Views
5 years ago

Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors - Aarhus.dk

Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors - Aarhus.dk

7. Bilag 1 Spørgeguide

7. Bilag 1 Spørgeguide anvendt ved Fokusgruppeinterview med de 5 afdelinger Formål: At få de frivillige til at sætte ord på: o hvilke faktorer der er medvirkende til at de fastholder deres engagement i DRK, o om eller på hvilken måde det påvirker deres livskvalitet, o hvad de mest brænder for eller lægger mest vægt på i indsatsen, o om de føler deres ønsker og behov tilgodeses o hvordan de generelt føler sig behandlet i DRK Årsager og motiver til at blive frivillig i DRK � Hvornår blev I hver især frivillige i DRK? � Hvordan blev I engageret i indsatsen? � Hvor havde I hørt om den frivillige indsats i DRK? � Hvorfor valgte I lige præcis det/de frivillige område hos DRK? � Har I været aktive indenfor andre områder/med andre indsatser? � Hvad var Jeres forventninger til at være frivillig? � Hvor længe forventer I at fortsætte med at være aktive i DRK? � Hvem er de nye frivillige og hvorfor starter de? Hvad lægges der mest vægt på i indsatsen som frivillig � Hvad brænder I mest for i indsatsen som frivillig? � Hvor meget tid bruger I på det om ugen? � Hvordan oplever I at jeres indsats gør en forskel for andre? � Hvad har været de bedste oplevelser som frivillig? � Hvis I en gang imellem har overvejet at stoppe, hvad er overvejelserne så gået ud på? � Kender I andre der ér stoppet og evt. hvorfor de er stoppet? Hvad gør DRK for de frivillige � Hvorfor var det lige præcis DRK I engagerede Jer i? � Når I skal fortælle andre om DRK, hvad fortæller I så? � Hvordan oplevede I introduktionen til det område I valgte at være aktive indenfor? � Har I deltaget i kurser eller lignende i DRK regi? I givet fald hvilke? � Hvad gør DRK for jer frivillige? � På hvilke måder anerkendes Jeres indsats? � På hvilke måder har I indflydelse på jeres aktivitet/indsats? � Har I gode ideer til, hvad DRK kunne gøre for, at det at være frivillig blev endnu mere attraktivt for jer og andre? � På hvilken måde kan I bruge jeres erfaringer fra DRK i andre sammenhænge? Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors | Rapport | Side 46

� Har I eksempler på at jeres frivillige engagement har haft betydning i forhold arbejde eller andet I er engageret i? Påvirkes livskvaliteten af det frivillige arbejde � På hvilken måde har Jeres frivillige arbejde indvirkning på Jeres liv? � Hvordan påvirkes I af det I møder i indsatsen?(positivt/negativt) � Hvad oplever I som de største udfordringer ved at være frivillig? � Hvad oplever I som de største glæder i indsatsen som frivillig? Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors | Rapport | Side 47

Om Menneskesmugling - udgivet 2000 - Dansk Røde Kors
årsavis 2008 (pdf, 5 MB) - Dansk Røde Kors
Om Tortur - udgivet 2002 - Dansk Røde Kors
ÅRSREGNSKAB 2011 - Ungdommens Røde Kors
Frivillig 1 2012 - Dansk Flygtningehjælp
Helt frivilligt - Dansk Folkehjælp
Dansk Kvindesamfunds Krisecenter søger frivillige, der vil være med ...
Undersøgelsens - Dansk Ungdoms Fællesråd
Dansk version (kort) (pdf 4 MB) - Aarhus.dk
Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors - PURE
Dansk Røde Kors - kbh-vineyard.dk
Dansk Røde Kors - Folketinget
Årsberetning 2004 - Dansk Røde Kors
Årsberetning 2007 - Dansk Røde Kors
Læs rapporten her - Røde Kors
Læs rapporten - Røde Kors
Årsberetning 2006 - Dansk Røde Kors
Ea Akashas 2. uge i Haiti (pdf) - Dansk Røde Kors
Undersøgelse af erhvervsledere og frivillig foreningsaktivitet - Dansk ...
Rapporter fra 25-års-Jubilæumskonferencer nov ... - Dansk Røde Kors
Se listen over foredragsholdere her - Dansk Røde Kors
Strategi 2015 - Ungdommens Røde Kors
Årsberetning 2009 - Røde Kors
foredragsholdere her. - Røde Kors
Årsberetning 2010 - Røde Kors