Views
5 years ago

Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors - Aarhus.dk

Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors - Aarhus.dk

(28) � Lejraktiviteter

(28) � Lejraktiviteter (29) � Nørkleprogram (30) � Fysisk førstehjælp (31) � Psykisk førstehjælp (32) � Samaritter (33) � Internationalt arbejde (34) � Skolekontakt (35) � Genbrugsbutik (36) � Vågetjeneste (37) � Indsamlingsaktiviteter (38) � Afdelingsbestyrelsen (39) � Andet __________ Hvor meget tid bruger du generelt (gennemsnitstal) på dit frivillige engagement i Dansk Røde Kors? (1) � mindre end en ½ dag om ugen (2) � mindre end 1 dag om ugen (3) � 1-2 dage om ugen (4) � mere end 2 dage om ugen (5) � 1-2 dage om året Hvad er den seneste aktivitet du er blevet aktiv i? (1) � Besøgstjeneste (i private hjem) (2) � Besøgstjeneste (på institutioner) (3) � Sygehusbesøgstjeneste (4) � Fængselsbesøgstjeneste (5) � Gå-med tjeneste/turtjeneste (6) � Asylarbejdet (7) � Flygtninge- og integrationsaktiviteter Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors | Rapport | Side 58

(8) � Herberger/væresteder/caféer (9) � Kvindenetværket (10) � Lejraktiviteter (11) � Nørkleprogram (12) � Fysisk førstehjælp (13) � Psykisk førstehjælp (14) � Samaritter (15) � Internationalt arbejde (16) � Skolekontakt (17) � Genbrugsbutik (18) � Vågetjeneste (19) � Indsamlingsaktiviteter (20) � Afdelingsbestyrelsen Hvilken afdeling af Dansk Røde Kors er du frivillig i? (1) � (valg ud fra liste med samtlige 230 afdelinger) Hvis du er aktiv i flere så skriv dem her: ____________________ Er du medlem af bestyrelsen i din afdeling? (1) � Ja (2) � Nej Hvis ja, har du i bestyrelsen indenfor de sidste 2 år diskuteret afdelingens fremtidige udvikling? (1) � Ja (2) � Nej Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors | Rapport | Side 59

årsavis 2008 (pdf, 5 MB) - Dansk Røde Kors
Om Menneskesmugling - udgivet 2000 - Dansk Røde Kors
Om Tortur - udgivet 2002 - Dansk Røde Kors
ÅRSREGNSKAB 2011 - Ungdommens Røde Kors
Frivillig 1 2012 - Dansk Flygtningehjælp
Helt frivilligt - Dansk Folkehjælp
Dansk Kvindesamfunds Krisecenter søger frivillige, der vil være med ...
Undersøgelsens - Dansk Ungdoms Fællesråd
Dansk version (kort) (pdf 4 MB) - Aarhus.dk
Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors - PURE
Dansk Røde Kors - kbh-vineyard.dk
Dansk Røde Kors - Folketinget
Årsberetning 2004 - Dansk Røde Kors
Årsberetning 2007 - Dansk Røde Kors
Årsberetning 2006 - Dansk Røde Kors
Læs rapporten - Røde Kors
Læs rapporten her - Røde Kors
Ea Akashas 2. uge i Haiti (pdf) - Dansk Røde Kors
Undersøgelse af erhvervsledere og frivillig foreningsaktivitet - Dansk ...
Rapporter fra 25-års-Jubilæumskonferencer nov ... - Dansk Røde Kors
Se listen over foredragsholdere her - Dansk Røde Kors
Strategi 2015 - Ungdommens Røde Kors
Årsberetning 2009 - Røde Kors
foredragsholdere her. - Røde Kors
Årsberetning 2010 - Røde Kors