Views
5 years ago

Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors - Aarhus.dk

Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors - Aarhus.dk

Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors | Rapport | Side 38

4.20 Hvad kan få de frivillige til at stoppe i Dansk Røde Kors Respondenterne har svaret på, hvad der kan få dem til at stoppe som frivillige i Dansk Røde Kors. Her peger den største procentdel på fire ting: � Helbredsproblemer (dette angiver over en fjerdedel af respondenterne (85,3 %) som det, der kan få dem til at stoppe i Dansk Røde Kors). � Får svært ved at høre/se/færdes (28,9 % angiver dette som noget der kan få dem til at stoppe som frivillig i Dansk Røde Kors) � Jeg får mindre tid (18,6 % angiver at dette som grund til at stoppe som frivillig) og � 18,3 % at de føler sig udbrændte. Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors | Rapport | Side 39

årsavis 2008 (pdf, 5 MB) - Dansk Røde Kors
Om Menneskesmugling - udgivet 2000 - Dansk Røde Kors
Om Tortur - udgivet 2002 - Dansk Røde Kors
ÅRSREGNSKAB 2011 - Ungdommens Røde Kors
Undersøgelsens - Dansk Ungdoms Fællesråd
Frivillig 1 2012 - Dansk Flygtningehjælp
Helt frivilligt - Dansk Folkehjælp
Dansk Kvindesamfunds Krisecenter søger frivillige, der vil være med ...
Dansk version (kort) (pdf 4 MB) - Aarhus.dk
Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors - PURE
Dansk Røde Kors - kbh-vineyard.dk
Dansk Røde Kors - Folketinget
Årsberetning 2004 - Dansk Røde Kors
Årsberetning 2007 - Dansk Røde Kors
Læs rapporten her - Røde Kors
Læs rapporten - Røde Kors
Årsberetning 2006 - Dansk Røde Kors
Ea Akashas 2. uge i Haiti (pdf) - Dansk Røde Kors
Undersøgelse af erhvervsledere og frivillig foreningsaktivitet - Dansk ...
Se listen over foredragsholdere her - Dansk Røde Kors
Rapporter fra 25-års-Jubilæumskonferencer nov ... - Dansk Røde Kors
Strategi 2015 - Ungdommens Røde Kors
Årsberetning 2009 - Røde Kors
foredragsholdere her. - Røde Kors
Årsberetning 2008 - Røde Kors