Views
5 years ago

Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors - Aarhus.dk

Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors - Aarhus.dk

Ser vi på de

Ser vi på de årsager/motiver, de frivillige enten er ’meget uenige’ eller ’uenige’ i, fik dem i gang med den frivillige indsats, er der især tre årsager og motiver, der skiller sig ud i forhold til de andre. Således angiver 82,5 % at de er ’meget uenige’ eller ’uenige’ i, at ”Jeg ville samle point til uddannelse” var årsag/motiv til at komme i gang med den frivillige indsats. 68,8 % svarer ’meget uenig’ eller ’uenig’ i at ”Få ”noget” på mit CV” skulle være årsag/motiv. Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors | Rapport | Side 30

66,7 % svarer enten ’meget uenig’ eller ’uenig’ i ”På grund af pårørendes situation” som årsag/motiv til at komme i gang med den frivillige indsats 3. De adspurgte er også blevet bedt om at svare på, hvorfor de valgte at gå ind i det frivillige arbejde for netop Dansk Røde Kors. Svarene fordeler sig primært som følgende tre forhold: ”Jeg føler sympati med-/sympati for Dansk Røde Kors’ indsats” (87,4 % af respondenterne er enten ’meget enig’ eller ’enig’ i denne faktor som en forklaring på hvorfor de valgte Dansk Røde Kors). ”Der var netop den aktivitet/det, område jeg netop interesserer mig for” (85,3 % svarer enten ’meget enig’ eller ’enig’ heri) ”De matcher mine egne værdier” (83,1 % svarer enten ’meget enig’ eller ’enig’ i dette forhold som en forklaring på, hvorfor de valgte Dansk Røde Kors). Ser man omvendt på de forklaringer respondenterne er enten ’meget uenige’ eller ’uenige’ i som grunde til, at de valgte Dansk Røde Kors, er der især to væsentlige forklaringer at fremhæve: ”Jeg ville forbedre mine jobmuligheder” (72,8 % af respondenterne svarer enten ’meget uenig’ eller ’uenig’ i dette) ”Pga. TV-spot/reklame/artikel/annonce mv.” (72 % svarer enten ’meget uenig’ eller ’uenig’ i dette) 4.17 Røde Kors’ principper Respondenterne er blevet spurgt, hvilke to af Røde Kors’ principper, der er vigtigst for dem. Det absolut vigtigste princip er medmenneskelighed. Godt tre fjerdedele (77,8 %) har sat det ene af de to krydser ved dette princip. Der er et stykke derfra og ned til det næstvigtigste princip for de adspurgte frivillige: Godt hver tredje (34 %) svarer frivillighed. På en delt tredjeplads over de vigtigste principper er neutralitet (24,2 %) og upartiskhed (23,1 %). 3 Det er vigtigt at påpege, at svarprocenten er lille i forhold til årsagerne/motiverne ”Jeg ville samle point til uddannelse", ”Få noget på mit CV og ”På grund af pårørendes situation”. Henholdsvis er n=80, n=80 og n=96 respondenter i de pågældende, og derfor må resultaterne af disse tages med et forbehold. Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors | Rapport | Side 31

årsavis 2008 (pdf, 5 MB) - Dansk Røde Kors
ÅRSREGNSKAB 2011 - Ungdommens Røde Kors
Om Menneskesmugling - udgivet 2000 - Dansk Røde Kors
Om Tortur - udgivet 2002 - Dansk Røde Kors
Helt frivilligt - Dansk Folkehjælp
Dansk Kvindesamfunds Krisecenter søger frivillige, der vil være med ...
Dansk version (kort) (pdf 4 MB) - Aarhus.dk
Undersøgelsens - Dansk Ungdoms Fællesråd
Frivillig 1 2012 - Dansk Flygtningehjælp
Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors - PURE
Dansk Røde Kors - kbh-vineyard.dk
Dansk Røde Kors - Folketinget
Årsberetning 2004 - Dansk Røde Kors
Årsberetning 2006 - Dansk Røde Kors
Årsberetning 2007 - Dansk Røde Kors
Læs rapporten her - Røde Kors
Læs rapporten - Røde Kors
Ea Akashas 2. uge i Haiti (pdf) - Dansk Røde Kors
Se listen over foredragsholdere her - Dansk Røde Kors
Rapporter fra 25-års-Jubilæumskonferencer nov ... - Dansk Røde Kors
Undersøgelse af erhvervsledere og frivillig foreningsaktivitet - Dansk ...
Strategi 2015 - Ungdommens Røde Kors
Årsberetning 2009 - Røde Kors
foredragsholdere her. - Røde Kors
Årsberetning 2010 - Røde Kors