Views
5 years ago

Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors - Aarhus.dk

Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors - Aarhus.dk

Angiv hvor mange timer

Angiv hvor mange timer du i gennemsnit bruger pr. uge. Såfremt der er tale om fx én årlig landsindsamling, så angiv antal timer for den pågældende uge: 1-2 timer 3-5 timer 6-10 timer 11-15 timer 16-20 timer 20+ timer Afdelingsbestyrelsen (1) � (2) � (3) � (4) � (5) � (6) � Hvis andet, skriv det her: ____________________ Hvorfor valgte du at engagere dig i den aktivitet? (hvis du er engageret i flere aktiviteter, angiv venligst årsagen i forhold til den aktivitet du bruger mest tid på) Meget enig Enig Overvejende Overvejende enig uenig Uenig Meget uenig Interesse for området (1) � (2) � (5) � (3) � (4) � (6) � Jeg blev bedt om det/opfordret til det) Har pårørende der er berørt af sagen Som led i min udd./for at få nye kompetencer Har erfaring fra tidligere erhverv (1) � (2) � (5) � (3) � (4) � (6) � (1) � (2) � (5) � (3) � (4) � (6) � (1) � (2) � (5) � (3) � (4) � (6) � (1) � (2) � (5) � (3) � (4) � (6) � Det lød mest spændende (1) � (2) � (5) � (3) � (4) � (6) � Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors | Rapport | Side 56

Meget enig Enig Overvejende Overvejende enig uenig Uenig Meget uenig Tilfældigt (1) � (2) � (5) � (3) � (4) � (6) � Hvis andet, hvilke årsager: ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ Har du været frivillig indenfor andre aktiviteter i Dansk Røde Kors, end den/dem du er i nu ? (1) � Ja (2) � Nej Hvis ja, hvilke? (19) � Besøgstjeneste (i private hjem) (20) � Besøgstjeneste (på institutioner) (21) � Sygehusbesøgstjeneste (22) � Fængselsbesøgstjeneste (23) � Gå-med tjeneste/turtjeneste (24) � Asylarbejdet (25) � Flygtninge- og integrationsaktiviteter (26) � Herberger/væresteder/caféer (27) � Kvindenetværket Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors | Rapport | Side 57

Om Menneskesmugling - udgivet 2000 - Dansk Røde Kors
Om Tortur - udgivet 2002 - Dansk Røde Kors
årsavis 2008 (pdf, 5 MB) - Dansk Røde Kors
ÅRSREGNSKAB 2011 - Ungdommens Røde Kors
Undersøgelsens - Dansk Ungdoms Fællesråd
Frivillig 1 2012 - Dansk Flygtningehjælp
Helt frivilligt - Dansk Folkehjælp
Dansk Kvindesamfunds Krisecenter søger frivillige, der vil være med ...
Dansk version (kort) (pdf 4 MB) - Aarhus.dk
Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors - PURE
Dansk Røde Kors - kbh-vineyard.dk
Dansk Røde Kors - Folketinget
Årsberetning 2004 - Dansk Røde Kors
Årsberetning 2007 - Dansk Røde Kors
Læs rapporten her - Røde Kors
Læs rapporten - Røde Kors
Årsberetning 2006 - Dansk Røde Kors
Ea Akashas 2. uge i Haiti (pdf) - Dansk Røde Kors
Undersøgelse af erhvervsledere og frivillig foreningsaktivitet - Dansk ...
Se listen over foredragsholdere her - Dansk Røde Kors
Strategi 2015 - Ungdommens Røde Kors
Rapporter fra 25-års-Jubilæumskonferencer nov ... - Dansk Røde Kors
Årsberetning 2009 - Røde Kors
foredragsholdere her. - Røde Kors
Årsberetning 2010 - Røde Kors