Views
5 years ago

Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors - Aarhus.dk

Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors - Aarhus.dk

Indholdsfortegnelse 1.

Indholdsfortegnelse 1. Indledning............................................................................................................................................... 4 1.1 Yderligere begrundelse for undersøgelsen ...................................................................................... 4 2. Undersøgelsens metoder ......................................................................................................................... 5 2.1 Den kvantitative undersøgelse ......................................................................................................... 5 2.2 Den Kvalitative undersøgelse ........................................................................................................... 6 3. Sammenfatning af fokusgruppeinterview ................................................................................................ 7 3.1 Aktiviteter ......................................................................................................................................... 7 3.2 Det lokale engagement .................................................................................................................... 7 3.3 Årsager og motiver til at være frivillig i Dansk Røde Kors ................................................................ 7 3.4 Hvorfor et frivilligt engagement i lige præcis DRK ........................................................................... 8 3.5 Rekruttering og synlighed ................................................................................................................ 9 3.6 Annoncering og PR ........................................................................................................................... 9 3.7 Aktiviteter centreret om personlige relationer ................................................................................ 9 3.8 Gennemsnitsalder for de frivillige .................................................................................................. 10 3.9 Aktivitetsledere og bestyrelse ........................................................................................................ 11 3.10 Nye aktiviteter ................................................................................................................................ 12 3.11 Fastholdelse .................................................................................................................................... 12 3.12 Dansk Røde Kors og de frivillige ..................................................................................................... 12 3.13 Kurser ............................................................................................................................................. 13 3.14 Det regionale samarbejde .............................................................................................................. 13 3.15 Samarbejde med landskontoret ..................................................................................................... 13 3.16 Det frivillige engagements betydning for egen livskvalitet ............................................................ 14 3.17 Årsager til at frivillige stopper deres engagement ......................................................................... 14 4. Resultater fra de kvantitative undersøgelser ........................................................................................ 15 4.1 Baggrundsvariable .......................................................................................................................... 15 4.2 Uddannelse og erhverv .................................................................................................................. 16 4.3 Hvad var din sidste stillingsbetegnelse ........................................................................................... 17 4.4 Nuværende stillingsbetegnelse ...................................................................................................... 18 4.5 Geografi .......................................................................................................................................... 20 4.6 Medlemskab og økonomisk støtte til Røde Kors ............................................................................ 20 4.7 Frivillig i andre foreninger .............................................................................................................. 20 4.8 Aktiv i Dansk Røde Kors .................................................................................................................. 20 4.9 De frivilliges valg af aktiviteter fordelt på køn, alder og uddannelse ............................................. 23 4.10 Aktivitet og køn .............................................................................................................................. 23 4.11 Aktivitet og aldersgruppe ............................................................................................................... 24 4.12 Aktivitet og uddannelse .................................................................................................................. 25 4.13 Aktivitet og region .......................................................................................................................... 26 4.14 Tidsforbrug på aktiviteter ............................................................................................................... 27 4.15 Bestyrelsesarbejde ......................................................................................................................... 28 4.16 I gang som frivillig ........................................................................................................................... 29 Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors | Rapport | Side 2

4.17 Røde Kors’ principper ..................................................................................................................... 31 4.18 Karakteristik af Dansk Røde Kors som organisation ....................................................................... 32 4.19 Fastholdelse af engagement .......................................................................................................... 35 4.20 Hvad kan få de frivillige til at stoppe i Dansk Røde Kors ................................................................ 39 5. Analyse og konklusioner ....................................................................................................................... 41 6. Anbefalinger .......................................................................................................................................... 44 7. Bilag 1 ................................................................................................................................................... 46 8. Bilag II .................................................................................................................................................. 48 Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors | Rapport | Side 3

Om Menneskesmugling - udgivet 2000 - Dansk Røde Kors
årsavis 2008 (pdf, 5 MB) - Dansk Røde Kors
Om Tortur - udgivet 2002 - Dansk Røde Kors
ÅRSREGNSKAB 2011 - Ungdommens Røde Kors
Frivillig 1 2012 - Dansk Flygtningehjælp
Helt frivilligt - Dansk Folkehjælp
Dansk Kvindesamfunds Krisecenter søger frivillige, der vil være med ...
Dansk version (kort) (pdf 4 MB) - Aarhus.dk
Undersøgelsens - Dansk Ungdoms Fællesråd
Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors - PURE
Dansk Røde Kors - kbh-vineyard.dk
Dansk Røde Kors - Folketinget
Årsberetning 2004 - Dansk Røde Kors
Årsberetning 2007 - Dansk Røde Kors
Læs rapporten her - Røde Kors
Læs rapporten - Røde Kors
Årsberetning 2006 - Dansk Røde Kors
Ea Akashas 2. uge i Haiti (pdf) - Dansk Røde Kors
Undersøgelse af erhvervsledere og frivillig foreningsaktivitet - Dansk ...
Rapporter fra 25-års-Jubilæumskonferencer nov ... - Dansk Røde Kors
Se listen over foredragsholdere her - Dansk Røde Kors
Strategi 2015 - Ungdommens Røde Kors
Årsberetning 2010 - Røde Kors
Årsberetning 2009 - Røde Kors
foredragsholdere her. - Røde Kors