000 - Dansk Røde Kors
Om Tortur - udgivet 2002 - Dansk Røde Kors
ÅRSREGNSKAB 2011 - Ungdommens Røde Kors
Frivillig 1 2012 - Dansk Flygtningehjælp
Helt frivilligt - Dansk Folkehjælp
Dansk Kvindesamfunds Krisecenter søger frivillige, der vil være med ...
Undersøgelsens - Dansk Ungdoms Fællesråd
Dansk version (kort) (pdf 4 MB) - Aarhus.dk
Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors - PURE
Dansk Røde Kors - kbh-vineyard.dk
Dansk Røde Kors - Folketinget
Årsberetning 2004 - Dansk Røde Kors
Årsberetning 2007 - Dansk Røde Kors
Årsberetning 2006 - Dansk Røde Kors
Læs rapporten - Røde Kors
Læs rapporten her - Røde Kors
Ea Akashas 2. uge i Haiti (pdf) - Dansk Røde Kors
Undersøgelse af erhvervsledere og frivillig foreningsaktivitet - Dansk ...
Rapporter fra 25-års-Jubilæumskonferencer nov ... - Dansk Røde Kors
Se listen over foredragsholdere her - Dansk Røde Kors
Strategi 2015 - Ungdommens Røde Kors
Årsberetning 2009 - Røde Kors
foredragsholdere her. - Røde Kors
Årsberetning 2010 - Røde Kors