Views
5 years ago

Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors - Aarhus.dk

Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors - Aarhus.dk

6. Anbefalinger

6. Anbefalinger Undersøgelsens resultater giver anledning til følgende anbefalinger: � At der fortsat lægges vægt på at vise anerkendelse af den store indsats de frivillige gør. Anerkendelsen kan fx vises verbalt, gennem besøg i afdelingerne, samt via afbalancerede tilbud til de frivillige om deltagelse i forskellige arrangementer. � At organisationen opbygger et bedre system til at styre sine relationer og kommunikation til de frivillige og medlemmer. � Et sådant system skal kunne medvirke til, at DRK kan henvende sig mere differentieret og præcist til sine medlemmer, idet der opbygges og anvendes en database som gør det muligt at anvende en mere individuel kommunikation til den enkelte frivillige og det enkelte medlem. � Det indebærer til eksempel, at organisationen registrerer, hvem der er ny indmeldte og/eller nye frivillige og i sine velkomstbreve, byder velkommen uden at starte med en opfordring til at indbetale yderlige støtte. At DRK kan kommunikere direkte og præcist om aktiviteter og nå ud til de relevante modtagere af særlige informationer. At anerkendelse af indsats og anmodning om ekstra ressourcer kan bringes i en mere hensigtsmæssig balance, som vil styrke fastholdelsen og værdien af den enkelte frivilliges engagement. � At den mest anvendte og mest effektive frivillig-rekruttering fra person til person understøttes endnu bedre fra centralt hold gennem materiale og eksempler på, hvordan man bedst kan få åbnet op for en snak med et potentielt nyt medlem. � Medlemsrekrutteringen kan lettest rette sig mod en målgruppe af kvindelige pensionister som også ligner den nuværende kernegruppe af frivillige. Vil man satse på andre grupper af frivillige kræver det en mere intensiv indsats, hvor igennem disse gruppers preferencer og interesser adresseres meget præcist. � At Landskontoret støtter det lokale rekrutteringsarbejde ved at medvirke til at synliggøre fx de processer som ligger i arbejdet med genbrugsbutikkerne, oplysninger om de værdier som nørklerne medvirker til at skabe, samt om fx værdierne i det social og mellemmenneskelige samvær. � At afdelingerne støttes i kontakten til de lokale myndigheder og på den måde bliver set og anerkendt som en civil ressource som kommunerne i højere grad kan inddrage i den service som kan ydes til kommunens borgere. � At der tages initiativ til at få udviklet og informeret om frivillig-aktiviteter som i højere grad vil kunne optage og tiltale mænd. Det kan initieres gennem idé-seminar for og om mænd i den frivillige Røde Kors indsats, samt sættes tydeligere på dagsordenen gennem forstærket information om aktiviteter (såsom møbelgenbrugsbutikker). � At mændene også i kommunikationen med afdelingerne sættes tydeligere på dagsordenen – bl.a. ved, at man i meddelelser også anerkender forekomsten af det ”skygge”-arbejde som ægtemænd ofte yder som støtte til den frivillige hustru, og ved at man fx inviterer Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors | Rapport | Side 44

ægtefæller med til særarrangementer osv. Der er et mandligt frivillig-potentiale på mindst 10.000 personer som med stort udbytte kan inddrages i indsatsen. Mændene skal have tydelig og præcis besked om, hvilke aktiviteter, de er ønskede til, samt en mulighed for at etablere mandegrupper omkring disse aktiviteter. � At der kommunikeres mere præcist og tydeligt omkring de værdier, som en stor majoritet af frivillige sætter højest, nemlig (humanisme og medmenneskelighed), samt at der også kommunikeres klart omkring de sociale kvaliteter, som følger med i den frivillige indsats. (Her er en gruppe mennesker som gør en stor indsats for de mest nødstedte, men som også kærer sig om hinanden) � At afdelingerne (fortsat) støttes i aktiviteter som Åbent Hus, velkomst-hilsner til tilflyttere, og i andre arrangementer som åbner dørene for nye frivillige. Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors | Rapport | Side 45

Om Menneskesmugling - udgivet 2000 - Dansk Røde Kors
Om Tortur - udgivet 2002 - Dansk Røde Kors
årsavis 2008 (pdf, 5 MB) - Dansk Røde Kors
ÅRSREGNSKAB 2011 - Ungdommens Røde Kors
Frivillig 1 2012 - Dansk Flygtningehjælp
Helt frivilligt - Dansk Folkehjælp
Undersøgelsens - Dansk Ungdoms Fællesråd
Dansk Kvindesamfunds Krisecenter søger frivillige, der vil være med ...
Dansk version (kort) (pdf 4 MB) - Aarhus.dk
Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors - PURE
Dansk Røde Kors - kbh-vineyard.dk
Dansk Røde Kors - Folketinget
Årsberetning 2004 - Dansk Røde Kors
Årsberetning 2007 - Dansk Røde Kors
Læs rapporten - Røde Kors
Læs rapporten her - Røde Kors
Årsberetning 2006 - Dansk Røde Kors
Ea Akashas 2. uge i Haiti (pdf) - Dansk Røde Kors
Undersøgelse af erhvervsledere og frivillig foreningsaktivitet - Dansk ...
Rapporter fra 25-års-Jubilæumskonferencer nov ... - Dansk Røde Kors
Se listen over foredragsholdere her - Dansk Røde Kors
Strategi 2015 - Ungdommens Røde Kors
Årsberetning 2009 - Røde Kors
foredragsholdere her. - Røde Kors
Årsberetning 2010 - Røde Kors